Tekijänoikeudet. Vastuuvapauslauseke. Tavaramerkkien tunnustaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekijänoikeudet. Vastuuvapauslauseke. Tavaramerkkien tunnustaminen"

Transkriptio

1

2 Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää materiaalia ei saa monistaa ilman tekijän kirjallista lupaa. Tekijänoikeudet 2011 Vastuuvapauslauseke Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään esityksiä tai takuita tämän asiakirjan sisällölle ja erityisesti sanoutuu irti kaikista epäsuorista takuista myytävyydestä tai soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja tehdä aika-ajoin muutoksia sen sisältöön ilman velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista kenellekään. Tavaramerkkien tunnustaminen Apple, Macintosh ja PowerBook Apple Computer, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM on International Business Machines, Incin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, PowerPoint ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. DLP, DLP Link ja DLP logo ovat Texas Instrumentsin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja BrilliantColor on Texas Instrumentsin tavaramerkki. InFocus, In Focus, and INFOCUS (tyylitelty) ovat InFocus Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tässä käyttöoppaassa käytetyt tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, mikä täten tunnustetaan. i

3 Käyttöopas Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa Tärkeää: On vahvasti suositeltavaa, että luet tämän osan huolellisesti ennen kuin käytät projektoria. Nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet mahdollistavat projektorin useiden vuosien turvallisen käytön. Säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten. Käytetyt symbolit Tässä laitteessa ja käyttöoppaassa käytettyjen varoitussymbolien tarkoitus on varoittaa sinua vaarallisista tilanteista. Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkintätapoja ilmoittamaan tärkeistä tiedoista. Huomaa: Tarjoaa lisätietoja käsiteltävästä asiasta. Tärkeää: Tarjoaa lisätietoja, jotka on syytä huomioida. Vaara: Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta. Varoitus: Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta, luoda vaarallisen tilanteen tai aiheuttaa henkilövahingon. Tässä käyttöoppaassa osien nimet ja OSD-valikkokohteet on esitetty lihavoituina, kuten tässä esimerkissä: Paina kaukosäätimen MENU-painiketta avataksesi NÄYTTÖ-valikon. Yleisiä turvallisuustietoja Älä avaa laitteen koteloa. Tässä laitteessa ei ole projektorin lamppua lukuun ottamatta käyttäjän huollettavia osia. Laitteen tarvitessa huoltoa ota yhteys InFocus-yritykseen osoitteessa Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan ja laitteen kotelon varoituksia ja ilmoituksia vaaroista. Projektorin lamppu on suunniteltu erittäin kirkkaaksi. Älä katso linssiin lampun palaessa välttääksesi silmien vahingoittumisen. Älä aseta tätä laitetta epävakaalle alustalle, jalustalle tai telineelle. Vältä käyttämästä laitetta lähellä vettä, suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämmityslaitetta. Älä aseta laitteen päälle raskaita kohteita kuten kirjoja tai kasseja. Vaara: Vältä käyttämästä projektoria pölyisessä ympäristössä. Tärkeää: Projektorin tuuletusaukot tarjoavat hyvän ilmankierron, joka jäähdyttää projektorin lamppua. Älä tuki tuuletusaukkoja. ii

4 Esipuhe Huomautus projektorin asentamisesta Aseta projektori vaaka-asentoon Projektorin kallistuskulma ei saa olla yli 15 astetta, eikä projektoria saa asentaa millään muulla tavoin kuin pöytä- tai kattokiinnityksellä, muuten lampun käyttöikä saattaa lyhentyä merkittävästi. Jätä vähintään 50 cm tyhjä tila tuulettimen ilmanpoistoa varten. Minimi 500mm Minimi 500mm Minimi 500mm (19,69 inch) (19,69 inch) (19,69 inch) Minimi 100mm (3,94 (10 inch) cm) Minimi 500mm (19,69 inch) Minimi 300mm (30,00 cm) (11,81 inch) Varmista, etteivät ilmanottoaukot kierrätä poistoaukon kuumaa ilmaa. Kun projektoria käytetään suljetussa tilassa, varmista, ettei suljetun tilan ilman lämpötila ylitä lämpötila-alueen 5 35 C(41 95 F) rajaa, ja ettei ilman otto- ja poistoaukkoja ole tukittu. Kaikkien koteloiden on läpäistävä sertifioitu lämpötesti, jolla varmistetaan, ettei projektori kierrätä poistoilmaa, mikä voisi aiheuttaa laitteen sammumisen, vaikka kotelon lämpötila olisi hyväksytyn lämpötila-alueen 5 35 C(41 95 F) sisällä. Sähköturvallisuus Käytä vain toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa. Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Aseta virtajohto paikkaan, jossa sen päältä ei kävellä. Poista paristot kaukosäätimestä, kun varastoit sen tai et käytä sitä pitkään aikaan. iii

5 Käyttöopas Lampun vaihtaminen Lampun vaihtaminen voi olla vaarallista, jos se tehdään väärin. Katso luvusta Projektorin lampun vaihtaminen sivulla 42 tämän toimenpiteen selkeät ja turvalliset ohjeet. Ennen lampun vaihtamista: Irrota virtajohto pistorasiasta. Anna lampun jäähtyä noin tunti. Projektorin puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Katso luku Projektorin puhdistaminen sivulla 45. Anna lampun jäähtyä noin tunti. Säädösvaroitukset Ennen kuin asennat projektorin ja käytät sitä, lue säädösilmoitukset Säädöstenmukaisuus-osassa sivulla 57. Tärkeitä kierrätysohjeita: Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa. Tämä tuote voi sisältää muuta elektroniikkaromujätettä, joka voi olla vaarallista, jollei sitä hävitetä oikein. Käsittele lamppua varoen ja hävitä se paikallisten tai alueellisten säädösten mukaisesti. Lisätietoja saat elektroniikkateollisuuden liitosta osoitteesta Lamppukohtaista kierrätystietoa on osoitteessa Symbolien selitykset HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä sähkö- ja elektronisia laitteita kotitalous- tai kunnallisessa jätehuollossa. EU-maissa on käytettävä erillisiä kierrätyskeräyskeskuksia. Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämä käyttöopas on tarkoitettu loppukäyttäjille, ja oppaassa kuvataan, kuinka DLP-projektori asennetaan ja kuinka sitä käytetään. Aina kun mahdollista, asiaan liittyvät tiedot, kuten kuvitus ja toiminnon kuvaus, on pidetty yhdellä sivulla. Tämä tulostusystävällinen muoto on mukava ja säästää paperia suojellen siten ympäristöä. On suositeltavaa tulostaa vain osat, jotka ovat merkityksellisiä tarpeittesi kannalta. iv

6 Sisältö Esipuhe NÄIN PÄÄSET ALKUUN... 1 PAKKAUKSEN TARKISTUSLISTA... 1 PROJEKTORIN OSIEN ESITTELY... 2 Näkymä etukulmasta... 2 Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet... 3 Näkymä takaa... 4 Näkymä alta... 6 KAUKOSÄÄDIN... 7 ASETUS JA KÄYTTÖ... 9 KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN ASETTAMINEN... 9 VALINNAISEN LINSSIN ASENTAMINEN TAI IRROTTAMINEN Linssin irrottaminen projektorista Uuden linssin asentaminen PROJEKTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN KÄYTTÖSALASANAN ASETTAMINEN (TURVALUKKO) PROJEKTORIN TASON SÄÄTÄMINEN PROJEKTIOKUVAN SIJAINNIN SÄÄTÄMINEN SHIFT-TOIMINNOLLA Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö Vaihteluvälikaavio ZOOMAUKSEN, TARKENNUKSEN JA TRAPETSIKORJAUKSEN SÄÄTÖ ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ KUVARUUTUNÄYTÖN (OSD) VALIKKOASETUKSET OSD-VALIKON SÄÄTIMET Kuvaruutuvalikossa navigointi NÄYTTÖVALIKON KIELEN VALINTA OSD-VALIKON YLEISKATSAUS OSD-ALAVALIKON YLEISKATSAUS KUVAVALIKKO Lisäasetukset TIETOKONEVALIKKO VIDEO/AUDIO-VALIKKO Audio ASENNNUS I -VALIKKO Lisäasetukset ASENNNUS II -VALIKKO Lisäasetukset Tehdasasetusten palautus Tila KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS PROJEKTORIN LAMPUN VAIHTAMINEN PROJEKTORIN PUHDISTAMINEN Linssin puhdistaminen Kotelon puhdistaminen VIANETSINTÄ YLEISIÄ ONGELMIA JA RATKAISUJA VIHJEITÄ VIANETSINTÄÄN LED-VIRHEVIESTIT KUVAONGELMAT LAMPPUONGELMAT KAUKOSÄÄDINONGELMAT ÄÄNIONGELMAT PROJEKTORIN TOIMITTAMINEN HUOLTOON HDMI - KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA v

7 Käyttöopas TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT PROJISOINTIETÄISYYS JA -KOKO AJOITUSTILATAULUKKO PROJEKTORIN MITAT SÄÄDÖSTENMUKAISUUS FCC-VAROITUS KANADA WEEE TURVALLISUUSVARMENNUKSET vi

8 Safety Booklet IN5312/IN5314 Käyttöopas Pakkauksen tarkistuslista NÄIN PÄÄSET ALKUUN Pura projektori varovasti pakkauksesta ja tarkista, että seuraavat nimikkeet ovat mukana: DLP-PROJEKTORI KAUKOSÄÄDIN (PARISTOT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN) CD-ROM (TÄMÄ KÄYTTÖOPAS) VGA-KAAPELI VIRTAJOHTO (MAAKOHTAINEN) REKISTERÖINTIKORTTI TURVALLISUUSLEHTINEN PIKAOPAS TAKUULEHTINEN Ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään, jos jokin nimike puuttuu, näyttää vahingoittuneelta tai jos laite ei toimi. On suositeltava säilyttää alkuperäinen pakkausmateriaali mahdollista laitteen tulevaa palautusta takuuhuoltoon. 1

9 Käyttöopas Projektorin osien esittely Näkymä etukulmasta KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä 7 2. Linssi Projektorin linssi 3. Tarkennusrengas Tarkentaa projisoidun kuvan. 4. Zoomausrengas Suurentaa projisoitua kuvaa Nostojalka Säätää projektorin tasoa Toimintonäppäimet Katso Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet Lampun kansi Poista kansi lamppua vaihdettaessa Linssin pystysuuntainen siirto Linssin vaakasuuntainen siirto 10. Linssin vapautuspainike Säätää kuvan sijaintia pystysuunnassa 17 Säätää kuvan sijaintia vaakasuunnassa 18 Paina vapautuspainiketta ennen kuin vaihdat linssin 10 2

10 IN5312/IN5314 Käyttöopas Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. VALIKKO Avaa ja sulkee OSD-valikot 2. (Vasen-nuoli) 3. (Ylä-nuoli) 4. (Ala-nuoli) 5. (Oikea-nuoli) 6. VALITSE OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen Pikavalikko Äänenvoimakkuuden säätöön Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin Pikavalikko Trapetsikorjaukseen Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin Pikavalikko Trapetsikorjaukseen OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen Pikavalikko Äänenvoimakkuuden säätöön Antaa tai vahvistaa korostetun OSDvalikkokohteen 21 3

11 Käyttöopas Näkymä takaa KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. DC 12 V LIIPAISIN 12V:n näytön liipaisimen liittämiseen (maks. 200 ma) 2. AUDIO 5 (V ja O) Audiokaapelin LIITTÄMISEEN TULOLAITTEESTA 3. VIDEO Videolaitteen KOMPOSIITTIKAAPELIN liittämiseen 4. S-VIDEO Videolaitteen S-VIDEOKAAPELIN liittämiseen 5. YPbPr Komponenttivideolaitteen KOMPONENTTIKAAPELIN liittämiseen 6. BNC Tietokoneen tai videolaitteen BNC-KAAPELIN liittämiseen 7. AC IN Virtakaapelin LIITTÄMISEEN 8. Virtakytkin Kytkee projektorin virran päälle Turvakaapelin ankkuri Kiinnitä kattokiinnityksen turvakaapeli tähän ankkuriin 10. Turvalukko Liitä turvalukkojärjestelmä projektoriin ja kiinnitä johonkin kiinteään kohteeseen 11. AUDIO 4 (V ja O) Tulolaitteen audiokaapeli S:n liittämiseen 12. SARJALIITÄNTÄ Komentokeskuksen RS-232-sarjaporttikaapelin liittämiseen 13. IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä AUDIO 3 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen 15. ÄÄNILÄHTÖ AUDIOKAAPELIN liittämiseen ulkoiseen kaiutinjärjestelmään 16. VGA OUT RGB-kaapelin liittämiseen näyttöön (Läpikäynti vain VGA1:n kautta) 17. LAN LAN-verkkokaapelin liittämiseen 4

12 IN5312/IN5314 Käyttöopas 18. USB Tietokoneen USB-KAAPELIN LIITTÄMISEEN (käytetään projektorin diaesitysten säätöön kaukosäätimellä) 19. HDMI HDMI-laitteen HDMI-KAAPELIN liittämiseen 20. AUDIO 2 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen 21. DVI-D Tietokoneen DVI-kaapelin liittämiseen (ei kuulu toimitukseen) VALMIS- MERKKIVALO LÄMPÖTILAN MERKKIVALO VIRRAN MERKKIVALO 25. VIRTA-painike Tasainen punainen Vilkkuva keltainen Tasainen punainen Tasainen keltainen Tasainen sininen Vilkkuva keltainen Normaalikäyttö Lamppu ei ole valmis Ylikuumeneminen Valmiustila Normaalikäyttö Käynnistetään tai sammutetaan/jäähdytetään Kytkee projektorin päälle tai pois (päävirtakytkin on ensin kytkettävä päälle) AUDIO 1 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen 27. VGA1 Tietokoneen tai videolaitteen RGB-KAAPELIN liittämiseen 28. VGA2 Tietokoneen tai videolaitteen RGB-KAAPELIN liittämiseen Huomaa: Jos videolaitteessa on useita tulolähteitä, on suositeltavaa liittää ensisijaisesti HDMI, komponentti, S-Video tai komposiitti paremman kuvanlaadun varmistamiseksi. Varoitus: Irrota turvallisuusvarotoimena kaikki projektorin virtajohdot ja liitetyt laitteet ennen liitäntöjen tekemistä. 5

13 Käyttöopas Näkymä alta KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. Säätö-/nostojalka 2. Kattotukireiät Nosta ja kierrä jalkaa muuttaaksesi ja hienosäätääksesi projektorin heijastuskulmaa. 16 Käytä ainoastaan InFocus-kattokiinnitysjärjestelmää (p/n PRJ-MNT- UNIV). Kysy InFocus-jälleenmyyjältä tai katso lisätietoja osoitteesta Huomaa: Varmista asentaessasi, että käytät ainoastaan UL Listed -kattokiinnityksiä. Käytä kattoasennuksissa hyväksyttyjä kiinnityslaitteita ja M4-ruuveja, joiden maksimiruuvaussyvyys on 6 mm(0.23 inch). kattokiinnityksen on oltava rakenteeltaan sopivan muotoinen ja riittävän tukeva. Kattokiinnityksen kuormakapasiteetin on oltava suurempi kuin asennetun laitteen, ja lisävarotoimena sen on pystyttävä kantamaan kolme kertaa laitteen paino 60 sekunnin ajan. 6

14 IN5312/IN5314 Käyttöopas Kaukosäädin Tärkeää: 1. Vältä käyttämästä projektoria kirkkaassa loistelamppuvalaistuksessa. Tietyt korkeataajuuksiset loistevalot voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa. 2. Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Jos kaukosäätimen ja projektorin välillä on esteitä, voit heijastaa signaalin joidenkin heijastavien pintojen, kuten projektorin valkokankaan, kautta. 3. Projektorin painikkeilla ja näppäimillä on samat toiminnot kuin kaukosäätimen vastaavilla. Tässä käyttöoppaassa toiminnot kuvataan kaukosäätimeen perustuen. 7

15 Käyttöopas KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. Virta päällä Projektorin käynnistämiseen LED-merkkivalo Syttyy, kun kaukosäätimen näppäimiä on painettu 3. Näyttötila Valitse sopiva esiasetustila käyttöympäristön mukaan 4. Kontrasti Näytä kontrastiasetuspalkki ja säädä oikea- ja vasen-näppäimellä 5. Kirkkaus Näytä kirkkausasetuspalkki ja säädä oikea- ja vasen-näppäimellä Kuvaruutuvalikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella 6. Vasen kohdistin siirrytään vasemmalle. Kun projektorin ja PC:n välillä on 21 USB-liitäntä, näytetään edellinen esityksen dia 7. Valikko Kuvaruutuvalikon näyttäminen 8. Automaattinen kuva PC-kuvan uudelleensynkronointi 9. Yliskannaus Yliskannauksen säätö 10. Lähde-1 VGA 11. Lähde-4 S-Video 12. Lähde-7 Ei sovellettavissa 13. Virta pois Projektorin sammuttamiseen Lähde Näyttää lähdevalikon 15. Info Näyttää projektorin tiedot 16. Mykistä Mykistää äänet Valitse Ylänuoli / Trapetsikorjaus+ 19. Oikea-nuoli 20. Ala-nuoli / Trapetsikorjaus - OSD-valikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään valikossa ylöspäin. Muuten sillä säädetään trapetsikorjausta Asetusten valintaan ja vahvistamiseen kuvaruutuvalikossa Kuvaruutuvalikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään oikealle. Kun projektorin ja PC:n välillä on USB-liitäntä, näytetään seuraava esityksen dia OSD-valikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään valikossa alaspäin. Muuten sillä säädetään trapetsikorjausta 21. Muuta kokoa Kuvan kuvasuhteen muuttamiseen 22. Tyhjä Näytön tyhjentämiseen 23. Äänenvoimakkuus + Äänenvoimakkuuden lisäämiseen 24. Pysäytä Videon pysäyttämiseen 25. Äänenvoimakkuus - Äänenvoimakkuuden laskemiseen 26. Lähde-3 HDMI Lähde-2 HDMI Lähde-6 Ei sovellettavissa 29. Lähde-5 Komposiitti 30. Valo Kytkee kaukosäätimen taustavalon päälle tai pois 31. Lähde-8 Ei sovellettavissa 21 8

16 IN5312/IN5314 Käyttöopas ASETUS JA KÄYTTÖ Kaukosäätimen paristojen asettaminen 1. Irrota paristolokeron kansi siirtämällä kantta nuolen suuntaan. 2. Aseta paristot (eivät kuulu toimitukseen) lokeroon kuten kuvassa. 3. Aseta kansi takaisin. Vaara: 1. Käytä ainoastaan AA-paristoja (Alkali-paristot ovat suositeltavia). 2. Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti. 3. Poista paristot, kun projektoria ei käytetä pitkään aikaan. 4. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja äläkä käytä eri paristotyyppejä sekaisin. 9

17 Käyttöopas Valinnaisen linssin asentaminen tai irrottaminen Vaara: Älä ravista projektoria tai linssikomponentteja tai altista niitä suurelle paineelle, koska projektori ja linssikomponentit sisältävät herkkiä osia. Ennen linssin irrottamista tai asentamista sammuta projektori, odota tuulettimien pysähtymistä ja kytke virtakytkin pois päältä. Älä kosketa linssin pintaa irrottaessasi tai asentaessasi linssiä. Älä altista linssin pintaa sormenjäljille, pölylle tai öljylle. Älä naarmuta linssin pintaa. Työskentele pehmeällä kankaalla päällystetyllä tasaisella pinnalla, jotta linssi ei naarmuuntuisi. Jos irrotat ja varastoit linssin, aseta projektoriin linssinsuojus pölyltä ja lialta suojaamista varten. Linssin irrottaminen projektorista 1. Avaa työntämällä ja vapauttamalla yläkansi, kuten kuvassa. 2. Avaa lukitus painamalla LINSSIN VAPAUTUS -painiketta. 3. Ota linssistä kiinni. Iiriksen IRIS PIN nastan 4. Kierrä linssiä vastapäivään. Asennettu linssi irtoaa. 5. Vedä projektorin linssi varovasti pois. 10

18 IN5312/IN5314 Käyttöopas Uuden linssin asentaminen 1. Aseta lovet oikeansuuntaisesti ja aseta sähköinen kontaktialusta oikein kuvan mukaisesti. Huomautus: Iiriksen nastan tulisi osoittaa kuvan mukaiseen suuntaan. Iiriksen nastan 2. Käännä linssiä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. 11

19 Käyttöopas Projektorin käynnistäminen ja sammuttaminen 1. Irrota linssinsuojus. 2. Liitä virtajohto projektoriin. Liitä johdon toinen pää pistorasiaan. Tarkista että laitteen takana oleva virtakytkin on kytketty päälle. Liittämisen jälkeen virran LEDmerkkivalo palaa keltaisena. 3. Käynnistä lamppu painamalla projektorin takana olevaa - painiketta tai kaukosäätimen virtapainiketta. Virran LED-merkkivalo alkaa vilkkua keltaisena. Aloitusnäyttö näkyy noin 30 sekunnissa. Huomaa: Kun käytät projektoria ensimmäistä kertaa, voit valita haluamasi kielen pikavalikosta, kun aloitusnäyttö tulee näkyviin. 12

20 IN5312/IN5314 Käyttöopas 4. Jos useampia kuin yksi tulolaite on kytketty, paina LÄHDE-painiketta ja vieritä laitteiden välillä - tai -näppäimellä. VGA 1: Analoginen RGB VGA 2: Analoginen RGB BNC: Analogiset/SDI-videotulot HDMI: Teräväpiirto-multimedialiittymä DVI: DVI Komponenttivideo:DVD-tulo YCbCr/YPbPr tai HDTV-tulo YPbPr HD15-liitännän kauttaliitin S-video: Super video (Y/C-erotus) Komposiittivideo: Perinteinen komposiittivideo 5. Kytke projektori pois päältä painamalla kaukosäätimen Virta pois -painiketta. Kun Virta pois? /Paina Virta-painiketta uudelleen - viesti tulee näkyviin, paina VIRTApainiketta kahdesti. Projektori sammuu. Huomio: 1. Varmista, että poistat linssinsuojuksen ennen kuin käynnistät projektorin. 2. Älä irrota virtajohtoa ennen kuin VALMIS LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Se ilmaisee, että projektori on jäähtynyt. 13

21 Käyttöopas Käyttösalasanan asettaminen (Turvalukko) Voit käyttää neljää (nuoli-) näppäintä salasanan asettamiseen ja estämään projektorin valtuuttamattoman käytön. Otettuna käyttöön salasana on annettava, kun projektori käynnistetään. (Katso lisätietoja OSD-valikkojen käytöstä luvusta Kuvaruutuvalikossa navigointi sivulla 21 ja Näyttövalikon kielen valinta sivulla 22.) Tärkeää: Säilytä salasanaa turvallisessa paikassa. Ilman salasanaa et voi käyttää projektoria. Jos kadotat salasanan, ota yhteys InFocus-yritykseen osoitteessa 1. Avaa OSD -valikko painamalla MENUpainiketta. 2. Siirry Asennus I -valikkoon painamalla - tai -painiketta, paina - tai painiketta korostaaksesi Lisäasetukset-kohdan. Valitse Lisäasetukset valikko painamalla Valitse-painiketta tai oikeaa nuolipainiketta. 3. Valitse Turvalukko painamalla - tai - painiketta. 4. Ota turvalukko käyttöön tai pois käytöstä painamalla - tai - painiketta. Salasanaruutu tulee automaattisesti näkyviin. 14

22 IN5312/IN5314 Käyttöopas 5. Anna salasana käyttämällä joko näppäimistön tai kaukosäätimen painikkeita Mitä tahansa yhdistelmää voidaan käyttää, mukaan lukien sama nuolipainike, mutta on käytettävä viiden nuolipainikkeen painamisen yhdistelmää. Paina MENU-painiketta poistuaksesi valintaruudusta. 6. Salasanan vahvistusvalikko tulee näkyviin, kun projektori käynnistetään ja turvalukko-ominaisuus on käytössä. Anna salasana järjestyksessä, jonka asetit vaiheessa 5. Jo olet unohtanut salasanan, ota yhteys InFocusyritykseen osoitteessa Palvelukeskus varmentaa omistajan ja auttaa salasanan palauttamisessa. 15

23 Käyttöopas Projektorin tason säätäminen Huomioi seuraavaa, kun asennat projektoria: Projektorin pöydän tai telineen on oltava tasainen ja tukeva. Sijoita projektori niin, että se on kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden. Irrota takasäätöjalan vaahtomuoviset välilevyt ennen kuin säädät projektorin kulmaa. Varmista, että kaapelit on sijoitettu suojattuun paikkaan. Muuten niihin voi kompastua. 1. Voit nostaa projektorin tasoa kiertämällä säätöjalkoja myötäpäivään. 2. Voit laskea projektorin tasoa nostamalla projektoria ja kiertämällä säätöjalkoja vastapäivään. 16

24 IN5312/IN5314 Käyttöopas Projektiokuvan sijainnin säätäminen Shift-toiminnolla Linssin vapautus Vaakasuuntainen linssin siirtovipu Pystysuuntainen linssin siirtovipu Shift-toiminto on linssinsiirtotoiminto, jolla projektiokuvan sijaintia voi siirtää vaaka- tai pystysuunnassa seuraavan vaihteluvälin mukaisesti. Shift on ainutlaatuinen järjestelmä, joka mahdollistaa linssinsiirron, mutta säilyttää paljon korkeamman ANSI-kontrastisuhteen kuin tavalliset linssinsiirtojärjestelmät. Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö IN5312:n (XGA) pystysuuntaista kuvan korkeutta voi säätää %, IN5314:lla (WXGA) % (poikkeama = [(O+H)/H] x100 %, O: etäisyys kuvan alareunasta linssin keskikohtaan). Huomaa, että kuvan vaakasijainti voi rajoittaa kuvan suurinta mahdollista korkeussäätöä. Ei ole mahdollista saavuttaa suurinta mahdollista pystysijaintia, jos kuvan vaakasijainti on maksimissa. Katso seuraavasta Shift-vaihteluvälikaaviosta lisätietoja. IN5312:lla (XGA) IN5314:lla (WXGA) Ruudun korkeus(h) 40 % poikkeama 50 % poikkeama 100 % poikkeama Ruudun korkeus(h) 35 % poikkeama 50% poikkeama 105 % poikkeama Etäisyys(L) 17

25 Käyttöopas Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö Kun linssi on keskiasennossa, kuvan vaakasijaintia voidaan säätää vasemmalle tai oikealle korkeintaan 5 % kuvanleveydestä. Huomaa, että kuvan pystysijainti voi rajoittaa kuvan suurinta mahdollista vaakasäätöä. Ei ole mahdollista saavuttaa suurinta mahdollista vaakasijaintia, jos kuvan pystysijainti on maksimissa. Katso seuraavasta Shift-vaihteluvälikaaviosta lisätietoja. Ruudun leveys (W) Vasen puoli Oikea puoli Vaihteluvälikaavio IN5312:lla (XGA) IN5314:lla (WXGA) Wx5% W Wx5% % % offset poikkeama 80 80% % offset poikkeama Wx5% W Wx5% 105% offset poikkeama 85 85% % offset poikkeama Kuvan Max maksimikorkeussiirtymä H image shift=100% = 100 offset % poikkeama Max W image shift=wx5% Kuvan maksimileveyssiirtymä = Wx5 % When Wx5%, Max image shift=80% offset Kun When Wx5%, 100% kuvan offset, maksimisiirtymä Max image = 80 % shift=wx0 poikkeama % Kun 100% poikkeama, kuvan maksimisiirtymä = Wx0 % Kuvan Max maksimikorkeussiirtymä H image shift=105% = 105 offset % poikkeama Kuvan Max maksimileveyssiirtymä W image shift=wx5% = % Kun When Wx5%, Wx5%, kuvan maksimisiirtymä Max image = shift=85% 85 % poikkeama offset When 105% offset, Max image shift=wx0% Kun 105% poikkeama, kuvan maksimisiirtymä = Wx0 % 18

26 IN5312/IN5314 Käyttöopas Zoomauksen, tarkennuksen ja trapetsikorjauksen säätö 1. Käytä Zoomausrengasta projisoidun kuvan ja näyttökoon muuttamiseen. 2. Käytä Kohdistusrengasta projisoidun kuvan terävöittämiseen. 3. Käytä projektorin tai kaukosäätimen TRAPETSIKORJAUSpainikkeita kuvan trapetsivääristymän korjaamiseen (leveämpi ylä- tai alaosa). Kaukosäätimellä ja ohjauspaneelilla 4. Trapetsikorjaussäädin tulee näkyviin näyttöön. 19

27 Käyttöopas Äänenvoimakkuuden säätö 1. Paina projektorin tai kaukosäätimen Äänenvoimakkuuspainikkeita. Äänenvoimakkuuden säädin tulee näkyviin näyttöön. 2. Paina projektorin tai kaukosäätimen Vol +/-. 3. Kytke ääni pois päätä painamalla MYKISTÄpainiketta (Tämä toiminto on käytössä vain kaukosäätimessä). 20

28 IN5312/IN5314 Käyttöopas OSD-valikon säätimet KUVARUUTUNÄYTÖN (OSD) VALIKKOASETUKSET Projektorissa on OSD-valikko, jolla voit tehdä kuvasäätöjä ja muuttaa erilaisia asetuksia. Kuvaruutuvalikossa navigointi Voit käyttää kaukosäätimen kohdistinpainikkeita tai projektorin näppäimistöä navigointiin ja muutosten tekemiseen kuvaruutuvalikossa. 1. Avaa OSD-valikko painamalla MENU-painiketta. 2. Valikkoja on viisi. Voit siirtyä valikkojen välillä painamalla - tai - painiketta. 3. Voit siirtyä valikossa ylös ja alas painamalla - tai painiketta. 4. Muuta asetuksen arvoja painamalla - tai - painiketta. 5. Sulje OSD-valikko tai poistu alavalikosta painamalla MENU-painiketta Huomaa: Videolähteen mukaan kaikki kuvaruutuvalikkokohteet eivät ole käytettävissä. Esimerkiksi Vaaka- /pystyasento-kohteita Tietokone-valikossa voi muokata vain, kun projektori on liitetty tietokoneeseen. Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät himmennettyinä. 21

29 Käyttöopas Näyttövalikon kielen valinta Aseta näyttövalikkokieli haluamaksesi ennen kuin jatkat. 1. Paina MENU-painiketta. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Asennus I-kohtaan. 2. Paina kohdistinpainiketta tai, kunnes Kieli näkyy korostettuna. 3. Paina kohdistinpainiketta tai, kunnes haluamasi kieli näkyy korostettuna. 4. Sulje OSD-valikko painamalla MENU-painiketta. 22

30 IN5312/IN5314 Käyttöopas OSD-valikon yleiskatsaus Seuraavasta kuvasta löydät nopeasti asetuksen tai määrität asetuksen toiminta-alueen. 23

31 Käyttöopas OSD-alavalikon yleiskatsaus 24

32 IN5312/IN5314 Käyttöopas Kuvavalikko Paina MENU-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuvavalikkoon. Käytä - tai -painiketta Kuvavalikossa ylös ja alas siirtymiseen. Muuta asetuksen arvoja painamalla - tai -painiketta. KOHTA KUVAUS Näyttötila Aseta näyttötila painamalla - tai -painiketta. Kirkkaat värit Säädä Kirkkaat värit -arvoa painamalla kohdistinpainiketta tai. Kirkkaus Säädä näytön kirkkautta painamalla kohdistinpainiketta tai. Kontrasti Säädä näytön kontrastia painamalla kohdistinpainiketta tai. Terävyys Säädä näytön tarkkuuden tasoa painamalla kohdistinpainiketta tai. Gamma Säädä näytön gammakorjausta painamalla kohdistinpainiketta tai. Lisäasetukset Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon. Katso luku Lisäasetukset sivulla 26. Palautus Paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki asetukset oletusarvoihin. 25

33 Käyttöopas Lisäasetukset Paina Menu-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Kuva-valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon ja paina sitten Enter- tai -painiketta. Käytä - tai -painiketta Lisäasetukset-valikossa ylös ja alas siirtymiseen. KOHTA KUVAUS Väriavaruus Säädä väriavaruutta painamalla - tai -painiketta. Värilämpötila Säädä värilämpötilaa painamalla kohdistinpainiketta tai. Värien hallinta Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Värien hallinta -valikkoon. Katso sivulta 27 lisätietoja Värien hallinta-toiminnosta. 26

34 IN5312/IN5314 Käyttöopas Värien hallinta Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Värien hallinta -alavalikkoon. KOHTA Punainen Vihreä Sininen Syaani Magenta Keltainen Valkoinen KUVAUS Valitse siirtyäksesi punaisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi vihreän värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi sinisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi syaanin värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi magentan värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi keltaisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. Valitse siirtyäksesi valkoisen värin hallintaan. Paina - tai -painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta. 27

35 Käyttöopas Tietokonevalikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Tietokonevalikkoon. Käytä -tai -painiketta tietokonevalikossa ylös ja alas siirtymiseen. Muuta asetuksen arvoja painamalla - tai -painiketta. KOHTA Vaaka-asento Pystyasento Taajuus Seuranta Automaattinen kuva KUVAUS Paina kohdistinpainiketta tai säätääksesi näytön sijaintia vasemmalle tai oikealle. Paina kohdistinpainiketta tai säätääksesi näytön sijaintia ylös tai alas. Paina kohdistinpainiketta tai säätääksesi A/D-näytteenottokelloa. Paina kohdistinpainiketta tai säätääksesi A/D-näytteenottopistettä. Paina (Enter) / -painiketta säätääksesi automaattisesti vaihetta, seurantaa, kokoa ja sijaintia. 28

36 IN5312/IN5314 Käyttöopas Video/Audio-valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi Video/Audio-valikkoon. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas Video/Audiovalikossa. Muuta asetuksen arvoja painamalla - tai -painiketta. KOHTA KUVAUS Video AGC Värikylläisyys Värisävy Filmikuva Overscan-tila Ääniteksti ääni Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä Automaattisen lisäyksenohjauksen videolähdettä varten. Säädä värikylläisyyttä painamalla - tai -painiketta. Säädä väritasoa/sävyä painamalla - tai -painiketta. Paina - tai -painiketta valitaksesi eri filmikuvan. Ota Overscan-tila tila käyttöön tai pois käytöstä painamalla - tai -painiketta. Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä Äänitekstin. Paina 30. (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Audio-valikkoon. Katso luku Audio sivulla Palautus Paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki asetukset oletusarvoihin. Huomaa: Videon sahalaitaisuutta saattaa ilmetä toistettaessa lomitettua videota. Tämän välttämiseksi avaa Video/Audio-valikko ja säädä Filmikuva-toimintoa. 29

37 Käyttöopas Audio Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Audio-alavalikkoon. KOHTA KUVAUS Äänenvoimakkuus Mykistä Paina - tai -painiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta. Paina - tai -painiketta kytkeäksesi kaiuttimen päälle tai pois. 30

38 IN5312/IN5314 Käyttöopas Asennnus I -valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Asennus I - valikkoon. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas Asennus I-valikossa. Muuta asetuksen arvoa painamalla - tai -painiketta. KOHTA KUVAUS Kieli Tyhjä näyttö Projisointitapa Paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi eri lokalisoidun valikon. (Alue: English/ Français/ Español/ Deutsch/ Português/ 簡 体 中 文 / 繁 體 中 文 / Italiano/ Svenska/ Nederlands/ Suomi/ Dansk/ Norsk/ Polski/ 한국어/ Türkçe/ Bahasa Indonesia/) Paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi tyhjälle näytölle eri värin. Русский/ Painan kohdistinpainiketta tai valitaksesi neljästä projisointitavasta: Etu, Taka, Katto, Taka + Katto Kuvasuhde Säädä videon kuvasuhdetta painamalla kohdistinpainiketta tai. Trapetsikorjaus Säädä näytön trapetsikorjausta painamalla kohdistinpainiketta tai. Digitaalinen zoom Säädä digitaalista zoomia painamalla kohdistinpainiketta tai. Lisäasetukset Palautus Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon. Katso luku Lisäasetukset sivulla 32. Paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki asetukset oletusarvoihin (lukuun ottamatta kieli- ja turvalukkoasetusta). 31

39 Käyttöopas Lisäasetukset Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-alavalikkoon. KOHTA KUVAUS Turvalukko Paina kohdistinpainiketta tai ottaaksesi turvalukkotoiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Kun kuvaa heijastetaan seinälle, paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi Seinän väri erilaisen seinän väriasetuksen. Tämä helpottaa seinäpinnan aiheuttaman värivaihtelun kompensointia. Esitysajastin Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Esitysajastin-valikkoon. Katso luku Esitysajastin sivulla 32. Logo Paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi käynnistyksessä käytettävän heijastuspinnan. Logonkaappaus Kaappaa näkyvä näyttö käytettäväksi käynnistyskuvana painamalla (Enter) / - painiketta. Näppäinlukko Paina kohdistinpainiketta tai ottaaksesi näppäinlukkotoiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Ohjelmistoversio Näyttää ohjelmistoversiotiedot. Esitysajastin Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Esitysajastin-alavalikkoon. KOHTA KUVAUS Ajastin Paina kohdistinpainiketta tai ottaaksesi esitysajastimen käyttöön tai pois käytöstä. Ajastinjakso Säädä näytön ajastinjaksoa painamalla kohdistinpainiketta tai. Ajastimen nollaus Nollaa esitysajastinlaskuri painamalla (Enter) / -painiketta. 32

40 IN5312/IN5314 Käyttöopas Asennnus II -valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Asennus II - valikkoon. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas Asennus II-valikossa. KOHTA Automaattinen lähde Autom. sammutus (min) Automaattinen käynnistys Tuulettimen nopeus Lampun tila Lisäasetukset Tehdasasetusten palautus Tila KUVAUS Ota automaattinen lähteen tunnistus käyttöön tai pois käytöstä painamalla kohdistuspainiketta tai. Kun signaalia ei ole, ota automaattinen lampun automaattinen sammutus käyttöön tai pois käytöstä painamalla kohdistuspainiketta tai. Kun virta on käytössä, ota Automaattinen Virta päälle -toiminto käyttöön painamalla kohdistinpainiketta tai. Vaihda normaalin ja korkean tuulettimen nopeuden välillä painamalla kohdistinpainiketta tai. Huomaa: On suositeltavaa käyttää korkeaa nopeutta korkeissa lämpötiloissa ja korkealla sijaitsevilla paikoilla. 0~1523 m ( 0~4,999 jalkaa ) 1524 m (5,000 jalkaa) 2286 m (7,500 jalkaa) 3048 m (10,000jalkaa) 25 C ( 77 F ) Normaalitila 26~30 C ( 78,8~86 F ) Normaalitila 31~35 C ( 87,8~95 F ) Korkea opeuksinen tila Korkeanopeuksinen tila Korkeanopeuksine n tila Paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi lampun tilan kirkkaammaksi tai lampun käyttöiän pidentämiseksi himmeämmäksi. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon. Katso luku Lisäasetukset sivulla 34. Paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki asetukset tehtaan oletusasetuksiksi. Paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Tila-valikkoon. Katso sivua 41 saadaksesi lisätietoja Tila -toiminnosta. 33

41 Käyttöopas Lisäasetukset Paina Menu-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Asennus II - valikkoon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon ja paina sitten Enter- tai - painiketta. Käytä - tai -painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset-valikossa. Muuta asetuksen arvoa painamalla - tai -painiketta. KOHTA OSD-valikon asetus Lisälaitetesti Lampun tuntien nollaus Matala virta -tila 3D RS-232 Verkko KUVAUS Siirry OSD-asetusvalikkoon painamalla Enter / -painiketta. Katso sivua 35 saadaksesi lisätietoja OSD-valikon asetus-toiminnosta. Siirry Lisälaitetesti-valikkoon painamalla Enter/ -painiketta. Katso sivulta 35 lisätietoja Lisälaitetesti-toiminnosta. Lampun vaihtamisen jälkeen lampputuntilaskuri on nollattava. Katso sivulta 36 lisätietoja Lampun tuntien nollaus-toiminnosta. Kytke Matala virta -tila päälle tai pois painamalla - tai -painiketta. Tämä vaikuttaa virrankulutukseen, kun projektori on valmiustilassa. Kun tämä toiminto on päällä, projektori kuluttaa valmiustilassa sähköä alle 1 wattia. Kun tämä toiminto on pois päältä, projektori kuluttaa valmiustilassa sähköä 9 wattia. Ota eri 3D-tiloja käyttöön tai pois käytöstä painamalla - tai -painiketta. Katso sivulta 36 lisätietoja 3D-valikosta. Paina - tai -painiketta valitaksesi RS232 (etä) - tai Verkko (LAN) -tilan projektorin liitäntätavan mukaan. RJ45:n valinta ottaa käyttöön RJ45-ohjauksen ja ottaa pois käytöstä RS232-portin. RS232:n valinta ottaa käyttöön RS232-ohjauksen ja ottaa pois käytöstä RJ45-verkkoportin. Kun RS232-ohjaus on otettu käyttöön, sarjaporttiasetukset ovat kiinteitä: Baudia 8 bittiä Ei pariteettia 1 pysäytysbitti Ei vuonhallintaa Siirry Verkko-valikkoon painamalla (Enter) / -painiketta. Katso sivulta 37 lisätietoja Verkon tila-toiminnosta. Huomaa: Varmista, että videolähde on yhteensopiva 3D-lähdemateriaalin kanssa. 34

42 IN5312/IN5314 Käyttöopas OSD-valikon asetus KOHTA Valikon sijainti Läpikuultava valikko Valikon näyttö KUVAUS Siirrä OSD-valikon sijaintia painamalla - tai -painiketta. Valitse OSD-valikon taustan läpikuultavuustaso painamalla - tai -painiketta. Valitse OSD-valikon aikakatkaisuviive painamalla - tai -painiketta. Lisälaitetesti KOHTA KUVAUS Kauko-ohjaintesti Suorita infrapunakaukosäätimen diagnostinen testi painamalla (Enter) / - painiketta. Väritesti Valitse näyttöön eri väri painamalla (Enter) / -painiketta. USB-testi Paina (Enter) / -painiketta testataksesi USB-yhteyttä liitetyn tietokoneen kanssa. 35

43 Käyttöopas Lampun tuntien nollaus Katso lisätietoja lampputuntilaskurin nollaamisesta luvusta Projektorin lampun vaihtaminen sivulla 42. 3D Valitse 3D-laseille oikea 3D-asetus: - Valitse DLP-Link, jos lasit ovat yhteensopivat Texas Instrumentsin DLP 3D -standardin kanssa. Tämäntyyppiset lasit eivät tarvitse ulkoista liipaisinta, projisoitu kuva käynnistää ne. - Valitse IR (Infrapuna), jos videolähde käynnistää lasit. Ulkoinen infrapunalähde käynnistää tämäntyyppiset lasit (eivät kuulu toimitukseen). Huomaa: Kun 3D-toiminto on käytössä, nykyiset kuva-asetukset ovat pois käytöstä. 36

44 IN5312/IN5314 Käyttöopas Verkon tila KOHTA KUVAUS Verkon tila DHCP IP-osoite Aliverkon peite Yhdyskäytävä DNS Näyttää verkon liitännän tilan. Kytke DHCP päälle tai pois päältä painamalla - tai -painiketta. Huomaa: Jos valitset DHCP pois päältä, täytä IP-osoite-, Aliverkon peite -, Yhdyskäytävä- ja DNS-kenttä. Anna kelvollinen IP-osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen aliverkon peite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen yhdyskäytävän osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen DNS-nimi, jos DHCP on kytketty pois päältä. Käytä Vahvista asetukset painamalla (ENTER/VALITSE) / -painiketta. 37

45 Käyttöopas Käytön yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi projektorissa on erilaisia verkko- ja etähallintaominaisuuksia. Projektorin LAN/RJ45-toiminnolla projektorin voi liittää verkkoon ja ohjata sitä etänä. Käytettävissä olevia etähallintasäätimiä ovat: Virta päälle/pois, videolähde, kirkkaus- ja kontrastiasetukset, äänen mykistys jne. Projektori (Ethernet) Anna projektorin IP-osoite, joka näkyy Asennus II / Lisäasetukset / Verkon tila -valikossa. Huomaa: DHCP:n on oltava päällä. LAN/RJ45-verkko-ohjausikkuna näyttää seuraavalta: 38

46 IN5312/IN5314 Käyttöopas Sähköposti-ilmoitusten valmistelu 1. Varmista, että käyttäjä pystyy käyttämään LAN RJ45 -toiminnon kotisivua web-selaimella (esim. Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0). 2. Valitse LAN/RJ45-kotisivulla Ilmoitussähköpostiasetukset. 3. Syöttöruudut Ilmoitussähköpostiasetukset-kohdassa ovat oletuksena tyhjiä. 4. Asettaaksesi sähköposti-ilmoitukset, syötä seuraavat tiedot: SMTP-kenttä on postipalvelin sähköpostin lähettämistä varten (SMTP-protokolla). Tämä kenttä on pakollinen. (To)Vastaanottaja-kenttään tulee vastaanottajan sähköpostiosoite (esim. projektorin pääkäyttäjä). Tämä kenttä on pakollinen. (Cc)Kopio-kenttä lähettää kopion ilmoituksesta määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. Tämä kenttä on valinnainen (esim. projektorin pääkäyttäjän assistentti). 39

47 Käyttöopas (From)Lähettäjä-kenttään tulee lähettäjän sähköpostiosoite (esim. projektorin pääkäyttäjä). Tämä kenttä on pakollinen. Valitse ilmoitusehdot rastittamalla haluamasi valintaruudut. Huomaa: Täytä kaikki kentät, kuten yllä on kuvattu. Valitse haluamasi ilmoitusehto ja napsauta Submit(Lähetä)-painiketta suorittaaksesi Sähköposti-ilmoitustestin. Onnistunut testi lähettää ilmoituksen määritettyihin sähköpostiosoitteisiin. Voidaksesi luoda sähköpostiilmoituksen, sinun on valittava ilmoitusehdot ja annettava oikea sähköpostiosoite. (Group)Ryhmä ja (Name)Nimi määrittävät ilmoittavan projektorin ja ne sijaitsevat ilmoituspostipainikkeessa, kuten alla olevassa kuvassa näkyy: 40

48 IN5312/IN5314 Käyttöopas Tehdasasetusten palautus Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas Asennus II-valikossa. Valitse Tehdasasetusten palautus -alavalikko ja paina (Enter) / -painiketta nollataksesi kaikki valikkokohteet tehtaan oletusarvoihin (lukuun ottamatta Kieliasetusta, verkkoasetuksia ja Turvalukkoasetusta). Tila Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas Asennus II-valikossa. Valitse Asennus II-alavalikko ja paina (Enter) / -painiketta siirtyäksesi Tila-alavalikkoon. KOHTA Käytössäoleva lähde Videotiedot Lampputunnit KUVAUS Näyttää aktiivisen lähteen. Näyttää RGB-videolähteen resoluutio/videotiedot ja videolähteen väristandardin. Näyttää tuntimäärän, jonka lamppu on ollut käytössä Normaali- ja Kirkas-tilassa. 41

49 Käyttöopas Projektorin lampun vaihtaminen KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS Projektorin lamppu on vaihdettava, kun se on palanut. Varmista, että käytät tälle projektorille suunniteltua InFocus-lamppumoduulia. Voit tilata uusia lamppuja osoitteesta (määrätyillä alueilla) tai jälleenmyyjältä. Vain alkuperäiset InFocus-lamput on testattu käytössä tässä projektorissa. Muiden kuin InFocus-lamppujen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon ja mitätöi projektorin takuun. InFocus ei ole vastuussa muiden lamppujen suorituskyvystä, turvallisuudesta tai sertifioinnista. Varoitus: Projektorissa käytetään korkeapaineista elohopea-lasilamppua. Lamppu voi rikkoutua ennenaikaisesti tai se voi räjähtää voimakkaalla äänellä, jos sitä tärisytetään, naarmutetaan tai käsitellään kuumana. Riski lampun vioittumiseen tai räjähtämiseen lisääntyy myös lampun ikääntyessä; vaihda lamppu, kun näet "Vaihda lamppu"-ilmoituksen. Älä kosketa tai tuki projektorin linssiä millään esineellä, sillä voi johtaa linssin vahingoittumiseen. Tuotteen takuu ei kata linssin naarmuuntumista, uurtumista tai muita linssin vaurioita. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen lampun vaihtoa. Älä pudota lamppumoduulia. Lasinsirpaleet voivat levitä ja aiheuttaa vamman. Älä koske mihinkään lamppumoduulin lasipintaan. Sormenjäljet voivat sumentaa projisoinnin terävyyttä ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen. Ole erittäin varovainen, kun irrotat lamppukotelon. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että lamppu räjähtää, syntyy pieniä lasinsirpaleita. Lamppumoduuli on suunniteltu pidättämään suurimaan osan näistä sirpaleista, mutta ole silti varovoinen irrottaessasi sitä. Ennen rikkoutuneen lampun vaihtoa puhdista lamppuosasto ja poista kaikki puhdistusmateriaali. Pese kädet lampun vaihdon jälkeen. Kun vaihdat kattokiinnitetyn projektorin lampun, käytä suojalaseja silmävammojen ehkäisemiseksi. Hg Lamppu sisältää elohopeaa. Käsittele lamppua paikallisten hävitystä koskevien säädösten mukaisesti. Katso lisätietoja osoitteesta Varmista, että kytket projektorin virran pois päältä ja irrotat virtajohdon vähintään 60 minuuttia ennen lampun vaihtamista. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma. 1. Sammuta projektorin virta painamalla kahdesti VIRTA-painiketta. 2. Anna projektorin jäähtyä vähintään 60 minuuttia. 3. Irrota virtajohto. 42

50 IN5312/IN5314 Käyttöopas 4. Löysää lamppukannen kiinnitysruuvit. 5. Työnnä kantta ylös ja irrota se paikaltaan. 6. Irrota lamppumoduulin kaksi kiinnitysruuvia ruuvitaltalla. 7. Vedä lamppumoduuli ulos. 43

51 Käyttöopas 8. Asenna uusi lamppumoduuli toistamalla vaiheet 1-7 käänteisessä järjestyksessä. Suuntaa asentaessasi lamppumoduuli liittimen kanssa ja varmista, että se on vaakasuorassa välttääksesi vahinkoja. Huomaa: Lamppumoduulin on oltava tiukasti paikoillaan ja lampun liitin on liitettävä oikein ennen ruuvien kiristämistä. 9. Käynnistä projektori ja nollaa lamppu, kun lamppumoduuli on vaihdettu. Lampun nollaus: Paina Menu-painiketta Valitse Asennus II / Lisäasetukset ValitseLampun tuntien nollaus Säädä asetuksia painamalla - tai -painiketta. 44

52 IN5312/IN5314 Käyttöopas Projektorin puhdistaminen Projektorin pitäminen puhtaana pölystä ja liasta auttaa varmistamaan laitteen häiriöttömän toiminnan. Varoitus: 1. Varmista, että sammutat projektorin ja irrotat virtajohdon vähintään 60 minuuttia ennen puhdistusta. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma. 2. Käytä puhdistukseen vain kostutettua liinaa. Älä päästä vettä tuuletusaukoista projektorin sisään. 3. Jos vain vähän vettä joutuu projektorin sisään puhdistuksen aikana, jätä projektori virtajohto irrotettuna hyvin tuuletettuun tilaan useiksi tunneiksi ennen käyttöä. 4. Jos puhdistuksen yhteydessä vettä pääsee paljon projektorin sisään, projektori on toimitettava huoltoon. Linssin puhdistaminen Useimmat kameraliikkeet myyvät optisten linssien puhdistusvälineitä. Projektorin linssi puhdistetaan seuraavasti. 1. Levitä hiukan optisen linssin puhdistusainetta puhtaalle, pehmeälle liinalle. (Älä levitä puhdistusainetta suoraan linssille.) 2. Pyyhi linssiä kevyesti kiertävällä liikkeellä. Vaara: 1. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. 2. Välttääksesi projektorikotelon värimuutokset tai haalistumisen, älä päästä sille puhdistusainetta. Kotelon puhdistaminen Projektorikotelo puhdistetaan seuraavasti. 1. Pyyhi pölyt puhtaalla, kostealla liinalla. 2. Kostuta liina lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella ja pyyhi kotelo. 3. Huuhtele pesuneste pois liinasta ja pyyhi projektori uudelleen. Vaara: Estääksesi kotelon värimuutokset tai haalistumisen älä käytä hankaavia alkoholipohjaisia puhdistusaineita. 45

53 Käyttöopas VIANETSINTÄ Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja Näissä ohjeissa annetaan vihjeitä projektorin käytössä mahdollisesti ilmenevien ongelmien käsittelyyn. Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua, ota yhteys InFocus-yritykseen osoitteessa Usein ongelmalla on niinkin yksinkertainen syy kuin löysä liitäntä. Tarkista seuraava, ennen kuin siirryt ongelmakohtaisiin ratkaisuihin. Käytä toista sähkölaitetta varmistaaksesi pistorasian toiminnan. Varmista, että projektori on kytketty päälle. Varmista, että kaikki liitännät on liitetty kunnolla. Varmista, että liitetty laite on kytketty päälle. Varmista, ettei liitetty tietokone ole valmiustilassa. Varmista, ettei liitetty kannettava tietokone ole määritetty ulkoiseksi näytöksi. (Tämä tehdään tavallisesti painamalla kannettavan Fn-näppäinyhdistelmää. Siirry osoitteeseen ja avaa Learn tab (Opi-välilehti) nähdäksesi kannettavan aktivointitaulukon.) Vihjeitä vianetsintään Kokeile kunkin ongelmakohtaisen osan vaiheita ehdotetussa järjestyksessä. Sen avulla voit ratkaista joitakin ongelmia nopeammin. Yritä paikallistaa ongelma ja välttää toimivien osien vaihtaminen. Jos esimerkiksi vaihdat paristot ja ongelma ei poistu, aseta alkuperäiset paristot takaisin ja siirry seuraavaan vaiheeseen. Pidä kirjaa vaiheista, joita teet vikaa etsiessäsi. Nämä tiedot voivat olla hyödyksi, kun soitat Tekniseen tukeen saadaksesi palvelua. 46

54 IN5312/IN5314 Käyttöopas LED-virheviestit VIRHEKOODIVIESTIT VIRRAN MERKKIVALO LÄMPÖTILAN MERKKIVALO VALMIS- MERKKIVALO Ylikuumeneminen POIS Tasainen punainen POIS Lämpökatkaisun tilavirhe Vilkkuu punaisena 4x POIS POIS Lamppuvirhe Vilkkuu punaisena 5x POIS Vilkkuu punaisena 1x Kuristinvirhe Vilkkuu punaisena 5x POIS Vilkkuu punaisena 2x Tuuletin1-virhe Vilkkuu punaisena 6x POIS Vilkkuu punaisena 1x Tuuletin2-virhe Vilkkuu punaisena 6x POIS Vilkkuu punaisena 2x Tuuletin3-virhe Vilkkuu punaisena 6x POIS Vilkkuu punaisena 3x Lampun luukku auki Vilkkuu punaisena 7x POIS POIS DMD-virhe Vilkkuu punaisena 8x POIS POIS Väripyörävirhe Vilkkuu punaisena 9x POIS POIS Virheen ilmetessä irrota virtajohto ja odota yksi (1) minuutti ennen kuin käynnistät projektorin uudelleen. Jos VIRTA- tai VALMIS-LED-merkkivalo vilkkuu yhä tai LÄMP. LED palaa yhä, ota yhteys InFocus-yrityksen tekniseen tukeen osoitteessa Kuvaongelmat Ongelma: Näytölle ei ilmesty kuvaa 1. Varmista kannettavan tai pöytätietokoneen asetukset. 2. Sammuta kaikki laitteet ja käynnistä ne uudelleen oikeassa järjestyksessä. 3. Monet kannettavat eivät kytke automaattisesti ulkoisia videoportteja, kun projektori liitetään. Tavallisesti näppäinyhdistelmä FN + F8 tai CRT/LCD-näppäin kytkee ulkoisen näytön päälle ja pois. Paikallista CRT/LCD-toimintonäppäin tai toimintonäppäin, jossa on monitorisymboli. Paina FN-näppäintä ja näyttömerkinnällä varustettua näppäintä samanaikaisesti. Ongelma: Kuva on epätarkka 1. Säädä projektorin Tarkennus-toimintoa. 2. Paina kaukosäätimen Automaattinen kuva -painiketta. 3. Varmista, että projektorin etäisyys heijastusnäytöstä on projisointialueella. (7 m / 23' vakiolinssillä; 20 m / 66' pitkällä linssillä ja 3 m / 10' lyhyellä linssillä). 4. Tarkista, että projektorin linssi on puhdas. Ongelma: Kuva on leveämpi ylhäällä tai alhaalla (Trapetsi-ilmiö) 1. Sijoita projektori niin, että se on mahdollisimman kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden. 2. Korjaa ongelma painamalla kaukosäätimen tai projektorin Trapetsikorjaus-painikkeita. Ongelma: Kuva näkyy käänteisenä Tarkista Heijastus-asetus näyttövalikon Kuva-valikossa. Ongelma: Kuvassa näkyy jälkivarjostusta 1. Palauta näyttövalikon Tietokone-valikon Taajuus- ja Seuranta-asetus oletusasetuksiin. 2. Varmista, ettei ongelma aiheudu liitetyn tietokoneen videokortista liittämällä toinen tietokone. 47

55 Käyttöopas Ongelma: Kuva on litteä ja ilman kontrastia Säädä Kontrasti-asetusta näyttövalikon Kuva-valikossa. Ongelma: Projisoidun kuvan väri ei vastaa lähteen kuvan väriä. Säädä Värilämpötila- ja Gamma-asetusta näyttövalikon Kuva-valikossa. Lamppuongelmat Ongelma: Projektorista ei tule valoa. 1. Varmista, että virtakaapeli on kiinnitetty tiukasti. 2. Varmista virtalähteen kunto käyttämällä toista sähkölaitetta. 3. Käynnistä projektori oikeassa järjestyksessä ja varmista, että VIRRAN LED-merkkivalo palaa sinisenä. 4. Jos olet vaihtanut lampun hiljattain, kokeile lamppuliitäntöjen tekemistä uudelleen. 5. Vaihda lamppumoduuli. 6. Aseta vanha lamppumoduuli takaisin projektoriin ja toimita projektori huoltoon. Ongelma: Lamppu sammuu 1. Virtapiikit voivat aiheuttaa lampun sammumisen. Irrota virtajohto ja liitä se takaisin ja paina virtapainiketta. 2. Jos lamppu ei vieläkään syty, irrota projektori verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä 60 minuuttia. Vaihda lamppu. 3. Jos uuden lampun vaihtaminen ei korjaa ongelmaa, aseta vanha lamppu takaisin projektoriin ja toimita projektori korjattavaksi. Kaukosäädinongelmat Ongelma: Projektori ei vastaa kaukosäätimeen. 1. Osoita kaukosäätimellä projektorin etätunnistinta. 2. Varmista ettei kaukosäätimen ja tunnistimen välillä ole esteitä. 3. Sammuta kaikki huoneen loistelamput. 4. Tarkista onko paristojen napaisuus oikein. 5. Vaihda paristot. 6. Sammuta muut lähellä olevat infrapunatoimintoa käyttävät laitteet. 7. Vaihda kaukosäädin. 48

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI. Käyttäjän ohjekirja

Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI. Käyttäjän ohjekirja Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI Käyttäjän ohjekirja Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama, ja

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet Hoito- ja turvallisuusohjeet 1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa kätesi ennen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO V6065EA käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

Helppo seitsemänvaiheinen

Helppo seitsemänvaiheinen HP DeskJet 720C Series -kirjoitin Helppo seitsemänvaiheinen asennus Onnittelumme uuden HP DeskJet 720C Series -kirjoittimen omistajalle! Tässä näkyy laatikon sisältö. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä HP-jälleenmyyjääsi

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

HP 2400/2500 ultrakevyt telakointiasema Käyttöopas

HP 2400/2500 ultrakevyt telakointiasema Käyttöopas HP 2400/2500 ultrakevyt telakointiasema Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/support Kysy Philipsiltä SRP3011 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Yleiskaukosäädin 2 Johdanto 2 Kaukosäätimen yleiskuvaus

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-420 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-420  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT 1. Painike "ON/OFF" 2. Painike "HOUR TU -" 3. Painike "MIN TU +" 4. Painike

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot