4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012"

Transkriptio

1 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle European Master in Arts, Culture and International Management - maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden määrät vuodelle HTM Maari Vallin (ent. Rytilä) väitöskirjan arvosteleminen 8 YTL Marjo Romakkaniemen väitöskirjan arvosteleminen 9 Sosiaalityön professorin määräaikaisen ( ) tehtävän täyttöön liittyvät toimet 10 Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-ojan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 11 Tutkijatohtori, YTT Harri Sarpavaaran dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 12 Esitarkastajien määrääminen DI Marko Kestin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 13 YTM Mari Kivistön lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen 14 Muut asiat 1 Esitarkastajien määrääminen MA Barry Zellenin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 15 Muut asiat 2 YTM Riitta Räsäsen väitöskirjan arvosteleminen 16 Muut asiat 3 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulosneuvotteluun liittyvät oppiaineitten henkilöstösuunnitelmat ja niihin liittyvät mahdolliset vakinaistettavat tehtävät

2 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Pohjola Anneli 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 59 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Esittelijä Tarmo Körkkö

3 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Ilmoitusasiat +Pohjola Anneli Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuoden 2011 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot (liite 1). Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet (liite 2). Lapin yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen (liite 3). Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Esittelijä Tarmo Körkkö

4 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , Pohjola Anneli 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. 1) Kansainväliset suhteet Juhana Aalto: Kiehtovia ihmisiä dynaamisesta Koreasta Valtiobrändi postmodernissa maailmassa Tarkastajat: yliopistonlehtori Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Lassi Heininen Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 1). Arvolause-ehdotus xxx. 2) Matkailututkimus/Matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto Antti Ruotsalainen: Narratiivinen tutkimus liikuntamatkailuyrittäjyydestä ja yrityksen perustamiseen johtavista tekijöistä Tarkastajat: professori Antti Haahti ja kehitysjohtaja Seppo Aho Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 2). Arvolause-ehdotus xxx. 3) Matkailututkimus / Matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto Laura Aho: Kokeneet matkailijat ja heidän vahvat elämyksensä Tarkastajat: professori Antti Haahti ja lehtori Monika Lüthje Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 3). Arvolause-ehdotus xxx.

5 4) Politiikkatieteet / Valtio-oppi Sami Baas: Turvallisuusargumentin käyttäminen yhteiskunnallisesti merkittävissä investointihankkeissa; Tapaustutkimus Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeesta Tarkastajat: yliopistonlehtori Laura Junka-Aikio ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aho Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 4). Arvolause-ehdotus xxx. 5) Talousjohtamisen maisteriohjelma Hilkka Ojala: Tilintarkastus vai toiminnantarkastus Institutionaalisen teorian soveltaminen asunto-osakeyhtiöön Tarkastajat: professori Markku Vieru ja lehtori Jyrki Paukku Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 5). Arvolause-ehdotus xxx. 6) Johtamisen koulutusohjelma Mari Jääskö: Yhteistuotantoa vai sanahelinää myynnin johtamisen käytäntö Tarkastajat: professori Susan Meriläinen ja professori Anu Valtonen Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 6). Arvolause-ehdotus xxx. 7) Hallintotieteen maisteriohjelma Aila Laitila: Kuinka kauan jaksan jatkaa? Henkilöstövoimavarajohtamisen keinot ikääntyvän työntekijän työssä jaksamiseen Tarkastajat: professori Antti Syväjärvi ja assistentti Hanna Vakkala Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 7). Arvolause-ehdotus xxx. 8) Hallintotiede Hanna Helaste: Muutosjohtamisella asiakaslähtöisyyteen Case Kainuun Maakunnan kehitysvammapalvelut Tarkastajat: professori Jari Stenvall ja professori Antti Syväjärvi Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 8). Arvolause-ehdotus xxx. 9) Sosiaalityö Eija Väyrynen: Häpeän tunne alkoholiongelmaisen naisen elämässä Tarkastajat: professori Anneli Pohjola ja yliopisto-opettaja Arja Kilpeläinen Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 9). Arvolause-ehdotus xxx. 10) Johtaminen Mia Höytö: Strategian implementointiprosessi Suomessa kuuden dimension kautta tarkasteltuna Tarkastajat: professori Susan Meriläinen ja yliopistonlehtori Rauno Rusko Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 10). Arvolause-ehdotus xxx.

6 11) Johtaminen Jani Laitinen: Tiedon liikkuminen ja organisaation oppiminen käytäntöjen yhteisöissä Yritys A:n myyntiorganisaatio Tarkastajat: professori Susan Meriläinen ja yliopistonlehtori Rauno Rusko Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 11). Arvolause-ehdotus xxx. 12) Sosiologia Helka Repo: Siirtolaisuuden hallinta Afrikan ja Euroopan unionin välisessä strategisessa kumppanuusohjelmassa. Liikkuvuuden biopoliittisia rajanvetoja. Tarkastajat: tutkija Saara Koikkalainen ja lehtori Leena Suopajärvi Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 12). Arvolause-ehdotus xxx. Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätös 5 Päätös 6 Päätös 7 hyväksyi Juhana Aallon kansainvälisten suhteiden pro gradu -tutkielman Kiehtovia ihmisiä dynaamisesta Koreasta Valtiobrändi postmodernissa maailmassa ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. hyväksyi Antti Ruotsalaisen matkailututkimuksen/ matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto pro gradu tutkielman Narratiivinen tutkimus liikuntamatkailuyrittäjyydestä ja yrityksen perustamiseen johtavista tekijöistä ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. hyväksyi Laura Ahon matkailututkimuksen/matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto pro gradu tutkielman Kokeneet matkailijat ja heidän vahvat elämyksensä ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. Asia päätettiin jättää pöydälle ja päätettiin, että dekaani nimittää kolmannen ulkopuolisen tarkastajan Sami Baasin politiikkatieteiden / valtio-opin tutkielmalle Turvallisuusargumentin käyttäminen yhteiskunnallisesti merkittävissä investointihankkeissa; Tapaustutkimus Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeesta. hyväksyi Hilkka Ojalan talousjohtamisen maisteriohjelman pro gradu tutkielman Tilintarkastus vai toiminnantarkastus Institutionaalisen teorian soveltaminen asunto-osakeyhtiöön ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. hyväksyi Mari Jääskön johtamisen koulutusohjelman pro gradu -tutkielman Yhteistuotantoa vai sanahelinää myynnin johtamisen käytäntö ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. hyväksyi Aila Laitilan hallintotieteen maisteriohjelman pro gradu -tutkielman Kuinka kauan jaksan jatkaa? Henkilöstövoimavarajohtamisen keinot ikääntyvän työntekijän työssä jaksamiseen ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx.

7 Päätös 8 hyväksyi Hanna Helasteen hallintotieteen pro gradu - tutkielman Muutosjohtamisella asiakaslähtöisyyteen Case Kainuun Maakunnan kehitysvammapalvelut ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. Päätös 9 Päätös 10 Päätös 11 Päätös 12 hyväksyi Eija Väyrysen sosiaalityön pro gradu tutkielman Häpeän tunne alkoholiongelmaisen naisen elämässä ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. hyväksyi Mia Höydön johtamisen pro gradu tutkielman Strategian implementointiprosessi Suomessa kuuden dimension kautta arkasteltuna ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. hyväksyi Jani Laitisen johtamisen pro gradu tutkielman Tiedon liikkuminen ja organisaation oppiminen käytäntöjen yhteisöissä Yritys A:n myyntiorganisaatio ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. hyväksyi Helka Revon sosiologian pro gradu -tutkielman Siirtolaisuuden hallinta Afrikan ja Euroopan unionin välisessä strategisessa kumppanuusohjelmassa. Liikkuvuuden biopoliittisia rajanvetoja. ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Kinnunen Merja, Pohjola Anneli, Antikainen Jari, Valkonen Jarno ja Skaffari Pia. Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

8 Kansainvälisten asiain suunnittelija Minna Nousiainen, puh , Pohjola Anneli 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 Lapin yliopiston johtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. hyväksyä opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalintaperusteista. Yliopistoasetuksen (115/98) 2 :n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Master s degree program in Global Biopolitics on kansainvälisten suhteiden oppiaineessa suunniteltu kansainvälinen maisteriohjelma, joka on tarkoitus käynnistää pilottina syksyllä Ohjelman ensimmäinen opiskelijahaku toteutetaan valtakunnallisen University Admissions Finland hakupalvelun kautta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta käsitteli ohjelman valintaperusteita ja opiskelijamäärää vuodelle 2012 kokouksessaan Opiskelijavalintatoimikunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi ohjelman valintaperusteet sekä ohjelmaan otettavien opiskelijoiden määrän hallitukselle liitteen mukaisesti. Esitys Päätettäneen hyväksyä Master s degree program in Global Biopolitics -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ja esittää yliopiston hallitukselle ohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrä vuonna 2012 liitteen mukaisesti.

9 Päätös Esittelijä Minna Nousiainen

10 Kansainvälisten asiain suunnittelija Minna Nousiainen, puh , Pohjola Anneli 5 European Master in Arts, Culture and International Management -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 Lapin yliopiston johtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. hyväksyä opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalintaperusteista. Yliopistoasetuksen (115/98) 2 :n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. European Master in Arts, Culture and International Management (EMACIM) on kansainvälinen maisteriohjelma, jota toteutetaan Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja taiteiden tiedekuntien välisenä yhteisohjelmana. Yhteiskuntatieteissä pääaineena on matkailututkimus ja taiteissa audiovisuaalinen mediakulttuuri. Molemmissa tiedekunnissa on oma sisäänotto ohjelmaan. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta käsitteli ohjelman valintaperusteita ja opiskelijamäärää vuodelle 2012 kokouksessaan Opiskelijavalintatoimikunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi ohjelman valintaperusteet sekä ohjelmaan otettavien opiskelijoiden määrän hallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti. Esitys Päätetään hyväksyä EMACIM -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ja esittää yliopiston hallitukselle ohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrä vuonna 2012 liitteen mukaisesti.

11 Päätös Esittelijä Minna Nousiainen

12 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , Pohjola Anneli 6 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2012 Lapin yliopiston johtosäännön 22 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opiskelijavalintaperusteista. Yliopistoasetuksen (115/98) 2 mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta käsitteli valintaperusteita ja opiskelijamääriä vuodelle 2012 kokouksessaan Johtamisen ja matkailututkimuksen valintaperusteet on valmistellut opintopäällikkö Mikko Vehkaperä ja muiden pääaineiden valintaperusteet opintopäällikkö Mervi Tikkanen. Valintatoimikunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi valintaperusteet vuodelle 2012 liitteen mukaisesti (liite 1) sekä tiedekuntaan vuonna 2012 otettavien opiskelijoiden määrät hallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti (liite 2). Esitys 1 Päätettäneen hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2012 (liite 1). Esitys 2 Päätös 1 Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle hyväksyttäväksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan vuonna 2012 otettavien opiskelijoiden määrät liitteen mukaisesti (liite 2).

13 Päätös 2 Esittelijä Mervi Tikkanen

14 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Pohjola Anneli 7 HTM Maari Vallin (ent. Rytilä) väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan hallintotieteiden maisteri Maari Rytilän hallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla" esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Juhani Lehdon Tampereen yliopistosta ja professori Leena Paasivaaran Oulun yliopistosta. Esitarkastajien lausunnot saatiin, lausuntonsa loppuosassa professori Juhani Lehto toteaa Edellä esitetyn perusteella en katso voivani puoltaa painatusluvan myöntämistä Maari Rytilän käsikirjoitukselle. Aiemmin lausunnossaan Lehto jättää painatusluvan myöntämisasian tiedekunnan harkintaan ja lausuu Vaikka en voi puoltaa painatusluvan myöntämistä, ymmärrän kyllä, mikäli tiedekunta päätyy toisenlaiseen päätökseen. Leena Paasivaara esitarkastuslausunnossaan puoltaa väittelyluvan myöntämistä Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto määräsi hallintotieteiden maisteri Maari Rytilän hallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla" kolmanneksi esitarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti professori Pirkko Vartiaisen Vaasan yliopistosta. päätti kokouksessaan myöntää esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan hallintotieteiden maisteri Maari

15 Rytilän hallintotieteen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla". Hallintotieteiden maisteri Maari Vallin väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina kello 12 Castren -salissa. Vastaväittäjänä toimi professori Leena Paasivaara Oulun yliopistosta, kustoksena oli professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta. Liitteenä on Leena Paasivaaran lausunto. Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Maari Vallilla ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys Arvosteltaneen hallintotieteiden maisteri Maari Vallin hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla". Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Päätös hyväksyi hallintotieteiden maisteri Maari Vallin hallintotieteen alan väitöskirjan Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla" ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Kinnunen Merja, Valkonen Jarno ja Skaffari Pia. Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

16 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Pohjola Anneli 8 YTL Marjo Romakkaniemen väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan esitarkastajiksi yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marjo Romakkaniemen sosiaalityön alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle "Masennus. Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta" esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti VTT Riitta Granfeltin Helsingin yliopistosta ja VTT Jukka Valkosen Kuntoutussäätiöstä. päätti kokouksessaan myöntää esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marjo Romakkaniemen sosiaalityön alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle "Masennus. Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta". Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marjo Romakkaniemen väitöstilaisuus järjestettiin lauantaina kello 12 Fellman -salissa. Vastaväittäjänä toimi VTT, dosentti Riitta Granfelt Helsingin yliopistosta, kustoksena oli professori Anneli Pohjola Lapin yliopistosta. Liitteenä on Riitta Granfeltin lausunto. Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

17 Marjo Romakkaniemellä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marjo Romakkaniemen sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus "Masennus. Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta". Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Päätös hyväksyi yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marjo Romakkaniemen sosiaalityön alan väitöskirjan "Masennus. Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta" ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Kinnunen Merja, Valkonen Jarno ja Skaffari Pia. Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

18 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Pohjola Anneli 9 Sosiaalityön professorin määräaikaisen ( ) tehtävän täyttöön liittyvät toimet Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulossopimusneuvottelussa sovittiin, että Barents Cross Border University maisteriohjelmaa varten perustetaan professorin määräaikainen virka viideksi vuodeksi ( ). Yliopiston hallitus muutti kokouksessaan avoinna olevan professorin (Professor of Social work related to welfare issues) määräaikaisen viran sosiaalityön professorin määräaikaiseksi viraksi. Yliopiston rehtori hyväksyi tiedekuntaneuvoston esittämän virantäyttöselosteen. Yliopiston rehtori päätti yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksen perusteella. että sosiaalityön professorin määräaikaisen tehtävän ( alkanut 5-vuotiskausi) täytön päättyneeksi kelpoisten hakijoiden puuttuessa. Asiasta käytyjen neuvottelujen perusteella on sovittu, että tehtävän täyttö ajaksi aloitetaan uudelleen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyi sosiaalityön professorin tehtäväntäyttösuunnitelman kokouksessaan Sosiaalityön professorin määräaikainen tehtävä on ollut haettavana. Hakuaika päättyi kello Yliopistolain ( /558) 33 :n 3. momentin mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassaolevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain :ää.

19 Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto totesi, että sosiaalityön professorin määräaikaiseen tehtävään hakivat kello 13 päättyneeseen määräaikaan mennessä professori Alexander Kozlov, lehtori Julija Moskvina sekä professori (ma.) Tarja Orjasniemi. Edelleen kokouksessa tiedekuntaneuvosto päätti pyytää Juha Hämäläiseltä Itä-Suomen yliopistosta ja professori Veli-Matti Ritakalliolta Turun yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa sosiaalityön professorin määräaikaisen ( ) tehtävän hakijoiden Alexander Kozlovin, Julija Moskvinan ja Tarja Orjasniemen kelpoisuudesta ja ansioista em. tehtävään. Molemmat asiantuntijalausunnot saatiin ja ne avattiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa Asiantuntijalausunnot ovat liitteinä 1 ja 2. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Todettaneen asiantuntijalausuntojen perusteella, että sosiaalityön professorin määräaikaista tehtävää hakeneilla professori Alexander Kozlovilla, lehtori Julija Moskvinalla eikä professori (ma) Tarja Orjasniemellä ole tehtävään vaadittavaa tieteellistä pätevyyttä eikä heillä näin ollen ole tehtävään vaadittavaa kelpoisuutta. Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän toteaisi sosiaalityön professorin määräaikaisen ( ) tehtävän täytön päättyneeksi kelpoisten hakijoiden puuttuessa. Esittelijä Tarmo Körkkö

20 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Pohjola Anneli 10 Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-ojan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja on hakenut syyskuun 2011 aikana yliopistoon saapuneella kirjeellä dosentin tehtävää Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Liitteenä on Jari Kaivo-ojan hakemus. Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Julkishallinnon professori Jari Stenvall katsoo, että Jari Kaivo-ojan kiinnittäminen yliopistoon ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan on opetus- ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista ja esittää dosentuurin nimeksi hallintotieteen, erityisesti innovaatio- ja ennakointitutkimuksen dosentti. Jari Stenvall esittää, että asiantuntijalausuntojen antajiksi Jari Kaivo-ojan tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentin tehtävään valittaisiin suostumustensa mukaan professori Rauno Kuusisto Jyväskylän yliopistosta sekä dosentti Petri Virtanen Turusta. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Todettaneen, että tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja on hakenut dosentin tehtävää yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Päätettäneen määritellä tutkimusjohtaja Jari Kaivo-ojan hakeman dosentuurin nimeksi hallintotieteen, erityisesti innovaatio- ja ennakointitutkimuksen dosentti. Päätettäneen valita professori Rauno Kuusisto Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Petri Virtanen Turusta antamaan asiantuntijalausuntonsa tutkimusjohtaja Jari Kaivo-ojan tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa

21 hallintotieteen, erityisesti innovaatio- ja ennakointitutkimuksen dosentin tehtävään. Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Esittelijä Tarmo Körkkö

22 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Pohjola Anneli 11 Tutkijatohtori, YTT Harri Sarpavaaran dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tutkijatohtori Harri Sarpavaara on hakenut päiväämällään kirjeellä semioottisen sosiologian dosentin tehtävää Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Liitteenä on Harri Sarpavaaran hakemus. Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Sosiologian professori Merja Kinnunen katsoo, että Harri Sarpavaaran kiinnittäminen yliopistoon ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan on opetus- ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista ja esittää dosentuurin nimeksi semioottisen sosiologian dosentti. Merja Kinnunen esittää, että asiantuntijalausuntojen antajiksi Harri Sarpavaaran tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentin tehtävään valittaisiin suostumustensa mukaan yliopistonlehtori Anu Koivunen Tukholman yliopistosta ja professori Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Todettaneen, että tutkijatohtori Harri Sarpavaara on hakenut dosentin tehtävää yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Päätettäneen määritellä tutkijatohtori Harri Sarpavaaran hakeman dosentuurin nimeksi semioottisen sosiologian dosentti. Päätettäneen valita yliopistonlehtori Anu Koivunen Tukholman yliopistosta ja professori Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa tutkijatohtori, YTT Harri Sarpavaaran tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa semioottisen sosiologian dosentin tehtävään.

23 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Esittelijä Tarmo Körkkö

24 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Pohjola Anneli 12 Esitarkastajien määrääminen DI Marko Kestin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Professori Antti Syväjärvi pyytää tiedekuntaa määräämään esitarkastajat diplomi-insinööri Marko Kestin hallintotieteen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle "The Tacit Signal Method in Human Competence based Organization Performance Development. Antti Syväjärvi esittää, että esitarkastajiksi määrätään suostumustensa mukaisesti professori Jari Vuori Itä- Suomen yliopistosta ja dosentti Petri Virtanen Turun kaupungista. Marko Kestillä ei ole huomautettavaa asiantuntijoista. Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen. Esitys Päätös Päätettäneen määrätä diplomi-insinööri Marko Kestin hallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen The Tacit Signal Method in Human Competence based Organization Performance Development" esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Jari Vuori Itä-Suomen yliopistosta ja dosentti Petri Virtanen Turun kaupungista. Esittelijä Tarmo Körkkö

25 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Pohjola Anneli 13 YTM Mari Kivistön lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen Yhteiskuntatieteiden maisteri Mari Kivistö on jättänyt tarkastettavaksi sosiaalityön ammatilliseen lisensiaatinkoulutukseen, hyvinvointipalveluiden erikoisalalle kuuluvan lisensiaatintutkimuksensa Henkilökohtainen apu ja monimuotoinen osallisuus. Tutkimus vaikeavammaisten osallistumisesta ja osallisuudesta. Tutkimukselle tulee määrätä tarkastaja/tarkastajat. Professori (oa) Sanna Väyrynen esittää, että Mari Kivistön lisensiaatin tutkielman tarkastajiksi määrättäisiin suostumustensa mukaisesti YTT Pirjo Somerkivi Helsingistä ja yliopettaja Arja Veijola sosiaalialan ja kuntoutuksen osastosta OAMK:sta. Mari Kivistöllä ei ole huomautettavaa tarkastajista. Esitys Päätös Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Mari Kivistön sosiaalityön ammatilliseen lisensiaatinkoulutukseen, hyvinvointipalveluiden erikoisalaan kuuluvan lisensiaatintutkimuksen Henkilökohtainen apu ja monimuotoinen osallisuus. Tutkimus vaikeavammaisten osallistumisesta ja osallisuudesta tarkastajiksi suostumustensa mukaisesti YTT Pirjo Somerkivi Helsingistä ja yliopettaja Arja Veijola sosiaalialan ja kuntoutuksen osastosta OAMK:sta. Esittelijä Tarmo Körkkö

26 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Muut asiat 1 +Pohjola Anneli Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys 1 Päätettäneen ottaa kiireellisenä käsittelyyn esitarkastajien määrääminen MA Barry Zellenin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. Professori Julian Reid pyytää tiedekuntaa määräämään esitarkastajat Master of Arts Barry Zellenin kansainvälisten suhteiden alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle "State of Doom: Bernard Brodie, the Bomb, and the Birth of the Bipolar World. Julian Reid esittää, että esitarkastajiksi määrätään suostumustensa mukaisesti tohtori Bryan Mabee Queen Mary Collegesta Englannista ja professori Kenneth Walz Columbia Universitystä, USA. Barry Zellenillä ei ole huomautettavaa asiantuntijoista. Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen. Esitys 2 Päätös 1 Päätettäneen määrätä Master of Arts Barry Zellenin kansainvälisten suhteiden alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen State of Doom: Bernard Brodie, the Bomb, and the Birth of the Bipolar World" esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti tohtori Bryan Mabee Queen Mary Collegesta Englannista ja professori Kenneth Walz Columbia Universitystä, USA.

27 Päätös 2 Esittelijä Tarmo Körkkö

28 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Muut asiat 2 +Pohjola Anneli Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys 1 Päätettäneen ottaa kiireellisenä käsittelyyn YTM Riitta Räsäsen väitöskirjan arvosteleminen. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Riitta Räsäsen sosiaalipolitiikan alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen IKÄÄNTYNEIDEN PITKÄAIKAISHOIVAN LAATU" esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti YTT Teppo Krögerin Jyväskylän yliopistosta ja professori Arja Isolan Oulun yliopistosta. päätti kokouksessaan myöntää esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan yhteiskuntatieteiden maisteri Riitta Räsäsen sosiaalipolitiikan alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle IKÄÄNTYNEIDEN PITKÄAIKAISHOIVAN LAATU". Yhteiskuntatieteiden maisteri Riitta Räsäsen väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina kello 12 Esko ja Asko -salissa. Vastaväittäjänä toimi professori Teppo Kröger Jyväskylän yliopistosta, kustoksena oli professori (emeritus) Simo Koskinen Lapin yliopistosta.

29 Liitteenä on Teppo Krögerin lausunto. Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Riitta Räsäsellä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Riitta Räsäsen sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus IKÄÄNTYNEIDEN PITKÄAIKAISHOIVAN LAATU". Asiassa ei ole esittelymenettelyä. hyväksyi yhteiskuntatieteiden maisteri Riitta Räsäsen sosiaalipolitiikan alan väitöskirjan Ikääntyneiden pitkäaikaishoivan laatu ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvolauseella xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Kinnunen Merja, Pohjola Anneli, Valkonen Jarno ja Skaffari Pia. Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

30 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Muut asiat 3 +Pohjola Anneli Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys 1 Päätettäneen ottaa kiireellisenä käsittelyyn yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulosneuvotteluun liittyvät oppiaineitten henkilöstösuunnitelmat ja niihin liittyvät mahdolliset vakinaistettavat tehtävät. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulosneuvottelu vuotta 2012 koskien käydään. Tulosneuvottelua varten tiedekuntaa on pyydetty toimittamaan erilaista materiaalia muun muassa oppiaineilta on pyydetty SWOT analyysi. Tässä yhteydessä oppiaineilta pyydettiin myös tiedot henkilöstöstä sekä esitykset mahdollisista vakinaistettavista tehtävistä. Liitteenä on oppiaineilta saadut henkilökuntalistat, jotka sisältävät myös esitykset vakinaistettaviksi tehtäviksi. (Liite). n edellisessä kokouksessa sovittiin, että esityksistä mahdollisesti vakinaistettaviksi tehtäviksi keskustellaan tiedekuntaneuvostossa. Esitys 2 Päätös 1 Keskusteltaneen vuoden 2012 tulosneuvotteluun tarkoitetuista mahdollisesti vakinaistettavista tehtävistä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

31 Päätös 2 Keskusteltiin. Esittelijä Tarmo Körkkö

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7. syyskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2015 5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen 6 Liisa

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2008, 1.10.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 3. Ilmoitusasiat 4. KTT, professori (ma.) Janne Järvisen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan opinnoista aikaisempien opintojen perusteella saatavat vapautukset lukuvuonna

4 Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan opinnoista aikaisempien opintojen perusteella saatavat vapautukset lukuvuonna ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan opinnoista aikaisempien opintojen perusteella saatavat

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta alkaen klo 9.00 seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros).

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 18.08.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25. päivänä elokuuta 2010 kello 9.00 seminaarisalissa 4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. lokakuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

4 HTM Jaana Leinosen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Tarja Tuovinen-Kakon lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen

4 HTM Jaana Leinosen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Tarja Tuovinen-Kakon lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTM Jaana

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti

Lisätiedot

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas lukuvuosille Maarit Pallarin väitöskirjan arvosteleminen

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas lukuvuosille Maarit Pallarin väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017 valmistelevan

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Auður H Ingólfsdóttirin väitöskirjan arvosteleminen 5 Anna Nikupeterin väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 11/2009, 16.12.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosato ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 4. Merja Laitisen

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. maaliskuuta seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 5/2007; 23.5.2007 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Oliver Kronen väitöskirjan arvosteleminen 4. Muut asiat: YTM Sanna Väyrysen väitöskirjan

Lisätiedot

klo 9.00 YTT Petri Kinnunen Aihe: Tämän hetken käsitys hyvinvoinnista ja sen tutkimuksesta

klo 9.00 YTT Petri Kinnunen Aihe: Tämän hetken käsitys hyvinvoinnista ja sen tutkimuksesta KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 29. helmikuuta 2012 seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille Tiedekuntaneuvosto 7/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

5 European Master in Arts, Culture and International Management maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteiden ja tutkintorakenteen hyväksyminen

5 European Master in Arts, Culture and International Management maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteiden ja tutkintorakenteen hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Justiina Dahlin kansainvälisten suhteiden pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 European

Lisätiedot

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla 1.8.2018 lukien 5 Mika Laakkosen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen. 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen. 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Saara Koikkalaisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Esitarkastajien määrääminen Egle Ruibyten

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 15. joulukuuta 2010 seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). alkaa

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. helmikuuta seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 7.12.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 12. joulukuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpa nosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle

4 Avoimen yliopiston toimeenpa nosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpa nosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2016 2017 5

Lisätiedot

4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon. 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon. 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen YTM Tanja Joonan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ja väitöstilaisuuden järjestäminen

5 Väittelyluvan myöntäminen YTM Tanja Joonan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ja väitöstilaisuuden järjestäminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2011 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailun

Lisätiedot

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 3/2013 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2013 2014 opetussuunnitelman

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. huhtikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25. toukokuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 1. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle 2015 2016 5 Emily

Lisätiedot