5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle"

Transkriptio

1 ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitys Arktisen keskuksen erikoistutkijan viran siirtämiseksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja viran muuttaminen politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi sekä esitys YTT Lassi Heinisen nimittämiseksi virkaan lukien 4. Esitys politiikkatieteiden yliopistonlehtorin perustamisesta yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja YTT Aini Linjakummun nimittäminen politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan alkaen 5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle HTL Aaro Tiilikaisen väitöstilaisuuden paikka ja työn ottaminen Acta sarjaan 7. Pro gradu tutkielmien tarkastajien määrääminen 8. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 9. Muutos yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaan lukuvuosille ja (kansainvälinen oikeus) 10. Muutos yleisten kirjallisten kuulustelujen järjestämisajankohtiin lukuvuodella Muut asiat Esitarkastajien määrääminen kasvatustieteiden maisteri Pentti Kortelaisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 12. Muut asiat Esitarkastajien määrääminen filosofian maisteri Ilpo Laitisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Autenttinen evaluaatioetiikka

2 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa voi hallintoelin ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallintoelin on päätösvaltainen kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityksen mukaan Tarmo Körkkö

3 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Ilmoitusasiat Opetusministeriön tutkijakoulujen käytänteet, liite 1. Päätös kansainvälisten suhteiden professorin viran haettavaksi julistamisen siirtämisestä, liite 2 Päätös Merkittiin tiedoksi. Tarmo Körkkö

4 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Esitys Arktisen keskuksen erikoistutkijan viran siirtämiseksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja viran muuttaminen politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi sekä esitys YTT Lassi Heinisen nimittämiseksi virkaan lukien Syyslukukauden 2006 loppupuolella käydyissä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulossopimusneuvotteluissa sovittiin, että Arktisesta keskuksesta siirtyy erikoistutkijan virka yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja että po. virka muutetaan politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi. Erikoistutkija Lassi Heininen on suostunut esitettyyn muutokseen. Arktinen keskus on myös suostunut siihen, että kyseessä oleva virka siirrettäisiin yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Varadekaani, yhteiskuntatutkimuksen laitoksen johtaja, kansainvälisten suhteiden yliassistentti, PhD esittää liitteen (liite 1) mukaisesti, että kyseessä oleva erikoistutkijan virka muutettaisiin politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien. Vaikka kyseessä olevaa virkaa ei määritellä kuuluvaksi kumpaankaan oppiaineeseen valtio oppiin tai kansainvälisiin suhteisiin, sen tehtäviin kuitenkin luetaan opetuksellisia ja yliopistoyhteisöllisiä tehtäviä molemmissa oppiaineissa. Viranhaltija tulee kuitenkin vastaamaan erityisesti oppiaineiden englanninkielisestä opetuksesta ja kansainvälisen maisteriohjelman kehittämisestä ja toteutuksesta. Politiikkatieteiden yliopistonlehtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa joko kansainvälisten suhteiden tai valtio opin tieteenalalta (asetus mahdollistaa poikkeamisen). Viran tehtävien hoito edellyttää aktiivista osallistumista tiedekunnan työyhteisön toimintaan, eli käytännössä viikoittaista läsnäoloa Rovaniemellä. Lassi Heinisellä on virkaan vaadittava tutkinto. Heininen on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna Lassi Heininen on nimitetty vuonna 2002 Oulun yliopistoon geopolitiikan, erityisesti pohjoisten alueiden problematiikan dosentiksi. Lassi Heinisellä on nimikirjaotteen mukaan virkaan vaadittava kielitaito.

5 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka on tarkoitettu pysyväksi. Yliopistonlehtorin vaativuustaso on 5 7. Kyseessä oleva yliopistonlehtorin virka on opetuspainotteinen. Liitteenä Lassi Heinisen nimikirjanote (liite 2). Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, että se siirtäisi Arktiseen keskukseen sijoitetun erikoistutkijan (Lassi Heininen) viran yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, että se muuttaisi erikoistutkijan viran politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien. Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, mikäli se muuttaa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan siirretyn erikoistutkijan viran politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi, että se nimittäisi politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan YTT Lassi Heinisen lukien. Tarmo Körkkö

6 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Esitys politiikkatieteiden yliopistonlehtorin perustamisesta yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja YTT Aini Linjakummun nimittäminen politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan alkaen Vuotta 2007 koskevissa tulossopimusneuvotteluissa sovittiin, että kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan virka siirretään yhteisen opetuksen yksiköstä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan vahvistamaan sen politiikkatieteellistä profiilia perustamalla tiedekuntaan politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virka lukien. Aini Linjakumpu on suostunut järjestelyyn. Varadekaani, yhteiskuntatutkimuksen laitoksen johtaja, kansainvälisten suhteiden yliassistentti, PhD esittää, että tiedekunta esittäisi yliopiston hallitukselle perustettavaksi tällä resurssilla politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viran lukien (liite 1). Vaikka virkaa ei määritellä kuuluvaksi kumpaankaan oppiaineeseen, valtio oppiin tai kansainvälisiin suhteisiin, sen tehtäviin kuitenkin luetaan opetuksellisia ja yliopistoyhteisöllisiä tehtäviä molemmissa oppiaineissa. Viranhaltija tulee vastaamaan erityisesti valtio opin maisterivaiheen opinnoista ja jatkokoulutuksesta. Politiikkatieteiden yliopistonlehtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa joko kansainvälisten suhteiden tai valtio opin tieteenalalta. Viran tehtävien hoito edellyttää aktiivista osallistumista tiedekunnan työyhteisön toimintaan, eli käytännössä viikoittaista läsnäoloa Rovaniemellä. Aini Linjakummulla on virkaan vaadittava tutkinto. Linjakumpu on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna 1999 Lapin yliopistossa. Aini Linjakumpu on Tampereen yliopistossa tutkijana yhteensä noin kolme vuotta, kansainvälisten suhteiden assistenttina noin 17 kuukautta Lapin yliopistossa, valtioopin lehtorina Lapin yliopistossa 7 kuukautta. Linjakumpu on toiminut kansainvälisten suhteiden professorin viran hoitajana lukien nykyisen määräyksen päättyessä Linjakumpu on nimitetty Lapin yliopiston kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajaksi YTT Aini Linjakummulla on nimikirjaotteen mukaan virkaan vaadittava kielitaito.

7 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka on tarkoitettu pysyväksi. Yliopistonlehtorin vaativuustaso on 5 7. Puheena oleva yliopistonlehtorin virka on tutkimuspainotteinen. Liitteenä Aini Linjakummun nimikirjanote ja julkaisuluettelo (liite 2). Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, että se siirtäisi kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan (Aini Linjakumpu) viran yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, että se muuttaisi kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien. Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, mikäli se muuttaa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan siirretyn kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi, että se nimittäisi politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan YTT Aini Linjakummun lukien. Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Tarmo Körkkö

8 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle Sosiologian, erityisesti aluekehityksen ja konkreettisen sosiaalitutkimuksen professori Asko Suikkanen hakee liitteen mukaisesti palkatonta virkavapautta ajalle Virkavapausanomuksen syynä on raportin kirjoittaminen Työympäristöpolitiikan periaatteet ja konseptit pohjoismaissa hankkeesta. Hankkeen rahoittajana toimii Sosiaali ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Lapin yliopistonjohtosäännön liitteen mukaan virkavapauden myöntää se hallintoelin, jolla on toimivalta nimittää tai ottaa vastaavaksi ajaksi kyseiseen virkasuhteeseen tai tehtävään. Esitys Päätös Päätettäneen myöntää sosiologian, erityisesti aluekehityksen ja konkreettisen sosiaalitutkimuksen professori Asko Suikkaselle virkavapaus professuuristaan ajalle hankeraportin kirjoittamista varten. Tarmo Körkkö

9 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh HTL Aaro Tiilikaisen väitöstilaisuuden paikka ja työn ottaminen Acta sarjaan Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto myönsi kokouksessaan väittelyluvan hallintotieteiden lisensiaatti Aaro Tiilikaisen hallintotieteen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle "Teoriassa kyllä Resurssiriippuvuuksien vaikutukset seutujen hallintaan kolmella kaupunkiseudulla. Tiilikaisen väitöstilaisuus järjestetään lauantaina kello 12 alkaen Kemi Tornion ammattikorkeakoulun Auditorio Sauvossa, osoite Valtakatu 22, Kemi. Hallintotieteiden lisensiaatti Aaro Tiilikaisen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle määrättiin Teoriassa kyllä Resurssiriippuvuuksien vaikutukset seutujen hallintaan kolmella kaupunkiseudulla" määrättiin tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Arto Haveri Tampereen yliopistosta sekä kustokseksi professori Jari Stenvall Lapin yliopistosta. Esitys Päätös Päätettäneen ottaa hallintotieteiden lisensiaatti Aaro Tiilikaisen hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus "Teoriassa kyllä Resurssiriippuvuuksien vaikutukset seutujen hallintaan kolmella kaupunkiseudulla Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Painosmäärä on 100 kappaletta ja kustannukset maksetaan yhteiskuntatutkimuksen laitoksen määrärahoista. Tarmo Körkkö

10 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Pro gradu tutkielmien tarkastajien määrääminen Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) Esitys Päätetään määrätä seuraaville pro gradu tutkielmille tarkastajat: 1) Kansainväliset suhteet Sanna Paala: PAIKALLINEN GLOBAALISSA: POROMIESTEN VÄYLÄT KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN VAIKUTUSPIIRIIN INARIN METSÄKIISTAN TAPAUKSESSA Tarkastajat: Professori (ma) Aini Linjakumpu ja yliassistentti 2) Kansainväliset suhteet Toni Raja Hanhela: INTERNETIN VAIKUTUS VALTIOIDEN TURVALLISUUSYMPÄRISTÖN MUUTOKSEEN: Diskurssianalyyttinen tutkimus valtiotoimijoiden julkilausumista Yhdistyneiden Kansakuntien tietoyhteiskuntahuippukokouksessa Tarkastajat: Professori (ma) Aini Linjakumpu ja yliassistentti 3) Sosiaalityö Anna Kärkkäinen: LASTENSUOJELUASIAKKUUDEN ALKU alkutilanne dokumentteina sekä asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmista Tarkastajat: Professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö ja tutkijatohtori Merja Laitinen 4) Sosiaalityö Riikka Puurunen: B LUOKAN IHMISIÄ? TILAPÄISEN OLESKELULUVAN SAANEIDEN PAKOLAISTEN HYVINVOINTI Tarkastajat: Professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö ja tutkijatohtori Merja Laitinen

11 5) Sosiologia Arja Kokkonen: KUN KAIVOS TULEE KYLÄÄN Tutkimus tuhkakyläläisten paikkasuhteesta Tarkastajat: Professori Merja Kinnunen ja lehtori (ma) Jarno Valkonen Päätös Mikko Vehkaperä

12 8. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) ) Sosiaalityö Anna Kärkkäinen: LASTENSUOJELUASIAKKUUDEN ALKU alkutilanne dokumentteina sekä asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmista Tarkastajat: Professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö ja tutkijatohtori Merja Laitinen Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 1). Arvosanaehdotus cum laude approbatur 2) Sosiaalityö Riikka Puurunen: B LUOKAN IHMISIÄ? TILAPÄISEN OLESKELULUVAN SAANEIDEN PAKOLAISTEN HYVINVOINTI Tarkastajat: Professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö ja tutkijatohtori Merja Laitinen Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 2). Arvosanaehdotus lubenter aprobatur 3) Sosiaalityö Mia Korhonen: KOKEMUKSIA SIJAISPERHEEN ARJESTA Tarkastajat: Professori (ma) Kaisa Kostamo Pääkkö ja tutkijatohtori Merja Laitinen Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 3). Arvosanaehdotus non sine laude aprobatur. 4) Kansainväliset suhteet Sanna Paala: PAIKALLINEN GLOBAALISSA: POROMIESTEN VÄYLÄT KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN VAIKUTUSPIIRIIN INARIN METSÄKIISTAN TAPAUKSESSA Tarkastajat: Professori (ma) Aini Linjakumpu ja yliassistentti Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 4). Arvosanaehdotus magna cum laude approbatur 5) Kansainväliset suhteet Toni Raja Hanhela: INTERNETIN VAIKUTUS VALTIOIDEN TURVALLISUUSYMPÄRISTÖN MUUTOKSEEN: Diskurssianalyyttinen tutkimus

13 valtiotoimijoiden julkilausumista Yhdistyneiden Kansakuntien tietoyhteiskuntahuippukokouksessa Tarkastajat: Professori (ma) Aini Linjakumpu ja yliassistentti Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 5). Arvosanaehdotus cum laude approbatur 6) Sosiologia Arja Kokkonen: KUN KAIVOS TULEE KYLÄÄN Tutkimus tuhkakyläläisten paikkasuhteesta Tarkastajat: Professori Merja Kinnunen ja lehtori (ma) Jarno Valkonen Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 6). Arvosanaehdotus cum laude approbatur Päätös 1 hyväksyi Anna Kärkkäisen sosiaalityön tutkielman LASTENSUOJELUASIAKKUUDEN ALKU alkutilanne dokumentteina sekä asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmista ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella cum laude approbtur. Päätös 2 Päätös 3 hyväksyi Riikka Puurusen sosiaalityön tutkielman B LUOKAN IHMISIÄ? TILAPÄISEN OLESKELULUVAN SAANEIDEN PAKOLAISTEN HYVINVOINTI ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella lubenter approbatur. hyväksyi Mia Korhosen sosiaalityön tutkielman KOKEMUKSIA SIJAISPERHEEN ARJESTA ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella non sine laude approbatur. Päätös 4 hyväksyi Sanna Paalan kansainvälisten suhteiden tutkielman PAIKALLINEN GLOBAALISSA: POROMIESTEN VÄYLÄT KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN VAIKUTUSPIIRIIN INARIN METSÄKIISTAN TAPAUKSESSA ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella magna cum laude approbatur. Päätös 5 hyväksyi Toni Raja Hanhelan kansainvälisten suhteiden tutkielman INTERNETIN VAIKUTUS VALTIOIDEN TURVALLISUUSYMPÄRISTÖN MUUTOKSEEN: Diskurssianalyyttinen tutkimus valtiotoimijoiden julkilausumista Yhdistyneiden Kansakuntien tietoyhteiskuntahuippukokouksessa ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella cum laude approbatur. Päätös 6 hyväksyi Arja Kokkosen sosiologian tutkielman KUN KAIVOS TULEE KYLÄÄN Tutkimus tuhkakyläläisten paikkasuhteesta ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella cumude approbatur. Päätöksentekoon kohtien 1 6 osalta osallistuivat, Jari Stenvall, Kaisa Kostamo Pääkkö, Tarja Orjasniemi ja Jukka Sankala. Sihteeri Marketta Alakurtti

14 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Muutos yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaan lukuvuosille ja (kansainvälinen oikeus) Lapin yliopiston johtosäännön ( ) 19 mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat. hyväksyi tiedekunnan opetussuunnitelman lukuvuosille ja kokouksessaan Hyväksytty opetussuunnitelma on kaksivuotinen eikä siihen tule tehdä suuria muutoksia väliaikana. Opinto oppaasta joudutaan kuitenkin ottamaan uusi painos, joten tekniset tarkistukset ja pienet päivitykset ovat mahdollisia. Kansainvälisten suhteiden opiskelijoille tarkoitetun kansainvälisen oikeuden sivuainekokonaisuuden opetussuunnitelmaan on tullut tarkennus. Tulevalla lukukaudella aineopintojen suorittaminen on mahdollista kokonaisuudessaan. Päivitetty kurssikuvaus on esityslistan liitteenä (liite). Esitys Päätetään hyväksyä muutos kansainvälisen oikeuden opetussuunnitelmaan lukuvuodelle liitteen mukaisesti (liite). Päätös LIITE. Mikko Vehkaperä

15 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Muutos yleisten kirjallisten kuulustelujen järjestämisajankohtiin lukuvuodella Lapin yliopiston johtosäännön ( ) 19 kohdan 18 mukaan tiedekuntaneuvosto päättää yleisten kuulustelutilaisuuksien järjestämisestä. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnalla ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnalla on yhteiset kuulustelupäivät. Kuulustelupäivät hyväksyttiin tiedekuntaneuvostojen kokouksissa Tenttipäivistä maaliskuun tenttipäivä ajoittuu perjantaille Samaan aikaan järjestetään kuitenkin Lapin yliopistossa sosiologipäivät ja isot luentosalit on varattu. Yleistä tenttiä ei kannata hajauttaa moniin pikkusaleihin, joten tenttipäivää on vaihdettava. Esitys Päätös Päätetään, että maaliskuun 2008 yleinen kirjallinen kuulustelu siirretään pidettäväksi keskiviikkona 19.3., jolloin ilmoittautuminen siihen päättyy maanantaina Muut tenttipäivät pysyvät ennallaan (liite). LIITE Mikko Vehkaperä

16 LIITE. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yleiset kirjalliset kuulustelut Syyslukukaudella 2007 pe klo ilmoittautuminen viimeistään ti 4.9. pe klo ilmoittautuminen viimeistään ti pe klo ilmoittautuminen viimeistään ti pe klo ilmoittautuminen viimeistään ti pe klo ilmoittautuminen viimeistään ti Kevätlukukaudella 2008 pe klo ilmoittautuminen viimeistään ti 8.1. pe 8.2. klo ilmoittautuminen viimeistään ti pe klo ilmoittautuminen viimeistään ti ke klo ilmoittautuminen viimeistään ma pe klo ilmoittautuminen viimeistään ti 8.4. pe klo ilmoittautuminen viimeistään ti 6.5. Kuulustelut pidetään Fellman salissa ja luentosalissa 3, Yliopistonkatu 8.

17 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Muut asiat Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa voi hallintoelin ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Esitys 1 Päätettäneen ottaa kiireellisenä käsittelyyn esitarkastajien määrääminen kasvatustieteiden maisteri Pentti Kortelaisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Sosiaalityön laitoksen varajohtaja, professori (ma.) Petri Kinnunen pyytää tiedekuntaa määräämään esitarkastajat kasvatustieteiden maisteri Pentti Kortelaisen väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Kadonneet kylät elävät suvut Luovutettu Sallan alue sosiaalisen liikkuvuuden sekä kylien ja sukujen muotoutumisen valossa tarkasteltuna. Kinnunen esittää esitarkastajiksi määrättäväksi suostumustensa mukaisesti professori Pauli Niemelää Kuopion yliopistosta ja sosiaali ja terveysosaston johtaja, YTT Kari Virolaista Oulusta. Pentti Kortelaisella ei ole huomautettavaa esitarkastajien valinnasta. Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen. Esitys 2 Päätettäneen määrätä kasvatustieteiden maisteri Pentti Kortelaisen sosiaalityön alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Kadonneet kylät elävät suvut Luovutettu Sallan alue sosiaalisen liikkuvuuden sekä kylien ja sukujen muotoutumisen valossa tarkasteltuna esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Pauli Niemelä Kuopion yliopistosta ja sosiaali ja terveysosaston johtaja, YTT Kari Virolainen Oulusta.

18 Päätös 1 Päätös 2 Tarmo Körkkö

19 12. Muut asiat Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa voi hallintoelin ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Esitys 1 Päätettäneen ottaa kiireellisenä käsittelyyn Esitarkastajien määrääminen filosofian maisteri Ilpo Laitisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Autenttinen evaluaatioetiikka. Julkishallinnon professori Jari Stenvall pyytää tiedekuntaa määräämään esitarkastajat Ilpo Laitisen väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Autenttinen evaluaatioetiikka. Stenvall esittää esitarkastajiksi määrättäväksi suostumustensa mukaisesti professori Pertti Ahosen Tampereen yliopistosta ja professori Turo Virtasen Helsingin yliopistosta. Ilpo Laitisella ei ole huomautettavaa esitarkastajien valinnasta. Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen. Esitys 2 Päätettäneen määrätä filosofian maisteri Ilpo Laitisen hallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Autenttinen evaluaatioetiikka esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Pertti Ahonen Tampereen yliopistosta ja professori Turo Virtanen Helsingin yliopistosta. Päätös 1 Päätös 2 Tarmo Körkkö

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 5/2007; 23.5.2007 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Oliver Kronen väitöskirjan arvosteleminen 4. Muut asiat: YTM Sanna Väyrysen väitöskirjan

Lisätiedot

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosato ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 4. Merja Laitisen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 19.9.2007 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30.

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 9/2009, 28.10.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007;

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007; Lapin yliopisto Tiedekuntaneuvosto 7/2007; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Hallintotieteen yliopistonlehtorin viran täyttöön liittyvät toimenpiteet 4. Sosiaalityön

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2008, 1.10.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 3. Ilmoitusasiat 4. KTT, professori (ma.) Janne Järvisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2008, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2008, 19.11.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 5/2009, 13.5.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailu- ja elämyspalveluiden emba-hanke 1.1.2009-31.12.2011 3. Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 2/2009, 18.2.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3244 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen. 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen alan valtakunnalliseen valintayhteistyöhön

3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen. 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen alan valtakunnalliseen valintayhteistyöhön ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 11/2009, 16.12.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa

3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa 5/2009; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa 4. Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2007, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2007, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 11/2007, 19.12.2007 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran täyttöön liittyvät toimenpiteet 3.

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30 SS04.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30 SS04. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06 1 341 3236 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen

Lisätiedot

2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen. 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen. 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 2/2009; ASILAISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 1/2009, 28.1.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen FT Osmo Pekosen väitöskirjaksi tarkoitetulle

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2007; Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2007; Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Muut asiat Sosiaalityön professorin

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi JOHTOKUNTA 12.06.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan nimeäminen 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus 5 Tutkijan

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648,

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 2/2009 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 10.2.2009 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Jäsen Asiat: Varajäsen Asiat: Professori

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7. syyskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas lukuvuosille Maarit Pallarin väitöskirjan arvosteleminen

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas lukuvuosille Maarit Pallarin väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017 valmistelevan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 4/2009, 15.4.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Filosofian tohtori Juha-Antti Lambergin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla 1.8.2018 lukien 5 Mika Laakkosen

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus HALLITUS 12.2.2003 Kokous 2/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus 5 Kansainvälisten

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot