KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 1 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 1 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 8. syyskuuta 2014 klo 18:00 19:25 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset Varsinaiset jäsenet Yrjö Haapala, kirkkoherra Erkki Alatalo Paula Aaltonen Jarkko Hannunen Saini Jauhola Sakari Kuusela Risto Rimpisalo Pirkko Saastamoinen Sirpa Uusitalo Varajäsenet Marjo Appelgrén (Jarkko Hannunen) Kerttu Heikkinen (Sakari Kuusela) Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo) Sakari Lepojärvi (Sirpa Uusitalo) Pentti Lassila (Pirkko Saastamoinen) Kalevi Liimatta (Paula Aaltonen) Paula Kuusela (Erkki Alatalo) Lasse Vaaraniemi (Saini Jauhola) Pekka Eilittä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ari Aho, kirkkovaltuuston varapuh.joht. Juha Nykänen, talouspäällikkö Yrjö Haapala, puheenjohtaja /poissa/varajäsen, puheenjohtaja poissa, sihteeri Juha Nykänen, sihteeri Sakari Kuusela, puheenjohtaja (asia 96) Pirkko Saastamoinen, sihteeri (asia 95) Asiat Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi Sakari Kuusela Keminmaassa Risto Rimpisalo Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä virastoaikana klo Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon lukien. Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Yrjö Haapala, kirkkoherra

2 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 2 ALKUTOIMET 85 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Päätös: Ennen kokouksen avausta ja alkuhartautta kirkkoneuvosto keskusteli ilman puheenjohtajan ja sihteerin oloa. Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä hartaudella Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:1 päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalle / 5: Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa maanantaisin klo 18.00, jollei erityinen syy vaadi muuta menettelyä. n ohjesääntö 5: Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouksesta on postitettu 3.syyskuuta 2014 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen. Päätös: Kokous todettiin yksimielisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 87 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen n ohjesääntö 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Valitaan sihteeri asian 95 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimii varapuheenjohtajan asian 96 aikana. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sakari Kuusela ja Risto Rimpisalo. Päätettiin, että sihteerinä toimii asian 95 käsittelyn aikana Pirkko Saatamoinen. Puheenjohtajana toimii asian 96 käsittelyn aikana varapuheenjohtaja Sakari Kuusela.

3 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/ Hautausmaakatselmus Hautaustoimen ohjesääntö 16 Hautausmaan katselmus huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja 4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Todetaan ennen kokousta suoritetussa hautausmaakatselmuksessa esille tulleet asiat. n päätös: Kuivalan haudalta päätettiin poistaa iso petäjä. Haudoilta poistetut rautaristit siirretään hautausmaan aidan sisälle huoltorakennuksen takana olevaan kulmaukseen. Tällä hetkellä maasiilojen rakentaminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Hautatoimen ohjesääntöä ja käyttösuunnitelmaa on noudatettu. Yksityisiä hautoja on pääsääntöisesti hoidettu asianmukaisella tavalla.

4 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/ Asunto Oy Lukkarinkulman tontti Tapio Hjulberg tiedustelee Asunto Oy Lukkarinkulman puolesta mahdollisuutta ostaa vuokralla olevan, korttelin 1008 olevan tontin numero 7. Hän ilmoittaa omistavansa asunto-osakeyhtiön koko osakekannan. Tontin koko on 1933 m² ja vuokra-aika Tämänhetkinen ( ) vuosivuokra on 2368,09 euroa. Seurakunta viereisen kerrostalotontin 2005 Asunto Oy Keminväylälle euron hintaan. Todetaan, että kirkkoneuvosto on valmis esittämään kirkkovaltuustolle tontin myymistä Asunto Oy Lukkarinkulmalle, mikäli kaupan ehdoista sovitaan. Pyydetään tontin hinta-arvio Catella Property Oy:ltä. n päätös: Päätettiin palata asiaan, kun vuokrasopimuksen uusiminen tulee ajankohtaiseksi.

5 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/ Virhe kiinteistörekisterissä Asunto Oy Lukkarinkulman tontin arviointiasian valmistelun yhteydessä kiinteistörekisterissä havaittiin virhe. Seurakunta on myynyt määräalan Heikkilä II tilasta Asunto Oy Mahlarinne nimiselle asunto-osakeyhtiölle. Mahlarinteen rakennukset sijaitsevat karttaotteessa ympyrällä merkityllä, rekisteriyksiköllä merkityllä tontilla, mikä on seurakunnan Heikkilä II tilan rekisteritunnus. Viereisellä, rekisteriyksiköllä merkityllä tontilla on Asunto Oy Lukkarinkulma -niminen asunto-osakeyhtiö, joka on seurakunnan omistamalla Heikkilä II -tilalla. Kiinteistörekisteriin Lukkarinkulman tontin omistajaksi näyttää merkityn Kemin Seudun Osuuspankki. Asunto Oy Mahlarinteellä ei rekisteritietojen mukaan ole lainkaan omistuksessaan maata. Pyydetään, että maanmittauslaitos oikaisee virheen. n päätös: Todettiin, että As Oy Lukkarinkulmalla on kaksi rakennusta, joista toinen on omalla tontilla ja pohjoisempi Heikkilä II alueella, joten rekisteritiedot ovat oikeita. Asia ei anna näin ollen aihetta oikaisupyyntöön.

6 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/ Johtoalueen käyttöoikeussopimus Keminmaan Energian kanssa *** Keminmaan Energialla on tarkoitus korvata vanha ilmajohto maakaapelilla ja pylväsmuuntamot puistomuuntamoilla. Kaivu tapahtuisi pääosin vanhalla johtoaukolla. Mahdolliset kalliot voidaan kumminkin joutua kiertämään. Edellisessä kokouksessa hyväksyttiin Heikkilä II tilaa koskeva vastaava sopimus mutta maakaapeli jatkuu kirkon takana Kirkkopuisto -tilan alueelle. Kartta:

7 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 7

8 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 8

9 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 9

10 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 10 Hyväksytään sopimus. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sirpa Uusitalo ei osallistunut päätöksentekoon. 93 Talouskatsaus Keminmaan seurakunta TULOSLASKELMA VASTAAVA AJANKOHTA INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN TOTEUMA TA+LISÄTA YLITYS/ALITUS TOT-%ED.VAST.AJAN.VERT.ED.VUOSI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 0,00 0 0,00 0, * Maksutuotot , ,35-112, * Vuokratuotot , ,78 41, * Metsätalouden tuotot , ,74 99, * Kolehdit, keräykset ja lahjo , ,27 70, * Tuet ja avustukset 3.126, ,58-125, * Muut toimintatuotot , ,06-332, ** TOIMINTATUOTOT YHT , ,80 86, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,47-64, * Henkilösivukulut , ,98-59, * Henkilökulujen oikaisuerät , ,04-103, * Palvelujen ostot , ,59-67, * Vuokrat , ,69-91, Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana , ,73-65, * Annetut avustukset , ,77-75, * Muut toimintakulut , ,21 117, ** TOIMINTAKULUT YHT , ,06-65, TOIMINTAKATE , ,26-61, Verotulot ** Kirkollisverotulot , ,02 74, ** Osuus yhteisöveron tuotosta , ,58 69, ** Verotuskulut , ,68-51, ** Keskusrahastomaksut , ,00-69, Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 6.403, ,11 21, * Muut rahoitustuotot 0,01 0 0,01-0, * Korkokulut 0,00 0 0,00 0, ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,10 21, VUOSIKATE , ,24-193, Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,23-57, Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot 0,00 0 0,00 0, * Satunnaiset kulut 0,00 0 0,00 0, Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Kulut 0, ,00-0,0 0 0 * Siirto rahastosta/rahastoon 0, ,00 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , , , Tilikauden tulos tammi elokuulta on edellisvuotta parempi, mikä johtuu pääasiassa osakaskunnan osallisuusmaksuista (muut toimintatuotot) sekä veroprosentin korotuksesta. Menot ovat myös pysyneet hallinnassa. Merkitään talouskatsaus tiedoksi.

11 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/14 11 n päätös: Talouskatsaus merkittiin tiedoksi. 94 Väliaikatietoja talouden tasapainottamisryhmän työskentelystä Talouden tasapainottamistyöryhmä on kokoontunut 3 kertaa ja päässyt hyvään alkuun työssä. Ehdotuksen viimeistely vaatii kuitenkin ainakin yhden kokoontumisen. Kokouksessa annetaan väliaikatietoja raportista. Keskustellaan työskentelyn etenemisestä. n päätös: Keskusteltiin talouden tasapainottamistyöryhmän väliaikaraportista saatujen tietojen pohjalta. 97 Ilmoitusasioita *** Seurakuntakeskuksen saliin katto on vuotanut noin kaksi vuotta. Vuotoa on yritetty saada paikkaamalla kuntoon mutta tuloksetta. Kuluvana keväänä vuoto on lisääntynyt merkittävästi mistä syystä kattoa joudutaan uusimaan noin 50 m²:n alueelta. Katto on kuparia. Kemi Tornio alueella on käytännössä ainoastaan Tornion pelti, jolla on kokemusta tämäntyyppisistä katoista. Korjaustyö on pakko tehdä, vaikka siihen ei ole talousarviossa varauduttu. Kesän kuluessa havaittiin, että seurakuntakeskuksen ikkunanpuitteet on käsiteltävä välittömästi, jotta uusimiselta vältytään. Työ on käynnissä. Seurakuntapastorin asunnossa on ollut tiskikoneen poistoputkesta johtuva vesivuoto. Rakenteita ei ole jouduttu purkamaan (ja mahdollisesti kuivaamaan) ja tarpeellisilta osin uusimaan. Ongelma on äkillinen, joten asiassa on tehty vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Seurakunnalla on 1000 euron omavastuu. Toimenpiteisiin ei ole talousarviossa varauduttu. Määrärahojen osalta asioihin palataan vielä ennen kirkkovaltuuston kokousta. Seurakunnassa on suoritettu lakisääteinen työsuojelutarkastus Tarkastuksessa todettiin, että vaarojen ja haittojen arviointi päivitetään kuluvan vuoden aikana. Hautausmaan huoltorakennuksessa kuivauskaappi on siirrettävä pois WC tiloista, jotta suihkun käyttäminen mahdollistuu. Kyläpaikan nimi on nyt Suntionkulma. Nimi on vaihdettu tilikarttaan, seurakunnan kotisivuille sekä varauskirjaan. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. n päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

12 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 06/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 88, 89, 91, 93 ja 94 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 90 ja 92 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Palvelussuhteen ehtoja koskevista päätöksistä, joissa sovelletaan KirVESTES:n palkkausta koskevia määräyksiä tai erillisiä virkaehtosopimuksia, ei voi Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 19 :n nojalla tehdä oikaisuvaatimusta tai kirkollisvalitusta. Riitaisuudet ratkaistaan Kirkon pääsopimuksen 7-12 :n mukaisessa menettelyssä (paikallinen tulkintaneuvottelu, keskusneuvottelu, työtuomioistuin). Menettely koskee sekä vika- että työsuhteisia. Pöytäkirjan pykälät: 95 ja 96. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Rantatie 61, Keminmaa Postiosoite: PL 24, Keminmaa Telekopio: Sähköposti: keminmaa evl.fi Pöytäkirjan pykälät: 90 ja 92 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan