DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa."

Transkriptio

1

2 Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää materiaalia ei saa monistaa ilman tekijän kirjallista lupaa. Tekijänoikeudet 2014 Vastuuvapauslauseke Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään esityksiä tai takuita tämän asiakirjan sisällölle ja erityisesti sanoutuu irti kaikista epäsuorista takuista myytävyydestä tai soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja tehdä aika-ajoin muutoksia sen sisältöön ilman velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista kenellekään. Tavaramerkkien tunnustaminen Apple, Macintosh ja PowerBook Apple Computer, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM on International Business Machines, Incin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, PowerPoint ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. DLP, DLP Link ja DLP logo ovat Texas Instrumentsin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja BrilliantColor on Texas Instrumentsin tavaramerkki. InFocus, In Focus, and INFOCUS (tyylitelty) ovat InFocus Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tässä käyttöoppaassa käytetyt tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, mikä täten tunnustetaan. Ver.: 1 i

3 Käyttö opas Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa Tärkeää: On vahvasti suositeltavaa, että luet tämän osan huolellisesti ennen kuin käytät projektoria. Nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet mahdollistavat projektorin useiden vuosien turvallisen käytön. Säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten. Käytetyt symbolit Tässä laitteessa ja käyttöoppaassa käytettyjen varoitussymbolien tarkoitus on varoittaa sinua vaarallisista tilanteista. Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkintätapoja ilmoittamaan tärkeistä tiedoista. Huomautus: Tarjoaa lisätietoja käsiteltävästä asiasta. Tärkeää: Tarjoaa lisätietoja, jotka on syytä huomioida. Vaara: Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta. Varoitus: Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta, luoda vaarallisen tilanteen tai aiheuttaa henkilövahingon. Tässä käyttöoppaassa osien nimet ja OSD-valikkokohteet on esitetty lihavoituina, kuten tässä esimerkissä: Paina kaukosäätimen MENU-painiketta avataksesi ESITYSASETUKSET-valikon. Yleisiä turvallisuustietoja Ä lä avaa laitteen koteloa. Tässä laitteessa ei ole projektorin lamppua lukuun ottamatta käyttäjän huollettavia osia. Laitteen tarvitessa huoltoa ota yhteys InFocus-yritykseen osoitteessa Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan ja laitteen kotelon varoituksia ja ilmoituksia vaaroista. Projektorin lamppu on suunniteltu erittäin kirkkaaksi. Ä lä katso linssiin lampun palaessa välttääksesi silmien vahingoittumisen. Ä lä aseta tätä laitetta epävakaalle alustalle, jalustalle tai telineelle. Vältä käyttämästä laitetta lähellä vettä, suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämmityslaitetta. Ä lä aseta laitteen päälle raskaita kohteita kuten kirjoja tai kasseja. Vaara: Vältä käyttämästä projektoria pölyisessä ympäristössä. Tärkeää: Projektorin tuuletusaukot tarjoavat hyvän ilmankierron, joka jäähdyttää projektorin lamppua. Ä lä tuki tuuletusaukkoja. ii

4 Esipuhe Huomautus projektorin asentamisesta Aseta projektori vaaka-asentoon Projektorin kallistuskulma ei saa olla yli 15 astetta. Lisäksi projektoria ei saa asentaa millään muulla tavalla kuin työpöytä- ja kattokiinnityksellä. Muuten lampun käyttöikä voi lyhentyä merkittävästi ja seurauksena voi olla muita arvaamattomia vahinkoja Jätä vähintään 50 cm tyhjä tila tuulettimen ilmanpoistoa varten. Vähintään 500mm Vähintään 500mm Vähintään 500mm Vähintään 100mm Vähintään 500mm Vähintään 300mm Varmista, etteivät ilmanottoaukot kierrätä poistoaukon kuumaa ilmaa. Kun projektoria käytetään suljetussa tilassa, varmista, ettei suljetun tilan ilman lämpötila ylitä lämpötila-alueen käyttölämpötila rajaa, ja ettei ilman otto- ja poistoaukkoja ole tukittu. Kaikkien koteloiden on läpäistävä sertifioitu lämpötesti, jolla varmistetaan, ettei projektori kierrätä poistoilmaa, mikä voisi aiheuttaa laitteen sammumisen, vaikka kotelon lämpötila olisi hyväksytyn lämpötila-alueen käyttölämpötila sisällä. iii

5 Käyttö opas Sähköturvallisuus Käytä vain toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa. Ä lä aseta mitään virtajohdon päälle. Aseta virtajohto paikkaan, jossa sen päältä ei kävellä. Poista paristot kaukosäätimestä, kun varastoit sen tai et käytä sitä pitkään aikaan. Lampun vaihtaminen Lampun vaihtaminen voi olla vaarallista, jos se tehdään väärin. Katso luvusta Projektorin lampun vaihtaminen sivulla 41 tämän toimenpiteen selkeät ja turvalliset ohjeet. Ennen lampun vaihtamista: Irrota virtajohto pistorasiasta. Anna lampun jäähtyä noin tunti. Projektorin puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Katso luku Projektorin puhdistaminen sivulla 45. Anna lampun jäähtyä noin tunti. Säädösvaroitukset Ennen kuin asennat projektorin ja käytät sitä, lue säädösilmoitukset Säädöstenmukaisuus-osassa sivulla 57. Tärkeitä kierrätysohjeita: Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa. Tämä tuote voi sisältää muuta elektroniikkaromujätettä, joka voi olla vaarallista, jollei sitä hävitetä oikein. Käsittele lamppua varoen ja hävitä se paikallisten tai alueellisten säädösten mukaisesti. Lisätietoja saat elektroniikkateollisuuden liitosta osoitteesta Lamppukohtaista kierrätystietoa on osoitteessa Symbolien selitykset HÄ VITTÄ MINEN: Ä lä hävitä sähkö- ja elektronisia laitteita kotitalous- tai kunnallisessa jätehuollossa. EU-maissa on käytettävä erillisiä kierrätyskeräyskeskuksia. Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämä käyttöopas on tarkoitettu loppukäyttäjille, ja oppaassa kuvataan, kuinka DLP-projektori asennetaan ja kuinka sitä käytetään. Aina kun mahdollista, asiaan liittyvät tiedot, kuten kuvitus ja toiminnon kuvaus, on pidetty yhdellä sivulla. Tämä tulostusystävällinen muoto on mukava ja säästää paperia suojellen siten ympäristöä. On suositeltavaa tulostaa vain osat, jotka ovat merkityksellisiä tarpeittesi kannalta. iv

6 Sisältö Esipuhe NÄ IN PÄ Ä SET ALKUUN... 1 PAKKAUKSEN TARKISTUSLISTA... 1 PROJEKTORIN OSIEN ESITTELY... 2 Näkymä etukulmasta... 2 Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet... 3 Näkymä takaa... 4 Näkymä alta... 6 KAUKOSÄ Ä DIN... 7 ASETUS JA KÄ YTTÖ... 9 KAUKOSÄ Ä TIMEN PARISTOJEN ASETTAMINEN... 9 VALINNAISEN LINSSIN ASENTAMINEN TAI IRROTTAMINEN Linssin irrottaminen projektorista Uuden linssin asentaminen PROJEKTORIN KÄ YNNISTÄ MINEN JA SAMMUTTAMINEN PROJEKTORIN TASON SÄ Ä TÄ MINEN PROJEKTIOKUVAN SIJAINNIN SÄ Ä TÄ MINEN SHIFT-TOIMINNOLLA Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö Vaihteluvälikaavio ZOOMAUKSEN, TARKENNUKSEN JA TRAPETSIKORJAUKSEN SÄ Ä TÖ Ä Ä NENVOIMAKKUUDEN SÄ Ä TÖ KUVARUUTUNÄ YTÖ N (OSD) VALIKKOASETUKSET OSD-VALIKON SÄ Ä TIMET Kuvaruutuvalikossa navigointi NÄ YTTÖ VALIKON KIELEN VALINTA OSD-VALIKON YLEISKATSAUS KUVAVALIKKO Tietokonevalikko Lisäasetukset Värien hallinta ASETUKSET 1 -VALIKKO Audio Lisäasetukset 1 -ominaisuus Lisäasetukset 2 -ominaisuus ASETUKSET 2 -PAINIKETTA Tila Lisäasetukset 1 -ominaisuus Lisäasetukset 2 -ominaisuus KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS PROJEKTORIN LAMPUN VAIHTAMINEN Lamppuajastimen nollaus PROJEKTORIN PUHDISTAMINEN Linssin puhdistaminen Kotelon puhdistaminen VIANETSINTÄ YLEISIÄ ONGELMIA JA RATKAISUJA VIHJEITÄ VIANETSINTÄ Ä N LED-VIRHEVIESTIT KUVAONGELMAT LAMPPUONGELMAT KAUKOSÄ Ä DINONGELMAT Ä Ä NIONGELMAT PROJEKTORIN TOIMITTAMINEN HUOLTOON HDMI - KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA v

7 Käyttö opas TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT PROJISOINTIETÄ ISYYS JA -KOKO (1080P) Projisointietäisyys- ja kokotaulukko PROJISOINTIETÄ ISYYS JA -KOKO (XGA) Projisointietäisyys- ja kokotaulukko AJOITUSTILATAULUKKO PROJEKTORIN MITAT SÄ Ä DÖ STENMUKAISUUS FCC-VAROITUS KANADA WEEE TURVALLISUUSVARMENNUKSET LIITE I SARJATIETOLIIKENNE vi

8 Pakkauksen tarkistuslista IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas NÄ IN PÄ Ä SET ALKUUN Pura projektori varovasti pakkauksesta ja tarkista, että seuraavat nimikkeet ovat mukana: DLP-PROJEKTORI KAUKOSÄ Ä DIN (PARISTOT EIVÄ T KUULU TOIMITUKSEEN) CD-ROM (TÄ MÄ KÄ YTTÖ OPAS) PIKAOPAS VGA-KAAPELI VIRTAJOHTO (MAAKOHTAINEN) TURVALLISUUS JA TAKUU - KIRJANEN Ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään, jos jokin nimike puuttuu, näyttää vahingoittuneelta tai jos laite ei toimi. On suositeltava säilyttää alkuperäinen pakkausmateriaali mahdollista laitteen tulevaa palautusta takuuhuoltoon. Vaara: Ä lä aseta projektoria suoraan auringonpaisteeseen, kosteisiin, rasvaisiin tai pölyisiin paikkoihin tai tiloihin, joissa projektori voi altistua savulle tai höyrylle. 1

9 Käyttö opas Projektorin osien esittely Näkymä etukulmasta KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä Linssi Projektorin linssi. 3. Tarkennusrengas Tarkentaa projisoidun kuvan. 4. Zoomausrengas Suurentaa projisoitua kuvaa Nostojalka Säätää projektorin tasoa Toimintonäppäimet Katso Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet Lampun kansi Poista kansi lamppua vaihdettaessa Linssin pystysuuntainen siirto Linssin vaakasuuntainen siirto 10. Linssin vapautuspainike Säätää kuvan sijaintia pystysuunnassa. 15 Säätää kuvan sijaintia vaakasuunnassa. 16 Paina vapautuspainiketta ennen kuin vaihdat linssin. 10 2

10 Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. VALIKKO Avaa ja sulkee OSD-valikot. 2. (Vasen-nuoli) 3. (Ylä-nuoli) 4. (Ala-nuoli) 5. (Oikea-nuoli) 6. VALITSE OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen. Pikavalikko Ä änenvoimakkuuden säätöön. Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin. Pikavalikko Trapetsikorjaukseen. Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin. Pikavalikko Trapetsikorjaukseen. OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen. Pikavalikko Ä änenvoimakkuuden säätöön. Antaa tai vahvistaa korostetun OSDvalikkokohteen. 20 3

11 Käyttö opas Näkymä takaa KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. VGA1 Tietokoneen tai videolaitteen RGB-KAAPELIN liittämiseen. 2. AUDIO 1 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen VIRTA-painike Kytkee projektorin päälle tai pois (päävirtakytkin on ensin kytkettävä päälle) VGA 2 Tietokoneen tai videolaitteen RGB-KAAPELIN liittämiseen. Tasainen keltainen Valmiustila 5. VIRRAN MERKKIVALO Tasainen sininen Normaalikäyttö 6. LÄ MPÖ TILAN MERKKIVALO Vilkkuva keltainen Tasainen punainen Käynnistetään tai sammutetaan/jäähdytetään. Ylikuumeneminen VALMIS- MERKKIVALO Tasainen punainen Vilkkuva punainen Normaalikäyttö Lamppu ei ole valmis 8. HDMI HDMI-laitteen HDMI-KAAPELIN liittämiseen. 9. AUDIO 2 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen. 10. DVI-D Liitä tietokoneen DVI-kaapeli (ei kuulu toimitukseen) D SYNC OUT (5 V) Liitä 3D-infrapunalasien vastaanotin. 12. DISPLAYPORT Liitä DISPLAYPORT-KAAPELI DISPLAYPORT-lähteeseen. 13. USB-LATAUS (1,5 A) Lataamiseen USB-portista. 4

12 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas 14. RJ45 LAN-verkkokaapelin liittämiseen. 15. VGA OUT RGB-kaapelin liittämiseen näyttöön (Läpikäynti vain VGA1:n kautta). 16. Ä Ä NILÄ HTÖ AUDIOKAAPELIN liittämiseen ulkoiseen kaiutinjärjestelmään. 17. HUOLTO Huoltokäyttöön. 18. IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä RS-232 Komentokeskuksen RS-232-sarjaporttikaapelin liittämiseen. 20. AUDIO 3 (V ja O) Tulolaitteen audiokaapeli S:n liittämiseen. 21. Turvalukko Liitä turvalukkojärjestelmä projektoriin ja kiinnitä johonkin kiinteään kohteeseen. 22. Turvakaapelin ankkuri Kiinnitä kattokiinnityksen turvakaapeli tähän ankkuriin. 23. Virtakytkin Kytkee projektorin virran päälle. 24. AC IN Virtakaapelin LIITTÄ MISEEN BNC Tietokoneen tai videolaitteen BNC-KAAPELIN liittämiseen. 26. YPbPr Komponenttivideolaitteen KOMPONENTTIKAAPELIN liittämiseen. 27. S-VIDEO Videolaitteen S-VIDEOKAAPELIN liittämiseen. 28. VIDEO Videolaitteen KOMPOSIITTIKAAPELIN liittämiseen. 29. AUDIO 4 (V ja O) Tulolaitteen audiokaapeli S:n liittämiseen. 30. LANGALLINEN KAUKOSÄ Ä DIN V OUT Langallisen kaukosäätimen liitäntä (kaukosäädinsarjan langallisen kaukosäädinliittimen liitäntään). Liitettynä näyttöön kaupoista saatavalla kaapelilla, näyttö otetaan käyttöön automaattisesti projektorin käynnistyksen yhteydessä. Näyttö sammuu, kun projektori sammutetaan (katso huomautukset alla). DC 12 V -käynnistyshuomautus: Voidaksesi käyttää tätä toimintoa sinun on suoritettava liitäntä ennen kuin käynnistät/sammutat projektorin. Näytön valmistaja toimittaa näytön säätimet ja tukee niitä. Ä lä käytä tätä liitintä mihinkään muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön. Yhdistettävyyshuomautus: Jos videolaitteessasi on useita liitäntävaihtoehtoja, huomaa, että HDMI-tarjoaa parhaimman kuvanlaadun, sitä seuraavat Komponentti- ja S-video. Komposiitti tarjoaa heikoimman kuvanlaadun. Varoitus: Irrota turvallisuusvarotoimena kaikki projektorin virtajohdot ja liitetyt laitteet ennen liitäntöjen tekemistä. 5

13 Käyttö opas Näkymä alta KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. Säätö-/nostojalka 2. Kattotukireiät Nosta ja kierrä jalkaa muuttaaksesi ja hienosäätääksesi projektorin heijastuskulmaa. Käytä ainoastaan InFocus-kattokiinnitysjärjestelmää (p/n PRJ-MNT- UNIV). Kysy InFocus-jälleenmyyjältä tai katso lisätietoja osoitteesta 14 Huomautus: Jos asennat projektorin kattoon, on vahvasti suositeltavaa käyttää InFocus-hyväksyttyjä kattokiinnikkeitä kunnollisen kiinnityksen, tuuletuksen ja asennuksen varmistamiseksi. Katso lisätietoja InFocus-kattokiinnityssarjan toimitukseen kuuluvasta asennusoppaasta. Takuu ei kata mitään vahinkoja, jotka aiheutuvat ei-hyväksyttyjen kattokiinnityssarjojen käytöstä tai asentamisesta epäasianmukaiseen paikkaan. 6

14 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Kaukosäädin Tärkeää: 1. Vältä käyttämästä projektoria kirkkaassa loistelamppuvalaistuksessa. Tietyt korkeataajuuksiset loistevalot voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa. 2. Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Jos kaukosäätimen ja projektorin välillä on esteitä, voit heijastaa signaalin joidenkin heijastavien pintojen, kuten projektorin valkokankaan, kautta. 3. Projektorin painikkeilla ja näppäimillä on samat toiminnot kuin kaukosäätimen vastaavilla. Tässä käyttöoppaassa toiminnot kuvataan kaukosäätimeen perustuen. 7

15 Käyttö opas KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. Virta päällä Projektorin käynnistämiseen LED-merkkivalo Syttyy, kun kaukosäätimen näppäimiä on painettu. 3. Näyttötila Valitse sopiva esiasetustila käyttöympäristön mukaan. 4. Kontrasti Näytä kontrastiasetuspalkki ja säädä oikea- ja vasen-näppäimellä. 5. Kirkkaus Näytä kirkkausasetuspalkki ja säädä oikea- ja vasen-näppäimellä. 6. Vasen kohdistin Kuvaruutuvalikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään vasemmalle. Kun projektorin ja PC:n välillä on USB-liitäntä, näytetään edellinen esityksen dia. 7. Valikko Kuvaruutuvalikon näyttäminen. 8. Automaattinen kuva PC-kuvan uudelleensynkronointi. 9. Yliskannaus Yliskannauksen säätö. 10. Lähde-1 VGA 1 / Lähde-4 DISPLAYPORT 12. Lähde-7 S-Video 13. Virta pois Projektorin sammuttamiseen Lähde Näyttää lähdevalikon. 15. Info Näyttää projektorin tiedot. 16. Mykistä Mykistää äänet. 17. Ylänuoli / Trapetsikorjaus+ OSD-valikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään valikossa ylöspäin. Muuten sillä säädetään trapetsikorjausta Valitse 19. Oikea-nuoli Asetusten valintaan ja vahvistamiseen kuvaruutuvalikossa. Kuvaruutuvalikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään oikealle. Kun projektorin ja PC:n välillä on USB-liitäntä, näytetään seuraava esityksen dia Ala-nuoli / Trapetsikorjaus - OSD-valikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään valikossa alaspäin. Muuten sillä säädetään trapetsikorjausta. 21. Muuta kokoa Kuvan kuvasuhteen muuttamiseen. 22. Tyhjä Näytön tyhjentämiseen. 23. Ä änenvoimakkuus + Ä änenvoimakkuuden lisäämiseen. 24. Pysäytä Videon pysäyttämiseen. 25. Ä änenvoimakkuus - Ä änenvoimakkuuden laskemiseen. 26. Lähde-3 DVI-D 27. Lähde-2 HDMI 28. Lähde-6 Komponentti 29. Lähde-5 RGBHV 30. Valo Kytkee kaukosäätimen taustavalon päälle tai pois. 31. Lähde-8 Komposiitti 8

16 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas ASETUS JA KÄ YTTÖ Kaukosäätimen paristojen asettaminen 1. Irrota paristolokeron kansi siirtämällä kantta nuolen suuntaan. 2. Aseta paristot (eivät kuulu toimitukseen) lokeroon kuten kuvassa. 3. Aseta kansi takaisin. Vaara: 1. Käytä ainoastaan AA-paristoja (Alkali-paristot ovat suositeltavia). 2. Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti. 3. Poista paristot, kun projektoria ei käytetä pitkään aikaan. 4. Ä lä sekoita vanhoja ja uusia paristoja äläkä käytä eri paristotyyppejä sekaisin. 9

17 Käyttö opas Valinnaisen linssin asentaminen tai irrottaminen Vaara: Ä lä ravista projektoria tai linssikomponentteja tai altista niitä suurelle paineelle, koska projektori ja linssikomponentit sisältävät herkkiä osia. Ennen linssin irrottamista tai asentamista sammuta projektori, odota tuulettimien pysähtymistä ja kytke virtakytkin pois päältä. Ä lä kosketa linssin pintaa irrottaessasi tai asentaessasi linssiä. Ä lä altista linssin pintaa sormenjäljille, pölylle tai öljylle. Ä lä naarmuta linssin pintaa. Työskentele pehmeällä kankaalla päällystetyllä tasaisella pinnalla, jotta linssi ei naarmuuntuisi. Jos irrotat ja varastoit linssin, aseta projektoriin linssinsuojus pölyltä ja lialta suojaamista varten. Linssin irrottaminen projektorista 1. Avaa työntämällä ja vapauttamalla yläkansi, kuten kuvassa. 2. Avaa lukitus painamalla LINSSIN VAPAUTUS -painiketta. 3. Ota linssistä kiinni. 4. Kierrä linssiä vastapäivään. Asennettu linssi irtoaa. 5. Vedä projektorin linssi varovasti pois. 10

18 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Uuden linssin asentaminen 1. Aseta lovet oikeansuuntaisesti ja aseta sähköinen kontaktialusta oikein kuvan mukaisesti. Huomautus: Iiriksen nastan tulisi osoittaa kuvan mukaiseen suuntaan. 2. Käännä linssiä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. 11

19 Käyttö opas Projektorin käynnistäminen ja sammuttaminen 1. Irrota linssinsuojus. 2. Liitä virtajohto projektoriin. Liitä johdon toinen pää pistorasiaan. Tarkista että laitteen takana oleva virtakytkin on kytketty päälle. Liittämisen jälkeen virran PWR LED -merkkivalo palaa tasaisesti punaisena. 3. Käynnistä lamppu painamalla projektorin takana olevaa - painiketta tai kaukosäätimen virtapainiketta. Virran PWR LED -merkkivalo palaa nyt tasaisen vihreänä. Aloitusnäyttö näkyy noin 30 sekunnissa. 12

20 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas 4. Jos useampia kuin yksi tulolaite on kytketty, paina Lähde-painiketta ja vieritä laitteiden välillä - tai näppäimellä. 5. Kytke projektori pois päältä painamalla projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen Virta POIS - painiketta ( ). Kun SAMMUTA - ikkuna tulee näkyviin, paina Virta POIS -painiketta ( Projektori sammuu. ) uudelleen. DVI: Digitaalinen visuaalinen käyttöliittymä HDMI : High Definition Multimedia Interface (HDMI) DISPLAYPORT: DISPLAYPORT-tulo VGA 1 / 2 : Analoginen RGB1 / 2 BNC: Analogiset/SDI-videotulot Komponenttivideo: DVD-tulo YCbCr/YPbPr tai HDTV-tulo S-video: Super video (Y/C-erotus) Komposiittivideo: Perinteinen komposiittivideo Vaara: 1. Varmista, että poistat linssinsuojuksen ennen kuin käynnistät projektorin. 2. Ä lä irrota virtajohtoa ennen kuin VALMIS LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Se ilmaisee, että projektori on jäähtynyt. 13

21 Käyttö opas Projektorin tason säätäminen Huomioi seuraavaa, kun asennat projektoria: Projektorin pöydän tai telineen on oltava tasainen ja tukeva. Sijoita projektori niin, että se on kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden. Irrota takasäätöjalan vaahtomuoviset välilevyt ennen kuin säädät projektorin kulmaa. Varmista, että kaapelit on sijoitettu suojattuun paikkaan. Muuten niihin voi kompastua. 1. Voit nostaa projektorin tasoa kiertämällä säätöjalkoja myötäpäivään. 2. Voit laskea projektorin tasoa nostamalla projektoria ja kiertämällä säätöjalkoja vastapäivään. 14

22 Projektiokuvan sijainnin säätäminen Shift-toiminnolla IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Linssin vapautus Vaakasuuntainen linssin siirtovipu Pystysuuntainen linssin siirtovipu Shift-toiminto on linssinsiirtotoiminto, jolla projektiokuvan sijaintia voi siirtää vaaka- tai pystysuunnassa seuraavan vaihteluvälin mukaisesti. Shift on ainutlaatuinen järjestelmä, joka mahdollistaa linssinsiirron, mutta säilyttää paljon korkeamman ANSI-kontrastisuhteen kuin tavalliset linssinsiirtojärjestelmät. Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö IN5316HDa (1080P):n pystysuuntaista kuvan korkeutta voi säätää %:n poikkeamalla, 0 % ja -60 % poikkeama IN5312a-mallilla (XGA); (poikkeama = (O/H) x100 %, O: etäisyys kuvan alareunasta linssin keskikohtaan). Huomaa, että kuvan vaakasijainti voi rajoittaa kuvan suurinta mahdollista korkeussäätöä. Poikkeama on etäisyys linssin keskiviivan ja kuvan alareunan välillä. Poikkeama on positiivinen, jos linssin keskiviiva on kuvan alareunan alapuolella. Poikkeama on negatiivinen, jos linssin keskiviiva on kuvan alareunan yläpuolella. Ei ole mahdollista saavuttaa suurinta mahdollista pystysijaintia, jos kuvan vaakasijainti on maksimissa. Katso seuraavasta Shiftvaihteluvälikaaviosta lisätietoja. IN5316HDa (1080P) Ruudun korkeus(h) -70% poikkeama -50% poikkeama 10%H 10% poikkeama 15

23 Käyttö opas IN5312a (XGA) Ruudun korkeus(h) -60% offset -50% offset 0% offset Etäisyys (H) Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö Kun linssi on keskiasennossa, kuvan vaakasijaintia voidaan säätää vasemmalle tai oikealle korkeintaan 5 % kuvanleveydestä. Huomaa, että kuvan pystysijainti voi rajoittaa kuvan suurinta mahdollista vaakasäätöä. Ei ole mahdollista saavuttaa suurinta mahdollista vaakasijaintia, jos kuvan pystysijainti on maksimissa. Katso seuraavasta Shift-vaihteluvälikaaviosta lisätietoja. Ruudun leveys (W) Vasen puoli Oikea puoli 16

24 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Vaihteluvälikaavio IN5316HDa (1080P) Wx5% W Wx5% 10% poikkeama -10% poikkeama Kuvan maksimikorkeussiirtymä = 10 % poikkeama Kuvan maksimileveyssiirtymä = Wx5 % Kun Wx5%, kuvan maksimisiirtymä = -10 % poikkeama Kun 10% poikkeama, kuvan maksimisiirtymä = Wx0 % IN5312a (XGA) Wx5% W Wx5% 0% poikkeama -20% poikkeama Kuvan maksimikorkeussiirtymä = 0 % poikkeama Kuvan maksimileveyssiirtymä = Wx5 % Kun Wx5%, kuvan maksimisiirtymä = -20 % poikkeama Kun 0% poikkeama, kuvan maksimisiirtymä = Wx0 % 17

25 Käyttö opas Zoomauksen, tarkennuksen ja trapetsikorjauksen säätö 1. Käytä oomausrengasta projisoidun kuvan ja näyttökoon muuttamiseen. 2. Käytä Kohdistusrengasta projisoidun kuvan terävöittämiseen. 3. Käytä projektorin tai kaukosäätimen TRAPETSI-painikkeita kuvan trapetsivääristymän korjaamiseen (leveämpi ylä- tai alaosa). Kaukosäätimellä ja ohjauspaneelilla 4. Trapetsikorjaussäädin tulee näkyviin näyttöön. 18

26 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Ä änenvoimakkuuden säätö 1. Paina (projektorin tai kaukosäätimen) Ä änenvoimakkuuspainikkeita. Ä änenvoimakkuuden säädin tulee näkyviin näyttöön. 2. Paina (projektorin tai kaukosäätimen) Vol +/- painiketta. 3. Kytke ääni pois päätä painamalla MYKISTÄ - painiketta (Tämä toiminto on käytössä vain kaukosäätimessä). 19

27 Käyttö opas OSD-valikon säätimet KUVARUUTUNÄ YTÖ N (OSD) VALIKKOASETUKSET Projektorissa on OSD-valikko, jolla voit tehdä kuvasäätöjä ja muuttaa erilaisia asetuksia. Kuvaruutuvalikossa navigointi Voit käyttää kaukosäätimen kohdistinpainikkeita tai projektorin näppäimistöä navigointiin ja muutosten tekemiseen kuvaruutuvalikossa. 1. Avaa OSD-valikko painamalla MENU-painiketta. 2. Valikkoja on kolmesta. Voit siirtyä valikkojen välillä painamalla - tai -painiketta. 3. Voit siirtyä valikossa ylös ja alas painamalla - tai -painiketta. 4. Muuta asetusten arvoa painamalla - tai -painiketta. 5. Paina Menu -painiketta käyttääksesi eri valikkoa, poistuaksesi alavalikosta tai sulkeaksesi kuvaruutuvalikon. Huomautus: Videolähteen mukaan kaikki kuvaruutuvalikkokohteet eivät ole käytettävissä. Esimerkiksi PC tietojen säätö -kohteita Näyttö-valikossa voi muokata vain, kun projektori on liitetty tietokoneeseen. Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät himmennettyinä. 20

28 Näyttövalikon kielen valinta Set the OSD language to your preference before continuing. IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas 1. Paina MENU-painiketta. Paina -kohdistinpainikkeita siirtyäksesi Asetukset 1 - kohtaan. Paina -kohdistinpainikkeita siirtyäksesi Lisäasetukset 1 -valikkoon. 2. Paina (Enter) / siirtyäksesi Lisäasetukset 1 -alavalikkoon. Paina kohdistinpainikkeita, kunnes Kieli näkyy korostettuna. 3. Paina kohdistinpainiketta, kunnes haluamasi kieli näkyy korostettuna. 4. Sulje OSD-valikko painamalla MENU-painiketta neljä kertaa. 21

29 Käyttö opas OSD-valikon yleiskatsaus Seuraavasta kuvasta löydät nopeasti asetuksen tai määrität asetuksen toiminta-alueen. PÄ Ä VALIKKO ALAVALIKKO ASETUKSET Kuva Näyttötila Esitys, Kirkas, Peli, Elokuva, TV, srgb, Liitutaulu, Käyttäjä Kirkkaus 0~100 Kontrasti 0~100 Tietokone Vaaka-asento -50~50 (automaattisen lukituksen mukaan) Pystyasento -50~50 (automaattisen lukituksen mukaan) Taajuus 0~31 Jäljitys -5~5 Automaattinen kuva tisäasetukset Kirkkaat värit 0~10 Terävyys 0~31 Gamma Värilämpötila Video AGC 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, B&W, Lineaarinen Lämmin, Normaali,Kylmä Päälle, Pois Värikylläisyys 0~100 Värisävy 0~100 Värien hallinta Punainen Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Vihreä Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Sininen Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Syaani Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Magenta Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Keltainen Värisävy, värikylläisyys, vahvistus Valkoinen Punainen, Vihreä, Sininen 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 22

30 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas PÄ Ä VALIKKO ALAVALIKKO ASETUKSET Asetukset 1 Lähde Lähde Katso Tulolähteen valinta (Infrapuna/Näppäimistö) Projisointitapa Normaali, Taka, Katto, Taka+Katto Kuvasuhde Täyttö, 4:3, 16:9, Suorakaide, Alkuperäinen, 2.35:1 Trapetsikorjaus -40~40 Digitaalinen -10~10 zoom Audio Ä änenvoimakkuus 0~10 Lisäasetukset 1 Mykistä Kieli Turvalukko Tyhjä näyttö Splash Logo Ä äniteksti Näppäinlukko Päälle, Pois English, Français, Deutsch, Español, Português, 簡 体 中 文, 繁 體 中 文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Suomi, Ελληνικά, 한국어, Magyar, Čeština,,العربية Türkçe, Việt, 日 本 語, ไทย, Bahasa Indonesia, Dansk,תירבע,فارسی Päälle, Pois Tyhjä, Punainen, Vihreä, Sininen, Valkoinen Normaali, Pois, Käyttäjä Päälle, Pois Päälle, Pois 3D-asetus 3D Off, DLP-linkki, IR Ruutukaappaus Lisäasetukset 2 Testikuvio Vaakasuuntainen kuvansiirto Vaakasuuntainen kuvansiirto 3D Sync Invert 3D-muoto Päälle, Pois Peräkkäiset ruudut, Ylä/Ala, Rinnakkain, Ruutujen pakkaus (vain 3D Ruutujen pakkaus HDMI lähde) Ei mitään, RGB-rampit, Väripalkit, Askelpalkit, Shakkilauta, Ristikko, vaakasuorat viivat -50~50-50~50 23

31 Käyttö opas PÄ Ä VALIKKO ALAVALIKKO Asetukset 2 Automaattinen lähde Ei signaalia Virta pois Automaattinen käynnistys Lampun tila ASETUKSET Päälle, Pois 0~180 Päälle, Pois ECO, Normaali, Tehostus Nollaa kaikki Tila Käytössäoleva lähde Videotiedot Lampput. (ECO, Normaali, Tehostus) Ohjelmistoversio Sarjanumero Lisäasetukset 1 Valikon sijainti Keskikohta, Alas, Ylös, Vasemmalle, Oikealle Läpikuultava valikko 0%, 25%, 50%, 75%, 100% Matala virta -tila Tuulettimen nopeus Pois, Matala virta, On by Lan, VGA Out -tila. Normaali, Korkea Lampun tuntien nollaus Projektorin tunnus 0-98 Verkko Verkon tila Yhdistä, Katkaise yhteys DHCP Päälle, Pois IP-osoite 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 Aliverkon peite 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 Yhdyskäytävä 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 DNS 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 Käytä Ok / Peruuta Overscan-tila Päälle, Pois Lisäasetukset 2 Uniajastin 0~600 Lähdesuodatin DVI Ota pois käytöstä, Ota käyttöön HDMI DisplayPort VGA1 VGA2 BNC Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Komponenttivideo Ota pois käytöstä, Ota käyttöön S-Video Komposiittivideo Ota pois käytöstä, Ota käyttöön Ota pois käytöstä, Ota käyttöön 24

32 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Kuvavalikko Huomio! Kun kuvavalintoja muutetaan, näyttötilaksi muuttuu Käyttäjä. Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuvavalikkoon. Käytä - tai -painiketta Kuva-valikossa ylös ja alas siirtymiseen. Siirry asetuksiin ja säädä niiden arvoja painamalla -painikkeita. KOHTA Näyttömuoto Kirkkaus Kontrasti Tietokone Automaattinen kuva tisäasetukset Värien hallinta KUVAUS Siirry asettamaan näyttötila se painamalla -painikkeita. Säädä näytön kirkkautta painamalla -painikkeita. Säädä näytön kontrastia painamalla -painikkeita. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Tietokone-valikkoon. Katso luku Tietokonevalikko sivulla 26. Paina (Enter) / -painiketta säätääksesi automaattisesti vaiheen, jäljityksen, koon ja sijainnin. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon. Katso Lisäasetukset sivulla 27. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi värinhallintavalikkoon. Katso sivulta 28 lisätietoja Värien hallinta-toiminnosta. 25

33 Käyttö opas Tietokonevalikko Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuvavalikkoon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Tietokone-valikkoon ja paina sitten Enter- tai - painiketta. Käytä -painikkeita ylös ja alas siirtymiseen Tietokone-valikossa. KOHTA Vaaka-asento Pystyasento Taajuus Seuranta KUVAUS Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään näytön sijaintia vasemmalle tai oikealle. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään näytön sijaintia ylös tai alas. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään A/D-näytteenottokelloa. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään A/D-näytteenottopistettä. 26

34 Lisäasetukset IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuvavalikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta Lisäasetukset-valikossa ylös ja alas siirtymiseen. KOHTA Kirkkaat värit Terävyys Gamma Värilämpötila Video AGC Värikylläisyys Värisävy KUVAUS Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään Brilliant Color -arvoa. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään näytön terävyyttä. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään näytön gammakorjausta. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään värilämpötilaa. Paina -painikkeita siirtyäksesi ottamaan käyttöön tai pois käytöstä videolähteen automaattisen lisäyksen ohjauksen. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään videon värikylläisyyttä. Paina -painikkeita siirtyäksesi säätämään videon väritasoa/sävyä. 27

35 Käyttö opas Värien hallinta Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuvavalikkoon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Värien hallinta -valikkoon ja paina sitten Enter- tai - painiketta. Käytä - tai -painiketta Värien hallinta -valikossa ylös ja alas siirtymiseen. KOHTA Punainen Vihreä Sininen Syaani Magenta Keltainen Valkoinen KUVAUS Valitse siirtyäksesi punaisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi vihreän värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi sinisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi syaanin värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi magentan värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi keltaisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi valkoisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi Punainen, Vihreä ja Sininen. 28

36 Asetukset 1 -valikko IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Siirry Asetukset 1 -valikkoon painamalla kohdistinpainikkeita. Siirry Asetukset 1 -valikossa ylös tai alas painamalla -kohdistinpainikkeita. Siirry asetuksiin ja säädä niiden arvoja painamalla -painikkeita. KOHTA KUVAUS Lähde Projektio Kuvasuhde Trapetsi Digitaalinen zoom Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lähde-valikkoon. Katso Tulolähteen valinta (Infrapuna/Näppäimistö). Paina siirtyäksesi valikkoon ja valitse neljästä projisointitavasta: Normaali, Katto, Takaa ja Takaa + Katto. Paina -painiketta siirtyäksesi säätämään videon kuvasuhdetta. Paina -painiketta siirtyäksesi säätämään näytön trapetsikorjausta. Paina -painiketta siirtyäksesi säätämään Digitaalinen zoomi -valikkoa. ääni Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Audio-valikkoon. Katso Audio sivulla 30. Lisäasetukset 1 Lisäasetukset 2 Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 1 -valikkoon. Katso luku Lisäasetukset 1 -ominaisuus sivulla 31. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 2 -valikkoon. Katso luku Lisäasetukset 2 -ominaisuus sivulla

37 Käyttö opas Audio Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 1 - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Audio-valikkoon ja paina sitten Enter- tai - painiketta. Käytä - tai -painiketta Audio-valikossa ylös ja alas siirtymiseen. KOHTA Ä änenvoimakkuus Mykistys KUVAUS Paina -painiketta siirtyäksesi säätämään äänenvoimakkuutta. Paina -painiketta siirtyäksesi kytkemään kaiuttimen päälle tai pois. 30

38 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Lisäasetukset 1 -ominaisuus Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 1 - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 1-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset 1-valikossa. Siirry muuttamaan asetusarvoja painamalla -painikkeita. KOHTA Kieli Turvalukko Tyhjä näyttö Aloituslogo Closed Captioning Näppäimistölukko 3D-asetus Ruutukaappaus KUVAUS Paina siirtyäksesi valikkoon ja valitse eri kuvaruutuvalikkokieli. Paina siirtyäksesi valikkoon ja ota käyttöön tai pois käytöstä turvalukkotoiminto. Paina siirtyäksesi valikkoon ja valitse eri Tyhjän näytön väri. Paina -kohdistinpainikkeita siirtyäksesi valitsemaan aloituslogo päälle tai pois. Siirry ottamaan tekstitys käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita Siirry ottamaan käyttöön tai pois käytöstä näppäimistöllä toimivat näppäimet painamalla -kohdistinnäppäimiä Siirry 3D-valikkoon painamalla 3D-asetus-toiminnosta. (Enter) / -painiketta. Katso sivulta 32 lisätietoja Paina (Enter) / ottaaksesi kuvan näytöstä ja näyttääksesi sen seuraavan käynnistysjakson aikana. Huomaa: Käyttääksesi 3D-toimintoa, ota ensin käyttöön Toista elokuva 3D-asetuksella, joka löytyy DVD-laitteen 3D-levyvalikosta. 31

39 Käyttö opas 3D-asetus 3D KOHTA 3D-synkronoinnin invertointi 3D-muoto KUVAUS Siirry valitsemaan eri 3D-tila painamalla -painikkeita. Siirry ottamaan käyttöön tai pois käytöstä 3D-synkronoinnin invertointi painamalla -painikkeita. Siirry ottamaan käyttöön tai pois käytöstä eri 3D-muoto painamalla -painikkeita. Huomaa: 1. Oletuksena 3D-kuvaruutuvalikkovalinnat näkyvät himmennettynä, kunnes 3D-lähde tunnistetaan. Kun 3D-lähde on tunnistettu, valikkovalinnat ovat taas käytettävissä. 2. Käytä 3D-kuvien katsomiseen 3D-laseja. 3. Tarvitset 3D-sisältöä 3D DVD -levyltä tai 3D-mediatiedostosta. 4. 3D-lähde on otettava käyttöön (joillakin 3D DVD -sisällöillä voi olla 3D päälle-poisvalintaominaisuus). 5. Tarvitset DLP link 3D - tai IR 3D -suljinlasit. Käytettäessä IR 3D -suljinlaseja tietokoneeseen on asennettava ajuri ja liitettävä USB-lähetin. 6. Varmista, että valitset 3D-tilan, joka vastaa käyttämääsi lasityyppiä (DLP Link tai Infrapuna-3D). 7. Käynnistä lasit. Laseissa on yleensä Virta päälle/pois -kytkin. Suorita asetus loppuun toimimalla lasien toimitukseen kuuluvien määritysohjeiden mukaisesti. 32

40 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Lisäasetukset 2 -ominaisuus Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 1 - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 2-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset 2-valikossa. Siirry muuttamaan asetusarvoja painamalla -painikkeita. KOHTA Testikuvio Vaakasuuntainen kuvansiirto Pystysuuntainen kuvansiirto KUVAUS Paina siirtyäksesi valikkoon ja valitse sisäinen testikuvio. Siirry valitsemaan Vaakasuuntainen kuvansiirto painamalla -painikkeita. Siirry valitsemaan Pystysuuntainen kuvansiirto painamalla -painikkeita. 33

41 Käyttö opas Asetukset 2 -painiketta Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Siirry Asetukset 2 -valikkoon painamalla kohdistinpainikkeita. Siirry Asetukset 2 -valikossa ylös tai alas painamalla -kohdistinpainikkeita. KOHTA Automaattinen lähde Ei signaalia Virta pois (min) Automaattinen käynnistys Lampun tila KUVAUS Siirry ottamaan käyttöön tai pois käytöstä automaattinen lähteen tunnistus painamalla -painikkeita. Paina siirtyäksesi valikkoon ja ota käyttöön tai pois käytöstä lampun automaattinen sammutus, kun signaalia ei tunnisteta. Kun verkkovirta on kytketty, siirry ottamaan lampun automaattinen käynnistys käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Paina -painikkeita valitaksesi lampun tilan kirkkaammaksi tai himmeämmäksi lampun käyttöiän pidentämiseksi. Nollaa kaikki Paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki asetukset oletusarvoihin. Tila Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Tila-valikkoon. Katso sivulta 35 lisätietoja Tila-toiminnosta. Lisäasetukset 1 Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 1 -valikkoon. Katso luku Lisäasetukset 1 -ominaisuus sivulla 36. Lisäasetukset 2 Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 2 -valikkoon. Katso luku Lisäasetukset 2 -ominaisuus sivulla

42 Tila IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Siirry Asetukset 2 -valikossa ylös tai alas painamalla -kohdistinpainikkeita. Valitse Tila-valikko ja paina Enter tai siirtyäksesi. KOHTA Käytössäoleva lähde Videotiedot Lamp Hours (ECO, Normal, Boost) Ohjelmistoversio Sarjanumero KUVAUS Näyttää aktiivisen lähteen. Näyttää RGB-videolähteen resoluutio/videotiedot ja videolähteen väristandardin. Tiedot käytetyistä lampputunneista tulevat näkyviin (ECO, Normaali, Tehostus). Näyttää järjestelmän ohjelmistoversion. Näyttää tämän projektorin sarjanumeron. 35

43 Käyttö opas Lisäasetukset 1 -ominaisuus Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 2 - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 1-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset 1-valikossa. Siirry muuttamaan asetusten arvoja painamalla -painikkeita. KOHTA Valikon sijainti Läpikuultava valikko Virransäästötila Tuulettimen nopeus Lampun tuntien nollaus Projektori tunnus Verkko Overscan-tila KUVAUS Siirry valitsemaan eri OSD-sijainti painamalla -painiketta. Siirry valitsemaan OSD-valikon taustan läpikuultavuustaso painamalla -painiketta. Paina siirtyäksesi valikkoon ja valitse Matala virta -tila: Pois, Matala virta, On by Lan tai VGA Out -tila. Matala virta -tila kuluttaa virtaa alle 0,5 W valmiustilassa ja ottaa LAN-toiminnon pois käytöstä. Jos haluat kyetä kytkemään projektorin päälle lähiverkossa ja käyttää valmiustilassa virtaa alle 6 W, valitse sen asemesta On by LAN. Siirry vaihtamaan normaalin ja korkean tuulettimen nopeuden välillä painamalla painiketta. Huomaa: On suositeltavaa valita suuri nopeus korkeissa lämpötiloissa, hyvin kosteissa tiloissa tai korkeilla paikoilla (yli 1500 m). Lampun vaihtamisen jälkeen lampputuntilaskuri on nollattava. Katso sivulta 37 lisätietoja Lampputuntien nollaus-toiminnosta. Siirrysäätämään kaksinumeroista projektorin tunnusta välillä painamalla kohdistinpainikkeita. Siirry Verkko-valikkoon painamalla (Enter) / -painiketta. Katso sivulta 37 lisätietoja Verkko-toiminnosta. Paina siirtyäksesi valikkoon ja kytke Videon yliskannaus päälle tai pois. 36

44 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Lampputuntien nollaus Katso lisätietoja lampputuntilaskurin nollaamisesta luvusta Lamppuajastimen nollaus sivulla 44. Verkko KOHTA KUVAUS Verkon tila DHCP IP-osoite Aliverkon peite Yhdyskäytävä DNS Näyttää verkon liitännän tilan. Kytke DHCP päälle tai pois päältä painamalla -kohdistinpainikkeita. Huomaa: Jos valitset DHCP pois päältä, täytä IP-osoite-, Aliverkon peite -, Yhdyskäytävä- ja DNS-kenttä. Anna kelvollinen IP-osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen aliverkon peite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen yhdyskäytävän osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen DNS-nimi, jos DHCP on kytketty pois päältä. Käytä Vahvista asetukset painamalla (Enter) / -painiketta. 37

45 Käyttö opas Projektorin etäohjaus Projektori Etäohjataksesi projektorin etänä, käytä jotakin alla luetelluista, tuetuista ulkoisista laitteista tai käytä RS232:ta TelNet-apuohjelmalla, kuten HyperTerminal. Crestron on Crestron Electronics, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa. Extron on Extron Electronics, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa. AMX on AMX LLC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa. JBMIA on hakenut PJLink-tavaramerkin ja- logon rekisteröintiä Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tuetut ulkoiset laitteet Tämä projektori tukee määritettyä Crestron Electronics -ohjainkomentoja ja asiaan kuuluvaa ohjelmistoa (esim. RoomView ). Tämä projektori tukee AMX:ää (Laitteen havaitseminen). Tämä projektori tukee Extron-laitteita. Tämä projektori tukee kaikkia PJLink Class1 (Versio 1.00) -komentoja. Katso lisätietoja eri ulkoisten laitteiden tyypeistä, jotka voi liittää LAN/RJ45-porttiin projektorin ohjaamiseksi sekä asiaan kuuluvista komennoista, siirry osoitteeseen 38

46 Lisäasetukset 2 -ominaisuus IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 2 - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset 2-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset 2-valikossa. Siirry muuttamaan asetusten arvoja painamalla -painikkeita. KOHTA Uniajastin (min) Lähdesuodatin KUVAUS Siirry asettamaan uniajastin painamalla -kohdistinpainikkeita. Projektori kytkeytyy automaattisesti pois päältä esiasetetun ajan kuluttua. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lähdesuodatin-valikkoon. Katso sivulta 40 lisätietoja Lähdesuodatin-toiminnosta. 39

47 Käyttö opas Lähdesuodatin Paina ENTER-painiketta siirtyäksesi Lähdesuodatin-alavalikkoon. KOHTA DVI HDMI DisplayPort VGA1 VGA2 BNC Komponenttivideo S-Video Komposiittivideo KUVAUS Siirrä ottamaan DVI-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan HDMI-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan DisplayPort-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla painikkeita. Siirrä ottamaan VGA1-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan VGA2-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan BNC-lähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan komponenttivideolähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla painikkeita. Siirrä ottamaan S-videolähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla -painikkeita. Siirrä ottamaan komposiittivideolähde käyttöön tai pois käytöstä painamalla painikkeita. 40

48 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS Projektorin lampun vaihtaminen Projektorin lamppu on vaihdettava, kun se on palanut. Varmista, että käytät tälle projektorille suunniteltua InFocus-lamppumoduulia. Voit tilata uusia lamppuja osoitteesta (määrätyillä alueilla) tai jälleenmyyjältä. Vain alkuperäiset InFocus-lamput on testattu käytössä tässä projektorissa. Muiden kuin InFocus-lamppujen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon ja mitätöi projektorin takuun. InFocus ei ole vastuussa muiden lamppujen suorituskyvystä, turvallisuudesta tai sertifioinnista. Varoitus: Projektorissa käytetään korkeapaineista elohopea-lasilamppua. Lamppu voi rikkoutua ennenaikaisesti tai se voi räjähtää voimakkaalla äänellä, jos sitä tärisytetään, naarmutetaan tai käsitellään kuumana. Riski lampun vioittumiseen tai räjähtämiseen lisääntyy myös lampun ikääntyessä; vaihda lamppu, kun näet "Vaihda lamppu"-ilmoituksen. Älä kosketa tai tuki projektorin linssiä millään esineellä, sillä voi johtaa linssin vahingoittumiseen. Tuotteen takuu ei kata linssin naarmuuntumista, uurtumista tai muita linssin vaurioita. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen lampun vaihtoa. Älä pudota lamppumoduulia. Lasinsirpaleet voivat levitä ja aiheuttaa vamman. Älä koske mihinkään lamppumoduulin lasipintaan. Sormenjäljet voivat sumentaa projisoinnin terävyyttä ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen. Ole erittäin varovainen, kun irrotat lamppukotelon. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että lamppu räjähtää, syntyy pieniä lasinsirpaleita. Lamppumoduuli on suunniteltu pidättämään suurimaan osan näistä sirpaleista, mutta ole silti varovoinen irrottaessasi sitä. Ennen rikkoutuneen lampun vaihtoa puhdista lamppuosasto ja poista kaikki puhdistusmateriaali. Pese kädet lampun vaihdon jälkeen. Kun vaihdat kattokiinnitetyn projektorin lampun, käytä suojalaseja silmävammojen ehkäisemiseksi. Hg Lamppu sisältää elohopeaa. Käsittele lamppua paikallisten hävitystä koskevien säädösten mukaisesti. Katso lisätietoja osoitteesta Varmista, että kytket projektorin virran pois päältä ja irrotat virtajohdon vähintään 60 minuuttia ennen lampun vaihtamista. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma. 1. Sammuta projektorin virta painamalla kahdesti VIRTA-painiketta. 2. Anna projektorin jäähtyä vähintään 60 minuuttia. 3. Irrota virtajohto. 41

49 Käyttö opas 4. Löysää lamppukannen kiinnitysruuvit. 5. Työnnä kantta ylös ja irrota se paikaltaan. 6. Löysää lamppumoduulin kaksi kiinnitysruuvia ruuvitaltalla. 7. Vedä lamppumoduuli ulos. 42

50 IN5312a/IN5316HDa Käyttö opas 8. Asenna uusi lamppumoduuli toistamalla vaiheet 1-7 käänteisessä järjestyksessä. Suuntaa asentaessasi lamppumoduuli liittimen kanssa ja varmista, että se on vaakasuorassa välttääksesi vahinkoja. Huomautus: Lamppumoduulin on oltava tiukasti paikoillaan ja lampun liitin on liitettävä oikein ennen ruuvien kiristämistä. 43

51 Käyttö opas Lamppuajastimen nollaus Kun olet vaihtanut lampun, lampputuntilaskuri tulee nollata. Katso tiedot seuraavasta: 1. Avaa kuvaruutuvalikko painamalla MENU-painiketta. 2. Paina -painikkeita siirtyäksesi Asetukset 2 -valikkoon. Paina - painiketta siirtyäksesi alas Lisäasetukset 1 ja paina Enterpainiketta. 3. Paina -painikkeita siirtyäksesi alas Lampun tuntien nollaus. 4. Paina (Enter) - tai - painiketta. Viestinäyttö tulee näkyviin. 5. Paina -painikkeita järjestyksessä nollataksesi lampun ajastimen. 6. Paina MENU-painiketta palataksesi Asetukset 2 - kohtaan. 44

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallent mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja 17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys...

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys... Sisältö SOUNDBAR MXSB-252 Laatikon sisältö... 2 Tärkeät turvaohjeet... 3 Osien tunnistus... 6 Pääyksikkö: Näkymä ylhäältä... 6 Näkymä takaa... 6 Älykäs kauko-ohjain... 6 Ennen käyttöä... 7 Älykkään kauko-ohjaimen

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI azur Sinun musiikkisi + meidän intomme Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja...2 Rajoitettu takuu...4 Takalevyliitännät...5

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Purkaminen 5 Sijoituspaikka 5 Puhdistus 5 Kiitos kun valitsit Harman Kardon -laitteen! 5 BDT 2/BDT 20:n ominaisuudet 6 Mukana tulevat

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MacBook Käyttöopas. Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

MacBook Käyttöopas. Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja MacBook Käyttöopas Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslakien

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041 Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne.

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Tervetuloa imaciin. www.apple.com/fi/imac Sisäinen FaceTime HD -kamera Soita videopuheluita uusimpaan ipadiin, iphoneen, ipod touchiin tai Maciin.

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas Blu-ray Disc -soitin Käyttöopas Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 3 PURKAMINEN 5 SIJOITUSPAIKKA 5 PUHDISTUS 5 KIITOS, ETTÄ VALITSIT HARMAN KARDON -TUOTTEEN 5 BDT 3:N / BDT 30:N OMINAISUUDET

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot