Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne. yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne. yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011 Mikko Viitanen Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki -hanke

2 2 Sisältö 1. Yritysharavakyselyn tausta ja lähtökohdat 3 2. Yritysten suunnitelmat henkilöstön lisäämiseksi 4 3. Suunnitelmat omistajan ja sukupolvenvaihdoksen tekemisestä 5 4. Yrityksen tilauskanta ja työtilanne tällä hetkellä 6 5. ICT-yritysten kannattavuuden ja liikevaihdon kehitys 7 6. ICT yritysten asiakasrakenne 9 7. ICT yritysten kasvuhalukkuus ICT yritysten suunnitelmia kehittämistoimenpiteiksi Johtopäätöksiä 12

3 3 1. Yritysharavakyselyn tausta ja lähtökohdat Yritysharava on yritysten tarpeista lähtevä kehitysmenetelmä. Toimintamalli perustuu alueen yritysten keskitettyyn haastattelutoimintaan ja saadun tiedon välittämiseen lajiteltuna toimijoille. Puhelinhaastatteluilla kerätään yrityksistä yhteiseksi ajateltuja merkittäviä tarpeita ja tietoja. Vuoden 2009 alusta on mallia laajennettu koko maan alueelle Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana valtakunnallisena ESR -hankkeena. Vaatimuksena on tuottaa lyhyen tähtäyksen ennakointitietoa, osallistua rakennemuutosalueiden "lamantorjuntatalkoisiin" ja lyhyenä hankeaikana tavoittaa noin yritystä. Alkuvuodesta 2011 Yritysharava projekti tarjosi Oulun seudun TE -toimistolle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskukselle mahdollisuutta tehdä kohdennettu yritysharavakysely. Yhdessä nähtiin tarve tehdä yritysharavakysely Pohjois-Pohjanmaan voimakkaassa rakennemuutoksessa olevan ICT -toimialan yrityksiin. Pohjois-Pohjanmaan ICT alan yritykset sijoittuvat pääasiassa uuden toimialaluokituksen mukaan tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus (toimiala 26), sähkölaitteiden valmistus (toimiala 27), televiestintä (toimiala 61), ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (toimiala 62), tietojenkäsittely ja palvelutilan vuokraus (toimiala 63 ), kone- ja prosessisuunnittelu (toimiala 71127), muu tekninen palvelu (toimiala 71129), muu tekninen testaus ja analysointi(toimiala 71202) ja tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (toimiala 72) sisältäen bioteknisen, lääketieteellisen, muu luonnontieteellisen, tekniikan ja yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen ja kehittämisen. Kone- ja prosessisuunnittelun toimiala on sisällytetty ICT -toimialaan, koska moni keskeinen Pohjois- Pohjanmaan tietoliikennetekniikan valmistuksen, tutkimuksen ja kehittämisen parissa toimiva yritys sijoittuu tähän toimialaan. Yritysrekisterin toimipaikkatilaston vuoden 2010 yritystietojen perusteella yritysharavan kohdejoukkoon lukeutui 894 yritystä. Niistä tavoitettiin haastatteluun 600 kappaletta, 67 prosenttia. Yritysrekisterin tiedoissa oli yli 20 pöytälaatikkoyritystä, useampi kymmenen toimintansa lopettanutta yritystä ja useita monitoimipaikkaisia yrityksiä, joiden vastaukset sisältyvät yhden toimipaikan vastauksiin. Todellisuudessa vastausprosentti oli siten korkeampi. Yrityshaastattelut suoritettiin puhelinhaastatteluna välisenä aikana pääosin maalis-huhtikuun vaihteessa. Haastattelujen aikana oli tiedossa Nokian ilmoittama strategian muutos. Nokian yksiköt eivät olleet mukana haastattelussa. Jatkohaastatteluissa syventäviä kysymyksiä tehtiin 371 yritykselle. Otoksesta jäi pois lähinnä alle 2 henkilön yrityksiä ja yrityksiä, jotka eivät olleet määritelleet kokoluokkaansa. Haastatelluista yrityksistä suurin ryhmä, 299 kpl, kuului toimialaan ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta. Kone- ja prosessisuunnittelun ja muun teknisen palvelun toimialaan kuului 120 yritystä, 36 yritystä muu tekninen testaus ja analysointi- toimialaan, 32 yritystä tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut toimialaan, 25 yritystä luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen -toimialaan, 22 yritystä elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistuksen toimialaan ja 18 mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistuksen toimialaan.

4 4 Y r i t y k s i ä k p l ICT- alan yritysharavakyselyn yritykset henkilömäärän mukaan alle ei koko luokkaa yli yrityksen kokoluokka henkilömäärän mukaan Kuvio 1. Yritysharavakyselyssä haastatellut ICT -yritykset koon mukaan Valtaosa yrityksistä oli pieniä yrityksiä, 42 %:ia alle 2 henkilön ja 19 % 2-4 henkilön yrityksiä. Yli 10 henkilön yrityksiä oli vastanneista 17 prosenttia, 49 yritystä ei määritellyt kokoluokkaansa. 2. Yritysten suunnitelmat henkilöstön lisäämiseksi Yrityksiltä kysyttiin suunnitelmia henkilömäärän lisäämiseen seuraavan 12 kuukauden aikana. Yritykset suunnittelivat lisäävänsä henkilöstöä 611 henkilöllä. Henkilöstön lisäyksestä valtaosa tapahtuu ohjelmistoalan ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä. Useiden toimialojen yrityksillä on suunnitelmia lisätä henkilöstöä. Henkilöstön vähennyksiä oli suunnitteilla 19 henkilön osalta. Yritysten suunnitelmat lisätä henkilöstöä seuraavan 12 kuukauden aikana henkilöä Kuvio 2. ICT -yritysten suunnitelmat lisätä henkilöstöä seuraavan 12 kuukauden aikana toimialoittain.

5 5 Eniten suunnitelmia lisätä henkilöstöä on 5-9 henkilön kokoluokan yrityksissä, erityisesti ohjelmistoyrityksissä. Kone- ja prosessisuunnittelun ja muun teknisen palvelun toimialalla henkilöstöä suunnittelevat lisäävänsä varsinkin henkilön kokoluokkaan kuuluvat yritykset. Ohjelmistot, konsultointi Kone- ja prosessisuunnittelu Kaikki ICT-toimialat ja siihen liittyvä toiminta ja muu tekninen palvelu yhteensä Kokoluokka henkilöä Henkilöä %-jakauma Henkilöä %-jakauma Henkilöä %-jakauma alle 2 hlöä 40 15,0 5 3,4 52 8,5 2-4 hlöä 30 11,1 14 9, ,1 5-9 hlöä 86 32, , , hlöä 35 13,2 10 6, , hlöä 21 7, , , hlöä 21 7, ,5 48 7,9 yli ,9 1 0,7 38 6,2 ei luokkaa 21 7,9 1 0,7 22 3,6 Yhteensä Taulukko 1. Henkilöstön lisäyssuunnitelmat ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä sekä kaikissa ICT -yrityksissä yrityksen kokoluokan mukaan Työvoimatarpeet yrityksissä Yritysten määrä Tarvetta uudelle työvoimalle seuraavan Vähentämisheti 6 kk aikana Ei tarpeita tarve Yhteensä Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Kaikki yhteensä Taulukko 2. Työvoimatarpeet ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä sekä kaikissa ICT -yrityksissä yritysten määrän mukaan Välittömiä työvoimatarpeita oli 26 yrityksellä. Eniten tarpeita oli ohjelmistoyrityksissä, mutta hyvin monipuolisesti myös muiden ICT -alojen yrityksissä. Tarpeen uudelle työvoimalle seuraavan puolen vuoden aikana ilmaisi 51 yritystä. Haastatelluissa 600 ICT -alan yrityksessä työskenteli yhteensä noin 5700 henkilöä. Yritykset ilmoittivat eläkkeelle jäävän 5 vuoden sisällä noin 170 henkilöä. Eläköitymisestä kertoneista yrityksistä 22 yrityksellä oli suunnitelma eläkkeelle jäävien korvaamisesta. 69 yrityksellä tällaista suunnitelmaa ei ollut. 3. Suunnitelmat omistajan ja sukupolvenvaihdoksen tekemisestä Sukupolvenvaihdos tai omistusjärjestely oli heti ajankohtainen 22 yritykselle, lähivuosina 88 yritykselle ja yrityksen myynti 5 yritykselle. Lähinnä pienillä alle 5 henkilön ohjelmistoyrityksillä oli suunnitelmia tehdä heti sukupolvenvaihdos tai omistusjärjestely tai myydä yritys. Lähivuosina järjestelyjä oli suunnitteilla myös monella 5-9 henkilön yrityksellä. Yli 10 henkilön yrityksistä vain yhdellä oli välittömiä suunnitelmia sukupolvenvaihdoksesta

6 6 tai omistusjärjestelystä ja 6 yrityksellä lähivuosien aikana. Yksikään yli 10 henkilön yritys ei ollut suunnitellut yrityksen myyntiä. Kone- ja prosessisuunnittelun ja muun teknisen palvelun toimialan yritysten suunnitelmat sukupolvenvaihdoksesta ja omistusjärjestelystä heti tai lähivuosina tai yrityksen myynnistä kohdistuivat kaikki alle 5 henkilön yrityksiin. Sukupolvenvaihdoksen tai omistusjärjestelyn ajankohtaisuus Muut ICT-alat Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Ajankohtainen heti Ajankohtainen lähivuosina Yritys myytävänä Yritys haluaa lisätietoa Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta % 50 % 100 % Kuvio 3. Sukupolvenvaihdoksen tai omistusjärjestelyn ajankohtaisuus ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä sekä kaikissa ICT -yrityksissä yritysten määrän mukaan 4. Yrityksen tilauskanta ja työtilanne tällä hetkellä Kysyttäessä yritysten työtilannetta ja tilauskantaa tällä hetkellä noin 20 prosenttia piti sitä korkeana ja 57 % normaalina. Samoin 20 prosenttia yrityksistä piti tilauskantaansa alhaisena. Ohjelmistoyrityksissä tilauskanta oli keskimääräistä korkeampi, 22 % yrityksistä piti tilauskantaa korkeana. Tilauskanta/työtilanne tällä hetkellä korkea normaali alhainen ei osaa sanoa Yhteensä Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Tekninen testaus ja analysointi Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; kellot Muut ICT-alat Yhteensä Taulukko 3. ICT -yritysten tilauskanta tai työtilanne tällä hetkellä toimialoittain.

7 7 Isompien yli 10 henkilön yritysten tilauskanta on korkeampi kuin pienempien. Tilauskanta on korkea 35 prosentilla henkilön yrityksistä ja noin puolella yli 100 henkilön yrityksistä. alle 10 hlöä hlöä yi 100 ei kokoluokkaa korkea normaali alhainen ei osaa sanoa Yhteensä Taulukko 4. ICT -yritysten tilauskanta tai työtilanne tällä hetkellä yritysten kokoluokan mukaan. 5. ICT -yritysten kannattavuuden ja liikevaihdon kehitys Syventäviä liikevaihtoa, kannattavuutta, asiakaskuntaa, kasvuodotuksia koskevia kysymyksiä ja erityiskysymyksiä koulutustarpeista ja työvoimatarpeista tehtiin 371 yritykselle. ICT -yrityksistä 28 % arvioi kannattavuutensa hyväksi tällä hetkellä ja 34 % arvioi hyväksi vuoden päästä. Tilannetta piti normaalina 46 % yrityksistä ja 49 % vuoden päästä. ICT -yritykset arvioivat nykyisen tilanteen ja tulevan kehityksen myös liikevaihdon kasvun kannalta myönteiseksi. Yritykset arvioivat tilanteen paranevan vuoden kuluessa. Ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä kannattavuus ja odotukset sen paranemisesta olivat jonkin verran keskimääräistä korkeammat. Millainen on yrityksenne kannattavuus (kate) tällä hetkellä ja seuraavan vuoden aikana? Hyvä (tällä hetkellä) Hyvä (seuraavan vuoden aikana) Normaali (tällä hetkellä) Normaali (seuraavan vuoden aikana) Heikko (tällä hetkellä) Heikko (seuraavan vuoden aikana) EOS(Tällä hetkellä) EOS (seuraavan vuoden aikana) Kuvio 3. ICT -yritysten kannattavuus (kate) tällä hetkellä ja seuraavan vuoden aikana

8 8 Miten liikevaihtonne on kehittynyt viimeisen 12 kk aikana ja miten arvioitte liikevaihdon kehittyvän seuraavan 12 kk aikana? kasvanut (viimeisen 12 kk aikana) kasvaa (seuraavan 12 kk aikana) ennallaan (viimeisen 12 kk aikana) pysyy ennallaan (seuraavan 12 kk aikana) supistunut (viimeisen 12 kk aikana) supistuu (seuraavan 12 kk aikana) EOS (viimeisen 12 kk aikana) EOS (seuraavan 12 kk aikana) Kuvio 4. ICT -yritysten liikevaihdon kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana ja arvio seuraavasta 12 kuukaudesta Suuremmissa yrityksissä liikevaihto on kasvanut ja sen odotetaan kasvavan seuraavan vuoden aikana enemmän kuin pienissä yrityksissä. Liikevaihto on kasvanut noin puolessa alle 10 henkilön yrityksistä ja supistunut noin 10 prosentissa yrityksistä. Liikevaihdon kehitys vuosi taaksepäin ja vuosi eteenpäin on yrityksissä arvioitu täysin samankaltaiseksi. Kannattavuus ja sen muutos toimialoittain, yrityksiä Hyvä Normaali Heikko Ei osaa sanoa Yhteensä Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Seuraavan 12 kk aikana Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Seuraavan 12 kk aikana Tekninen testaus ja analysointi Seuraavan 12 kk aikana Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät 6 palvelut; 11 verkkoportaalit Seuraavan 12 kk aikana Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Seuraavan 12 kk aikana Taulukko 5. ICT yritysten kannattavuus nyt ja 12 kuukauden päästä toimialoittain

9 9 alle 10 hlöä hlöä yli 100 kasvanut ennallaan supistunut ei osaa sanoa Yhteensä Taulukko 6. ICT yritysten liikevaihdon kehitys 12 kuukauden päästä toimialoittain 6. ICT yritysten asiakasrakenne ICT yritysten asiakaskunta ryhmiteltiin kyselyssä kansainvälisiin kuluttaja- ja yritysasiakkaisiin, valtakunnallisiin, maakunnallisiin tai paikallisiin yrityksiin sekä paikallisiin kuluttaja-asiakkaisiin. Vastaajalla oli mahdollisuus valita vain yksi pääasiallisin asiakasvaihtoehto. Lähes puolet asiakkaista oli valtakunnallisia yrityksiä ja neljännes kansainvälisiä kuluttaja- ja yritysasiakkaita. Kansainvälisten kuluttaja- ja yritysasiakkaiden osuus asiakkaina oli keskimääristä suurempi elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistuksessa ja luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksessa ja kehittämisessä. ICT-yritysten asiakkaat pääsääntöisesti 54; 14 % 26; 7 % 96; 26 % Kansainvälisiä kuluttaja- tai yritysasiakkaita Valtakunnallisia yrityksiä Maakunnallisia yrityksiä 25; 7 % Paikallisia yrityksiä Paikallisia kuluttaja-asiakkaita 170; 46 % Kuvio 5. ICT yritysten asiakaskunta

10 10 Kansainvälisiä Valtakun- Maakun- Paikallisia Paikallisia kuluttaja- tai nallisia nallisia yrityksiä kuluttajayritysasiakkaita yrityksiä yrityksiä asiakkaita Yhteensä Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Tekninen testaus ja analysointi Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; 4 verkkoportaalit Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus Yhteensä Taulukko 7. ICT -yritysten asiakaskunta toimialoittain 7. ICT yritysten kasvuhalukkuus Noin 20 prosentilla ICT -yrityksistä oli halukkuutta voimakkaaseen kasvuun ja 46 prosentilla kasvuun. Asemansa pyrkii säilyttämään 30 prosenttia yrityksistä. Voimakasta kasvu hakevien yritysten osuus on keskimääräistä korkeampi mittaus-, testaus ja navigointivälineiden ja laitteiden valmistuksen yrityksissä. Kasvuhalukkuus on suurinta suurimmissa yrityksissä. Voimakasta kasvua hakevista yrityksistä noin 63 prosenttia hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Haemme Pyrimme voimakasta Haluamme säilyttämääntoimintamme Yhteensä kasvua kasvaa asemamme supistuu Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Tekninen testaus ja analysointi Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; 4 verkkoportaalit Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; 4 kellot Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus Yhteensä Taulukko 8. ICT yritysten kasvuhalukkuus eräillä toimialoilla ja yhteensä Voimakasta kasvua hakevat yritykset kokoluokan mukaan, yrityksiä ja %:ia kokoluokan yrityksistä yi 100 hlöä, n= hlöä, n=1 12,5 66,7 Voimakasta kasvua hakevien osuus hlöä, n=20 29,0 alle 10 hlöä, n=44 16,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Prosenttia, % Kuvio 6. ICT yritysten kasvuhalukkuus kokoluokittain.

11 11 8. ICT yritysten suunnitelmia kehittämistoimenpiteiksi Kyselyssä kartoitettiin myös yritysten kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä kuluvan tai ensi vuoden aikana. Uusien tuotteiden ja/tai tuotannon kehittäminen oli suunnitelmissa 35 yrityksellä. Yrityksistä 16 oli ohjelmistoyrityksiä ja 8 kone- ja prosessisuunnittelun ja muu teknisen palvelun yrityksiä. Uusien palveluiden kehittämistä suunnitteli 9 yritystä, joista 4 oli ohjelmistoyrityksiä ja 2 kone- ja prosessisuunnittelun ja muu teknisen palvelun yrityksiä. Liiketoimintaosaamisen kehittämistä suunnitteli 6 yritystä. Muu yritykselle merkittävä kehittäminen kysymyksen vastasi 4 yritystä, joista kaikki suunnittelivat kansainvälistymistä ja kasvua. Vientimahdollisuuksien kartoitusta tai viennin käynnistämistä merkittävänä kehittämistoimenpiteenä tänä ja ensi vuoden aikana suunnitteli 8 sellaista yritystä, joilla on kotimaisia asiakkaita ja yritys hakee kasvua ulkomailta. Yrityksistä 4 oli ohjelmistoyrityksiä. Uusien kansainvälisten markkina-alueiden etsimistä merkittävänä kehittämistoimenpiteenä tänä ja ensi vuoden aikana suunnitteli 21 sellaista yritystä, joilla on kansainvälisiä asiakkaita ja yritys hakee lisää kasvua ulkomailta. Yrityksistä 8 oli ohjelmistoyrityksiä ja 5 kone- ja prosessisuunnittelun ja muu teknisen palvelun yrityksiä. Onko yrityksellänne tarvetta liiketoimintaosaamisen kehittämiseen seuraavien 12 kk aikana? ICT -yritykset Ohjelmisto- Kone- ja prosessiyhteensä yritykset suunnitteluyritykset Markkinointi- ja/tai myyntiosaamisen kehittäminen Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen 2 2 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen (esim.markkinointia varten) Yrittäjän ja/tai henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Kustannuslaskelma 3 1 Markkinointisuunnitelman tekeminen 1 1 Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Uusien tuotteiden/palveluiden kehittäminen Liikekirjanpito 3 1 Taulukko 9. ICT yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarve Tarpeet eri henkilöstöryhmien kouluttamiselle ICT -yrityksissä ilmenevät seuraavassa taulukossa. Tuletteko kouluttamaan yrityksenne henkilöstöä seuraavan vuoden aikana? ICT -yritykset Ohjelmisto- Kone- ja prosessiyhteensä yritykset suunnitteluyritykset Tarpeita tuotanto-, palvelu- tai myyntihenkilöstön kouluttamiselle Tarpeita toimihenkilöiden kouluttamiselle Tarpeita johdon kouluttamiselle Taulukko 10. ICT yritysten suunnitelmat henkilöstön kouluttamiseksi

12 12 9. Johtopäätöksiä ICT -yrityksille tehty yritysharavakysely osoitti, että alalla on suunnitelmia henkilöstön palkkaamiseen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Nykyisessä tilanteessa on tärkeätä saattaa yhteen ICT - yrityksistä vapautuva osaava henkilöstö ja henkilöstön lisäämistä suunnittelevat ICT -alan pk -yritykset. ICT -yrityksissä on henkilöstön täydennyskoulutustarpeita, jotka tulee selvittää yksityiskohtaisemmin ja järjestää TäsmäKoulutuksia yritysten tarpeista lähtien. Samalla tulisi selvittää vapautuvan henkilöstön osaamisen sopivuutta henkilöstöä lisääville yrityksille ja järjestää tarvittavaa täydennyskoulutusta. ICT yritysten keskikoko on melko pieni. Yritysten verkostoitumista edistämällä yritykset voivat yhdessä päästä helpommin tarjoamaan isompiin tilauksiin ja kansainvälisiin tarjouspyyntöihin esimerkiksi vientirenkaan muodossa tai yhteisellä markkinointiyhtiöllä. Yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen nousi esiin monipuolisesti. Selkeästi tärkein kehittämiskohde oli markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittäminen, johon pitää tarjota pk-yrityksille soveltuvaa koulutusta. Myös yrityksistä vapautuvien kansainvälisillä markkinoilla toimineiden kokeneiden henkilöiden hyödyntämiseen pitää luoda väylät. Liiketoimintaosaamisen yleinen kehittäminen, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja avainhenkilöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen ovat aiheita, joihin tulee tarjota koulutusta. ICT yritykset ilmaisivat halunsa kasvuun, jopa voimakkaaseen kasvuun. Yritysten kasvumahdollisuuksien tukeminen on tärkeää. Yritysten kansainvälistymistä tulee edistää tukemalla uusien vientialueiden etsimistä ja viennin käynnistämistä. Melko monessa pienessä ICT -yrityksessä on suunnitteilla omistusjärjestely tai sukupolvenvaihdos. Järjestelyjen onnistumista tulee edistää ja hyödyntää vapautuvan ICT -henkilöstön kiinnostusta ryhtyä yrittäjäksi tai osakkaaksi pk-yrityksiin. ICT yrityksille, niiden työssä olevalle henkilöstölle ja vapautuvalle henkilöstölle on tarjolla monenlaisia julkisia tukevia palveluja. Palvelujen vaikuttavuutta voidaan tehostaa yritysten, ELY -keskuksen, kaupungin ja muiden tahojen tiiviillä yhteistyöllä ja selkeällä työnjaolla.

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS ISBN 978-951-39-5927-2 (nid.) ISBN 978-951-39-5928-9 (verkkoj.) Jyväskylän yliopistopaino

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI 26.11.2012 Anssi Kokkonen AvainEnergia Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1/2012 ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Yritystukijärjestelmän kokonaisuus 4 2.1 Yleisesti

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuusbarometri, väliraportti.. Sinikka Jänkälä ISBN: ---- (pdf) ISSN: - Kannen suunnittelu: Harri

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Mainostoiminta. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Mainostoiminta. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Mainostoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot