DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa."

Transkriptio

1

2 Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää materiaalia ei saa monistaa ilman tekijän kirjallista lupaa. Tekijänoikeudet 2014 Vastuuvapauslauseke Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään esityksiä tai takuita tämän asiakirjan sisällölle ja erityisesti sanoutuu irti kaikista epäsuorista takuista myytävyydestä tai soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja tehdä aika-ajoin muutoksia sen sisältöön ilman velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista kenellekään. Tavaramerkkien tunnustaminen Apple, Macintosh ja PowerBook Apple Computer, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM on International Business Machines, Incin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, PowerPoint ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. DLP, DLP Link ja DLP logo ovat Texas Instrumentsin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja BrilliantColor on Texas Instrumentsin tavaramerkki. InFocus, In Focus, and INFOCUS (tyylitelty) ovat InFocus Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tässä käyttöoppaassa käytetyt tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, mikä täten tunnustetaan. Ver.: 1 i

3 Käyttö opas Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa Tärkeää: On vahvasti suositeltavaa, että luet tämän osan huolellisesti ennen kuin käytät projektoria. Nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet mahdollistavat projektorin useiden vuosien turvallisen käytön. Säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten. Käytetyt symbolit Tässä laitteessa ja käyttöoppaassa käytettyjen varoitussymbolien tarkoitus on varoittaa sinua vaarallisista tilanteista. Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkintätapoja ilmoittamaan tärkeistä tiedoista. Huomautus: Tarjoaa lisätietoja käsiteltävästä asiasta. Tärkeää: Tarjoaa lisätietoja, jotka on syytä huomioida. Vaara: Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta. Varoitus: Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta, luoda vaarallisen tilanteen tai aiheuttaa henkilövahingon. Tässä käyttöoppaassa osien nimet ja OSD-valikkokohteet on esitetty lihavoituina, kuten tässä esimerkissä: Paina kaukosäätimen MENU-painiketta avataksesi ESITYSASETUKSET-valikon. Yleisiä turvallisuustietoja Ä lä avaa laitteen koteloa. Tässä laitteessa ei ole projektorin lamppua lukuun ottamatta käyttäjän huollettavia osia. Laitteen tarvitessa huoltoa ota yhteys InFocus-yritykseen osoitteessa Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan ja laitteen kotelon varoituksia ja ilmoituksia vaaroista. Projektorin lamppu on suunniteltu erittäin kirkkaaksi. Ä lä katso linssiin lampun palaessa välttääksesi silmien vahingoittumisen. Ä lä aseta tätä laitetta epävakaalle alustalle, jalustalle tai telineelle. Vältä käyttämästä laitetta lähellä vettä, suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämmityslaitetta. Ä lä aseta laitteen päälle raskaita kohteita kuten kirjoja tai kasseja. Vaara: Vältä käyttämästä projektoria pölyisessä ympäristössä. Tärkeää: Projektorin tuuletusaukot tarjoavat hyvän ilmankierron, joka jäähdyttää projektorin lamppua. Ä lä tuki tuuletusaukkoja. ii

4 Esipuhe Huomautus projektorin asentamisesta Aseta projektori vaaka-asentoon Projektorin kallistuskulma ei saa olla yli 15 astetta. Lisäksi projektoria ei saa asentaa millään muulla tavalla kuin työpöytä- ja kattokiinnityksellä. Muuten lampun käyttöikä voi lyhentyä merkittävästi ja seurauksena voi olla muita arvaamattomia vahinkoja Jätä vähintään 50 cm tyhjä tila tuulettimen ilmanpoistoa varten. Vähintään 500mm Vähintään 500mm Vähintään 500mm Vähintään 100mm Vähintään 500mm Vähintään 300mm Varmista, etteivät ilmanottoaukot kierrätä poistoaukon kuumaa ilmaa. Kun projektoria käytetään suljetussa tilassa, varmista, ettei suljetun tilan ilman lämpötila ylitä lämpötila-alueen käyttölämpötila rajaa, ja ettei ilman otto- ja poistoaukkoja ole tukittu. Kaikkien koteloiden on läpäistävä sertifioitu lämpötesti, jolla varmistetaan, ettei projektori kierrätä poistoilmaa, mikä voisi aiheuttaa laitteen sammumisen, vaikka kotelon lämpötila olisi hyväksytyn lämpötila-alueen käyttölämpötila sisällä. iii

5 Käyttö opas Sähköturvallisuus Käytä vain toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa. Ä lä aseta mitään virtajohdon päälle. Aseta virtajohto paikkaan, jossa sen päältä ei kävellä. Poista paristot kaukosäätimestä, kun varastoit sen tai et käytä sitä pitkään aikaan. Lampun vaihtaminen Lampun vaihtaminen voi olla vaarallista, jos se tehdään väärin. Katso luvusta Projektorin lampun vaihtaminen sivulla 41 tämän toimenpiteen selkeät ja turvalliset ohjeet. Ennen lampun vaihtamista: Irrota virtajohto pistorasiasta. Anna lampun jäähtyä noin tunti. Projektorin puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Katso luku Projektorin puhdistaminen sivulla 45. Anna lampun jäähtyä noin tunti. Säädösvaroitukset Ennen kuin asennat projektorin ja käytät sitä, lue säädösilmoitukset Säädöstenmukaisuus-osassa sivulla 57. Tärkeitä kierrätysohjeita: Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa. Tämä tuote voi sisältää muuta elektroniikkaromujätettä, joka voi olla vaarallista, jollei sitä hävitetä oikein. Käsittele lamppua varoen ja hävitä se paikallisten tai alueellisten säädösten mukaisesti. Lisätietoja saat elektroniikkateollisuuden liitosta osoitteesta Lamppukohtaista kierrätystietoa on osoitteessa Symbolien selitykset HÄ VITTÄ MINEN: Ä lä hävitä sähkö- ja elektronisia laitteita kotitalous- tai kunnallisessa jätehuollossa. EU-maissa on käytettävä erillisiä kierrätyskeräyskeskuksia. Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämä käyttöopas on tarkoitettu loppukäyttäjille, ja oppaassa kuvataan, kuinka DLP-projektori asennetaan ja kuinka sitä käytetään. Aina kun mahdollista, asiaan liittyvät tiedot, kuten kuvitus ja toiminnon kuvaus, on pidetty yhdellä sivulla. Tämä tulostusystävällinen muoto on mukava ja säästää paperia suojellen siten ympäristöä. On suositeltavaa tulostaa vain osat, jotka ovat merkityksellisiä tarpeittesi kannalta. iv

6 Sisältö Esipuhe NÄ IN PÄ Ä SET ALKUUN... 1 PAKKAUKSEN TARKISTUSLISTA... 1 PROJEKTORIN OSIEN ESITTELY... 2 Näkymä etukulmasta... 2 Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet... 3 Näkymä takaa... 4 Näkymä alta... 6 KAUKOSÄ Ä DIN... 7 ASETUS JA KÄ YTTÖ... 9 KAUKOSÄ Ä TIMEN PARISTOJEN ASETTAMINEN... 9 VALINNAISEN LINSSIN ASENTAMINEN TAI IRROTTAMINEN Linssin irrottaminen projektorista Uuden linssin asentaminen PROJEKTORIN KÄ YNNISTÄ MINEN JA SAMMUTTAMINEN PROJEKTORIN TASON SÄ Ä TÄ MINEN PROJEKTIOKUVAN SIJAINNIN SÄ Ä TÄ MINEN SHIFT-TOIMINNOLLA Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö Vaihteluvälikaavio ZOOMAUKSEN, TARKENNUKSEN JA TRAPETSIKORJAUKSEN SÄ Ä TÖ Ä Ä NENVOIMAKKUUDEN SÄ Ä TÖ KUVARUUTUNÄ YTÖ N (OSD) VALIKKOASETUKSET OSD-VALIKON SÄ Ä TIMET Kuvaruutuvalikossa navigointi NÄ YTTÖ VALIKON KIELEN VALINTA OSD-VALIKON YLEISKATSAUS KUVAVALIKKO Tietokonevalikko Lisäasetukset Värien hallinta ASETUKSET 1 -VALIKKO Audio Lisäasetukset 1 -ominaisuus Lisäasetukset 2 -ominaisuus ASETUKSET 2 -PAINIKETTA Tila Lisäasetukset 1 -ominaisuus Lisäasetukset 2 -ominaisuus KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS PROJEKTORIN LAMPUN VAIHTAMINEN Lamppuajastimen nollaus PROJEKTORIN PUHDISTAMINEN Linssin puhdistaminen Kotelon puhdistaminen VIANETSINTÄ YLEISIÄ ONGELMIA JA RATKAISUJA VIHJEITÄ VIANETSINTÄ Ä N LED-VIRHEVIESTIT KUVAONGELMAT LAMPPUONGELMAT KAUKOSÄ Ä DINONGELMAT Ä Ä NIONGELMAT PROJEKTORIN TOIMITTAMINEN HUOLTOON HDMI - KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA v

7 Käyttö opas TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT PROJISOINTIETÄ ISYYS JA -KOKO (1080P) Projisointietäisyys- ja kokotaulukko PROJISOINTIETÄ ISYYS JA -KOKO (XGA) Projisointietäisyys- ja kokotaulukko AJOITUSTILATAULUKKO PROJEKTORIN MITAT SÄ Ä DÖ STENMUKAISUUS FCC-VAROITUS KANADA WEEE TURVALLISUUSVARMENNUKSET LIITE I SARJATIETOLIIKENNE vi

8 Pakkauksen tarkistuslista IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas NÄ IN PÄ Ä SET ALKUUN Pura projektori varovasti pakkauksesta ja tarkista, että seuraavat nimikkeet ovat mukana: DLP-PROJEKTORI KAUKOSÄ Ä DIN (PARISTOT EIVÄ T KUULU TOIMITUKSEEN) CD-ROM (TÄ MÄ KÄ YTTÖ OPAS) PIKAOPAS VGA-KAAPELI VIRTAJOHTO (MAAKOHTAINEN) TURVALLISUUS JA TAKUU - KIRJANEN Ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään, jos jokin nimike puuttuu, näyttää vahingoittuneelta tai jos laite ei toimi. On suositeltava säilyttää alkuperäinen pakkausmateriaali mahdollista laitteen tulevaa palautusta takuuhuoltoon. Vaara: Ä lä aseta projektoria suoraan auringonpaisteeseen, kosteisiin, rasvaisiin tai pölyisiin paikkoihin tai tiloihin, joissa projektori voi altistua savulle tai höyrylle. 1

9 Käyttö opas Projektorin osien esittely Näkymä etukulmasta KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä Linssi Projektorin linssi. 3. Tarkennusrengas Tarkentaa projisoidun kuvan. 4. Zoomausrengas Suurentaa projisoitua kuvaa Nostojalka Säätää projektorin tasoa Toimintonäppäimet Katso Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet Lampun kansi Poista kansi lamppua vaihdettaessa Linssin pystysuuntainen siirto Linssin vaakasuuntainen siirto 10. Linssin vapautuspainike Säätää kuvan sijaintia pystysuunnassa. 15 Säätää kuvan sijaintia vaakasuunnassa. 16 Paina vapautuspainiketta ennen kuin vaihdat linssin. 10 2

10 Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. VALIKKO Avaa ja sulkee OSD-valikot. 2. (Vasen-nuoli) 3. (Ylä-nuoli) 4. (Ala-nuoli) 5. (Oikea-nuoli) 6. VALITSE OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen. Pikavalikko Ä änenvoimakkuuden säätöön. Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin. Pikavalikko Trapetsikorjaukseen. Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin. Pikavalikko Trapetsikorjaukseen. OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen. Pikavalikko Ä änenvoimakkuuden säätöön. Antaa tai vahvistaa korostetun OSDvalikkokohteen. 20 3

11 Käyttö opas Näkymä takaa KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. VGA1 Tietokoneen tai videolaitteen RGB-KAAPELIN liittämiseen. 2. AUDIO 1 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen VIRTA-painike Kytkee projektorin päälle tai pois (päävirtakytkin on ensin kytkettävä päälle) VGA 2 Tietokoneen tai videolaitteen RGB-KAAPELIN liittämiseen. Tasainen keltainen Valmiustila 5. VIRRAN MERKKIVALO Tasainen sininen Normaalikäyttö 6. LÄ MPÖ TILAN MERKKIVALO Vilkkuva keltainen Tasainen punainen Käynnistetään tai sammutetaan/jäähdytetään. Ylikuumeneminen VALMIS- MERKKIVALO Tasainen punainen Vilkkuva punainen Normaalikäyttö Lamppu ei ole valmis 8. HDMI HDMI-laitteen HDMI-KAAPELIN liittämiseen. 9. AUDIO 2 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen. 10. DVI-D Liitä tietokoneen DVI-kaapeli (ei kuulu toimitukseen) D SYNC OUT (5 V) Liitä 3D-infrapunalasien vastaanotin. 12. DISPLAYPORT Liitä DISPLAYPORT-KAAPELI DISPLAYPORT-lähteeseen. 13. USB-LATAUS (1,5 A) Lataamiseen USB-portista. 4

12 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas 14. RJ45 LAN-verkkokaapelin liittämiseen. 15. VGA OUT RGB-kaapelin liittämiseen näyttöön (Läpikäynti vain VGA1:n kautta). 16. Ä Ä NILÄ HTÖ AUDIOKAAPELIN liittämiseen ulkoiseen kaiutinjärjestelmään. 17. HUOLTO Huoltokäyttöön. 18. IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä RS-232 Komentokeskuksen RS-232-sarjaporttikaapelin liittämiseen. 20. AUDIO 3 (V ja O) Tulolaitteen audiokaapeli S:n liittämiseen. 21. Turvalukko Liitä turvalukkojärjestelmä projektoriin ja kiinnitä johonkin kiinteään kohteeseen. 22. Turvakaapelin ankkuri Kiinnitä kattokiinnityksen turvakaapeli tähän ankkuriin. 23. Virtakytkin Kytkee projektorin virran päälle. 24. AC IN Virtakaapelin LIITTÄ MISEEN BNC Tietokoneen tai videolaitteen BNC-KAAPELIN liittämiseen. 26. YPbPr Komponenttivideolaitteen KOMPONENTTIKAAPELIN liittämiseen. 27. S-VIDEO Videolaitteen S-VIDEOKAAPELIN liittämiseen. 28. VIDEO Videolaitteen KOMPOSIITTIKAAPELIN liittämiseen. 29. AUDIO 4 (V ja O) Tulolaitteen audiokaapeli S:n liittämiseen. 30. LANGALLINEN KAUKOSÄ Ä DIN V OUT Langallisen kaukosäätimen liitäntä (kaukosäädinsarjan langallisen kaukosäädinliittimen liitäntään). Liitettynä näyttöön kaupoista saatavalla kaapelilla, näyttö otetaan käyttöön automaattisesti projektorin käynnistyksen yhteydessä. Näyttö sammuu, kun projektori sammutetaan (katso huomautukset alla). DC 12 V -käynnistyshuomautus: Voidaksesi käyttää tätä toimintoa sinun on suoritettava liitäntä ennen kuin käynnistät/sammutat projektorin. Näytön valmistaja toimittaa näytön säätimet ja tukee niitä. Ä lä käytä tätä liitintä mihinkään muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön. Yhdistettävyyshuomautus: Jos videolaitteessasi on useita liitäntävaihtoehtoja, huomaa, että HDMI-tarjoaa parhaimman kuvanlaadun, sitä seuraavat Komponentti- ja S-video. Komposiitti tarjoaa heikoimman kuvanlaadun. Varoitus: Irrota turvallisuusvarotoimena kaikki projektorin virtajohdot ja liitetyt laitteet ennen liitäntöjen tekemistä. 5

13 Käyttö opas Näkymä alta KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. Säätö-/nostojalka 2. Kattotukireiät Nosta ja kierrä jalkaa muuttaaksesi ja hienosäätääksesi projektorin heijastuskulmaa. Käytä ainoastaan InFocus-kattokiinnitysjärjestelmää (p/n PRJ-MNT- UNIV). Kysy InFocus-jälleenmyyjältä tai katso lisätietoja osoitteesta 14 Huomautus: Jos asennat projektorin kattoon, on vahvasti suositeltavaa käyttää InFocus-hyväksyttyjä kattokiinnikkeitä kunnollisen kiinnityksen, tuuletuksen ja asennuksen varmistamiseksi. Katso lisätietoja InFocus-kattokiinnityssarjan toimitukseen kuuluvasta asennusoppaasta. Takuu ei kata mitään vahinkoja, jotka aiheutuvat ei-hyväksyttyjen kattokiinnityssarjojen käytöstä tai asentamisesta epäasianmukaiseen paikkaan. 6

14 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Kaukosäädin Tärkeää: 1. Vältä käyttämästä projektoria kirkkaassa loistelamppuvalaistuksessa. Tietyt korkeataajuuksiset loistevalot voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa. 2. Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Jos kaukosäätimen ja projektorin välillä on esteitä, voit heijastaa signaalin joidenkin heijastavien pintojen, kuten projektorin valkokankaan, kautta. 3. Projektorin painikkeilla ja näppäimillä on samat toiminnot kuin kaukosäätimen vastaavilla. Tässä käyttöoppaassa toiminnot kuvataan kaukosäätimeen perustuen. 7

15 Käyttö opas KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. Virta päällä Projektorin käynnistämiseen LED-merkkivalo Syttyy, kun kaukosäätimen näppäimiä on painettu. 3. Näyttötila Valitse sopiva esiasetustila käyttöympäristön mukaan. 4. Kontrasti Näytä kontrastiasetuspalkki ja säädä oikea- ja vasen-näppäimellä. 5. Kirkkaus Näytä kirkkausasetuspalkki ja säädä oikea- ja vasen-näppäimellä. 6. Vasen kohdistin Kuvaruutuvalikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään vasemmalle. Kun projektorin ja PC:n välillä on USB-liitäntä, näytetään edellinen esityksen dia. 7. Valikko Kuvaruutuvalikon näyttäminen. 8. Automaattinen kuva PC-kuvan uudelleensynkronointi. 9. Yliskannaus Yliskannauksen säätö. 10. Lähde-1 VGA 1 / Lähde-4 DISPLAYPORT 12. Lähde-7 S-Video 13. Virta pois Projektorin sammuttamiseen Lähde Näyttää lähdevalikon. 15. Info Näyttää projektorin tiedot. 16. Mykistä Mykistää äänet. 17. Ylänuoli / Trapetsikorjaus+ OSD-valikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään valikossa ylöspäin. Muuten sillä säädetään trapetsikorjausta Valitse 19. Oikea-nuoli Asetusten valintaan ja vahvistamiseen kuvaruutuvalikossa. Kuvaruutuvalikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään oikealle. Kun projektorin ja PC:n välillä on USB-liitäntä, näytetään seuraava esityksen dia Ala-nuoli / Trapetsikorjaus - OSD-valikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään valikossa alaspäin. Muuten sillä säädetään trapetsikorjausta. 21. Muuta kokoa Kuvan kuvasuhteen muuttamiseen. 22. Tyhjä Näytön tyhjentämiseen. 23. Ä änenvoimakkuus + Ä änenvoimakkuuden lisäämiseen. 24. Pysäytä Videon pysäyttämiseen. 25. Ä änenvoimakkuus - Ä änenvoimakkuuden laskemiseen. 26. Lähde-3 DVI-D 27. Lähde-2 HDMI 28. Lähde-6 Komponentti 29. Lähde-5 RGBHV 30. Valo Kytkee kaukosäätimen taustavalon päälle tai pois. 31. Lähde-8 Komposiitti 8

16 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas ASETUS JA KÄ YTTÖ Kaukosäätimen paristojen asettaminen 1. Irrota paristolokeron kansi siirtämällä kantta nuolen suuntaan. 2. Aseta paristot (eivät kuulu toimitukseen) lokeroon kuten kuvassa. 3. Aseta kansi takaisin. Vaara: 1. Käytä ainoastaan AA-paristoja (Alkali-paristot ovat suositeltavia). 2. Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti. 3. Poista paristot, kun projektoria ei käytetä pitkään aikaan. 4. Ä lä sekoita vanhoja ja uusia paristoja äläkä käytä eri paristotyyppejä sekaisin. 9

17 Käyttö opas Valinnaisen linssin asentaminen tai irrottaminen Vaara: Ä lä ravista projektoria tai linssikomponentteja tai altista niitä suurelle paineelle, koska projektori ja linssikomponentit sisältävät herkkiä osia. Ennen linssin irrottamista tai asentamista sammuta projektori, odota tuulettimien pysähtymistä ja kytke virtakytkin pois päältä. Ä lä kosketa linssin pintaa irrottaessasi tai asentaessasi linssiä. Ä lä altista linssin pintaa sormenjäljille, pölylle tai öljylle. Ä lä naarmuta linssin pintaa. Työskentele pehmeällä kankaalla päällystetyllä tasaisella pinnalla, jotta linssi ei naarmuuntuisi. Jos irrotat ja varastoit linssin, aseta projektoriin linssinsuojus pölyltä ja lialta suojaamista varten. Linssin irrottaminen projektorista 1. Avaa työntämällä ja vapauttamalla yläkansi, kuten kuvassa. 2. Avaa lukitus painamalla LINSSIN VAPAUTUS -painiketta. 3. Ota linssistä kiinni. 4. Kierrä linssiä vastapäivään. Asennettu linssi irtoaa. 5. Vedä projektorin linssi varovasti pois. 10

18 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Uuden linssin asentaminen 1. Aseta lovet oikeansuuntaisesti ja aseta sähköinen kontaktialusta oikein kuvan mukaisesti. Huomautus: Iiriksen nastan tulisi osoittaa kuvan mukaiseen suuntaan. 2. Käännä linssiä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. 11

19 Käyttö opas Projektorin käynnistäminen ja sammuttaminen 1. Irrota linssinsuojus. 2. Liitä virtajohto projektoriin. Liitä johdon toinen pää pistorasiaan. Tarkista että laitteen takana oleva virtakytkin on kytketty päälle. Liittämisen jälkeen virran PWR LED -merkkivalo palaa tasaisesti punaisena. 3. Käynnistä lamppu painamalla projektorin takana olevaa - painiketta tai kaukosäätimen virtapainiketta. Virran PWR LED -merkkivalo palaa nyt tasaisen vihreänä. Aloitusnäyttö näkyy noin 30 sekunnissa. 12

20 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas 4. Jos useampia kuin yksi tulolaite on kytketty, paina Lähde-painiketta ja vieritä laitteiden välillä - tai näppäimellä. 5. Kytke projektori pois päältä painamalla projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen Virta POIS - painiketta ( ). Kun SAMMUTA - ikkuna tulee näkyviin, paina Virta POIS -painiketta ( Projektori sammuu. ) uudelleen. DVI: Digitaalinen visuaalinen käyttöliittymä HDMI : High Definition Multimedia Interface (HDMI) DISPLAYPORT: DISPLAYPORT-tulo VGA 1 / 2 : Analoginen RGB1 / 2 BNC: Analogiset/SDI-videotulot Komponenttivideo: DVD-tulo YCbCr/YPbPr tai HDTV-tulo S-video: Super video (Y/C-erotus) Komposiittivideo: Perinteinen komposiittivideo Vaara: 1. Varmista, että poistat linssinsuojuksen ennen kuin käynnistät projektorin. 2. Ä lä irrota virtajohtoa ennen kuin VALMIS LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Se ilmaisee, että projektori on jäähtynyt. 13

21 Käyttö opas Projektorin tason säätäminen Huomioi seuraavaa, kun asennat projektoria: Projektorin pöydän tai telineen on oltava tasainen ja tukeva. Sijoita projektori niin, että se on kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden. Irrota takasäätöjalan vaahtomuoviset välilevyt ennen kuin säädät projektorin kulmaa. Varmista, että kaapelit on sijoitettu suojattuun paikkaan. Muuten niihin voi kompastua. 1. Voit nostaa projektorin tasoa kiertämällä säätöjalkoja myötäpäivään. 2. Voit laskea projektorin tasoa nostamalla projektoria ja kiertämällä säätöjalkoja vastapäivään. 14

22 Projektiokuvan sijainnin säätäminen Shift-toiminnolla IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Linssin vapautus Vaakasuuntainen linssin siirtovipu Pystysuuntainen linssin siirtovipu Shift-toiminto on linssinsiirtotoiminto, jolla projektiokuvan sijaintia voi siirtää vaaka- tai pystysuunnassa seuraavan vaihteluvälin mukaisesti. Shift on ainutlaatuinen järjestelmä, joka mahdollistaa linssinsiirron, mutta säilyttää paljon korkeamman ANSI-kontrastisuhteen kuin tavalliset linssinsiirtojärjestelmät. Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö IN5316HDa (1080P):n pystysuuntaista kuvan korkeutta voi säätää %:n poikkeamalla, 0 % ja -60 % poikkeama IN5312a-mallilla (XGA); (poikkeama = (O/H) x100 %, O: etäisyys kuvan alareunasta linssin keskikohtaan). Huomaa, että kuvan vaakasijainti voi rajoittaa kuvan suurinta mahdollista korkeussäätöä. Poikkeama on etäisyys linssin keskiviivan ja kuvan alareunan välillä. Poikkeama on positiivinen, jos linssin keskiviiva on kuvan alareunan alapuolella. Poikkeama on negatiivinen, jos linssin keskiviiva on kuvan alareunan yläpuolella. Ei ole mahdollista saavuttaa suurinta mahdollista pystysijaintia, jos kuvan vaakasijainti on maksimissa. Katso seuraavasta Shiftvaihteluvälikaaviosta lisätietoja. IN5316HDa (1080P) Ruudun korkeus(h) -70% poikkeama -50% poikkeama 10%H 10% poikkeama 15

23 Käyttö opas IN5312a (XGA) Ruudun korkeus(h) -60% offset -50% offset 0% offset Etäisyys (H) Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö Kun linssi on keskiasennossa, kuvan vaakasijaintia voidaan säätää vasemmalle tai oikealle korkeintaan 5 % kuvanleveydestä. Huomaa, että kuvan pystysijainti voi rajoittaa kuvan suurinta mahdollista vaakasäätöä. Ei ole mahdollista saavuttaa suurinta mahdollista vaakasijaintia, jos kuvan pystysijainti on maksimissa. Katso seuraavasta Shift-vaihteluvälikaaviosta lisätietoja. Ruudun leveys (W) Vasen puoli Oikea puoli 16

24 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Vaihteluvälikaavio IN5316HDa (1080P) Wx5% W Wx5% 10% poikkeama -10% poikkeama Kuvan maksimikorkeussiirtymä = 10 % poikkeama Kuvan maksimileveyssiirtymä = Wx5 % Kun Wx5%, kuvan maksimisiirtymä = -10 % poikkeama Kun 10% poikkeama, kuvan maksimisiirtymä = Wx0 % IN5312a (XGA) Wx5% W Wx5% 0% poikkeama -20% poikkeama Kuvan maksimikorkeussiirtymä = 0 % poikkeama Kuvan maksimileveyssiirtymä = Wx5 % Kun Wx5%, kuvan maksimisiirtymä = -20 % poikkeama Kun 0% poikkeama, kuvan maksimisiirtymä = Wx0 % 17

25 Käyttö opas Zoomauksen, tarkennuksen ja trapetsikorjauksen säätö 1. Käytä oomausrengasta projisoidun kuvan ja näyttökoon muuttamiseen. 2. Käytä Kohdistusrengasta projisoidun kuvan terävöittämiseen. 3. Käytä projektorin tai kaukosäätimen TRAPETSI-painikkeita kuvan trapetsivääristymän korjaamiseen (leveämpi ylä- tai alaosa). Kaukosäätimellä ja ohjauspaneelilla 4. Trapetsikorjaussäädin tulee näkyviin näyttöön. 18

26 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Ä änenvoimakkuuden säätö 1. Paina (projektorin tai kaukosäätimen) Ä änenvoimakkuuspainikkeita. Ä änenvoimakkuuden säädin tulee näkyviin näyttöön. 2. Paina (projektorin tai kaukosäätimen) Vol +/- painiketta. 3. Kytke ääni pois päätä painamalla MYKISTÄ - painiketta (Tämä toiminto on käytössä vain kaukosäätimessä). 19

27 Käyttö opas OSD-valikon säätimet KUVARUUTUNÄ YTÖ N (OSD) VALIKKOASETUKSET Projektorissa on OSD-valikko, jolla voit tehdä kuvasäätöjä ja muuttaa erilaisia asetuksia. Kuvaruutuvalikossa navigointi Voit käyttää kaukosäätimen kohdistinpainikkeita tai projektorin näppäimistöä navigointiin ja muutosten tekemiseen kuvaruutuvalikossa. 1. Avaa OSD-valikko painamalla MENU-painiketta. 2. Valikkoja on kolmesta. Voit siirtyä valikkojen välillä painamalla - tai -painiketta. 3. Voit siirtyä valikossa ylös ja alas painamalla - tai -painiketta. 4. Muuta asetusten arvoa painamalla - tai -painiketta. 5. Paina Menu -painiketta käyttääksesi eri valikkoa, poistuaksesi alavalikosta tai sulkeaksesi kuvaruutuvalikon. Huomautus: Videolähteen mukaan kaikki kuvaruutuvalikkokohteet eivät ole käytettävissä. Esimerkiksi PC tietojen säätö -kohteita Näyttö-valikossa voi muokata vain, kun projektori on liitetty tietokoneeseen. Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät himmennettyinä. 20

28 Näyttövalikon kielen valinta Set the OSD language to your preference before continuing. IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas 1. Paina MENU-painiketta. Paina -kohdistinpainikkeita siirtyäksesi Asetukset 1 - kohtaan. Paina -kohdistinpainikkeita siirtyäksesi Lisäasetukset 1 -valikkoon. 2. Paina (Enter) / siirtyäksesi Lisäasetukset 1 -alavalikkoon. Paina kohdistinpainikkeita, kunnes Kieli näkyy korostettuna. 3. Paina kohdistinpainiketta, kunnes haluamasi kieli näkyy korostettuna. 4. Sulje OSD-valikko painamalla MENU-painiketta neljä kertaa. 21

29 Käyttö opas OSD-valikon yleiskatsaus Seuraavasta kuvasta löydät nopeasti asetuksen tai määrität asetuksen toiminta-alueen. PÄ Ä VALIKKO ALAVALIKKO ASETUKSET Kuva Näyttötila Esitys, Kirkas, Peli, Elokuva, TV, srgb, Liitutaulu, Käyttäjä Kirkkaus 0~100 Kontrasti 0~100 Tietokone Vaaka-asento -50~50 (automaattisen lukituksen mukaan) Pystyasento -50~50 (automaattisen lukituksen mukaan) Taajuus 0~31 Jäljitys -5~5 Automaattinen kuva tisäasetukset Kirkkaat värit 0~10 Terävyys 0~31 Gamma Värilämpötila Video AGC 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, B&W, Lineaarinen Lämmin, Normaali,Kylmä Päälle, Pois Värikylläisyys 0~100 Värisävy 0~100 Värien hallinta Punainen Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Vihreä Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Sininen Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Syaani Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Magenta Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Keltainen Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Valkoinen Punainen, Vihreä, Sininen 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 22

30 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas PÄ Ä VALIKKO ALAVALIKKO ASETUKSET Asetukset 1 Lähde Lähde Katso Tulolähteen valinta (Infrapuna/Näppäimistö) Projisointitapa Normaali, Taka, Katto, Taka+Katto Kuvasuhde Täyttö, 4:3, 16:9, Suorakaide, Alkuperäinen, 2.35:1 Trapetsikorjaus -40~40 Digitaalinen -10~10 zoom Audio Ä änenvoimakkuus 0~10 Lisäasetukset 1 Mykistä Kieli Turvalukko Tyhjä näyttö Splash Logo Ä äniteksti Näppäinlukko Päälle, Pois English, Français, Deutsch, Español, Português, 簡 体 中 文, 繁 體 中 文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Suomi, Ελληνικά, 한국어, Magyar, Čeština,,العربية Türkçe, Việt, 日 本 語, ไทย, Bahasa Indonesia, Dansk,תירבע,فارسی Päälle, Pois Tyhjä, Punainen, Vihreä, Sininen, Valkoinen Normaali, Pois, Käyttäjä Päälle, Pois Päälle, Pois 3D-asetus 3D Off, DLP-linkki, IR Ruutukaappaus Lisäasetukset 2 Testikuvio Vaakasuuntainen kuvansiirto Vaakasuuntainen kuvansiirto 3D Sync Invert 3D-muoto Päälle, Pois Peräkkäiset ruudut, Ylä/Ala, Rinnakkain, Ruutujen pakkaus (vain 3D Ruutujen pakkaus HDMI lähde) Ei mitään, RGB-rampit, Väripalkit, Askelpalkit, Shakkilauta, Ristikko, vaakasuorat viivat -50~50-50~50 23

31 Käyttö opas PÄ Ä VALIKKO ALAVALIKKO Asetukset 2 Automaattinen lähde Ei signaalia Virta pois Automaattinen käynnistys Lampun tila ASETUKSET Päälle, Pois 0~180 Päälle, Pois ECO, Normaali, Tehostus Nollaa kaikki Tila Käytössäoleva lähde Videotiedot Lampput. (ECO, Normaali, Tehostus) Ohjelmistoversio Sarjanumero Lisäasetukset 1 Valikon sijainti Keskikohta, Alas, Ylös, Vasemmalle, Oikealle Läpikuultava valikko 0%, 25%, 50%, 75%, 100% Matala virta -tila Tuulettimen nopeus Pois, Matala virta, On by Lan, VGA Out -tila. Normaali, Korkea Lampun tuntien nollaus Projektorin tunnus 0-98 Verkko Verkon tila Yhdistä, Katkaise yhteys DHCP Päälle, Pois IP-osoite 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 Aliverkon peite 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 Yhdyskäytävä 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 DNS 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 Käytä Ok / Peruuta Overscan-tila Päälle, Pois Lisäasetukset 2 Uniajastin 0~600 Lähdesuodatin DVI Ota pois käytöstä, Ota käyttöön HDMI DisplayPort VGA1 VGA2 BNC Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Komponenttivideo Ota pois käytöstä, Ota käyttöön S-Video Komposiittivideo Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Ota pois käytöstä, Ota käyttöön 24

32 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Kuvavalikko Huomio! Kun kuvavalintoja muutetaan, näyttötilaksi muuttuu Käyttäjä. Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuvavalikkoon. Käytä - tai -painiketta Kuva-valikossa ylös ja alas siirtymiseen. Siirry asetuksiin ja säädä niiden arvoja painamalla -painikkeita. KOHTA Näyttömuoto Kirkkaus Kontrasti Tietokone Automaattinen kuva tisäasetukset Värien hallinta KUVAUS Siirry asettamaan näyttötila se painamalla -painikkeita. Säädä näytön kirkkautta painamalla -painikkeita. Säädä näytön kontrastia painamalla -painikkeita. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Tietokone-valikkoon. Katso luku Tietokonevalikko sivulla 26. Paina (Enter) / -painiketta säätääksesi automaattisesti vaiheen, jäljityksen, koon ja sijainnin. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon. Katso Lisäasetukset sivulla 27. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi värinhallintavalikkoon. Katso sivulta 28 lisätietoja Värien hallinta-toiminnosta. 25

33 Käyttö opas Tietokonevalikko Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuvavalikkoon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Tietokone-valikkoon ja paina sitten Enter- tai - painiketta. Käytä -painikkeita ylös ja alas siirtymiseen Tietokone-valikossa. KOHTA Vaaka-asento Pystyasento Taajuus Seuranta KUVAUS Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään näytön sijaintia vasemmalle tai oikealle. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään näytön sijaintia ylös tai alas. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään A/D-näytteenottokelloa. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään A/D-näytteenottopistettä. 26

34 Lisäasetukset IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuvavalikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta Lisäasetukset-valikossa ylös ja alas siirtymiseen. KOHTA Kirkkaat värit Terävyys Gamma Värilämpötila Video AGC Värikylläisyys Värisävy KUVAUS Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään Brilliant Color -arvoa. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään näytön terävyyttä. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään näytön gammakorjausta. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään värilämpötilaa. Paina -painikkeita siirtyäksesi ottamaan käyttöön tai pois käytöstä videolähteen automaattisen lisäyksen ohjauksen. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään videon värikylläisyyttä. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään videon väritasoa/sävyä. 27

35 Käyttö opas Värien hallinta Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuvavalikkoon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Värien hallinta -valikkoon ja paina sitten Enter- tai - painiketta. Käytä - tai -painiketta Värien hallinta -valikossa ylös ja alas siirtymiseen. KOHTA Punainen Vihreä Sininen Syaani Magenta Keltainen Valkoinen KUVAUS Valitse siirtyäksesi punaisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi vihreän värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi sinisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi syaanin värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi magentan värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi keltaisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi valkoisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi Punainen, Vihreä ja Sininen. 28

36 Asetukset 1 -valikko IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Siirry Asetukset 1 -valikkoon painamalla kohdistinpainikkeita. Siirry Asetukset 1 -valikossa ylös tai alas painamalla -kohdistinpainikkeita. Siirry asetuksiin ja säädä niiden arvoja painamalla -painikkeita. KOHTA KUVAUS Lähde Projektio Kuvasuhde Trapetsi Digitaalinen zoom Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lähde-valikkoon. Katso Tulolähteen valinta (Infrapuna/Näppäimistö). Paina siirtyäksesi valikkoon ja valitse neljästä projisointitavasta: Normaali, Katto, Takaa ja Takaa + Katto. Paina -painiketta siirtyäksesi säätämään videon kuvasuhdetta. Paina -painiketta siirtyäksesi säätämään näytön trapetsikorjausta. Paina -painiketta siirtyäksesi säätämään Digitaalinen zoomi -valikkoa. ääni Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Audio-valikkoon. Katso Audio sivulla 30. Lisäasetukset 1 Lisäasetukset 2 Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 1 -valikkoon. Katso luku Lisäasetukset 1 -ominaisuus sivulla 31. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 2 -valikkoon. Katso luku Lisäasetukset 2 -ominaisuus sivulla

37 Käyttö opas Audio Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 1 - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Audio-valikkoon ja paina sitten Enter- tai - painiketta. Käytä - tai -painiketta Audio-valikossa ylös ja alas siirtymiseen. KOHTA Ä änenvoimakkuus Mykistys KUVAUS Paina -painiketta siirtyäksesi säätämään äänenvoimakkuutta. Paina -painiketta siirtyäksesi kytkemään kaiuttimen päälle tai pois. 30

38 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Lisäasetukset 1 -ominaisuus Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 1 - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 1-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset 1-valikossa. Siirry muuttamaan asetusarvoja painamalla -painikkeita. KOHTA Kieli Turvalukko Tyhjä näyttö Aloituslogo Closed Captioning Näppäimistölukko 3D-asetus Ruutukaappaus KUVAUS Paina siirtyäksesi valikkoon ja valitse eri kuvaruutuvalikkokieli. Paina siirtyäksesi valikkoon ja ota käyttöön tai pois käytöstä turvalukkotoiminto. Paina siirtyäksesi valikkoon ja valitse eri Tyhjän näytön väri. Paina -kohdistinpainikkeita siirtyäksesi valitsemaan aloituslogo päälle tai pois. Siirry ottamaan tekstitys käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita Siirry ottamaan käyttöön tai pois käytöstä näppäimistöllä toimivat näppäimet painamalla -kohdistinnäppäimiä Siirry 3D-valikkoon painamalla 3D-asetus-toiminnosta. (Enter) / -painiketta. Katso sivulta 32 lisätietoja Paina (Enter) / ottaaksesi kuvan näytöstä ja näyttääksesi sen seuraavan käynnistysjakson aikana. Huomaa: Käyttääksesi 3D-toimintoa, ota ensin käyttöön Toista elokuva 3D-asetuksella, joka löytyy DVD-laitteen 3D-levyvalikosta. 31

39 Käyttö opas 3D-asetus 3D KOHTA 3D-synkronoinnin invertointi 3D-muoto KUVAUS Siirry valitsemaan eri 3D-tila painamalla -painikkeita. Siirry ottamaan käyttöön tai pois käytöstä 3D-synkronoinnin invertointi painamalla -painikkeita. Siirry ottamaan käyttöön tai pois käytöstä eri 3D-muoto painamalla -painikkeita. Huomaa: 1. Oletuksena 3D-kuvaruutuvalikkovalinnat näkyvät himmennettynä, kunnes 3D-lähde tunnistetaan. Kun 3D-lähde on tunnistettu, valikkovalinnat ovat taas käytettävissä. 2. Käytä 3D-kuvien katsomiseen 3D-laseja. 3. Tarvitset 3D-sisältöä 3D DVD -levyltä tai 3D-mediatiedostosta. 4. 3D-lähde on otettava käyttöön (joillakin 3D DVD -sisällöillä voi olla 3D päälle-poisvalintaominaisuus). 5. Tarvitset DLP link 3D - tai IR 3D -suljinlasit. Käytettäessä IR 3D -suljinlaseja tietokoneeseen on asennettava ajuri ja liitettävä USB-lähetin. 6. Varmista, että valitset 3D-tilan, joka vastaa käyttämääsi lasityyppiä (DLP Link tai Infrapuna-3D). 7. Käynnistä lasit. Laseissa on yleensä Virta päälle/pois -kytkin. Suorita asetus loppuun toimimalla lasien toimitukseen kuuluvien määritysohjeiden mukaisesti. 32

40 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Lisäasetukset 2 -ominaisuus Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 1 - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 2-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset 2-valikossa. Siirry muuttamaan asetusarvoja painamalla -painikkeita. KOHTA Testikuvio Vaakasuuntainen kuvansiirto Pystysuuntainen kuvansiirto KUVAUS Paina siirtyäksesi valikkoon ja valitse sisäinen testikuvio. Siirry valitsemaan Vaakasuuntainen kuvansiirto painamalla -painikkeita. Siirry valitsemaan Pystysuuntainen kuvansiirto painamalla -painikkeita. 33

41 Käyttö opas Asetukset 2 -painiketta Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Siirry Asetukset 2 -valikkoon painamalla kohdistinpainikkeita. Siirry Asetukset 2 -valikossa ylös tai alas painamalla -kohdistinpainikkeita. KOHTA Automaattinen lähde Ei signaalia Virta pois (min) Automaattinen käynnistys Lampun tila KUVAUS Siirry ottamaan käyttöön tai pois käytöstä automaattinen lähteen tunnistus painamalla -painikkeita. Paina siirtyäksesi valikkoon ja ota käyttöön tai pois käytöstä lampun automaattinen sammutus, kun signaalia ei tunnisteta. Kun verkkovirta on kytketty, siirry ottamaan lampun automaattinen käynnistys käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Paina -painikkeita valitaksesi lampun tilan kirkkaammaksi tai himmeämmäksi lampun käyttöiän pidentämiseksi. Nollaa kaikki Paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki asetukset oletusarvoihin. Tila Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Tila-valikkoon. Katso sivulta 35 lisätietoja Tila-toiminnosta. Lisäasetukset 1 Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 1 -valikkoon. Katso luku Lisäasetukset 1 -ominaisuus sivulla 36. Lisäasetukset 2 Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 2 -valikkoon. Katso luku Lisäasetukset 2 -ominaisuus sivulla

42 Tila IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Siirry Asetukset 2 -valikossa ylös tai alas painamalla -kohdistinpainikkeita. Valitse Tila-valikko ja paina Enter tai siirtyäksesi. KOHTA Käytössäoleva lähde Videotiedot Lamp Hours (ECO, Normal, Boost) Ohjelmistoversio Sarjanumero KUVAUS Näyttää aktiivisen lähteen. Näyttää RGB-videolähteen resoluutio/videotiedot ja videolähteen väristandardin. Tiedot käytetyistä lampputunneista tulevat näkyviin (ECO, Normaali, Tehostus). Näyttää järjestelmän ohjelmistoversion. Näyttää tämän projektorin sarjanumeron. 35

43 Käyttö opas Lisäasetukset 1 -ominaisuus Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 2 - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 1-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset 1-valikossa. Siirry muuttamaan asetusten arvoja painamalla -painikkeita. KOHTA Valikon sijainti Läpikuultava valikko Virransäästötila Tuulettimen nopeus Lampun tuntien nollaus Projektori tunnus Verkko Overscan-tila KUVAUS Siirry valitsemaan eri OSD-sijainti painamalla -painiketta. Siirry valitsemaan OSD-valikon taustan läpikuultavuustaso painamalla -painiketta. Paina siirtyäksesi valikkoon ja valitse Matala virta -tila: Pois, Matala virta, On by Lan tai VGA Out -tila. Matala virta -tila kuluttaa virtaa alle 0,5 W valmiustilassa ja ottaa LAN-toiminnon pois käytöstä. Jos haluat kyetä kytkemään projektorin päälle lähiverkossa ja käyttää valmiustilassa virtaa alle 6 W, valitse sen asemesta On by LAN. Siirry vaihtamaan normaalin ja korkean tuulettimen nopeuden välillä painamalla painiketta. Huomaa: On suositeltavaa valita suuri nopeus korkeissa lämpötiloissa, hyvin kosteissa tiloissa tai korkeilla paikoilla (yli 1500 m). Lampun vaihtamisen jälkeen lampputuntilaskuri on nollattava. Katso sivulta 37 lisätietoja Lampputuntien nollaus-toiminnosta. Siirrysäätämään kaksinumeroista projektorin tunnusta välillä painamalla kohdistinpainikkeita. Siirry Verkko-valikkoon painamalla (Enter) / -painiketta. Katso sivulta 37 lisätietoja Verkko-toiminnosta. Paina siirtyäksesi valikkoon ja kytke Videon yliskannaus päälle tai pois. 36

44 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Lampputuntien nollaus Katso lisätietoja lampputuntilaskurin nollaamisesta luvusta Lamppuajastimen nollaus sivulla 44. Verkko KOHTA KUVAUS Verkon tila DHCP IP-osoite Aliverkon peite Yhdyskäytävä DNS Näyttää verkon liitännän tilan. Kytke DHCP päälle tai pois päältä painamalla -kohdistinpainikkeita. Huomaa: Jos valitset DHCP pois päältä, täytä IP-osoite-, Aliverkon peite -, Yhdyskäytävä- ja DNS-kenttä. Anna kelvollinen IP-osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen aliverkon peite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen yhdyskäytävän osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen DNS-nimi, jos DHCP on kytketty pois päältä. Käytä Vahvista asetukset painamalla (Enter) / -painiketta. 37

45 Käyttö opas Projektorin etäohjaus Projektori Etäohjataksesi projektorin etänä, käytä jotakin alla luetelluista, tuetuista ulkoisista laitteista tai käytä RS232:ta TelNet-apuohjelmalla, kuten HyperTerminal. Crestron on Crestron Electronics, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa. Extron on Extron Electronics, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa. AMX on AMX LLC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa. JBMIA on hakenut PJLink-tavaramerkin ja- logon rekisteröintiä Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tuetut ulkoiset laitteet Tämä projektori tukee määritettyä Crestron Electronics -ohjainkomentoja ja asiaan kuuluvaa ohjelmistoa (esim. RoomView ). Tämä projektori tukee AMX:ää (Laitteen havaitseminen). Tämä projektori tukee Extron-laitteita. Tämä projektori tukee kaikkia PJLink Class1 (Versio 1.00) -komentoja. Katso lisätietoja eri ulkoisten laitteiden tyypeistä, jotka voi liittää LAN/RJ45-porttiin projektorin ohjaamiseksi sekä asiaan kuuluvista komennoista, siirry osoitteeseen 38

46 Lisäasetukset 2 -ominaisuus IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 2 - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 2-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset 2-valikossa. Siirry muuttamaan asetusten arvoja painamalla -painikkeita. KOHTA Uniajastin (min) Lähdesuodatin KUVAUS Siirry asettamaan uniajastin painamalla -kohdistinpainikkeita. Projektori kytkeytyy automaattisesti pois päältä esiasetetun ajan kuluttua. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lähdesuodatin-valikkoon. Katso sivulta 40 lisätietoja Lähdesuodatin-toiminnosta. 39

47 Käyttö opas Lähdesuodatin Paina ENTER-painiketta siirtyäksesi Lähdesuodatin-alavalikkoon. KOHTA DVI HDMI DisplayPort VGA1 VGA2 BNC Komponenttivideo S-Video Komposiittivideo KUVAUS Siirrä ottamaan DVI-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan HDMI-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan DisplayPort-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla painikkeita. Siirrä ottamaan VGA1-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan VGA2-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan BNC-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan komponenttivideolähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla painikkeita. Siirrä ottamaan S-videolähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan komposiittivideolähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla painikkeita. 40

48 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS Projektorin lampun vaihtaminen Projektorin lamppu on vaihdettava, kun se on palanut. Varmista, että käytät tälle projektorille suunniteltua InFocus-lamppumoduulia. Voit tilata uusia lamppuja osoitteesta (määrätyillä alueilla) tai jälleenmyyjältä. Vain alkuperäiset InFocus-lamput on testattu käytössä tässä projektorissa. Muiden kuin InFocus-lamppujen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon ja mitätöi projektorin takuun. InFocus ei ole vastuussa muiden lamppujen suorituskyvystä, turvallisuudesta tai sertifioinnista. Varoitus: Projektorissa käytetään korkeapaineista elohopea-lasilamppua. Lamppu voi rikkoutua ennenaikaisesti tai se voi räjähtää voimakkaalla äänellä, jos sitä tärisytetään, naarmutetaan tai käsitellään kuumana. Riski lampun vioittumiseen tai räjähtämiseen lisääntyy myös lampun ikääntyessä; vaihda lamppu, kun näet "Vaihda lamppu"-ilmoituksen. Älä kosketa tai tuki projektorin linssiä millään esineellä, sillä voi johtaa linssin vahingoittumiseen. Tuotteen takuu ei kata linssin naarmuuntumista, uurtumista tai muita linssin vaurioita. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen lampun vaihtoa. Älä pudota lamppumoduulia. Lasinsirpaleet voivat levitä ja aiheuttaa vamman. Älä koske mihinkään lamppumoduulin lasipintaan. Sormenjäljet voivat sumentaa projisoinnin terävyyttä ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen. Ole erittäin varovainen, kun irrotat lamppukotelon. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että lamppu räjähtää, syntyy pieniä lasinsirpaleita. Lamppumoduuli on suunniteltu pidättämään suurimaan osan näistä sirpaleista, mutta ole silti varovoinen irrottaessasi sitä. Ennen rikkoutuneen lampun vaihtoa puhdista lamppuosasto ja poista kaikki puhdistusmateriaali. Pese kädet lampun vaihdon jälkeen. Kun vaihdat kattokiinnitetyn projektorin lampun, käytä suojalaseja silmävammojen ehkäisemiseksi. Hg Lamppu sisältää elohopeaa. Käsittele lamppua paikallisten hävitystä koskevien säädösten mukaisesti. Katso lisätietoja osoitteesta Varmista, että kytket projektorin virran pois päältä ja irrotat virtajohdon vähintään 60 minuuttia ennen lampun vaihtamista. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma. 1. Sammuta projektorin virta painamalla kahdesti VIRTA-painiketta. 2. Anna projektorin jäähtyä vähintään 60 minuuttia. 3. Irrota virtajohto. 41

49 Käyttö opas 4. Löysää lamppukannen kiinnitysruuvit. 5. Työnnä kantta ylös ja irrota se paikaltaan. 6. Löysää lamppumoduulin kaksi kiinnitysruuvia ruuvitaltalla. 7. Vedä lamppumoduuli ulos. 42

50 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas 8. Asenna uusi lamppumoduuli toistamalla vaiheet 1-7 käänteisessä järjestyksessä. Suuntaa asentaessasi lamppumoduuli liittimen kanssa ja varmista, että se on vaakasuorassa välttääksesi vahinkoja. Huomautus: Lamppumoduulin on oltava tiukasti paikoillaan ja lampun liitin on liitettävä oikein ennen ruuvien kiristämistä. 43

51 Käyttö opas Lamppuajastimen nollaus Kun olet vaihtanut lampun, lampputuntilaskuri tulee nollata. Katso tiedot seuraavasta: 1. Avaa kuvaruutuvalikko painamalla MENU-painiketta. 2. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 2 -valikkoon. Paina - painiketta siirtyäksesi alas Lisäasetukset 1 ja paina Enterpainiketta. 3. Paina -painikkeita siirtyäksesi alas Lampun tuntien nollaus. 4. Paina (Enter) - tai - painiketta. Viestinäyttö tulee näkyviin. 5. Paina -painikkeita järjestyksessä nollataksesi lampun ajastimen. 6. Paina MENU-painiketta palataksesi Asetukset 2 - kohtaan. 44

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Tekijänoikeudet. Vastuuvapauslauseke. Tavaramerkkien tunnustaminen

Tekijänoikeudet. Vastuuvapauslauseke. Tavaramerkkien tunnustaminen Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet Hoito- ja turvallisuusohjeet 1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa kätesi ennen

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori KÄYTTÖOHJE CHEERLUX CL760 HD LED-projektori Kiitos kun ostit Cheerlux CL760 HD LED-projektorin. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI. Käyttäjän ohjekirja

Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI. Käyttäjän ohjekirja Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI Käyttäjän ohjekirja Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama, ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO V6065EA käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/support Kysy Philipsiltä SRP3011 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Yleiskaukosäädin 2 Johdanto 2 Kaukosäätimen yleiskuvaus

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-420 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-420  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT 1. Painike "ON/OFF" 2. Painike "HOUR TU -" 3. Painike "MIN TU +" 4. Painike

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-422 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-422  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-422 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä edestä Näkymä takaa 1. Painike "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" 2. Painike

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Käyttöohje on ladattavissa ilmaiseksi eri kielillä osoitteessa www.cce.tm kohdasta FAQ. Kuvaus Näkymä edestä 1 LED-palkki vihreä = hyväksytyt setelit punainen = epäilyttävät setelit

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Helppo seitsemänvaiheinen

Helppo seitsemänvaiheinen HP DeskJet 720C Series -kirjoitin Helppo seitsemänvaiheinen asennus Onnittelumme uuden HP DeskJet 720C Series -kirjoittimen omistajalle! Tässä näkyy laatikon sisältö. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä HP-jälleenmyyjääsi

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Sisältö: Kuulokoje sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 4 Pariston vaihto sivu 4 Kuulokojeen hoito sivu 6 Käyttöohje Dynamic, yksilölliset

Lisätiedot

Kun tilariville ilmestyy BATT-merkki, on aika vaihtaa paristot.

Kun tilariville ilmestyy BATT-merkki, on aika vaihtaa paristot. Liite C: Huolto- ja takuutiedot C Paristot... 578 Ongelmien ilmetessä... 581 TI-tuotepalvelu ja takuutiedot... 582 Tämä liitteen tiedot saattavat olla hyödyllisiä kun käytät TI-89 / TI-92 Plus-laskinta.

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot