The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna Kari Halminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen."

Transkriptio

1 1

2 Sataman johtokunta Port Board Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna Kari Halminen. Muut johtokunnan jäsenet olivat: Simo Heino (varapuheenjohtaja) Päivi Karlsson Heikki Koivisto Anita Koivu Tarja Malen Aarno Mannonen Kaupunginhallituksen edustajana satamaliikelaitoksen johtokunnassa toimi Hanna Marva. The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in Other Board members included Mr. Simo Heino (Vice Chairman) Ms. Päivi Karlsson Mr. Heikki Koivisto Ms. Anita Koivu Ms. Tarja Malen Mr. Aarno Mannonen The Town Board was represented in the Port Board by Ms. Hanna Marva. Rauman Satamaa markkinoitiin vuoden 2012 aikana aktiivisesti useassa tilaisuudessa. Satamaa esiteltiin Seatrade messuilla Miamissa USA:ssa, Transrussia messuilla Moskovassa, Kuljetus-ja logistiikkamessuilla Helsingissä, Roro messuilla Göteborgissa sekä BreakBulk messuilla Antwerpenissä. Sataman markkinointia jatkettiin laajemmassa yhteistyössä satamassa toimivien yritysten kanssa. Satama on vuoden kuluessa ottanut aktiivisesti osaa myös Lounais-Suomen satamien (SW-Ports) markkinointiyhteistyöhön Keski- Euroopassa ja Straightway Finlandin toimintaan. The Port of Rauma was actively promoted in a number of events during The port was presented at the Seatrade event in Miami, USA; the Transrussia event in Moscow; the transport and logistics exhibition in Helsinki; the RORO event in Gothenburg; and the Break- Bulk event in Antwerp. The marketing and promotion of the port has continued in broader co-operation with the companies working within the port. The port has also participated actively together with SW-Ports during the past year in marketing in central Europe, and in the work of Straightway Finland. 2

3 Satamajohtajan katsaus Port Director s review Vuonna 2012 kuljetettiin Rauman sataman kautta ennätykselliset konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 7,2 prosentin kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Konttiliikennemäärä oli sataman suurin kautta aikain ja ylitti sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta 2011 noin konttiyksiköllä. Kulunut vuosi oli ensimmäinen vuosi, jolloin kontitetun tavaran määrä ylitti ro-ro - ja sto-ro liikenteessä laivatut tonnit. Satamaliikelaitos teki myös merkittävän toimialarationalisoinnin myymällä huhtikuussa 2012 nosturiliiketoimintansa Euroports Rauma Oy:lle. Luovutus tehtiin liiketoimintakauppana, jolloin osaston koko yhdeksän nosturin kalusto ja 25 hengen henkilökunta siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä Europortsin palvelukseen. Satamaoperaattorilla on jatkossa mahdollisuus tehostaa ja kehittää nosturipalveluita osana ahtaustoimintaa ja saavuttaa merkittäviä synergiahyötyjä. Kaupan seurauksena satamaliikelaitos sai noin neljän miljoonan euron myyntivoiton, mutta liikelaitoksen liikevaihto pienenee vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa ja tulos miljoonan. Euroopan talous näyttäisi ennusteiden mukaan pääsevän taantumasta vuoden 2013 loppupuolella. Toisaalta paperiteollisuus sopeuttaa tuotantoaan vähentyvään kysyntään Euroopan alueella. EU:n rikkidirektiivi tulee voimaan vuoden 2015 alussa ja aiheuttanee merkittäviä muutoksia meriliikenteeseen. Näillä kaikilla on merkitystä satamaliikenteen kysyntään. In 2012 a record 239,000 container units (TEU) were transported through the Port of Rauma, which represents a growth of 7.2% compared to The volume of container traffic was the highest ever for the port, surpassing the previous record from 2011 by 16,000 container units. The past year has been the first year when the tonnage of container traffic has overtaken that of ro-ro and sto-ro traffic. Port also made a significant rationalisation of activities in April 2012 by selling its crane business operations to Euroports Rauma Oy. The transfer happened as a business sale, in which all 9 cranes and existing 25 staff transferred to Euroports service. The port operator can now streamline and develop lifting services as a part of its stevedoring service, achieving significant synergy benefits. As a result of the deal, the Port received around four million euros in sales profit, but its annual turnover will decrease by around five million euros and its profit by a million. Financial indications suggest that the European economy will climb out of the recession in the latter part of On the other hand, the paper industry is adjusting its production in line with lessening demand in Europe. The EU sulphur directive comes into force at the beginning of 2015 and is likely to bring significant changes to marine traffic. All these factors affect the volume of traffic through ports. Hannu Asumalahti Satamajohtaja Hannu Asumalahti Port Director 3

4 Liikenne Traffic Vuonna 2012 Rauman sataman kokonaisliikenne oli yhteensä 5,58 milj. tonnia, jossa on laskua 4,8 prosenttia edelliseen vuoteen 2011 verrattuna. Lasku johtuu pääasiassa paperiteollisuuden viennin ja tuonnin vähenemisestä. Vuonna 2012 kuljetettiin Rauman kautta konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 7,2 prosentin kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä oli yhteensä 1,9 milj. tonnia (+ 2,2 %). Konttiliikennemäärä oli jälleen sataman suurin kautta aikain ja ylitti sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta 2011 lähes konttiyksiköllä. Laivoja satamassa kävi vuoden 2012 aikana yhteensä 1359 kappaletta (- 7,2 %), joiden yhteinen vetoisuus oli 5,2 milj. nettotonnia (- 0,1 %). Satamaliikenteestä vientiä oli 3,92 milj. tonnia (-0,6 %), tuontia 1,84 milj. tonnia (-10,6 %) ja kotimaan liikennettä 0,09 milj. tonnia (-37,7 %). Tärkeimmät vientituotteet olivat paperi- ja kartonki, selluloosa, vilja, sahatavara, kemikaalit sekä sekalainen kappaletavara. Tuontipuolella suurimmat olivat raakapuu, kaoliini, kappaletavara sekä kemikaalit. Liikenneviraston tilastojen mukaan Suomen satamien ulkomaanliikenne oli vuonna 2012 edellistä vuotta 5,4 % alhaisemmalla tasolla. Konteissa kasvua oli 3,6 prosenttia. Rauma sijoittui niiden satamien joukkoon, joissa kokonaisliikenne oli pysynyt suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Konttiliikenteen kasvu ei yltänyt aivan samanlaisiin lukemiin kuin aiempana vuotena, mutta Raumalla nähtiin silti konttiliikenteen kasvua (5,8 %), joka merkitsi Rauman sataman markkinaosuuden kasvua Suomessa. In 2012, the overall traffic through the Port of Rauma was 5.58 million tonnes, which is 4.8% less than the previous year The decline is due largely to the decline in import and export for the paper trade. 239,000 container units (TEU) passed through the Port of Rauma in 2012, representing a rise on 7.2% from The amount of cargo transported by container totalled 1.9 million tonnes (+ 2.2%). The volume of container traffic was once again the highest in the history of the port, overtaking the previous record from 2011 by almost 16,000 container units. A total of 1359 vessels called at the port during 2012, with a total net tonnage of 5.2 million tonnes (-0.1%). Of the traffic through the port, 3.92 million tonnes (-0.6%) was exported, 1.84 (-10.6%) imported, and 0.09 million tonnes (-37.7%) was domestic cargo. The most important export items were paper and cardboard, cellulose, grain, timber, chemicals and general cargo. The largest imports were unprocessed timber, china clay, general cargo and chemicals. According to Finnish Transport Agency figures, the level of international traffic passing through Finland s ports was 5.4% lower in 2012 than in the previous year. Container traffic saw a growth of 3.6%. Rauma was among those ports whose overall volumes of traffic had remained around the same as the previous year. The growth in container traffic was not quite as impressive as the year before, but Rauma still saw growth in container traffic (5.8%); the Port of Rauma therefore increased its container traffic market share in Finland. 4

5 Polttoaineen kulutus - Fuel Consumption 2010 Autot / Cars Nosturit / Cranes Kaukolämpö - District Heat Energia - Energy Alusliikenteen päästöt Vessel Traffic Emission tn / a Rakennukset / Buildings 2012 Päästölaji Emission Type Veden kulutus - Water Consumption CO 18,863 19,967 20,544 NOx 261,08 279, ,005 PM 10 2,435 2,492 2,539 PM 2.5 1,949 1,993 2,030 SO2 22,624 23,202 23,421 CO ,222 Lähde: Satamapäästömalli (VTT&Satamatieto Oy) 2010 Rakennukset / Buildings Laivoille myytävä vesi / Water sales for Vessels 5

6 Talous Economy Huhtikuussa 2012 tapahtunut nosturiliiketoiminnan myynti vaikutti suurelta osin sataman vuoden 2012 talouslukuihin. Sataman liikevaihto vuonna 2012 oli 14,02 miljoonaa euroa, joka oli 19,4 prosenttia alhaisempi kuin vuonna Myynti kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana oli 14,23 miljoonaa euroa, mikä oli 22,2 % alhaisempi kuin vuoden 2011 myynti. Materiaali- ja palvelukuluja kertyi 2,36 milj. euroa, henkilöstökuluja 2,52 milj. euroa ja poistoja 2,69 milj. euroa. Liikeylijäämää muodostui vuoden aikana 6,12 miljoonaa euroa, joka vastaa 43,6 % liikevaihdosta. Liikeylijäämä oli 13,6 % alhaisempi kuin vuonna Rahoituserien jälkeen tulokseksi muodostui 4,60 milj. euroa, mikä oli 32,8 % liikevaihdosta. Tulos nosturiliiketoiminnan myynti mukaan lukien oli 8,64 milj. euroa, mikä oli 61,6 % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,8 prosenttia. The sale of the crane business operation in April 2012 had a large impact on the port s 2012 financial figures. The port s turnover in 2012 was million euros, which was 19.4% less than in Sales in 2012 totalled million euros, 22.2 % below the 2011 figure. Material and service costs amounted to 2.36 million euros, personnel costs 2.52 million euros and depreciation 2.69 million euros. The surplus over the year was 6.12 million euros, the equivalent of 43.6 % of the turnover. The surplus was 13.6 % less than in Profit after financing expenses was 4.60 million euros, equivalent to 32.8% of the turnover. Including the sale of the crane business operation the profit was 8.64 million euros, 61.6 % of the turnover. The return on investment was 14.8 %. 6

7 Kokonaisliikenne Total Traffic Konttiliikenne Container Traffic Investoinnit Investments (1000 ) Liikevaihto Income (1000 ) 7

8 Henkilöstö Personnel Sataman henkilöstön koulutuksen osalta pääpaino on ollut vuonna 2012 työturvallisuudessa, ensisammutuksessa sekä oman työn kehittämisessä. Lisäksi jokainen osasto on parantanut henkilöstönsä ammatillista osaamista henkilöstönkehittämissuunnitelman mukaisesti mm. tiimityöskentelyn, tieturvallisuuden ja työaikakirjanpidon osalta. Vuonna 2012 Sataman palvelukseen ei rekrytoitu vakituisia työntekijöitä. Sataman palveluksesta jäi pois eläkkeen tai muun syyn takia kaksi henkilöä. Vuonna 2012 määräaikaisia työntekijöitä oli 6 henkilöä. Kokonaisuudessaan henkilötyövuodet laskivat nosturiliiketoiminnan siirtyessä työntekijöineen Euroports Rauma Oy:lle; vuonna 2011 tehtiin noin 49 henkilötyövuotta ja vuonna 2012 noin 36. The main emphasis in personnel training at the port in 2012 has been in the areas of work safety, fire extinguishing and developing one s own work. In addition, each department has improved the professionalism of its staff in accordance with a personnel development plan, which included training in team work, road safety and working time record keeping. In 2012 no new members of staff were recruited to join the port personnel full-time. Two people left employment due to retirement or other reason. In 2012 there were 6 people in temporary employment. In all, the number of personyears dropped as the crane business employees transferred to Euroports Rauma Oy; in 2011 the person-years totalled around 49 years of work, in 2012 around 36 years. Työturvallisuus ja 0-tapaturmaa -tavoite Occupational safety and 0 accidents target Sataman yleinen turvallisuus sekä työturvallisuus ovat sekä tärkeitä päivittäisen työn mahdollistavia elementtejä että eräitä tärkeitä kriteerejä, joiden perusteella sataman asiakkaat valitsevat kuljetusreitin tavaroilleen. Työturvallisuustavoitteet on asetettu henkilöstön tulospalkkiomittaristoon ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Työturvallisuutta mitataan työtapaturmien määrällä, ja niiden aiheuttamien sairauspoissaolopäivien määrällä, työturvallisuusindeksillä sekä raportoitujen läheltäpiti -tilanteiden määrällä. Asioiden järjestelmällinen käsittely ja tiedottaminen on varmistettu toimintajärjestelmällä. Vuonna 2012 satamassa otettiin käyttöön kypäräpakko kaikilla lastinkäsittely- ja liikennealueilla yleisen turvallisuuden lisäämiseksi. Laiturialueiden liikenteen turvallisuutta on parannettu siirtämällä pysäköinti varastojen seinustoille. Petäjäksen autovaa an siirtäminen paransi liikenneturvallisuutta uudella sijainnillaan, sillä vaa alla käyvien autojen ei enää tarvitse kääntyä poikkiliikenteeseen. Liikenteen näkyvyyttä parannettiin selkeyttämällä konttien sijoittelun ohjeistusta rautateiden varsilla. Sataman yritysten turvallisuus- ja työsuojeluhenkilöstöstä koostuva työturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa käsittelemään satama-aluetta koskevia työturvallisuusmääräyksiä ja niiden toteuttamista sekä keskustelemaan meillä tai muualla tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltäpititapauksista, jotta voisimme välttää ne jatkossa. General safety and workplace safety at the port are not only important elements in facilitating the carrying out of day-to-day work; they are also extremely important criteria by which customers choose a transport route for their goods. Occupational safety objectives have been set as part of performance reward indicators, and the aim is zero accidents. Occupational safety is measured in number of workplace accidents, the number of days off from work caused by them, the occupational safety index and the number of near-miss incidents reported. Systematic handling and reporting is ensured by using an activity system. In 2012 the port implemented compulsory wearing of helmets in all cargo handling and traffic areas, in order to improve general safety. Traffic safety in the quay areas has improved as designated parking areas were created along warehouses. The new location of the Petäjäs vehicle weighbridge has improved traffic safety, as vehicles driving onto the weighbridge no longer have to turn across traffic. Traffic visibility was improved by clarifying guidelines for the placement of containers next to railways. An occupational safety group, consisting of occupational safety and health personnel from the various companies working in the port, meets twice a year to address occupational safety regulations relating to port areas and their implementation, as well as to discuss accidents or near-misses that have happened in the Port of Rauma or elsewhere, so that we can avoid them in the future. 8

9 Investoinnit ja kehitys Investments and development Investointeihin käytettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 2,95 miljoonaa euroa, joka vastaa 12,9 prosenttia koko vuodelle budjetoidusta 22,81 miljoonasta eurosta. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet Suojan laiturin peruskorjaus, vuodelta 2011 jatkunut Petäjäksen autovaa an uusiminen, sekä perusparannukset raiteistolle, sekä kentille ja teille. Stabilointisuunnitelmista tehdyt valitukset ovat edelleen estäneet Petko-projektin eli konttisataman ja laiturin, Ulko-Petäjäksen kenttä- ja täyttötöiden 1, öljylaiturin syvennys- ja korjaustöiden, Laitsaaren väylän oikaisun, sekä Martinkarin täytön stabiloinnin aloittamisen. Hanke voidaan todennäköisesti aloittaa viimeistään vuoden 2014 alkupuolella. Rauman Satamaa johdettiin edelleen tasapainotetun tuloskortin menetelmällä. Määritetyt tavoitteet pyrittiin viemään käytäntöön laatimalla tuloskortti ensin koko organisaatiolle, jonka jälkeen siitä johdettiin omat tuloskortit jokaiselle osastolle. During 2012 a total of 2.95 million euros has been invested, which is 12.9 per cent of the million euros total budget for the year. The most significant investments have been the renovation of the Suoja quay, the updating of the Petäjäs vehicle weighbridge (continued from 2011) and general renovation work carried out on the railways, roads and grounds. Objections to the stabilisation plans have continued to hamper the starting of the Petko project the stabilisation of the container port and quay, ground work and filling 1 in Ulko-Petäjäs, deepening and renovating the oil quay, straightening the Laitsaari fairway and filling Martinkari. Indications are that the project can be started at the beginning of 2014, at the latest. The Port of Rauma continued to be managed using the balanced scorecard method. In order to implement measures to achieve defined goals, a scorecard was first drawn up for the entire organisation, on the basis of which scorecards were then prepared for each individual department. 9

10 Tuloslaskelma ( Eur ) Income Statement LIIKEVAIHTO 2012 Muutos- % 2011 Change % , NET SALES Liiketoiminnan muut tuotot ,6 651 Other operating income Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaali ja palvelut yhteensä ,7 7,0-15, Materials and service Raw materials and consumables Services purchased Materials and services, total Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä ,5-16,1-41,2 32, Personnel expenses Salaries and remunerations Pension costs Other personnel costs Personnel expenses, total Poistot , Depreciation Liiketoiminnan muut kulut ,6-631 Other operating expenses LIIKEYLIJÄÄMÄ , OPERATING SURPLUS Rahoitustuotot ja -kulut Korot kaupungilta Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,1-1250,2 0,0-9, Financial income and expenses Interest from Town Other financial income Interest on equity capital Financial income and expenses, total YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ) , SURPLUS BEFORE OTHERS Other income SURPLUS Tunnusluvut Key figures Sataman liikenne (milj.tn) Sataman henkilöstö (htv) Liikenne/henkilöstö (tn/htv) Liikevaihto/liikenne (Eur/tn) Liikevaihto/henkilöstö (Eur/htv) Liiketoiminnan kulut/liikenne (Eur/tn) Liikeylijäämä/liikenne (Eur/tn) Liikeylijäämä % Sijoitetun pääoman tuotto % , , ,93 1,05 43,63 14,80-4,78-27,20 30,79-12,04 15,05-15,00-7,57 5,08 27, , , ,09 1,13 41,52 11,60 Traffic (milj.ton) personnel Traffic per personnel (ton/person-year) Net sales per traffic (Eur/ton) Net sales per personnel (Eur/person-year) Operating expenses per traffic (Eur/ton) Operating surplus per traffic (Eur/ton) Operating surplus % Return on investment % 1) Nosturiliiketoiminnan myynti 1) Sale of crane operations Rauman Satama on Rauman kaupungin liikelaitos ja tuloslaskelma on laadittu noudattaen kunnallisten liikelaitosten tuloslaskelmamallia. Port of Rauma is a public corporation owned by the town of Rauma. Income statement has been prepared according to instructions concerning municipal public corporations. 10

11 Tase ( Eur ) Balance Sheet VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoutukset Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset lainasaamiset Lyhytaikaiset muut saamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassatilit Maksuliiketilit Talletustilit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat VASTAAVAA ASSETS Fixed assets Intangible assets Immaterial rights Other capitalised expenditure Intangible assets Tangible assets Land and water Buildings Fixed structures Machinery and equipment Advance payments and construction in progress Tangible assets Investment Shares and securities Other receivables Investment Fixed assets Current assets Receivables Current sales receivable Current loans receivable Other current receivables Prepaid expenses and accrued income Receivables Cash and bank Cash Bank accounts Deposit accounts Cash and Bank Current receivables ASSETS VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma Muu oma pääoma Ed kausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Muu oma pääoma Oma pääoma Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma VASTATTAVAA LIABILITIES Shareholders equity Equity capital Other equity Surplus/deficit brought forward Surplus/deficit for financial period Other equity Shareholders equity Obligatory provisions Creditors Current liabilities Accounts payable Other liabilities Accrued liabilities and deferred income Current liabilities Creditors LIABILITIES 11

12 Port of Rauma / Rauman Satama Hakunintie 19 FIN Rauma, Finland puh/tel fax

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2006 Tiehallinnon selvityksiä 45/2006 ISBN 951-803-784-1 ISSN 1457-9871 TIEH 3201021 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y.

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 1'1 SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. L YDINKAUKOLAMPOLAITOS ATS:N EKSKURS I O UNKARIIN JA ITALIAAN 30. 9... 9. 10. 1982 P. Holmstrom YDINENERGIAN TUTKIMUKSEN RAHOITUS

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

SLT FSM. Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines

SLT FSM. Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines SLT FSM on 2 0 0 9 Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2009 Muutos vuodesta 2008 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 629 milj. -1,3

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto Editorial Timo Lehto Jotakin erityistä Innoissamme avasimme oven! Sisään astuessamme tiesimme jo, että vastassa olisi kaikkien aikojen suomalaiskeksintö. Mutta emme osanneet kuvitella sitä innostuksen

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

Contemporary marketing

Contemporary marketing Anton Molander Contemporary marketing A study of marketing's role in large Finnish service firms Master of Sciences Thesis Department of Marketing HANKEN- Swedish School of Economic and Business Administration

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kansainvälinen maa- ja vesirakentaja 6-7 8-9 JOULUKUU 2004. Toimitusjohtajan palsta. Containerships Ltd

Sisällysluettelo. Kansainvälinen maa- ja vesirakentaja 6-7 8-9 JOULUKUU 2004. Toimitusjohtajan palsta. Containerships Ltd Sisällysluettelo JOULUKUU 2004 Toimitusjohtajan palsta Containerships Ltd Litken terminaalin ruoppaustyöt Sillamäen paalutustyöt 3 4 5 6-7 Nordic Giant ja Avon s. 5 Kansainvälinen maa- ja vesirakentaja

Lisätiedot

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES SLT FINNISH FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES 2010 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos Finnish Medicines

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

The Implications of China s Rise for Asia and Europe

The Implications of China s Rise for Asia and Europe Report from the international seminar The Implications of China s Rise for Asia and Europe Organised by: The Finnish Institute of International Affairs The Foreign Affairs Committee of the Parliament of

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012

Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012 Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012 Mainonnan Neuvottelukunta (MNK) on mainos- ja markkinointialan järjestöjen epävirallinen yhteistyöfoorumi. Se edistää alan asemaa tutkimuksen ja tiedottamisen

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

History and future lines of urbanization process in Finland

History and future lines of urbanization process in Finland Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration History and future lines of urbanization process in Finland Elli Heikkilä and Taru Järvinen Paper presented in 42 nd ERSA-Congress August

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot