Yritysten tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012"

Transkriptio

1 TIEDONHANKINTA Yritys- ja ympäristöaineistot TILASTOKESKUS Puh. (09) , Faksi (09) Yritysten tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012 Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Kerätyt tiedot ovat salassapidettäviä. Svenskspråkig blankett skickas vid behov Tiedot koskevat oheista yritystä (korjatkaa tarvittaessa) Tiedustelu koskee yllä mainitun yrityksen toimintaa Suomessa. Mikäli kysely soveltuu paremmin muulle kuin yritystasolle (esim. toimialayksikkö tai konserni), on vastaus mahdollista antaa tämän mukaisesti. Korjatkaa tällöin esitäytetyt tiedot ja ilmoittakaa, mitä kaikkia yrityksiä/yksiköitä vastaus koskee. Vastaus koskee: Yritystä Konsernia Muuta yksikköä Kyseisen yksikön henkilökunta Viimeinen palautuspäivä Käyttäjätunnus Salasana Onko yrityksenne tehnyt tutkimusta, tuote- tai prosessikehitystyötä vuonna 2012 (ks. määritelmät täyttöohjeesta)? Kyllä Ei Mikäli tutkimusta tai tuotekehitystä ei ole ollut vuonna 2012, mutta sitä on suunnitelmissa vuodelle 2013, siirtykää kohtaan 7. Jos vastauksenne on ei, pyydämme kuitenkin palauttamaan lomakkeen tai ilmoittamaan asiasta Tilastokeskukseen. 1. Tutkimus- ja kehittämistyötä tehneet henkilöt vuonna T&k-henkilökunnan koulutus Tohtorit (väitelleet) Lisensiaatit (ei lääketiet. lis.) 1A Lukumäärä josta naisia 1B Vuoden 2012 aikana tehdyt tutkimustyövuodet (1 des. tarkkuus) Ylempi tai alempi yliopistotutkinto (esim. DI, FK, LuK, myös lääketiet.lis) Ammattikorkeakoulututkinto (myös opistoinsinöörit) Muu opistoasteen tutkinto (esim. teknikko, agrologi, merkonomi) Muu koulutus T&k-henkilökunta yhteensä 1.2 T&k-henkilökunnan tehtävät Tuotekehitysinsinöörit, tutkijat tai vastaavissa tehtävissä olevat Muu t&k-henkilöstö T&k-henkilökunta yhteensä ( =kohta 1.1)

2 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot vuonna 2012 T&k-menot A. Yrityksessä tehdyn t&ktoiminnan menot Palkkausmenot Aineet, tarvikkeet, rakennusten käyttömenot, muut käyttömenot Ostetut palvelut 1) Koneet, laitteet, rakennukset, muut käyttöomaisuuden hankintamenot 1) Omiin t&k-projekteihin liittyvät palvelujen ostot. Ulkopuolisilta tilatut kokonaiset t&k-hankkeet ilmoitetaan kohdassa 2B. B. Yrityksen ulkopuolelta tilatun t&k-toiminnan menot Yrityksen kotimaasta tilaama t&k Yrityksen ulkomailta tilaama t&k Avustukset, tutkimuslaitosten ylläpitomaksut tai vastaavat 3. Tutkimushenkilökunta, tutkimustyövuodet ja yrityksessä tehdyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorituspaikan mukaan vuonna 2012 Sijaintikunta Tutkimushenkilökunta Tutkimustyövuodet (1 des. tarkkuus) T&k-menot (= kohta 1A) (= kohta 1B) (= kohta 2A)

3 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen (kohta 2A) jakautuminen eri tyyppeihin vuonna 2012 % T&k-toiminnan tyyppi Perustutkimus Soveltava tutkimus Kehittämistyö 100 % 5. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen rahoitus vuonna 2012 Kohdassa 2A ilmoitettujen t&k-menojen jakauma vuonna 2012 rahoituslähteen mukaan (ks. ohje alla) T&k-menot Oma rahoitus (ml. oman konsernin muut kotimaiset yksiköt) Oman konsernin ulkomaiset yksiköt (esim. ulkomaisen emoyhtiön rahoitus) Julkisen vallan tukemat lainat Finnvera TEKES teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Muu, mikä? Muu ulkopuolinen rahoitus (avustukset, tilaustutkimukset) Valtio TEKES TEM:n hallinnonala (pl. TEKES) Muut hallinnonalat Muut julkiset rahoituslähteet (esim. kunnat, SITRA, Finnvera) Kotimaiset rahastot, säätiöt ja muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kotimaiset yritykset ja yrityksiä palvelevat järjestöt 1) 2) Ulkomaiset yritykset 1) EU-rahoitus Muut kansainväliset järjestöt (esim. CERN, ESA, OECD, YK) Muu ulkomainen rahoitus Menot yhteensä (= kohta 2A) 1) Pl. omaan konserniin kuuluvat 2) Ml. Suomessa toimivat ulkomaalaisomisteiset yritykset Ulkopuolinen rahoitus ilmoitetaan vuodelle 2012 kohdistuvan laskutuksen mukaan. Ellei kaikkea vuoden 2012 toimintaan kohdistuvaa ulkopuolista rahoitusta ole vielä laskutettu, myöhemmin laskutettavat erät on arvioitava. Vuodelle 2013 myönnettyä rahoitusta tai vuonna 2012 saatua aikaisempiin vuosiin kohdistuvaa rahoitusta ei lasketa mukaan. Rahoitus ilmoitetaan alkuperäisen rahoituslähteen mukaan. 6. Tutkimus- ja kehittämismenojen kohdistuminen tuotteisiin (tavarat tai palvelut) vuonna 2012 Tuoteryhmä määritellään yrityksen lopputuotteiden mukaan Tuoteryhmä TOL* Tuoteryhmä TOL* Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous A Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Kaivostoiminta ja louhinta B Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto Elintarvikkeet, juomat 10, 11 Viemäri- ja jätehuolto, muu ympäristön puhtaanapito 37-39

4 Tupakkatuotteet 12 Rakentaminen F Tekstiilit 13 Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus Vaatteet 14 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Nahkatuotteet (ml. jalkineet) 15 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 49 Sahatavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 16 Vesiliikenne 50 Massa, paperi ja paperituotteet 17 Ilmaliikenne 51 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut 181 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto 182 Posti- ja kuriiritoiminta 53 Öljytuotteiden ja koksin valmistus 19 Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 20 Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta Lääkeaineet ja lääkkeet 21 Ohjelmistojen kustantaminen 582 Kumi- ja muovituotteet 22 Elokuva-, video- ja televisioohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen Ei-metalliset mineraalituotteet: lasi ja lasituotteet, posliini, keramiikka, muut savi- ja kivituotteet (esim. tiili, kalkki, kipsi, betoni, sementti) Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus; muu teräksen jalostus; raudan ja teräksen valu Jalometallien ja muiden värimetallien valmistus; kevytmetallien ja muiden värimetallien valu 23 Radio- ja televisiotoiminta , , Metallituotteet (pl. koneet ja laitteet) 25 (pl. 254) 45, 46 (pl. 465), Televiestintä 61 Atk, ohjelmistot, konsultointi jne. 62 Tietojenkäsittely, palvelintilapalvelut, verkkoportaalit Aseet ja ammukset 254 Muu tietopalvelutoiminta 639 Elektroniset komponentit ja piirilevyt 261 Rahoitus- ja vakuutustoiminta K Tietokoneet ja niiden oheislaitteet 262 Kiinteistöalan toiminta L Viestintälaitteet 263 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi Viihde-elektroniikka 264 Tutkimus ja kehittäminen 72 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineet ja laitteet; kellot Säteilylaitteet sekä elektroniset lääkintä- ja terapialaitteet Optiset instrumentit ja valokuvausvälineet 265 Yhteiskunnalliset, henkilökohtaiset ja liike-elämän palvelut 266 Vuokraus- ja leasingtoiminta Työllistämistoiminta 78 Tallennevälineet 268 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut Sähkölaitteet 27 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 80 Muut koneet ja laitteet 28 Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 29 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 82 Laivat ja veneet 301 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus Raideliikenteen kulkuneuvot 302 Koulutus P Ilma- ja avaruusalukset ja niihin liittyvät koneet 303 Terveyspalvelut , Taisteluajoneuvot 304 Sosiaalihuolto Muut kulkuneuvot 309 Taiteet, viihde ja virkistys R Huonekalut 31 Muu palvelutoiminta (pl. 951) 79 O

5 Muut tehdasteollisuustuotteet 32 (pl. 325) Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumentit ja tarvikkeet * Toimialaluokitus 2008, Tilastokeskus, käsikirjoja 4 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus 325 Menot yhteensä (= kohta 2A) Yrityksen tekemä tutkimus ja kehittäminen vuonna 2013 Onko yrityksenne suunnitellut tutkimus- tai kehittämistyötä vuodelle 2013? Kyllä Ei Arvioidut oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot () Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi Sähköpostiosoite Huomautuksia ja täydennyksiä

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Liite 3 A Toimialaluokitus 2008 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten kasvien viljely 012 Monivuotisten

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 16.9.2010. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2013 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 26.9.2014. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Yleistä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden tietojen täyttämisestä

Yleistä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden tietojen täyttämisestä Täyttöohje Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien konserniyritysten ulkomailla olevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden sijaintia,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA 18 214 INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA Innovaatiotoiminta alueellisesti Innovaatiotoimintaa mittaavat tilastot ovat pääasiallisesti kansallisia, ja alueellista tilastotietoa on aiheesta vain vähän

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2008 N:o 553 SISÄLLYS N:o Sivu 553 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta... 1741 N:o

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006. annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006,

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006. annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006, 30.12.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 393/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006 annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen

Lisätiedot

Chemical AbstractService (CAS)- numero. Yleisnimi

Chemical AbstractService (CAS)- numero. Yleisnimi Liite 1 ja 2 PDF-tiedostona. (22.8.2011/965) Liite 2 (17.11.2011/1156) AINEEN NIMEN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUS SEKÄ YLEISNIMEN MUODOSTAMINEN A OSA SEOKSEN SISÄLTÄMÄN AINEEN NIMEN PITÄMINEN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUTENA

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta 2008 2010

Yritysten innovaatiotoiminta 2008 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Kerätyt tiedot

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012

Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012 Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012 Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron senioritutkimukseen. Vastausaikaa on 31.12.2012 asti. Kysely on tarkoitettu kaikille Pron eläkeläisjäsenille. Kyselyn sisältö

Lisätiedot

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011 käytössä 30.6.2010 alkaen 15.3.2011 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 1.1 TAULUKKO 1: LUOTTOJEN JAKAANTUMINEN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN... 3 1.2 TAULUKKO 2:

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2013 Tuottajahintaindeksit 2013, huhtikuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat huhtikuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Palvelujen tuottajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Palvelujen tuottajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Palvelujen tuottajahinnat pthi.tilastokeskus@stat.fi SSÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 PALVELUJEN TUOTTAJAHNTANDEKS

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Tuottajahintaindeksit 2014, kesäkuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat kesäkuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011

Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011 Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011 Tervetuloa vastaamaan ammattiliitto Pron (ent. Toimihenkilöunioni TU ja Suora) tämänvuotiseen perinteiseen työmarkkinatutkimukseen (TMT

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008)

TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008) TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008) A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS 01 KASVINVILJELY JA KOTIELÄINTALOUS, RIISTATALOUS JA NIIHIN LIITTYVÄT 01110 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimus (tmt 2) 2012

Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimus (tmt 2) 2012 Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimus (tmt 2) 2012 Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron työympäristö ja hyvinvointi -työmarkkinatutkimukseen. Vastausaikaa on 13.5.2012

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2014 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot