SYKSY 2010 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYKSY 2010 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS SYKSY 2010 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

2 Avoin yliopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta ammatillisen osaamisen kehittämiseen tutkintoon tähtääville ja opiskeluun omaksi iloksi Syksyn 2010 ja kevään 2011 opintotarjonnassa mm.: Digitaalinen Historia Kulttuurihistoria* Historiantutkimuksen perusteet* Kulttuurihistorian peruskurssi* Luova kirjoittaminen Maisemantutkimus Mediakasvatus* Mediatutkimus* Monikielisyys yhteiskunnassa - UUTUUS Suomen historia Suomen kieli ja (ulkomaalaisille) Taidehistoria* Uskontotiede Yleinen kirjallisuustiede Aikuiskasvatustiede Erityispedagogiikka Kasvatustiede* Johdatus kasvatustieteisiin* Kuvataidekasvatus: Kuvan rakentamisen perusteet, Kuvaviestinnän perusteet Käsityökasvatus: Värjäys ja painanta Terveystieto Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen opetukseen Gerontologia Hoitotiede Lääketieteen perusteet: Tuki- ja liikuntaelimistö lapsesta vanhukseen, Syöpätaudit, Mielenterveys Biologia* Geologia: Kivilajit Kaupunkitutkimus/Urban Studies Maantiede* Johdatus maantieteeseen* Klimatologia* Tietojenkäsittelytiede Tähtitieteen peruskurssi* Ympäristötiede* Ympäristön kemikalisoituminen* Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat* Johdatus oikeustieteeseen Kauppaoikeus Perhe- ja jäämistöoikeus myös muiden oikeudenalojen opintoja Tule tutustumaan avoimeen yliopistoon! Infotilaisuus to klo Salon kaupungin pääkirjastossa. Avoimen yliopiston opintoneuvoja esittelee opintotarjontaa ja antaa ohjeita omien opintojen suunnitteluun, avoimen yliopiston väylähakuun jne. Tervetuloa! Liiketaloustieteelliset aineet: laskentatoimi ja rahoitus, johtaminen ja organisointi, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, logistiikka, yrittäjyys Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus Muut kauppatieteelliset aineet: kansantaloustiede, yritysjuridiikka, talousmaantiede, taloussosiologia, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, tietojärjestelmätiede Filosofia Poliittinen historia* Sosiologia* Valtio-oppi Sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö Sosiaalityö (aineopinnot) Psykologia* Työ- ja organisaatiopsykologia Valtio-oppi Kieli- ja viestintäkurssit, liikeviestintä: englanti, espanja, puheviestintä, ranska, ruotsi, saksa, suomen kieli ja viestintä, venäjä ym. Opetusta järjestetään iltaisin Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. *-merkittyjä voi opiskella verkko-opintoina. Lisätietoja verkkosivuilta avoin.utu.fi Opintoneuvoja puh ,

3 Sisällys Oppia ikä kaikki Ohjeita netti-ilmoittautujille Salon kansalaisopiston projekteja Sporttipassi Salon kansalaisopiston opiskelijakunta ry Avoin yliopisto-opetus SALON KANSALAISOPISTO Opistoinfo ja ilmoittautumisohjeet Salon kansalaisopiston kurssipaikkojen osoitteisto OPETUSTARJONTA SYKSY 2010 Ihminen ja yhteiskunta Luonto ja ympäristö Kielet Musiikki Kuvataide Tanssi Teatteri Sanataide ja kirjallisuus Kädentaidot Tekninen työ Tietotekniikka Liikunta ja terveyden edistäminen Vapaa-aika, koti, harrastukset Opistoinfo ja ilmoittautumisohjeet OPETUSTARJONTA SYKSY 2010 Luennot Ihminen ja yhteiskunta Kielet Musiikki Kuvataide Tanssi Kädentaidot Tietotekniikka Liikunta ja terveyden edistäminen Koti ja harrastukset SOMERON KANSALAISOPISTO Opetus Koskella 94 Toimitus ja taitto Kari Koivunen, Riitta Ryhtä ja Jukka Tamminen Kannen kuva Arto Mäkinen Kuvat Opetustilanteita, oppilastöitä, seutukuvia sekä julkaisuvapaita kuvia Internetistä

4 OPPIA IKÄ KAIKKI Tervetuloa tutustumaan Salon seudun kansalaisopistojen syyskauden 2010 kurssitarjontaan! Salon ja Someron kansalaisopistojen yhteensä noin 800 kurssin laajuinen kurssitarjonta on käytettävissäsi. Kuten aina, nytkin tarjontaan sisältyy jo tutuksi tulleen ohella paljon uutta. Kestosuosikkien rinnalle kehitetään jatkuvasti uusia aiheita ja sisältöjä. Opinto-ohjelman jatkuva uudistaminen on tarpeen, jotta se ottaisi huomioon niin laajalti kuin suinkin opistojen toimialueiden asukkaiden toiveet ja tarpeet sekä toisaalta ajassa liikkuvat ilmiöt ja ajatukset. Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni löytäisi opistosta itselleen sopivia tilaisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen. On selvästi havaittavissa, että tiiviinä paketteina toteutettavien lyhyt- ja erikoiskurssien suosio kasvaa kansalaisopistoissa jatkuvasti. Tämä kertoo osaltaan yleisestä elämänrytmin ja opintoihin kohdistuvien odotusten muuttumisesta ja ehkä myös siitä, että opistot ovat onnistuneet tavoittamaan uusia osallistujaryhmiä. Lyhytkursseille osallistumalla voi saada haltuunsa nopeasti halutun tiedon opittavasta aiheesta ilman pitkäaikaista sitoutumista kurssilla käymiseen. Toisaalta olennainen osa kansalaisopistojen tehtäväkenttää on luoda edellytyksiä jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Kansalaisopistotoiminta antaa kenelle tahansa opiston toiminnasta kiinnostuneelle mahdollisuuksia opiskella sekä harjoittaa ja toteuttaa itseään erilaisissa, joissakin tapauksissa jopa lähes koko elämän kestävissä, enemmän tai vähemmän suunnitelluissa omissa oppimisprojekteissa. Näiden viehätys on monesti ehkä juuri siinä, että koskaan ei tule valmiiksi eikä välttämättä lainkaan tiedä, mihin suuntaan kehitys johtaa. Kansalaisopistot tuntevat oman toimialueensa asukkaineen ja yhteisöineen. Opistoille on ominaista herkkyys toimialueella esiintyville opinnollisille tarpeille ja aktiivinen suhde ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä tulee esiin erityisesti opistojen hanketoiminnassa ja osallistumisessa erilaisiin yhteistyöverkostoihin. Esimerkiksi Someron kansalaisopistolla on Leader-hanke, jonka tavoitteena on kouluttaa auktorisoituja matkailuoppaita Somerolle ja lähikuntiin sekä samalla lisätä asukkaiden paikallishistorian tuntemusta avaamalla kurssiin kuuluvia luentoja varsinaisten opiskelijoiden lisäksi myös muille. Toinen keskeinen alkavan lukuvuoden hanke Somerolla on yhdessä perusturvan ja TE -toimiston kanssa toteutettava, pitkäaikaistyöttömille suunnattu Paranna valmiuksiasi työelämässä -koulutuskokonaisuus. Salon kansalaisopistossa puolestaan jatkuu edelleen LEMON-projekti, jonka puitteissa kehitetään yhteistyötä monien tahojen kanssa ja toteutetaan mm. kolmannelle sektorille, maahanmuuttajille ja työttömille suunnattuja kursseja. Sekä Someron että Salon kansalaisopiston opintoohjelmassa pyritään tänäkin lukuvuonna monipuolistamaan terveyttä ja hyvinvointia käsittelevää kurssitarjontaa. Opistot ovat saaneet Opetus- ja ministeriöltä avustuksen tätä varten. Someron kansalaisopisto tarjoaa syyskaudella mm. ilmaisen mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin keskittyvän luentosarjan otsikolla Hyvinvointia mieleen. Sarja sisältää mielenkiintoisia aiheita esim. parisuhteesta, rentoutumisen taidosta, elämän kriiseistä selviytymisestä ja kiusaamiseen puuttumisesta. Salon kansalaisopisto puolestaan järjestää yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena Salon seudun yhdistyksen kanssa luentosarjan Mielen sillat, joka antaa tietoa elämään sisältyvistä kriiseistä ja auttaa kuulijaa löytämään niihin selviytymiskeinoja. Terveellisyys on läpäisevänä teemana myös kummankin opiston ruokakursseilla, joista mainittakoon tässä Hyvinvointia ruoasta tiedä mitä syöt kurssi Salossa ja Viisaita valintoja kurssi Somerolla. Kädessäsi olevan opinto-oppaan rakenne on samanlainen kuin lukuvuoden oppaissa. Kummallakin opistolla on oma osastonsa. Someron kansalaisopisto esittelee kurssinsa Someron ja Kosken osalta erikseen. Salon kansalaisopiston osuudessa kurssit esitellään oppiaineryhmittäin siten, että eri alueilla järjestettävät kurssit ovat oman aiheenmukaisen otsikkonsa alla. Kurssin sijaintipaikan näkee jokaisen kurssin otsikossa olevasta paikkamerkinnästä sekä kurssikuvauksessa olevista paikkatiedoista. Lisäksi Salon opiston osuuden alussa on luettelo kurssipaikoista osoitetietoineen (ks. s. 16). Antoisia hetkiä opiskelun parissa toivottaen, 2 Laila Mäkelä Sivistysjohtaja, rehtori Someron kansalaisopisto Jukka Tamminen Rehtori Salon kansalaisopisto

5 OHJEITA NETTI-ILMOITTAUTUJILLE ENNEN ILMOITTAUTUMISTA Merkitse muistiin jokaisen sinua kiinnostavan kurssin nimi, kurssinumero ja Salon kansalaisopiston kurssien kohdalla myös ilmoittautumisen aloitusaika. Kotisivumme sijaitsevat osoitteissa: Salon kansalaisopisto: Someron kansalaisopisto: Löydät linkin ilmoittautumisjärjestelmään kotisivuiltamme. Jos jostain syystä et pääse sivuillemme, pääset ilmoittautumisjärjestelmään seuraavien Internet-osoitteiden kautta: Salon kansalaisopiston ilmoittautumisjärjestelmä: Someron kansalaisopiston ilmoittautumisjärjestelmä: opnet.virkamaki.fi/somero Lue ohjeet tarkasti. Ilmoittautumisen aikana pääset syöttämään yhteystietosi vasta vahvistettuasi, että olet lukenut ehdot. HARJOITTELE ILMOITTAUTUMISTA TÄMÄN KURSSIN AVULLA! INTERNET-ILMOITTAUTU- MISEN HARJOITTELU HUOM! Tämä ei ole oikea kurssi! Tämän avulla voit harjoitella netti-ilmoittautumista. Oikea ilmoittautuminen tapahtuu samalla tapaa! SELAIMESI TÄYTYY SALLIA EVÄSTEET! Tarkista Internet-selaimesi asetukset näin: Valitse Työkalut > Internet-asetukset > Tietosuoja-välilehti ja korjaa tarvittaessa tietoja hyväksymään evästeet (cookies). VARSINAINEN ILMOITTAUTUMINEN Huom! Sivulta 5 löydät ohjeet SporttiPassin ja KulttuuriPassin käytöstä kurssin maksuvälineenä! Kirjaudu ilmoittautumisjärjestelmään. Ilmoittaudu PIKAHAKUvälilehden kautta: 1. Klikkaa PIKAHAKU-välilehteä. Odottele hetkeä, jolloin ilmoittautuminen alkaa ja klikkaa Internet-selaimen PÄIVITÄ-painiketta. MIETI MIHIN ILMOITTAUTUESSASI OLET SUOSTUMASSA! Saamme lukukauden aikana lukuisia puheluita, joissa ihmetellään postin tuomia kurssimaksulaskuja. Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä, katso ohjeet kurssipaikan peruuttamisesta opistojen infosivuilta! Kansalaisopisto ei valvo kurssin aikana tapaamisten läsnäololistoja. 2. Syötä kurssinumero PIKAHAKU-välilehdellä näkyvään tekstikenttään ja klikkaa HAE KURSSI -painiketta. Jos syötit väärän kurssinumeron, klikkaa PIKAHAKU-välilehteä ja syötä kurssinumero uudelleen. Jos yrität ilmoittautua ennen ilmoittautumisajan alkua, järjestelmä huomauttaa siitä. a) Jos kurssilla on tilaa, klikkaa VALITSE KURSSI ILMOITTAUTUMISLOMAKKEELLE b) Jos kurssi on täynnä, klikkaa HALUAN ILMOITTAUTUA VARALLE. Voit mahdollisesti saada peruutuspaikan. Varasijalta kurssille pääseville ilmoitetaan kurssipaikasta puhelimitse. Jos ilmoittaudut muillekin kursseille, klikkaa uudelleen PIKAHAKU-välilehteä ja siirry uudelleen vaiheen 2. alkuun. 3. Kun olet valinnut haluamasi kurssit, siirry täyttämään henkilötietolomaketta. Tätä ennen sinun on kuitenkin vahvistettava lukeneesi ilmoittautumisohjeet ja siihen liittyvät ehdot klikkaamalla näytöllä näkyvää ruutua. Kirjoita henkilötiedot huolellisesti. Ilmoittaudu aina opiskelijan nimellä. Ilmoittaessasi alaikäistä (alle 18 v) lastasi kurssille, täytä myös oikealla puolella olevat huoltajan yhteystiedot. Jos kurssimaksun maksaa työnantaja, yhdistys tms. organisaatio, kirjoita sen yhteystiedot oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Klikkaa lopuksi LÄHETÄ ILMOITTAUTUMINEN. Ohjelma voi huomauttaa puutteista tai virheisestä tiedoissa. Tee korjaukset ja klikkaa em. painiketta uudelleen. Ilmoittautumisesi on nyt vastaanotettu. Voit halutessasi kirjoittaa muistiin näytölle ilmestyvän ilmoittautumisnumerosi. Voit sen avulla myöhemmin tarkistaa, mille kursseille olet ilmoittautunut. Ellei vahvistusta tule, on järjestelmässä ruuhkaa. Palaa ilmoittautumislomakkeelle. Jos henkilötietosi ovat hävinneet, kirjoita ne uudelleen ja klikkaa LÄHETÄ ILMOITTAUTUMINEN. Jos ei vieläkään onnistu, niin ilmoittaudu puhelimitse. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun! Lasku lähetetään sinulle postitse. Peruutus tehdään yleensä ennen kurssin alkua opiston toimistoon. Tarkempaa tietoa näistä sivuilla ja Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssin peruuntuessa tai saadessasi opiskelijapaikan varasijalta. On siis tärkeää, että syötät yhteystietosi tarkasti. Muista myös ilmoittaa yhteystietojen muutoksista toimistoon! Huom! Ilmoittautuminen Internetin kautta on nopeampaa kuin puhelimitse. Kurssille voi ilmoittautua annetun ilmoittautumisajan jälkeen Internetin kautta ympäri vuorokauden sekä puhelimitse toimistoon sen aukioloaikoina. 3

6 SALON KANSALAISOPISTON PROJEKTEJA LUKUVUONNA LEMON - Learning Communities of Modern Liberal Adult Education EU:n osarahoittama projekti, jossa uudistetaan suomalaisten ja virolaisten kansalais- ja työväenopistojen toimintatapoja ja parannetaan niiden mahdollisuuksia vastata muuttuvan yhteiskunnan ja aikuiskoulutuksen haasteisiin niin paikallistasolla kuin tekemällä alueellista ja rajat ylittävää yhteistyötä. Partnereita on Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta sekä Länsi- ja Keski-Virosta, kaikkiaan yhteensä 13 organisaatiota. Projektia koordinoi Turun yliopisto. Hanke on osa The Central Baltic Interreg IV A Programme ohjelmaa ja toteutetaan vuosina Verkostoitumalla paikallisten ja alueellisten toimijoiden, esimerkiksi yhdistysten, pk-yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa pyritään toisaalta tukemaan monin tavoin kansalaisyhteiskunnan toimintaa alueella ja kuntalaisten aktiivista osallistumista siihen, toisaalta vapaan sivistystyön keinoin helpottamaan vaikeassa elämäntilanteessa olevien ryhmien, kuten työttömien tai maahanmuuttajien asemaa. Perimmäisenä pyrkimyksenä hankkeessa on Central Baltic -ohjelman tavoitteiden mukaisesti aikaansaada opistoille sellaisia toimintatapoja, jotka aiempaa paremmin osaltaan tukevat alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä viihtymistä alueella, ja samalla myös parantavat alueen vetovoimaisuutta. Lisätietoja projektin toteuttamisesta Salon seudulla saa projektin Salon seudun koordinaattorilta Päivi Reponen-Koitolta, sähköposti puh tai Jukka Tammiselta, puh , sähköposti YMPÄRISTÖTEATTERI-HANKE Opetushallituksen Oppimisympäristöjen kehittämishankkeesta (www.edu.fi/oppimisymparistot). osarahoitettu projekti, jota kansalaisopisto toteuttaa yhteistyössä Salon Teatterin kanssa. Hanke on kaksivuotinen ja päättyy vuoden 2010 lopussa. Sen tarkoituksena on lisätä taiteen perusopetuksen toimintatapoihin kestävän kehityksen malleja ja muovata esitysympäristöjä ulkotilaan. Projektiin osallistuvat kaikki Salon kansalaisopiston taiteen perusopetuksen oppiaineet. Hankkeen myötä on lisätty yhteistyötä Salon toimijoiden, koulujen sekä päiväkotien kanssa ja kesken. Sen puitteissa on toteutettu Salon Asemapuistossa teatteriesitys Kelmiitit päivä ötököiden maailmassa alkukesällä Kesällä 2009 Ympäristöteatterin malli toteutettiin myös osana Salon nuorisotoimen kesäleiriä. Lukuvuoden aikana kehitettiin taiteiden välistä koulutusta ja perustettiin kierrätysmateriaalipankki. Ulkotilojen hyödyntämisen tiimoilta pohjustettiin yhteistyötä yhdistysten ja kunnallisten toimijoiden välillä sekä löydettiin uusia toiminta- ja palvelumalleja. Keväällä 2010 valmistui salolaisten seniorien tarinoihin pohjautuva teatteritaiteen perusopetuksen esitys Mummola. Esitys toteutetaan Meritalon museon pihassa. Mummolaa esitetään vielä syyslukukaudella 2010 koululaisille ja päiväkotilapsille. Syksyllä sukupolvien välien tarinointi jatkuu vuodenaikoja seuraavissa leikkipajoissa. Opetusmateriaalia ympäristöteatterihankkeesta julkaistaan syksyllä Lisätietoja Ympäristöteatteri-hankkeesta ja Mummolasta: Sarika Lipasti p , gmail.com; lisätietoja leikkipajoista: Annika Tavasti p , POLKU-HANKE Salon kansalaisopisto osallistuu Opetushallituksen Oppimisympäristöjen kehittämishankkeeseen myös POLKU-hankkeella. Tavoitteena on kehittää Saloon koululaisille ja varhaiskasvatuksen lapsille suunnattu vakituinen kasvatuksen järjestelmä. Mukana hankkeessa ovat myös palvelut, kirjasto, liikuntatoimi, koulut ja varhaiskasvatus sekä salolaiset yhdistykset. Hanke toteutetaan vuosina Kulttuurikasvatuksen päämääränä on lasten ja nuorten sen sivistyksen ja kestävän kehityksen edistäminen. POLKU toteutuu teemaoppimisena. POLKU-projekteissa lapset työstävät minuuteen, tunteisiin, yhdessä toimimiseen, suvaitsevaisuuteen, rauhoittumiseen ja ympäristönsuojeluun liittyviä sisältöjä. Toiminnassa yhdistyvät tutustumisen ammattitaiteilijoiden teoksiin, pajatyöskentely sekä luokkien yhteisten teosten valmistaminen. Salon kansalaisopisto toimii POLKU-hankkeessa kasvatuksen opetussuunnitelman laatijana ja tukiverkoston kokoajana. Myös suunnitelman laatiminen taiteen perusopetuksen toteuttamisesta koko kaupungin alueelle on yksi tavoitteista. Hankkeeseen kuuluu verkkoalustan kokoaminen, jonka kautta eri puolilla kaupunkia toimivat luokat ja ryhmät luovat kumppanuuksia, ja josta löytyy opettajien työtä tukevaa oppimateriaalia. Lisätietoja Polku-hankkeesta: Elina Välttilä, p , HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN OPETUSTARJONNAN KEHITTÄMINEN SALON JA SOMERON KANSALAISOPISTOISSA 4 Opetus- ja ministeriö on myöntänyt Salon seudun kansalaisopistoille laatu- ja kehittämisrahoitusta projektin toteuttamiseen. Perusajatuksena kehittämishankkeessa on monipuolistaa ja uudistaa mukana olevien opistojen terveyttä edistävää ja hyvinvointia tukevaa opintotarjontaa. Jotta toiminta tavoittaisi uusia asiakkaita ja herättäisi laajempaa kiinnostusta uusissa asiakasryhmissä, perinteisen tarjonnan rinnalle tarvitaan kursseja uusista teemoista, kohdennettuna ja toteutettuna uusin tavoin, tavoitteena terveellisempi elämäntapa yhä useammille, tasapuolisesti, elämäntilanteesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Lisätietoja Salon kansalaisopiston osalta Riitta Honkanen, p , ja Someron kansalaisopiston osalta Riitta Ryhtä, p ,

7 SPORTTI- JA KULTTUURIPASSIN KÄYTTÖ SALON KAN- SALAISOPISTON KURSSIMAKSUISSA Jos käytössäsi on SporttiPassi tai KulttuuriPassi, voit maksaa sillä osallistumisesi Salon kansalaisopiston kursseille. Lue seuraavat ohjeet tarkasti, jotta tiedät kuinka menetellä! Kurssimaksun maksaminen SporttiPassilla tai KulttuuriPassilla on mahdollista vain Internetilmoittautumisen yhteydesssä. Kurssimaksun maksaminen sillä jälkikäteen ei ole mahdollista. Myöskään puhelimitse ilmoittautuessasi passia ei voi siis käyttää. Ilmoittaudu internetin kautta kursseille sivun 3 ohjeen mukaisesti. Kun olet kirjoittanut yhteystietosi ja klikannut LÄHETÄ ILMOITTAUTUMINEN -painiketta, niin näet näytölläsi SporttiPassi- tai KulttuuriPassi-kuvakkeen. Klikkaamalla sitä hyppäät uuteen ikkunaan, Sportti- ja Kulttuuripassijärjestelmään. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi ja toimi sivuston antamien ohjeiden mukaisesti. Voit testata maksamista sivulla 3 mainitun INTER- NET-ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU -kurssin avulla. Toimi annetun ohjeen mukaisesti, mutta älä paina maksujärjestelmässä ollessasi lopussa MAKSA-painiketta, sillä silloin suoritus veloitetaan SporttiPassi/Kultturipassi-tililtäsi. SALON KANSALAISOPISTON OPISKELIJAKUNTA RY Opiskelijakunnan kahvio Moision koululla, Uskelankatu 13, on avoinna ma-to klo Tarjolla mm. kahvia, teetä, kaakaota, virvoitusjuomia ja kahvileipää. Lehmijärven rannalla, aivan kaupungin uimarannan vieressä osoitteessa Lehmirannantie 118, sijaitsee opiskelijakunnan kesäkoti Rantapirtti. Sen sauna on lämpimänä keskiviikkoisin noin klo opiskelijakunnan jäsenille seuralaisineen kesä-syyskuun aikana. Tervetuloa nauttimaan makoisista löylyistä Rantapirtin rauhaan. Kesäkoti Rantapirttiä vuokrataan yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille päivä- ja ilta-aikoina kesäkuukausina. Keskiviikkoillat on varattu opiskelijakunnan omaan käyttöön. Rantapirtin varauksia hoitaa Aarno Jokinen, p Varauksia kesäkaudelle 2011 otetaan vastaan alkaen. Opiskelijakunta: Pj. Marja-Leena Virtanen p Sihteeri Elvi Vettenranta p Rahastonhoit. Tuula Vuori p Rantapirtti: Isäntä John Kallonen p Varaisäntä Jarmo Heimonen p Huom! Opiskelijakunta järjestää matkan Suomen Kädentaidot -messuille Tampereelle Tarkemmat tiedot löydät klikkaamalla kansalaisopiston nettisivujen Opiskelijakunta-linkkiä. Lähde mukaan! 5

8 AVOIN YLIOPISTO-OPETUS 6 Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin. Avoimessa yliopistossa voi opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opintoja voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Tarjolla on laaja ja monipuolinen valikoima eri oppiaineiden perusopintoja. Monissa aineissa opiskelua on mahdollista jatkaa aineopintoihin. Lisäksi tarjolla on kieli- ja viestintäkursseja. Joustavat opetusmuodot ja suoritustavat on sovellettu aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopiviksi. Salon ja Someron kansalaisopistot ovat viime vuosina valmistelleet yhteistyössä Turun ja Helsingin yliopistojen kanssa alueelle yhteisen kolmen vuoden ajanjaksolla toteutettavan avoimen yliopiston ohjelman. Avoimen yliopiston oppiainetarjonta on aina uuden lukukauden alkaessa tiedossa kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa useassa oppiaineessa suuri osa alempaan yliopistotutkintoon kuuluvista opinnoista. Tarjontaan kuuluu sekä perusopintoja että aineopintoja ja myös tutkintoon vaadittavia yleisopintoja (kieli- ja viestintäopinnot). Avoimen yliopiston opintotarjonnan esittäminen kolmen vuoden aikajänteellä on tarpeen, jotta tutkintoa havitteleva voisi suunnitella aineyhdistelmänsä ja opinto-ohjelmansa etukäteen riittävällä pitkäjänteisyydellä. Avoimen yliopiston kolmen vuoden ohjelma on kuitenkin aina vain suuntaa-antava. Perusopinnot saattavat joskus peruuntua kysynnän puutteessa. Aineopinnot voivat toteutua vain edellyttäen, että perusopinnot toteutuvat. Aineopintojen alkamiseksi niihin tulee kohdistua kysyntää niin paljon, että voidaan odottaa sen riittävän opintojen toteuttamiseen loppuun saakka. Ohjelmaa valmistellaan jatkuvasti, joten peruuntuvien tilalle tulee myös uusia opintopolkuja. Oppiainevalikoimaa tullaan jatkossa monipuolistamaan sisällyttäen siihen mm. eri taiteenalojen yliopistotasoista opetusta, aiempaa enemmän osia eri oppiaineista sekä oppisisältöjen räätälöintejä alueellisten tai paikallisten tarpeiden suuntaan. Osa kansalaisopistojen asiakkaista on jo oivaltanut asiakaspalautteen merkityksen avoimen yliopiston tarjonnan kehittämisessä ja esittänyt opistolle toiveitaan avoimen yliopiston tulevasta toiminnasta. Näin menetellen kaikilla opistojen toimialueiden asukkailla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa alueella järjestettävän avoimen yliopiston tarjontaan. Pyrimme aktiiviseen keskusteluun alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin: Salon tarjonta kurssisihteeri Riitta Honkanen puh , rehtori Jukka Tamminen puh , apulaisrehtori Kari Koivunen puh , Someron tarjonta kurssisihteeri Riitta Ryhtä puh , OHJEITA AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJALLE ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE Avoimen yliopiston opiskelija ilmoittautuu opiskelijaksi sekä kansalaisopistoon että kyseisistä opinnoista vastaavaan yliopistoon. Ilmoittautuminen kansalaisopistoon tapahtuu ilmoittautumalla kurssille ennakkoon joko internetissä tai puhelimitse (ks. ohjeet sivulla 3) sekä täyttämällä paperinen ilmoittautumislomake kurssin alkaessa. Yliopiston avoimeen opetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti täyttämällä yliopiston ilmoittautumislomake samassa yhteydessä kuin kansalaisopiston lomake täytetään. Yliopistoon ilmoittautumisen voi tehdä myös ko. yliopiston nettisivuilla, postitse tai sähköpostitse. Lisätietoja ilmoittautumisesta avoimeen yliopistoon löydät seuraavilta sivuilta: Turun yliopisto: Helsingin yliopisto: https://www.avoin.helsinki.fi/rek.asp. Jos opiskelija haluaa peruuttaa osallistumisensa avoimen yliopiston opintoihin, tästä pitää ilmoittaa kirjallisesti sekä kansalaisopistoon että avoimen yliopiston toimistoon ko. yliopistossa. Jollei peruuttamista tapahdu, kurssi laskutetaan normaalisti. OSALLISTUMINEN TENTTIIN Tenttiin tulee aina ilmoittautua, myös oppiaineen tai osion ensimmäiseen tenttiin. Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostiviesti tai soittamalla opiston toimistoon puh tai puh Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja oppiaineen osio sekä tenttijän nimi. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen tenttitilaisuutta klo 15. Jos et pääse osallistumaan tenttiin, johon olet ilmoittautunut, ole hyvä ja peruuta ilmoittautumisesi opiston toimistoon jompaankumpaan em. puhelinnumeroista tai sähköpostiosoitteista. Peruuttamatta jäänyt tentti laskutetaan aina. Ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opistolla tiedettäisiin, minkä oppiaineiden kysymyksiä tenttitilaisuudessa tarvitaan ja kuinka suuri määrä osallistujia on tulossa tenttiin. Ilmoittautumatta tenttitilaisuuteen tulevat eivät voi osallistua tenttiin. Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan osion tenttiin kolmesti. Kurssimaksuun sisältyy yksi tentti. Seuraavat kerrat ovat maksullisia, 12 euroa/tentti. Uusintatentit suoritetaan opiston yleisinä tenttipäivinä. Opiston tenttitilaisuuksiin voi osallistua erikseen niin sovittaessa myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tenttimaksu on tällöin 30. LUKUVUODEN TENTTITILAISUUDET Kansalaisopiston tentit pidetään yleensä yleisinä tenttipäivinä klo Lukuvuoden tenttipäivinä ovat seuraavat keskiviikot: syyslukukausi: 22.9., , , kevätlukukausi: 19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 18.5., Salon tentit järjestetään kansalaisopistolla, osoitteessa Uskelankatu 13. Somerolla tenttipaikkana on Kiiruun koulu, osoitteessa Kiiruuntie 4. Tentistä saa poistua aikaisintaan klo Lisäohjeita annetaan tenttitilaisuuden alussa.

9 AVOIMEN YLIOPISTON TARJONTA TY HY Turun yliopisto Helsingin yliopisto sl syyslukukausi, kl kevätlukukausi HUMANISTISET OPINNOT Suomen historia, perusopinnot (25 op, TY) Salo sl 2010 kl 2011 Taidehistoria, perusopinnot (25 op, TY) Salo sl 2010 kl 2011 Luova kirjoittaminen, aineopinnot (35 op, TY) Salo sl 2010 kl 2011 sl 2011 kl 2012 Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot (25 op, TY) Salo sl 2012 kl 2013 Maisemantutkimuksen perusopinnot(25 op, TY) Salo sl 2010 kl 2011 KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT Kasvatustiede, perusopinnot (25 op, TY) Somero sl 2010 kl 2011 Kasvatustiede, perusopinnot (25 op, TY) Salo sl 2011 kl 2012 Erityispedagogiikka, perusopinnot (25 op, TY) Salo sl 2010 kl 2011 Erityispedagogiikka, perusopinnot (25 op, TY) Somero sl 2011 kl 2012 Erityispedagogiikka, aineopinnot (35 op, TY) Salo & Somero sl 2011 kl 2012 sl 2012 Terveystieto, aineopinnot (35 op, TY) Salo sl 2010 kl 2011 sl 2011 YHTEISKUNTATIETEELLISET OPINNOT Psykologia, perusopinnot (25 op, TY) Salo sl 2010 kl 2011 Psykologia, aineopinnot (35 op, TY) Salo sl 2011 kl 2012 sl 2012 Sosiaalityön perusopinnot (25 op, HY) Salo sl 2011 kl 2012 LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEELLISET OPINNOT Hoitotiede, perusopinnot (25 op, TY), Salo sl 2010 kl 2011 Lääketieteen perusteet/tuki- ja liikuntaelimistö (5 op, TY) Somero sl 2010 Lääketieteen perusteet/mielenterveys (5 op, TY) Somero kl 2011 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT Tietojenkäsittelytiede, perusopinnot (25 op, TY) Salo sl 2010 kl 2011 sl 2011 Tietojenkäsittelytiede, perusopinnot (25 op, TY) Salo sl 2012 kl 2013 OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT Johdatus oikeustieteeseen (5 op, TY) Salo sl 2010 Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op, TY) Salo sl 2011 Ympäristöoikeus (7 op, TY) Salo kl 2012 Rikosoikeus (8 op, TY) Salo sl 2012 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Englannin tekstinymmärtäminen (4 op, TY) Salo sl 2010 kl 2011 Puheviestinnän perusteet (TY, 2 op) Salo kl 2011 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (2 op, TY) Salo sl 2011 English Communication Skills (2 op, TY) Salo kl 2012 Espanjan perusteet (TY) Salo sl 2012 kl 2013 aiemmin alkaneet, syyskaudella 2010 jatkuvat opinnot Syyskaudella 2010 alkavat opinnot osa opintokokonaisuudesta on ollut aiemmin, osa kevätkaudella

10 Ilmoittautuminen alkaen. AVOIMEN YLIOPISTON OPETUS LUKUVUONNA HUMANISTISET OPINNOT 1.1. HISTORIA-AINEET JA MAISEMANTUTKIMUS Avoimen yliopiston Suomen historian perusopintoja on voinut suorittaa Salon seudulla kevätkaudesta 2008 alkaen. Katso opiston nettisivuilta tähänastiset kurssit ja niiden korvaavuus Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisissa Suomen historian perusopinnoissa osoitteesta PÄHKINÄSAAREN RAUHASTA PA- RIISIN RAUHAAN - Suomen alueella käydyt sodat ja niiden vaikutus maan yhteiskunnallisiin oloihin , 28 oppituntia Moision koulu, luentosali, Salon keskusta ti FT, prof. Kirsi Vainio-Korhonen, FK Kari Alifrosti, FL Hannu Kujanen ja FL Veikko Laakso Kurssimaksu 35 ; avoimen yliopiston opiskelijoille 55 ja lisäksi avoimen yliopiston maksu 20 / kurssi tai 60 koko perusopintojen kokonaisuus. Luentosarja esittelee nykyisen Suomen alueella käydyt sodat keskiajalta jatkosotaan. Näkökulma vaihtelee ajanjaksosta ja luennoijasta riippuen. Kurssin voi käyttää myös avoimen yliopiston suorituksena Suomen historian perusopinnoissa. Kurssi korvaa opinnoista kohdan P6 Sodat Suomen vaiheissa. Laajuus on 3 opintopistettä. Suoritustapana on luentopäiväkirja. Päiväkirjan palautus opiston toimistoon viimeistään klo 12. Ilmoittautuminen Internetissä ma klo 16 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh Ilmoittautumisaika päättyy 7.9. klo klo Päin pakanamaita. Pähkinäsaaren rauha vuonna 1323 oli ensimmäinen rauha idän ja lännen kirkkokuntien välillä Pohjolassa. Kari Alifrosti klo Suomi osaksi Ruotsin kansallisvaltiota. Pähkinäsaaren ikuisen rauhan rajakiistat vuoden 1557 Moskovan rauhansopimukseen. Hannu Kujanen klo Niin itki moni huokaillen. Täyssinän rauha vuonna 1595 lopetti uuvuttavan 25-vuotisen sodan, mutta jätti perinnökseen katkeran sisällissodan, nuijasodan. Kari Alifrosti Kurssipaikkojen osoitteisto s klo Kohti itää ja Baltiaa. Ruotsin laajeneminen Pohjolan suurvallaksi alkaa. Hannu Kujanen klo Idän karhu käy vieraisilla. Pitkä sotien kausi päättyi Pohjan sotaan, joka lopetti Ruotsin suurvalta-ajan. Hannu Kujanen klo Suomi sittenkin irti Ruotsista? Venäjän kiinnostus Suomen maa-alueeseen ei laannu. Pikkuvihan päätteeksi 1743 Venäjän vastainen raja piirretään yhä lännemmäksi Kymijokeen ja Saimaan halki. Kirsi Vainio-Korhonen klo Anjalan liitto ja Kustaan sota. Kustaa III:n revanssiyritys Venäjästä päättyy Värälän rauhaan Uuden sodan uhka ei kuitenkaan väisty. Kirsi Vainio- Korhonen klo Idän ja lännen välissä. Suomen valtioyhteys Ruotsiin katkeaa Suomen sotaan ja Haminan rauhaan Kirsi Vainio-Korhonen klo Autonomisesta rauhasta kansalliseen murhenäytelmään ja maan itsenäistymiseen. Erityisasema Venäjän yhteydessä tarjosi suomalaisille pitkän, suotuisan rauhanjakson, joka päättyi suureen poliittiseen myllerrykseen: sisällissotaan ja Tarton rauhassa 1920 sinetöityyn maan itsenäistymiseen. Veikko Laakso klo Pelottava, jännittävä, tuskastuttava sota - Talvisodan ja Jatkosodan kokeminen Varsinais- Suomen arkielämässä. Pitkäksi venyvä toinen maailmansota merkitsi epävarmuutta, odottamista ja tiedon puutetta. Kari Alifrosti.

11 Ohjeet internetissä ilmoittautumiseen löydät sivulta TAIDEHISTORIAN PERUSOPINNOT , 39 oppituntia ja , 6 oppituntia Moision koulu ti Tuutori TaM Jaana Houessou syyskauden 2011 ohjelma ilmoitetaan myöhemmin Kurssimaksu 50 / lukukausi ja yliopiston maksu 220 Taidehistorian 25 op:n laajuiset perusopinnot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Taidehistorian perusopinnoissa opiskellaan maailman taiteen, Suomen ja lähialueiden taiteen vaiheiden, keskeisten teosten ja taiteilijoiden perustuntemus esihistoriasta nykypäivään. Lisäksi tutustutaan taidehistorian historiaan, perinteisiin tutkimusmenetelmiin, uusiin lähestymistapoihin ja alan peruskäsitteisiin. Opinnot koostuvat opintoryhmäkokoontumisista, tutustumiskäynneistä, itsenäisestä työskentelystä ja etäopetuksesta (esim. puhelin/verkkovideo). Opintojen kesto on 3 lukukautta; viimeinen opintojakso toteutetaan syyskaudella Ilmoittautuminen Internetissä ma klo 16 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh Tarkempia tietoja opinnoista ks. www. salonkansalaisopisto.fi tai -> Tiedot oppiaineittain -> Oppiaineen nimi. Lukuvuonna Salon kansalaisopistossa toteutettiin luentosarja Suomen ja lähialueiden taidehistoria (5 op). Luentosarjan suoritus korvaa taidehistorian perusopintojen vastaavan opintojakson. Perusopintojen kurssimaksu on luentosarjan suorittaneille avoimen yliopiston maksun osalta 200 ja kansalaisopiston maksun osalta MAISEMANTUTKIMUKSEN PERUS- OPINNOT Moision koulu, luokka 106 Kurssimaksu 130 / lukukausi ja yliopiston maksu 220 Maisemantutkimuksen 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Porin yksikön kanssa. Kyseessä on humanistinen oppiaine, joka tarkastelee maisemaa sen ympäristösuhteen osana ja merkityksenantoprosessin tuloksena. Humanistisuuden ohella oppiainetta luonnehtii monitieteinen näkökulma maisemaan. Kolmas keskeinen lähtökohta on tutkimustiedon soveltaminen käytännön tehtäviin. Maisemantutkimuksen oppiaineella on yhtymäkohtia moniin muihin humanistisiin tieteenaloihin sekä maantieteeseen. Sen tutkimusalue ulottuu ajallisesti esihistoriasta nykyhetkeen ja voi painottua fyysiseen ympäristöön, maiseman esittämiseen tai yksilölliseen ja kollektiiviseen paikkakokemukseen sekä tilaa muovaaviin käytäntöihin. Maisemantutkimus luo edellytyksiä työskentelyyn mm. ympäristö- ja alan tehtävissä sekä vapaaehtoissektorilla. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Tarkempia tietoja opinnoista ks. tai -> Tiedot oppiaineittain -> Oppiaineen nimi. Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista, joita voi suorittaa myös erikseen tai ilman aikomusta suorittaa niitä avoimen yliopiston opintoina: Johdanto maisemantutkimukseen (4 op) Suomalainen maisema (6 op) Maiseman esittäminen ja tulkinta - maiseman visuaaliset esittämistavat (2 op) Maisemantutkimuksen lähteet - kartat ja ympärisön havainnointi maisemantutkimuksessa (3 op) Maisemantutkimuksen lähteet - kuvalähteet (2 op) Maisemantutkimuksen kenttätyö ja paikkatiedon käsittely - geoinformatiikka (3 op) Maisemantutkimuksen kenttätyö ja paikkatiedon käsittely - kenttäkurssi (3 op) Ilmoittautuminen Internetissä ma klo 16 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh

12 Ilmoittautuminen alkaen LUOVAN KIRJOITTAMISEN AINEOPINNOT Salon kansalaisopistossa on toteutettu kahteen kertaan Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset luovan kirjoittamisen perusopinnot sillä ajatuksella, että saadaan riittävän suuri joukko avoimen yliopiston opiskelijoita suorittamaan oppiaineen aineopintoja. Nämä käynnistyvät tällä syyskaudella. 35 opintopisteen laajuisten aineopintojen toteutus tulee olemaan seuraavanlainen: Proosan kirjoittaminen II 5 op syyskausi 2010 Tietokirjoittaminen II 5 op syyskausi 2010 kevätkausi 2011 Draaman kirjoittaminen II 5 op kevätkausi 2011 Lyriikan kirjoittaminen II 5 op syyskausi 2011 Kirjoittamisen erityisalat 8 op (päätetään opintoryhmän toiveet huomioiden) syyskausi 2011 kevätkausi 2012 Seminaari 7 op syyskausi 2011 kevätkausi 2012 Aikataulu on suuntaa-antava, ja opisto pidättää itselleen oikeuden muuttaa sitä. Kurssitietoja löydät myös nettisivuilta tai -> Tiedot oppiaineittain -> Oppiaineen nimi. Alkavan syyskauden kurssit ovat seuraavat: PROOSAN KIRJOITTAMINEN II , 24 oppituntia Moision koulu, luokka 106 ke FM Piia Ukura Kurssimaksu 65 ; lisäksi avoimen yliopiston kurssimaksu, joka on 20 / kurssi tai 120 koko aineopintojen kokonaisuus. Enintään 20 opiskelijaa Jatkokurssi luovan kirjoittamisen perusopintojen proosan kirjoittamiskurssille. Käsitellään novellin lajihistorian erityiskysymyksiä ja perehdytään lyhytmuotoisen kertovan kirjallisuuden eri alalajien tyylillisiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin. Harjoitustöinä kirjoitetaan mm. tyylillisiä mukaelmia ja parodioita erilaisista pohjateksteistä.. Kurssi on kaikille avoin. Sille voi osallistua myös ilman aikomusta suorittaa sitä avoimen yliopiston opintoina. Tällöin ei makseta avoimen yliopiston maksua. Opetusmuoto: Luentoja, harjoitustehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä. Laajuus 5 op. Suoritustapa: harjoitukset. Perusopintojen on oltava suoritettuna, jos osallistuja haluaa suorittaa aineopinnot avoimen yliopiston opintoina. Toisaalta avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla opintoihin, jos tulijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja. Ilmoittautuminen Internetissä ma klo 16 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh TIETOKIRJOITTAMINEN II , 12 oppituntia , 12 oppituntia Moision koulu, luokka 106 ke FM Piia Ukura Kurssimaksu 65 ; lisäksi avoimen yliopiston kurssimaksu, joka on 20 / kurssi tai 120 koko aineopintojen kokonaisuus. Enintään 20 opiskelijaa Jatkokurssi luovan kirjoittamisen perusopintojen tietokirjoittaminen -kurssille. Tutustutaan luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla journalistisen kirjoittamisen eri muotoihin ja niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen. Kurssi on kaikille avoin. Sille voi osallistua myös ilman aikomusta suorittaa sitä avoimen yliopiston opintoina. Tällöin ei makseta avoimen yliopiston maksua. Luentoja, harjoitustehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä. Laajuus 5 op. Suoritustapa: harjoitukset. Perusopintojen on oltava suoritettuna, jos osallistuja haluaa suorittaa aineopinnot avoimen yliopiston opintoina. Toisaalta avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla opintoihin, jos tulijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja. Ilmoittautuminen Internetissä ma klo 16 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh

13 Ohjeet internetissä ilmoittautumiseen löydät sivulta KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT KASVATUSTIETEEN PERUSOPIN- NOT Somero , 27 oppituntia , 18 oppituntia Kiiruun koulu, lk 46, Kiiruuntie 4, Somero to Tuutori KM Jaana Nyström Kurssimaksu 82, Turun yliopiston opintomaksu on 220 Kasvatustieteen 25 op:n laajuiset perusopinnot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Keskeisiä aihealueita opinnoissa ovat ihmisen kasvu ja kehitys sekä kasvatus ja opetus. Monimuoto-opintoihin sisältyy Somerolla järjestettäviä opintoryhmäkokoontumisia ja muutama Turussa järjestettävä luento. Opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Lisätietoja Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua p. (02) tai internetissä ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUS- OPINNOT Salo , 27 oppituntia ,18 oppituntia Moision koulu, luokka 107 to Tuutori KM Elina Kivelä Kurssimaksu 50 / lukukausi ja avoimen yliopiston maksu 220 Erityispedagogiikan 25 opintopisteen laajuiset opinnot ovat Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö tai em. alalle aikovat. Opinnot toteutetaan monimuotoopintoina. Lisätietoja tai -> Tiedot oppiaineittain -> Oppiaineen nimi. Ilmoittautuminen internetissä ke klo 17 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh Ilmoittautumisaika päättyy 2.9. klo TERVEYSTIEDON AINEOPINNOT Salo , 27 oppituntia , 9 oppituntia Moision koulu, luokka 107 ti Tuutori TtM Pirjo Parviainen Kurssimaksu 50 / lukukausi ja avoimen yliopiston maksu 330 Enintään 22 opiskelijaa Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta; laajuus on 35 opintopistettä. Terveystiedon opintojen tavoitteena on perehtyä terveystietoon koulun oppiaineena sekä terveyden edistämiseen laajempana ilmiönä. Opinnoissa perehdytään lapsen terveyteen ja kehitykseen, kouluympäristöön ja sen sidosryhmien yhteistyöhön terveyden edistämisen näkökulmasta sekä mietitään terveystiedon opettamiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Opettajille terveystiedon aineopintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden hankkia pätevyyden toimia terveystiedon opettajana peruskoulussa ja lukiossa. V mennessä kaikilta terveystiedon opettajilta vaaditaan aineenopettajan pätevyys, mikä edellyttää terveystiedon perus- ja aineopintojen suorittamista. Edellytyksenä aineopintojen aloittamiselle on hyvin tiedoin suoritetut terveystiedon perusopinnot. Terveystiedon aineopinnot kestävät puolitoista lukuvuotta ja ne järjestetään monimuoto-opintoina yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot koostuvat Turussa järjestettävistä lähiopetuspäivistä ja oppilaitoksessa tuutorin johdolla toteutettavasta opintoryhmätyöskentelystä. Lisätietoja tai -> Tiedot oppiaineittain -> Oppiaineen nimi. Ilmoittautuminen internetissä ke klo 17 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh

14 Ilmoittautuminen alkaen. 3. LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEELLISET OPINNOT LÄÄKETIETEEN PERUSTEET, TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ LAPSESTA VANHUK- SEEN Somero , 12 oppituntia Kiiruun koulu, lk. 21, Kiiruuntie 4, Somero ti Tuutori TtM Liisa Anttila Kurssimaksu 26, Turun yliopiston opintomaksu 60 Turun yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävä 5 op:n laajuinen opintojakso kuuluu Lääketieteen perusteet -opintokokonaisuuteen. Opinnot soveltuvat kaikille lääketieteen ajankohtaisista kysymyksistä, terveydestä ja yleisimmistä sairauksista kiinnostuneille. Opintojaksolla perehdytään tavallisimpiin tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin, niiden ilmenemiseen ja ennaltaehkäisyyn ihmisen elinkaaren eri vaiheissa. Opetus toteutetaan verkon kautta välitettävinä asiantuntijaluentoina. Luennoille voi osallistua Somerolla pidettävissä opintoryhmäkokoontumisissa. Lisätietoja Someron kansalaisopiston internetsivuilla osoitteessa Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua p. (02) tai internetissä HOITOTIETEEN PERUSOPINNOT Salo , 36 oppituntia , 36 oppituntia Moision koulu, luokka 107 ma Tuutori TtM Pirjo Parviainen Kurssimaksu 50 / lukukausi ja avoimen yliopiston maksu 220 Enintään 22 opiskelijaa Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Hoitotieteen perusopinnoissa perehdytään hoidon ja hoitotieteen filosofian perusteisiin ja ongelmiin. Lisäksi opinnoissa tarkastellaan hoitotieteen kehitystä ja asemaa tieteiden joukossa, tietoperustaa ja teorianmuodostusta. Opinnoissa tutustutaan myös tieteelliseen ajatteluun, hoitotieteellisen tutkimuksen teon perusteisiin ja tutkimisprosessin etenemisvaiheisiin. Opinnot soveltuvat erityisesti terveysalalla työskenteleville tai alalle aikoville. Lisätietoja tai -> Tiedot oppiaineittain -> Oppiaineen nimi. Ilmoittautuminen internetissä ke klo 17 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh YHTEISKUNTATIETEELLISET OPINNOT PSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT , 21 oppituntia , 39 oppituntia Salon lukio, Salon keskusta ti Tuutorina FM Saija Hongisto Kurssimaksu 50 / lukukausi ja avoimen yliopiston maksu 220 Enintään 22 opiskelijaa Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuskohteina ovat mm. ihmisen muisti, tunteet ja sosiaalinen vuorovaikutus. Perusopintojen tavoitteena on tarjota yleistiedot psykologiasta tieteenä ja ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä näiden tutkimuksesta. Opinnot soveltuvat opetus-, terveys-, sosiaali- ja palvelualoilla työskenteleville sekä yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille kiinnostuneille. Tenttitilaisuudet järjestetään kansalaisopistolla. Lisätietoja tai -> Tiedot oppiaineittain -> Oppiaineen nimi. Ilmoittautuminen internetissä ke klo 17 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh

15 Ohjeet internetissä ilmoittautumiseen löydät sivulta MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN PERUSOPINNOT , 42 oppituntia , 54 oppituntia Moision koulu, luokka 109 to FM Kari Koivunen Kurssimaksu 50 / lukukausi ja avoimen yliopiston maksu 220 Enintään 25 opiskelijaa Turun avoimen yliopiston tarjoamat tietojenkäsittelytieteen opinnot (25 opintopistettä) antavat opiskelijalle yleiskuvan tietojenkäsittelyn eri osa-alueista sekä tieteenalan keskeisistä asioista ja käsitteistä. Tavoitteena on pe- rehdyttää opiskelija algoritmiseen ajatteluun, ohjelmointiin, tietokonelaitteistoon ja sen toimintaan, tietokoneen hyväksikäyttöön sekä tietojärjestelmien mallintamiseen ja analysointiin. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Opintojen kesto on kolme lukukautta. Opinnoista tarkemmin osoitteessa tai -> Tiedot oppiaineittain -> Oppiaineen nimi. Ilmoittautuminen internetissä ke internetissä klo 16 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN , 20 oppituntia Moision koulu, luokka 208 ma ke OTK Inga Koskinen Kurssimaksu 75 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Enintään 25 opiskelijaa Kokoontumiskerrat ovat ma 20.9., ma 27.9., ma 4.10., ke ja ke tuntia lähiopetusta ja 10 tuntia verkkotyöskentelyä. Muiden oikeustieteen opintojaksojen suorittaminen avoimessa yliopistossa edellyttää tämän kurssin suorittamista. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä, luentoopetusta, verkkotyöskentelyä. Opintojen laajuus on 5 opintopistettä. Suorittaminen: osallistuminen luennoille ja verkkotyöskentelyyn, luentomateriaalit, kirjallisuus ja säädökset sekä kuulustelu. Tentit ovat , , Lisätietoja fi tai -> Tiedot paikkakunnittain -> Salo -> Oikeustiede. Ilmoittautuminen ma klo 16 alkaen internetissä tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh Ilmoittautumisaika päättyy ma klo KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT ENGLANNIN TEKSTINYMMÄRTÄMI- NEN , 24 oppituntia , 26 oppituntia Moision koulu, luokka 203, Salon keskusta ti la 9-16, 9-15 FM Kirsi-Maria Ermala Kurssimaksu 48 sekä avoimen yliopiston maksu 20 4 opintopisteen laajuisella englannin tekstinymmärtämisen kurssilla opetetaan kielen lisäksi lukutekniikkaa sekä akateemisen esitystavan lukustrategioita. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen englanninkielisen tekstin ymmärtämisen taito, että hän pystyy lukemaan tällä kielellä laadittua yleisluonteista asiatekstiä ja erityisesti oman alansa tieteellistä tekstiä. Opintojen tarkoituksena on helpottaa englanninkielisten oppikirjojen lukemista ja antaa valmiuksia jatkuvaan tiedonhankin- taan ammatissa toimiessa. Kurssi sopii kaikille, joilla on edeltävinä opintoina lukion englannin opinnot tai vastaavat tiedot. Kurssi vastaa Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellisen sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista kieltenopetusta. Suorituksen voi hyväksyttää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Kurssille voi myös osallistua vahvistaakseen kielitaitoa näillä osa-alueilla ilman opintopistetavoitetta. Kokoontumiskerrat syksyllä tiistaisin 7.9., 21.9., , , 9.11., klo 17-20, lk 203. Kevään kokoontumiset lauantaisin ja klo 9-16 sekä klo 9-15, lk 103. Viimeisen kerran aikana pidetään tentti. Lauantain kokoontumisiin kannattaa ottaa eväät mukaan. Lisätietoja tai -> Tiedot oppiaineittain -> Englanti -> Kurssin nimi. Ilmoittautuminen ti internetissä klo 18 alkaen tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimistoaikana numeroon

16 Ilmoittautuminen kursseille alkaen. SALON KANSALAISOPISTO Opisto on Salon kaupungin omistama vapaata sivistystyötä ja taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos, jonka toimialueena on Salon kaupunki. 14 YHTEYSTIEDOT Hallintotilat sekä toimistopalvelut ovat Salossa, Moision koulun yhteydessä sijaitsevassa päätoimipisteessämme. Toimistopalveluita tarjotaan myös Halikossa, Halikon lukion yhteydessä. SALO Uskelankatu 13, Salo puh , fax Toimisto avoinna syys- ja kevättyökausien aikana ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-14 sekä muulloin ma-pe klo HALIKKO Kuruntie 30, Halikko puh Toimisto avoinna syys- ja kevättyökausien aikana ma klo 9-17, ti-to klo ja pe klo 9-14 PERUSTIETOA OPETUKSESTA KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN Jokaiselle kurssille on määrätty hetki, josta lähtien sille voi ilmoittautua. Opiskelupaikka kurssille varataan Internetin kautta tai puhelimitse. Ilmoittautumisjärjestelmään pääsee kotisivujemme fi kautta. Ilmoittautumisohjeet löytyvät tästä oppaasta sivulta 3. Internetin kautta ilmoittautuminen on nopeampaa kuin puhelimitse. Suosittujen kurssien paikat täyttyvät hetkessä! Kurssipaikkaa ei voi varata tulemalla toimistoon ilmoittautumisaikana. Olemme tällöin sidottuina puhelinilmoittautumisten vastaanottoon. Myöskään sähköpostitse, faksilla, tekstiviestillä tai puhelinvastaajaviestillä ei voi ilmoittautua. Kursseille voi ilmoittautua myös annetun ilmoittaututumisajan jälkeen. Internetin kautta ilmoittautuminen onnistuu ympäri vuorokauden. Annetun ilmoittautumisajan jälkeen voi puhelimitse ilmoittautua Salon toimistoon sen aukioloaikoina ma-to klo 9-17 sekä pe klo 9-14 puh Jos kurssi on jo käynnistynyt, voi toimistosta tiedustella onko siihen mahdollista päästä vielä mukaan. PERUUTUKSESTA, ESTEESTÄ JA KESKEYTTÄ- MISESTÄ ILMOITTAMINEN Kurssipaikan varaus vahvistetaan kurssin alussa täyttämällä ja allekirjoittamalla ilmoittautumislomake. Huomaa, että allekirjoitetun lomakkeen antaminen opettajalle tai toimistoon johtaa aina kurssimaksun laskuttamiseen ellet ajoissa peru osallistumistasi. Jos olet varannut kurssipaikan etkä kuitenkaan pääse osallistumaan sille, ole hyvä ja ilmoita tästä opiston toimistoon välittömästi. Näin varmistetaan kurssille varalla olevien opiskelijoiden osallistumismahdollisuus. Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä, kansalaisopisto ei valvo kurssin aikana tapaamisten läsnäololistoja. HENKILÖKUNTA Rehtori Jukka Tamminen (vuorotteluvapaalla ) Puhelin: Sähköposti: Apulaisrehtori Kari Koivunen (vs rehtori ) Puhelin: Sähköposti: Kieltenopettaja Leena Karimäki-Niemi Puhelin: Sähköposti: Kieltenopettaja Anne Pajunen Puhelin Sähköposti: Kuvataideaineiden suunnittelijaopettaja Jaana Houessou (vs apulaisrehtori ) Puhelin: Sähköposti: Jos olet varannut kurssipaikan etkä pääse mukaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla, ole hyvä ja ilmoita siitä opiston toimistoon. Mikäli alkamassa olevan opintoryhmän koko on lähellä ryhmän minimikokoa, poisjääminen ilmoittamatta saattaa johtaa kurssin peruuntumiseen. Pitkille, seitsemän tai useamman kokoontumiskerran kursseille voit käydä maksutta tutustumassa yhden kerran. Jos päätät olla osallistumatta em. kurssille, tästä on ilmoitettava opiston toimistoon ennen seuraavaa kokoontumiskertaa. Lyhyt- ja erikoiskurssit tunnistat vieressä olevasta merkistä. Näiden kurssien ilmoittautumisajan päättyminen on aina ilmoitettu kurssitiedoissa (ilmoittautuminen viimeistään tiettynä päivänä). Lyhyt- ja erikoiskursseille osallistuminen tulee perua viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Tämän jälkeen peruuttaneilta peritään puolet kurssimaksusta. Niiltä, jotka eivät peru ilmoittautumista lainkaan tai tekevät sen kurssin alkamisen jälkeen, peritään koko kurssimaksu. KURSSIMAKSU Tässä oppaassa ja kotisivuillamme mainitaan jokaisen kurssin kohdalla sen kurssimaksu. Kurssi hinnoitellaan sen tuntimäärän perusteella. Mainittuun hintaan sisältyy myös toimistomaksu, joka on samansuuruinen kurssin tuntimäärästä riippumatta. Työttömät, eläkeläiset ja maahanmuuttajat saavat perustoiminnan kurssimaksuista 30 prosentin alennuksen. Taiteen perusopetuksen osalta alennus koskee opetukseen osallistuvien alaikäisten vanhempia, mikäli he tai toinen heistä on työttömänä, eläkkeellä tai maahanmuuttaja. Alennus on samansuuruinen riippumatta siitä, ovatko molemmat vai vain toinen vanhemmista alennuksen piirissä. Jos haluat käyttää kurssin maksamiseen SporttiPassia tai KultturiPassia, kurssille voi ilmoittautua vain netti-ilmoittautumisen kautta. Tarkemmat ohjeet näiden passien käytöstä löydät sivulta 5. Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta takaisin. Koska kurssimaksun maksaminen on samalla opiskelupaikan lunastus, maksuja ei hyvitetä mahdollisen opintojen kes- Internet-ilmoittautuminen on aina puhelinilmoittautumista nopeampaa. Älä turhaan jonota puhelimessa!

17 Ohjeet Internet-ilmoittautumiseen sivulla 3. Kuvataideaineiden opettaja Maija Tanhua Puhelin: Sähköposti : Kuvataideaineiden opettaja, vs Merja Nissi Puhelin: Sähköposti : Käsityön suunnittelijaopettaja Mirja Rautiainen Puhelin: Sähköposti: Musiikin suunnittelijaopettaja Pekka Laakso Puhelin: Sähköposti: Musiikinopettaja Helena Kangas Puhelin: Sähköposti: Teknisentyön opettaja Jari Vatola Puhelin: Sähköposti: Kurssisihteeri Riitta Honkanen Puhelin: Sähköposti: Avoimen yliopiston yhteyshenkilö Kurssisihteeri Soile Verhola Puhelin: Sähköposti: keytymisen takia. Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muun opiskelussa tarvittavan materiaalin, ellei kurssitiedoissa toisin mainita. Taiteen perusopetusryhmissä materiaalit sisältyvät opintomaksuun. KURSSIMAKSUJEN LASKUTUS Kurssimaksut laskutetaan pääsääntöisesti lukukauden lopulla. Tästä poikkeuksena ovat lyhytkurssit, jotka laskutetaan yleensä kurssin päättymisen jälkeen. Alle 18-vuotiaan opiskelijan ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaa aina huoltaja. Myös yritys tms. organisaatio voi maksaa opiskelijan kurssimaksun. LUKUKAUSI JA LOMAT Syyslukukausi on Syysloma on viikolla 42 eli Talviloma on viikolla 8 eli Lomaviikoilla ei järjestetä opetusta. Virallisina juhlapyhinä ja näiden aattoina klo 17 jälkeen ei järjestetä opetusta. OPISKELUOIKEUS Kansalaisopiston opetustarjonnassa on kursseja kaikenikäisille. Useimmat kurssit on suunnattu lähinnä aikuisille, riippumatta osallistujan iästä tai koulutuspohjasta. Osa kursseista on tarkoitettu vain ikääntyville, työttömille, maahanmuuttajille, lapsille tai jollekin muulle kohderyhmälle. Kurssin nimessä tai kuvauksessa on tällöin maininta kohderyhmästä. KURSSIN VÄHIMMÄISOPISKELIJAMÄÄRÄ Kurssin aloituskoko keskustoissa on 8-12 osallistujaa. Keskustojen ulkopuolella se on pääsääntöisesti 7. Luentosarjojen ja avoimen yliopiston osalta aloitusryhmäkoko on Toimistosihteeri Hilkka Lähdekorpi Puhelin: Sähköposti: Kanslisti Leila Kuosa Puhelin: Sähköposti: Toimistovirkailija Birgitta Jalonen Puhelin: Sähköposti: Toimistotyöntekijä, va Joanna Remes Puhelin: Sähköposti: Iltavahtimestari/Halikko Pertti Kusnetsoff Puhelin: Sähköposti: KANSALAISOPISTON NÄYTTELYT Kansalaisopiston näyttelyt ja niiden ajankohdat ilmoitetaan opistomme nettisivuilla! Opiston viime kevätnäyttely on edelleen nähtävissä nettisivujemme kuvagalleriassa! TODISTUKSET Opiskelija voi pyytää toimistosta todistuksen opiskelustaan. Kuluvan lukuvuoden opiskelutodistuksesta peritään 5 euron, aikaisemmilta lukuvuosilta 10 euron maksu. OPINTONEUVONTA Opintoneuvontaa saa ilmoittautumisen yhteydessä, päätoimisilta opettajilta sekä kurssien opettajilta muulloinkin. VAKUUTUSTURVA Kaikki opiskelijat on vakuutettu opistossa sattuvan tapaturman varalta. HENKILÖREKISTERIT Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta varten. Tiedot koulutustaustasta ja pääasiallisesta toiminnasta kysytään tilastokeskusta varten. MUUTOKSET Kesken lukukauden sovituista uusista kursseista ja muista tapahtumista ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä sekä kotisivuillamme. Tietoja saa myös opiston toimistosta. Kansalaisopisto pidättää itselleen oikeuden opinto-ohjelmassa olevien kurssien tuntimäärien supistamiseen tai lyhytkurssien osalta niiden peruuttamiseen kesken lukukauden, mikäli kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuvien säästötavoitteiden saavuttaminen tätä edellyttää. Tuntimäärien mahdolliset muutokset huomioidaan kurssimaksuissa siten, että maksu määräytyy toteutuvan tuntimäärän mukaisesti. KEVÄTLUKUKAUDELLE JATKUVAT KURSSIT Pitkien, syyskaudella alkavien ja keväälle jatkuvien kurssien tiedoissa näkyvät myös kevätlukukauden kokoontumisajat. 15 Huomasitko kiinnostavan kurssin liian myöhään? Soita toimistoon (puh ) ja kysy ehditkö vielä mukaan!

18 Ilmoittautuminen alkaen. SALON KANSALAISOPISTON KURSSIPAIKKOJEN OSOITTEISTO ENTISTEN KANSALAISOPISTOJEN TOIMINTA-ALUEIDEN MUKAISESTI SALON KESKUSTA Helsingintie 5 (Brass band) Helsingintie Salo Katarineholminkadun tanssitila Katarineholminkatu Salo Laurin koulu Venemestarinkatu Salo Meritalon koulu Anjalankatu Salo Moision koulu Uskelankatu Salo Mäenalan koulu Mäenalantie Salo Ollikkalan koulu Hämeenojankatu Salo Palvelutalo Kauppiaankatu Salo Paunalan seurakuntakoti Sillanpäänkatu Salo Pirita Hämeentie Salo Salohalli Pormestarinkatu Salo Salon kansalaisopisto Uskelankatu Salo Salon lukio Kaherinkatu Salo Salon teatteri Mariankatu Salo Salon uimahalli Urheilupuisto Salo SPR:n kokoustila Paasionkatu Salo Sirkkulan koulu Ylhäistentie Salo Tupurin koulu Taimistokatu Salo Urheilutalo Perniöntie Salo KISKO Kiskohalli Kiskontie 2260 A Kisko Kiskola Kiskontie Kisko Kiskon esikoulu Vilikkalantie Kisko Kiskon kirjasto Vilikkalantie Kisko Kunnantalon alakerta Lääkärintie Kisko Laineranta Pitkäniementie Kisko Toijan koulu Vilikkalantie Kisko MUURLA Muurlan koulu Koulutie Muurla Muurlan opisto Muurlantie Muurla Muurlan päiväkoti Takapellontie Muurla PERTTELI Hiiden koulu Vähähiidentie Pertteli Hähkänän koulu Ketmäentie Salo Inkereen koulu Tortosmäenkuja 1 a Pertteli Kaivolan koulu Passintie Pertteli Vanha kunnantalo Kaivolantie Pertteli SUOMUSJÄRVI Entinen ryhmis Pajutie 1 B Suomusjärvi Suomusjäven koulu Opintie Suomusjärvi Suomusjärven päiväkoti Aronkuja Suomusjärvi Vanha terveystalo Pajutie Suomusjärvi HALIKKO Armfeltin koulu Kuruntie Halikko Halikon lukio Kuruntie Halikko Halikon nuorisoseurantalo Mustamäentie Halikko as Halikon sairaala Märyntie Märynummi Koivulehto Hornintie Halikko Liikuntahallin tanssisali Kuruntie Halikko Marian koulu Kuruntie Halikko Meri-Halikon koulu Kokkilantie Angelniemi Märynummen koulu Vanikkatie Märynummi Tammilehdon palvelukeskus Hornintie Halikko Vartsalan työväentalo Vartsalantie Vartsala Vaskion Pukkila Ruuhikoskentie Vaskio KUUSJOKI Kurkelan koulu Yli-Pässintie Kuusjoki Kuusjoen koulu Ylikulmantie 317 B Kuusjoki Kuusjoen Päivärinne Ylikulmantie Kuusjoki Osuuspankin kerhohuone Yli-Pässintie Kuusjoki PERNIÖ Kirkonkylän koulu Lampolantie Perniö Lupajan punainen koulu Lupajantie Perniö Perniön liikuntahalli Erveläntie Perniö Perniön lukio Lupajantie Perniö Perniön yhteiskoulu Erveläntie Perniö Pyhän Laurin kirkko Lupajantie Perniö Saurun koulu Tammisaarentie Perniö as Teijon koulu Teijontie Teijo Yhteistalo, Ylikulma Aaljoentie Knaapila Ylökylä Ylönkyläntie Ylökylä SÄRKISALO Muurin entinen koulu Särkisalo Särkisalon koulu Pensalontie Särkisalo Särkisalon Seurakuntatalo kirkkopolku Särkisalo KIIKALA Komisuon koulu Suomusjärventie Kiikala Osuuspankin opistotilat Kirkkotie Kiikala Rekijoen koulu Isohiidentie Rekijoki 16 Löydät Salon kansalaisopiston kurssipaikat osoitteineen myös Google Maps -karttapalvelusta! Surffaa ensin kotisivuillemme osoitteeseen ja klikkaa siellä kurssipaikat-linkkiä!

19 Ohjeet internetissä ilmoittautumiseen löydät sivulta 3. IHMINEN JA YHTEISKUNTA HISTORIA, ARKEOLOGIA, PERINNETYÖ, KULTTUURITYÖ Jos kurssin kohdalla ei erikseen ole mainittu, on ilmoittautuminen historian, arkeologian, perinnetyön ja työn kursseille internetissä ma klo 16 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh MUISTOJA MULLAN ALTA - arkeologiaa Varsinais-Suomesta ja muualta Suomesta , 14 oppituntia , 14 oppituntia + retkeily Moision koulu, luentosali, Salon keskusta to Kurssinjohtaja FM Eeva Raike Kurssimaksu 32 Luentosarja esittelee arkeologian tutkimusta sekä uusimpia tutkimustuloksia. Alueellisena painopisteenä on Varsinais-Suomi, osin myös laajemmin Etelä-Suomi. Loppukevään retkeilystä eri maksu. Opisto varaa itselleen oikeuden ohjelmanmuutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman ajoissa opiston nettisivuilla. Kurssin ohjelma: ti FT, prof. Kirsi Vainio-Korhonen, FK Kari Alifrosti, FL Hannu Kujanen ja FL Veikko Laakso Kurssimaksu 35 ; avoimen yliopiston opiskelijoille korkeampi kurssimaksu ja lisäksi avoimen yliopiston maksu, ks. s. 8. Luentosarja esittelee nykyisen Suomen alueella käydyt sodat keskiajalta jatkosotaan. Näkökulma vaihtelee ajanjaksosta ja luennoijasta riippuen. Kurssin voi käyttää myös avoimen yliopiston opintoina Suomen historian perusopinnoissa. Korvaavuudesta ks. lisätietoja avointa yliopistoa käsittelevässä luvussa sivulla 8. Ilmoittautuminen internetissä ma klo 16 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh Ilmoittautumisaika päättyy 7.9. klo 15. Kurssin ohjelma: 9.9. DNA-tutkimus ja arkeologia - lampaiden varhaishistoria Suomessa. FT Auli Tourunen Fotogrametrian käyttö arkeologiassa. Fotogrammetria on kohteiden kolmiulotteista mittaamista kuvien avulla. HuK Juhana Ahlamo luvun sotilasleirit ja niiden tutkimus. HuK Riku Kauhanen Vanhojen karttojen käyttö arkeologisessa inventoinnissa. FM Jouko Pukkila Miekkoja pintaa syvemmältä - säiläkirjoitusmiekat Suomessa nuoremmalla rautakaudella. FM Mikko Moilanen Tekstiilien valmistus ja kauppa keskiajalla arkeologisten ja historiallisten lähteiden mukaan. FM Heini Kirjavainen Forensinen eli oikeustieteellinen arkeologia. HuK. Riku Kauhanen Seilin saaren uusista tutkimuksista. HuK Mikko Helminen d-mallintaminen ja arkeologia. FT Kari Uotila 3.3. Lapinrauniot ja ennustava mallintaminen. FM Wesa Perttola Halikon kirkkomäen kesän 2010 kaivauksista. FM Esa Mikkola Museoviraston meriarkeologian yksikön Vrouw Marian tutkimukset. FM Sallamaria Tikkanen Lappeenrannan Huhtiniemen tutkimukset. FT Anna Wickholm Toukokuu: Retkeily myöhemmin määriteltävälle kohteelle PÄHKINÄSAAREN RAUHASTA PA- RIISIN RAUHAAN - Suomen alueella käydyt sodat ja niiden vaikutus maan yhteiskunnallisiin oloihin , 28 oppituntia Moision koulu, luentosali, Salon keskusta Kurssipaikkojen osoitteisto s klo : Päin pakanamaita. Pähkinäsaaren rauha vuonna 1323 oli ensimmäinen rauha idän ja lännen kirkkokuntien välillä Pohjolassa. Kari Alifrosti klo : Suomi osaksi Ruotsin kansallisvaltiota. Pähkinäsaaren ikuisen rauhan rajakiistat vuoden 1557 Moskovan rauhansopimukseen. Hannu Kujanen klo : Niin itki moni huokaillen. Täyssinän rauha vuonna 1595 lopetti uuvuttavan 25-vuotisen sodan, mutta jätti perinnökseen katkeran sisällissodan, nuijasodan. Kari Alifrosti klo : Kohti itää ja Baltiaa. Ruotsin laajeneminen Pohjolan suurvallaksi alkaa. Hannu Kujanen klo : Idän karhu käy vieraisilla. Pitkä sotien kausi päättyi Pohjan sotaan, joka lopetti Ruotsin suurvalta-ajan. Hannu Kujanen klo 18-20: Suomi sittenkin irti Ruotsista? Venäjän kiinnostus Suomen maa-alueeseen ei laannu. Pikkuvihan päätteeksi 1743 Venäjän vastainen raja piirretään yhä lännemmäksi Kymijokeen ja Saimaan halki. Kirsi Vainio-Korhonen klo 18-20: Anjalan liitto ja Kustaan sota. Kustaa III:n revanssiyritys Venäjästä päättyy Värälän rauhaan Uuden sodan uhka ei kuitenkaan väisty. Kirsi Vainio-Korhonen klo 18-20: Idän ja lännen välissä. Suomen valtioyhteys Ruotsiin katkeaa Suomen sotaan ja Haminan rauhaan Kirsi Vainio-Korhonen klo : Autonomisesta rauhasta kansalliseen murhenäytelmään ja maan itsenäistymiseen. Erityisasema Venäjän yhteydessä tarjosi suomalaisille pitkän, suotuisan rauhanjakson, joka päättyi suureen poliittiseen myllerrykseen: sisällissotaan ja Tarton rauhassa 1920 sinetöityyn maan itsenäistymiseen. Veikko Laakso klo : Pelottava, jännittävä, tuskastuttava sota - Talvisodan ja Jatkosodan kokeminen Varsinais-Suomen arkielämässä. Pitkäksi venyvä toinen maailmansota merkitsi epävarmuutta, odottamista ja tiedon puutetta. Kari Alifrosti. 17

20 Ilmoittautuminen alkaen MAISEMANTUTKIMUKSEN PERUS- OPINNOT Kokoontumisajat ks. Moision koulu, luokka 106, Salon keskusta Useita opettajia Kurssimaksu 130 / lukukausi ja avoimen yliopiston maksu 60 Enintään 20 opiskelijaa Maisemantutkimus on humanistinen ja samalla monitieteinen oppiaine, joka tarkastelee maisemaa sen ympäristösuhteen osana ja merkityksenantoprosessin tuloksena. Maisemantutkimuksen oppiaineella on yhtymäkohtia moniin muihin humanistisiin tieteenaloihin sekä maantieteeseen. Maisemantutkimus luo edellytyksiä työskentelyyn mm. ympäristö- ja alan tehtävissä sekä vapaaehtoissektorilla. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä ja kesto kaksi lukukautta. Opintokokonaisuus koostuu seuraavista osioista: Johdanto maisemantutkimukseen (4 op) Suomalainen maisema (6 op) Maiseman esittäminen ja tulkinta - maiseman visuaaliset esittämistavat (2 op) Maisemantutkimuksen lähteet - kartat ja ympärisön havainnointi maisemantutkimuksessa (3 op) Maiseman esittäminen ja tulkinta - Maisema tilana ja käytäntönä (2 op) Maisemantutkimuksen lähteet - kuvalähteet (2 op) Maisemantutkimuksen kenttätyö ja paikkatiedon käsittely - geoinformatiikka (3 op) Maisemantutkimuksen kenttätyö ja paikkatiedon käsittely - kenttäkurssi (3 op) Tarkempia tietoja kurssista ks. sekä -> Tiedot oppiaineittain -> Oppiaineen nimi. Ilmoittautuminen internetissä ma klo 16 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh TAIDEHISTORIAN PERUSOPINNOT ks. Kuvataide s SUKUTUTKIMUKSEN ALKEISKURS- SI Halikko , , ja , 22 oppituntia Halikon lukio, Kirjava, Halikko pe la Pirjo Heinonen Kurssimaksu 24 Enintään 16 opiskelijaa Lyhytkurssi. Tutustutaan kirkollisten asiakirjojen rakenteeseen ja sisältöön, tarvittavaan ruotsinkieliseen sanastoon, vanhojen käsialojen ominaispiirteisiin ja lain merkitykseen ko. aikana. Käydään läpi sukututkimusohjelmia ja tutustutaan Internetin suomiin uudenlaisiin mahdollisuuksiin suku- ja yhteisöhistorian tekemisessä. Lisäksi perehdytään Salon kirjaston antiin sukututkijalle. Ilmoittautumisaika päättyy ma klo 15. SUKUTUTKIMUKSEN JATKOKURSSI Kevätkaudella KYLÄHISTORIAN KURSSI Kevätkaudella Voit ilmoittautua kurssille oppaassa mainitun ilmoittautumisajan jälkeen Internetin kautta ympäri vuorokauden ja puhelimitse toimistoon sen aukioloaikana, puh

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Muista ottaa selvää avoimen opinnoista! Yliopisto-opintoja kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Joustavia

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Salon kansalaisopisto

Salon kansalaisopisto Salon kansalaisopisto Tästä lehdestä löydät myös Salon kaupungin liikuntapalvelujen liikuntaoppaan sekä tiedotteet Salon taidemuseo Veturitallin ja kulttuuriasiain yksikön tulevasta ohjelmistosta! Opinto-opas

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

OPINTO-OPAS KEVÄT 2010 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

OPINTO-OPAS KEVÄT 2010 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄT 2010 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Sisällys Salon kansalaisopiston projekteja Ohjeita netti-ilmoittautujille Avoin yliopisto-opetus 1 2 3 4 SALON KANSALAISOPISTO Opistoinfo

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Hyvä lukija... 2 Kansalaisopiston merkitys ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäjänä... 3 Kansalaisopistot kulttuurikuntoa kohottamaan... 4 Ohjeita netti-ilmoittautujille...

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 26 oppiainetta Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset elämässä

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

SPORTTI- JA KULTTUURIPASSIN KÄYTTÖ SALON KANSALAISOPISTON KURSSIMAKSUISSA. Sisällysluettelo

SPORTTI- JA KULTTUURIPASSIN KÄYTTÖ SALON KANSALAISOPISTON KURSSIMAKSUISSA. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Opistoinfo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Salon kansalaisopiston opiskelijakunta Yhteystiedot ja henkilökunta Lukuvuoden aikataulu ja nettisivut

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto - monipuolista yliopisto-opetusta Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopisto-opintoja noin sadassa oppiaineessa. Monesta oppiaineesta voi opiskella perusopintojen

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa Raportti kyselyn tuloksista

Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa Raportti kyselyn tuloksista Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa Raportti kyselyn tuloksista Avoimen yliopiston yhteistyöverkosto Satakunnassa -hanke Raportin sisältö. SAATE.... KURSSIKYSYNTÄ.... KOKO SATAKUNNAN

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS...2 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN...2 WEBOODIN OPINTO-OPAS...4 Opetus välilehti...5 Tentit -välilehti...6 Tutkintorakenteet -välilehti...6 Opintokokonaisuudet

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas syksy 2015 Sisällysluettelo Opistoinfo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Yhteys- ja lukukausitiedot,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Täsmähakuopas. Täsmähakuopas. Päivitetty 21.12.2010. www.avoinyliopisto.fi Sivu 1/5 1

Täsmähakuopas. Täsmähakuopas. Päivitetty 21.12.2010. www.avoinyliopisto.fi Sivu 1/5 1 Täsmähakuopas Päivitetty 2.2.200 www.avoinyliopisto.fi Sivu /5 Opetustietokanta Kaikki Suomessa järjestettävän avoimen yliopisto-opetuksen opetustiedot tallennetaan valtakunnalliseen Avoinyliopisto.fi

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu)

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu) Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Salon kansalaisopiston opiskelijakunta ry Opistoinfo Ohje netti-ilmoittautumiseen Ohjeita avoimen yliopiston opiskeluun 3 3 4 5 6

Lisätiedot

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Meiltä löydät kaiken kodin kunnostamiseen - maalit - keraamiset laatat - tapetit - lattianpäällysteet - pienrauta Salo: Myllyojankatu

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA

Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA 2017-2018 Info 21.8.2017 Avoin yliopisto Jutta Karhu 1. Yleistä opiskelusta 2. Psykologian perusopinnot 3. Psykologian aineopinnot 4. Monimuoto- ja verkkoopiskelu 5. Suorituskäytänteet

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 23.9.2015 II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia antavat

Lisätiedot

I vuosikurssin opetus lukuvuonna

I vuosikurssin opetus lukuvuonna I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2017 2018 Seuraavat lähipäivät ovat pakollisia, joten varaa nuo ajankohdat kalenteriisi jo hyvissä ajoin! Lähiopetuksen luokkatilat löytyvät myös WebOodista kunkin opintojakson

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 3 Opetus-välilehti... 3 Tentit välilehti... 4 Tutkintorakenteet välilehti... 4 Opintojaksot

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA. Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015

OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA. Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015 OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015 Mistä löytyy tietoa opinnoista? Keneltä voin tarvittaessa kysyä apua? Mitä opintojaksoja minun tulee suorittaa? Mitä opintojaksoja

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastossa elo-syyskuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, 3 tai tutustu tablettiin.

Lisätiedot