Strategia / toimintasuunnitelma Kauppakamari väylän avaaja ja suunnan näyttäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategia / toimintasuunnitelma 2015. Kauppakamari väylän avaaja ja suunnan näyttäjä"

Transkriptio

1 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Kauppakamari väylän avaaja ja suunnan näyttäjä

2 TAUSTA-AINEISTOA Diat 2-9 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Talouden lähtökohdat ja näkymät Suomen talousnäkymiä: Epävarmuuden jatkumo (Lähde: Ilkka Lakaniemi & Timo Vuori/ Keskuskauppakamari sekä Maarit Lindström/ OP Pohjola) Talouskehityksen pääpiirteet Missä maailmantaloudessa mennään? Suomen haasteet jatkuvat Suomi: BKT ja teollinen tuotanto Suomi ja OECD: teollisen tuotannon vertailua Tuottavuuskehitys ja hintakilpailukyky / OP Pohjola

3 TAUSTA-AINEISTOA Diat 2-9 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Talouden lähtökohdat ja näkymät Talouskehityksen pääpiirteet: Maailmantalous kasvaa lähivuosina hitaasti, kehittyvien maiden vahva talouskasvu hidastunut. USA maailmantalouden veturina, euroalue elpyy hitaasti, Venäjän talous taantuu ja Ukrainan kriisi luo epävarmuutta. Suomen kokonaistuotanto supistuu 0.4 prosenttia vuonna 2014 ja kasvaa 0.8 prosenttia vuonna 2015 Viennin määrä ei kasva vuonna 2014 lainkaan, vuodelle 2015 odotetaan parin prosentin kasvua. Yksityinen kulutus supistuu 0.2 prosenttia vuonna 2014, vuonna 2015 kulutus kääntyy vajaan puolen prosentin kasvuun kuluttajien luottamuksen kohenemisen ja työpanoksen supistumisen hidastumisen myötä. Yksityiset investoinnit supistuvat heikon kysynnän vuoksi 3.7 prosenttia vuonna 2014, mutta ne kääntyvät kysynnän elpymisen myötä parin prosentin kasvuun vuonna Työttömyysaste kohoaa 8.7 prosenttiin vuonna 2014 ja säilyy siinä myös vuonna Suomen kuluttajahinnat nousevat 1.1 prosenttia tänä vuonna: kansainvälinen inflaatio on matala, mutta hyödykeverojen nosto kiihdyttää Suomen inflaatiota. Julkisen talouden alijäämä pysyy alle kolmen prosentin viitearvon, mutta velka kohoaa yli 60 prosentin. Lähde: ETLA 2014

4 TAUSTA-AINEISTOA Diat 2-9 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Talouden lähtökohdat ja näkymät Epävarmuus jatkuu

5 TAUSTA-AINEISTOA Diat 2-9 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Talouden lähtökohdat ja näkymät Kasvu antaa odottaa itseään ja teollinen rakenemuutos jatkuu

6 TAUSTA-AINEISTOA Diat 2-9 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Talouden lähtökohdat ja näkymät Muut maat ovat kasvun tiellä, Suomi sukeltaa Lähde: ETLA 2014

7 TAUSTA-AINEISTOA Diat 2-9 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Talouden lähtökohdat ja näkymät Heikko tuottavuuskehitys hidastaa hintakilpailukyvyn kohenemista

8 TAUSTA-AINEISTOA Diat 2-8 Miltä markkinat näyttävät Suomen kannalta? Johtopäätökset ja havainnot per World Economic Survey 4 / 2014 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Talouden lähtökohdat ja näkymät 1. Euroopan talous taas vaikeuksissa, Suomen talous yhä kovimpia sukeltajia Orastava talouskasvu uhkaa Euroopassa tyrehtyä Ukrainan kriisi yksi tekijä, mutta ei ainoa Vain Saksassa ja Britanniassa kohtuullisen hyvä tilane, Eestissä myös Suomi Ranskan, Italian ja Irlannin kanssa maita, joissa talous edelleen selvästi heikentynyt 2. Amerikan talous yhä suotuisalla kasvu-uralla, Kiinan talous yskii USA:n talouden suotuisa kehitys tuntuu jatkuvan Kiinan ja Japanin vuoksi Aasiassa odotukset notkahtaneet, Intiassa taas piristymään päin Latinalainen Amerikka kauttaaltaan nihkeämmät talousnäkymät 3. Maailmantalous kaipaa taas elvytystä Suomen talous ei saa pikaista vetoapua maailmalta G20-maiden huippukokous Australiassa sopi taas elvytystoimisa Kukin maa ja markkina-alue panostaa infrastruktuurihankkeisiin ja avaa markkinoita Euroopassa tahmean talouden aikakausi tuntuu vain jatkuvan USA selviytynyt toistaiseksi parhaiten, Aasiassa huolia aiheuttaa Kiinan kehitys Protektionistiset Brasilia ja Venäjä ovat vaikeuksissa toisin eri syistä Talouden tila jarruttaa Suomen viennin kasvua ulkopuolinen apua ei tuo pikaelvytystä Suomeen

9 TAUSTA-AINEISTOA Diat 2-9 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Talouden lähtökohdat ja näkymät Suomen haasteet jatkuvat Suomen talouskasvu on pysähtynyt: uutta kasvua on olemassa mutta se näkyy tilastoissa vasta muutaman vuoden sisällä Vertailut Ruotsiin ja Saksaan ontuvat: Ruotsin talouden kehitystä selittää pääasiassa maan talouden monipuolisuus, Ruotsin talous ei ole vain yhden tai kahden kasvualan varassa. Saksan talouden kehitys on riippuvainen vientisektorien tilanteesta ja maan sisäinen kehitys vaatisi kotimaisen kysynnän elvyttämistä ja uusien investointien tukemista. Kriittiset rakenneuudistukset ovat työn alla, mutta toteutus heikkoa. ICT-alan rakennemuutos on vauhdissa, mutta uusi kasvu vaatii Suomen talouden kokonaisvaltaista digitalisaatiota. Muuten työn tuottavuutta ei saada nousuun ja talouskasvua vauhditettua Ikääntyminen on edelleen yhteiskunnallinen haaste numero yksi.

10 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Etelä-Savon kauppakamarin Strategia / toimintasuunnitelma 2015

11 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Missio, visio, arvot, toiminta-ajatus Missio: Etelä-Savon elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen Visio: Etelä-Savon kauppakamari on elinkeinoelämän paras asiantuntija ja päävaikuttaja maakunnassa TOIMINTA-AJATUS Kauppakamari tarjoaa koulutusta, asiantuntemusta ja verkostoja yksittäisen jäsenyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Kauppakamari vaikuttaa aktiivisesti elinkeinoelämän ja alueen yhtenäisyyteen, kilpailukykyyn ja kehitykseen sekä kansainvälistymiseen. Teemme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyötä valtakunnan ja alueen päätöksentekijöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kauppakamari on edunvalvoja, vaikuttaja, asiantuntija, tiedonvälittäjä ja palvelujen tuottaja. TULOKSELLISUUS Toimivassa markkinataloudessa yrityksiltä vaaditaan tehokkuutta. Yritykset odottavat myös julkisen sektorin toimivan kustannustehokkaasti. Kauppakamari toimii lähellä jäsenyrityksiä asiakaslähtöisesti ja ammattimaisesti. OSAAMINEN Osaaminen luo perustan menestyvälle yritystoiminnalle ja talouden kilpailukyvylle. Etelä-Savon kauppakamarin osaaminen perustuu henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukseen sekä verkostomaiseen toimintatapaan. Kehitämme määrätietoisesti osaamistamme ja uudistamme toimintatapoja. YHTEISTYÖ Olemme haluttu ja luotettava yhteistyökumppani Etelä-Savon maakunnan kehittämisessä. Hyvänä toimijana kokoamme parhaat voimavarat jäsenyritysten liiketoiminnan edistämiseksi myös kansainvälisesti. POSITIIVISUUS On Etelä-Savon erinomaisten vahvuuksien ja elinolosuhteiden arvostamista. Jäsenyritystemme onnistuminen lisää elinympäristömme hyvinvointia ja positiivista kehitystä.

12 Strategia / toimintasuunnitelma 2015 Organisaatio Etelä-Savon maakunta JÄSENET Yritykset Yhteisöt Kaupunki- ja kuntajäsenet Henkilöt Kauppakamarin yleiset kokoukset Tilintarkastajat Osastot Mikkeli Pieksämäki Savonlinna Hallitus Työvaliokunta Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto Valiokunnat Kaupan- ja palvelualan- Koulutus- Liikenne- ja viestintä- Teollisuus- Itä-Suomen tilintarkastusvaliokunta K a u p p a k a m a r i n t o i m i s t o

13 K a n s a i n v ä l i s y y s E d u n v a l v o n t a, v i e s t i n t ä Eduskuntavaalit 2015, hallitusohjelma, K2 ryhmän toiminnan kehittäminen Lehdistösuhteet, Etevä-Savo lehti, sähköiset välineet Kauppakamariryhmän yhteiset tavoitteet Vaalivaikuttaminen *** Yhteisen toiminnan kehittäminen ******* -Sujuva liikenne -Digitalisaation edistäminen -Energiaomavaraisuuden parantaminen -Julkisen sektorin reformi -Yhteisten barometrien aikaansaaminen -Kauppakamarien jäsenmäärän ja tyytyväisyyden parantaminen -Kansainvälistymisen edistäminen Etelä-Savon kauppakamarin Näkökulmat/ strategiset päämäärät MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA HYVÄ JA KILPAILU- KYKYINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ALUEEN VETOVOIMA JA VÄESTÖKEHITYS Etelä-Savon kauppakamarin Painopisteet - Työvoima ja osaaminen - Kasvu - TKI-toiminta, Cleantech & ympäristökilpailukyky - Uusi yritystoiminta, yrittäjäpolvenvaihdokset - Verkostot - Saavutettavuus - Liikenneinfra - Tietoliikenneyhteydet - Aikataulut - Digitaalisuus - Maankäyttö ja tonttipalvelut - Ympäristö ja luonnonvarat - Maakunnan mielikuva ja brändi - Muuttoliike - Laadukkaat yksityiset ja julkiset palvelut Edunvalvoja, vaikuttaja, asiantuntija, tiedonvälittäjä ja palvelujen tuottaja

14 Näkökulma: MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA 1 Työvoima, osaaminen Kasvu Kansainvälistyminen TKI toiminta, cleantech & ympäristökilpailukyky Uusi yritystoiminta, yrittäjäpolvenvaihdokset Verkostot Työvoima, osaaminen Työvoiman saatavuus on nousemassa yritystoiminnan esteeksi. Osaamisen varmistaminen vaikeutuu koulutuspaikkojen leikkausten vuoksi. Ennakointitoiminta Koulutuspaikkojen laatu ja määrä Nuorten yhteiskuntatakuu, harjoitteluja kesätyöpaikat Monikulttuurisuus Kauppakamarin oma koulutustoiminta Neuvonta Viestintä Asiantuntemus ja näkemys viranomaisille sekä omat kyselytutkimukset > vaikuttaminen Valtakunnalliset ja maakunnalliset kampanjat Asennemuokkaus ja teematilaisuudet Ajankohtaiskurssit ja seminaarit Työelämä hanke HHJ koulutus, HHJ puheenjohtajakoulutus EK Foorumit Kasvu Etelä-Savon yritykset ovat kansallisesti kannattavimmat ja omavaraisimmat, mutta kasvuvertailussa jäävät jälkeen. Tämä näkyy yritysten kokotilastossa. Ajankohtaistilaisuudet Kehittämishankkeet Neuvonta Verkostot Arvovaltapalvelut Viestintä Rahoitus- ja talousseminaari KasvuOpen 2015 Kauppakamarit ja kauppakamarien yhteishankkeet Yhteistyö mm. Etelä-Savon Yrittäjät, kuntien yrityspalvelut ja kehittämisyhtiöt Team Finland Etelä-Savo Kansainvälistyminen Etelä-Savon yritykset ovat pääosin pieniä ja keskisuuria. Tämä edellyttää erityisiä toimenpiteitä kansainvälistymisen edistämiseksi. Ajankohtaistilaisuudet Kehittämishankkeet Neuvonta Verkostot Matkat, hyvinvointimatkailu Kansainväliset vierailuryhmät Arvovaltapalvelut Viestintä FINNCHAM, ICC, SVKK, FINSVE, DFHK, Venäjän kauppakamarit, Team Finland Etelä- Savo. Strateginen kumppanuus Miktechin kanssa. Bridgehead/ Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Kiina valmennus/ohjelma/ Miset Oy. MUC, Mamk, ESEDU, SNO, Etelä-Savon Elykeskus, maakuntaliitto, Itä-Suomen AVI, UM, ulkomaiden suurlähetystöt Suomessa. Suomen ja Venäjän kauppakamarikonferenssi Savonlinnassa, syksy 2015.

15 Näkökulma: MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA 2 Työvoima, osaaminen Kasvu Kansainvälistyminen TKI toiminta, cleantech & ympäristökilpailukyky Uusi yritystoiminta, yrittäjäpolvenvaihdokset Verkostot TKI toiminta, cleantech & ympäristökilpailukyky Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on merkittävä kasvun osatekijä. Cleantech & ympäristökilpailukyky ovat nousemassa menestystekijäksi Etelä-Savolle ja sen yrityksille Ajankohtais- ja teematilaisuudet Kampanjat Kehittämishankkeet Neuvonta Viestintä TEM:n VIHREÄ LUPAUS kampanjaan osallistuminen. Yritysten yhteiskuntavastuu kilpailu. Strateginen kumppanuus Miktech Oy:n kanssa. Mamk, LUT Savo, MUC Uusi yritystoiminta, yrittäjäpolvenvaihdokset Väestön ikärakenteesta johtuen uutta yritystoimintaa ja yrittäjäpolvenvaihdoksia tarvitaan Etelä-Savossa suhteellisesti muuta maata enemmän. Ajankohtais- ja teematilaisuudet Kehittämishankkeet Neuvonta Viestintä Uusyrityskeskukset Miktech, Miset, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, jäsenkuntien elinkeinopalvelut, MUC, Mamk, 2. asteen oppilaitokset Järjestöyhteistyö; Etelä-Savon Yrittäjät, MTK Etelä-Savo, SKAL Itä-Suomi Verkostot Yritysten välinen yhteistyö, kokemusten sekä tietojen vaihto on pk yritysvaltaisessa maakunnassa tärkeää. Pienen kauppakamarin tulee olla myös tehokkaasti verkottunut eri tahoille pystyäkseen vaikuttamaan yritystoiminnan ja toimintaympäristön kehitykseen. Ajankohtais- ja teematilaisuudet Kokoukset Verkostoitumismatkat Arvovaltapalvelu Viestintä Kauppakamariryhmä, omat osastot ja valiokunnat, JC -kilta EK, Etelä-Savon Yrittäjät, MTK Etelä-Savo, Kv verkostot. Korkeakoulut, oppilaitokset. Viranomaistahot; vuosittaiset sidosryhmätilaisuudet yhteistyössä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Yritysverkostot Yhteiset tilaisuudet: Yrittäjägaala Keskustelutilaisuus : Työmarkkinajärjestelmä SAK, EK, kauppakamari, yrittäjät

16 Näkökulma: HYVÄ JA KILPAILUKYKYINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Saavutettavuus Maankäyttö, kaavoitus ja tonttipalvelu Ympäristö ja luonnonvarat Saavutettavuus Kunnossa oleva liikenteen infrastruktuuri, eli vetävät väylät sekä joukkoliikenteen aikataulut, yhteydet ja palvelut ovat fyysisen saavutettavuuden kannalta kriittinen menestystekijä. Nopeat tietoliikenneyhteydet ja kilpailukykyiset palvelut ovat harvaan, mutta kauttaaltaan asutun Etelä-Savon tulevan kehityksen kannalta välttämättömät saada kuntoon. Tieverkko Rautatiet Lentoliikenne Vesiväylät Joukkoliikenne Tietoliikenneyhteydet Edunvalvonta ja vaikuttaminen >> eduskuntavaalit, hallitusohjelma Vt 5, Vt 14/Savonlinna, (sis. Laitaatsalmen rautatiesillan), Vt23, Vt13, Kt62, tieverkon kunto ml. alempitieverkko, Parikkalan kv. Rajanylityspaikka. Toimivat aikataulut Hki maakunta, Pietari yhteydet. Savonlinnan lentoliikenteen turvaaminen. Vesiväylien turvallisuus, liikennöintimaksut, yhteinen satamaoperaattori Saimaalle Oikeudenmukainen kohtelu henkilöliikenteen ostoissa. Tietoliikenneyhteyksien nopeus, palvelujen laatu ja hinta. Maankäyttö, kaavoitus ja tonttipalvelut Ajankohtaisuus ja ennakoitavuus, hyvä tonttitarjonta sekä viranomaispalvelujen nopeus ja luotettavuus. Uhkana kiristyvä, keskittävä ja monimutkainen lainsäädäntö sekä asenneilmasto. Ajankohtaistilaisuudet ja tietoiskut Arvovaltapalvelut ongelmatilanteissa Viranomaisyhteydet Viestintä Kaavalliset valmiudet kuntoon. Viranomaiskäsittelyn aikataulut nopeammiksi ja vuorovaikutteisiksi. Monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta sekä ennakoiva hankinta. Ympäristö ja luonnonvarat Puhdas luonto ja vesistöt sekä metsävarat yritystoiminnan ja alueen vetovoimaksi Ajankohtaistilaisuudet ja tietoiskut Arvovaltapalvelut ongelmatilanteissa Viranomaisyhteydet Viestintä Ympäristökysymykset nousevat entistä enemmän esiin yritystoiminnassa. Ne ovat toisaalta kilpailukykytekijöitä, mutta toisaalta ne saattavat myös estää yritystoiminnan. Kauppakamari ottaa tarpeen mukaan suuremman roolin tällä sektorilla.

17 Näkökulma: ALUEEN VETOVOIMA JA VÄESTÖNKEHITYS Maakunnan mielikuva ja brändi Väestökehitys Laadukkaat yksityiset ja julkiset palvelut Maakunnan mielikuva ja brändi Etelä-Savon maakunnan mielikuvan parantaminen ja oman kotiseudun arvostuksen nosto Alueen yritystoiminta on monilla toimialoilla maan parasta ja kansainvälisestikin tunnettua. Kulttuuritapahtumat ovat myös maailman kuuluja Tehokas edunvalvonta ja vaikuttaminen maakunnan ja valtakunnan tasoisena Menestys esiin >> rohkeasti ylpeitä omasta osaamisesta ja tekemisestä Etelä-Savo yhdessä Nuoret voimavaraksi Lehdistösuhteet ja tapaamiset. Etevä-Savo lehti, sähköinen media. Osallistuminen ja vaikuttaminen maakunnan strategian toteutukseen ja markkinointiin (yhteistyö mm. maakuntaliiton kanssa). Yhteiset hankkeet, Yrittäjägaala JC -Kilta Väestökehitys Väestökehitys on sekä uhka että mahdollisuus Etelä-Savolle. Nuorten kiinnittäminen maakuntaan. Nuoret Elinikäinen oppiminen ja ohjaus Monikulttuurisuus > työperäinen maahan muutto Maan sisäinen muuttoliike Nuorisotakuu, harjoittelu- ja kesätyöpaikat. Monikulttuurisuuden hyväksyminen >asenteisiin vaikuttaminen. Positiivinen viestintä > yritykset esiin. Osallistuminen ja vaikuttaminen maakunnan strategian toteutukseen ja markkinointiin. Yhteistyö hankkeissa mm. RekyOn ja Solmu Laadukkaat yksityiset ja julkiset palvelut Alueen monipuolinen palvelutarjonta. Väestön ikääntyminen ja kunnallistalouden tiukentuminen on uhkana hyvinvointipalvelujen saatavuudelle, laadulle ja hinnalle. Kauppojen aukiolo Kehittämishankkeet Elinkeinoelämälle ei ole samantekevää miten palvelut on järjestetty Työterveyshuollon toimivuus Haetaan pysyvää poikkeuslupaa kauppojen aukiololle. Valtatie viiden markkinointihanke. Osallistuminen julkiseen keskusteluun SOTE-alueet kuntoon Yksityinen palvelutuotanto täydentävänä vaihtoehtona

18 Henkiset/ fyysiset Toimintamme määrittelee osin kauppakamarilaki ja asetus. Julkisten palvelujen tuottajalta edellytetään toimintaedellytyksiä. Kauppakamarijärjestön tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintansa valtakunnallisesti. Tämä tuo pienelle kauppakamarille selviytymispaineita. Jäsenmäärältään pienen pitäisi pystyä tarjoamaan pääsääntöisesti samat palvelut kuin suuren. Taloudelliset Etelä-Savon kauppakamarin toiminta-alueen yritykset ovat pääosin pieniä ja kotimarkkinoilla toimivia. Tämä heijastuu jäsenmäärään ja maksutuloon sekä maksullisten palveluiden tuottoon. Liikkumavaraa taloudessa ei ole. Yleinen talouden ja tulevaisuuden epävarmuus on heijastunut voimakkaasti tuottoihin. Lisäksi EUrahoitteinen voimakkaasti tuettu koulutustarjonta on vääristänyt markkinoita. Näkökulma: KAUPPAKAMARIN RESURSSIT Henkiset/ fyysiset Toimitusjohtaja ja toimistopäällikkö Avustava työvoima mahdollisuuksien mukaan Sivutoimiset asiamiehet osastoissa Markkinointi- ja viestintäresursseja ostopalveluina Tietopalveluja Helsingin seudun kauppakamarilta Luottamushenkilöresurssit Jäsenmaksutulo Koulutus, kurssit Viranomaistehtävät Uudet ansaintalogiikat Kriittisenä menestystekijänä ja riskinä henkilöstön jaksaminen. Luottamushenkilöverkosto voimavarana. Kauppakamariyhteistyö - koulutuspooli, kv-pooli Jäsenhankinta Jäsenpysyvyys Yritysten henkilöstön osallistuminen koulutustilaisuuksiin Henkiset / fyysiset Taloudelliset Kauppakamariyhteistyö Kumppanuudet Etevä-Savo lehti markkinoinnin välineenä >> yhtenäinen ilme jäsenlehdessä koko kauppakamariryhmässä, yhdessä toteutettua uutisointia Kauppakamariyhteistyö Kauppakamarijärjestön tavoitteena on yhdenmukaistaa strategiat ja toimintamallit Kumppanuudet Pieni kauppakamari pyrkii löytämään synergiaetuja ja palvelutarjonnan laajentamista strategisilla kumppaneilla Koulutustarjonta Kehittämishankkeet Markkinointi ja viestintä Kumppanuudet kasvun ja kansainvälistymisen sekä jäsenpalveluiden sektorilla Yhteistyö kauppakamariryhmän sisällä lisääntyy ja laajenee Itä-Suomen ja Kaakkois-Suomen kauppakamarien välillä (viranomais- ja vaalipiirirajat). Miktech Oy ja Mikkelin kesäyliopisto strategisina kumppaneina. Yhteistyö EK:n ja Etelä-Savon Yrittäjien kanssa

19 Jäsenmaksut 2015 Perusmaksu Työntekijämaksu Henkilöjäsen Yhteisöjäsen/suuret (oppilaitokset, kuntainliitot, suuret yhdistykset ym.) Yhteisöjäsen/pienet (pienet yhdistykset) 80 euroa 480 euroa 250 euroa Yritysjäsen 250 euroa 8,0 euroa/ työntekijä Kaupunki- ja kuntajäsen 0,25 euroa/asukas Jäsenmaksut ovat esityksessä samat kuin vuonna 2014

20 Etelä-Sav on kauppakamari Talousarv io 2015 Talousarvio 2015 Viranomaistoiminta Tuotot Menot tilinpääätösvaiheessa henkilöstökuluja ja muita kuluja jyvitetään tähän ryhmään Neuv onta, palv elu ja koulutus Tuotot Menot tilinpäätösvaiheessa henkilöstökuluja ja muita kuluja jyvitetään tähän ryhmään Muut tuotot ja kulut Tuotot Poistot Muut kulut tuottojäämä Henkilöstökulut tilinpäätösvaiheessa kuluja jyvitetään neuvonta-, palvelu- ja koulutusryhmään Varsinainen toiminta Tuotto/kulujäämä Jäsenmaksut Mikkeli Pieksämäki Savonlinna Henkilö- ja kunta- ja yhteisöt Tilitykset jäsenmaksuista ja jäsenhankintakulut Tuotto/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta -500 Välittömät verot Tilikauden tulos 4 700

Strategia/ toimintasuunnitelma 2013. 10.12.2012 Strategia-toimsu 2013_FI

Strategia/ toimintasuunnitelma 2013. 10.12.2012 Strategia-toimsu 2013_FI 1 OTTEITA KESKUSKAUPPAKAMARIN TOIMINTASUUNNITELMASTA 2 Vuoden 2013 toimintaympäristö tulee olemaan vaikea sekä Euroopassa että kansainvälisesti. Käsite BRIC-maat lanseerattiin tasan kymmenen vuotta sitten.

Lisätiedot

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2010 lopussa 511 Luottamushenkilöitä 2010 140

Lisätiedot

Lapin liitto. Toimintasuunnitelma 2015 ja. talousarvio 2015,

Lapin liitto. Toimintasuunnitelma 2015 ja. talousarvio 2015, Lapin liitto Toimintasuunnitelma 2015 ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma 2016 2017 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Lapin liitto... 3 1.1 Kuntayhtymän perustehtävät... 3 1.2 Maakunnan visio 2040... 4 1.3

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014 ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014 Esitys maakuntahallitukselle 19.5.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS KAUPPAKAMARIVUOSI 2014... 1 PUHEENJOHTAJAN 2013 2014 KATSAUS: HAIKEIN, MUTTA KIITOLLISIN MIELIN... 1 PUHEENJOHTAJAN 2015 KATSAUS: OSALLISTU, VAIKUTA JA HYÖDY!... 2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto Vuosikirja 2013 Vuosikertomus 2012 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2012 lopussa 582 Luottamushenkilöt 2012 134 Valiokunnat 2012 8 Jäsentyytyväisyys

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020

KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 KUOPION KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 SISÄLLYS 03 Johdanto 04 Toimintaympäristön haasteet 06 Strategian laatiminen,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA

POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA MAAKUNTASUUNNITELMA 2030/ MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Luonnos 2.3.2010 2 3 SISÄLTÖ STRATEGIAOSA: MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 - Lähtökohdat, suunnittelujärjestelmä ja -prosessi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2013-2017

Strateginen suunnitelma 2013-2017 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma Verkostoidu - Kouluttaudu - Vaikuta 28.11.2012 Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 6 2.1 Missio...

Lisätiedot

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Elinvoimaisuus Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Elinvoimaisuustyöryhmä Jäsenet

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 KILPAILUKYKYISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YRITYKSET VOIVAT KASVAA JA KANSAINVÄLISTYÄ TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot