LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2007; Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2007; Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen"

Transkriptio

1 ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Muut asiat Sosiaalityön professorin ja sosiaalityön lehtorin määräaikaisten virkojen virantäyttöjen raukeaminen 6. MA Rasa Naujanienen väitöstilaisuuden järjestäminen 7. YTM Kerttu Weissenfeltin väitöstilaisuuden järjestäminen 8. Ronja Rödingfjordin pro gradu -työn arvostelu 9. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuodelle valmistelevan työryhmän nimeäminen 10. Nuorisotutkimuksen perusopintojen (25 op) hyväksyminen 11. Meri-Lapin kandidaattiohjelman opintorakenteen ja opiskelijavalintaperusteiden hyväksyminen 12. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2007

2 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Linjakumpu Aini 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa voi hallintoelin ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallintoelin on päätösvaltainen kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Tarmo Körkkö

3 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Linjakumpu Aini 2. Ilmoitusasiat YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNNASTA VALMISTU- NEET MAISTERIT 2007 (Tulossopimuskausi ), Liite 1. Päätös Lisäksi merkittiin tiedoksi Valtiovarainministeriön kirje Yliopistoopiskelijoiden harjoittelu valtiolla vuonna Tarmo Körkkö

4 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Linjakumpu Aini 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) Esitys Päätetään määrätä seuraaville pro gradu -tutkielmille tarkastajat: 1) Hallintotiede Tarja Peltonen : EMPOWERMENT AJATTELU KEINO TYÖHYVINVOIN- NIN PARANTAMISEEN? Tarkastajat: Professori Antti Syväjärvi ja tutkija Pekka Juntunen 2) Kansainväliset suhteet Anne Talvio: SUVERENITEETTI EUROOPAN UNIONIN KONTEKSTISSA. EUROSKEPTISTEN LIIKKEIDEN NÄKEMYS JÄSENVALTIOIDEN SUVERE- NITEETISSA. Tarkastajat: Yliopistonlehtori Aini Linjakumpu ja yliassistentti Mika Luoma-aho 3) Sosiaalityö Annika Karvinen ja Paula Koskinen: MAAHANMUUTTAJAT LASTENSUOJE- LUN HAASTEENA Tutkimus lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävästä työstä Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja lehtori (ma) Sanna Väyrynen. 4) Sosiaalityö Ritva Koskinen: PÄIHDETYÖ JA VERKOSTOT Tutkimus Rovaniemen päihdepalveluiden yhteistyöstä ja kattavuudesta. Tarkastajat: Yliassistentti Tarja Orjasniemi ja päihdetyön koordinaattori Virpi Filppa. 5) Sosiologia Anna Kantola: ALTRUISTIN TOISET. SUOMALAISEN AUTTAJAN LÄHIM- MÄISET. Tarkastajat: Professori Merja Kinnunen ja lehtori (ma) Heikki Huilaja.

5 Päätös Mikko Vehkaperä

6 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Linjakumpu Aini 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopistosta annettu johtosääntö ( ) ) Hallintotiede Tarja Peltonen : EMPOWERMENT AJATTELU KEINO TYÖHYVINVOIN- NIN PARANTAMISEEN? Tarkastajat: Professori Antti Syväjärvi ja tutkija Pekka Juntunen Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 1). Arvosanaehdotus non sine laude approbatur. 2) Kansainväliset suhteet Anne Talvio: SUVERENITEETTI EUROOPAN UNIONIN KONTEKSTISSA. Euroskeptisten liikkeiden näkemys jäsenvaltioiden suvereeniteetista. Tarkastajat: Yliopistonlehtori Aini Linjakumpu ja yliassistentti Mika Luoma-aho Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 2). Arvosanaehdotus cum laude approbatur. 3) Sosiaalityö Annika Karvinen ja Paula Koskinen: MAAHANMUUTTAJAT LASTENSUOJE- LUN HAASTEENA Tutkimus lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävästä lastensuojelutyöstä Tarkastajat: Professori Petri Kinnunen ja lehtori (ma) Sanna Väyrynen. Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 3). Arvosanaehdotus cum laude approbatur. 4) Sosiologia Anna Kantola: ALTRUISTIN TOISET. Suomalaisen auttajan lähimmäiset. Tarkastajat: Professori Merja Kinnunen ja lehtori (ma) Heikki Huilaja. Kypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 4). Arvosanaehdotus cum laude approbatur.

7 5) Julkisoikeus Rea Räisänen: TYÖNJAON MUUTOKSET JA OIKEUDELLISEN VASTUUN JAKAUTUMINEN LÄÄKÄRIN JA SAIRAANHOITAJAN VÄLILLÄ TERVEY- DENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ ANNETUN LAIN 2.2 :N KANNAL- TA Tarkastajat: Professori (ma) Arto Kauppi ja lehtori (ma) Jari Antikainen ypsyysnäyte: Suoritettu hyväksyttävästi Lausunto tutkielmasta liitteenä (liite 5. Arvosanaehdotus cum laude approbatur. Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätös 5 hyväksyi Tarja Peltosen hallintotieteen tutkielman EMPO- WERMENT AJATTELU KEINO TYÖHYVINVOINNIN PARANTAMISEEN? ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla non sine laude approbatur. hyväksyi Anne Talvion kansainvälisten suhteiden tutkielman SUVERENITEETTI EUROOPAN UNIONIN KONTEKSTISSA. Euroskeptisten liikkeiden näkemys jäsenvaltioiden suvereeniteetista ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla cum laude approbatur. hyväksyi Annika Karvisen ja Paula Koskisen sosiaalityön tutkielman MAAHANMUUTTAJAT LASTENSUOJELUN HAASTEENA Tutkimus lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävästä lastensuojelutyöstä ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla cum laude approbatur. hyväksyi Anna Kantolan sosiologian tutkielman ALTRUISTIN TOISET. Suomalaisen auttajan lähimmäiset ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla cum laude approbatur. hyväksyi Rea Räisäsen julkisoikeuden tutkielman TYÖNJAON MUUTOKSET JA OIKEUDELLISEN VASTUUN JAKAUTUMINEN LÄÄKÄRIN JA SAIRAANHOITAJAN VÄLILLÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTI- HENKILÖISTÄ ANNETUN LAIN 2.2 :N KANNALTA ja arvosteli sen yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla cum laude approbatur. Sihteeri Päätöksentekoon osallistuivat, Aini Linjakumpu, Tarja Orjasniemi, Mika Luoma-aho ja Jukka Sankala. Marketta Alakurtti

8 -Orjasniemi Tarja Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Linjakumpu Aini 5. Muut asiat Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa voi hallintoelin ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Esitys 1 Päätettäneen ottaa kiireellisenä käsittelyyn sosiaalityön professorin ja sosiaalityön lehtorin määräaikaisten virkojen virantäyttöjen raukeaminen Lapin yliopisto on tehnyt koulutustarjouksen, jonka Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus on hyväksynyt. Tarjous koskee Oulun kaupungissa järjestettävää Ylemmän korkeakoulututkinnon loppuunsaattaminen koulutusta. Kyseessä on koulutus, jossa koulutettavat saavat yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon sosiaalityö pääaineena. Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa. Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömyysuhan alaiset epäpätevät sosiaalityöntekijät, joiden työmarkkinoilla pysymisen edellytykset vaikeutuvat sosiaalihuollon kelpoisuuslain tiukentumisen myötä. Kohderyhmään sisältyy alalla pitkään toimineita vailla kelpoisuutta ja ikääntyviä työntekijöitä sekä alalle siirtyviä lähialan koulutuksen omaavia sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Opetussuunnitelmat, joita koulutuksessa käytetään ovat Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa (yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, pääaine sosiaalityö). Hyväksytyn koulutustarjoukseen kokonaishintaan on budjetoitu määrärahat kahdelle vuodelle sosiaalityön professorin määräaikaiseen virkaan (vaativuusluokka 7 9) ja sosiaalityön lehtorin määräaikaiseen virkaan (vaativuusluokka 5 7). Yliopiston hallitus perusti kokouksessaan sosiaalityön professorin ja sosiaalityön lehtorin virat ajalle Virat perustettiin edellytyksellä, että

9 suunniteltu Ylemmän korkeakoulututkinnon loppuunsaattaminen koulutus toteutuu. Sosiaalityön professorin ja sosiaalityön lehtorin määräaikaiset virat ajalle ovat olleet haettavana. Hakuaika päättyi kello mennessä. Liitteenä pelkästään hakemukset (Liite 1). Suunnitellun koulutus siirtyy professori Petri Kinnusen toimittaman kirjeen perusteella alkavaksi vasta Koulutuksen aloittamisen siirtyminen johtuu siitä, että koulutukseen ei saatu rekrytoitua riittävästi opiskelijoita (Liite 2). Esitys 2 Esitys 3 Esitys 4 Esitys 5 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätös 5 Todettaneen, että sosiaalityön professorin määräaikaista virkaa (ensisijaisena sijoituspaikkana Oulu) ajalle hakivat kello päättyneeseen määräaikaan mennessä YTT Tarja Orjasniemi, YTT Maija Pelkonen ja YTT Helena Siira. Todettaneen, että sosiaalityön lehtorin määräaikaista virkaa (ensisijaisena sijoituspaikkana Oulu) ajalle hakivat kello päättyneeseen määräaikaan mennessä YTM Marja Salo-Laaka ja YTM Margit Rajahalme. Todettaneen, että alkavaksi tarkoitetun Ylemmän korkeakoulututkinnon loppuunsaattaminen koulutus siirtyy alkavaksi Todettaneen, että sosiaalityön professorin ja sosiaalityön lehtorin määräaikaisten virkojen täytöt ajalle raukeavat koska koulutus peruuntuu. Tarmo Körkkö

10 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Linjakumpu Aini 6. MA Rasa Naujanienen väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan Rasa Naujanienen väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen "Gerontological social work: constructing entering into clienthood within research interview" esitarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Kirsi Juhilan Tampereen yliopistosta ja PhD, dosentti Pirjo Nikanderin Tampereen yliopistosta. Asiantuntijalausunnot on saatu (Liite 1 ja 2) ja ne on toimitettu Rasa Naujanienelle. Naujanienella ei ole huomautettavaa asiantuntijalausunnoista Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen myöntää esitarkastuslausuntojen perusteella väittelylupa Master of Arts Rasa Naujanienen sosiaalityön alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Gerontological social work: constructing entering into clienthood within research interview. Päätettäneen järjestää Master of Arts Rasa Naujanienen väitöstilaisuus perjantaina kello 12 alkaen Castren salissa. Päätettäneen määrätä Master of Arts Rasa Naujanienen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Gerontological social work: constructing entering into clienthood within research interview" tarkastamista varten vastaväittäjäksi dosentti Pirjo Nikander Tampereen yliopistosta sekä kustokseksi professori (emeritus) Simo Koskinen. Päätettäneen ottaa Master of Arts Rasa Naujanienen väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus Gerontological social work: constructing entering into clienthood within research interview" Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Painoksen kappalemäärä on 70 ja kustannukset maksetaan sosiaalityön laitoksen määrärahoista.

11 Päätös 3 Päätös 4 Tarmo Körkkö

12 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Linjakumpu Aini 7. YTM Kerttu Weissenfeltin väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan Kerttu Weissenfeltin väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen "Me ja muualta tulleet. Ruukkilaisten asennoituminen karjalaisiin ja turvapaikanhakijoihin" esitarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Pauli Niemelän Kuopion yliopistosta ja dosentti Irma Söderlingin Väestöntutkimuslaitokselta. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan esitarkastuslausuntojen perusteella YTM Kerttu Weissenfeltin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Me ja muualta tulleet. Ruukkilaisten asennoituminen karjalaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Sosiaalityön laitoksen johtaja, professori Anneli Pohjola esittää, että vastaväittäjäksi kutsuttaisiin professori Pauli Niemelä Kuopion yliopistosta. Väitöspäiväksi on väittelijän kanssa sovittu alkaen kello Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätettäneen järjestää yhteiskuntatieteiden maisteri Kerttu Weissenfeltin väitöstilaisuus lauantaina kello 12 alkaen luentosalissa 2 (auditorio). Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Kerttu Weissenfeltin väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Me ja muualta tulleet. Ruukkilaisten asennoituminen karjalaisiin ja turvapaikanhakijoihin" tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Pauli Niemelä Kuopion yliopistosta sekä kustokseksi professori Anneli Pohjola Lapin yliopistosta. Päätettäneen ottaa yhteiskuntatieteiden maisteri Kerttu Weissenfeltin väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus Me ja muualta tulleet. Ruukkilaisten asennoituminen karjalaisiin ja turvapaikanhakijoihin" Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Painoksen kappalemäärä on 70 ja kustannukset maksetaan sosiaalityön laitoksen määrärahoista.

13 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Tarmo Körkkö

14 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Linjakumpu Aini 8. Ronja Rödingfjordin pro gradu -työn arvostelu Lapin yliopiston johtosäännön 19 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu arvostella pro gradu -työt. Ronja Rödingfjordin pro gradu -työ oli tiedekuntaneuvoston arvosteltavana Työn tarkastajat, sosiologian professori Merja Kinnunen ja sosiologian lehtori (ma) Jarno Valkonen, esittivät lausunnossaan työn arvosanaksi yksimielisesti cum laude approbatur (liite 1). Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opintoja koskevien ohjeiden ja määräyksien mukaan opiskelijalla on oikeus pyytää tutkielmansa arvostelun siirtämistä tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen ja esittää tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa käsittelyä varten oma vastineensa tai vetää tutkielma pois korjausten tekemistä varten. Ronja Rödingfjord ilmoitti lähetetyllä sähköpostilla pyytävänsä lykkäystä pro gradu -työnsä tiedekuntaneuvoston arvosteluun (liite 2). Rödingfjord on jättänyt tarkastajien lausunnosta vastineen tiedekuntakäsittelyä varten (liite 3). Rödingfjordin mielestä tarkastajien kritiikki työtä kohtaan on aiheetonta. Tarkastajat ovat perehtyneet vastineeseen, mutta eivät nähneet syytä muuttaa arvostelulausuntoaan. Objektiivisuden varmistamiseksi tiedekuntaneuvostolla on mahdollisuus määrätä pro gradu -työlle kolmas tarkastaja. jätti asian pöydälle kokouksessaan kolmannen tarkastajan etsimiseksi Lapin ylipiston ulkopuolelta. Esitys Päätettäneen määrätä Ronja Rödingfjordin pro gradu -tutkielmalle kolmanneksi professori Kimmo Jokinen Jyväskylän yliopistosta.

15 Päätös Mikko Vehkaperä

16 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Linjakumpu Aini 9. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuodelle valmistelevan työryhmän nimeäminen Lapin yliopiston johtosäännön 19 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmia valmistellaan opettajien ja opiskelijoiden muodostamassa työryhmässä, jonka tiedekuntaneuvosto nimittää. Työryhmä koordinoi opetussuunnittelua ja pyrkii mm. kehittämään opetusmuotoja ja tutkintorakenteita. Varsinainen sisällöllinen suunnittelu tapahtuu oppiaineissa esim. assistenttien koordinoimina. Esitys Päätös Päätetään nimetä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa valmistelevaan työryhmään (suluissa varajäsen) puheenjohtajaksi Petri Koikkalainen (Aini Linjakumpu) ja jäseniksi assistentti Jaana Leinonen (Pekka Juntunen), lehtori Arto Kauppi (Jari Antikainen), assistentti Janne Autto (Heikki Huilaja), assistentti Tiina Seppälä (Mika Luoma-aho), yliassistentti Tarja Orjasniemi (Sirpa Nykänen), lehtori Asser Pietiläinen (Emma Sorjonen), lehtori Marjo-Riitta Mattus (Aila Järvikoski), lehtori Jörn Severidt Kielikeskuksesta (Marjaterttu Koivula), amanuenssi Hanna Peltomaa Menetelmätieteiden laitokselta (Marianne Silen) sekä opiskelijajäsenet Mari Tuominen (Habitus, varajäsen Krista Rautio), Katri Kulmuni (P.S.C. Inter, varajäsen Vesa Kyyrönen), Sanna Kangas (Remburssi, varajäsen Emma Mäkelä) ja Lyhdyn jäsen Maija Suhonen. Mikko Vehkaperä

17 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Nuorisotutkimuksen perusopintojen (25 op) hyväksyminen -2. Linjakumpu Aini Sosiaalityön laitos on pyytänyt nuorisotutkimuksen perusopintojen (25 op) hyväksymistä sivuaineopinnoiksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Nuorisotutkimuksen opinnot järjestää nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto (YU- NET), jossa on mukana yhdeksän yliopistoa sekä nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuden tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija nuorisotutkimuksen historiaan, käsitteisiin, kysymyksenasetteluihin sekä metodologisiin ja eettisiin kysymyksiin erityisesti suomalaisen nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Nuorisotutkimuksen perusopintojen koordinaattorina toimii Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta. Opintokokonaisuutta valitaan suorittamaan lukuvuosittain 27 opiskelijaa, joista Lapin yliopiston osuus on 3 opiskelijaa. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta on hyväksynyt opiskelijavalinnan perusteet (liite 1). Valinta tapahtuu Helsingin yliopistossa jäsenyliopistojen ehdotuksista. Opintokokonaisuuden opinnot voidaan suorittaa kokonaan verkko-opintoina. Esitys Päätös Päätetään hyväksyä nuorisotutkimuksen perusopintojen (25 op) opetussuunnitelma ja vastaavuus tiedekunnan sivuaineopinnoiksi liitteen mukaisesti (liite 2). LIITE. Mikko Vehkaperä

18 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Linjakumpu Aini 11. Meri-Lapin kandidaattiohjelman opintorakenteen ja opiskelijavalintaperusteiden hyväksyminen Meri-Lappi Instituutin johtaja Aaro Tiilikainen ja suunnittelija Hanna Alila ovat esittäneet kirjeellään (liite 1) Meri-Lapin kandidaattiohjelman tutkintorakenteen ja opiskelijavalintaperusteiden hyväksymistä. Koulutusohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä Meri-Lappi Instituutin, yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Koulutusohjelmaan valitut suorittavat tutkinnostaan 85 op Kemissä. Nämä opinnot muodostuvat 40 op laajuisista työelämän kehittämisen opinnoista, 10 op laajuisesta yhteisestä kandidaattiseminaarista ja -tutkielmasta sekä 35 op laajuisista kieli- ja menetelmäopinnoista (liite 2). Työelämän kehittämisen opinnot koostuvat sosiologian, hallintotieteen ja kasvatustieteen olemassa olevista opintojaksoista sekä kehittävän työntutkimuksen ja arviointitutkimuksen opinnoista. Vastaava koulutusohjelma on toteutettu saman sisältöisenä aiemmin vuosina Koulutusohjelmaan valitut saavat opinto-oikeuden kandidaatin tutkintoon yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan (pääaineena sosiologia tai hallintotiede) tai kasvatustieteiden tiedekuntaan (pääaineena kasvatustiede). Opiskelupaikkoja ohjelmassa on kaikkiaan 20, joista sosiologiassa 5, hallintotieteissä 5 ja kasvatustieteissä 10. Opiskelijat voivat myöhemmin hakeutua maisteritason opintoihin tiedekunnan normaalien valintakäytäntöjen mukaan. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätetään hyväksyä Meri-Lapin kandidaattiohjelmassa järjestettyjen opintojen rakenne liitteen mukaisesti (liite 2). Päätetään hyväksyä Meri-Lapin kandidaattiohjelman valintaperusteet liitteen mukaisesti (liite 3). Esityksen mukaan, LIITE.

19 Päätös 2 LIITE. Mikko Vehkaperä

20 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh Linjakumpu Aini 12. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2008 Lapin yliopiston johtosäännön 19 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opiskelijavalintaperusteista. Yliopistoasetuksen (115/98) 2 mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta käsitteli valintaperusteita ja opiskelijamääriä vuodelle 2008 kokouksessaan ja päätti esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi valintaperusteet vuodelle 2008 liitteen mukaisesti (liite 1) sekä tiedekuntaan vuonna 2008 otettavien opiskelijoiden määrät hallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti (liite 2). Esitys 1 Päätetään hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2008 (liite 1). Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätetään esittää yliopiston hallitukselle hyväksyttäväksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan vuonna 2008 otettavien opiskelijoiden määrät liitteen mukaisesti (liite 2). LIITE LIITE. Mikko Vehkaperä

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 19.9.2007 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä syyskuuta 2007 alkaen kello 8.30.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 9/2009, 28.10.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2007; ASIALISTA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 5/2007; 23.5.2007 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Oliver Kronen väitöskirjan arvosteleminen 4. Muut asiat: YTM Sanna Väyrysen väitöskirjan

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosato ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 4. Merja Laitisen

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle

5. Professori Asko Suikkasen virkavapaushakemus ajalle ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitys Arktisen keskuksen erikoistutkijan viran siirtämiseksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja viran muuttaminen politiikkatieteiden

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2008, 1.10.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 3. Ilmoitusasiat 4. KTT, professori (ma.) Janne Järvisen

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007;

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007; Lapin yliopisto Tiedekuntaneuvosto 7/2007; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Hallintotieteen yliopistonlehtorin viran täyttöön liittyvät toimenpiteet 4. Sosiaalityön

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieleellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadeltaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seiklcula

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen. 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen alan valtakunnalliseen valintayhteistyöhön

3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen. 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen alan valtakunnalliseen valintayhteistyöhön ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Osallistuminen yhteiskuntatieteellisen

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06 1 341 3236 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 5/2009, 13.5.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailu- ja elämyspalveluiden emba-hanke 1.1.2009-31.12.2011 3. Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009; ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009; ASIALISTA ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muutokset yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuodelle 2009 2010 valmistelevan työryhmän kokoonpanossa 4.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 1/2009, 28.1.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen FT Osmo Pekosen väitöskirjaksi tarkoitetulle

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 9/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 9/06 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3236 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2008, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2008, 19.11.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 11/2009, 16.12.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄ SKYL Ä N YL I OPI STO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen. 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen. 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 2/2009; ASILAISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjan arvosteleminen 3. KT, YTM Anna-Maija Puroilan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2013 asialista

Kokouksen 3 / 2013 asialista Kokouksen 3 / 2013 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ekspressiivinen taideterapia -koulutuksen (65 op) valintaperusteiden ja opintosuunnitelman hyväksyminen 4. Pro

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto 11/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08 LAPIN YLIOPISTO 1 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen)

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen) ASIALISTA 11.4.2016 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 19.4.3016 Kokous 3/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Asiat Professori Anita Kangas. Varajäsen. Professori Martti msiäinen. Professori Pekka Kettunen 1-7

Asiat Professori Anita Kangas. Varajäsen. Professori Martti msiäinen. Professori Pekka Kettunen 1-7 filosofian JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistaina 18.5.2010 klo 9.00 Paikka: MaB 305 PÖYTÄKlRJA 3/2010 Puheenjohtaja: professori Mikko

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648,

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 2/2009 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 10.2.2009 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Jäsen Asiat: Varajäsen Asiat: Professori

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1 LAPIN YLIOPISTO 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2011 asialista

Kokouksen 8 / 2011 asialista Kokouksen 8 / 2011 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Tuija Anttilan väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. Tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7. syyskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot