Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Kaupunkirakennelautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (46) Kaupunkirakennelautakunta 30.10.2013"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja Keijo Voutilainen, varapuheenjohtaja Paavo Kankkunen Jaakko Kosunen, klo 17,05 saakka, asiat 1-10 Sirpa Kulin Anne Paulo-Tuovinen Pekka Pollari Varpu Puskala Maija Svärd Markku Söderström, klo 17,10 saakka, asiat 1-16 Eero Wetzell Muut saapuvilla olleet Ilkka Raninen kaupunginhallituksen edustaja, klo 17 saakka, asiat 1-9 Jarmo Pirhonen palvelualuejohtaja, esittelijä Anne Simonen-Ruuskanen henkilöstö- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Terhi Leppänen tiedottaja, klo saakka, asiat 1-10 Tapio Räsänen suunnittelujohtaja Ismo Heikkinen kaupungininsinööri Jari Kyllönen kiinteistöjohtaja, klo saakka, asiat 1-7 Martti Lätti asemakaavapäällikkö, klo saakka, asiat 1-5 Asiat

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Allekirjoitukset Iris Asikainen puheenjohtaja Anne Simonen-Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 30. lokakuuta 2013 Varpu Puskala Maija Svärd Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 4. marraskuuta 2013 todistaa Anne Simonen-Ruuskanen Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien , 199 ja osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin , 200 ja 201, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien , 200, 201 osalta liite A seuraava valitusosoitus :ien 202 osalta liite B

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat * Tiedonanto valmistelusta / Asemakaava ja asemakaavan muutos / Kuikkalampi-Lehtorinne * Asemakaavan muutosehdotus / Päiväranta, Metsäkummuntie Yritystontin (Saaristokatu 14) vuokraaminen Asuntotontin ja LPA-tontin vuokraaminen / Avain Asumisoikeus Oy Maa-alueen suunnitteluvaraus Kiljusenkalliontien vara- ja huippulämpökeskusta varten / Savon Voima Oyj Kuopion kaupungin liikenneväylien talvikunnossapidon lumen lähisiirtopaikat kaupunkialueella Kuopion kaupungin torikauppasäännön uudistaminen / torikaupan ja kävelykeskustan kauppasääntö, torimyyntipaikkahinnasto ja kauppatorin ja kävelykeskustan myyntipaikkajärjestys, syys- ja tammimarkkinatorijärjestys sekä kävelykeskustan ja torin ohjeet Kuopion Kansainväliset Suurmarkkinat Talkooraha-avustus / Riistaveden kyläyhdistys ry / laavun ja grillikatoksen rakentaminen sekä uimarannan kunnostus talkootöinä Vastine oikaisuvaatimukseen / Vanuvuorenkatu- pysäköintikielto * Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Rönön muutokset Tiedonanto / Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle / Asemakaava / Kurkimäki, itä- ja eteläosa / Tapio Koskisen valituslupahakemus ja valitus Tiedonanto / selityksen antaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle / Poikkeuslupa luonnontilaisten norojen muuttamiseen Kuikkalampi-Lehtorinne-alueella ja Keilanrinne-Matkusniemi-alueella * Tiedonanto vireilletulosta ja valmistelusta / Asemakaavan muutos / Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu Ranta-Toivala - Uuhimäen vesiosuuskunnan vesijohdon- ja jätevesiviemärin toiminta-alueen hyväksyminen Kymp tiedonannot Muutoksenhaku , 200, 201 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje Liite B / kuntalain mukainen valitusosoitus Sivu

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 192 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Varpu Puskala ja Maija Svärd. Päätös Valittiin Varpu Puskala ja Maija Svärd.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 193 Asianro 2521/ /2012 Tiedonanto valmistelusta / Asemakaava ja asemakaavan muutos / Kuikkalampi-Lehtorinne Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Kuikkalampi-Lehtorinteen alueelle valmistellaan uutta asuntoaluetta. Kaavan tarkoituksena on lisätä rivi- ja kerrostalotonttien tarjontaa Lehtoniemessä. Vaikutusten arviointi Alueen rakentuminen vahvistaa Saaristokaupungin toteutumista ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksien parantamista. Lisääntyvä rivi- ja kerrostalotonttitarjonta vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä Esitys MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi. Viiteaineisto /2012 Maankäyttösuunnitelma /2012 Maankäyttösuunnitelman selostus /2012 Vaihtoehtoisia maankäyttöratkaisuja /2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen Valmistelija Ulla Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Asianro 1467/ /2012 Asemakaavan muutosehdotus / Päiväranta, Metsäkummuntie Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä: Korttelin osalta asemakaavan muutoksen tavoitteena on sallia nykyistä tehokkaampi sekä nykyvaatimusten mukainen asuinrakentaminen korjaushistoriansa ja teknisen kuntonsa perusteella tiensä päähän tulleiden rivitalojen tilalle. Tontin osalta tavoitteena on saada asuntorakentamisen käyttöön pitkään rakentamattomana ollut ja olevan kunnallistekniikan piirissä oleva yleisten rakennusten tontti. Kaava-alue Suunnittelualue sijaitsee Päivärannassa (20. kaupunginosa), koulun läheisyydessä Metsäkummuntien varrella. Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat Niiralan Kulma Oy on päivätyllä kirjeellään kaupunginhallitukselle esittänyt, että heidän vuoraamansa tontin (Metsäkummuntie 16) asemakaavaa muutetaan siten, että tontille mahdollistetaan kustannustehokkaampi uudisrakentaminen. Kaavatyö on sisältynyt vuosien kaavoitusohjelmiin ja kaavoituskatsauksiin. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu Kaavoitustilanne Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa kortteli on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) ja tontti kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Asemakaavassa kortteli on merkitty rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi /AR) ja tontti yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kaavoitustilannetta on selostettu tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa Nykyinen tilanne Korttelin sijaitsee Päivärannan koulun pohjoispuolella ja tontti vastapäätä sitä. Muutosalueen länsipuolella on laaja Puijon virkistysalue. Korttelin eteläosan länsipuolella on kerrostaloaluetta. Muutoin korttelin länsipuolella on luvun puolivälin seutuvilla rakennettua omakotitaloaluetta. Omakotitalot ovat yksikerroksisia. Korttelin pohjoispuolella on 1960 ja 1970 lukujen vaihteessa rakennettuja yksikerroksisia rivitaloja. Tontti sijoittuu Päivärannan pääosin vuosina rakennetun kerrostaloalueen länsilaidalle. Tontin etelä-, pohjois- ja itäpuolella on kerrostaloja. Olevien lamellikerrostalojen kerrosluku vaihtelee kolmesta kuuteen. Poikkeuksen tekee kerrostaloalueen keskellä oleva kolmen seitsemän kerroksisen kerrostalon ryhmä.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 194 Korttelissa on 11 vuonna 1968 valmistunutta, 384 k-m2:n suuruista rivitaloa (51 asuntoa ja 136 asukasta) ja yksi vuonna 1968 valmistunut, 85 k- m2:n suuruinen talousrakennus. Rakennukset ovat yksikerroksisia. Korttelin käytetty rakennusoikeus on k-m2. Tontti on rakentamaton ja runsaspuustoinen. Maanomistus Asemakaavan muutosalue on Kuopion kaupungin omistuksessa. Asemakaavan muutosehdotus Asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi on valittu korttelin osalta valmisteluvaiheen vaihtoehdosta VE 2 jatkokehitetty versio, jossa on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan valmisteluvaiheen vaihtoehdosta saadut lausunnot ja mielipiteet. Kaavaehdotuksen pohjaksi valitun ratkaisun laadintaan ovat vaikuttaneet myös kaupungin kasvustrategia ja kaupunkirakenteen kehittämistavoitteet viihtyisästä, monipuolisesta, tasapainoisesta ja kestävän kehityksen huomioivasta kaupunkirakenteesta. Mielipiteissä esitettyä rivitalorakentamista tehokkaammalla täydennysrakentamisella alueen väestö lisääntyy, ikärakenne monipuolistuu sekä palveluiden kannattavuus ja kehittämismahdollisuudet paranevat. Myös lähipalveluiden toiminta on paremmin turvattu pitkällä aikajänteellä. VIII-kerroksisten pistetalojen sijoittaminen Metsäkummuntien ja Lakeissuontien välisen kerrostaloalueen jatkoksi on kaupunkirakenteellisesti ja kuvallisesti perusteltua. Valmisteluvaiheen vaihtoehtoa VE 2 on jatkokehitetty siten, että kolmen VIIIkerroksisen pistetalon ryhmää on tiivistetty ja ne on sijoitettu mahdollisimman kauas omakotitaloalueesta ja mahdollisimman lähelle korttelin koulun ja Puijon puoleisia rajoja. Myös alueen pohjoisosan rivitaloryhmää on tiivistetty. Em. ratkaisut ovat mahdollistaneet noin 35 m leveän puistoalueen muodostamisen pistetaloryhmän ja rivitaloryhmän väliin. Rakentamattoman Y- korttelialueen osalta on päädytty ympäristöönsä paremmin soveltuvaan V- kerroksiseen lamellitaloratkaisuun. Muodostettujen AL-35 korttelialueiden (20 16 ja ) yhteenlaskettu kerrosala on k-m2 (asuinrakennukset k-m2 ja talousrakennukset k-m2, e=1.18). Lopputilanteessa korttelialueilla on arvioitu olevan yhteensä noin 120 asuntoa ja noin 140 autopaikkaa (kortteli noin 100 asuntoa / 115 autopaikka ja tontti noin 20 asuntoa / 25 autopaikkaa). Muodostetun AR-korttelialueen pinta-ala on m2 ja kerrosala k- m2 (asuinrakennukset k-m2 ja talousrakennukset k-m2, e=0.58). Lopputilanteessa korttelialueella on arvioitu olevan noin 35 asuntoa ja noin 42 autopaikkaa. Käsittelyvaiheet Kaavoituksen aloituskokous pidettiin Vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi Työn vireilletulosta on ilmoitettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, ) on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu Valmisteluaineisto vaihtoehtoineen on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi Kaavatyön valmisteilla olosta tiedotettiin ja

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 194 valmisteluaineisto (kts selostuksen kohta Valmisteluvaiheen vaihtoehdot) sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä Valmisteluaineisto lähetettiin tiedoksi Aira ja Seppo Keinäselle sekä Irma ja Reijo Pirskaselle. Valmisteluaineistosta pyydettiin lausunnot ja se lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Valmisteluaineistoa esiteltiin lausunnonantajille info- ja keskustelutilaisuudessa Lisäksi valmisteluaineistoa esiteltiin asukastilaisuudessa Puijonsarven koululla Valmisteluaineistosta jätettiin viisi mielipidettä. Jätettyjen mielipiteiden lisäksi valmisteluaineistosta saatiin lausunnot Kuopion Vesi liikelaitokselta, kunnallistekniseltä suunnittelulta, Kuopion Energia liikelaitokselta, laajennetulta kaupunkikuva työryhmältä ja ympäristöpalveluilta. Mielipiteen jättäneille järjestettiin keskustelutilaisuus , jossa heille esiteltiin valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaehdotuksen pohjaksi laadittua vaihtoehtoa. Valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen ovat selostuksen liitteenä 6. Jatkotoimenpiteet Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto Vaikutusten arviointi Uudisrakentaminen vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan ja lähiympäristön rakennuksista avautuviin näkymiin. Korttelialue sijaitsee keskeisellä paikalla kaupunkirakenteessa ja näin ollen alueella on tärkeä rooli Päivärannan kaupunginosan täydennysrakentamisessa ja sen asuntotarjonnan laajentamisessa. Kuten asukkaiden mielipiteissä on esitetty, 8-kerroksiset kerrostalot vaikuttavat omakotitaloista avautuviin näkymiin ja supistavat Puijo-näkymiä, mutta muutos ei kuitenkaan ole niin merkittävä, että se estäisi tämän vaihtoehdon mukaisen kaavaratkaisun. Kaavaehdotuksen mukainen maankäyttöratkaisu täyttää MRL 54 :n mukaiset sisältövaatimukset eikä aiheuta asemakaavoituksen arvion mukaan MRL 54 :n tarkoittamaa naapureiden tai muiden kaupunkilaisten elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen. Vaikutukset luonnonympäristöön kohdistuvat puustoiselle tontille , jolta on tehty myös liito-oravahavaintoja. Liito-oravakartoitus on tehty alueella huhtikuussa Selvityksessä todetaan, että kaava-alueeseen kuuluvalla puustoisella tontilla ( ) on liikkunut liito-oravia ja papanoita löytyy, joskaan ei suuria määriä. Alueella kasvaa suuria harmaaleppiä, jotka ovat liito-oravan ruokailupuita. Papanat kertovat, että puita on hyödynnetty keväällä Papanoituja puita oli viisi ja papanoita 7-40 kpl / puu. Määrät ovat tavanomaisia, mutta mitään selvää reviirin ydinaluetta kartoituksessa ei löydetty. Asemakaavan muutosalueeseen kuuluvan Y-tontin ( ) liitooravaesiintymää on käsitelty ELY-keskuksen ja kaupungin välisissä kkkokouksissa , ja ELY-keskus tulkitsee esitetyn

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 194 kartta-aineiston pohjalta, että viiden papanapuun kokonaisuus muodostaa liito-oravan lisääntymis- tai ainakin levähdyspaikan. Luonnonsuojelulain mukaan niiden hävittäminen on kielletty. Liito-oravan papanoituja puita löytyy myös läheisten kerrostalojen tonteilta ja kerrostalotonttien välisiltä alueilta. Näyttää siis siltä, että läheisellä Puijon luonnontilaisella laajalla virkistysalueella olevalla liito-oravan reviirillä asusteleva liito-orava tai liito-oravat käyttävät ruokailualueinaan myös Päivärannan korttelialueilla olevia puustoisia alueita. Kuopion kaupunki katsoo tehdyn selvityksen perusteella, ettei kyseinen tonttialue ( ) ole liito-oravan lisääntymis- eikä myöskään levähdyspaikaksi luokiteltava alue. Kyseinen tonttialue ja sitä ympäröivät rakennetut korttelialueet ovat läheisellä Puijon alueella sijaitseviin liito-oravan reviirialueisiin (lisääntymis- ja levähdyspaikat) liittyviä satunnaisia liikkumisalueita, joilla liito-oravat käyvät vain ajoittain ruokailemassa. Y-tontille asemakaavan muutosehdotuksessa esitetty rakentaminen ei heikennä liito-oravien elinolosuhteita alueella. Kysymys on tiiviisti rakennetusta alueesta ja nyt muutetaan vain pienen Y-tontin käyttötarkoitus asuinkerrostalotontiksi. Kaavaratkaisussa puolet tontista säilyy rakentamisen ulkopuolella ja kaksi papanapuuta säilytetään. Tontin takaosa on merkitty kaavaehdotuksessa lähinnä luonnontilassa säilytettäväksi alueen osaksi (pl-11), jonka olemassa oleva puusto on säilytettävä ja täydennettävä liito-oravan liikkumisen kannalta riittävällä puustolla. Näin ollen kaavamerkinnöillä turvataan tällä tontilla liito-oravan kannalta parempi ympäristö, kuin jo nyt rakennetuilla lähikorttelialueilla. Lisäksi voidaan todeta, että Puijon laaja luontokokonaisuus on aivan vieressä ja siellä on runsaasti sopivaa aluetta reviirialueita, lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä ruokailupuita varten. Tontin osalta tavoitteena on saada rakentamisen piiriin pitkään rakentamattomana ollut ja olevan kunnallistekniikan piirissä oleva tontti, mikä on kaavatalouden kannalta perusteltua. Lisäksi asemakaavan muutoksen tavoitteena on toteuttaa kaupungin kasvustrategiaa ja kaupunkirakenteen kehittämistavoitteita viihtyisästä, monipuolisesta, tasapainoisesta ja kestävän kehityksen huomioivasta kaupunkirakenteesta. Tehokkaammalla täydennysrakentamisella alueen väestö lisääntyy, ikärakenne monipuolistuu sekä palveluiden kannattavuus ja kehittämis-mahdollisuudet paranevat. Myös lähipalveluiden toiminta on paremmin turvattu pitkällä aikajänteellä. Em. tavoitteet huomioiden alueen jättäminen pois kaavasta ei ole tarkoituksenmukaista. Kaava on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset, sillä tehokkaamman täydennysrakentamisen myötä palveluiden kannattavuus ja kehittämismahdollisuudet paranevat. Myös lähipalveluiden toiminta on paremmin turvattu pitkällä aikajänteellä. Lisäksi voidaan todeta, että uudisrakentamisella on merkittävä työllistävä vaikutus. Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 194 Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristöja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle. Viiteaineisto /2012 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen /2012 rakentamistapaohje (rto) /2012 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen /2012 kaavaselostus ilman liitteitä /2012 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä) /2012 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä) Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:1 000, rakentamistapaohje (rto), ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituksen käynnistämissopimus, valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet (kopiot), valmisteluaineisto, rakennettavuusselvitys (Maveplan Oy) ja pohjatutkimus (Pöyry Finland Oy). Valmistelija Jussi Partanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Asianro 7374/ /2013 Yritystontin (Saaristokatu 14) vuokraaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki omistaa tontin rakennuksineen (Kumpulinna). Rakennukset on tarkoitus myydä Markku ja Heli Leppäselle. Kaupunginhallitus on päättänyt rakennusten myynnistä.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 195 Tontin pinta-ala on m2, jossa on rakennusoikeutta 950 k- m2. Tontin kaavallinen käyttötarkoitus on liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialuetta (KY). Tontilla on kaksi suojeltua rakennusta, päärakennus sekä uimakoppi. Kumpulinna -niminen päärakennus on pintaalaltaan 625 m 2. Asemakaavan mukaan asuinkäytössä rakennuksesta voi olla enimmillään 45 prosenttia, muun osan ollessa yrityskäytössä. Vuokralainen on rakennusalan yrittäjä ja suunnitelmana on kunnostaa rakennuksesta tilat oman yrityksen toimitiloiksi sisältäen toimisto- ja varastotilaa. Lisäksi suunnitelmissa on kunnostaa noin puolet vuokrattavaksi yrityskäyttöön ensisijaisesti toimistotiloiksi tai vaihtoehtoisesti asuintiloiksi esim. turvakoti-, päiväkoti-, huoneistohotelli tai vastaavaan käyttöön. Asemakaavan mahdollistama 45 % asuinkäytössä oleva osa rakennuksesta on suunniteltu käytettäväksi vuokralaisten omaan asuinkäyttöön. on määritellyt päätöksellä muille korttelissa oleville tonteille vuokran, joka on 130 /k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2010). Tontin vuokraa määritellessä on otettu huomioon muiden korttelissa olevien tonttien vuokra. Vuokraa alennetaan 20 % tontilla sijaitsevien suojeltujen rakennusten sekä tontin rakennusalan vuoksi, joka on rajattu tarkemmin kuin viereisillä tonteilla.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 195 Tontin vuokra määräytyy kaavalla: 950 k-m2 * 136,84 /k-m2 * 0,04 20 % = euroa. Vaikutusten arviointi Päätös on yrityspoliittisesti neutraali. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että Markku ja Heli Leppäselle vuokrataan yritystontti liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika alkaa, kun rakennuksen kauppa tehdään ja päättyy Vuosivuokra on euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). 3. Vuokrasopimukseen saadaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia ja lisäyksiä. 4. Tämä päätös raukeaa, mikäli rakennusten kauppa ei toteudu. Liitteet /2013 Vuokrasopimusluonnos Valmistelija Pirkko Laaksonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että asemakaavapäällikkö Martti Lätti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Asianro 7596/ /2013 Asuntotontin ja LPA-tontin vuokraaminen / Avain Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut varasi asuntotontin ja pysäköintiä varten tarkoitetun LPA-tontin Avain Asumisoikeus Oy:lle. Varauspäätös on lainvoimainen ja varausmaksu maksettu. Avain Asumisoikeus Oy on hakenut tonttien vuokraamista perustetun yhtiön nimiin. Avain Asumisoikeus Oy:n nimiin on perustettu yhtiö Asunto Oy Kuopion Poukamankatu hallinnoimaan tontteja ja sekä niiden rakennuksia. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa: Kuva 1: sijaintikartta

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 196 Kuva 2: vuokrattavat tontit ja Kuva 3: Pihlajalaakson ns. 2-vaiheen asemakaava Tontille rakennetaan ARA-rahoitteisia asumisoikeusasuntoja. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2013 lopulla. Pihlajalaakson toisen vaiheen alueen kunnallistekniikka on valmiina. Tontti on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR). Tontin pinta-ala on m 2. Rakennusoikeutta tontilla on k-m 2.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 196 Tontin pysäköintiä varten oleva tontti on asemakaavassa osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Rakennusoikeutta LPA-tontilla on 614 k- m 2. Tontille rakennetaan kaupungin toimesta melumuuri (kaavamerkintä mevas), joka tulee olla valmiina ennen kuin alue otetaan asuntokäyttöön. Melumuurin rakentaminen on käynnistynyt ja se valmistuu mennessä. Melumuuria on tarkoitus käyttää myös tontille rakennettavien autokatosten rakenteena. päätti , että melumuurin kunnossa- ja puhtaanapito siirretään maanvuokrasopimuksella vuokralaisen vastuulle. Melumuurin omistus on arvonlisäverotuksellisista syistä pidettävä kaupungilla 10 vuoden ajan. Määräajan kuluttua muuri siirtyy korvauksetta vuokralaisen omistukseen. Avain Asumisoikeus Oy on saanut ARA:lta korkotukilainavarauksen rakennushankkeelle. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin enimmäistonttihinnaksi 97,23 e/ k-m². Tontin vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta. Näillä perusteilla tontin arvoksi saadaan euroa ja vuosivuokra on euroa. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). LPA-tontin rakennusoikeudesta ei voida erikseen periä vuokraa ARA:n ehtojen mukaisesti. Lisätietoja asiasta antaa tonttiasiamies Jussi Niilahti, puhelin Vaikutusten arviointi Tontin vuokraamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen ja siten kaupunkirakenteen tiivistämiseen, joten päätösesitys on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv ). Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että tontit ja vuokrataan Avain Asumisoikeus Oy:lle perustun yhtiön (Asunto Oy Kuopion Poukamankatu) lukuun seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika alkaa ja päättyy Melumuurin rakentamisesta johtuen LPA-tontilla saa rakentamisen aloittaa Vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin kiinteistönmuodostamiskustannukset kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti. 4. Tonttien vuosivuokra on euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). 5. Vuokralaisen on rakennettava tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisia uudisrakennuksia, jotka ovat vähintään 90 % kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Vuokralainen sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti tonttia palvelevia autojen säilytyspaikkoja. 7. Tonteille rakennettaessa on noudatettava kaupungin hyväksymiä korttelisuunnitelmia sekä kaupungin antamia suunnittelu- ja rakentamisohjeita. 8. Luonnontilaiselta alueelta tonteille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai ympäröivään maastoon. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa niin, että siitä on haittaa naapuritonteille. 9. Vuokra-alueella ennen rakennustöiden aloittamista kasvava puusto on vuokranantajan omaisuutta. Vuokranantaja voi poistaa puuston ennen rakentamisen aloittamista. Mikäli vuokralainen haluaa aloittaa rakentamisen ennen kuin vuokranantaja on poistanut puuston, kaataa vuokralainen puuston kustannuksellaan ja tekee sen puutavaraksi vuokranantajan ohjeiden mukaan. Yhteyshenkilö puiden poistossa on maaomaisuudenhallintapalveluiden Jouko Räsänen, puhelin Vuokranantaja voi puuston poistossa jättää vuokra-alueelle maisema- ja suojapuustoa, joka siirtyy korvauksetta vuokramiehen omaisuudeksi. Rakentamista varten tehdyn puiden poiston jälkeen vuokramies saa kaataa vuokratontilta puita ilman vuokranantajan lupaa. Mahdollisesta maisematyöluvasta tai muista puiden kaatamisesta edellytettävistä luvista vastaa tällöin vuokramies. 11. Vuokralaisella on oikeus hakea ja saada ratkaistuksi tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat. 12. Vuokra-alueelta tulevat ylijäämämassat on sijoitettava kaupungin osoittamiin läjitys- ja ympäristörakentamiskohteisiin. Lisätiedot rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Pekka Rautiainen, puh Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus. Rakennustyöt maastossa saa aloittaa vasta sitten, kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu. 14. Tontin vuokralainen vastaa hallitsemansa tontin kohdalla kustannuksellaan kaikesta melumuurin kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä tarvittavista korjauksista, koska hyödyntää melumuuria autokatostensa rakenteena. Vuokralainen on velvollinen hakemaan toimilleen tarvittavat viranomaisluvat. 15. Tontilla oleva melumuurin osa siirtyy sellaisena kuin se on ilman eri toimenpiteitä korvauksetta vuokralaisen omistukseen Omistusoikeuden siirtymisestä lukien vuokralainen vastaa kustannuksellaan melumuurista ja kaikista sen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä korjauksiin liittyvistä velvoitteista. 16. Vuokraehtoihin saadaan tehdä tarpeelliset teknisluontoiset korjaukset ja lisäykset. 17. Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina. 18. Muutoin noudatetaan vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia vuokrausehtoja.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 196 Liitteet / ja 9 Avain Asumisoikeus vuokrasopimus Valmistelija Jussi Niilahti puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 4 9 5 Tahkolahdenkj Pumakj Jäkkikuja Harjukuja Pekkalankj Tähtitie Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Asianro 7360/ /2013 Maa-alueen suunnitteluvaraus Kiljusenkalliontien vara- ja huippulämpökeskusta varten / Savon Voima Oyj Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Savon Voima Oyj / Energiantuotanto ja kaukolämpö hakee suunnitteluvarausta Tahkolla sijaitsevan kiinteistön alueelle. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään suunnitteluvarauksen tekemistä hakijalle. Suunnitteluvarauksen kohteena oleva alue on osoitettu oheisissa kartoissa. Puustilankj. Ruiskj Ohrakj Mäntykuja Syvärinkj Kuusikuja Ukon kuja Tahkonk Tahkokj 2 aari Ukontie Ukon kaari Sinik ankaari Syvärinkaari 12 Pointint. Klubitie Golftie 8 TAHKO 22 Tahkolahti (KÄVELYSILTA) VIERAS- LAITURI HOTELLI 1 Keitaankatu Aholankuja 3. Pentinlampi LASKETTELURINNE Viitakuja Piippokj Raatekj Kämmenkj Kalliolantie 14 Tesmakj. Kärsämäkj Tuoppitie Kiljusenkalliontie Tahkolahdentie Vanamakj. Lassenkj. Sarakj. 9 Tahkovuorentie Vehkakj. 3 Sääskiniementie Koivulehto Kelomökintie Kaarnap. Turusenharjuntie 5 2 Tervap. Katajakuja Kiljusenkaari 9 Pikkupisto 17 Pitkälahti Papinniitynkaari 2

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 197 Savon Voima Oyj:n nykyinen vara- ja huippulämpökeskus sijaitsee Osuuskauppa PeeÄssältä vuokratulla alueella ja sen vuokra-aika on päättymässä vuoden 2014 lopussa. Kaukolämmön tuotannon turvaamiseksi ja kehittämiseksi yhtiön tavoitteena on selvittää mahdollisuudet löytää vara- ja huippulämpökeskukselle pysyvä sijoituspaikka. Parhaillaan on vireillä Tahkon keskustan osayleiskaavan laatiminen ja sen valmistelun yhteydessä hakija on Strategisen maankäytön suunnittelun kanssa tutkinut erilaisia vaihtoehtoja sijoituspaikaksi. Tällä hetkellä soveltuvimmaksi on osoittautumassa Kiljusenkalliontien varrella sijaitseva alue, joka kuuluu kaupungin omistamaan tilaan Käypälä I. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M. Loppuvuodesta nähtäville tulevassa osayleiskaavaluonnoksessa aluevaraus tullaan huomioimaan merkinnällä EN Energiahuollon alue. Osayleiskaavan ja varsinaisen asemakaavan valmistelu ja hyväksymiskäsittely tulee kestämään ajallisesti niin kauan, että todennäköisesti Kiljusenkalliontien vara- ja huippulämpökeskuksen rakentaminen joudutaan toteuttamaan poikkeamismenettelyllä. Suunnittelu- ja lupaprosessin eteenpäin viemiseksi on perusteltua hyväksyä Savon Voima Oyj:n hakema suunnitteluvaraus. Vaikutusten arviointi Ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 197 Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle suunnitteluvarauksen tekemistä Savon Voima Oyj:lle noin 2000 m 2 :n suuruiselle alueelle kiinteistöstä seuraavin ehdoin: 1. Varaus on voimassa saakka. 2. Varausmaksua ei peritä. 3. Vuokrattavan alueen koko ja paikka määritellään tarkemmin kun alueen mahdollinen vuokrauspäätös tehdään. 4. Kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan mitään suunnittelukustannuksia varauksen saajalle, mikä hanke ei saa tarpeellisia viranomaislupia tai hanke muutoin raukeaa. Valmistelija Jukka Tapani Räsänen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Asianro 7621/ /2013 Kuopion kaupungin liikenneväylien talvikunnossapidon lumen lähisiirtopaikat kaupunkialueella Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kuopion kaupungin liikenneväylien talvikunnossapidossa on tehty lumen lähisiirtoja lumen lähisiirtopaikoille useina aikaisempina vuosina. Viimeksi kaupunkialueen lumen lähisiirtopaikkoja on käsitelty teknisessä lautakunnassa vuonna 2006 (4023/431/2006), silloin tekninen lautakunta hyväksyi 32 kpl lumen lähisiirtopaikkoja ja kaksi (2) lumen vastaanottopaikkaa (Siikaniemi ja Kirveslahti). Lumen lähisiirrot tapahtuvat lähinnä katujen risteysalueilta ja linjaautopysäkkien läheisyydestä. Lumien lähisiirroilla saavutetaan työhön tehokkuutta (siirtomatka m) ja samalla saadaan myös taloudellista säästöä. Liikenneväylien talvikunnossapitoalueet ovat vuosien myötä jatkuvasti kasvaneet ja kustannukset ja kustannustaso on noussut. Yksi merkittävä liikenneväylien kunnossapidon kustannus on lumenajo lumen vastaanottopaikoille (Siikaniemi ja Kirveslahti). Liikenneväylien talvikunnossapidossa kuluu lumenajoon vuosittain talven lumimäärästä riippuen euroa (talvikautena kustannus oli euroa ja talvikautena kustannus oli euroa). Suurin yksittäinen lumenajon kustannus kohdistuu ydinkeskustaan, jossa keskitetty jalkakäytävien talvikunnossapito vie vuosittain euroa. Myös keskustan lähialueille, kuten Niiralassa lumenajo on yleistä. Lumen lähisiirtopaikkoja lisäämällä lumenajon kustannuksia voidaan alentaa vuosittain jopa puoleen. Tämä tuo merkittäviä säästöjä kunnossapitoon, koska lumenajo on aina erikseen tilattavaa lisätyötä. Kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapito on kartoittanut kesän ja syksyn aikana kaupunkialueelta uusia lumen lähisiirtopaikkoja. Uudet lähisiirtopaikat, jotka sijaitsevat puisto-, katu - tai yleisillä alueilla sekä rakentamattomilla tonteilla, on valittu siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän valumavesihaittoja tonteille eikä lumenajo aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asukkaille. Lumen lähisiirtopaikkojen sijoitus on käyty läpi yhteistyössä ympäristöpalvelujen kanssa. Puistoalueiden lähisiirtopaikat sijaitsevat pääosin puistometsä - tai lievealueilla. Lisäksi lähisiirtopaikoiksi on valittu poistettuja leikkipaikkoja sekä keskustasta että muilta kaupungin alueilta. Kaupunki omistaa kaikki alueet, joille lähisiirtopaikkoja on ajateltu. Rakentamattomien tonttien osalta lähisiirtopaikka lakkaa, kun tontti varataan rakentamiskäyttöön. Yösiirtoja vältetään asutuksen lähellä. Lähes kaikissa valituissa siirtopaikoissa joudutaan tekemään vähäisiä vesakon ja pienpuuston raivauksia, jotta lähisiirtopaikkoja voidaan käyttää. Raivaustyöt on tarkoitus tehdä vuoden loppuun mennessä. Lähisiirtopaikkoja on lisätty kaikilla urakka-alueilla.

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 198 Esityksen liitteenä olevassa karttaliitteessä on esitetty entiset edelleen käytössä olevat lähisiirtopaikat 18 kpl tähdellä ja uudet paikat 740 kpl on merkitty ympyrällä, yhteensä lähisiirtopaikkoja on 758 kpl. Paikkojen isoa määrää selittää osaltaan se, että niitä on vieri vieressä useissa kohdissa. Periaatteena lähisiirtopaikkojen sijoituksessa on, että lähisiirtopaikkoja on mahdollisimman paljon, joten lumen määrä yhdessä siirtopaikassa jää kohtuulliseksi ja lumi sulaa kasalta nopeammin pois. Paikkojen sijoitukseen on vaikuttanut myös talvikunnossapitosopimuksiin kirjattu lumen lähisiirron etäisyys, maksimi 200 metriä. Kaupunkiympäristön kunnossapito valmistelee paikat aina ennen talvikauden alkua ja huolehtii talven jälkeen paikkojen puhtaanapidon, kun lumet ovat sulaneet. Lähisiirtopaikoille on sallittua tuoda ainoastaan kaupungin liikenneväylien lunta kaupungin toimesta. Ulkopuoliset, yksityiset tahot eivät saa tuoda lunta lähisiirtopaikoille. Lähtökohtaisesti yksityisten tahojen on edullisinta käsitellä lumet tontillaan. Sikäli, kun oma tontti ei varastointiin riitä, niin yksityisten on kuljettava lumet maksullisille vastaanottopaikoille Siikaniemeen tai Kirveslahteen. Vaikutusten arviointi Lumenajo vähentää turhaa liikennettä lumenkasauspaikoilta lumen vastaanottopaikoille. Parhaimmassa tapauksessa kuormaliikenne vähenee useita tuhansia talvikaudessa. Tarkkaa arviota liikenteen vähenemisestä on vaikea antaa. Asiaa seurataan tulevalla talvikaudella. Mikäli lumenajoa pystytään tehokkaasti vähentämään myös keskustaalueelta, ulottuvat taloudelliset vaikutukset kaikille asukkaille pienemmän talvikunnossapitolaskutuksen muodossa. Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy uudet lumenlähisiirtopaikat karttaliitteissä olevat paikat käyttöön esittelytekstin mukaisilla ehdoilla. Tarkemmat kartat on esitetty kaupungin internet-sivuilla. Liitteet /2013 Kartat lumen lähisiirtopaikoista (12 kpl) Valmistelija Hannele Kauppinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Asianro 7620/ /2013 Kuopion kaupungin torikauppasäännön uudistaminen / torikaupan ja kävelykeskustan kauppasääntö, torimyyntipaikkahinnasto ja kauppatorin ja kävelykeskustan myyntipaikkajärjestys, syys- ja tammimarkkinatorijärjestys sekä kävelykeskustan ja torin ohjeet Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kuopion kaupungin voimassaoleva torikauppasääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on ollut voimassa lähtien. Vuonna 2006 torikauppasääntöön tehtiin toiminnan järjestelyjen ja tekstien ajantasaistamisen vuoksi muutoksia, jotka kaupunginhallitus hyväksyi Kauppatorin alatorin ja kävelykeskustan remontin vuoksi on jouduttu tarkastelemaan uudelleen torimyyntipaikkoja sekä kävelykadun myyntipaikkoja. Kauppatorisääntöön on lisätty kävelykeskusta, Karttulan sekä Nilsiän torit sekä uudistetut myyntipaikkakartat ja tarkistettu hinnasto. Torisääntöön on lisätty myös muita ohjeita, jotka liittyvät mm. kalusteisiin. Torisääntö koskee kaikkia Kuopion kaupungin alueella olevia kaupungin hallinnassa olevia torialueita (13 kpl) sekä kävelykeskustaa. Kauppatorisäännöstä, myyntipaikkajärjestelyistä, hinnastosta ja ohjeista on pyydetty jo vuonna 2012 lausunnot torikauppiailta ja muilta yhteistyötahoilta mm. ympäristöterveydenhuollosta. Tällöin ei tullut kuin markkinavartiointiin liittyvä kommentti. Kaupunkiympäristön palvelualueen rakentaminen ja kunnossapito ja suunnittelupalvelut järjesti kauppatorisäännöstä ja myyntipaikoista (kauppatori ja kävelykeskusta) tiedotustilaisuuden valtuustosalissa. Paikalle oli kutsuttu kirjeellä torikauppiaat ja muut asian yhteistyötahot. Tilaisuuden jälkeen asia laitettiin nähtäville nettiin kaupungin sivuille ja kommentit sai jättää mennessä. Palautteet ovat esityksen liitteenä. Kauppatorin myyntipaikkajärjestys on ollut alatorin rakentamisvaiheessa lautakunnassa, mutta silloin ei ollut tehty torikauppiaiden kuulemista asiasta. Ensimmäiseen alustavaan myyntipaikkaversioon on tullut muutoksia, sillä nyt esitetty kauppatorin myyntipaikkajärjestys (kartta liitteenä) on tehty torikauppiailta tulleen palautteen perusteella. Alustavaa suunnitelmaa on muutettu palautteen mukaisesti huomioiden kuitenkin myös ympäristöterveydenhuollon toiveet. Torimyyntipaikkojen hinnasto on tarkistettu vertailemalla valtakunnallisia hintoja (mm. Mikkeli, Helsinki) ja hinnasto koskee suoraan kauppatoria, satamatoria sekä kävelykeskustaa. Muiden kaupungin torien myyntipaikkahinnoiksi esitetään listahinnoista 20 % edullisimpia hintoja, tällä yritetään saada toimintaa kaupungin muille toreille. Pitkäaikaiset yli vuoden ns. puolikiinteiden toripaikkojen sopimukset, jäätelönmyyntipaikat ja grillipaikat, joissa on pitkät sopimusajat, siirtyvät maa-

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 199 omaisuuden hallintapalvelujen hallintaan. Edellä mainittujen myyntipaikkojen hinnat ovat myös torimyyntipaikkojen hinnastossa. Puolikiinteät myyntipaikat on säilytetty ennallaan Sokoksen ja Sektorin edessä. Paikkojen järjestelmiin ovat nykyiset vuokralaiset investoineet, joten on luontevaa tarjota paikkoja lähtökohtaisesti edelleen heille. Hinnasto esitetään otettavaksi käyttöön alkaen, voimassaoloaika toistaiseksi. Torikahvilayrittäjien mielipiteenä tuli esiin ilmaisen kahvin jakelukielto mm. vaalitapahtumien yhteydessä. Torikauppiaat toivoivat yhdistysten, järjestöjen ja puolueiden hyödyntävän jo torilla olevia kahvilapalveluja. Mielipiteen osalta ei torikauppasääntöön esitetä muutosta. Toripaikkajärjestelyissä pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon, että torikahvilayrittäjää ja ilmaisen tarjoilun järjestäjää ei sijoiteta aivan vierekkäin. Kauppatorilla sijaitsee kahviloita ja ravintoloita, joissa on terassi. Tällä hetkellä kauppatorin terassit on vuokrattu myyntipaikan hinnalla, mutta yhtenäisyyden vuoksi uudessa hinnastossa on määritelty terassien hinnaksi (1,1 euroa / m2 / viikko) sama kuin muuallakin kaupungissa. Liitteessä Kävelykeskustan ja torin ohjeet on kerrottu alueiden tilojen jäsentelystä, ulkoilmaravintoloiden ja terassien järjestelyistä ym. Ohje on tehty virkamiestyönä. Torilla järjestettävien tapahtumien osalta hinnoittelu käsitellään muiden tapahtumien kanssa. Asia on valmistelussa. Vaikutusten arviointi Uusien torijärjestelyjen myötä torin palveluvarustus on parantunut (uudet vesi-, sähkö- ja jätepisteet). Tämä lisää myytävien artikkeleiden turvallisuutta ja helpottaa yrittäjien toimintaa torilla. Yhtenäisellä hinnoittelulla saadaan enemmän läpinäkyvyyttä ja kaikki yritykset samalle viivalle. Toriin ja kävelykeskustaan liittyvillä ohjeilla pyritään parantamaan torin ja kävelykeskustan viihtyvyyttä ja saamaan torille ja keskustaan lisää asiakkaita. Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Kuopion kaupungin torikaupan ja kävelykeskustan kauppasäännön sekä torimyyntipaikkahinnaston käytettäväksi alkaen. Säännöt ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön kauppatorin ja kävelykeskustan myyntipaikkajärjestys, syys- ja tammimarkkinoiden markkinatorijärjestys sekä kävelykeskustan ja torin myyntipaikkojen koskevat ohjeet. Liitteet /2013 Torikauppasääntö /2013 Toripaikkahinnat /2013 Ohjeet /2013 Toripaikkajärjestelyt /2013 Markkinapaikkajärjestelyt /2013 Palautteet /2013 Kävelykeskustan myyntipaikat

28 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 199 Valmistelija Hannele Kauppinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Merkitään, että pöydälle jaettiin kävelykeskustan myyntipaikat -kartta Liite Pekka Pollari Markku Söderströmin, Pekka Pollarin, Varpu Puskalan ja Eero Wetzellin kannattamina esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi aukioloaikojen tarkistamista varten. Lautakunta yksimielisesti palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

29 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Asianro 7622/ /2013 Kuopion Kansainväliset Suurmarkkinat Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Markkinaperinteen tuki / Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus on jättänyt hakemuksen vuokrata torin ja kävelykeskustan katuja Kansainvälisten Suurmarkkinoiden järjestämiseksi ajalla (torstai-sunnuntai). Lisäksi keskiviikko tarvitaan ns. rakennuspäiväksi. Tarkemmat ajankohdat ja karttaliite selviävät hakemuksesta, joka on esityksen liitteenä. Kaupunkiympäristön palvelualue on selvittänyt torikauppiaiden suhtautumista hankkeeseen torivalvojan avulla. Suurin huoli on ollut omista paikoista. Vakituisten kauppiaiden paikat tulisivat olemaan markkinoiden ajan torin kauppahallin puolella. Väliaikaisia paikkoja tarjotaan tarvittaessa muualta, kuten Kauppakadun jo rakennetuilta osuuksilta. Markkinat tuovat torille väkeä ja ostovoimaa, joten torimyyjät ovat ottaneet asian lämpimästi vastaan. Suurmarkkinoiden kiertue järjestettiin ensimmäisen kerran 2013 kesällä. Tällöin kiertueeseen osallistui yli 70 yrittäjää yli 30 eri maasta. Keskeisenä ideana on, että markkinoilla on myynnissä eri maiden ja maakuntien erikoistuotteita, niin että niiden valmistajat/kasvattajat ovat itse myymässä tuotteitaan. Lopputulos oli erittäin onnistunut ja ihmisiä kävi Tampereella yli , Turussa , Kotkassa , Keravalla ja Helsingissä Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla peritään kiertueelle osallistuvilta yrittäjiltä osallistumismaksu, joka on sidoksissa tarvittavaan metrimäärään. Tapahtuman järjestäjä tarvitsee siten ns. edelleenvuokrausoikeuden. Koska nykyinen torisääntö eikä hyväksyttävänä oleva torisääntö salli torialueen vuokraamista kolmannelle osapuolelle, käsitellään asia poikkeuksena lautakuntatasolla. Alueen vuokraksi on soviteltu 500 euroa/pv, toisin sanoen sama, mikä tapahtumalta peritään Tampereella. Alueen vuokra on alle listahinnaston. Tapahtumalla on oma organisaatio markkinoinnille, puhtaanapidolle sekä järjestyksenvalvonnalle. Tämä on otettu hinnassa huomioon. Vuokra-alueeksi esitetään liitekartan mukaista aluetta. Alueen lopullinen sovitus tehdään torivalvojan kanssa paikan päällä. Tällöin sovitaan myös käytännön toimista mm. järjestyksenvalvonnan ja puhtaanapidon suhteen. Vaikutusten arviointi Tapahtuman ajankohta on viikkoa ennen suunniteltua elonkorjuujuhlaa. Tämän jälkeen seuraavalla viikolla on vielä Kalaryssäys. Markkinatapahtuma vilkastuttaa edelleen vuoden 2014 tapahtumarikasta kesää/syksyä. Markkinatapahtuma tuo lisää ihmisiä torille. Markkinatapahtuman lisäksi lisää liikevaihtoa oletetaan tulevan muulle torikaupalle sekä yrityksille niin kä-

30 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 200 velykeskustassa kuin muualla Kuopiossa. Muilla paikkakunnilla vaikutukset ovat näkyneet myös majoitus- ja ravintolapalveluissa. Esitys Esitän, että tori- ja kävelykeskusta vuokrataan ajalla Tori- ja markkinapaikan palvelukeskukselle hakemuksen mukaisesti. Tapahtuman järjestäjälle annetaan tapahtuman ajaksi edelleenvuokrausoikeus. Liitteet /2013 Kartta esitetyistä alueista /2013 Anomus Valmistelija Ismo Heikkinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Jaakko Kosunen ja tiedottaja Terhi Leppänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 201 Asianro 7627/ /2013 Talkooraha-avustus / Riistaveden kyläyhdistys ry / laavun ja grillikatoksen rakentaminen sekä uimarannan kunnostus talkootöinä Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Riistaveden kyläyhdistys ry hakee talkoorahaa kolmen erillisen talkookohteen toteuttamiseen Riistavedellä. Haettavan talkoorahan kokonaissumma on Hakemuksessa luetellut kohteet ovat: Vaikutusten arviointi - 1. Laavun ja tulisijan rakentaminen Laatanlammen itäpään metsäalueelle 2. Grillikatoksen rakentaminen Lokkitien uimarannalle 3. Lokkitien uimarannan kunnostus Haettavalla talkoosummalla avustetaan näiden kohteiden vaatimia rakennusteknisiä töitä ja rakennustarvikkeita. Talkoohakemuksessa olevassa kustannuserittelyssä talkoorahan käyttö on jaoteltu siten, että laavun ja tulisijan rakentamiseen käytettäisiin euroa, grillikatoksen rakentamiseen euroa ja uimarannan kunnostukseen euroa. Laavu on ympärivuotisessa käytössä ja se hyödyttää laajaa käyttäjäkuntaa. Tulisijallinen laavu on hyvä lisä alueen palvelutarjontaan. Grillikatoksen rakentaminen uimarannalle hyödyttää erityisesti lapsiperheitä, kun sitä voidaan käyttää suojaisaan ruokailuun. Grillikatosta ei varusteta tulisijalla. Uimarannan kunnostuksessa talkooavustus käytetään maanrakennustöihin ja maaaineksiin. Puuston harvennus ja rannan viimeistelytyöt tehdään talkootöinä. Nämä toimenpiteet lisäävät uimarannan viihtyvyyttä ja asukkaiden tyytyväisyyttä. Talkoorahakohde on toteutettava Rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti. Talkoorahakohteen hoito- ja ylläpito on ensisijaisesti Riistaveden kyläyhdistyksen vastuulla ellei muuta sovita Esitys Esitän, että Riistaveden kyläyhdistyksen talkoorahahakemus euroa hyväksytään. Liitteet /2013 Talkoorahahakemus Valmistelija Matti Sutinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

32 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

33 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (46) 202 Asianro 5556/ /2013 Vastine oikaisuvaatimukseen / Vanuvuorenkatu- pysäköintikielto Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Oikaisuvaatimus Vastine Raili Puputti on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen suunnittelupäällikön päätöksestä, liikenneasiat 39 /2013, Vanuvuorenkadun pysäköintirajoitus. Hän esittää oikaisuvaatimuksessaan, että pysäköintirajoitus asetettaisiin kadun toiselle puolelle itäreunalle. Perusteena on pihaliittymästä ajon vaikeutuminen samalle puolelle katua pysäköityjen autojen vuoksi. Pysäköintikielto on asetettu kadulle sen kapeuden vuoksi. Rajoitus asetettiin länsireunalle, koska sillä puolella on vain kerrostaloja. Kadun itäreunalla on vanhoja matalia puutaloja ja enemmän kadun puolella olevia ikkunoita, jolloin pysäköinnistä on suurempi haitta. Oikaisuvaatimuksessa mainittu kerrostalon tonttiliittymä on autokatoksen sijoituksen vuoksi leveydeltään n. 10 m, joten sieltä tullessa on oikeassa reunassa ajaen tavanomaista 5 m tonttiliittymää parempi näkemä vasemmalle. Vanuvuorenkatu on tonttikatu, jolla on 30 km/h nopeusrajoitus. Esitys Esitän, että Pysäköintikielto säilytetään ennallaan. Liitteet /2013 Suunnittelupäällikön päätös /2013 oikaisuvaatimus Valmistelija Juha Hällström puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.