2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen. 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen. 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen"

Transkriptio

1 Tiedekuntaneuvosto 2/2009; ASILAISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 4. Ilmoitusasiat 5. Pro gradu tutkielmien tarkastajien määrääminen 6. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 7. Yleisten kirjallisten kuulustelujen järjestämisajankohdat kesällä Yleisten kirjallisten kuulustelujen järjestämisajankohdat lukuvuodella Esitys ilmoittautumismenettelyn avulla kutsusta täytettävän Professor of Social work related to welfare issues määräaikaisen viran virantäyttöselosteeksi 10. Esitys sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorin viran muuttaminen sosiaalityön, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön professorin viraksi 11. Väittelyluvan myöntäminen YTM Pälvi Rantalalle ja väitöstilaisuuden järjestäminen 12. Modernin eheydestä postmodernin rikkonaisuuteen. Yhteiskunnan muutos sosiaalityön ammattilaisten tulkitsemana nimisen julkaisun ottaminen tiedekunnan julkaisusarjaan

2 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa voi hallintoelin ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallintoelin on päätösvaltainen kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

3 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari 2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari Lapin yliopiston johtosäännön 19 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan YTM Asta Kietäväisen väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen "METSÄÄN RAIVATUT ELÄMÄNPOLUT Toimijuus ja identiteetti asutustilallisten elämänkertomuksissa" esitarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Jukka Oksan Joensuun yliopistosta ja VTT, yliopistonlehtori (ma.) Tiina Silvastin Helsingin yliopistosta. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan esitarkastuslausuntojen perusteella YTM Asta Kietäväisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. YTM Asta Kietäväisen väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina Vastaväittäjänä toimi dosentti, YTT Jukka Oksa Joensuun yliopistosta sekä kustoksena professori Asko Suikkanen Lapin yliopistosta. Yliopistoasetuksen (115/98) 18 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

4 Vastaväittäjän lausunto on saapunut tiedekuntaan ja se on toimitettu väittelijälle. Asta Kietäväinen on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (645/97) 42 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus. Lapin yliopiston johtosäännön 39 :n 3 momentin mukaan hallintoelimen muilla jäsenillä on kuitenkin puheoikeus kokouksessa. Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 5 momentin mukaan opintosuoritusta arvosteltaessa hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä vähintään viisi sellaista jäsentä, jotka saavat osallistua päätöksentekoon. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys Päätös Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Asta Kietäväisen sosiologian alaan kuuluva väitöskirja "METSÄÄN RAIVATUT ELÄMÄNPOLUT Toimijuus ja identiteetti asutustilallisten elämänkertomuksissa". Asiassa ei esittelymenettelyä. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi yhteiskuntatieteiden maisteri Asta Kietäväisen sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjan "METSÄÄN RAIVATUT ELÄMÄNPOLUT Toimijuus ja identiteetti asutustilallisten elämänkertomuksissa" ja arvosteli sen lausunnon perusteella arvosanalla magna cum laude approbatur. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Sihteeri Päätöksentekoon osallistuivat Juha Perttula, Merja Laitinen, Antti Syväjärvi, Marjo-Riitta Mattus ja Sanna Väyrynen. Juha Perttula Marketta Alakurtti

5 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari Kasvatustieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri Anna-Maija Puroila on jättänyt tarkastettavaksi sosiologian alaan kuuluvan lisensiaatin työnsä. Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman DRAMATURGISESTA SOSIOLOGIASTA KEHYSANALYYSIIN: ERVING GOFFMANIN SOSIOLOGIAN JÄLJILLÄ tarkastajaksi akatemiatutkija, YTT Harri Sarpavaaran Tampereen yliopistosta.. Lapin yliopiston johtosäännön 19 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä lisensiaatintöiden ja muiden opintosuoritusten ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Harri Sarpavaara on allekirjoittanut lausuntonsa (liite 1). Lausunto on toimitettu tiedoksi Anna-Maija Puroilalle ja hän on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomautettavaa tarkastajan lausunnosta. Yliopistolain (645/97) 42 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus. Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 5 momentin mukaan opintosuoritusta arvosteltaessa hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä vähintään viisi sellaista jäsentä, jotka saavat osallistua päätöksentekoon.

6 Esitys Päätös Arvosteltaneen kasvatustieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri Anna- Maija Puroilan sosiologian alaan kuuluva lisensiaatintyö DRAMATURGISESTA SOSIOLOGIASTA KEHYSANALYYSIIN: ERVING GOFFMANIN SOSIOLOGIAN JÄLJILLÄ. Asiassa ei esittelymenettelyä. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kasvatustieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri Anna-Maija Puroilan sosiologian alaan kuuluvan lisensiaatintyön DRAMATURGISESTA SOSIOLOGIASTA KEHYSANALYYSIIN: ERVING GOFFMANIN SOSIOLOGIAN JÄLJILLÄ ja arvosteli sen arvosanalla cum laude approbatur. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Sihteeri Päätöksentekoon osallistuivat Juha Perttula, Merja Laitinen, Antti Syväjärvi, Marjo-Riitta Mattus ja Sanna Väyrynen. Juha Perttula Marketta Alakurtti

7 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari 4. Ilmoitusasiat Politiikkatieteiden, erityisesti kansainvälisen politiikan yliassistentin viran muuttaminen politiikkatieteiden, erityisesti kansainvälisen politiikan yliopistonlehtorin viraksi ja PhD Mika Luoma-ahon nimittäminen virkaan, yliopiston hallituksen päätös , liite 1. Opetus- ja tutkimushenkilökunnan virkarakenne, yliopiston hallituksen päätös , liite 2. Lapin yliopiston määrälliset tavoitteet vuosille ja tunnuslukutavoitteet vuodelle 2012, yliopiston hallituksen päätös , liite 3. Saija Ranzin pro gradu tutkielman Vahvuuden väri on helakanpunainen Naiseuden muovautuminen kulttuurihistoriallisesti ja yhteiskunnallisesti seksityötä tekevän naisen elämässä on Sosiaalityön tutkimuksen seura palkinnut parhaana pro gradu tutkielmana vuonna Päätös Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että korkeakouluopiskelijoiden harjoitteluvouchereita yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta haki 73 opiskelijaa. Harjoitteluvoucheri myönnettiin 24 opiskelijalle.

8 Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

9 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari 5. Pro gradu tutkielmien tarkastajien määrääminen Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) 19 kohta 20. Esitys Päätetään määrätä seuraaville pro gradu -tutkielmille tarkastajat: 1) Hallintotiede Seija Mäenpää: STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Tarkastajat: Professori (ma) Antti Syväjärvi ja yliopistonlehtori (ma) Jaana Leinonen 2) Kansainväliset suhteet Heli Rintahaka: ALUEELLISEN TOIMIJAN PAIKKA ALUEPOLIITTISESSA PUHEESSA. ALUEELLISEN TOIMIJAN ROOLIN KARTOITTAMISTA UUSIEN SOSIAALISTEN TILOJEN JA ALUEELLISTUMISEN AVULLA Tarkastajat: Yliopistonlehtori Aini Linjakumpu ja yliopistonlehtori Lassi Heininen 3) Kuntoutustiede Satu Varvikko: KLUBITALOTOIMINTA OSANA AIVOVAMMAKUNTOUTUSTA Tarkastajat: Professori Aila Järvikoski ja dosentti Kristiina Härkäpää

10 4) Sosiologia Markku Kipinä: KOIRAN MERKITYKSET OMISTAJANSA ARJEN HYVINVOINNILLE Tarkastajat: Lehtori (ma) Leena Suopajärvi ja lehtori (ma) Heikki Huilaja. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Mervi Tikkanen

11 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari 6. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) ) Sosiaalityön informaatioteknologinen maisteriohjelma Maija-Liisa Pohto & Auli Äijalä-Ojala: SOSIAALITYÖ JA INFORMAATIOTEKNOLOGIA Tarkastajat: Assistentti Jukka Sankala ja professori Anneli Pohjola Kypsyysnäyte: Auli Äijälä-Ojala suorittanut hyväksytysti. Maija-Liisa Pohdon osalta tutkielma hyväksytty Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 1). Arvosanaehdotus cum laude approbatur. 2) International Relations / Master s Degree Programme in Northern Resources Matthew T. Armstrong: INUVIALUIT FOOD SECURITY: Country Foods, Challenges and the Role of Human Security Tarkastajat: Professori (ma) Julian Reid ja yliopistonlehtori Lassi Heininen Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 2). Arvosanaehdotus lubenter approbatur. 3) Sosiaalityö Kimmo Kähkönen & Suvi Pekkala: SEMMOISENA VÄLIPORTAANA TAKAISIN NORMAALIIN ELÄMÄÄN. TUKEA PÄIHTEETTÖMYYTEEN JA TOISIIN MAHDOLLISUUKSIIN PÄIVÄKESKUKSESSA Tarkastajat: Professori Anneli Pohjola ja professori (ma) Tarja Orjasniemi

12 Kypsyysnäyte: Suorittaneet hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 3). Arvosanaehdotus magna cum laude approbatur. 4) Kansainväliset suhteet Mari Putaansuu: TARINOITA PUNAISTEN LYHTYJEN ALTA NARRATIIVINEN ANALYYSI NAISTEN TOIMIJUUKSIEN JA SUBJEKTIVITEETTIEN MUOTOUTUMISESTA IHMISKAUPPAA VASTUSTAVAN KANSALAISJÄRJESTÖN LEHTIARTIKKELEISSA Tarkastajat: Yliopistonlehtori Aini Linjakumpu ja lehtori Petri Koikkalainen Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 4). Arvosanaehdotus magna cum laude approbatur. 5) Kansainväliset suhteet Heli Rintahaka: ALUEELLISEN TOIMIJAN PAIKKA ALUEPOLIITTISESSA PUHEESSA. ALUEELLISEN TOIMIJAN ROOLIN KARTOITTAMISTA UUSIEN SOSIAALISTEN TILOJEN JA ALUEELLISTUMISEN AVULLA Tarkastajat: Yliopistonlehtori Aini Linjakumpu ja yliopistonlehtori Lassi Heininen Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 5). Arvosanaehdotus non sine laude approbatur. 6) Sosiologia Markku Kipinä: KOIRAN MERKITYKSET OMISTAJANSA ARJEN HYVINVOINNILLE Tarkastajat: Lehtori (ma) Leena Suopajärvi ja lehtori (ma) Heikki Huilaja Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 6). Arvosanaehdotus non sine laude approbatur. Päätös 1 Tiedekuntaneuvoston hyväksyi Maija-Liisa Pohdon ja Auli Äijala-Ojalan sosiaalityön informaatioteknologisen maisteriohjelman tutkielman SOSIAALITYÖ JA INFORMAATIOTEKNOLOGIA ja arvosteli sen lausunnon perusteella yksimielisesti arvolauseella cum laude approbatur. Päätös 2 Tiedekuntaneuvoston hyväksyi Matthew T. Armstrongin International Relations/Master s Degree Programme in Northern Resoursesin tutkielman INUVIALUIT FOOD SECURITY: Country Foods, Challenges and the Role of Human Security ja arvosteli sen lausunnon perusteella yksimielisesti arvolauseella lubenter approbatur.

13 Päätös 3 Päätös 4 Päätös 5 Päätös 6 Tiedekuntaneuvoston hyväksyi Kimmo Kähkösen ja Suvi Pekkalan sosiaalityön tutkielman SEMMOISENA VÄLIPORTAANA TAKAISIN NORMAALIIN ELÄMÄÄN. TUKEA PÄIHTEETTÖMYYTEEN JA TOISIIN MAHDOLLISUUKSIIN PÄIVÄKESKUKSESSA ja arvosteli sen lausunnon perusteella yksimielisesti arvolauseella magna cum laude approbatur. Tiedekuntaneuvoston hyväksyi Mari Putaansuun kansainvälisten suhteiden tutkielman TARINOITA PUNAISTEN LYHTYJEN ALTA NARRATIIVINEN ANALYYSI NAISTEN TOIMIJUUKSIEN JA SUBJEKTIVITEETTIEN MUOTOUTUMISESTA IHMISKAUPPAA VASTUSTAVAN KANSALAISJÄRJESTÖN LEHTIARTIKKELEISSA ja arvosteli sen lausunnon perusteella yksimielisesti arvolauseella magna cum laude approbatur. Tiedekuntaneuvoston hyväksyi Heli Rintahakan kansainvälisten suhteiden tutkielman ALUEELLISEN TOIMIJAN PAIKKA ALUEPOLIITTISESSA PUHEESSA. ALUEELLISEN TOIMIJAN ROOLIN KARTOITTAMISTA UUSIEN SOSIAALISTEN TILOJEN JA ALUEELLISTUMISEN AVULLA ja arvosteli sen lausunnon perusteella yksimielisesti arvolauseella non sine laude approbatur. Tiedekuntaneuvoston hyväksyi Markku Kipinän sosiologian tutkielman KOIRAN MERKITYKSET OMISTAJANSA ARJEN HYVINVOINNILLE ja arvosteli sen lausunnon perusteella yksimielisesti arvolauseella non sine laude approbatur. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Sihteeri Päätöksentekoon osallistuivat Juha Perttula, Merja Laitinen, Antti Syväjärvi, Marjo-Riitta Mattus ja Sanna Väyrynen. Juha Perttula Marketta Alakurtti

14 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari 7. Yleisten kirjallisten kuulustelujen järjestämisajankohdat kesällä 2009 Lapin yliopiston johtosäännön ( ) 19 kohdan 18 mukaan tiedekuntaneuvosto päättää yleisten kuulustelutilaisuuksien järjestämisestä. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnalla sekä matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnalla on yhteiset kuulustelupäivät. Esitys 1 Päätetään, että yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kesän 2009 yleiset kirjalliset kuulustelut pidetään perjantai klo perjantai klo perjantai klo Paikka: Fellman -sali ja luentosali 3 Opiskelijoiden tulee ilmoittautua kaikkiin kesätentteihin viimeistään perjantaina Esitys 2 Päätös 1 Päätetään, että ja pidettävien kesätenttien tulokset ovat nähtävillä viimeistään maanantaina ja tentin tulokset viimeistään perjantaina tiedekunnan ilmoitustaululla. Esityksen mukaan.

15 Päätös 2 Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Mervi Tikkanen

16 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari 8. Yleisten kirjallisten kuulustelujen järjestämisajankohdat lukuvuodella Lapin yliopiston johtosäännön ( ) 19 kohdan 18 mukaan tiedekuntaneuvosto päättää yleisten kuulustelutilaisuuksien järjestämisestä. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnalla sekä Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnalla on yhteiset kuulustelupäivät. Esitys Päätös Päätetään hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yleisten kirjallisten kuulustelujen ajankohdat lukuvuodelle liitteen mukaisesti (liite). Esityksen mukaan. LIITE. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Mervi Tikkanen

17 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari 9. Esitys ilmoittautumismenettelyn avulla kutsusta täytettävän Professor of Social work related to welfare issues määräaikaisen viran virantäyttöselosteeksi Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulossopimusneuvottelussa sovittiin, että Barents Cross Border University maisteriohjelmaa varten perustetaan professorin määräaikainen virka viideksi vuodeksi ( ). Viran täyttämistä varten tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan virantäyttöryhmän laatimaan esityksen virantäyttöselosteeksi. Virantäyttötyöryhmään kuuluvat Merja Laitinen, Anneli Pohjola ja Kyösti Urponen. Kutsuminen toteutetaan ilmoittautumismenettelyn avulla. Virkaan voi ilmoittautua ja virantäyttötyöryhmän esityksestä tiedekuntaneuvosto päättää voidaanko kutsumismenettelyyn ryhtyä. Asetuksessa korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä (1581/1991) sen 17 :n mukaan kutsumismenettelyn käyttämisestä professorin virkaa täytettäessä päättää rehtori ehdollepanoviranomaisen esityksestä hyväksyessään virantäyttöselosteen. Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain (856/91 muutettu 648/97) 5 :ssä säädetään, että viran täyttämistä varten korkeakoulun on laadittava hakijoita, asiantuntijoita ja asian käsittelyyn osallistuvia varten seloste. Siitä tulee käydä ilmi virkaa ja viran täyttämistä koskevat tiedot siten kuin asetuksella säädetään.

18 Virantäyttöselosteen on oltava korkeakoululta maksutta saatavissa, kun virka on julistettu haettavaksi. Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain (648/97) 10 :n mukaan professorin virka voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan kutsua erittäin ansioitunut henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan nimittää kutsusta vain henkilö, joka kiistatta on virkaan kelpoinen. Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä lausunnot asiantuntijoilta sen mukaan kuin 8 :ssä säädetään. Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen (1581/91 muutettu 462/98) 5 :n mukaan korkeakoulun kansleri tai, jos kansleria ei ole, rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen ehdollepanoviranomaisen esityksestä. Asetuksen mukaan ehdollepanoviranomainen voi päättää, että hakijan on liitettävä hakemukseensa lyhyt kirjallinen selostus täytettävän viran kannalta merkittävistä ansioistaan ja toiminnastaan. Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain (856/91) 6 :n mukaan hakijan on liitettävä hakemukseensa luettelo niistä julkaisuista ja muista töistä, joilla hän haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa virkaan. Julkaisujen ja muiden töiden toimittamisesta korkeakoululle säädetään asetuksella. Korkeakoulu voi ennen viran haettavaksi julistamista päättää asiantuntijoille toimitettavien julkaisujen ja muiden töiden enimmäismäärästä. Tällöin hakijan tulee asetetun rajoituksen mukaisesti hakemuksessaan ilmoittaa ne julkaisut ja muut työt, jotka on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuuttaan ja ansioitaan. Edelleen se voi päättää, että asiantuntijat antavat yhteisen lausunnon Englanninkielinen virantäyttöseloste toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja varajäsenille ennen kokousta ja viimeistään perjantaina Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93 muutettu 463/98) 2 :n mukaan ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen, että Professor of Social work related to welfare issues määräaikaisen viran hakijoilta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Päätettäneen, että Professor of Social work related to welfare issues määräaikaisen viran hakija voi liittää hakemukseensa enintään viisitoista (15) julkaisua.

19 Esitys 3 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätettäneen tehdä yliopiston rehtorille liitteen mukainen esitys Professor of Social work related to welfare issues määräaikaisen viran, vaativuustaso 8 11, virantäyttöselosteeksi. Määräaikainen virka on tarkoitus täyttää kutsusta ilmoittautumismenettelyä käyttäen. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. LIITE. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

20 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari 10. Esitys sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorin viran muuttaminen sosiaalityön, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön professorin viraksi an, sosiaalityön laitokseen sijoitettu sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorin virka on avoinna virkaan nimitetyn Kyösti Urposen siirryttyä eläkkeelle lukien. Ohjeiden mukaan professorin viran tultua avoimeksi tiedekuntaneuvosto tai johtokunta arvioi viran tarpeellisuuden ja mahdollisen uudelleenmäärittelyn ja tekee perustellun esityksen jatkotoimenpiteiksi yliopiston hallitukselle Sosiaalityön laitoksen johtaja professori Anneli Pohjola esittää liitteen mukaisesti, että sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorin virka muutettaisiin sosiaalityön, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön professorin viraksi. Anneli Pohjolan mukaan Sosiaalipolitiikka viran alana ei vastaa enää nykyistä koulutusrakennetta, vaikkakin sen sivuaineopetus on edelleen turvattava. Sosiaalityössä pyrkimyksenä on toiminta-alueeltaan laajan oppiaineen eri profiilialueiden erityisosaamisen saaminen katettua koulutuksessa aikaisempaa paremmin. Tätä varten koulutukseen on tuotettu kuluvana lukuvuonna esimerkiksi gerontologisen sosiaalityön suuntautumisopinnot. Jo aikaisemmin sosiaalityön informaatioteknologinen maisterikoulutus on vastannut tiettyihin yhteiskuntakehityksen haasteisiin. Sosiaalityön sisäisen ja myös muihin yliopistoihin nähden ulkoisen profiloitumisen toteuttamiseksi professorin virka on tarpeen määritellä uudelleen. Tarve on erityisesti sosiaalityön, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön

21 osaamiselle. Kyseessä on sosiaalityön ydinalueelle sijoittuva, laaja-alainen osaamisalue, jossa korostuvat niin perussosiaalityön kuin myös yleisyhteiskunnallisen ja rakenteellisen tason osaamisalueet. Kuntouttava sosiaalityö on sekä profiloiva että oppiaineen ydinosaamisen laaja-alaisesti kattava. Esitys Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, että se muuttaisi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sijoitetun sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorin viran sosiaalityön, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön professorin viraksi lukien. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

22 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari 11. Väittelyluvan myöntäminen YTM Pälvi Rantalalle ja väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Pälvi Rantalan kulttuurihistorian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Kalkkimaan papin paluut. Tulkintoja kylähullusta ja runoilijasta 1850-luvulta 2000-luvun alkuun" esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti FT Maarit Leskelä-Kärjen Turun yliopistosta ja VTT Jutta Ahlbeck-Rehnin Turun yliopistosta. Lausunnot on saatu ja niissä puolletaan väitösluvan myöntämistä. Pälvi Rantalalla ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista. Esitarkastuslausunnot liitteenä. Professori Marja Tuominen esittää, että YTM Pälvi Rantalan väitöstilaisuuteen kutsutaan vastaväittäjäksi FT Maarit Leskelä-Kärki Turun yliopistosta. Väitöspäiväksi on valittu lauantai alkaen kello 12 Fellman -salissa. Esitys 1 Päätettäneen myöntää yhteiskuntatieteiden maisteri Pälvi Rantalalle väittelylupa kulttuurihistorian alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Kalkkimaan papin paluut. Tulkintoja kylähullusta ja runoilijasta 1850-luvulta 2000-luvun alkuun. Esitys 2 Päätettäneen järjestää yhteiskuntatieteiden maisteri Pälvi Rantalan väitöstilaisuus lauantaina kello 12 alkaen Fellman- salissa.

23 Esitys 3 Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Pälvi Rantalan kulttuurihistorian alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Kalkkimaan papin paluut. Tulkintoja kylähullusta ja runoilijasta 1850-luvulta 2000-luvun alkuun" tarkastamista varten vastaväittäjäksi FT Maarit Leskelä- Kärki Turun yliopistosta sekä kustokseksi professori Marja Tuominen Lapin yliopistosta. Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

24 Tiedekuntaneuvosto Kokous Aika +Läsnä -Poissa 2/2009 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja, varadekaani +Syväjärvi Antti -Kilpeläinen Arja -Koikkalainen Saara +Mattus Marjo-Riitta +Ritola Ville +Kaurahalme Olli-Pekka -Tuominen Mari Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh SS04 alkaen klo 8.30 Varajäsenet -1. Kauppi Arto (Perttula, Syväjärvi) -2. Suikkanen Asko (Perttula, Syväjärvi) -1. Orjasniemi Tarja (Kilpeläinen, Mattus) -Luoma-aho Mika (Koikkalainen) +2. Väyrynen Sanna (Kilpeläinen, Mattus) -Kulmuni Katri -Vesa Anni +Bergman Mari 12. Modernin eheydestä postmodernin rikkonaisuuteen. Yhteiskunnan muutos sosiaalityön ammattilaisten tulkitsemana nimisen julkaisun ottaminen tiedekunnan julkaisusarjaan Sosiaalityön laitoksen johtaja Anneli Pohjola esittää, että Riikka Sutisen julkaisu Modernin eheydestä postmodernin rikkonaisuuteen. Yhteiskunnan muutos sosiaalityön ammattilaisten tulkitsemana otettaisiin julkaistavaksi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisusarjassa C. Työpapereita. Esitys Päätettäneen ottaa julkaisu Modernin eheydestä postmodernin rikkonaisuuteen. Yhteiskunnan muutos sosiaalityön ammattilaisten tulkitsemana Lapin yliopiston julkaisusarjaan ja julkaista se sarjassa LAPIN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA sarja C. Työpapereita. Painosmäärä on 50 kappaletta. Painatuskustannukset maksaa sosiaalityön laitos. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 2/2009, 18.2.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosato ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 4. Merja Laitisen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 5/2007; 23.5.2007 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Oliver Kronen väitöskirjan arvosteleminen 4. Muut asiat: YTM Sanna Väyrysen väitöskirjan

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle

5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitys Arktisen keskuksen erikoistutkijan viran siirtämiseksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja viran muuttaminen politiikkatieteiden

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

6. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuodelle valmistelevan työryhmän nimeäminen

6. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuodelle valmistelevan työryhmän nimeäminen ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. YTM Asta Niskalan väitöskirjan arvosteleminen 3. Ilmoitusasiat 4. Pro gradu tutkielmien tarkastajien määrääminen 5. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007;

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007; Lapin yliopisto Tiedekuntaneuvosto 7/2007; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Hallintotieteen yliopistonlehtorin viran täyttöön liittyvät toimenpiteet 4. Sosiaalityön

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7. syyskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 11/2009, 16.12.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO Kokous 3/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 3/2000 tiistaina 21.3.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 9/2009, 28.10.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa

3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa 5/2009; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa 4. Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus

Lisätiedot

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Auður H Ingólfsdóttirin väitöskirjan arvosteleminen 5 Anna Nikupeterin väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 6/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 6/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 6/2009, 11.6.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen. 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen alan valtakunnalliseen valintayhteistyöhön

3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen. 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen alan valtakunnalliseen valintayhteistyöhön ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009; ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009; ASIALISTA ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muutokset yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuodelle 2009 2010 valmistelevan työryhmän kokoonpanossa 4.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

6. Kansainvälisten suhteiden professorin (Professor of International Relations) viran täyttöön liittyvät toimenpiteet

6. Kansainvälisten suhteiden professorin (Professor of International Relations) viran täyttöön liittyvät toimenpiteet LAPIN TYLIOPISTO 6/2009; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Menetelmätieteiden laitoksen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2009 2010 4. Pro gradu tutkielmien

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3244 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2017 asialista

Kokouksen 3 / 2017 asialista Kokouksen 3 / 2017 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KM Liisa Ansalan väitöskirjan arvosteleminen 3. KM Antero Stenlundin väitöskirjan arvosteleminen 4. Kasvatustieteen apulaisprofessorin

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2016 1 28.09.2016 Aika 28.09.2016, 10:15-10:30 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2015 asialista

Kokouksen 8 / 2015 asialista Kokouksen 8 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. FL Outi Korpilähteen väitöskirjan arvosteleminen 4. KM Sirpa Perungan väitöskirjan arvosteleminen 5. Pro gradu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

6. Opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle / johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, yrittäjyysopinnot, Design Management

6. Opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle / johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, yrittäjyysopinnot, Design Management 0; 26.05.2010 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. M.Sc Tero Auvisen väitöskirjan arvosteleminen 4. YTM Marja Koukkarin väitöskirjan arvosteleminen 5. Pro gradu tutkielmien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 5/2009, 13.5.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailu- ja elämyspalveluiden emba-hanke 1.1.2009-31.12.2011 3. Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄ SKYL Ä N YL I OPI STO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 4.4.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30 SS04.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30 SS04. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot

4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon. 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon. 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 19.9.2007 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2016 1 20.01.2016 Aika 20.01.2016, 10:15-10:36 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2010; YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2010; YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunta PÖYTÄKIRJA Tiedekuntaneuvosto 9/2010; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. YTM Seppo Matinveden väitöskirjan arvosteleminen 4. YTM Katriina

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 11. päivänä kesäkuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen YTM Tanja Joonan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ja väitöstilaisuuden järjestäminen

5 Väittelyluvan myöntäminen YTM Tanja Joonan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ja väitöstilaisuuden järjestäminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2011 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailun

Lisätiedot