Tekijänoikeudet. Vastuuvapauslauseke. Tavaramerkkien tunnustaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekijänoikeudet. Vastuuvapauslauseke. Tavaramerkkien tunnustaminen"

Transkriptio

1

2 Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää materiaalia ei saa monistaa ilman tekijän kirjallista lupaa. Tekijänoikeudet 2011 Vastuuvapauslauseke Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään esityksiä tai takuita tämän asiakirjan sisällölle ja erityisesti sanoutuu irti kaikista epäsuorista takuista myytävyydestä tai soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja tehdä aika-ajoin muutoksia sen sisältöön ilman velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista kenellekään. Tavaramerkkien tunnustaminen Apple, Macintosh ja PowerBook Apple Computer, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM on International Business Machines, Incin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, PowerPoint ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. DLP, DLP Link ja DLP logo ovat Texas Instrumentsin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja BrilliantColor on Texas Instrumentsin tavaramerkki. InFocus, In Focus, and INFOCUS (tyylitelty) ovat InFocus Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tässä käyttöoppaassa käytetyt tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, mikä täten tunnustetaan. i

3 Käyttöopas Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa Tärkeää: On vahvasti suositeltavaa, että luet tämän osan huolellisesti ennen kuin käytät projektoria. Nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet mahdollistavat projektorin useiden vuosien turvallisen käytön. Säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten. Käytetyt symbolit Tässä laitteessa ja käyttöoppaassa käytettyjen varoitussymbolien tarkoitus on varoittaa sinua vaarallisista tilanteista. Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkintätapoja ilmoittamaan tärkeistä tiedoista. Huomaa: Tarjoaa lisätietoja käsiteltävästä asiasta. Tärkeää: Tarjoaa lisätietoja, jotka on syytä huomioida. Vaara: Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta. Varoitus: Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta, luoda vaarallisen tilanteen tai aiheuttaa henkilövahingon. Tässä käyttöoppaassa osien nimet ja OSD-valikkokohteet on esitetty lihavoituina, kuten tässä esimerkissä: Paina kaukosäätimen MENU-painiketta avataksesi NÄYTTÖ-valikon. Yleisiä turvallisuustietoja Älä avaa laitteen koteloa. Tässä laitteessa ei ole projektorin lamppua lukuun ottamatta käyttäjän huollettavia osia. Laitteen tarvitessa huoltoa ota yhteys InFocus-yritykseen osoitteessa Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan ja laitteen kotelon varoituksia ja ilmoituksia vaaroista. Projektorin lamppu on suunniteltu erittäin kirkkaaksi. Älä katso linssiin lampun palaessa välttääksesi silmien vahingoittumisen. Älä aseta tätä laitetta epävakaalle alustalle, jalustalle tai telineelle. Vältä käyttämästä laitetta lähellä vettä, suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämmityslaitetta. Älä aseta laitteen päälle raskaita kohteita kuten kirjoja tai kasseja. Vaara: Vältä käyttämästä projektoria pölyisessä ympäristössä. Tärkeää: Projektorin tuuletusaukot tarjoavat hyvän ilmankierron, joka jäähdyttää projektorin lamppua. Älä tuki tuuletusaukkoja. ii

4 Esipuhe Huomautus projektorin asentamisesta Aseta projektori vaaka-asentoon Projektorin kallistuskulma ei saa olla yli 15 astetta, eikä projektoria saa asentaa millään muulla tavoin kuin pöytä- tai kattokiinnityksellä, muuten lampun käyttöikä saattaa lyhentyä merkittävästi. Jätä vähintään 50 cm tyhjä tila tuulettimen ilmanpoistoa varten. Minimi 500mm Minimi 500mm Minimi 500mm (19,69 inch) (19,69 inch) (19,69 inch) Minimi 100mm (3,94 (10 inch) cm) Minimi 500mm (19,69 inch) Minimi 300mm (30,00 cm) (11,81 inch) Varmista, etteivät ilmanottoaukot kierrätä poistoaukon kuumaa ilmaa. Kun projektoria käytetään suljetussa tilassa, varmista, ettei suljetun tilan ilman lämpötila ylitä lämpötila-alueen 5 35 C(41 95 F) rajaa, ja ettei ilman otto- ja poistoaukkoja ole tukittu. Kaikkien koteloiden on läpäistävä sertifioitu lämpötesti, jolla varmistetaan, ettei projektori kierrätä poistoilmaa, mikä voisi aiheuttaa laitteen sammumisen, vaikka kotelon lämpötila olisi hyväksytyn lämpötila-alueen 5 35 C(41 95 F) sisällä. Sähköturvallisuus Käytä vain toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa. Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Aseta virtajohto paikkaan, jossa sen päältä ei kävellä. Poista paristot kaukosäätimestä, kun varastoit sen tai et käytä sitä pitkään aikaan. iii

5 Käyttöopas Lampun vaihtaminen Lampun vaihtaminen voi olla vaarallista, jos se tehdään väärin. Katso luvusta Projektorin lampun vaihtaminen sivulla 42 tämän toimenpiteen selkeät ja turvalliset ohjeet. Ennen lampun vaihtamista: Irrota virtajohto pistorasiasta. Anna lampun jäähtyä noin tunti. Projektorin puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Katso luku Projektorin puhdistaminen sivulla 45. Anna lampun jäähtyä noin tunti. Säädösvaroitukset Ennen kuin asennat projektorin ja käytät sitä, lue säädösilmoitukset Säädöstenmukaisuus-osassa sivulla 57. Tärkeitä kierrätysohjeita: Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa. Tämä tuote voi sisältää muuta elektroniikkaromujätettä, joka voi olla vaarallista, jollei sitä hävitetä oikein. Käsittele lamppua varoen ja hävitä se paikallisten tai alueellisten säädösten mukaisesti. Lisätietoja saat elektroniikkateollisuuden liitosta osoitteesta Lamppukohtaista kierrätystietoa on osoitteessa Symbolien selitykset HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä sähkö- ja elektronisia laitteita kotitalous- tai kunnallisessa jätehuollossa. EU-maissa on käytettävä erillisiä kierrätyskeräyskeskuksia. Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämä käyttöopas on tarkoitettu loppukäyttäjille, ja oppaassa kuvataan, kuinka DLP-projektori asennetaan ja kuinka sitä käytetään. Aina kun mahdollista, asiaan liittyvät tiedot, kuten kuvitus ja toiminnon kuvaus, on pidetty yhdellä sivulla. Tämä tulostusystävällinen muoto on mukava ja säästää paperia suojellen siten ympäristöä. On suositeltavaa tulostaa vain osat, jotka ovat merkityksellisiä tarpeittesi kannalta. iv

6 Sisältö Esipuhe NÄIN PÄÄSET ALKUUN... 1 PAKKAUKSEN TARKISTUSLISTA... 1 PROJEKTORIN OSIEN ESITTELY... 2 Näkymä etukulmasta... 2 Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet... 3 Näkymä takaa... 4 Näkymä alta... 6 KAUKOSÄÄDIN... 7 ASETUS JA KÄYTTÖ... 9 KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN ASETTAMINEN... 9 VALINNAISEN LINSSIN ASENTAMINEN TAI IRROTTAMINEN Linssin irrottaminen projektorista Uuden linssin asentaminen PROJEKTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN KÄYTTÖSALASANAN ASETTAMINEN (TURVALUKKO) PROJEKTORIN TASON SÄÄTÄMINEN PROJEKTIOKUVAN SIJAINNIN SÄÄTÄMINEN SHIFT-TOIMINNOLLA Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö Vaihteluvälikaavio ZOOMAUKSEN, TARKENNUKSEN JA TRAPETSIKORJAUKSEN SÄÄTÖ ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ KUVARUUTUNÄYTÖN (OSD) VALIKKOASETUKSET OSD-VALIKON SÄÄTIMET Kuvaruutuvalikossa navigointi NÄYTTÖVALIKON KIELEN VALINTA OSD-VALIKON YLEISKATSAUS OSD-ALAVALIKON YLEISKATSAUS KUVAVALIKKO Lisäasetukset TIETOKONEVALIKKO VIDEO/AUDIO-VALIKKO Audio ASENNNUS I -VALIKKO Lisäasetukset ASENNNUS II -VALIKKO Lisäasetukset Tehdasasetusten palautus Tila KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS PROJEKTORIN LAMPUN VAIHTAMINEN PROJEKTORIN PUHDISTAMINEN Linssin puhdistaminen Kotelon puhdistaminen VIANETSINTÄ YLEISIÄ ONGELMIA JA RATKAISUJA VIHJEITÄ VIANETSINTÄÄN LED-VIRHEVIESTIT KUVAONGELMAT LAMPPUONGELMAT KAUKOSÄÄDINONGELMAT ÄÄNIONGELMAT PROJEKTORIN TOIMITTAMINEN HUOLTOON HDMI - KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA v

7 Käyttöopas TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT PROJISOINTIETÄISYYS JA -KOKO AJOITUSTILATAULUKKO PROJEKTORIN MITAT SÄÄDÖSTENMUKAISUUS FCC-VAROITUS KANADA WEEE TURVALLISUUSVARMENNUKSET vi

8 Safety Booklet IN5312/IN5314 Käyttöopas Pakkauksen tarkistuslista NÄIN PÄÄSET ALKUUN Pura projektori varovasti pakkauksesta ja tarkista, että seuraavat nimikkeet ovat mukana: DLP-PROJEKTORI KAUKOSÄÄDIN (PARISTOT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN) CD-ROM (TÄMÄ KÄYTTÖOPAS) VGA-KAAPELI VIRTAJOHTO (MAAKOHTAINEN) REKISTERÖINTIKORTTI TURVALLISUUSLEHTINEN PIKAOPAS TAKUULEHTINEN Ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään, jos jokin nimike puuttuu, näyttää vahingoittuneelta tai jos laite ei toimi. On suositeltava säilyttää alkuperäinen pakkausmateriaali mahdollista laitteen tulevaa palautusta takuuhuoltoon. 1

9 Käyttöopas Projektorin osien esittely Näkymä etukulmasta KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä 7 2. Linssi Projektorin linssi 3. Tarkennusrengas Tarkentaa projisoidun kuvan. 4. Zoomausrengas Suurentaa projisoitua kuvaa Nostojalka Säätää projektorin tasoa Toimintonäppäimet Katso Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet Lampun kansi Poista kansi lamppua vaihdettaessa Linssin pystysuuntainen siirto Linssin vaakasuuntainen siirto 10. Linssin vapautuspainike Säätää kuvan sijaintia pystysuunnassa 17 Säätää kuvan sijaintia vaakasuunnassa 18 Paina vapautuspainiketta ennen kuin vaihdat linssin 10 2

10 IN5312/IN5314 Käyttöopas Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. VALIKKO Avaa ja sulkee OSD-valikot 2. (Vasen-nuoli) 3. (Ylä-nuoli) 4. (Ala-nuoli) 5. (Oikea-nuoli) 6. VALITSE OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen Pikavalikko Äänenvoimakkuuden säätöön Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin Pikavalikko Trapetsikorjaukseen Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin Pikavalikko Trapetsikorjaukseen OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen Pikavalikko Äänenvoimakkuuden säätöön Antaa tai vahvistaa korostetun OSDvalikkokohteen 21 3

11 Käyttöopas Näkymä takaa KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. DC 12 V LIIPAISIN 12V:n näytön liipaisimen liittämiseen (maks. 200 ma) 2. AUDIO 5 (V ja O) Audiokaapelin LIITTÄMISEEN TULOLAITTEESTA 3. VIDEO Videolaitteen KOMPOSIITTIKAAPELIN liittämiseen 4. S-VIDEO Videolaitteen S-VIDEOKAAPELIN liittämiseen 5. YPbPr Komponenttivideolaitteen KOMPONENTTIKAAPELIN liittämiseen 6. BNC Tietokoneen tai videolaitteen BNC-KAAPELIN liittämiseen 7. AC IN Virtakaapelin LIITTÄMISEEN 8. Virtakytkin Kytkee projektorin virran päälle Turvakaapelin ankkuri Kiinnitä kattokiinnityksen turvakaapeli tähän ankkuriin 10. Turvalukko Liitä turvalukkojärjestelmä projektoriin ja kiinnitä johonkin kiinteään kohteeseen 11. AUDIO 4 (V ja O) Tulolaitteen audiokaapeli S:n liittämiseen 12. SARJALIITÄNTÄ Komentokeskuksen RS-232-sarjaporttikaapelin liittämiseen 13. IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä AUDIO 3 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen 15. ÄÄNILÄHTÖ AUDIOKAAPELIN liittämiseen ulkoiseen kaiutinjärjestelmään 16. VGA OUT RGB-kaapelin liittämiseen näyttöön (Läpikäynti vain VGA1:n kautta) 17. LAN LAN-verkkokaapelin liittämiseen 4

12 IN5312/IN5314 Käyttöopas 18. USB Tietokoneen USB-KAAPELIN LIITTÄMISEEN (käytetään projektorin diaesitysten säätöön kaukosäätimellä) 19. HDMI HDMI-laitteen HDMI-KAAPELIN liittämiseen 20. AUDIO 2 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen 21. DVI-D Tietokoneen DVI-kaapelin liittämiseen (ei kuulu toimitukseen) VALMIS- MERKKIVALO LÄMPÖTILAN MERKKIVALO VIRRAN MERKKIVALO 25. VIRTA-painike Tasainen punainen Vilkkuva keltainen Tasainen punainen Tasainen keltainen Tasainen sininen Vilkkuva keltainen Normaalikäyttö Lamppu ei ole valmis Ylikuumeneminen Valmiustila Normaalikäyttö Käynnistetään tai sammutetaan/jäähdytetään Kytkee projektorin päälle tai pois (päävirtakytkin on ensin kytkettävä päälle) AUDIO 1 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen 27. VGA1 Tietokoneen tai videolaitteen RGB-KAAPELIN liittämiseen 28. VGA2 Tietokoneen tai videolaitteen RGB-KAAPELIN liittämiseen Huomaa: Jos videolaitteessa on useita tulolähteitä, on suositeltavaa liittää ensisijaisesti HDMI, komponentti, S-Video tai komposiitti paremman kuvanlaadun varmistamiseksi. Varoitus: Irrota turvallisuusvarotoimena kaikki projektorin virtajohdot ja liitetyt laitteet ennen liitäntöjen tekemistä. 5

13 Käyttöopas Näkymä alta KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. Säätö-/nostojalka 2. Kattotukireiät Nosta ja kierrä jalkaa muuttaaksesi ja hienosäätääksesi projektorin heijastuskulmaa. 16 Käytä ainoastaan InFocus-kattokiinnitysjärjestelmää (p/n PRJ-MNT- UNIV). Kysy InFocus-jälleenmyyjältä tai katso lisätietoja osoitteesta Huomaa: Varmista asentaessasi, että käytät ainoastaan UL Listed -kattokiinnityksiä. Käytä kattoasennuksissa hyväksyttyjä kiinnityslaitteita ja M4-ruuveja, joiden maksimiruuvaussyvyys on 6 mm(0.23 inch). kattokiinnityksen on oltava rakenteeltaan sopivan muotoinen ja riittävän tukeva. Kattokiinnityksen kuormakapasiteetin on oltava suurempi kuin asennetun laitteen, ja lisävarotoimena sen on pystyttävä kantamaan kolme kertaa laitteen paino 60 sekunnin ajan. 6

14 IN5312/IN5314 Käyttöopas Kaukosäädin Tärkeää: 1. Vältä käyttämästä projektoria kirkkaassa loistelamppuvalaistuksessa. Tietyt korkeataajuuksiset loistevalot voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa. 2. Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Jos kaukosäätimen ja projektorin välillä on esteitä, voit heijastaa signaalin joidenkin heijastavien pintojen, kuten projektorin valkokankaan, kautta. 3. Projektorin painikkeilla ja näppäimillä on samat toiminnot kuin kaukosäätimen vastaavilla. Tässä käyttöoppaassa toiminnot kuvataan kaukosäätimeen perustuen. 7

15 Käyttöopas KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. Virta päällä Projektorin käynnistämiseen LED-merkkivalo Syttyy, kun kaukosäätimen näppäimiä on painettu 3. Näyttötila Valitse sopiva esiasetustila käyttöympäristön mukaan 4. Kontrasti Näytä kontrastiasetuspalkki ja säädä oikea- ja vasen-näppäimellä 5. Kirkkaus Näytä kirkkausasetuspalkki ja säädä oikea- ja vasen-näppäimellä Kuvaruutuvalikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella 6. Vasen kohdistin siirrytään vasemmalle. Kun projektorin ja PC:n välillä on 21 USB-liitäntä, näytetään edellinen esityksen dia 7. Valikko Kuvaruutuvalikon näyttäminen 8. Automaattinen kuva PC-kuvan uudelleensynkronointi 9. Yliskannaus Yliskannauksen säätö 10. Lähde-1 VGA 11. Lähde-4 S-Video 12. Lähde-7 Ei sovellettavissa 13. Virta pois Projektorin sammuttamiseen Lähde Näyttää lähdevalikon 15. Info Näyttää projektorin tiedot 16. Mykistä Mykistää äänet Valitse Ylänuoli / Trapetsikorjaus+ 19. Oikea-nuoli 20. Ala-nuoli / Trapetsikorjaus - OSD-valikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään valikossa ylöspäin. Muuten sillä säädetään trapetsikorjausta Asetusten valintaan ja vahvistamiseen kuvaruutuvalikossa Kuvaruutuvalikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään oikealle. Kun projektorin ja PC:n välillä on USB-liitäntä, näytetään seuraava esityksen dia OSD-valikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään valikossa alaspäin. Muuten sillä säädetään trapetsikorjausta 21. Muuta kokoa Kuvan kuvasuhteen muuttamiseen 22. Tyhjä Näytön tyhjentämiseen 23. Äänenvoimakkuus + Äänenvoimakkuuden lisäämiseen 24. Pysäytä Videon pysäyttämiseen 25. Äänenvoimakkuus - Äänenvoimakkuuden laskemiseen 26. Lähde-3 HDMI Lähde-2 HDMI Lähde-6 Ei sovellettavissa 29. Lähde-5 Komposiitti 30. Valo Kytkee kaukosäätimen taustavalon päälle tai pois 31. Lähde-8 Ei sovellettavissa 21 8

16 IN5312/IN5314 Käyttöopas ASETUS JA KÄYTTÖ Kaukosäätimen paristojen asettaminen 1. Irrota paristolokeron kansi siirtämällä kantta nuolen suuntaan. 2. Aseta paristot (eivät kuulu toimitukseen) lokeroon kuten kuvassa. 3. Aseta kansi takaisin. Vaara: 1. Käytä ainoastaan AA-paristoja (Alkali-paristot ovat suositeltavia). 2. Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti. 3. Poista paristot, kun projektoria ei käytetä pitkään aikaan. 4. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja äläkä käytä eri paristotyyppejä sekaisin. 9

17 Käyttöopas Valinnaisen linssin asentaminen tai irrottaminen Vaara: Älä ravista projektoria tai linssikomponentteja tai altista niitä suurelle paineelle, koska projektori ja linssikomponentit sisältävät herkkiä osia. Ennen linssin irrottamista tai asentamista sammuta projektori, odota tuulettimien pysähtymistä ja kytke virtakytkin pois päältä. Älä kosketa linssin pintaa irrottaessasi tai asentaessasi linssiä. Älä altista linssin pintaa sormenjäljille, pölylle tai öljylle. Älä naarmuta linssin pintaa. Työskentele pehmeällä kankaalla päällystetyllä tasaisella pinnalla, jotta linssi ei naarmuuntuisi. Jos irrotat ja varastoit linssin, aseta projektoriin linssinsuojus pölyltä ja lialta suojaamista varten. Linssin irrottaminen projektorista 1. Avaa työntämällä ja vapauttamalla yläkansi, kuten kuvassa. 2. Avaa lukitus painamalla LINSSIN VAPAUTUS -painiketta. 3. Ota linssistä kiinni. Iiriksen IRIS PIN nastan 4. Kierrä linssiä vastapäivään. Asennettu linssi irtoaa. 5. Vedä projektorin linssi varovasti pois. 10

18 IN5312/IN5314 Käyttöopas Uuden linssin asentaminen 1. Aseta lovet oikeansuuntaisesti ja aseta sähköinen kontaktialusta oikein kuvan mukaisesti. Huomautus: Iiriksen nastan tulisi osoittaa kuvan mukaiseen suuntaan. Iiriksen nastan 2. Käännä linssiä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. 11

19 Käyttöopas Projektorin käynnistäminen ja sammuttaminen 1. Irrota linssinsuojus. 2. Liitä virtajohto projektoriin. Liitä johdon toinen pää pistorasiaan. Tarkista että laitteen takana oleva virtakytkin on kytketty päälle. Liittämisen jälkeen virran LEDmerkkivalo palaa keltaisena. 3. Käynnistä lamppu painamalla projektorin takana olevaa - painiketta tai kaukosäätimen virtapainiketta. Virran LED-merkkivalo alkaa vilkkua keltaisena. Aloitusnäyttö näkyy noin 30 sekunnissa. Huomaa: Kun käytät projektoria ensimmäistä kertaa, voit valita haluamasi kielen pikavalikosta, kun aloitusnäyttö tulee näkyviin. 12

20 IN5312/IN5314 Käyttöopas 4. Jos useampia kuin yksi tulolaite on kytketty, paina LÄHDE-painiketta ja vieritä laitteiden välillä - tai -näppäimellä. VGA 1: Analoginen RGB VGA 2: Analoginen RGB BNC: Analogiset/SDI-videotulot HDMI: Teräväpiirto-multimedialiittymä DVI: DVI Komponenttivideo:DVD-tulo YCbCr/YPbPr tai HDTV-tulo YPbPr HD15-liitännän kauttaliitin S-video: Super video (Y/C-erotus) Komposiittivideo: Perinteinen komposiittivideo 5. Kytke projektori pois päältä painamalla kaukosäätimen Virta pois -painiketta. Kun Virta pois? /Paina Virta-painiketta uudelleen - viesti tulee näkyviin, paina VIRTApainiketta kahdesti. Projektori sammuu. Huomio: 1. Varmista, että poistat linssinsuojuksen ennen kuin käynnistät projektorin. 2. Älä irrota virtajohtoa ennen kuin VALMIS LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Se ilmaisee, että projektori on jäähtynyt. 13

21 Käyttöopas Käyttösalasanan asettaminen (Turvalukko) Voit käyttää neljää (nuoli-) näppäintä salasanan asettamiseen ja estämään projektorin valtuuttamattoman käytön. Otettuna käyttöön salasana on annettava, kun projektori käynnistetään. (Katso lisätietoja OSD-valikkojen käytöstä luvusta Kuvaruutuvalikossa navigointi sivulla 21 ja Näyttövalikon kielen valinta sivulla 22.) Tärkeää: Säilytä salasanaa turvallisessa paikassa. Ilman salasanaa et voi käyttää projektoria. Jos kadotat salasanan, ota yhteys InFocus-yritykseen osoitteessa 1. Avaa OSD -valikko painamalla MENUpainiketta. 2. Siirry Asennus I -valikkoon painamalla - tai -painiketta, paina - tai painiketta korostaaksesi Lisäasetukset-kohdan. Valitse Lisäasetukset valikko painamalla Valitse-painiketta tai oikeaa nuolipainiketta. 3. Valitse Turvalukko painamalla - tai - painiketta. 4. Ota turvalukko käyttöön tai pois käytöstä painamalla - tai - painiketta. Salasanaruutu tulee automaattisesti näkyviin. 14

22 IN5312/IN5314 Käyttöopas 5. Anna salasana käyttämällä joko näppäimistön tai kaukosäätimen painikkeita Mitä tahansa yhdistelmää voidaan käyttää, mukaan lukien sama nuolipainike, mutta on käytettävä viiden nuolipainikkeen painamisen yhdistelmää. Paina MENU-painiketta poistuaksesi valintaruudusta. 6. Salasanan vahvistusvalikko tulee näkyviin, kun projektori käynnistetään ja turvalukko-ominaisuus on käytössä. Anna salasana järjestyksessä, jonka asetit vaiheessa 5. Jo olet unohtanut salasanan, ota yhteys InFocusyritykseen osoitteessa Palvelukeskus varmentaa omistajan ja auttaa salasanan palauttamisessa. 15

23 Käyttöopas Projektorin tason säätäminen Huomioi seuraavaa, kun asennat projektoria: Projektorin pöydän tai telineen on oltava tasainen ja tukeva. Sijoita projektori niin, että se on kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden. Irrota takasäätöjalan vaahtomuoviset välilevyt ennen kuin säädät projektorin kulmaa. Varmista, että kaapelit on sijoitettu suojattuun paikkaan. Muuten niihin voi kompastua. 1. Voit nostaa projektorin tasoa kiertämällä säätöjalkoja myötäpäivään. 2. Voit laskea projektorin tasoa nostamalla projektoria ja kiertämällä säätöjalkoja vastapäivään. 16

24 IN5312/IN5314 Käyttöopas Projektiokuvan sijainnin säätäminen Shift-toiminnolla Linssin vapautus Vaakasuuntainen linssin siirtovipu Pystysuuntainen linssin siirtovipu Shift-toiminto on linssinsiirtotoiminto, jolla projektiokuvan sijaintia voi siirtää vaaka- tai pystysuunnassa seuraavan vaihteluvälin mukaisesti. Shift on ainutlaatuinen järjestelmä, joka mahdollistaa linssinsiirron, mutta säilyttää paljon korkeamman ANSI-kontrastisuhteen kuin tavalliset linssinsiirtojärjestelmät. Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö IN5312:n (XGA) pystysuuntaista kuvan korkeutta voi säätää %, IN5314:lla (WXGA) % (poikkeama = [(O+H)/H] x100 %, O: etäisyys kuvan alareunasta linssin keskikohtaan). Huomaa, että kuvan vaakasijainti voi rajoittaa kuvan suurinta mahdollista korkeussäätöä. Ei ole mahdollista saavuttaa suurinta mahdollista pystysijaintia, jos kuvan vaakasijainti on maksimissa. Katso seuraavasta Shift-vaihteluvälikaaviosta lisätietoja. IN5312:lla (XGA) IN5314:lla (WXGA) Ruudun korkeus(h) 40 % poikkeama 50 % poikkeama 100 % poikkeama Ruudun korkeus(h) 35 % poikkeama 50% poikkeama 105 % poikkeama Etäisyys(L) 17

25 Käyttöopas Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö Kun linssi on keskiasennossa, kuvan vaakasijaintia voidaan säätää vasemmalle tai oikealle korkeintaan 5 % kuvanleveydestä. Huomaa, että kuvan pystysijainti voi rajoittaa kuvan suurinta mahdollista vaakasäätöä. Ei ole mahdollista saavuttaa suurinta mahdollista vaakasijaintia, jos kuvan pystysijainti on maksimissa. Katso seuraavasta Shift-vaihteluvälikaaviosta lisätietoja. Ruudun leveys (W) Vasen puoli Oikea puoli Vaihteluvälikaavio IN5312:lla (XGA) IN5314:lla (WXGA) Wx5% W Wx5% % % offset poikkeama 80 80% % offset poikkeama Wx5% W Wx5% 105% offset poikkeama 85 85% % offset poikkeama Kuvan Max maksimikorkeussiirtymä H image shift=100% = 100 offset % poikkeama Max W image shift=wx5% Kuvan maksimileveyssiirtymä = Wx5 % When Wx5%, Max image shift=80% offset Kun When Wx5%, 100% kuvan offset, maksimisiirtymä Max image = 80 % shift=wx0 poikkeama % Kun 100% poikkeama, kuvan maksimisiirtymä = Wx0 % Kuvan Max maksimikorkeussiirtymä H image shift=105% = 105 offset % poikkeama Kuvan Max maksimileveyssiirtymä W image shift=wx5% = % Kun When Wx5%, Wx5%, kuvan maksimisiirtymä Max image = shift=85% 85 % poikkeama offset When 105% offset, Max image shift=wx0% Kun 105% poikkeama, kuvan maksimisiirtymä = Wx0 % 18

26 IN5312/IN5314 Käyttöopas Zoomauksen, tarkennuksen ja trapetsikorjauksen säätö 1. Käytä Zoomausrengasta projisoidun kuvan ja näyttökoon muuttamiseen. 2. Käytä Kohdistusrengasta projisoidun kuvan terävöittämiseen. 3. Käytä projektorin tai kaukosäätimen TRAPETSIKORJAUSpainikkeita kuvan trapetsivääristymän korjaamiseen (leveämpi ylä- tai alaosa). Kaukosäätimellä ja ohjauspaneelilla 4. Trapetsikorjaussäädin tulee näkyviin näyttöön. 19

27 Käyttöopas Äänenvoimakkuuden säätö 1. Paina projektorin tai kaukosäätimen Äänenvoimakkuuspainikkeita. Äänenvoimakkuuden säädin tulee näkyviin näyttöön. 2. Paina projektorin tai kaukosäätimen Vol +/-. 3. Kytke ääni pois päätä painamalla MYKISTÄpainiketta (Tämä toiminto on käytössä vain kaukosäätimessä). 20

28 IN5312/IN5314 Käyttöopas OSD-valikon säätimet KUVARUUTUNÄYTÖN (OSD) VALIKKOASETUKSET Projektorissa on OSD-valikko, jolla voit tehdä kuvasäätöjä ja muuttaa erilaisia asetuksia. Kuvaruutuvalikossa navigointi Voit käyttää kaukosäätimen kohdistinpainikkeita tai projektorin näppäimistöä navigointiin ja muutosten tekemiseen kuvaruutuvalikossa. 1. Avaa OSD-valikko painamalla MENU-painiketta. 2. Valikkoja on viisi. Voit siirtyä valikkojen välillä painamalla - tai - painiketta. 3. Voit siirtyä valikossa ylös ja alas painamalla - tai painiketta. 4. Muuta asetuksen arvoja painamalla - tai - painiketta. 5. Sulje OSD-valikko tai poistu alavalikosta painamalla MENU-painiketta Huomaa: Videolähteen mukaan kaikki kuvaruutuvalikkokohteet eivät ole käytettävissä. Esimerkiksi Vaaka- /pystyasento-kohteita Tietokone-valikossa voi muokata vain, kun projektori on liitetty tietokoneeseen. Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät himmennettyinä. 21

29 Käyttöopas Näyttövalikon kielen valinta Aseta näyttövalikkokieli haluamaksesi ennen kuin jatkat. 1. Paina MENU-painiketta. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Asennus I-kohtaan. 2. Paina kohdistinpainiketta tai, kunnes Kieli näkyy korostettuna. 3. Paina kohdistinpainiketta tai, kunnes haluamasi kieli näkyy korostettuna. 4. Sulje OSD-valikko painamalla MENU-painiketta. 22

30 IN5312/IN5314 Käyttöopas OSD-valikon yleiskatsaus Seuraavasta kuvasta löydät nopeasti asetuksen tai määrität asetuksen toiminta-alueen. 23

31 Käyttöopas OSD-alavalikon yleiskatsaus 24

32 IN5312/IN5314 Käyttöopas Kuvavalikko Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuvavalikkoon. Käytä - tai -painiketta Kuvavalikossa ylös ja alas siirtymiseen. Muuta asetuksen arvoja painamalla - tai -painiketta. KOHTA KUVAUS Näyttötila Aseta näyttötila painamalla - tai -painiketta. Kirkkaat värit Säädä Kirkkaat värit -arvoa painamalla kohdistinpainiketta tai. Kirkkaus Säädä näytön kirkkautta painamalla kohdistinpainiketta tai. Kontrasti Säädä näytön kontrastia painamalla kohdistinpainiketta tai. Terävyys Säädä näytön tarkkuuden tasoa painamalla kohdistinpainiketta tai. Gamma Säädä näytön gammakorjausta painamalla kohdistinpainiketta tai. Lisäasetukset Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon. Katso luku Lisäasetukset sivulla 26. Palautus Paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki asetukset oletusarvoihin. 25

33 Käyttöopas Lisäasetukset Paina Menu-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuva-valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta Lisäasetukset-valikossa ylös ja alas siirtymiseen. KOHTA KUVAUS Väriavaruus Säädä väriavaruutta painamalla - tai -painiketta. Värilämpötila Säädä värilämpötilaa painamalla kohdistinpainiketta tai. Värien hallinta Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Värien hallinta -valikkoon. Katso sivulta 27 lisätietoja Värien hallinta-toiminnosta. 26

34 IN5312/IN5314 Käyttöopas Värien hallinta Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Värien hallinta -alavalikkoon. KOHTA Punainen Vihreä Sininen Syaani Magenta Keltainen Valkoinen KUVAUS Valitse siirtyäksesi punaisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi vihreän värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi sinisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi syaanin värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi magentan värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi keltaisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi valkoisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. 27

35 Käyttöopas Tietokonevalikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Tietokonevalikkoon. Käytä -tai -painiketta tietokonevalikossa ylös ja alas siirtymiseen. Muuta asetuksen arvoja painamalla - tai -painiketta. KOHTA Vaaka-asento Pystyasento Taajuus Seuranta Automaattinen kuva KUVAUS Paina kohdistinpainiketta tai säätääksesi näytön sijaintia vasemmalle tai oikealle. Paina kohdistinpainiketta tai säätääksesi näytön sijaintia ylös tai alas. Paina kohdistinpainiketta tai säätääksesi A/D-näytteenottokelloa. Paina kohdistinpainiketta tai säätääksesi A/D-näytteenottopistettä. Paina (Enter) / -painiketta säätääksesi automaattisesti vaihetta, seurantaa, kokoa ja sijaintia. 28

36 IN5312/IN5314 Käyttöopas Video/Audio-valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi Video/Audio-valikkoon. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas Video/Audiovalikossa. Muuta asetuksen arvoja painamalla - tai -painiketta. KOHTA KUVAUS Video AGC Värikylläisyys Värisävy Filmikuva Overscan-tila Ääniteksti ääni Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä Automaattisen lisäyksenohjauksen videolähdettä varten. Säädä värikylläisyyttä painamalla - tai -painiketta. Säädä väritasoa/sävyä painamalla - tai -painiketta. Paina - tai -painiketta valitaksesi eri filmikuvan. Ota Overscan-tila tila käyttöön tai pois käytöstä painamalla - tai -painiketta. Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä Äänitekstin. Paina 30. (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Audio-valikkoon. Katso luku Audio sivulla Palautus Paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki asetukset oletusarvoihin. Huomaa: Videon sahalaitaisuutta saattaa ilmetä toistettaessa lomitettua videota. Tämän välttämiseksi avaa Video/Audio-valikko ja säädä Filmikuva-toimintoa. 29

37 Käyttöopas Audio Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Audio-alavalikkoon. KOHTA KUVAUS Äänenvoimakkuus Mykistä Paina - tai -painiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta. Paina - tai -painiketta kytkeäksesi kaiuttimen päälle tai pois. 30

38 IN5312/IN5314 Käyttöopas Asennnus I -valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Asennus I - valikkoon. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas Asennus I-valikossa. Muuta asetuksen arvoa painamalla - tai -painiketta. KOHTA KUVAUS Kieli Tyhjä näyttö Projisointitapa Paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi eri lokalisoidun valikon. (Alue: English/ Français/ Español/ Deutsch/ Português/ 簡 体 中 文 / 繁 體 中 文 / Italiano/ Svenska/ Nederlands/ Suomi/ Dansk/ Norsk/ Polski/ 한국어/ Türkçe/ Bahasa Indonesia/) Paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi tyhjälle näytölle eri värin. Русский/ Painan kohdistinpainiketta tai valitaksesi neljästä projisointitavasta: Etu, Taka, Katto, Taka + Katto Kuvasuhde Säädä videon kuvasuhdetta painamalla kohdistinpainiketta tai. Trapetsikorjaus Säädä näytön trapetsikorjausta painamalla kohdistinpainiketta tai. Digitaalinen zoom Säädä digitaalista zoomia painamalla kohdistinpainiketta tai. Lisäasetukset Palautus Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon. Katso luku Lisäasetukset sivulla 32. Paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki asetukset oletusarvoihin (lukuun ottamatta kieli- ja turvalukkoasetusta). 31

39 Käyttöopas Lisäasetukset Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-alavalikkoon. KOHTA KUVAUS Turvalukko Paina kohdistinpainiketta tai ottaaksesi turvalukkotoiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Kun kuvaa heijastetaan seinälle, paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi Seinän väri erilaisen seinän väriasetuksen. Tämä helpottaa seinäpinnan aiheuttaman värivaihtelun kompensointia. Esitysajastin Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Esitysajastin-valikkoon. Katso luku Esitysajastin sivulla 32. Logo Paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi käynnistyksessä käytettävän heijastuspinnan. Logonkaappaus Kaappaa näkyvä näyttö käytettäväksi käynnistyskuvana painamalla (Enter) / - painiketta. Näppäinlukko Paina kohdistinpainiketta tai ottaaksesi näppäinlukkotoiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Ohjelmistoversio Näyttää ohjelmistoversiotiedot. Esitysajastin Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Esitysajastin-alavalikkoon. KOHTA KUVAUS Ajastin Paina kohdistinpainiketta tai ottaaksesi esitysajastimen käyttöön tai pois käytöstä. Ajastinjakso Säädä näytön ajastinjaksoa painamalla kohdistinpainiketta tai. Ajastimen nollaus Nollaa esitysajastinlaskuri painamalla (Enter) / -painiketta. 32

40 IN5312/IN5314 Käyttöopas Asennnus II -valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Asennus II - valikkoon. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas Asennus II-valikossa. KOHTA Automaattinen lähde Autom. sammutus (min) Automaattinen käynnistys Tuulettimen nopeus Lampun tila Lisäasetukset Tehdasasetusten palautus Tila KUVAUS Ota automaattinen lähteen tunnistus käyttöön tai pois käytöstä painamalla kohdistuspainiketta tai. Kun signaalia ei ole, ota automaattinen lampun automaattinen sammutus käyttöön tai pois käytöstä painamalla kohdistuspainiketta tai. Kun virta on käytössä, ota Automaattinen Virta päälle -toiminto käyttöön painamalla kohdistinpainiketta tai. Vaihda normaalin ja korkean tuulettimen nopeuden välillä painamalla kohdistinpainiketta tai. Huomaa: On suositeltavaa käyttää korkeaa nopeutta korkeissa lämpötiloissa ja korkealla sijaitsevilla paikoilla. 0~1523 m ( 0~4,999 jalkaa ) 1524 m (5,000 jalkaa) 2286 m (7,500 jalkaa) 3048 m (10,000jalkaa) 25 C ( 77 F ) Normaalitila 26~30 C ( 78,8~86 F ) Normaalitila 31~35 C ( 87,8~95 F ) Korkea opeuksinen tila Korkeanopeuksinen tila Korkeanopeuksine n tila Paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi lampun tilan kirkkaammaksi tai lampun käyttöiän pidentämiseksi himmeämmäksi. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon. Katso luku Lisäasetukset sivulla 34. Paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki asetukset tehtaan oletusasetuksiksi. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Tila-valikkoon. Katso sivua 41 saadaksesi lisätietoja Tila -toiminnosta. 33

41 Käyttöopas Lisäasetukset Paina Menu-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Asennus II - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon ja paina sitten Enter- tai - painiketta. Käytä - tai -painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset-valikossa. Muuta asetuksen arvoa painamalla - tai -painiketta. KOHTA OSD-valikon asetus Lisälaitetesti Lampun tuntien nollaus Matala virta -tila 3D RS-232 Verkko KUVAUS Siirry OSD-asetusvalikkoon painamalla Enter / -painiketta. Katso sivua 35 saadaksesi lisätietoja OSD-valikon asetus-toiminnosta. Siirry Lisälaitetesti-valikkoon painamalla Enter/ -painiketta. Katso sivulta 35 lisätietoja Lisälaitetesti-toiminnosta. Lampun vaihtamisen jälkeen lampputuntilaskuri on nollattava. Katso sivulta 36 lisätietoja Lampun tuntien nollaus-toiminnosta. Kytke Matala virta -tila päälle tai pois painamalla - tai -painiketta. Tämä vaikuttaa virrankulutukseen, kun projektori on valmiustilassa. Kun tämä toiminto on päällä, projektori kuluttaa valmiustilassa sähköä alle 1 wattia. Kun tämä toiminto on pois päältä, projektori kuluttaa valmiustilassa sähköä 9 wattia. Ota eri 3D-tiloja käyttöön tai pois käytöstä painamalla - tai -painiketta. Katso sivulta 36 lisätietoja 3D-valikosta. Paina - tai -painiketta valitaksesi RS232 (etä) - tai Verkko (LAN) -tilan projektorin liitäntätavan mukaan. RJ45:n valinta ottaa käyttöön RJ45-ohjauksen ja ottaa pois käytöstä RS232-portin. RS232:n valinta ottaa käyttöön RS232-ohjauksen ja ottaa pois käytöstä RJ45-verkkoportin. Kun RS232-ohjaus on otettu käyttöön, sarjaporttiasetukset ovat kiinteitä: Baudia 8 bittiä Ei pariteettia 1 pysäytysbitti Ei vuonhallintaa Siirry Verkko-valikkoon painamalla (Enter) / -painiketta. Katso sivulta 37 lisätietoja Verkon tila-toiminnosta. Huomaa: Varmista, että videolähde on yhteensopiva 3D-lähdemateriaalin kanssa. 34

42 IN5312/IN5314 Käyttöopas OSD-valikon asetus KOHTA Valikon sijainti Läpikuultava valikko Valikon näyttö KUVAUS Siirrä OSD-valikon sijaintia painamalla - tai -painiketta. Valitse OSD-valikon taustan läpikuultavuustaso painamalla - tai -painiketta. Valitse OSD-valikon aikakatkaisuviive painamalla - tai -painiketta. Lisälaitetesti KOHTA KUVAUS Kauko-ohjaintesti Suorita infrapunakaukosäätimen diagnostinen testi painamalla (Enter) / - painiketta. Väritesti Valitse näyttöön eri väri painamalla (Enter) / -painiketta. USB-testi Paina (Enter) / -painiketta testataksesi USB-yhteyttä liitetyn tietokoneen kanssa. 35

43 Käyttöopas Lampun tuntien nollaus Katso lisätietoja lampputuntilaskurin nollaamisesta luvusta Projektorin lampun vaihtaminen sivulla 42. 3D Valitse 3D-laseille oikea 3D-asetus: - Valitse DLP-Link, jos lasit ovat yhteensopivat Texas Instrumentsin DLP 3D -standardin kanssa. Tämäntyyppiset lasit eivät tarvitse ulkoista liipaisinta, projisoitu kuva käynnistää ne. - Valitse IR (Infrapuna), jos videolähde käynnistää lasit. Ulkoinen infrapunalähde käynnistää tämäntyyppiset lasit (eivät kuulu toimitukseen). Huomaa: Kun 3D-toiminto on käytössä, nykyiset kuva-asetukset ovat pois käytöstä. 36

44 IN5312/IN5314 Käyttöopas Verkon tila KOHTA KUVAUS Verkon tila DHCP IP-osoite Aliverkon peite Yhdyskäytävä DNS Näyttää verkon liitännän tilan. Kytke DHCP päälle tai pois päältä painamalla - tai -painiketta. Huomaa: Jos valitset DHCP pois päältä, täytä IP-osoite-, Aliverkon peite -, Yhdyskäytävä- ja DNS-kenttä. Anna kelvollinen IP-osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen aliverkon peite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen yhdyskäytävän osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen DNS-nimi, jos DHCP on kytketty pois päältä. Käytä Vahvista asetukset painamalla (ENTER/VALITSE) / -painiketta. 37

45 Käyttöopas Käytön yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi projektorissa on erilaisia verkko- ja etähallintaominaisuuksia. Projektorin LAN/RJ45-toiminnolla projektorin voi liittää verkkoon ja ohjata sitä etänä. Käytettävissä olevia etähallintasäätimiä ovat: Virta päälle/pois, videolähde, kirkkaus- ja kontrastiasetukset, äänen mykistys jne. Projektori (Ethernet) Anna projektorin IP-osoite, joka näkyy Asennus II / Lisäasetukset / Verkon tila -valikossa. Huomaa: DHCP:n on oltava päällä. LAN/RJ45-verkko-ohjausikkuna näyttää seuraavalta: 38

46 IN5312/IN5314 Käyttöopas Sähköposti-ilmoitusten valmistelu 1. Varmista, että käyttäjä pystyy käyttämään LAN RJ45 -toiminnon kotisivua web-selaimella (esim. Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0). 2. Valitse LAN/RJ45-kotisivulla Ilmoitussähköpostiasetukset. 3. Syöttöruudut Ilmoitussähköpostiasetukset-kohdassa ovat oletuksena tyhjiä. 4. Asettaaksesi sähköposti-ilmoitukset, syötä seuraavat tiedot: SMTP-kenttä on postipalvelin sähköpostin lähettämistä varten (SMTP-protokolla). Tämä kenttä on pakollinen. (To)Vastaanottaja-kenttään tulee vastaanottajan sähköpostiosoite (esim. projektorin pääkäyttäjä). Tämä kenttä on pakollinen. (Cc)Kopio-kenttä lähettää kopion ilmoituksesta määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. Tämä kenttä on valinnainen (esim. projektorin pääkäyttäjän assistentti). 39

47 Käyttöopas (From)Lähettäjä-kenttään tulee lähettäjän sähköpostiosoite (esim. projektorin pääkäyttäjä). Tämä kenttä on pakollinen. Valitse ilmoitusehdot rastittamalla haluamasi valintaruudut. Huomaa: Täytä kaikki kentät, kuten yllä on kuvattu. Valitse haluamasi ilmoitusehto ja napsauta Submit(Lähetä)-painiketta suorittaaksesi Sähköposti-ilmoitustestin. Onnistunut testi lähettää ilmoituksen määritettyihin sähköpostiosoitteisiin. Voidaksesi luoda sähköpostiilmoituksen, sinun on valittava ilmoitusehdot ja annettava oikea sähköpostiosoite. (Group)Ryhmä ja (Name)Nimi määrittävät ilmoittavan projektorin ja ne sijaitsevat ilmoituspostipainikkeessa, kuten alla olevassa kuvassa näkyy: 40

48 IN5312/IN5314 Käyttöopas Tehdasasetusten palautus Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas Asennus II-valikossa. Valitse Tehdasasetusten palautus -alavalikko ja paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki valikkokohteet tehtaan oletusarvoihin (lukuun ottamatta Kieliasetusta, verkkoasetuksia ja Turvalukkoasetusta). Tila Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas Asennus II-valikossa. Valitse Asennus II-alavalikko ja paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Tila-alavalikkoon. KOHTA Käytössäoleva lähde Videotiedot Lampputunnit KUVAUS Näyttää aktiivisen lähteen. Näyttää RGB-videolähteen resoluutio/videotiedot ja videolähteen väristandardin. Näyttää tuntimäärän, jonka lamppu on ollut käytössä Normaali- ja Kirkas-tilassa. 41

49 Käyttöopas Projektorin lampun vaihtaminen KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS Projektorin lamppu on vaihdettava, kun se on palanut. Varmista, että käytät tälle projektorille suunniteltua InFocus-lamppumoduulia. Voit tilata uusia lamppuja osoitteesta (määrätyillä alueilla) tai jälleenmyyjältä. Vain alkuperäiset InFocus-lamput on testattu käytössä tässä projektorissa. Muiden kuin InFocus-lamppujen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon ja mitätöi projektorin takuun. InFocus ei ole vastuussa muiden lamppujen suorituskyvystä, turvallisuudesta tai sertifioinnista. Varoitus: Projektorissa käytetään korkeapaineista elohopea-lasilamppua. Lamppu voi rikkoutua ennenaikaisesti tai se voi räjähtää voimakkaalla äänellä, jos sitä tärisytetään, naarmutetaan tai käsitellään kuumana. Riski lampun vioittumiseen tai räjähtämiseen lisääntyy myös lampun ikääntyessä; vaihda lamppu, kun näet "Vaihda lamppu"-ilmoituksen. Älä kosketa tai tuki projektorin linssiä millään esineellä, sillä voi johtaa linssin vahingoittumiseen. Tuotteen takuu ei kata linssin naarmuuntumista, uurtumista tai muita linssin vaurioita. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen lampun vaihtoa. Älä pudota lamppumoduulia. Lasinsirpaleet voivat levitä ja aiheuttaa vamman. Älä koske mihinkään lamppumoduulin lasipintaan. Sormenjäljet voivat sumentaa projisoinnin terävyyttä ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen. Ole erittäin varovainen, kun irrotat lamppukotelon. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että lamppu räjähtää, syntyy pieniä lasinsirpaleita. Lamppumoduuli on suunniteltu pidättämään suurimaan osan näistä sirpaleista, mutta ole silti varovoinen irrottaessasi sitä. Ennen rikkoutuneen lampun vaihtoa puhdista lamppuosasto ja poista kaikki puhdistusmateriaali. Pese kädet lampun vaihdon jälkeen. Kun vaihdat kattokiinnitetyn projektorin lampun, käytä suojalaseja silmävammojen ehkäisemiseksi. Hg Lamppu sisältää elohopeaa. Käsittele lamppua paikallisten hävitystä koskevien säädösten mukaisesti. Katso lisätietoja osoitteesta Varmista, että kytket projektorin virran pois päältä ja irrotat virtajohdon vähintään 60 minuuttia ennen lampun vaihtamista. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma. 1. Sammuta projektorin virta painamalla kahdesti VIRTA-painiketta. 2. Anna projektorin jäähtyä vähintään 60 minuuttia. 3. Irrota virtajohto. 42

50 IN5312/IN5314 Käyttöopas 4. Löysää lamppukannen kiinnitysruuvit. 5. Työnnä kantta ylös ja irrota se paikaltaan. 6. Irrota lamppumoduulin kaksi kiinnitysruuvia ruuvitaltalla. 7. Vedä lamppumoduuli ulos. 43

51 Käyttöopas 8. Asenna uusi lamppumoduuli toistamalla vaiheet 1-7 käänteisessä järjestyksessä. Suuntaa asentaessasi lamppumoduuli liittimen kanssa ja varmista, että se on vaakasuorassa välttääksesi vahinkoja. Huomaa: Lamppumoduulin on oltava tiukasti paikoillaan ja lampun liitin on liitettävä oikein ennen ruuvien kiristämistä. 9. Käynnistä projektori ja nollaa lamppu, kun lamppumoduuli on vaihdettu. Lampun nollaus: Paina Menu-painiketta Valitse Asennus II / Lisäasetukset ValitseLampun tuntien nollaus Säädä asetuksia painamalla - tai -painiketta. 44

52 IN5312/IN5314 Käyttöopas Projektorin puhdistaminen Projektorin pitäminen puhtaana pölystä ja liasta auttaa varmistamaan laitteen häiriöttömän toiminnan. Varoitus: 1. Varmista, että sammutat projektorin ja irrotat virtajohdon vähintään 60 minuuttia ennen puhdistusta. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma. 2. Käytä puhdistukseen vain kostutettua liinaa. Älä päästä vettä tuuletusaukoista projektorin sisään. 3. Jos vain vähän vettä joutuu projektorin sisään puhdistuksen aikana, jätä projektori virtajohto irrotettuna hyvin tuuletettuun tilaan useiksi tunneiksi ennen käyttöä. 4. Jos puhdistuksen yhteydessä vettä pääsee paljon projektorin sisään, projektori on toimitettava huoltoon. Linssin puhdistaminen Useimmat kameraliikkeet myyvät optisten linssien puhdistusvälineitä. Projektorin linssi puhdistetaan seuraavasti. 1. Levitä hiukan optisen linssin puhdistusainetta puhtaalle, pehmeälle liinalle. (Älä levitä puhdistusainetta suoraan linssille.) 2. Pyyhi linssiä kevyesti kiertävällä liikkeellä. Vaara: 1. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. 2. Välttääksesi projektorikotelon värimuutokset tai haalistumisen, älä päästä sille puhdistusainetta. Kotelon puhdistaminen Projektorikotelo puhdistetaan seuraavasti. 1. Pyyhi pölyt puhtaalla, kostealla liinalla. 2. Kostuta liina lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella ja pyyhi kotelo. 3. Huuhtele pesuneste pois liinasta ja pyyhi projektori uudelleen. Vaara: Estääksesi kotelon värimuutokset tai haalistumisen älä käytä hankaavia alkoholipohjaisia puhdistusaineita. 45

53 Käyttöopas VIANETSINTÄ Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja Näissä ohjeissa annetaan vihjeitä projektorin käytössä mahdollisesti ilmenevien ongelmien käsittelyyn. Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua, ota yhteys InFocus-yritykseen osoitteessa Usein ongelmalla on niinkin yksinkertainen syy kuin löysä liitäntä. Tarkista seuraava, ennen kuin siirryt ongelmakohtaisiin ratkaisuihin. Käytä toista sähkölaitetta varmistaaksesi pistorasian toiminnan. Varmista, että projektori on kytketty päälle. Varmista, että kaikki liitännät on liitetty kunnolla. Varmista, että liitetty laite on kytketty päälle. Varmista, ettei liitetty tietokone ole valmiustilassa. Varmista, ettei liitetty kannettava tietokone ole määritetty ulkoiseksi näytöksi. (Tämä tehdään tavallisesti painamalla kannettavan Fn-näppäinyhdistelmää. Siirry osoitteeseen ja avaa Learn tab (Opi-välilehti) nähdäksesi kannettavan aktivointitaulukon.) Vihjeitä vianetsintään Kokeile kunkin ongelmakohtaisen osan vaiheita ehdotetussa järjestyksessä. Sen avulla voit ratkaista joitakin ongelmia nopeammin. Yritä paikallistaa ongelma ja välttää toimivien osien vaihtaminen. Jos esimerkiksi vaihdat paristot ja ongelma ei poistu, aseta alkuperäiset paristot takaisin ja siirry seuraavaan vaiheeseen. Pidä kirjaa vaiheista, joita teet vikaa etsiessäsi. Nämä tiedot voivat olla hyödyksi, kun soitat Tekniseen tukeen saadaksesi palvelua. 46

54 IN5312/IN5314 Käyttöopas LED-virheviestit VIRHEKOODIVIESTIT VIRRAN MERKKIVALO LÄMPÖTILAN MERKKIVALO VALMIS- MERKKIVALO Ylikuumeneminen POIS Tasainen punainen POIS Lämpökatkaisun tilavirhe Vilkkuu punaisena 4x POIS POIS Lamppuvirhe Vilkkuu punaisena 5x POIS Vilkkuu punaisena 1x Kuristinvirhe Vilkkuu punaisena 5x POIS Vilkkuu punaisena 2x Tuuletin1-virhe Vilkkuu punaisena 6x POIS Vilkkuu punaisena 1x Tuuletin2-virhe Vilkkuu punaisena 6x POIS Vilkkuu punaisena 2x Tuuletin3-virhe Vilkkuu punaisena 6x POIS Vilkkuu punaisena 3x Lampun luukku auki Vilkkuu punaisena 7x POIS POIS DMD-virhe Vilkkuu punaisena 8x POIS POIS Väripyörävirhe Vilkkuu punaisena 9x POIS POIS Virheen ilmetessä irrota virtajohto ja odota yksi (1) minuutti ennen kuin käynnistät projektorin uudelleen. Jos VIRTA- tai VALMIS-LED-merkkivalo vilkkuu yhä tai LÄMP. LED palaa yhä, ota yhteys InFocus-yrityksen tekniseen tukeen osoitteessa Kuvaongelmat Ongelma: Näytölle ei ilmesty kuvaa 1. Varmista kannettavan tai pöytätietokoneen asetukset. 2. Sammuta kaikki laitteet ja käynnistä ne uudelleen oikeassa järjestyksessä. 3. Monet kannettavat eivät kytke automaattisesti ulkoisia videoportteja, kun projektori liitetään. Tavallisesti näppäinyhdistelmä FN + F8 tai CRT/LCD-näppäin kytkee ulkoisen näytön päälle ja pois. Paikallista CRT/LCD-toimintonäppäin tai toimintonäppäin, jossa on monitorisymboli. Paina FN-näppäintä ja näyttömerkinnällä varustettua näppäintä samanaikaisesti. Ongelma: Kuva on epätarkka 1. Säädä projektorin Tarkennus-toimintoa. 2. Paina kaukosäätimen Automaattinen kuva -painiketta. 3. Varmista, että projektorin etäisyys heijastusnäytöstä on projisointialueella. (7 m / 23' vakiolinssillä; 20 m / 66' pitkällä linssillä ja 3 m / 10' lyhyellä linssillä). 4. Tarkista, että projektorin linssi on puhdas. Ongelma: Kuva on leveämpi ylhäällä tai alhaalla (Trapetsi-ilmiö) 1. Sijoita projektori niin, että se on mahdollisimman kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden. 2. Korjaa ongelma painamalla kaukosäätimen tai projektorin Trapetsikorjaus-painikkeita. Ongelma: Kuva näkyy käänteisenä Tarkista Heijastus-asetus näyttövalikon Kuva-valikossa. Ongelma: Kuvassa näkyy jälkivarjostusta 1. Palauta näyttövalikon Tietokone-valikon Taajuus- ja Seuranta-asetus oletusasetuksiin. 2. Varmista, ettei ongelma aiheudu liitetyn tietokoneen videokortista liittämällä toinen tietokone. 47

55 Käyttöopas Ongelma: Kuva on litteä ja ilman kontrastia Säädä Kontrasti-asetusta näyttövalikon Kuva-valikossa. Ongelma: Projisoidun kuvan väri ei vastaa lähteen kuvan väriä. Säädä Värilämpötila- ja Gamma-asetusta näyttövalikon Kuva-valikossa. Lamppuongelmat Ongelma: Projektorista ei tule valoa. 1. Varmista, että virtakaapeli on kiinnitetty tiukasti. 2. Varmista virtalähteen kunto käyttämällä toista sähkölaitetta. 3. Käynnistä projektori oikeassa järjestyksessä ja varmista, että VIRRAN LED-merkkivalo palaa sinisenä. 4. Jos olet vaihtanut lampun hiljattain, kokeile lamppuliitäntöjen tekemistä uudelleen. 5. Vaihda lamppumoduuli. 6. Aseta vanha lamppumoduuli takaisin projektoriin ja toimita projektori huoltoon. Ongelma: Lamppu sammuu 1. Virtapiikit voivat aiheuttaa lampun sammumisen. Irrota virtajohto ja liitä se takaisin ja paina virtapainiketta. 2. Jos lamppu ei vieläkään syty, irrota projektori verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä 60 minuuttia. Vaihda lamppu. 3. Jos uuden lampun vaihtaminen ei korjaa ongelmaa, aseta vanha lamppu takaisin projektoriin ja toimita projektori korjattavaksi. Kaukosäädinongelmat Ongelma: Projektori ei vastaa kaukosäätimeen. 1. Osoita kaukosäätimellä projektorin etätunnistinta. 2. Varmista ettei kaukosäätimen ja tunnistimen välillä ole esteitä. 3. Sammuta kaikki huoneen loistelamput. 4. Tarkista onko paristojen napaisuus oikein. 5. Vaihda paristot. 6. Sammuta muut lähellä olevat infrapunatoimintoa käyttävät laitteet. 7. Vaihda kaukosäädin. 48

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI. Käyttäjän ohjekirja

Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI. Käyttäjän ohjekirja Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI Käyttäjän ohjekirja Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama, ja

Lisätiedot

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet Heijastusasetukset ennen projektorin käyttöä. Käyttöopas Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä. Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Varotoimet...2 Tämän laitteen turvatarrat...6 Säädös-

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektori Käyttöopas

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektori Käyttöopas PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu

Lisätiedot

Pro8600 DLP Projektori Käyttöopas

Pro8600 DLP Projektori Käyttöopas Pro8600 DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14805 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle ehdolle: (1) tämä laite ei voi

Lisätiedot

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Kannettava projektori V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Käyttöopas Malleja V230X, V230 ja V260W ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X, NP-V260, NP-V230, NP-V300W,

Lisätiedot

Projektori UM352W. Käyttöopas. Mallinro NP-UM352W

Projektori UM352W. Käyttöopas. Mallinro NP-UM352W Projektori UM352W Käyttöopas Mallinro NP-UM352W Versio 1 3/15 Apple, Mac, Mac OS, MacBook ja imac ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Projektori M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Käyttöopas Malleja M403W, M M303WS M ja M M ei e e myydä j e j e Pohjois-Ameri kassa. Mallinumero NP-M403W, NP-M363W,

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13645

Lisätiedot

SMART Board iv2. interaktiivinen taulujärjestelmä MÄÄRITYKSET JA KÄYTTÖOPAS SB480IV2 JA SBM680VIV2

SMART Board iv2. interaktiivinen taulujärjestelmä MÄÄRITYKSET JA KÄYTTÖOPAS SB480IV2 JA SBM680VIV2 SMART Board iv2 interaktiivinen taulujärjestelmä SB480IV2 JA SBM680VIV2 MÄÄRITYKSET JA KÄYTTÖOPAS FCC-varoitus Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan A digitaalisia laitteita koskevien

Lisätiedot

SMART Board iv2 interaktiivinen taulujärjestelmä

SMART Board iv2 interaktiivinen taulujärjestelmä SMART Board iv2 interaktiivinen taulujärjestelmä SB480IV2 JA SBM680VIV2 MÄÄRITYKSET JA KÄYTTÖOPAS FCC-varoitus Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan A digitaalisia laitteita koskevien

Lisätiedot

Projektori P502HL/P502WL. Käyttöopas. Mallinro NP-P502HL, NP-P502WL

Projektori P502HL/P502WL. Käyttöopas. Mallinro NP-P502HL, NP-P502WL Projektori P502HL/P502WL Käyttöopas Mallinro NP-P502HL, NP-P502WL Ver. 1 6/15 Apple, Mac, Mac OS, MacBook ja imac ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store

Lisätiedot

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14931/VS14933/VS14934 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle

Lisätiedot

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Kannettava projektori M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Käyttöopas Malleja M350X ja M230X ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X, NP-M300W, NP-M260W 1. painos,

Lisätiedot

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Käyttöhuomautus...2. Turvallisuusohjeet... 2. Johdanto...5. Projektorin ominaisuudet...5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus...

Käyttöhuomautus...2. Turvallisuusohjeet... 2. Johdanto...5. Projektorin ominaisuudet...5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus... SISÄLLYSLUETTELO Käyttöhuomautus...2 Turvallisuusohjeet... 2 Johdanto...5 Projektorin ominaisuudet...5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus... 7 Tuotteen käyttö...9 Ohjauspaneeli... 9 Liitäntäportit...

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...

Lisätiedot

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W Projektori L50W Käyttöopas Mallinumero NP-L50W 2. versio marraskuu 2011 DLP ja BrilliantColor ovat Texas Instrumentin tavaramerkkejä. IBM on tavaramerkki tai International Business Machines yrityksen rekisteröity

Lisätiedot

Acer-projektori. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP -sarja Käyttäjän opas

Acer-projektori. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP -sarja Käyttäjän opas Acer-projektori P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP -sarja Käyttäjän opas Tekijänoikeudet 2007. Acer Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Acer-projektori P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP -sarjan Käyttäjän

Lisätiedot

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektori Käyttöopas

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektori Käyttöopas PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot