Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne. yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne. yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011 Mikko Viitanen Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki -hanke

2 2 Sisältö 1. Yritysharavakyselyn tausta ja lähtökohdat 3 2. Yritysten suunnitelmat henkilöstön lisäämiseksi 4 3. Suunnitelmat omistajan ja sukupolvenvaihdoksen tekemisestä 5 4. Yrityksen tilauskanta ja työtilanne tällä hetkellä 6 5. ICT-yritysten kannattavuuden ja liikevaihdon kehitys 7 6. ICT yritysten asiakasrakenne 9 7. ICT yritysten kasvuhalukkuus ICT yritysten suunnitelmia kehittämistoimenpiteiksi Johtopäätöksiä 12

3 3 1. Yritysharavakyselyn tausta ja lähtökohdat Yritysharava on yritysten tarpeista lähtevä kehitysmenetelmä. Toimintamalli perustuu alueen yritysten keskitettyyn haastattelutoimintaan ja saadun tiedon välittämiseen lajiteltuna toimijoille. Puhelinhaastatteluilla kerätään yrityksistä yhteiseksi ajateltuja merkittäviä tarpeita ja tietoja. Vuoden 2009 alusta on mallia laajennettu koko maan alueelle Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana valtakunnallisena ESR -hankkeena. Vaatimuksena on tuottaa lyhyen tähtäyksen ennakointitietoa, osallistua rakennemuutosalueiden "lamantorjuntatalkoisiin" ja lyhyenä hankeaikana tavoittaa noin yritystä. Alkuvuodesta 2011 Yritysharava projekti tarjosi Oulun seudun TE -toimistolle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskukselle mahdollisuutta tehdä kohdennettu yritysharavakysely. Yhdessä nähtiin tarve tehdä yritysharavakysely Pohjois-Pohjanmaan voimakkaassa rakennemuutoksessa olevan ICT -toimialan yrityksiin. Pohjois-Pohjanmaan ICT alan yritykset sijoittuvat pääasiassa uuden toimialaluokituksen mukaan tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus (toimiala 26), sähkölaitteiden valmistus (toimiala 27), televiestintä (toimiala 61), ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (toimiala 62), tietojenkäsittely ja palvelutilan vuokraus (toimiala 63 ), kone- ja prosessisuunnittelu (toimiala 71127), muu tekninen palvelu (toimiala 71129), muu tekninen testaus ja analysointi(toimiala 71202) ja tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (toimiala 72) sisältäen bioteknisen, lääketieteellisen, muu luonnontieteellisen, tekniikan ja yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen ja kehittämisen. Kone- ja prosessisuunnittelun toimiala on sisällytetty ICT -toimialaan, koska moni keskeinen Pohjois- Pohjanmaan tietoliikennetekniikan valmistuksen, tutkimuksen ja kehittämisen parissa toimiva yritys sijoittuu tähän toimialaan. Yritysrekisterin toimipaikkatilaston vuoden 2010 yritystietojen perusteella yritysharavan kohdejoukkoon lukeutui 894 yritystä. Niistä tavoitettiin haastatteluun 600 kappaletta, 67 prosenttia. Yritysrekisterin tiedoissa oli yli 20 pöytälaatikkoyritystä, useampi kymmenen toimintansa lopettanutta yritystä ja useita monitoimipaikkaisia yrityksiä, joiden vastaukset sisältyvät yhden toimipaikan vastauksiin. Todellisuudessa vastausprosentti oli siten korkeampi. Yrityshaastattelut suoritettiin puhelinhaastatteluna välisenä aikana pääosin maalis-huhtikuun vaihteessa. Haastattelujen aikana oli tiedossa Nokian ilmoittama strategian muutos. Nokian yksiköt eivät olleet mukana haastattelussa. Jatkohaastatteluissa syventäviä kysymyksiä tehtiin 371 yritykselle. Otoksesta jäi pois lähinnä alle 2 henkilön yrityksiä ja yrityksiä, jotka eivät olleet määritelleet kokoluokkaansa. Haastatelluista yrityksistä suurin ryhmä, 299 kpl, kuului toimialaan ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta. Kone- ja prosessisuunnittelun ja muun teknisen palvelun toimialaan kuului 120 yritystä, 36 yritystä muu tekninen testaus ja analysointi- toimialaan, 32 yritystä tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut toimialaan, 25 yritystä luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen -toimialaan, 22 yritystä elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistuksen toimialaan ja 18 mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistuksen toimialaan.

4 4 Y r i t y k s i ä k p l ICT- alan yritysharavakyselyn yritykset henkilömäärän mukaan alle ei koko luokkaa yli yrityksen kokoluokka henkilömäärän mukaan Kuvio 1. Yritysharavakyselyssä haastatellut ICT -yritykset koon mukaan Valtaosa yrityksistä oli pieniä yrityksiä, 42 %:ia alle 2 henkilön ja 19 % 2-4 henkilön yrityksiä. Yli 10 henkilön yrityksiä oli vastanneista 17 prosenttia, 49 yritystä ei määritellyt kokoluokkaansa. 2. Yritysten suunnitelmat henkilöstön lisäämiseksi Yrityksiltä kysyttiin suunnitelmia henkilömäärän lisäämiseen seuraavan 12 kuukauden aikana. Yritykset suunnittelivat lisäävänsä henkilöstöä 611 henkilöllä. Henkilöstön lisäyksestä valtaosa tapahtuu ohjelmistoalan ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä. Useiden toimialojen yrityksillä on suunnitelmia lisätä henkilöstöä. Henkilöstön vähennyksiä oli suunnitteilla 19 henkilön osalta. Yritysten suunnitelmat lisätä henkilöstöä seuraavan 12 kuukauden aikana henkilöä Kuvio 2. ICT -yritysten suunnitelmat lisätä henkilöstöä seuraavan 12 kuukauden aikana toimialoittain.

5 5 Eniten suunnitelmia lisätä henkilöstöä on 5-9 henkilön kokoluokan yrityksissä, erityisesti ohjelmistoyrityksissä. Kone- ja prosessisuunnittelun ja muun teknisen palvelun toimialalla henkilöstöä suunnittelevat lisäävänsä varsinkin henkilön kokoluokkaan kuuluvat yritykset. Ohjelmistot, konsultointi Kone- ja prosessisuunnittelu Kaikki ICT-toimialat ja siihen liittyvä toiminta ja muu tekninen palvelu yhteensä Kokoluokka henkilöä Henkilöä %-jakauma Henkilöä %-jakauma Henkilöä %-jakauma alle 2 hlöä 40 15,0 5 3,4 52 8,5 2-4 hlöä 30 11,1 14 9, ,1 5-9 hlöä 86 32, , , hlöä 35 13,2 10 6, , hlöä 21 7, , , hlöä 21 7, ,5 48 7,9 yli ,9 1 0,7 38 6,2 ei luokkaa 21 7,9 1 0,7 22 3,6 Yhteensä Taulukko 1. Henkilöstön lisäyssuunnitelmat ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä sekä kaikissa ICT -yrityksissä yrityksen kokoluokan mukaan Työvoimatarpeet yrityksissä Yritysten määrä Tarvetta uudelle työvoimalle seuraavan Vähentämisheti 6 kk aikana Ei tarpeita tarve Yhteensä Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Kaikki yhteensä Taulukko 2. Työvoimatarpeet ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä sekä kaikissa ICT -yrityksissä yritysten määrän mukaan Välittömiä työvoimatarpeita oli 26 yrityksellä. Eniten tarpeita oli ohjelmistoyrityksissä, mutta hyvin monipuolisesti myös muiden ICT -alojen yrityksissä. Tarpeen uudelle työvoimalle seuraavan puolen vuoden aikana ilmaisi 51 yritystä. Haastatelluissa 600 ICT -alan yrityksessä työskenteli yhteensä noin 5700 henkilöä. Yritykset ilmoittivat eläkkeelle jäävän 5 vuoden sisällä noin 170 henkilöä. Eläköitymisestä kertoneista yrityksistä 22 yrityksellä oli suunnitelma eläkkeelle jäävien korvaamisesta. 69 yrityksellä tällaista suunnitelmaa ei ollut. 3. Suunnitelmat omistajan ja sukupolvenvaihdoksen tekemisestä Sukupolvenvaihdos tai omistusjärjestely oli heti ajankohtainen 22 yritykselle, lähivuosina 88 yritykselle ja yrityksen myynti 5 yritykselle. Lähinnä pienillä alle 5 henkilön ohjelmistoyrityksillä oli suunnitelmia tehdä heti sukupolvenvaihdos tai omistusjärjestely tai myydä yritys. Lähivuosina järjestelyjä oli suunnitteilla myös monella 5-9 henkilön yrityksellä. Yli 10 henkilön yrityksistä vain yhdellä oli välittömiä suunnitelmia sukupolvenvaihdoksesta

6 6 tai omistusjärjestelystä ja 6 yrityksellä lähivuosien aikana. Yksikään yli 10 henkilön yritys ei ollut suunnitellut yrityksen myyntiä. Kone- ja prosessisuunnittelun ja muun teknisen palvelun toimialan yritysten suunnitelmat sukupolvenvaihdoksesta ja omistusjärjestelystä heti tai lähivuosina tai yrityksen myynnistä kohdistuivat kaikki alle 5 henkilön yrityksiin. Sukupolvenvaihdoksen tai omistusjärjestelyn ajankohtaisuus Muut ICT-alat Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Ajankohtainen heti Ajankohtainen lähivuosina Yritys myytävänä Yritys haluaa lisätietoa Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta % 50 % 100 % Kuvio 3. Sukupolvenvaihdoksen tai omistusjärjestelyn ajankohtaisuus ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä sekä kaikissa ICT -yrityksissä yritysten määrän mukaan 4. Yrityksen tilauskanta ja työtilanne tällä hetkellä Kysyttäessä yritysten työtilannetta ja tilauskantaa tällä hetkellä noin 20 prosenttia piti sitä korkeana ja 57 % normaalina. Samoin 20 prosenttia yrityksistä piti tilauskantaansa alhaisena. Ohjelmistoyrityksissä tilauskanta oli keskimääräistä korkeampi, 22 % yrityksistä piti tilauskantaa korkeana. Tilauskanta/työtilanne tällä hetkellä korkea normaali alhainen ei osaa sanoa Yhteensä Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Tekninen testaus ja analysointi Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; kellot Muut ICT-alat Yhteensä Taulukko 3. ICT -yritysten tilauskanta tai työtilanne tällä hetkellä toimialoittain.

7 7 Isompien yli 10 henkilön yritysten tilauskanta on korkeampi kuin pienempien. Tilauskanta on korkea 35 prosentilla henkilön yrityksistä ja noin puolella yli 100 henkilön yrityksistä. alle 10 hlöä hlöä yi 100 ei kokoluokkaa korkea normaali alhainen ei osaa sanoa Yhteensä Taulukko 4. ICT -yritysten tilauskanta tai työtilanne tällä hetkellä yritysten kokoluokan mukaan. 5. ICT -yritysten kannattavuuden ja liikevaihdon kehitys Syventäviä liikevaihtoa, kannattavuutta, asiakaskuntaa, kasvuodotuksia koskevia kysymyksiä ja erityiskysymyksiä koulutustarpeista ja työvoimatarpeista tehtiin 371 yritykselle. ICT -yrityksistä 28 % arvioi kannattavuutensa hyväksi tällä hetkellä ja 34 % arvioi hyväksi vuoden päästä. Tilannetta piti normaalina 46 % yrityksistä ja 49 % vuoden päästä. ICT -yritykset arvioivat nykyisen tilanteen ja tulevan kehityksen myös liikevaihdon kasvun kannalta myönteiseksi. Yritykset arvioivat tilanteen paranevan vuoden kuluessa. Ohjelmistoyrityksissä ja kone- ja prosessisuunnittelun yrityksissä kannattavuus ja odotukset sen paranemisesta olivat jonkin verran keskimääräistä korkeammat. Millainen on yrityksenne kannattavuus (kate) tällä hetkellä ja seuraavan vuoden aikana? Hyvä (tällä hetkellä) Hyvä (seuraavan vuoden aikana) Normaali (tällä hetkellä) Normaali (seuraavan vuoden aikana) Heikko (tällä hetkellä) Heikko (seuraavan vuoden aikana) EOS(Tällä hetkellä) EOS (seuraavan vuoden aikana) Kuvio 3. ICT -yritysten kannattavuus (kate) tällä hetkellä ja seuraavan vuoden aikana

8 8 Miten liikevaihtonne on kehittynyt viimeisen 12 kk aikana ja miten arvioitte liikevaihdon kehittyvän seuraavan 12 kk aikana? kasvanut (viimeisen 12 kk aikana) kasvaa (seuraavan 12 kk aikana) ennallaan (viimeisen 12 kk aikana) pysyy ennallaan (seuraavan 12 kk aikana) supistunut (viimeisen 12 kk aikana) supistuu (seuraavan 12 kk aikana) EOS (viimeisen 12 kk aikana) EOS (seuraavan 12 kk aikana) Kuvio 4. ICT -yritysten liikevaihdon kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana ja arvio seuraavasta 12 kuukaudesta Suuremmissa yrityksissä liikevaihto on kasvanut ja sen odotetaan kasvavan seuraavan vuoden aikana enemmän kuin pienissä yrityksissä. Liikevaihto on kasvanut noin puolessa alle 10 henkilön yrityksistä ja supistunut noin 10 prosentissa yrityksistä. Liikevaihdon kehitys vuosi taaksepäin ja vuosi eteenpäin on yrityksissä arvioitu täysin samankaltaiseksi. Kannattavuus ja sen muutos toimialoittain, yrityksiä Hyvä Normaali Heikko Ei osaa sanoa Yhteensä Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Seuraavan 12 kk aikana Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Seuraavan 12 kk aikana Tekninen testaus ja analysointi Seuraavan 12 kk aikana Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät 6 palvelut; 11 verkkoportaalit Seuraavan 12 kk aikana Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Seuraavan 12 kk aikana Taulukko 5. ICT yritysten kannattavuus nyt ja 12 kuukauden päästä toimialoittain

9 9 alle 10 hlöä hlöä yli 100 kasvanut ennallaan supistunut ei osaa sanoa Yhteensä Taulukko 6. ICT yritysten liikevaihdon kehitys 12 kuukauden päästä toimialoittain 6. ICT yritysten asiakasrakenne ICT yritysten asiakaskunta ryhmiteltiin kyselyssä kansainvälisiin kuluttaja- ja yritysasiakkaisiin, valtakunnallisiin, maakunnallisiin tai paikallisiin yrityksiin sekä paikallisiin kuluttaja-asiakkaisiin. Vastaajalla oli mahdollisuus valita vain yksi pääasiallisin asiakasvaihtoehto. Lähes puolet asiakkaista oli valtakunnallisia yrityksiä ja neljännes kansainvälisiä kuluttaja- ja yritysasiakkaita. Kansainvälisten kuluttaja- ja yritysasiakkaiden osuus asiakkaina oli keskimääristä suurempi elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistuksessa ja luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksessa ja kehittämisessä. ICT-yritysten asiakkaat pääsääntöisesti 54; 14 % 26; 7 % 96; 26 % Kansainvälisiä kuluttaja- tai yritysasiakkaita Valtakunnallisia yrityksiä Maakunnallisia yrityksiä 25; 7 % Paikallisia yrityksiä Paikallisia kuluttaja-asiakkaita 170; 46 % Kuvio 5. ICT yritysten asiakaskunta

10 10 Kansainvälisiä Valtakun- Maakun- Paikallisia Paikallisia kuluttaja- tai nallisia nallisia yrityksiä kuluttajayritysasiakkaita yrityksiä yrityksiä asiakkaita Yhteensä Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Tekninen testaus ja analysointi Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; 4 verkkoportaalit Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus Yhteensä Taulukko 7. ICT -yritysten asiakaskunta toimialoittain 7. ICT yritysten kasvuhalukkuus Noin 20 prosentilla ICT -yrityksistä oli halukkuutta voimakkaaseen kasvuun ja 46 prosentilla kasvuun. Asemansa pyrkii säilyttämään 30 prosenttia yrityksistä. Voimakasta kasvu hakevien yritysten osuus on keskimääräistä korkeampi mittaus-, testaus ja navigointivälineiden ja laitteiden valmistuksen yrityksissä. Kasvuhalukkuus on suurinta suurimmissa yrityksissä. Voimakasta kasvua hakevista yrityksistä noin 63 prosenttia hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Haemme Pyrimme voimakasta Haluamme säilyttämääntoimintamme Yhteensä kasvua kasvaa asemamme supistuu Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Kone- ja prosessisuunnittelu ja muu tekninen palvelu Tekninen testaus ja analysointi Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; 4 verkkoportaalit Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; 4 kellot Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus Yhteensä Taulukko 8. ICT yritysten kasvuhalukkuus eräillä toimialoilla ja yhteensä Voimakasta kasvua hakevat yritykset kokoluokan mukaan, yrityksiä ja %:ia kokoluokan yrityksistä yi 100 hlöä, n= hlöä, n=1 12,5 66,7 Voimakasta kasvua hakevien osuus hlöä, n=20 29,0 alle 10 hlöä, n=44 16,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Prosenttia, % Kuvio 6. ICT yritysten kasvuhalukkuus kokoluokittain.

11 11 8. ICT yritysten suunnitelmia kehittämistoimenpiteiksi Kyselyssä kartoitettiin myös yritysten kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä kuluvan tai ensi vuoden aikana. Uusien tuotteiden ja/tai tuotannon kehittäminen oli suunnitelmissa 35 yrityksellä. Yrityksistä 16 oli ohjelmistoyrityksiä ja 8 kone- ja prosessisuunnittelun ja muu teknisen palvelun yrityksiä. Uusien palveluiden kehittämistä suunnitteli 9 yritystä, joista 4 oli ohjelmistoyrityksiä ja 2 kone- ja prosessisuunnittelun ja muu teknisen palvelun yrityksiä. Liiketoimintaosaamisen kehittämistä suunnitteli 6 yritystä. Muu yritykselle merkittävä kehittäminen kysymyksen vastasi 4 yritystä, joista kaikki suunnittelivat kansainvälistymistä ja kasvua. Vientimahdollisuuksien kartoitusta tai viennin käynnistämistä merkittävänä kehittämistoimenpiteenä tänä ja ensi vuoden aikana suunnitteli 8 sellaista yritystä, joilla on kotimaisia asiakkaita ja yritys hakee kasvua ulkomailta. Yrityksistä 4 oli ohjelmistoyrityksiä. Uusien kansainvälisten markkina-alueiden etsimistä merkittävänä kehittämistoimenpiteenä tänä ja ensi vuoden aikana suunnitteli 21 sellaista yritystä, joilla on kansainvälisiä asiakkaita ja yritys hakee lisää kasvua ulkomailta. Yrityksistä 8 oli ohjelmistoyrityksiä ja 5 kone- ja prosessisuunnittelun ja muu teknisen palvelun yrityksiä. Onko yrityksellänne tarvetta liiketoimintaosaamisen kehittämiseen seuraavien 12 kk aikana? ICT -yritykset Ohjelmisto- Kone- ja prosessiyhteensä yritykset suunnitteluyritykset Markkinointi- ja/tai myyntiosaamisen kehittäminen Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen 2 2 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen (esim.markkinointia varten) Yrittäjän ja/tai henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Kustannuslaskelma 3 1 Markkinointisuunnitelman tekeminen 1 1 Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Uusien tuotteiden/palveluiden kehittäminen Liikekirjanpito 3 1 Taulukko 9. ICT yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarve Tarpeet eri henkilöstöryhmien kouluttamiselle ICT -yrityksissä ilmenevät seuraavassa taulukossa. Tuletteko kouluttamaan yrityksenne henkilöstöä seuraavan vuoden aikana? ICT -yritykset Ohjelmisto- Kone- ja prosessiyhteensä yritykset suunnitteluyritykset Tarpeita tuotanto-, palvelu- tai myyntihenkilöstön kouluttamiselle Tarpeita toimihenkilöiden kouluttamiselle Tarpeita johdon kouluttamiselle Taulukko 10. ICT yritysten suunnitelmat henkilöstön kouluttamiseksi

12 12 9. Johtopäätöksiä ICT -yrityksille tehty yritysharavakysely osoitti, että alalla on suunnitelmia henkilöstön palkkaamiseen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Nykyisessä tilanteessa on tärkeätä saattaa yhteen ICT - yrityksistä vapautuva osaava henkilöstö ja henkilöstön lisäämistä suunnittelevat ICT -alan pk -yritykset. ICT -yrityksissä on henkilöstön täydennyskoulutustarpeita, jotka tulee selvittää yksityiskohtaisemmin ja järjestää TäsmäKoulutuksia yritysten tarpeista lähtien. Samalla tulisi selvittää vapautuvan henkilöstön osaamisen sopivuutta henkilöstöä lisääville yrityksille ja järjestää tarvittavaa täydennyskoulutusta. ICT yritysten keskikoko on melko pieni. Yritysten verkostoitumista edistämällä yritykset voivat yhdessä päästä helpommin tarjoamaan isompiin tilauksiin ja kansainvälisiin tarjouspyyntöihin esimerkiksi vientirenkaan muodossa tai yhteisellä markkinointiyhtiöllä. Yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen nousi esiin monipuolisesti. Selkeästi tärkein kehittämiskohde oli markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittäminen, johon pitää tarjota pk-yrityksille soveltuvaa koulutusta. Myös yrityksistä vapautuvien kansainvälisillä markkinoilla toimineiden kokeneiden henkilöiden hyödyntämiseen pitää luoda väylät. Liiketoimintaosaamisen yleinen kehittäminen, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja avainhenkilöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen ovat aiheita, joihin tulee tarjota koulutusta. ICT yritykset ilmaisivat halunsa kasvuun, jopa voimakkaaseen kasvuun. Yritysten kasvumahdollisuuksien tukeminen on tärkeää. Yritysten kansainvälistymistä tulee edistää tukemalla uusien vientialueiden etsimistä ja viennin käynnistämistä. Melko monessa pienessä ICT -yrityksessä on suunnitteilla omistusjärjestely tai sukupolvenvaihdos. Järjestelyjen onnistumista tulee edistää ja hyödyntää vapautuvan ICT -henkilöstön kiinnostusta ryhtyä yrittäjäksi tai osakkaaksi pk-yrityksiin. ICT yrityksille, niiden työssä olevalle henkilöstölle ja vapautuvalle henkilöstölle on tarjolla monenlaisia julkisia tukevia palveluja. Palvelujen vaikuttavuutta voidaan tehostaa yritysten, ELY -keskuksen, kaupungin ja muiden tahojen tiiviillä yhteistyöllä ja selkeällä työnjaolla.

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Mikko Viitanen 5.11.2012 Kalajoki Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Innovaatiot

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palveluihin tässä katsauksessa pääsääntöisesti luetaan seuraavat toimialat TOL 2008

Lisätiedot

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TIMO METSÄ-TOKILA http://www.temtoimialapalvelu.fi/ Ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TOL 2008 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9..2011 klo

Lisätiedot

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen Pääkaupunkiseutu, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen ICT-toimialat Lähde:

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

11. ICT-BAROMETRI 2012 5.6.2012 klo 11.30 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

11. ICT-BAROMETRI 2012 5.6.2012 klo 11.30 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen : 11. ICT-BAROMETRI 2012 5.6.2012 klo 11.30 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Häme Keski-Suomi Kymenlaakso Oulu Rauma Tampere Turku Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Oulun, Rauman, Tampereen ja

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa 10.6.2010 klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa 10.6.2010 klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski- Suomen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski- Suomen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 21

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita?

Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita? 1 Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita? Yritysrakenne Suomessa 0,2 0,2 Suuryritykset: Suuryritykset 623 (250- hlöä) 623 0,9 Keskisuuret yritykset: 2 479 5,7 Pienyritykset: 15 175

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 Pohjois-Pohjanmaa, n=193 Koillismaa, n= Nivala-Haapajärvi, n=14 Oulu,

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Helsinki 29.11.2012 TOIMIALAN KUVAUS JA RAJAUS Muiden rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOL 1623, joka jakaantuu kahteen alatoimialaan: Puutalojen

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Yrityskyselyn toteutus

Yrityskyselyn toteutus Yrityskyselyn toteutus Kyselyn perusjoukon muodosti 6480 EK:n jäsenyritystä (kokonaismäärä on n. 16 000), jotka edustavat kaikkia jäsenliittoja ja työllistävät 738792 työntekijää ja toimihenkilöä. Perusjoukon

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2016 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä Vuonna 2016 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Keski-Pohjanmaa, n=153 35 Kaustisen seutu, n=44 39 Kokkolan seutu,

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Tiedonkeruu toukokuu 2013 Vastaajia 184 - Isännöintiyritysten johtoa - Omistajia ja yrittäjiä Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Isännöintiyritysten liikevaihto,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen meriteollisuuden laajuus ja rakenne 2012

Varsinais-Suomen meriteollisuuden laajuus ja rakenne 2012 Varsinais-Suomen meriteollisuuden laajuus ja rakenne 2012 CCR Tutkimuspalvelut Antti Saurama ja Jouni Saarni 28.3.2013 SELVITYKSEN TOTEUTTAJA Selvitystyö tehty Meriklusteriohjelman Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelman

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Satakunta 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Satakunta, n=156 29 Pohjois-Satakunta, n=21 22 Pori, n=92 32 Rauma, n=43

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n= Pohjois-Pohjanmaa, n=3 Koillismaa, n=3 Nivala-Haapajärvi, n=

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Pohjois-Karjala 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Pohjois-Karjala, n=155 Joensuun seutu, n=110 22 Keski-Karjala, n=22

Lisätiedot

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Syksy 2016

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Syksy 2016 Pk-pulssi Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta Syksy 16 Pk-pulssi kuvaa pienten ja keskisuurten työnantajayritysten tilannetta ja näkymiä Pk-pulssi tehdään kaksi kertaa

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 20 Seuturaportti, Kalajokilaakso 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Kalajokilaakso, n=237 3 Kaustisen seutu, n=44 39 Kokkolan seutu, n=9

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 12 Rakentaminen (F) 16 15 KOKO MAA Pohjanmaa Kauppa (G) 18 21 Palvelut (H, I, K, O) 51 56 Muut 1 2 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 31.8.20 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Pohjois-Savo 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Pohjois-Savo, n=254 29 Koillis-Savo, n= 27 Kuopion seutu, n=82 33 Sisä-Savo,

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Keski-Pohjanmaa (n=117) 44 Kaustisen seutu (n=34) 38 Kokkolan seutu (n=83) 47 Pietarsaaren

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri syksy 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 13.9.2011 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2011 13.9.2011

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Pohjanmaa, n=257 35 Kyrönmaan seutu, n=49 18 Pietarsaaren seutu, n=53 37

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 1 Seuturaportti, Etelä-Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Etelä-Pohjanmaa, n=238 Järviseutu, n=40 33 34 Kuusiokunnat, n=46 3

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia Heli Tammivuori

ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia Heli Tammivuori ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia 22.11.2017 Heli Tammivuori ETL:n kannattavuuskysely Selvitti kannattavuuden ja myynnin kehittymistä vuonna 2017 ja odotuksia vuodelle 2018. Suunnattiin ETL:n jäsenyritysten

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Q2 osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 Keskeistä tammi kesäkuun osavuosikatsauksessa Markkinoiden piristyminen jatkui kaikissa segmenteissä Q2:lla saadut tilaukset

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013 Pk-yritysbarometri Kevät 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 23.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Päijät-Häme 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Päijät-Häme, n=151 36 Lahti, n=151 36 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Pohjois-Pohjanmaa Teollisuus (D) - - - - 11 11 10 10 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Kainuu 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Kainuu, n=69 Kajaani, n=45 33 Kehys-Kainuu, n=24-2 - 0 30 40 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.2013

Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.2013 Vuoden 212 tilinpäätöstiedote Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.213 Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 16 %y-o-y 71 (842) milj. euroon Liikevaihto kasvoi 7

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017 Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus Helmikuu 2017 Valtaosa tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä ennakoi liikevaihdon kehittyvän positiivisesti kuluvan vuoden aikana Kuinka odotatte yrityksenne

Lisätiedot

Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Oulu

Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Oulu Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Oulu 10.5.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2015 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 571

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Etelä-Karjala 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Etelä-Karjala, n=65 22 Imatra, n=29 2 Lappeenranta, n=36 39 0 20

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 18 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 1 2 3 4 6 7 Keski-Pohjanmaa 2 2: Henkilökunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot