Salon kansalaisopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon kansalaisopisto"

Transkriptio

1 Salon kansalaisopisto Tästä lehdestä löydät myös Salon kaupungin liikuntapalvelujen liikuntaoppaan sekä tiedotteet Salon taidemuseo Veturitallin ja kulttuuriasiain yksikön tulevasta ohjelmistosta! Opinto-opas syksy 2012

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Salon kansalaisopiston opiskelijakunta ry Opistoinfo Ohje netti-ilmoittautumiseen Ohjeita avoimen yliopiston opiskeluun OPETUSTARJONTA SYKSY 2012 Avoin yliopisto-opetus Ihminen ja yhteiskunta Luonto ja ympäristö Kielet Musiikki Kuvataide Tanssi Teatteri Sanataide ja kirjallisuus Kädentaidot Tekninen työ Tietotekniikka Liikunta ja terveys Vapaa-aika, koti, harrastukset Taitto Kari Koivunen Kannen kuva Tero Mäkinen Kansikuva teatteritaiteen perusopetuksen Liisa Ihmemaassa -esityksestä Salon teatterissa keväällä 2012 SPORTTI- JA KULTTUURIPASSIN KÄYTTÖ SALON KANSALAISOPISTON KURSSIMAKSUISSA Jos käytössäsi on SporttiPassi tai KulttuuriPassi, voit maksaa sillä osallistumisesi Salon kansalaisopiston kursseille. Lue seuraavat ohjeet tarkasti, jotta tiedät kuinka menetellä! Kurssimaksun maksaminen SporttiPassilla tai KulttuuriPassilla on mahdollista vain Internetilmoittautumisen yhteydesssä. Kurssimaksun maksaminen sillä jälkikäteen ei ole mahdollista. Myöskään puhelimitse ilmoittautuessasi passia ei voi siis käyttää. Ilmoittaudu internetin kautta kursseille sivun 8 ohjeen mukaisesti. Kun olet kirjoittanut yhteystietosi ja klikannut LÄHETÄ ILMOITTAUTUMINEN -painiketta, niin näet näytölläsi SporttiPassi- tai KulttuuriPassikuvakkeen. Klikkaamalla sitä hyppäät uuteen ikkunaan, Sportti- ja Kulttuuripassijärjestelmään. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi ja toimi sivuston antamien ohjeiden mukaisesti. Voit testata maksamista sivulla 4 mainitun INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU -kurssin avulla. Toimi annetun ohjeen mukaisesti, mutta älä paina maksujärjestelmässä ollessasi lopussa MAKSApainiketta, sillä silloin suoritus veloitetaan SporttiPassi/Kultturipassi-tililtäsi. Huom! Salon taidemuseo Veturitalli sekä kulttuuriasiain yksikkö tiedottavat tulevasta ohjelmistostaan etu- ja takasisäkansissa. Tutustu myös heidän tarjontaansa! Kääntöpuolella Salon kaupungin liikuntapalvelujen liikuntaopas ! 3

3 4 Tervetuloa kansalaisopistoon! Salon kansalaisopiston uusi toimintavuosi on jälleen alkamassa. Jaamme edelleen opiston toimialueen jokaiseen kotiin ja myös kaikkiin yrityksiin tämän opinto-oppaan, josta voit saada osviittaa kurssivalinnoillesi. Opiston opintotarjonta elää jatkuvasti, ja tämä kirjanen on paras tapa välittää siitä tietoa kaikille kuntalaisille. Opinto-oppaan kansikuva on Salon kansalaisopiston teatteritaiteen perusopetukseen osallistuvien nuorten viime keväänä esittämästä näytelmästä Liisa Ihmemaassa. Näytelmä toteutettiin yhdessä Salon Teatterin kanssa. Esitys on erinomainen esimerkki siitä paikkakuntaa rikastavasta elävästä kulttuuritoiminnasta, jota syntyy kansalaisopistossa. Kansalaisopiston toiminnan piiriin kuuluu teatteriopetuksen ohella tanssin, musiikin, kuvataiteen, sanataiteen sekä muiden taiteenalojen opetusta ja tätä kautta vuosittain lukuisia erilaisia esityksiä ja näyttelyitä. Opinto-oppaassa on nyt ensimmäistä kertaa mukana Salon liikuntapalveluiden syksyn 2012 Liikuntaopas. Yhteisen oppaan tarkoituksena on ennen muuta lisätä oppaan vaikuttavuutta ja parantaa salolaisten mahdollisuuksia suunnitella omaa vapaa-aikaansa. Kuntalaisten terveys ja hyvinvointi on sekä kansalaisopiston että liikuntapalveluiden tavoitteena, jota tehokas tiedottaminen edistää. Yhteinen opas tiivistää entisestään Salon liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston muutoinkin runsasta yhteistyötä. Kansalaisopiston henkilöstölle on viime aikoina usein esitetty kysymys, miten opisto huomioi toiminnassaan Salon alueen voimakkaasti lisääntyvän työttömyyden. Kansalaisopiston ensisijaisena tavoitteena tässä tilanteessa on pitää kaikin keinoin kurssitarjonnan määrä niin laajana ja monipuolisena kuin suinkin, jotta kyettäisiin vastaamaan työttömyysasteen noususta johtuvaan kysyntään. Työttömyyden osuessa omalle kohdalle vapautuu aikaa, jota on mielekästä käyttää opiskeluun ja itsensä kehittämiseen. Uskomme myös, että opiston tarjoamat opinnot ovat monessa tapauksessa tärkeä henkireikä ja arkipäivän tuki silloin, kun oma tai oman perheen elämä on hankalassa vaiheessa mm. työttömyyden takia. Salon kaupungin talousongelmat vaikuttavat luonnollisesti kansalaisopiston käytössä oleviin resursseihin. Heikkenevää kunnallista rahoituspohjaa pyritään paikkaamaan lisäämällä tulorahoitusta mm. koulutuksen myynnin, Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksen sekä projektitoiminnan turvin. Myös alkaen toteutettava kurssimaksujen korotus palvelee tätä tavoitetta. Nosto tuo opistolle lisätuloja, joilla voidaan osittain kattaa opistoon kohdistuvat säästövelvoitteet. Salon kansalaisopiston kurssimaksut ovat korotuksesta huolimatta edelleen varsin kohtuullisia verrattuna muihin saman kokoluokan opistoihin. Samanaikaisesti kurssimaksujen korottamisen kanssa maksujen alennusprosentti on nostettu 30 prosentista 35:een. Alennusoikeus koskee edelleen työttömiä, eläkeläisiä ja kotouttamisvaiheessa olevia maahanmuuttajia. Myös taiteen perusopetukseen osallistuvien lasten ja nuorten vanhemmat voivat saada alennuksen näiden kurssien maksuista, jos vähintään toinen heistä kuuluu johonkin mainituista ryhmistä. Kurssimaksualennusten merkityshän on erityisen suuri silloin, kun henkilön elämäntilanne mahdollistaa osallistumisen usealle kurssille samanaikaisesti tai samassa perheessä moni henkilö osallistuu opiston kursseille. Työllisyystilanteen takia pyritään lisäämään päiväsaikaan tarjottavan toiminnan osuutta kurssiohjelmassa. Myös kurssitarjonnan sisältöön tehdään tarkistuksia. Yksi keskeinen esimerkki tästä on avoimen yliopiston opintojen tarjonta. Monipuolistamme sitä Turun yliopiston myötävaikutuksella ja paikallisten tahojen kanssa neuvotellen. Otamme sen valmistelussa aiempaa paremmin huomioon esilletulevat koulutustarpeet ja mm. työttömäksi joutuneiden piiristä tulevat toiveet. Kaikilla kuntalaisilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa alueella

4 järjestettävän avoimen yliopiston tarjontaan. Voit koska tahansa ottaa yhteyttä opistoon, antaa palautetta ja esittää toiveitasi. Työttömänä olevan henkilön oikeudesta osallistua avoimen yliopiston opintoihin on ajantasaisia ohjeita opiston nettisivuilla Kaupungin henkilöstön lomautus tulee vaikuttamaan kansalaisopiston toimintaan. Tämä tulee aiheuttamaan muutoksia joillakin opiston kursseilla. Myös velvoitteita lisäsäästöihin saattaa tulla koska tahansa. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että kurssien osallistumismaksu määräytyy toteutuneiden tuntien mukaisesti, eli jos joltakin kurssilta leikkautuu oppitunteja pois, maksu laskee. Opiston kurssimaksujärjestelmää on muutettu siten, että kurssimaksujen porrastus on poistettu, eli jokainen yksittäinen lisätty tai vähennetty kurssin opetustunti vastaavasti nostaa tai laskee kurssimaksua. Opiskelijan näkökulmasta kansalaisopiston toiminta kuitenkin näyttäytyy edelleen pääasiassa entisenlaisena. Kursseja on runsaasti ja tarjonta on monipuolista, sisältäen sekä jo tutuksi tullutta vankkaa perustarjontaa että myös melkoisen määrä uutuuksia. Nähtävissä on jatkuvasti myös uusia toimintatapoja ja uuden kehittämistä. Esimerkkeinä nyt menossa olevista käykööt seuraavat: Kielikurssien taitotasojen luokituksessa on nyt otettu käyttöön ns. Yleiseurooppalaisen viitekehyksen tasoluokitus (ks. lisätietoa tästä kielten osaston alussa). Kansalaisopistossa on todennäköisesti alkamassa syyskaudella Leader-rahoitteinen koulutus- ja verkostoitumishanke Akva tietoa Salon ja Kemiönsaaren vesistöistä. Kolmivuotisessa projektissa järjestetään alueen vesistöihin sekä vesienhoitoon ja kunnostukseen liittyvää koulutusta alueen asukkaille ja loma-asukkaille sekä vesistöjen hoitoyhdistyksille jäsenineen. Maahanmuuttajakoulutuksessa astutaan uusi askel ottamalla ohjelmaan opistossa uudenlaista intensiivistä kotoutujan omaehtoista koulutusta, jota järjestetään yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen maahanmuuttajayksikön ja TE-toimiston kanssa. Opistossa valmistellaan paraikaa kielten myyntikoulutusta yrityksille ja kaupungin yksiköille. Myyntikoulutus on kurssitoimintaa, jossa kulut kokonaisuudessaan katetaan kurssimaksutuloilla. Sosiaalisen median ja internetin käytön kehittäminen opetuksessa ja muussa opiston toiminnassa on edelleen keskeinen painopistealue. Yhteistyössä Salon kaupungin nuorisopalveluiden kanssa ryhdytään toteuttamaan musiikkiin liittyvää monipuolista, nuorisokulttuuriin osuvaa monitaiteista kurssitarjontaa, joka käynnistysvaiheessa ja ehkä myöhemminkin tuntee nimen Lo-Fi Workshop. Salon kansalaisopisto on niukkojenkin resurssien oloissa vahva, kehittyvä oppilaitos. Myös kehittämisen tiimellyksessä pidetään huoli opiston perinteisen toimintatavan vahvuuksien säilyttämisestä. Näihin kuuluu mm. lähipalvelu, toiminta hajasijoitetusti eri puolilla toimialuetta - siellä, missä asiakkaatkin ovat. Kohtuulliset kurssimaksut pitävät osallistumiskynnykset matalina. Ajankohtaiset kurssit tuovat ihmisiä yhteen kaupunginosissa ja kylissä ja tukevat yhteisöllisyyttä sekä opiskelun iloa. Kun opisto toimii jatkuvasti lähellä ihmisiä ja heidän yhteisöjään, kiinteän vuorovaikutuksen voimin syntyy kurssitarjontaa, johon kohdistuu voimakas kysyntä ja joka saa liikkeelle vuosittain tuhansia ihmisiä. Vuonna 2011 opiston kurssien osallistujamäärä oli yhteensä noin henkilöä. Oppimisen iloa ja intoa toivottaen Jukka Tamminen rehtori SALON KANSALAISOPISTON OPISKELIJAKUNTA ry Opiskelijakunnan kahvio Moision koululla, Uskelankatu 13, on avoinna ma-to klo Tarjolla mm. kahvia, teetä, kaakaota, virvoitusjuomia ja kahvileipää. Lehmijärven rannalla, aivan kaupungin uimarannan vieressä osoitteessa Lehmirannantie 118, sijaitsee opiskelijakunnan kesäkoti Rantapirtti. Sen sauna on lämpimänä keskiviikkoisin noin klo opiskelijakunnan jäsenille seuralaisineen kesä-syyskuun aikana. Tervetuloa nauttimaan makoisista löylyistä Rantapirtin rauhaan. Kesäkoti Rantapirttiä vuokrataan yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille päivä- ja ilta-aikoina kesäkuukausina. Keskiviikkoillat on varattu opiskelijakunnan omaan käyttöön. Rantapirtin varauksia hoitaa Aarno Jokinen, puh Varauksia kesäkaudelle 2012 otetaan vastaan alkaen. Opiskelijakunta: Pj. Marja-Leena Virtanen puh Sihteeri Elvi Vettenranta puh Rahastonhoit. Tuula Vuori puh Opiskelijakunta tiedottaa: Rantapirtti: Isäntä John Kallonen puh Varaisäntä Jarmo Heimonen puh Opiskelijakunta järjestää kädentaidoista kiinnostuneille matkan Tampereelle Suomen Kädentaidot -messuille sunnuntaina Pikkujoulun aikoinin teemme teatterimatkan Riihimäen teatteriin lauantaina Siellä esitetään Mika Waltarin huvinäytelmä Myöhästynyt Hääyö. Tarkemmat tiedot molemmista matkoista hintoineen opintokauden alettua opiston nettisivuilta, ilmoitustaululta ja Salon kaupunkitiedotteesta. 5

5 SALON KANSALAISOPISTO Opistoinfo YHTEYSTIEDOT LUKUVUOSI Hallintotilat sekä toimistopalvelut ovat Salossa, Moision koulun yhteydessä sijaitsevassa päätoimipisteessämme. Osoite: Kursseille ilmoittautuminen Salon kansalaisopisto Uskelankatu Salo Puhelin: Fax: Salon toimisto on avoinna syys- ja kevätlukukausien aikana ma-to klo 9-16 ja pe klo 9-14 sekä muulloin ma-pe klo Toimistopalveluita tarjotaan myös Halikossa, Halikon lukion yhteydessä. Osoite: Salon kansalaisopisto Kuruntie Halikko Puhelin: Halikon toimisto on avoinna syys- ja kevätlukukausien aikana ma klo 9-17, ti-to klo ja pe klo 9-14 Jokaiselle kurssille on määrätty hetki, josta lähtien sille voi ilmoittautua. Opiskelupaikka kurssille varataan Internetin kautta tai puhelimitse. Ilmoittautumisjärjestelmään pääsee kotisivujemme kautta. Ilmoittautumisohjeet löytyvät tästä oppaasta sivulta 8. Internetin kautta ilmoittautuminen on nopeampaa kuin puhelimitse. Suosituimpien kurssien paikat täyttyvät hetkessä! Kurssipaikkaa ei voi varata tulemalla toimistoon ilmoittautumisaikana. Sähköpostitse, faksilla, tekstiviestillä tai puhelinvastaajaviestillä ei voi ilmoittautua. Kursseille voi ilmoittautua myös annetun ilmoittautumisajan jälkeen joko Internetin kautta tai puhelimitse Salon toimistoon sen aukioloaikoina, puh Jos kurssi on jo käynnistynyt, voi toimistosta tiedustella onko siihen mahdollista päästä vielä mukaan. Kurssin alussa täytetään ilmoittautumislomake henkilötietojen ja alennusoikeuksien tarkistamista varten. Alle 18-vuotiaan opiskelijan ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaa aina huoltaja. Maahanmuuttajat voivat ilmoittautua kursseille puhelin- ja internet-ilmoittautumisen lisäksi Salon pääkirjaston Laurinsalissa, os. Vilhonkatu 2, torstaina klo Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen Turun yliopistoon ks. s. 9 Peruutuksesta, esteestä ja keskeyttämisestä ilmoittaminen Jos olet varannut kurssipaikan etkä kuitenkaan pääse osallistumaan sille, ilmoita tästä opiston toimistoon välittömästi. Mikäli ilmoittautumista ei ole peruttu, veloitamme koko kurssimaksun. Peruuttaminen on tehtävä joko sähköpostitse osoitteeseen tai soittamalla numeroon Puhelinvastaajaan peruutusta ei saa jättää. Kansalaisopiston lukuvuosi ajoittuu seuraavasti: Syyslukukausi: Syysloma: (vko 42) Kevätlukukausi: Talviloma: (vko 8) Virallisina juhlapyhinä ja näiden aattoina klo 17 jälkeen sekä lomaviikkoina ei järjestetä opetusta. INTERNETSIVUT Opiston Internet-sivut löytyvät osoitteesta Nettisivuiltamme löydät kaikki kurssitietomme, myös opintooppaan ilmestymisen jälkeen sovitut uudet kurssit sekä mahdolliset muutokset oppaassa ilmoitettujen kurssien sisältöön. Pääset ilmoittautumaan lähes jokaiselle kurssille Internetin kautta. Netti-ilmoittautuminen on vaivatonta ja aina nopeampaa kuin ilmoittautuminen puhelimitse. Ohjeet netti-ilmoittautumiseen löydät tämän oppaan sivulta 8. Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä, kansalaisopisto ei valvo kurssin aikana tapaamisten läsnäololistoja. Jos olet varannut kurssipaikan etkä pääse mukaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla, ilmoita siitä opiston toimistoon. Mikäli alkamassa olevan opintoryhmän koko on lähellä ryhmän minimikokoa, poisjääminen ilmoittamatta saattaa johtaa kurssin peruuntumiseen. Pitkille, seitsemän tai useamman kokoontumiskerran kursseille voit käydä maksutta tutustumassa yhden kerran. Jos päätät olla osallistumatta em. kurssille, peruutus on tehtävä opiston toimistoon (ei opettajalle) ennen seuraavaa kokoontumiskertaa. Mikäli ilmoittautumista ei ole peruttu, veloitamme osallistujalta koko kurssimaksun. Lyhyt- ja erikoiskurssit tunnistat - ja Erikoiskurssi-merkeistä. Näiden kurssien ilmoittautumisajan päättyminen on aina ilmoitettu kurssitiedoissa (ilmoittautuminen viimeistään tiettynä päivänä). Lyhyt- ja erikoiskursseille varattu kurssipaikka tulee perua viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Tämän jälkeen peruuttaneilta peritään puolet kurssimaksusta. Niiltä, jotka eivät peru varattua kurssipaikkaa lainkaan tai tekevät sen kurssin alkamisen jälkeen, peritään koko kurssimaksu. Opettajan sairastuessa pyritään tapaamiskerralle järjestämään toinen opettaja. Jos tämä ei onnistu, järjestetään korvaava tapaaminen oppaaseen merkityn viimeisen tapaamiskerran jälkeen vastaavaan aikaan. Opisto ilmoittaa kurssitapaamisen peruuntumisesta mahdollisuuksien mukaan. Se tehdään tekstiviestillä. Kurssimaksut Tässä oppaassa ja kotisivuillamme mainitaan jokaisen kurssin kohdalla sen kurssimaksu. Kurssin hinta määräytyy sen tuntimäärästä ja toimistomaksusta. Työttömät, eläkeläiset ja maahanmuuttajat saavat perustoiminnan kurssimaksuista 35 prosentin alennuksen. Alennusoikeudesta on mainittava ensimmäisellä tapaamiskerralla täytet-

6 HENKILÖKUNTA SYYSLUKUKAUDELLA 2012 Opistoinfo Rehtori Jukka Tamminen Puhelin: Sähköposti: Apulaisrehtori Kari Koivunen Puhelin: Sähköposti: Kieltenopettaja Leena Karimäki-Niemi Puhelin: Sähköposti: Kieltenopettaja Anne Pajunen Puhelin: Sähköposti: Kuvataideaineiden opettaja Maija Tanhua Puhelin: Sähköposti: Kuvataideaineiden opettaja, vs Merja Nissi Puhelin: Sähköposti: Käsityön suunnittelijaopettaja Mirja Rautiainen Puhelin: Sähköposti: Musiikin suunnittelijaopettaja Pekka Laakso Puhelin: Sähköposti: Musiikinopettaja Helena Kangas Puhelin: Sähköposti: tävässä ilmoittautumislomakkeessa. Alennusta ei voida ottaa jälkikäteen huomioon jos kurssimaksu on laskutettu. Taiteen perusopetuksen osalta alennus koskee opetukseen osallistuvien alaikäisten vanhempia, mikäli he tai toinen heistä on työttömänä, eläkkeellä tai maahanmuuttaja. Alennus on samansuuruinen riippumatta siitä, ovatko molemmat vai vain toinen vanhemmista alennuksen piirissä. Jos haluat käyttää kurssin maksamiseen SporttiPassia tai KultturiPassia, kurssille voi ilmoittautua vain netti-ilmoittautumisen kautta. Tarkemmat ohjeet näiden passien käytöstä löydät sivulta 3. Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta takaisin. Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muun opiskelussa tarvittavan materiaalin, ellei kurssitiedoissa toisin mainita. Taiteen perusopetusryhmissä materiaalit sisältyvät opintomaksuun. Kurssimaksujen laskutus Kurssimaksut laskutetaan lukukauden aikana. Alle 18-vuotiaan opiskelijan Kurssimaksu laskutetaan aina huoltajalta. Myös yritys tms. organisaatio voi maksaa opiskelijan kurssimaksun. Opiskeluoikeus Kansalaisopiston opetustarjonnassa on kursseja kaikenikäisille. Useimmat kurssit on suunnattu lähinnä aikuisille (yli 15-vuotiaille), riippumatta osallistujan iästä tai koulutuspohjasta. Osa kursseista on tarkoitettu vain ikääntyville, työttömille, maahanmuuttajille, lapsille tai jollekin muulle kohderyhmälle. Kurssin nimessä tai kuvauksessa on tällöin maininta kohderyhmästä. Kurssin vähimmäisopiskelijamäärä Taiteen perusopetuksen vastuuhenkilö, vs Sarika Lipasti Puhelin: Sähköposti: Teknisentyön opettaja Jari Vatola Puhelin: Sähköposti: Kurssisihteeri Riitta Honkanen (tavoitettavissa ma-ke) Avoimen yliopiston yhteyshenkilö Puhelin: Sähköposti: Kurssisihteeri Paula Alanne (tavoitettavissa to-pe) Puhelin: Sähköposti: Kurssisihteeri Soile Verhola Puhelin: Sähköposti: Toimistosihteeri Hilkka Lähdekorpi Puhelin: Sähköposti: Toimistosihteeri Birgitta Jalonen Puhelin: Sähköposti: Toimistovirkailija, määräaik. Sirpa Salo Puhelin: Sähköposti: Halikon iltavahtimestari Puhelin: Kurssin aloituskoko Salon keskustassa pääsääntöisesti 10 osallistujaa. Keskustan ulkopuolella se on pääsääntöisesti 7. Liikuntakurssien, luentosarjojen ja avoimen yliopiston osalta aloitusryhmäkoko on tätä suurempi, ryhmäkoot näissä määritellään kurssikohtaisesti. Todistukset Opiskelija voi pyytää toimistosta todistuksen opiskelustaan. Kuluvan lukuvuoden opiskelutodistuksesta peritään 5 euron, aikaisemmilta lukuvuosilta 10 euron maksu. Opintoneuvonta Opintoneuvontaa saa ilmoittautumisen yhteydessä, päätoimisilta opettajilta sekä kurssien opettajilta muulloinkin. Vakuutusturva Kaikki opiskelijat on vakuutettu opistossa sattuvan tapaturman varalta. Henkilörekisteri Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta varten. Tiedot koulutustaustasta ja pääasiallisesta toiminnasta kysytään tilastokeskusta varten. Muutokset Kesken lukukauden sovituista uusista kursseista ja muista tapahtumista ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä sekä kotisivuillamme. Tietoja saa myös opiston toimistosta. Kansalaisopisto pidättää itselleen oikeuden opinto-ohjelmassa olevien kurssien tuntimäärien supistamiseen tai lyhytkurssien osalta niiden peruuttamiseen kesken lukukauden, mikäli kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuvien säästötavoitteiden saavuttaminen tätä edellyttää. Tuntimäärien mahdolliset muutokset huomioidaan kurssimaksuissa siten, että maksu määräytyy toteutuvan tuntimäärän mukaisesti. 7

7 Netti-ilmoittautumisohje Voit ilmoittautua lähes kaikille kursseillemme Internetin kautta. Jos käytössäsi on Internet-yhteydellä varustettu tietokone, on netti-ilmoittautuminen tällöin helppoa ja aina puhelinilmoittautumista nopeampaa. Seuraavassa esitellään kuinka tämä netti-ilmoittautuminen tapahtuu. Jokainen tässä oppaassa mainittu kurssi löytyy opiston nettisivuilta osoitteesta Kurssit on lajiteltu samalla tapaa oppiaineittain kuin tässä oppaassakin. Jos kurssille on mahdollista ilmoittautua Internetin kautta, on nettisivuilla kurssin kuvauksen lopussa Ilmoittaudu-painike. Kuvauksessa on myös tieto siitä, millä hetkellä ilmoittautuminen käynnistyy. Kun tällöin klikkaat painiketta, ponnahdat suoraan ilmoittautumisjärjestelmään varaamaan kurssipaikkasi kyseiselle kurssille. Avautuvassa ikkunassa näet valitsemasi kurssin tiedot. Jos kurssilla on vielä tilaa, näet tietojen alapuolella painikkeen, jossa lukee Valitse kurssi ilmoittautumislomakkeelle. Jos painikkeessa lukee Haluan ilmoittautua varalle, on kurssi ikävä kyllä täynnä. Varasijalle kannattaa kuitenkin aina ilmoittautua, peruutusten kautta voit saada vielä kurssipaikan. Runsas varasijalle jääneiden määrä kertoo lisäksi henkilökunnallemme kurssilla olevan kysyntää. Yritämme huomioida runsaan kysynnän tulevassa kurssisuunnittelussamme. Molemmissa vaihtoehdoissa jatkat ilmoittautumistasi klikkaamalla em. painiketta. Jos olet ilmoittautumassa vain yhdelle kurssille, hyppää seuraavan kappaleen yli. Voit samalla kertaa ilmoittautua useammalle kurssille, kunhan ilmoittautumisaika niissä on käynnistynyt. Jatka näin: klikkaa Pikahaku-välilehteä, syötä tekstikenttään haluamasi kurssin numero ja klikkaa Hae kurssi painiketta. Etene nyt samoin kuin edellisessä kappaleessa kerrottiin. Valittuasi kaikki haluamasi kurssit siirry seuraavaan kappaleeseen. Seuraavalla sivulla on lista kursseista, joihin olet ilmoittautumassa. Listan alapuolelta löydät Lue ohjeet -painikkeen. Sitä klikkaamalla näet mihin sitoudut ilmoittautuessasi kurssille. Näet alarivillä myös tekstin Olen lukenut ilmoittautumisohjeen ja hyväksyn ehdot ja tämän vieressä tyhjän ruudun. Klikkaamalla ruutua hyväksyt ohjeissa mainitut ehdot ja vasta tämän jälkeen Kirjoita henkilötiedot linkkiä klikkaamalla pääset ilmoittautumisesi viimeiseen vaiheeseen. Lopuksi täytät henkilötietolomakkeen. Jokainen *-merkillä varustettu kenttä on pakollinen. Kirjoita tietosi huolella, ilmoittaudu aina opiskelijan nimellä. Muun muassa henkilötunnus on oltava oikein kirjoitettuna, muuten järjestelmä antaa tuonnempana virheilmoituksen. Yhteystiedoissa ilmoittautuneen kännykkänumero on tärkeä, ilmoitamme peruuntuneista kurssitapaamisista ja muista kurssiin kohdistuvista muutoksista ensisijaisesti tekstiviestillä. Jos olet ilmoittamassa alle 18-vuotiasta kurssille tai jos laskutusosoite on muu kuin kurssille ilmoittautuneen (esim. maksajana on yritys tai joku muu organisaatio), on täytettävä myös lomakkeen oikeanpuolinen sarake. Klikkaa lopuksi vasemman sarakkeen alapuolella olevaa Lähetä ilmoittautuminen painiketta. Ilmoittautumisesi on nyt valmis. Ilmoittautumisessa huomioitavaa Jokaiselle kansalaisopiston kurssille voit ilmoittautua myös puhelimitse. Jos netti-ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, soita ilmoittautumisaikana kurssin kuvauksessa mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoittautumiseesi liittyen opistosta otetaan sinuun yhteyttä vain kurssin peruuntuessa tai saadessasi opiskelijapaikan varasijalta. On siis tärkeää, että syötät yhteystietosi tarkasti. Muista ilmoittaa toimistoon myös jos yhteystietosi tuonnempana muuttuvat. Lasku toteutuneesta kurssipaikasta tulee sinulle postitse lukukauden aikana. Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä! Kansalaisopisto ei valvo kurssin aikana tapaamisten läsnäololistoja. Katso ohjeet kurssipaikan peruuttamisesta oppaan opistoinfosivuilta 6-7! Yleiset ongelmat ja niiden ratkaisut Varmista etukäteen, että osaat ilmoittautua Internetin kautta! Kokeile ilmoittautumista harjoituskurssinumerolla Internet-selaimesi täytyy sallia evästeet. Tarkista selaimesi asetukset seuraavasti: valitse Selaimen työkalut > Internet-asetukset > Tietosuoja > ja säädä tietokoneesi tarvittaessa sallimaan evästeet (cookies). Jos jostain syystä et pääse nettisivuillemme, pääset ilmoittautumisjärjestelmään myös seuraavan Internet-osoitteen kautta: Klikkaa Ilmoittautuminen ja tämän jälkeen avautuneen ikkunan Pikahakuvälilehteä ja kirjoita ilmestyvään tekstikenttään haluamasi kurssin numero. Tämä tapahtuu siis täsmälleen samalla tapaa kuin edellä esitelty ilmoittautuminen useammalle kurssille. Jos klikkaat kurssin Ilmoittaudu-painiketta ennen ilmoittautumisajan käynnistymistä, tulee siitä näytölle huomautus. Voit klikata selaimen Päivitä-painiketta ilmoittautumisajan käynnistyttyä, tällöin pääset jatkamaan ilmoittautumista. Ellei henkilötietolomakkeen täyttämisen jälkeen tule näytölle vahvistusilmoitusta, on järjestelmässä ruuhkaa. Palaa tällöin ilmoittautumislomakkeelle. Jos henkilötietosi ovat hävinneet, kirjoita ne uudelleen ja klikkaa Lähetä ilmoittautuminen. Jos tämä ei vieläkään onnistu, niin ilmoittaudu puhelimitse kurssin kuvauksessa näkyvään puhelinnumeroon. 8

8 Avoin yliopisto-opetus Ohjeita avoimen yliopiston opiskeluun Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin. Avoimessa yliopistossa voi opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opintoja voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Tarjolla on laaja ja monipuolinen valikoima eri oppiaineiden perusopintoja. Monissa aineissa opiskelua on mahdollista jatkaa aineopintoihin. Lisäksi tarjolla on kieli- ja viestintäkursseja. Joustavat opetusmuodot ja suoritustavat on sovellettu aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopiviksi. Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa useassa oppiaineessa suuri osa alempaan yliopistotutkintoon kuuluvista opinnoista. Tarjontaan kuuluu sekä perusopintoja että aineopintoja ja myös tutkintoon vaadittavia yleisopintoja (kieli- ja viestintäopinnot). Jotta tutkintoa havitteleva voisi suunnitella aineyhdistelmänsä ja opinto-ohjelmansa etukäteen riittävällä pitkäjänteisyydellä, Salon ja Someron kansalaisopistot ovat jo usean vuoden ajan suunnitelleet alueelle yhteisen kolmen vuoden ajanjaksolla toteutettavan avoimen yliopiston ohjelman. Suunnittelu on tehty yksissä tuumin Turun yliopiston kanssa. Avoimen yliopiston oppiainetarjonta on näin ollen ollut aina uuden lukukauden alkaessa tiedossa kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Nokian irtisanomisten aiheuttaman tilanteen takia monipuolistamme Turun yliopiston myötävaikutuksella ja paikallisten tahojen kanssa neuvotellen avoimen yliopiston opintojen kurssitarjontaa Salon seudulla. Otamme sen valmistelussa aiempaa paremmin huomioon esilletulevat koulutustarpeet ja mm. työttömäksi joutuneiden piiristä tulevat toiveet. Työttömänä olevan henkilön oikeudesta osallistua avoimen yliopiston opintoihin on ajantasaisia ohjeita opiston nettisivuilla Kaikilla opistojen toimialueiden asukkailla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa alueella järjestettävän avoimen yliopiston tarjontaan. Voit koska tahansa ottaa yhteyttä opistoihin, antaa palautetta ja esittää toiveitasi. Kansalaisopistojen yhteyshenkilöt Jos et löydä tästä oppaasta haluamaasi tietoa tai sinua askarruttaa jokin muu avoimen yliopiston opetukseen liittyvä asia, ota yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin. Salon kansalaisopiston tarjonta: kurssisihteeri Riitta Honkanen, puh , apulaisrehtori Kari Koivunen, puh , rehtori Jukka Tamminen, puh , Somero-opiston tarjonta: kurssisihteeri Riitta Ryhtä, puh , Avoimen yliopiston kurssimaksujen määräytyminen. Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia. Kurssimaksu (avoimessa yliopistossa puhutaan opintomaksusta) koskee aina yhtä opintokokonaisuutta, yksittäistä opintojaksoa tai kurssia. Avoimen yliopiston opinnoista perii maksun sekä yliopisto että opinnot järjestävä yhteistyöoppilaitos, joka tässä tapauksessa on Salon kansalaisopisto. Turun yliopiston opintomaksu on kaikissa opinnoissa 10 euroa/opintopiste, esimerkiksi perusopinnot (25 op) 250 euroa ja aineopinnot (35 op) 350 euroa. Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä ennen opintojen alkua, paitsi aineopinnoissa, joissa opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä. Salon kansalaisopisto perii opinnoista oman maksunsa. Monimuoto-opinnoissa opiston maksu on 50 / lukukausi. Maksu laskutetaan lukukausittain. Lähiopetuksessa (esimerkiksi Luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot on toteutettu lähiopetuksena) kansalaisopiston kurssimaksu noudattelee opiston perustoiminnan erikoishinnoittelumaksuja, mutta on yleensä niitä korkeampi johtuen kalliimmista järjestämiskustannuksista. Ilmoittautuminen avoimen yliopiston kurssille Tiedotuskanavamme avoimeen yliopistoon ilmoittautuneille on sähköposti. SEURAA SÄHKÖPOSTIASI! Ilmoittautuminen kurssille suoritetaan sekä kansalaisopistoon että Turun yliopiston avoimeen yliopistoon seuraavassa järjestyksessä: 1) Ilmoittautuminen kurssille kansalaisopistoon internetissä tai puhelimitse kurssitiedoissa mainittuina aikoina. 2) Ilmoittautuminen Turun yliopiston avoimeen yliopistoon tehdään, jollei kurssitiedoissa ole muuta mainittu, opintojen alettua tai kansalaisopistolta sähköpostitse tulevien ohjeiden mukaisesti. SEURAA SÄHKÖPOSTIASI! Opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen opintoihin tehdään avoimen yliopiston NettiOpsu -palvelussa. Tutustu etukäteen ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin. Ohjeet ovat avoimen yliopiston Ilmoittaudu opintoihin -sivuilla Ilmoittautumisen peruminen: Jos opiskelija haluaa peruuttaa avoimen yliopiston ilmoittautumisensa kansalaisopistoon, tästä pitää ilmoittaa kirjallisesti opiston toimistoon. Jollei peruuttamista tapahdu, kurssi laskutetaan normaalisti. Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittautumista ei voi peruuttaa, so. ilmoittautumisen yhteydessä maksettua avoimen yliopiston maksua ei palauteta. 9

9 Avoin yliopisto-opetus 10 Osallistuminen tenttiin Tenttiin tulee aina ilmoittautua. Ilmoittautua pitää myös oppiaineen tai osion ensimmäiseen tenttiin. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti tai soittamalla opiston toimistoon puh tai puh Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja oppiaineen osio sekä tenttijän nimi. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen tenttitilaisuutta klo 15. Jos et pääse osallistumaan tenttiin, johon olet ilmoittautunut, ole hyvä ja peruuta ilmoittautumisesi opiston toimistoon jompaankumpaan em. puhelinnumeroista tai sähköpostiosoitteista. Peruuttamatta jäänyt tentti laskutetaan aina. Ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opistolla tiedettäisiin, minkä oppiaineiden kysymyksiä tenttitilaisuudessa tarvitaan ja kuinka suuri määrä osallistujia on tulossa tenttiin. Ilmoittautumatta tenttitilaisuuteen tulevat eivät voi osallistua tenttiin. Lukuvuoden tenttitilaisuudet Lukuvuonna Salon kansalaisopiston yleiset tenttipäivät ovat keskiviikkoisin klo seuraavasti: Syyslukukausi 2012: 19.9., , ja Kevätlukukausi 2013: 16.1., 13.2., 13.3., 17.4., 15.5., Salon kansalaisopiston tentit järjestetään Moision koululla (Uskelankatu 13) ja Somero-opiston tentit Kiiruun koululla (Kiiruuntie 4). Tentistä saa poistua aikaisintaan klo Lisäohjeita annetaan tenttitilaisuuden alussa. Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan osion tenttiin kolmesti. Kurssimaksuun sisältyy yksi tentti. Seuraavat kerrat ovat maksullisia. Maksu on tällöin 12 euroa. Uusintatentit suoritetaan opiston yleisinä tenttipäivinä. Kaikkina rästitenttipäivinä ei voi tenttiä jokaista osiota - tarkista opetussuunnitelmasta kyseessä olevan osion / kurssin tenttipäivät. Opiston tenttitilaisuuksiin voi osallistua erikseen niin sovittaessa myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tenttimaksu on tällöin 30.

10 Avoin yliopisto-opetus Avoimen yliopiston kurssitarjonta Humanistiset opinnot LUOVAN KIRJOITTAMISEN AINEOPINTOJEN SEMINAARI Salo , 15 oppituntia Moision koulu, luokka 106, Uskelankatu 13 ti FM Piia Ukura Aineopinnot päättyvät syyskaudella Aineopintojen seminaari on alkanut kevätkaudella Uusia opiskelijoita ei oteta mukaan kurssille. Loppuosaan osallistuvien tulee ilmoittaa etukäteen osallistumisestaan ilmoittautumalla opintojakson loppuosaan internetissä klo 15 alkaen tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimistoaikoina numeroon MUISTI, MAISEMA JA MENNEISYYS 3 op Salo ja , 12 oppituntia Moision koulun luokka 105, Uskelankatu 13 la Yliopisto-opettajat Eeva Raike ja Riina Haanpää Kurssimaksu 25,50, lisäksi avoimen yliopiston opiskelijoille 20 euron maksu.. Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Perehdytään muistitiedon tuottamiseen ja tulkintaan. Esimerkit otetaan paikkoihin liittyvistä muistitiedoista. Kurssilaisten omat tarinat paikoista ja niiden tulkinnasta ovat etusijalla. Lisäksi käymme läpi sekä uusia että vanhoja karttoja ja etsimme niistä mielenkiintoisia paikannimiä, joiden merkitystä maisemassa pyritään selvittämään. Ilmoittautuminen ma klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon Ilmoittautuminen viimeistään pe klo 12. Kasvatustieteelliset opinnot Ilmoittautuminen kasvatustieteellisiin opintoihin ma alkaen internetissä klo 16 alkaen tai puhelimitse klo numeroon tai ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon Ilmoittautuminen Turun yliopistoon: ks. avoimen yliopiston ilmoittautumisohje edellä s ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op Salo , 21 oppituntia , 15 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 to Tuutorina KM Elina Kivelä Kurssimaksu 50 / lukukausi sekä yliopiston maksu 220 Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Erityispedagogiikan opintojen tavoitteena on perehtyä erilaisen oppijan kasvun ja oppimisen tukemiseen. Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö tai em. alalle aikovat. Opinnoista lisätietoa ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Salo , 21 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 ke Tuutorina KM Elina Kivelä Syksyllä 2012 käynnistyneet opinnot jatkuvat. Kurssimaksu 50 / sl 2012 Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 35 opintopistettä. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Erityispedagogiikan opintojen tavoitteena on perehtyä erilaisen oppijan kasvun ja oppimisen tukemiseen. Opinnoista lisätietoa 11

11 Avoin yliopisto-opetus KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op Salo , 30 oppituntia , 18 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 ti Tuutorina KM Satu Paananen Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä 50 sl 2012 ja 50 kl 2013 sekä avoimen yliopiston maksu 220 Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Kasvatustieteen perusopintojen keskeisiä aihealueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Näitä aiheita tarkastellaan sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen kenttää ihmisen koko elämänkaaren matkalta lapsuudesta vanhuuteen. Lisäksi opinnot antavat yleiskäsityksen kasvatustieteestä ja sen osa-alueista. Monimuoto-opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut yliopiston opettajien pitämille luennoille, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Opiskeluasi tukee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuva opintoryhmä, opiskeluoppaat ja verkkoalue (Moodle). Opintoryhmä kokoontuu syyskuusta huhtikuuhun. Ryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä teemoja tuutorin johdolla. Tuutori toimii myös opiskelijoiden henkilökohtaisena ohjaajana. Verkkoalueella on mm. opintomateriaaleja, verkkoluentoja, keskustelualue ja tehtävien palautuspaikka. Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen voit jatkaa kasvatustieteen aineopintoihin. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää opinnoista ja väylästä oppiaineen esittelysivulta Opinnoista lisätietoa www. avoin.utu.fi KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Salo , 24 oppituntia , 21 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 ma Tuutorina ravitsemusasiantuntija Sanna Talvia Kurssimaksu 50 / sl 2012, 50 kl 2013 ja 50 sl 2013 sekä avoimen yliopiston maksu 330 (laskutuserät 200 ja 130 ) Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 35 opintopistettä. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä tietämystä ja osaamista. Monimuoto-opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut yliopiston opettajien pitämille luennoille, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Opiskeluasi tukee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuva opintoryhmä, opiskeluoppaat ja verkkoalue (Moodle). Opintoryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi-kolme kertaa kuussa syyskuusta toukokuuhun. Ryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä teemoja tuutorin johdolla. Tuutori toimii myös opiskelijoiden henkilökohtaisena ohjaajana. Verkkoalueella on mm. opintomateriaaleja, verkkoluentoja, keskustelualue ja tehtävien palautuspaikka. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää opinnoista ja väylästä oppiaineen esittelysivulta Opinnoista lisätietoa www. avoin.utu.fi. Lääke- ja terveystieteelliset opinnot IKÄÄNTYMINEN, YHTEISÖT JA YHTEIS- KUNTA 5 op Somero Kiiruun koulu, Kiiruuntie 4 Keskiviikko , 16 oppituntia TtM Tuula Suominen Someron kansalaisopiston kurssimaksu 26, Turun yliopiston opintomaksu 50. Ilm mennessä Someron kansalaisopistoon www. somero.fi/kansalaisopisto tai p Avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa järjestettävä 5 op:n opintojakso kuuluu Gerontologian 25 op:n kokonaisuuteen. Kurssilla perehdytään ikääntymisen yhteiskunnallisiin ja yhteisöllisiin tekijöihin, vanhuspolitiikkaan ja vanhustenhuollon palveluihin. Opetus sisältää paikallisen tuutorin ohjaamia opintoryhmäkokoontumisia ja yhden yliopiston opettajan pitämän luennon ( klo ). Luennolle voi osallistua Turussa tai verkon välityksellä Somerolla. Kurssi sopii kaikille vanhenemisesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille IKÄÄNTYNEET, RAVITSEMUS JA PÄIH- TEET 5 op Somero Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4 Keskiviikko , 24 oppituntia TtM Tuula Suominen Someron kansalaisopiston kurssimaksu 26, Turun yliopiston opintomaksu 50. Ilm mennessä Someron kansalaisopistoon www. somero.fi/kansalaisopisto tai p Avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa järjestettävä 5 op:n opintojakso kuuluu Gerontologian 25 op:n opintokokonaisuuteen. Kurssilla perehdytään ravitsemuksen merkitykseen osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa sekä ikääntyneiden päihteiden käyttöön, päihdehaittoihin, päihteiden käytön kohtaamiseen ja päihdeongelmien hoitovaihtoehtoihin. Opetus sisältää paikallisen tuutorin ohjaamia opintoryhmäkokoontumisia ja verkon kautta välitettäviä yliopiston opettajien luentoja. Opintoryhmäkokoontumiset järjestetään keskiviikkoisin klo ja verkkoluennot klo Kurssi sopii kaikille vanhenemisesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille.

12 Avoin yliopisto-opetus JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN 5 op Salo , 30 oppituntia Moision koulun luokka 106, Uskelankatu 13 ma la OTK Inga Koskinen Huom! Poikkeuksellinen ilmoittautumiskäytäntö. Katso kurssin yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet opiston nettisivuilta osoitteesta Kurssimaksu 90 (sisältää monisteet) sekä avoimen yliopiston maksu 20. Erikoiskurssi. Luento-opetusta 30 opetustuntia. Kokoontuminen la klo , ma klo , ma klo , ma klo , la klo ja la klo Viikonloppuisin opiston kahvio ei ole avoinna, joten omat eväät on syytä ottaa mukaan. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Sisältö: - peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta - oikeudelliset peruskäsitteet - oikeuslähteet - yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden perussisältö - tenttiin valmistautuminen ja oikeustapausharjoitukset. Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksolla ei ole vastaavuutta tai korvaavuutta oikeustieteellisen tiedekunnan opintoihin. Opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisten perusopintojen, aineopintojen oikeudenalojen perusteiden sekä valinnaisten opintojaksojen suorittamiselle avoimessa yliopistossa. Opiskelijan opinto-oikeus on voimassa yksittäisissä opintojaksoissa opetuksen keston ja kuulustelujen ajan. Lisätietoja opintojakson esittelysivulta: fi/opintotarjonta/oikeustieteelliset_opinnot/. Oppimateriaalit, Oikeustieteelliset opinnot Erikoiskurssi suoritustavat, tenttimisohjeet ja ilmoittautumisohjeet löydät parhaiten Salon kansalaisopiston nettisivuilta Ilmoittautuminen kurssille kansalaisopistoon internetissä ma klo 15 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh Ilmoittautuminen viimeistään ma klo Ilmoittautuminen Turun yliopistoon: ks. tämän kurssin ohje opiston nettisivulta JULKISUUS, AVOIMUUS JA TIETOSUOJA 7 op Salo , 20 oppituntia Moision koulun luokka 106, Uskelankatu 13 ti OTT Mikael Koillinen ja OTK Hannu Sorvari Kurssimaksu 85 Ilm :00:00 mennessä Kurssimaksu 85 sekä avoimen yliopiston maksu 20 Kokoontumispäivät 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., ja 2.4. Opintojaksolla keskitytään viranomaistoiminnan julkisuus- ja salassapitolainsäädäntöön sekä henkilötietosuojaan, erityisesti sen julkishallintoa koskeviin osiin, ja julkisuuden ja tietosuojan saumakohtiin. Lainsäädäntö näillä oikeudenlohkoilla on aivan uutta ja osittain eurooppasidonnaista. Luennoilla käydään läpi pääperiaatteita ja tulkinnan pulmakohtia. Opintojakson sisältö: Julkisuus ja yksityisyys Viranomaisten toiminnan julkisuus Julkisuus ja henkilötietosuoja Uudet sääntelymallit. Julkisuus, avoimuus ja tietosuoja on Turun yliopiston oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen valinnainen opintojakso. Lisätietoja opiston kevätkauden oppaassa ja nettisivuilla. Ilmoittautuminen tammikuussa Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN PERUSOPINNOT 25 op Salo , 42 oppituntia , 54 oppituntia Moision koulu, opiston ATK-luokka, Uskelankatu 13 to FM Kari Koivunen Kurssimaksu laskutetaan kolmessa erässä, 50 sl 2012, 50 kl 2013 sekä 50 sl 2013; lisäksi avoimen yliopiston maksu 220 Turun avoimen yliopiston tarjoamat tietojenkäsittelytieteen opinnot antavat opiskelijalle yleiskuvan tietojenkäsittelyn eri osaalueista sekä tieteenalan keskeisistä asioista ja käsitteistä. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija algoritmiseen ajatteluun, ohjelmointiin, tietokonelaitteistoon ja sen toimintaan, tietokoneen hyväksikäyttöön sekä tietojärjestelmien mallintamiseen ja analysointiin. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Opinnoista tarkemmin osoitteessa Ilmoittautuminen viimeistään pe klo

13 Avoin yliopisto-opetus SUOMEN KIELEN KIRJALLINEN VIESTINTÄ 3 op Salo Moision koulu, luokka 106, Uskelankatu 13 ti pe la , 26 oppituntia FM Jenni Kärppä Kurssimaksu 41,00 sekä avoimen yliopiston maksu 20 Enintään 20 opiskelijaa. Tavoitteet ja sisältö: Suomen kielen kirjallisen viestinnän kurssilla perehdytään hyvän asiatyylisen viestinnän ominaisuuksiin ja harjoitellaan erilaisten kirjallisten esitysmuotojen tuottamista. Kurssilla käsitellään hyvän asiatyylisen tekstin ominaisuuksia, kielenkäyttöä (tekstien tuottamista, arviointia ja muokkausta, kielenhuoltoa ja kielenkäytön lähdekirjallisuutta) ja kirjallisten opinnäytetöiden teko-ohjeita. Lisäksi tutustutaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen työvälineenä. Tavoitteena on, että opiskelija saa sellaiset perustiedot ja -taidot, joiden avulla voi menestyksellisesti suoriutua opintojen ja työelämän edellyttämistä kirjallisista töistä. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kurssin suorituksen voi liittää tutkintoon kuuluviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, 20 opiskelijaa/kurssi Toteutustavat: Opetusta 26 t (luennot 14 t ja harjoitukset 12 t). Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitusten tekemistä ja kirjallisen tentin hyväksyttyä suorittamista. Ilmoittautuminen Internetissä ma klo alkaen tai puhelimitse klo puh tai ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh Ilmoittautuminen Turun yliopistoon: ks. avoimen yliopiston ilmoittautumisohje edellä s. XX. Kieli- ja viestintäopinnot PUHEVIESTINTÄ 2 op Salo , 28 oppituntia Moision koulun luokka 106, Uskelankatu 13 pe la 9-14 FM Jenni Kärppä Kurssimaksu 42, lisäksi avoimen yliopiston maksu 20 Kurssilla tarkastellaan erilaisia puheviestintätapahtumia, niihin vaikuttavia tekijöitä ja suomalaisen viestijän erikoislaatua sekä tutustutaan puhetekniikan perusteisiin. Kurssilla käsitellään äänenkäytön, puhetaidon ja ryhmäviestintätilanteiden perusasioita. Lisäksi kurssi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla ja kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Keskeiset sisällöt: Opiskelija osaa viestinnän onnistumisen kannalta - käyttää ääntään ja nonverbaaliviestintää tarkoituksenmukaisesti - toteuttaa havainnollistetun ja kohdennetun mielipidepuheenvuoron - argumentoida ryhmäviestintätilanteissa valmistellun mielipiteen ja toimia niiden osallistujana ja puheenjohtajana. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis- luonnontieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kurssin suorituksen voi liittää tutkintoon kuuluviin vastaaviin kieli- ja viestintäopintoihin. Kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajankoulutuksessa kurssin voi hyväksyttää osasuoritukseksi. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, 15 opiskelijaa/kurssi. Luento-opetusta ja harjoituksia 28 t. Vaadittavat opintosuoritukset: Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitusten tekemistä. Ilmoittautuminen tammikuussa ENGLISH COMMUNICATION SKILLS / ENG- LANNIN KIELEN SUULLINEN TAITO 2 op Salo Kevätkaudella Kauppakorkeakoulun opinnot HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 5 op Somero Kiiruun koulu, Kiiruuntie 4 Alkaa tammikuussa Tarkka alkamisaika ilmoitetaan Someron kansalaisopiston internetsivuilla syksyn aikana. KTM Tanja Paassilta Someron kansalaisopiston kurssimaksu 26, Turun yliopiston opintomaksu 50. Ilm mennessä Someron kansalaisopistoon tai p Avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa järjestettävä 5 op:n opintojakso kuuluu kauppatieteellisiin Johtamisen ja organisoinnin opintoihin. Opintojaksolla perehdytään henkilöstöjohtamiseen, sen osa-alueisiin ja merkitykseen. Keskeisinä aihealueina opinnoissa ovat henkilöstöresurssien suunnittelu, kansainvälisten henkilöstövoimavarojen johtaminen ja osaamisen johtaminen. Kurssilla opitaan hallitsemaan erilaisia henkilöstöjohtamisen perustyökaluja. Opetus sisältää paikallisen tuutorin ohjaamia opintoryhmäkokoontumisia ja verkon kautta välitettäviä yliopiston opettajien luentoja. Opinnot soveltuvat johtamisesta sekä henkilöstön, työelämän ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

14 Ihminen ja yhteiskunta Ihminen ja yhteiskunta , 12 oppituntia , 26 oppituntia Moision koulun luentosali, Uskelankatu 13 ti Kurssinjohtajana FM Jouko Pukkila Kurssimaksu 35 Luentosarja esittelee arkeologian tutkimusta sekä uusimpia tutkimustuloksia. Tänä lukuvuonna kurssin teemana ovat Salon seudun myöhäinen kivikausi sekä varhaisimmat metallikauden jaksot. Kurssilla tarkastellaan pronssikauden (n ekr.) kulttuurikuvaa Salon seudulla. Pronssikausi tunnetaan Salon seudulla etenkin kookkaista ja huomiotaherättävällä tavalla sijoitetuista hautaröykkiöistä, hiidenkiukaista, jotka tunnetaan paikallisesti myös kruunujen nimellä. Muu pronssikaudesta kertova aineisto on näkymättömämpää ja piilossa maan sisässä. Varsinaisen pronssikauden ohella tarkastellaan sitä edeltäneen kivikauden viimeisiä vuosisatoja sekä sitä seuranneen rautakauden varhaisimpia vaiheita, koska kummassakin vaiheessa esiintyy pronssikauden kanssa yhteisiä piirteitä. Lisäksi kuvaa laajennetaan koko maahan, jotta Salon seudun piirteitä voidaan tarkastella kulttuurin yleistä taustaa vasten ja mahdollisesti poimia esiin joitakin paikallisia piirteitä. Retkeilystä eri maksu. Huom! Kokoontuminen on syyskaudella vuoroviikoin Kari Alifrostin kurssin Sovulla, pakolla tai muuten vaan kanssa. Ohjelma: Historia, arkeologia, perinnetyö ja kulttuurityö Ilmoittautuminen historian, arkeologian, perinnetyön ja kulttuurityön kursseille ma klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon MUISTOJA MULLAN ALTA - arkeologiaa Varsinais-Suomesta Salo Kivikauden loppuvaiheet, pronssikausi ja rautakauden alku Suomessa yleensä ja Salon seudulla erityisesti. Tutkimushistoria, rannikon ja sisämaan kulttuurit, metallien ilmestyminen. FM Jouko Pukkila Varhaismetallikautisia hoitokohteita Lounais- Suomessa. Esimerkkejä pronssikautisten kohteiden miljööstä ja niiden hoidosta etenkin Salon seudulta. FM Satu Mikkonen-Hirvonen Pronssikautinen kohde matkailu- ja vierailukohteena Sammallahdenmäki Satakunnassa. HuK Helga Lähdemäki Pronssikauden muuttuva miljöö. Esimerkkialueena Vakka-Suomen ja Satakunnan rannikko. Röykkiöiden ja asuinpaikkojen sijainti pronssikaudella ja varhaisella kivikaudella, esimerkkialueena Vakka-Suomi ja Satakunta. Tavoitteena saada käsitys pronssikauden kuttuurikuvasta toisella rannikkoalueella. FM Teija Tiitinen Salon seudun pronssikautinen muinaismaisema. Yleiskatsaus ilmasto-olosuhteisiin ja kasvillisuuteen sekä varsinkin rannansiirtymän vaikutuksesta maisemaan - minkälaisessa ympäristössä elettiin, kun röykkiöitä rakennettiin. FM Jouko Pukkila Pronssikauden hautaustavat Salon seudulla ja niiden kulttuurihistoriallinen tausta. Esimerkkejä kohteista ja niiden tutkimushistoriasta Salon seudulla (Kruunut, Veitakkala, Vanutehtaanmäki, Kuusjoen lapinraunio), vastineet hautaustavoille ja esineille Suomen alueen ulkopuolella, Röykkiöhautauksen koti- ja ulkomaiset juuret. FM Jouko Pukkila Pronssikauden asuinpaikat ja rakennustekniikka. Esimerkkien avulla tehdään katsaus asuinpaikkojen sijaintiin ja käytettyyn rakennustekniikkaan. Käytettävät esimerkit Satakunnasta, Varsinais-Suomesta ja Salosta sekä valikoiden sisämaasta. FM Jouko Pukkila 5.2. Pronssikauden esineistö ja muu materiaalinen kulttuuri sekä siinä näkyvät kontaktit. Katsaus pronssikaudella käytettyihin esineisiin, niidet tyyppeihin ja materiaaleihin. Mm. metalliesineet, kiven käyttö, sekä keramiikka ja keramiikkaryhmät. FM Jouko Pukkila Varhainen viljely. Varhainen viljely Suomessa paleoekologian tulosten perusteella. FM Mia Lempiäinen-Avci 5.3. Kotieläinten pito pronssikaudella. Uusia osteologisia tuloksia pronssikauden kotieläimistä. FT Auli Bläuer Pronssikauden hautaustavoissa ja kätkölöydöissä ilmenevät uskomukset. Pyyntikulttuurin ja varhaisen viljelykulttuurin uskomukset Suomessa ja Suomen lähialueilla. FM Nora Kivisalo 2.4. Pronssikautinen sodankäynti ja asekulttuuri. Aseet ja sodankäynti pronssikaudella Suomen alueella ja Itämeren piirissä. FM Sami Raninen Yhteenveto-osio Yhteenveto-osio: Pronssikauden kulttuurin kuva. Yhteiskunta, kontaktit Itämeren piirissä ja ympäröiviin kulttuurialueisiin, esineellinen ja henkinen kulttuuri. FM Jouko Pukkila Pronssikauden suhde kivikauden lopun ja rautakauden alun kulttuureihin Salon seudulla. FM Jouko Pukkila Toukokuussa, myöhemmin sovittavana ajankohtana retkeily kurssilla käsitellyille arkeologisille kohteille. 15

15 Ihminen ja yhteiskunta MUISTI, MAISEMA JA MENNEISYYS (3 op) Salo ja , 12 oppituntia Moision koulun luokka 105, Uskelankatu 13 la Yliopisto-opettajat Eeva Raike ja Riina Haanpää Kurssimaksu 25,50, lisäksi avoimen yliopiston opiskelijoille 20 euron maksu.. Perehdytään muistitiedon tuottamiseen ja tulkintaan. Esimerkit otetaan paikkoihin liittyvistä muistitiedoista. Kurssilaisten omat tarinat paikoista ja niiden tulkinnasta ovat etusijalla. Lisäksi käymme läpi sekä uusia että vanhoja karttoja ja etsimme niistä mielenkiintoisia paikannimiä, joiden merkitystä maisemassa pyritään selvittämään. Kurssille voi osallistua, vaikkei halua suorittaa sitä avoimen yliopiston kurssina. Ilmoittautuminen Turun yliopistoon: ks. avoimen yliopiston ilmoittautumisohje s. 9. Ilmoittautuminen viimeistään pe klo SOVULLA, PAKOLLA TAI MUUTEN VAAN - yhteisten asioiden hoitaminen Salon pitäjissä keskiajalta nykyaikaan Salo , 12 oppituntia Moision koulun luentosali, Uskelankatu 13 ti FK Kari Alifrosti Kurssimaksu 21,50 Mitä on eri aikoina ollut se lähidemokratia, jonka katoamisesta nyt kannetaan huolta. Paikallisin esimerkein tuodaan esiin erityispiirteitä, suhtautumistapoja ja keinoja vaikuttaa Salon entisissä kunnissa. Mukana on mm. seuraavia teemoja: Pitäjien muotoutuminen; Ruotsin ajan käräjäkunnat - mistä yhdessä päätettiin ja miten saattoi vaikuttaa; kirkkopitäjät - seurakunnallisten asioiden laaja kirjo; erosiko myöhemmistä kunnista; kuntien perustaminen - kirkkoherravetoisuus vai paikalliset vaikuttajat; opetustoimen järjestäminen; terveydenhoito piirilääkärijärjestelmä; kunnanlääkärit; kulkutautisairaalat; kuntien terveyskeskuksista seudulliseen; yli seuturajojen; vaivaishoidon muodot ruotujärjestelmä, kunnalliskodit; yhdistyselämän yhteiset ja erityispiirteet. Huom! Kokoontuminen on vuoroviikoin Muistoja mullan alta -kurssin kanssa SUKUTUTKIMUKSEN SALAT TUTUIKSI Halikko , 22 oppituntia , 11 oppituntia Halikon lukion Kirjava, Kuruntie 30 pe la 9-15 Pirjo Heinonen Kurssimaksu 32,50. Tutustutaan kirkollisten asiakirjojen rakenteeseen ja sisältöön, tarvittavaan ruotsinkieliseen sanastoon, vanhojen käsialojen ominaispiirteisiin ja lain merkitykseen ko. aikana. Käydään läpi sukututkimusohjelmia ja tutustutaan Internetin suomiin uudenlaisiin mahdollisuuksiin suku- ja yhteisöhistorian tekemisessä. Lisäksi perehdytään Salon kirjaston antiin sukututkijalle. Kokoontuminen ja sekä Ilmoittautuminen viimeistään pe klo , 12 oppituntia Moision koulun luentosali, Uskelankatu 13 to Kurssinjohtajana omaistyön koordinaattori Jaana Knaapi-Lehtonen, Omaiset mielenterveystyön tukena Salon seudun yhdistys ry Kurssimaksu 20 Luentosarjassa käsitellään ihmisen elämään kuuluvia äkillisiä tapahtumia ja käänteitä, kriisejä. Useimmat ihmiset altistuvat ainakin jossakin vaiheessa elämäänsä kriiseille, esimerkiksi joutuessaan kohtaamaan oman tai läheisen vakavan sairastumisen. Sana kriisi tulee latinan kielen valintaa tarkoittavasta sanasta. Kriisi ymmärretään usein varsin synkkänä asiana, vaikka siihen liittyy yleensä mahdollisuus uudistua ja valita uusi suunta. Jotkut käyttävätkin termiä siirtymävaihe. Tästä näkökulmasta elämä on jatkuvaa muodonmuutosta ja kriisit ovat luonnollinen osa elämää. Luentosarjassa tarkastellaan joitakin suhteellisen yleisiä kriisejä tavallisen ihmisen elämässä, pohditaan niiden merkitystä yksilöiden ja heidän lähiyhteisöjensä kannalta ja sitä, miten näistä voidaan tai voitaisiin selvitä. Näkökulma luennoilla vaihtelee aiheesta ja luennoijasta riippuen. Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita mielenterveyteen liittyvistä ja sitä rakentavista asioista. Luentosarja järjestetään Omaiset mielenterveystyön tukena Salon seudun yhdistyksen ja kansalaisopiston yhteistyönä. 16 Ihmissuhteet ja elämäntaidot Ilmoittautuminen ihmissuhteiden ja elämäntaitojen sekä kasvatuksen ja opetuksen kursseille ma klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon KRIISISTÄ KASVUUN - miten kohdata elämän kriisejä? Salo Ohjelma: Psyykkinen trauma ja dissosiaatio. Psykoterapeutti Anu Ellilä Mitä tapahtuu perheessä, kun jonkun perheenjäsenen mielenterveys järkkyy? Psykiatri, kirjailija ja jazzmuusikko Claes Andersson Rikoksen uhrin polku näkökulmia rikosprosessiin ja uhrin auttamiseen. Rikosuhripäivystys, aluejohtaja Tiina Rantanen Lapsen kohtaaminen kriisissä ja surussa. Psykologi, perheterapeutti Johanna Pirinen Työllä hinta, ihmisellä arvo. Ajatuksia ja tekoja työttömyydestä. Pastori, kirjailija Hilkka Olkinuora Kriisihoidon uusimmat tuulet ja itsehoito. Psykoterapeutti Anu Ellilä

16 Ihminen ja yhteiskunta 17 PERHE ON PARAS! Onnellinen lapsuus on jokaisen lapsen oikeus ja lapsen parhaaksi toimiminen on jokaisen aikuisen velvollisuus. Jokainen lapsi on osa perhettään ja jokainen perhe on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa. Kasvatamme lapsemme tässä ajassa ja tähän yhteiskuntaan ja se tekee lasten kasvatuksesta erittäin yhteisöllisen asian. Kasvatusyhteisö voi olla varsin laaja ja koostua lapsen eri elämäntilanteissa hyvinkin monista eri aikuisista. Kaikki lapselle tärkeät aikuiset osallistuvat kukin oman roolinsa mukaisesti lapsen elämään huolehtien hänen kasvustaan, hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan. Lapsen ympärille muodostuvan kasvatusyhteisön keskinäinen yhteistyö myös tukee perhettä sen arvokkaassa kasvatustyössä ja auttaa ratkaisemaan arjen ongelmia silloin, kun niitä kohdataan. Lapselle paras on oma perhe ja oma koti. Luentosarja järjestetään Salon kaupungin varhaiskasvatuksen osaston ja kansalaisopiston yhteistyönä. Se on tarkoitettu pienten lasten vanhemmille ja muille kiinnostuneille. Kurssikokonaisuus koostuu kahdesta kurssiosiosta, joihin voi osallistua joko jompaankumpaan tai molempiin. Osiot on hinnoiteltu erikseen ja molempiin osallistuvien tulee ilmoittautua kumpaankin erikseen. Ilmoittautuminen näille kursseille ma klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon Luentosalin aulassa on luentojen ajan standit, joihin on koottu esitteitä ym. materiaalia paikallisesta, perheitä tukevasta toiminnasta. Lisäksi molemmissa osioissa jonkun luennon yhteydessä esitellään Salon avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa PARASTA KASVUVOIMAA PERHEELLE ON YHDESSÄ VIETETTY AIKA Salo , 6 oppituntia Moision koulun luentosali, Uskelankatu 13 ke Kurssinjohtajana päiväkodinjohtaja Siv Ilola Kurssimaksu 15 Ohjelma: klo Mikään ei voita kotikasvatusta! Wilson Kirwa, pitkänmatkanjuoksija Wilson Kirwa kertoo omasta lapsuudestaan ja afrikkalaisesta arvomaailmasta. Minkälainen on kasvatuskulttuuri ja perhekäsitys Afrikan savannilla? Minkälaiset ovat siellä lapsen oikeudet ja velvollisuudet? Mitä lapset leikkivät ja miten perinteet siirtyvät sukupolvelta toiselle? Mitä afrikkalaista Wilson Kirwa haluaisi antaa Suomelle ja suomalaiselle lastenkasvatukselle? klo Lasten ja vanhempien välinen kiintymys kestää koko elämän Leena Liusvaara, perusopetuksen aluerehtori Lapsi on osa perhettä ja sisarussarjaansa. Yhdessä vietetty aika lujittaa kiintymyssuhteita perheessä ja perheen yhteiset harrastukset antavat tähän loistavia tilaisuuksia. Lasten itsetuntoa vahvistaa luonnollisella tavalla se, että he yhteisten tekemisten lomassa jatkuvasti saavat vielä yliannostuksen läheisten aikuistensa hyväksyntää ja rakkautta. Vanhempien, opettajien ja muiden lapsen elämään osallistuvien aikuisten yhdessä osoittama usko lapseen tukee ja kannattelee ja auttaa selviytymään elämässä klo Kun lapsi voi hyvin, voi koko perhe hyvin Anne Vuoristo, Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämisjohtaja Lasten hyvinvointi on meille tärkeä asia. Hyvä ja onnellinen lapsuus mitä se on ja mistä se koostuu? Lastensuojelukuntayhtymän toiminnassa on käytössä Halikossa aikoinaan kehitetty malli, joka tunnetaan nimellä Vanhemmuuden roolikartta. Anne Vuoristo kertoo, miten Vanhemmuuden roolikarttaa käytetään työkaluna lastensuojelutyössä ja miten se käytännössä auttaa huolehtimaan perheiden ja lasten hyvinvoinnista LAPSIPERHEILLÄ ON SUOMESSA VAHVA TUKIVERKOSTO Salo , 6 oppituntia Moision koulun luentosali, Uskelankatu 13 ke Kurssinjohtajana päiväkodinjohtaja Siv Ilola Kurssimaksu 15 Ohjelma: klo Vaikeuksien kohtaaminen haastaa voittamaan ne! Markku Mutanen, ADHD-kouluttaja Millaista on kasvaa tarkkaavaisuushäiriöisenä lapsesta aikuiseksi? Miten ADHD diagnosoitu selviää yhteiskunnassa? Markku Mutanen on yksi tunnetuimmista ADHD -oireyhtymää tuntevista luennoitsijoista. Hänellä on omakohtaista kerrottavaa tästä teemasta. Luennon keskeisiä aiheita ovat aggressiivisen ja levottoman lapsen kohtaaminen sekä flegmaattisen ja syrjäänvetäytyvän motivointi klo Temperamenttia ja elämänhallintaa Liisa Keltikangas-Järvinen, psykologian professori ja suomalaisen temperamenttitutkimuksen uranuurtaja Huom! Paikka: Lukion auditorio. Aikuisuuden pohja on lapsuuden kokemuksissa. Liisa Keltikangas-Järvinen puhuu lapsen itsetunnon kehittymisestä ja lapsen sosiaalisuudesta sekä sosiaalisten taitojen kehittymisestä. Hän kertoo myös temperamenttitutkimuksesta ja temperamentin vaikutuksista elämänhallintaan ja kykyyn selvitä stressistä klo Keinoja lapsiperheen arjen helpottamiseksi Katri Tikkakoski, Salon kasvatus- ja perheneuvolan psykologi Monenmoisia pulmatilanteita kohdataan kaikissa lapsiperheissä. Katri Tikkakoski puhuu näistä arjen pienistä ja vähän hankalammistakin asioista. Hän antaa lasten vanhemmille keinoja lasten kasvatukseen perheen arjen helpottamiseksi.

17 Ihminen ja yhteiskunta JÄNNITÄ TURVALLISESTI Salo , 12 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 pe la 9-16 Leena Sairo Kurssimaksu 21,50. Tule kohtaamaan itsesi ja toiset kannustavassa ja vuorovaikutuksellisessa ilmapiirissä. Kurssi on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka kärsit jännittämisestä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, työssä, kahvipöydässä, harrastuksissa. Etsimme yhdessä uusia toimintatapoja ja voimavaroja lukkiuttaviin tilanteisiin. Työskentelemme psykodraamaa ja muita toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Kurssille voidaan ottaa enintään 12 osallistujaa. Ilmoittautuminen viimeistään ma klo JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN 5 op Salo , 30 oppituntia Moision koulun luokka 106, Uskelankatu 13 ma la OTK Inga Koskinen Huom! Poikkeuksellinen ilmoittautumiskäytäntö. Katso kurssin yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet opiston nettisivuilta osoitteesta Kurssimaksu 90 (sisältää monisteet) sekä avoimen yliopiston maksu 20. Luento-opetusta 30 opetustuntia. Kokoontuminen la klo , ma klo , ma klo , ma klo , la klo ja la klo Viikonloppuisin opiston kahvio ei ole avoinna, joten omat eväät on syytä ottaa mukaan. Erikoiskurssi. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Sisältö: - peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta - oikeudelliset peruskäsitteet - oikeuslähteet - yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden perussisältö - tenttiin valmistautuminen ja oikeustapausharjoitukset. Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksolla ei ole vastaavuutta tai korvaavuutta oikeustieteellisen tiedekunnan opintoihin. Opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisten perusopintojen ja aineopintojen oikeudenalojen perusteiden sekä valinnaisten opintojaksojen suorittamiselle avoimessa yliopistossa. Opiskelijan opinto-oikeus on voimassa yksittäisissä opintojaksoissa opetuksen keston ja kuulustelujen ajan. Lisätietoja opintojakson esittelysivulta: opintotarjonta/oikeustieteelliset_opinnot/. Oppimateriaalit, suoritustavat, tenttimisohjeet ja ilmoittautumisohjeet löydät parhaiten Salon kansalaisopiston nettisivuilta Ilmoittautuminen kurssille kansalaisopistoon internetissä ma klo 15 alkaen tai puhelimitse klo puh ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh Ilmoittautuminen viimeistään ma klo Ilmoittautuminen Turun yliopistoon: ks. tämän kurssin ohje opiston nettisivulta. 18 Oikeus Erikoiskurssi JULKISUUS, AVOIMUUS JA TIETOSUOJA 7 op Salo , 20 oppituntia Moision koulun luokka 106, Uskelankatu 13 ti OTT Mikael Koillinen ja OTK Hannu Sorvari Kurssimaksu 85 Kurssimaksu 85 sekä avoimen yliopiston maksu 20 Erikoiskurssi. Kokoontumispäivät 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., ja 2.4. Opintojaksolla keskitytään viranomaistoiminnan julkisuus- ja salassapitolainsäädäntöön sekä henkilötietosuojaan, erityisesti sen julkishallintoa koskeviin osiin, ja julkisuuden ja tietosuojan saumakohtiin. Lainsäädäntö näillä oikeudenlohkoilla on aivan uutta ja osittain eurooppasidonnaista. Luennoilla käydään läpi pääperiaatteita ja tulkinnan pulmakohtia. Opintojakson sisältö: Julkisuus ja yksityisyys Viranomaisten toiminnan julkisuus Julkisuus ja henkilötietosuoja Uudet sääntelymallit. Erikoiskurssi Julkisuus, avoimuus ja tietosuoja on Turun yliopiston oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen valinnainen opintojakso. Lisätietoja opiston kevätkauden oppaassa ja nettisivuilla. Ilmoittautuminen tammikuussa 2013.

18 Ihminen ja yhteiskunta ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op Salo , 21 oppituntia , 15 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 to Tuutorina KM Elina Kivelä Kurssimaksu 50 / lukukausi sekä yliopiston maksu 220 Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Erityispedagogiikan opintojen tavoitteena on perehtyä erilaisen oppijan kasvun ja oppimisen tukemiseen. Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö tai em. alalle aikovat. Opinnoista lisätietoa ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Salo , 21 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 ke Tuutorina KM Elina Kivelä Syksyllä 2012 käynnistyneet opinnot jatkuvat. Kurssimaksu 50 / sl 2012 Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 35 opintopistettä. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Erityispedagogiikan opintojen tavoitteena on perehtyä erilaisen oppijan kasvun ja oppimisen tukemiseen. Opinnoista lisätietoa Opetus ja kasvatus Ilmoittautuminen opetuksen ja kasvatuksen kursseille ma alkaen internetissä klo 16 alkaen tai puhelimitse klo numeroon tai ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op Salo , 30 oppituntia , 18 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 ti Tuutorina KM Satu Paananen Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä 50 sl 2012 ja 50 kl 2013 sekä avoimen yliopiston maksu 220 Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Kasvatustieteen perusopintojen keskeisiä aihealueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Näitä aiheita tarkastellaan sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen kenttää ihmisen koko elämänkaaren matkalta lapsuudesta vanhuuteen. Lisäksi opinnot antavat yleiskäsityksen kasvatustieteestä ja sen osa-alueista. Monimuoto-opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut yliopiston opettajien pitämille luennoille, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Opiskeluasi tukee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuva opintoryhmä, opiskeluoppaat ja verkkoalue (Moodle). Opintoryhmä kokoontuu syyskuusta huhtikuuhun. Ryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä teemoja tuutorin johdolla. Tuutori toimii myös opiskelijoiden henkilökohtaisena ohjaajana. Verkkoalueella on mm. opintomateriaaleja, verkkoluentoja, keskustelualue ja tehtävien palautuspaikka. Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen voit jatkaa kasvatustieteen aineopintoihin. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää opinnoista ja väylästä oppiaineen esittelysivulta Opinnoista lisätietoa www. avoin.utu.fi KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Salo , 24 oppituntia , 21 oppituntia Moision koulun luokka 107, Uskelankatu 13 ma Tuutorina ravitsemusasiantuntija Sanna Talvia Kurssimaksu 50 / sl 2012, 50 kl 2013 ja 50 sl 2013 sekä avoimen yliopiston maksu 330 (laskutuserät 200 ja 130 ) Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 35 opintopistettä. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä tietämystä ja osaamista. Monimuoto-opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut yliopiston opettajien pitämille luennoille, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Opiskeluasi tukee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuva opintoryhmä, opiskeluoppaat ja verkkoalue (Moodle). Opintoryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi-kolme kertaa kuussa syyskuusta toukokuuhun. Ryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä teemoja tuutorin johdolla. Tuutori toimii myös opiskelijoiden henkilökohtaisena ohjaajana. Verkkoalueella on mm. opintomateriaaleja, verkkoluentoja, keskustelualue ja tehtävien palautuspaikka. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää opinnoista ja väylästä oppiaineen esittelysivulta Opinnoista lisätietoa www. avoin.utu.fi. 19

19 Ihminen ja yhteiskunta 20 Vapaaehtoistyö, turvallisuus, kansalaistaidot JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS Salo , 32 oppituntia Moision koulun fysiikan luokka 1, Uskelankatu 13 ma Erikoiskurssi Rikosylikonstaapeli Heikki Anttila ja ylikonstaapeli Toni Elo Kurssimaksu 72 Erikoiskurssi. Kurssi toteutetaan sisäasiainministeriön määräysten mukaan; siihen sisältyy koe ja todistus. Kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea poliisiviranomaiselta järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä. Voimankäytön osuus lauantaina klo Moision koulun liikuntasalissa. Kurssin opetusaineisto on tulostettavissa internetistä. Linkki aineistoon löytyy Internet-osoitteesta hankkeet/yksityinenturva/home.nsf/. Täältä valitse -> Järjestyksen-valvontatoiminta -> Järjestyksenvalvojan koulutusmateriaali. Ilmoittautuminen ma klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon Ilmoittautuminen viimeistään to klo ELÄKELÄISTEN ILTAPÄIVÄPIIRI Perniö , 8 oppituntia , 8 oppituntia Someron SP:n kokoustila, Heikkiläntie ma Leila Kuosa Kurssimaksu 23,50 Ryhmä kokoontuu 10.9., 1.10., 5.11., 3.12., 14.1., 4.2., 4.3. ja 8.4. Esitelmiä mm. kotiseutuni Perniö, uutuuskirjat ym. kiinnostavista aiheista osallistujien toiveiden mukaan. Ulkopuoliset asiantuntijat. Tiedustelut Ilmoittautuminen ma klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon Ilmoittautuminen viimeistään 3.9. klo KUNTALAISENA SALOSSA Salo , 8 oppituntia Salon kaupungintalon valtuustosali, Tehdaskatu 2 ke Kurssinjohtajana VTM Päivi Reponen-Koitto Ei kurssimaksua, ei ennakkoilmoittautumista Kuntalaisen asema on aikojen saatossa muuttunut nöyrästä. hallintoalamaisesta aktiiviseksi osalliseksi. Nykyinen kuntalaki mahdollistaa kuntalaisen osallistumisen, mutta tekeillä oleva kuntalain uudistus velvoittanee kunnan toimimaan kuntalaislähtöisemmin. Kolme kaikille avointa luento- ja keskustelutilaisuutta keskiviikkoina 12.9., ja klo kaupungintalon valtuustosalissa. Lisätietoja tuonnempana JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULU- TUS Salo Kevätkaudella Syyskaudella kurssin järjestää Someron kansalaisopisto Kiiruun koululla ma , lisätietoja: tai puh ENSIAPU 1 Salo , 16 oppituntia SPR:n koulutustila, Paasionkatu 6 ke ETK Hannele Toivola Kurssimaksu 35,50 Erikoiskurssi. Kokoontumiskerrat 19.9., 26.9., ja Sisältö uuden kurssiohjelman mukaan on: hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys ja puoliautomaattidefibrillaattorin käyttö, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (sokki), verenvuodon tyrehdyttäminen; Haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset. Ilmoittautuminen ma klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimistoaikoina numeroon Ilmoittautuminen viimeistään ke klo 12. Yhteiskunta, kansalaisvaikuttaminen ja kulttuuri Erikoiskurssi TERVETULOA SUOMEEN! Salo , 24 oppituntia Moision koulun luokka 202, Uskelankatu 13 ti KM Marina Mgvdeladze Kurssimaksu 12,38, kurssimaksussa huomioitu alennus. Kurssimaksu 10. Kurssi on tarkoitettu suomeen tulleille maahanmuuttajille, jotka osaavat jonkin verran suomen kieltä. Opetus tapahtuu suomen kielellä. Tukikielinä ovat venäjä ja saksa. Opiskelijat 1) tutustuvat suomalaisiin tapoihin, elämäntapaan ja kulttuuriin, 2) keskustelevat omasta tulostaan Suomeen sekä sopeutumisesta ja kotoutumisesta uuteen kotimaahan sekä 3) saavat tietoa myös siitä, miten Suomessa voi hoitaa omia asioitaan ja osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. Kokoontuminen 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., , , 6.11., , , ja Järjestetään osittain Opetushallituksen laatu- ja kehittämisrahoituksella. Ilmoittautuminen kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla paikan päällä tai maahanmuuttajien ilmoittautumistilaisuudessa Salon pääkirjaston Laurinsalissa, os. Vilhonkatu 2, torstaina klo Ilmoittautua voi myös ma klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimistoaikoina numeroon

20 Luonto ja ympäristö RETKEILYN JATKOKURSSI Halikko , 24 oppituntia Halikon lukion Evoluutio, Kuruntie 30 ma Erä- ja luonto-opas Jukka Palm ja vierailevat eräoppaat Kurssimaksu 27,50. Perehdytään retkeilyn perusteisiin, erilaisiin retkeilymuotoihin ja luonnontuntemukseen luennoin ja harjoituksin. Opetuksesta vastaavat luontoasiantuntijat ja retkeilyammattilaiset. Kurssi on jatkoa syksyllä 2011 järjestetylle kurssille. Kurssi ei kuitenkaan edellytä aiempaa retkeilykokemusta, eikä edelliselle kurssille osallistumista. Ilmoittautuminen viimeistään ma klo TÄHTITIEDE KAUTTA AIKAIN - tähtitiedettä kivikaudesta kuulentoihin , 24 oppituntia Moision koulun luentosali, Uskelankatu 13 ma FT Seppo Katajainen, FT Hannu Karttunen, FT Pasi Nurmi Kurssimaksu 32 Kurssi on tarkoitettu kaikille tähdistä ja avaruudesta kiinnostuneille. Osallistuminen ei edellytä mitään perustietoja tai aiempia kursseja tähtitieteestä. Kurssi pohjautuu vuonna 1998 Tieto-Finlandialla palkittuun dos. Hannu Karttusen kirjaan Vanhin tiede, jonka kurssin osallistujat saavat ostaa Ursan jäsenhintaan 25. Luennoilla käydään läpi jo vuosituhansia sitten alkaneen tähtitieteen kehityksen eri vaiheita ja opitaan, kuinka ihmiskunnan tietoisuus avaruudesta ja universumista on kehittynyt. Kurssi on yleistajuinen eikä edellytä tietoja esim. fysiikasta tai matematiikasta. Luennoijat ovat Turun yliopiston Tuorlan observatorion tutkijoita. Toteutetaan Tuorlan observatorion, paikallisen tähtiharrastusyhdistys UrSalon ja kansalaisopiston yhteistyönä. Ohjelma: Arkeoastronomia (Stonehenge, pyramidit, Amerikka) Tähtitieteen alkuvaiheet, Babyloniasta Almagestin aikaan Havaitseva tähtitiede ennen kaukoputkia Maailmankuvan muuttuminen maakeskisestä aurinkokeskiseksi (Kopernikus, Tyko Brahe, Kepler) Havaintovälineiden suuri kehitys Maailmankuva laajenee edelleen: sumujen arvoitus Ulos aurinkokunnasta: tähtien ominaisuudet selviävät Avaruustutkimus alkaa (rakettien alkuvaiheista kuulentoihin) Suomen tähtitieteen vaiheita Merkittäviä tähtitieteen henkilöitä ja observatorioita Tähtitaivaan luettelointi ja kartoitus Ajanlaskun historia Luonto ja ympäristö Ilmoittautuminen luonto ja ympäristö -kursseille internetissä ma klo 15 alkaen tai puhelimitse klo numeroon ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon KORVIEN VÄLISSÄ - asiaa aivoista Salo , 12 oppituntia Moision koulun luentosali, Uskelankatu 13 to Kurssinjohtajana ravitsemusasiantuntija Sanna Talvia, Turun yliopisto Kurssimaksu 30 / koko kurssi tai 8 / kokoontumiskerta. Kurssimaksualennus koskee vain koko kurssin maksua Ihmisen aivot ovat äärimmäisen monimutkainen ja hienostunut järjestelmä, jossa on arviolta 100 miljardia yksittäistä hermosolua. Hermosolut voivat järjestäytyä lukemattomilla erilaisilla tavoilla hermoverkoiksi, minkä vuoksi jokaisen ihmisen aivot ovat ainutlaatuiset. Aivot vastaavat yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta, ne säätelevät viime kädessä kaikkien muiden elinten toimintaa ja niiden sisäinen aktiivisuus tuottaa ihmisen mielen toiminnan. Tässä luentosarjassa aivojen parissa työskentelevät tutkijat ja ammattilaiset valottavat aivojen mielenkiintoista maailmaa eri näkökulmista. Saamme muun muassa kuulla miten aivoja nykyään tutkitaan, mitä nukkuminen tarkoittaa aivojen kannalta, kuinka opimme käyttämään kieltä tai miten musiikki vaikuttaa aivojen toimintaa. Lisäksi pohdimme muistin toimintaa, muistisairauksien syntyä ja ennaltaehkäisyä sekä sitä, mitä itse voimme tehdä pitääksemme aivomme mahdollisimman vireinä ja toimintakykyisinä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Salon Muistiyhdistyksen kanssa. Huom! Kokoontuminen on vuoroviikoin samassa paikassa ja samaan kellonaikaan pidettävän Kriisistä kasvuun -kurssin kanssa. Ohjelma: 6.9. Katsaus aivojen rakenteeseen, toimintaan ja tutkimukseen esimerkkinä alkoholitutkimus. Kurkistamme aivojen rakenteeseen ja toimintaan. Kuinka aivoja ja niiden toimintaa voidaan tutkia? Perehdymme myös tarkemmin aivotason alkoholitutkimukseen. Proviisori, tohtorikoulutettava Jenni Vanhanen, Helsingin yliopisto 20.9 Aivot, nukkuminen ja unennäkö. Miten nukkuminen ja unennäkö eroavat valvetilasta? Mitä niiden aikana tapahtuu aivoissamme? Mitä hyötyä meille on nukkumisesta ja unista? Tutkijatohtori Katja Valli, Turun yliopisto Kieli ja aivot kehitys ja kuntoutuvuus. Mitä aivoissamme tapahtuu, kun opimme käyttämään kieltä ymmärtämisen ja kommunikoinnin välineenä? Entä miten kielen kehityksen häiriöihin voidaan kuntoutuksen avulla vaikuttaa? Logopedian professori Pirjo Korpilahti, Turun yliopisto Musiikki menee korvien väliin. Mitä aivotutkimus kertoo musiikin vaikutuksista meihin. Kuinka aivot käsittelevät musiikkia? Miten lapsuudenaikainen musiikin harrastaminen vaikuttaa aivojen kehitykseen? Entä miten musiikin harrastaminen ja kuuntelu mahdollisesti vaikuttaa muihin kuin musiikillisiin taitoihimme? Aivotutkija Vesa Putkinen, Helsingin yliopisto Muistisairaudet mitä uutta tutkimuksen saralla? Tarkastellaan muistamista, normaaliin ikääntymiseen kuuluvia muistimuutoksia sekä muistisairauksia ennakoivia merkkejä ja riskitekijöitä. Lisäksi pohditaan, mitä itse voimme tehdä muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Professori, neurologian dosentti Juha Rinne, Turun yliopisto Miten huollan aivojani? Mitä voimme itse tehdä pitääksemme aivomme toimintakykyisinä ja vireinä? Neuropsykologian erikoispsykologi Henna Ahonen, Medishare Oy, Turku 21

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 3.2.2016 Luokanopettajat Muutos 25.2.2016 Muutos 4.3.2016 Muutos 14.3.2016 Muutos 14.4.2016 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS KEVÄT 2010 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

OPINTO-OPAS KEVÄT 2010 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄT 2010 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Sisällys Salon kansalaisopiston projekteja Ohjeita netti-ilmoittautujille Avoin yliopisto-opetus 1 2 3 4 SALON KANSALAISOPISTO Opistoinfo

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

KURSSI-ILMOITTAUTUMISTEN PRIORISOINTIOHJE OPISKELIJOILLE 1.1 versio

KURSSI-ILMOITTAUTUMISTEN PRIORISOINTIOHJE OPISKELIJOILLE 1.1 versio KURSSI-ILMOITTAUTUMISTEN PRIORISOINTIOHJE OPISKELIJOILLE 1.1 versio Kielikeskuksen kurssi-ilmoittautumisissa käytetään priorisointia, opintojaksojen asettamista tärkeysjärjestykseen. Priorisoinnin tavoitteena

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Itä-Suomen yliopisto Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Tenttiin ilmoittautuminen ja tenttivarauksen muuttaminen SoftTutor-sovelluksessa

Tenttiin ilmoittautuminen ja tenttivarauksen muuttaminen SoftTutor-sovelluksessa Tenttiin ilmoittautuminen ja tenttivarauksen muuttaminen SoftTutor-sovelluksessa Sisällysluettelo: 1 Tentin aloitusajat... 1 2 Tenttiin ilmoittautuminen... 1 2.1 Yleiseen tenttiin ilmoittautuminen... 3

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 23.9.2015 II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia antavat

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

Päivämäärät Lomapäivät Kesto

Päivämäärät Lomapäivät Kesto Päivämäärät Lomapäivät Kesto Tasot 23.01. 19.05. 20.02. 24.02. 14.04. 17.04 21.04. 15 viikkoa -> 22t 30min A1 C1 20.03. 19.05. 14.04. 17.04. 21.04 8 viikkoa -> 12t A2 C1 Kurssityyppi Taso Ajankohta A:

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun! Tilaisuuden ohjelma 15:45-16:15 Materiaalin jako

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt)

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1 (7) Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Kun opiskelija ilmoittautuu opetustapahtumaan WebOodissa, järjestelmä tarkistaa

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON WEBOODIN KÄYTTÖOHJE AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE

VAASAN YLIOPISTON WEBOODIN KÄYTTÖOHJE AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 1 VAASAN YLIOPISTON WEBOODIN KÄYTTÖOHJE AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. OPISKELIJOIDEN KÄYTTÄJÄTUNNUKSET WEBOODISSA... 2 3. WEBOODIN KÄYNNISTYS... 2 4. OPETUSTAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto Opettajainkokous 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio 1 Tuntiopettaja on opiston kasvot! Tuntiopettajat tekevät opiston kannalta äärettömän merkittävää työtä. Tuntiopettajien työpanos on sitä, mistä

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot