Venttiilit, säätimet + toimilaitteet Virtaaman, paineen ja lämpötilan säätö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venttiilit, säätimet + toimilaitteet Virtaaman, paineen ja lämpötilan säätö"

Transkriptio

1 Innovatiivisuus + laatu Venttiilit, säätimet + toimilaitteet Virtaaman, paineen ja lämpötilan säätö Tuotevalikoima

2 Virtaaman, paineen ja lämpötilan säätö Sisältö Sivu Virtaaman, paine-eron ja lämpötilan tasapainotus Tasapainotuksen tarve Oventrop venttiilien ja säätimien käyttö Oventrop linjasäätöventtiilit 6 Toimintaesimerkkejä Oventrop säätimet 8 Toimintaesimerkkejä Oventrop säätöventtiilit integroidulla mittalaitteella 1 Toimintaesimerkkejä Oventrop mittalaipat 1 Toimintaesimerkkejä Valinta- ja mitoitusesimerkkejä 1 Verkoston tasapainotus käyttökohteessa 16 Sovelluksia lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille 18 Esimerkkejä jäähdytys- ja kattosäteilyjärjestelmistä 0 Esimerkkejä jäähdytysjärjestelmäasennuksista Tuotekuvauksia Hycocon venttiilit Hycocon V linjasäätöventtiili 5 Hydrocontrol venttiilit 6 Linjasäätöventtiilit 7 Hydrocontrol R, Hydrocontrol F, Hydrocontrol FR, Hydrocontrol FS Hydrocontrol G Paine erosäätöventtiilit 8 Hycocon DP, Hydromat DP Vakiovirtausventtiilit 9 Hycocon Q, Hydromat Q Cocon säätöventtiili 0 Cocon -tie säätöventtiili 1 Ohjaus-, sekoitus- ja säätöventtiilit Säätöventtiili käännetyllä sulkutoiminnolla Toimilaitteet Huonetermostaatit Mittalaipat 5

3 Tasapainotuksen tarve Miksi tasapainottaa? Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien hydraulinen tasapainotus on tarpeellista, jotta vältyttäisiin seuraavilta ongelmilta: Joissakin huoneissa tuskin koskaan saavutetaan haluttua huoneen lämpötilaa, tai niitä ei ole jäähdytetty tarpeeksi. Tämä ongelma johtuu erityisesti muiden lämpölähteiden vaikutuksesta. Siirryttäessä alhaisilta lämpötiloilta lämmittämiseen, vain osa järjestelmästä lämpenee. Huonelämpötilat vaihtelevat erityisesti vähäisen lämmitystarpeen aikana. Suuri energiankulutus, vaikka huonelämpötilan säätimet ovat toiminnassa. Virtauksen jakaminen Pääsyy em. ongelmille on, että useissa putkipiireissä on väärät virtaamat ja sitä kautta erilaiset painetasot. Ongelma voidaan ratkaista asentamalla linjoihin linjasäätöventtiilit, paine-erosäätöventtiilit tai vakiovirtausventtiilit. Alla olevasta kuvasta näkyy, että pumpun täytyy tuottaa paine-eroa vähintään p yht. verran taatakseen riittävän jakelun kaikille virtauspiirille. Tämä kuitenkin aiheuttaa väistämättä liiallisen paine-eron piireillä 1-. Liian korkea paine-ero taas aiheuttaa virtauksen lisääntymisen em. piireillä ja siten myös energian kulutuksen kasvamisen. Tämän korjaamiseksi piirejä varten asennetaan linjasäätöventtiilit, joilla liian korkea paine-ero saadaan tasattua. Haluttu virtaama voidaan näin asetella ja hallita. Jotta voitaisiin hallita myös piiriä, kannattaa sinnekin asentaa linjasäätöventtiili. Oikea jako on näin taattu jokaiselle virtauspiirille. Energian säästäminen Väärät virtaamat useissa piireissä johtavat lisääntyneeseen energiankulutukseen. Tällöin pumpulla täytyy olla suurempi kapasiteetti, jotta taataan riittävä virtaama joka alueelle; toisaalta, kun venttiilit myös säädetään väärin, on toisilla alueilla ylijakelua. Tämä johtaa liian korkeaan, tai jäähdytysjärjestelmissä liian alhaiseen huonelämpötilaan. Jos rakennuksen keskimääräinen lämpötila ylittää suositusarvonsa 1 C, lisääntyy energian kulutus 6 10 %. Jäähdytysjärjestelmissä lämpötilan ollessa 1 C liian alhainen, lisääntyy energian kulutus n. 15 %. Asennuksissa, joissa verkoston tasapainotusta ei ole suoritettu, täytyy lämmittäminen aloittaa aikaisemmin, jotta haluttu lämpötila saavutettaisiin ajallaan. Kuinka välttää ääntä patteriventtiileissä? Kun lämmitysjärjestelmä on kaksiputkijärjestelmä, myös vähäisemmän kulutuksen piirit olisi otettava suunnittelussa huomioon. Patteriventtiilin paine-ero täytyy rajoittaa n. 00 mbar:iin. Kun tätä arvoa ei ylitetä, eivät termostaattiventtiilit yleensä aiheuta virtauksen takia viheltävää ääntä. Tämä voidaan toteuttaa asentamalla kiertopiireihin linjasäätöventtiilit. p 1 p p yht. p p (laite) p ylitys m 1 A m C m E m G 1 Laite B D F H Paineen kulku piirissä

4 Oventrop venttiilien ja säätimien käyttö Toleranssi [±%] 1 meno meno paluu Impulssiputki Asetusarvon asetus p E paluu Linjasäätöventtiili Esisäätö p Linjasulkuventtiili Paine-erosäätöventtiili p 5 6 Laite Laite p Massavirta m/ m suunn. p max p toim. p p max = p toim virheellinen optimaalinen Venttiili-istukka [%] Vähäinen kulutus ( p-säädetty pumppu) Vähäinen (säätämätön pumppu) qm toim. ~ qm max Vähäinen kulutus Toiminta-arvo Ilman säätöventtiiliä Säätöventtiilillä Ylikuormitus qm Ilman säädintä qm toim. qm max qm toim. ~ qm max Paine-erosäätöventtiilillä Toiminta-arvo Esisäädettävällä patteriventtiilillä Ylikuormitus qm (esisäädettävällä patteriventtiilillä) Teoreettinen näkökulma Tällä sivulla on esitelty linjasäätöventtiilit sekä vakiovirtausventtiilit ja paine-erosäätöventtiilit sekä niiden toimintapääpiirteissään, jotta voidaan tutustua niiden vaikutukseen verkoston tasapainotuksessa. 1 Linjasäätöventtiilien valinta Jotta virtaama voitaisiin säätää mahdollisimman tarkasti, on oikea suunnittelu erittäin tärkeää. Jos esisäätöarvot on asetettu liian alhaisiksi, ovat virtaamien poikkeamat liian suuria. Tällöin säätöasetusten tarkkuus heikkenee ja energiankulutus lisääntyy. Kuten viereisestä taulukosta näkyy, alhaiset esisäätöarvot (< 1 Hydrocontrol -venttiilille) aiheuttavat suuria mittapoikkeamia ja niitä tulisi sen vuoksi välttää (ks. esim. 1 sivulta 1). Vakiovirtaus- ja paine-erosäätöventtiilien valinta Suora 1 osoittaa, että säätöventtiili on valittu väärin. Vain 50 % venttiilin kapasiteetista on käytössä. Suorassa säätöventtiili on suunniteltu parhaalla mahdollisella tavalla. Haluttu virtaama on saavutettu venttiilin maksimaalisella tasolla. Säädettävän piirin säädön tarkkuus on parantunut. Tämän vuoksi venttiilit on valittava huolella. Jos valittu koko on liian pieni, haluttua virtaamaa ei saavuteta, ja jos valittu koko on liian suuri, tasapainotus ei ole tarkkaa. ja Linjasäätöventtiilit Kuvissa on esitetty verkoston tavanomaisimmat ominaiskäyrät sekä ilman linjasäätöventtiileitä että niiden kanssa, ja myös niiden vaihtelu paine-erosäätöpumpun vaikutuksesta. Verkoston virtaamaa supistetaan linjasäätöventtiilien avulla, eli jokaisen piirin virtaamaa voidaan säädellä esisäätöasetuksilla. Jos verkostoa ylikuormitetaan, esim. avaamalla patteriventtiilit kokonaan auki, piirin paineero kasvaa vain vähän ja virtaus muille piireille on edelleen taattu (qm toim. ~ qm max ). Vähäisen kulutuksen aikana, kun p kasvaa, linjasäätöventtiilillä on vain vähän vaikutusta piirin toimintaan. Suuria painehäviöitä voidaan käytön aikana tasata paine-erosäädetyllä pumpulla. 5 ja 6 Paine-erosäätöventtiilit Kuvissa on esitetty verkoston tavanomaisimmat ominaiskäyrät sekä ilman paine-erosäätöventtiileitä että niiden kanssa. Vähäisen kulutuksen aikoina paineero kasvaa vain vähän, eli termostaattiventtiilit on suojattu paine-eron liialliselta kasvulta jopa vähäisen kulutuksen aikana. Tämä kuitenkin edellyttää, että niiden paineero ei ylitä 00 mbar. Mikäli ylikuormitusta esiintyy, paine-erosäätöventtiileillä on vain vähän vaikutusta ominaiskäyrän muotoon (qm toim. qm max ). Käytettäessä esisäädettäviä patteriventtiileitä, piirin virtaama on rajoitettu ylikuormituksen varalta (qm toim. ~ qm max ). (ks. esim sivulta 1).

5 meno Impulssiputki paluu 7 8 meno paluu Vakiovirtausventtiili p 9 10 meno Impulssiputki paluu Linjasäätöventtiili Paine-erosäätöventtiili p Paine-erosäätöventtiili Linjasäätöventtiili Laite Laite Laite p p max = p toim. p p max p toim. p p max = p toim. Vähäinen kulutus qm toim. ~ qm max Vähäinen kulutus qm toim. = qm max Vähäinen kulutus Toiminta-arvo Linjasäätöventtiilillä Ylikuormitus qm Toiminta-arvo Ilman säädintä Vakiovirtausventtiilillä Ylikuormitus qm Toiminta-arvo Ilman säädintä ja säätöventtiiliä Paine-ero säätimellä ja linjasäätöventtiilillä Ylikuormitus 7 ja 8 Paine-erosäätöventtiilin ja linjasäätöventtiilin yhdistelmä Vieressä näkyy paine-erosäätöventtiilin ja linjasäätöventtiilin ominaiskäyrä. Vähäisen käytön jaksoina paine-ero ylittää valitun toimintapisteen vain hieman. Kun asennuksessa käytetään linjasäätöventtiiliä ilman esisäädettävää patteriventtiiliä, piirin virtaama lisääntyy vain hiukan vähäisen käytön aikana ja jako kaikille muille piireille on taattu (qm toim. ~ qm max ) (ks. esim. sivulta 1). 9 ja 10 Vakiovirtausventtiilit Ohessa on esitetty verkoston toiminta sekä ilman vakiovirtausventtiiliä että sen kanssa. Ylikuormituksen tapauksessa virtaama ylittää toiminta-arvon vain vähän (qm toim. = qm max ) (ks. esim. sivulta 15). 11 ja 1 Paine-erosäätö- ja linjasäätöventtiilin yhdistelmä virtaaman hallitsemiseksi Tässä näkyy verkoston toiminta käytettäessä paine-erosäätö- ja linjasäätöventtiileitä. Ylikuormitustapauksessa piirin virtaama pysyy lähes vakiona (qm toim. = qm max ). Toimintatapa on sama kuin vakiovirtausventtiilillä. Virtaama määritellään asettamalla asetusarvo ensin paine-erosäätöventtiilistä ja sitten linjasäätöventtiilistä. Tässä sovelluksessa Hydrocontrol ja Hydromat DP on asennettava paluuputkeen (ks. myös esim. 5 sivulta 11). Hycocon venttiileistä Hycocon DP paine-erosäätöventtiili, tai Hycocon V linjasäätöventtiili (ks. myös sivu 11) ovat asennettavissa erilleen menoja paluuputkeen. 1 ja 1 Paine-erosäätö- ja vakiovirtausventtiilin yhdistelmä Tässä on esitetty paine-erosäätimellä ja vakiovirtausventtiileillä varustetun piirin toiminta. Asentamalla molemmat venttiilit verkostoon, rajoitetaan virtaama toimintaarvoonsa ylikuormituksen sattuessa. Alhaisen käytön jaksoina myös paine-ero on rajoitettu toiminta-arvoonsa (qm toim. = qm max, p toim. = p max ). Piiri on hydraulisesti tasapainotettu toiminnan joka vaiheessa. Jako piireille on aina taattu (ks. esim. 6 sivulta 15). p qm toim. = qm max qm 11 1 meno Vakiovirtausventtiili p Vähäinen kulutus Ilman säädintä Toiminta-arvo Impulssiputki Vakiovirtausventtiilä ja paineerosäätöventtiilillä Paine-erosäätöventtiili p Laite p max = p toim. Ylikuormitus paluu qm toim. = qm max qm 1 1 5

6 Oventrop linjasäätöventtiilit Toimintaesimerkkejä Verkoston tasapainotus linjasäätöventtiileillä Säädöt paine-erolaskennan mukaan tai paine-eromittarilla Hycocon A/V/T/TM Hydrocontrol R/A p = 0.1 bar Virtaamaalue Virtaamaalue p = 0.1 bar Massavirta qm [kg/h] Massavirta qm [kg/h] Virtaamat pienimmän ja suurimman esisäätöarvon välillä, kun Δp =0,1 bar, käytettäessä linjasäätöventtiiliä. Alla olevissa esimerkeissä näkyvät vain ne venttiilit, joita todella tarvitaan verkoston tasapainotukseen. Esimerkki: Kaksiputkijärjestelmä alhaisille ja keskimääräisille virtaamille Virtaus- ja paine-eroarvojen muuttaminen suunnitteluarvoista 0,1 bar virtausalueelle. Δp =0,1 bar: 6 Esimerkki: Kaksiputkijärjestelmä keskimääräisille ja korkeille virtaamille Suunnitteluarvot: Δp A, V A 0,1 bar Muutos: V 0,1 bar = V A Δp A

7 0 8 OV OV 0 OV 0 Hydrocontrol F Hydrocontrol F/FR/G p = 0.1 bar Virtaamaalue Virtaamaalue p = 0.1 bar Virtaamat pienimmän ja suurimman esisäätöarvon välillä, kun Δp =0,1 bar, käytettäessä linjasäätö- ja sulkuventtiiliä. Jäähdytin Jäähdytin Jäähdytin Massavirta qm [kg/h] Massavirta qm [kg/h] Esimerkki: Keskuslämmitysjärjestelmä laipallisilla venttiileillä Esimerkki: Jäähdytysjärjestelmä laipallisilla venttiileillä Esimerkki: Δp A = 0,15 bar, V A = 850 kg/h 0,1 bar V 0,1 bar = V A = 69 kg/h 0,15 bar Arvolla V 0,1 bar voidaan tehdä esivalinta (ks. poikkiviiva taulukosta) esim. Hydrocontrol R, DN 0. 7

8 Oventrop säätimet Toimintaesimerkkejä Paine-erosäätöventtiili Paine-erosäätöventtiili Hycocon DP (50 00 mbar) Hycocon DP ( mbar) Hydromat DP (50 00 mbar) Hydromat DP ( mbar) Virtaamaalue Virtaamaalue Massavirta qm [kg/h] Massavirta qm [kg/h] Hycocon DP paine-ero säätimen virtaamat paine-erojen säätöön mbar tai mbar piireissä. Hydromat DP paine-ero säätimen virtaamat paine-erojen säätöön mbar tai mbar piireissä. Alla olevissa esimerkeissä näkyvät vain ne venttiilit, joita todella tarvitaan hydrauliseen tasapainotukseen. Esimerkki: Paine-eron säätäminen linjassa, jossa on esisäädettävät termostaattiventtiilit (alhainen tai keskimääräinen virtaama). Esimerkki: Paine-eron säätäminen linjassa, jossa on esisäädettävät termostaattiventtiilit (keskimääräinen tai korkea virtaama). 8

9 Paine-erosäätöventtiili Paine-erosäätöventtiili ja virtaaman rajoitus Hydromat DP ( mbar) Hydromat DP ( mbar) Hycocon DP (50 00 mbar)/ Hycocon V Hycocon DP ( mbar)/ Hycocon V Virtaamaalue Virtaamaalue Massavirta qm [kg/h] Massavirta qm [kg/h] Hydromat DP paine-ero säätimen virtaamat paine-erojen säätöön mbar tai mbar piireissä. Hydromat DP paine-ero säätimen virtaamat paine-erojen säätöön mbar tai mbar piireissä sekä virtaaman rajoitus Hycocon V linjasäätöventtiilillä Esimerkki: Paine-ero säädin laippakytkennällä Esimerkki: Paine-ero säädin virtaaman rajoituksella linjassa, joissa on ei-esisäädettäviä termostaattiventtiileitä. 9

10 Oventrop säätimet Toimintaesimerkkejä Paine-erosäätöventtiili ja virtaaman rajoitus Vakiovirtausventtiili Hydromat DP / Hydrocontrol R Hydromat DP / Hydrocontrol F Hydromat Q ( Hycocon Q ) Säädettävä virtaamaalue Säädettävä virtaamaalue Massavirta qm [kg/h] Massavirta qm [kg/h] Hydromat DP paine-ero säätimen virtaamat paine-erojen säätöön mbar, mbar, mbar tai mbar piireissä sekä virtaaman rajoitus Hydrocontrol R/F linjasäätöventtiilillä. Hydromat Q ja Hycocon Q -venttiilien virtaamien esisäätöarvot. Toiminta-alue 0 kg/h ja 000 kg/h Alla olevissa esimerkeissä näkyvät vain ne venttiilit, joita todella tarvitaan hydrauliseen tasapainotukseen. Esimerkki: Paine-erosäätöventtiili virtaaman rajoittimella linjassa, jossa on ei-esisäädettävä termostaattiventtiili. Esimerkki: Virtaaman säätö jäähdytysjärjestelmässä. Esisäätö asetetaan venttiilistä ja se on luettavissa ulkopuolelta. 10

11 Vakiovirtausventtiili Vakiovirtausventtiili Hycocon DP / Hycocon V Hycocon DP / Hycocon TM toimilaitteella Virtaamien esisäätöarvot yhdistelmäkäytössä: virtaamat Hycocon DP:lle mbar paine-eroilla (paine-ero mitataan Hycocon V:stä ). Määritä vaadittu esisäätöarvo Hycocon V:lle painehäviötaulukosta (ks. myös esim. 5, s. 15) ja aseta se käsisäätöpyörästä. Virtaamaalue Virtaamaalue Massavirta qm [kg/h] Massavirta qm [kg/h] Virtaamien esisäätöarvot yhdistelmäkäytössä: virtaamat Hycocon DP:lle mbar paine-eroilla (paine-ero mitataan Hycocon TM:stä ). Määritä vaadittu esisäätöarvo Hycocon TM:lle painehäviötaulukosta ja aseta se Hycocon TM:n toimimoottorista. Virtaamaa voidaan pienentää tai sulkea Hycocon TM:n toimimoottorin avulla. Mahdollista asentaa myös menoputkeen Mahdollista asentaa myös menoputkeen Esimerkki: Virtaaman säätö Hycocon DP paine-erosäätöventtiilillä ja Hycocon V linjasäätöventtiilillä. Esimerkki: Virtaaman säätö Hycocon DP paine-erosäätöventtiilillä ja Hycocon TM linjasäätöventtiilillä. 11

12 Verkoston tasapainotus säätöventtiileillä Säädöt paine-erolaskennan mukaan tai paine-eromittarilla Oventrop säätöventtiilit integroiduilla mittalaitteilla Toimintaesimerkkejä Cocon säätöventtiili integroiduilla mittalaitteilla Cocon -tie säätöventtiili integroiduilla mittalaitteilla p = 0.1 bar Virtaamaalue Virtaamaalue p = 0.1 bar Massavirta qm [kg/h] Massavirta qm [kg/h] Virtaamat pienimmän ja suurimman esisäätöarvon välillä, kun Δp= 0,1 bar, käytettäessä säätöventtiiliä. Alla olevissa esimerkeissä näkyvät vain ne venttiilit, joita todella tarvitaan tasapainotukseen. oventrop Esimerkki: Asennus kattojäähdytysjärjestelmään huonelämpötilan alentamiseksi. Virtaama ja paine-eroarvojen muuttaminen suunnittelulaskelmista, kun Δp =0,1 bar: 1 Esimerkki: Järjestelmän säätö ainoastaan Cocon -tie säätöventtiilillä. Suunnittelulaskelma: Δp A, V A 0,1 bar Muuttaminen: V 0,1 bar = V A Δp A

13 Oventrop mittalaipat Toimintaesimerkkejä Virtaaman tasapainotus mittalaitteiden avulla Säädöt paine-erolaskennan mukaan tai paine-eromittarilla Mittalaippa DN 15 DN 50 Virtaamat Δp= 1 bar mittalaipan kautta Mittalaippa DN 65 DN 900 Virtaamat Δp= 1 bar mittalaipan kautta Sinkkikadon kestävää messinkiä Standard Valurautaa RST 6 6 Esimerkki: Keskuslämmitysjärjestelmä sisäkierreliitännällä Esimerkki: Keskuslämmitysjärjestelmä laippakytkennällä Esimerkki: Δp A = 0,15 bar, V A = 850 kg/h 0,1 bar V 0,1 bar = V A = 69 kg/h 0,15 bar Arvon V 0,1 bar a avulla voidaan tehdä esivalinta (ks. poikkiviiva) esim. Hydrocontrol R, DN 1

14 Valinta- ja mitoitus-esimerkkejä* Linjasäätöventtiili Paine-erosäätöventtiili Paine-erosäätöventtiili virtauksen rajoituksella ja linjasäätöventtiilillä Linjasäätöventtiili meno meno meno Δp V Linjasäätöventtiili Laite p Laite Paine-erosäätöventtiili p p A Laite Paine-ero säädin Impulssiputki paluu paluu paluu Δp V Asetusarvo Δp E Esimerkki 1: Tarve: Esisäätöarvo Hydrocontrol R :lle Annetut arvot: Piirin virtaama qm = 000 kg/h Venttiilin paine-ero Δp V = 100 mbar Venttiilin koko DN 5 Ratkaisu: Esisäätöarvo 5.0 (taulukosta Hydrocontrol R, DN 5) Esimerkki : Tarve: Hydromat DP:n koko Annetut arvot: Piirin virtaama qm = 0000 kg/h Verkoston paine-ero Δp = 800 mbar (vastaa Hydromat DP:n esisäätöarvoa) Ratkaisu: Hydromat DP, DN kg/h on vähemmän kuin max. sallittu virtaama qm max. Esimerkki : Tarve: Linjasäätöventtiilin esisäätö Annetut arvot: Verkoston paine-ero Δp A = 50 mbar Piirin virtaama qm = 00 kg/h Verkoston paine-ero ( Hydromat DP ) Δp E = Δp = 00 mbar Putken koko DN Ratkaisu: Esisäätöarvo.0 (taulukosta Hydrocontrol R DN ) Linjasäätöventtiilin paine-ero Δp V = Δp Δp A = mbar Δp V = 150 mbar Linjasäätöventtiili Hydrocontrol R DN 5 Linjasäätöventtiili Hydrocontrol R DN Painehävio Δp = [mbar] Esisäätö Painehävio Δp = [Pascal] Asetusarvo Δp E = [mbar] Massavirta qm [kg/h] Asetusarvo Δp E = [kpa] Painehäviö Δp [mbar] Esisäätö Painehäviö Δp [Pascal] Virtaama qm [kg/h] Huom: Verkoston paine-ero = patteriventtiileiden ja säätötulppien painehäviö + patterin painehäviö + putkiston painehäviö Virtaama qm [kg/h] * Esimerkit ottavat huomioon vain ne venttiilit, joita tarvitaan laskelmissa. 1

15 Vakiovirtausventtiili Linjasäätöventtiilin ja paine-erosäätimen yhdistelmä virtaaman säätöön Vakiovirtausventtiilin ja paine-erosäätöventtiilin yhdistelmä virtaaman ja paine-eron säätöön Vakiovirtausventtiili meno meno Paine-erosäätöventtiili meno Δp O Vakiovirtausventtiili p Laite Asetusarvo Linjasäätöventtiili Laite Paine-erosäätöventtiili p Laite Impulssiputki paluu paluu paluu Δp Q p Esimerkki : Tarve: Hydromat Q:n koko + säätimen paine-ero Δp Q Annetut arvo: Piirin virtaama qm = 1000 kg/h Piirin paine-ero Δp O = 00 mbar Verkoston paine-ero Δp = 100 mbar Ratkaisu: Hydromat Q:n koko on DN 0 (otettu DN15 DN 0 painehäviötaulukoista) Taulukosta säätimen minimi koko valitaan qm = 1000 kg/h mukaan. Esimerkki 5: Tarve: Hydrocontrol R:n esisäätöarvo Annetut arvo: Piirin virtaama qm = 000 kg/h Paine-erosäätöventtiili DN 5 Linjasäätöventtiili DN 5 Ratkaisu: Valittu paine-ero paine-erosäätöventtiilille Δp = 150 mbar (valittu Hydrocontrol R DN 5:n painehäviötaulukosta) Linjasäätöventtiili on asetettava esisäätöarvoon,0. Esimerkki 6: Paine-erosäätöventtiili ja vakiovirtausventtiili on suunniteltu esimerkkien ja mukaan. Virtaaman säädin on asetettava vastaamaan 1000 kg/h. Säätimen paine-ero Δp Q = Δp O Δp = mbar Δp Q = 00 mbar Virtaama qm [kg/h] Linjasäätöventtiili Hydrocontrol R DN 5 Esisäätövali 0,05 0,7 bar Esisäätö Painehäviö Δp [Pascal] Painehäviö [mbar] Virtaama qm [kg/h] Huom.: Ylimääräinen paine-ero, joka on tuotettava säätimellä, nousee Δp Q = 00 mbar:iin. Tämä on minimi Δp, joka tarvitaan varmistamaan tarkkuus. Huom.: Hydromat DP:llä paine-ero voidaan asettaa 0,05 0, bar:iin tai 0,5 0,7 bar (DN 50) ja Hycocon DP:llä 0,05 0, bar tai 0,5 0,6 bar:iin Soveltuu suurten virtaamien säätöön. 15

16 Verkoston tasapainotus käyttökohteessa Jotta voitaisiin taata lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän optimaalinen toiminta (esim. energian jakautuminen niille kohdille, jotka sijaitsevat kaukana, tai toisaalta lähellä pumppua), vaikka asennettu järjestelmä poikkeaa suunnitellusta tai osaa järjestelmästä muutettaisiin, voi verkoston tasapainotus olla tarpeellista myös jälkeenpäin. Tähän tarkoitukseen löytyy Oventropilta OV-DMC virtausmittari, joka on suunniteltu erityisesti lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Mittarissa on mahdollista käyttää sekä classic että eco -mittaustekniikkaa. Classic -mittaustekniikka: Toiminta: paine-eromittaus Mittausventtiilit ovat erillisiä ja ne voidaan ruuvata venttiilin runkoon. Eco -mittaustekniikka: Toiminta: paine-eromittaus tyhjennys täyttö ilmaus mittauspäät voidaan puhdistaa Mittausventtiilit on integroitu venttiiliin. Mittausmenetelmät: Tietokone-, vakiopaine- ja kv-arvo -menetelmät sopivat erityisesti OV tasapainotusmenetelmällä kaksiputkijärjestelmienvirtauksien mittaamiseen. Tietokonemenetelmä: Käytettäessä tietokonemenetelmää laskee Oventropin OV-DMC virtausmittari linjasäätöventtiilin esisäätöarvon, joka tarvitaan halutun virtaaman saavuttamiseksi. Mittariin kirjataan ensin venttiilin tyyppi, jonka jälkeen kone mittaa virtaaman kahdella eri esisäätöarvolla. Näin venttiili on säädetty uuteen säätöarvoonsa, joka laskettiin OV-DMC :n avulla. Vakiopainemenetelmä: Kuten tietokone menetelmä, mutta virtaamalle määritetään vain yksi esisäätöarvo. Sopii erityisesti virtaaman kontrolloimiseen. OV-DMC classic mittaustekniikka eco mittaustekniikka Kv arvo menetelmä: Käytetään minkä tahansa venttiilien ja mittauspaikkojen virtaamien mittaamiseen, joiden kv arvot tiedetään. Paine-eron mittaus: Käytetään verkoston osien paine-eron mittaamiseen. Ventil-Setup =================== Oventrop Typ: Hydrocon Größe: Hydrocontrol R linjasäätöventtiilin säätö Hycocon V linjasäätöventtiilin säätö 16

17 Säätöryhmät 1 6 V V6 V V5 V1 V V9 V8 V7 V1 V11 V10 V15 V1 V1 V18 V17 V16 OV -tasapainotusmenetelmä: Pääetu tässä menetelmässä on, että linjasäätöventtiilien esisäätöarvot voidaan laskea asennuspaikalla Oventropin OV-DMC virtausmittarin avulla ja että yksi henkilö voi tasapainottaa koko järjestelmän. Verkoston tasapainotukseen käytetty aika lyhenee huomattavasti, edellyttäen että asennus on edennyt ohjeiden mukaisesti. Ennen säätämisen aloittamista on varmistettava, että kaikki järjestelmän piirien venttiilit ovat auki. Ennen kaikkea asennuksen on vastattava suunnitelmaa, esim. termostaattisten patteriventtiilien esisäätö, ja termostaatit on poistettava tai asetettava maksimiinsa. Venttiiliryhmät G1 G G Linjasäätöventtiili pumpun piirissä G G5 G6 Säätämisen vaiheet: Säätämisen vaiheittainen kuvaus kaksiputkijärjestelmässä. Kaikki linjasäätöventtiilit on ensin määriteltävä rajoittamaan säätöryhmiä. Etene sitten seuraavasti: 1. Numeroi kaikki säädettävät ryhmät ja niiden venttiilit.. Aseta säädettävien ryhmien 1 6 venttiilit ja ryhmien sisäiset venttiilit asentoon puoliksi auki.. Säädä kaikki ryhmän 1 venttiilit virtausmittarin avulla ensin asentoon puoliksi auki ja sitten asentoon kiinni. Palaa lopuksi asentoon puoliksi auki.. Aseta viimeisen ryhmän ryhmäventtiili G1 asentoon kiinni. 5. Laske ryhmän 1 venttiilien (lukuun ottamatta ryhmäventtiiliä) esisäätöarvot käyttämällä virtausmittaria. 6. Säädä ryhmän 1 venttiilit esisäätöarvojen mukaisesti virtausmittarin avulla. Jos säädettäviä ryhmiä on enemmän, tässä ryhmät 6, toista kohdat 6 jokaisen ryhmän kohdalla. 7. Säädä jokaisen ryhmän venttiilit ensin asentoon puoliksi auki ja sitten asentoon kiinni. Palaa lopuksi asentoon puoliksi auki. 8. Aseta piirin pumpun linjasäätöventtiili asentoon kiinni. 9. Laske esisäätöarvot ryhmälle virtausmittarin avulla. 10. Aseta ryhmän venttiilit esisäätöarvon mukaisiksi. 11. Säädä pumppulinjan linjasäätöventtiili asettamalla OV-DMC virtausmittarilla laskettu esisäätöarvo. Tämä arvo on laskettu käyttämällä tietokonemenetelmää. Linjasäätöventtiili pumpun piirissä Esimerkki: OV -tasapainotusmenetelmä 17

18 Sovelluksia lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille Oikein mitoitetut jäähdys- tai lämmityslaitteet, putket, linjasäätöventtiilit ja pumput takaavat jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien optimaalisen hydraulisen tasapainon. Linjasäätöventtiilien ja säädettävien pumppujen käyttö on suositeltavaa, jotta poikkeamat suunnitellussa paine-erossa saataisiin minimoitua. Suunniteltaessa uusia lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiä on lämpöhäviö- ja putkistolaskelmissa yleensä otettu huomioon uudet säädökset myös energian säästämisestä. Näihin sisältyy venttiilien säätö- ja tehoalueet verkostojen tasapainotuksen takaamiseksi ja myös putkien vastuksista johtuvien häviöiden huomioiminen. Putkiston mitoitus: 1. Määritellään lämmön- tai jäähdytyksen tarve.. Lämmitys tai jäähdytyslaitteet sekä niiden virtaamat lasketaan ottaen huomioon annetut lämpötilaerot.. Määritellään putkiston koko vastaamaan vaadittua virtaamaa. Piirin paine ero tulisi olla, esim. lämmitysjärjestelmissä, 100 ja 00 mbar:n välillä.. Valitaan linjasäätöventtiilit, vakiovirtaus- sekä paine-erosäätöventtiilit ja määritellään niiden esisäätöarvot. 5. Myös jokaiselle laitteelle määritellään esisäätöarvo (jos tarpeellista). 6. Määritellään virtauspumppu. Esimerkki: Kaavio ilmalämmitysjärjestelmästä, jossa virtaama on lähes vakio. Järjestelmän puhdistamisen ja huuhtomisen jälkeen linjasäätöventtiilit asetetaan vastaamaan staattista hydraulista tasapainoa. Seuraavassa vaiheessa, asennusvaiheessa, pitäisi koko järjestelmä olla jo hydraulisesti tasapainotettu, jos verkoston tasapainotukseen tarkoitetut venttiilit on asennettu esisäätöarvojensa mukaisesti. Ylimääräinen tasapainotus ei ole tarpeellista. Huom.: Asennettaessa on tärkeää, että säätöventtiilit ovat kokonaan auki. Sitten kun järjestelmä on puhdistettu ja huuhdottu, voidaan venttiilit asettaa esisäätöarvoihinsa. Esimerkki: Kaavio kaksiputkijärjestelmästä, jota säädetään ennalta laskettuun suunniteltuun pisteeseen käyttämällä.linjasäätöventtiileitä. Säätö: Suoraan esisäädettävällä linjasäätöventtiilillä. 18

19 Esimerkki: Kaavio kaksiputkijärjestelmästä, jossa virtaama on vaaditun mukainen mutta jossa paine-ero ei nouse yli maksimiarvojensa (paine-eron rajoitus). Esisäädettävien termostaattisten venttiilien esisäätöarvot, jotka ovat tuloksia putkiston virtaamien laskelmista, ovat optimaalisen virtaaman jakautumisen suunniteltuja arvoja. Riittävä jako on taattu. Jos vaatimukset vaihtelevat, on ylimääräisen paine-erosäätöventtiilin käyttö hyödyllistä, esimerkiksi jos suuri osa laitteista on suljettu ja niiden paine-ero nousee huomattavasti (esim. yli 00 mbar). Paine-erosäätöventtiilin esisäätöarvo voidaan laskea myös suunnitteluvaiheessa. Paine-erosäätöventtiili tarkkailee jatkuvasti paine-eron pysymistä esisäätöarvossaan piirin sisällä. Esimerkki: Kaavio kaksiputkijärjestelmästä eiesisäädettävillä termostaattisilla venttiileillä tai säätötulpilla, jossa virtaama jakaantuu korkeampaan vakioarvoon riippuen lämmön tarpeesta, mutta jossa paine-ero piirin sisällä ei ylitä annettua maksimiarvoa. Tämä tilavuuden ja paine-eron rajoituksen yhdistelmä on tehty mahdolliseksi asentamalla linjasäätöventtiili menoputkeen ja paine-erosäätöventtiili paluuputkeen. Myös tässä linjasäätöventtiilin esisäätöarvot ovat tulosta suunnitteluvaiheesta ja hydraulinen tasapaino saavutetaan automaattisesti. Paine-erosäätöventtiili yhdessä linjasäätöventtiilin kanssa huolehtii virtaaman kasvamisen (termostaattiset venttiilit auki) sekä paine-eron nousemisen (termostaattiset venttiilit kiinni) rajoittamisesta. Esimerkki: Kaavio jäähdytysjärjestelmästä, jossa jäähdyttimien virtaama pysyy vakiona ja on riippumaton muista järjestelmän osista (virtaamien rajoitus). Tällaisissa asennuksissa virtaamien jako piireille on tulosta laskenta ohjelmista. Virtaamien arvot voidaan asettaa suoraan vakiovirtausventtiilistä. Mikäli virtaaman arvot vaihtelevat, takaa automaattinen vakiovirtausventtiili virtaaman sopeuttamisen säätöarvoonsa piirin sisällä. 19

20 Esimerkkejä jäähdytysja kattosäteilijäjärjestelmistä Huonetermostaatti 1 Kaksiputki jäähdytysjärjestelmä Yksinkertaisin tapa huonelämpötilan alentamiseen käytettäessä kattojäähdytysjärjestelmää on kaksiputkijärjestelmä. Tähän tarkoitukseen Oventropilta löytyy seuraavia ratkaisuja: Esisäädettävä Cocon venttiili asennetaan kattojäähdytysjärjestelmän paluuputkeen säätämään jäähdytetyn veden virtausta. Venttiiliin kiinnitetään sähköinen toimimoottori, joka vastaanottaa käskyjä huonetermostaatilta. Kattojäähdytysjärjestelmän menoputkeen asennetaan palloventtiili, jolla voidaan sulkea jäähdytetyn veden virtaus. Kastepisterajoitin, joka sulkee veden virtauksen kondensaatiotapauksessa, asennetaan myös menoputkeen. Isompiin järjestelmiin, jossa on useita jäähdytyspiirejä, asennetaan lisäksi venttiilit hydrauliseen tasapainotukseen, esimerkiksi linjasäätö- ja paine-erosäätöventtiilit. 1 Jäähdytys/lämmitys Jäähdytys Vaihtokytkimen säätökeskus Huonetermostaatti vaihtokytkimellä t Kaksiputki jäähdytys/ lämmitysjärjestelmä Jos kaksiputkijärjestelmää käytetään myös lämmitykseen, voidaan käyttää seuraavia tuotteita: Cocon venttiili sähköisellä toimilaitteella kastepisterajoitin linjasäätöventtiili paine-erosäätöventtiili Kuvassa näkyy, miten meno- ja paluuputken vaihto jäähdytyksestä lämmitykseen tapahtuu. Jäähdytystoiminnon aikana Cocon venttiili aukeaa huonetermostaatin avulla huonelämpötilan noustessa. Lämmitystoiminnon aikana Cocon venttiili puolestaan menee huonetermostaatin avulla kiinni, kun huonelämpötila alkaa nousta. 0

21 1 Jäähdytys Lämmitys, LON t 1 Kolmiputki jäähdytys/ lämmitysjärjestelmä Kolmiputkijärjestelmää käytetään silloin, kun jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän nesteet kulkevat eri menoputkissa, mutta palaavat jäähdyttimelle tai lämpöpumpulle samassa paluuputkessa. Jäähdytysjärjestelmän aikana Uni EIB toimilaite, jota hallitaan EIB järjestelmän avulla, varmistaa, venttiilin (Sarja P) kanssa, jaon jäähdytyselementille. Lisäksi Uni EIB:n binääriliitäntä mahdollistaa kastepisterajoittimen ja/tai katseluaukon asentamisen. Lämmitysnesteen jako tapahtuu samalla tavalla. Massavirtaa säädetään käyttämällä Combi säätötulppaa, joka mahdollistaa myös järjestelmän täytön ja tyhjennyksen. Virtaaman rajoittamiseen voidaan lisäksi asentaa mittauspisteitä linjasäätöventtiilien eteen. Neljäputki jäähdytys/ lämmitysjärjestelmä Neljäputkijärjestelmää käytetään, kun jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän nesteet myös palaavat jäähdyttimelle tai lämpöpumpulle eri putkissa. Jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän virtaamia säädetään sulkeutumaan Cocon säätöventtiilin avulla ja asentamalla sähköinen toimilaite paluuputkeen. Tarvittaessa myös sarjan AZ venttiilit, varustettuna sähköisellä toimilaitteella, menevät kiinni estääkseen virtaaman. Jotta vältyttäisiin kondensaatiolta, sulkee kastepisterajoitin jäähdytysjärjestelmän paluupuolen venttiilit. Virtaaman rajoittamiseen voidaan lisäksi asentaa mittauspisteitä linjasäätöventtiilien eteen. Huonetermostaatti t Jäähdytys Lämmitys Huonetermostaatti, LON 1

22 Esimerkkejä jäähdytysjärjestelmäasennuksista Kattojäähdytysjärjestelmät kasvattavat jatkuvasti osuuttaan toimistorakennusten jäähdytysjärjestelmäratkaisuissa. Kun otetaan huomioon muutama perussääntö, näitä järjestelmiä voidaan käyttää samalla myös lämmitykseen. Parhaan mahdollisen hydraulisen järjestelmän valinta on erittäin tärkeää. Oventropilta löytyy oikeat tuotteet hydraulisen järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen sisältäen säätimet, toimilaitteet ja Cocon säätöventtiilit. Nämä venttiilit sopivat ominaisuuksiltaan virtaaman säätöön ja mittaamiseen, sallien järjestelmän hydraulisen tasapainotuksen toteuttamisen. Venttiileillä on integroituna myös sulku-, täyttö- ja tyhjennysominaisuudet. Jotta venttiili toimii tarkoitetulla tavalla, on veden virtaaman oltava mahdollisimman lineaarista. Tämän saavuttamiseksi saatavilla on myös laaja valikoima eri käyttötarkoituksiin soveltuvia toimilaitteita, joilla venttiilin toiminnan hallinta on helppoa. Käytännön esimerkkejä: 1 Oventropin Cocon säätöventtiili, toimilaite asennettu jäähdytetyn katon taakse. Cocon venttiilin säätäminen käyttämällä OV-DMC virtausmittaria. Cocon venttiilin hallinta sähköisen toimilaitteen avulla. 1

23 Esimerkkejä asennuksista Fan-Coil järjestelmään 1 Fan-Coil -yksikkö vettiiliryhmällä, joka koostuu kahdesta jäähdytys- ja lämmityspiireihin sopivista Cocon -tieventtiilistä sähkötermisillä toimilaitteilla. Yksityiskohtainen kuva Fan-Coil -yksiköstä venttiiliryhmällä, joka koostuu kahdesta Cocon -tieventtiilistä sähkömotorisilla toimilaitteilla (0 10 V). Vertikaalinen Fan-Coil -yksikkö venttiiliryhmällä, joka koostuu yhdestä Cocon -tieventtiilistä sähkötermisellä toimilaitteella. Cocon -tie säätöventtiili toimilaitteilla sähköterminen toimilaite (-piste) suhteellinen sähkömotorinen toimilaite sähkömotorinen toimilaitejärjestelmä EIB tai LON. 5 Cocon -tie säätöventtiili ja OV-DMC virtausmittari. Virtaama voidaan lukea suoraan virtausmittarista. 1 5

24 Hycocon venttiilit 1 Oventropin Hycocon sarja, joka on valmistettu sinkkikadonkestävästä messingistä, käsittää uudet, pienet ja käytännölliset venttiilit, joita voidaan käyttää lämmitysjäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä PN 10 välillä 10 ºC ja +10 ºC. Hycocon sarja koostuu seuraavista komponenteista: Hycocon V : Linjasäätöventtiili Hycocon A : Hycocon T : Linjasulkuventtiili Säätöventtiili AV6 sisäosalla termostaateille ja toimilaitteille Hycocon TM : Säätöventtiili erikoissi säosalla korkeille virtaamille sekä termostaateille ja toimilaitteille Hycocon B : Perusrunko erilaisille sisäosille Hycocon DP : Paine-erosäätöventtiili Hycocon Q : Vakiovirtausventtiili (DN 15) Saatavana on kokoja DN 15, DN 0, DN 5, DN ja DN 0. Venttiilejä on mahdollista saada sisä- tai ulkokierteellä. Asennus on mahdollista meno- tai paluuputkeen. Hycocon V ja Hycocon A -venttiilit on varustettu eristyskuorella (sopii 80 C asti). Hycocon venttiilien uusi sisäosa mahdollistaa käsipyörien tai sulku, säätö ja paineerosäätöosien vaihtamisen ilman järjestelmän tyhjentämistä (DN 15, DN 0, DN 5 Demo-Block työkalun avulla). Hycocon A ja Hycocon T/TM venttiileitä voidaan käyttää dynaamisina säätöventtiileinä, kun niihin yhdistetään termostaatti, lämpötilan rajoitin tai sähköterminen tai sähkömotorinen toimilaite. Kun venttiili varustetaan sähkömotorisella toimilaitteella, EIB tai LON, voidaan sitä käyttää jopa älykkäänä säätöventtiilinä. Näiden yleisimpien asennusmahdollisuuksien myötä Oventrop tarjoaa käytännöllisen ja tehokkaan ratkaisun mihin tahansa automaattiseen tai manuaaliseen hydrauliseen tasapainotukseen. 1 Perusrunko lisäosineen linjasäätöventtiili paine-erosäätöventtiili linjasulkuventtiili Hycocon TM termostaatilla, sekä sähkötermisellä tai sähkömotorisella toimilaitteella Järjestelmän kuvaus Hycocon A linjasulkuventtiili ja Hycocon V linjasäätöventtiili

25 Hycocon V linjasäätöventtiili 1 Oventrop Hycocon V linjasäätöventtiileitä käytetään keskuslämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Niiden avulla saavutetaan hydraulinen tasapaino järjestelmän eri piirien välillä. Tarkka tasapainotus saavutetaan portaattomasti esisäädettävällä venttiilillä, joka on varustettu lukituksella ja sinetöinnillä. Pääasteikon arvot on jaettu porrastetusti 1/10 kierroksen mukaan (esim. 60 tai 80 esiasetusarvoa), mikä takaa korkean resoluution ja pienet virtaaman mittapoikkeamat. Asennus on mahdollista joko meno- tai paluuputkeen. Etuja: varustettu eristyskuorella (sopii 80 C asti) kaikki toimintaa ohjaavat komponentit ovat samassa paikassa, joka helpottaa asennusta ja käyttöä yksi venttiili viidelle toiminnolle: esisäätö mittaaminen sulku täyttö tyhjennys varustettu kiinteällä paineenmittaus- ja tyhjennysventtiilillä ( eco mittaustekniikka) helppo järjestelmän täyttö ja tyhjennys erillisen työkalun avulla, joka asetetaan paineenmittausyhteeseen portaattomasti asetettavat esisäätöarvot, painehäviön ja virtaaman tarkka mittaaminen mittausyhteiden avulla kierteet DIN 999 ( BS 1) mukaiset ja sopivat Oventropin puserrusliittimille, jotka sopivat max. mm kupariputkille sekä Oventropin 1 ja 16 mm:lle Copipe monikerrosputkille. Mallit saatavana sekä ulko- että sisäkierteisinä. Dimensiot ja max. virtaamat: DN 15 k vs = 1,7 DN 0 k vs =,7 DN 5 k vs =,6 DN k vs = 6,8 DN 0 k vs = 10,0 1 Hycocon V linjasäätöventtiili Malli: DIN 999 (BS 1) mukaisilla ulkotai sisäkierteillä Palkinnot: ISH Frankfurt Design Plus Design Price Switzerland International Forum Design Hannover if design award Hycocon V linjasäätöventtiili Yhdistettynä OV-DMC virtausmittariin Esisäätö Perus- ja hienosäätöasteikot Painemittausventtiilit OV-DMC virtausmittarin käyttöä varten 5

26 Hydrocontrol venttiilit 1 Päälta luettava esisäätöarvo Ei tarvitse huoltoa kaksois O-rengastiivisteen vuoksi Kierteet DIN 999 ja NS 1 mukaan Runko pronssia (Rg 5) Kara ja venttiililevy messinkiä (EZB*) Patentoitu mittausmenetelmä Mittaus-, täyttö- ja tyhjennysventtiili O-rengastiivisteellä ( classic mittaustekniikka) * EZB = sinkkikadon kestävää messinkiä Päältä Ei tarvitse huoltoa kaksois- O-rengastiivisteen vuoksi Runko valurautaa (GG 5) Kara messinkiä (*EZB) venttiililevy pronssia (Rg 5) Patentoitu mittausmenetelmä Oventropin tuotevalikoimasta löytyvät kaikki mahdolliset lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän hydrauliseen tasapainotukseen tarvittavat venttiilit ja niiden yhdistelmät. Tuotteet voidaan toimittaa joko yksittäin tai järjestelmänä. Näin sopivat venttiilit tai niiden yhdistelmät on saatavissa mihin tahansa käyttötarkoitukseen. Pronssiset Hydrocontrol R / Hydrocontrol FR linjasäätöventtiilit asennetaan keskuslämmitysjärjestelmään( Hydrocontrol R : PN 5/150 C, Hydrocontrol FR : PN 16/150 C) ja jäähdytysjärjestelmään, jotta saavutettaisiin hydraulinen tasapaino järjestelmän eri piirien välillä. Pronssiset linjasäätöventtiilit sopivat myös kylmään suolaiseen veteen (8 C max.) sekä käyttöveteen. Laskettu virtaama tai painehäviö voidaan asettaa kullekin piirille erikseen, näin on helppo saavuttaa hydraulinen tasapaino. Venttiilit voidaan asentaa joko menotai paluuputkeen. Etuja: kaikki toimintaa ohjaavat komponentit ovat samassa paikassa, joka helpottaa asennusta ja käyttöä yksi venttiili viidelle toiminnolle: esisäätö mittaaminen eristys täyttö tyhjennys alhainen painehäviö rajattomasti asetettavat esisäätöarvot, painehäviön ja virtaaman tarkka mittaaminen koeponnistuskohtien avulla kierteet DIN 999 ( BS 1) mukaiset ja sopivat Oventropin puserrusliittimille, jotka sopivat max. mm kupariputkille ja Oventropin 1 ja 16 mm Copipe monikerrosputkille Hydrocontrol F:n ja Hydrocontrol FR:n laipat: DIN EN 109 (BS 50) mukaiset pyöreät laipat, pituudet DIN EN (BS 750) mukaan, perussarja 1 venttiilin rungon ja mittausventtiilien välissä täyttö- ja tyhjennysventtiili itsetiivisyvällä O renkaalla (ei tarvita lisätiivistystä) patentoitu mittausmenetelmä takaa parhaan mahdollisen tarkkuuden mitatun paine-eron ja todellisen venttiilin paineeron välillä 1 Halkaistu Hydrocontrol R linjasäätöventtiili Palkinnot: Internationaler Designpreis Baden-Württemberg Good Design Award Japan Industrie Forum Design Hannover Award if Mittausventtiilit O-rengastiivisteellä classic mittaustekniikka Laipat DIN ja BS 50 mukaan * EZB = sinkkikadon kestävää messinkiä Halkaistu Hydrocontrol F linjasäätöventtiili Palkinto: Pragotherm Prag Diplomi parhaasta näyttelystä 6

27 Linjasäätöventtiilit Hydrocontrol R, Hydrocontrol F, Hydrocontrol FR Hydrocontrol FS, Hydrocontrol G Meno Linjasäätöventtiili esisäädöllä 1 Hydrocontrol R linjasäätöventtiili Sisäkierre DN 10 DN 65 Ulkokierre kaulusmutterilla DN 10 DN 50. Venttiilin runko ja säätöosa Rg 5 punametallia, kartio PTFE tiivisteellä, kara ja venttiilin kartio sinkkikadon kestävästä messingistä. DVGW käyttövesihyväksyntä DN 15 DN. Ulkokierteisen Hydrocontrol R liitostavat hitsattavilla nipoilla juotosnipoilla ulkokierrenipoilla sisäkierrenipoilla kaulusrenkailla kaikille putkille Hydrocontrol F linjasäätöventtiili, PN 16. Laipallinen DN Venttiilipesä valurautaa EN GJL 50 DIN EN 1561, kartio PTFE tiivisteellä, säätöosa punametallia (DN 00 DN 00 pallografiittivalurautaa), kara ja venttiilikartio sinkkikadon kestävää messinkiä, DN 65 ja suuremmat koot: venttiilikartio pronssia. DIN EN 109- (BS 50) mukaiset laipat, pituudet DIN EN mukaan, perussarja 1 ja BS 750.Saatavana myös ANSI luokan 150 mukaisilla kierrelaipoilla. Hydrocontrol FR, PN 16 / Hydrocontrol FS, PN 5 Hydrocontrol FR linjasäätöventtiili, PN 16, laipallinen DN 50 DN 00. Venttiilipesä, säätöosa ja kartio pronssia, kara ruostumatonta terästä. Laippoen koot vastaavat Hydrocontrol F :n kokoja. Laipat DIN EN Pituudet DIN EN 588-1, perussarja 1 ja BS 50. Hydrocontrol FS linjasäätöventtiili, PN 5, laipallinen DN 65 DN 00. Venttiilipesä pallografiittivalurautaa EN-GJS-500. Laipat DIN EN Pituudet DIN EN 588-1, perussarja 1 ja BS Sinetöinti Hydrocontrol F, FR, ja G:lle, DN 65 DN 00 (sisältyy toimitukseen) 6 Hydrocontrol G linjasäätöventtiili. Urayhteet DN 65 DN 00. Sopii Vitaulic ja Grinell järjestelmien liittimille. Venttiilipesä valurautaa EN GJL 50 DIN EN 1561, kartio PTFE tiivisteellä, säätöosa (DN 00 DN 00 pallografiittivalurautaa) ja venttiilin kartio pronssia, kara sinkkikadon kestävää messinkiä. 7 Eristyskappaleet Hydrocontrol R:lle. Jatkokara Hydrocontrol R, F, FR ja G:lle. Eristyskappaleet linjasäätöventtiilin täydelliseen eristämiseen (myös Hydrocontrol F ja FR:lle ). Jatkokaran eristys standardin mukaisilla eristysmateriaaleilla (DN 10 DN 150) 8 Venttiilit meno- ja paluuputkille Paluuputken linjaventtiilillä on samat ominaisuudet kuin Hydrocontrol F linjasäätöventtiilillä, lukuun ottamatta esisäätöä. Paluu Linjasulkuventtiili ilman esisäätöä 7 8 7

28 Paine-erosäätöventtiilit Hycocon DP, Hydromat DP 1 1 Hycocon DP paine-erosäätöventtiili on suhteellinen säädin, joka toimii ilman apuenergiaa. Se on suunniteltu käytettä-väksi lämmitysja jäähdytysjärjestelmissä säilyttämään paine-eron vakiona tietyn tarvittavan suhteellisen alueen sisällä. Asetusarvot ovat portaattomasti aseteltavissa 50 ja 00 mbar:n tai 50 ja 600 mbar:n (PN 16, 10 C) välillä. Etuja: suuri toiminta-alue asetusarvo voidaan lukita erittäin hyvä optinen näyttö asetusarvon tarkastamiseksi koska tahansa asennus meno- tai paluuputkeen suljettavissa tyhjennysventtiili helppo järjestelmän täyttö- tai tyhjennys erillisen työkalun avulla paineenmittausyhteistä kaikki toimintaa ohjaavat komponentit samassa paikassa kierteet DIN 999 ( BS 1) mukaiset ja sopivat Oventropin puserrusliittimille, jotka sopivat max. mm kupariputkille sekä Oventropin 1 ja 16 mm:lle Copipe monikerrosputkille sisä- tai ulkokierteillä Hydromat DP paine-erosäätöventtiili on suhteellinen säädin, joka toimii ilman apuenergiaa. Se on suunniteltu käytettäväksi paine-eron säätöön sekä uudisrakennusettä saneerauskohteiden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Venttiili säilyttää paine-eron vakiona tietyn tarvittavan suhteellisen alueen sisällä. Koot DN 15 DN 50 ovat portaattomasti säädettäviä mbar välillä, koko DN 50 myös mbar välillä. Koot DN 65 DN 100 ovat portaattomasti säädettäviä mbar tai mbar välillä. Teknistä lisätietoa: PN 16, 10 C 10 C Kytkennät DN 15 DN 50: sisäkierre EN/BS standardien mukaan ulkokierre kaulusmutterilla Kytkennät DN 65 DN 100: laippakytkentä DIN EN 109-, PN 16 (vastaa ISO 575, sarja 1) Etuja: suuri toiminta-alue asetusarvo lukittavissa erittäin hyvä optinen näyttö asetusarvon tarkastamiseksi koska tahansa asennus paluuputkeen (DN 15 DN 50) asennus meno- tai paluuputkeen (DN 65 DN 100) suljettavissa tyhjennys ja täyttö palloventtiilillä painetasapainotettu venttiilikartio käytössäoleva linjasäätöventtiili voidaan vaihtaa paine-erosäätöventtiiliin (rungot identtiset) kaikki toimintaa ohjaavat komponentit samassa paikassa Patentoitu Palkinnot: Industrie Forum Design Hannover Award if Pragotherm Prag, Grand Prix 8

29 Vakiovirtausventtiilit Hycocon Q, Hydromat Q 1 Hycocon Q ja Hydromat Q vakiovirtausventtiilit on suhteellisia säätimiä, jotka toimivat ilman apuenergiaa. Ne on suunniteltu käytettäväksi lämmitysja jäähdytysjärjestelmissä säilyttämään virtaaman vakiona tietyn tarvittavan suhteellisen alueen sisällä. Teknisiä tietoja 1 Hycocon Q PN 16, 10 C 10 C Säätöalue bar Säädettävä asetusarvoalue l/h Kytkentä DN 15, sisäkierteillä, mahdollistaen Oventropin puserrusliitännän. Venttiilin runko ja säätöosa sinkkikadonkestävää messinkiä. Esisäätö suoritettava ennen käyttöönottoa. Etuja: pieni koko kaksi integroitua mittaus- ja tyhjennysventtiiliä kaikki toimintaa ohjaavat komponentit samassa paikassa peitetty, portaaton esisäätö asennus meno- tai paluuputkeen Hydromat Q : PN 16, 10 C asti Kytkennät: sisäkierre EN standardien mukaan ulkokierre kaulusmutterilla Pronssisten materiaalien johdosta korroosiovapaa DN 15 DN 0 Etuja: säätöalue 0. bar korkea virtaamakapasiteetti asennus meno- tai paluuputkeen suljettavissa palloventtiili järjestelmän täyttöön tai tyhjennykseen painetasapainotettu venttiilikartio käsipyörässä kätevä optinen näyttö nimellisarvojen tarkastamiseen asetusarvo lukittavissa ja sinetöitävissä käytössäoleva linjasäätöventtiili voidaan vaihtaa vakiovirtausventtiiliin (identtiset rungot) kaikki toimintaa ohjaavat komponentit samassa paikassa säätöarvot helposti muutettavissa Patentoitu Palkinnot: Industrie Forum Design Hannover Award if Aqua-Therm Prag Interclima Paris Trophée du Design Design Award Switzerland 9

30 Säätöventtiili Cocon 1 Massavirta [kg/h] Esisäätö täysin auki Painehäviö Δp = tasainen 100 mbar kvs=.5 kvs=1.8 kvs=1.0 kvs= Venttiili-istukka [%] 1 Cocon säätöventtiili jäähdytys- ja lämmityskattoelementeille (kuvassa classic mittaustekniikalla). Virtaamaa säädetään Cocon linjasäätöventtiilitoiminnon avulla ja huonelämpötilaa yhdessä sähkötermisen tai sähkomotorisen toimilaiteen kanssa (lineaarinen käyrä, ei kvs = 1.8 ja.5). Venttiili asennetaan jäähdytys- tai lämmityskattoelementtien paluuputkiin ja se on esisäädettävissä. Virtaama määritellään mittaamalla paine-ero mittausyhteistä OV-DMC virtausmittarilla. Järjestelmän hydraulisen tasapainon saavuttamiseksi voidaan lisäksi asettaa esisäätöarvo muistipaikkaan, jotta voitaisiin säätää tai muokata virtaaman pysyvyyttä. Esisäädön aikana säädettävä virtaama voidaan lukea virtausmittarista, jos sellainen on kiinnitetty Cocon venttiilin mittausyhteisiin. Kun asetusruuvi kiristetään täysin kiinni, venttiili toimii sulkuventtiilinä. Asetusarvo säilyy, kun venttiiliä avataan, kunnes ruuvi pysähtyy. Cocon säätöventtiiliä on saatavilla neljää eri mallia: koko 1 /", kvs = 0,5 koko 1 /", kvs = 1,0 koko 1 /", kvs = 1,8 koko /", kvs =,5 Yleistä tietoa: Jotta taattaisiin säätö- ja hallintalaitteiden jatkuva toiminnallinen tehokkuus, sekä koko jäähdytysjärjestelmän jatkuva toimivuus, tulisi järjestelmän suojaamiseksi tehdä muita erilaisia muita toimenpiteitä. Toisaalta, nämä toimenpiteet liittyvät mahdollisiin korroosion aiheuttamiin vahinkoihin, etenkin asennuksissa, joissa järjestelmän osana on käytetty eri materiaaleja (kupari, teräs ja muovi); toisaalta ne liittyvät hallintalaitteiden valintaan ja asetuksiin (esim. energiahäviön välttämiseen yhdistetyissä jäähdytys/ lämmitysjärjestelmissä). Virtaama riippuen venttiilin karan liikkeestä. Taulukosta näkyy 1 /" Cocon venttiilin lineaariset käyrät, kvs = 0,5, 1,0 ja 1,8, sekä /", kvs =.5. Cocon säätöventtiili jäähdytys- ja lämmityskattoelementeille (kuvassa eco mittaustekniikalla) Kierreliitännällä M 0 x 1,5 Cocon säätöventtiiliin voidaan yhdistää mm. seuraavat toimilaitteet: Oventrop -piste sähköterminen toimilaite Oventrop sähköterminen toimilaite (0 10 V) Oventrop sähkömotorinen toimilaite, joko tasasuhtainen (0 10 V) tai -pisteliitännällä Oventrop EIB tai LON sähkömotorinen toimilaite Mittasilta Cocon venttiilien nopeaan säätämiseen eco mittaustekniikalla 0

31 -tie säätöventtiili Cocon 1 Cocon -tie säätöventtiili on suunniteltu erityisesti lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin sekä Fan-Coil -yksiköiden säätöön. Toimilaitteiden avulla venttiili kontrolloi huonelämpötilaa säätämällä käyttölaitteelle (esim. jäähdytyslaiteasennukset, jäähdytyskattomoduulit ja jäähdytyskonvektorit) tulevan virtauksen määrää. Samalla jakeluverkostossa ylläpidetään lähes tasaista virtaamaa. Virtaaman säätö tapahtuu integroidun, piilotetun, portaattoman ja muistilukolla varustetun esisäädön avulla. Mittayhteistä mitattu virtaama voidaan lukea suoraan OV-DMC virtausmittarin näytöltä. Käyttölaite voidaan eristää muusta verkostosta, tyhjentää, täyttää, huuhdella ja ilmata erillisen tyhjennys- ja täyttötyökalun avulla (ei kuulu vakiotoimitukseen). Cocon -tie säätöventtiilin runko on punametallia, EPDM tai PTFE tiivisteet, säätöosa sinkkikadon kestävää messinkiä, venttiilikara ruostumatonta terästä kahdella O-rengastiivisteellä. Etuja: useita komponentteja yhdessä venttiilissä virtaaman säätäminen tarkkaa käyttölaitteen paine-eron ja lämpötilan mittaaminen käyttölaitteen eristys ja huuhtelu täyttö, tyhjennys ja ilmaus Virtaaman kontrollointia varten venttiili M 0 x 1.5 kytkennällä voidaan varustaa sähkötermisellä tai sähkömotorisella toimilaitteella. Cocon -tie säätöventtiili on saatavana kolmella eri kv-arvolla: 0,5 1,0 1,8 Teknisiä tietoja: Max. käyttöpaine: 10 bar Käyttölämpötila 10 C 10 C Max. paine-ero: 1 bar Neste: vesi, etyleeniglykoli-vesi seokset ja propyleeniglykoli-vesi seokset (max. 50 %) ph arvo Cocon -tie säätöventtiili classic mittaustekniikalla, UK 1 /" 15 mm puserrusliittimillä, mittayhteet ja sähköterminen toimilaite. Cocon -tie säätöventtiili eco mittaustekniikalla, UK /" 15 mm puserrusliittimillä, mittayhteet ja tyhjennysventtiili. 1

32 Ohjaus-, sekoitus- ja säätöventtiilit 1 t Huonetermostaatti lämpötila ja kosteus sensorilla t 1 Tri-D -tie jakoventtiili DN 15 venttiili messinkiä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin M 0 x 1.5 mm kierteillä toimilaitteille. Putkiliitännät x /" ulkokierre, ns. Euro-konus liittimille: kierrenipoilla juotosnipoilla pistoliitinnipoilla puserrusliittimillä kupari-, muovi- ja monikerrosputkille Venttiili asennetaan jäähdytyskattojärjestelmän paluuputkeen säätämään virtaaman lämpötilaa, joka riippuu huoneen kastepisteen lämpötilasta. Tällöin jäähdytyskattojärjestelmän paluulämpötila ei häiritse jäähdytystoimintoa. Järjestelmän menoputkeen asennetaan sekä lämpötila-anturi että huoneen kosteustasapainoa tarkkaileva anturi. Tri-D -tie jakoventtiili T-kappaleella DN 15, M 0 x 1.5 kierteillä termostaateille ja toimilaitteille. Putkiliitännät x /" ulkokierteet liitäntänipoille ja puserrusliittimille. Käyttö: jäähdytyspalkeille Fan-Coil lämmityslaitteille jakoventtiiliksi erilaisille järjestelmille, esim. huonelämpötilasäätöön ja/tai kastepistetarkkailuun Tri-D -tie jakoventtiili Tri-D -tie sekoitusventtiili Tasotiivisteellä varustetut pronssiset venttiilit. Koot DN 0, 5 ja 0, M 0 x 1,5 liitännällä termostaateille ja toimilaitteille. Venttiileitä voidaan käyttää lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, joissa virtaaman voimakkuutta on tarkoitus ohjata, sekoittaa tai siirtää. Venttiileitä käytetään usein myös lämmitysvaraajilla tai lämmitysjärjestelmissä, joissa on lämmöntuotantoyksikköä. Järjestelmän kaaviokuva -tie jakoventtiili ja esim. sähkömotorinen, lämpötila-anturilla varustettu toimilaite menoputkessa. 5 5 Tri-M plus -tie sekoitusventtiili Säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin sekä Fan-Coil yksiköiden säätämiseen. Messinkiä, DN 15, M 0 x 1.5 liitännällä termostaateille ja toimilaitteille. Tasotiivistys, x 1 /" ulkokierteet liitäntänipoille ja puserrusliittimille. Tekniset tiedot: Max. käyttöpaine: 10 bar Max. paine-ero: 1 bar Käyttölämpötila: 10 C 10 C kvs-arvot: 0.5/1.0/1.8

Innovatiivisuus ja laatu

Innovatiivisuus ja laatu Innovatiivisuus ja laatu Tekniset tiedot Cocon Säätöventtiili jäähdytyspalkkien asennuksiin Cocon säätöventtiili eco ja classic mittaustekniikoilla Tuotekuvaus: Oventrop Cocon säätöventtiili suhteellisella

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

Tekniset tiedot Linjasäätöventtiili PN 16/PN 25 Hydrocontrol R

Tekniset tiedot Linjasäätöventtiili PN 16/PN 25 Hydrocontrol R Oventrop järjestelmät ovat tyyppihyväksyttyjä DIN-EN-ISO 91 sekä Suomen ympäristöministeriön nro. 87/1/1 mukaan. Tekniset tiedot Linjasäätöventtiili PN 1/PN 5 Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili TRV- Calypso Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV- Calypso TRV- Calypso Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä

Lisätiedot

TRV-2, TRV-2S. Termostaattiset patteriventtiilit Esisäädettävä

TRV-2, TRV-2S. Termostaattiset patteriventtiilit Esisäädettävä TRV-2, TRV-2S Termostaattiset patteriventtiilit Esisäädettävä IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä termostaattinen venttiili

Lisätiedot

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Termostaattiset patteriventtiilit TRV-2, TRV-2S Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö uonelämpötilan säätö ENGINEERING AVANTAGE Tämä erittäin monipuolinen

Lisätiedot

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön TBV-CM Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-CM TBV-CM Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päätelaiteventtiiliksi suunniteltu TBV-CM

Lisätiedot

TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV) Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV) IMI TA / Säätöventtiilit / Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus-

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Säätöventtiilit. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Säätöventtiilit. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Säätöventtiilit EDUT Soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin Säätö Mittaus Esiasetus Sulku Tyhjennys TIEDOT TUOTENUMERO/KOKO KVS 69123 DN15 LF 1/2 sk 0,48 69124 DN15 MF 1/2 sk 0,97 69125

Lisätiedot

Tuotevalikoima Unibox Huonekohtainen lämpötilan säätöyksikkö ja paluuveden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen

Tuotevalikoima Unibox Huonekohtainen lämpötilan säätöyksikkö ja paluuveden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen Innovatiivisuus + laatu Tuotevalikoima Unibox Huonekohnen lämpötilan säätöyksikkö ja paluuveden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen Design palkinnot: Esittely Unibox T / Unibox ET Lattialämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Tuotevalikoima Unibox Huonekohtainen lämpötilan säätöyksikkö ja paluuveden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen

Tuotevalikoima Unibox Huonekohtainen lämpötilan säätöyksikkö ja paluuveden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen Innovatiivisuus + laatu Tuotevalikoima Unibox lämpötilan säätöyksikkö ja veden lämpötilarajoitin lattialämmitykseen Tuotevalikoima Design palkinnot: Esittely Unibox T / Unibox ET Lattialämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset Lattialämmityksen jakotukki FHD Käyttö Lattialämmityksen jakotukkeja FHD käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät

Lisätiedot

Lämmityksen pumppu- ja venttiiliryhmät V enttiilit, säätimet + järjestelmät

Lämmityksen pumppu- ja venttiiliryhmät V enttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Lämmityksen pumppu- ja venttiiliryhmät V enttiilit, säätimet + järjestelmät T uotevalikoima 1 b a r 0 O V Pumppuryhmät Oventrop pumppuryhmät sisältävät yhdessä ja samassa eristetyssä

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

Lattilämmityksen jakotukki FHF

Lattilämmityksen jakotukki FHF Lattilämmityksen jakotukki FHF Käyttö FHF-jakotukkeja käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät säädetään

Lisätiedot

Dynamic Valve RA-DV Paineesta riippumaton patteriventtiili

Dynamic Valve RA-DV Paineesta riippumaton patteriventtiili Dynamic Valve RA-DV Paineesta riippumaton patteriventtiili Käyttötarkoitus RA-DV suora RA-DV kulma RA-DV sivukulma oikea ja vasen RA-DV ulkokulma RA-DV on paineesta riippumaton patteriventtiili, joka on

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä. Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön

Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä. Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / Termostaattianturi K pintaan

Lisätiedot

Automaattinen linjasäätöventtiili ASV

Automaattinen linjasäätöventtiili ASV Tekninen esite Käyttö ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automaattisia linjasäätöventtiilejä käytetään lämmitys- ja jäähdytysverkostojen automaattiseen tasapainottamiseen. Ne pitävät linjojen paine-erot

Lisätiedot

TBV-C. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili

TBV-C. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili TBV-C Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-C TBV-C Päätelaitteissa käytettäväksi suunniteltu TBV-C venttiili

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

TA-PILOT-R. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Pilot-ohjattu paine-erosäädin säädettävällä asetusarvolla

TA-PILOT-R. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Pilot-ohjattu paine-erosäädin säädettävällä asetusarvolla TA-PILOT-R Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Pilot-ohjattu paine-erosäädin säädettävällä asetusarvolla IMI TA / Omavoimaiset linjasäätöventtiilit / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R on suorituskykyinen

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

Dynacon. Lattialämmityksen jakotukit Automaattisella virtauksensäätimellä varustettu lattialämmitysjakotukki

Dynacon. Lattialämmityksen jakotukit Automaattisella virtauksensäätimellä varustettu lattialämmitysjakotukki Dynacon Lattialämmityksen jakotukit Automaattisella virtauksensäätimellä varustettu lattialämmitysjakotukki IMI HEIMEIER / Lattialämmitys / Dynacon Dynacon Dynacon säätää lattialämmityspiirien virtaaman

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25)

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta.

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta. 5 5 5 TERMOSTAATTISET PATTERIVENTTIILIT Oras Stabila Yleistä Oras Stabila on esisäädettävä termostaattinen patteriventtiili, joka on tarkoitettu käytettäväksi pumppukiertoisessa kaksiputkijärjestelmässä.

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C Tuotekuvaus MSV-C linjasäätöventtiilin käyttökohteita ovat jäähdytys-, lämmitys- ja lämmin käyttövesiverkostot. MSV-C on kertasääteinen linjasäätöventtiili, jonka

Lisätiedot

STAD-R. Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla

STAD-R. Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla STAD-R Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD-R STAD-R STAD-R peruskorjattavien kohteiden linjasäätöventtiili, joka mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

linjasäätöventtiili MSV-F

linjasäätöventtiili MSV-F Kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili Käyttö on kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili käytettäväksi vesimäärän rajaamiseen keskuslämmitys -, kaukolämmitys - ja jäähdytysverkostoissa.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen FED säädin Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen Products FED-IF:anturilla FED-FF:irtoanturilla FED säädintä käytetään järjestelmissä joissa jäähdytys- ja lämmityspiiriä halutaan säätää yhdellä säätimellä.

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

LENO MSV-BD linjasäätö- ja sulkuventtiili

LENO MSV-BD linjasäätö- ja sulkuventtiili LENO MSV-BD linjasäätö- ja sulkuventtiili Tuotekuvaus LENO MSV-BD on uuden sukupolven linjasäätöja sulkuventtiili, joka soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesiverkoston virtauksen tasapainottamiseen.

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Termostaattiset patteriventtiilit TRV-2, TRV-2S Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING AVANTAGE Tämä erittäin monipuolinen

Lisätiedot

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten

Lisätiedot

Saat enemmän vähemmällä

Saat enemmän vähemmällä TA-Compact-P Saat enemmän vähemmällä Sulku 2-tie säätöventtiili virtauksen maksimirajoitusventtiili 5 in 1 täydellinen mitattavuus TA-Compact-P Uusi päätelaitteisiin tarkoitettu paineen vakioiva 2-tie

Lisätiedot

Technote. Frese OPTIMA - Dynaaminen, toimilaitteella varustettu yhdistelmäventtiili. Käyttö. Ominaisuudet. Edut. www.frese.eu

Technote. Frese OPTIMA - Dynaaminen, toimilaitteella varustettu yhdistelmäventtiili. Käyttö. Ominaisuudet. Edut. www.frese.eu Page 1 of 12 Käyttö, paineesta riippumatonta toimilaitteella varustettua linjasäätöventtiiliä voidaan käyttää lämmitys- ja jäähdytysvesiverkostoissa kun halutaan hallita muuttuvia vesivirtoja, mutta samalla

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille

Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille TA-Modulator Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TA-Modulator TA-Modulator

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

TWORETT, TA-UNI. Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 2-putki

TWORETT, TA-UNI. Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 2-putki TWORETT, TA-UNI Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 2-putki IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Tämä kaksiputkijärjestelmän patteriventtiiliyhdistelmä

Lisätiedot

STAG. Linjasäätöventtiilit DN uraliitoksella varustettu

STAG. Linjasäätöventtiilit DN uraliitoksella varustettu STAG Linjasäätöventtiilit DN 65-300 uraliitoksella varustettu IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAG STAG Uraliitoksella varustettu, sitkorautainen linjasäätöventtiili mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien

Lisätiedot

STAD LVK. Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit

STAD LVK. Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit STAD LVK Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD LVK STAD LVK STAD linjasäätöventtiilien vaikuttava valikoima mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien virtaamien

Lisätiedot

RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit RA-G vapaakiertoventtiili

RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit RA-G vapaakiertoventtiili Tekninen esite RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit vapaakiertoventtiili Käyttö RA-N RA-N RA-N, UK Sertifioitu EN 215 mukaan RA-N venttiileitä käytetään pumppukiertoisissa 2-putkijärjestelmissä,

Lisätiedot

DA 516. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Paine-erosäätimet joiden paineeroalue DN 15-50

DA 516. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Paine-erosäätimet joiden paineeroalue DN 15-50 DA 516 Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Paine-erosäätimet joien paineeroalue on aseteltavissa DN 15-50 IMI TA / Omavoimaiset linjasäätöventtiilit / DA 516 DA 516 Tämä lämmitys- ja jäähytysjärjestelmien

Lisätiedot

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili TA-Therm LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-Therm TA-Therm Tämä lämpimän käyttöveden automaattinen linjasäätöventtiili, jonka lämpötila-alue

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

VR, VF, VFS 2-tiekytkentä VRB(G), VF 3-tiekytkentä

VR, VF, VFS 2-tiekytkentä VRB(G), VF 3-tiekytkentä Tekninen esite Istukkaventtiilit VR, VF, VFS 2-tiekytkentä VRB(G), VF 3-tiekytkentä Käyttö VR 2 VF 2/VFS 2 VRB(G) 3 VF 3 Venttiilit soveltuvat käytettäviksi Danfoss AMV 123, AMV 133, AMV 323, AMV 423,

Lisätiedot

STAF, STAF-SG. Linjasäätöventtiilit DN , PN 16 ja PN 25

STAF, STAF-SG. Linjasäätöventtiilit DN , PN 16 ja PN 25 STAF, STAF-SG Linjasäätöventtiilit DN 20-400, PN 16 ja PN 25 IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG Laipallinen valurautainen (STAF) ja sitkorautainen (STAF-SG) linjasäätöventtiili

Lisätiedot

Tekniset tiedot Termostaatit

Tekniset tiedot Termostaatit Oventropin laadunohjausjärjestelmä on vahvistettu DIN-EN-ISO 9001 standardin mukaiseksi. Tekniset tiedot Termostaatit Toiminta: Oventropin termostaatit ovat suhteellisia säätimiä ja toimivat ilman lisäenergiaa.

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Kuvaus HRB-Kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä sähkötoimisten toimilaitteiden AMB 162 ja AMB 182 kanssa. Ominaisuudet: Luokkansa pienin vuoto

Lisätiedot

Frese S - Dynaaminen linjasäätöventtiili. Tekninen esite. Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja Vantaa

Frese S - Dynaaminen linjasäätöventtiili. Tekninen esite. Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja Vantaa Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa Puh. 010 820 1100 Fax 010 820 1101 teknocalor@teknocalor.fi Sivu 1 Käyttö venttiiliä käytetään lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä säätämään virtaamaa verkoston

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus jolloin ne takaavat pitkän ja huolettoman käytön. Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN

Lisätiedot

NAVALTRIM. Haponkestävä linjasäätöventtiili

NAVALTRIM. Haponkestävä linjasäätöventtiili NAVALTRIM Haponkestävä linjasäätöventtiili NAVALTRIM- HAPONKESTÄVÄT LINJASÄÄTÖVENTTIILIT NAVALTRIM linjasäätöventtiili on suunniteltu sulku- ja säätökäyttöön. Se soveltuu nestevirtausten säätöön lämmitys-

Lisätiedot

Tarkoitettu jäähdytysvedelle, lämmitysvedelle, suolaliuokselle ja vedelle, jossa on jäätymissuoja-ainetta (maks.50%).

Tarkoitettu jäähdytysvedelle, lämmitysvedelle, suolaliuokselle ja vedelle, jossa on jäätymissuoja-ainetta (maks.50%). sennus ja huolto Säätölaiteet STZ-16, STZ-16 3-tieistukkaventtiili, valurautaa VXF31 Käytetään sekoitus- tai jakoventtiilinä lämpöilmanvaihto- ja ilmankäsittelylaitteissa. Vain suljetuissa nestepiireissä.

Lisätiedot

RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit

RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit Tekninen esite RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit Käyttö Sertifioitu EN 215 mukaan RA-N RA-N RA-N, RA-N venttiileitä käytetään pumppukiertoisissa 2-putkijärjestelmissä, ja niissä on

Lisätiedot

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax Tekninen tuote-esite R3..xx-S.. Suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Ilmakuplatiivis ( - ) Yleiskuvaus Tyyppi kvs [ m3/h]

Lisätiedot

Linjasäätöventtiilit PN 16 ja PN 25 DN

Linjasäätöventtiilit PN 16 ja PN 25 DN Linjasäätöventtiilit STAF, STAF-SG Linjasäätöventtiilit PN ja PN DN 0-00 Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Laipallinen valurautainen (STAF) ja sitkorautainen

Lisätiedot

Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2

Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2 Tekninen esite Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2 Kuvaus / Sovellus VM 2 VB 2 Venttiilit VM 2 ja VB 2 jaetulla ominaiskäyrällä, on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Danfoss toimimoottoreiden AMV(E)

Lisätiedot

STAD-C. Linjasäätöventtiilit DN 15-50

STAD-C. Linjasäätöventtiilit DN 15-50 STAD-C Linjasäätöventtiilit DN 15-50 IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD-C STAD-C STAD-C linjasäätöventtiili on kehitetty erityisesti epäsuoria jäähdytysjärjestelmiä varten, mutta se toimii aivan yhtä

Lisätiedot

STAP. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit DN

STAP. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit DN STAP Omavoimaiset linjasäätöventtiilit DN 65-100 IMI TA / Omavoimaiset linjasäätöventtiilit / STAP STAP Laipallinen STAP on erittäin laajakäyttöinen paine-erosäädin, joka pitää kuorman yli vallitsevan

Lisätiedot

Itula - lattialämmitys

Itula - lattialämmitys Lämpöä - laadukkaasti 2017 Itula - lattialämmitys Tekninen esite www.itula.fi Jakotukki integroiduin virtausmittarein l 1 sk meno/paluu, 3/4 uk Eurokonus -kierre piireillä, piirien väli 50mm, koot 2-12

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Kuvaus HRE-kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä AMB 162- ja AMB 182 -sähkötoimilaitteiden kanssa. Ominaisuudet: Valurautarunko Luokkansa pienin

Lisätiedot

Termostaattinen vesiventtiili AVTB

Termostaattinen vesiventtiili AVTB Käyttö - Omavoimainen - Sulkeutuu lämpötilan kohotessa - Voidaan asettaa joko meno- tai paluujohtoon riippuen tuntoelimistä - Paineluokka PN 16, maks. 130 C - DIN hyväksytty, TR 71091 AVTB säätöventtiili

Lisätiedot

STAD. Linjasäätöventtiilit DN 15-50

STAD. Linjasäätöventtiilit DN 15-50 STAD injasäätöventtiilit DN 15-50 IMI TA / injasäätöventtiilit / STAD STAD STAD linjasäätöventtiilien vaikuttava valikoima mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien virtaamien tarkan perussäädön. Se on

Lisätiedot

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Sisältö Jakokeskus 3 Asennus 3 Putkien asennus 4 Putkien yhdistäminen jakokeskukseen 4 Sekoitusyksikön asentaminen (lisävaruste) 5

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 5.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 511

Lisätiedot

Lattialämmitysjärjestelmän säätö

Lattialämmitysjärjestelmän säätö Lattialämmitysjärjestelmän säätö Marraskuu 2012 1 SISÄLTÖ 1 ENERLINE- LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT... 2 2 LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖ... 2 2.1 Enerline- lattialämmitysjärjestelmän jakotukkien

Lisätiedot

TWORETT Eclipse. Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 2-putki, varustettuna automaattisella virtauksenrajoittimella

TWORETT Eclipse. Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 2-putki, varustettuna automaattisella virtauksenrajoittimella TWORETT Eclipse Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä -putki, varustettuna automaattisella virtauksenrajoittimella IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TWORETT Eclipse TWORETT

Lisätiedot

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468 Operation hitsatut päät / laipat 467 ja 468 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Linjasäätöventtiilit 467 ja 468 on suunniteltu sulku- ja säätökäyttöön. Ne soveltuvat nestevirtausten säätöön lämmitys-

Lisätiedot

Eclipse. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen patteriventtiili varustettuna automaattisella virtauksenrajoittimella

Eclipse. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen patteriventtiili varustettuna automaattisella virtauksenrajoittimella Eclipse Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen patteriventtiili varustettuna automaattisella virtauksenrajoittimella IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / Eclipse Eclipse Termostaattinen

Lisätiedot

FLOWRETT, TA-UNI. Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 1-putki

FLOWRETT, TA-UNI. Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 1-putki FLOWRETT, TA-UNI Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 1-putki IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / FLOWRETT, TA-UNI FLOWRETT, TA-UNI Tämä patteriventtiiliyhdistelmä

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 4.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 411

Lisätiedot

CV216/316 RGA. Säätöventtiilit 2- tai 3-tie, DN 15-50, pronssia

CV216/316 RGA. Säätöventtiilit 2- tai 3-tie, DN 15-50, pronssia CV216/316 RGA Säätöventtiilit 2- tai 3-tie, DN 15-50, pronssia IMI TA / Säätöventtiilit ja Toimilaitteet / CV216/316 RGA CV216/316 RGA Soveltuvat käytettäväksi rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmät. Säätö ja säätötarpeen tunnistaminen

Lämmitysjärjestelmät. Säätö ja säätötarpeen tunnistaminen Lämmitysjärjestelmät Säätö ja säätötarpeen tunnistaminen Mitä säädöllä voidaan saavuttaa? Tasainen huonelämpötila kaikille Hiljainen lämmitysjärjestelmä Säästöä lämmityskustannuksissa Säätötarpeen tunnistaminen

Lisätiedot

STAD LINJASÄÄTÖVENTTIILIT

STAD LINJASÄÄTÖVENTTIILIT INJASÄÄTÖVENTTIIIT INJASÄÄTÖVENTTIIIT STAD linjasäätöventtiilien vaikuttava valikoima mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien virtaamien tarkan perussäädön. Se on räätälöity käytettäväksi lämmitys-

Lisätiedot

LK Anti-Legionella Jakotukki

LK Anti-Legionella Jakotukki LK Anti-Legionella Jakotukki Rakenne/Käyttöalue LK Anti-Legionella Jakotukki on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä ja sen lyijypitoisuus on alle 2 prosenttia säännösten CW 602N EN 12165 mukaisesti.

Lisätiedot

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet SF Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat Asennusohjeet ohjeet 36 Käyttäminen: Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät PN10, max. käyttölämpötila 100 astetta. Oventropin pumppuryhmät

Lisätiedot

SSM-lattialämmitysjakotukki

SSM-lattialämmitysjakotukki Käyttötarkoitus Jakotukkiin kuuluu menoveden jakotukki ja paluujakotukki. Menoveden jakotukissa on mahdollista sulkea jokainen piiri erikseen virtausmittarilla tai sulkuventtiilillä. Paluujakotukki on

Lisätiedot

STAF, STAF-SG, STAF-R, STAG

STAF, STAF-SG, STAF-R, STAG TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number and M Certified by SP STAF, STAF-SG, STAF-R, STAG -- FI Säätöventtiili 00.09 Tekniset tiedot Käyttöalue: STAF, STAF-SG,

Lisätiedot

Maakylmä Technibel Konvektorit

Maakylmä Technibel Konvektorit Maakylmä Maakylmä on järkevä ja todella edullinen tapa hyödyntää kylmää kallion ja pintamaan ilmaisenergiaa. Omakotitaloa voidaan jäähdyttää joko maalämpöpumpun avulla porakaivosta tai hyödyntämällä maakeruuputkiston

Lisätiedot

Uponor Fluvia T Push-12 PUMPPURYHMÄ LATTIALÄMMITYKSEEN

Uponor Fluvia T Push-12 PUMPPURYHMÄ LATTIALÄMMITYKSEEN Uponor Fluvia T Push- PUMPPURYHMÄ LATTIALÄMMITYKSEEN Uponor Fluvia T Push Lämmitysveden säätö helposti ja turvallisesti Lattialämmitystä yksittäisiin huoneisiin Uponorin valikoimaan kuuluu joukko erilaisia

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468 Operation hitsatut päät / laipat 467 ja 468 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 2-2-21 Linjasäätöventtiilit 467 ja 468 on suunniteltu sulku- ja säätökäyttöön. Ne soveltuvat nestevirtausten säätöön lämmitys-

Lisätiedot