AMKE ry:n hallituksen kokous 2/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMKE ry:n hallituksen kokous 2/2014"

Transkriptio

1 AMKE ry:n hallituksen kokous 2/2014 Aika Torstai klo (Lounas n. klo 12.30, jonka jälkeen hallituksen strategiapäivät erillisen ohjelman mukaan) Paikka Radisson Blu Plaza Hotel, Mikonkatu 23, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Anssi Tuominen 1. varapuheenjohtaja Timo Karkola 2. varapuheenjohtaja Markku Aunola Ulrica Karp Virpi Lilja Petteri Orpo Tuula Peltonen Ilkka Pirskanen Liisa Pohjolainen Leila Savolainen Teppo Tapani este este este Johan Hahkala Hanna-Mari Bennick esittelijä sihteeri Kokousasiat 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valitaan pöytäkirjan tarkastaja ja vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1, liitteenä myös hallituksen työvaliokunnan muistio 1a) sekä hyväksytään esityslista. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ilkka Pirskanen.

2 2. AMKE ry:n tilinpäätös vuodelta 2013 :n toimintavuoden 2013 toimintaa sävyttivät valtiovallan sopeuttamistoimenpiteiden jatkuminen sekä erityisesti myös AMKE yhteisön sisäiseen toimintamalliin vaadittavat muutokset sekä toiminnallisista että taloudellisista syistä. Työnjaollisesti esimerkiksi tapahtumien järjestäminen oli vuonna pääosin lähiyhtiön eli AMKE Oy:n tehtävänä lukuunottamatta yhtä valtakunnallista opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhdessä järjestettävää seminaaria. Tasekirja ja toimintakertomus ovat liitteenä nro 2 a ja b. :n toiminta katetaan jäsenmaksuilla ja muilla omilla tuotoilla. Yhdistyksen kehittämistoimintaan on vuonna 2012 edelleen liittynyt vaikuttamisen ja edunvalvonnan lisäksi kehittämisverkostotoimintaa ja kehittämishankkeita. Tilikauden 2013 taloudellinen tulos oli ,80 ylijäämäinen (v tulos oli ,55 ). Tuotoissa keskeisiä eriä olivat tapahtumatuotot ,10 (v yhteensä ,18 ja kehittämishankerahoitus ,32 (v.2012 yht ,91 ). Jäsenmaksukertymä vuodelta 2013 oli (v.2012 yht ,19 ). Hallituksen, sen työvaliokunnan sekä hallituksen nimeämien koulutuspoliittisen ja työelämävaliokunnan kulut vuodelta 2013 olivat yhteensä ,69 (v.2012 yht ,44 ). Taseen loppusumma oli ,95 (v.2012 yht ,60 ) ja oma pääoma yhteensä ,67 (v.2012 yht ,87 ) sekä lyhytaikaista vierasta pääomaa yhteensä ,28 (v yht ,73 ). Yhdistyksen maksuvalmius vuonna 2013 on ollut hyvä (v.2012 hyvä). Esitys: Hallitus 1. hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja allekirjoittaa tasekirjan tilintarkastajille toimitettavaksi 2. hyväksyy tilintarkastajille annettavan vahvistusilmoituksen valtuuttaen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan allekirjoittamaan ilmoituksen. Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin ja tasekirja allekirjoitettiin. Vahvistusilmoitus hyväksytään myöhemmin. Toimintakertomukseen täydennettiin seuraavat kohdat: korjataan Teppo Tapanin ja Virpi Liljan taustaorganisaatiot lisätään alkuun tieto jäsenistön liikevaihdon taso yhteensä yli 2 mrd. euroa tuomaan esiin toiminnan kokonaisvolyymia taloutta käsittelevään kappaleeseen luvut merkitään taulukkomuotoisesti luettavuuden helpottamiseksi taloutta koskevaan kappaleeseen lisätään maininta AMKE konsernin rakenteesta sekä luonnehdinta konsernin osien työnjaosta toimintakertomuksen alkuun lisätään tiivis kuvaus kuluneen vuoden toimintaympäristöstä. lisätään vaikuttamisen alle kappale, jossa todetaan sidosryhmäyhteistyön tiivistyneen.

3 Keskusteltiin myös lausuntojen vaikuttavuudesta. Olisi hyvä analysoida ja tuoda esille onko annettujen lausuntojen sisällön ja lopputuleman välillä yhteys. *** Täytäntöönpano: Toteutetaan muutoksen toimintakertomukseen ja edelleen tilintarkastajalle / Hanna-Mari&Johan 3. Toiminnanjohtajan katsaus Vaikuttaminen: Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma mitä se on, ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin kehittämisen tilanne (liite 3), kansliapäällikkö Lehikoisen sekä OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen tapaaminen. AMKE: Talouden toteutuma (liite 3a), AMKE alueelliset jäsenistö/omistaja tapahtumat, AMKE International Oy:n tilanne. Esitys: Merkitään toiminnanjohtajan katsaus tietoon saaduksi. Päätös: Käytiin laajaa keskustelua ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoon kohdistuvista rakenteellisista uudistuksista ja siitä, mikä on AMKEn rooli muutoksen läpiviennissä suhteessa järjestäjäkenttään. OKM:n kanssa yhteistyönä toteutettava koulutusverkon tiivistämisen hanke todettiin olevan asetelmallisesti ja asiallisesti vaikea, mutta välttämätön rakenteellisen uudistuksen kynnyksellä. Hankkeessa on oltava mukana, jotta koulutuksen järjestäjien kannalta merkittäviin päätöksiin on mahdollista vaikuttaa etulinjassa. Oleellista on vaikuttaa niihin kriteereihin, joilla tullaan määrittelemään riittävän vahvat koulutuksenjärjestäjät, jotka ovat tulevaisuudessa järjestäjälupien saajia. OKM:n Anita Lehikoinen on määritellyt riittävän vahvan koulutuksenjärjestäjän perustuvan seuraaviin elementteihin: riittävät volyymit ja monipuolinen koulutustarjonta riittävät opiskelijapalvelut riittävä riskinkantokyky hyvä alueellinen saatavuus kielivaihtoehdot OKM:n rooli viranomaisenakaan ei pidä puuttua koulutuksen järjestäjien organisointiin eli omistajaohjaukseen: kriteereissä tuleekin painottaa tulosmuuttujia. Kriteeristön laatiminen kentän

4 voimin ennen OKM:n omia versioita olisi tehokkain tapa muodostaa niistä parhain ja tuloksiin perustuvan mittaamisen mahdollistava kokonaisuus. Kriteereissä tulee ottaa huomioon myös maan alueelliset erot: esimerkiksi läpäisyaste harvemmin asutulla seudulla on aivan eri lukemissa kuin pääkaupunkiseudulla, jossa liikkuvuus on helpompaa. Tulevat tulosneuvottelut OKM:n kanssa voitaisiin toteuttaa siten, että yhden koulutuksen järjestäjän sijaan mukana olisi usemapi koulutuksen järjestäjä Amkesun tapaan. Mietittiin myös, ollaanko jumittauduttu liikaa OKM:n ajatusmaailmaan ja pitäisikö keksiä täysin uusia vaihtoehtoja näkemyksille. AMKE tekee esityksen OKM:n kanssa yhteistyönä toteutettavasta koulutusverkkoon liittyvästä hankkeesta. Toiminnanjohtaja kertoi lisäksi AMKE International Oy:n toiminnan keskeyttämisesta vuoden vaihteessa, mistä on jo tehty hallituksen esitys. *** Täytäntöönpano: Viesti OKM:n koulutusverkkotyöstä kentälle sekä AMKEn hankkeesta asiassa aikanaan / Johan Hahkala 4. Hallituksen jäsenten vastuualueet AMKE ry:n hallituksen jäseniä on jo edellisellä kaudella vastuutettu eri teemoihin ennen kaikkea oman työroolin, osaamisen ja kokemuksen perusteella. Työvaliokunnassa on laadittu pohjaehdotus nykyisen hallituksen jäsenten vastuurooleista (liite 4). Tarkoitus on, että ehdotettuja vastuutemmoja voidaan täsmentää nyt pidettävien strategiapäivien aikana tarpeen mukaan. Esitys: Hyväksytään hallituksen jäsenten vastuualueet liitteen mukaisena kokouksessa käytävän keskustelun jälkeen. Päätös:.Hyväksyttiin esitys ja lisättiin OPH Liisa Pohjolaisen vastuualueisiin.ammattiosaamisen valiokunta. 5. AMKEn henkilöstön palkitseminen vuodelta 2013 AMKE ry:n hallitus on hyväksynyt henkilöstön palkitsemisjärjestelmän käyttöönoton ohjeineen. Sen mukaan tulospalkkio on vuonna 2013 enintään kahden viikon osuus joulukuun normaalipalkasta. Edellytyksenä on, että yhdistyksen toiminnalliset tavoitteet ylitetään ja yhdistyksen talous on palkkioiden jälkeen tasapainoinen. Palkkiot maksetaan vuoden 2013 tilinpäätöksen hallituskäsittelyn jälkeen. Palkitsemisessa kohdellaan AMKEn henkilöstöä kokonaisuutena.

5 Vuoden 2014 talousarviossa edellisen vuoden tuloksista mahdollista palkitsemista varten on varattu euroa. Vuoden 2013 yhdistyksen tilikauden tulos on euroa ylijäämäinen. Talousarviossa tulos oli euroa. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat osin ylittyneet. Puheenjohtajan esitys: Hallitus päättää käyttää henkilöstön palkitsemiseen euroa vuoden 2013 tulosten perusteella. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 6. AMKE ry:n toiminnanjohtajan palkitseminen vuodelta 2013 AMKE ry:n hallituksen hyväksymän palkitsemisjärjetelmän mukaan hallitus päättää toiminnanjohtajan palkitsemisesta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että yhdistyksen toiminnalliset tavoitteet ylitetään ja että yhdistyksen talous on palkkioiden jälkeen tasapainoinen. Hallitus päättää tässä kokouksessa henkilöstön palkitsemisesta. Vuoden 2013 yhdistyksen tilikauden tulos on euroa ylijäämäinen. Talousarviossa tulos oli euroa. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat osin ylittyneet. Hallitus on arvioinut toiminnanjohtajan työn onnistumista vuodelta Hallituksen jäsen (yhteensä 9 vastausta) antamien arviointitulosten mukaan Johan Hahkalan saama kokonaistulos arviointiasteikolla 1-5 on 3.6 eli tavoitteet ovat ylittyneet. Kaikkien pääkriteereiden osalta arviot ovat yli 3.0 jakautuen seuraavasti: vuoden 2013 toiminnalliset tavoitteet 3.4 talouden vakauttaminen ja tasapaino 4.1 toiminta yhdistyksen hallituksen kanssa 3.8 verkottuminen ja julkisuuden hallinta 3.5 toiminnanjohtajan johtamisen taso ja tapa 3.4. Puheenjohtajan esitys: Hallitus päättää myöntää tulospalkkiona vuodelta 2013 toiminnanjohtaja Johan Hahkalalle kahden viikon ylimääräisen palkan. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 7. Ammattiosaamisen valiokunta

6 Hallituksen työvaliokunta ja AMKEn toimisto ovat valmistelleet hallituksen päätettäväksi uuden Ammattiosaamisen valiokunnan nimeämistä. Tarkoitus on, että Ammattiosaamisen valiokunta korvaa aiemmat Koulutuspoliittisen ja työelämävaliokunnan, jotka ovatkin jo kokoontuneet lähes säännönmukaisesti yhteisiin kokouksiin. Valiokunta työssä haetaan erityisesti valtakunnallisten järjestöjen viestiä AMKE ry:n hallitukselle ammatillisen koulutuksen kannalta keskeisistä teemoista. Valiokunnan rooli on toimia siltana AMKEn hallituksen ja jäsenistö sekä valtakunnallisten järjetöjen kesken. Valiokuntaan kutsuttavien nimilista taustayhteisöineen on liitteenä 5. Esitys: Hallitus päättää perustaa liitteenmukaisen Ammattiosaamisen valiokunnan toimimaan siltana ammatillisen koulutuksen ja valtakunnallisten valiokuntaan kutsuttujen järjestöjen kesken. Valiokunnan toimikausi on hallituskausi eli ja se kokoontuu tarpeen mukaan sekä toteuttaa muitakin keskinäisiä yhteistyömuotoja mahdollisuuksien mukaan. Päätös: Perustetaan valiokunta ja nimetään listalta puuttuvat henkilöt. Valiokunta kokoontuu ensimmäisen kerran keväällä Keskusteltiin myös mahdollisuudesta päästä sivistysvaliokunnan vieraaksi tai kutsua heitä AMKEn vieraaksi. Ymmärrystä ammatillisen koulutuksen teemoista voisi olla hyvä kasvattaa sivistysvaliokunnan keskuudessa. 8. Yhdistyksen edustaja AMKE Oy:n yhtiökokouksessa AMKE Oy:n yhtiokokous pidetään Yhteistyöfoorumin yhteydessä laivalla Esitys: AMKE ry nimeää edustajansa Amke Oy:n yhtiökokoukseen evästäen häntä kokousta varten. Päätös: AMKE Oy:n yhtiökokoukseen AMKE ry:n edustajaksi nimettiin Anssi Tuominen. 9. AKKL:n säilytystili ja OP-pankkiin perustettava maksuliikennetili Entisen AKKL:n nimissä on Danske Bankin säilytystili , joka sisältää Elisa Oyj:n A- arvopapereita 150 kappaletta. Lisäksi AMKE ry:lle on perustettava kasvutuottotilin maksuliikennekuluja varten maksuliikennetili. Esitys: 1. Päätetään AKKL:n Danske Bank säilytystilin numero (ISIN FI ) siirtämisestä AMKE ry:lle ja arvopapereiden lunastustoimeksiannon tekemisestä. Tilin sisältö: 150

7 kappaletta Elisa Oyj A -arvopapereita, arvo ,00 euroa. Lunastustoimeksiannon antamiseen annetaan oikeudet taloushallintokoordinaattori Jukka Ikonen ( T). 2. Päätetään maksuliikennetilin avaamisesta Helsingin OP-pankkiin kasvutuottotilin maksuliikennekustannuksia varten. Tilin avaamiseen annetaan oikeudet taloushallintokoordinaattori Jukka Ikoselle ( T). Päätös: Esitys hyväksyttiin siten, että osakkeita ei myydä tässä vaiheessa. **** Täytäntöönpano: 10. AMKE ry:n hallituksen kokoukset vuonna 2014 Hallitus kokoontuu strategiaistuntoon Muilta osin tulevat kokousajat sovitaan viimeistään tuolloin kaikkien ollessa paikalla. 3/2014: Ke klo / Helsinki 4/2014: Ti 3.6. klo / Helsinki 5/2014: To 7.8 pe 8.8. / Helsinki (aloitus 7.8. klo 10:00 päätöslounas 8.8. n. klo 12) 6/2014: Ke klo / Helsinki 7/2014: Pe klo / Helsinki 8/2014: Ke klo 14 ry-kokous / Kouvola (aikavaraus ry-kokouksenja seminaarin yhteyteen) 9/2014: Ke klo / Helsinki Kokoukset aloitetaan pääsääntöisesti klo 10, kokouksessa pidetään lounastauko klo 12 jälkeen ja kokous päättyy normaalisti noin klo 14.30, jonka jälkeen reflektoidaan kokouksen antia vapaamuotoisena istuntona. Esitys: Sovitaan ja hyväksytään kokousmenettelyt. Päätös: Esitys hyväksyttiin 11. Ilmoitusasiat / Tulevia tapahtumia: AMKE yhteistyöfoormu laivalla ; Johdon foorumi Levillä ; Aluekierros alkaen Itä-Savo, lisäksi keväällä Helsingissä ja Varsinais-Suomessa. Esitys: Hallitus merkitsee tulevat tapahtumat tietoon saaduksi.

8 Päätös: Esitys hyväksyttiin. *** Täytäntöönpano: 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klpo 12:38 Marketta Kokkonen puheenjohtaja Hanna-Mari Bennick sihteeri Ilkka Pirskanen pöytäkirjan tarkastaja