terveystieteiden tiedekunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "terveystieteiden tiedekunta"

Transkriptio

1 terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen lisensiaatti (ylempi) Lääketieteen koulutusohjelma Lääketieteen lisensiaatti (ylempi) Erillisvalinnassa lisäksi: Hoitotieteen pääaine Hoitotyön johtaminen Preventiivinen hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Ergonomian pääaine Kansanterveystieteen pääaine Liikuntalääketieteen pääaine Terveystieteiden kandidaatti (alempi) Terveystieteiden maisteri (ylempi) Ravitsemustieteen pääaine Terveystieteiden kandidaatti (alempi) Terveystieteiden maisteri (ylempi) Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Luonnontieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi)

2 Terveystieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä- Suomen yliopistossa n kampuksella. Opetusta annetaan farmasian, luonnontieteellisellä, lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä sekä terveystieteellisellä alalla. Tiedekunnassa voi suorittaa farmaseutin, proviisorin, hammaslääketieteen lisensiaatin, lääketieteen lisensiaatin, luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, terveystieteiden kandidaatin ja terveystieteiden maisterin tutkinnot. Opiskelu tapahtuu n kampuksella. Tiedekunnan koulutustarjontaan voit tutustua ja koulutustarjonta2013/. Taulukko 1. Terveystieteiden tiedekunnan erillisvalinnan hakukohteet sekä suoritettavat tutkinnot. Erillisvalintojen hakukohteet Tutkinnot Kampus Ergonomian pääaine Terveystieteiden kandidaatti (TtK) Terveystieteiden maisteri (TtM) Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hoitotieteen pääaine Kansanterveystieteen pääaine Liikuntalääketieteen pääaine Hammaslääketieteen lisensiaatti (HHL) Terveystieteiden kandidaatti (TtK) Terveystieteiden maisteri (TtM) Terveystieteiden kandidaatti (TtK) Terveystieteiden maisteri (TtM) Terveystieteiden kandidaatti (TtK) Terveystieteiden maisteri (TtM) Lääketieteen koulutusohjelma Lääketieteen lisensiaatti (LL) Proviisorin koulutusohjelma Proviisori Ravitsemustieteen pääaine Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Terveystieteiden kandidaatti (TtK) Terveystieteiden maisteri (TtM) Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) Filosofian maisteri (FM) 72 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2013

3 Taulukko 2. Terveystieteiden tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikkamäärät erillisvalinnoissa Terveystieteiden tiedekunta Hakukohde Avoimen yliopiston väylä Siirtoopiskelijat Muu erillisvalinta (kandi + maisteri) Kilpailumenestyksen perusteella valittavat (kandi + maisteri) Maisterivalinta Ergonomia, 10 ei valintaa ei valintaa ei valintaa ei valintaa Farmaseutin ko., ei valintaa 1 (a) ei valintaa ei valintaa ei valintaa Hammaslääketieteen ko., ei valintaa 1 (b) ei valintaa ei valintaa ei valintaa Hoitotiede, 4 1 (d) (45) ei valintaa 3 (c) Kansainväliset maisteriohjelmat hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettaja 15 Kansanterveystiede, 10 ei valintaa ei valintaa ei valintaa ei valintaa Liikuntalääketiede, 10 ei valintaa ei valintaa ei valintaa ei valintaa Lääketieteen ko., ei valintaa 1 (b) ei valintaa ei valintaa ei valintaa Proviisorin ko., ei valintaa 1 (e) ei kiintiötä ei valintaa Ravitsemustiede, ei valintaa ei valintaa ei kiintiötä 2 Terveyden biotieteet, ei kiintiötä ei valintaa Master s Degree Programme in Public Health (MPH) 10 Master s Degree Programme (CBU) in Public Health 4 Master s Degree Programme in Public Health Nutrion (MPHN) 4 Master s Degree Programme in General Toxicology and Environmental Risk Assessment (General Toxicology, GTG) Master s Degree Programme in Health Promotion in Nursing (f) Science (MNS) (a) vain siirtona vastaavasta koulutusohjelmasta (HY, ÅA) (b) siirtona vastaavasta koulutusohjelmasta, yleisten siirtosäännösten lisäksi edellytetään ns. vaihdokki ja hänen suostumuksensa siirrolle (c) haku suoraan pääaineeseen, hakea voivat vain (kuten päävalinnassakin) mainittuja ammatillisia tutkintoja suorittaneet (d) siirto pääaineen sisällä suuntautumisvaihtoehdosta toiseen (e) siirto-opiskelijana vastaavasta koulutusohjelmasta (HY) (f) sisäänotto joka toinen vuosi 73

4 Tiedustelut hakemiseen liittyen ERILLISVALINNAN HAKIJARYHMÄT Kandidaatti- ja maisteriopinnot 1) Avoimen yliopiston väylä 2) Kilpailumenestyksen perusteella valittavat 3) Siirto-opiskelijavalinta Siirto-opiskelijavalinta on kuvattu oppaan loppuosassa. Yliopiston sisäiset siirrot kuvataan yliopiston www-sivulla opiskelu/siirto-opiskelijamenettelyt. 4) Muu erillisvalinta Maisteriopinnot 5) Maisterivalinta 6) Kv-maisterivalinta (kansainvälinen maisterivalinta) sekä 7) Kelpoisuusopinnot Tiedekunnassa ei voi suorittaa kelpoisuusopintoja. Tiedot yleisestä hakukelpoisuudesta sekä opiskelijaksi ottamisen rajoituksista löytyvät tämän oppaan alkuosasta ss Terveystieteiden tiedekunnan erillisvalinnan hakukohteisiin haetaan pääsääntöisesti sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa yliopistohaku.fi. Kunkin valintaryhmän kohdalla on ilmoitettu tarkempi menettely. Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinta esitetään oppaan loppuosassa. Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakevat täyttävät sähköisen hakulomakkeen osoitteessa universityadmissions.fi. Hakemuksia tai hakemusten liitteitä ei palauteta. HAKUAJAT Erillisvalintojen hakuajat ovat hakukohteesta riippuen , , ja Hakemuksen tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Kansainvälisten maisteriohjelmien hakuaika on klo mennessä. Tarkista hakuaika kunkin hakukohteen kohdalta. HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisuus on kuvattu oppaan alkuosassa s. 16. OPISKELIJAKSI OTTAMISEN RAJOITUKSET Alaikäisen turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Lisätietoja oppaan alkuosassa s. 12. VALINNAN TULOSTEN JULKISTAMINEN Opiskelijavalintojen tulokset ovat niiden hakukohteiden osalta, joissa on sähköinen haku, luotettavasti ja nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Opiskelijavalinnan tulos lähetetään kirjallisesti kaikille valintakokeeseen osallistuneille sekä pelkästään todistukseen pohjautuvissa valinnoissa kaikille hakijoille. Opiskelijavalintojen lopullisten tulosten aikataulu on julkaistu kunkin hakukohteen yhteydessä. Kansainvälisten maisteriohjelmien hakijoille tulos ilmoitetaan kirjallisesti valinnan perusteissa ilmoitettuna ajankohtana. Valinnan tulokseen tyytymätön voi esittää perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalle 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan oikaisuvaatimusaika alkaa kulua tulosten julkistamispäivää seuraavasta päivästä. Oikaisuvaatimuksen jättöaika käy ilmi hakijalle toimitettavasta päätöksestä. Oikaisuvaatimusosoitus, jossa annetaan tarkemmat tiedot oikaisupyynnön tekemisestä, toimitetaan opiskelijavalintapäätöksen liitteenä ja postitetaan valinnan tulosten mukana erillisvalinnassa hakeneille. Valinnan tulosta ei voida oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. Opiskelijavalintaa 74 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2013

5 koskeva oikaisupyyntö ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alkuosa. OPINTOIHIN JA OPISKELIJAVALINTAAN LIITTYVISSÄ ASIOISSA TIEDUSTELUT TIEDUSTELUT HAKEMISEEN LIITTYEN Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut Ks. oppaan alku s. 16. Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta - Farmasia puh Hammaslääketiede puh Hoitotiede puh Lääketiede puh Ravitsemustiede puh Ergonomia puh Kansanterveystiede puh Liikuntalääketiede puh Terveyden biotieteet puh Valintaperusteet hakukohteittain eri valintaryhmissä Hakijoita pyydetään tutustumaan myös hakuoppaan alkuosan tekstiin s. 10. alkaen, erityisesti s Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinta lukuvuonna Ks. taulukko 2 sivulla 73. Avoimen yliopiston väylä Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen yliopiston väylän kautta suorittamaan kandidaatti- ja maisteritutkintoa. Valintakriteerit on määritelty hakukohteittain. Valintakriteereissä vaadittujen opintojen suorittamisesta on hakijan toimitettava todistus liitteeksi. Liitteiden toimittamisesta on tarkemmat ohjeet kunkin hakukohteen/valintaryhmän kohdalla. Ergonomian, kansanterveystieteen ja liikuntalääketieteen pääaineet Ergonomian, kansanterveystieteen ja liikuntalääketieteen pääaineeseen valitaan opiskelijoita suorittamaan sekä terveystieteiden kandidaatin että terveystieteiden maisterin tutkintoa. Opiskelijat valitaan kunkin pääaineen mukaiseen hakukohteeseen, kukin omassa valinnassaan. Sisäänottomäärät valinnoittain/hakukohteittain: Ergonomia, 10 opiskelijaa Kansanterveystiede, 10 opiskelijaa Liikuntalääketiede, 10 opiskelijaa 75

6 Ergonomia, HAKUKELPOISUUS JA PISTEYTYS Hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa ergonomian perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5). Valintapisteet muodostuvat suoritettujen opintojen opintomenestyksestä ja aiemmin suoritetuista opinnoista. Aiemmin suoritetuista opinnoista saa valintapisteitä seuraavasti: Ergonomian pääaineen perusopinnot - erinomaisin tiedoin (5/5), 5 pistettä - kiitettävin tiedoin (4/5), 3 pistettä Ergonomian pääaineen aineopinnot - vähintään 15 op, 5 pistettä - vähintään 25 op, 7 pistettä - aineopintokokonaisuus 35 op, 10 pistettä; erinomaisin tai kiitettävin tiedoin, 1 lisäpiste Ylioppilastutkinto, 1 piste Valintapisteiksi huomioidaan myös aikaisemmin suoritetuista tutkintoon sopivista yliopistotasoisista opintokokonaisuuksista pisteitä seuraavasti: - perusopintokokonaisuus, 3 pistettä. - aineopintokokonaisuus, 5 pistettä. Tasapistetilanteissa valintajärjestykseen vaikuttavat lisäksi mahdolliset yksittäiset tutkintoa tukevat opinnot, jotka on mahdollista sijoittaa tutkintoon. Hakuvaiheen pisteytyksessä ei huomioida yli 10 vuotta vanhoja opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Myös toiseen yliopistotutkintoon käytettyjä opintoja ei huomioida hakuvaiheen pisteytyksessä. Peruskoulutusta ei ole asetettu valintakriteeriksi, vaan esim. pelkän peruskoulun tai vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat hakea pääaineen opiskelijaksi, mikäli muut valintaperusteet täyttyvät. Hakeminen ergonomian pääaineeseen tapahtuu erillisvalinnan hakulomakkeella sähköisesti osoitteessa: yliopistohaku.fi. Hakuaika on kello mennessä. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakijan tulee liittää hakemukseensa kaikki ne todistukset, joihin hakija haluaa vedota eli jäljennökset suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista sekä mahdolliset suomenkieliset käännökset. Hakemuksia tai hakemusten liitteitä ei palauteta. Ennen vuotta 1990 kirjoittaneet ylioppilaat toimittavat jäljennöksen ylioppilastutkintotodistuksesta. Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosanoista tulee hakemukseen liittää suoritustodistus, pelkkä opintorekisteriote ei riitä. Hakemuksen liitteet on toimitettava kello mennessä n kampuksen hakijapalveluihin osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto Hakijapalvelut / n kampus Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia rakennus, 2. krs (Oppari) Postiosoite: PL 1627, Kuoreen merkintä Hakemuksen liitteet, ergonomian pääaine Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Valinnan tulos julkistetaan viimeistään Ks. oikaisumenettely ja oikaisupyyntö s. 19. Kansanterveystiede, HAKUKELPOISUUS JA PISTEYTYS Hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa kansanterveystieteen pe- 76 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2013

7 rusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5). Kansanterveystieteen pääaineen valintapisteet muodostuvat suoritettujen opintojen opintomenestyksestä ja aiemmin suoritetuista opinnoista. Aiemmin suoritetuista opinnoista saa valintapisteitä seuraavasti: Kansanterveystieteen pääaineen perusopinnot - erinomaisin tiedoin (5/5), 5 pistettä - kiitettävin tiedoin (4/5), 3 pistettä Kansanterveystieteen pääaineen aineopinnot - vähintään 15 op, 5 pistettä - vähintään 25 op, 7 pistettä - aineopintokokonaisuus 35 op, 10 pistettä; - erinomaisin tai kiitettävin tiedoin, 1 lisäpiste Ylioppilastutkinto, 1 piste Valintapisteiksi huomioidaan myös aikaisemmin suoritetuista tutkintoon sopivista yliopistotasoisista opintokokonaisuuksista pisteitä seuraavasti: - perusopintokokonaisuus, 3 pistettä. - aineopintokokonaisuus, 5 pistettä. Tasapistetilanteissa valintajärjestykseen vaikuttavat lisäksi mahdolliset yksittäiset tutkintoa tukevat opinnot, jotka on mahdollista sijoittaa tutkintoon. Hakuvaiheen pisteytyksessä ei huomioida yli 10 vuotta vanhoja opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Myös toiseen yliopistotutkintoon käytettyjä opintoja ei huomioida hakuvaiheen pisteytyksessä. Peruskoulutusta ei ole asetettu valintakriteeriksi, vaan esim. pelkän peruskoulun tai vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat hakea pääaineen opiskelijaksi, mikäli muut valintaperusteet täyttyvät. Hakeminen kansanterveystieteen pääaineeseen tapahtuu erillisvalinnan hakulomakkeella sähköisesti osoitteessa: yliopistohaku.fi Hakuaika on kello mennessä. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakijan tulee liittää hakemukseensa kaikki ne todistukset, joihin hakija haluaa vedota eli jäljennökset suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista sekä mahdolliset suomenkieliset käännökset. Hakemuksia tai hakemusten liitteitä ei palauteta. Ennen vuotta 1990 kirjoittaneet ylioppilaat toimittavat jäljennöksen ylioppilastutkintotodistuksesta. Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosanoista tulee hakemukseen liittää suoritustodistus, pelkkä opintorekisteriote ei riitä. Hakemuksen liitteet on toimitettava kello mennessä n kampuksen hakijapalveluihin osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto Hakijapalvelut / n kampus Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia rakennus, 2. krs (Oppari) Postiosoite: PL 1627, Kuoreen merkintä Hakemuksen liitteet, kansanterveystieteen pääaine Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomi-oon opiskelijavalinnassa. Valinnan tulos julkistetaan viimeistään Ks. oikaisumenettely ja oikaisupyyntö s. 19. Liikuntalääketiede, HAKUKEOPOISUUS JA PISTEYTYS Hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5). Liikuntalääketieteen pääaineen valintapisteet muodostuvat suoritettujen opintojen opintomenestyksestä, aiemmin suoritetuista opinnoista sekä valintakokeesta. Kaikille hakukelpoisille hakijoille on pakollinen valintakoe (ns. aineistokoe), jonka 77

8 läpäisemiseen vaaditaan puolet kokeen maksimipisteistä. Aiemmin suoritetuista opinnoista saa valintapisteitä seuraavasti: Liikuntalääketieteen pääaineen perusopinnot - erinomaisin tiedoin (5/5), 5 pistettä - kiitettävin tiedoin (4/5), 3 pistettä Liikuntalääketieteen pääaineen aineopinnot - vähintään 15 op, 5 pistettä - vähintään 25 op, 7 pistettä - aineopintokokonaisuus 35 op, 10 pistettä; - erinomaisin tai kiitettävin tiedoin, 1 lisäpiste Ylioppilastutkinto, 1 piste Valintapisteiksi huomioidaan myös aikaisemmin suoritetuista tutkintoon sopivista yliopistotasoisista opintokokonaisuuksista pisteitä seuraavasti: - perusopintokokonaisuus, 3 pistettä. - aineopintokokonaisuus, 5 pistettä. Tasapistetilanteissa valintajärjestykseen vaikuttavat lisäksi mahdolliset yksittäiset tutkintoa tukevat opinnot, jotka on mahdollista sijoittaa tutkintoon. Hakuvaiheen pisteytyksessä ei huomioida yli 10 vuotta vanhoja opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Myös toiseen yliopistotutkintoon käytettyjä opintoja ei huomioida hakuvaiheen pisteytyksessä. Peruskoulutusta ei ole asetettu valintakriteeriksi, vaan esim. pelkän peruskoulun tai vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat hakea pääaineen opiskelijaksi, mikäli muut valintaperusteet täyttyvät. LIIKUNTALÄÄKETIETEEN VALINTAKOE Liikuntalääketieteen pääaineen valintakoe järjestetään n kampuksella kello yliopiston Mediteknia rakennuksessa salissa MET (os. Yliopistonranta 1 B, ). Kokeeseen ilmoittautuminen alkaa kello Mediteknia rakennuksen aulassa. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan kaikki hakukelpoiset hakijat saapuvat valintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Valintakoetehtävät ovat esseetehtäviä, jotka perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon (artikkeliin). Hakeminen liikuntalääketieteen pääaineeseen tapahtuu erillisvalinnan hakulomakkeella sähköisesti osoitteessa: yliopistohaku.fi Hakuaika on kello mennessä. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakijan tulee liittää hakemukseensa kaikki ne todistukset, joihin hakija haluaa vedota eli jäljennökset suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista sekä mahdolliset suomenkieliset käännökset. Hakemuksia tai hakemusten liitteitä ei palauteta. Ennen vuotta 1990 kirjoittaneet ylioppilaat toimittavat jäljennöksen ylioppilastutkintotodistuksesta. Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosanoista tulee hakemukseen liittää suoritustodistus, pelkkä opintorekisteriote ei riitä. Hakemuksen liitteet on toimitettava kello mennessä n kampuksen hakijapalveluihin osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto Hakijapalvelut / n kampus Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia rakennus, 2. krs (Oppari) Postiosoite: PL 1627, Kuoreen merkintä Hakemuksen liitteet, liikuntalääketieteen pääaine Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. 78 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2013

9 Valinnan tulos julkistetaan viimeistään Ks. oikaisumenettely ja oikaisupyyntö s. 19. Hoitotieteen pääaine, Avoimen yliopiston opintojen perusteella valitaan 4 opiskelijaa hoitotieteen pääaineeseen suorittamaan terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Haku tapahtuu suoraan suuntautumisvaihtoehtoon: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede tai terveystieteiden opettaja. Hakijoiden pohjakoulutusvaatimuksena on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto. Hoitotieteen pääaineessa avoimen väylän valintaperusteena on, että hakija on suorittanut hoitotieteen perus- ja aineopinnot ja haettavan suuntautumisvaihtoehdon kannalta relevantin toisen tieteenalan perusopinnot kokonaisuudessaan. Lisäksi vaaditaan muita yliopistotason opintoja niin, että opintojen yhteenlaskettu laajuus on vähintään 100 opintopistettä. Suoritetut perus- ja aineopinnot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia eivätkä yksittäiset opintojaksot viittä vuotta (5) vanhempia. Jos hakijoita on paljon, ja kaikkia ei voida ottaa, erottelevana valintaperusteena on opintopistemäärä, opintomenestys pääaineessa ja haettavan koulutusalan kannalta relevantit muut yliopistolliset opintojaksot. Terveystieteiden opettajankoulutukseen hakijoille eduksi katsotaan jos on suorittanut kasvatus/aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Hoitotieteen aineopintojen ja toisen tieteenalan perusopintojen suorittamisesta on oltava todistus, opintorekisteriote opinnoista ei pelkästään riitä. Aiempaa yliopistollista tutkintoa tai sen osia ei voida hyödyntää pistelaskussa tässä haussa. Hakuaika on klo Hakeminen tapahtuu sähköistä hakulomaketta käyttäen osoitteessa yliopistohaku.fi. Opinnot tulee olla suoritettuna ja hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä n kampuksen hakijapalveluihin, ks. osoite oppaan alussa. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku s. 19. Terveyden biotieteet, Terveyden biotieteiden koulutusohjelmaan voi hakeutua opiskelemaan luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkintoja avoimen yliopiston väylän kautta. Hakemisen edellytyksenä on vähintään 25 op avoimessa yliopistossa suoritettuja tutkintoon soveltuvia pääaineen perus- ja aineopintoja tai pakollisia sivuaineopintoja. Valinta tehdään suoritettujen opintojen laajuuden, tutkintoon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella. Erillisvalintojen hakuajat ovat klo sekä klo mennessä, jolloin hakemuksen tulee olla perillä hakulomakkeessa ilmoitetussa osoitteessa. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. Valinnan tulokset julkistetaan kevään valintojen osalta viimeistään ja syksyn valintojen osalta viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku. Hakemuksen liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, n kampus. Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. 79

10 Kilpailumenestyksen perusteella valittavat Tässä erillisvalintaryhmässä voivat hakea erilaisissa kansallisissa kilpailuissa menestyneet ylioppilaat edellyttäen, että heillä on ylioppilastutkinto suoritettuna hyväksytysti. Valinta tapahtuu suoraan kilpailumenestyksen perusteella. Kilpailumenestyksen perusteella hakevat valitaan suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa. Kilpailutulos ei saa olla kolmea (3) vuotta vanhempi. Kilpailut, joita voi käyttää, sekä valintakriteerit on lueteltu kunkin hakukohteen kohdalla. HAKUAIKA Hakuaika on klo Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä Itä-Suomen yliopiston n kampuksen hakijapalveluihin. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. OPISKELIJAVALINNAN TULOKSET Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku. Proviisorin koulutusohjelma, Kilpailut, joita hakija voi käyttää: MAOL Kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet: - lukion matematiikkakilpailu (avoin sarja) - lukion fysiikkakilpailu (avoin sarja) - lukion kemiakilpailu (avoin sarja) Ravitsemustiede, Kilpailut, joita hakija voi käyttää: MAOL Kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet: - lukion matematiikkakilpailu (avoin sarja) - lukion fysiikkakilpailu (avoin sarja) - lukion kemiakilpailu (avoin sarja) Terveyden biotieteet, Kilpailut, joita hakija voi käyttää: MAOL Kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet: - lukion matematiikkakilpailu (avoin sarja) - lukion fysiikkakilpailu (avoin sarja) - lukion kemiakilpailu (avoin sarja) BMOL - biologian kansallisen kilpailun perusteella valmennukseen valitut Siirto-opiskelijavalinta Seuraaviin tiedekunnan hakukohteisiin otetaan siirto-opiskelijoita (ks. taulukko s. 117). - Farmaseutin koulutusohjelma, - Hammaslääketieteen koulutusohjelma, - Lääketieteen koulutusohjelma, - Hoitotieteen pääaine, (vain sisäinen siirto hoitotieteen suuntautumisvaihtoehtojen välillä) - Proviisorin koulutusohjelma, - Terveyden biotieteiden koulutusohjelma, 80 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2013

11 Siirto-opiskelijoita (toisesta yliopistosta siirtyvät) koskeva menettely on kuvattu oppaan loppuosassa. Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston www-sivulla Muu erillisvalinta Muussa erillisvalinnassa haetaan kandidaatti- ja maisteriopintoihin aikaisempien korkeakouluopintojen ja tutkintojen perusteella erillisten valintaperusteiden mukaisesti. Opintokokonaisuus Valittavat Tasapisteissä ratkaisee Yhteensä 45 Soveltuvan terveysalan amktutkinnon tai vastaavan suotittaneet - preventiivinen hoitotiede - hoitotyön johtaminen - terveystieteiden opettajankoulutus Varasijat Loput kokeen hyväksytysti suorittaneet Artikkeli Artikkeli HAKUAIKA Hakuajat ovat hakukohteesta ja valintaryhmästä riippuen joko klo 16.15, klo tai klo VALINTAMENETTELY Valinta tapahtuu yhteisvalintana. Hoitotieteen sähköisessä yhteisvalinnassa hakukohteet ja sisäänottomäärät ovat: Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. HAKEMUKSEN LIITTEET Ks. liitteiden toimittaminen kunkin hakukohteen kohdalta. Hoitotieteen pääaine, Hoitotieteen pääaineeseen valitaan 45 opiskelijaa suorittamaan terveystieteiden kandidaatin- ja maisterintutkintoa pelkän valintakokeen perusteella. Opiskelijat valitaan suoraan suuntautumisvaihtoehtoon (joko preventiivinen hoitotiede, hoitotyön johtaminen tai terveystieteiden opettajankoulutus). Hakijoiden hakukelpoisuusvaatimuksena on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto. - Hoitotiede, hoitotyön johtaminen (15) - Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede (15) - Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus (15) Hakea voi samanaikaisesti enintään kahteen hoitotieteen hakukohteeseen, jotka hakija asettaa ensisijaisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Kunkin hakukohteen alin hyväksymispisteraja on vähintään 9 pistettä. Jos hakija pääsee ensisijaisesti merkitsemäänsä hakukohteeseen, hän ei voi vaihtaa sitä toissijaiseksi merkitsemäänsä, vaikka pisteet edellyttäisivät pääsyä siihenkin. Mikäli usea hakija saavuttaa valintakokeessa saman pistemäärän, eikä heitä kaikkia voida valita koulutukseen, valinta tehdään artikkelia koskevista kysymyksistä saadun tuloksen perusteella. VALINTAKOE Hoitotieteen pääaineen valintakoe järjestetään n kampuksella keskiviikkona klo yliopiston Canthia rakennuksessa luentosalissa L2. Kokeeseen ilmoittautuminen alkaa klo Canthia rakennuksen 2. kerroksen aulassa. 81

12 Yliopistoalueen kartta on julkaistu tämän oppaan lopussa sekä yliopiston www-sivulla. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Koetehtävät ovat esseetehtäviä, jotka perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon (artikkeliin) ja seuraaviin valintakoekirjoihin: Valintakoekirjat: 1) Eriksson, Katie - Isola, Arja - Kyngäs, Helvi - Leino-Kilpi, Helena - Lindström, Unni Å - Paavilainen, Eija - Pietilä, Anna-Maija - Salanterä, Sanna - Vehviläinen-Julkunen, Katri - Åstedt- Kurki, Päivi: Hoitotiede. 4. uudistettu painos, Sanoma Pro oy, Helsinki ) Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3. uudistettu painos. Sanoma Pro,Helsinki 2013(myös edellinen painos käy) Hakeminen Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. Hakuaika on klo mennessä. Hakemuksen liitteet Hakemuksen liitteet on toimitettava viimeistään klo n kampuksen hakijapalveluihin, ks. osoite oppaan alussa. Hakemuksen liitteenä toimitetaan ainoastaan yksi hakukelpoisuuden antava tutkintotodistusjäljennös. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittavia liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Sellaiset hakijat, jotka valmistuvat oppilaitoksesta vasta keväällä 2013, toimittavat hakukelpoisuuden tarkistamista varten oppilaitoksestaan saatavan virallisen opintorekisteriotteen hakuajan päättymiseen mennessä. Liitteiden saatteeksi on merkittävä omat henkilö- ja yhteystiedot sekä viitteeksi Hoitotiede/Haku kandidaatin ja maisterin tutkintoon. Keväällä valmistuvat toimittavat jäljennöksen lopullisesta tutkintotodistuksesta mennessä. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku. Terveyden biotieteet, Terveyden biotieteiden koulutusohjelmaan otetaan erillisvalinnassa opiskelijoita kandidaatin ja maisterin tutkintoon soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella. Valinta tapahtuu aiemman tutkinnon opintojen soveltuvuuden (tutkintoon sisällytettävissä olevien opintojen kokonaisopintopistemäärä) ja aiemmassa tutkinnossa osoitetun opintomenestyksen perusteella. Hakuajat ovat keväällä klo sekä syksyllä klo mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. Hakemuksen liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, n kampus. Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Valinnan tulos kevään haun osalta julkaistaan viimeistään ja syksyn haun osalta viimeistään Maisterivalinta Terveystieteiden tiedekunnan maisterivalinnassa haetaan maisteriopintoihin. HAKUAIKA Hakuaika suomenkielisiin maisteriopintoihin on klo mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. 82 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2013

13 HAKEMUKSEN LIITTEET Ks. liitteiden toimittaminen kunkin hakukohteen kohdalta. Hakija, joka on jo suorittanut yliopistossa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voidaan valita maisteriopintoihin suorittamaan vain ylempää korkeakoulututkintoa. Maisterin tutkintoon hyväksytyltä voidaan edellyttää täydentävinä opintoina enintään 60 opintopisteen laajuisten opintojen (vastaa yhden lukuvuoden opintoja) suorittamista. Mikäli edellytettävät täydentävät opinnot määräytyisivät yli 60 op suuruisiksi, ei hakijaa voida valita tässä valinnassa. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä maisteritutkinnon 120 opintopisteeseen. Erillisten maisteriohjelmien valinnat ovat pääsääntöisesti maisteriasetukseen (569/2005, 2 ) sisältyvien maisteriohjelmien valintoja, joissa opiskelijoita valitaan suorittamaan maisterin tutkintoa. Maisteriohjelmat ovat alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuvia koulutuksia, jotka järjestetään koulutusohjelmina, joihin on erillinen valinta. Maisteriohjelmien kesto on kaksi vuotta (laajuudeltaan 120 op). Ohjelmien opintoihin kuuluu maisteriohjelman pääaineen syventäviä opintoja sisältäen pro gradu -tutkielman ja valinnaisia opintoja pää- ja sivuaineissa sekä kieliopintoja. Opintoihin voi kuulua myös täydentäviä opintoja. Maisteriohjelmien hakuajoista ja valintakriteereistä tiedotetaan hakukuulutusten yhteydessä sekä maisteriohjelmien omilla verkkosivuilla. Hakukohdekohtaisissa ohjeissa voi olla tarkempia vaatimuksia ja rajoituksia. Tiedekunnassa ei toistaiseksi ole suomenkielisiä maisteriohjelmia. Hakuaika terveystieteiden tiedekunnan kansainvälisiin maisteriohjelmiin on klo Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Hoitotieteen pääaine, Valinnassa voivat hakea terveystieteiden kandidaatin tutkinnon hoitotiede pääaineena suorittaneet hakijat. Lisäksi hakijoiden pohjakoulutusvaatimuksena on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto. Terveystieteiden maisteriopintoihin valitaan 3 opiskelijaa suoraan suuntautumisvaihtoehtoon: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede tai terveystieteiden opettaja. Ks. taulukko s. 73. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, eikä kaikkia voida valita, hakijat asetetaan järjestykseen opintomenestyksen perusteella. Hakuaika on klo Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi. Tutkinto tulee olla suoritettu ja hakemus liitteineen tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä n kampuksen hakijapalveluihin, ks. osoite oppaan alussa. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku. Ravitsemustieteen pääaine, Ravitsemustieteen pääaineeseen terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoa opiskelemaan voi hakeutua myös suoritettuaan 180 opintopisteen laajuisen kandidaattitutkinnon ravitsemustieteessä tai muussa soveltuvassa aineessa. Hakijaksi hyväksytään myös henkilö, joka suorittaa alalle soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon siten, että voi esittää siitä tutkintotodistuksen yliopistoon kirjoittautumisen yhteydessä. Maisterin tutkinnon suorittaminen ravitsemustiede pääaineena kestää kaksi vuotta ja tutkinnon perusteella voi saada ravitsemusterapeutin pätevyyden. Maisteriväylän kautta voidaan valita vuosittain korkeintaan kaksi 83

14 uutta opiskelijaa. Valinta tapahtuu kerran vuodessa keväisin erillisvalintojen yhteydessä. Hakuaika on klo Hakeminen tapahtuu sähköi-sesti osoitteessa yliopistohaku.fi. Tutkinto tulee olla suoritettu ja hakemus liitteineen tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä n kampuksen hakijapalveluihin, ks. osoite oppaan alussa. Valinnassa etusijalle asetetaan ne, joiden kandidaatin tutkinnon pääaine on ravitsemustiede. Tarvittaessa opintomenestystä käytetään lisäperusteena valinnassa. Maisteriopintoihin hyväksytyiltä vaaditaan täydentäviä opintoja, ellei kandidaatin tutkintoon ole kuulunut opintoja seuraavasti: biokemia ja ihmisen fysiologia n. 15 op, ravitsemustieteen perusteet ja ravintofysiologia n. 15 op, elintarviketiede (elintarviketuntemus, elintarvikehygienia, ruoanvalmistus ja ruokatalous) n. 20 op, käyttäytymistieteet n. 5 op ja ravitsemusterapia (perusteet ja sydän- ja verisuonitaudit) 10 op sekä lisäksi 4 viikkoa ohjattua harjoittelua sairaa-lan ravintokeskuksessa. Täydentävät opinnot on suoritettava pääosin ennen maisteriopintojen aloittamista. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Oikaisumenettely ja opiskelupaikan vastaanottaminen, ks. oppaan alku. Kansainvälinen maisterivalinta HAKUAIKA Hakuaika kansainvälisiin maisteriohjelmiin on klo Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www. uef.fi/admissions. LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta admissions ja universityadmissions.fi Master s Degree Programme in Public Health (MPH) - 10 opiskelijaa - Master s Degree programme (CBU) in Public Health - 4 opiskelijaa - Master s Degree in Public Health Nutrition (MPHN) - 4 opiskelijaa - Master s Degree Programme in General Toxicology and Environmental Health Risk Assessment (General Toxicology, GTG) - ulkomaalaisia 10, suomenkielisiä 10 - Verkkosivut: uef.fi/toxen/ Master s Degree Programme in Health Promotion in Nursing Science (MNS) - 10 opiskelijaa. - Verkkosivut: uef.fi/hoitot/mns 84 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2013

terveystieteiden tiedekunta

terveystieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Biologia Fysiikka ja fysiikan aineenopettajan koulutus Kemia ja kemian aineenopettajan koulutus Kemistitutkija Matematiikka ja matematiikan

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa, viisi eri

Lisätiedot

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Abi-infon ohjelma 2015 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

Lääketiede ja Hammaslääketiede

Lääketiede ja Hammaslääketiede Abi-infon ohjelma 2014 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede yliopistonlehtori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava 10.11.2010 http://www.med.utu.fi/hoitotiede/ Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla

Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinta Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla tarkoitetaan toisesta yliopistosta Itä-Suomen yliopistoon siirto-opiskelijana hakevia (ks. ryhmät myöhemmin

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake www.uef.fi/hammas Terveystieteiden tiedekunta n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas Terveystieteiden tiedekunnassa on n. 2500 perustutkintoopiskelijaa,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas www.opintopolku.fi Terveystieteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus

Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus Itä-Suomen yliopiston sisällä siirtoa tai pääaineen vaihtoa hakevan opiskelijan kannattaa tutustua hakukohteen yksityiskohtaisten valintaperusteiden

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.4.2012. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS 1. HAKEMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIIN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSIIN Jyväskylän yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutusohjelmat ovat

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ERILLISVALINTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2014 Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Joustava opintoketju Pohjois Savossa hanke

Joustava opintoketju Pohjois Savossa hanke Joustava opintoketju Pohjois Savossa hanke Joustava opintoketju Pohjois Savossa hankkeen terveysalan työryhmän jäseninä ja tämän raportin laatimiseen osallistuneet henkilöt: Jäsenet Lappalainen Sirkka

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä opettajien pedagogisista opinnoista, jotka järjestetään suomeksi ja kaksikielisesti

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

terveystieteiden tiedekunta

terveystieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Kulttuuriteollisuuden

Kulttuuriteollisuuden Lapin Yliopisto 16.1.2009 Taiteiden tiedekunta VALINTAPERUSTEET Tilan ilme Kulttuuriteollisuuden koulutuskokonaisuus 2008 2011 Tilan ilme maisteriohjelma on osa Lapin yliopiston ESR rahoitteista Kulttuuriteollisuuden

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 )

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Valintaperusteet Hakukelpoisuus ja mahdolliset hakemista koskevat rajoitukset: Hakukelpoisia ovat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o14 JOENSUUN KAMPUS n. 7 900 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2013 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto erillisvalintojen hakuopas 2012 Itä-Suomen yliopisto ERILLISVALINTOJEN HAKUOPAS 2012 Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Biologia, Joensuu Biologian siirtohaussa

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu A ineenopettaian ja luokanopettajan koulutus antaa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Koulutusohjelmaan valitut

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) 2(18) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot