Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30."

Transkriptio

1 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello Kokous alkaa ls 6:ssa kuntoutuksen sosiaalipolitiikan dosentuuria hakeneen YTT Vappu Karjalaisen opetusnäytteellä Kuntoutuksen sosiaalisen ulottuvuuden jäsennyksiä ja jatkuu ss 5:ssa. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta esteestä pyydetään välittömästi ilmoittamaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kansliaan Marketta Alakurtille puh tai Dekaani Juha Perttula JAKELU: n jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

2 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 8/2007; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ronja Rödinfjordin pro gradu työn arvostelu 4. Pro gradu tutkielmien tarkastajien määrääminen 5. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 6. Valintaperusteiden ja opetussuunnitelman hyväksyminen Oulussa toteutettavaan työvoimakoulutukseen (YTM, pääaine sosiaalityö) 7. Esitykset sosiaalityön professorin ja sosiaalityön lehtorin määräaikaisten virkojen perustamiseksi lukien saakka 8. Yhteiskuntatieteiden tohtori Vappu Karjalaisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 9. Julkisoikeuden professori Ilpo Paason sairaudesta aiheutuneen virkavapauden aiheuttamat viranhoitojärjestelyt 10. Väittelyluvan myöntäminen YTM Kerttu Weissenfeltin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 11. Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä nimisen julkaisun ottaminen tiedekunnan julkaisusarjaan 12. Muut asiat

3 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Luoma-aho Mika, varadekaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Antikainen Jari (Luoma-aho) Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa voi hallintoelin ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallintoelin on päätösvaltainen kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös

4 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Ilmoitusasiat Luoma-aho Mika, varadekaani Antikainen Jari (Luoma-aho) - rehtorin päätös (drno 2/134/07): Projektinhallintajärjestelmän käyttöönottohankkeen asettaminen, liite 1 - rehtorin päätös (drno 3/134/07): Täydentävän rahoituksen taloushallinnon työryhmän asettaminen, liite 2

5 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Luoma-aho Mika, varadekaani 3. Ronja Rödinfjordin pro gradu -työn arvostelu Antikainen Jari (Luoma-aho) Lapin yliopiston johtosäännön 19 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu arvostella pro gradu -työt. Ronja Rödinfjordin pro gradu -työ oli tiedekuntaneuvoston arvosteltavana Työn tarkastajat, sosiologian professori Merja Kinnunen ja sosiologian lehtori (ma) Jarno Valkonen, esittivät lausunnossaan työn arvosanaksi yksimielisesti cum laude approbatur (liite 1). Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opintoja koskevien ohjeiden ja määräyksien mukaan opiskelijalla on oikeus pyytää tutkielmansa arvostelun siirtämistä tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen ja esittää tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa käsittelyä varten oma vastineensa tai vetää tutkielma pois korjausten tekemistä varten. Ronja Rödingfjord ilmoitti lähetetyllä sähköpostilla pyytävänsä lykkäystä pro gradu -työnsä tiedekuntaneuvoston arvosteluun (liite 2). Rödingfjord on jättänyt tarkastajien lausunnosta vastineen tiedekuntakäsittelyä varten (liite 3). Rödingfjordin mielestä tarkastajien kritiikki työtä kohtaan on aiheetonta. Tarkastajat ovat perehtyneet vastineeseen, mutta eivät nähneet syytä muuttaa arvostelulausuntoaan. Objektiivisuden varmistamiseksi tiedekuntaneuvostolla on mahdollisuus määrätä pro gradu -työlle kolmas tarkastaja. Esitys Päätettäneen määrätä Ronja Rödingfordin pro gradu -tutkielmalle kolmanneksi tarkastajaksi johtaja, YTT Leena Suopajärvi Lapin yliopiston alueellisista tutkimuspalveluista. Päätös

6 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Luoma-aho Mika, varadekaani 4. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen Antikainen Jari (Luoma-aho) Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) Esitys Päätetään määrätä seuraaville pro gradu -tutkielmille tarkastajat: 1) Hallintotiede Tero Memonen: INNOVAATIOTOIMINTA, KUMPPANUUS JA OHJELMAPERUSTEINEN HANKETOIMINTA LAPISSA Tarkastajat: Professori Jari Stenvall ja tutkija Pekka Juntunen 2) Julkisoikeus Rea Räisänen: TYÖNJAON MUUTOKSET JA OIKEUDELLISEN VASTUUN JAKAUTUMINEN LÄÄKÄRIN JA SAIRAANHOITAJAN VÄLILLÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ ANNETUN LAIN 2.2 :N KANNALTA Tarkastajat: Professori (ma) Arto Kauppi ja lehtori (ma) Jari Antikainen 3) Sosiaalityö Kaisa Happo: PERIAATE, ETTÄ PERHE ON ENNEN TYÖTÄ. Korkeakoulutettujen vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta, sekä lasten hyvinvoinnista. Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja professori (ma) Merja Laitinen. 4) Sosiaalityö Matti Keränen: IHMISEN VIRKA HAETTAVANA! TUTKIMUS VAPAAEHTOISTYÖNKESKUKSEN TOIMINNASTA JA YKSILÖTUKISUHDETYÖSTÄ Tarkastajat: Professori (ma) Merja Laitinen ja Kaisa Kostamo-Pääkkö 5) Sosiaalityö Mervi Tiainen: KOULUONGELMISTA TYÖELÄMÄÄN Tutkimus nuorten kouluongelmista ja niiden vaikutuksista tulevaisuuteen Tarkastajat: Professori Anneli Pohjola ja lehtori (ma) Sanna Väyrynen

7 6) Valtio-oppi Tapio Nykänen: VALTION RAJAPINNALLA. Käsivarren porosaamelaiset suvereenin haastajina Tarkastajat: Lehtori Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Aini Linjakumpu

8 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Luoma-aho Mika, varadekaani Antikainen Jari (Luoma-aho) 5. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) ) Sosiaalityö Kaisa Happo: PERIAATE, ETTÄ PERHE ON ENNEN TYÖTÄ. Korkeakoulutettujen vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta, sekä lasten hyvinvoinnista. Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja professori (ma) Merja Laitinen. Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 1). Arvosanaehdotus non sine laude approbatur. 2) Sosiaalityö Matti Keränen: IHMISEN VIRKA HAETTAVANA! TUTKIMUS VAPAAEHTOISTYÖNKESKSUKSEN TOIMINNASTA JA YKSILÖTUKISUHDETYÖSTÄ Tarkastajat: Professori (ma) Merja Laitinen ja Kaisa Kostamo-Pääkkö Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 2). Arvosanaehdotus magna cum laude approbatur. 3) Sosiaalityö Mervi Tiainen: KOULUONGELMISTA TYÖELÄMÄÄN Tutkimus nuorten kouluongelmista ja niiden vaikutuksista tulevaisuuteen Tarkastajat: Professori Anneli Pohjola ja lehtori (ma) Sanna Väyrynen Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 3). Arvosanaehdotus non sine laude approbatur. 4) Valtio-oppi Tapio Nykänen: VALTION RAJAPINNALLA. Käsivarren porosaamelaiset suvereenin haastajina Tarkastajat: Lehtori Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Aini Linjakumpu Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 4). Arvosanaehdotus eximia cum laude approbatur.

9 5) Sosiaalityö Kirsi Alatalo: MENETETTY ISYYS? Miesten kertomuksia isyyden menettämisen kokemuksista ja selviytymisestä Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja professori Merja Laitinen Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 5). Arvosanaehdotus eximia cum laude approbatur. 6) Hallintotiede Tero Memonen: INNOVAATIOTOIMINTA, KUMPPANUUS JA OHJELMAPERUSTEINEN HANKETOIMINTA LAPISSA Tarkastajat: Professori Jari Stenvall ja tutkija Pekka Juntunen Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 6 ja 7). Arvosanaehdotus cum laude approbatur.

10 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Luoma-aho Mika, varadekaani Antikainen Jari (Luoma-aho) 6. Valintaperusteiden ja opetussuunnitelman hyväksyminen Oulussa toteutettavaan työvoimakoulutukseen (YTM, pääaine sosiaalityö) Lapin yliopisto on tehnyt koulutustarjouksen, jonka Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus on hyväksynyt. Tarjous koskee Oulun kaupungissa järjestettävää Ylemmän korkeakoulututkinnon loppuunsaattaminen koulutusta. Kyseessä on koulutus, jossa koulutettavat saavat yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon sosiaalityö pääaineena. Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa. Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömyysuhan alaiset epäpätevät sosiaalityöntekijät, joiden työmarkkinoilla pysymisen edellytykset vaikeutuivat sosiaalihuollon kelpoisuuslain tiukentumisen myötä. Kohderyhmään sisältyy alalla pitkään toimineita vailla kelpoisuutta ja ikääntyviä työntekijöitä, joiden tutkinnon loppuunsaattaminen kestää enintään kaksi vuotta. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus joko Lapin yliopistossa tai muussa yliopistossa. Valinnan koulutusryhmään kuuluvista opiskelijoista tekee työvoimatoimisto. Mikäli koulutuksen osallistuja ei ole jo Lapin yliopiston opiskelija, voi hän hakeutua Lapin yliopiston opiskelijaksi normaalien valintamenettelyjen kautta joko siirto-opiskelijana tai aikaisemman tutkinnon pohjalta suoraan maisteriopintoihin (liite 1). Koulutusryhmän opiskelijoiden osalta kevään hakuajasta ja kiintiöistä voitaneen poiketa. Koulutusryhmään valitaan pääasiassa opiskelijoita, joilla on realistinen mahdollisuus valmistua koulutuksen aikana eli kahdessa vuodessa. Opetussuunnitelmat, joita koulutuksessa käytetään, ovat Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa (yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaine sosiaalityö), liite 2. Opetus tulee järjestää opetussuunnitelman mukaisena ja koulutuksen järjestäjien tulee olla Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Kurssin vastuuopettajan luvalla opettajana voi toimia myös vieraileva luennoitsija. Koulutuksen hankintasopimusta ei vielä ole allekirjoitettu, joten kaikki esitykset joudutaan tekemään ehdollisina.

11 Esitys 1 Päätettäneen hyväksyä, että työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettävien yhteiskuntatieteiden (kandidaatin ja) maisterin tutkintoihin johtavan koulutuksen osallistujat voivat hakeutua Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijoiksi sosiaalityö pääaineena myös kevään hakuajan ja kiintiöiden ulkopuolella edellyttäen, että koulutuksen hankintasopimus allekirjoitetaan. Esitys 2 Päätettäneen hyväksyä työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettävien yhteiskuntatieteiden (kandidaatin ja) maisterin tutkintoihin johtavan koulutuksen opinnot vastaamaan tiedekunnan opintoja siltä osin, kun ne järjestetään tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisina edellyttäen, että koulutuksen hankintasopimus allekirjoitetaan.

12 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Luoma-aho Mika, varadekaani Antikainen Jari (Luoma-aho) 7. Esitykset sosiaalityön professorin ja sosiaalityön lehtorin määräaikaisten virkojen perustamiseksi lukien saakka Lapin yliopisto on tehnyt koulutustarjouksen, jonka Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus on hyväksynyt. Tarjous koskee Oulun kaupungissa järjestettävää Ylemmän korkeakoulututkinnon loppuunsaattaminen koulutusta. Kyseessä on koulutus, jossa koulutettavat saavat yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon sosiaalityö pääaineena. Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa. Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömyysuhan alaiset epäpätevät sosiaalityöntekijät, joiden työmarkkinoilla pysymisen edellytykset vaikeutuvat sosiaalihuollon kelpoisuuslain tiukentumisen myötä. Kohderyhmään sisältyy alalla pitkään toimineita vailla kelpoisuutta ja ikääntyviä työntekijöitä sekä alalle siirtyviä lähialan koulutuksen omaavia sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Opetussuunnitelmat, joita koulutuksessa käytetään ovat Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa (yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, pääaine sosiaalityö). Hyväksytyn koulutustarjouksen kokonaishintaan on budjetoitu määrärahat kahdelle vuodelle sosiaalityön professorin määräaikaiseen virkaan (vaativuusluokka 7 9) ja sosiaalityön lehtorin määräaikaiseen virkaan (vaativuusluokka 5 7). Koulutuksen hankintasopimusta ei vielä ole allekirjoitettu, joten kaikki esitykset joudutaan tekemään ehdollisina. Lapin yliopiston johtosäännön liitteen mukaan esitykset opetus- ja tutkimusviroista tekee tiedekuntaneuvosto ja virat perustaa yliopiston hallitus. Esitys 1 Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi sosiaalityön professorin (vaativuusluokka 7 9) määräaikaisen viran alkaen saakka yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, edellyttäen, että koulutuksen hankintasopimus allekirjoitetaan. Viran sijoituspaikkana on Oulun kaupunki.

13 Esitys 2 Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi sosiaalityön lehtorin (vaativuusluokka 5 7) määräaikaisen viran alkaen saakka yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, edellyttäen, että koulutuksen hankintasopimus allekirjoitetaan. Viran sijoituspaikkana on Oulun kaupunki. Päätös 1 Päätös 2

14 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Luoma-aho Mika, varadekaani Antikainen Jari (Luoma-aho) 8. Yhteiskuntatieteiden tohtori Vappu Karjalaisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet Yhteiskuntatieteiden tohtori Vappu Karjalainen on hakenut päiväämällään kirjeellä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan kuntoutuksen sosiologian dosentiksi. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto totesi, että yhteiskuntatieteiden tohtori Vappu Karjalaisen kiinnittäminen Lapin yliopistoon on opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista. Samalla tiedekuntaneuvosto vahvisti yhteiskuntatieteiden tohtori Vappu Karjalaisen hakeman dosentuurin nimeksi kuntoutuksen sosiaalipolitiikan dosentti. Edelleen kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti määrätä suostumuksensa mukaisesti professori Ilmari Rostilan Porin korkeakouluyksiköstä ja dosentti Eeva Leinon Kuopion yliopistosairaalasta antamaan asiantuntijalausuntonsa Vappu Karjalaisen kelpoisuudesta hänen hakemaansa kuntoutuksen sosiaalipolitiikan dosentin virkaan. Eeva Leino ilmoitti myöhemmin, ettei hän voi ottaa tehtävää vastaan joten Leinon tilalle määrättiin uudeksi asiantuntijaksi suostumuksensa mukaisesti kehittämispäällikkö Simo Mannila Stakesista tiedekuntaneuvoston pidetyssä kokouksessa. Molemmat asiantuntijalausunnot ovat saapuneet ja ne on toimitettu Vappu Karjalaiselle. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n 1 momentin mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yliopistoasetuksen 8 :n 3 momentin mukaan hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Vappu Karjalainen antaa luentosalissa 6, alkaen kello 8.30 opetusnäytteensä kuntoutuksen sosiaalipolitiikan dosentuuria varten. Opetusnäytteen aihe on

15 Kuntoutuksen sosiaalisen ulottuvuuden jäsennyksiä. Opetusnäytteen antamista koskevat ohjeet liitteenä (liite 1). Liitteenä YTT Vappu Karjalaisen hakemusasiakirjat sekä asiantuntijalausunnot (liitteet 2-4). Kuntoutuksen sosiaalipolitiikan dosentuuria hakeneella YTT Vappu Karjalaisella voidaan katsoa nimikirjaotteen ja curriculum vitaen perusteella olevan sellainen taito ja kyky, jota kuntoutuksen sosiaalipolitiikan dosentuurin menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nimikirjatietojen mukaan Vappu Karjalaisella on myös dosentuuriin vaadittava kielitaito. Vappu Karjalainen on suorittanut yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon vuonna 1974 Tampereen yliopistossa ja yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna 1996 Lapin yliopistossa. Vappu Karjalaisella voitaneen asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjojen perusteella olevan yliopistoasetuksen 8 :n mukaiset perusteelliset tiedot omalta alaltaan sekä osoittaneen julkaisuilla ja muulla tavoin kykyä itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön. Esitys 1 Opetusnäytteen arvostelu. Asiassa ei esittelymenettelyä. Esitys 2 Todettaneen asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjojen perusteella, että yhteiskuntatieteiden tohtori, erikoistutkija Vappu Karjalaisella on kuntoutuksen sosiaalipolitiikan dosentin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys. Esitys 3 Todettaneen asiantuntijalausuntojen ja muiden hakemusasiakirjojen perusteella sekä opetusnäytteen antamisen jälkeen täyttääkö yhteiskuntatieteiden tohtori, erikoistutkija Vappu Karjalainen kuntoutuksen sosiaalipolitiikan dosentin virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot. Esitys 4 Päätettäneen tarvittaessa esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi yhteiskuntatieteiden tohtori, erikoistutkija Vappu Karjalaisen kuntoutuksen sosiaalipolitiikan dosentin virkaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4

16 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Luoma-aho Mika, varadekaani Antikainen Jari (Luoma-aho) 9. Julkisoikeuden professori Ilpo Paason sairaudesta aiheutuneen virkavapauden aiheuttamat viranhoitojärjestelyt Julkisoikeuden professori Ilpo Paasolle on sairauden vuoksi myönnetty virkavapaus lukien saakka. Julkisoikeuden professorin viran hoitajaksi Paaso esittää julkisoikeuden lehtori, HTT Arto Kauppia. Arto Kauppi on suostunut järjestelyyn. Mikäli julkisoikeuden lehtori Arto Kauppi nimitetään julkisoikeuden professorin viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa lukien saakka niin professori Paaso esittää, että julkisoikeuden lehtorin viran tehtävien hoitajaksi nimitettäisiin julkisoikeuden assistentti, HTL Jari Antikainen suostumuksensa mukaisesti. Julkisoikeuden assistentin avoimeksi jäävä viran tehtävien hoitajasta tehdään päätös myöhemmin. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Esitys 4 Päätettäneen nimittää julkisoikeuden lehtori, hallintotieteiden tohtori Arto Kauppi julkisoikeuden professorin viran tehtävien hoitajaksi viranhaltijan virkavapauden ajaksi alkaen saakka. Päätettäneen myöntää lehtori, hallintotieteiden tohtori Arto Kaupille virkavapautta julkisoikeuden lehtorin virasta alkaen saakka edellyttäen, että hänet nimitetään julkisoikeuden professorin viran tehtävien hoitajaksi alkaen saakka. Päätettäneen nimittää julkisoikeuden assistentti, hallintotieteiden lisensiaatti Jari Antikainen julkisoikeuden lehtorin viran tehtävien hoitajaksi viranhaltijan virkavapauden ajaksi alkaen saakka. Päätettäneen myöntää julkisoikeuden assistentti, hallintotieteiden lisensiaatti Jari Antikaiselle virkavapautta julkisoikeuden assistentin määräaikaisesta virasta alkaen saakka.

17 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Luoma-aho Mika, varadekaani Antikainen Jari (Luoma-aho) 10. Väittelyluvan myöntäminen YTM Kerttu Weissenfeltin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan Kerttu Weissenfeltin väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen "Me ja muualta tulleet. Ruukkilaisten asenteet karjalaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Pauli Niemelän Kuopion yliopistosta ja dosentti Ismo Söderlingin Väestöntutkimuslaitokselta. Molemmat esitarkastuslausunnot ovat saapuneet. Molemmat esitarkastajat puoltavat väitösluvan myöntämistä. Esitarkastuslausunnot on toimitettu kerttu Weissenfeltille. Weissenfeltillä ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista. Esitarkastuslausunnot liitteenä. Esitys Päätettäneen myöntää väittelylupa yhteiskuntatieteiden maisteri Kerttu Weissenfeltin sosiaalityön alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Me ja muualta tulleet. Ruukkilaisten asenteet karjalaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan. Päätös

18 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Luoma-aho Mika, varadekaani Antikainen Jari (Luoma-aho) 11. Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä nimisen julkaisun ottaminen tiedekunnan julkaisusarjaan Sosiaalityön laitoksen johtaja Anneli Pohjola esittää, että Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä niminen julkaisu otettaisiin julkaistavaksi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisusarjassa B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä. Tekijöinä ovat Merja Laitinen & Elina Virokannas & Kirsi Juhila & Ilse Julkunen & Antti Karisto. Esitys Päätettäneen ottaa julkaisu Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä Lapin yliopiston julkaisusarjaan ja julkaista se sarjassa LAPIN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA sarja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä. Painosmäärä on 60 kappaletta. Painatuskustannukset maksaa sosiaalityön laitos.

19 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Muut asiat Luoma-aho Mika, varadekaani Antikainen Jari (Luoma-aho) Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa voi hallintoelin ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2007; Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2007; Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Muut asiat Sosiaalityön professorin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 5/2007; 23.5.2007 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Oliver Kronen väitöskirjan arvosteleminen 4. Muut asiat: YTM Sanna Väyrysen väitöskirjan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007;

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007; Lapin yliopisto Tiedekuntaneuvosto 7/2007; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Hallintotieteen yliopistonlehtorin viran täyttöön liittyvät toimenpiteet 4. Sosiaalityön

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosato ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 4. Merja Laitisen

Lisätiedot

5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle

5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitys Arktisen keskuksen erikoistutkijan viran siirtämiseksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja viran muuttaminen politiikkatieteiden

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 4/2009, 15.4.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Filosofian tohtori Juha-Antti Lambergin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2008, 1.10.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 3. Ilmoitusasiat 4. KTT, professori (ma.) Janne Järvisen

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30 SS04.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30 SS04. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito HALLITUS 19.4.2007 Kokous 4/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Valtiosääntöoikeuden dosentuuri 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 9/2009, 28.10.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2007, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2007, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 11/2007, 19.12.2007 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran täyttöön liittyvät toimenpiteet 3.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 1/2009, 28.1.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen FT Osmo Pekosen väitöskirjaksi tarkoitetulle

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 19.8.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään perjantaina 23.8.2013 klo 9.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa

3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa 5/2009; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ulkomaalisten opiskelijoiden kieliopinnot kandidaatin tutkinnossa 4. Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus

Lisätiedot

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Englanninkielisen

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.3.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle 2015 2016 5 Emily

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.6.2016 klo 9.15 10.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 5/2009, 13.5.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailu- ja elämyspalveluiden emba-hanke 1.1.2009-31.12.2011 3. Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 4A/2017 1 (7) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.3.2017 klo 9.15 9.45 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto 11/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. huhtikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka HALLITUS Kokous 8/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Matkailututkimuksen dosentuuri 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka 5. Lapin yliopiston

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 9A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.9.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 15. joulukuuta 2010 seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). alkaa

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU

KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT 24.11.2014 YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot