Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Logistiikan perustutkinto, 180 osp Varastopalvelujen osaamisala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Logistiikan perustutkinto, 180 osp Varastopalvelujen osaamisala"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto, 180 osp Varastopalvelujen osaamisala Varastonhoitaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa Ammatillisen koulutuksen johtaja , 139 Voimassa alkaen

2 Sisältö Sisällys Johdanto Logistiikan perustutkinto ja sen muodostuminen Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Opintojen järjestäminen yksilöllisesti ja joustavasti Opintojen järjestämiseen liittyviä asioita Ammatilliset tutkinnon osat Varastoplavelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Tavaran vastaanotto ja säilytys, 30 osp Tavaran keräily ja lähetys, 30 osp Inventointi ja saldonhallinta, 15 osp Trukinkuljettajan tehtävät 15 osp Valinnaiset tutkinnon osat Tavaran kuljettaminen 15 osp (TOP 11 osp) Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 15 osp (TO 11 osp) Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Terminaalityöskentely, 15 osp Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Logistiikka-alan suoritealakohtainen erikoistuminen, 8-10 osp Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja, 1-10 osp Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat Perehdyttämissuunnitelma Liite Liite

3 Johdanto Tampereen seudun ammattiopiston antamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma perustuu ammatillisiin perustutkinnon perusteisiin, joka on Opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Tredun opetussuunnitelma sisältää yhteisen osan (koulutuksen järjestäjän yhteinen osa ja nuorten koulutuksen yhteinen osa) sekä tutkintokohtaiset osat ja niihin saumattomasti liittyvän suunnitelman yhteisten tutkinnon osien opetuksen järjestämisestä. Opetuksen suunnittelu ja toteutus perustuu osaamisen kasvuun. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa kuvataan mm. alan toimintaympäristöä, vaatimuksia ja osaamistarpeita, Pirkanmaan alueellisia painopisteitä, yhteistyötä työelämän kanssa, tutkinnon rakennetta sekä niitä asioita, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Vahvistetut Tredun opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat julkaistaan sivulla sekä wilma.tredu.fi - opiskelijahallinto-ohjelman etusivulla. 3

4 1 Logistiikan perustutkinto ja sen muodostuminen Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin, kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista (perustutkintoa yksilölliset laajentavat tutkinnon osat). 1.1 Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Opiskeluvuosi Logistiikan perustutkinto 2018 Varastopalvelujen koulutusohjelma Varastonhoitaja osp Ammatilliset tutkinnon osat osp 2.5 Varastopalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat osp Tavaran vastaanotto ja säilytys, Näyttö osp Logistinen järjestelmä osp Hygieniakoulutus osp Vastaanotto/dokumentit (TO 3 osp) osp Yrittäjyys (TO 3 osp) osp Hävikki/varaumat/kirjaukset osp Säilytys/työvälineet (TO 2 osp) osp Tavaran keräily ja lähetys, Näyttö osp Tulityöt/yleistekniset perusteet osp Keräily/lähettäminen/dokumentit/asiakaspalvelu (TO osp) osp Pakkaaminen/kuorman lastaaminen (TO 4 osp) osp Varaston suunnittelu osp Varastokirjanpito osp Inventointi ja saldonhallinta, Näyttö osp Tietotekniikan perusteet osp Inventointi osp Raportointi/Saldot osp Varaston IT-järjestelmät osp Trukinkuljettajan tehtävät, Näyttö osp Työturvallisuus (-kortti) 1 4

5 osp Ensiapu osp Trukkiteoria/rakenne/huolto/lainsäädäntö osp Trukilla ajaminen ja tavaran käsittely osp Trukilla ajaminen ja tavaran käsittely osp Valinnaiset tutkinnot osat osp Tavaran kuljettaminen, Näyttö 5 (TO 11 osp) osp Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa, Näyttö 6 (TO 11 osp) Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa osp Terminaalitoiminnot, Näyttö osp Yhteiset tutkinnon osat osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat osp Logistiikka-alan suoritealakohtainen erikoistuminen, 10 Näyttö osp Yhteisiä tai lukio-opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen 10 osp perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 180 osp Yhteensä Vuosina 2013 ja 2014 aloittaneiden taulukot löytyvät liitteestä 2. 5

6 1.2 Opintojen järjestäminen yksilöllisesti ja joustavasti Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. HOPS on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Opiskelijaa ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman allekirjoittavat opiskelija ja ryhmänohjaaja. Opiskelijalla on mahdollisuus muodostaa tutkintonsa erilaisten opintopolkujen kautta opiskelijan omien tavoitteiden, aikaisemman koulutuksen tai työuran pohjalta. Tässä tutkinnossa opiskelija voi edetä mm. seuraavanlaisten vaihtoehtojen mukaan: Varastonhoitajan koulutusohjelma PERUSPOLKU Kaikille pakolliset tutkinnon osat 90 osp ammatilliset Tavaran vastaanotto ja säilytys 30 osp Sisältää TOP 8 osp Tavaran keräily ja lähetys 30 osp Sisältää TOP 15 osp Inventointi ja saldonhallinta 15 osp Trukinkuljettajan tehtävät 15 osp YTTO 35 osp Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp seuraavista Terminaalityöskentely 15 osp Tavaran kuljettaminen 15 osp sisältää TOP 11 osp Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 30 osp sisältää TOP 10 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat Logistiikka-alan suoritealakohtainen erikoistuminen 2-10 osp Yhteisiä tai lukioopintoja 1-10 osp Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 2-10 osp 6

7 Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutusohjelma LUKIOPOLKU Kaikille pakolliset tutkinnon osat 90 osp ammatilliset Tavaran vastaanotto ja säilytys 30 osp Sisältää TOP 8 osp Tavaran keräily ja lähetys 30 osp Sisältää TOP 15 osp Lukioopinnot 35 osp Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp seuraavista Terminaalityöskentely 15 osp Tavaran kuljettaminen 15 osp sisältää TOP 11 osp Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 30 osp sisältää TOP 10 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista (lukio-opinnot) 15 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat Lukio-opinnot 10 osp 7

8 Varastoplavelujen koulutusohjelma 2+1- MALLIN POLKU Kaikille pakolliset tutkinnon osat 90 osp ammatilliset Tavaran vastaanotto ja säilytys 30 osp Sisältää TOP 8 osp Tavaran keräily ja lähetys 30 osp Sisältää TOP 15 osp YTTO 35 osp Inventointi ja saldonhallinta Trukinkuljettajan tehtävät 15 osp 15 osp Oppisopimusopiskelijaksi voi siirtyä, kun Ytto-opinnot 35 ov on suoritettu ja opiskelija hallitsee ammatin perustiedot ja taidot sekä hänellä on CE-luokan ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyys tutkinnon osa suoritettuna. Oppisopimuksen kesto 4-12 kk Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp seuraavista Terminaalityöskentely 15 osp Tavaran kuljettaminen 15 osp sisältää TOP 11 osp Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 30 osp sisältää TOP 10 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat Logistiikka-alan suoritealakohtainen erikoistuminen 2-10 osp Yhteisiä tai lukioopintoja 1-10 osp Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 2-10 osp 8

9 1.3 Opintojen järjestämiseen liittyviä asioita Pääosin kaikkia tutkinnon osia tarjotaan vähintään osittain lähiopetuksena. Tutkintoon kuuluu muutamia opintojaksoja sekä tutkinnon osa, jossa lähiopetus on ainoa toteutusvaihtoehto. Lähiopetus ja läsnäolo on pakollista seuraavissa opinnoissa: B- teoritunnit Työturva-, tulityö- ja ensiapukoulutukset kaikilla opiskelijoilla Oppilaitos voi rajoittaa ajokortin suorittamista, mikäli oppilaan opinnot eivät ole suunnitelman mukaisesti tai oppilas ei hanki ajokorttilupaa ajoissa. Ajokorttilupaa haetaan poliisilta. Oppilaitos avustaa hakemusten tekemisessä Logistiikan perustutkintoon liittyvän pakolliset tutkintomaksut ovat seuraavat: Autokoulu- ja ajokorttimaksut (suoritetaan vain niiden ajokorttiluokkien osalta, jotka kuuluvat tutkintoon) - ajokorttilupa T-luokka ajokorttilupa B 53 - ajokorttimaksu 12 euroa (I vaihe) - ajokorttimaksu 12 euroa (II vaihe) - väliaikainen ajokortti 8 euroa - teoriakoe 28 euroa - suullinen teoriakoe 85 euroa (terveysperustein 28 euroa) - ajokoe A1-, A-, B-, AM- ja T- luokan ajoneuvolla 59 euroa - E-, T- tai LT-luokan käsittelykoe 45 euroa - poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte 55 euroa Muut kortit - Työturvallisuuskortti 10 euroa - Tulityökortti 18 euroa - Hygieniapassi 6 euroa - Ensiapukortti 7 euroa (EA 1) Maksut suoritetaan Tampereen seudun ammattiopiston toimiston kassalle suorituksien yhteydessä, sikäli kun niitä ei peritä suoraan esim. Ajovarman tai Poliisin toimesta. Pääosin viranomaismaksut kuitenkin maksetaan aina suoraan sille viranomaiselle, jonka kanssa asioidaan. Kuljettajakorttimaksu on 100 euroa vuonna 2015, josta Tampereen seudun ammattiopisto maksaa 25 ja opiskelija 75. Työvaatteet ovat pakolliset ja niihin kuuluvat työtakki, työhousut ja työkengät. Työasujen vaatimus on vähintään SFS-EN mukainen. Työvaatteet hankitaan Tampereen seudun ammattiopiston puolesta yhteisostona. 9

10 Logistiikka-alan ammatillinen neuvottelukunta toimii logistiikka-alan koulutusta ohjaavana elimenä ja siihen kuuluu yritysten edustajia kaikilta keskeisiltä suoritealoilta, oppilaitoksesta sekä oppilasedustaja. Neuvottelukunta kokoontuu tarpeen mukaan, joka on tarkoittanut keskimäärin 2-3 kertaa vuodessa. Neuvottelukunta antaa kommentteja mm. opetussuunnitelman osa-alueiden painotuksista, paikallisesta koulutustarpeesta, työvoiman kysynnästä ja opetuksessa tarvittavista tiloista sekä kaluston tarpeellisuudesta. Yrittäjyysopinnot sisältyvät pakollisiin opintoihin ja niiden laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Opintojakso / Tutkinnon osa Yhteiskuntataidot, työelämätaidot ja yrittäjyys ja yritystoiminta / Ytto Yrittäjyys (TOP 3 osp) Tietotekniikan perusteet/ varaston ITjärjestelmät sekä keräily/ lähettäminen/ dokumentit/ asiakaspalvelu Opintojakson laajuus / josta yrittäjyyden osuus 3 osp / 3 osp 7 osp/7 osp 18 osp / 3 osp Arviointikriteerit Valtakunnallisen ammatillisen tutkinnon perusteiden sivut Tutkintokohtaise n opetussuunnitelman sivu 20 Tutkintokohtaise n opetussuunnitelman sivu 25 Opetusmenetelmiä Vierailut erilaisiin työpaikkoihin, yrittäjien vierailut koululla ja yrittäjätarinoihin tutustumista, kirjallisia tehtäviä Oman yrityksen perustamiseen liittyvien harjoitusten tekeminen, yritysvierailut Asiakkaiden palvelu työpaikalla ja sähköinen viestintä Työssäoppimista tutkintoalalla on keskimäärin osaamispistettä, mutta yksilölliset opintopolut ovat mahdollisia ja tämän johdosta määrä saattaa vaihdella hyvinkin paljon oppilaskohtaisesti. 2 Ammatilliset tutkinnon osat Eri tutkinnon osien opetuksen järjestäminen osaamisperusteisesti 10

11 2.5 Varastoplavelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Tavaran vastaanotto ja säilytys, 30 osp Logistinen järjestelmä 5 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa: toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää alan keskeiset käsitteet tehdä työsopimuksen ja noudattaaa annettuja työaikoja Hygieniakoulutus 1 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija: suorittaa hygieniapassin Vastaanotto ja dokumentit 8 osp (TOP 3 osp) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa: vastaanottaa saapuvan tavaran laskea saapuvan tavaran yksiköt oikein ja verrata dokumentteihin hyllytys- ja/tai pinontatekniikan käsitellä saapuvaa tavaraa sitä vahingoittamatta työskennellä työryhmän jäsenenä selvittää tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet 11

12 Yrittäjyys 7 osp (TOP 3 osp) Ammattitaitovaatimukset Tampereen seudun ammattiopisto Opiskelija osaa: noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia laatia työssään alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä arvioida oman osaamisensa ja/tai ryhmän osaamisen (tuotteenntai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksenydintehtäviä Hävikki/varaumat/kirjaukset 4 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa: käsitellä saapumisdokumentteja sekä osaa toimia oikein havaittuaan näkyvän tai piilevän vahingon saapumistiedon päivityksen varastokirjanpitojärjestelmään Säilytys ja työvälineet 5 osp (TOP 2 osp) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa: toimia tavaran varastointivaatimusten mukaisesti valita tavaralle oikean varastopaikan käyttää turvallisesti tavaran vastaanottoon tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista oppimisen aikana. 12

13 Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / arviointi täydennettävä (T). Jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat). J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelman mukaisesti. Opintojakson aikana opettaja antaa jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia sekä kannustaa ja motivoi. OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet) Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön Tavaran vastaanotto ja säilytys tutkinnon osasta (ammattitaitovaatimusten mukaiset kriteerit T1- K3). Muulla osaamisen arvioinnilla arvioidaan hygieniaosaamistodistuksen mukainen osaaminen (Evira testi S) 13

14 Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oman työn suunnittelu suunnittelee ohjattuna omaa työtään tekee itsenäisesti työsuunnitelman noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa Työn kokonaisuuden hallinta suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa Taloudellinen ja laadukas toiminta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Vastaanoton suorittaminen tekee tavaran vastaanoton ohjattuna ohjeiden mukaan suunnittelee ja tekee vastaanoton ohjeiden mukaan tekee tavaran vastaanoton suunnitelmallisesti ja itsenäisesti Saapumisdokume nttien hallinta käsittelee ja lukee saapumisdokumentteja ohjattuna ohjeiden mukaan käsittelee erilaisia saapumisdokumentteja ja tulkita niissä olevaa tietoa ohjeiden mukaan hallitsee erilaisia saapumisdokumentteja ja tulkitsee niissä olevaa tietoa sekä toimittaa ne edelleen käsittelyyn

15 Saapuvan tavaran tarkastaminen Saapumistiedon päivitys Säilytyspaikan valinta tarkastaa saapuvan tavaran määrän ja kunnon sekä laatii varauman ohjatusti tekee saapumisilmoituksen jatkokäsittelyä varten siirtää ja sijoittaa tavarat varastopaikoille vahingoittamatta tavaraa ohjeiden mukaan Hävikin estäminen välttää hävikin aiheuttamista omassa työssään. tarkastaa saapuvan tavaran ja laatii varauman tarvittaessa tekee saapumisilmoituksen ja siirtää saapumistiedon ohjatusti varastokirjanpitojärjeste lmään tilaustietojen päivityksen avulla tuntee varastoosoitejärjestelmän ja siirtää tuotteet oikeisiin paikkoihin tiedostaa varastoinnin aikana mahdolliset hävikkiriskit ja pyrkii hävikin minimointiin. laatii varauman tarvittaessa ja tietää reklamaation (piilevä vahinko) tekemisen periaatteet sekä havaitsee hyvin mahdolliset määräpoikkeamat varastokirjanpitojärjestel mään tekee saapumisilmoituksen ja siirtää itsenäisesti saapumistiedon varastokirjanpitojärjestel mään tilaustietojen päivityksen avulla tuntee varastoosoitejärjestelmän muodostamisen periaatteet ja perustaa tarvittaessa uusia varastopaikkoja tuntee hävikin syntymisen mahdolliset syyt hyvin ja ehkäisee toiminnallaan hävikkiä. Vastaanoton ja säilytyksen työvälineiden hallinta ja käyttö käyttää vastaanoton ja säilytyksen perustyövälineitä turvallista työtapaa noudattaen käyttää erilaisia vastaanoton ja säilytyksen työvälineitä turvallista työtapaa noudattaen käyttää erilaisia vastaanoton ja säilytyksen työvälineitä suunnitelmallisesti ja virheettömästi turvallista työtapaa noudattaen Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Tuotetuntemus tuntee yritykseen tulevat päätuoteryhmät tuntee hyvin yritykseen tulevat tuotteet ja tuntee keskeisten tavaran toimittajien 15

16 Säilytyskalusto Tampereen seudun ammattiopisto tuntee yleisimpiä säilytysratkaisuja keskeiset tavaran toimittajat tuntee hyvin erilaisia säilytysvaihtoehtoja toimintatavat tuntee hyvin erilaiset säilytysratkaisut ja pystyy perustelemaan säilytysratkaisuja Hygieniaosaaminen suorittaa hygieniapassin suorittaa hygieniapassin suorittaa hygieniapassin Kuormalavan käyttö tietää kuormalavan käytön yrityksessä. Logistinen järjestelmä Työsopimus tietää yrityksen osto- ja myyntitoimintojen vaikutukset varastoon tietää työsopimuksen syntymisen periaatteet. tietää mitä kuormalavan käyttö edellyttää ja mitä standardeja siihen liittyy ja tuntee yrityksen toimintatavat selvittää osto- ja myyntitoimintojen perusperiaatteet selvittää työsopimuksesta sopijaosapuolten oikeudet ja velvollisuudet. tietää mitä kuormalavan käyttö edellyttää ja mitä standardeja siihen liittyy ja tuntee yrityksen toimintatavat ja noudattaa niitä hyvin työssään arvioi oston ja myynnin vaikutusta varaston toimintaan tuntee työsopimusjärjestelmän toimintaa ja tarkastaa työehtosopimuksista työsuhteen ehdot. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä 16

17 Vuorovaikutus ja yhteistyö ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella Oppiminen ja ongelmanratkaisu tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja Ammattietiikka noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Oppimisympäristöt Tutkinnon osan oppimisympäristöinä toimivat oppilaitoksen luokkatilat ja työsalit sekä työelämän tarjoamat erilaiset ympäristöt. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä vastaanottoon ja säilyttämiseen liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 17

18 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 18

19 Näytön numero Tutkinnon osa Ryhmätunnus 1 Tavaran vastaanotto ja säilytys, 30 osp xx Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija on laatinut ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka opettaja tai työpaikkaohjaaja ja opettaja hyväksyvät. Opiskelijan tulee suorittaa hygieniapassi. Näytön toteutustapa Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä vastaanottoon ja säilyttämiseen liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytössä arvioitava osaaminen työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida työpaikalla suoritettavassa ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien, aihekysymyksien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Oppilaitoksessa toteutettavassa näytössä täydentämistä ei tarvita, koska näyttöympäristö voidaan tehdä optimaaliseksi. Näytön arvosanan muodostuminen: Arvosana perustuu näytettyyn osaamiseen. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttava muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön arvosanan perusteella. Näytön arvioijat: Opettaja, työpaikkaohjaaja, opiskelija Opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavan alan opettajana. Työpaikkaohjaajalla arvioinnin kohteena olevan ammattialan osaaminen ja ammattitaito ja halukkuus kehittää arviointivalmiuksiaan (Arviointiin osallistuvan muun henkilön esteellisyys määritellään hallintolaissa L434/2003, ). Suunnitelma on käsitelty / annettu lausunto logistiikka-alan neuvottelukunnassa Hyväksytty näyttötoimikunnan kokouksessa.xx.20xx. Voimassa jälkeen alkaneessa koulutuksessa. 19

20 2.5.2 Tavaran keräily ja lähetys, 30 osp Tulityöt/yleistekniset perusteet 2 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija: suorittaa tulityökortin osaa käyttää yleisimpiä käsityökaluja Keräily/lähettäminen/dokumentit 17 osp (TOP 11 osp) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija: käyttää keräilydokumentteja suorittaa keräilyn lähetystekniikan käyttää keräilyssä tarvittavia peruslaitteita ja työvälineitä erilaiset kuljetusdokumentit erilaiset rahditusperusteet välttää hävikin syntymistä työssään jätteiden lajittelun kuljetuspalvelutarjonnan noudattaa työturvallisuusohjeita Pakkaaminen/kuorman lastaaminen 5 osp (TOP 4 osp) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija: oikeanlaisen pakkaustavan ja tarvittavat pakkausmerkinnät kuormanvarmistamisen periaatteet toimia työryhmän jäsenenä.

21 Varaston suunnittelu 3 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija: ymmärtää varaston suunnitteluun vaikuttavat tekijät osaa suunnitella ja piirtää varaston simulointiohjelmalla OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista oppimisen aikana. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / arviointi täydennettävä (T). Jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat). J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelman mukaisesti. Opintojakson aikana opettaja antaa jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia sekä kannustaa ja motivoi. OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet) Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön Tavaran keräily ja lähetys tutkinnon osasta (ammattitaitovaatimusten mukaiset kriteerit T1- K3). Muulla osaamisen arvioinnilla arvioidaan tulityökorttikoulutuksen mukainen osaaminen (SPEK koe, arviointi S/T) Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. 21

22 Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oman työn suunnittelu suunnittelee ohjattuna omaa työtään tekee itsenäisesti työsuunnitelman noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa Työn kokonaisuuden hallinta suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti, arvioi ja kehittää toimintaansa Taloudellinen ja laadukas toiminta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Keräily- ja lähetysdokumentti en hallinta sekä pakkausten merkinnät käyttää erilaisia keräilyja lähetysdokumentteja ja tunnistaa pakkausten varoitus- ja käsittelymerkinnät tulkitsee erilaisten keräily- ja lähetysdokumenttien tietoja sekä merkitsee lähetykset asianmukaisilla osoite-, varoitus- ja käsittelymerkinnöillä käyttää keräily- ja lähetysdokumentteja ja perustelee tekemänsä ratkaisut sekä merkitsee lähetykset asianmukaisilla osoite-, varoitus- ja käsittelymerkinnöillä 22

23 Keräilyn suorittaminen ja keräily-yksiköt tekee keräilyn ohjattuna ohjeiden mukaisesti ja tuntee yleisimmät keräily-yksiköt valitsee oikean keräilyyksikön ja tehdä keräilyn ohjeiden mukaisesti suunnittelee ja tekee keräilyn itsenäisesti ja järjestelmällisesti tehokasta keräilyjärjestystä noudattaen ja valitsee oikeat keräily-yksiköt Keräily- ja lähetystoimintoje n työvälineiden hallinta ja käyttö käyttää keräily- ja lähetystoimintojen perustyövälineiden turvallista työtapaa noudattaen hallitsee erilaisia keräilyja lähetystoimintojen työvälineitä turvallista työtapaa noudattaen käyttää erilaisia keräilyja lähetystoimintojen työvälineitä suunnitelmallisesti ja virheettömästi turvallista työtapaa noudattaen Pakkaustekniikka pakkaa tuotteet ohjeiden mukaisesti valitsee kuhunkin lähetykseen oikeanlaisen pakkauksen ja käyttää pakkausmateriaaleja yrityksen ympäristönsuojeluohjei den mukaisesti hallitsee taloudellisen pakkaustekniikan ja noudattaa esimerkillisesti ympäristönsuojeluohjei ta pakkausmateriaalien käytössä. Lähetystekniikka valmistelee lähetyksen kuljetusta varten ohjeiden mukaan hallitsee lähetystoiminnot asiakkaiden edellyttämällä tavalla hallitsee itsenäisesti ja perustellusti lähetystoiminnot asiakkaiden edellyttämällä tavalla sekä tuntee lähettäjän vastuut TKSL:n mukaisesti Asiakaspalvelu käyttäytyy ja vastaa puhelimeen ohjeiden mukaisesti. ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin kohde Arviointikriteerit pukeutuu ja toimii asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. on aloitteellinen sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kuljetuspakkaukset tuntee erilaisia kuljetuspakkausvaihtoe valitsee oikean kuljetuspakkauksen 23 perustelee kuljetuspakkauksen

24 htoja ohjeiden mukaan valinnan Kuljetusdokumentit tietää tarvittavat kuljetusdokumentit Rahditusperusteet Tuote- ja asiakastuntemus Hävikin ehkäiseminen tietää erilaisia rahditusperusteita tuntee osan yrityksen päätuoteryhmistä ja - asiakkaista tiedostaa hävikin syntymisen syitä käyttää erilaisia kuljetusdokumentteja laskee rahditusperusteet tuntee yrityksen tuotteet ja keskeiset asiakkaat tiedostaa keräilyn aikana mahdolliset hävikkiriskit ja pyrkii hävikin ehkäisyyn tuntee kansainvälisten kuljetusten yleisimmät dokumentit ja tulkitsee niiden tietoja tietää eri rahditusperusteiden kustannusvaikutukset tuntee hyvin yrityksen tuotteet ja osaa tarvittavan asiakaspalvelun tunnistaa hävikin syntymisen syyt hyvin ja kykenee ehkäisemään hävikkiä Kuorman lastaus ja varmistaminen lastaa ja varmistaa kuorman ajoneuvoon ohjatusti hallitsee lastaamisen ja kuormanvarmistamisen perusasiat lastaa ja tekee kuorman varmistamisen ja sidonnan ohjeiden mukaan sekä hallitsee ajoneuvon kantavuusja painopisteasioissa hyvät perustiedot Kuljetuspalvelutarjo nta tunnistaa eri kuljetuspalvelujen tarjoajat. tuntee keskeisimmät kuljetuspalvelujen tarjoajat ja hinnoittelun periaatteet. tietää hyvin kuljetuspalvelutarjonnan ja niiden tarkoituksenmukaisen käytön. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi 24

25 Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti sekä kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Oppimisympäristöt Tutkinnon osan oppimisympäristöinä toimivat oppilaitoksen luokkatilat ja työsalit sekä työelämän tarjoamat erilaiset ympäristöt. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä keräilyn ja lähettämisen tehtävät varastossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 25

26 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 26

27 Näytön numero Tutkinnon osa Ryhmätunnus 2 Tavaran keräily ja lähetys, 30 osp xx Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija on laatinut ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka opettaja tai työpaikkaohjaaja ja opettaja hyväksyvät. Opiskelijan tulee suorittaa tulityökortti. Näytön toteutustapa Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä tavaran keräilyyn ja lähetykseen liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytössä arvioitava osaaminen työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan Näytön arvioijat: Opettaja, työpaikkaohjaaja, opiskelija Opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavan alan opettajana. Työpaikkaohjaajalla arvioinnin kohteena olevan ammattialan osaaminen ja ammattitaito ja halukkuus kehittää arviointivalmiuksiaan (Arviointiin osallistuvan muun henkilön esteellisyys määritellään hallintolaissa L434/2003, ). Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida työpaikalla suoritettavassa ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien, aihekysymyksien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Oppilaitoksessa toteutettavassa näytössä täydentämistä ei tarvita, koska näyttöympäristö voidaan tehdä optimaaliseksi. Näytön arvosanan muodostuminen: Arvosana perustuu näytettyyn osaamiseen. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttava muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön arvosanan perusteella. Suunnitelma on käsitelty / annettu lausunto logistiikka-alan neuvottelukunnassa Hyväksytty näyttötoimikunnan kokouksessa.xx.20xx. Voimassa jälkeen alkaneessa koulutuksessa. 27

28 2.5.3 Inventointi ja saldonhallinta, 15 osp Tampereen seudun ammattiopisto Tietotekniikan perusteet 4 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija: käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia käyttää sähköpostia ja Internetiä Inventointi 4 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija: tehdä inventoinnin ja ilmoittaa havaitsemansa saldoerot käyttää inventaariotyössä tarvittavia työvälineitä Varastokirjanpito 3 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija: varastokirjanpidon perusteet varaston ohjauksen periaatteet ja tuntee varaston kustannusrakenteen tunnistaa muut informaation välitysmahdollisuudet ja pystyy käyttämään yhtä niistä ohjeiden avulla tulkita varaston valvonnan ja ohjauksen raportteja Varaston IT- järjestelmät 4 osp ymmärtää automaattisen tunnistejärjestelmän periaatteet käyttää jotain viivakoodien lukulaitetta sekä osaa tulostaa mm. osoitetarroja oheislaitteilla 28

29 Tampereen seudun ammattiopisto Tutustuu johonkin toiminnanohjausjärjestelmään OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista oppimisen aikana. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / arviointi täydennettävä (T). Jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat). J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelman mukaisesti. Opintojakson aikana opettaja antaa jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia sekä kannustaa ja motivoi. OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet) Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön Inventointi ja saldonhallinta tutkinnon osasta (ammattitaitovaatimusten mukaiset kriteerit T1- K3). OSAAMISEN ARVIOINTI Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 29

30 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oman työn suunnittelu suunnittelee ohjattuna omaa työtään tekee itsenäisesti työsuunnitelman noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa Työn kokonaisuuden hallinta suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa Taloudellinen ja laadukas toiminta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Inventoinnin suorittaminen tekee inventoinnin ohjattuna suunnittelee ja tekee inventoinnin ohjeiden mukaan tekee inventoinnin suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja itsenäisesti Saldonhallinta havaitsee mahdolliset saldoerot tekee yrityksen ohjeiden mukaiset saldotarkastukset ja raportoinnit tarkastaa fyysisen saldon ja varastokirjanpidon saldon yhdenmukaisuuden ja välttää saldovirheiden syntymistä omassa työssään 30

31 ATK-taidot Telematiikka käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia ja tehdä näillä ohjelmilla yksinkertaisia asiakirjoja ja laskentataulukoita sekä käyttää sähköpostia ja internetiä käyttää ohjattuna viivakoodien luku- ja tulostuslaitteita. tekee tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia hyödyntäen vaadittavat tehtävät sekä käyttää internetiä vastuullisesti ja kriittisesti hallitsee viivakooditekniikan ja saattomuistien perusasiat ja yleisimmät oheislaitteet sekä käyttää viivakoodien lukulaitetta ja tulostaa mm. osoitetarroja oheislaitteilla. tekee tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia hyödyntäen vaativampia tehtäviä ja auttaa muita ryhmän jäseniä hyödyntää viivakooditekniikan ja saattomuistien edut ja yleisimmät oheislaitteet sekä käyttää viivakoodien lukulaitetta ja tulostaa mm. osoitetarroja oheislaitteilla. 31

32 Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Varaston ohjauksen tunnuslukujen tuntemus Inventointityön tuntemus Varastokirjanpito Organisaatioiden sisäisen ja niiden välisen tiedonsiirron toimintaperiaattee t ymmärtää ohjattuna varastonohjauksen periaatteet ja käyttötarkoituksen sekä tietää varastoinnin kustannuksia ymmärtää inventointityön merkityksen ja tuntee laskentayksiköt hallitsee varastokirjanpidon perusteet osittain ohjattuna tietää mitä organisaatioiden sisäisellä ja organisaatioiden väliselllä tiedonsiirrolla tarkoitetaan. tietää tärkeimpien varaston tunnuslukujen tarkoituksen ja tietää varastoinnin kustannuksia sekä tietää ABC-analyysin vaikutuksen varastopaikkojen valintaan tietää erilaisia inventointitapoja ja erilaisia varastoraportteja hallitsee varastokirjanpidon perusteet tietää perusasiat organisaatioiden sisäisestä ja organisaatioiden välisestä tiedonsiirrosta. tuntee varaston tunnuslukujen sisällöt ja kustannusvaikutukset sekä kertoo, mitkä toimenpiteet vaikuttavat mihinkin suuntaan tunnusluvuissa, lisäksi kertoo ABC-analyysin merkityksen yritykselle kertoo eri inventointimenetelmien hyödyistä ja tulkitsee erilaisia varastoraportteja hallitsee varastokirjanpidon perusteet ja tuntee varastokirjanpidon merkityksen koko yrityksen toiminnalle tietää miten organisaatioiden sisäisen tai organisaatioiden välisen tiedonsiirron toimivuus vaikuttaa esimerkiksi varastosaldoihin. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 32

33 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Oppimisympäristöt Tutkinnon osan oppimisympäristöinä toimivat oppilaitoksen luokkatilat ja työsalit sekä työelämän tarjoamat erilaiset ympäristöt. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä inventoinnin varastossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 33

34 Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 34

35 Näytön numero Tutkinnon osa Ryhmätunnus 3 Inventointi ja saldonhallinta, 15 osp xx Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija on laatinut ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka opettaja tai työpaikkaohjaaja ja opettaja hyväksyvät. Näytön toteutustapa Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä Inventointiin ja saldon hallintaan liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytössä arvioitava osaaminen työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan Näytön arvioijat: opettaja, opiskelija Opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavan alan opettajana. Työpaikkaohjaajalla arvioinnin kohteena olevan ammattialan osaaminen ja ammattitaito ja halukkuus kehittää arviointivalmiuksiaan (Arviointiin osallistuvan muun henkilön esteellisyys määritellään hallintolaissa L434/2003, ). Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida työpaikalla suoritettavassa ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien, aihekysymyksien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Oppilaitoksessa toteutettavassa näytössä täydentämistä ei tarvita, koska näyttöympäristö voidaan tehdä optimaaliseksi. Näytön arvosanan muodostuminen: Arvosana perustuu näytettyyn osaamiseen. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttava muu osaamisen arviointi Opinnäytetyö. Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön arvosanan perusteella. Suunnitelma on käsitelty / annettu lausunto logistiikka-alan neuvottelukunnassa Hyväksytty näyttötoimikunnan kokouksessa.xx.20xx. Voimassa jälkeen alkaneessa koulutuksessa. 35

36 2.5.4 Trukinkuljettajan tehtävät 15 osp Tampereen seudun ammattiopisto Työturvallisuus (-kortti) 1 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija suorittaja: suorittaa työturvakortin Ensiapu 1 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija suorittaja: suorittaa ensiapukortin Trukkiteoria/rakenne/huolto/lainsäädäntö 4 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija suorittaja: ymmärtää trukin keskeiset osat ja toimintaperiaatteen tunnistaa erilaiset trukkityypit ymmärtää turvallisen trukkityöskentelyn periaatteet suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet ymmärtää trukin toimintaperiaatteet tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset Trukilla ajaminen ja tavaran käsittely 1, 5 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa: ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastaukseen tai purkamisen 36

37 Tampereen seudun ammattiopisto tehdä päivittäiset huoltotoimet Trukilla ajaminen ja tavaran käsittely 2, 4 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa: työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista oppimisen aikana. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / arviointi täydennettävä (T). Jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat). J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelman mukaisesti. Opintojakson aikana opettaja antaa jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia sekä kannustaa ja motivoi. OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet) Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön Trukinkuljettajan tehtävät tutkinnon osasta (ammattitaitovaatimusten mukaiset kriteerit T1- K3). 37

38 Muulla osaamisen arvioinnilla arvioidaan työturvallisuuskortin mukainen osaaminen (Työturvallisuuskeskus koe, arviointi S/T) sekä ensiapukortin (EA1, SPR-koe, arviointi S/T) 38

39 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oman työn suunnittelu suunnittelee ohjattuna omaa työtään tekee itsenäisesti työsuunnitelman noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa Työn kokonaisuuden hallinta suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa Taloudellinen ja laadukas toiminta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Trukin käsittely ja ajaminen käyttää trukkia turvamääräyksiä noudattaen toimii maltillisesti ja varovaisesti turvamääräyksiä noudattaen ja tekee työtehtäviä itsenäisesti tuntee trukinkuljettajan vastuut, velvollisuudet ja noudattaa niitä työskentelee itsenäisesti vaativimmissakin työtehtävissä ja kehittää omaa työtänsä sekä analysoimaan eri työmenetelmien vaikutuksia asennoituu oikein työtehtäväänsä 39

40 Trukin päivittäinen huoltaminen Ajoonlähtö- ja lopetustarkastuste n hallinta Pinoamistekniikka sekä hyllytys ja auton lastaus tai purku lataa ja vesittää trukin akun ja vaihtaa nestekaasusäiliön tai tankkaa trukin turvallista työtapaa noudattaen ja ilmoittaa mahdollisista puutteista tekee ajoonlähtö- ja lopetustarkastuksen ohjekirjaa apuna käyttäen pinoaa tavaraa lattialle työturvallisuusmääräyksiä noudattaen. pitää trukin toimintakuntoisina ja vie trukin oikeaaikaisesti lataukseen, vaihtaa kaasusäiliön tai tankkaa trukin sekä tietää kuka vastaa määräaikaishuolloista tekee ajoonlähtö- ja lopetustarkastuksen ohjeiden mukaan suorittaa hyllytyksen ja ajoneuvon lastaamisen ja purkamisen. pitää laitteet toimintakuntoisia ja arvioi trukin kuntoa ja antaa oikeaa tietoa vioista ja toimintapuutteista suorittaa ajoonlähtötarkastuksen sujuvasti ja opastaa tarvittaessa muita suorittaa hyllytyksen ja ajoneuvon lastaamisen ja purkamisen itsenäisesti ja sujuvasti. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Trukin rakenteen ja toiminnan tunteminen Lisälaitteiden, työkoneiden ja trukkityyppien tuntemus Lainsäädäntö tuntee trukin keskeiset toimintaperiaatteet ja rakenteen käyttää trukin lisälaitteita turvallisesti tietää trukinkuljettajaa koskevan lainsäädännön keskeiset tekijät tuntee vastuuvakuutusten korvausperiaatteet tuntee trukin rakenteet niin, että pystyy raportoimaan toimintahäiriöistä, vioista tai puutteista. liittää ja käyttää trukissa mahdollisia lisälaitteita tai valita oikean trukkityypin kyseiseen tehtävään tunnistaa hyvin lainsäädännön ja sen tuomat rajoitukset toimintaan tietää säädösten velvoitteet trukkikuljetuksen suorittajalle tuntee trukin rakenteet ja toimintaperiaatteet niin, että pystyy tekemään sovitut päivittäishuollot valitsee eri trukkityyppejä tai työkoneita erilaisiin tehtäviin ja käyttää lisälaitteita tarkoituksen mukaisesti tietää hyvin keskeisen lainsäädännön ja noudattaa käytännössä sitä osaa kartoittaa yksinkertaisin menetelmin vahinkojen riskejä ja arvioida vakuutustarvetta 40

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot