ELC-sulanapitokaapeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELC-sulanapitokaapeli"

Transkriptio

1 ELC-sulanapitokaapeli Itsesäätyvä putkien sulanapitojärjestelmä OHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEN SULANAPITOKAAPELIN VAHINGOITTUMINEN, VÄÄRÄ ASENNUS, KÄYTTÖ JA/TAI HUOLTO VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA/TAI PUTKEN JÄÄTYMISEN. Tämä on turvallisuusriskiin viittaava varoitussymboli.. Lue aina huolellisesti kaikki siihen liittyvät varoitustekstit. Varo vakavan vamman tai kuoleman vaaraa.. VAROITUS Lue seuraavassa kappaleessa annetut tärkeät turvallisuusmääräykset ja noudata niitä. Määräysten laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, jotka voivat johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sulanapitokaapelit tulee asentaa kaikkien valtakunnallisten ja paikkakuntakohtaisten sähkösäännösten mukaisesti. Tarkempaa tietoa saat paikalliselta sähkötarkastajaltasi. Kun asennat ja käytät sulanapitokaapelia, toimi aina huolellisesti ja varovaisesti. Noudata omaa turvallisuuttasi koskevia määräyksiä ja varoituksia huolellisesti. Kaapelin vaippa ja lasikuitulämpöeriste täytyy pitää kuivana ja vesitiiviinä mahdollisen sähköiskun tai tulipalon välttämiseksi. Älä anna kaapelin koskaan altistua yli 66 C:n (150 F) asteen lämpötilalle, koska se lyhentää kaapelin käyttöikää. Ennen kuin asennat kaapelin kuumavesiputkiin, säädä termostaatti alle 66 C:n (150 F). Älä koskaan muuntele pistoketta millään tavoin. Oikosulkujen ehkäisemiseksi älä koskaan kiedo kaapelin sisäisiä johtoja yhteen tai anna niiden koskea toisiaan tai kaapelin punosta.

2 Poista aina vanhat lämpöteipit tai eristeet. Älä koskaan leikkaa tai viillä kaapelin vaippaa tai anna sen kulua. Punos ei saa vahingoittua. Älä asenna kaapelia paikkaan, jossa jokin voi osua siihen, nirhaista tai leikata sitä. Älä asenna kaapelia paikkaan, jossa se voi hankautua karkeita pintoja vasten ja vahingoittua. Ennen kaapelin asennusta hio ja poista putkesta kaikki terävät kohdat, jotka voivat vahingoittaa kaapelia. Kaapeli saa koskettaa vain sileitä, hankaamattomia putkipintoja. Huolehdi, että koko järjestelmä on suojattu mahdollisilta eläinten ja iskujen aiheuttamilta tuhoilta. Älä koskaan kiinnitä kaapelia putken yhteyteen nauloilla, metallikiristimillä, metallilangoilla tai muilla välineillä, jotka saattavat viiltää kaapelia. Kiinnitä kaapeli putkeen vain ½" tai 1" vinyyli- tai lasikuituteipillä. Aina kun kytket kaapelin pistorasiaan, varmista, ettei kaapeli ole vahingoittunut. Jos kaapeli on kytkettynä ympäri vuoden, tarkista sen kunto vähintään kerran vuodessa tai aina kun on syytä epäillä kaapelin vahingoittumista. Jos huomaat, että kaapelissa on viilto, nirhauma tai kulunut kohta, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta ja korvaa järjestelmä uudella. Kaapelijärjestelmässä ei ole huollettavia osia. Älä koskaan yritä yhdistää vahingoittuneen kaapelin osia toisiinsa. Älä koskaan yritä korjata vahingoittunutta kaapelia. Korvaa vahingoittunut kaapeli aina uudella kaapelilla. Korvaa vahingoittunut eriste ja vesitiivis päällyste aina uudella kaapelin kuntotarkistuksen yhteydessä. Kytke pistoke vain sellaiseen pistorasiaan, joka on asennettu valtakunnallisten sähkösäännösten mukaisesti ja joka on suojattu sateelta ja muulta vedeltä. Älä asenna kaapelia paikkaan, jossa voi olla tulenarkoja materiaaleja, nesteitä tai höyryjä. Jos kaapeli vahingoittuu järjestelmän ollessa kytkettynä, tulipalon vaara lisääntyy. Käytä aina vikavirtasuojakytkintä vähentääksesi vahingoittuneen tai väärin asennetun sulanapitokaapelin aiheuttamaa tulipalon vaaraa. Vahingoittuneen tai väärin asennetun kaapelin aiheuttama vikavirta ei välttämättä ole tarpeeksi korkea laukaisemaan tavanomaisen johdonsuojakatkaisimen.

3 Kun asennat kaapelin matkailuautoon tai -vaunuun, pistokkeen saa liittää vain sen alapuolella sijaitsevaan pistorasiaan. Pistorasian täytyy sijaita suojatussa, kuivassa kohdassa, sillä kaapelin pistoke ei ole vesitiivis. Älä koskaan käytä jatkojohtoa. Älä asenna sulanapitokaapelia, kun lämpötila on alle -29 C. ENNEN ASENNUSTA Varmista, että olet valinnut oikean pituisen sulanapitokaapelin suojattavalle putkelle (ks. taulukko 1 tai 2). TARVITTAVAT LISÄVÄLINEET Lämmönkestävä teippi (Car. No. HCA) tai korkealaatuinen sähköteippi, kuten Scotch 44 tai 33 1/2 höyrytiivis lasikuitueriste putkelle Katkaisupihdit tai vahvat sakset Phillips #2 ja uraruuvimeisseli Viivain tai mittanauha

4 TARVITTAVAN KAAPELIN PITUUDEN MÄÄRITTÄMINEN (KAAPELIN MAKSIMIPITUUS: 75 JALKAA) VAIHE 1: SELVITÄ SEURAAVAT TIEDOT Putken koko Esimerkki o ulkohalkaisija 1 ½" o pituus 12 jalkaa Alin odotettavissa oleva ilman lämpötila -29 C (tuulen vaikutusta ei tarvitse laskea, se on huomioitu taulukossa) Venttiilien ja tulppien lukumäärä 1 palloventtiili Putken ja pistorasian välimatka 2 jalkaa VAIHE 2: MÄÄRITÄ TARVITTAVAN KAAPELIN PITUUS TAULUKON AVULLA Nämä taulukot osoittavat, kuinka paljon kaapelia tarvitaan tietyn kokoiselle ja pituiselle putkelle ja mikä on suositeltu kaapelin kiertojen etäisyys toisistaan, kun kaapeli kiedotaan putken ympärille. PITUUDEN MÄÄRITYS OHEISEN TAULUKON AVULLA Valitse joko taulukko 1 tai 2 putkityypin mukaan (muovi/metalli). Valitse pystyakselilta putken halkaisijamitta ja vaaka-akselilta alin odotettavissa oleva lämpötila. Kussakin kohdassa on kaksi lukua: ensimmäinen luku kertoo tarvittavan putken pituuden per yksi jalka putkea, ja toinen luku kertoo kaapelin kiertojen suositeltavan etäisyyden toisistaan, kun kaapeli kiedotaan putken ympärille. "S"-merkintä tarkoittaa, että kaapeli tulee vetää suorana putken päälle, eikä kietoa sen ympärille (ks. vaihe 6). Kaapelin pituus per yksi jalka putkea // kaapelin kiertojen välinen etäisyys toisistaan Esimerkki Putken halkaisija on 1 ½" Alin odotettavissa oleva lämpötila on -29 C

