DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa."

Transkriptio

1

2 Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää materiaalia ei saa monistaa ilman tekijän kirjallista lupaa. Tekijänoikeudet 2011 Vastuuvapauslauseke Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään esityksiä tai takuita tämän asiakirjan sisällölle ja erityisesti sanoutuu irti kaikista epäsuorista takuista myytävyydestä tai soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja tehdä aika-ajoin muutoksia sen sisältöön ilman velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista kenellekään. Tavaramerkkien tunnustaminen Apple, Macintosh ja PowerBook Apple Computer, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM on International Business Machines, Incin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, PowerPoint ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. DLP, DLP Link ja DLP logo ovat Texas Instrumentsin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja BrilliantColor on Texas Instrumentsin tavaramerkki. InFocus, In Focus, and INFOCUS (tyylitelty) ovat InFocus Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tässä käyttöoppaassa käytetyt tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, mikä täten tunnustetaan. i

3 Käyttöopas Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa Tärkeää: On vahvasti suositeltavaa, että luet tämän osan huolellisesti ennen kuin käytät projektoria. Nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet mahdollistavat projektorin useiden vuosien turvallisen käytön. Säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten. Käytetyt symbolit Tässä laitteessa ja käyttöoppaassa käytettyjen varoitussymbolien tarkoitus on varoittaa sinua vaarallisista tilanteista. Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkintätapoja ilmoittamaan tärkeistä tiedoista. Huomautus: Tarjoaa lisätietoja käsiteltävästä asiasta. Tärkeää: Tarjoaa lisätietoja, jotka on syytä huomioida. Vaara: Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta. Varoitus: Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta, luoda vaarallisen tilanteen tai aiheuttaa henkilövahingon. Tässä käyttöoppaassa osien nimet ja OSD-valikkokohteet on esitetty lihavoituina, kuten tässä esimerkissä: Paina kaukosäätimen MENU-painiketta avataksesi ESITYSASETUKSET-valikon. Yleisiä turvallisuustietoja Älä avaa laitteen koteloa. Tässä laitteessa ei ole projektorin lamppua lukuun ottamatta käyttäjän huollettavia osia. Laitteen tarvitessa huoltoa ota yhteys InFocus-yritykseen osoitteessa Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan ja laitteen kotelon varoituksia ja ilmoituksia vaaroista. Projektorin lamppu on suunniteltu erittäin kirkkaaksi. Älä katso linssiin lampun palaessa välttääksesi silmien vahingoittumisen. Älä aseta tätä laitetta epävakaalle alustalle, jalustalle tai telineelle. Vältä käyttämästä laitetta lähellä vettä, suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämmityslaitetta. Älä aseta laitteen päälle raskaita kohteita kuten kirjoja tai kasseja. Vaara: Vältä käyttämästä projektoria pölyisessä ympäristössä. Tärkeää: Projektorin tuuletusaukot tarjoavat hyvän ilmankierron, joka jäähdyttää projektorin lamppua. Älä tuki tuuletusaukkoja. ii

4 Esipuhe Huomautus projektorin asentamisesta Aseta projektori vaaka-asentoon Projektorin kallistuskulma ei saa olla yli 15 astetta, eikä projektoria saa asentaa millään muulla tavoin kuin pöytä- tai kattokiinnityksellä, muuten lampun käyttöikä saattaa lyhentyä merkittävästi. Jätä vähintään 50 cm tyhjä tila tuulettimen ilmanpoistoa varten. (50 cm) (50 cm) (50 cm) (10,01 cm) (50 cm) (30,00 cm) Varmista, etteivät ilmanottoaukot kierrätä poistoaukon kuumaa ilmaa. Kun projektoria käytetään suljetussa tilassa, varmista, ettei suljetun tilan ilman lämpötila ylitä lämpötila-alueen 5 35 C (41 95 F) rajaa, ja ettei ilman otto- ja poistoaukkoja ole tukittu. Kaikkien koteloiden on läpäistävä sertifioitu lämpötesti, jolla varmistetaan, ettei projektori kierrätä poistoilmaa, mikä voisi aiheuttaa laitteen sammumisen, vaikka kotelon lämpötila olisi hyväksytyn lämpötila-alueen 5 35 C (41 95 F) sisällä. Sähköturvallisuus Käytä vain toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa. Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Aseta virtajohto paikkaan, jossa sen päältä ei kävellä. Poista paristot kaukosäätimestä, kun varastoit sen tai et käytä sitä pitkään aikaan. iii

5 Käyttöopas Lampun vaihtaminen Lampun vaihtaminen voi olla vaarallista, jos se tehdään väärin. Katso luvusta Projektorin lampun vaihtaminen sivulla 39 tämän toimenpiteen selkeät ja turvalliset ohjeet. Ennen lampun vaihtamista: Irrota virtajohto pistorasiasta. Anna lampun jäähtyä noin tunti. Projektorin puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Katso luku Projektorin puhdistaminen sivulla 42. Anna lampun jäähtyä noin tunti. Säädösvaroitukset Ennen kuin asennat projektorin ja käytät sitä, lue säädösilmoitukset Säädöstenmukaisuus-osassa sivulla 54. Tärkeitä kierrätysohjeita: Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa. Tämä tuote voi sisältää muuta elektroniikkaromujätettä, joka voi olla vaarallista, jollei sitä hävitetä oikein. Käsittele lamppua varoen ja hävitä se paikallisten tai alueellisten säädösten mukaisesti. Lisätietoja saat elektroniikkateollisuuden liitosta osoitteesta Lamppukohtaista kierrätystietoa on osoitteessa Symbolien selitykset HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä sähkö- ja elektronisia laitteita kotitalous- tai kunnallisessa jätehuollossa. EU-maissa on käytettävä erillisiä kierrätyskeräyskeskuksia. Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämä käyttöopas on tarkoitettu loppukäyttäjille, ja oppaassa kuvataan, kuinka DLP-projektori asennetaan ja kuinka sitä käytetään. Aina kun mahdollista, asiaan liittyvät tiedot, kuten kuvitus ja toiminnon kuvaus, on pidetty yhdellä sivulla. Tämä tulostusystävällinen muoto on mukava ja säästää paperia suojellen siten ympäristöä. On suositeltavaa tulostaa vain osat, jotka ovat merkityksellisiä tarpeittesi kannalta. iv

6 Sisältö Esipuhe NÄIN PÄÄSET ALKUUN... 1 PAKKAUKSEN TARKISTUSLISTA... 1 PROJEKTORIN OSIEN ESITTELY... 2 Näkymä etukulmasta... 2 Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet... 3 Näkymä takaa... 4 Näkymä alta... 6 KAUKOSÄÄDIN... 7 ASETUS JA KÄYTTÖ... 9 KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN ASETTAMINEN... 9 VALINNAISEN LINSSIN ASENTAMINEN TAI IRROTTAMINEN Linssin irrottaminen projektorista Uuden linssin asentaminen PROJEKTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN PROJEKTORIN TASON SÄÄTÄMINEN PROJEKTIOKUVAN SIJAINNIN SÄÄTÄMINEN SHIFT-TOIMINNOLLA Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö Vaihteluvälikaavio ZOOMAUKSEN, TARKENNUKSEN JA TRAPETSIKORJAUKSEN SÄÄTÖ ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ KUVARUUTUNÄYTÖN (OSD) VALIKKOASETUKSET OSD-VALIKON SÄÄTIMET Kuvaruutuvalikossa navigointi NÄYTTÖVALIKON KIELEN VALINTA OSD-VALIKON YLEISKATSAUS KUVA>>PERUS-VALIKKO KUVA>>LISÄASETUKSET-VALIKKO HSG-säätö NÄYTTÖ-VALIKKO PC-tietojen säätö ASETUS>>PERUSVALIKKO Valikkoasetukset Lähde Lan-ohjausasetukset KUVA>>LISÄASETUKSET-VALIKKO Audio Lamppu HDMI Closed Caption Esitysajastin TILA-VALIKKO KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS PROJEKTORIN LAMPUN VAIHTAMINEN PROJEKTORIN PUHDISTAMINEN Linssin puhdistaminen Kotelon puhdistaminen VIANETSINTÄ YLEISIÄ ONGELMIA JA RATKAISUJA VIHJEITÄ VIANETSINTÄÄN LED-VIRHEVIESTIT KUVAONGELMAT LAMPPUONGELMAT KAUKOSÄÄDINONGELMAT v

7 Käyttöopas ÄÄNIONGELMAT PROJEKTORIN TOIMITTAMINEN HUOLTOON HDMI - KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT PROJISOINTIETÄISYYS JA -KOKO (1080P) Projisointietäisyys- ja kokotaulukko PROJISOINTIETÄISYYS JA -KOKO (WUXGA) Projisointietäisyys- ja kokotaulukko AJOITUSTILATAULUKKO PROJEKTORIN MITAT SÄÄDÖSTENMUKAISUUS FCC-VAROITUS KANADA WEEE TURVALLISUUSVARMENNUKSET vi

8 Safety Booklet IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Pakkauksen tarkistuslista NÄIN PÄÄSET ALKUUN Pura projektori varovasti pakkauksesta ja tarkista, että seuraavat nimikkeet ovat mukana: DLP-PROJEKTORI KAUKOSÄÄDIN (PARISTOT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN) CD-ROM (TÄMÄ KÄYTTÖOPAS) VGA-KAAPELI VIRTAJOHTO (MAAKOHTAINEN) REKISTERÖINTIKORTTI TURVALLISUUSLEHTINEN PIKAOPAS TAKUULEHTINEN Ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään, jos jokin nimike puuttuu, näyttää vahingoittuneelta tai jos laite ei toimi. On suositeltava säilyttää alkuperäinen pakkausmateriaali mahdollista laitteen tulevaa palautusta takuuhuoltoon. 1

9 Käyttöopas Projektorin osien esittely Näkymä etukulmasta KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä 7 2. Linssi Projektorin linssi 3. Tarkennusrengas Tarkentaa projisoidun kuvan 4. Zoomausrengas Suurentaa projisoitua kuvaa Nostojalka Säätää projektorin tasoa Toimintonäppäimet Katso Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet Lampun kansi Poista kansi lamppua vaihdettaessa Linssin pystysuuntainen siirto Linssin vaakasuuntainen siirto 10. Linssin vapautuspainike Säätää kuvan sijaintia pystysuunnassa 15 Säätää kuvan sijaintia vaakasuunnassa 16 Paina vapautuspainiketta ennen kuin vaihdat linssin 10 2

10 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. VALIKKO Avaa ja sulkee OSD-valikot 2. (Vasen-nuoli) 3. (Ylä-nuoli) 4. (Ala-nuoli) 5. (Oikea-nuoli) 6. VALITSE OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen Pikavalikko Äänenvoimakkuuden säätöön Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin Pikavalikko Trapetsikorjaukseen Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin Pikavalikko Trapetsikorjaukseen OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen Pikavalikko Äänenvoimakkuuden säätöön Antaa tai vahvistaa korostetun OSDvalikkokohteen 19 3

11 Käyttöopas Näkymä takaa KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. DC 12 V LIIPAISIN 2 V:n näytön liipaisimen liittämiseen (maks. 200 ma) 2. ÄÄNILÄHTÖ AUDIOKAAPELIN liittämiseen ulkoiseen kaiutinjärjestelmään 3. AUDIO3 (V ja O) Audiokaapelin LIITTÄMISEEN TULOLAITTEESTA 4. VIDEO Videolaitteen KOMPOSIITTIKAAPELIN liittämiseen 5. S-VIDEO Videolaitteen S-VIDEOKAAPELIN liittämiseen 6. YPbPr Komponenttivideolaitteen KOMPONENTTIKAAPELIN liittämiseen 7. BNC Tietokoneen tai videolaitteen BNC-KAAPELIN liittämiseen 8. AC IN Virtakaapelin LIITTÄMISEEN 9. Virtakytkin Kytkee projektorin virran päälle Turvakaapelin ankkuri Kiinnitä kattokiinnityksen turvakaapeli tähän ankkuriin 11. Turvalukko Liitä turvalukkojärjestelmä projektoriin ja kiinnitä johonkin kiinteään kohteeseen 12. AUDIO 2 (V ja O) Tulolaitteen audiokaapeli S:n liittämiseen 13. SARJALIITÄNTÄ Komentokeskuksen RS-232-sarjaporttikaapelin liittämiseen 14. IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä AUDIO 1 Tulolaitteen AUDIOKAAPELIN liittämiseen 16. VGA OUT RGB-kaapelin liittämiseen näyttöön (Läpikäynti vain VGA1:n kautta) 17. USB Tietokoneen USB-KAAPELIN LIITTÄMISEEN (käytetään projektorin diaesitysten säätöön kaukosäätimellä) 4

12 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas 18. DISPLAYPORT Liitä DISPLAYPORT-KAAPELI DISPLAYPORT-LÄHTEESEEN 19. HDMI HDMI-laitteen HDMI-KAAPELIN liittämiseen 20. VGA2 Tietokoneen tai videolaitteen RGB-KAAPELIN liittämiseen 21. RJ45 LAN-verkkokaapelin liittämiseen VALMIS- MERKKIVALO LÄMPÖTILAN MERKKIVALO VIRRAN MERKKIVALO 25. VIRTA-painike Tasainen punainen Vilkkuva punainen Tasainen punainen Tasainen punainen Tasainen vihreä Vilkkuva vihreä tai punainen Normaalikäyttö Lamppu ei ole valmis Ylikuumeneminen Valmiustila Normaalikäyttö LED-virheviestit Kytkee projektorin päälle tai pois (päävirtakytkin on ensin kytkettävä päälle) VGA1 Tietokoneen tai videolaitteen RGB-KAAPELIN liittämiseen Huomautus: Jos videolaitteessa on useita tulolähteitä, on suositeltavaa liittää ensisijaisesti HDMI, komponentti, S-Video tai komposiitti paremman kuvanlaadun varmistamiseksi. Varoitus: Irrota turvallisuusvarotoimena kaikki projektorin virtajohdot ja liitetyt laitteet ennen liitäntöjen tekemistä. 5

13 Käyttöopas Näkymä alta KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. Säätö-/nostojalka 2. Kattotukireiät Nosta ja kierrä jalkaa muuttaaksesi ja hienosäätääksesi projektorin heijastuskulmaa. 14 Käytä ainoastaan InFocus-kattokiinnitysjärjestelmää (p/n PRJ-MNT- UNIV). Kysy InFocus-jälleenmyyjältä tai katso lisätietoja osoitteesta Huomautus: Varmista asentaessasi, että käytät ainoastaan UL Listed -kattokiinnityksiä. Käytä kattoasennuksissa hyväksyttyjä kiinnityslaitteita ja M4-ruuveja, joiden maksimiruuvaussyvyys on 6 mm. kattokiinnityksen on oltava rakenteeltaan sopivan muotoinen ja riittävän tukeva. Kattokiinnityksen kuormakapasiteetin on oltava suurempi kuin asennetun laitteen, ja lisävarotoimena sen on pystyttävä kantamaan kolme kertaa laitteen paino 60 sekunnin ajan. 6

14 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Kaukosäädin Tärkeää: 1. Vältä käyttämästä projektoria kirkkaassa loistelamppuvalaistuksessa. Tietyt korkeataajuuksiset loistevalot voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa. 2. Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Jos kaukosäätimen ja projektorin välillä on esteitä, voit heijastaa signaalin joidenkin heijastavien pintojen, kuten projektorin valkokankaan, kautta. 3. Projektorin painikkeilla ja näppäimillä on samat toiminnot kuin kaukosäätimen vastaavilla. Tässä käyttöoppaassa toiminnot kuvataan kaukosäätimeen perustuen. 7

15 Käyttöopas KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU: 1. Virta päällä Projektorin käynnistämiseen LED-merkkivalo Syttyy, kun kaukosäätimen näppäimiä on painettu 3. Näyttötila Valitse sopiva esiasetustila käyttöympäristön mukaan 4. Kontrasti Näytä kontrastiasetuspalkki ja säädä oikea- ja vasen-näppäimellä 5. Kirkkaus Näytä kirkkausasetuspalkki ja säädä oikea- ja vasen-näppäimellä Kuvaruutuvalikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella 6. Vasen kohdistin siirrytään vasemmalle. Kun projektorin ja PC:n välillä on 19 USB-liitäntä, näytetään edellinen esityksen dia 7. Valikko Kuvaruutuvalikon näyttäminen 8. Automaattinen kuva PC-kuvan uudelleensynkronointi 9. Yliskannaus Yliskannauksen säätö 10. Lähde-1 VGA Lähde-4 DISPLAYPORT 12. Lähde-7 S-Video 13. Virta pois Projektorin sammuttamiseen Lähde Näyttää lähdevalikon 15. Info Näyttää projektorin tiedot 16. Mykistä Mykistää äänet Valitse Ylänuoli / Trapetsikorjaus+ 19. Oikea-nuoli 20. Ala-nuoli / Trapetsikorjaus - OSD-valikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään valikossa ylöspäin. Muuten sillä säädetään trapetsikorjausta Asetusten valintaan ja vahvistamiseen kuvaruutuvalikossa Kuvaruutuvalikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään oikealle. Kun projektorin ja PC:n välillä on USB-liitäntä, näytetään seuraava esityksen dia OSD-valikon ollessa näkyvissä tällä painikkeella siirrytään valikossa alaspäin. Muuten sillä säädetään trapetsikorjausta 21. Muuta kokoa Kuvan kuvasuhteen muuttamiseen 22. Tyhjä Näytön tyhjentämiseen 23. Äänenvoimakkuus + Äänenvoimakkuuden lisäämiseen 24. Pysäytä Videon pysäyttämiseen 25. Äänenvoimakkuus - Äänenvoimakkuuden laskemiseen 26. Lähde-3 HDMI 27. Lähde-2 VGA Lähde-6 Komponentti 29. Lähde-5 RGBHV 30. Valo Kytkee kaukosäätimen taustavalon päälle tai pois 31. Lähde-8 Komposiitti 19 8

16 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas ASETUS JA KÄYTTÖ Kaukosäätimen paristojen asettaminen 1. Irrota paristolokeron kansi siirtämällä kantta nuolen suuntaan. 2. Aseta paristot (eivät kuulu toimitukseen) lokeroon kuten kuvassa. 3. Aseta kansi takaisin. Vaara: 1. Käytä ainoastaan AA-paristoja (Alkali-paristot ovat suositeltavia). 2. Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti. 3. Poista paristot, kun projektoria ei käytetä pitkään aikaan. 4. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja äläkä käytä eri paristotyyppejä sekaisin. 9

17 Käyttöopas Valinnaisen linssin asentaminen tai irrottaminen Vaara: Älä ravista projektoria tai linssikomponentteja tai altista niitä suurelle paineelle, koska projektori ja linssikomponentit sisältävät herkkiä osia. Ennen linssin irrottamista tai asentamista sammuta projektori, odota tuulettimien pysähtymistä ja kytke virtakytkin pois päältä. Älä kosketa linssin pintaa irrottaessasi tai asentaessasi linssiä. Älä altista linssin pintaa sormenjäljille, pölylle tai öljylle. Älä naarmuta linssin pintaa. Työskentele pehmeällä kankaalla päällystetyllä tasaisella pinnalla, jotta linssi ei naarmuuntuisi. Jos irrotat ja varastoit linssin, aseta projektoriin linssinsuojus pölyltä ja lialta suojaamista varten. Linssin irrottaminen projektorista 1. Avaa työntämällä ja vapauttamalla yläkansi, kuten kuvassa. 2. Avaa lukitus painamalla LINSSIN VAPAUTUS -painiketta. 3. Ota linssistä kiinni. 4. Kierrä linssiä vastapäivään. Asennettu linssi irtoaa. IRIS PIN 5. Vedä projektorin linssi varovasti pois. 10

18 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Uuden linssin asentaminen 1. Aseta lovet oikeansuuntaisesti ja aseta sähköinen kontaktialusta oikein kuvan mukaisesti. Huomautus: Iiriksen nastan tulisi osoittaa kuvan mukaiseen suuntaan. 2. Käännä linssiä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. 11

19 Käyttöopas Projektorin käynnistäminen ja sammuttaminen 1. Irrota linssinsuojus. 2. Liitä virtajohto projektoriin. Liitä johdon toinen pää pistorasiaan. Tarkista että laitteen takana oleva virtakytkin on kytketty päälle. Liittämisen jälkeen virran PWR LED -merkkivalo palaa tasaisesti punaisena. 3. Käynnistä lamppu painamalla projektorin takana olevaa - painiketta tai kaukosäätimen virtapainiketta. Virran PWR LED -merkkivalo palaa nyt tasaisen vihreänä. Aloitusnäyttö näkyy noin 30 sekunnissa. 12

20 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas 4. Jos useampia kuin yksi tulolaite on kytketty, paina LÄHDE-painiketta ja vieritä laitteiden välillä - tai -näppäimellä. VGA 1: Analoginen RGB VGA 2: Analoginen RGB BNC: Analogiset/SDI-videotulot HDMI: Teräväpiirto-multimedialiittymä (HDMI) DISPLAYPORT: DISPLAYPORT-tulo Komponenttivideo: DVD-tulo YCbCr/YPbPr tai HDTV-tulo YPbPr HD15-liitännän kautta liitin S-video: Super video (Y/C-erotus) Komposiittivideo: Perinteinen komposiittivideo 5. Kytke projektori pois päältä painamalla projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen Virta POIS - painiketta ( ). Kun SAMMUTA - ikkuna tulee näkyviin, paina Virta POIS -painiketta ( ) uudelleen. Projektori sammuu. Vaara: 1. Varmista, että poistat linssinsuojuksen ennen kuin käynnistät projektorin. 2. Älä irrota virtajohtoa ennen kuin VALMIS LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Se ilmaisee, että projektori on jäähtynyt. 13

21 Käyttöopas Projektorin tason säätäminen Huomioi seuraavaa, kun asennat projektoria: Projektorin pöydän tai telineen on oltava tasainen ja tukeva. Sijoita projektori niin, että se on kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden. Irrota takasäätöjalan vaahtomuoviset välilevyt ennen kuin säädät projektorin kulmaa. Varmista, että kaapelit on sijoitettu suojattuun paikkaan. Muuten niihin voi kompastua. 1. Voit nostaa projektorin tasoa kiertämällä säätöjalkoja myötäpäivään. 2. Voit laskea projektorin tasoa nostamalla projektoria ja kiertämällä säätöjalkoja vastapäivään. 14

22 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Projektiokuvan sijainnin säätäminen Shift-toiminnolla Linssin vapautus Vaakasuuntainen linssin siirtovipu Pystysuuntainen linssin siirtovipu Shift-toiminto on linssinsiirtotoiminto, jolla projektiokuvan sijaintia voi siirtää vaaka- tai pystysuunnassa seuraavan vaihteluvälin mukaisesti. Shift on ainutlaatuinen järjestelmä, joka mahdollistaa linssinsiirron, mutta säilyttää paljon korkeamman ANSI-kontrastisuhteen kuin tavalliset linssinsiirtojärjestelmät. Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö IN5316HD (1080P):n pystysuuntaista kuvan korkeutta voi säätää %:n poikkeamalla, IN5318:lla (WUXGA) 5 65 % (poikkeama = (O/H) x100 %, O: etäisyys kuvan alareunasta linssin keskikohtaan). Huomaa, että kuvan vaakasijainti voi rajoittaa kuvan suurinta mahdollista korkeussäätöä. Poikkeama on etäisyys linssin keskiviivan ja kuvan alareunan välillä. Poikkeama on positiivinen, jos linssin keskiviiva on kuvan alareunan alapuolella. Poikkeama on negatiivinen, jos linssin keskiviiva on kuvan alareunan yläpuolella. Ei ole mahdollista saavuttaa suurinta mahdollista pystysijaintia, jos kuvan vaakasijainti on maksimissa. Katso seuraavasta Shift-vaihteluvälikaaviosta lisätietoja. IN5316HD (1080P) IN5318 (WUXGA) Ruudun korkeus(h) Screen Height ( H ) % % offset poikkeama % % offset poikkeama Ruudun korkeus(h) -65 % poikkeama -50 % poikkeama 10%H 10 % 10% offset poikkeama 5 % poikkeama 15

23 Käyttöopas Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö Kun linssi on keskiasennossa, kuvan vaakasijaintia voidaan säätää vasemmalle tai oikealle korkeintaan 5 % kuvanleveydestä. Huomaa, että kuvan pystysijainti voi rajoittaa kuvan suurinta mahdollista vaakasäätöä. Ei ole mahdollista saavuttaa suurinta mahdollista vaakasijaintia, jos kuvan pystysijainti on maksimissa. Katso seuraavasta Shift-vaihteluvälikaaviosta lisätietoja. Ruudun leveys (W) Vasen puoli Oikea puoli Vaihteluvälikaavio IN5316HD (1080P) IN5318 (WUXGA) Wx5% W Wx5% 100% % offset poikkeama % % offset poikkeama Wx5% W Wx5% 5105% % offset poikkeama % % offset poikkeama Kuvan Max maksimikorkeussiirtymä H image shift=100% = 10 offset % poikkeama Max W image shift=wx5% Kuvan maksimileveyssiirtymä = Wx5 % When Wx5%, Max image shift=80% offset Kun When Wx5%, 100% kuvan offset, maksimisiirtymä Max image = -10 % shift=wx0% poikkeama Kun 10% poikkeama, kuvan maksimisiirtymä = Wx0 % Kuvan Max maksimikorkeussiirtymä H image shift=105% = 5 % offset poikkeama Kuvan Max maksimileveyssiirtymä W image shift=wx5% = % When Wx5%, Max image shift=85% offset Kun Wx5%, kuvan maksimisiirtymä = -15 % poikkeama When 105% offset, Max image shift=wx0% Kun 5% poikkeama, kuvan maksimisiirtymä = Wx0 % 16

24 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Zoomauksen, tarkennuksen ja trapetsikorjauksen säätö 1. Käytä oomausrengasta projisoidun kuvan ja näyttökoon muuttamiseen. 2. Käytä Kohdistusrengasta projisoidun kuvan terävöittämiseen. 3. Käytä projektorin tai kaukosäätimen TRAPETSI-painikkeita kuvan trapetsivääristymän korjaamiseen (leveämpi ylä- tai alaosa). Kaukosäätimellä ja ohjauspaneelilla 4. Trapetsikorjaussäädin tulee näkyviin näyttöön. 17

25 Käyttöopas Äänenvoimakkuuden säätö 1. Paina (projektorin tai kaukosäätimen) Äänenvoimakkuuspainikkeita. Äänenvoimakkuuden säädin tulee näkyviin näyttöön. 2. Paina (projektorin tai kaukosäätimen) Vol +/- painiketta. 3. Kytke ääni pois päätä painamalla MYKISTÄpainiketta (Tämä toiminto on käytössä vain kaukosäätimessä). 18

26 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas OSD-valikon säätimet KUVARUUTUNÄYTÖN (OSD) VALIKKOASETUKSET Projektorissa on OSD-valikko, jolla voit tehdä kuvasäätöjä ja muuttaa erilaisia asetuksia. Kuvaruutuvalikossa navigointi Voit käyttää kaukosäätimen kohdistinpainikkeita tai projektorin näppäimistöä navigointiin ja muutosten tekemiseen kuvaruutuvalikossa. 1. Avaa OSD-valikko painamalla MENU-painiketta. 2. Valikkoja on kuusi. Voit siirtyä valikkojen välillä painamalla - tai - painiketta. 3. Voit siirtyä valikossa ylös ja alas painamalla - tai -painiketta. 4. Muuta asetusten arvoa painamalla tai -painiketta. 5. Paina MENU -painiketta käyttääksesi eri valikkoa, poistuaksesi alavalikosta tai sulkeaksesi kuvaruutuvalikon. Huomautus: Videolähteen mukaan kaikki kuvaruutuvalikkokohteet eivät ole käytettävissä. Esimerkiksi PC tietojen säätö -kohteita Näyttö-valikossa voi muokata vain, kun projektori on liitetty tietokoneeseen. Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät himmennettyinä. 19

27 Käyttöopas Näyttövalikon kielen valinta Aseta näyttövalikkokieli haluamaksesi ennen kuin jatkat. 1. Paina MENU-painiketta. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi ASETUS>>Perus-kohtaan. 2. Paina kohdistinpainiketta tai, kunnes Kieli näkyy korostettuna. 3. Paina kohdistinpainiketta tai, kunnes haluamasi kieli näkyy korostettuna. 4. Sulje OSD-valikko painamalla MENU-painiketta. 20

28 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas OSD-valikon yleiskatsaus Seuraavasta kuvasta löydät nopeasti asetuksen tai määrität asetuksen toiminta-alueen. 21

29 Käyttöopas KUVA>>Perus-valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi KUVA- ASETUKSET>>Perus-valikkoon. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas KUVA- ASETUKSET >>Perus-valikossa. Muuta asetusten arvoa painamalla - tai -painiketta. Huomautus: Asetusten mukauttaminen KUVA>>Perus-valikossa on käytettävissä vain Käyttäjä 1/ 2/ 3 -tilassa. KOHTA KUVAUS Näyttömuoto Aseta Näyttötila painamalla - tai -painiketta. (Alue: Elokuva/ Kirkas/ Normaali/ Käyttäjä 1/ Käyttäjä 2/ Käyttäjä 3) Kirkkaus Säädä näytön kirkkautta painamalla kohdistinpainiketta tai. Kontrasti Säädä näytön kontrastia painamalla kohdistinpainiketta tai. Värikylläisyys Värisävy Terävyys Ihonsävy Nollaa kuvaasetukset Säädä videon värikylläisyyttä painamalla kohdistinpainiketta tai. Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Video- tai S-videotulolähde on valittu. Säädä videon värisävyä/sävyä painamalla kohdistinpainiketta tai. Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Videotulo tai S-video NTSC-järjestelmätulolähde on valittu. Säädä näytön terävyyttä painamalla kohdistinpainiketta tai. Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Video- tai S-videotulolähde on valittu. Säädä näytön ihon sävyä painamalla kohdistinpainiketta tai. Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Video- tai S-videotulolähde on valittu. Paina ENTER/VALITSE-painiketta nollataksesi kaikki asetukset oletusarvoihin. 22

30 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas KUVA>>Lisäasetukset-valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Siirry KUVA>>Lisäasetukset-valikkoon painamalla kohdistinpainiketta tai. Siirry KUVA>> Lisäasetukset-valikossa ylös tai alas painamalla kohdistinpainiketta tai. Muuta asetusten arvoa painamalla - tai -painiketta. KOHTA KUVAUS Kohinanvaimennus Säädä Kohinanpoistoa painamalla kohdistinpainiketta tai. Värilämpötila Gamma HSG-säätö Väriavaruus Aseta värilämpötila painamalla kohdistinpainiketta tai. (Alue: Lämmin/ Normaali/ Viileä/ Viileämpi/ Erittäin viileä) Säädä näytön gammakorjausta painamalla kohdistinpainiketta tai. Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain Käyttäjä 1/ 2/ 3 -tilassa. Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi HSG (Värisävy/Värikylläisyys/Vahvistus) -säätö -alavalikkoon. Katso HSG-säätö sivulla 24. Aseta väriavaruus painamalla kohdistinpainiketta tai. (Alue: Automaattinen/ RGB/ SDTV/ HDTV) Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun HDMI-tulolähde on valittu. 23

31 Käyttöopas HSG-säätö Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi HSG-säätö-alavalikkoon. KOHTA KUVAUS Ensisijainen väri Aseta ensisijainen väri painamalla kohdistinpainiketta tai. Huomautus: Mukautettavia värejä (R/ G/ B/ C/ M/ Y) on kuusi. Värisävy Säädä värisävyä painamalla kohdistinpainiketta tai. Värikylläisyys Säädä värikylläisyyttä painamalla kohdistinpainiketta tai. Vahvistus Säädä vahvistusta painamalla kohdistinpainiketta tai. 24

32 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas NÄYTTÖ-valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Siirry ESITYSASETUKSET-valikkoon painamalla kohdistinpainiketta tai. Siirry ESITYSASETUKSET -valikossa ylös tai alas painamalla kohdistinpainiketta tai. Muuta asetusten arvoa painamalla - tai -painiketta. Kuvasuhde Trapetsi KOHTA KUVAUS Aseta kuvasuhde painamalla kohdistinpainiketta tai. (Alue: Automaattinen/ 16:10/ 16:9/ 4:3/ Letter Box/ Todellinen) Säädä näytön trapetsikorjausta painamalla kohdistinpainiketta tai. Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Automaattinen trapetsikorjaus-toiminto on kytketty pois päältä. Overscan-tila Säädä yliskannausta painamalla kohdistinpainiketta tai. Digitaalinen zoom Säädä digitaalista zoomia painamalla kohdistinpainiketta tai. PC-yksityiskohtasäätö Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi PC-yksityiskohtasäätö-alavalikkoon. Katso PC-tietojen säätö sivulla

33 Käyttöopas PC-tietojen säätö Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi PC-yksityiskohtasäätö-alavalikkoon. Huomautus: Asetusten mukautus PC-yksityiskohtasäätö -valikossa on käytettävissä vain, kun PC-tulolähde (analoginen RGB) on valittu. KOHTA Automaattinen Taajuus Vaihe Vaaka-asento Pystyasento KUVAUS Säädä automaattisesti taajuutta, vaihetta ja sijaintia painamalla projektorin näppäimistön RE-SYNC-painiketta tai kaukosäätimen AUTOMAATTINEN KUVA - painiketta. Säädä A/D-näytteenottomäärää painamalla - tai -painiketta. Säädä A/D-näytteenottokelloa painamalla - tai -painiketta. Säädä näytön sijaintia vasemmalle tai oikealle painamalla - tai -painiketta. Säädä näytön sijainti ylös tai alas painamalla - tai -painiketta. 26

34 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas ASETUS>>Perusvalikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Siirry ASETUS>>Perus-valikkoon painamalla kohdistinpainiketta tai. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas ASENNUS >>Perus-valikossa. Muuta asetusten arvoa painamalla - tai -painiketta. Kieli KOHTA KUVAUS Paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi eri lokalisoidun valikon. (Alue: English/ Français/ Español/ Deutsch/ Português/ 簡 体 中 文 / 繁 體 中 文 / Italiano/ Svenska/ Nederlands/ Suomi/ Dansk/ Norsk/ Polski/ 한국어/ Türkçe/ Русский/ Bahasa Indonesia/) Pommahduslogo Projektio Tyhjä ajastin Autom. sammutus Uniajastin Automaattinen käynnistys Taustaväri Valikkoasetukset Lähde Lanohjausasetukset Paina kohdistinpainiketta tai valitaksesi eri käynnistysnäytön. (Alue: InFocus/Sininen/Musta) Painan kohdistinpainiketta tai valitaksesi neljästä projisointitavasta: Etu, pöytä/ Etu, katto/ Taka, pöytä/ Taka, katto. Aseta tyhjä näyttö -ajastin painamalla kohdistinpainiketta tai. Projisoitu kuva palautetaan automaattisesti asetetun ajan jälkeen. (Alue: Pois käytöstä/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min) Aseta Automaattinen sammutus -ajastin painamalla kohdistinpainiketta tai. Projektori sammuu automaattisesti, jos mitään tulolähdettä ei tunnisteta esiasetettuun aikaan. (Alue: Pois käytöstä/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min) Aseta uniajastin painamalla - tai -painiketta. Projektori kytkeytyy automaattisesti pois päältä esiasetetun ajan kuluttua. (Alue: Pois käytöstä/ 30 min/ 1h/ 2h/ 3h/ 4h/ 8h/ 12h) Kun virta on käytössä, ota Automaattinen Virta päälle -toiminto käyttöön painamalla kohdistinpainiketta tai. Aseta taustaväri, kun tulolähdettä ei tunnisteta, painamalla kohdistinpainiketta tai. (Alue: Purppura/Musta/Sininen) Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Valikkoasetukset-alavalikkoon. Katso luku Valikkoasetukset sivulla 28. Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Lähde-alavalikkoon. Katso luku Lähde sivulla 29. Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Lan-ohjausasetukset-alavalikkoon. Katso Lan-ohjausasetukset sivulla

35 Käyttöopas Valikkoasetukset Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Valikkoasetukset-alavalikkoon. KOHTA Valikon sijainti Valikon näyttöaika KUVAUS Paina - tai -painiketta valitaksesi viidestä OSD-sijainnista: Ylä-vasen/Ylä-oikea/Keski/Ala-vasen/Ala-oikea. Paina - tai -painiketta asettaaksesi Valikon näyttöajastimen ennen OSD:n aikakatkaisua. (Alue: 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 25 s / 30 s) 28

36 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Lähde Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Lähde-alavalikkoon. VGA 1 VGA 2 HDMI KOHTA DisplayPort RGBHV Component S-Video Composite Nopea Automaattihaku KUVAUS Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä VGA-lähteen. Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä HDMI-lähteen. Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä DisplayPort-lähteen. Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä RGBHV-lähteen. Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä Komponentti-lähteen. Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä S-Video-lähteen. Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä Komposiitti-lähteen. Paina - tai -painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä käytettävien tulolähteiden Automaattisen pikahaun. Huomautus: Kun haluttu lähde on valittu, Automaattinen pikahaku kytkeytyy pois päältä. 29

37 Käyttöopas Lan-ohjausasetukset Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Lan-ohjausasetukset-alavalikkoon. Ohjaus KOHTA Verkon tila KUVAUS Paina - tai -painiketta valitaksesi projektorin etäkomento-ohjauksen. (Alue: RS232/ RJ45) Huomautus: tämä asetus muuttaa valmiustilavirran: RS232 <1 W (oletus) RJ45 <9 W Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Verkkotila-alavalikkoon. Katso alla. Verkon tila KOHTA KUVAUS Verkon tila DHCP Projektorin IP-osoite Aliverkon peite Oletusyhdyskäytävä DNS Näyttää verkon liitännän tilan. Kytke DHCP päälle tai pois päältä painamalla - tai -painiketta. Huomautus: Jos valitset DHCP pois päältä, täytä IP-osoite-, Aliverkon peite -, Yhdyskäytävä- ja DNS-kenttä. Anna kelvollinen IP-osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna kelvollinen aliverkon peite, jos DHCP on kytketty pois päältä. Anna verkon oletusyhdyskäytäväosoite. Anna kelvollinen DNS-nimi, jos DHCP on kytketty pois päältä. Käytä Vahvista asetukset painamalla (ENTER/VALITSE) / -painiketta. 30

38 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Käytön yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi projektorissa on erilaisia verkko- ja etähallintaominaisuuksia. Projektorin LAN/RJ45-toiminnolla projektorin voi liittää verkkoon ja ohjata sitä etänä. Käytettävissä olevia etähallintasäätimiä ovat: Virta päälle/pois, videolähde, kirkkaus- ja kontrastiasetukset, äänen mykistys jne. Projektori (Ethernet) Anna projektorin IP-osoite, joka näkyy ASETUS >> Perus >> Lan-ohjausasetus >> Verkon tila - valikossa. Huomautus: DHCP:n on oltava päällä. LAN/RJ45-verkko-ohjausikkuna näyttää seuraavalta: 31

39 Käyttöopas Sähköposti-ilmoitusten valmistelu 1. Varmista, että käyttäjä pystyy käyttämään LAN RJ45 -toiminnon kotisivua web-selaimella (esim. Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0). 2. Valitse LAN/RJ45-kotisivulla Ilmoitussähköpostiasetukset. 3. Syöttöruudut Ilmoitussähköpostiasetukset-kohdassa ovat oletuksena tyhjiä. 4. Asettaaksesi sähköposti-ilmoitukset, syötä seuraavat tiedot: SMTP-kenttä on postipalvelin sähköpostin lähettämistä varten (SMTP-protokolla). Tämä kenttä on pakollinen. Vastaanottaja-kenttään tulee vastaanottajan sähköpostiosoite (esim. projektorin pääkäyttäjä). Tämä kenttä on pakollinen. Kopio-kenttä lähettää kopion ilmoituksesta määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. Tämä kenttä on valinnainen (esim. projektorin pääkäyttäjän assistentti). 32

40 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Lähettäjä-kenttään tulee lähettäjän sähköpostiosoite (esim. projektorin pääkäyttäjä). Tämä kenttä on pakollinen. Valitse ilmoitusehdot rastittamalla haluamasi valintaruudut. Huomautus: Täytä kaikki kentät, kuten yllä on kuvattu. Valitse haluamasi ilmoitusehto ja napsauta Lähetä-painiketta suorittaaksesi Sähköposti-ilmoitustestin. Onnistunut testi lähettää ilmoituksen määritettyihin sähköpostiosoitteisiin. Voidaksesi luoda sähköpostiilmoituksen, sinun on valittava ilmoitusehdot ja annettava oikea sähköpostiosoite. Ryhmä janimi määrittävät ilmoittavan projektorin ja ne sijaitsevat ilmoituspostipainikkeessa, kuten alla olevassa kuvassa näkyy: 33

41 Käyttöopas KUVA>>Lisäasetukset-valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina - tai -painiketta siirtyäksesi ASETUS>>Kehittynyt-valikkoon. Paina kohdistinpainiketta tai siirtyäksesi ylös ja alas ASETUS>> Kehittynyt -valikossa. KOHTA ääni Lamppu-asetukset HDMI Korkean paikan tila KUVAUS Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi ääni-alavalikkoon. Katso Audio sivulla 35. Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Lamppu-alavalikkoon. Katso Lamppu sivulla 36. Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi HDMI-alavalikkoon. Katso HDMI sivulla 36. Paina kohdistinpainiketta tai kytkeäksesi päälle tai pois päältä Korkean paikan tilan, kun laitetta käytetään yli 1500 m:n korkeudessa. Testimalli Kytke verkkotestikuvio päälle tai pois päältä painamalla kohdistinpainiketta tai. Closed Caption LED-ohjaus Esitysajastin Nollaa kaikki Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Closed Caption-alavalikkoon. Katso Closed Caption sivulla 37. Kytke projektorin LED-merkkivalot päälle (normaali) tai pois päältä (off) painamalla kohdistinpainiketta tai. Paina (ENTER/VALITSE) / -painiketta siirtyäksesi Esitysajastinvalikkoon. Katso Esitysajastin sivulla 37. Paina ENTER/VALITSE-painiketta nollataksesi kaikki asetukset oletusarvoihin. 34

42 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Audio Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Audio-alavalikkoon. KOHTA Äänenvoimakkuus Diskantti Basso Mykistys AGC Audiotulo Reset KUVAUS Paina - tai -painiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta. Paina - tai -painiketta säätääksesi diskanttiääntä. Paina - tai -painiketta säätääksesi Bassoääntä. Paina - tai -painiketta kytkeäksesi sisäiset ja ulkoiset kaiuttimet päälle tai pois. Paina - tai -painiketta kytkeäksesi Automaattien vahvistus -ohjaus-asetuksen päälle tai pois. Paina - tai -painiketta valitaksesi audiotulokanavan (Alue: Audio 1/ Audio 2/ Audio3) (Alue: Audio 1/ Audio 2/ Audio3/ HDMI) Huomautus: Käytettävissä oleva HDMI-lähde (Alue: Audio 1/ Audio 2/ Audio3/ DP) Huomaut2us: Käytettävissä oleva DP-lähde Paina ENTER/VALITSE -painiketta nollataksesi kaikki valikot ja alavalikot niiden tehdasoletusasetuksiin. 35

43 Käyttöopas Lamppu Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Lamppu-alavalikkoon. KOHTA Lampun tila Resetoi lampoon ajastin Lamppun tunnit KUVAUS Säädä lampun kirkkautta painamalla - tai -painiketta. Paina ENTER/VALITSE-painiketta nollataksesi lampputunnit, kun lamppu on vaihdettu. Näyttää tuntimäärän, jonka lamppu on ollut käytössä. HDMI Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi HDMI-alavalikkoon. KOHTA HDMI-muoto HDMI-vahvistus KUVAUS Paina - tai -painiketta valitaksesi kolmesta HDMI-näyttömuodosta: Automaattinen/PC-signaali/Video-signaali. Säädä HDMI-vahvistimen vahvistusta painamalla - tai -painiketta. Käytä tätä ominaisuutta, kun käytössä on pitkä HDMI-kaapeli. 36

44 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Closed Caption Paina ENTER/VALITSE-painiketta siirtyäksesi Closed Caption-alavalikkoon. KOHTA Suljetun kaappauksen ottamir Kaapaus-versio KUVAUS Kytke Ääniteksti päälle tai pois päältä painamalla - tai -painiketta. Valitse äänitekstiversio painamalla - tai -painiketta. Esitysajastin Esitysajastintoiminto näyttää esitysajan näytöllä, mikä helpottaa ajanhallintaa esityksiä esitettäessä. KOHTA KUVAUS Ajastin Ota esitysajastin käyttöön tai pois käytöstä painamalla kohdistinpainiketta tai. Ajastinjakso Valitse ajastinaika (1 60 minuuttia) esitysajastin käyttöön tai pois käytöstä painamalla kohdistinpainiketta tai Ajastimen nollaus Paina (ENTER/VALITSE) / -painiketta nollataksesi ajastinasetukset. 37

45 Käyttöopas TILA-valikko Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Siirry TILA-valikkoon painamalla kohdistinpainiketta tai. KOHTA Lähde Resoluutio Lamppun tunnit Firmware Version KUVAUS Näyttää aktivoidun tulolähteen. Näyttää tulolähteen natiiviresoluution. Näyttää tuntimäärän, jonka lamppu on ollut käytössä. Näyttää projektorin laiteohjelmistoversion Huomautus: Tässä valikossa näytetty tila on vain katsottavissa, sitä ei voi muokata. 38

46 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Projektorin lampun vaihtaminen KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS Projektorin lamppu on vaihdettava, kun se on palanut. Varmista, että käytät tälle projektorille suunniteltua InFocus-lamppumoduulia. Voit tilata uusia lamppuja osoitteesta (määrätyillä alueilla) tai jälleenmyyjältä. Vain alkuperäiset InFocus-lamput on testattu käytössä tässä projektorissa. Muiden kuin InFocus-lamppujen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon ja mitätöi projektorin takuun. InFocus ei ole vastuussa muiden lamppujen suorituskyvystä, turvallisuudesta tai sertifioinnista. Varoitus: Projektorissa käytetään korkeapaineista elohopea-lasilamppua. Lamppu voi rikkoutua ennenaikaisesti tai se voi räjähtää voimakkaalla äänellä, jos sitä tärisytetään, naarmutetaan tai käsitellään kuumana. Riski lampun vioittumiseen tai räjähtämiseen lisääntyy myös lampun ikääntyessä; vaihda lamppu, kun näet "Vaihda lamppu"-ilmoituksen. Älä kosketa tai tuki projektorin linssiä millään esineellä, sillä voi johtaa linssin vahingoittumiseen. Tuotteen takuu ei kata linssin naarmuuntumista, uurtumista tai muita linssin vaurioita. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen lampun vaihtoa. Älä pudota lamppumoduulia. Lasinsirpaleet voivat levitä ja aiheuttaa vamman. Älä koske mihinkään lamppumoduulin lasipintaan. Sormenjäljet voivat sumentaa projisoinnin terävyyttä ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen. Ole erittäin varovainen, kun irrotat lamppukotelon. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että lamppu räjähtää, syntyy pieniä lasinsirpaleita. Lamppumoduuli on suunniteltu pidättämään suurimaan osan näistä sirpaleista, mutta ole silti varovoinen irrottaessasi sitä. Ennen rikkoutuneen lampun vaihtoa puhdista lamppuosasto ja poista kaikki puhdistusmateriaali. Pese kädet lampun vaihdon jälkeen. Kun vaihdat kattokiinnitetyn projektorin lampun, käytä suojalaseja silmävammojen ehkäisemiseksi. Hg Lamppu sisältää elohopeaa. Käsittele lamppua paikallisten hävitystä koskevien säädösten mukaisesti. Katso lisätietoja osoitteesta Varmista, että kytket projektorin virran pois päältä ja irrotat virtajohdon vähintään 60 minuuttia ennen lampun vaihtamista. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma. 1. Sammuta projektorin virta painamalla kahdesti VIRTA-painiketta. 2. Anna projektorin jäähtyä vähintään 60 minuuttia. 3. Irrota virtajohto. 39

47 Käyttöopas 4. Löysää lamppukannen kiinnitysruuvit. 5. Työnnä kantta ylös ja irrota se paikaltaan. 6. Irrota lamppumoduulin kaksi kiinnitysruuvia ruuvitaltalla. 7. Vedä lamppumoduuli ulos. 40

48 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas 8. Asenna uusi lamppumoduuli toistamalla vaiheet 1-7 käänteisessä järjestyksessä. Suuntaa asentaessasi lamppumoduuli liittimen kanssa ja varmista, että se on vaakasuorassa välttääksesi vahinkoja. Huomautus: Lamppumoduulin on oltava tiukasti paikoillaan ja lampun liitin on liitettävä oikein ennen ruuvien kiristämistä. 9. Käynnistä projektori ja nollaa lamppu, kun lamppumoduuli on vaihdettu. Lampun nollaus: a) Paina Menu -painiketta ja valitse ASETUS >> Kehittynyt menu. b) Korosta " Lamppu-asetukset " ja paina ENTER/VALITSE -painiketta siirtyäksesi Lamppu-asetukset -alavalikkoon. c) Valitse " Resetoi lampun ajastin " ja paina ENTER/VALITSE -painiketta. d) Korosta "Reset" (näkyy sinisenä) ja nollaa lamppulaskuri nollaan painamalla ENTER/VALITSE -painiketta 41

49 Käyttöopas Projektorin puhdistaminen Projektorin pitäminen puhtaana pölystä ja liasta auttaa varmistamaan laitteen häiriöttömän toiminnan. Varoitus: 1. Varmista, että sammutat projektorin ja irrotat virtajohdon vähintään 60 minuuttia ennen puhdistusta. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma. 2. Käytä puhdistukseen vain kostutettua liinaa. Älä päästä vettä tuuletusaukoista projektorin sisään. 3. Jos vain vähän vettä joutuu projektorin sisään puhdistuksen aikana, jätä projektori virtajohto irrotettuna hyvin tuuletettuun tilaan useiksi tunneiksi ennen käyttöä. 4. Jos puhdistuksen yhteydessä vettä pääsee paljon projektorin sisään, projektori on toimitettava huoltoon. Linssin puhdistaminen Useimmat kameraliikkeet myyvät optisten linssien puhdistusvälineitä. Projektorin linssi puhdistetaan seuraavasti. 1. Levitä hiukan optisen linssin puhdistusainetta puhtaalle, pehmeälle liinalle. (Älä levitä puhdistusainetta suoraan linssille.) 2. Pyyhi linssiä kevyesti kiertävällä liikkeellä. Vaara: 1. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. 2. Välttääksesi projektorikotelon värimuutokset tai haalistumisen, älä päästä sille puhdistusainetta. Kotelon puhdistaminen Projektorikotelo puhdistetaan seuraavasti. 1. Pyyhi pölyt puhtaalla, kostealla liinalla. 2. Kostuta liina lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella ja pyyhi kotelo. 3. Huuhtele pesuneste pois liinasta ja pyyhi projektori uudelleen. Vaara: Estääksesi kotelon värimuutokset tai haalistumisen älä käytä hankaavia alkoholipohjaisia puhdistusaineita. 42

50 IN5316HD/IN5318 Käyttöopas VIANETSINTÄ Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja Näissä ohjeissa annetaan vihjeitä projektorin käytössä mahdollisesti ilmenevien ongelmien käsittelyyn. Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua, ota yhteys InFocus-yritykseen osoitteessa Usein ongelmalla on niinkin yksinkertainen syy kuin löysä liitäntä. Tarkista seuraava, ennen kuin siirryt ongelmakohtaisiin ratkaisuihin. Käytä toista sähkölaitetta varmistaaksesi pistorasian toiminnan. Varmista, että projektori on kytketty päälle. Varmista, että kaikki liitännät on liitetty kunnolla. Varmista, että liitetty laite on kytketty päälle. Varmista, ettei liitetty tietokone ole valmiustilassa. Varmista, ettei liitetty kannettava tietokone ole määritetty ulkoiseksi näytöksi. (Tämä tehdään tavallisesti painamalla kannettavan Fn-näppäinyhdistelmää. Siirry osoitteeseen ja avaa Learn tab (Opi-välilehti) nähdäksesi kannettavan aktivointitaulukon.) Vihjeitä vianetsintään Kokeile kunkin ongelmakohtaisen osan vaiheita ehdotetussa järjestyksessä. Sen avulla voit ratkaista joitakin ongelmia nopeammin. Yritä paikallistaa ongelma ja välttää toimivien osien vaihtaminen. Jos esimerkiksi vaihdat paristot ja ongelma ei poistu, aseta alkuperäiset paristot takaisin ja siirry seuraavaan vaiheeseen. Pidä kirjaa vaiheista, joita teet vikaa etsiessäsi. Nämä tiedot voivat olla hyödyksi, kun soitat Tekniseen tukeen saadaksesi palvelua. 43

51 Käyttöopas LED-virheviestit VIRHEKOODIVIESTIT VIRRAN MERKKIVALO VALMIS- MERKKIVALO LÄMPÖTILAN MERKKIVALO Vihreä Punaine Punainen Punainen Valmiustila PÄÄLLÄ Käynnistys/Jäähdytys PÄÄLLÄ vilkkuu Ylikuumeneminen PÄÄLLÄ Lämpökatkaisun anturivirhe 7 vilkuntaa Lamppuvirhe 5 vilkuntaa Burner-tuuletinvirhe 6 vilkuntaa 1 vilkuntaa Järjestelmätuuletinvirhe 6 vilkuntaa 2 vilkuntaa Virta- ja kuristintuuletinvirhe 6 vilkuntaa 3 vilkuntaa Kotelo auki 7 vilkuntaa DMD-virhe 8 vilkuntaa Väripyörävirhe 9 vilkuntaa Virheen ilmetessä irrota virtajohto ja odota yksi (1) minuutti ennen kuin käynnistät projektorin uudelleen. Jos VIRTA- tai VALMIS-LED-merkkivalo vilkkuu yhä tai LÄMP. LED palaa yhä, ota yhteys InFocus-yrityksen tekniseen tukeen osoitteessa Kuvaongelmat Ongelma: Näytölle ei ilmesty kuvaa 1. Varmista kannettavan tai pöytätietokoneen asetukset. 2. Sammuta kaikki laitteet ja käynnistä ne uudelleen oikeassa järjestyksessä. 3. Monet kannettavat eivät kytke automaattisesti ulkoisia videoportteja, kun projektori liitetään. Tavallisesti näppäinyhdistelmä FN + F8 tai CRT/LCD-näppäin kytkee ulkoisen näytön päälle ja pois. Paikallista CRT/LCD-toimintonäppäin tai toimintonäppäin, jossa on monitorisymboli. Paina FN-näppäintä ja näyttömerkinnällä varustettua näppäintä samanaikaisesti. Ongelma: Kuva on epätarkka 1. Säädä projektorin Tarkennus-toimintoa. 2. Paina kaukosäätimen Automaattinen kuva -painiketta. 3. Varmista, että projektorin etäisyys heijastusnäytöstä on projisointialueella. (7 m / 23' vakiolinssillä; 20 m / 66' pitkällä linssillä ja 3 m / 10' lyhyellä linssillä). 4. Tarkista, että projektorin linssi on puhdas. Ongelma: Kuva on leveämpi ylhäällä tai alhaalla (Trapetsi-ilmiö) 1. Sijoita projektori niin, että se on mahdollisimman kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden. 2. Korjaa ongelma painamalla kaukosäätimen tai projektorin Trapetsikorjaus-painikkeita. Ongelma: Kuva näkyy käänteisenä Tarkista Heijastus-asetus näyttövalikon Kuva-valikossa. Ongelma: Kuvassa näkyy jälkivarjostusta 1. Säädä taajuus- ja vaiheasetuksia Näyttö >> PC-tietojen säätö-valikossa. 2. Varmista, ettei ongelma aiheudu liitetyn tietokoneen videokortista liittämällä toinen tietokone. 44

52 Ongelma: Kuva on litteä ja ilman kontrastia Säädä Kontrasti-asetusta näyttövalikon KUVA >> Perus-valikossa. Ongelma: Projisoidun kuvan väri ei vastaa lähteen kuvan väriä. IN5316HD/IN5318 Käyttöopas Säädä Värilämpötila- ja Gamma-asetusta näyttövalikon KUVA >> Lisäasetukset-valikossa. Lamppuongelmat Ongelma: Projektorista ei tule valoa 1. Varmista, että virtakaapeli on kiinnitetty tiukasti. 2. Varmista virtalähteen kunto käyttämällä toista sähkölaitetta. 3. Käynnistä projektori oikeassa järjestyksessä ja varmista, että virran PWR LED - merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä. 4. Jos olet vaihtanut lampun hiljattain, kokeile lamppuliitäntöjen tekemistä uudelleen. 5. Vaihda lamppumoduuli. 6. Aseta vanha lamppumoduuli takaisin projektoriin ja toimita projektori huoltoon. Ongelma: Lamppu sammuu 1. Virtapiikit voivat aiheuttaa lampun sammumisen. Irrota virtajohto ja liitä se takaisin ja paina virtapainiketta. 2. Jos lamppu ei vieläkään syty, irrota projektori verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä 60 minuuttia. Vaihda lamppu. 3. Jos uuden lampun vaihtaminen ei korjaa ongelmaa, aseta vanha lamppu takaisin projektoriin ja toimita projektori korjattavaksi. Kaukosäädinongelmat Ongelma: Projektori ei vastaa kaukosäätimeen 1. Osoita kaukosäätimellä projektorin etätunnistinta. 2. Varmista ettei kaukosäätimen ja tunnistimen välillä ole esteitä. 3. Sammuta kaikki huoneen loistelamput. 4. Tarkista onko paristojen napaisuus oikein. 5. Vaihda paristot. 6. Sammuta muut lähellä olevat infrapunatoimintoa käyttävät laitteet. 7. Vaihda kaukosäädin. 45

53 Käyttöopas Ääniongelmat Ongelma: Ääntä ei kuulu 1. Säädä kaukosäätimellä äänenvoimakkuutta. 2. Säädä äänilähteen äänenvoimakkuutta. 3. Tarkista audiokaapeliliitännät. 4. Irrota audiolähtökaapeli. 5. Testaa äänilähteen audiolähtö toisilla kaiuttimilla. 6. Toimita projektori huoltoon. Ongelma: Ääni on vääristynyt 1. Tarkista audiokaapeliliitännät. 2. Testaa äänilähteen audiolähtö toisilla kaiuttimilla. 3. Toimita projektori huoltoon. Projektorin toimittaminen huoltoon Jollet pysty ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteys InFocus-yritykseen tekniseen tukeen osoitteessa Jos projektori on korjattava, pakkaa projektori alkuperäiseen pakkaukseensa ja liitä mukaan laatikon ulkopuolella oleva valtuutusnumero. 46

Tekijänoikeudet. Vastuuvapauslauseke. Tavaramerkkien tunnustaminen

Tekijänoikeudet. Vastuuvapauslauseke. Tavaramerkkien tunnustaminen Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet Hoito- ja turvallisuusohjeet 1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa kätesi ennen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-422 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-422  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-422 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä edestä Näkymä takaa 1. Painike "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" 2. Painike

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI. Käyttäjän ohjekirja

Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI. Käyttäjän ohjekirja Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI Käyttäjän ohjekirja Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama, ja

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-420 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-420  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT 1. Painike "ON/OFF" 2. Painike "HOUR TU -" 3. Painike "MIN TU +" 4. Painike

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori KÄYTTÖOHJE CHEERLUX CL760 HD LED-projektori Kiitos kun ostit Cheerlux CL760 HD LED-projektorin. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

HP 2400/2500 ultrakevyt telakointiasema Käyttöopas

HP 2400/2500 ultrakevyt telakointiasema Käyttöopas HP 2400/2500 ultrakevyt telakointiasema Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän asiakirjan sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Latitude E5430

Lisätiedot

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Sisältö: Kuulokoje sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 4 Pariston vaihto sivu 4 Kuulokojeen hoito sivu 6 Käyttöohje Dynamic, yksilölliset

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Suomi Conference phones for every situation Yleiskuva Kolme merkkivaloa Vihreä kytketty Punainen mykistetty Kolme kaiutinta Mikrofoni, 360 toimintasäde Kaapelin syvennys

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/support Kysy Philipsiltä SRP3011 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Yleiskaukosäädin 2 Johdanto 2 Kaukosäätimen yleiskuvaus

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot