Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne. yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne. yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011 Mikko Viitanen Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki -hanke

2 2 Sisältö 1. Yritysharavakyselyn tausta ja lähtökohdat 3 2. Yritysten suunnitelmat henkilöstön lisäämiseksi 4 3. Suunnitelmat omistajan ja sukupolvenvaihdoksen tekemisestä 5 4. Yrityksen tilauskanta ja työtilanne tällä hetkellä 6 5. ICT-yritysten kannattavuuden ja liikevaihdon kehitys 7 6. ICT yritysten asiakasrakenne 9 7. ICT yritysten kasvuhalukkuus ICT yritysten suunnitelmia kehittämistoimenpiteiksi Johtopäätöksiä 12

3 3 1. Yritysharavakyselyn tausta ja lähtökohdat Yritysharava on yritysten tarpeista lähtevä kehitysmenetelmä. Toimintamalli perustuu alueen yritysten keskitettyyn haastattelutoimintaan ja saadun tiedon välittämiseen lajiteltuna toimijoille. Puhelinhaastatteluilla kerätään yrityksistä yhteiseksi ajateltuja merkittäviä tarpeita ja tietoja. Vuoden 2009 alusta on mallia laajennettu koko maan alueelle Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana valtakunnallisena ESR -hankkeena. Vaatimuksena on tuottaa lyhyen tähtäyksen ennakointitietoa, osallistua rakennemuutosalueiden "lamantorjuntatalkoisiin" ja lyhyenä hankeaikana tavoittaa noin yritystä. Alkuvuodesta 2011 Yritysharava projekti tarjosi Oulun seudun TE -toimistolle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskukselle mahdollisuutta tehdä kohdennettu yritysharavakysely. Yhdessä nähtiin tarve tehdä yritysharavakysely Pohjois-Pohjanmaan voimakkaassa rakennemuutoksessa olevan ICT -toimialan yrityksiin. Pohjois-Pohjanmaan ICT alan yritykset sijoittuvat pääasiassa uuden toimialaluokituksen mukaan tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus (toimiala 26), sähkölaitteiden valmistus (toimiala 27), televiestintä (toimiala 61), ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (toimiala 62), tietojenkäsittely ja palvelutilan vuokraus (toimiala 63 ), kone- ja prosessisuunnittelu (toimiala 71127), muu tekninen palvelu (toimiala 71129), muu tekninen testaus ja analysointi(toimiala 71202) ja tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (toimiala 72) sisältäen bioteknisen, lääketieteellisen, muu luonnontieteellisen, tekniikan ja yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen ja kehittämisen. Kone- ja prosessisuunnittelun toimiala on sisällytetty ICT -toimialaan, koska moni keskeinen Pohjois- Pohjanmaan tietoliikennetekniikan valmistuksen, tutkimuksen ja kehittämisen parissa toimiva yritys sijoittuu tähän toimialaan. Yritysrekisterin toimipaikkatilaston vuoden 2010 yritystietojen perusteella yritysharavan kohdejoukkoon lukeutui 894 yritystä. Niistä tavoitettiin haastatteluun 600 kappaletta, 67 prosenttia. Yritysrekisterin tiedoissa oli yli 20 pöytälaatikkoyritystä, useampi kymmenen toimintansa lopettanutta yritystä ja useita monitoimipaikkaisia yrityksiä, joiden vastaukset sisältyvät yhden toimipaikan vastauksiin. Todellisuudessa vastausprosentti oli siten korkeampi. Yrityshaastattelut suoritettiin puhelinhaastatteluna välisenä aikana pääosin maalis-huhtikuun vaihteessa. Haastattelujen aikana oli tiedossa Nokian ilmoittama strategian muutos. Nokian yksiköt eivät olleet mukana haastattelussa. Jatkohaastatteluissa syventäviä kysymyksiä tehtiin 371 yritykselle. Otoksesta jäi pois lähinnä alle 2 henkilön yrityksiä ja yrityksiä, jotka eivät olleet määritelleet kokoluokkaansa. Haastatelluista yrityksistä suurin ryhmä, 299 kpl, kuului toimialaan ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta. Kone- ja prosessisuunnittelun ja muun teknisen palvelun toimialaan kuului 120 yritystä, 36 yritystä muu tekninen testaus ja analysointi- toimialaan, 32 yritystä tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut toimialaan, 25 yritystä luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen -toimialaan, 22 yritystä elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistuksen toimialaan ja 18 mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistuksen toimialaan.

4 4 Y r i t y k s i ä k p l ICT- alan yritysharavakyselyn yritykset henkilömäärän mukaan alle ei koko luokkaa yli yrityksen kokoluokka henkilömäärän mukaan Kuvio 1. Yritysharavakyselyssä haastatellut ICT -yritykset koon mukaan Valtaosa yrityksistä oli pieniä yrityksiä, 42 %:ia alle 2 henkilön ja 19 % 2-4 henkilön yrityksiä. Yli 10 henkilön yrityksiä oli vastanneista 17 prosenttia, 49 yritystä ei määritellyt kokoluokkaansa. 2. Yritysten suunnitelmat henkilöstön lisäämiseksi Yrityksiltä kysyttiin suunnitelmia henkilömäärän lisäämiseen seuraavan 12 kuukauden aikana. Yritykset suunnittelivat lisäävänsä henkilöstöä 611 henkilöllä. Henkilöstön lisäyksestä valtaosa tapahtuu ohjelmistoalan ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä. Useiden toimialojen yrityksillä on suunnitelmia lisätä henkilöstöä. Henkilöstön vähennyksiä oli suunnitteilla 19 henkilön osalta. Yritysten suunnitelmat lisätä henkilöstöä seuraavan 12 kuukauden aikana henkilöä Kuvio 2. ICT -yritysten suunnitelmat lisätä henkilöstöä seuraavan 12 kuukauden aikana toimialoittain.

5 5 Eniten suunnitelmia lisätä henkilöstöä on 5-9 henkilön kokoluokan yrityksissä, erityisesti ohjelmistoyrityksissä. Kone- ja prosessisuunnittelun ja muun teknisen palvelun toimialalla henkilöstöä suunnittelevat lisäävänsä varsinkin henkilön kokoluokkaan kuuluvat yritykset. Ohjelmistot, konsultointi Kone- ja prosessisuunnittelu Kaikki ICT-toimialat ja siihen liittyvä toiminta ja muu tekninen palvelu yhteensä Kokoluokka henkilöä Henkilöä %-jakauma Henkilöä %-jakauma Henkilöä %-jakauma alle 2 hlöä 40 15,0 5 3,4 52 8,5 2-4 hlöä 30 11,1 14 9, ,1 5-9 hlöä 86 32, , , hlöä 35 13,2 10 6, , hlöä 21 7, , , hlöä 21 7, ,5 48 7,9 yli ,9 1 0,7 38 6,2 ei luokkaa 21 7,9 1 0,7 22 3,6 Yhteensä Taulukko 1. Henkilöstön lisäyssuunnitelmat ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä sekä kaikissa ICT -yrityksissä yrityksen kokoluokan mukaan Työvoimatarpeet yrityksissä Yritysten määrä Tarvetta uudelle työvoimalle seuraavan Vähentämisheti 6 kk aikana Ei tarpeita tarve Yhteensä Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Kaikki yhteensä Taulukko 2. Työvoimatarpeet ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä sekä kaikissa ICT -yrityksissä yritysten määrän mukaan Välittömiä työvoimatarpeita oli 26 yrityksellä. Eniten tarpeita oli ohjelmistoyrityksissä, mutta hyvin monipuolisesti myös muiden ICT -alojen yrityksissä. Tarpeen uudelle työvoimalle seuraavan puolen vuoden aikana ilmaisi 51 yritystä. Haastatelluissa 600 ICT -alan yrityksessä työskenteli yhteensä noin 5700 henkilöä. Yritykset ilmoittivat eläkkeelle jäävän 5 vuoden sisällä noin 170 henkilöä. Eläköitymisestä kertoneista yrityksistä 22 yrityksellä oli suunnitelma eläkkeelle jäävien korvaamisesta. 69 yrityksellä tällaista suunnitelmaa ei ollut. 3. Suunnitelmat omistajan ja sukupolvenvaihdoksen tekemisestä Sukupolvenvaihdos tai omistusjärjestely oli heti ajankohtainen 22 yritykselle, lähivuosina 88 yritykselle ja yrityksen myynti 5 yritykselle. Lähinnä pienillä alle 5 henkilön ohjelmistoyrityksillä oli suunnitelmia tehdä heti sukupolvenvaihdos tai omistusjärjestely tai myydä yritys. Lähivuosina järjestelyjä oli suunnitteilla myös monella 5-9 henkilön yrityksellä. Yli 10 henkilön yrityksistä vain yhdellä oli välittömiä suunnitelmia sukupolvenvaihdoksesta

6 6 tai omistusjärjestelystä ja 6 yrityksellä lähivuosien aikana. Yksikään yli 10 henkilön yritys ei ollut suunnitellut yrityksen myyntiä. Kone- ja prosessisuunnittelun ja muun teknisen palvelun toimialan yritysten suunnitelmat sukupolvenvaihdoksesta ja omistusjärjestelystä heti tai lähivuosina tai yrityksen myynnistä kohdistuivat kaikki alle 5 henkilön yrityksiin. Sukupolvenvaihdoksen tai omistusjärjestelyn ajankohtaisuus Muut ICT-alat Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Ajankohtainen heti Ajankohtainen lähivuosina Yritys myytävänä Yritys haluaa lisätietoa Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta % 50 % 100 % Kuvio 3. Sukupolvenvaihdoksen tai omistusjärjestelyn ajankohtaisuus ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä sekä kaikissa ICT -yrityksissä yritysten määrän mukaan 4. Yrityksen tilauskanta ja työtilanne tällä hetkellä Kysyttäessä yritysten työtilannetta ja tilauskantaa tällä hetkellä noin 20 prosenttia piti sitä korkeana ja 57 % normaalina. Samoin 20 prosenttia yrityksistä piti tilauskantaansa alhaisena. Ohjelmistoyrityksissä tilauskanta oli keskimääräistä korkeampi, 22 % yrityksistä piti tilauskantaa korkeana. Tilauskanta/työtilanne tällä hetkellä korkea normaali alhainen ei osaa sanoa Yhteensä Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Tekninen testaus ja analysointi Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; kellot Muut ICT-alat Yhteensä Taulukko 3. ICT -yritysten tilauskanta tai työtilanne tällä hetkellä toimialoittain.

7 7 Isompien yli 10 henkilön yritysten tilauskanta on korkeampi kuin pienempien. Tilauskanta on korkea 35 prosentilla henkilön yrityksistä ja noin puolella yli 100 henkilön yrityksistä. alle 10 hlöä hlöä yi 100 ei kokoluokkaa korkea normaali alhainen ei osaa sanoa Yhteensä Taulukko 4. ICT -yritysten tilauskanta tai työtilanne tällä hetkellä yritysten kokoluokan mukaan. 5. ICT -yritysten kannattavuuden ja liikevaihdon kehitys Syventäviä liikevaihtoa, kannattavuutta, asiakaskuntaa, kasvuodotuksia koskevia kysymyksiä ja erityiskysymyksiä koulutustarpeista ja työvoimatarpeista tehtiin 371 yritykselle. ICT -yrityksistä 28 % arvioi kannattavuutensa hyväksi tällä hetkellä ja 34 % arvioi hyväksi vuoden päästä. Tilannetta piti normaalina 46 % yrityksistä ja 49 % vuoden päästä. ICT -yritykset arvioivat nykyisen tilanteen ja tulevan kehityksen myös liikevaihdon kasvun kannalta myönteiseksi. Yritykset arvioivat tilanteen paranevan vuoden kuluessa. Ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä kannattavuus ja odotukset sen paranemisesta olivat jonkin verran keskimääräistä korkeammat. Millainen on yrityksenne kannattavuus (kate) tällä hetkellä ja seuraavan vuoden aikana? Hyvä (tällä hetkellä) Hyvä (seuraavan vuoden aikana) Normaali (tällä hetkellä) Normaali (seuraavan vuoden aikana) Heikko (tällä hetkellä) Heikko (seuraavan vuoden aikana) EOS(Tällä hetkellä) EOS (seuraavan vuoden aikana) Kuvio 3. ICT -yritysten kannattavuus (kate) tällä hetkellä ja seuraavan vuoden aikana

8 8 Miten liikevaihtonne on kehittynyt viimeisen 12 kk aikana ja miten arvioitte liikevaihdon kehittyvän seuraavan 12 kk aikana? kasvanut (viimeisen 12 kk aikana) kasvaa (seuraavan 12 kk aikana) ennallaan (viimeisen 12 kk aikana) pysyy ennallaan (seuraavan 12 kk aikana) supistunut (viimeisen 12 kk aikana) supistuu (seuraavan 12 kk aikana) EOS (viimeisen 12 kk aikana) EOS (seuraavan 12 kk aikana) Kuvio 4. ICT -yritysten liikevaihdon kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana ja arvio seuraavasta 12 kuukaudesta Suuremmissa yrityksissä liikevaihto on kasvanut ja sen odotetaan kasvavan seuraavan vuoden aikana enemmän kuin pienissä yrityksissä. Liikevaihto on kasvanut noin puolessa alle 10 henkilön yrityksistä ja supistunut noin 10 prosentissa yrityksistä. Liikevaihdon kehitys vuosi taaksepäin ja vuosi eteenpäin on yrityksissä arvioitu täysin samankaltaiseksi. Kannattavuus ja sen muutos toimialoittain, yrityksiä Hyvä Normaali Heikko Ei osaa sanoa Yhteensä Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Seuraavan 12 kk aikana Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Seuraavan 12 kk aikana Tekninen testaus ja analysointi Seuraavan 12 kk aikana Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät 6 palvelut; 11 verkkoportaalit Seuraavan 12 kk aikana Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Seuraavan 12 kk aikana Taulukko 5. ICT yritysten kannattavuus nyt ja 12 kuukauden päästä toimialoittain

9 9 alle 10 hlöä hlöä yli 100 kasvanut ennallaan supistunut ei osaa sanoa Yhteensä Taulukko 6. ICT yritysten liikevaihdon kehitys 12 kuukauden päästä toimialoittain 6. ICT yritysten asiakasrakenne ICT yritysten asiakaskunta ryhmiteltiin kyselyssä kansainvälisiin kuluttaja- ja yritysasiakkaisiin, valtakunnallisiin, maakunnallisiin tai paikallisiin yrityksiin sekä paikallisiin kuluttaja-asiakkaisiin. Vastaajalla oli mahdollisuus valita vain yksi pääasiallisin asiakasvaihtoehto. Lähes puolet asiakkaista oli valtakunnallisia yrityksiä ja neljännes kansainvälisiä kuluttaja- ja yritysasiakkaita. Kansainvälisten kuluttaja- ja yritysasiakkaiden osuus asiakkaina oli keskimääristä suurempi elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistuksessa ja luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksessa ja kehittämisessä. ICT-yritysten asiakkaat pääsääntöisesti 54; 14 % 26; 7 % 96; 26 % Kansainvälisiä kuluttaja- tai yritysasiakkaita Valtakunnallisia yrityksiä Maakunnallisia yrityksiä 25; 7 % Paikallisia yrityksiä Paikallisia kuluttaja-asiakkaita 170; 46 % Kuvio 5. ICT yritysten asiakaskunta

10 10 Kansainvälisiä Valtakun- Maakun- Paikallisia Paikallisia kuluttaja- tai nallisia nallisia yrityksiä kuluttajayritysasiakkaita yrityksiä yrityksiä asiakkaita Yhteensä Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Tekninen testaus ja analysointi Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; 4 verkkoportaalit Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus Yhteensä Taulukko 7. ICT -yritysten asiakaskunta toimialoittain 7. ICT yritysten kasvuhalukkuus Noin 20 prosentilla ICT -yrityksistä oli halukkuutta voimakkaaseen kasvuun ja 46 prosentilla kasvuun. Asemansa pyrkii säilyttämään 30 prosenttia yrityksistä. Voimakasta kasvu hakevien yritysten osuus on keskimääräistä korkeampi mittaus-, testaus ja navigointivälineiden ja laitteiden valmistuksen yrityksissä. Kasvuhalukkuus on suurinta suurimmissa yrityksissä. Voimakasta kasvua hakevista yrityksistä noin 63 prosenttia hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Haemme Pyrimme voimakasta Haluamme säilyttämääntoimintamme Yhteensä kasvua kasvaa asemamme supistuu Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Tekninen testaus ja analysointi Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; 4 verkkoportaalit Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; 4 kellot Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus Yhteensä Taulukko 8. ICT yritysten kasvuhalukkuus eräillä toimialoilla ja yhteensä Voimakasta kasvua hakevat yritykset kokoluokan mukaan, yrityksiä ja %:ia kokoluokan yrityksistä yi 100 hlöä, n= hlöä, n=1 12,5 66,7 Voimakasta kasvua hakevien osuus hlöä, n=20 29,0 alle 10 hlöä, n=44 16,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Prosenttia, % Kuvio 6. ICT yritysten kasvuhalukkuus kokoluokittain.

11 11 8. ICT yritysten suunnitelmia kehittämistoimenpiteiksi Kyselyssä kartoitettiin myös yritysten kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä kuluvan tai ensi vuoden aikana. Uusien tuotteiden ja/tai tuotannon kehittäminen oli suunnitelmissa 35 yrityksellä. Yrityksistä 16 oli ohjelmistoyrityksiä ja 8 kone- ja prosessisuunnittelun ja muu teknisen palvelun yrityksiä. Uusien palveluiden kehittämistä suunnitteli 9 yritystä, joista 4 oli ohjelmistoyrityksiä ja 2 kone- ja prosessisuunnittelun ja muu teknisen palvelun yrityksiä. Liiketoimintaosaamisen kehittämistä suunnitteli 6 yritystä. Muu yritykselle merkittävä kehittäminen kysymyksen vastasi 4 yritystä, joista kaikki suunnittelivat kansainvälistymistä ja kasvua. Vientimahdollisuuksien kartoitusta tai viennin käynnistämistä merkittävänä kehittämistoimenpiteenä tänä ja ensi vuoden aikana suunnitteli 8 sellaista yritystä, joilla on kotimaisia asiakkaita ja yritys hakee kasvua ulkomailta. Yrityksistä 4 oli ohjelmistoyrityksiä. Uusien kansainvälisten markkina-alueiden etsimistä merkittävänä kehittämistoimenpiteenä tänä ja ensi vuoden aikana suunnitteli 21 sellaista yritystä, joilla on kansainvälisiä asiakkaita ja yritys hakee lisää kasvua ulkomailta. Yrityksistä 8 oli ohjelmistoyrityksiä ja 5 kone- ja prosessisuunnittelun ja muu teknisen palvelun yrityksiä. Onko yrityksellänne tarvetta liiketoimintaosaamisen kehittämiseen seuraavien 12 kk aikana? ICT -yritykset Ohjelmisto- Kone- ja prosessiyhteensä yritykset suunnitteluyritykset Markkinointi- ja/tai myyntiosaamisen kehittäminen Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen 2 2 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen (esim.markkinointia varten) Yrittäjän ja/tai henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Kustannuslaskelma 3 1 Markkinointisuunnitelman tekeminen 1 1 Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Uusien tuotteiden/palveluiden kehittäminen Liikekirjanpito 3 1 Taulukko 9. ICT yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarve Tarpeet eri henkilöstöryhmien kouluttamiselle ICT -yrityksissä ilmenevät seuraavassa taulukossa. Tuletteko kouluttamaan yrityksenne henkilöstöä seuraavan vuoden aikana? ICT -yritykset Ohjelmisto- Kone- ja prosessiyhteensä yritykset suunnitteluyritykset Tarpeita tuotanto-, palvelu- tai myyntihenkilöstön kouluttamiselle Tarpeita toimihenkilöiden kouluttamiselle Tarpeita johdon kouluttamiselle Taulukko 10. ICT yritysten suunnitelmat henkilöstön kouluttamiseksi

12 12 9. Johtopäätöksiä ICT -yrityksille tehty yritysharavakysely osoitti, että alalla on suunnitelmia henkilöstön palkkaamiseen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Nykyisessä tilanteessa on tärkeätä saattaa yhteen ICT - yrityksistä vapautuva osaava henkilöstö ja henkilöstön lisäämistä suunnittelevat ICT -alan pk -yritykset. ICT -yrityksissä on henkilöstön täydennyskoulutustarpeita, jotka tulee selvittää yksityiskohtaisemmin ja järjestää TäsmäKoulutuksia yritysten tarpeista lähtien. Samalla tulisi selvittää vapautuvan henkilöstön osaamisen sopivuutta henkilöstöä lisääville yrityksille ja järjestää tarvittavaa täydennyskoulutusta. ICT yritysten keskikoko on melko pieni. Yritysten verkostoitumista edistämällä yritykset voivat yhdessä päästä helpommin tarjoamaan isompiin tilauksiin ja kansainvälisiin tarjouspyyntöihin esimerkiksi vientirenkaan muodossa tai yhteisellä markkinointiyhtiöllä. Yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen nousi esiin monipuolisesti. Selkeästi tärkein kehittämiskohde oli markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittäminen, johon pitää tarjota pk-yrityksille soveltuvaa koulutusta. Myös yrityksistä vapautuvien kansainvälisillä markkinoilla toimineiden kokeneiden henkilöiden hyödyntämiseen pitää luoda väylät. Liiketoimintaosaamisen yleinen kehittäminen, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja avainhenkilöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen ovat aiheita, joihin tulee tarjota koulutusta. ICT yritykset ilmaisivat halunsa kasvuun, jopa voimakkaaseen kasvuun. Yritysten kasvumahdollisuuksien tukeminen on tärkeää. Yritysten kansainvälistymistä tulee edistää tukemalla uusien vientialueiden etsimistä ja viennin käynnistämistä. Melko monessa pienessä ICT -yrityksessä on suunnitteilla omistusjärjestely tai sukupolvenvaihdos. Järjestelyjen onnistumista tulee edistää ja hyödyntää vapautuvan ICT -henkilöstön kiinnostusta ryhtyä yrittäjäksi tai osakkaaksi pk-yrityksiin. ICT yrityksille, niiden työssä olevalle henkilöstölle ja vapautuvalle henkilöstölle on tarjolla monenlaisia julkisia tukevia palveluja. Palvelujen vaikuttavuutta voidaan tehostaa yritysten, ELY -keskuksen, kaupungin ja muiden tahojen tiiviillä yhteistyöllä ja selkeällä työnjaolla.

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski- Suomen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 21

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n= Pohjois-Pohjanmaa, n=3 Koillismaa, n=3 Nivala-Haapajärvi, n=

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Q2 osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 Keskeistä tammi kesäkuun osavuosikatsauksessa Markkinoiden piristyminen jatkui kaikissa segmenteissä Q2:lla saadut tilaukset

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 5 Seuturaportti, Pohjois-Karjala : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Pohjois-Karjala, n= -6 Joensuun seutu, n=5 Keski-Karjala, n=

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Pohjois-Karjala (n=129) 21 2 Keski-Karjala (n=34) 24 Pielisen Karjala (n=35) 2 1 2 3 4

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila Tekninen konsultointi TOL 2008 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: mrd 10 Suomen ja Venäjän välinen kauppa 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (01- Vienti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät Kevät 2003

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät Kevät 2003 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt Pysynyt ennallaan Lisääntynyt

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002 1 9 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt 8 7 6 Pysynyt ennallaan 1 Lisääntynyt Kevät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Päijät-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Päijät-Häme Pk-yritysbarometri, syksy 205 Seuturaportti, Päijät-Häme : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Päijät-Häme, n=239 2 Lahti, n=239 2 2 0 2 3 5 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pohjois-Savo (n=189) 24 23 Ylä-Savo (n=39) -3 Kuopion seutu (n=57) 3 3 Varkauden seutu (n=33)

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 2 Seuturaportti, Etelä-Karjala : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=64 4 Etelä-Karjala, n= 2 Imatra, n=37-7 Lappeenranta, n=64 7 2 -

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Keski-Suomi (n=218) 28 Jyväskylän seutu (n=125) 34 Pohjoinen Keski-Suomi (n=48) 29 7 0 10 20 30 40 50 60 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

OULUN SEUTU & POHJOIS-POHJANMAA

OULUN SEUTU & POHJOIS-POHJANMAA TAPAHTUMA- JA FESTIVAALIKLUSTERIN LASKENNALLINEN ALUEVAIKUTUSMALLISOVELLUS: OULUN SEUTU & POHJOIS-POHJANMAA Ari Karppinen ja Mervi Luonila helmikuu 2014 2 3 TAUSTAA Tapahtumien ovat kautta aikojen olleet

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pirkanmaa (n=426) 19 Luoteis-Pirkanmaa (n=48) Kaakkois-Pirkanmaa (n=35) 17 Etelä-Pirkanmaa

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu 2015 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.8.2015 Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 214 tilinpäätöstiedote 1.2.215 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 5 % y-o-y 914 (958) milj.

Lisätiedot