5 Putken pituus on 12 jalkaa Tarvittavan kaapelin pituus taulukon 1 mukaan Tarvitset 2,5 jalkaa kaapelia per yksi jalka muoviputkea. Taulukko 1: Muoviputket (perustuu 1/2" eristeen käyttöön) Alin odotettavissa oleva lämpötila Putken halkaisija -7 C -18 C -29 C -40 C -51 C ½" 1' // S 1' // S 1,5' // 2⅜" 2' // 1½" 2,4' // 1¼" ¾" 1' // S 1,1' // 7¼" 1,7' // 2⅜" 2,3' // 1½" 2,9' // 1¼" 1" 1' // S 1,3' // 5" 2' // 2⅜" 2,7' // 1⅝" 3,3' // 1⅜" 1¼" 1' // S 1,6' // 4¼" 2,3' // 2½" 3,2' // 1¾" 4,1' // 1⅜" 1½" 1' // S 1,8' // 4" 2,5' // 2⅝" 3,6' // 1¾" 4,7' // 1⅜" 2" 1' // S 2,1' // 4" 3' // 2⅝" 4,3' // 1¾" 5,4' // 1⅛" Tarvittavan kaapelin pituus taulukon 2 mukaan Tarvitset 1,8 jalkaa kaapelia per yksi jalka metalliputkea. Taulukko 2: Metalliputket (perustuu 1/2" eristeen käyttöön) Alin odotettavissa oleva lämpötila Putken halkaisija -7 C -18 C -29 C -40 C -51 C ½" 1' // S 1' // S 1' // S 1,3' // 3⅛" 1,7' // 2" ¾" 1' // S 1' // S 1,1' // 7¼" 1,5' // 3" 2' // 2" 1" 1' // S 1' // 5" 1,3' // 5" 1,8' // 2¾" 2,4' // 1⅞" 1¼" 1' // S 1,1' // 11½" 1,6' // 4¼" 2,1' // 2⅞" 2,9' // 1⅞" 1½" 1' // S 1,2' // 9" 1,8' // 4" 2,4' // 2¾" 3,2' // 1⅞" 2" 1' // S 1,5' // 6⅝" 2,2' // 3¾" 2,8' // 2⅞" 3,9' // 2"

6 VAIHE 3: LASKE TARVITTAVAN SULANAPITOKAAPELIN TARKKA PITUUS Kun olet selvittänyt, paljonko kaapelia tarvitaan per yksi jalka putkea, kerro tämä luku putken pituudella (jaloissa mitattuna). Lisää pituuteen yksi jalka jokaista kaapelin reitillä olevaa venttiiliä kohti. Kaapelin maksimipituus on 75 jalkaa. Jos kaapelia tarvitaan yli 75 jalkaa, käytä kahta kaapelia. (Kaapelin pituus per yksi jalka putkea x putken pituus jaloissa) + yksi jalka jokaista venttiiliä/tappia kohden = tarvittavan kaapelin kokonaispituus Esimerkki Sinulla on 12 jalan pituinen muoviputki 1 palloventtiili Tarvitset 2,5 jalkaa per yksi jalka muoviputkea (ks. vaihe 2). Laske (12 jalkaa x 2,5 jalkaa) + yksi jalka yhdestä palloventtiilistä Tarvittavan kaapelin kokonaispituus = 31 jalkaa KAAPELIN MAKSIMIPITUUS ON 75 JALKAA. PIDEMMÄN KAAPELIN KÄYTTÖ VOI JOHTAA SISÄISEN SULAKKEEN PALAMISEEN. KAAPELIN ASENNUS PUTKEN ULKOPINNALLE VAIHE 4: KAAPELIN YHDISTÄMINEN PUTKEEN 4a. Aloita kaapelin kiinnittäminen putkeen pistokepäästä lähtien. Kiinnitä kaapeli joko kiertäen spiraalina putken ympärille tai suorana putken päälle taulukon ohjeistuksen mukaisesti. Kiinnitä pistokepää putkeen muovisilla nippusiteillä.

7 Kaapelin kiertäminen putken ympärille spiraalina Kiedo kaapeli spiraalimaisesti putken ympärille. VARMISTA, että kiertojen välinen etäisyys noudattaa taulukossa annettua suositeltua kiertojen etäisyyttä toisistaan. Merkitse kiertojen etäisyydet putkeen ennen kaapelin kiinnittämistä (ks. kuva 4). Kuva 4. Kaapelin suora kiinnitys putken päälle Kun putki on silmien korkeudella, aseta kaapeli kulkemaan samanlinjaisesti putken kanssa, noin 1/3 korkeudelle putken ALAOSASTA katsottuna (ks. kuva 5). Kuva 5.

8 4b. Lisää venttiilien ja tappien lämmitystä kietomalla niiden ympärille yhden jalan verran kaapelia. Kaapelikierteet voivat tarvittaessa ylittää toisensa. 4c. Kiinnitä kaapeli putkeen teippaamalla se 6 välein. Jos putken päähän jää ylimääräistä kaapelia, käännä se takaisin päin ja kiinnitä putkeen niin, että eriste peittää sen kokonaan. Varmista, että kaapeli on kiinnitetty tiukasti kiinni putkeen. 4d. Teippaa loppupääte putkeen. 4e. Kun kaapeli tulee asennetaan pystyputkeen älä asenna loppupäätettä kohtaan, jossa se normaalisti joutuisi veden alle. VAIHE 5: ERISTEEN ASENNUS Lämpöeriste suojaa kaapelia ja auttaa ehkäisemään putken jäätymistä. 5a. ENNEN eristämistä VARMISTA, että kaapeli EI ole vahingoittunut (ei viiltoja tai nirhaumia) ja että punos on ehjä. 5b. Peitä putki, kaapeli, liitännät, venttiilit ja kavennukset 1/2" puhtaalla, kuivalla

9 lasikuitueristeellä. ÄLÄ JÄTÄ KAAPELIA SUOJAAMATTA (ks. kuva 6). Peitä eristeellä tai muilla päällysteillä suojaamattomat kohdat, joissa kaapelivaippa saattaa vahingoittua. Älä peitä virtavaloa eristeellä tai muilla päällysteillä. SULANAPITOKAAPELIN KÄYTTÖ JA HUOLTO VAIHE 6: JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Kun kaapeli on asennettu putkeen, kytke se 120/240 V:n AC-pistorasiaan. Älä käytä vesiputkea noin tuntiin. Tämän jälkeen avaa putken oma vesihana ja testaa veden lämpötila. Veden tulisi tuntua heti lämpimältä, kun se kulkee kaapelin lämmittämän putken läpi. VAIHE 7: ONGELMATILANTEET Jos vaiheen 6 aikana putken läpi kulkeva vesi ei tunnu lämpimältä tullessaan hanasta ulos, tai jos putki jäätyy, tarkista pistokkeen virtavalosta, onko kaapeli kytketty sähkövirtaan. Jos valo ei pala, ota pistoke pois pistorasiasta ja tarkista seuraavat asiat ja korjaa ne tarvittaessa: 7a. Saako pistorasia sähköä? 7b. Onko pistoke liitetty oikein kaapeliin? 7c. Onko lasikuitueriste kuiva? 7d. Oletko asentanut oikean määrän kaapelia putken halkaisijaan, alimpaan odotettavissa olevaan lämpötilaan ja eristeen paksuuteen nähden? VAROITUS Jos yksikin kaapelin osa on viallinen, koko järjestelmä on viallinen. Älä koskaan yritä korjata yhtään kaapelijärjestelmän osaa. Korvaa viallinen kaapelijärjestelmä aina uudella.

10 VAIHE 8: KAUSITTAINEN KUNTOTARKASTUS Vaikka sulanapitokaapelijärjestelmä voi olla kytkettynä ympäri vuoden, voit säästää sähköä, kun kytket sen pois päältä silloin kun jäätymisen vaaraa ei ole. Muista kuitenkin tarkistaa järjestelmän kunto vähintään kerran vuodessa, aina kun kytket järjestelmän päälle tai sinulla on syytä epäillä, että se on vahingoittunut. Tarkista seuraavat asiat: 8a. Tarkista koko sulanapitokaapelijärjestelmä vaurioiden varalta. Eristeen vahingoittuminen tai värimuutokset voivat viitata vaurioihin. 8b. Tarkista, ettei kaapelin suojaamattomassa osassa ole viiltoja, nirhaumia, hankaumia, eläinten puremia tai muita näkyviä vaurioita. 8c. Jos huomaat järjestelmässä vaurioita, vaihda se välittömästi uuteen. 8d. Huolellisen tarkastuksen jälkeen toista vaiheet 6 ja 7. RAJOITETTU TAKUU JA VASTUU Takaamme, että jos tuotteen materiaalissa tai laadussa/toiminnassa ilmenee vikoja ensimmäisten (24) kuukauden kuluessa tuotteen ostopäivästä, korvaamme sen vastaavalla mallilla. Takuu ei kata aiheutuvia työ- tai asennuskustannuksia. Edellä mainittu korvausvastuu edellyttää, että (a) tuote on asennettu antamiemme asennusohjeiden mukaisesti ja että (b) tuote ei ole vahingoittunut asiaankuulumattoman mekaanisen tai sähköisen toiminnan seurauksena. Takuu kattaa ainoastaan yllämainitun tuotteen vaihto-oikeuden. Tämä rajoitettu takuu ei kata työkustannuksia, jotka aiheutuvat korjauksesta tai tuotteen korvaamisesta uudella. Emme vastaa satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tämän takuun rikkomisesta tai muista syistä, riippumatta siitä, olivatko vahingot huolimattomuutta tai ei. Kun sovellettavissa oleva lainsäädäntö kieltää edellä mainitun satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemisen, edellä mainittu rajoitus ei ole pätevä.

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 1/25 S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Sarjanumero: Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 2/25 Huom! Tämä

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE

KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE MAIJA 4 / LETO 2+1 KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE Mallit: MAIJA 4 sekä LETO 2+1 /KL-8-3 versio 2.398 Tervetuloa käyttämään uutta poreammettanne! Oikealla huollolla ja ylläpidolla, teillä on tiedossa

Lisätiedot

Jäätymättömät putkistot

Jäätymättömät putkistot E r i s t e t y t p u t k i s to - jä r j e s t e l m ät s u u n n i t t e lu j a a s e n n u s Jäätymättömät putkistot 0 0 00 Sisällysluettelo Uponor Supra Plus Yleistä... Tekniset tiedot... Rakenne...

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic CE 001 B090 Alpine B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic B-140 B-150 Super Elegance Camaro TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS

Lisätiedot

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri Käyttöopas RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 WWW.ROBOMOW.COM / WWW.ROBOMOW.EU DOC6011A Robomow RS -mallit - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

WEDA PUMP. Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1

WEDA PUMP. Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1 WEDA PUMP Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1 Turvallisuusohjeet... 3,4 Tekniset tiedot... 5 Huomioitava ennen laitteen käyttöä... 6 Varotoimet... 7,8 WP300-pumpun asennus... 9

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

Sisällys SUOMI 1. TUOTTEEN OSAT... 2. JOHDANTO... 3. PARISTOJEN ASENTAMINEN... 4. KAMMEN PITUUDEN ASETTAMINEN... 5. POLJINTEN ASENTAMINEN...

Sisällys SUOMI 1. TUOTTEEN OSAT... 2. JOHDANTO... 3. PARISTOJEN ASENTAMINEN... 4. KAMMEN PITUUDEN ASETTAMINEN... 5. POLJINTEN ASENTAMINEN... Sisällys 1. TUOTTEEN OSAT... 2 2. JOHDANTO... 3 3. PARISTOJEN ASENTAMINEN... 6 4. KAMMEN PITUUDEN ASETTAMINEN... 8 5. POLJINTEN ASENTAMINEN... 9 6. LÄHETINTEN ASENTAMINEN... 11 7. LÄHETINTEN OPETTAMINEN

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance CE 001 B090 Alpine Käyttöohje B-140 Lite Elegance Elegance TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS Varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja laitteen säilymisen ehjänä noudata ehdottomasti seuraavia varotoimia.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä tanskankielisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Käyttöopas 1 Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto ja turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa

Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa SR8850 SR8855 Robottipölynimuri Käyttöopas Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Vain sisäkäyttöön. Suomi imagine the possibilities Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä

ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä TFI-MLP-D1310 Munters Europe AB 2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmä... 1 1.2 Tietoja tästä käyttöohjeesta...

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

SWS Fire omistajan käsikirja. www.swsrigs.com. SkyWideSystems SWS Fire Omistajan käsikirja versio. 08.09_FIN www.swsrigs.

SWS Fire omistajan käsikirja. www.swsrigs.com. SkyWideSystems SWS Fire Omistajan käsikirja versio. 08.09_FIN www.swsrigs. www.swsrigs.com Sivu 1 / 69 SISÄLLYS 1. Johdanto 1.1. Varoitukset 1.2. Suunnittelijan tervehdys 2. Järjestelmän kuvaus 2.1. Sertifiointi ja käytön rajoitukset 2.2. Järjestelmän kokoonpano 3. Varavarjon

Lisätiedot

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha AXA Käyttöohje 43230 Akkupuukkosaha VAROITUS: Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää tätä laitetta lukematta ohjeita.

Lisätiedot

Seulakauhan käyttöohje

Seulakauhan käyttöohje Seulakauhan käyttöohje Finnish EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) Valmistaja: Osoite: Remu Oy Inhantie 7, 63700 ÄHTÄRI, SUOMI Henkilön nimi ja osoite, joka

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot