ATOP Kuvankäsittely Kurssiajankohta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATOP Kuvankäsittely Kurssiajankohta 2014"

Transkriptio

1 ATOP Kuvankäsittely Kurssiajankohta 2014

2 Sisällysluettelo Yleistä ATOP päänäyttö ja tilarivi 6 Pikanäppäimet ja zoomaus 7 Pikavalikko (hiiren oikea) 8 Yksittäisen elementin valinta 9 Alueen / elementin valintatapa 10 Alueen / elementin valinta - valintasuodatin 11 Kursorin asetukset 12 Lyhenteistä 13 Kuvat sähköpostista ATOP -ohjelmaan 14 ATOP ohjelman ymmärtämät kuvamuodot Rasteri- (TIF) ja vektorikuvat (DWG) 15 Vektorikuvat ATOP -ohjelmaan 16 Projektin (kohteen) tiedot Projektin tekeminen 17 Projektin tiedot 18 Projektin avaaminen 19 Projektin/piirustuksen poistaminen 20 Aktiivinen/passiivinen projekti 21 Rasterikuvien käsittely Rasterikuvien toiminnot 22 Rasteritiedoston (TIF) avaus 23 Rasterin oikaisu 24 Rasterin kierto 25 Kuvan skaalaus 26 Hae rajat 10% marginaalilla 27 Mittakaavan asettaminen 28 Piirustuksen tallennus 29 Tallennetun piirustuksen tiedot 30 Mitan tarkistus skaalauksen jälkeen 31 Tyhjennä alue 32 Kopioi alue 33 Rasteri- ja vektorikuvat Lisää rasterikuva 34 Alueiden neliöinti Alueen lisääminen 35 Alueen poistaminen 36 Aukon lisäys neliöidessä 37 Aukon lisäys jälkikäteen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 2

3 Sisällysluettelo Alueen tiedot: työmäärämitoitus ja värityskentät Alueen/tilan numero ja pinta-alat 39 Alueen tiedot, piirustuksen väritys 40 Alueen tietojen kopiointi Neliöidyn alueen kopiointi: rasterikuva 41 Alueen tietojen kopiointi 42 Vektorikuvien käsittely Vektorikuvien toiminnot 43 Vektorikuvan (DWG) avaus 44 Kuvarajojen haku tarvittaessa 45 Mittakaavan asetus tarvittaessa 46 DWG analyysi kuvan siistiminen 47 Poista ei näkyvät tasot 48 Piirustuksen tallennus 49 Elementin/elementtien poisto 50 Elementtien ominaisuuksien muuttaminen 51 Elementin/elementtien siirtäminen 52 Kuvan viimeistely Alueen otsikkotekstin tiedot 53 Värikartta kuvaan 54 Alueen värimääritysten korjaus 55 Oman värimäärityksen lisääminen 56 Värikartan selitetekstien muuttaminen 57 Tekstin lisäys 58 Tekstin/tekstien korjaus / siirto 59 Alueen tekstien koon/värin muuttaminen 60 Otsikkotaulu kuvaan 61 Otsikkotaulun tietojen/koon muuttaminen 62 Otsikkotaulun poistaminen 63 Tulostaminen Piirustuksen tulostaminen 64 Piirustuksen tulostus PDF tiedostoksi 65 Yhteydet muihin ohjelmiin Leikepöytä ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 3

4 Sisällysluettelo Mitoitus Milloin tarvitaan linkitystä? 67 Linkitys: kuvallinen projekti <-> laskenta 68 Kuvasta mitoitus 69 Tilojen lisääminen 70 Tilamallikohtainen mitoitus 71 Huonekohtainen mitoitus (tilat projektilta) 72 Huonekohtainen mitoitus (tilat kuvasta) 73 Tilojen tuominen Excelistä (csv -tiedostomuoto) 74 Tietojen tuominen CSV -muodossa; lisätietoja 75 Aluejako; kuva ja mitoitus ajan tasalla 76 Kuvan tiedot Linkitetyn kuvan mitoitustiedot 77 Alueen käsittelyn lisätoiminnot Alueen koon muutos: viivan pisteiden siirto 78 Alueen koon muutos: viivan pisteiden lisäys 79 Numeroi alueet automaattisesti 80 Muokkaa aluetietoja 81 Alueiden haku 82 Tasojen näkyvyys 83 Pinta-alan / piirin laskenta 84 Luokitteluraportti 85 Kerta-aikojen summaus 86 Symbolit Symbolien käsittely ja lisääminen 87 Omien symbolien lisäys 88 Tietojen määritys ja haku 89 Tiedostojen linkittäminen: doc tai txt 90 Tiedostojen linkittäminen: vxp 91 Vektorikuvien käsittelyn erikoistoiminnot Neliöidyn alueen kopiointi: vektorikuva 92 Viivan pituuden laskeminen 93 Vektorikuvan automaattinen neliöinti Samantyyppisten elementtien poistaminen 96 Geometrian venytys (pinta-alan päivitys) 97 Vektorikuvan kääntäminen 98 Viivat samalla tasolla makrojen purkaminen 99 Projektien siirrot Projektien / kuvien siirtäminen laskijalta toiselle ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 4

5 Sisällysluettelo Ylläpito -valikko Ylläpito valikko 101 Tietojen varmistus ja varmuuskopiot Tietojen varmistus ja varmuuskopiot 102 Tilannekohtaiset ohjeet Piirustuksen tallettaminen 103 Projektin luominen ja piirustuksen avaus 104 Uuden mitoituksen tekeminen 105 Vanhan mitoituksen avaaminen 106 Ajoreitin piirtäminen ja mittaaminen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 5

6 Yleistä ATOP päänäyttö ja tilarivi Ohjauskuvake Versionumero sinisessä yläpalkissa Ohjauskuvakkeesta saat näkyviin samat valinnat kuin muissakin Windows ohjelmissa. Voit siis siirtää ikkunaa (Siirrä/Move), muuttaa sen kokoa (Muuta kokoa/size), sovittaa sen koko ruudun kokoiseksi (Suurenna/Maximize), pienentää sen sivun alalaitaan (Pienennä/Minimize) ja sulkea sen (Sulje/Close). Tarkemman ohjelmaversiotiedon löydät Ylläpitovalikosta Tietoja Atop ojelmasta. Valikkorivi: Perustyökalurivi ja painonappivalikot: Ohjelmiston perustyökalurivit sijaitsevat valikkorivin alapuolella. Napsauta perustyökalurivin painiketta nähdäksesi sen alta tarjoutuvat vaihtoehdot. Tilarivi: Tilarivi on ATOP ikkunan alareunassa. Tilarivillä näkyvät valitsemasi toiminnon käyttöä ohjaavaa kehote sekä kohdistimen koordinaatit. Perustilassa alareunassa lukee: Ohjelman perustilaan pääsee painamalla ESC näppäintä näppäimistön vasemmassa yläkulmassa. Tilavirin tiedot vaihtuvat toimintojen mukaan, jolloin saat ohjeita toimintoihin tilariviltä Esim. uutta aluetta lisättäessä tilarivillä lukee: ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 6

7 Yleistä Pikanäppäimet ja zoomaus Esc p v c Ctrl + a Toiminnon pysäytys/ lopetus Kuvan päivitys/ uudelleenpiirto Valmis (sama kuin hiiren keskimmäinen) Edellisen toiminnon peruutus Valitsee kuvan kaikki elementit Piirustuksen siirtäminen ruudulla SHIFT + hiiren KESKIMMÄINEN näppäin + ZOOMAUS: Rullahiiren rullalla voi zoomata lähemmäksi ja kauemmaksi. Huomaa, että kursorin kulloinenkin sijainti kuvassa määrittää zoomattavan alueen keskipisteen. F5 kuvan keskitys F6 zoomaus lähemmäksi F7 zoomaus kauemmaksi VALMIS: Useat ohjelman toiminnot hyväksytään kuittaamalla ne valmiiksi. Tämä tapahtuu joko: Hiiren keskipainikkeesta TAI V kirjaimella näppäimistöltä. AUTOMAATTINEN PISTEIDEN HAKU Asetuksen voi muuttaa Tiedosto Kursorin asetukset ja laittamalla Automaattinen pisteiden haku arvoon Aina ja Haku alikuvien pisteisiin. Automaattisen pisteiden haun käytön aikana hetkellisesti pois, kun pidät ALT painiketta alhaalla kulmapistettä valitessasi (hiiren vasen). Rasterikuvaa neliöitäessä automaattinen pisteiden haku kannattaa asettaa pois päältä ja vektorikuvia neliöitäessä päälle ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 7

8 Yleistä Pikavalikko (hiiren oikea) Saat tilannekohtaisen pikavalikon näkyviin naksauttamalla hiiren oikean puoleista painiketta - Suurentaa valitsemasi alueen kuvasta - Koko kuva haetaan näkyville näyttöön - Ohjelma näyttää edellisen kuvan - Ohjelma hakee kuvalle uudet kuvarajat - Kuvan päivittäminen - Etäisyyden mittaus - Leikepöytä Elementin valinnan jälkeen pikavalikko näyttää tältä: - Valitun elementin poistaminen - Valitun elementin siirtäminen - Valitun elementin kopioiminen - Peilaa elementin - Ryhmän purkaminen - Tarvitaan vain, jos kuvalla on attribuuttitietokanta - Valitun elementin ominaisuuksien muuttaminen Huom! Ryhmän purkamista ei saa käyttää alueisiin sen jälkeen kun kuva on neliöity! ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 8

9 Yleistä Yksittäisen elementin valinta Piirustus koostuu mm. viivoista, tekstistä ja elementeistä. Piirustuksessa elementillä tarkoitetaan yleisesti valmisosaa. Elementti saattaa sisältää mm. viivan/viivoja ja tekstiä. Tyypillisiä esimerkkejä piirustuksissa esiintyvistä elementeistä ovat pesuallas, WC istuin tai hyllyt. Useissa ATOP -toiminnoissa pitää ensin valita alue tai elementti, johon toiminto kohdistuu. Yksittäisen elementin valinta Yksittäisiä viivoja / elementtejä valitaan hiirellä. Naksauta hiiren vasemmalla painikkeella sen elementin / viivan päällä, jonka haluat valita Viivan keskelle ilmestyy punainen pieni neliö kertomaan onnistuneesta elementin valinnasta. Samalla työkaluriveille ilmestyy tietoja valitusta elementistä mm. sen väri, taso, leveys eli sen ominaisuudet. Alla näkyvässä esimerkissä on osoitettu huoneen 110 ikkunan puoleista seinää, jolloin nähdään, että viivan väri on lila (väri 227). viiva sijaitsee tasolla 104 kynän vahvuus on 0.25 viivatyyppi on yhtenäinen Nämä kaikki ovat viivan ominaisuuksia. Kaikilla elementeillä on ominaisuuksia, jotka kertovat elementtityypistä riippuen väriin, kokoon, viivan leveyteen yms. liittyviä asioita ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 9

10 Yleistä Alueen / elementin valintatapa Jos haluat esim. poistaa elementtejä isommalta alueelta, niin kannattaa sammuttaa kuvasta muut tasot, jotta ei tule vahingossa poistettua asiaankuulumattomia tasoja. Klikkaamalla hiiren vasemmalla yksittäisen elementin päällä näet, millä tasolla kukin elementti on. Sen jälkeen voit valita haluamasi tasot näkyviin. Yllä näkyvässä esimerkissä on haluttu jättää näkyviin vain siivouksen tasot Alueen / elementin valintatapa Valitse useita elementtejä suorakaiteen muotoiselta alueelta Valitse useita elementtejä vapaamuotoiselta alueelta Alueen valinta Suorakaiteen muotoinen alue Alueen valinta tehdään siten, että painetaan hiiren vasen painike alas alueen kulmapisteessä ja vedetään hiirtä pitäen painiketta edelleen alhaalla siihen asti, minne aluevalinnan halutaan loppuvan. Siinä kohdassa vapautetaan hiiren vasen painike. Kaikki alueen sisälle jääneet elementit muuttuvat vaalean vihreiksi ja voit tehdä niille haluamasi toimenpiteet. Vapaamuotoinen alue Naksauta hiiren vasemmalla jokainen vapaamuotoisen alueen kulmapiste ja kuittaa alue lopulta Valmis (hiiren keskimmäinen TAI V kirjain näppäimistöltä). Kaikki alueen sisälle jääneet elementit muuttuvat vaalean vihreiksi ja voit tehdä niille haluamasi toimenpiteet ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 10

11 Yleistä Alueen / elementin valinta - valintasuodatin Valintasuodattimella voit valita vain tietyt elementtityypit näkyviin kuvasta. Kuvassa olevan tekstin valinta Valitse valintasuodatin ja ota väkänen pois kaikkien muiden, paitsi Tekstit valinnan edestä Käytä sen jälkeen valintatyökalua Valitse haluamasi alue kuvasta Valituksi tulevat vain tekstit (= maalautuvat vihreiksi). Tämän jälkeen valituille elementeille, tässä tapauksessa teksteille, voi tehdä värin, koon muutoksia eli muuttaa tekstin ominaisuuksia. Alla olevassa kuvassa on muutettu kaikkien tekstien väriksi musta (alkup. turkoosi) ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 11

12 Yleistä Kursorin asetukset Automaattinen pisteiden haku Tarkoittaa sitä, että ohjelma ehdottaa lähinnä hiiren osoitinta sijaitsevaa kulmapistettä. Kursorin ulkonäkö kertoo, onko ohjelma löytänyt kulmapisteen vai ei. Automaattinen pisteiden haku on hyvä pitää päällä DWG piirustuksia käsitellessä. Silloin, kun ohjelma on löytänyt kulmapisteen, se kertoo siitä pienellä rastilla ja naksauttamalla hiiren vasemmalla painikkeella tässä kohtaa, kulmapiste kiinnittyy ohjelman ehdottamaan kohtaan. Automaattinen pisteiden haku -toiminto on poissa päältä aina, kun ATOP käynnistetään. Automaattinen pisteiden haku päälle/pois päältä Pois päältä. automaattisen pisteiden haun saat pois valitsemalla Tiedosto Kursorin asetukset - Poissa Hetkellisesti automaattisen pisteiden haun saat pois päältä pitämällä ALT painiketta alhaalla samalla, kun valitset kulmapistettä. Automaattisen pisteiden haun ollessa päällä kursori pyrkii automaattisesti hakemaan pysty- tai vaakaviivaa tai vektorikuvan kulmapisteitä. Yleensä toiminto halutaan pois päältä, kun käsitellään rasterikuvia eikä piirrettävien viivojen haluta olevan tarkalleen 90- tai 45- asteen kulmissa. Liiketarkkuus Liiketarkkuus tarkoittaa sitä, miten lähelle hiiren osoittimen sijaintia piste kiinnittyy, hiirtä naksautettaessa. Jos liiketarkkuuden arvo on suurempi kuin 0.01, niin voi olla vaikeata osua tarkasti kulmapisteisiin neliöidessäsi. Liiketarkkuuden oletusarvo on ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 12

13 Yleistä Lyhenteistä Tietokonemaailma on lyhenteiden luvattua maata. Alla joitakin lyhenteitä, joihin kurssin aikana törmäät. CAD DWG DXF TIF ZIP VXP Computer Aided Design = tietokoneavusteista suunnittelua AutoCAD DraWinG format AutoCAD piirustusten tallennusmuoto AutoCAD Data exchange Format AutoCAD tiedoston siirtomuoto on standardi rajapinta eri CAD - sovellusten välillä Tagged Image File format = yksi rasterikuvan lukuisista tallennusmuodoista. Ainoa rasteritiedostomuoto, jota ATOP ymmärtää Yksi tiedostojen pakkausmuoto. ATOP ohjelma ei pysty suoraan lukemaan zip -päätteisiä tiedostoja. Ne pitää avata ja purkaa ensin \ATOP\picts -kansioon Winzip ohjelmalla tai jollakin muulla tiedoston pakkaus- tai purkuohjelmalla, joka ymmärtää zip tiedostomuotoa. ATOP ohjelman oma tiedostomuoto. XML extensible Markup Language) XML-kieltä käytetään yleisesti mm. tiedonvälitykseen järjestelmien välillä. ATOP ohjelma lukee Optimaze tilahallinta järjestelmän XML kuvia eli pohjakuvassa on neliöidyt tilat ja tilatiedot valmiina ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 13

14 Yleistä Kuvat sähköpostista ATOP -ohjelmaan Sähköpostin liitteenä olevat tiedostot Jos saat kuvia sähköpostin liitteenä, ne pitää ensin tallettaa koneellesi. Kuvat kannattaa tallettaa suoraan \ATOP\picts kansioon, jotta ne näkyisivät heti ATOP ohjelmasta käsin. \picts -kansio on ATOP ohjelmaan tuotavien kuvatiedostojen oletuskansio. Jos piirustukset ovat pakattuja eli zip -päätteisiä, pura paketti ensin picts -kansioon. Vektorikuvat tunnistat siitä, että niiden tiedostotunniste on dwg tai dxf. Muussa muodossa olevia vektorikuvia et ATOP ohjelmaan voi tuoda. Esimerkiksi zip -päätteiset tiedostot pitää ensin purkaa Winzip ohjelmalla tai jollakin muulla pakkausohjelmalla. Rasterikuvat tunnistat siitä, että niiden tiedostotunniste on tif. Rasterikuvia voidaan tallettaa lukuisissa muissakin tallennusmuodoissa ( bmp, gif, jpg, wmf, pcx jne. ), mutta ATOP -ohjelmaan voit tuoda vain tif -muotoisia kuvia. Useilla kuvankäsittelyohjelmilla voidaan muuttaa jossakin muussa rasterikuvamuodossa talletettu rasterikuva tif -muotoon. Muita tiedostojen pakkausmuotoja Tiedostojen pakkaamiseen voidaan käyttää muitakin pakkaustapoja kuin zip tiedostot. Muita harvinaisempia tiedostojen pakkausmenetelmiä, ovat mm. : Tiedostotunniste ARJ LHA RAR Lisätietoja ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 14

15 ATOP ohjelman ymmärtämät kuvamuodot Rasteri- (TIF) ja vektorikuvat (DWG) Rasterikuvat: - skannatut paperipiirustukset, jotka on tallennettu.tif -muotoon - piirustus täytyy skannata mustavalkoisena ( black&white eli B&W ) - jos skanneriohjelmassa on useampia TIF -tallennusmuotovaihtoehtoja - valitse uncompressed - resoluutio 300 dpi ( dots per inch / pistettä tuumalle ) on yleensä riittävä tarkkuus Esim. Tyypillisiä ongelmatilanteita kuvaa avattaessa -Yleensä yllä olevan kaltainen virheilmoitus kertoo siitä, että kuva on talletettu joko: - pakattuna, harmaasävykuvana tai värikuvana Jos rasterikuva on talletettu väärässä muodossa, niin yleensä sen saa talletettua skannerin mukana tulleella kuvankäsittelyohjelmalla ATOP ohjelman ymmärtämään muotoon. Vektorikuvat: - esim. arkkitehdiltä saadut kuvat ovat muotoa.dwg tai.dxf - pyydä kuvaan vain ulko- ja sisäseinät ja kalusteet, pinta-alat, tilan nimet ja neliöt Esim. Vektorikuvissa on usein paljon muutakin informaatiota ( mm. sähkö-, putki ja ilmastointi ). Näitä tietoja et siivousta mitoittaessasi tarvitse. Jos saat käyttöösi sellaisen kuvan, joissa kaikki em. ylimääräiset tiedot ovat mukana, kuvan koko saattaa nousta niin suureksi, ettet pysty sitä omalla koneellasi järkevällä nopeudella neliöimään ja käsittelemään. Tyypillisiä ongelmatilanteita kuvaa avattaessa Tarkista ensin, että kuvan nimessä EI ole välilyöntejä. Niitä ei myöskään saisi olla sen kansion nimessä tai koko sen polun nimessä, josta DWG kuvia avataan. Samoin jos polku muodostuu kovin pitkäksi (80 merkkiä tai yli), kuvan avaamisessa voi tulla ongelmia. Tällaisessa tapauksessa kannattaa nimetä tiedostot uudelleen siten, että nimessä ei ole välilyöntejä ja kopioida kuvatiedostot omalle koneelle johonkin kansioon, jolloin polku ei muodostu niin pitkäksi ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 15

16 ATOP ohjelman ymmärtämät kuvamuodot Vektorikuvat ATOP -ohjelmaan DWG kuvien tekeminen ja tallettaminen ATOP ohjelman ymmärtämään muotoon Kaikki Autocad -kuvat on tehtävä saman tasomäärittelyn (layer) mukaisesti X Ref managerin bind toiminolla X Ref objektit on muunnettava kiinteäksi osaksi kuvaan Kuvaan jätetään vain seinät, kiintokalusteet, huoneblockit eli ns. kiinteät kalusteet Ajetaan 'purge'-komento ennen kuvan tallettamista (poistaa tarpeettomat elementit) Siivouksen mitoittajalle riittää, kun kuvassa on: ulko- ja sisäseinät kalusteet pinta-alat tilan nimet Jotta alueet (huoneet) voitaisiin automaattisesti neliöidä: Huoneista tehdään yhtenäinen reunaviiva tietylle tasolle (layer), joka on kaikissa kuvissa samanniminen. Tällä tasolla ei saa olla muita elementtejä. Tästä huoneen reunaviivasta tehdään block. Jotta neliöityihin tiloihin saadaan siirtymään automaattisesti tietoa Tälle huone-blockille määriteltävä attribuuttitietokanta (kaikissa kuvissa samanniminen attribuuttikanta) jossa pitää olla ainakin seuraavat kentät (kaikissa kuvissa samannimiset): Tilan numero Tilan tyyppi Tilan pinta-ala Siivouksen mitoittajan koneen suorituskyvystä Siivouksen mitoittajien koneet ovat pääsääntöisesti normaaliin toimistokäyttöön tarkoitettuja koneita. Ne eivät siis ole mitään CAD työasemia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedostokooltaan kovin suuria piirustuksia ei näillä koneilla pysty avaamaan saati käsittelemään. Karkeasti voisi sanoa, että yli 20 Mt:n tiedostot eivät enää aukea ja yli 10 Mt:n kokoisia tiedostoja on todella hidas käsitellä. Parhaiten toimivat 1-5 Mt:n kokoiset piirustukset. Kaikki muu tieto (sähkö, LVI yms.) on siivouksen mitoittajan kannalta turhaa usein hidastaa tai jopa estää piirustuksen jatkokäsittelyn ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 16

17 Projektin tiedot Projektin tekeminen Valitse Projektit - Uusi Täytä projektikortti: - Ohjelma tarjoaa Projekti -kenttään automaattisesti seuraavaa vapaana olevaa numeroa - Älä tyhjennä kenttiä kokonaan. Jos et halua täyttää esim. Tarkennin -kenttää, niin jätä siinä olevat katkoviivat paikalleen. Kun uusi projekti syntyy OK painikkeen painamisen jälkeen, ohjelma tekee projektien tallennuskansioon ( projects kansion alikansioksi ) uuden kansion, jonka numero on sama kuin projektin numero. Projektikansioon tallentuvat piirustukset, tietokannat ja tiedostot. Näitä kansioita ei saa siirtää, poistaa tai nimetä itse uudelleen, koska silloin menetät projektin tiedot ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 17

18 Projektin tiedot Projektin tiedot Projektin tiedot, numero ja nimi tulevat näkyviin otsikkoriville Projektin tietoja pääset myöhemmin täydentämään/muokkaamaan Tiedosto - Projektitiedot Voit muuttaa kaikkia muita projektin tietoja paitsi projektin numeroa jälkikäteen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 18

19 Projektin tiedot Projektin avaaminen Avatessasi projektin, joka on jo talletettu ATOP ohjelmaan valitse Tiedosto Avaa tai Ne projektit, joiden Projekti kentässä on numero, ovat kuvallisia projekteja - Kuvaprojektin Piirustukset avataan listana, kun projekti on valittu - Aktiivisen kuvaprojektin piirustukset pääsee avaamaan suoraan Tiedosto -> Avaa piirustus aktiivin projektin alta. Ne projektit, joiden Projekti kentän ensimmäinen merkki on F kirjain ovat työmäärämitoituksia. (Muulla kuin F-kirjaimella alkavat ovat yleensä tuotuja kuvaprojekteja.) Ensiksi näyttöön tulee Projektin hakutiedot kortti, johon voit halutessasi suoraan syöttää etsimäsi projektin tietoja. Jos et halua tällaista rajausta tehdä, niin paina OK painikkeesta, jolloin saat listan kaikista koneellasi olevista projekteista ja voit valita siitä haluamasi. Projektin muutospäivä Projektin tietoihin on tullut uusi kenttä: Pvm. (muutettu). Tähän kenttään tallettuu tieto siitä milloin Projekti on viimeksi tallennettu. Rivien järjestäminen Valintaikkunassa pystyt järjestämään rivejä. Oletusarvoisesti rivit ovat aluksi Projektinumeron mukaisessa aakkosnumeerisessa suuruusjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Naksauta esim. sarakeotsikon Projekti päällä hiiren vasemmalla painikkeella kerran ja rivit järjestyvät suurimmasta projektinumerosta pienimpään. Näin on pyritty helpottamaan halutun projektin löytymistä. Voit järjestää rivejä kaikkien muidenkin näytöllä näkyvien sarakkeiden tekstien mukaiseen järjestykseen. Rivien Suodatus Voit tällä näytöllä myös etsiä haluamaasi projektia Kirjoita suodatuskenttään tekstiä, jota halutun projektin tiedoissa esiintyy ja paina Suodata. Tämän jälkeen listassa näkyy ainoastaan projektit, joiden tiedoissa suodatettavaa tekstiä esiintyy ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 19

20 Projektin tiedot Projektin / piirustuksen poistaminen Koko projektin poistaminen piirustuksineen: Aktiiviprojektia ei voi poistaa! Aktiivisena on se projekti, jonka numero ja nimi näkyy ohjelman otsikkonauhassa. Jos juuri se projekti, jonka haluat poistaa on aktiivisena, niin aktivoi sen sijaan jokin toinen projekti TAI käynnistä ATOP uudestaan, jolloin aktiiviprojektia ei ole. Vasta tämän jälkeen projektin poistaminen onnistuu. Valitse ylävalikosta Projektit - Poista Kirjoita ruutuun projektinumero, jos muistat sen. Jos et muista niin paina OK, jolloin näet kaikki ohjelmassa olevat projektit ja voit valita listalta sen, jonka haluat poistaa. Ohjelma varmistaa vielä: Haluatko todella tuhota valitsemasi projektit -> Kyllä Piirustuksen poistaminen: Aktiivisena olevaa piirustusta ei voi poistaa! Sulje siis ensin kaikki piirustukset. Valitse ylävalikosta Projektit -> Piirustukset -> Poista piirustus Paina OK, niin näet kaikki piirustukset. Valitse listalta tuhottava piirustus ja paina OK. Ohjelma varmistaa vielä tuhotaanko myös nimiketiedot -> Kyllä ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 20

21 Projektin tiedot Aktiivinen/passiivinen projekti Voit laittaa projektin aktiiviseksi/passiiviseksi: Projektit - Muokkaa. Selaa kohteita nuolella tai hiirellä vierityspalkista. Jos valitset Akt/Pas -kenttään arvon: P (=passiivinen) A (=aktiivinen) projekti ei näy Tiedosto -> Avaa -valikossa. projekti näkyy Tiedosto --> Avaa -valikossa Selaa projekteja viertyspalkin avulla tai nuolinäppäimillä alas / ylös Jos projekteja alkaa olla ohjelmassa paljon ja niiden selaus ja löytäminen alkaa olla työlästä, niin projekti kannattaa laittaa passiiviseksi. Näin projekti ei ole projektilistassa näkyvissä, ennen kuin jälleen laitat sen aktiiviseksi. Aktivoi projekti ennen kuin sinun seuraavan kerran pitää sitä käsitellä. Jos mitoitukseen on linkitetty piirustuksia niin passivoi/aktivoi myös ne kuvaprojektit joissa piirustukset ovat. Passivoitujen kuvaprojektien piirustuksia ei voi näyttää mitoituksesta ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 21

22 Rasterikuvien käsittely Rasterikuvien toiminnot Paina työkalurivin TIF -painiketta niin saat esiin rasterin käsittelyyn tarvittavat toiminnot. Työvaiheet tallennukseen asti käydään läpi tuotaessa rasterikuva ATOP ohjelmaan. - Uuden kuvaprojektin luonti - TIF -muotoisen kuvan haku ja avaus - Kuvan oikaisu tarvittaessa (kannattaa tehdä skannausvaiheessa ) - Kuvan kiertäminen tarvittaessa (90 astetta kerrallaan) - Kuvan skaalaus - Mitataan tunnettu mitta kuvasta - Kuvan koon muuttaminen -- Kuvarajojen haku skaalauksen jälkeen (paperin rajat) - Kuvan asettaminen mittakaavaan esim. 1:1 -> 1:100 tai 1:50 - Piirustuksen tallennus - Tyhjennä alue - Kopioi alue - Lisää rasteri kuvaan - Rasterin poisto - Painikevalikko - Kelluva valikko päälle/pois Rasterin muokkaustoiminnot Neljä viimeistä valintaa liittyvät rasterikuvan muokkaamiseen. Alueen tyhjentäminen ja kopioiminen on ATOP ohjelmassa mahdollista, mutta suosittelemme rasterikuvan siivoamista ennen sen tuomista ATOP ohjelmaan. Korjauslakka on useassa tapauksessa nopeampi tapa. Tarkempi näiden rasterikuvan käsittelytoimintojen käyttöohje on tässä ohjeessa Mitan tarkistus ohjeen jälkeen. Kuvan oikaiseminen Etenkin rasterikuvan oikaiseminen on ATOP ohjelmalla suoritettuna hidasta, koska ohjelma siirtää jokaisen pisteen yksitellen. Nopein tapa oikaista kuva on asettaa se skannerille niin, että se tulee skannatuksi suoraan ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 22

23 Rasterikuvien käsittely Rasteritiedoston (TIF) avaus ATOP hakee kuvia aina samasta kansiosta. Oletuksena on se levyasema, jonne ATOP on asennettu ( useimmiten C -asema ) ja sen alla kansio C:\ATOP\picts. Jos kyse on jaetusta asennustavasta picts kansio sijaitsee palvelimen levyllä. Hae kuva, aktivoi sen nimi naksauttamalla hiiren vasemmalla painikkeella ja paina sen jälkeen Open/Avaa Kun piirustus avautuu ruudulle, aktivoi se napsauttamalla piirustusikkunan sinistä otsikkopalkkia hiiren vasemmalla painikkeella. Tämän jälkeen voit jatkaa seuraavaan vaiheeseen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 23

24 Rasterikuvien käsittely Rasterin oikaisu Tarvittaessa: Toiminto oikaisee rasterikuvan, jos piirustus on ollut vinossa paperilla tai skannausvaiheessa. Piirustus kannattaa kuitenkin ensisijaisesti oikaista ennen sen tuomista ATOP ohjelmaan Valitse TIF Oikaise Tilarivillä näkyy teksti Näytä hiirellä vinossa oleva viiva, jonka pitäisi olla suora (aloitus- ja lopetuspiste). Hiiren vasemmalla painikkeella naksautetaan siis sekä aloitus, että lopetuspisteen kohdalla (ks. yllä oleva kuva). Vastaa seuraavaan kysymykseen Kyllä. Oikaisu saattaa kuvan koosta riippuen kestää jonkin aikaa. Oikaisun aikana ohjelma ei reagoi mihinkään toimintoihin. Kun kuva on suorassa lopeta oikaisutoiminto painamalla ESC ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 24

25 Rasterikuvien käsittely Rasterin kierto Tarvittaessa: Toiminto kääntää rasteria 90 astetta kerralla vastapäivään. Naksauta hiiren vasemmalla kuvan päällä niin monta kertaa, että se on haluamassasi asennossa. Jos hiiri näyttää pysäköintikiellolta Ø, niin saat rasterin aktiiviseksi painamalla Tab painiketta tai napsauttamalla kuvan otsikon kohdalla hiiren vasemmalla painikkeella. Jos piirustus ei ole kuvarajojen sisällä, valitse ylävalikosta Tiedosto - Kuvarajojen haku +10% ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 25

26 Rasterikuvien käsittely Kuvan skaalaus Rasterikuvat eivät tiedä oikeaa mittakaavaa, eikä oikeita mittoja kuvasta. Piirustukset täytyy skaalata oikeaan mittakaavaan ennen jatkokäsittelyä. Valitse TIF painikkeen takaa Tämän jälkeen osoita piirustuksesta joku tiedetty mitta klikkaamalla mitan aloitus ja lopetuspiste. Usein piirustuksissa on ns. mittaviivoja, joita voit hyödyntää. Alla näkyvään kuvaan on havainnollisuuden vuoksi merkitty mustalla viivalla kuvasta mitattu etäisyys. Kuvasta näkee, että mitan pitäisi olla skaalauksen jälkeen 3491 mm eli 3,491 m. Kun olet osoittanut tiedetyn mitan klikkaamalla mitan aloitus ja lopetuspiste piirustuksesta (esim. mittaviiva, huoneen leveys, oviaukko jne.) aukeaa Kuvan skaalaus -dialogi. (esimerkkikuva alla) Esimerkin kuvassa mittaviivan pituus on 3491mm ja kuvasta on mitattu mm. Syötä kenttään Näytettyjen pisteiden välinen etäisyys todellinen mitta millimetreissä. (esimerkkikuvassa kirjoittaisit 3491mm) Rasterikuvissa oletuksena mittakaava on 1:1, eikä piirustus osaa kertoa oikeaa mittakaavaa. Kuvan Skaalaus dialogissa voi syöttää oikean mittakaavan. Käytännössä sisäkuvissa (toimistorakennukset, koulut jne. hyvä mittakaava on 1:50, suuria tiloja sisältävissä kohteissa (tehdas, halli jne. voi tarvittaessa kokeilla 1:100 mittakaavaa. Ulkokuvissa voi olla tarpeen käyttää jopa 1:500 mittakaavaa. Kun pisteiden etäisyys ja mittakaava on syötetty, klikkaa OK, jonka jälkeen piirustus on skaalattu oikeaan mittakaavaan ja valmis tallennettavaksi. Samalla tavalla voidaan tarvittaessa skaalata myös vektorikuvat (DWG) ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 26

27 Rasterikuvien käsittely Hae rajat 10% marginaalilla Jos piirustus ei mahdu näytöllä olevien vihreiden kuvarajaviivojen sisäpuolelle, on tarpeen päivittää kuvarajat. Jos piirustus on hävinnyt ruudulta tai haluat keskittää piirustuksen ruudulle, kuvarajojen haku keskittää piirustuksen ruudulle. Valinnalla TIF Hae rajat 10% marginaalilla haetaan piirustukselle uudet kuvarajat (vihreät viivat). Nyt piirustus mahtuu taas kuvarajojen sisäpuolelle ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 27

28 Rasterikuvien käsittely Mittakaavan asettaminen Rasterikuva on mittakaavassa 1:1 ja tällä toiminnolla muutetaan mittakaava halutuksi. Esim. sisäkuvat 1:50 tai 1:100 ja ulkoalueet 1:500. Valitse TIF Mittakaavan asetus, valitse sopiva mittakaava valikosta ja paina OK. Mittakaavan saa asetettua myös suoraan Kuvan skaalaus -toiminnolla Valittu mittakaava vaikuttaa piirustukseen tulevien aluetekstien (tilanumero, tilatyyppi ja neliöt) kokoon. Mittakaavaa voi muuttaa myöhemmin: Tiedosto - Piirustuksen asetukset ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 28

29 Rasterikuvien käsittely Piirustuksen tallennus Aktiivisena olevan piirustuksen tallennus valmiiseen projektiin. OK painiketta painettuasi Projects kansion alikansioon ( oheisessa esimerkissä \Projects\1 ) tallentuu uusi kuvatiedosto nimeltä 3.vxp. ATOP ohjelman kuvatiedostot tunnistat aina vxp tiedostopäätteestä. Erikoistapaus: Piirustuksessa on useita samannumeroisia tiloja. Tallennettuaan kuvan ohjelma tarkistaa, onko kuvassa useita samannumeroisia tiloja. Jos tuplia on, ohjelma avaa Notepad ikkunan, jossa näkyvät kaikki ne tilanumerot, jotka ovat kuvassa vähintään kahdesti. Voit käydä muuttamassa näiden tilojen numerot ja tallentaa kuvan uudelleen 1) Paina Numero -painikkeesta, jolloin ohjelma antaa piirustukselle seuraavan vapaana olevan numeron 2) Valitse Projekti -alasvetovalikosta projekti, johon haluat piirustuksen tallettaa 3) Tarkennin, esim. mikä kerros on kyseessä 4) Päiväys, Pvm napista saat kuluvan päivämäärän 5) Tekijä, esim. nimikirjaimet 6) Huonekorkeus, tilojen huonekorkeus, oletuksena 2100mm. (Seinäpinta-alan laskentaan) 7) Aluetyyppi, valitse alasvetovalikosta mitoituksen laji /taso = Ylläpitosiivous ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 29

30 Rasterikuvien käsittely Tallennetun piirustuksen tiedot Tallennuksen jälkeen Projektin ja piirustuksen numero ja nimi näkyvät projektin ja piirustuksen otsikkorivillä. Projektin ja piirustuksen sijainti tallennuksen jälkeen Projektit tallentuvat Projects nimisen kansion alikansioiksi sillä numerolla, joka näkyy sekä koko ohjelman otsikkonauhassa, että piirustuksen otsikkonauhassa. Projects kansio sijaitsee joko työasemalla ATOP kansion alikansiona TAI palvelimen levyllä erikseen määritellyssä paikassa. Esimerkin tapauksessa Projects kansioon on syntynyt alikansio nimeltä 4. Sen alla on piirustus 7.vxp ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 30

31 Rasterikuvien käsittely Mitan tarkistus skaalauksen jälkeen Mitan tarkistaminen kannattaa aina tehdä kuvalle ennen kuin alat neliöimään sitä. Muuten saatat neliöidä kuvaa, joka ei ole oikeassa mittakaavassa. Neliöimisen jälkeen mittakaavan korjaaminen on työläämpää kuin mitan tarkistaminen jo tässä vaiheessa. Mitan tarkistus Voit tarkistaa kahden pisteen välisen mitan valitsemalla rasterityökaluista TIF Tarkista mitta. Osoita tuntemasi mitta esim. oven leveys. Alku- ja loppupisteen osoittaminen tapahtuu hiiren vasemmalla painikkeella naksauttamalla, samoin kuin esim. rasterikuvan skaalaus tehtiin. Katso tarvittaessa lisätietoja materiaalin alkupuolelta sivulta: Alueen / elementin valintaperiaatteet. Toiminnolla voi tarkistaa mittoja myös DWG:stä Yllä näkyvästä kuvasta on mitattu oven leveys. Tyypillisesti oven leveys on noin cm eli mm. Olisi suotavaa, että mittavirheen minimoimiseksi, tarkistettava mitta olisi pidempi kuin oven leveys. Joskus kuitenkin oven leveys saattaa olla ainoa tunnettu mitta ja silloin pitää tyytyä siihen. Suora etäisyys kentässä olevan arvo kertoo millimetreinä osoittamiesi pisteiden välisen etäisyyden vaakasuunnassa ja pystyetäisyys pisteiden välisen etäisyyden pystysuunnassa. Skaalauksessa ja mittaa tarkistettaessa kannattaa kuitenkin käyttää nimenomaan Suora etäisyys mittaa, joka kertoo kahden mitatun pisteen lävistäjän arvon, eli ottaa huomioon mahdollisesti hiukan vinoon osoitetun mittaviivan vaikutuksen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 31

32 Rasterikuvien käsittely Tyhjennä alue Paina -painikkeesta, niin saat näkyviin rasterin käsittelyyn tarvittavat toiminnot. Valitse Tyhjennä alue toiminto. Osoita hiirellä (vasen painike) sen alueen lävistäjä, josta haluat poistaa rasterin ks. kuva yllä. Kuittaa VALMIS (hiiren keskimmäinen tai v kirjain näppäimistöltä). Ohjelma tyhjentää alueen, joka jäi osoittamasi suorakulmion sisälle. Voit näyttää myös vapaamuotoisen alueen osoittamalla sen kaikki kulmapisteet (hiiren vasen painike). Kuittaa kaikki kulmapisteet osoitettuasi VALMIS ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 32

33 Rasterikuvien käsittely Kopioi alue Paina, niin saat esiin rasterin käsittelyyn liittyvät toiminnot. Paina ja napsuta hiirellä (vasen painike) sen alueen vasen alakulma ja oikea yläkulma, jonka haluat kopioida. Ohjelma kopioi alueen, joka jää osoittamasi alueen sisälle. Valittuasi alueen se jää roikkumaan hiiren osoittimeen ja voit hiiren vasemmalla painikkeella kiinnittää kopion haluamaasi kohtaan ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 33

34 Rasteri- ja vektorikuvat Lisää rasterikuva Joskus saattaa olla tarpeen saada kuvaan lisäinformaatiota kuvien muodossa. ATOP ohjelman piirustuksiin voit liittää JPG, BMP, GIF ja TIF muotoisia kuvia. Kaikista Työmäärälaskennan Selaa painikkeen takaa löytyvistä koneista ja välineistä on tehty myös TIF tai BMP muodossa olevat kuvat, joita voit siis piirustukseen lisätä. Toki voit myös lisätä muita kuvia, jotka olet tallettanut yhteensopivaan muotoon. Ohjelmassa valmiina olevat väline- ja konekuvat löytyvät TIF tai BMP muodossa \Atop\Siivous\Haku\Lattiat\Valinevalmistajat kansiosta. HUOM! Kansion tai kuvien nimissä ei saa olla skandinaavisia merkkejä (äöå)! Kuvien tuominen piirustukseen: Paina, niin saat esiin rasterin käsittelyyn liittyvät toiminnot. Paina sen jälkeen painiketta Etsi kuva ja Paina Open / Avaa Jos haluat tässä vaiheessa muuttaa tuotavan kuvan kokoa, niin paina seuraavaksi F8 Nyt ohjelma kysyy sinulta skaalauskerrointa. Syötä haluamasi kerroin. Oletuksena on arvo 1. Jos esimerkiksi haluat kaksinkertaistaa tuotavan kuvan koon, kirjoita skaalauskertoimeksi 2. Naksauta lopuksi hiiren vasemmalla painikkeella piirustuksen päällä siinä kohdassa, jonne kuvan haluat, jolloin se ilmestyy piirustukseen Piirustukseen tuodun kuvan koon muuttaminen jälkikäteen Valitse rasterityökaluista TIF Muuta kokoa/siirrä Aktivoi kuva, jonka kokoa haluat muuttaa Paina työkalurivin F8 ja syötä haluamasi luku. Kuvan oletuskoko on 1 Jos haluat kuvan kaksinkertaisena alkuperäiseen kokoon nähden, syötä kenttään 2 Jos haluat puolittaa kuvan koon alkuperäiseen nähden, syötä kenttään ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 34

35 Alueiden neliöinti Alueen lisääminen Uusi neliöitävä alue: Valitse Pystysuorassa oleva suorakaiteen muotoinen alue: Näytä tilalle lävistäjä (vastakkaiset nurkat)käyttäen hiiren vasenta painiketta.. Epäsäännöllinen tai monikulmainen alue: Ohjelma osaa piirtää epäsäännöllisen muotoisen alueen osoitettuasi kaikki sen kulmapisteet. Osoita kulmapisteet naksauttamalla jokaista nurkkaa hiiren vasemmalla napilla ja paina tämän jälkeen kaksi kertaa V. Alueen/tilan kiertosuunnalla ei ole merkitystä. Paina sen jälkeen VALMIS eli näppäimistöltä V-kirjainta. Ohjelma piirtää alueen ääriviivat punaisella. Jos tilassa ei ole aukkoja niin paina uudelleen VALMIS, jolloin saat mitoitustiedot -kortin auki ja voit antaa tilalle haluamasi tiedot (tilanumero, tyyppi, kustannuspaikka, alue, väritys 1, väritys 2, laatu, lattiamateriaali ja selite). VINKKI: Saat edellisen pisteen poistettua painamalla c -kirjainta. Ohjelma muistaa kaikki käsiteltävän alueen pisteet. Alueen otsikkotekstin koko on muutettavissa. Pidä Alt-painiketta pohjassa, silloin ohjelma ei ehdota 45 ja 90 asteen kulmia. Anna tilalle haluamasi tiedot. Tässä vaiheessa kannattaa antaa ainakin tilanumero ja tilatyyppi. Neliöt ohjelma laskee antamiesi kulmapisteiden ja tekemäsi mittakaavan asetuksen pohjalta automaattisesti ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 35

36 Alueiden neliöinti Alueen poistaminen Valitse Alueiden käsittelytyökaluista otsikkotekstin päällä. ja naksauta hiiren vasemmalla poistettavan alueen Alueen päivityksen jälkeen ( = näppäimistöltä p ) tai zoomauksen jälkeen näyttö päivittyy ja alue poistuu. Saat alueen takaisin, jos välittömästi poiston jälkeen painat näppäimistöltä C -kirjainta. Alueen poistaminen tuhoaa myös ko. alueeseen liittyvän tietokannan. ÄLÄ poista aluetta muilla toiminnoilla! ÄLÄ poista alueen tietoja tekstityökaluilla. Alueen keskellä olevan alueen tiedot sisältävä laatikko on samalla linkki tietokantaan ja ko. tilan tietoihin. Se katoaa, jos poistat tekstit. Jos haluat kuvastasi tekstit pois näkyvistä valitse Aluevärit Asetukset ja ota rastit pois tyypin, pinta-alan ja numeron kohdalta, niin tekstit eivät enää kuvassasi näy ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 36

37 Alueiden neliöinti Aukon lisäys neliöidessä Ennen toista VALMIS kuittausta tilaan on mahdollista lisätä aukko. Tilarivillä näet tekstin: Voit määrittää aukon / aukkoja samalla tavalla kuin alueenkin mm. lävistäjällä. esim. alla hissikuilun osuuden poisto portaikosta. HUOM! Muista lopuksi tarkistaa kerrosneliöt, jos olet neliöinyt useita tiloja aukkoja lisäämällä. Kun olet lisännyt kaikki aukot niin paina VALMIS. Ohjelma ei laske pinta-alaan aukon neliöitä ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 37

38 Alueiden neliöinti Aukon lisäys jälkikäteen Tätä ominaisuutta kannattaa käyttää, kun esimerkiksi olet neliöinyt ison käytävän ja huomaat että unohdit ottaa joitain osia pois alueelta. 1) Avaa viivatyökalut ja piirrä työkalulla neliöidyn tilan päälle suljettu murtoviiva siihen kohtaan, johon haluat aukon tulevan. 2) Valitse Alueiden käsittely valikosta 3) Seuraa tilarivin ohjeita ja osoita sen alueen rasteriviivoitusta, johon olet aukkoa lisäämässä. Koko rasteri maalautuu vihreäksi. 4) Napsauta hiirellä piirtämääsi viivaa. Jos lisättäviä aukkoja on useita, osoita ne peräkkäin 5) Kuittaa Valmis (hiiren keskipainike tai v ). Pinta-ala päivittyy uuden alueen mukaiseksi. Lopeta toiminto Esc -painikkeella. HUOM! Aukon pisteiden siirto ei vaikuta pinta-alaan silloin, kun aukko on tehty jälkikäteen! Huomaa, että aukon ääriviivat pitää piirtää nimenomaan suljetulla murtoviivalla, muuten aukon lisäys ei onnistu ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 38

39 Alueen tiedot: työmäärämitoitus ja värityskentät Alueen/tilan numero ja pinta-alat Ohjelma laskee pinta-alan automaattisesti yhden desimaalin tarkkuudella Seinäpinta-ala määräytyy kuvaan tallennetun huonekorkeuden perusteella, oletus 2100mm. Jos yksikkö kenttää muokataan jälkeenpäin, pitää Seinäpinta-ala päivittää käsin klikkaamalla väkästä kentän oikeassa reunassa. HUOM. Jos Yksiköt = 0 niin kuvan mittakaava on väärin (vektorikuva) tai sen skaalaus ei ole onnistunut (rasterikuva). Numero = Tilan numero (myös kirjaimet kelpaavat esim. 12a) Katso seuraavilta sivuilta muiden kenttien käyttöohje. Yksikkö kenttään voit halutessasi syöttää pinta-alan käsin, seinäpinta-ala lasketaan kuitenkin kuvaan merkityn alueen perusteella. Ikkunapinta-ala kenttään voit lisätä tiedon huoneen ikkunapinta-alasta. Tilat kannattaa numeroida siten, että numerokentän ensimmäiset merkit kertovat kerroksen, jossa tila on. Muuten samaan projektiin voi tulla tiloja, joilla on sama numero. Esim. K101, K102, K103 jne. kellarikerros 101, 102, kerros 201, 202, kerros Kun olet täyttänyt kortille haluamasi tiedot, paina OK -painiketta. VINKKI: Neliöidessäsi tiloja numerojärjestyksessä saat Numero painikkeesta aina seuraavan vapaan numeron. Ensimmäistä tilaa numeroitaessa ohjelma kysyy aloitusnumeron. Tilojen neliöiminen kannattaa tehdä numerojärjestyksessä. HUOM! Jos linkität kuvaa ja mitoitusta toisiinsa, niin yhteys kuvan ja mitoituksen välille muodostuu tilanumeron ja kuvan numeron perusteella. Linkki menee rikki eli lakkaa toimimasta, jos muutat jompaa kumpaa näistä linkin luomisen jälkeen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 39

40 Alueen tiedot: työmäärämitoitus ja värityskentät Alueen tiedot, piirustuksen väritys (tila)tyyppi = Alasvetovalikosta on valittavissa kaikki ohjelmassa esiintyvät tilatyyppilyhenteet. Voit valita tilatyypin sieltä tai kirjoittaa haluamasi tilatyyppilyhenteen Tyyppi kenttään. Värityskriteerit Kustannuspaikka, Alue, Väritys 1, Väritys 2, Laatu ja Lattiamateriaali -kenttiin voit kirjoittaa haluamasi kriteerin tai, jos olet kriteeriä jo aikaisemmin käyttänyt, valita sen alasvetovalikosta. Käytä kustannuspaikkaa Yleinen, jos haluat jakaa yleisien alueiden kustannuksia eri kustannuspaikkojen kesken. Piirustuksen värittäminen Kaikkien ATOP ohjelman Aluevärit alasvetovalikosta löytyvien kenttien mukaan voit myös värittää piirustuksen. Tarjolla ovat siis: Tyyppi, Laatu, Aluenumero, Kust.paikka, Väritys1, Väritys2 ja Lattiamateriaalit kentät. Tilat mitoitettu/mitoittamatta Aluevärit -valikosta löytyy myös vaihtoehto mitoittamatta. Sillä voit tarkistaa sen, löytyykö piirustuksesta tiloja, joita ei ole vielä mitoitettu. Mitoittamattomat tilat muuttuvat valkoisiksi ja mitoitetut vihreiksi. Työmäärät painikkeesta pääset näkemään varsinaisia aikoja sen jälkeen, kun mitoitus on tehty ja linkki mitoituksen ja kuvan välille on luotu. VINKKI: Kenttien tietoja saa myös alueen otsikkoriville näkyviin! Lattiamateriaali on lisätty näkyviin ja tilanumero on poistettu näkyvistä (Aluevärit - Asetukset). Väritys 1 ja Väritys 2 kenttiä voit käyttää erilaisten värityskriteerien määrittämiseen. Jos haluat värittää piirustuksen esim. siivoustaajuuden mukaan (5xvko, 3xvko jne.) käytä näitä kenttiä. Valinnainen väritys toiminnolla voit värittää alueet jotka täyttävät tietyt kriteerit (esim. Toimistot, jotka siivotaan 2xvko) ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 40

41 Alueen tietojen kopiointi Neliöidyn alueen kopiointi: rasterikuva Sen jälkeen kun olet neliöinyt kuvasta vähintään yhden tilan, voit kopioida tilan mitoitustietoineen muihinkin huoneisiin. Kopiointia kannattaa hyödyntää silloin, kun kuvassa on useita samankokoisia tiloja. Huomaa, että tilasta tehdään kopio. Kopioimisen jälkeen kaikilla kopioiduilla tiloilla on sama tilanumero kuin sillä tilalla mistä kopioitiin, ja tilanumerot pitää jälkeen päin muuttaa ajan tasalle. Valitse ylävalikosta Muokkaa Kopioi. Näytölle ilmestyy elementtivalintoihin liittyvä työkalu. Tarkista, että sinulla on asiaankuuluvat elementit valittuina. Aluetta kopioitaessa: viiva ja teksti. Napsauta hiirellä kopioitavan alueen vasemmassa alakulmassa ja oikeassa yläkulmassa kerran siten, että kopioitava alue jää kokonaan ikkunan sisään (valitsemasi alue voi olla reilustikin kopioitavaa aluetta suurempi) paina Valmis (hiiren keskinappi) Valitse ylävalikosta Muokkaa - Liitä Ohjelma avaa uuden ikkuna ja kysyy viitepistettä. Napsauta ( hiiren vasen painike ) ikkunan sisällä haluamassasi kohdassa viitepisteen valitsemiseksi. Viitepisteeksi kannattaa valita sellainen kohta, jonka avulla on helppo kohdistaa kopioitava alue haluamaasi kohtaan kuvassa (esim. alueen kulmapiste tai keskipiste). Kopioitava alue jää osoittimen päähän roikkumaan. Siirrä hiiren osoitin haluamaasi kohtaan ja napsauta hiiren vasemmalla painikkeella, jolloin valitsemasi alue kopioituu kuvaan. Voit kopioida alueen useampaan tilaan samalla kertaa, koska alue pysyy roikkumassa kursorissa kunnes ESC painiketta. Kopiointi, kuten muutkin toiminnot ATOP ohjelmassa lopetetaan painamalla ESC. Ennen kopion liittämistä kuvaan, pystyt myös kääntämään sitä, käyttämällä näppäimistön nuolinäppäimiä. VINKKI Voit kopioida tiedot myös eri ikkunaan tai toiseen piirustukseen ( toiseen kerrokseen ). Napsauta se kuva aktiiviseksi, johon haluat alueen kopioida ennen Liitä -toiminnon valitsemista ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 41

42 Alueen tietojen kopiointi Alueen tietojen kopiointi Anna alueille vain numero neliöidessäsi niitä. Muut tiedot voit kopioida kaikkiin haluamiisi tiloihin yhdestä valmiista tilasta. Otsikkoteksti Paina Aluetiedon kopiointi tilan otsikkotekstiä. ja napsauta hiiren vasemmalla painikkeella kopioitavan (valmiin) Valitse kopioitavat kentät ruksaamalla ne ja paina OK. Voit kopioida kaikki kentät rastittamalla ruudun Kopioi kaikki kentät. Napsauta sen jälkeen hiirellä otsikkotekstejä/tekstejä, joihin haluat tietojen kopioituvan. Tilojen on siis oltava neliöityjä, jotta otsikkotekstit näkyvät. Kopioinnin päättäminen: paina ESC näppäimistöltä. Kuva päivittyy painettuasi p -kirjainta. Jos saat ilmoituksen: Et osunut alueen otsikkotekstiin. Yritä uudelleen ja varmista, että naksautat hiirtä nimenomaan alueen tekstilaatikon päällä ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 42

43 Vektorikuvien käsittely Vektorikuvien toiminnot Paina työkalurivin DWG -painiketta niin saat esiin vektorikuvan tuontiin tarvittavat toiminnot. Alla näkyvistä vaiheista mittakaavaan asetus voidaan yleensä voidaan hypätä yli, koska se asetetaan automaattisesti 1:50. Tasojen poistoa ei kaikille kuville tarvitse tehdä ja sen tekemiselle on parikin vaihtoehtoista tapaa: ks. Poista ei näkyvät tasot TAI Tasojen poisto: Muokkaa tasoa. - Uuden kuvaprojektin luonti - Tiedoston avaus (DWG tai DXF -muotoisen kuvan haku) - Kuvarajojen haku (kuva saattaa näkyä vain pienenä pisteenä ruudulla) - Mittakaavan asettaminen (oletuksena tulee mittakaava 1:50) - DWG analyysi toiminnolla voi keventää ja siistiä kuvaa - Tarvittaessa kuvasta poistetaan tasoja - Poistaa kuvasta tasot, jotka eivät näy -Piirustuksen tallennus -Optimaze XML tiedoston avaus - Kuvan skaalaus, jos DWG:n pinta-alat tulevat väärin -- Kelluva valikko päälle/pois (Painikevalikko) Riippuen DWG kuvan ominaisuuksista, kuvaa avattaessa voi tasonumeroiden tilalle tulla tasonimet.. Nämä saa muutettua takaisin tasonumeroiksi valitsemalla Aluetyypit valikosta Palauta oletustasomäärittelyt. Kuvan tallentaminen muuntaa tasonimet numeroiksi automaattisesti ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 43

44 Vektorikuvien käsittely Vektorikuvan (DWG) avaus Vektorikuvan tuonti on vaiheistettu samalla tavoin kuin TIF -kuvan tuontikin. Tee ensin projekti. Samoin kuin rasterikuvien suhteen ohjelma hakee vektorikuviakin oletuskansiosta..\atop\picts. Valitse Avaa vektorikuva. Siirry kansioon, jonne piirustukset ovat tallennettu. Valitse piirustus, jonka haluat avata ja paina Open / Avaa painiketta. Valitse kortista normaalitilanteessa: - Aktivoi vanha setup, eli hyväksy oletusvalinta Tällä tavalla piirustuksessa olevat tekstit, viivat ja makrot menevät kaikki omille tasoilleen ja niitä on helpompi poistaa / käsitellä. Skaalausta ei normaalitapauksessa tarvitse tehdä. Kuvan auettua ruudulle aktivoi piirustus napsauttamalla hiiren osoittimella sen otsikkopalkkia. Tallenna kuva lopuksi (kuten rasterikuva) ja tarkista sen mittakaava ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 44

45 Vektorikuvien käsittely Kuvarajojen haku tarvittaessa Hakee kuvarajat, jos piirustus näkyy näytön jossakin kulmassa pienenä tai vain pienenä pisteenä ruudulla. Jos tämä toiminto ei tuo piirustusta näkyviin, valitse Tiedosto - Kuvarajojen haku +10% tai Kuvarajojen haku mm. Jos piirustus ei vieläkään näy näytöllä tarkista, ettei piirustuksen ympärillä ole ylimääräisiä pisteitä tai viivoja, jotka ohjelma tulkitsee piirustukseksi. Poista tarvittaessa ylimääräinen elementtityökaluilla (ks. peruskurssimateriaalista Elementin/elementtien poisto s. 58). Voit myös pakottaa piirustuksen näytölle haluamasi kokoiseksi. TAI Valitse työkaluriviltä suurennuslasi (Zoomaa) Valitse alue, jonka haluat nähdä osoittamalla sen vasen alakulma ja oikea yläkulma Valitse Tiedosto - Piirustuksen asetukset Paina painiketta Osoita rajat Valitse alue, jonka haluat nähdä osoittamalla sen kulmapisteet ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 45

46 Vektorikuvien käsittely Mittakaavan asetus tarvittaessa Aseta piirustus mittakaavaan. Usein piirustuksen käsittely nopeutuu mittakaavan asettamisen jälkeen. Oletuksena piirustus asettuu mittakaanvaan 1:50. - Aseta mittakaavaksi joko 1:50 tai 1:100 valitsemalla sopiva vaihtoehto alasvetovalikosta (valinta vaikuttaa alueen tekstin kokoon piirustuksessa) - Kuittaa lopuksi OK -painikkeesta Osoita rajat -toiminnolla saat siirrettyä vihreät kuvarajat haluamaasi paikkaan. Ohjelma päättelee kuvarajat itse, sen perusteella millä alueella elementtejä piirustuksessa on. Näitä oletusarvoisia kuvarajoja pääset itse muuttamaan Osoita rajat painikkeen avulla ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 46

47 Vektorikuvien käsittely Dwg analyysi kuvan siistiminen Avatulle dwg kuvalle voidaan tehdä analyysi joka listaa kuvan tasoilla olevat viivat, kuviot, tekstit ja makrot. Poistamalla mitoituksen kannalta epäoleellisia elementtijoukkoja kuvankäsittely ja neliöinti nopeutuu huomattavasti samalla kuvan tiedostokoko pienenee. Kuva on suositeltavaa tallentaa ennen sen siistimistä. 1. Klikkaamalla esim. Viivat painiketta saadaa tasojen luettelo järjestettyä viivojen lukumäärän mukaan. 2. Näytä toiminnolla voidaan tarkastella juuri tämän tason elementtejä, esimerkisi viivoja tässä esimerkissä. 3. Näytä toiminnon jälkeen voidaan käyttä Poista toimintoa pelkästään valitun tason viivoille. 4. Oik reunan Poista napilla voidaan poistaa valitun tason kaikki elementit kerralla. Valikon toiminnot: Näytä kaikki toiminnolla näytetään kaikki tasot. Osoita taso toiminnolla voit osoittaa kuvasta elementin jonka taso näytetään. Katsele kuvaa toiminnolla voi välillä tarkastella kuvaa, paina V niin palaat takaisin Dwg analyysi ikkunaan. (Älä sulje kuvaa oik.yläkulman rastista koskaan) Huom! Tallenna kuva ennenkuin käytät seuraavia painikkeita: Poista Kuviot poistaa kuvasta kaikkien tasojen kuviot! Poista Tekstit poistaa kuvasta kaikkien tasojen tekstit! Poista Makrot poistaa kuvasta kaikkien tasojen kuviot! ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 47

48 Vektorikuvien käsittely Poista ei näkyvät tasot Kuvasta voi ensin sammuttaa ne tasot, jotka haluaa kuvasta pois ja sen jälkeen käyttää tätä Poista ei näkyvät tasot toimintoa. Valitse Aluetyypit Valitse taso Järjestä kuva ja Valitse tasot ikkunat siten, että näet kuvan mahdollisimman hyvin Sammuta ne lamput, jotka haluat pois kuvasta ja paina Esikatselu Näin näet koko ajan mitä elementtejä kuvaan olisi jäämässä Kun olet sammuttanut kaikki ne tasot, jotka haluat kuvasta pois Valitse DWG - Poista ei näkyvät tasot. Vastaa Kyllä kysymykseen: Poistetaanko kuvasta ei näkyvät tasot tasot poistuvat ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 48

49 Vektorikuvien käsittely Piirustuksen tallennus Aktiivisena olevan piirustuksen tallennus valmiiseen projektiin. OK painiketta painettuasi Projects kansion alikansioon ( \Projects\1 ) tallentuu uusi kuvatiedosto nimeltä 4.vxp. ATOP ohjelman kuvatiedostot tunnistat aina vxp tiedostopäätteestä. Erikoistapaus: Piirustuksessa on useita samannumeroisia tiloja. Tallennettuaan kuvan ohjelma tarkistaa, onko kuvassa useita samannumeroisia tiloja. Jos tuplia on, ohjelma avaa Notepad ikkunan, jossa näkyvät kaikki ne tilanumerot, jotka ovat kuvassa vähintään kahdesti. Voit käydä muuttamassa näiden tilojen numerot ja tallettaa kuva uudelleen 1) Paina Numero -painikkeesta, jolloin ohjelma antaa piirustukselle seuraavan vapaana olevan numeron 2) Valitse Projekti -alasvetovalikosta oikea projekti 3) Tarkennin, esim. mikä kerros on kyseessä 4) Päiväys, Pvm napista saat kuluvan päivämäärän Tekijä, esim. nimikirjaimet 5) Tekijä, esim. Nimikirjaimet (Oletuksena tulee Ylläpito valikossa valittu Tekijä) 6) Huonekorkeus, tilojen huonekorkeus, oletuksena 2100mm. (Seinäpinta-alan laskentaan) 7) Aluetyyppi, valitse alasvetovalikosta mitoituksen Aluetyyppi eli Ylläpitosiivous. Piirustuksen otsikkoriville tulee näkyviin projektin numero, piirustuksen numero, aluetyyppi ja tarkennin ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 49

50 Vektorikuvien käsittely Elementin/elementtien poisto Elementtien poistaminen kuvasta (useita samantyyppisiä kerralla) Ensin valitaan valintasuodattimella mitä elementtityyppejä haluat kuvasta poistaa. Oletetaan, että haluat poistaa kuvasta tekstiä. Valitse siinä tapauksessa Valintasuodattimesta aktiiviseksi vain teksti. Aktivoi valintasuodatin Aktivoi pelkkä teksti ja paina OK Valitse valintatavaksi suorakaide Osoita haluamasi alueen kulmapisteet Valituiksi tulleet elementit maalautuvat vihreiksi Paina näppäimistöltä Delete Tekstit poistuvat kuvasta. Jos tulet katumapäälle, niin painamalla heti poiston jälkeen C kirjainta, saat tekstit vielä takaisin kuvaan, jos tuli poistettua liikaa. Kokeile erilaisia valintatapoja. - Ikkunan sisään jäävien elementtien osoitus - Monikulmion sisään jäävien elementtien osoitus - Leikkaava monikulmio (valituksi tulee kaikki valitun alueen elementit) Kokeile poistettavan tiedon mukaan viiva tai teksti tai muita toimintoja. - Valintasuodatin - Kaikkien alueella olevien elementtien valinta - Alueella olevat viivat - Alueella olevat tekstit - Alueella olevat mitat - Alueella olevat kuviot - Alueella olevat makrot eli useiden elementtien kokoelmat - Alueella olevat ryhmät - Työkalurivi näkyviin/pois näkyvistä Yksittäinen elementti poistetaan valitsemalla se ensin hiirellä, jolloin se tulee valituksi. Sen jälkeen painetaan näppäimistöltä Delete ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 50

51 Vektorikuvien käsittely Elementtien ominaisuuksien muuttaminen Elementin (esim. teksti/viiva) värin tai muiden ominaisuuksien muuttaminen Aktivoi hiiren vasemmalla klikkaamalla se elementti, jonka väriä tai muita ominaisuuksia haluat muuttaa Aktivoituasi elementin työkaluriveille ilmestyy alasvetovalikot, joista näet elementin nykyiset ominaisuudet Valitse alasvetovalikoista haluamasi uudet arvot Voit muuttaa tekstin: tasoryhmää väriä tasoa viivanleveyttä kulmaa kirjasinlajia korkeutta * Voit muuttaa viivan: tasoryhmää väriä tasoa viivanleveyttä skaalautuvuutta viivatyyppiä Muutettuasi haluamasi arvot, ne muuttuvat välittömästi Lopeta toiminto painamalla ESC Vinkki! Jos haluat muuttaa kerralla useampaa elementtiä, etkä halua käyttää valintasuodatinta, niin valitse haluamasi elementit klikkaamalla tekstien päällä Ctrl + hiiren vasen. Elementeillä on kaikille yhteisiä ominaisuuksia: väri, taso ja viivanleveys. Useinkaan ei ole tarvetta muuttaa kerralla muuta kuin väriä. Valintasuodattimen (s. 99) avulla voit helpottaa haluttujen elementtien valintaa Värin (tason/viivanleveyden) muuttaminen kerralla koko kuvasta Hae koko kuva näkyviin näytölle (hiiren oikea Koko kuva) Maalaa koko kuva, jolloin valitut elementit maalautuvat vihreäksi Valitse työkaluriville ilmestyneistä alasvetovalikoista haluamasi arvot Voit muuttaa kaikkien elementtien: väriä tasoa viivanleveyttä Muutettuasi haluamasi arvon, se muuttuu välittömästi Lopeta toiminto painamalla ESC (Muutos näkyy vasta ESC painalluksen jälkeen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 51

52 Vektorikuvien käsittely Elementin/elementtien siirtäminen Yhden elementin siirtäminen Aktivoi elementti elementin ominaisuudet ilmestyvät työkaluriville Siirrä hiiren osoitin sellaiseen kohtaan, että elementin keskellä oleva symboli (neliö tai kolmio) muuttuu vihreäksi Klikkaa elementtiä toisen kerran, jolloin se tarttuu hiiren osoittimeen Klikkaa kohdassa, jonne haluat elementin siirtää Elementtien valintatavat (monta elementtiä) Ctrl + hiiren vasen Useiden elementtien poimiminen kuvasta Valintasuodatin Elementtien valinta elementtityypeittäin (teksti, viiva jne.) Useiden elementtien siirtäminen Valitse siirrettävät elementit (Ctrl pohjassa voit valita useamman) Klikkaa hiiren oikealla painikkeella kuvan päällä Valitse valikosta Siirrä Osoita viitepiste Osoita elementtien uusi paikka ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 52

53 Kuvan viimeistely Alueen otsikkotekstin tiedot Valitse ylävalikosta Aluevärit Asetukset. Alueen otsikkoteksti voi olla kokonaan tyhjä tai voit valita siinä näkyvät tiedot. Voit valita 4. kentän alasvetovalikosta vapaasti Voit valita näkyykö tilatyyppinimi, pinta-ala tai numero otsikkotekstissä. Lisäksi voit valita alueen väritystavan: Väritäyttö tila väritetään jollakin värillä, jolloin kuvassa olevat kalusteet eivät näy värin alta. Viivoitus värin muodostaa viivoitus eli rasterikuvio, jolloin kuvassa olevat kalusteet kuultavat rasteriviivoituksen alta Yleensä rasterikuvion tyypin vaihtamiseen ei ole tarvetta. Rasterikuvion tyyppiä voit muuttaa Ylläpito - valikon kautta. Parhaaksi rasterikuviotyypiksi on osoittautunut oletuksena oleva: Tyyppi: 5 tihein viivaväli Kulma 60 viivoituksen kulma Jos otat kaikki tiedot otsikkotekstistä pois, alueen keskelle jää tyhjä neliö joka tapauksessa, koska esim. tietojen kopioinnissa täytyy pystyä osoittamaan ko. alueen otsikkotekstiä. Tyhjä neliö on laskettu alueen neliöihin mukaan. Jos haluat neliön pois näkyvistä, muuta mittakaavaksi esim. 1:5, niin neliöstä tulee niin pieni, että se ei tulosteella näy. Jos olet poistanut alueen otsikkotekstineliön tai alueen värityksen saat ne palautettua vastaamalla Kyllä kysymykseen Korjataanko kuvan alueiden kuviot ja otsikkotekstit ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 53

54 Kuvan viimeistely Värikartta kuvaan Pienennä piirustus ensin, jos piirustuksen oikeassa yläkulmassa on ( muuten aukeava värikartta peittää koko ikkunan ) Paina hiirellä keskimmäisestä painikkeesta, jolloin keskimmäinen painike muuttuu Valitse Aluevärit -alasvetovalikosta kenttä, jonka mukaan haluat värittää alueet. Valinnan jälkeen ohjelma kysyy : Lisätäänkö värikartta kuvaan? Valitse Kyllä, jos haluat värikartan heti kuvaan ( = suositus ). Jos tietokannassa ei ole valmiina ko. väritysvaihtoehtoa, niin ohjelma kysyy Lisätäänkö vastaa Kyllä. Sen jälkeen sinun pitää vielä valita sopiva väri näytölle aukeavasta paletista. Värikartan voi lisätä myös myöhemmin valitsemalla: Aluevärit - Sijoita värikartta kuvaan. Piirustukseen tulevan värikartan koko Värikartan kokoon pystyt vaikuttamaan ennen kuin osoitat sen paikan kuvassa. Vastattuasi Kyllä kysymykseen Lisätäänkö värikartta kuvaan? työpöydällesi ilmestyy oheisen kaltainen kelluva työkalurivi, jossa toisena ylhäältä lukien on kokokertoimen valinta (K). K painikkeella ( = kokokerroin ) voit muuttaa väripaletin kokoa. Oletuskoko on 1. Muista, että desimaalierotin on aina piste. Esimerkki: Jos haluat kaksinkertaistaa värikartan koon, syötä arvo 2. Jos haluat puolittaa sen koon, syötä arvo 0.5. Ohjelma skaalaa x- ja y-suunnat (vaaka- ja pystysuunta) samalla kertoimella. Värikarttaa lisätessäsi kuvan viereen avautuu piirustusikkuna, joka kertoo kuvassa olevien värien / rasterien merkityksen. Voit tarvittaessa sulkea selitteet sisältävän ikkunan oikean yläkulman rastista. Kokokertoimen lisäksi ennen värikartan liittämistä kuvaa on mahdollista mm. vaikuttaa sen suuntaan ja sitä on mahdollista peilata. Kokeile näitä toimintoja, jos tarvitset niitä ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 54

55 Kuvan viimeistely Alueen värimääritysten korjaus ATOP käyttää oletusvärejä värittäessään piirustuksia jonkin kriteerin mukaisesti. Pystyt helposti muuttamaan näitä värejä -toiminnolla. Paina ensin Muokkaa alueen väritystä ja napsauta sen jälkeen sen tilan otsikkotekstiä, jonka väriä haluat muuttaa. Klikkaa alasvetovalikon nuolta ja valitse uusi väri väripaletista.. Paina Ok. Paina Ok. Ohjelma kysyy lisätäänkö värikartta kuvaan? Värikartan lisääminen korvaa kuvassa mahdollisesti olevan värikartan automaattisesti. Alueet viivoituksena ( = rasterina ) -värityksen oletusarvot Rasterin oletusasetukset ovat: rasterityyppi 5 kulma 60 Käytännössä tämä tulee esiin silloin, kun olet valinnut Aluevärit - Asetukset - Alueet viivoituksena. Kun nyt lisäät uuden kriteerin ( mm. kustannuspaikka, aluenumero, väritys 1, väritys 2 jne. ) ja valitset tämän jälkeen värityksen tämän kriteerin mukaan, ohjelma valitsee kaikkiin uusiin kriteereihin rasterityypin 5 ja kulman 60. Oletusrasteri on valittu sellaiseksi, että esim. kiinteät kalusteet kuultavat rasterin alta ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 55

56 Kuvan viimeistely Oman värimäärityksen lisääminen Halutessasi lisätä kokonaan uuden värimäärittelyn toimi seuraavasti. Oletetaan, että haluat värittää piirustuksen siivoustaajuuksien mukaisesti. Valitse ensin kenttä, jonne kirjoitat siivoustaajuudet. Tässä esimerkissä kentäksi on valittu Väritys 1 -kenttä. neliöi kuvasta yhtä monta monta tilaa kuin haluat uusia taajuuksia valitse Aluevärit Väritys 1 ja vastaa EI kysymykseen Lisätäänkö värikartta kuvaan kirjoita Alueen tietokannan korjaus toiminnolla suoraan Väritys 1 -kenttään haluamasi uudet taajuudet (älä valitse alasvetovalikosta). HUOM! Älä kirjoita taajuuksiin välilyöntejä. ohjelma kysyy sinulta jokaisen uuden kriteerin kohdalla: vastaa Kyllä valitse aukeavasta väripaletista haluamasi väri rasterityypiksi tulee automaattisesti 5 ja kulmaksi 60 ylläpidä kaikkien loppujen tilojen taajuus ajan tasalle ja lisää lopuksi värikartta kuvaan Viereisessä esimerkissä on käytetty seuraavia värimäärittelyjä: Ylävalikosta Ylläpito -> Väritys 1: Rasterityypiksi kannattaa valita 5 ja kulmaksi 60, kuten yllä Älä käytä välilyöntejä Lyhenne - kentässä eli kriteerin nimessä Muista, että 1XVK ja 1xvk ovat ohjelman mielestä eri asioita. Vinkki: Halutessasi jatkossa muuttaa pelkkiä värejä, käytä alueiden käsittelystä löytyvää: ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 56

57 Kuvan viimeistely Värikartan selitetekstien muuttaminen Värikartan selitetekstejä voi itse muuttaa sen jälkeen, kun se on sijoitettu kuvaan. Tarkista ensin valintasuodattimesta, että Ryhmät valinta EI ole päällä Klikkaa hiiren vasemmalla värikartan päällä kerran, jolloin se muuttuu vihreäksi (=valittu) Valitse Ryhmät valikosta Valitse yksittäisen makron räjäytys Klikkaa hiiren vasemmalla värikartan päällä kerran makro puretaan Paina ESC Siirrä hiiren osoitin tekstin päälle siten, että kursoriin ilmestyy T kirjain. Tekstiä pääsee muokkaamaan tuplaklikkaamalla. OK Huomaathan että: Normaalisti uudelleenväritys jonkin kriteerin mukaan poistaa vanhan värikartan, mutta jos purat ryhmän, niin uudelleenväritys ei poista värikarttaa, vaan se pitää poistaa elementin poistolla ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 57

58 Kuvan viimeistely Tekstin lisäys Normaali teksti menee tasolle 4, ellet muuta määrittele. Tekstin lisäys Valitse TXT Teksti Kirjoita haluamasi teksti Kuittaa OK Osoita tekstin paikka piirustuksessa (hiiren vasen) ESC Ennen tekstin paikan osoittamista voit käydä vaihtamassa tekstin tason. Alla näkyvässä esimerkissä tekstin tasoksi on muutettu taso 55. Tekstin koko ja väri kannattaa muuttaa vasta liitettyäsi teksti kuvaan. Viiteviivallisen tekstin lisäys Valitse TXT Viiteteksti 1 Kirjoita haluamasi teksti Osoita piirustuksesta viiteviivan kohde (hiiren vasen) Osoita tekstin paikka piirustuksessa (hiiren vasen) ESC Muista huomioida viiteviivaa & nuolta lisätessäsi taso/tasoryhmät, jolla haluat tekstin näkyvän. Yksittäisen tasoryhmän tai tason voit valita tasovalinta painikkeesta. Oletusarvoisesti tekstit menevät tasolle 4. Aktiivinen taso näkyy ohjelman työkalurivien alla. Tällä toiminnolla voit osoittaa jotain paikkaa kuvasta, esimerkiksi teksti: Varo kynnystä! Tekstin korjaus -työkalulla (ks. seuraava sivu) voit jälkeenpäin muuttaa tekstin väriä, kokoa, kulmaa jne ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 58

59 Kuvan viimeistely Tekstin/tekstien korjaus/siirto Tekstin korjaus Klikkaa hiirellä tekstiä, jota haluat muuttaa. Jos haluat muuttaa kerralla useampaa tekstiä, valitse kaikki haluamasi tekstit Ctrl painikkeen kanssa tai käytä valintasuodatinta. Työkalurivien alle ilmestyy tekstin nykyiset ominaisuudet näyttävä rivi Voit muuttaa tekstin: tasoryhmää väriä tasoa viivanleveyttä kulmaa kirjasinlajia korkeutta * Muutettuasi haluamasi arvot, klikkaa tekstiä uudelleen, jolloin se tarttuu kursoriin eli voit samalla halutessasi muuttaa tekstin paikkaa. Osoita tekstin paikka (hiiren vasen) ESC Yksittäisen tekstin siirtäminen Klikkaa siirrettävää tekstiä kerran. Tarkista, että vihreä neliö näkyy ja klikkaa toisen kerran. Teksti lähtee liikkumaan siirtäessäsi hiiren osoitinta ja voit osoittaa sille uuden paikan. *) Tekstin korkeus Korkeus voi olla joko kiinteä tai skaalautuva: Positiivinen arvo tarkoittaa kiinteää korkeutta Negatiivinen arvo tarkoittaa skaalautuvaa korkeutta Skaalautuvan korkeuden arvo on piirustuksessa vastaava arvo millimetreinä. Skaalautuvaa korkeutta on hyvä käyttää silloin, kun on mahdollista, että piirustuksen mittakaavaa joudutaan muuttamaan. Tällöin korkeus skaalautuu oikein suhteessa mittakaavaan. Kuvassa olevien tekstien ominaisuuksien muuttaminen Valitse ensin valintasuodattimella vain tekstit Valitse haluamasi alue Alue maalataan. Maalaus tapahtuu siten, että painat hiiren vasemman painikkeen alas haluamasi alueen kulmapisteessä ja pidät sitä alhaalla vetäen samalla hiirtä kunnes pääset alueen toiseen kulmapisteeseen, jolloin vapautat hiiren vasemman painikkeen. Valitulla alueella olevat tekstit maalautuvat vihreäksi (= valittu) Nyt voit muuttaa kaikkien valittujen tekstien ominaisuuksia työkalurivin valikoista ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 59

60 Kuvan viimeistely Alueen tekstien koon/värin muuttaminen Valitse Aluetyökaluista Tällä toiminnolla voit muuttaa kerralla koko piirustuksen alueiden otsikkotekstejä Otsikkotekstin kulma Otsikkotekstin kulman oletusarvo on 0. Joskus voi kuitenkin olla, että haluat esim. kääntää otsikkotekstiä 90 astetta. Kirjasinlaji Valitse haluamasi kirjasinlaji alasvetovalikosta Otsikkotekstin koko Alueen tekstin oletuskoko on 3.5. Joskus voi olla tarpeen muuttaa sen kokoa, ellet mittakaavaa muuttamalla (1:50 tai 1:100) saa aikaan sopivaa tekstikokoa. Otsikkotekstin väri Otsikkotekstin oletusväri on 1 eli tumman sininen. Käytännössä tämä tumma sininen näyttää väritulostimella tulostettuna mustalta. Peittävä Otsikkoteksti laatikolle voidaan määrittää että se peittää allaolevat vektorikuvan viivat. Tällöin otsikkotekstit näkyvät ja tulostuvat selkeämmin. Rasterikuvien kanssa peittävyys toimii kun asetat valikosta Aluevärit Asetukset ja sieltä valitset Alueet väritäyttönä Valitse halutessasi otsikkotekstille jokin toinen väri alasvetovalikosta aukeavasta paletista ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 60

61 Kuvan viimeistely Otsikkotaulu kuvaan Valitse Tiedosto - Lisää otsikkotaulukko Näkyviin ilmestyvistä työkaluista (ks. kuva alla) voit muuttaa otsikkotaulun ominaisuuksia ennen sen liittämistä kuvaan. Otsikkotaulua voi mm. peilata pysty- ja vaakasuunnassa, muuttaa sen kokoa tai kulmaa. Tyypillisesti koon muuttaminen riittää. Vinouden asetus (kulma) K -painikkeesta voit muuttaa otsikkotaulun kokoa sekä vaaka- että pystysuuntaan (x ja y). Oletuskoko on 1,1. Käytä kokoa muuttaessasi desimaalierottimena pistettä. Peilaus - otsikkotaulua on mahdollista peilata joko vaaka- tai pystysuunnassa. Sijoituspisteen valinta toiminnolla voit valita tartuntakohdan (= viitepiste), jolla asetat otsikkotaulun piirustukseen. Otsikkotaulun koko kokokerroin - K Valitsemalla K ennen otsikkotaulun kiinnittämistä kuvaan ja kirjoittamalla kenttään arvon 2, voit tuplata otsikkotaulun koon. Arvo 0.5 voit puolittaa otsikkotaulun koon. Huomaa, että desimaalierottimena käytetään pistettä. Arvo 1,1 tuo otsikkotaulun piirustukseen oletuskoossa. Saman lopputuloksen saat syöttämällä kenttään pelkästään arvon 1. Tässä tapauksessa ohjelma skaalaa otsikkotaulua saman verran kumpaankin suuntaan (vaaka, x ja pysty y). Käytä kuvarajojen haku -toimintoa, jos otsikkotaulu ei kuvaan liittämisen jälkeen mahdu kuvarajojen sisäpuolelle (piirustuksen vihreät viivat), valitse ylävalikosta Tiedosto, Kuvarajojen haku + 10 % ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 61

62 Kuvan viimeistely Otsikkotaulun tietojen/koon muuttaminen ATOP poimii otsikkotaulun tiedot projektitietokannasta sillä hetkellä, kun liität otsikkotaulun piirustukseen. Tiedot poimitaan aktiiviprojektin ja aktiivipiirustuksen tiedoista. Tämän jälkeen saat otsikkotaulun tiedot päivitettyä kuvaan, vain poistamalla esnin vanhan otsikkotaulun ja liittämällä otsikkotaulun kuvaan uudelleen. Voit muuttaa otsikkotaulun tietoja teksti kerrallaan. Tarkista valintasuodattimesta, että Ryhmät valinta on pois päältä. Tuplaklikkaa hiiren vasemmalla sen otsikkotaulun tekstin päällä, jota haluat muuttaa Korjaa teksti haluamaasi muotoon ja paina OK, jolloin teksti muuttuu heti Otsikkotaulun koon tai sijainnin muuttaminen myöhemmin Tarkista ensin valintasuodattimesta, että kaikki elementtityypit on valittu. Klikkaa otsikkotaulun päällä kerran (hiiren vasen) Klikkaa hiiren oikeaa painiketta kerran Valitse valikosta Siirrä Osoita viitepiste Osoita uusi paikka Otsikkotaulun koon muuttaminen Toimi muuten kuin yllä, mutta ennen otsikkotaulun uuden paikan osoittamista muuta otsikkotaulun kokoa kokokertoimella. Esimerkissä otsikkotaulun koko on kaksinkertainen alkuperäiseen nähden ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 62

63 Kuvan viimeistely Otsikkotaulun poistaminen Tapa 1 Tarkista ensin valintasuodattimesta, että kaikki (myös Ryhmät) elementtityypit on valittu. Klikkaa hiiren vasemmalla napilla otsikkotaulun päällä otsikkotaulu muuttuu vihreäksi (=valittu) Paina näppäimistöltä Delete Tapa 2 Maalaa otsikkotaulu Otsikkotaulu muuttuu vihreäksi Paina näppäimistöltä Delete ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 63

64 Tulostaminen Piirustuksen tulostaminen Tiedosto - Tulosta Alue -toiminnalla voit valita vain osan piirustuksesta. Tulostinasetukset: laita päälle valinta ( oletuksena mustavalkoinen ): Jos haluat tulosteen harmaasävyisenä, muuta väritulostusasetukset käytettävän tulostimen ominaisuuksista ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 64

65 Tulostaminen Piirustuksen tulostus PDF tiedostoksi PDF -tulostus Valitse Tiedosto - Tulosta Tee seuraavat valinnat: Valitse Tulostin -alasvetovalikosta vaihtoehdoksi PDF Mittakaava: Arkin mukaan Paina OK painiketta Näytöllesi aukeaa Tallenna nimellä / Save as ikkuna Anna tiedostolle nimi ja valitse tallennuspolku. (Skandinaavisia erikoismerkkejä, kuten äöå, kannattaa välttää) Paina Tallenna / Save -painiketta. Odota kunnes tiedosto on talletettu. Nyt voit toimittaa tekemäsi kuvan eteenpäin PDF - muodossa, esimerkiksi sähköpostilla asiakkaalle. PDF -tiedostomuoto Sillä koneella, jolla halutaan avata PDF tiedostoja pitää olla asennettuna Acrobat Reader ohjelma. Acrobat Reader -ohjelman voi ladata osoitteesta ja asentaa sen koneelle, jos käyttäjällä on lupa asentaa koneelleen ohjelmia. Talletettaessa kuva PDF -muotoon se itse asiassa tulostetaan tiedostoon, jolloin siitä tulee PDF asiakirja. PDF -tiedostoa et saa ATOP ohjelmassa auki, vaan se avataan Acrobat Reader -ohjelmalla. PDF -tiedostoa et pysty muokkaamaan, vaan sinun täytyy tulostaa uusi PDF -tiedosto ATOP ohjelmasta, jos haluat tehdä tiedostoon muutoksia. Vinkki! Voit lähettää ATOP -kuvan sähköpostilla PDF -muodossa henkilölle, jolla ei ole ATOP ohjelmaa. Vastaanottaja tarvitsee koneelleen vain Acrobat Reader ohjelman ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 65

66 Yhteydet muihin ohjelmiin Leikepöytä Valitse Tiedosto - Tallenna Leikepöydälle. Kuvaan tulee näkyviin katkoviiva, jonka avulla voit näyttää leikepöydälle otettavan alueen ( osoita hiiren vasemmalla painikkeella napsauttamalla haluamasi alueen vasen alakulma ja oikea yläkulma ). Huom! Kuvasta tulee sitä tarkempi mitä lähempänä/isompana kuva on. Osoitettuasi alueen saat ilmoituksen leikepöydälle siirrosta. Ilmoitusta ei tarvitse kuitata, vaan se katoaa näytöltä hetken kuluttua. Avaa seuraavaksi ohjelma, jonne haluat valitsemasi alueen liittää esim. Microsoft Word ja valitse ylävalikosta Aloitus - Liitä. Leikepöydälle tallentunut kuva ilmestyy Word asiakirjaan ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 66

67 Mitoitus Milloin tarvitaan linkitystä? Kuvaprojekti ja mitoitus linkitetään: Kun haluat noutaa siivottavat tilat neliöimästäsi kuvasta mitoitukseen tilakohtainen mitoitus Haluat siirtää kuvaprojektin ja mitoituksen välillä tietoja: esim. kustannuspaikka, alue, väritys 1 tai väritys 2 kentät. Kun et tiedä rakennuksen neliöitä eli et pysty tekemään mitoitusta ennen kuin neliöit piirustuksen / piirustukset Linkitystä ei aina tarvita, jos mitoitus on jo olemassa Tällöinhän olet syöttänyt neliötiedot suoraan mitoitukseen eli neliötietoja ei tarvitse enää noutaa mistään, kun ne mitoituksessa jo ovat Sinun pitää vain värittää piirustus jonkin kriteerin mukaan (esim. siivoustaajuus, siivousalue) Vinkki! Jos et tarvitse neliötietoja mihinkään, vaan sinulle riittää pelkkä väritetty kuva, voit neliöidä kuvan esim. siivousalue kerrallaan tai taajuus kerrallaan. Näin vältyt jokaisen tilan erikseen neliöimiseltä. Neliötiedot voi piilottaa näkymästä piirustuksesta, jolloin piirustuksen mittakaavallakaan ei ole merkitystä. Riittää, kun saat piirustuksen väritettyä haluamallasi tavalla. Kuvaprojektin tunnistat siitä, että sen Projektinumero on numero Mitoitusprojektin tunnistat siitä, että sen Projektinumero alkaa F -kirjaimella ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 67

68 Mitoitus Linkitys: kuvallinen projekti laskenta ATOP: Projektin piirustus, kuvallinen projekti.dwg.tif.vxp (VERTEXATOP) Tiedon linkitys kuvasta projektilta ATOP: Projektin työmäärälaskenta Vinkki! Saman kuvan voi linkittää useampaan eri työmäärälaskentaan, jolloin väline yms. vertailujen teko on mahdollista ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 68

69 Tilannekohtaiset ohjeet Kuvasta mitoitus Miten teen uuden mitoituksen? Valitse työkaluriviltä Valitse tilamallit Projektista (Luodaan työmäärälaskenta kuvaprojektista) Valitse projektin piirustuslistasta haluamasi piirustukset ja paina OK. Valitse Laskentamalli kenttään haluamasi laskentamalli Valitse tilamallien etsintäperuste ja halutessasi jakoperuste (esim Väritys 1 kentän siivoustaajuus) Syötä Apuaika % -kenttään kohteen apuaika ja paina OK Tarkista listasta tuotavien huoneiden tiedot Puuttuville riveille ei ole automaattisesti löytynyt soveltuvaa tilamallia Voit lisätä tai vaihtaa tilamallin rivikohtaisesti tai Lisää malli painikkeella useampaan huoneeseen kerralla Poista huone toiminnolla voit jättää piirustuksista löydettyjä tiloja pois työmäärälaskennasta Kun listalla olevat huoneet ovat tarkistettu, paina OK luodaksesi työmäärälaskennan Uusi työmäärälaskenta sisältää valitsemasi tilamallit Tilamallit sisältävät piirustuksissa olleet huoneet tietoineen linkitettynä kuvaprojektiin Tallenna työmäärälaskenta halutessasi Muokkaa tilamallien työrivit vastaamaan kohdetta Lisää tarvittaessa puuttuvat tilat työmäärälaskentaan käsin (Huoneet painike) ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 69

70 Mitoitus Tilojen lisääminen Huoneet -painikkeen takaa voit lisätä tiloja aktiivisen laskentamallin taakse useista eri lähteistä. Lisää huone -painikkeesta voit lisätä huoneen syöttämällä tiedot käsin. Poista huone poistaa huoneen huonelistalta, oli huonetiedot sitten syötetty käsin, tuotu Quintetistä tai Excelistä tai linkitetty kuvaan. Tuo huone -painikkeesta voit tuoda huoneen jonkin toisen laskentamallin takaa nykyisen laskentamallin taakse Huom! Muista käydä päivittämässä sen laskentamallin laskenta, josta tilan/tilat siirsit. Riittää, kun käyt huonekortilla, jonka jälkeen työmääräkortin tiedot päivittyvät. Projektista -painike mahdollistaa tilan hakemisen jostakin neliöidystä kuvasta tai aikaisemmin lasketulta projektilta. Kuvasta -valinnalla voit poimia tiloja neliöidystä kuvasta. Quintetista -valinnalla voit tuoda Quintetin tietoja ATOP ohjelmaan. VERTEXATOP painikkeesta voit tuoda VERTEXATOP ohjelmalla laskettuja tietoja ATOP ohjelmaan. Excelistä valinnalla voit tuoda tietoja esimerkiksi tilarekisteriohjelmista, jotka on tallennettu Excelissä csv -muotoon. Mitoittamatta painike avaa kuvan, josta olet mitoitukseen tiloja valinnut. Tunnistat mitoittamatta jääneet tilat siitä, että ne ovat valkoisia. Päivitä kuvat / kuvista painikkeet mahdollistavat tiedonsiirron kuvan ja mitoituksen välillä. Huomaa, että jos linkität kuvaa ja mitoitusta toisiinsa, niin yhteys kuvan ja mitoituksen välille muodostuu tilanumeron ja kuvan numero perusteella. Linkki menee rikki, jos muutat jompaa kumpaa näistä linkin luomisen jälkeen. Yleisimpiä tilanteita ovat vaihtoehdot: Projektista ja Kuvasta Projektista, jolloin näytölle avautuu projektin valittuasi lista niistä tiloista, joita ei ole vielä liitetty laskentaan. Aluksi näkyvät siis kaikki tilat ja sitä mukaa, kun lisäät tiloja laskentaan, huonelista lyhenee. Kuvasta, jolloin näytölle avautuu kuva, josta voit osoittaa haluamasi tilat ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 70

71 Mitoitus Tilamallikohtainen mitoitus (m2 ja kpl suoraan tilamallikortille) Voit syöttää tietyn tilatyypin kokonaisneliöt ja huoneiden kappalemäärät suoraan tilamallin kortille, ellet tarvitse jatkossa huonetason tietoja. Tällaisessa tapauksessa kannattaa ennen mitoituksen tekemistä ottaa kuvasta raportti, josta näet helposti kunkin tilatyypin yhteenlasketut neliöt ja kappalemäärät. Tätä laskentatapaa kannattaa käyttää erityisesti pienissä kohteissa. valitse Raportit - Aluetyypit yhteensä Viereisen kuvan esimerkki on avattu Notepadin sijasta Wordiin, jolloin luvut asettuvat allekkain ja listaa on helppo lukea. Nyt voit syöttää esim. Toimistoneliöt suoraan tilamallin kortille, eikä sinun tarvitse valita huoneita. Tällöin et luonnollisesti saa huonekohtaisia aikojakaan, vaan kaikkien toimistojen siivousaika näkyy yhteenlaskettuna ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 71

72 Mitoitus Huonekohtainen mitoitus (tilojen/huoneiden tuonti projektilta) Jos olet tehnyt neliöinnin kuvaan ja haluat tuoda neliötiedot laskentaan, niin se onnistuu Huoneet painikkeen takaa löytyvällä Projektista painikkeella. Valitse haluamasi projekti näytölle tulevasta listasta ja hyväksy valinta OK painikkeesta. Ohjelma muistaa valitsemasi projektin. Se olettaa, että haluat lisätä muutkin tilat/huoneet tästä samasta projektista. Jos ohjelman olettama projekti on väärä, paina Peruuta ja saat näkyviin kaikki ohjelman projektit. Seuraavaksi ohjelma kysyy haluatko rajata listaan tulevia tiloja. Voit esim. valita pelkät toimistot kirjoittamalla Tyyppi kenttään Toimisto. Listalta valitaan halutut tilat Halutessasi valita useita tiloja kerralla, naksauta ensimäistä haluamaasi tilaa hiiren vasemmalla ja paina sen jälkeen Shift painike alas ja naksauta viimeistä haluamaasi tilaa. Näin saat useita tiloja valittua kerralla. Jos haluat poimia listalta vain tietyt toimistot, suorita valinta pitämällä Ctrl painiketta alhaalla. Hyväksy valinnat OK painikkeesta. Valitsemasi tilat tulevat näkyviin Huoneiden editointinäytölle. OK painiketta painettuasi Ohjelma kysyy sinulta: Päivitetäänkö tiedot/laskenta. Vastaa Kyllä, niin ohjelma laskee huoneiden yhteenlasketun pinta-alan, kappalemäärän ja siivousajan valitsemasi tilamallin mukaisesti. Halutessasi nyt nähdä huonekohtaiset ajat, saat ne näkyviin Huoneet painikkeen takaa. Katso ajat sarakkeista h/vuosi ja min/taajuus ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 72

73 Mitoitus Huonekohtainen mitoitus (tilojen/huoneiden tuonti kuvasta) Jos olet tehnyt neliöinnin kuvaan ja haluat tuoda neliötiedot laskentaan, niin se onnistuu Huoneet painikkeen takaa löytyvällä Kuvasta painikkeella. Ensimäistä tilaa hakiessasi näytölle tulee projektin hakutiedot kortti, johon voit halutessasi syöttää hakua helpottavia kriteerejä. Jos tämä ei ole tarpeen paina saman tien OK painikkeesta. Valitse haluamasi projekti näytölle tulevasta listasta ja hyväksy OK painikkeesta. Seuraavaksi ohjelma kysyy vielä minkä piirustuksen haluat avata. Valitse haluamasi piirustus ja hyväksy valinta OK painikkeesta. Tämän jälkeen kuva aukeaa ja voit valita siitä haluamasi tilat hiiren vasemmalla aluetietojen päällä naksauttamalla. Kun kaikki haluamasi tilat on valittu, kuittaa valmis (hiiren keskimmäinen tai v -kirjain). Jos et osunut alueen tietoihin, niin ohjelma kertoo siitä seuraavasti. Yritä valita tila uudelleen. Seuraaville tilamalleille huoneita valitessasi Projektin hakutiedot -korttia ei enää tule näkyviin, vaan ohjelma olettaa, että haluat jatkaa tilojen lisäämistä samasta projektista. Poistuessasi Huoneiden editointi näytöltä ohjelma kysyy Päivitä työmäärälaskenta. Vastaa Kyllä. Kun palaat uudelleen Muokkaa huoneita näytölle, päivittyvät myös huonekohtaiset ajat ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 73

74 Mitoitus Tietojen tuominen Excelistä/muista ohjelmista (csv -tiedostomuoto) Monista muistakin ohjelmista (esim. tilarekisteriohjelmat) saadaan talletettua tietoja sellaiseen tiedostomuotoon, jota ATOP ymmärtää. Tiedoston muodostaminen Excelissä Avaa tai tuo Exceliin tiedosto, jossa sinulla on tilatietoja Tarkista, että taulukossa on vähintään tilanumero, tilatyyppi ja neliöt tässä järjestyksessä. Tallenna tiedosto csv muodossa On mahdollista tuoda myös kustannuspaikka, aluenumero, väritys 1, väritys2, lattiamateriaali, selite, seinäpinta-ala ja ikkunapinta-ala. Tietojen tuominen ATOP ohjelmaan Huoneet Excelistä Avaa csv -muotoon talletettu tiedosto Valitse aukeavasta listasta tilat, joiden tietoja haluat tuoda ja hyväksy valinnat OK - painikkeesta Tilat ilmestyvät Muokkaa huoneita näytölle OK painiketta painettuasi Ohjelma kysyy sinulta Päivitetäänkö tiedot/laskenta Vastaa Kyllä niin ohjelma laskee huoneiden yhteenlasketun pinta-alan, kappalemäärän ja siivousajan valitsemasi tilamallin mukaisesti. Huonekohtaiset ajat näet laskennan jälkeen Huoneet painikkeen takaa Tämän jälkeen voit täydentää huonetietoja sekä tarvittaessa poistaa ja lisätä huoneita normaalisti. Kuten muutenkin tuotaessa tietoja ohjelmaan tilalista pienenee sitä mukaa, kun tiloja tuodaan ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 74

75 Mitoitus Tietojen tuominen csv -tiedostomuodossa, lisätietoja Lisätietoja csv tiedostomuodosta Itse asiassa csv muotoon talletetun tiedoston pystyy avaamaan myös tekstieditorilla (esim. Notepad). Alla näet esimerkin siitä, miltä näyttää Notepadilla avattu csv muotoinen tiedosto. Jokainen kenttä on erotettu puolipisteellä ja rivin lopussa on rivinvaihto. Jos siis saat tilarekisteristä, tai jostakin muusta ohjelmasta tuotettua alla kuvatun muotoisen tiedoston ja annat sille csv tiedostopäätteen, niin tietojen tuominen ATOP ohjelmaan onnistuu. Excel sarakkeet ja niiden tiedot: A = Huonenumero B = Huoneen tyyppi C = Huoneen pinta-ala D = Kustannuspaikka E = Aluenumero (siivousalue) F = Väritys 1 (esim. Siivoustaajuus) G = Väritys 2 H = Lattiamateriaali I = Selite (max. 30 merkkiä) J = Seinäpinta-ala K = Ikkunapinta-ala L = Laatu 100;Eteinen;30;111;A-Team;3xvko;;Muovi;;50;0; 101;Toimisto;11.3;222;A-Team;2xvko;;Muovi;;30;2.4; 102;Toimisto;10;222;B-Team;2xvko;;Muovi;;29;2; 103;Toimisto;13;333;B-Team;2xvko;;Muovi;;35;2.5; 104;Toimisto;10;333;B-Team;2xvko;;Muovi;;30;2.8; 105;WC;4.1;111;C-Team;5xvko;;Laatta;Invaistuin;20;0; 106;WC;3;111;A-Team;5xvko;;Laatta;;18;0; ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 75

76 Mitoitus Aluejako; kuva ja mitoitus ajan tasalla Muutokset, joita teet kuvaan laskennan suorittamisen jälkeen, eivät automaattisesti päivity laskentaan. Sama tilanne on toisinpäin. Työmäärälaskentaan tehdyt muutokset eivät automaattisesti päivity kuvaan. Tietojen päivittäminen kuitenkin onnistuu. Aluejako Helpointa tietojen päivittäminen kuvaprojektin ja mitoitusprojektin välillä on tehdä se Aluejako - näytöllä, jossa on toiminnot näille molemmille vaihtoehdoille. Halutessasi päivittää tietoja: Tietojen päivittäminen tehdään aina laskennasta käsin. Kuvasta käsin et pysty mitoitusta päivittämään. avaa työmäärälaskenta, joka on linkitetty kuvaan, johon on linkityksen jälkeen tehty muutoksia paina painiketta Aluejako aukeavalla näytöllä Aluejako on painikkeet molemmille päivityssuunnille Tiedot mitoituksesta kuvaan - Päivitä kuvat Yllä näkyvässä esimerkissä viedään kuvaan 1 muutokset, jotka on tehty työmäärälaskennassa tyyppiin, kustannuspaikkaan, alue kenttään, väritys1, väritys2 -kenttiin tai lattiamateriaaleihin. Näin pystyt värittämään kuvan esim. alueiden mukaan laskettuasi ensin sopivat alueet työmäärämitoituksen puolella. Tiedot kuvasta mitoitukseen - Päivitä kuvista Tuo kuvasta tyypin, kustannuspaikan, aluetiedon, väritys1, väritys2 tai lattiamateriaalin tiedot laskentaan, jos olet tehnyt kuvaan 1 muutoksia huoneiden laskentaan tuomisen jälkeen. Huom! Varsinainen työmäärälaskenta päivittyy vasta kun olet käynyt Huoneet painikkeen takana ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 76

77 Kuvan tiedot Linkitetyn kuvan mitoitustiedot Sen jälkeen, kun olet liittänyt eli linkittänyt kuvassa olevat tilat mitoitukseen, pystyt tarkastelemaan aikoja kuvasta. Avaa kuva, jonka tilat olet liittänyt johonkin mitoitukseen. Käytä Muokkaa aluetietoa toimintoa ja osoita jonkin tilan tietoja. Paina painiketta Työmäärät. Jos kuva on linkitetty yhteen tai useampaan laskentaan, saat näkyviin laskennan/laskennat. Näet myös tilalle lasketut ajat kuten h/vuosi ja min/taajuus ajat. Paina painiketta Työrivit ja näet mitä töitä tilassa on mitoitettu tehtäväksi. Laskettuja aikoja ei pysty muuttamaan kuvasta käsin, vaan sitä varten pitää avata laskentaprojekti ja tehdä muutokset siellä ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 77

78 Alueiden käsittelyn lisätoiminnot Alueen koon muutos: viivan pisteiden siirto Usein on helpompaa poistaa tila, ja neliöidä se uudelleen kuin siirtää alueen kulmapisteitä. Joskus kulmapisteiden siirto on kuitenkin tarpeen, jos tilan uudelleen neliöiminen olisi työlästä. Viivan kulmapisteiden siirto Siirrä hiiren osoitin sen viivan päälle, jonka kulmapisteitä haluat siirtää. Viiva muuttuu okranväriseksi. Naksauta viivan päällä hiiren vasemmalla painikkeella kerran ja ääriviiva muuttuu vihreäksi. Työkaluriveille ilmestyy samalla viivan ominaisuuksista kertovia tietoja. Siirrä hiiren osoitin sen kulmapisteen viereen, jota haluat siirtää, jolloin kulmapisteeseen ilmestyy vihreä pallo. Naksauta kulmapisteessä kerran, jolloin kulmapiste alkaa siirtyä hiiren osoittimen mukana ja naksauta uudelleen siinä kohdassa, jonne haluat kulmapisteen siirtää. Pinta-ala muuttuu heti, kun napsautat kulmapisteen uuteen paikkaan. Joka kerta kulmapistettä siirrettyäsi ATOP kertoo sinulle tilan uuden muuttuneen pintaalan. Kuittaa ilmoitus OK painikkeesta. Toiminnon keskeytys/pysäytys: paina ESC tai C kirjain näppäimistöltä. Huomaa, että linkitettyäsi kuvan ja mitoituksen eli haettuasi tilat ja neliöt kuvasta, mitoituksen neliötiedot eivät muutu mitoitukseen automaattisesti. Kuvaprojektiin linkitetyn mitoituksen neliötietojen päivitäminen Avaa työmäärämitoitus ja valitse Aluejako - Päivitä kuvista ja kuviin tehdyt neliömuutokset päivittyvät laskentaan. Kunkin tilamallin laskenta päivittyy vasta, kun olet käynyt Huoneet painikkeen takana ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 78

79 Alueiden käsittelyn lisätoiminnot Alueen koon muutos: viivan pisteiden lisäys Viivan kulmapisteiden lisäys Naksauta hiiren vasemmalla painikkeella sitä viivaa, johon haluat lisätä pisteen valittu viiva muuttuu vihreäksi ( = aktiivinen). Työkaluriveille ilmestyy näkyviin valitun viivan ominaisuuksista kertovia tietoja. Oheisessa tapauksessa halutaan lisätä yksi kulmapiste. Siirrä hiiren osoitinta viivan puoliväliin kunnes saat näkyviin vihreän kolmion. Paina sitten hiiren oikeaa painiketta kerran, niin saat näkyviin kuvassa näkyvän valikon, josta valitset vaihtoehdon: Lisää piste. Viivaan ilmestyy uusi kulmapiste, joka liikkuu hiiren osoittimen mukana. Voit osoittaa uuden kulmapisteen paikan naksauttamalla hiiren vasemmalla painikkeella haluamassasi kohdassa. Pinta-ala muuttuu heti, kun napsautat kulmapisteen uuteen paikkaan. Joka kerta kulmapistettä siirrettyäsi ATOP kertoo sinulle tilan uuden muuttuneen pintaalan. Kuittaa ilmoitus OK painikkeesta. Toiminnon keskeytys/pysäytys: paina ESC tai C kirjain näppäimistöltä. Huomaa, että linkitettyäsi kuvan ja mitoituksen eli haettuasi tilat ja neliöt kuvasta, mitoituksen neliötiedot eivät muutu mitoitukseen automaattisesti. Kuvaprojektiin linkitetyn mitoituksen neliötietojen päivitäminen Avaa työmäärämitoitus ja valitse Aluejako - Päivitä kuvista ja kuviin tehdyt neliömuutokset päivittyvät laskentaan. Kunkin tilamallin laskenta päivittyy vasta, kun olet käynyt Huoneet painikkeen takana ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 79

80 Alueiden käsittelyn lisätoiminnot Numeroi alueet automaattisesti Automaattinen numerointi päivittää aktiivisen piirustuksen Numero kentän. Numerointi alkaa annetusta numerosta juoksevasti ylöspäin. Huomaa, että: Piirustuksen pitää olla talletettu ennen kuin käytät automaattista numerointia. Jos tiloilla on jo numerot, automaattinen numerointi korvaa vanhat numerot. Ohjelma kysyy ensin sen numeron, josta ylöspäin haluat numeroinnin etenevän. Voit antaa numerosarjan alkuun myös kirjaimen esim. K100 (kellarikerros). Tällaisessa tapauksessa numerointi jatkuisi siis: K101, K102 jne. Ohjelma kysyy korvataanko vanha numero vai ei. Jos osalle tiloista on jo annettu oikeat tilanumerot, automaattista numerointia ei kannata käyttää. Vinkki: Kopioitaessa mitoitettuja kerroksia esim. 2. kerrosta 3. kerrokseksi, saat tällä toiminnolla muutettua koko kerroksen tilanumeroinnin alkamaan esim. numerosta 300. Jos kerroksessa on yli 99 tilaa, kannattaisi numerointi aloittaa esim. 3000:sta ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 80

81 Alueiden käsittelyn lisätoiminnot Muokkaa aluetietoja Toiminto löytyy aluetyökaluista Valitse ja pääset muokkaamaan kaikkien alueiden tietoja kerralla. Toiminnolla on myös helppo poistaa tarpeettomia alueita.. Ruutuun aukeaa uusi ikkuna, jossa näkyvät aktiivisen piirustuksen kaikki aluetiedot. Kenttiä, jotka ovat valkealla pohjalla, voi muuttaa tällä toiminnolla. Voit järjestää rivit esim. numerojärjestykseen suurimmasta pienimpään ja päinvastoin painamalla Numero painiketta. Sama pätee kaikkiin muihinkin sarakkeisiin. Kaikkien aluetietojen korjauksessa on helppo mm: - katsoa kaikki tilat läpi, jos esim. jokin värityskriteeri puuttuu - lisätä Selite -tekstejä - kopioida (Ctrl + c) ja liittää (Ctrl + v) tietoja riviltä toiselle - korvata määrätty kentän arvo uudella arvolla (Vaihda arvo) - kopioida kentän arvo useampaan tilaan kerralla (Kopioi arvo) - Muuttaa huonenumerot kerralla, esim lisätä kerrostieto huonenumeron alkuun (Muuta numerot) Kun halutut muutokset on tehty, paina OK Ohjelma vahvistaa alueiden värityksen, jos kuvaa ei väritä, tiedot eivät päivity kuvaan. Vinkki: Voit poistaa alueita kuvasta valitsemalla poistettavan alueen listasta. Klikkaa tämän jälkeen listan vasemmassa yläkulmassa olevaa Poista alue nappia. (yllä on valittuna huone numero 300). Ohjelma pyytää vahvistamaan alueen poiston, vastaa Kyllä, poistaaksesi alueen. Jos samalla numerolla on useampi huone, kaikki samannumeroiset poistetaan kerralla ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 81

82 Alueiden käsittelyn lisätoiminnot Alueiden haku Tällä toiminnolla voit helposti tarkastella aktiivisen projektin tilojen tietoja ja etsiä jotain tiettyä tilaa esim. tilatyypin, tilanumeron tai tilan koon perusteella. Aktivoi ennen Alueiden hakua se projekti, josta haluat alueita hakea. Jos sinulla on parasta aikaa jokin piirustus auki, tallenna se ennen haku -toiminnon käyttöä. Alueiden käsittely työkaluista löytyy Ensimmäiseksi aukeaa haku -ikkuna, johon voit määrittää hakua rajoittavia tietoja. Syötä haluamasi hakuehdot ja kuittaa hakuehdot OK painikkeesta. Alla näkyvässä esimerkissä on etsitty kaikkia niitä tiloja, joiden tilanumero on 101. Huom! Muista hakuja tehdessäsi, että isot ja pienet kirjaimet ovat eri asia! Sen jälkeen, kun olet syöttänyt hakukriteerit ja painanut OK painiketta, aukeaa ikkuna, jossa näkyvät kaikki aktiivisen projektin hakukriteerit täyttäneet alueet. Valitse listasta haluamasi tila. Kuittaa valinta OK painikkeesta. Ohjelma avaa sen piirustuksen, jossa tila on, ja vilkuttaa hetken haetun tilan/alueen tietoja ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 82

83 Alueiden käsittelyn lisätoiminnot Tasojen näkyvyys Siihen mitkä tasot kuvassa näkyvät, voit vaikuttaa tason valintatyökalulla. Valintatyökalu löytyy: Aluetyypit Valitse taso TAI Tasot kuvakkeen alasvetovalikosta: Tasojen valinta listasta. Ne tasot, joiden kohdalla palaa lamppu, näkyvät kuvassa. Klikkaamalla lampun kohdalla hiiren vasemmalla painikkeella kerran, lamppu syttyy ja sammuu taso näkyy/ei näy. Tekstien poistaminen kuvasta Oheisessa kuvassa on valittu ensin valinta Näytä kaikki kaikki tasot näkyvät. Sen jälkeen on sammutettu tasot Näin kannattaa tehdä, jos neliöinnin jälkeen esim. haluaa poistaa alkuperäisessä kuvassa olleita tekstejä (huonenumero, tilatyyppi, neliöt). Näitä tietojahan ei enää tarvita, kun sama tieto näkyy neliöinnin jälkeen alueen tiedoissa Laske pinta-ala Valinnat kannattaa tehdä toisin päin silloin, kun halutaan tietää miten paljon neliöitä kuvassa on. Etenkin, jos on kyse isosta kuvasta. Jos tasoja ei neliöiden laskennan ajaksi sammuta, kuvan neliötietojen laskeminen kestää yleensä todella kauan ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 83

84 Alueiden käsittelyn lisätoiminnot Pinta-alan/piirin laskenta Aluetyökaluista löytyy, jonka avulla voit tarkistaa paljonko tiloja olet tähän mennessä neliöinyt tai koko kerroksen neliöinnin valmistuttua kerrosneliöt. Voit myös rajata vain osan piirustuksesta tarkistaaksesi, miten paljon neliöitä on jollakin valitsemallasi alueella. Huom! Pinta-alalaskuria et voi käyttää, jos olet leikannut tai räjäyttänyt alueen. Alueen valintatapa voi olla: suorakaide vapaamuotoinen Valitse siis ensin alueen valintatapa (suorakaide/vapaamuotoinen tila). Kuittaa lopuksi valintasi hiiren keskimmäisellä tai V kirjaimella. Ohjelma kysyy minne haluat tilaluettelon viedä. Vaihtoehtoina ovat Excel tai Notepad. Alueet on valittu, jolloin valituiksi tulleiden tilojen ääriviivat muuttuvat vihreiksi. Luettelo on siirretty Notepadiin Luettelo aukeaa omaan ikkunaansa, jota voit pitää auki niin kauan kuin tietoja tarvitset tai tarvittaessa vaikka tulostaa paperille. Pinta-alalaskuri avaa raportin, josta näkee pinta-alat ja piirin tiloittain sekä yhteensä. VINKKI: Raskaan piirustuksen pinta-aloja laskettaessa kannattaa ensin piilottaa muut tasot, paitsi HUOM! Jos alueessa on aukkoja, niin aukon piiri on mukana ko. tilan Piiri (m) luvussa ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 84

85 Alueiden käsittelyn lisätoiminnot Luokitteluraportti Luokitteluraportilla saat tehtyä nopeasti kuvaajan miten aktiivisen projektin tai projektin aktiivisen kuvan tilat jakautuvat. Voit luoda kuvaajan tilojen seuraavien kriteerien perusteella: - Tyyppi - Kustannuspaikka - Aluenumero - Väritys 1 - Väritys 2 - Laatu - Lattiamateriaali Kun raportti on valmis, aukeaa näytölle uusi kuva jossa kuvaaja on piirrettynä. Uusi kuva voi mennä aktiivisen kuvan taakse, hiirellä klikkaamalla saat raportin näkyviin. Kuvakaappauksessa raportti on otettu Tyypin mukaan ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 85

86 Alueiden käsittelyn lisätoiminnot Kerta-aikojen summaus Kerta-aikojan summaus toiminnolla saat merkittyä piirustuksesta haluamasi tilat ja muokattua merkittyjen alueiden tietoja. Toiminto löytyy Alueet painikkeen valikosta. Klikkaa haluamasi alueiden otsikkotekstejä, ohjelma laskee valittujen tilojen keskimääräiset kerta-ajat yhteen. Kun halutut alueet on merkitty, painamalla V, pääsee muokkaamaan valittujen alueiden tietoja. (Esim siivousalueen merkitseminen) ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 86

87 Symbolit Symbolien käsittely ja lisääminen Symbolien käsittely -toiminnon alta aukeavat symboli -toiminnot. Valitse valmiista symboleista symboli ja lisää se piirustukseen Osoita siirrettävä symboli ja sen jälkeen osoita sen uusi paikka Osoita poistettavaa symbolia Muokkaa symbolien tietoja Muokkaa symbolin tietoja Etsi jotakin tiettyä symbolia Elementtien kopiointi Päivitä symboli Lisää symboleihin uusi tekemäsi symboli Valmiin symbolin lisääminen kuvaan Valitse symbolityökaluista Lisää Symboli Naksauta hiiren vasemmalla painikkeella sen symbolin päällä, jonka haluat lisätä kuvaan. Symboli jää roikkumaan hiiren osoittimeen. Aseta symboli piirustukseen viemällä se haluamaasi paikkaan piirustuksessa ja painamalla kerran hiiren vasenta painiketta. Painamalla Esc painiketta näppäimistöltä voit lopettaa symbolin liittämisen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 87

88 Symbolit Omien symbolien lisäys Avaa ensin uusi tyhjä piirustus (Tiedosto - Uusi) Piirrä haluamasi symboli. Esim. Valitse sen jälkeen symbolityökaluista Näytä symbolille lävistäjä. Tämän jälkeen ohjelma kysyy symbolin nimeä. Kirjoita nimi ja paina OK Ohjelma avaa symbolien valintaikkunan, jonne voit sijoittaa uuden symbolin napsauttamalla hiiren vasenta painiketta kerran tyhjässä kohdassa. Huom! Voit käyttää zoomaustoimintoja (F5, F6) etsiessäsi symbolille sopivaa uutta paikkaa. Tämän jälkeen valitse Kyllä, jotta saat uuden valintakuvan talteen. Sulje symboli-ikkuna oikean yläkulman rastista ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 88

89 Symbolit Tietojen määritys ja haku Voit nimetä symboliryhmät vapaasti - toiminnolla Hakukriteerit määritellään -toiminnolla 1) Laita haluamasi symboli kuvaan 2) Paina 3) Valitse tyyppi (A, B vai C) 4) Napsauta hiirellä symbolia 5) Täydennä haluamasi tiedot Nimi ja Kuvaus kenttiin 6) Paina - painikkeesta. 7) Hyväksy tiedot OK -painikkeesta. 8) Tallenna kuva! Muuten haku ei toimi. Voit hakea symbolia Sulje kaikki piirustukset 1) Paina 2) Valitse tyyppi -toiminnolla. 3) Etsi haluamasi symboli täyttämällä hakuehdot TAI PAINA HETI OK. Alla näkyvään Hae laitetiedot -ikkunaan ei ole pakko syöttää mitään hakuehtoja. Kun painat suoraan OK, niin saat kaikki haettavat symbolit listalle. Napsauta haettavan symbolin riviä ja OK, jolloin ATOP avaa kuvan, jossa symboli on ja vilkuttaa symbolia ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 89

90 Symbolit Tiedostojen linkittäminen:.doc tai.txt Piirustukseen voi linkittää tekstitiedostoja. ATOP ymmärtää joko txt tai doc päätteisiä tiedostoja. Linkit toimivat vain, jos ne on talletettu samaan kansioon ko. projektin tietojen kanssa. Käsittelemäsi projektin numeron näet ATOP yläpalkista: Esimerkin tapauksessa projektin numero on siis 1. Linkattavat tiedostot pitää siis tässä tapauksessa tallettaa \projects\1 kansioon. Tiedostojen nimissä ei saa olla välilyöntejä eikä erikoismerkkejä. 1) Tallenna linkitettävä tiedosto ensin samaan kansioon projektin kanssa. 2) Lisää symboli 3) Sijoita piirustukseen tiedostolinkin symboli. Jos kyseessä on tekstilinkki käytä Tekstilinkki -symbolia. Klikkaa hiiren vasemmalla kerran, jolloin symboli tulee näkyviin piirustukseen. Muistathan, että kokokertoimella K pystyt vaikuttamaan siihen, minkä kokoisena linkin symboli piirustukseen tulee. Paina lopuksi Esc. 4) Valitse symbolityökaluista 5) Valitse Tiedostolinkki ja paina OK. 6) Napsauta kuvaan lisäämäsi linkin symbolia, jolloin Tiedostolinkin tiedot sanomaruutu tulee näkyviin. 7) Painaessasi Valitse teksti -painiketta ohjelma kysyy sinulta onko kyseessä tekstitiedosto ( txt ) vai Word tiedosto ( doc ). Valitse kumpaa olet lisäämässä ja kuittaa OK painikkeesta. 8) Valitse haluamasi tiedosto projektikansiosta, jolloin tieto tulee näkyviin Tekstitiedosto laatikkoon. 9) Paina OK 10) Hyväksy symbolin tiedot painamalla valmis (hiiren keskipainike tai V) ja tallenna piirustus. Linkin avaaminen Saat linkin auki, kun naksautat hiiren vasemmalla painikkeella symbolin ensin aktiiviseksi, siirrät hiiren osoittimen pois symbolin päältä (jolloin symbolin keskelle ilmestynyt vihreä laatikko muuttuu siniseksi) ja sen jälkeen valitset hiiren oikean painikkeen painalluksen jälkeen aukeavasta pikavalikosta Linkki ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 90

91 Symbolit Tiedostojen linkittäminen:.vxp (esim. valokuva tai piirustus) 1) Tallenna kuva tif muotoon ja avaa se ATOP ohjelmassa. 2) Tallenna kuva Tallenna Tiedosto -toiminnolla ATOP -muotoon (.vxp) sen projektin alihakemistoon, josta haluat valokuvan aukeavan. Vastaa EI ohjelman kysyessä Piirustusarkistoon? 3) Sulje kuva 4) Sijoita piirustukseen symboli, josta haluat valokuvan aukeavan. Voit käyttää valmista kuvalinkki symbolia. 5) Valitse Muokkaa symbolin tietoja 6) Valitse Tiedostolinkki ja naksauta sitä symbolia, johon linkin haluat 7) Etsi piirustus/valokuva (.vxp). Valitse piirustus toiminnon avulla ja paina Avaa. 8) Paina OK 9) Hyväksy symbolin tiedot painamalla valmis (hiiren keskipainike tai näppäimistöltä V). 10) Tallenna piirustus Linkin avaaminen Saat linkin auki, kun naksautat hiiren vasemmalla painikkeella symbolin ensin aktiiviseksi, siirrät hiiren osoittimen pois symbolin päältä (jolloin symbolin keskelle ilmestynyt vihreä laatikko muuttuu siniseksi) ja sen jälkeen valitset hiiren oikean painikkeen painalluksen jälkeen aukeavasta pikavalikosta Linkki ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 91

92 Vektorikuvien käsittelyn erikoistoiminnot Neliöidyn alueen kopiointi: vektorikuva Toimi samalla tavalla kuin rasterikuvassa, ennen alueen kopiointia sammuta ylimääräiset tasot seuraavasti: - Valitse alemmalta työkaluriviltä Tasot Tasojen valinta listasta Tämä valinta tehdään sen takia, ettei mukana kopioituisi muuta vektoriaineistoa kuin neliöimäsi tilat (esim. seinää). Toisin sanoen valitaan näkyviin vain ne tasot, joilla neliöimäsi tilat ovat. Paina ensin painiketta Piilota kaikki Siirry sitten Tasot -listassa kohtaan, jossa ovat tasot ja klikkaa kunkin rivin kohdalla siten, että lamppu syttyy. Ne tasot tulevat näkyviin kuvaan, joissa Näytöllä sarakkeen tieto on: Paina OK (vain mitoitetut = neliöidyt alueet jäävät piirustukseen näkyviin) Kopiointi tehdään samoin kuin rasterikuvassa. Piirustuksen kaikki tasot saat näkyviin seuraavasti: - Aktivoi piirustus ( = paina hiirellä piirustuksen sinisestä yläpalkista) ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 92

93 Vektorikuvien käsittelyn erikoistoiminnot Viivan pituuden laskeminen Piirrä kuvaan ensin viiva viivatyökalujen murtoviiva -työkalulla, jonka pituuden haluat mitata ks. oheinen kuva. Viivan pituuden laskeva toiminto löytyy viivojen käsittelytyökaluista. Tämän toiminnon avulla voit mitata piirustuksessa olevan viivan pituuden ja tarvittaessa lisätä tiedon kuvaan. Viivan pituuden mittaaminen Aktivoi viivatyökaluista viivan pituuden laskeminen Tilarivi neuvoo osoittamaan mitattavan viivan Napsauta viivaa hiiren vasemmalla painikkeella Valitse aukeavasta ikkunasta haluamasi vaihtoehto Hyväksy OK painikkeesta Naksauta hiirellä kohdassa, johon mitan haluat näkyviin Paina ESC Siirtymän mittaaminen Haluan mitata kuvasta sisäisen siirtymän ja lisätä mittaviivan kuvaan. Piirrä kuvaan reitti (Avoin murtoviiva -työkalu) Käytä Viivan pituus -toimintoa Valitse vaihtoehdoksi Kuvaan lisäys ja kuittaa OK painikkeesta Napsauta mittatieto kuvaan Paina Peruuta Lopeta viivan pituuden laskenta -toiminto painamalla Esc ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 93

94 Vektorikuvien käsittelyn erikoistoiminnot Vektorikuvan automaattinen neliöinti 1/2 Lähtökohta: - vektorikuva - sinun täytyy tietää / selvittää miltä tasolta suljettu murtoviiva löytyy - kaikista vektorikuvista EI suljettua murtoviivaa löydy, koska piirtäjä ei välttämättä ole tätä ominaisuutta hyödyntänyt. Paras vaihtoehto: Kysy arkkitehtitoimistosta: Löytyykö tilojen ympäriltä suljettu murtoviiva ( siivottavien ) tilojen ympäriltä? Jos suljettu murtoviiva löytyy, niin millä tasolla / tasoilla tieto on? Suljettu murtoviiva voi olla kuvassa millä tasolla tahansa, mutta usein se löytyy tasolta A8TILRAJ. A8TILRAJ -tason etsiminen piirustuksesta: Vektorikuva pitää ensin putsata (Vektorikuvien käsittely: DWG analyysi ja Poista ei näkyvät tasot). Etsi samassa yhteydessä tasolistalta tasonimeä: A8TILRAJ. Kirjoita tason numero muistiin! ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 94

95 Vektorikuvien käsittelyn erikoistoiminnot Vektorikuvan automaattinen neliöinti 2/2 Kun alueet rajaava suljettu murtoviiva on löytynyt, voit tehdä automaattisen neliöinnin. Kirjoita suljetun murtoviivan sisältämä tasonumero suoraan Taso kenttään ja painaa OK - painiketta. Vaihtoehtoisesti voit myös näyttää suljetun murtoviivan piirustuksesta Osoita toiminnolla. Esimerkkitapauksessa tiedetään, että suljettu murtoviiva löytyy tasolta 100. Huonenumero- ja Halutessasi voit poimia myös Huonenumeron sekä Tyyppitiedon kuvasta painamalla Osoita ja klikkaamalla tilassa olevaa huonenumeroa ja Tyyppitietoa. Jos tasonumero on tiedossa, voi tasonumeron syöttää kenttiin myös käsin. Kuitattuasi OK painikkeesta ATOP neliöi ja värittää kaikki tasolta 100 löytämänsä alueet valkoisella vinoviivoituksella eli tekee neliöintiehdotuksen. Hyväksytkö alueet?: Jos neliöintiehdotuksessa on väliseiniä ja pilareita, niin vastaa Ei. Jos neliöidyt tilat näyttävät käyttökelpoisilta voit hyväksyä ehdotuksen Kyllä painikkeesta. Numeroi tarvittaessa alueet automaattisesti TAI lisää tilanumerot tarvittaessa käsin Tallenna piirustus vasta tilanumeroiden antamisen jälkeen HUOM! Myös väliseinien, ovien ja pilarien piirtämiseen on voitu käyttää suljettua murtoviivaa, joten automaattinen neliöinti saattaa tuoda ruudulle mm. satoja neliöityjä väliseiniä tai pilareita. Ohjelma asettaa avatun piirustuksen automaattisesti mittakaavaan 1:50, jotta näet ATOP ohjelman laskemat neliöt ( Alueen tiedot ) sekä kuvassa neliöinnin ( tiheä valkoinen rasteriviivoitus ) alla olevat elementit ( esim. kalusteet ) ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 95

96 Vektorikuvien käsittelyn erikoistoiminnot Samantyyppisten elementtien poistaminen Valitse minkä tyyppisiä elementtejä haluat poistaa Ohjeessa on oletettu, että haluat poistaa tietyntyyppisiä tekstejä. Valitse Valintasuodatin Aktivoi tekstit ja paina >> Paina painiketta Osoita ja osoita kuvasta hiiren vasemmalla klikkaamalla haluamasi elementti Valitun elementin ominaisuudet tulevat näkyviin valittu teksti on tasolla 108 kynän paksuus on 0.25 ja tekstin väri on 28 eli vihreä Kuittaa OK Valitse valintatapa Suorakaide Zoomaa piirustus niin, että se näkyy näytöllä kokonaan ja näytä hiirellä tuhottava alue. Valittuasi alueen ohjelma näyttää valituiksi tulleiden elementtien ominaisuudet työkalurivillä Jos nyt painat näppäimistöltä Delete. Niin valituiksi tulleet tekstit poistuvat kuvasta. Lopeta poistotoiminto painamalla kahdesti ESC -painiketta. Päivitä kuva painamalla p. Jos tuli vahingossa poistettua liikaa, niin saat elementit palautettua takaisin näkyviin painamalla heti näppäimistöltä c kirjainta ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 96

97 Vektorikuvien käsittelyn erikoistoiminnot Geometrian venytys (pinta-alan päivitys) Joskus voi olla tarpeen skaalata kuvaa. Pinta-alat eivät kuitenkaan automaattisesti päivity, vaan ne pitää skaalauksen jälkeen erikseen päivittää seuraavasti. muuttaa kuvan mittasuhteita. Tähän tarkoitukseen ohjelmassa on toiminto nimeltä geometrian venytys. Toiminto löytyy sekä viivatyökaluista, että pikavalikosta (hiiren oikea painike) Pinta-alojen päivitys tapahtuu seuraavasti: Valitse valintasuodattimesta Kaikki Valitse alue, jonka pinta-alat haluat päivittää Valituksi tulleet elementit muuttuvat vihreiksi Klikkaa hiiren oikealla Valitse Venytä Osoita kohdistuspiste valitun alueen keskeltä Zoomaa TODELLA lähelle antamaasi viitepistettä ja naksauta hiirellä millin päähän viitepisteestä Tiedosto Aseta rajat 10%:n marginaalilla Pinta-alat päivittyvät TARKISTA LOPUKSI PINTA-ALAT! ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 97

98 Vektorikuvien käsittelyn erikoistoiminnot Vektorikuvan kääntäminen Vektorikuvan kääntäminen onnistuu samalla periaatteella kuin skaalaus. Nyt vain kokokertoimen sijaan kerrotaankin haluttu kulma. Kääntäminen tapahtuu seuraavasti: Valitse valintasuodattimesta Kaikki Valitse alue, jonka haluat kääntää Valituksi tulleet elementit muuttuvat vihreiksi Klikkaa hiiren oikeaa painiketta ja valitse valikosta Osoita viitepiste (klikkaa kuvan keskellä) Napsauta työkaluriville ilmestynyttä Ryhmän kulman valinta painiketta Valitse sen jälkeen Taikasauva Anna haluamasi kulma. Positiivinen luku kääntää vastapäivään ja negatiivinen luku myötäpäivään Paina näppäimistöltä Esc painiketta kaksi kertaa ( lopettaa skaalaustoiminnon ) Valitse lopuksi Tiedosto Aseta rajat 10 %:n marginaalilla ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 98

99 Vektorikuvien käsittelyn erikoistoiminnot Viivat samalla tasolla - makrojen purkaminen Jos piirustuksen käsittely on hidasta tai kuvatiedosto ATOP ohjelmaan talletettuna on hyvin suuri tiedostokooltaan (yli 5 Mt), saattaa piirustuksessa olla ns. makroja. Ne hidastavat kuvatoimintoja. ATOP purkaa automaattisesti kaikki kuvassa olevat makrot dwg -kuvien avausvaiheessa. Voi myös olla ongelmana, että samalla tasolla on viivoja/elementtejä, jotka haluat poistaa ja sellaisia viivoja/elementtejä, joita et halua poistaa. Yleensä ongelma on ilmenee silloin, kun viivat/elementit ovat tasolla 0. Makrojen purku -toiminnolla saat elementit hajotettua niin, että pääset poistamaan vain haluamiasi elementtejä. Joskus makrojen purkaminen täytyy tehdä useaan kertaan jos makroista on edelleen tehty makroja. Pura makrot niin moneen kertaan, että pääset poistamaan juuri haluamiasi elementtejä (katso silloin elementtien poistaminen peruskurssimateriaalista). Makrojen purkaminen tapahtuu seuraavasti: Valitse valintasuodattimesta Kaikki Valitse alue, jolta makroja haluat purkaa Valituksi tulleet elementit muuttuvat vihreiksi Valitse Ryhmät valikosta Valitse yksittäisen makron räjäytys Siirrä hiiren osoitin makron päälle. Osoittimen viereen ilmestyy M kirjain silloin, kun osoitin on makron päällä. Klikkaa löytyneen makron päällä hiiren vasemmalla painikkeella kerran makro muunnetaan ryhmäksi. Näin makrot purkautuvat. Kokeile saatko nyt poistettua haluamiasi elementtejä. Jos et, pura makroja uudelleen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 99

100 Projektien siirrot Projektien/kuvien siirtäminen laskijalta toiselle Tämän ohjeen avulla saat siirrettyä ATOP laskenta- tai kuvaprojektit tietokantoineen laskijalta toiselle (= toiseen ATOP ohjelmaan). Toiminnolla on mahdollista viedä myös useampi projekti. Huomaathan että. projektin vieminen ja tuominen ei onnistu, jos sinulla on kuvia auki. LÄHETTÄJÄ/ATOP Sulje kaikki kuvat Valitse Projektit Vie projekti Kirjoita siirrettävän projektin numero TAI valitse OK painiketta painettuasi haluamasi projektit listalta Valitse polku, minne siirtotiedostot tallennetaan, oletuksena transfer -kansio Ohjelma kertoo seuraavilla sanomaruuduilla pakkaavansa tiedostoja ODOTA! Kun molemmat sanomaruudut katoavat näytöltä pakkaus on valmis, ja voit liittää pakatun zip tiedoston esim. sähköpostin liitteeksi. Jos valitsit useamman projektin, jokaisesta on muodostunu oma zip tiedostonsa. VASTAANOTTAJA/ATOP Talleta toiselta laskijalta/toisesta ATOP ohjelmasta saamasi zip tiedosto(t) omalle kovalevyllesi, esimerkiksi ATOP:n Transfer -kansioon. Valitse Projektit Tuo projekti Etsi kovalevyltäsi sinne tallettamasi zip tiedosto(t) ja paina Open / Avaa painiketta Anna tuotaville projekteille linkitystunnus Vinkki Oletuksena tarjotaan päivämäärää, joka on kelvollinen linkitystunnus. Jos tuotavan työmäärälaskentaprojektin mahdolliset kuvalinkit pitää toimia, tuo kuva ja mitoitusprojektit yhtäaikaa. Projektin tuonti poistaa tarvittaessa linkit työmäärälaskennasta, jos kuvaprojektia ei tuoda samaan aikaan Projektin tuonti ilmoittaa uudet projektinumerot, sekä avaa lopuksi listan muutoksista Nyt voit avata projektin ja tarkastella sitä tai muokata edelleen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 100

101 Ylläpito -valikko Ylläpitovalikosta voit tarkistaa ja muokata ohjelman asetuksia, piirustusten värityksiä, projektien nimeämisessä käytettäviä tietoja jne. Valikko on kaksiportainen. Yleisimmin käytetyt määrittelyt aukeavat heti näkyville ja ohjelman ylläpitoon liittyvät määrittelyt ovat omissa alivalikoissaan. Värimäärittelyt Piirustusten värittämiseen käytettävien värien ylläpito. (Esim. Tyyppi, Kustannuspaikka, Aluenumero) Huom! Piirustusten käsittely on ainoastaan ATOPs täysversiossa. Projektitiedot Projektien lisätietokenttien perustietojen ylläpito. Esim(. Projektin käyttötarkoitus, työnjohtoalue, tuote) Asetukset Yleiset dokumentit Dokumenttien ylläpito. Esimerkiksi palvelukuvaukset, toimintaohjeet, erilaiset tarkistuslistat. Yleisistä dokumenteista on mahdollista liittää dokumentteja työmäärälaskentaprojekteihin. Lisää: uusien dokumenttien lisääminen Kopioi: Kopioi aikaisempi dokumentti Poista: Poista dokumentti Avaa: Dokumentin avaaminen ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 101

102 Tietojen varmistaminen ja varmuuskopiot Ellei ohjelmaa asennettaessa ole muutettu ohjelman oletuskansiota, niin ATOP on kansiossa C:\ATOP ATOP voidaan asentaa joko kokonaan käyttäjän koneelle tai osittain käyttäjän koneelle ja osittain palvelimen levylle (= jaettu asennustapa). Jaetun asennustavan etuna on se että käyttäjän työtiedostot (projektit ja kuvat) tallentuvat palvelimen levylle, josta ne voi edelleen helposti liittää palvelimen varmistuksiin. Asennustavan voi tarkistaa ohjelmassa Ylläpito valikon kohdasta SETUP-tiedoston sijainti ja siellä toinen rivi VERTEX kertoo mihin polkuun tietokannat on asennettu. Vastaavasti LOCAL määritys kertoo mihin polkuun ATOPs ohjelma on asennettu käyttäjän työasemassa. Varmuuskopiointi Oli sitten kyse paikallisesta tai jaetusta asennustavasta, niin aina tulisi huolehtia siitä, että ATOP tai ATOPLite kansion alikansioiden: dbases, texts, macros, macbase ja projects tiedostot tulevat varmuuskopioitua. Muuten kaikki käyttäjän tekemät työtiedostot saatetaan menettää esim. kovalevyn rikkoutuessa. Varmuuskopioitavat kansiot: \Atop \Dbases \Macros \Macbase \Projects Kysy tarvittaessa lisää ATOP Hotline (päivystää arkisin klo 9-16): Sähköposti: Kuvankäsittely työstettävän kuvan varakopio Ohjelma luo työstettävästä kuvasta varakopion kymmenen minuutin välein, etsi kansiosta \ATOP\programs seuraavia tiedostoja: safe.vxp p_ safe2 tai safe2.vxp p_recover tai recover.vxp p_tmp tai tmp.vxp p_backup tai backup.vxp... tai ylipäätään kyseisen päivämäärän sisältäviä tiedostoja. Avaa em. Tiedostot normaalisti ATOP -ohjelmassa Tiedosto- > Avaa -> Tiedoston valinta tai raahaa avattava tiedosto Resurssienhallinnasta avoimena olevaan ATOP -ohjelmaan ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 102

103 Tilannekohtaiset ohjeet Piirustuksen tallentaminen Miten tallennan piirustuksen? Ennen piirustuksen tallentamista päätetään siitä, pitääkö tehdä uusi projekti vai tallennetaanko piirustus johonkin olemassa olevaan projektiin. Projekti pitää olla ensin olemassa. Tyypillisesti projekti on rakennus, asiakas, osasto tai jokin muu suurempi kokonaisuus. Jos projekti on olemassa, voit tallentaa piirustuksen alla kuvatulla tavalla. Jos projekti pitää ensin tehdä, katso lisätietoja seuraavalta sivulta. Piirustuksen tallennuksen voit tehdä useasta eri paikasta. Sekä rasteri-, että vektorikuvan ensimmäinen tallentaminen onnistuu suoraan vaiheistetun tuonnin valikoiden kautta disketin kuvakkeesta: TAI työkalurivin disketin kuvakkeesta TAI valitsemalla Tiedosto valikosta Lopputulos on kaikissa tapauksissa sama. Ohjelma kysyy sinulta piirustuksen tiedot. Täytä kaikki kentät ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 103

104 Tilannekohtaiset ohjeet Projektin luominen ja piirustuksen avaus Miten teen uuden projektin? Valitse Projektit Uusi Anna projektille vähintään Nimi. Ohjelma antaa projektinumeron projektille automaattisesti. Pelkästään ohjelman antaman numeron perusteella projektin löytäminen ja avaaminen voi kuitenkin olla hankalaa. Miten avaan aikaisemmin tallettamani kuvan? Ensin avataan se projekti, johon kuva on talletettu. Sen jälkeen tämän projektin alta valitaan haluttu kuva. Valitse työkaluriviltä kansion kuvake TAI Tiedosto Avaa Kuittaa OK painikkeesta seuraavaksi aukeava Hae Projekti sanomaruutu Valitse haluamasi projekti siten, että aktivoit sen nimen ja painat OK Jos projekti on aktiivinen, voi sen alta avata piirustukset suoraan Tiedosto -> Avaa piirustus aktiivin projektin alta Valitse piirustus-ikkunassa näkyvät kaikki ko. projektille talletetut kuvat. Aktivoi avattava piirustus ja paina OK Poikkeustapaus - piirustus ei avaudu! Piirustus ei avaudu, jos projektille ei ole tallennettu yhtään piirustusta. Tällöin ei myöskään Valitse piirustus ikkuna avaudu ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 104

105 Tilannekohtaiset ohjeet Uuden mitoituksen tekeminen Miten teen uuden mitoituksen? Valitse työkaluriviltä TAI Työmäärä-/Pikalaskenta Laske uusi Seuraavaksi otat kantaa siihen käytätkö Atopin tekemiä tilamalleja vai aikaisemmin ohjelmaan tekemiäsi laskentoja Projektista Valitse projekti Laskentamalleista Valitse rakennustyyppi Valitse tilamallit Valitse haluamasi tilamallit Ohjelma kysyy haluatko, että myös huoneet kopioidaan tilamallilta. Valitse kaikkien tilamallien apuaika ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 105

106 Tilannekohtaiset ohjeet Vanhan mitoituksen avaaminen Miten avaan aikaisemmin tekemäni mitoituksen? Valitse työkaluriviltä TAI Kuittaa OK painikkeesta hakuruutu Valitessasi mitoituksia sinua kiinnostavat F alkuiset projektinumerot! Muut projektit ovat kuvaprojekteja Valitse haluamasi mitoitus ja paina OK Mitoitus aukeaa ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 106

107 Tilannekohtaiset ohjeet Ajoreitin piirtäminen ja mittaaminen Ajoreitin piirtäminen Valitse työkaluriviltä Symbolit Suunnittele ajoreitti. Anna Työkoneen leveys ja paina OK. Oletus 1000 = 1 metri. Voit antaa pienemmän tai suuremman luvun riippuen siivouskoneen leveydestä. Tai voit antaa luvuksi 1 jolloin piirtäminen ei pyri huomioimaan kuvassa olevia mahdollisia esteitä. Reitin piirtäminen Klikkaa alkupiste hiiren vasemmalla näppäimellä ja jatka klikkailemalla muut reitin pisteet siten että osoitat vastapäistä seinää ennen käännöstä jolloin viiva piirretään työleveyden verran irti seinästä tai muusta esteestä. (olettaen että este on sellaisella tasolla jonka ohjelma huomioi) Lopuksi paina näppäimistöltä V valmis. ( Muuta: Piirtämisen aikana viivan kulma pystyyn / vaakaan / vapaasti näppäimillä W, E, R ) Reitin ominaisuudet saa näkyviin klikkaamalla piirretyn reitin nuoliviivaa. Viivatyyli Väri Taso Viivaleveys Skaala Viivatyyppi Skaala pienentää/suurentaa nuolen kärjen kokoa Viivatyypistä voi kääntää nuolikuvion kulkemaan lopusta alkuun Viivan pituus saadaan valikosta painikkeella Viivojen käisttely Viivan pituus. Viivan pituuden voi ottaa Tekstinkäsittely -vaihtoehdolla leikepöydälle josta sen voi liitä tiominnolla siirtää tekstiksi muualle. Sen voi myös suoraan lisätä kuvaan elementtinä vaihtoehdolla Kuvaan lisäys ATOP-TIETO Oy, ATOP kuvankäsittely Sivu 107

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Käyttöopas RoofCon Viewer

Käyttöopas RoofCon Viewer Käyttöopas RoofCon Viewer Sisällysluettelo Käyttöopas RoofCon Viewer... 1 Sisällysluettelo... 2 Asennus... 3 Merkitse objekti... 3 Zoomaa... 3 Mittaa etäisyys... 3 Työkaluvalikko ja Piirustusvaihtoehdot...

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

Flow!Works Pikaohjeet

Flow!Works Pikaohjeet 1 Flow!Works Pikaohjeet FW 3.0.0 Piirtotyökalut Kynä Sivellin Kirjoituskynä Korostuskynä Loistekynä Kuviokynä Älykynä Elekynä Valitse Kuvion Piirtotoiminnot Täytä llä Leveys Pyyhekumi Pyyhi alku muoto

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

KUVAT. Word 2013. Kuvat

KUVAT. Word 2013. Kuvat Word 2013 Kuvat KUVAT KUVAT... 1 Kuvatiedoston lisääminen... 1 Microsoftin-kuvien lisääminen... 1 Koon muuttaminen ja kääntäminen... 2 Kuvan siirtäminen... 2 Tekstiin tasossa... 2 Kelluva kuva, tekstin

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 )

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom, 2004, Alankomaat Myynti Suomessa: Modemo Contents 1. Johdanto... 2 2. Blisskoostajan pääikkuna... 3 2.1 Toolbar... 3 2.2 Piirtoalue...

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA 1 (6) MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA TEEMU SALORIUTTA 17.6.2012 Päivitetty 28.6.2013 1. Avaa Maanmittauslaitoksen latauspalvelu osoitteesta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta.

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje Versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET Jos haluat itsellesi tai jollekin ryhmälle uuden kurssipohjan, ota yhteyttä Virpi Järvenreunaan, Leena Kankaanpäähän, Mervi Lehtoseen, Konsta Ojaseen, Jarno

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

REITTIHÄRVELIN KÄYTTÖOHJE (ESIM. ILTARASTIEN YHTEYDESSÄ)

REITTIHÄRVELIN KÄYTTÖOHJE (ESIM. ILTARASTIEN YHTEYDESSÄ) REITTIHÄRVELIN KÄYTTÖOHJE (ESIM. ILTARASTIEN YHTEYDESSÄ) Tämä ohje löytyy paikasta: http://arkisto.kouvolansuunnistajat.fi/ohjeita/reittiharvelin_kayttoohje_kousu_2015.pdf Työvaiheet: 1. Tarvittavien tiedostojen

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Käyttöohje Lyhyt esittely DecoStudy-palveluun.

Käyttöohje Lyhyt esittely DecoStudy-palveluun. Opi ja opeta visuaalista myyntityötä Käyttöohje Lyhyt esittely DecoStudy-palveluun. decostudy.com Tehtävät 1A. Tehtävät avautuvat ratas-kuvakkeesta (1A. yläpalkissa vasemmalla). Tehtävät on lajiteltu kansioihin

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

SMART Board harjoituksia 17 - Notebook 10 Tiedostomuotoihin tallentaminen Yritä tehdä tehtävät sivulta 1 ilman että katsot vastauksia.

SMART Board harjoituksia 17 - Notebook 10 Tiedostomuotoihin tallentaminen Yritä tehdä tehtävät sivulta 1 ilman että katsot vastauksia. SMART Board harjoituksia 17 - Tiedostomuotoihin tallentaminen Yritä tehdä tehtävät sivulta 1 ilman että katsot vastauksia. http://www.kouluon.fi/ Harjoitus 1-17: NOTEBOOK muotoon tallentaminen Tee työpöydälle

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta.

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. 1 Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 18.10.2004

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE MUOKKAUSTILA Muokkaustilaan siirtyminen Siirry muokkaustilaan klikkaamalla copyright ( )- merkkiä omalla sivustollasi (esim. seurannimi.sporttisaitti.com). Merkki löytyy sivun alareunasta. Kirjoita käyttäjätunnus

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen.

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. 1 / 50 1. Etusivu Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. Virtuaali hakemistoihin voi tuoda tiedostoja tietokoneelta tai luoda niitä tällä

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot