VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke projektipäällikkö Marita Pitkänen aluekoordinaattori Heta Leino aluekoordinaattori Tiina Nurmela

2 2 Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSHYÖTYMALLI SISÄLTYY KUNTIEN JA TERVEYSPALVELUORGANISAATIOIDEN STRATEGIOIHIN YHTEISTYÖTÄ TEHDÄÄN YLI KUNNAN HALLINTORAJOJEN SEKÄ YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA TERVEYSKESKUKSET OVAT SITOUTUNEET TERVEYSHYÖTYMALLIN MUKAISEEN TOIMINTAAN TERVEYSHYÖTYMALLIN TAVOITTEET JA MITTARIT ON SOVITTU JA OTETTU KÄYTTÖÖN JOHTAMISESSA JOKAISELLA PITKÄAIKAISSAIRAALLA POTILAALLA ON POTILAAN KANSSA YHDESSÄ LAADITTU YKSILÖLLINEN JA STRUKTUROITU HOITOSUUNNITELMA ERILAISIA OMAHOIDON TYÖKALUJA ON OTETTU KÄYTTÖÖN, KUTEN RYHMÄOHJAUS, TERVEYSVALMENNUS JA SÄHKÖISIÄ OMAHOIDON PALVELUJA JOKAISELLE PITKÄAIKAISPOTILAALLE ON MÄÄRITELTY HOIDON TOTEUTUKSESTA VASTAAVA TYÖNTEKIJÄ, JOKA ON KIRJATTU HOITOSUUNNITELMAAN PITKÄAIKAISSAIRAAN TERVEYSKESKUSKÄYNTI ON ENNALTA SUUNNITELTU JA VASTUUT ON MÄÄRITELTY TERVEYSKESKUSTEN PALVELUVALIKOIMA ON RAKENNETTU POTILAIDEN PALVELUTARPEEN MUKAISESTI KEHITTÄMISTYÖSSÄ OTETAAN KÄYTTÖÖN VAIKUTTAVAKSI TODETUT LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT POTILAAN KANSSA TEHTÄVÄSSÄ PÄÄTÖKSENTEOSSA KÄYTETÄÄN KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSIA JA MUITA NÄYTTÖÖN PERUSTUVIA TIETOLÄHTEITÄ NOUDATETAAN YHTEISESTI SOVITTUJA KIRJAAMISKÄYTÄNTÖJÄ AVAINASIAKKAAT MÄÄRITELLÄÄN JA TUNNISTETAAN TIETOJÄRJESTELMÄN AVULLA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RIIHIMÄEN TERVEYSKESKUKSEN KY:SSÄ TERVEYSHYÖTYMALLI SISÄLTYY KUNTIEN JA TERVEYSPALVELUORGANISAATIOIDEN STRATEGIOIHIN YHTEISTYÖTÄ TEHDÄÄN YLI KUNNAN HALLINTORAJOJEN SEKÄ YKSITYISEN JA 3. SEKTORIN KANSSA TERVEYSKESKUKSET OVAT SITOUTUNEET TERVEYSHYÖTYMALLIN MUKAISEEN TOIMINTAAN TERVEYSHYÖTYMALLIN TAVOITTEET JA MITTARIT ON SOVITTU JA OTETTU KÄYTTÖÖN JOHTAMISESSA JOKAISELLA PITKÄAIKAISSAIRAALLA POTILAALLA ON POTILAAN KANSSA YHDESSÄ LAADITTU YKSILÖLLINEN JA STRUKTUROITU HOITOSUUNNITELMA ERILAISIA OMAHOIDON TYÖKALUJA ON OTETTU KÄYTTÖÖN, KUTEN RYHMÄOHJAUS, TERVEYSVALMENNUS JA SÄHKÖISIÄ OMAHOIDON PALVELUJA JOKAISELLE PITKÄAIKAISPOTILAALLE ON MÄÄRITELTY HOIDON TOTEUTUKSESTA VASTAAVA TYÖNTEKIJÄ, JOKA ON KIRJATTU HOITOSUUNNITELMAAN PITKÄAIKAISSAIRAAN TERVEYSKESKUSKÄYNTI ON ENNALTA SUUNNITELTU JA VASTUUT ON MÄÄRITELTY TERVEYSKESKUSTEN PALVELUVALIKOIMA ON RAKENNETTU POTILAIDEN PALVELUTARPEEN MUKAISESTI KEHITTÄMISTYÖSSÄ OTETAAN KÄYTTÖÖN VAIKUTTAVAKSI TODETUT LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT POTILAAN KANSSA TEHTÄVÄSSÄ PÄÄTÖKSENTEOSSA KÄYTETÄÄN KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSI JA MUITA NÄYTTÖÖN PERUSTUVIA TIETOLÄHTEITÄ NOUDATETAAN YHTEISESTI SOVITTUJA KIRJAAMISKÄYTÄNTÖJÄ AVAINASIAKKAAT MÄÄRITELLÄÄN JA TUNNISTETAAN TIETOJÄRJESTELMÄN AVULLA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA VAMMALAN ALUESAIRAALAN ALUEELLA TERVEYSHYÖTYMALLI SISÄLTYY KUNTIEN JA TERVEYSPALVELUORGANISAATIOIDEN STRATEGIOIHIN YHTEISTYÖTÄ TEHDÄÄN YLI KUNNAN HALLINTORAJOJEN SEKÄ YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOT OVAT SITOUTUNEET TERVEYSHYÖTYMALLIN MUKAISEEN TOIMINTAAN TERVEYSHYÖTYMALLIN TAVOITTEET JA MITTARIT ON SOVITTU JA OTETTU KÄYTTÖÖN JOHTAMISESSA

3 3 4.5 JOKAISELLA PITKÄAIKAISSAIRAALLA POTILAALLA ON POTILAAN KANSSA YHDESSÄ LAADITTU YKSILÖLLINEN JA STRUKTUROITU HOITOSUUNNITELMA ERILAISIA OMAHOIDON TYÖKALUJA ON OTETTU KÄYTTÖÖN, KUTEN RYHMÄOHJAUS, TERVEYSVALMENNUS JA SÄHKÖISIÄ OMAHOIDON PALVELUJA JOKAISELLE PITKÄAIKAISPOTILAALLE ON MÄÄRITELTY HOIDON TOTEUTUKSESTA VASTAAVA TYÖNTEKIJÄ, JOKA ON KIRJATTU HOITOSUUNNITELMAAN PITKÄAIKAISSAIRAAN TERVEYSKESKUSKÄYNTI ON ENNALTA SUUNNITELTU JA VASTUUT ON MÄÄRITELTY TERVEYSKESKUSTEN PALVELUVALIKOIMA ON RAKENNETTU POTILAIDEN PALVELUTARPEEN MUKAISESTI JA PALVELUJA KEHITETÄÄN OMAHOITOON, ITSEHOITOON JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN. KEHITETÄÄN ESIM. RYHMÄVASTAANOTTOJA, TERVEYSVALMENNUSRYHMIÄ JA ENNALTAEHKÄISEVIÄ PALVELUJA POTILAAN KANSSA TEHTÄVÄSSÄ PÄÄTÖKSENTEOSSA KÄYTETÄÄN KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSIA JA MUITA NÄYTTÖÖN PERUSTUVIA TIETOLÄHTEITÄ NOUDATETAAN YHTEISESTI SOVITTUJA KIRJAAMISKÄYTÄNTÖJÄ, OTETAAN KÄYTTÖÖN KÄYNTISYIDEN KIRJAAMINEN AVAINASIAKKAAT MÄÄRITELLÄÄN JA TUNNISTETAAN TIETOJÄRJESTELMÄN AVULLA. HYVINVOINTISTRATEGIAN ARVIOINTIA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAN AJANTASAISEN TIEDON TUOTTAMINEN, ASIAKASRYHMIEN KARTOITTAMINEN VIESTINTÄ VERKOSTOITUMINEN TALOUS

4 4 1. Osahankkeen organisoituminen MaaliPotkun osahankkeeseen ovat kuuluneet Sastamalan perusturvakuntayhtymä (vuoden 2012 alusta Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut), Vammalan aluesairaala, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä. Sastamalan perusturvakuntayhtymään kuuluivat kunnat Sastamala, Punkalaidun, Lavia ja Kiikoinen, joiden väestöpohja oli yhteensä noin asukasta. Vuoden 2012 organisaatiomuutoksen kautta perusturvakuntayhtymä muuttui Sastamalan seudun sosiaalija terveyspalveluiksi ja Lavia jäi tämän alueen ulkopuolelle. Vammalan aluesairaala tuottaa palveluja Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen alueen kuntien lisäksi Hämeenkyrön, Ikaalisten, Parkanon, Kihniön, Ylöjärven ja Huittisten kunnille. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (FSTKY) muodostuu Kanta-Hämeen viidestä kunnasta, jotka ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Alueella asuu noin asukasta. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa seudullisesta perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Forssan seudun väestörakenne painottuu selkeästi ikääntyvään väestöön. Riihimäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu kolmesta kunnasta, jotka ovat Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki. Alueella asuu noin asukasta. Hausjärven ja Lopen kunnat sekä Riihimäen kaupunki järjestävät perusterveydenhuollon palvelut kuntayhtymän toimesta väestövastuuperiaatetta noudattaen. Osahankkeelle perustettiin ohjausryhmä, jossa on 2-3 henkilöä jokaisesta osahankkeen organisaatiosta. Ohjausryhmä on kokoontunut yhteensä 8 kertaa vuorotellen Sastamalassa, Forssassa ja Riihimäellä. Lisäksi paikkakunnittain ovat toimineet alueelliset ohjausryhmät, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajien lisäksi on ollut mukana järjestöjen ja kuntien edustajia. 4

5 5 Sastamalan alueellinen ohjausryhmä on kokoontunut 6 kertaa, Forssan ohjausryhmänä toiminut terveydenhuollon kuntayhtymän johtoryhmä käsitteli MaaliPotkun asioita 19 kertaa ja Riihimäen ohjausryhmä10 kertaa. Lisäksi jokaisessa organisaatiossa on toiminut käytännön kehittämistoimintaan paneutuneita kehittämistiimejä. Jokaisessa MaaliPotkun organisaatiossa on ollut hankkeen koordinaattori / projektipäällikkö, jolle on varattu työaikaa Potkuhankkeeseen Riihimäellä 100 %, Sastamalassa 50 %, Vammalan aluesairaalassa 40 % ja Forssassa pääasiassa 50 %. Lisäksi hankkeessa on ollut FSTKY: lukuun ottamatta osa-aikaisia hanke- ja projektiyöntekijöitä suunnitellen, pilotoiden ja juurruttaen uusia toimintakäytäntöjä. Sotesissa on ollut viisi hanketyöntekijää, joiden työaika on ollut % työajasta. Vammalan aluesairaalassa on ollut kaksi hanketyöntekijää, joiden työaika on ollut 20 % työajasta. MaaliPOTKUlla on ollut kaksi edustajaa Väli-Suomen Potku-hankkeen ohjausryhmässä. MaaliPOTKUn alueelliset hankkeen koordinaattorit ovat osallistuneet säännöllisesti Potku-hankkeen projektipäälliköiden kokouksiin sekä yhteisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin MaaliPOTKUn organisaatioiden yhteistyö MaaliPOTKUn organisaatiot ovat maantieteellisesti noin sadan kilometrin etäisyydellä toisistaan. Yhdistävänä tekijänä MaaliPOTKUssa on ollut terveyspalvelujen rakenteen samankaltaiset haasteet kullakin paikkakunnalla. Riihimäellä Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikkö ja Sastamalassa Vammalan aluesairaala ja perusterveydenhuolto toimivat rinnakkain, jolloin yhteistyön edistäminen ja työnjaon selkiyttäminen ovat yhteisiä tavoitteita. Forssassa alueellinen perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimivat jo samassa organisaatiossa. Kehittämistarpeiden arvioiminen, kokemusten ja ratkaisujen jakaminen ovat olleet ohjausryhmien kokoontumisissa keskeisellä sijalla. MaaliPOTKUn alueet ovat myös väestöpohjaltaan suunnilleen samankokoisia. Forssan ja Sastamalan alueella väestö on ikärakenteeltaan varsin vanhusvoittoisia. 5

6 6 Osahankkeessa on tehty yhteistyötä mm. järjestämällä kolme yhteistä seminaaria vuorotellen kullakin paikkakunnalla ja niihin on järjestetty kuljetukset muilta paikkakunnilta. Seminaarien teemat ovat liittyneet terveyshyötymallin keskeisiin sisältöihin kuten esim. sähköisiin palveluihin, päätöksenteon tukeen, terveysvalmennukseen ja asiakaslähtöisyyteen. Osahankkeessa on tehty myös yhteisiä hankintoja koulutuksista. Esimerkiksi voimaannuttavasta työotteesta hankittiin sama koulutus kaikille paikkakunnille. Maali- POTKUn paikallinen projektipäällikkö ja aluekoordinaattorit ovat jakaneet keskenään kokemuksia käytännön toteutukseen liittyvistä asioista. Käytännössä kullakin paikkakunnalla on ollut omat alueelliset tavoitteensa ja painotukset ovat olleet hiukan erilaisia. Yhteiset seminaarit osallistujia: Potkun aloitusseminaari Forssa 61 Potkua terveydenhoitoon. Terveyshyötymallin käytäntöjä , Sastamala 55 Oman elämänsä sankariksi , Riihimäki MaaliPotkun organisoituminen Forssan alueella Pitkäaikaissairaiden palveluiden kehittäminen ja erilaisten ongelmien ennaltaehkäisy ovat olleet keskeisiä asioita kuntayhtymän strategiassa. Kuntayhtymässä on systemaattisesti kehitetty terveydenhuollon toimintaa ja luotu hyviä uusia ja toimivia käytäntöjä alueen väestön terveyspalveluiden järjestämiseksi kustannustehokkaalla tavalla. MaaliPOTKU-hankkeen toiminnasta ja kokonaistoteutuksesta vastaamaan muodostettiin projektiryhmä, joka aloitti toimintansa Projektiryhmän tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa hanketta siten, että hankkeelle osoitetut tavoitteet ja tehtävät saavutettiin. Projektiryhmä kokoontui hankkeen aikana 19 kertaa. FSTKY:n hankkeessa toimi yksi palkattu työntekijänä nimikkeellä aluekoordinaattori. Aluekoordinaattorin tehtävänä oli vastata hankkeen koordinoinnista ja dokumentoinnista. Hanketyöntekijän vaihtuessa hanke oli kaksi kuukautta ( ) ilman hanketyöntekijää ja projektiryhmä vastasi hankkeesta. 6

7 7 Aluekoordinaattorin työpanos vaihteli hankkeen aikana %:iin. Suurimman osan ajasta aluekoordinaattori työpanos oli 50 %. Pilottiryhmissä mukana ollut perusterveydenhuollon henkilöstö kuului projektiryhmään ja osallistui projektiryhmän kokouksiin. Tämän lisäksi pilottiryhmät ja aluekoordinaattori kokoontuivat työpajamuotoisesti suunnitellessaan ja kehittäessään valmistellun vastaanoton toimintaa ja omahoitolomaketta sen työvälineenä. Työpajat, joita oli kuusi kertaa ( , , , , ja ), pidettiin Tammelan terveysaseman kokoustiloissa. Erikoissairaanhoidon Omahoito-pisteen kehittämistyöpajoja pidettiin Korkeavahan kokoustiloissa hankkeen aikana neljä kertaa ( , , ja ) MaaliPotkun organisoituminen Riihimäen alueella Riihimäki MaaliPotkua hallinnoi organisaation ohjausryhmä, joka kokoontui 10 kertaa. Ohjausryhmän tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa hanketta siten, että hankkeelle osoitetut tavoitteet ja tehtävät saavutettiin Potku I hankeaikana. Hankeaikana tavoitteena oli parantaa pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa terveyshyötymallin (Chronic Care Model) mukaisesti. Riihimäen vastaanotolla yhdessä johdon ja henkilökunnan kanssa kehitettiin ja käyttöönotettiin sydämen vajaatoimintapotilaan terveyshyötymallinmukaista hoitopolkua, joka hankeen päätyttyä on sovellettavissa koko kuntayhtymän vastaanotoilla pitkäaikaissairaiden potilaiden terveyshyötymallin mukaiseen hoitoon. Vastaanoton sairaanhoitajista, lääkäreistä ja avustavasta henkilökunnasta koottiin koordinaatioryhmä, joka toimi kehittäjänä ja mallin juurruttajana vastaanottotyön arjessa. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimi Potku aluekoordinaattori. Koordinaatioryhmä kokoontui hankeaikana yhteensä 11 kertaa. Riihimäki MaaliPOTKU aluekoordinaattori toimi Potku I hankkeessa 100 % työajalla

8 MaaliPotkun organisoituminen Sastamalan alueella Alueellinen ohjausryhmä Sastamalan perusturvakuntayhtymä ( alkaen Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut) ja Vammalan aluesairaala ovat tehneet koko Potku-hankkeen ajan tiivistä yhteistyötä alueellisen palveluvalikoiman ja yhtenäisten toimintakäytäntöjen edistämiseksi. Sastamalan MaaliPotkulla on ollut oma ohjausryhmä, joka on kokoontunut yhteensä 6 kertaa. Ohjausryhmään ovat kuuluneet kummankin organisaation, kuntien sekä paikallisen Diabetesyhdistyksen, Sydänyhdistyksen ja Mielenterveysyhdistyksen edustajat. Ohjausryhmä on vahvistanut alueelliset tavoitteet ja valvonut projektin toteutumista. Toiminnallinen organisoituminen Sastamalan Potku-hanketta on toteutettu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Molempien organisaatioiden johtoryhmät ovat muodostaneet yhdessä hankkeen toiminnallisen johtoryhmän, joka on kokoontunut yhteensä kolme kertaa. Johtoryhmä määritteli hankkeen alueelliset tavoitteet, ja on sen jälkeen seurannut ja arvioinut terveyshyötymallin mukaisen kehittämistoiminnan etenemistä sekä määritellyt yhteiset linjaukset kehittämistyön jatkolle. Kehittämistiimit Käytännön kehittämistyötä varten perustettiin aluksi kolme kehittämistiimiä; diabetespotilaan hoidon kehittämistiimi, mielenterveyspotilaan hoidon kehittämistiimi sekä asiakaslähtöisen ryhmätoiminnan kehittämistiimi. Diabetespotilaan ja mielenterveyspotilaan hoidon kehittämistiimissä on ollut sekä Sastamalan perusterveydenhuollon että Vammalan aluesairaalan henkilöstön edustajia siten, että mukana on ollut johdon, lääkäreiden, diabetesneuvolan terveydenhoitajien, vastaanoton sairaanhoitajien, kotihoidon, aluesairaalan sisätautien avo- ja osastohoidon sekä psykiatrian akuuttivastaanoton edustus. Asiakaslähtöisen ryhmätoiminnan tiimissä on ollut neljän alueen terveydenhoitajat, osastonhoitaja ja projektipäällikkö. 8

9 9 Kehittämistiimeissä on aluksi perehdytty kehitettävänä olevaan ilmiöön, suunniteltu ja kehitetty tarvittava materiaali sekä sovittu käytännön toimeenpanosta. Kehittämistiimeille on varattu säännöllinen kokoontumisaika, joka on varattu tiimin jäsenten aikatauluihin. Esimerkiksi diabetespotilaan kehittämistiimille on varattu säännöllinen yhden tunnin kokousaika viikoittain. Tiimin kokouksissa on suunniteltu toimintaa ja käyty läpi käytännön kokemuksia esimerkiksi hoitosuunnitelman laatimisesta tai valmistellusta vastaanotosta. Eri ammattiryhmien edustajat ovat osaltaan vieneet omissa työyhteisöissään eteenpäin sovittuja käytäntöjä. 2. Tavoitteiden toteutuminen Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä Seuraavassa Potku-hankkeen tavoitteiden toteumista tarkastellaan erikseen kullakin paikkakunnalla: Forssan, Riihimäen sekä Sastamalan alueilla. Tässä luvussa kuvataan Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän MaaliPOTKU -hankkeen kehittämistoimintaa ja tuloksia POTKU- hankkeen tavoitteiden ja oman osahankkeen tavoitteiden mukaisesti Terveyshyötymalli sisältyy kuntien ja terveyspalveluorganisaatioiden strategioihin. FSTKY: Terveyshyötymallia viedään eteenpäin organisaation eri tasoilla. Hyödynnetään olemassa olevia rakenteita ja tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Terveyshyötymallia on viety eteenpäin organisaation eri tasoilla. Terveyshyötymallista tiedottamisessa on hyödynnetty olemassa olevia rakenteita ja on pyritty tiivistämään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin ja järjestämällä niitä. Terveyshyötymalli näkyy seuraavissa kuntayhtymän suunnitelmissa: Terveyden edistämissuunnitelma 2012, FSTKY:n strategia vuoteen 2015, Potilasturvallisuussuunnitelma ja valmisteilla oleva Terveydenhuoltolain mukainen sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. 9

10 10 FSTKY:n MaaliPOTKU-hankkeen ohjausryhmänä toimi terveydenhuollon kuntayhtymän johtoryhmä, jonka jäsenet johtavat omia vastuualueitaan. MaaliPOTKU-hanketta on esitelty johtoryhmässä ja johtoryhmä on tehnyt hankkeen toimintaan liittyviä päätöksiä. Näin ollen organisaation johto on ollut tietoinen hankkeesta ja sen päämääristä. Väli-Suomen Potku-hankkeen hankelääkärit tekivät keväällä 2012 kyselyn organisaatioiden johdoille terveyshyötymallin tuntemuksesta ja näkemyksiä hankkeesta. FSTKY:n johdon sitoutumista hankkeeseen voidaan kritisoida kyselyyn osallistumisaktiivisuuden perusteella. Koko MaaliPOTKU-hankkeesta oli vastannut kyselyyn vain kolme ylimmän johdon vastaajaa, joissa ei liene mukana vastaajia FSTKY:stä. Kyselyyn vastaaminen tapahtui Webropol-kyselynä ja olisi vienyt aikaa noin 10 minuuttia. Jatkossa tuleekin arvioida FSTKY:ssä johtoryhmän roolia hankkeiden ohjausryhmänä. Projektin ohjausryhmän tulisi olla työhönsä sitoutunut ja aktiivisesti projektia eteenpäin vievä. Nykyisellä järjestelyllä projektin asiat hukkuvat koko johtoryhmän laajaan asialistaan. Terveyshyötymalli on saatu näkymään organisaation suunnitelmiin, mutta mallista tiedottamista ja juurruttamista käytännön työhön tulee jatkaa Yhteistyötä tehdään yli kunnan hallintorajojen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa FSTKY: Yhteistyön mallintaminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä eri kuntien eri hallintokuntien, erityisesti liikuntatoimen, kanssa. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä kuuluu Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:een, jonka viidentenä toiminnalle laadittuna standardina on jatkuvuus ja yhteistyö. Standardissa edellytetään, että organisaation toimintasuunnitelmaan sisältyy jatkuva yhteistyö terveydenhuollon ja eri sektoreiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. (Terveyden edistämissuunnitelma 2012.) Yhteistyötä on tehty jo aiemminkin eri kansalais- ja potilasjärjestöjen kanssa, kuten Mannerheimin lastensuojeluliiton, Sydänyhdistyksen ja Diabetesyhdistyksen kanssa. 10

11 11 Evl-seurakunnan kanssa on tehty yhteistyötä järjestettäessä vertaistukiryhmätoimintaa raskaana oleville ja synnyttäneille nuorille äideille. Forssan kaupungin liikuntatoimen kanssa on tehty yhteistyötä esittelemällä asiakkaille liikunta- ja ryhmätoimintaa liikuntatoimen liikuntakalenterista. MaaliPOTKU-hankkeen aikana on pyritty aktiivisesti monipuolistamaan ja tiivistämään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kansalais- ja potilasjärjestöt: Potilasjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä on pyritty laajentamaan alueen kaikkiin kansalais- ja potilasjärjestöihin. Hankkeen aikana ( ) osallistuttiin seudun yhdistysten, julkisen sektorin ja yritysten yhteiseen tapahtumaan, Yhdessä mielellämme - messuille. Päivän tapahtumassa MaaliPOTKU-hankkeella oli oma ständi, jossa Mailis Simola ja Heta-Maija Leino kertoivat hankkeesta ja Terveyshyötymallista. Syksyllä 2011 FSTKY:n yhtymäjohtaja Markku Puro kutsui kokoon ensimmäisen kerran kuntayhtymän alueella toimivista potilasjärjestöistä koostuvan asiakasraadin (tapaaminen oli ). Seuraava tapaaminen järjestettiin keväällä 2012 ( ). Kuntayhtymän alueen potilasjärjestöjen yhteystiedoista pidetään ajan tasalla olevaa tiedostoa, jonka perusteella kutsut lähetettiin. Jokaisesta järjestöstä kutsuttiin kaksi edustajaa. Kuntayhtymän yhtymäjohtaja toimii asiakasraadin kokoonkutsujana. Tavoitteena on saada aikaan kehittävää keskustelua terveyteen ja sairauteen liittyvistä ajankohtaisista asioista kaksi kertaa vuodessa kuntayhtymän tiloissa kuntayhtymän edustajien ja potilasjärjestöjen edustajien välillä. Tilaisuuksissa on esitelty muun muassa Terveyshyötymallia ja MaaliPOTKU-hankkeen toimintaa sekä keskusteltu Terveydenhuoltolain edellyttämästä hoitosuunnitelmasta. Asiakasraadin lisäksi kansalais- ja potilasjärjestöt ovat mukana erilaisissa potilasohjausja ryhmätoimintamalleissa. Järjestöjen kehittämistä ryhmäohjausmalleista on käytetty Mannerheimin lastensuojeluliiton kehittämää Siskot-ryhmää ja Diabetesliiton Diabetes Keskustelut -ryhmätyömallia. Potilasjärjestön roolina on ollut myös tarjota ryhmien toiminnalle toimintatiloja, kuten Sydänyhdistyksen antama kuntasalivuoro painonhallintaryhmälle. 11

12 12 Potilaiden ja potilasjärjestöjen edustajat tulevat olemaan mukana muun muassa potilasturvallisuutta varmistavassa ryhmässä vuodesta 2013 alkaen (Potilasturvallisuus yhteinen asiamme). Liikuntatoimi Forssan kaupungin liikuntatoimen kanssa on tehty jo usean vuoden ajan yhteistyötä. Forssan kaupungin liikuntatoimi julkaisee liikuntakalenteria, jossa on tiedot erilaisista liikuntaryhmistä. FSTKY:n henkilökunnan roolina on ollut ohjata asiakkaita liikuntakalenterissa jo olemassa oleviin ryhmiin. MaaliPOTKU-hankkeen aikana on pyritty luomaan uusia toimintatapoja, kuten olla mukana suunnittelemassa ja kokoamassa ryhmää sairauden tai muun tavoitteen mukaan. Forssan kaupungin liikuntatoimessa koetaan hankalaksi tavoittaa ihmiset, herättää heidän kiinnostuksensa liikuntaan ja kohdistaa liikuntapalvelut niitä tarvitseville. Nyt liikkuvat hyväkuntoiset, mutta ongelmana on saada liikkumaan ne, jotka siitä todella hyötyisivät. Terveydenhuollossa on mahdollisuus tavoittaa henkilöt, jotka eniten hyötyisivät liikunnasta. Yhteistyö Forssan liikuntatoimen kanssa on koettu joustavaksi ja erityisryhmien perustaminen yhteistyössä helpoksi. Tärkeää on yhteistyön ja ryhmän toiminnan suunnittelun aloittaminen riittävän ajoissa. Syksyn ryhmien toiminta tulee suunnitella valmiiksi edellisessä toukokuussa ja kevään toiminnan suunnittelu tulee olla valmis joulukuussa. Niin sanotut suuret linjaukset tehdään liikuntatoimessa keväisin seuraavaksi vuodeksi. Uuden ryhmän perustamisen minimikoko tulisi olla 10. Periaatteessa asiakkaat sitoutuvat osallistumaan ryhmän toimintaan koko kaudeksi, mutta tähän voidaan tehdä poikkeuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tutustumiskäynnit ryhmiin 1-2 kertaa ja vasta sen jälkeen sitoutuminen ryhmän toimintaan. Terveydenhuoltohenkilöstön tehtävänä on ryhmistä tiedottaminen sopiville asiakasryhmille ja ryhmien kokoaminen. Esimerkkinä Forssan liikuntatoimen kanssa tehdystä yhteistyöstä on miesten painonhallintaryhmä, joka aloitti toimintansa keväällä Tammelan liikuntatoimen kanssa aloitettiin yhteistyöneuvottelut toukokuussa Tammelassa, samoin kuin Forssassa, on ollut haasteena oikean asiakasryhmän tavoittaminen. 12

13 13 Yhteistyö päätettiin aloittaa ohjaamalla syksyllä alkavaan ryhmään 40- vuotistarkastuksessa käyviä, liikunnasta hyötyviä tammelalaisia miehiä. Terveydenhoitaja antaa ryhmän toiminnasta asiakkaalle tiedotteen ja asiakas itse tekee päätöksen osallistumisesta ja ilmoittautuu ryhmään. Apteekit Hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteistyötä ja luoda uusia yhteistyömalleja alueen apteekkien kanssa. Tavoitteena oli myös palveluiden asiakaslähtöisyys, joka perustuu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin yhteistyöhön. Apteekkien kanssa on oltu yhteydessä jossain määrin myös aiempien projektien yhteydessä. Selviä yhteistoimintamuotoja ei kuitenkaan ole aiemmin luotu. Lokakuussa 2011 MaaliPOTKU-hankkeen aluekoordinaattori lähetti kutsut sekä postitse että sähköpostin välityksellä kuntayhtymän alueella toimivalle seitsemälle apteekille. Ensimmäinen tapaaminen apteekkareiden, apteekkien yhteyshenkilöiden ja MaaliPOT- KUn projektiryhmän välillä pidettiin pääterveysaseman kokoustilassa Tapaamisessa keskityttiin potilaan itsehoitoon liittyvään lääkitykseen ja siinä ilmenneihin ongelmiin. Ensimmäisestä kokoontumisesta saatujen kokemusten perusteella päätettiin kokoontumisia jatkaa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Toisessa tapaamisessa ( ) koettiin tärkeäksi edelleen laajentaa yhteistyötä ja järjestää apteekkien, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilökunnalle yhteistä koulutusta. Päädyttiin järjestämään kolme, sisällöltään samaa, työpajamuotoista koulutuskertaa syys- ja lokakuussa Koulutuksen tarpeesta ja sisällöstä keskusteltiin MaaliPOT- KU-hankkeen projektiryhmän ja apteekkien yhteistyötapaamisessa. Ensimmäiseen pajaan osallistui 10 apteekkien henkilökuntaan kuuluvaa ja 24 terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvaa. Terveydenhuollon henkilökuntaa oli sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta. Seuraavat työpajat olivat ja FSTKY on luonut kumppanuussuhteen Terveystalon kanssa. Yhteistyöllä pyritään kehittämään alueellisia terveyspalveluja. 13

14 14 Kolmannen sektorin toimijoista ja heidän yhteystiedoistaan on olemassa listat, joita laatu- ja kehittämispäällikkö Raija Vähätalo on pitänyt ajan tasalla. Ne löytyvät sähköpostista/intranetistä kansiosta Yleiset kansiot Terveyden edistäminen Yhdistykset. Järjestöt jakavat tietoa eri asiakasryhmien erityistarpeista ja kokonaiselämäntilanteen hoidosta. Tätä tietoa terveydenhoitohenkilöstö käyttää lisätäkseen omaa ammattitaitoaan tavoitteenaan kyetä ymmärtämään entistä paremmin erilaisten asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä. Kolmannen sektorin kanssa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää muistaa terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntijuus terveyden- ja sairaudenhoidossa. Hankaluudet: Terveydenhuollon ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö on pitkälle riippuvaista toimijoiden omasta halusta ja kiinnostuksesta. Yhteistyötä vaikeuttaa taloudellisten resurssien puute, riittämätön toisen osapuolen toiminnan tunteminen ja heikko tiedonkulku. (Laamanen, Ala-Kauhaluoma & Nouko-Juvonen 2002.) Kehittämisideat: Yhteistyötä voidaan lisätä tutustumalla toiseen osapuoleen, motivoimalla yhteistyöhön ja sopimalla yhdessä toimintakäytännöistä. Terveydenhuollossa tulee pyrkiä hyödyntämään kolmannen sektorin kyky tunnistaa julkista palvelujärjestelmää paremmin järjestelmän ulkopuolelle jääneet. Terveydenhuollossa tulee vahvistaa ja tukea järjestöjen yhteisöllisyyteen perustuvaa toimintaa ja osallistujien haluun auttaa toisia. Entistä tärkeämmäksi tämä tulee tulevaisuudessa, kun terveydenhuollon käytettävissä olevat resurssit vähenevät Terveyskeskukset ovat sitoutuneet terveyshyötymallin mukaiseen toimintaan FSTKY: Palveluita tuottavat tiimit ja tahot on valmennettu CCM-mallin mukaiseen toimintaan. Pilottina on monisairaan / pitkäaikaissairaan potilaan hoitotiimin / tiimien valmennus ja arviointi. Potilasryhmäksi on valittu sydämen vajaatoimintapotilaat. 14

15 15 Terveyshyötymallia tuotiin hankkeen aikana tutuksi erilaisten koulutusten ja työpajojen avulla. Tammikuun 21. päivänä 2011 Matti Rekiaro kertoi Terveyshyötymallista ja Potku-hankkeesta FSTKY:n perusterveydenhuollon henkilökunnalle. Tilaisuuteen osallistui 47 henkilöä. Toukokuussa 2011 järjestettiin Voimavaraistava työote ja Motivoiva haastattelu työskentelyvälineenä koulutukset (10.5. ja ). Koulutus toteutettiin osittain työpajamuotoisesti ja niissä oli yhteensä 78 osallistujaa. Valittiin avainhenkilöt, jotka aloittivat uuden toiminnan suunnittelun ja kehittämisen. Avainhenkilöt valittiin Pääterveysaseman ryhmä 3:sta ja Tammelan terveysasemalta. Pilotoinnissa olivat mukana Arto Kannisto (pta), Aura Karjalainen (Tla), Päivi Martinson (Tla), Anitta Mero (Tla, kevät 2012 alkaen) ja Mailis Simola (pta). Pilottiryhmien avainhenkilöt ja aluekoordinaattori kokoontuivat työpajoissa kuusi kertaa (15.6., 31.8., ja sekä ja ). Työpajojen lisäksi pilottiryhmä osallistui projektiryhmän kokouksiin. Onnistumiset: Pilotoinnissa mukana olleet henkilöt olivat innostuneita ja halukkaita kehittämään uusia toimintamalleja. Luotiin uusi toimintamalli terveyshyötymallia toteuttavaan valmisteltuun vastaanottoon. Hankaluudet: Valittu potilasryhmä koettiin haasteelliseksi. Potilaat olivat iäkkäitä ja tottuneet luottamaan ja toteuttamaan terveydenhuoltohenkilöstön ohjeita. Heidän oli vaikea muuttaa ajattelutapaansa. Ongelmana oli myös resurssien puute. Hoitosuunnitelmavastaanoton kehittäminen ja hoitosuunnitelmien tekeminen uuden mallin mukaisesti vei paljon aikaa ja siihen ei ollut resursoitu lisähenkilökuntaa. Muun työn ohessa tehty valmistellun vastaanoton suunnittelu ja kehittäminen koettiin haasteelliseksi ja rankaksi. Myös muulta terveydenhuoltohenkilökunnalta tuli kritiikkiä uutta toimintatapaa kohtaan, koska sen koettiin työllistävän henkilökuntaa entistä enemmän. 15

16 16 Valmistellun vastaanoton mallia, ja hoitosuunnitelmien tekoa kehitetyn mallin mukaisesti, ei onnistuttu juurruttamaan hankkeen aikana pilottiryhmien ulkopuolelle. Kehittämisehdotuksia: Terveyshyötymallin mukaista toimintaa tulee alkaa säännöllisesti toteuttaa kuntayhtymässä. Henkilökunnan motivointiin tulee panostaa ja tiimien tulee varata suunnitellusti resurssia hoitosuunnitelmien teolle. Hoitosuunnitelmille tulee esimerkiksi varata jokaisen tiimin ajanvarauslistaan säännöllisesti aika, jolloin hoitosuunnitelmia tehdään, esimerkiksi yksi hs/tiimi/vko. Kehitetään perusterveydenhuollon toimintaohjeisiin, kohtaan Kansansairaudet, yhteistyömallit, malli sydämen vajaatoimintapotilaan hoidosta terveyshyötymallin mukaisesti Terveyshyötymallin tavoitteet ja mittarit on sovittu ja otettu käyttöön johtamisessa FSTKY:n MaaliPOTKU-hankeessa otettiin käyttöön SWOT ja ACIC. SWOT-analyysit tehtiin projektiryhmässä ja johtoryhmässä ACIC-arvioinnit tehtiin keväällä 2011 ja 2012, sekä hankkeen ohjausryhmänä toimineessa johtoryhmässä, että molemmissa pilottiryhmissä. Arvioinnit koottiin yhteen projektiryhmässä ja niistä tehtiin yhteisarviointi. ACIC-arviointeihin osallistui keväällä 2011 johtoryhmässä, Forssan ja Tammelan pilottiryhmissä ja projektiryhmässä yhteensä 30 henkilöä. Arviointeihin osallistui keväällä 2012 johtoryhmässä 10, Forssassa viisi, Tammelassa neljä ja projektiryhmässä 10 henkilöä eli yhteensä 29 henkilöä. Yksi PACIC-kysely testattiin asiakkaalla. Lomake osoittautui hänen kohdallaan vaikeasti ymmärrettäväksi ja vastausten perusteella hän koki saavansa hyvää hoitoa jo ennen hoitosuunnitelman tekoakin. Muilta hoitosuunnitelmapotilailta ei PACIC:a FSTKY:stä kerätty. Tähän on syynä se, että hoitosuunnitelmien tekeminen aloitettiin vasta syksyllä 2011, jolloin saatuja tuloksia ei olisi voitu Potku-hankkeessa enää hyödyntää. 16

17 17 MaaliPOTKU-hankkeen puolivälissä tehdyssä SWOT-analyysissä hankkeen vahvuuksiksi arvioitiin ministeriön rahoitus, kansallinen suuntaus perusterveydenhuollon vahvistamiseen, asiantuntijatuki, asenteiden muokkaus, laaja-alainen verkostoituminen ja yhteiset koulutukset. Heikkouksiksi arvioitiin maantieteellisesti pitkät välimatkat eri osahankkeiden välillä, passiivinen viestiminen väestölle, paikallistason resurssien puute ja hankkeissa tehtävä päällekkäinen työ. Mahdollisuuksiksi arvioitiin hankkeen hyvä ajankohta, viestinnän laaja verkosto, laaja-alaisen uuden toimintatavan kehittäminen, asenteiden muokkaus, muiden osaamisen hyödyntäminen omaan käyttöön ja resurssien vapautuminen jatkossa tehokkaampaan käyttöön. Uhkana pidettiin hankejohdon väsymistä, rahoituksen riittämättömyyttä, tekniikan ylikorostumisen myötä syrjäytymisen mahdollista lisääntymistä, jatkumattomuutta ja ajan riittämättömyyttä mallin juurruttamiseen. ACIC-arvioinnista saatujen tulosten perusteella terveyshyötymallin mukainen toiminta on edistynyt FSTKY:ssä hankkeen aikana. Kaikkien kuuden osa-alueen keskiarvo oli ensimmäisessä mittauksessa vuonna ,3 ja toisessa mittauksessa vuonna ,6. Alkumittauksen keskiarvo 4,3 kuvaa perustukea pitkäaikaissairauksien hoidolle. Toisessa mittauksessa arvioitiin pitkäaikaissairauksien tuen olevan jo hyvin lähellä varsin kehittynyttä tukea (kehittyneen tuen raja-arvo on 6 ). Heikoimmin toimivaksi osa-alueeksi arvioitiin vuonna 2012 Tiedon tehokäyttö eli mahdollisuudet kliinisten tietojärjestelmien hyödyntämiseen (keskiarvo 2,8). Muiden arvioitavana olleiden osa-alueiden parhaiten toimiviksi osa-alueiksi arvioitiin Kytkennät yhteisöön (keskiarvo 6,7), Omahoidon tuki (keskiarvo 6,5) ja Palveluvalikoima (keskiarvo 6,3). Parhaiten toimiviksi käytännöiksi osa-alueiden sisällä arvioitiin suunnitellut vastaanottokäynnit ja kumppanuudet kuntien ja kolmannen sektorin kanssa (keskiarvo 8). Lähes yhtä toimivina käytäntöinä pidettiin ylimmän johdon osallistumista suunnitelmalliseen hoidon kehittämiseen, omahoidon tukea, potilaiden ja heidän perheidensä huolenaiheiden huomioon ottamista, tehokkaita käyttäytymisen muutokseen tähtääviä interventioita ja vertaistukea sekä hoidon jatkuvuutta. 17

18 18 Heikoimmin toimiviksi käytännöiksi osa-alueiden sisällä arvioitiin erikoissairaanhoidon osallistuminen perusterveydenhuollon kehittämiseen (keskiarvo 4), kannustimien ja ohjeistusten käyttö, omahoidon tarpeiden ja aktiviteettien arviointi ja dokumentointi sekä palveluvalikoiman seuranta (keskiarvo 5). Onnistumiset: Parhaiten ACIC-arvioinnin mukaan oli edistytty osa-alueessa Kytkennät yhteisöön. Tässä pyydettiin arvioimaan kytkentöjä terveyspalvelun tuottajan ja yhteisön resurssien välillä. Arvioinnin keskiarvo oli parantunut kahdella 4,7:stä 6,7:ään. Potilaan hoidon kytkeminen ulkoisiin resursseihin arvioitiin toteutuvan nyt tehtävään osoitetun henkilön tai tehtävän avulla. Samoin arvioitiin, että kumppanuuksia kunnan muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa oli muodostettu, tarkoituksena kehittää hoitoa tukevia ohjelmia ja käytäntöjä. Alueellisten hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmien arvioitiin koordinoivan pitkäaikaissairauksien hoito-ohjeita, toimenpiteitä tai resursseja yhden tai kahden kroonisen sairauden hoidossa. Hankaluudet: Kliiniset tietojärjestelmät oli edelleen vuonna 2012 heikoiten toimiva osa-alue ja sen keskiarvo oli parantunut muihin osa-alueisiin verrattuna heikoiten ensimmäisestä arvioinnista (0,8 pistettä). Arvioitiin, että listaa tiettyä tautia sairastavista potilaista ei ole saatavissa samoin kuin ei myöskään ole saatavissa muistutteita hoitohenkilökunnalle. Arvioitiin, että palautetta annetaan tiimille edelleen harvoin eikä henkilökohtaista palautetta anneta lainkaan. ACIC-arviointi osoitti, että johtoryhmän tekemä toiminnan arviointi eroaa melko paljon työtekijätason tekemästä arvioinnista. Johtoryhmä arvioi omahoidon tuen toimivan heikommin kuin mitä työntekijätaso arvioi. Palveluvalikoima-osion toimivuuden arvioivat kaikki samalla tavalla. Sen sijaan kaikki muut osa-alueet johtoryhmä arvioi paremmin toimiviksi kuin mitä pilottiryhmät arvioivat. 18

19 19 Johtopäätökset: Kokonaisarvion mukaan Terveyshyötymallin mukaisessa toiminnassa on tapahtunut kehitystä. FSTKY:n yhteisen sisäisen arvioinnin kaikkien kuuden osa-alueen keskiarvo nousi +1,3 pistettä. Arvio nousi perustuesta pitkäaikaissairauksien hoidolle lähelle tasoa varsin kehittynyttä tukea pitkäaikaissairauksien hoidolle. Kehittämisehdotuksia: Johtoryhmää tulee aktiivisemmin informoida eri hankkeista ja niihin liittyvistä toiminnan osa-alueista. Eri toimipisteissä toimivan henkilökunnan ja johtoryhmän säännöllisiä tapaamisia tulee toteuttaa aktiivisemmin. Hanketyöntekijän tulisi tehdä aktiivisemmin yhteistyötä myös johtoryhmään päin ja tuoda hanketta ja siihen liittyviä ongelma-alueita esille tapaamisissa. Toisaalta ohjausryhmässä toimivien tulee itsekin omalla aktiivisuudellaan pyrkiä ajantasaistamaan omia tietojaan. Ongelmat rekistereiden tai muistutteiden saatavuudesta eivät aina johdu tietojärjestelmistä vaan järjestelmään kirjatun tiedon rakenteesta ja sisällöstä. Jatkossa tuleekin kiinnittää huomiota rakenteiseen kirjaamiseen ja sen onnistumiseksi tarjota asiantuntijan antamaa säännöllistä ja ajan tasalla olevaa koulutusta. Pilottiryhmät kokivat, että erikoissairaanhoito ei osallistu riittävästi perusterveydenhuollon kehittämiseen. Vaikka ACIC-arvioinnin perusteella yhteistyö on lisääntynyt, tähän kannattanee luoda jatkossa yhä uusia yhteisiä toimintamalleja. ACIC-arviointia kannattanee käyttää kuntayhtymässä jatkossakin toiminnan mittarina, mutta aineistoa on tarkasteltava kriittisesti. Mittarin käytössä olevat termit ovat vaikeaselkoisia ja ne saatetaan ymmärtää eri tavoin eri ryhmissä. Mittarin soveltuvuudesta Suomeen ei ole vielä olemassa tutkimusnäyttöä. Myös PACIC:n käyttöä kannattanee harkita uudelleen. 19

20 20 ACIC-arvioinnissa tuli esille puutteet palautejärjestelmässä. Palautejärjestelmää tulee kehittää ja erityisesti kiinnittää huomiota palautteen säännölliseen, oikea-aikaiseen, kannustavaan, kehittävään ja tavoitteelliseen antamiseen. Tulee muistaa, että erittäin suuri merkitys on sillä, kuka palautteen antaa Jokaisella pitkäaikaissairaalla potilaalla on potilaan kanssa yhdessä laadittu yksilöllinen ja strukturoitu hoitosuunnitelma FSTKY: Jokaisella pitkäaikaissairaalla / monisairaalla on CCM-mallin näkökulmasta laadittu kuntoutus- ja seurantasuunnitelma FSTKY:ssä valittiin MaaliPOTKU-hankkeessa pilotoitavaksi potilasryhmäksi sydämen vajaatoimintapotilaat. Tavoitteena oli kerätä kokemuksia tästä potilasryhmästä ja sen jälkeen myöhemmin laajentaa hoitosuunnitelmien tekoa muihinkin potilasryhmiin Terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla. Aloitettiin koulutuksella, jonka tavoitteena oli osata tunnistaa sydämen vajaatoimintapotilaan oireita, tietää vajaatoimintaa pahentavia tekijöitä, osata hoitaa vajaatoimintapotilasta ja tunnistaa siihen liittyviä ongelmatilanteita. Koulutus järjestettiin yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa ja sen pidettiin sisätautien ylilääkäri Hannu Sulonen FSTKY:n koulutustilassa Koulutukseen osallistui 34 henkilöä perusterveydenhuollosta. Tilaisuudessa keskusteltiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä vajaatoimintapotilaan hoidossa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää yksilöllisten hoitosuunnitelmien tekoa FSTKY:ssä. Kehittämistyön aikana FSTKY:n henkilökunta osallistui Potku-hankkeen järjestämiin hoitosuunnitelmavastaanoton työpajoihin Tampereella ( kolme henkilöä, kaksi henkilöä, kaksi henkilöä). Tavoitteen saavuttamiseksi perustettiin kaksi pilottiryhmää, joissa suunniteltiin hoitosuunnitelmien tekoa, tehtiin hoitosuunnitelmia, arvioitiin ja kehitettiin toimintaa. Potilaan omahoitoa tukevien hoitosuunnitelmien kehittäminen aloitettiin omahoitolomakkeen suunnittelusta. 20

21 21 Kesäkuussa 2011 päätettiin muokata Riihimäen omahoitolomaketta yksinkertaisemmaksi ja omiin tarpeisiimme sopivammaksi. Lomaketta muokattiin kesäkuun 2011 aikana pilottiryhmien työpajassa ( ), jonka lisäksi keskustelua käytiin lomakkeen sisällöstä sähköpostin välityksellä. Omahoitolomake valmistui pilottiryhmien käyttöön Ensimmäisille potilaille lomakkeet annettiin/lähetettiin etukäteen ennen vastaanotolle tuloa täytettäväksi elokuussa Lokakuussa pidetyssä työpajassa lomaketta arvioitiin ja keskusteltiin lomakkeen käyttökokemuksista. Potilaat olivat kokeneet omahoitolomakkeen täyttämisen etukäteen, yksin kotona, vaikeaksi. Potilaat eivät osanneet asettaa omalle hoidolleen tavoitteita, vaikka tavoitteiden sijaan lomakkeessa käytettiin sanoja pärjääminen ja toiveet hoidolle. Tavoitteiden lisäksi lomakkeessa pyydettiin potilasta kirjaamaan kaikki käyttämänsä lääkevalmisteet, myös luontaistuotteet. Potilaan täyttämä todellinen lääkelista kaikkine vitamiineineen ja linimentteineen toikin selkeää hyötyä antaen hoitohenkilökunnalle todellista tietoa potilaan lääkityksen kokonaisuudesta. Vaikka lomakkeen täyttäminen muilta osin osoittautui jonkin verran vaikeaksi, sen kuitenkin arvioitiin auttavan potilasta pohtimaan uudella tavalla omaa terveyttään ja hoitoaan sekä omaa osuutta hoitoonsa. Tämän vuoksi omahoitolomakkeen käyttöä päätettiin jatkaa osana hoitosuunnitelman laatimisprosessia. Tavoitteena oli aloittaa hoitosuunnitelmien tekeminen kahdessa pilottiryhmässä elokuussa Tavoite saavutettiin Forssassa. Forssan ensimmäinen hoitosuunnitelma tehtiin ja Tammelan Tavoitteena oli saada kumpaankin ryhmään 10 potilasta ja heille hoitosuunnitelmat vuoden loppuun mennessä. Syyskuun lopussa oli valmiina kuusi hoitosuunnitelmaa. Hoitosuunnitelmavastaanotto aloitettiin potilaan ja sairaan- tai terveydenhoitajan tapaamisella, jossa käytiin läpi potilaan täyttämää Omahoito-lomaketta. Tämän jälkeen tapaamiseen tuli mukaan lääkäri. Läsnäolon malli todettiin nopeasti huonoksi. Jos hoitaja ja lääkäri olivat molemmat yhtä aikaa samassa tilassa potilaan kanssa, se häiritsi potilasta ja potilas yritti miellyttää kumpaakin vuorotellen. Tämän vuoksi muutettiin toimintatapaa ja potilas oli ensin hoitajan luona ja sen jälkeen yksin lääkärin luona. 21

22 22 Hoitosuunnitelman kirjaaminen osoittautui haasteelliseksi. Elokuussa 2011 päätettiin, ettei käyntisyytä kirjata, vaan odotetaan uutta Effica-päivitystä. Päivityksen tulo viivästyi ja käyntisyiden kirjausta ei tehdä vieläkään syyskuussa Syyskuussa 2011 päätettiin tilata Efficaan hoitosuunnitelmaa varten oma lomake. Uutta lomaketta ei kuitenkaan hankkeen aikana tullut käyttöön. Lääkärit kirjaavat hoitosuunnitelman toistaiseksi Tiivistelmä-lehdelle kunnes uusi rakenteinen kirjaaminen tulee käyttöön. Tiivistelmä-lehti on tilaltaan liian pieni hoitosuunnitelmalle, mutta muutakaan vaihtoehtoa ei toistaiseksi ole. Hoitajat kirjaavat joko Yle-lehdelle (sairaanhoitajat) tai Th-lehdelle (terveydenhoitajat). Hoitosuunnitelmien tekoon varattiin aikaa ensimmäisille potilaille 30 minuuttia, joka todettiin liian lyhyeksi ajaksi. Potilaan kanssa käytävään keskusteluun aika olisi riittänyt, mutta kirjallisen suunnitelman teko vei enemmän aikaa. Hoitosuunnitelman tekemiseen pilottipotilaiden kanssa kului aikaa seuraavasti: - Potilas oli hoitajan luona 30-60min (Forssa) tai 30min (Tammela) ja lääkärin luona 30min. Kirjaaminen sisältyi Forssassa hoitajan vastaanottoon, mutta Tammelassa kirjaus tapahtui vastaanoton ulkopuolella ja siihen kului aikaa noin aikaa 20min. Lisäksi hoitajalta kului aikaa ajanvaraukseen ja vastaanoton suunnitteluun. Tammelassa hoitaja soitti jokaiselle potilaalle ja kertoi hoitosuunnitelmavastaanoton ajanvarauksesta sekä informoi hoitosuunnitelmavastaanoton sisällöstä. Ongelmana hoitosuunnitelmien teossa oli pilotointiin valittujen monisairaiden potilaiden korkea ikä ja huono kunto. Potilaiden keski-ikä oli 79 vuotta ja he sairastivat sydämen vajaatoiminnan lisäksi muun muassa diabetesta, verenpainetautia ja sepelvaltimotautia. Niinpä kaikille ryhmään etukäteen valituille potilaille ei voitukaan tehdä hoitosuunnitelmaa. Vaikka uusia potilaita saatiinkin lisää, oli vuoden 2011 lopussa tehty yhteensä 16 Terveyshyötymallin mukaista hoitosuunnitelmaa. Hankkeen päättyessä Terveyshyötymallin mukaisesti tehtyjen hoitosuunnitelmien tarkkaa lukumäärää ei ollut saatavissa, koska systemaattista hoitosuunnitelman kirjaamista potilastietojärjestelmään ei ole käytetty. 22

23 23 Terveyshyötymallin mukaisessa toiminnassa on ollut vaikeutena saada asiakkaat ymmärtämään oma vastuunsa omasta terveydestään ja velvollisuus aktiiviseen osallistumiseen omassa hoidossaan. Kehittämisehdotuksia: Hoitosuunnitelmien tekemisen juurruttaminen vaatii jatkuvaa koulutusta. Effican uuden ohjelmapäivityksen ja rakenteisen kirjaamisjärjestelmän tultua käyttöön, tulee muistaa arvioida valmistellun vastaanoton käytäntöjä uudelleen. Tulee myös arvioida ja seurata hoitosuunnitelmien laatua jatkossa. Laadun seurannan keinona tulee harkita esimerkiksi sisäistä auditointia. Toimintamalleja, joita kehitetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä, tulee suunnitella ja kehittää. Tulisi tehdä yhteistyötä ja miettiä yhteisiä toimintatapoja, joiden avulla potilaan hoitoa suunnitellaan kokonaisvaltaisemmin ja toteutetaan terveyshyötymallin mukaisesti. Poistamalla päällekkäisiä toimintoja ja tekemällä potilaan hoito näkyväksi hoitosuunnitelmalla saadaan pitkän aikavälin kuluessa kustannussäästöjä. FSTKY:ssä käytössä oleva yhteinen potilastietojärjestelmä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä kuntien vanhustenhuollossa helpottaa merkittävästi yhteistyötä. Tulee harkita erilaisten muistutusten käyttöä. Voisi ottaa käyttöön esimerkiksi muistutukset hoitosuunnitelmien vuosikontrolleista ja ajan varauksesta omahoitajalle. Muistutuksen johdosta potilaille osattaisiin antaa suoraan aika hoitosuunnitelmavastaanotolle. Asiakkaalle lähetettävään muistutukseen liitettäisiin lisäksi ohje, miten vastaanotolle tulee valmistautua. Sähköiset potilastietojärjestelmät mahdollistavat erilaiset poiminnat tietokannoista, joita tulee jatkossa hyödyntää. Tämä kuitenkin edellyttää rakenteista kirjaamista. Jatkossa tuleekin hyödyntää mahdollisuudet poimintoihin. 23

24 Erilaisia omahoidon työkaluja on otettu käyttöön, kuten ryhmäohjaus, terveysvalmennus ja sähköisiä omahoidon palveluja FSTKY: Ryhmäohjauksen ja -vastaanottojen kehittäminen yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Potilaan voimaannuttaminen omaan hoitoonsa yhteistyössä terveydenhuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Erilaisista omahoidon työkaluista on FSTKY:ssä ollut käytössä muun muassa riskitestit, kirjalliset potilasohjeet, lääkkeiden pakkausselosteet, ohjaus terveystietoa sisältäville Internet-sivuille, omahoitopisteet, yksilöllinen ohjaus puhelimessa ja vastaanotoilla. Vastaanottojen kehittäminen terveyshyötymallin mukaiseksi ja potilaita voimaannuttavaksi on ollut hankkeen yksi päätavoitteista. Työ aloitettiin Omahoito-lomakkeen kehittämistyöllä. Tutustuttiin eri hankkeissa kehitettyihin lomakkeisiin, mutta päädyttiin oman lomakkeen kehittämiseen. FSTKY:ssä on aktiivisesti kehitetty erilaisia ryhmäohjausmenetelmiä. Yhä enenemässä määrin niissä pyritään tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kolmas sektori on yhteiskumppanina esimerkiksi koulutusten järjestäjänä, fyysisten toimintatilojen tarjoajana tai olemalla mukana ryhmien toiminnan järjestelyissä ja aktiivisena toimijana. Sähköisten omahoidon palveluiden kehittäminen on käynnissä kuntayhtymässä. Hankkeen aikana on käyty tutustumassa Espoon terveysasemalla käytössä olevaan eomahoitoon ja Terveyskansioon ( A. Honkala, H.-M. Leino, P. Martinson, J. Ruohonen, K. Ruohonen ja R. Vähätalo). Medixinen kehittämään potilaan omahoitoa tukevaan sähköiseen informaatioteknologiaan on tutustuttu (H. Hutka-Ojanen, L. Pelli ja P. Kivistö) ja sekä (H. Hutka-Ojanen ja H.-M. Leino). 24

25 25 Kuntayhtymän kotisivuilla on jo useamman vuoden ajan ollut suojattu Kysy asiantuntijalta palvelu, jossa Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän väestövastuualueen asukkaat ja FSTKY:n työterveyshuoltoyksikön sopimusasiakkaat ovat voineet maksuttomasti tehdä kysymyksiä valitsemastaan aihepiiristä siihen erikoistuneilta terveydenhuollon asiantuntijoilta. Palvelun kautta voidaan vastata lyhyisiin, käynnissä olevaan hoitoon liittyviin kysymyksiin ja antaa tutkimusvastauksia arviointeineen. Palvelun käyttäminen vaatii rekisteröitymisen. FSTKY:ssä tehtävä ryhmäohjaus ja siihen liittyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa: Neuvolat: - Nuoria, odottavia äitejä ohjataan ns. Siskot-ryhmiin, jonka toiminnasta vastaa pääsääntöisesti evl-seurakunnan päiväkerhonohjaajat. Ryhmän toiminta perustuu Mannerheimin lastensuojeluliiton ja oululaisen neuvolan kehittämään toimintamalliin. Sekä FSTKY:n neuvoloiden terveydenhoitajat että seurakunnan työntekijät ovat saaneet Siskot-ryhmän toimintaan joitakin vuosia sitten koulutuksen. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on ollut lähinnä rekrytoida nuoria äitejä ryhmään ja kertoa ryhmän toiminnasta. Ohjelmassa on 24 tapaamista, jotka alkavat raskauden puolivälin jälkeen jatkuen kunnes lapsi täyttää puoli vuotta. Ryhmässä tuetaan äidin jaksamista, vuorovaikutusta, parisuhdetta ja parhaimmillaan ryhmän osallistujat saavat erittäin hyvää vertaistukea toisiltaan. Ryhmän olemassa oloon ollaan neuvolassa erittäin tyytyväisiä, koska terveydenhuollolla ei ole resursseja näin laajaan, resursseja vaativaan toimintaan. - Lastenneuvolat osallistuvat päivähoidon hyvinvointiryhmiin. Niissä tehdään yhteistyötä päiväkodin henkilökunnan, terveydenhoitajan, puheterapeutin, lasten vanhempien ja mahdollisesti jonkin muun erityistyöntekijän kanssa. - Aikuisneuvolan elämäntapamuutosryhmän järjestelyissä olivat mukana terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi Forssan liikuntatoimi ja Sydänyhdistys. Sydänyhdistys tarjoaa ryhmälle kuntosalitilat, jossa liikunnanohjaaja ohjaa laitteiden käyttöä. Terveydenhoitajat antavat tietoa suunnitteilla olevasta ryhmästä lääkäreille. - Esitettä, jossa kerrotaan muun muassa ryhmän vetäjän yhteystiedot, jaetaan ryhmän toiminnasta kiinnostuneille asiakkaille vastaanotoilla. Ryhmän toiminnan sisällön suun- 25

26 26 nittelun, aikataulujen järjestelyn ja ryhmän koolle kutsumisen ovat hoitaneet lääkärinvastaanottojen terveydenhoitajat. o Toiminnan sisältö lähtee asiakkaiden tavoitteista. Jokaiselle ryhmälle ja sen jäsenelle asetetaan omat tavoitteensa. o Ryhmän kooksi on päätetty viisi osallistujaa, jolloin ryhmä mahtuu kokoontumaan terveydenhoitajan huoneeseen. Tällöin on helppo tutustua terveydenhoitajan käytössä olevaan, terveyttä edistävään materiaaliin. o Ryhmä kokoontuu yhteensä kahdeksan kertaa terveydenhoitajan luona; ensin viikon välein ja sitten harvemmin 1kk, 2kk ja 4kk kuluttua. o Ensimmäisessä ryhmässä aloitti keväällä 2012 viisi miestä, joiden yhteisenä tavoitteena oli painonhallinta. Ryhmään pääsyn edellytyksenä oli painoindeksi yli 30. Kevään kuluessa miehet olivatkin saaneet pudotettua painoaan yhteensä yli 10kg. o Ryhmän yhteinen liikunta jatkuu syksyllä Ryhmä jatkaa toimintaansa niin halutessaan. o Palautetta ryhmästä ja kehittämisehdotuksia toiminnalle kerätään viimeisessä tapaamisessa syksyllä Sisätautien osasto 2: - Osasto 2:lla on toiminut vuoden 2011 keväästä alkaen ensisijaisesti tyypin 2 diabeetikoille ja heidän omaisilleen tarkoitettu Diabetes Keskustelut -ryhmä. Ryhmätyömallin mukaisesti toimiva ryhmä kokoontuu joka kolmas keskiviikko sairaalan toisessa kerroksessa, osastolla 11, psykiatrian taustaryhmähuoneessa. Ryhmä kootaan tarjoamalla osasto 2:lla hoidossa olleille tai oleville diabetespotilaille mahdollisuus osallistua ryhmäohjaukseen. Mallin on kehittänyt Healthy Interactions yhteistyössä kansainvälisen diabetesjärjestön IDF Euroopan kanssa. Diabetesliitto kouluttaa keskustelukarttoja käyttävät ohjaajat ja maksuttoman koulutuksen ja materiaalit tarjoaa Lilly. Ryhmää vetävät vuorotellen kaksi diabeteshoitajaa ja jalkahoitaja. o Osaston henkilökunta esittelee potilaille ryhmän toimintaa ja kutsuu ryhmään. o Ryhmän toiminnassa painotetaan potilaan motivoitumista omista tarpeista lähtevään elämäntapamuutokseen. o Ryhmän koko on vaihdellut eri tapaamiskertoina 1-9 henkilön välillä. Hyvänä ryhmäkokona ohjaajat pitävät 4-6 henkilöä. 26

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

POTKU potilas kuljettajan paikalle - kehittämishankkeen arvioinnista

POTKU potilas kuljettajan paikalle - kehittämishankkeen arvioinnista POTKU potilas kuljettajan paikalle - kehittämishankkeen arvioinnista Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 2011 24.11.2011 hankejohtaja Erja Oksman POTKU hanke lyhyesti Esityksen sisältö Miten arviointia on

Lisätiedot

FSHKY Häme POTKU toiminnan yhteenveto

FSHKY Häme POTKU toiminnan yhteenveto 1(12) FSHKY Häme POTKU toiminnan yhteenveto 1.11.2012 31.10.2014 Jenni Rouhiainen Aluekoordinaattori FSHKY 2(12) Sisältö Rekrytointi hankehenkilöstö... 3 Kokoukset... 3 Tiedotus ja viestintä... 9 Verkostoituminen

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI 29.4.2010 Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HANKEORGANISAATIO Tekes: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Kehittäjän kokemukset

Kehittäjän kokemukset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Kehittäjän kokemukset Hankkeen

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Johdatus teemaan. Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM. Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät

Johdatus teemaan. Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM. Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Johdatus teemaan Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7-8-2.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste KASTE I 2008-2011 KASTE II 2012-2015

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 17.3.2011 24.10.2011

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 21.4.2015 Tarve kehittää palveluita Tilanne vuonna 2010 palveluiden saatavuus ei ollut riittävä

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Uudet toimintatavat pitkäaikaissairauksien hoidossa

Uudet toimintatavat pitkäaikaissairauksien hoidossa Uudet toimintatavat pitkäaikaissairauksien hoidossa Terveydenhoitajapäivät 5.2.2009 projektipäällikkö / terveydenhoitaja Anna-Mari Leppäkoski Espoon sosiaali- ja terveystoimi Espoon Omahoitohanke Tähän

Lisätiedot

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus?

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.2.2013 Risto Mäkinen Johtava ylilääkäri, toimitusjohtaja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Sidonnaisuudet

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Hankesuunnitelma, osahankkeet

Hankesuunnitelma, osahankkeet H /Terveydenhuolto 1 Hankesuunnitelma, osahankkeet Kaste-ohjelman Väli-Suomen perusterveydenhuollon kehittämishanke Uudenkaarlepyyn kaupunki, Pietarsaaren kaupunki sekä Pedersören ja Luodon kunnat yhdistävät

Lisätiedot

Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa

Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa Pirjo Kotkamo hanketyöntekijä psyk.esh, psykoterapeutti, TtM-opiskelija Vantaalaisen hyvä mieli hanke 11.10.2011 Tampere Luennon sisältö Pitkäaikaisesti

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

terveysvalmennus Erja Oksman Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Finnwell -loppuseminaari 29.4.2009

terveysvalmennus Erja Oksman Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Finnwell -loppuseminaari 29.4.2009 TERVA Päijät-Hämeen terveysvalmennus Erja Oksman projektipäällikkö Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Finnwell -loppuseminaari 29.4.2009 Yhteistyöhankeen osapuolet Toteutus ja rahoitus: SITRA, TEKES,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Terveyshyötymallin mukaisen toiminnan kehittäminen ja levittäminen PAINOPISTEALUE TAVOITE TOIMINTATAPA AIKATAULU VASTUUHENKILÖT/ TOIMIJAT Päätöksenteon tuki

Lisätiedot

Helmen elämäntapamalli

Helmen elämäntapamalli Helmen elämäntapamalli Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Helmen elämäntapamallin taustaa: Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä on toiminut aiemmin D2D-hankkeen aikana aloitettuja painonhallintaryhmiä, mutta

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26.-27.1.2011 Merja Toivonen Koulutusylilääkäri Hämeenlinnan terveyspalvelut liikelaitos

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetyö; hygieniyhdyshenkilötoiminta. Valtakunnalliset Hygieniahoitajien koulutuspäivät 15.- 16.5.2014 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen

Pirkanmaan aluetyö; hygieniyhdyshenkilötoiminta. Valtakunnalliset Hygieniahoitajien koulutuspäivät 15.- 16.5.2014 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen Pirkanmaan aluetyö; hygieniyhdyshenkilötoiminta Valtakunnalliset Hygieniahoitajien koulutuspäivät 15.- 16.5.2014 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen PSHP:N ALUETYÖ MRSA-EPIDEMIAN TALTUTTAMISEKSI ALOITETTU 4.2.2009

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

Työnimenä: Kanta-asiakkaat. Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa)

Työnimenä: Kanta-asiakkaat. Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa) Työnimenä: Kanta-asiakkaat Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa) Asiakasnäkökulma Asiakkaalle tarjotaan yksilöllisesti laadittava hoitosuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Doris Holmberg-Marttila YL, vastuualuejohtaja Yleislääketieteen vastuualue, PSHP Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Kuntaliitto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle. POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso

POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle. POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso 8.10. seminaarin palautteet Seuraava seminaari pidetään keväällä Kaikki yhteensä

Lisätiedot

Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015

Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015 Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 KOKKOLA... 1 KRUUNUPYY... 3 2 HYVÄ POTKU -HANKE KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN TERVEYSASEMILLA 5 LÄHTÖTILANNE...

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri Alueelliset hoito-ohjelmat Lapin sairaanhoitopiiri Johtajaylilääkäri Projektivastaava Eva Salomaa Kimmo Kunnari Terminologiaa Valtakunnallinen hoitosuositus - Käypä Hoito: Sydäninfarktin diagnostiikka

Lisätiedot

Kainuun terveyshyötymalli. Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä

Kainuun terveyshyötymalli. Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä Kainuun terveyshyötymalli Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä Omahoidon tuki Palveluvalikoima Päätöksentuk i Tiedon tehokäyttö

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen hoitotyön prosessin kuvaamisessa perusterveydenhuollossa VeTeHH-raportti PPT_12B taina.pitkaaho@kuh.fi

Lisätiedot

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus Marjatta Luukkanen Helsingin sanomat 12.3 2+15 13.10.2015 Korhonen, Lassila, Luukkanen 2 Asiakasvastaava-toiminnan taustaa Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma

Lisätiedot