LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA"

Transkriptio

1 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 5/2007; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Oliver Kronen väitöskirjan arvosteleminen 4. Muut asiat: YTM Sanna Väyrysen väitöskirjan arvosteleminen 5. YTM Jukka Sankalan nimittäminen sosiaalityön lehtorin määräaikaisen virkasuhteeseen saakka sosiaalityön informaatioteknologian maisteriohjelmaan 6. YTM Marja Salo Laakan nimittäminen sosiaalityön lehtorin määräaikaisen virkasuhteeseen saakka sosiaalityön informaatioteknologian maisteriohjelmaan 7. Virkavapauden myöntäminen sosiologian lehtori Seppo Raiskille Esitarkastajien määrääminen kasvatustieteiden maisteri Pentti Kortelaisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 9. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouspäivät syyslukukaudella Avoimen yliopiston kuntoutuksen opintokokonaisuuden (25 op), virtuaaliopinnot, vastaavuus tiedekunnan perusopetukseen 11. Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle Pro gradu tutkielmien tarkastajien määrääminen 13. Pro gradu tutkielmien arvostelu

2 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Paaso Ilpo 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa voi hallintoelin ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallintoelin on päätösvaltainen kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityksen mukaan. Esittelijä Tarmo Körkkö

3 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Paaso Ilpo 2. Ilmoitusasiat yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet maisterit 2007, liite. Päätös Merkittiin tiedoksi. Esittelijä Tarmo Körkkö

4 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Paaso Ilpo 3. Oliver Kronen väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston johtosäännön 19 ':n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. myönsi kokouksessaan asettamiensa esitarkastajien professori Risto Harisalon ja professori Jari Vuoren esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan Oliver Kronen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle AThe Interaction of Organisational Structure and Humans in Knowledge Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto määräsi väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Risto Harisalon Tampereen yliopistosta. Samalla tiedekuntaneuvosto päätti, että väitöstilaisuus järjestetään Kustokseksi tiedekuntaneuvosto määräsi professori (ma.) Antti Syväjärven Lapin yliopistosta. Yliopistoasetuksen (115/98) 18 ':n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto on saapunut tiedekuntaan ja se toimitettiin väittelijälle. Oliver Krone on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (645/97) 42 ':n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus. Lapin yliopiston johtosäännön 39 ':n 3 momentin mukaan hallintoelimen muilla jäsenillä on kuitenkin puheoikeus kokouksessa. Lapin yliopiston johtosäännön 33 ':n 5 momentin mukaan opintosuoritusta arvosteltaessa hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä vähintään viisi sellaista jäsentä, jotka saavat osallistua päätöksentekoon. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.

5 Esitys Päätös Arvosteltaneen Oliver Kronen hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja "The Interaction of Organisational Structure and Humans in Knowledge Asiassa ei esittelymenettelyä. hyväksyi Oliver Kronen hallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan "The Interaction of Organisational Structure and Humans in Knowledge ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon mukaan arvolauseella cum laude approbatur. Sihteeri Päätöksentekoon osallistuivat, Tarja Orjasniemi, Mika Luoma aho, Aini Linjakumpu, Ilpo Paaso ja Marjo Riitta Mattus. Tuula Kreus

6 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Paaso Ilpo 4. Muut asiat Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa voi hallintoelin ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Esitys 1 Päätettäneen ottaa kiireellisenä käsittelyyn YTM Sanna Väyrysen väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston johtosäännön 19 ':n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. myönsi kokouksessaan asettamiensa esitarkastajien toimitusjohtaja Lasse Murron A klinikkasäätiöstä ja professori Ritva Nätkinin Tampereen yliopistosta esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan Sanna Väyrysen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle AUSVAMETSÄN NEIDOT Tutkimus nuorten naisten elämästä Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto määräsi väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Ritva Nätkinin Tampereen yliopistosta. Samalla tiedekuntaneuvosto päätti, että väitöstilaisuus järjestetään Kustokseksi tiedekuntaneuvosto määräsi professori Anneli Pohjolan Lapin yliopistosta. Yliopistoasetuksen (115/98) 18 ':n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto on saapunut tiedekuntaan ja se toimitettiin väittelijälle. Sanna Väyrynen on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur.

7 Yliopistolain (645/97) 42 ':n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus. Lapin yliopiston johtosäännön 39 ':n 3 momentin mukaan hallintoelimen muilla jäsenillä on kuitenkin puheoikeus kokouksessa. Lapin yliopiston johtosäännön 33 ':n 5 momentin mukaan opintosuoritusta arvosteltaessa hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä vähintään viisi sellaista jäsentä, jotka saavat osallistua päätöksentekoon. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys 2 Päätös 1 Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Väyrysen sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja "USVAMETSÄN NEIDOT Tutkimus nuorten naisten elämästä Asiassa ei esittelymenettelyä. Esityksen mukaan. Päätös 2 hyväksyi yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Väyrysen sosiaalityön alaan kuuluvan väitöskirjan "USVAMETSÄN NEIDOT Tutkimus nuorten naisten elämästä ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon mukaan arvolauseella magna cum laude approbatur. Sihteeri Päätöksentekoon osallistuivat, Tarja Orjasniemi, Mika Luoma aho, Aini Linjakumpu, Ilpo Paaso ja Marjo Riitta Mattus. Tuula Kreus

8 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Paaso Ilpo 5. YTM Jukka Sankalan nimittäminen sosiaalityön lehtorin määräaikaisen virkasuhteeseen saakka sosiaalityön informaatioteknologian maisteriohjelmaan Sosiaalityön laitoksen johtaja, professori Anneli Pohjola esittää, että yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Sankala nimitettäisiin sosiaalityön informaatioteknologiseen maisteriohjelmaan sosiaalityön lehtorin virkasuhteeseen lukien saakka. LIITE. Sosiaalityön informaatioteknologinen maisteriohjelma on alkanut ja sille on saatu jatkoaikaa saakka. YTM Jukka Sankala nimitettiin informaatioteknologisen maisteriohjelman sosiaalityön lehtorin virkasuhteeseen alkaen hakumenettelyn avulla. Sankalan nimitys virkasuhteeseen päättyy Maisteriohjelman rahoitus tulee Oulun lääninhallituksen tavoite 3:n kautta. Kysymyksessä on ESR rahoitus. Jukka Sankala on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Sosiaalityön lehtorin virkasuhde informaatioteknologisessa maisteriohjelmassa on arvioitu vaativuustasolle 5. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen nimittää yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Sankala sosiaalityön lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen lukien saakka sosiaalityön informaatioteknologisessa maisteriohjelmassa. Päätettäneen myöntää yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Sankalalle virkavapautta sosiaalityön assistentin määräaikaisesta virasta lukien saakka. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esittelijä Tarmo Körkkö

9 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Paaso Ilpo 6. YTM Marja Salo Laakan nimittäminen sosiaalityön lehtorin määräaikaisen virkasuhteeseen saakka sosiaalityön informaatioteknologian maisteriohjelmaan Sosiaalityön laitoksen johtaja, professori Anneli Pohjola esittää, että yhteiskuntatieteiden maisteri Marja Salo Laaka nimitettäisiin sosiaalityön informaatioteknologiseen maisteriohjelmaan sosiaalityön lehtorin virkasuhteeseen lukien saakka. LIITE. Sosiaalityön informaatioteknologinen maisteriohjelma on alkanut ja siihen on saatu jatkoaikaa saakka. YTM Marja Salo Laaka nimitettiin informaatioteknologisen maisteriohjelman sosiaalityön lehtorin virkasuhteeseen alkaen hakumenettelyn avulla. Salo Laakan nykyinen nimitys virkasuhteeseen päättyy Maisteriohjelman rahoitus tulee Oulun lääninhallituksen tavoite 3:n kautta. Kysymyksessä on ESR rahoitus. Marja Salo Laaka on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Sosiaalityön lehtorin virkasuhde informaatioteknologisessa maisteriohjelmassa on arvioitu vaativuustasolle 5. Esitys Päätettäneen nimittää yhteiskuntatieteiden maisteri Marja Salo Laaka sosiaalityön lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen lukien saakka sosiaalityön informaatioteknologisessa maisteriohjelmassa. Päätös Esityksen mukaan. Esittelijä Tarmo Körkkö

10 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Paaso Ilpo 7. Virkavapauden myöntäminen sosiologian lehtori Seppo Raiskille Sosiologian lehtori Seppo Raiski hakee virkavapautta virastaan ajalle Virkavapausanomuksen syynä on toimiminen toisen, varttuneen yliopistonopettajan pätevyyttä edellyttävän valtakunnallisen tehtävän hoitamiseksi. Liitteenä 1 on Raiskin virkavapausanomus. Seppo Raiski on tällä hetkellä virkavapaalla, virkavapaus on alkanut ja se päättyy Sosiologian professori Merja Kinnunen katsoo, että virkavapauden myöntäminen Seppo Raiskille on perusteltua. LIITE 2. Esitys Päätös Päätettäneen myöntää sosiologian lehtori Seppo Raiskille virkavapautta sosiologian professorin virasta toisen, varttuneen yliopistonopettajan pätevyyttä edellyttävän valtakunnallisen tehtävän hoitamiseksi alkaen saakka. Esityksen mukaan. Esittelijä Tarmo Körkkö

11 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Paaso Ilpo 8. Esitarkastajien määrääminen kasvatustieteiden maisteri Pentti Kortelaisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan KM Pentti Kortelaisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle toiseksi esitarkastajaksi professori Pauli Niemelän Kuopion yliopistosta. Pauli Niemelän suostumusta tehtävään ei kuitenkaan saatu joten Kortelaisen työlle tarvitaan toinen esitarkastaja. Toisena esitarkastajana toimii Kari Virolainen. Professori (ma.) Petri Kinnunen esittää, että KM Pentti Kortelaisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle toiseksi esitarkastajaksi määrättäisiin suostumuksensa mukaisesti professori (emeritus) George Walls. Pentti Kortelaisella ei ole huomautettavaa esitarkastajan valinnasta. Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen. Esitys Päätös Päätettäneen määrätä kasvatustieteiden maisteri Pentti Kortelaisen sosiaalityön alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Kadonneet kylät elävät suvut Luovutettu Sallan alue sosiaalisen liikkuvuuden sekä kylien ja sukujen muotoutumisen valossa tarkasteltuna toiseksi esitarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti professori (emeritus) Georg Walls. Esityksen mukaan. Esittelijä Tarmo Körkkö

12 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Paaso Ilpo 9. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouspäivät syyslukukaudella 2007 Esitys Päätettäneen pitää yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston syyslukukauden 2007 kokoukset seuraavasti: keskiviikko keskiviikko keskiviikko keskiviikko keskiviikko Kokoukset alkavat kello Päätös Esityksen mukaan. Esittelijä Tarmo Körkkö

13 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Paaso Ilpo 10. Avoimen yliopiston kuntoutuksen opintokokonaisuuden (25 op), virtuaaliopinnot, vastaavuus tiedekunnan perusopetukseen Lapin yliopiston avoin yliopisto on pyytänyt kirjeellään (liite 1) yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa vahvistamaan Kuntoutuksen opintokonaisuuden (25 op), virtuaaliopinnot vastaamaan tiedekunnan perusopetusta. Opintokokonaisuus voidaan suorittaa kokonaan verkko opintoina. Kokonaisuuden opintovaatimukset on laadittu yhteistyössä Lapin, Oulun ja Kuopion yliopiston kesken. Lapin yliopistosta suunnittelusta ovat vastanneet professori Aila Järvikoski ja lehtori Marjo Riitta Mattus. Opintokokonaisuuden oppimistavoitteet vastaavat tiedekunnassa järjestettävien kuntoutuksen perusopintojen tavoitteita. Opintojaksojen kuvaukset ovat liitteenä (liite 2). Esitys Päätetään vahvistaa Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa järjestettävä Kuntoutuksen opintokokonaisuus (25 op), virtuaaliopinnot (liite 2) vastaamaan tiedekunnassa järjestettävää perusopetusta (kuntoutuksen perusopinnot). Päätös Esityksen mukaan. LIITE. Esittelijä Mikko Vehkaperä

14 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Paaso Ilpo 11. Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle Opettajatuutorit nimettiin tiedekuntaan ensimmäistä kertaa keväällä Kokemukset opettajatuutoroinnista ovat olleet vielä vaihtelevia, pääasiassa kuitenkin hyviä. Opettajatuutorit saavat tehtävään yhden päivän koulutuksen elokuun lopussa ja he pitävät uusille opiskelijoille orientaatioluennon syyskuun ensimmäisellä viikolla. Tässä tapaamisessa opettajatuutorit sopivat opiskelijoiden kanssa tapaamisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseksi. Tarkoitus on, että opettajatuutorit tapaavat opiskelijat suunnitelman puitteissa vähintään kaksi kertaa alkusyksyn aikana. Opettaja ja opiskelijatuutoreiden toivotaan tekevän yhteistyötä ohjauksessa. Yliopistoja on velvoitettu ottamaan HOPS:t käyttöön viimeistään syksyllä Yliopiston opetus ja tutkimusneuvostossa hyväksyttiin Lapin yliopiston HOPS linjaukset Esitys Päätetään nimetä opettajatuutorit lukuvuodelle seuraavasti: Hallintotiede: assistentti Jaana Leinonen ja yliassistentti Tarja Saarelainen Julkisoikeus: assistentti Jari Antikainen ja lehtori Arto Kauppi Kansainväliset suhteet: assistentti Tiina Seppälä ja yliassistentti Mika Luoma aho Kuntoutus: lehtori Marjo Riitta Mattus ja professori Aila Järvikoski Sosiaalityö: assistentti, yliassistentti ja amanuenssi Sosiologia: assistentti Janne Autto ja lehtori Soveltava pyskologia: professori, lehtori Asser Pietiläinen ja pt. tuntiopettaja Emma Sorjonen Valtio oppi: lehtori Petri Koikkalainen. Päätös Esityksen mukaan. Esittelijä Mikko Vehkaperä

15 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Paaso Ilpo 12. Pro gradu tutkielmien tarkastajien määrääminen Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) Esitys Päätetään määrätä seuraaville pro gradu tutkielmille tarkastajat: 1) Hallintotiede Jenni Kuosku: VERKOSTOJOHTAMINEN JA INNOVATIIVISUUS JULKISELLA SEKTORILLA. Tapaustutkimus Lapin maakuntakorkeakoulusta innovatiivisuutta edistävänä verkostona. Tarkastajat: Professori Jari Stenvall ja professori (ma) Antti Syväjärvi 2) Hallintotiede Seija Uusi Kouvo: ASIAKIRJAHALLINTO ORGANISAATIOKULTTUURIN KEHITTÄJÄNÄ Tarkastajat: Professori Jari Stenvall ja professori (ma) Antti Syväjärvi 3) Sosiaalityö Merja Hjulberg: TÄMÄ ON LASTENSUOJELUSSA TOSI HYVÄ TYÖVÄLINE Läheisneuvonpito sosiaalityöntekijän kokemana. Tarkastajat: Professori Anneli Pohjola ja lehtori Ulla Maija Rantalaiho 4) Sosiaalityö Eija Laine: LAPSIKESKEISYYS TILANNEARVIOMALLIN KULMAKIVENÄ tutkimus lapsikeskeisestä lastensuojelutyöstä ja lapsen kuulluksi tulemisesta Tarkastajat: tutkijatohtori Merja Laitinen ja professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö 5) Sosiaalityö Timo Parkkila: KYLÄN MIEHET MUUTOKSESSA Tarkastajat: Professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö ja lehtori (ma) Jukka Sankala. 6) Hallintotiede / julkisoikeus, lääkintäoikeus Tanja Andersin: HOITOTAKUU Tarkastajat: Professori Ilpo Paaso ja lehtori Arto Kauppi

16 7) Sosiaalityö Tarja Kärki: SOSIAALITYÖN ETIIKKA ASIAKASTYÖN NÄKÖKULMASTA Tapaustutkimus erään kaupungin sosiaalityöstä Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö 8) Sosiaalityö Seija Niinikoski & Harriet Tervonen: NÄKYMÄTÖN LAPSI NÄKYVÄKSI Lapsikeskeisyys lastensuojelun asiakasprosessissa Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja tutkijatohtori Merja Laitinen 9) Sosiaalityö Kaisa Vanninen: Hän ei oo yksin se joka istuu PUOLISON VANKEUS VAIMON KOKEMANA Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö Päätös Esityksen mukaan. Esittelijä Mikko Vehkaperä

17 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Paaso Ilpo 13. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) ) Hallintotiede Jenni Kuosku: VERKOSTOJOHTAMINEN JA INNOVATIIVISUUS JULKISELLA SEKTORILLA. Tapaustutkimus Lapin maakuntakorkeakoulusta innovatiivisuutta edistävänä verkostona. Tarkastajat: Professori Jari Stenvall ja professori (ma) Antti Syväjärvi Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 1). Arvosanaehdotus cum laude approbatur. 2) Hallintotiede Seija Uusi Kouvo: ASIAKIRJAHALLINTO ORGANISAATIOKULTTUURIN KEHITTÄJÄNÄ Tarkastajat: Professori Jari Stenvall ja professori (ma) Antti Syväjärvi Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 2). Arvosanaehdotus: lubenter approbatur. 3) Sosiaalityö Eija Laine: LAPSIKESKEISYYS TILANNEARVIOMALLIN KULMAKIVENÄ tutkimus lapsikeskeisestä lastensuojelutyöstä ja lapsen kuulluksi tulemisesta Tarkastajat: tutkijatohtori Merja Laitinen ja professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 3). Arvosanaehdotus: cum laude approbatur. 4) Julkisoikeus Tanja Andersin: HOITOTAKUU Tarkastajat: Professori Ilpo Paaso ja lehtori Arto Kauppi Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 4). Arvosanaehdotus approbatur. magna cum laude

18 5) Sosiaalityö Tarja Kärki: SOSIAALITYÖN ETIIKKA ASIAKASTYÖN NÄKÖKULMASTA Tapaustutkimus erään kaupungin sosiaalityöstä Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 5). Arvosanaehdotus magna cum laude approbatur. 6) Sosiaalityö Seija Niinikoski & Harriet Tervonen: NÄKYMÄTÖN LAPSI NÄKYVÄKSI Lapsikeskeisyys lastensuojelun asiakasprosessissa Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja tutkijatohtori Merja Laitinen Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 6). Arvosanaehdotus cum laude approbatur. 7) Sosiaalityö Kaisa Vanninen: Hän ei oo yksin se joka istuu PUOLISON VANKEUS VAIMON KOKEMANA Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 7). Arvosanaehdotus magna cum laude approbatur. 8) Sosiologia Olavi Kuikka: Kunnalliskodeista edulliseen omaishoitoon Yksityiskoteihin soveliaasti sijoitetut Tarkastajat: Professori Asko Suikkanen ja Professori Merja Kinnunen Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 8). Arvosanaehdotus non sine laude approbatur. Päätös 1 hyväksyi Jenni Kuoskun hallintotieteen tutkielman VERKOSTOJOHTAMINEN JA INNOVATIIVISUUS JULKISELLA SEKTORILLA. Tapaustutkimus Lapin maakuntakorkeakoulusta innovatiivisuutta edistävänä verkostona ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella cum laude approbatur. Päätös 2 hyväksyi Seija Uusi Kouvon hallintotieteen tutkielman ASIAKIRJAHALLINTO ORGANISAATIOKULTTUURIN KEHITTÄJÄNÄ Tarkastajat: Professori Jari Stenvall ja professori (ma) Antti Syväjärvi Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 2). Arvosanaehdotus: lubenter approbatur. Päätös 3 hyväksyi Eija Laineen sosiaalityön tutkielman LAPSIKESKEISYYS TILANNEARVIOMALLIN KULMAKIVENÄ tutkimus lapsikeskeisestä lastensuojelutyöstä ja lapsen kuulluksi tulemisesta ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella cum laude approbatur. Päätös 4 hyväksyi Tanja Andersinin julkisoikeuden tutkielman HOITOTAKUU ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella magna cum laude approbatur. Päätös 5 hyväksyi Tarja Kärjen sosiaalityön tutkielman SOSIAALITYÖN ETIIKKA ASIAKASTYÖN NÄKÖKULMASTA Tapaustutkimus erään kaupungin sosiaalityöstä ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella magna cum laude approbatur.

19 Päätös 6 Päätös 7 hyväksyi Seija Niinikosken & Harriet Tervosen sosiaalityön tutkielman NÄKYMÄTÖN LAPSI NÄKYVÄKSI Lapsikeskeisyys lastensuojelun asiakasprosessissa ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella cum laude approbatur. hyväksyi Kaisa Vannisen sosiaalityön tutkielman Hän ei oo yksin se joka istuu PUOLISON VANKEUS VAIMON KOKEMANA ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella magna cum laude approbatur. Päätös 8 hyväksyi Olavi Kuikan sosiologian tutkielman Kunnalliskodeista edulliseen omaishoitoon Yksityiskoteihin soveliaasti sijoitetut ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella non sine laude approbatur. Sihteeri Päätöksentekoon osallistuivat, Tarja Orjasniemi, Mika Luoma aho, Aini Linjakumpu ja Marjo Riitta Mattus. Tuula Kreus

20

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007;

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007; Lapin yliopisto Tiedekuntaneuvosto 7/2007; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Hallintotieteen yliopistonlehtorin viran täyttöön liittyvät toimenpiteet 4. Sosiaalityön

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle

5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitys Arktisen keskuksen erikoistutkijan viran siirtämiseksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja viran muuttaminen politiikkatieteiden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosato ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 4. Merja Laitisen

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2015 5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen 6 Liisa

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 19.9.2007 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30.

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 9/2009, 28.10.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa

3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa 5/2009; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa 4. Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2007; Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2007; Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Muut asiat Sosiaalityön professorin

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen. 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen. 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 2/2009; ASILAISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30 SS04.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30 SS04. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄ SKYL Ä N YL I OPI STO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 5/2009, 13.5.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailu- ja elämyspalveluiden emba-hanke 1.1.2009-31.12.2011 3. Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25. toukokuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 1. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2016 1 28.09.2016 Aika 28.09.2016, 10:15-10:30 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2008, 1.10.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 3. Ilmoitusasiat 4. KTT, professori (ma.) Janne Järvisen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokous 3/2019. Asialista

Kokous 3/2019. Asialista Kokous 3/2019 Asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Riikka Partasen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. IEDU0010 Employability

Lisätiedot

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Auður H Ingólfsdóttirin väitöskirjan arvosteleminen 5 Anna Nikupeterin väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen. 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen alan valtakunnalliseen valintayhteistyöhön

3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen. 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen alan valtakunnalliseen valintayhteistyöhön ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 18.08.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25. päivänä elokuuta 2010 kello 9.00 seminaarisalissa 4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2016 1 20.01.2016 Aika 20.01.2016, 10:15-10:36 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

6. Opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle / johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, yrittäjyysopinnot, Design Management

6. Opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle / johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, yrittäjyysopinnot, Design Management 0; 26.05.2010 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. M.Sc Tero Auvisen väitöskirjan arvosteleminen 4. YTM Marja Koukkarin väitöskirjan arvosteleminen 5. Pro gradu tutkielmien

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon. 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon. 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. maaliskuuta seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

4 Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle

4 Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Opettajatuutoreiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2011 asialista

Kokouksen 8 / 2011 asialista Kokouksen 8 / 2011 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Tuija Anttilan väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. Tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 27.10.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 1.11.2011

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2013 asialista

Kokouksen 3 / 2013 asialista Kokouksen 3 / 2013 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ekspressiivinen taideterapia -koulutuksen (65 op) valintaperusteiden ja opintosuunnitelman hyväksyminen 4. Pro

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 10/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Mikko Isohanni, puh Tiedekuntaneuvosto

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 10/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Mikko Isohanni, puh Tiedekuntaneuvosto OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 10/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Mikko Isohanni, puh. 553 3606 Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 10/2000 tiistaina 07.11.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija,

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2002 Aika Tiistaina 28.05.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 7.12.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 12. joulukuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot