Salon kansalaisopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon kansalaisopisto"

Transkriptio

1 Salon kansalaisopisto Tästä lehdestä löydät myös Salon kaupungin liikuntapalvelujen liikuntaoppaan sekä tiedotteet Salon taidemuseo Veturitallin ja kulttuuriasiain yksikön tulevasta ohjelmistosta! Opinto-opas syksy 2012

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Salon kansalaisopiston opiskelijakunta ry Opistoinfo Ohje netti-ilmoittautumiseen Ohjeita avoimen yliopiston opiskeluun OPETUSTARJONTA SYKSY 2012 Avoin yliopisto-opetus Ihminen ja yhteiskunta Luonto ja ympäristö Kielet Musiikki Kuvataide Tanssi Teatteri Sanataide ja kirjallisuus Kädentaidot Tekninen työ Tietotekniikka Liikunta ja terveys Vapaa-aika, koti, harrastukset Taitto Kari Koivunen Kannen kuva Tero Mäkinen Kansikuva teatteritaiteen perusopetuksen Liisa Ihmemaassa -esityksestä Salon teatterissa keväällä 2012 SPORTTI- JA KULTTUURIPASSIN KÄYTTÖ SALON KANSALAISOPISTON KURSSIMAKSUISSA Jos käytössäsi on SporttiPassi tai KulttuuriPassi, voit maksaa sillä osallistumisesi Salon kansalaisopiston kursseille. Lue seuraavat ohjeet tarkasti, jotta tiedät kuinka menetellä! Kurssimaksun maksaminen SporttiPassilla tai KulttuuriPassilla on mahdollista vain Internetilmoittautumisen yhteydesssä. Kurssimaksun maksaminen sillä jälkikäteen ei ole mahdollista. Myöskään puhelimitse ilmoittautuessasi passia ei voi siis käyttää. Ilmoittaudu internetin kautta kursseille sivun 8 ohjeen mukaisesti. Kun olet kirjoittanut yhteystietosi ja klikannut LÄHETÄ ILMOITTAUTUMINEN -painiketta, niin näet näytölläsi SporttiPassi- tai KulttuuriPassikuvakkeen. Klikkaamalla sitä hyppäät uuteen ikkunaan, Sportti- ja Kulttuuripassijärjestelmään. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi ja toimi sivuston antamien ohjeiden mukaisesti. Voit testata maksamista sivulla 4 mainitun INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU -kurssin avulla. Toimi annetun ohjeen mukaisesti, mutta älä paina maksujärjestelmässä ollessasi lopussa MAKSApainiketta, sillä silloin suoritus veloitetaan SporttiPassi/Kultturipassi-tililtäsi. Huom! Salon taidemuseo Veturitalli sekä kulttuuriasiain yksikkö tiedottavat tulevasta ohjelmistostaan etu- ja takasisäkansissa. Tutustu myös heidän tarjontaansa! Kääntöpuolella Salon kaupungin liikuntapalvelujen liikuntaopas ! 3

3 4 Tervetuloa kansalaisopistoon! Salon kansalaisopiston uusi toimintavuosi on jälleen alkamassa. Jaamme edelleen opiston toimialueen jokaiseen kotiin ja myös kaikkiin yrityksiin tämän opinto-oppaan, josta voit saada osviittaa kurssivalinnoillesi. Opiston opintotarjonta elää jatkuvasti, ja tämä kirjanen on paras tapa välittää siitä tietoa kaikille kuntalaisille. Opinto-oppaan kansikuva on Salon kansalaisopiston teatteritaiteen perusopetukseen osallistuvien nuorten viime keväänä esittämästä näytelmästä Liisa Ihmemaassa. Näytelmä toteutettiin yhdessä Salon Teatterin kanssa. Esitys on erinomainen esimerkki siitä paikkakuntaa rikastavasta elävästä kulttuuritoiminnasta, jota syntyy kansalaisopistossa. Kansalaisopiston toiminnan piiriin kuuluu teatteriopetuksen ohella tanssin, musiikin, kuvataiteen, sanataiteen sekä muiden taiteenalojen opetusta ja tätä kautta vuosittain lukuisia erilaisia esityksiä ja näyttelyitä. Opinto-oppaassa on nyt ensimmäistä kertaa mukana Salon liikuntapalveluiden syksyn 2012 Liikuntaopas. Yhteisen oppaan tarkoituksena on ennen muuta lisätä oppaan vaikuttavuutta ja parantaa salolaisten mahdollisuuksia suunnitella omaa vapaa-aikaansa. Kuntalaisten terveys ja hyvinvointi on sekä kansalaisopiston että liikuntapalveluiden tavoitteena, jota tehokas tiedottaminen edistää. Yhteinen opas tiivistää entisestään Salon liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston muutoinkin runsasta yhteistyötä. Kansalaisopiston henkilöstölle on viime aikoina usein esitetty kysymys, miten opisto huomioi toiminnassaan Salon alueen voimakkaasti lisääntyvän työttömyyden. Kansalaisopiston ensisijaisena tavoitteena tässä tilanteessa on pitää kaikin keinoin kurssitarjonnan määrä niin laajana ja monipuolisena kuin suinkin, jotta kyettäisiin vastaamaan työttömyysasteen noususta johtuvaan kysyntään. Työttömyyden osuessa omalle kohdalle vapautuu aikaa, jota on mielekästä käyttää opiskeluun ja itsensä kehittämiseen. Uskomme myös, että opiston tarjoamat opinnot ovat monessa tapauksessa tärkeä henkireikä ja arkipäivän tuki silloin, kun oma tai oman perheen elämä on hankalassa vaiheessa mm. työttömyyden takia. Salon kaupungin talousongelmat vaikuttavat luonnollisesti kansalaisopiston käytössä oleviin resursseihin. Heikkenevää kunnallista rahoituspohjaa pyritään paikkaamaan lisäämällä tulorahoitusta mm. koulutuksen myynnin, Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksen sekä projektitoiminnan turvin. Myös alkaen toteutettava kurssimaksujen korotus palvelee tätä tavoitetta. Nosto tuo opistolle lisätuloja, joilla voidaan osittain kattaa opistoon kohdistuvat säästövelvoitteet. Salon kansalaisopiston kurssimaksut ovat korotuksesta huolimatta edelleen varsin kohtuullisia verrattuna muihin saman kokoluokan opistoihin. Samanaikaisesti kurssimaksujen korottamisen kanssa maksujen alennusprosentti on nostettu 30 prosentista 35:een. Alennusoikeus koskee edelleen työttömiä, eläkeläisiä ja kotouttamisvaiheessa olevia maahanmuuttajia. Myös taiteen perusopetukseen osallistuvien lasten ja nuorten vanhemmat voivat saada alennuksen näiden kurssien maksuista, jos vähintään toinen heistä kuuluu johonkin mainituista ryhmistä. Kurssimaksualennusten merkityshän on erityisen suuri silloin, kun henkilön elämäntilanne mahdollistaa osallistumisen usealle kurssille samanaikaisesti tai samassa perheessä moni henkilö osallistuu opiston kursseille. Työllisyystilanteen takia pyritään lisäämään päiväsaikaan tarjottavan toiminnan osuutta kurssiohjelmassa. Myös kurssitarjonnan sisältöön tehdään tarkistuksia. Yksi keskeinen esimerkki tästä on avoimen yliopiston opintojen tarjonta. Monipuolistamme sitä Turun yliopiston myötävaikutuksella ja paikallisten tahojen kanssa neuvotellen. Otamme sen valmistelussa aiempaa paremmin huomioon esilletulevat koulutustarpeet ja mm. työttömäksi joutuneiden piiristä tulevat toiveet. Kaikilla kuntalaisilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa alueella

4 järjestettävän avoimen yliopiston tarjontaan. Voit koska tahansa ottaa yhteyttä opistoon, antaa palautetta ja esittää toiveitasi. Työttömänä olevan henkilön oikeudesta osallistua avoimen yliopiston opintoihin on ajantasaisia ohjeita opiston nettisivuilla Kaupungin henkilöstön lomautus tulee vaikuttamaan kansalaisopiston toimintaan. Tämä tulee aiheuttamaan muutoksia joillakin opiston kursseilla. Myös velvoitteita lisäsäästöihin saattaa tulla koska tahansa. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että kurssien osallistumismaksu määräytyy toteutuneiden tuntien mukaisesti, eli jos joltakin kurssilta leikkautuu oppitunteja pois, maksu laskee. Opiston kurssimaksujärjestelmää on muutettu siten, että kurssimaksujen porrastus on poistettu, eli jokainen yksittäinen lisätty tai vähennetty kurssin opetustunti vastaavasti nostaa tai laskee kurssimaksua. Opiskelijan näkökulmasta kansalaisopiston toiminta kuitenkin näyttäytyy edelleen pääasiassa entisenlaisena. Kursseja on runsaasti ja tarjonta on monipuolista, sisältäen sekä jo tutuksi tullutta vankkaa perustarjontaa että myös melkoisen määrä uutuuksia. Nähtävissä on jatkuvasti myös uusia toimintatapoja ja uuden kehittämistä. Esimerkkeinä nyt menossa olevista käykööt seuraavat: Kielikurssien taitotasojen luokituksessa on nyt otettu käyttöön ns. Yleiseurooppalaisen viitekehyksen tasoluokitus (ks. lisätietoa tästä kielten osaston alussa). Kansalaisopistossa on todennäköisesti alkamassa syyskaudella Leader-rahoitteinen koulutus- ja verkostoitumishanke Akva tietoa Salon ja Kemiönsaaren vesistöistä. Kolmivuotisessa projektissa järjestetään alueen vesistöihin sekä vesienhoitoon ja kunnostukseen liittyvää koulutusta alueen asukkaille ja loma-asukkaille sekä vesistöjen hoitoyhdistyksille jäsenineen. Maahanmuuttajakoulutuksessa astutaan uusi askel ottamalla ohjelmaan opistossa uudenlaista intensiivistä kotoutujan omaehtoista koulutusta, jota järjestetään yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen maahanmuuttajayksikön ja TE-toimiston kanssa. Opistossa valmistellaan paraikaa kielten myyntikoulutusta yrityksille ja kaupungin yksiköille. Myyntikoulutus on kurssitoimintaa, jossa kulut kokonaisuudessaan katetaan kurssimaksutuloilla. Sosiaalisen median ja internetin käytön kehittäminen opetuksessa ja muussa opiston toiminnassa on edelleen keskeinen painopistealue. Yhteistyössä Salon kaupungin nuorisopalveluiden kanssa ryhdytään toteuttamaan musiikkiin liittyvää monipuolista, nuorisokulttuuriin osuvaa monitaiteista kurssitarjontaa, joka käynnistysvaiheessa ja ehkä myöhemminkin tuntee nimen Lo-Fi Workshop. Salon kansalaisopisto on niukkojenkin resurssien oloissa vahva, kehittyvä oppilaitos. Myös kehittämisen tiimellyksessä pidetään huoli opiston perinteisen toimintatavan vahvuuksien säilyttämisestä. Näihin kuuluu mm. lähipalvelu, toiminta hajasijoitetusti eri puolilla toimialuetta - siellä, missä asiakkaatkin ovat. Kohtuulliset kurssimaksut pitävät osallistumiskynnykset matalina. Ajankohtaiset kurssit tuovat ihmisiä yhteen kaupunginosissa ja kylissä ja tukevat yhteisöllisyyttä sekä opiskelun iloa. Kun opisto toimii jatkuvasti lähellä ihmisiä ja heidän yhteisöjään, kiinteän vuorovaikutuksen voimin syntyy kurssitarjontaa, johon kohdistuu voimakas kysyntä ja joka saa liikkeelle vuosittain tuhansia ihmisiä. Vuonna 2011 opiston kurssien osallistujamäärä oli yhteensä noin henkilöä. Oppimisen iloa ja intoa toivottaen Jukka Tamminen rehtori SALON KANSALAISOPISTON OPISKELIJAKUNTA ry Opiskelijakunnan kahvio Moision koululla, Uskelankatu 13, on avoinna ma-to klo Tarjolla mm. kahvia, teetä, kaakaota, virvoitusjuomia ja kahvileipää. Lehmijärven rannalla, aivan kaupungin uimarannan vieressä osoitteessa Lehmirannantie 118, sijaitsee opiskelijakunnan kesäkoti Rantapirtti. Sen sauna on lämpimänä keskiviikkoisin noin klo opiskelijakunnan jäsenille seuralaisineen kesä-syyskuun aikana. Tervetuloa nauttimaan makoisista löylyistä Rantapirtin rauhaan. Kesäkoti Rantapirttiä vuokrataan yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille päivä- ja ilta-aikoina kesäkuukausina. Keskiviikkoillat on varattu opiskelijakunnan omaan käyttöön. Rantapirtin varauksia hoitaa Aarno Jokinen, puh Varauksia kesäkaudelle 2012 otetaan vastaan alkaen. Opiskelijakunta: Pj. Marja-Leena Virtanen puh Sihteeri Elvi Vettenranta puh Rahastonhoit. Tuula Vuori puh Opiskelijakunta tiedottaa: Rantapirtti: Isäntä John Kallonen puh Varaisäntä Jarmo Heimonen puh Opiskelijakunta järjestää kädentaidoista kiinnostuneille matkan Tampereelle Suomen Kädentaidot -messuille sunnuntaina Pikkujoulun aikoinin teemme teatterimatkan Riihimäen teatteriin lauantaina Siellä esitetään Mika Waltarin huvinäytelmä Myöhästynyt Hääyö. Tarkemmat tiedot molemmista matkoista hintoineen opintokauden alettua opiston nettisivuilta, ilmoitustaululta ja Salon kaupunkitiedotteesta. 5

5 SALON KANSALAISOPISTO Opistoinfo YHTEYSTIEDOT LUKUVUOSI Hallintotilat sekä toimistopalvelut ovat Salossa, Moision koulun yhteydessä sijaitsevassa päätoimipisteessämme. Osoite: Kursseille ilmoittautuminen Salon kansalaisopisto Uskelankatu Salo Puhelin: Fax: Salon toimisto on avoinna syys- ja kevätlukukausien aikana ma-to klo 9-16 ja pe klo 9-14 sekä muulloin ma-pe klo Toimistopalveluita tarjotaan myös Halikossa, Halikon lukion yhteydessä. Osoite: Salon kansalaisopisto Kuruntie Halikko Puhelin: Halikon toimisto on avoinna syys- ja kevätlukukausien aikana ma klo 9-17, ti-to klo ja pe klo 9-14 Jokaiselle kurssille on määrätty hetki, josta lähtien sille voi ilmoittautua. Opiskelupaikka kurssille varataan Internetin kautta tai puhelimitse. Ilmoittautumisjärjestelmään pääsee kotisivujemme kautta. Ilmoittautumisohjeet löytyvät tästä oppaasta sivulta 8. Internetin kautta ilmoittautuminen on nopeampaa kuin puhelimitse. Suosituimpien kurssien paikat täyttyvät hetkessä! Kurssipaikkaa ei voi varata tulemalla toimistoon ilmoittautumisaikana. Sähköpostitse, faksilla, tekstiviestillä tai puhelinvastaajaviestillä ei voi ilmoittautua. Kursseille voi ilmoittautua myös annetun ilmoittautumisajan jälkeen joko Internetin kautta tai puhelimitse Salon toimistoon sen aukioloaikoina, puh Jos kurssi on jo käynnistynyt, voi toimistosta tiedustella onko siihen mahdollista päästä vielä mukaan. Kurssin alussa täytetään ilmoittautumislomake henkilötietojen ja alennusoikeuksien tarkistamista varten. Alle 18-vuotiaan opiskelijan ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaa aina huoltaja. Maahanmuuttajat voivat ilmoittautua kursseille puhelin- ja internet-ilmoittautumisen lisäksi Salon pääkirjaston Laurinsalissa, os. Vilhonkatu 2, torstaina klo Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen Turun yliopistoon ks. s. 9 Peruutuksesta, esteestä ja keskeyttämisestä ilmoittaminen Jos olet varannut kurssipaikan etkä kuitenkaan pääse osallistumaan sille, ilmoita tästä opiston toimistoon välittömästi. Mikäli ilmoittautumista ei ole peruttu, veloitamme koko kurssimaksun. Peruuttaminen on tehtävä joko sähköpostitse osoitteeseen tai soittamalla numeroon Puhelinvastaajaan peruutusta ei saa jättää. Kansalaisopiston lukuvuosi ajoittuu seuraavasti: Syyslukukausi: Syysloma: (vko 42) Kevätlukukausi: Talviloma: (vko 8) Virallisina juhlapyhinä ja näiden aattoina klo 17 jälkeen sekä lomaviikkoina ei järjestetä opetusta. INTERNETSIVUT Opiston Internet-sivut löytyvät osoitteesta Nettisivuiltamme löydät kaikki kurssitietomme, myös opintooppaan ilmestymisen jälkeen sovitut uudet kurssit sekä mahdolliset muutokset oppaassa ilmoitettujen kurssien sisältöön. Pääset ilmoittautumaan lähes jokaiselle kurssille Internetin kautta. Netti-ilmoittautuminen on vaivatonta ja aina nopeampaa kuin ilmoittautuminen puhelimitse. Ohjeet netti-ilmoittautumiseen löydät tämän oppaan sivulta 8. Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä, kansalaisopisto ei valvo kurssin aikana tapaamisten läsnäololistoja. Jos olet varannut kurssipaikan etkä pääse mukaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla, ilmoita siitä opiston toimistoon. Mikäli alkamassa olevan opintoryhmän koko on lähellä ryhmän minimikokoa, poisjääminen ilmoittamatta saattaa johtaa kurssin peruuntumiseen. Pitkille, seitsemän tai useamman kokoontumiskerran kursseille voit käydä maksutta tutustumassa yhden kerran. Jos päätät olla osallistumatta em. kurssille, peruutus on tehtävä opiston toimistoon (ei opettajalle) ennen seuraavaa kokoontumiskertaa. Mikäli ilmoittautumista ei ole peruttu, veloitamme osallistujalta koko kurssimaksun. Lyhyt- ja erikoiskurssit tunnistat - ja Erikoiskurssi-merkeistä. Näiden kurssien ilmoittautumisajan päättyminen on aina ilmoitettu kurssitiedoissa (ilmoittautuminen viimeistään tiettynä päivänä). Lyhyt- ja erikoiskursseille varattu kurssipaikka tulee perua viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Tämän jälkeen peruuttaneilta peritään puolet kurssimaksusta. Niiltä, jotka eivät peru varattua kurssipaikkaa lainkaan tai tekevät sen kurssin alkamisen jälkeen, peritään koko kurssimaksu. Opettajan sairastuessa pyritään tapaamiskerralle järjestämään toinen opettaja. Jos tämä ei onnistu, järjestetään korvaava tapaaminen oppaaseen merkityn viimeisen tapaamiskerran jälkeen vastaavaan aikaan. Opisto ilmoittaa kurssitapaamisen peruuntumisesta mahdollisuuksien mukaan. Se tehdään tekstiviestillä. Kurssimaksut Tässä oppaassa ja kotisivuillamme mainitaan jokaisen kurssin kohdalla sen kurssimaksu. Kurssin hinta määräytyy sen tuntimäärästä ja toimistomaksusta. Työttömät, eläkeläiset ja maahanmuuttajat saavat perustoiminnan kurssimaksuista 35 prosentin alennuksen. Alennusoikeudesta on mainittava ensimmäisellä tapaamiskerralla täytet-

6 HENKILÖKUNTA SYYSLUKUKAUDELLA 2012 Opistoinfo Rehtori Jukka Tamminen Puhelin: Sähköposti: Apulaisrehtori Kari Koivunen Puhelin: Sähköposti: Kieltenopettaja Leena Karimäki-Niemi Puhelin: Sähköposti: Kieltenopettaja Anne Pajunen Puhelin: Sähköposti: Kuvataideaineiden opettaja Maija Tanhua Puhelin: Sähköposti: Kuvataideaineiden opettaja, vs Merja Nissi Puhelin: Sähköposti: Käsityön suunnittelijaopettaja Mirja Rautiainen Puhelin: Sähköposti: Musiikin suunnittelijaopettaja Pekka Laakso Puhelin: Sähköposti: Musiikinopettaja Helena Kangas Puhelin: Sähköposti: tävässä ilmoittautumislomakkeessa. Alennusta ei voida ottaa jälkikäteen huomioon jos kurssimaksu on laskutettu. Taiteen perusopetuksen osalta alennus koskee opetukseen osallistuvien alaikäisten vanhempia, mikäli he tai toinen heistä on työttömänä, eläkkeellä tai maahanmuuttaja. Alennus on samansuuruinen riippumatta siitä, ovatko molemmat vai vain toinen vanhemmista alennuksen piirissä. Jos haluat käyttää kurssin maksamiseen SporttiPassia tai KultturiPassia, kurssille voi ilmoittautua vain netti-ilmoittautumisen kautta. Tarkemmat ohjeet näiden passien käytöstä löydät sivulta 3. Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta takaisin. Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muun opiskelussa tarvittavan materiaalin, ellei kurssitiedoissa toisin mainita. Taiteen perusopetusryhmissä materiaalit sisältyvät opintomaksuun. Kurssimaksujen laskutus Kurssimaksut laskutetaan lukukauden aikana. Alle 18-vuotiaan opiskelijan Kurssimaksu laskutetaan aina huoltajalta. Myös yritys tms. organisaatio voi maksaa opiskelijan kurssimaksun. Opiskeluoikeus Kansalaisopiston opetustarjonnassa on kursseja kaikenikäisille. Useimmat kurssit on suunnattu lähinnä aikuisille (yli 15-vuotiaille), riippumatta osallistujan iästä tai koulutuspohjasta. Osa kursseista on tarkoitettu vain ikääntyville, työttömille, maahanmuuttajille, lapsille tai jollekin muulle kohderyhmälle. Kurssin nimessä tai kuvauksessa on tällöin maininta kohderyhmästä. Kurssin vähimmäisopiskelijamäärä Taiteen perusopetuksen vastuuhenkilö, vs Sarika Lipasti Puhelin: Sähköposti: Teknisentyön opettaja Jari Vatola Puhelin: Sähköposti: Kurssisihteeri Riitta Honkanen (tavoitettavissa ma-ke) Avoimen yliopiston yhteyshenkilö Puhelin: Sähköposti: Kurssisihteeri Paula Alanne (tavoitettavissa to-pe) Puhelin: Sähköposti: Kurssisihteeri Soile Verhola Puhelin: Sähköposti: Toimistosihteeri Hilkka Lähdekorpi Puhelin: Sähköposti: Toimistosihteeri Birgitta Jalonen Puhelin: Sähköposti: Toimistovirkailija, määräaik. Sirpa Salo Puhelin: Sähköposti: Halikon iltavahtimestari Puhelin: Kurssin aloituskoko Salon keskustassa pääsääntöisesti 10 osallistujaa. Keskustan ulkopuolella se on pääsääntöisesti 7. Liikuntakurssien, luentosarjojen ja avoimen yliopiston osalta aloitusryhmäkoko on tätä suurempi, ryhmäkoot näissä määritellään kurssikohtaisesti. Todistukset Opiskelija voi pyytää toimistosta todistuksen opiskelustaan. Kuluvan lukuvuoden opiskelutodistuksesta peritään 5 euron, aikaisemmilta lukuvuosilta 10 euron maksu. Opintoneuvonta Opintoneuvontaa saa ilmoittautumisen yhteydessä, päätoimisilta opettajilta sekä kurssien opettajilta muulloinkin. Vakuutusturva Kaikki opiskelijat on vakuutettu opistossa sattuvan tapaturman varalta. Henkilörekisteri Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta varten. Tiedot koulutustaustasta ja pääasiallisesta toiminnasta kysytään tilastokeskusta varten. Muutokset Kesken lukukauden sovituista uusista kursseista ja muista tapahtumista ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä sekä kotisivuillamme. Tietoja saa myös opiston toimistosta. Kansalaisopisto pidättää itselleen oikeuden opinto-ohjelmassa olevien kurssien tuntimäärien supistamiseen tai lyhytkurssien osalta niiden peruuttamiseen kesken lukukauden, mikäli kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuvien säästötavoitteiden saavuttaminen tätä edellyttää. Tuntimäärien mahdolliset muutokset huomioidaan kurssimaksuissa siten, että maksu määräytyy toteutuvan tuntimäärän mukaisesti. 7

7 Netti-ilmoittautumisohje Voit ilmoittautua lähes kaikille kursseillemme Internetin kautta. Jos käytössäsi on Internet-yhteydellä varustettu tietokone, on netti-ilmoittautuminen tällöin helppoa ja aina puhelinilmoittautumista nopeampaa. Seuraavassa esitellään kuinka tämä netti-ilmoittautuminen tapahtuu. Jokainen tässä oppaassa mainittu kurssi löytyy opiston nettisivuilta osoitteesta Kurssit on lajiteltu samalla tapaa oppiaineittain kuin tässä oppaassakin. Jos kurssille on mahdollista ilmoittautua Internetin kautta, on nettisivuilla kurssin kuvauksen lopussa Ilmoittaudu-painike. Kuvauksessa on myös tieto siitä, millä hetkellä ilmoittautuminen käynnistyy. Kun tällöin klikkaat painiketta, ponnahdat suoraan ilmoittautumisjärjestelmään varaamaan kurssipaikkasi kyseiselle kurssille. Avautuvassa ikkunassa näet valitsemasi kurssin tiedot. Jos kurssilla on vielä tilaa, näet tietojen alapuolella painikkeen, jossa lukee Valitse kurssi ilmoittautumislomakkeelle. Jos painikkeessa lukee Haluan ilmoittautua varalle, on kurssi ikävä kyllä täynnä. Varasijalle kannattaa kuitenkin aina ilmoittautua, peruutusten kautta voit saada vielä kurssipaikan. Runsas varasijalle jääneiden määrä kertoo lisäksi henkilökunnallemme kurssilla olevan kysyntää. Yritämme huomioida runsaan kysynnän tulevassa kurssisuunnittelussamme. Molemmissa vaihtoehdoissa jatkat ilmoittautumistasi klikkaamalla em. painiketta. Jos olet ilmoittautumassa vain yhdelle kurssille, hyppää seuraavan kappaleen yli. Voit samalla kertaa ilmoittautua useammalle kurssille, kunhan ilmoittautumisaika niissä on käynnistynyt. Jatka näin: klikkaa Pikahaku-välilehteä, syötä tekstikenttään haluamasi kurssin numero ja klikkaa Hae kurssi painiketta. Etene nyt samoin kuin edellisessä kappaleessa kerrottiin. Valittuasi kaikki haluamasi kurssit siirry seuraavaan kappaleeseen. Seuraavalla sivulla on lista kursseista, joihin olet ilmoittautumassa. Listan alapuolelta löydät Lue ohjeet -painikkeen. Sitä klikkaamalla näet mihin sitoudut ilmoittautuessasi kurssille. Näet alarivillä myös tekstin Olen lukenut ilmoittautumisohjeen ja hyväksyn ehdot ja tämän vieressä tyhjän ruudun. Klikkaamalla ruutua hyväksyt ohjeissa mainitut ehdot ja vasta tämän jälkeen Kirjoita henkilötiedot linkkiä klikkaamalla pääset ilmoittautumisesi viimeiseen vaiheeseen. Lopuksi täytät henkilötietolomakkeen. Jokainen *-merkillä varustettu kenttä on pakollinen. Kirjoita tietosi huolella, ilmoittaudu aina opiskelijan nimellä. Muun muassa henkilötunnus on oltava oikein kirjoitettuna, muuten järjestelmä antaa tuonnempana virheilmoituksen. Yhteystiedoissa ilmoittautuneen kännykkänumero on tärkeä, ilmoitamme peruuntuneista kurssitapaamisista ja muista kurssiin kohdistuvista muutoksista ensisijaisesti tekstiviestillä. Jos olet ilmoittamassa alle 18-vuotiasta kurssille tai jos laskutusosoite on muu kuin kurssille ilmoittautuneen (esim. maksajana on yritys tai joku muu organisaatio), on täytettävä myös lomakkeen oikeanpuolinen sarake. Klikkaa lopuksi vasemman sarakkeen alapuolella olevaa Lähetä ilmoittautuminen painiketta. Ilmoittautumisesi on nyt valmis. Ilmoittautumisessa huomioitavaa Jokaiselle kansalaisopiston kurssille voit ilmoittautua myös puhelimitse. Jos netti-ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, soita ilmoittautumisaikana kurssin kuvauksessa mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoittautumiseesi liittyen opistosta otetaan sinuun yhteyttä vain kurssin peruuntuessa tai saadessasi opiskelijapaikan varasijalta. On siis tärkeää, että syötät yhteystietosi tarkasti. Muista ilmoittaa toimistoon myös jos yhteystietosi tuonnempana muuttuvat. Lasku toteutuneesta kurssipaikasta tulee sinulle postitse lukukauden aikana. Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä! Kansalaisopisto ei valvo kurssin aikana tapaamisten läsnäololistoja. Katso ohjeet kurssipaikan peruuttamisesta oppaan opistoinfosivuilta 6-7! Yleiset ongelmat ja niiden ratkaisut Varmista etukäteen, että osaat ilmoittautua Internetin kautta! Kokeile ilmoittautumista harjoituskurssinumerolla Internet-selaimesi täytyy sallia evästeet. Tarkista selaimesi asetukset seuraavasti: valitse Selaimen työkalut > Internet-asetukset > Tietosuoja > ja säädä tietokoneesi tarvittaessa sallimaan evästeet (cookies). Jos jostain syystä et pääse nettisivuillemme, pääset ilmoittautumisjärjestelmään myös seuraavan Internet-osoitteen kautta: Klikkaa Ilmoittautuminen ja tämän jälkeen avautuneen ikkunan Pikahakuvälilehteä ja kirjoita ilmestyvään tekstikenttään haluamasi kurssin numero. Tämä tapahtuu siis täsmälleen samalla tapaa kuin edellä esitelty ilmoittautuminen useammalle kurssille. Jos klikkaat kurssin Ilmoittaudu-painiketta ennen ilmoittautumisajan käynnistymistä, tulee siitä näytölle huomautus. Voit klikata selaimen Päivitä-painiketta ilmoittautumisajan käynnistyttyä, tällöin pääset jatkamaan ilmoittautumista. Ellei henkilötietolomakkeen täyttämisen jälkeen tule näytölle vahvistusilmoitusta, on järjestelmässä ruuhkaa. Palaa tällöin ilmoittautumislomakkeelle. Jos henkilötietosi ovat hävinneet, kirjoita ne uudelleen ja klikkaa Lähetä ilmoittautuminen. Jos tämä ei vieläkään onnistu, niin ilmoittaudu puhelimitse kurssin kuvauksessa näkyvään puhelinnumeroon. 8

8 Avoin yliopisto-opetus Ohjeita avoimen yliopiston opiskeluun Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin. Avoimessa yliopistossa voi opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opintoja voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Tarjolla on laaja ja monipuolinen valikoima eri oppiaineiden perusopintoja. Monissa aineissa opiskelua on mahdollista jatkaa aineopintoihin. Lisäksi tarjolla on kieli- ja viestintäkursseja. Joustavat opetusmuodot ja suoritustavat on sovellettu aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopiviksi. Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa useassa oppiaineessa suuri osa alempaan yliopistotutkintoon kuuluvista opinnoista. Tarjontaan kuuluu sekä perusopintoja että aineopintoja ja myös tutkintoon vaadittavia yleisopintoja (kieli- ja viestintäopinnot). Jotta tutkintoa havitteleva voisi suunnitella aineyhdistelmänsä ja opinto-ohjelmansa etukäteen riittävällä pitkäjänteisyydellä, Salon ja Someron kansalaisopistot ovat jo usean vuoden ajan suunnitelleet alueelle yhteisen kolmen vuoden ajanjaksolla toteutettavan avoimen yliopiston ohjelman. Suunnittelu on tehty yksissä tuumin Turun yliopiston kanssa. Avoimen yliopiston oppiainetarjonta on näin ollen ollut aina uuden lukukauden alkaessa tiedossa kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Nokian irtisanomisten aiheuttaman tilanteen takia monipuolistamme Turun yliopiston myötävaikutuksella ja paikallisten tahojen kanssa neuvotellen avoimen yliopiston opintojen kurssitarjontaa Salon seudulla. Otamme sen valmistelussa aiempaa paremmin huomioon esilletulevat koulutustarpeet ja mm. työttömäksi joutuneiden piiristä tulevat toiveet. Työttömänä olevan henkilön oikeudesta osallistua avoimen yliopiston opintoihin on ajantasaisia ohjeita opiston nettisivuilla Kaikilla opistojen toimialueiden asukkailla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa alueella järjestettävän avoimen yliopiston tarjontaan. Voit koska tahansa ottaa yhteyttä opistoihin, antaa palautetta ja esittää toiveitasi. Kansalaisopistojen yhteyshenkilöt Jos et löydä tästä oppaasta haluamaasi tietoa tai sinua askarruttaa jokin muu avoimen yliopiston opetukseen liittyvä asia, ota yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin. Salon kansalaisopiston tarjonta: kurssisihteeri Riitta Honkanen, puh , apulaisrehtori Kari Koivunen, puh , rehtori Jukka Tamminen, puh , Somero-opiston tarjonta: kurssisihteeri Riitta Ryhtä, puh , Avoimen yliopiston kurssimaksujen määräytyminen. Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia. Kurssimaksu (avoimessa yliopistossa puhutaan opintomaksusta) koskee aina yhtä opintokokonaisuutta, yksittäistä opintojaksoa tai kurssia. Avoimen yliopiston opinnoista perii maksun sekä yliopisto että opinnot järjestävä yhteistyöoppilaitos, joka tässä tapauksessa on Salon kansalaisopisto. Turun yliopiston opintomaksu on kaikissa opinnoissa 10 euroa/opintopiste, esimerkiksi perusopinnot (25 op) 250 euroa ja aineopinnot (35 op) 350 euroa. Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä ennen opintojen alkua, paitsi aineopinnoissa, joissa opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä. Salon kansalaisopisto perii opinnoista oman maksunsa. Monimuoto-opinnoissa opiston maksu on 50 / lukukausi. Maksu laskutetaan lukukausittain. Lähiopetuksessa (esimerkiksi Luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot on toteutettu lähiopetuksena) kansalaisopiston kurssimaksu noudattelee opiston perustoiminnan erikoishinnoittelumaksuja, mutta on yleensä niitä korkeampi johtuen kalliimmista järjestämiskustannuksista. Ilmoittautuminen avoimen yliopiston kurssille Tiedotuskanavamme avoimeen yliopistoon ilmoittautuneille on sähköposti. SEURAA SÄHKÖPOSTIASI! Ilmoittautuminen kurssille suoritetaan sekä kansalaisopistoon että Turun yliopiston avoimeen yliopistoon seuraavassa järjestyksessä: 1) Ilmoittautuminen kurssille kansalaisopistoon internetissä tai puhelimitse kurssitiedoissa mainittuina aikoina. 2) Ilmoittautuminen Turun yliopiston avoimeen yliopistoon tehdään, jollei kurssitiedoissa ole muuta mainittu, opintojen alettua tai kansalaisopistolta sähköpostitse tulevien ohjeiden mukaisesti. SEURAA SÄHKÖPOSTIASI! Opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen opintoihin tehdään avoimen yliopiston NettiOpsu -palvelussa. Tutustu etukäteen ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin. Ohjeet ovat avoimen yliopiston Ilmoittaudu opintoihin -sivuilla Ilmoittautumisen peruminen: Jos opiskelija haluaa peruuttaa avoimen yliopiston ilmoittautumisensa kansalaisopistoon, tästä pitää ilmoittaa kirjallisesti opiston toimistoon. Jollei peruuttamista tapahdu, kurssi laskutetaan normaalisti. Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittautumista ei voi peruuttaa, so. ilmoittautumisen yhteydessä maksettua avoimen yliopiston maksua ei palauteta. 9

9 Avoin yliopisto-opetus 10 Osallistuminen tenttiin Tenttiin tulee aina ilmoittautua. Ilmoittautua pitää myös oppiaineen tai osion ensimmäiseen tenttiin. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti tai soittamalla opiston toimistoon puh tai puh Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja oppiaineen osio sekä tenttijän nimi. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen tenttitilaisuutta klo 15. Jos et pääse osallistumaan tenttiin, johon olet ilmoittautunut, ole hyvä ja peruuta ilmoittautumisesi opiston toimistoon jompaankumpaan em. puhelinnumeroista tai sähköpostiosoitteista. Peruuttamatta jäänyt tentti laskutetaan aina. Ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opistolla tiedettäisiin, minkä oppiaineiden kysymyksiä tenttitilaisuudessa tarvitaan ja kuinka suuri määrä osallistujia on tulossa tenttiin. Ilmoittautumatta tenttitilaisuuteen tulevat eivät voi osallistua tenttiin. Lukuvuoden tenttitilaisuudet Lukuvuonna Salon kansalaisopiston yleiset tenttipäivät ovat keskiviikkoisin klo seuraavasti: Syyslukukausi 2012: 19.9., , ja Kevätlukukausi 2013: 16.1., 13.2., 13.3., 17.4., 15.5., Salon kansalaisopiston tentit järjestetään Moision koululla (Uskelankatu 13) ja Somero-opiston tentit Kiiruun koululla (Kiiruuntie 4). Tentistä saa poistua aikaisintaan klo Lisäohjeita annetaan tenttitilaisuuden alussa. Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan osion tenttiin kolmesti. Kurssimaksuun sisältyy yksi tentti. Seuraavat kerrat ovat maksullisia. Maksu on tällöin 12 euroa. Uusintatentit suoritetaan opiston yleisinä tenttipäivinä. Kaikkina rästitenttipäivinä ei voi tenttiä jokaista osiota - tarkista opetussuunnitelmasta kyseessä olevan osion / kurssin tenttipäivät. Opiston tenttitilaisuuksiin voi osallistua erikseen niin sovittaessa myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tenttimaksu on tällöin 30.

10 Avoin yliopisto-opetus Avoimen yliopiston kurssitarjonta Humanistiset opinnot LUOVAN KIRJOITTAMISEN AINEOPINTOJEN SEMINAARI Salo , 15 oppituntia Moision koulu, luokka 106, Uskelankatu 13 ti FM Piia Ukura Aineopinnot päättyvät syyskaudella Aineopintojen seminaari on alkanut kevätkaudella Uusia opiskelijoita ei oteta mukaan kurssille. Loppuosaan osallistuvien tulee ilmoittaa etukäteen osallistumisestaan ilmoittautumalla opintojakson loppuosaan internetissä klo 15 alkaen tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimistoaikoina numeroon MUISTI, MAISEMA JA MENNEISYYS 3 op Salo ja , 12 oppituntia Moision koulun luokka 105, Uskelankatu 13 la Yliopisto-opettajat Eeva Raike ja Riina Haanpää Kurssimaksu 25,50, lisäksi avoimen yliopiston opiskelijoille 20 euron maksu.. Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Perehdytään muistitiedon tuottamiseen ja tulkintaan. Esimerkit otetaan paikkoihin liittyvistä muistitiedoista. Kurssilaisten omat tarinat paikoista ja niiden tulkinnasta ovat etusijalla. Lisäksi käymme läpi sekä uusia että vanhoja karttoja ja etsimme niistä mielenkiintoisia paikannimiä, joiden merkitystä maisemassa pyritään selvittämään. Ilmoittautuminen ma klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon Ilmoittautuminen viimeistään pe klo 12. Kasvatustieteelliset opinnot Ilmoittautuminen kasvatustieteellisiin opintoihin ma alkaen internetissä klo 16 alkaen tai puhelimitse klo numeroon tai ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon Ilmoittautuminen Turun yliopistoon: ks. avoimen yliopiston ilmoittautumisohje edellä s ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op Salo , 21 oppituntia , 15 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 to Tuutorina KM Elina Kivelä Kurssimaksu 50 / lukukausi sekä yliopiston maksu 220 Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Erityispedagogiikan opintojen tavoitteena on perehtyä erilaisen oppijan kasvun ja oppimisen tukemiseen. Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö tai em. alalle aikovat. Opinnoista lisätietoa ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Salo , 21 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 ke Tuutorina KM Elina Kivelä Syksyllä 2012 käynnistyneet opinnot jatkuvat. Kurssimaksu 50 / sl 2012 Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 35 opintopistettä. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Erityispedagogiikan opintojen tavoitteena on perehtyä erilaisen oppijan kasvun ja oppimisen tukemiseen. Opinnoista lisätietoa 11

11 Avoin yliopisto-opetus KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op Salo , 30 oppituntia , 18 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 ti Tuutorina KM Satu Paananen Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä 50 sl 2012 ja 50 kl 2013 sekä avoimen yliopiston maksu 220 Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Kasvatustieteen perusopintojen keskeisiä aihealueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Näitä aiheita tarkastellaan sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen kenttää ihmisen koko elämänkaaren matkalta lapsuudesta vanhuuteen. Lisäksi opinnot antavat yleiskäsityksen kasvatustieteestä ja sen osa-alueista. Monimuoto-opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut yliopiston opettajien pitämille luennoille, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Opiskeluasi tukee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuva opintoryhmä, opiskeluoppaat ja verkkoalue (Moodle). Opintoryhmä kokoontuu syyskuusta huhtikuuhun. Ryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä teemoja tuutorin johdolla. Tuutori toimii myös opiskelijoiden henkilökohtaisena ohjaajana. Verkkoalueella on mm. opintomateriaaleja, verkkoluentoja, keskustelualue ja tehtävien palautuspaikka. Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen voit jatkaa kasvatustieteen aineopintoihin. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää opinnoista ja väylästä oppiaineen esittelysivulta Opinnoista lisätietoa www. avoin.utu.fi KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Salo , 24 oppituntia , 21 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 ma Tuutorina ravitsemusasiantuntija Sanna Talvia Kurssimaksu 50 / sl 2012, 50 kl 2013 ja 50 sl 2013 sekä avoimen yliopiston maksu 330 (laskutuserät 200 ja 130 ) Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 35 opintopistettä. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä tietämystä ja osaamista. Monimuoto-opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut yliopiston opettajien pitämille luennoille, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Opiskeluasi tukee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuva opintoryhmä, opiskeluoppaat ja verkkoalue (Moodle). Opintoryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi-kolme kertaa kuussa syyskuusta toukokuuhun. Ryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä teemoja tuutorin johdolla. Tuutori toimii myös opiskelijoiden henkilökohtaisena ohjaajana. Verkkoalueella on mm. opintomateriaaleja, verkkoluentoja, keskustelualue ja tehtävien palautuspaikka. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää opinnoista ja väylästä oppiaineen esittelysivulta Opinnoista lisätietoa www. avoin.utu.fi. Lääke- ja terveystieteelliset opinnot IKÄÄNTYMINEN, YHTEISÖT JA YHTEIS- KUNTA 5 op Somero Kiiruun koulu, Kiiruuntie 4 Keskiviikko , 16 oppituntia TtM Tuula Suominen Someron kansalaisopiston kurssimaksu 26, Turun yliopiston opintomaksu 50. Ilm mennessä Someron kansalaisopistoon www. somero.fi/kansalaisopisto tai p Avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa järjestettävä 5 op:n opintojakso kuuluu Gerontologian 25 op:n kokonaisuuteen. Kurssilla perehdytään ikääntymisen yhteiskunnallisiin ja yhteisöllisiin tekijöihin, vanhuspolitiikkaan ja vanhustenhuollon palveluihin. Opetus sisältää paikallisen tuutorin ohjaamia opintoryhmäkokoontumisia ja yhden yliopiston opettajan pitämän luennon ( klo ). Luennolle voi osallistua Turussa tai verkon välityksellä Somerolla. Kurssi sopii kaikille vanhenemisesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille IKÄÄNTYNEET, RAVITSEMUS JA PÄIH- TEET 5 op Somero Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko , 24 oppituntia TtM Tuula Suominen Someron kansalaisopiston kurssimaksu 26, Turun yliopiston opintomaksu 50. Ilm mennessä Someron kansalaisopistoon www. somero.fi/kansalaisopisto tai p Avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa järjestettävä 5 op:n opintojakso kuuluu Gerontologian 25 op:n opintokokonaisuuteen. Kurssilla perehdytään ravitsemuksen merkitykseen osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa sekä ikääntyneiden päihteiden käyttöön, päihdehaittoihin, päihteiden käytön kohtaamiseen ja päihdeongelmien hoitovaihtoehtoihin. Opetus sisältää paikallisen tuutorin ohjaamia opintoryhmäkokoontumisia ja verkon kautta välitettäviä yliopiston opettajien luentoja. Opintoryhmäkokoontumiset järjestetään keskiviikkoisin klo ja verkkoluennot klo Kurssi sopii kaikille vanhenemisesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille.

12 Avoin yliopisto-opetus JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN 5 op Salo , 30 oppituntia Moision koulun luokka 106, Uskelankatu 13 ma la OTK Inga Koskinen Huom! Poikkeuksellinen ilmoittautumiskäytäntö. Katso kurssin yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet opiston nettisivuilta osoitteesta Kurssimaksu 90 (sisältää monisteet) sekä avoimen yliopiston maksu 20. Erikoiskurssi. Luento-opetusta 30 opetustuntia. Kokoontuminen la klo , ma klo , ma klo , ma klo , la klo ja la klo Viikonloppuisin opiston kahvio ei ole avoinna, joten omat eväät on syytä ottaa mukaan. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Sisältö: - peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta - oikeudelliset peruskäsitteet - oikeuslähteet - yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden perussisältö - tenttiin valmistautuminen ja oikeustapausharjoitukset. Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksolla ei ole vastaavuutta tai korvaavuutta oikeustieteellisen tiedekunnan opintoihin. Opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisten perusopintojen, aineopintojen oikeudenalojen perusteiden sekä valinnaisten opintojaksojen suorittamiselle avoimessa yliopistossa. Opiskelijan opinto-oikeus on voimassa yksittäisissä opintojaksoissa opetuksen keston ja kuulustelujen ajan. Lisätietoja opintojakson esittelysivulta: fi/opintotarjonta/oikeustieteelliset_opinnot/. Oppimateriaalit, Oikeustieteelliset opinnot Erikoiskurssi suoritustavat, tenttimisohjeet ja ilmoittautumisohjeet löydät parhaiten Salon kansalaisopiston nettisivuilta Ilmoittautuminen kurssille kansalaisopistoon internetissä ma klo 15 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh Ilmoittautuminen viimeistään ma klo Ilmoittautuminen Turun yliopistoon: ks. tämän kurssin ohje opiston nettisivulta JULKISUUS, AVOIMUUS JA TIETOSUOJA 7 op Salo , 20 oppituntia Moision koulun luokka 106, Uskelankatu 13 ti OTT Mikael Koillinen ja OTK Hannu Sorvari Kurssimaksu 85 Ilm :00:00 mennessä Kurssimaksu 85 sekä avoimen yliopiston maksu 20 Kokoontumispäivät 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., ja 2.4. Opintojaksolla keskitytään viranomaistoiminnan julkisuus- ja salassapitolainsäädäntöön sekä henkilötietosuojaan, erityisesti sen julkishallintoa koskeviin osiin, ja julkisuuden ja tietosuojan saumakohtiin. Lainsäädäntö näillä oikeudenlohkoilla on aivan uutta ja osittain eurooppasidonnaista. Luennoilla käydään läpi pääperiaatteita ja tulkinnan pulmakohtia. Opintojakson sisältö: Julkisuus ja yksityisyys Viranomaisten toiminnan julkisuus Julkisuus ja henkilötietosuoja Uudet sääntelymallit. Julkisuus, avoimuus ja tietosuoja on Turun yliopiston oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen valinnainen opintojakso. Lisätietoja opiston kevätkauden oppaassa ja nettisivuilla. Ilmoittautuminen tammikuussa Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN PERUSOPINNOT 25 op Salo , 42 oppituntia , 54 oppituntia Moision koulu, opiston ATK-luokka, Uskelankatu 13 to FM Kari Koivunen Kurssimaksu laskutetaan kolmessa erässä, 50 sl 2012, 50 kl 2013 sekä 50 sl 2013; lisäksi avoimen yliopiston maksu 220 Turun avoimen yliopiston tarjoamat tietojenkäsittelytieteen opinnot antavat opiskelijalle yleiskuvan tietojenkäsittelyn eri osaalueista sekä tieteenalan keskeisistä asioista ja käsitteistä. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija algoritmiseen ajatteluun, ohjelmointiin, tietokonelaitteistoon ja sen toimintaan, tietokoneen hyväksikäyttöön sekä tietojärjestelmien mallintamiseen ja analysointiin. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Opinnoista tarkemmin osoitteessa Ilmoittautuminen viimeistään pe klo

13 Avoin yliopisto-opetus SUOMEN KIELEN KIRJALLINEN VIESTINTÄ 3 op Salo Moision koulu, luokka 106, Uskelankatu 13 ti pe la , 26 oppituntia FM Jenni Kärppä Kurssimaksu 41,00 sekä avoimen yliopiston maksu 20 Enintään 20 opiskelijaa. Tavoitteet ja sisältö: Suomen kielen kirjallisen viestinnän kurssilla perehdytään hyvän asiatyylisen viestinnän ominaisuuksiin ja harjoitellaan erilaisten kirjallisten esitysmuotojen tuottamista. Kurssilla käsitellään hyvän asiatyylisen tekstin ominaisuuksia, kielenkäyttöä (tekstien tuottamista, arviointia ja muokkausta, kielenhuoltoa ja kielenkäytön lähdekirjallisuutta) ja kirjallisten opinnäytetöiden teko-ohjeita. Lisäksi tutustutaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen työvälineenä. Tavoitteena on, että opiskelija saa sellaiset perustiedot ja -taidot, joiden avulla voi menestyksellisesti suoriutua opintojen ja työelämän edellyttämistä kirjallisista töistä. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kurssin suorituksen voi liittää tutkintoon kuuluviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, 20 opiskelijaa/kurssi Toteutustavat: Opetusta 26 t (luennot 14 t ja harjoitukset 12 t). Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitusten tekemistä ja kirjallisen tentin hyväksyttyä suorittamista. Ilmoittautuminen Internetissä ma klo alkaen tai puhelimitse klo puh tai ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh Ilmoittautuminen Turun yliopistoon: ks. avoimen yliopiston ilmoittautumisohje edellä s. XX. Kieli- ja viestintäopinnot PUHEVIESTINTÄ 2 op Salo , 28 oppituntia Moision koulun luokka 106, Uskelankatu 13 pe la 9-14 FM Jenni Kärppä Kurssimaksu 42, lisäksi avoimen yliopiston maksu 20 Kurssilla tarkastellaan erilaisia puheviestintätapahtumia, niihin vaikuttavia tekijöitä ja suomalaisen viestijän erikoislaatua sekä tutustutaan puhetekniikan perusteisiin. Kurssilla käsitellään äänenkäytön, puhetaidon ja ryhmäviestintätilanteiden perusasioita. Lisäksi kurssi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla ja kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Keskeiset sisällöt: Opiskelija osaa viestinnän onnistumisen kannalta - käyttää ääntään ja nonverbaaliviestintää tarkoituksenmukaisesti - toteuttaa havainnollistetun ja kohdennetun mielipidepuheenvuoron - argumentoida ryhmäviestintätilanteissa valmistellun mielipiteen ja toimia niiden osallistujana ja puheenjohtajana. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis- luonnontieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kurssin suorituksen voi liittää tutkintoon kuuluviin vastaaviin kieli- ja viestintäopintoihin. Kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajankoulutuksessa kurssin voi hyväksyttää osasuoritukseksi. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, 15 opiskelijaa/kurssi. Luento-opetusta ja harjoituksia 28 t. Vaadittavat opintosuoritukset: Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitusten tekemistä. Ilmoittautuminen tammikuussa ENGLISH COMMUNICATION SKILLS / ENG- LANNIN KIELEN SUULLINEN TAITO 2 op Salo Kevätkaudella Kauppakorkeakoulun opinnot HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 5 op Somero Kiiruun koulu, Kiiruuntie 4 Alkaa tammikuussa Tarkka alkamisaika ilmoitetaan Someron kansalaisopiston internetsivuilla syksyn aikana. KTM Tanja Paassilta Someron kansalaisopiston kurssimaksu 26, Turun yliopiston opintomaksu 50. Ilm mennessä Someron kansalaisopistoon tai p Avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa järjestettävä 5 op:n opintojakso kuuluu kauppatieteellisiin Johtamisen ja organisoinnin opintoihin. Opintojaksolla perehdytään henkilöstöjohtamiseen, sen osa-alueisiin ja merkitykseen. Keskeisinä aihealueina opinnoissa ovat henkilöstöresurssien suunnittelu, kansainvälisten henkilöstövoimavarojen johtaminen ja osaamisen johtaminen. Kurssilla opitaan hallitsemaan erilaisia henkilöstöjohtamisen perustyökaluja. Opetus sisältää paikallisen tuutorin ohjaamia opintoryhmäkokoontumisia ja verkon kautta välitettäviä yliopiston opettajien luentoja. Opinnot soveltuvat johtamisesta sekä henkilöstön, työelämän ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.