Älypuutarhasta yrttejä läpi vuoden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Älypuutarhasta yrttejä läpi vuoden"

Transkriptio

1 2014 JAAKKOO-TAARA OY ASIAKASLEHTI Uusi puu -hanke käynnistyi Metsähallitus luottaa paperiseen lehteen Älypuutarhasta yrttejä läpi vuoden Kotelokartonkien ykkönen on Tambrite laatua jäykkyyttä Pages in English

2 Pääkirjoitus Kestävää kehitystä ja vastuullisuutta Editorial Sustainable development and corporate responsibility Panostaminen laatuun ja ympäristöasioihin ovat osa kestävää kehitystä ja työtä, johon me Jaakkoo-Taarassa uskomme. Investoimme muutoksiin ja tuotantoon, jotka osaltaan tukevat tätä kehityssuuntaa. Tehokas ja moderni tuotanto kuluttaa vähemmän energiaa ja tuottaa vähemmän hävikkiä ja samalla myös lopputuotteen laatu on parempi. Kyky panostaa uuteen ja moderniin tuotantoon ovat keskeisiä elementtejä kestävän kehityksen toiminnassa ja näin myös pakkaustuotteiden valmistuksessa. ISO sertifikaattimme tavoitteiden mukaisesti pyrimme jatkuvasti pienentämään oman tuotantomme ympäristökuormaa.tämä näkyy sekä jo tehdyissä että tulevissa investoinneissamme. Kuitupohjaisten pakkausmateriaalien valmistajana olemme mukana kestävän kehityksen Uusi Puu -hankkeessa, jossa pyritään edistämään kierrätettävien metsäteollisuustuotteiden tunnettavuutta. Tästä projektista kerrotaan enemmän toisaalla tässä lehdessä. Puukuidusta valmistettavat pakkausmateriaalit ovat kierrätettävyydessään ympäristön kannalta ylivertainen pakkausmateriaali muihin ratkaisuihin nähden. Puukuitu palvelee usean kierroksen pakkausmateriaalina, jonka jälkeen se voidaan hyödyntää vielä energiana. Hyvin hoidetut metsät tuottavat vuosittain enemmän uutta kuitumateriaalia kuin mitä voidaan hyödyntää muun muassa pakkausmateriaaleina. PEFC-ohjelman mukaisesti olemme sitoutuneet käyttämään raaka-ainetta, jonka alkuperä on tiedossa ja joka on peräisin sertifioidusta metsästä. Pefc-sertifioitua metsää on hoidettu noudattaen hyvää metsänhoitotapaa, josta meillä Suomessa on vahvat perinteet. Marraskuussa olemme mukana EMPACK2014-messuilla. Tervetuloa osastollemme kuulemaan lisää kuitupohjaisista pakkausratkaisuista. Keskustelemme mielellämme kaikkien yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa siitä, miten voimme yhdessä enemmän vaikuttaa kestävän kehityksen päämäärien toteutumiseen. Our commitment to quality and environmental issues are part of our sustainable development and work, something which we here at Jaakko-Taara believe in. We invest in changes and production, which, in turn, support this trend in development. Our efficient, state-ofthe-art production consumes less energy and generates less waste, while ensuring higher end product quality. The ability to invest in new production equipment plays a crucial role in sustainable development as well as in the manufacture of packaging products. In accordance with our ISO Environmental certificate, we strive to constantly reduce the environmental impact of our operations. This can also be seen in our past and future investments. As a producer of fibre-based packaging materials, we are involved in the New Tree sustainable development project aiming to raise the profile of recyclable wood-based bioeconomy products. The New Tree project will be presented in greater detail in the second article of this magazine. Thanks to their recyclability, packaging materials made of wood-fibre are far better for the environment than other packaging solutions. Wood fibre lasts for several cycles as a packaging material, after which it can be used as a source of energy. Each year, wellmanaged forests produce more new fibre material than can be used for example for packaging and other applications. In accordance with the PEFC, we are committed to using raw materials coming from a known origin and certified forests. A PEFC-certified forest is managed in accordance with good forest management practices, something which we here in Finland have a long-standing tradition in. In November, we will be participating in the EM- PACK 2014 trade fair. Please visit our booth to hear more about fibre-based packaging solutions. We will be happy to engage in a discussion with all our partners and customers on how we can more effectively work together to achieve the goals of sustainable development. Thomas Brusila JULKAISIJA: Jaakkoo-Taara Oy Ruissalontie 4, Turku puh PÄÄTOIMITTAJA: Thomas Brusila TOIMITUS & TAITTO: OS/G Viestintä puh PAINOPAIKKA: Jaakkoo-Taara Oy LayOutin kannet on painettu Galerie Art Gloss 200 g -paperille ja sisäsivut Galerie Art Silk 130 g -paperille. Painamiseen on käytetty Heidelberg XL 106-painokonetta. PAINOSMÄÄRÄ: Kannen kuvassa luonnon oma täydellinen pakkaus (Kuva: Dreamstime) 2

3 Tässä lehdessä News in English Älypuutarha tuo kasvit kaupunkiin Venäläiset perustivat lääketehtaan Suomeen 6 Poiminnat 5 Kahvipaussi 18 METSÄ ON AINA OLLUT SUOMALAISILLE TALOU DELLISEN JA HENKISEN HYVINVOINNIN LÄHDE. 14 Terveiset Tuulissuolta 8 16 Inkeroisissa tehdään Euroopan arvostetuinta kartonkia 3

4 Uusi puu tuulettaa biotaloutta Uusi Puu -hankkeen tavoitteena on saada puupohjaisten tuotteiden koko arvoketju saman pöydän ääreen. Tietoa halutaan jakaa niin omien verkkosivujen kuin mediankin kautta. Jotta kaikki päämäärät saavutetaan, tarvitaan myös poliittisten päättäjien innostumista asiaan. Syyskuun lopussa käynnistyneen Uusi puu -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä puupohjaisten materiaalien monimuotoisesta käytöstä. Hankkeen verkkosivuilta löytää tietoa siitä, millainen merkitys metsätaloudella on biotaloudessa ja miten esimerkiksi puukuitua voidaan hyödyntää nykyistä enemmän pakkauksissa. TEKSTI: JOHANNA PELTO-TIMPERI KUVA: DREAMSTIME Biotalous on nostettu yhdeksi Suomen kolmesta strategisesta kärkihankkeesta. Muita ovat digitaalinen liiketoiminta ja puhdas teknologia. Biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvista luonnonvaroista tehtyjen tuotteiden tuotantoa, käyttöä, jalostusta ja markkinointia. Metsäala on luonteva osa biotaloutta, koska puu on uusiutuva ja karttuva luonnonvara. Puupohjaisten biotuotteiden valmistus on merkittävä teollisuuden ala maassamme ja tärkeä osa kansantaloutta. Biotalous ei ole uusi asia metsäalalle, koska sillä on pitkät perinteet puukuidun hyödyntämisestä. Kuitupohjainen teollisuus on Suomessa jäänyt paitsioon vaikkapa puurakentamiseen verrattuna. Esimerkiksi pakkausteollisuudessa ja siihen liittyvässä biokemiassa kehitystyö on ollut jatkuvaa ja tasokasta jo pitkään. Pakkausteollisuuden tuotteet ovat merkittäviä myös maamme viennin kannal- ta, toteaa hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja ja Stora Enson pakkausasiantuntija Ohto Nuottamo. LISÄÄ TIETOA JA YMMÄRRYSTÄ Uusi puu -hankkeen tavoitteena onkin lisätä ymmärrystä puupohjaisesta biotaloudesta. Hanke tuo esiin sen, millaisia tuotteita ja ratkaisuja on jo nyt tarjolla, ja millainen yhteiskunnallinen vaikutus nykyisillä tuotteilla on. Lisäksi kerrotaan, millaisia kasvunäkymiä alalla on, mitä uutta on tulossa. Esimerkiksi uudet puupohjaiset elintarvikkeiden pakkausmateriaalit vähentävät hävikkiä, koska ruoka säilyy niissä pidempään. Materiaalit ovat kevyitä, joten ne vähentävät kuljettamiseen tarvittavan energian määrää. Puukuitupakkaukset tulevat korvaamaan nykyisiä uusiutumattomista materiaaleista valmistettuja pakkauksia, kuten mikroaterioiden vuokia. Puukuidusta valmistetaan myös lääkepakkauksia ja hoitotyössä tarvittavia tuotteita, kuten suojia ja vaippoja. Uusi puu -hanke kysyy, mitä muuta metsäalalla voidaan tehdä tuttujen paperin- ja selluntuotannon, puurakentamisen, huonekaluteollisuuden sekä energianhyötykäytön lisäksi. Meille tärkeää on olla mukana kestävän kehityksen hankkeissa, joilla edistetään kuitupohjaisten uusiutuvien ja kierrätettävien pakkausmateriaalien käyttöä, pohtii toimitusjohtaja Thomas Brusila Jaakkoo-Taarasta. RAJOJA RIKKOVAA YHTEISTYÖTÄ JT on yksi 24 tahosta, jotka ovat lähteneet mukaan edistämään puun käytön moninaisuutta. Hankkeessa halutaan rikkoa rajoja ja tehdä yhteistyötä erilaisten organisaatioiden ja tuottajien kesken. Mukana on muun muassa metsänomistajia, metsäteollisuutta, oppilaitoksia, alan työntekijöitä ja etujärjestöjä sekä puupohjaisia tuotteita käyttäviä yrityksiä. Haluamme luoda uutta ja välittää ennen kaikkea tietoa. On kuitenkin hyvä myös 4

5 muistaa, ettei puun monikäyttöisyyttä tarvitse aloittaa alusta, eikä tämä ole rakettitiedettä. Olemme nyt saaneet saman pöydän ääreen arvoverkoston kaikki toimijat puunomistajista jalostajiin, toteaa Nuottamo. Suomessa biotalouden kokonaisarvo on 60 miljardia euroa vuodessa. Tavoitteena on nostaa summa 100 miljardiin euroon, jolla voidaan luoda uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Puuhun perustuvan teollisuuden osuus voi olla tästä yli puolet. Uusi puu käynnistettiin syyskuun lopussa, jolloin avattiin myös hankkeen verkkosivut osoitteessa Starttiin liittyy Uusi puu kilpailu, jossa etsitään esimerkkejä sellaisista jo olemassa olevista tuotteista ja ratkaisuista, joissa käytetään puuta tai puunainesosia. Kaikille avoin kilpailu päättyy 6. joulukuuta. TUKEA ELINKAARIAJATTELUUN Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi kertoo innostuneensa, kun säätiötä pyydettiin projektin päärahoittajaksi. Hänen mielestään oli yllättävää huomata, mitä kaikkea metsä tuottaa paperin, puurakentamisen ja energian lisäksi. Uusi puu onkin yhteinen foorumi näille muille biotalouden toimijoille. Mäkijärven mielestä Uusi puu tuo biotalouden jokaisen kuluttajan arkipäivän tasolle. Itse esimerkiksi mietin, että olisi hienoa, jos jatkossa voi kantaa kaupasta elintarvikkeet kotiin puukuitupohjaisissa rasioissa muovisten sijaan. Tämähän on tuttua jo nestepakkauksista. Usein puhutaan vain metsäteollisuudesta ja puurakentamisesta, vaikka puupohjaisia materiaaleja käytetään laajasti ja monipuolisesti monella alalla, miettii Mäkijärvi. Nuottamo toteaakin, että kuitupohjaisten tuotteiden ja varsinkin pakkausten kierrätettävyys ja elinkaariajattelu on nykykuluttajille tärkeä osa positiivista kulutuskokemusta. Uusi puu -hankkeen kautta toimijat saavat yhteisen välineen, verkkosivut, jonka avulla informaatio ja yhteystiedot saadaan kaikkien ulottuville ja varsinkin kuluttajien tietoisuuteen. Haluamme, että asiakkaamme saavat enemmän tietoa kuitupohjaisista pakkausmateriaaleista. Kun asiakkaat valitsevat uusiutuvista luonnonvaroista valmistetun pakkausmateriaalin, olemme yhdessä pitkäjänteisesti mukana kestävässä kehityksessä, tiivistää Brusila. Poiminnat C M Y Painokoneet kalibroitiin K :n painokoneet on kalibroitu ISO JT standardin mukaisella tavalla. Kyseessä on yleinen offset-painokoneita koskeva standardi. Kalibrointi koskee CMYKnelivärisarjaa. Käytännössä kalibrointi tarkoittaa, että JT:n molemmissa toimipaikoissa painokoneet toistavat nyt värit samalla tavalla. ISO-standardi määrittelee painokoneiden toistaman väriavaruuden ja painojäljen laadun, kertoo JT:llä laatuinsinöörinä toimiva Aleksi Vetoniemi. Vetoniemen mukaan koneiden painojälkeä seurataan päivittäin. Kalibrointi suoritetaan 3 6 kuukauden välein tai silloin, kun jokin painoprosessissa muuttuu. Esimerkiksi vedessä tai kemikaaleissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa koneen toistamiin väreihin. Kalibroinnin ansiosta asiakkaamme saavat JT:n molemmista toimipaikoista väreiltään täsmälleen samanlaista, laadukasta painojälkeä, Vetoniemi täydentää. KOONNUT: MATLEENA MERTA KUVAT: DREAMSTIME Pantonen sähköinen värikirja käyttöön :llä on aloitettu pilottiprojekti Sähköinen Värikirja, jonka tehtävänä on JT määrittää elektronisesti Pantone-värien arvot. Pantone- eli PMS-värikartta on painoteollisuuden standardiksi muodostunut värijärjestelmä. Värien määrittely perustuu spektrofotometrillä tehtävään mittaukseen, joka antaa väristä numeraalisen Lab-arvon. Pantone-värien erottelu on hankalaa, sillä ihmiset näkevät ne monesti eri tavalla. Pilottiprojektina käytössä olevan sähköisen värikirjan myötä painokoneiden värinhallinta paranee. Tämä johtuu siitä, että värikirja mittaa värit objektiivisesti, toisin kuin ihmissilmä, sanoo laatuinsinööri Aleksi Vetoniemi JT:ltä. JT on myös edelläkävijä sähköisen värikirjan käytössä. Tilasin tavarantoimittajaltamme ensimmäisenä Suomessa PMS-sävyjä sähköisen kirjan väriarvoilla. JT tukee saaristoluonnon suojelua tekee yhteistyötä saaristoluonnon suojelemiseksi toimivan Pidä Saaristo Siistinä ry:n JT kanssa. Pidä Saaristo Siistinä ry huolehtii veneilijöiden jätteistä ylläpitämällä jätepisteitä ja käymälöitä ympäri saaristoa, sekä järjestää erilaisia projekteja, joissa tutkitaan esimerkiksi meren roskaamista. Olemme tehneet JT:n kanssa onnistuneesti yhteistyötä jo pitkään. Julkaisemme kahdesti vuodessa Roope-jäsenlehteämme (ruotsiksi Sälle). Yhteistyö alkoi, kun etsimme aikoinaan painotaloa, joka haluaisi tukea toimintaamme lehden painokustannuksia vastaan, kertoo Aija Bäckström Pidä Saaristo Siistinä ry:stä. JT:n toiminta on muutenkin ekologista, sillä sen ympäristöjärjestelmä on Inspecta Sertifiointi Oy:n auditoima ja sille on myönnetty ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti. Teemme työtämme erittäin vaatimattomalla budjetilla, emmekä pystyisi toimimaan ilman tämänkaltaista yritysyhteistyötä. JT toimii hyvänä esimerkkinä siinä, että painotalotkin voivat kehittää toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. On ollut hienoa löytää yhteistyökumppani, joka arvostaa työtämme, ja lisäksi pyrkii omassakin työssään huomioimaan ympäristönäkökulman, Bäckström kiittelee. 5

6 Julia Wolkoff oli aiemmin kirjanpitäjänä Lappeenrannassa ja Cytomed oli yksi hänen asiakkaistaan. Sitten häntä yllättäen pyydettiin keväällä 2012 lääketehtaan johtajaksi Lappeenrantaan. Onhan tämä ollut suuri haaste, koska minun on pitänyt tutustua lääketeollisuuteen ja opiskella GMP-standardien perusteet. Muuten tehtaan johtaminen on tietysti pitkälti taloushallintoa, joka on minulle tuttua, kertoo Julia Wolkoff. USKOMME, ETTÄ KULUTTAJAT ARVOSTAVAT SITÄ, ETTÄ LÄÄKE ON VALMISTETTU EU:N PUOLELLA SUOMESSA 6

7 TEKSTI: PIRKKO SOININEN KUVAT: MIKAEL SOININEN Venäläiset perustivat lääketehtaan Suomeen Venäläisomisteinen Cytomed on aloittanut lääketuotannon Lappeenrannassa. Uuden lääketehtaan tuotteet pakataan Jaakkoo-Taaran koteloihin. Cytomed pääsi Fimean tarkastuksen jälkeen viime vuoden elokuussa kotimaisten lääketehtaiden luetteloon. Tarkastuksen jälkeen jatkoimme prosessien validiointia ja koneiden kvalifiointia. Tuotanto käynnistyi koe-erillä tämän vuoden kesäkuussa ja ensimmäiset varsinaiset erät myyntiin valmistimme elokuussa, kertoo toimitusjohtaja Julia Wolkoff. Cytomed on ensimmäinen venäläinen lääketehdas, joka on saanut toimiluvan Suomessa. Se valmistaa aluksi kapselimuotoista influenssalääke Cytovir-3:a Venäjän markkinoille. Apuaineet hankimme Euroopasta, mutta vaikuttavat aineet tulevat meille Venäjältäkin. Kyseessä oli oikeastaan tuotannon siirto, sillä prosessit ovat samoja kuin Venäjällä, vain laitteet ja tilat ovat uusia, kertoo Wolkoff. MIKSI SUOMEEN? Lääkeväärennöksiä vilisevällä Venäjällä EU:n alkuperätodistus lisää lääkkeen luotettavuutta. Uskomme, että kuluttajat arvostavat sitä, että lääke on valmistettu EU:n puolella Suomessa, kertoo Julia Wolkoff. Wolkoff myös uskoo, että lääketehdas saatiin nopeammin rakennettua Suomeen kuin Pietarin alueelle, jossa on huutava pula sopivista teollisuustonteista ja esimerkiksi infrastruktuurin rakentaminen on hidasta ja kallista. Myös sähkön toimitusvarmuus on Suomessa parempi. Venäjällä on myös pyrkimys ottaa jossain vaiheessa käyttöön samat valmistussertifikaatit kuin EU-alueella. Suomesta hankittu kokemus ja osaaminen helpottavat EU-GMP:n (Good Manufacturing Practice) standardien käyttöönottoa pietarilaisella Cytomedilla, Wolkoff sanoo. Ainakin alkuvaiheessa valmistamamme lääkkeet menevät ensisijaisesti Venäjän sekä myöhemmin Valko-Venäjän, Kazakstanin ja Ukrainan markkinoille. Voi olla, että myöhemmin haemme EU-lupia, mutta hakuprosessi on hidas ja tulee viemään aikaa, kertoo Wolkoff. Cytomed on toiminut Venäjällä lääketeollisuuden parissa vuodesta 1989 ja on kehittänyt ja tuottaa lääkkeitä pääasiassa ihotautien, urologian ja lastentautien hoitoon. REKRYTOINTI HAASTAVAA Tuotannon aloitus viivästyi kuukausilla, koska jouduimme odottamaan kapselointikoneen osia Italiasta, kertoo Wolkoff. Murheenkryyni on ollut myös rekrytointi, sillä metsäteollisuusvaltaisella Etelä- Karjalan alueella ei ole lääketeollisuuden osaajia. Esimerkiksi Cytomedin vastuunalainen johtaja ja laboratorion esimies asuvat Oulussa ja kulkevat viikoittain Lappeenrantaan töihin. Ensivaiheessa tehdas tekee pelkästään Cytovir-3:a, mutta ensi vuonna tuotantoon otetaan myös Prostatilen eturauhasvaivoihin. Jatkossa Lappeenrannan tuotantolaitoksessa on tarkoitus valmistaa kaikkia Cytomedin tuotantopalettiin kuuluvia viittä tuotetta. Olemme nyt synnyttämässä Lappeenrannan alueelle uudenaikaista lääkealan tuotantokeskusta, joka tulee hyödyntämään viimeisimpiä tutkimus- ja kehitystuloksia sekä valmistuslaitteita. KOTELON PITÄÄ TOIMIA Jaakkoo-Taara löytyi yhteistyökumppaniksi konsulttien kautta, jotka suosittelivat lääketeollisuuden koteloita pitkään valmistanutta painotaloa Cytomedille. Yhteistyö käynnistyi koe-erillä kesällä. Alkuvaiheessa meillä oli hankaluuksia, sillä kotelon leikkaukset eivät olleet stanssityökalussa oikein ja tämän takia kotelot repey- tyivät pakkauslinjalla, Wolkoff kertoo. Jaakkoo-Taaralla he ottivat kuitenkin ongelman heti tosissaan ja tulivat tänne paikan päälle katsomaan pakkauskoneita ja testaamaan koteloita. Tuon jälkeen saimme asiat sujumaan kuten pitikin, hän jatkaa. Lääkepakkauksessa on oleellista, että se erottuu muista pakkauksista selkeästi, säilyttää lääkkeen moitteettomana ja on helposti avattavissa. Cytomedin pakkausten layout on vanha, eli siihen ei ole puututtu. Jatkossa Lappeenrannan tehdas tekee 3,5 miljoonaa Cytovir-3-pakkausta vuodessa. Cytomed 7

8 TEKSTI: PIRKKO SOININEN KUVAT: MIKAEL SOININEN Terveiset Tuulissuolta Jaakkoo-Taaralla on kaksi tehdasta, isompi Turussa ja pienempi Liedossa. Kävimme katsomassa, mitä Liedon tehtaalle kuuluu. HEIDELBERG XL-106-PAINOKONEEN ohjauspulpetti kertoo painajalle paljon faktoja tekeillä olevasta työstä. Tästä painajat säätävät kaikki painotyöhön liittyvät vaiheet. Koneen pituus on 26 metriä ja sen erikoisuus on Inpress Control eli inline-värimittaus spektrofotometrillä. Painaja asettaa tavoitearvot väreille ja spektrofotometri tarkistaa painamisen aikana värit painoarkista ja tekee automaattisesti tarvittavia korjauksia värien antoon. Asiakkaille tämä näkyy entistäkin laadukkaampana painojälkenä. Painokoneessa on myös kääntöyksikkö, jonka ansiosta painotuotteen kummatkin puolet voidaan painaa samanaikaisesti. Kone voi painaa sekä arkilta että rullalta ja sekä ohutta ohkopaperia että paksua kartonkia. Maksimikapasiteetti on noin arkkia tunnissa, kertovat painajat Tuomo Rissanen ja Kimmo Vuori. Jotta kone saatiin asennettua, Liedon tehtaalle tehtiin puolitoista vuotta sitten uudet lattiat ja koneen alla oleva lattia vahvistettiin, sillä painokoneiden kuningas painaa peräti 80 tonnia. Koneessa on kuusi painoyksikköä ja yksi lakkayksikkö. Se mahdollistaa siis kuuden värin ja lakan käytön. LIEDON KARTONKI- VARASTO on melko pieni, isompi löytyy Turusta. Jouhevan läpimenon varmistamiseksi tuotannon työnjohtaja Hannu Virtamo suunnittelee työputket mahdollisimman hyvissä ajoin. Parasta on, jos voimme ajaa esimerkiksi peräjälkeen kymmenen 40-grammaista työtä ja vasta sitten vaihdamme paksumpaan kartonkiin. Kun konetta ei tarvitse joka välissä alusta saakka ohjelmoida, säästyy aikaa, kertoo Virtamo. PAINATUKSEN JÄLKEEN työt menevät leikkuriin ja siitä taittokoneeseen, joita on kaksi kappaletta. Taittaja tarvitsee tarkat silmät ja nopeat kädet. Koneet pystyvät tekemään kaikenlaisia taitoksia, esimerkiksi ikkuna- ja haitaritaittoja. Taittotyössä on muistettava, että eri paperilaadut käyttäytyvät eri tavalla, koko ajan pitää olla silmä tarkkana, että taitokset menevät oikein, kertoo taittaja Leena Rindell. Taittokoneen jälkeen työt stiftaan ja pakataan kuljetusta varten. 8

9 News in English 2014 JAAKKOO-TAARA OY CUSTOMER MAGAZINE New wood breathes life into the bioeconomy The bioeconomy is one of Finland's three strategic spearhead projects. The others are e-commerce and cleantech. The bioeconomy involves the production, use, processing and marketing of products made with renewable natural resources In Finland, the fibre-based industry has been sidelined compared to, for example, wood construction. For example, development work in the packaging industry and its related biochemistry has been continuous and of the highest standard for quite some time. Packaging industry products also play a major role where exports are concerned, explains Ohto Nuottamo, chairman of the project steering group and Senior Packaging Adviser for Stora Enso. Jaakkoo-Taara supports preservation of archipelago nature Jaakko-Taara is one of 24 parties involved in promoting the diversity of wood use. The project aims to break boundaries and work in co-operation with various organisations and producers. Forest owners, the forestry industry, educational institutions, industry employees and interest groups as well as companies using wood-based products are participating in the project. We want our customers to have more information on fibre-based packaging materials. When customers choose a packaging material made of a renewable natural resource, we are together involved in sustainable development for the long haul, says Jaakkoo-Taara Managing Director, Thomas Brusila. Jaakkoo-Taara is working in co-operation with the Keep the Archipelago Tidy Association. Keep the Archipelago Tidy Association takes care of boater waste by maintaining waste collection points and dry toilets all over the archipelago as well as running various projects which investigate, for example, pollution of the sea. We have successfully worked in co-operation with Jaakkoo-Taara for a long time. We publish our Roope (Sälle in Swedish) member magazine twice a year. Our co-operation began when we were looking for a printer that wanted to support our activities in exchange for the magazine printing costs, explains Aija Bäckström of Keep the Archipelago Tidy Association. Jaakkoo-Taara's operations are ecological in other ways as well, as its environmental management system has been audited by Inspecta and has been granted an ISO 14001:2004 Environmental Management certification. C M Y K Calibration of Jaakkoo-Taara printing machines Jaakko-Taara's printing machines are calibrated in accordance with the ISO standard. This is the general standard that applies to offset printing machines. Calibration involves the CMYK four-colour set. In practice, calibration means that the printing machines in Jaakkoo-Taara's two locations will now print colours in the same way. The ISO standard specifies the colour space and print quality to be produced by printing machines, explains Aleksi Vetoniemi, Quality Engineer for Jaakkoo-Taara. Jaakkoo-Taara the first in Finland to use Pantone's electronic colour book Jaakkoo-Taara launched a pilot project the Electronic Colour Book whose aim is to electronically define the values of Pantone colours. The Pantone or PMS Colour Chart is a colour system that has become the de facto standard of the printing industry. The definition of colours is based on measurements taken with a spectrophotometer, which assigns each colour a numeric LAB value. Distinguishing between Pantone colours is difficult, because people often see them differently. The Electronic Colour Book being developed in the pilot project will improve the colour management of printing machines. This is due to the fact that the Colour Book measures colours objectively, unlike the human eye, says Aleksi Vetoniemi, Quality Engineer for Jaakkoo-Taara. Jaakkoo-Taara is also a pioneer in the use of the Electronic Colour Book. I was the first in Finland to order PMS colours from our supplier using Electronic Colour Book values. 9

10 TEKSTI: PIRKKO SOININEN KUVA: MIKAEL SOININEN The most highly valued cardboard in Europe is made at Ingerois mill Manufactured at Stora Enso's Ingerois mill, Tambrite is the number one carton cardboard, according to a European survey. Graphical industry company Jaakkoo-Taara uses a great deal of Tambrite in its cartons. The key properties of cardboard are its runnability, printability, bending stiffness and consistent quality. The cardboard machine is 200 metres long and produces approximately 550 metres of board a minute. Nearly all of the production output is exported to European countries," explain Mill Director Taisto Nevalainen and Sales Manager Jaakko Pikkarainen. European brand owners prefer Stora Enso Tambrite over all other board brands on the market. This was revealed in the Brand Equity Tracking Survey 2014, which was conducted for the sixth time by Opticom International Research. The purpose of the survey was to identify the most highly valued board brands from a user standpoint. The survey made it possible to compare the brands with one another and rank them by country or at the European level. In the spring of 2014, 377 brand owners in Germany, France, Great Britain, Italy, Spain, Switzerland, Belgium and the Netherlands responded to the survey. The survey was also taken by 220 cardboard converters. Tambrite was the best known cardboard brand among converters. WELL-KNOWN BRANDS The Ingerois mill manufactures folding cardboard under the brand names Tambrite and Tamfold, which are well-known in the industry for their excellent bulk and stiffness properties, printability and consistent quality. Recently, Stora Enso reduced the weight of Tambrite packaging board in order to enhance product efficiency. The new, lighter grammages offer savings throughout the delivery chain and reduce the volume of packaging waste, explains Sales Manager Jaakko Pikkarainen. Tambrite is a three-layer folding cardboard, with a pressure groundwood centre surrounded by bleached chemical pulp surface and backing layers. The board surface also has a double pigment coating. Locally-sourced spruce is used as the raw material for the pressure groundwood. The spruce fibre is ideal, because its strength properties are excellent. Pine has too much resin, says Taisto Nevalainen. Jaakkoo-Taara has purchased its folding cardboard from the Ingerois mill since Stora Enso cuts the board into a size ordered by the customer and delivers it shrinkwrapped on made-to-size pallets. Board is delivered to Jaakkoo-Taara in sheets, even though printing could also be done on rolls. 10

11 TEKSTI: MAIJA RAUHA KUVAT: PLANTUI Smart Garden brings plants to the city Speciality lettuces, edible flowers and herbs grown at home from the seeds. It may sound difficult, but it isn't. The Plantui Smart Garden works like a coffeemaker: pour water in, insert a capsule, plug it in and wait. Design professional Janne Loiske came up with the idea standing at the edge of a vegetable patch. What if you could pick fresh herbs and add them to your food, even in the winter? 27 prototypes and several years later, the Plantui Smart Garden was ready. Hydroponics-based cultivation is clean and, above all, easy. Many have tried to keep basil growing on the window sill or put store-bought parsley under a plastic cover and light. It might work, but, in my opinion, it's just palliative care for plants. In the Smart Garden, herbs, flowers and lettuces are grown from seeds, with just the right nutrients and the right amount of light to help the plants grow, says Loiske. The Smart Garden has a lighting unit with 18 LEDs, whose light colour chang- es according to the growing phase of the plants. According to Loiske, this is better than sunlight, because the LEDs only produce the wavelengths needed by the plants. The Smart Garden irrigation system is a combination of hydroponics and the ebband-flow technique used in greenhouses. FOR BIG CITY MARKETS The seeds are sold in a ready-made growing substrate, which does not contain soil. The Plantui business model is based on the idea that additional plant capsules will be purchased regularly, just like with the coffee capsules. Plantui currently offers some 30 different plant capsules, whose cartonboard packaging is printed by Jaakkoo-Taara. The packaging has to be clearly-defined, speak to the target market and stand out. Jaakkoo-Taara provided us with invaluable assistance in finding the right package size and coming up with prototypes. Our printing plate is for 16 different capsule packages, which can easily be changed when launching on new markets, explains Loiske. Plantui first launched its product in Denmark as opposed to Finland, because the company is aiming for the international market. We believe that people living in cities also want to grow their own herbs - they just want it to be as simple as possible. Urban gardens and cultivation are rising trends, notes Loiske. The Smart Garden and plant capsules can be ordered online and, in the near future, they will also be available for purchase in stores. One package contains three plant capsules with nutrients. Water and liquid nutrients are poured into the Smart Garden bowl. The plant capsules are then put into place, the lighting unit is mounted on the bowl and the Smart Garden is plugged in. The plants will be ready for harvesting in about six weeks. Plantui Oy Turku startup company, production in Salo Idea first hatched in 2007, company founded in 2012 Aiming for the international market: Europe, United States and Japan Products available for purchase at, for example, the Finnish Design Shop; soon also available in stores 11

12 TEKSTI: PIRKKO SOININEN KUVAT: MIKAEL SOININEN Russians open a pharmaceutical plant in Finland Russian-owned Cytomed has begun production of pharmaceuticals in Lappeenranta. The products of the new pharmaceuticals plant will be packaged in Jaakkoo-Taara cartons. After passing a Fimea inspection, Cytomed was issued a Finnish operating license in August of last year. After the inspection, we continued the validation of processes and qualification of our machinery. We launched production with some test batches this past June and produced the first actual batches for commercial sale in August, explains Managing Director Julia Wolkoff. Cytomed is the first Russian pharmaceutical plant to receive an operating license in Finland. It will initially produce Cytovir-3, an influenza antiviral medication in capsule form, for the Russian market. The excipients we use come from Europe, but we get our active ingredients from Russia. This is actually a transfer of production operations, because the processes are the same as they are in Russia - only the equipment and facilities are new, explains Wolkoff. Julia Wolkoff previously served as an accountant in Lappeenranta and Cytomed was one of her first clients. In the spring of 2012, she received a surprising request: to serve as plant manager in Lappeenranta. "This has been a huge challenge, because I've had to learn about the pharmaceuticals industry and study the fundamentals of GMP standards. Otherwise, serving as a plant manager largely involves financial administration, something which I am very familiar with," says Wolkoff. WHY FINLAND? In Russia, where counterfeit pharmaceuticals are rampant, a European Community Certificate of Origin gives credibility to medications. We believe that consumers appreciate the fact that our medications are produced in the EU, in Finland, says Wolkoff. Wolkoff also believes that construction of the pharmaceuticals plant went more quickly in Finland than it would have in the St. Petersburg area, where there is a massive shortage of suitable industrial lots and, for example, infrastructure construction is slow and costly. The electricity supply in Finland is also more reliable. Russia also has plans to eventually adopt similar manufacturing certificates as those used in the EU. The experience and expertise gained in Finland will make it easier to adopt EU-GMP (Good Manufacturing Practice) standards at Cytomed in St. Petersburg," says Wolkoff. At least initially, the pharmaceuticals we produce will first go to the Russian market, and then to the Belarus, Kazakhstan and Ukraine markets. We might apply for EU licenses at a later point in time, but the application process is slow and will take time, explains Wolkoff. Cytomed has been in operation in the Russian pharmaceuticals industry since 1989, developing and producing pharmaceuticals primarily for skin diseases, urology and paediatric diseases. THE PACKAGING MUST BE FUNCTIONAL Jaakkoo-Taara was identified as an excellent partner for Cytomed by consultants, who recommended the printing company, with its many years of experience in providing packaging to the medical industry. When it comes to pharmaceuticals packaging, it is vital that the packaging clearly stands out from other packaging, keeps the contents intact and is easily opened. The layout for Cytomed packaging is old, i.e. no adjustments have been made to it. Cytomed Cytomed is an independent Finnish company with Russian ownership. Routine production in Lappeenranta was begun this autumn. The first product for commercial sale is the Cytovir-3 influenza antiviral medication. Cytomed MBNPK has just under 60 employees in St. Petersburg and a turnover of approximately EUR 25 million. The company's founder and Managing Director is Aleksandr Hromov. Primary market: Russia. Cytomed is the first pharmaceutical plant investment in Finland made by Russians. The Lappeenranta plant was completed in 2012 at a cost of EUR 16 million. 12

13 TEKSTI: MAIJA RAUHA KUVAT: PLANTUI Älypuutarha tuo kasvit kaupunkiin USKOMME, ETTÄ MYÖS KAUPUNKILAISET HALUAVAT VILJELLÄ YRTTINSÄ ITSE. Erikoissalaatteja, syötäviä kukkia ja yrttejä itse kasvattaen siemenestä asti. Kuulostaa hankalalta, muttei ole. Plantuin älypuutarha toimii kuin kahvikone: vettä sisään, kapseli laitteeseen, töpseli seinään ja sitten hetki odotusta. Muotoilun ammattilainen Janne Loiske sai ajatuksen vihannesmaan reunalla. Mitä,jos talvellakin voisi poimia tuoreita yrttejä suoraan ruokaan? 27 prototyyppiä ja useita vuosia myöhemmin Plantui Smart Garden oli valmis. Vesiviljelyyn perustuva kasvatus on siistiä ja ennen kaikkea helppoa. Moni on yrittänyt basilikan jatkokasvatusta ikkunalaudalla tai työntänyt kaupasta ostetut persiljat muovikuvun ja valaisimen alle. Voihan sekin onnistua, mutta minun näkökulmastani se on kasvien saattohoitoa. Älypuutarhassa yrtit, kukat ja salaatit kasvatetaan siemenestä asti, mukana on juuri niille sopiva lannoite ja valotehoa on tarpeeksi, jotta kasvit jaksavat kasvaa, Loiske kertoo. Älypuutarhan valaistusyksikössä on 18 led-valoa, joiden tuottaman valon sävy vaihtelee kasvien kasvuvaiheen mukaan. Loiskeen mukaan se on kasveille parempaa kuin auringonvalo, koska siinä ovat mukana vain kasvien tarvitsemat aallonpituudet. Laitteen kastelujärjestelmä on yhdistelmä vesiviljelyä ja kasvihuoneissa käytettävää vuoksi-luode-tekniikkaa. SUURKAUPUNKIEN MARKKINOILLE Siemenet ovat ostettaessa valmiina kasvualustassa, joka ei sisällä multaa. Plantuin liiketoimintamalli perustuu siihen, että kasvikapseleita ostetaan säännöllisesti lisää aivan kuin kahvikapseleita. Valikoimassa on tällä hetkellä noin 30 kasvikapselia, joiden pahvipakkaukset painaa Jaakkoo-Taara. Pakkauksen pitää olla selkeä, puhutella kohderyhmää ja erottua. Saimme Jaakkoo- Taaralta arvokasta apua, kun etsimme sopivaa pakkauskokoa ja valmistimme prototyyppejä. Painolaatassamme on 16 eri kapselipakkausta, joita voidaan vaihtaa sujuvasti, kun aloitamme uusilla markkinoilla, Loiske kertoo. Plantui toi tuotteensa ensimmäisenä markkinoille Suomen sijasta Tanskassa, koska se tähtää kansainvälisille markkinoille. Uskomme, että myös kaupunkilaiset haluavat viljellä yrttinsä itse, kun se vain on tehty riittävän yksinkertaiseksi. Kaupunkipuutarhat ja kasvattaminen ovat nousevia trendejä, Loiske huomauttaa. Älypuutarhoja ja kasvikapseleita voi tilata verkosta, ja ne ovat tulossa myyntiin myös kauppoihin. Yhdessä pakkauksessa on kolme kasvikapselia lannoitteineen. Älypuutarhan maljaan kaadetaan vettä ja nestemäinen lannoite. Sitten siemenkapselit sijoitetaan paikoilleen, valaisinyksikkö nostetaan maljan päälle ja pistoke kytketään pistorasiaan. Noin kuuden viikon kuluttua sato on valmis. Plantui Oy 13

14 TEKSTI: PIRKKO SOININEN KUVAT: MIKAEL SOININEN LEHDEN SIVUILLA NOSTAMME ESIIN ASIOITA, JOTKA YHDISTÄVÄT MEITÄ. Metsähallituksen äänitorvi on metsä.fi-lehti Metsähallituksen tärkeä viestinviejä on metsä.fi-lehti. Sen sivuilla pääsevät ääneen taimikon hoitajat, metsurit ja luontokartoittajat kaikki Metsähallituksen työntekijää. Kun viestintäjohtaja Juha Mäkinen tuli Metsähallituksen viestintään töihin ennen vuosituhannen vaihdetta, hän oli jo ehtinyt työskennellä toimittajana Maaseudun Tulevaisuudessa, tiedottajana Suomen Metsäyhdistyksessä ja ympäristöviestinnän johtajana Stora Ensolla. Olin katsonut Metsähallituksen toimintaa sekä lehden toimittajan, asiakkaan että sidosryhmäläisen näkökulmasta. Se antoi hyvän pohjan tähän työhön, jossa on ymmärrettävä, että kohderyhmämme ovat kovin moninaisia. Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä. Metsähallituksen hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta, eli 12 miljoonaa hehtaaria maa- ja vesialueita. Sen tehtävänä on hoitaa ja käyttää alueita niin, että ne hyödyntäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Toisaalta Eduskunta asettaa Metsähallitukselle suuret tuottotavoitteet, joiden takia on jouduttu lisääntyvässä määrin myymään metsätalousmaata ja kiinteistöjä. Tänä vuonna myyntimäärä saattaa kivuta jopa hehtaariin. Meillä on vähän ristiriitainen rooli suojeluvelvoitteiden ja tuottotavoitteiden ristiaallokossa, Mäkinen selittää. TILAUSMÄÄRÄT KASVAVAT Metsä.fi-sidosryhmälehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Neljä kertaa vuodessa lehden välissä on vain henkilöstölle lähetettävä 12-sivuinen henkilöstöliite. Lehden painosmäärä on noin Tuosta määrästä reilut parisen tuhatta menee nykyisille ja eläkkeelle jääneille työntekijöille, loput sidosryhmille, kuten asiakkaille, sopimusyrittäjille ja muille yhteistyökumppaneille, ympäristöjärjestöille, kunnanjohtajille ja metsästysjärjestöille, sekä loput lehden tilaajille. Lehden voi kuka tahansa tilata ilmaiseksi nettisivuiltamme ja tätä kautta tulevien tilausten määrä onkin kasvanut tasaisesti. Tuntuu siltä, että ihmiset ovat kiinnostuneita yhteisen kansallisen omaisuuden hoidosta ja käytöstä. Metsä on aina ollut suomalaisille taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin lähde. Kenties nykyajan kiireinen elämänrytmi on saanut suomalaiset etsiytymään entistä enemmän luontoon, sillä vierailut Metsähallituksen hoitamissa kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Viime vuonna syntyi taas uusi kävijäennätys: noin 2,3 miljoonaa käyntiä kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla. 14

15 Metsä.fi-lehden normaalia isompi tabloid-formaatti mahdollistaa näyttävien kuvien käytön taitossa. Lehti on Metsähallituksen tärkein viestinviejä, kertoo viestintäjohtaja Juha Mäkinen. KAIKISTA VIESTINVIEJIÄ Metsä.fi ei ole pomojen temmellyskenttä, vaan annamme äänen kentällä toimiville metsähallituslaisille. Haluamme viestiä lukijoille mitä teemme ja miksi, ja kertojina toimivat eri tehtävissä toimivat metsähallituslaiset. Lehti ei olekaan paperinmakuinen, vaan jutut ovat helposti lähestyttäviä ja silti informatiivisia. Lehden tekeminen yhdessä vahvistaa myös me-henkeä. Vaikka toisinaan talon sisällä on hyvinkin erilaisia intressejä, lehden sivuilla nostamme esiin asioita, jotka yhdistävät meitä. Lehti on koko konsernin yhteinen käyntikortti. LISÄÄ PAIKALLISVÄRIÄ Henkilöstöliite on ollut mukana lehdessä noin kuuden vuoden ajan. Sitä ennen sidosryhmälehti oli samalla myös henkilöstölehti. Tuo paletti ei enää toiminut. Alun perin henkilöstölehdeksi lanseerattu lehti muuttui vuosien saatossa yhä enemmän sidosryhmälehdeksi ja henkilöstöasiat jäivät statistin rooliin. Silloisen uuden pääjohtajan myötä halusimme strategian mukaisesti skarpata sisäistä viestintää. Henkilöstöliitteessä on paljon käytännönläheisiä juttuja. Yksi hauska idea on Rahapuu-niminen palsta, jolla talousjohtaja avaa henkilöstölle taloustermejä kansantajuisesti. Metsähallituslaiset, lähinnä viestintätehtävissä työskentelevät, kirjoittavat itse lähes kaikki henkilöstöliitteen jutut ja noin puolet Metsä.fi-lehden jutuista. Toisen puolen kirjoittavat freelancerit ja toimituksesta ja taitosta vastaavan viestintätoimisto Jokirannan toimittajat. Meillä on hyvä freeverkosto, joka voi tehdä juttuja eri puolilta Suomea. Tavoitteena on, ettei toimittajaa koskaan lähetetä toiselle puolelle maata jutun tekoon, vaan paikalliset toimittajat kirjoittavat jutut. Näin niihin saadaan yleensä myös paikallisväriä. TILAA KUVILLE Metsä.fi on aina ollut tabloid-muotoinen. Miksi näin? Suurin syy on se, että haluamme antaa kuville mahdollisimman paljon tilaa. Perinteiseen aikakauslehteen verrattuna isommassa formaatissa kuvat voidaan taittaa näyttävästi suureen kokoon ja silti tekstiäkin mahtuu mukaan. Lehdessä onkin poikkeuksellisen paljon upeita kuvia, jotka saavat lukijan sydämen pompahtelemaan villimmin. Keskiaukeama varataan kuvareportaasille ja myös takakannessa on haluttu revitellä visuaalisilla aiheilla. Meillä on toimituskunta, jossa on edustaja jokaisesta tulosyksiköstä. Myös viestintätoimiston edustaja osallistuu kokouksiin. Niissä suunnittelemme lehden sisällön, ja jo siinä vaiheessa mietimme myös kuvitusta. Jaakkoo-Taara on painanut lehteä jo seitsemän vuoden ajan. Metsä.fi päätyi painotaloon kriisin pyörteissä, kun edellinen paino meni konkurssiin juuri sillä hetkellä, kun lehti oli laitettu painoon painettavaksi. Siinä piti löytää uusi yhteistyökumppani nopeasti. Jaakkoo-Taara hoiti ensimmäisen numeron tyylikkäästi ja huippuvauhdilla, ja siitä lähtien yhteistyömme on sujunut luonnikkaasti. Lehteen on valittu laadukas päällystetty paperi ja kuvien painojälki on aina ollut todella hyvä. Henkilöstöliitteen halusimme erottaa varsinaisesta lehdestä käyttämällä siinä erilaista, kierrätyshenkistä paperia. Metsähallitukselle on luonnollisesti tärkeä tekijä myös se, että Jaakkoo-Taara pystyy painamaan PEFC-merkitylle paperille ja että painolla itsellään on ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti. metsä.fi-lehti 15

16 Kartonkikone on 200 metriä pitkä ja se tuottaa noin 550 metriä kartonkia minuutissa. Lähes koko tuotanto lähtee vientiin Euroopan maihin, kertovat tehtaanjohtaja Taisto Nevalainen ja myyntipäällikkö Jaakko Pikkarainen. Inkeroisissa tehdään Euroopan arvostetuinta kartonkia 16

17 Stora Enson Inkeroisten kartonkitehtaalla valmistettava Tambrite on eurooppalaisen kyselyn mukaan kotelokartonkien ykkönen. Myös Jaakkoo-Taaran koteloissa käytetään paljon Tambritea. Kartongin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat ajettavuus, painettavuus, taivutusjäykkyys ja laadun tasaisuus. TEKSTI: PIRKKO SOININEN KUVA: MIKAEL SOININEN Eurooppalaiset brändinomistajat arvostavat Stora Enson Tambritea kaikista kartonkibrändeistä eniten. Tämä selviää Opticom International Researchin kuudetta kertaa teettämästä Brand Equity Tracking Survey tutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää käyttäjän näkökulmasta kaikkein arvokkaimmat kartonkibrändit. Sen avulla brändejä voidaan verrata toisiinsa ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen maittain tai Euroopan tasolla. Kyselyyn vastasi kevään 2014 aikana 377 brändinomistajaa Saksassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Espanjassa, Sveitsissä, Belgiassa ja Alankomaissa. Kysely tehtiin myös 220:lle kartongin jatkojalostajalle. Tambrite oli jatkojalostajien keskuudessa tunnetuin kartonkibrändi. KERROSTALON KOKOINEN Ensikertalainen mykistyy väkisinkin nähdessään 200 metriä pitkän kartonkikoneen. Jo ovella vastaan lyö trooppinen ilmasto, sillä prosessissa käytetään paljon vettä ja lämpötila nousee 40 asteeseen. Tehdashalli on massiivisen kokoinen. Koneen toinen pää sylkee kartonkia 550 metriä minuutissa 4,6 metriä leveille rullille, jotka leikkuri leikkaa alemmassa kerroksessa pienemmiksi rulliksi. Inkeroisten kartonkitehtaan tuotantokapasiteetti on noin tonnia vuodessa. Taivekartonki näyttää ehkä yksinkertaiselta, mutta tuote on varsin monimutkainen, sillä siinä on kolme eri kerrosta. Pintakerrokset ovat valkaistua sellua. Sisäkerroksessa on käytetty pääasiassa painehioketta. Kolmikerrosrakenteen sekä keskikerroksessa käytetyn painehiokkeen ansiosta taivekartonki on jäykempi kuin kierrätyskuiduista tai puhtaasta sellusta valmistetut kartonkilajit. Tamfold Tambrite TUNNETUT BRÄNDIT Inkeroisten kartonkitehtaalla valmistetaan tuotenimillä Tambrite ja Tamfold taivekartonkeja, jotka ovat alallaan tunnettuja hyvästä bulkista ja jäykkyydestä, erinomaisista painatusominaisuuksista ja tasalaatuisuudesta. Vähän aikaa sitten Stora Enso pudotti Tambrite-pakkauskartongin painoa parantaakseen tuotteen tehokkuutta. Uudet kevyemmät neliöpainot tuovat säästöä koko toimitusketjussa ja myös pakkausjätteen määrä pienenee, kertoo myyntipäällikkö Jaakko Pikkarainen. Tambrite on kolmikerrosrakenteinen taivekartonki, jonka keskikerroksessa on käytetty painehioketta, pinta- ja taustakerrokset ovat valkaistua sellua. Kartongin pinnassa on lisäksi kaksinkertainen pigmenttipäällyste. Painehiokkeen raaka-aineena käytetään kuusta, joka saadaan lähialueilta. Kuusen kuitu on ihanteellista, sillä sen lujuusominaisuudet ovat hyvät. Männyssä on liikaa pihkaa, kertoo tehtaanjohtaja Taisto Nevalainen. Jaakkoo-Taara on ostanut taivekartonkia Inkeroisten tehtaalta jo vuodesta 1991 lähtien. Stora Enso leikkaa kartongit asiakkaan tilaamaan kokoon ja toimittaa ne määrämittaan tehdyillä lavoilla kutistemuoviin pakattuina. Jaakkoo-Taarallekin kartongit tilataan arkkeina, vaikka painatus onnistuisi myös rullalta. SUURIN OSA VIENTIIN Inkeroisten kartonkitehdas kuuluu Stora Enson Anjalankosken tehtaiden tehdaskokonaisuuteen. Kartonkitehtaalla on kunniakas historia, sillä se on perustettu jo Suomen ensimmäinen jatkuvakäyttöinen kartonkikone käynnistyi Inkeroisissa Tampella omisti tehtaan yli sadan vuoden ajan, mutta Tampellan yrityssaneerauksen yhteydessä Enso-Gutzeit Oy, sittemmin Stora Enso, osti sen Anjalankosken tehtailla on työntekijöitä jo viidennessä sukupolvessa. Joidenkin työntekijöiden isovanhempien isovanhemmat ovat työskennelleet tällä samalla tehtaalla, kertoo Taisto Nevalainen. Uusi kartonkitehdas, jolla kartonkia tänä päivänäkin tehdään, valmistui Stora Enso on maailman suurin paperin ja kartongin valmistaja. Kartonkitehtaita Stora Ensolla on viisi, Suomessa Kouvolan Inkeroisissa ja Imatralla sekä Ruotsissa kaksi ja Espanjassa yksi. Jokainen tehdas on erikoistunut tietyn kartonkilaadun valmistamiseen. Stora Enson vahvuus on se, että meillä on monta tehdasta ja tätä myötä maailman laajin tuotepaletti. Inkeroisten kartonkitehtaan tuotannosta peräti 95 prosenttia menee vientiin. Tuotamme Inkeroisten tehtaalla noin 10 prosenttia Euroopassa tarvittavasta taivekartongista, kertoo Jaakko Pikkarainen. 17

18 TEKSTI: MATLEENA MERTA KUVA: MIKAEL SOININEN Kahvipaussi Mukava ja asiallinen kaveri Jaakkoo-Taaran controller Jani Kokkonen nauttii vaihtelusta talousosaston rutiinien keskellä. Vapaa-aikana miehen huomion vievät omakotitalon kunnostus ja pieni poika. MILLOIN ALOITIT TYÖSI JT:LLÄ? Tulin taloon joulukuussa JT:llä oli haku päällä, ja minuun otettiin yhteyttä rekrytointifirmasta, jonne olin joskus jättänyt tietoni. Työssäni controllerina hoidan talouteen liittyviä asioita, kuten laskujen hyväksymistä, kirjanpitoa, vakuutuksia ja kannattavuuden laskentaa sekä teen yhtiöön johdolle erilaisia sisäisen laskennan raportteja. MISSÄ TYÖSKENTELIT AIEMMIN? Entinen työpaikkani oli TNT-niminen suuri kansainvälinen logistiikkafirma. Työskentelin commercial team leaderina, jolloin työni oli hintojen ja kannattavuuksien laskentaa. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. MIKÄ ON PARASTA TYÖSSÄSI? Vaikka tämä talouspuoli on toimialana hieman tylsä, pidän siitä, että työni sisältää monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Nautin erityisesti asioiden selvittämisestä ongelmatilanteissa. Pidän myös siitä, että vaikka JT on iso yritys, täällä on perheyhtiön meininki. Tarkoitan tällä sitä, että ihmisiä oikeasti arvostetaan ja heihin sitoudutaan. Lähin esimieheni on yrityksen toimitusjohtaja, ja asioiden selvittäminen sujuu nopeasti ja mutkattomasti. MITÄ TEET VAPAA-AIKANASI? Pelaan säännöllisen epäsäännöllisesti koripalloa nelosdivarissa. Tällä hetkellä suurimman palan ajastani haukkaavat kuitenkin perhe ja koti. Ostimme viime toukokuussa 1920-luvulla rakennetun omakotitalon, ja sen remontoinnissa riittää puuhaa. Lisäksi minulla on 2,5-vuotias poika, vaimo ja kaksi koiraa. MILLAINEN TYÖKAVERI OLET? Yritän olla sosiaalinen ja mukava. Luonteeltani olen aika asiallinen kaveri. Kumman valitset? KAHVI VAI TEE? ELOKUVA VAI KIRJA? Tähtien Sota AAMU VAI ILTA? FACEBOOK-VIESTI VAI PUHELINSOITTO? 18

19 Uudet www-sivut avautuvat pian osoitteessa JAAKKOO-TAARA OY Suomalainen graafisen alan yritys TUOTTEET Kartonkipakkaukset Ohjelehdet Tarrat Mainospainotuotteet FAKTAT MEUR 110 Turussa ja Liedossa SERTIFIOINNIT ISO 9001:2008 LAATU ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖ Joutsenmerkki Lääketeollisuus RY:n hyväksymä toimija ASIAKKAAT Lääke-, terveydenhoito- ja elintarvikealan toimijat Mainos- ja viestintätoimistot Laatukeskeinen teollisuuden toimittaja LAATU PIXELPROOF, HACCP, QA/QC, GMP CODE OF CONDUCT Jaakkoo-Taara Oy Turun tehdas, Ruissalontie 4, TURKU Liedon tehdas, Kolmikesäläntie 5, LIETO +358 (0)

20 Toimitusjohtaja THOMAS BRUSILA Suora Gsm Myyntipäällikkö REIJO KIRJONEN Suora Gsm Myyntipäällikkö PEKKA HULTIN Suora Gsm Myyntipäällikkö SEPPO SANDELL Suora Gsm Myyntijohtaja JARI ÖHMAN Suora Gsm Yhteyspäällikkö TOMMI LEPPÄNEN Suora Gsm Myyntipäällikkö JYRKI KÄKI Suora Gsm Turun tehdas, Ruissalontie 4, TURKU Liedon tehdas, Kolmikesäläntie 5, LIETO