äärä ja laatu Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "äärä ja laatu Suomessa"

Transkriptio

1 Hulevesien hallinta tulevaisuudessa Kuntaliitto Huleveden määm äärä ja laatu Suomessa Nora Sillanpää Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio 1 Aiheita 1. Yleistä taajamahydrologian tutkimuksesta 2. Hulevesien määrä erilaisilla taajamaalueilla 3. Hulevesien laatu ja niiden aiheuttama kuormitus 4. Valuma-alueiden maankäytön muutos Suomessa 2 1

2 Taajamahydrologian kokeellinen tutkimus Suomessa Valtakunnallinen hulevesitutkimus (mm. Melanen 1981, 1982) RYVE-projekti (mm. Kotola ja Nurminen 2003, Vakkilainen et al. 2005) Taajamahydrologia-projekti TKK:lla Huom. Suurin osa taajamahydrologian tutkimuksesta tehty Suomesta poikkeavissa ilmasto-olosuhteissa! 3 Hulevesiin liittyvät t ongelmat Rakennetun ympäristön olennaiset piirteet: läpäisemättömän pinnan suuri osuus tehokas kuivatus- ja viemäröintijärjestelmä asutuksen ja ihmisen eri toimintojen keskittymä 4 2

3 Valuntakertoimet suomalaisissa tutkimuksissa valuntakerroin % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % läpäisemättömän pinta-alan osuus (Kotola & Nurminen 2003) 5 Valuntakerroin erisuuruisilla sateilla Laaksolahti Vallikallio 0.35 keskimääräinen valuntakerroin kaikki tapahtumat 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm yli 10 mm sadetapahtuman sademäärä 6 3

4 Kylmien olosuhteiden merkitys: huleveden määm äärä Valunnan vuodenaikaisjakauma Kerrostaloalue Pientalotaloalue kevät 26% kesä 26% kevät 31% kesä 19% talvi 22% syksy 26% talvi 29% syksy 21% Talviolosuhteita huomioitu Suomessa perinteisesti vähemmän Espoon tulvatyöryhmä 2005 Kotola & Nurminen (2003): taajama-alueilla suurin kuukausivalunta sulannan aikana 7 Laadun arviointiin liittyviä epävarmuuksia Veden laadulla kahdenlaisia vaikutuksia: akuutit (pitoisuus) ja krooniset (kuormitus) Virtaama (l/s) Q (l/s) mg SS/l Kiintoainepitoisuus (mg/l) 0 22/10 19:00 22/10 20:00 22/10 21:00 22/10 22:00 22/10 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9: :00 Pelkkien laatuhavaintojen perusteella vaikutusten arviointi vaikeaa 8 4

5 Laadun arviointiin liittyviä epävarmuuksia Prioriteettiaineet (mm. Eriksson et al. 2007) Yleiset vedenlaatuparametrit BOD COD SS N P ph Metallit Zn Cd Cr(VI) Cu Ni Pb Pt Torjunta-aineet Terbutylazine Pendimethalin Phenmedipharm Glyphosate PAH Benzo(a)pyrene Naphthalene Pyrene Muut aineet NPEO PCP DEHP PCB 28 MTBE 9 Hulevesien laatu Pienin Keskiarvo Suurin LYIJY (μg/l) (μg/l) (μg/l) HELSINKI TAMPERE VAASA KAJAANI OULU SINKKI HELSINKI TAMPERE VAASA KAJAANI OULU SEPA, luokka 4: kasvanut riski SEPA, luokka 5: suuri riski jo lyhyellä altistumisella KUPARI HELSINKI TAMPERE VAASA KAJAANI OULU Pitoisuudet: Kannala (2001) 10 Melanen (1981) 5

6 Hulevedet kuormittajina kansallisella tasolla 3000 Kokonaisfosforikuormitus vesistöihin 2500 tonnia vuodessa Maatalous Haja-asutus Peltola-Thies 2005 Metsätalous Laskeuma vesistöihin Yhdyskunnat Massa- ja paperiteollisuus Hulevedet Kalankasvatus Turkistarhaus Turvetuotanto Muu teollisuus 11 Hajakuormitus eri maankäytt yttömuodoilta 1000 Kokonaisfosfori (kg km -2 a -1 ) Metsät Asuinalueet Keskusta-alue Rakennettava alue Maatalous Vertailuarvot Sillanpää (2007), Puustinen et al. (2007), Vuorenmaa et al. (2002), 12 Seuna & Vehviläinen (1986) ja Melanen (1981) 6

7 Kuormituksen riippuvuus valunnasta 10.0 Kerrostaloalue 10.0 Pientaloalue Fosforihuuhtouma (kg) Fosforihuuhtouma (kg) Kuukausivalunta (mm) Kuukausivalunta (mm) Jo pienten tapahtumien imeyttämisellä/käsittelyllä voidaan vaikuttaa kuormitukseen Sulannan merkitys? 13 Kylmien olosuhteiden merkitys: huleveden laatu Laadun vuodenaikaisvaihtelu TP pitoisuus (mg/l) Kerrostaloalue kesä syksy talvi kevät KT-alue TP pitoisuus (mg/l) Pientaloalue kesä syksy talvi kevät PT-alue Laadun havainnoinnin tulee kattaa kaikki vuodenajat Melanen (1981), Kotola & Nurminen (2003): tiiviisti rakennetuilla alueilla hulevesien laatu huonompi sulamiskaudella kuin kesäsateiden aikana 14 7

8 Kylmien olosuhteiden merkitys: kuormitus Fosforikuormituksen vuodenaikaisjakauma Kerrostaloalue Pientaloalue kevät 36% kesä 29% kevät 29% kesä 30% talvi 15% syksy 20% talvi 16% syksy 25% Ruth (2004): kaupunkipurojen vuotuisesta ainehuuhtoumasta n. puolet sulannan yhteydessä Melanen (1982): kaupunkialueilla sulamisvalunnan osuus ainekuormituksesta % 15 Läpäisemätön n pinta ja virtavesien tila Kaupunkivaluma-alueen Virtaveden tila läpäisemättömien pintaalojen osuus (%) 1 10 Kaavoitus, läpäisemättömälle pinta-alalle asetetut rajoitukset, suojavyöhykkeet ja huleveden käsittely ylläpitävät virtaveden luonnollista tilaa Luonnontilaisen verrattuna virtaveden tila saattaa heikentyä: ts. uoman stabiliteetti kärsiä ja monimuotoisuus vähentyä. Vaikutuksia voidaan lieventää tehokkailla huleveden käsittelymenetelmillä Edes tehokkaat hulevedenkäsittelymenetelmät eivät estä virtaveden tilan heikkenemistä. (Schueler 1994) 16 8

9 Maankäyt ytössä tapahtuneet muutokset Joutjoen valuma-alue Niemi Niemi Kivimaa Kiveriö Möysä Maankäyttö Kerrostaloalue Metsä, puisto Pientaloalue Pelto, niitty Suo Varasto-, teollisuus- tai kaupallinen alue (Lähde: Kuusisto, P. 2002: Kaupunkirakentamisen vaikutus pieniin valumaalueisiin ja vesistöihin 17 Suomessa) Läpäisemätön n pinta taajamissa Suomessa Päällystetyn pinnan osuus maa-alasta, TIA (%) Monikonpuro Kovasoja Kaukajärvi Joutjoki Kaupunginoja (Kuusisto 2002) 18 9

10 Yhteenveto Erilaisilla tapahtumilla oma merkityksensä hulevesien hallinnassa Hulevesien ympäristövaikutukset tulee vastaanottavan vesistön kannalta huomioida valuma-aluemittakaavassa Kaikkien vuodenaikojen huomioonottaminen määrän ja laadun havainnoinnissa ja hallinnassa Suomalaisten taajama-alueiden hydrologiasta vähän tietoa veden laadusta, erilaisista maankäyttömuodoista, talviolosuhteista, eri tapahtumien hallinnasta/mitoituskriteereistä 19 10

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa

Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa Marjo Tarvainen Asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti 25.1.2010 VOPPE koulutus, Eura 1 Veden laatuun vaikuttavia tekijöitä Vesitase Sateet lisäävät virtaamia, mitkä

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20 Hulevesiopas 1 Sisällys Esipuhe 4 1 Alkusanat 6 Määritelmiä 9 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 0 5 Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi 6 Hulevesien

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa Aihe: Alue: Tekijä(t): Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunta Erkki Leinonen, vesihuoltopäällikkö Mari Holmstedt, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I R. Syvälä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Östersundom-projekti ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Östersundom-projekti ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Östersundom-projekti ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA 0100-P15645 13.2.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Östersundomin

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Marraskuu 2013 PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ympäristöteknologia Hämeenlinna, 12.12.2011 Ville Tanskanen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Yleiskuvaus Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA Petri Väisänen Jarkko Salmenoja Kaatopaikkakaasun hallittu käsittely 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN KAATOPAIKOILLA...2 1.1

Lisätiedot

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot