TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 1 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vantaan Jalkapalloseuran (VJS) hallituksessa on viime vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota seuran talouden suunnitteluun ja seurantaan. Talous on tällä hetkellä kunnossa. Talouden suunnittelu, selkeät tavoitteet sisältävä strategia, toiminnan onnistumista mittaavat mittarit ja kehittyneet työkalut sekä osaavat päätoimiset työntekijät toimivat alustana, jolta seuran on realistista ponnistaa kohti sen kunnianhimoista visiota olla Suomen paras kasvattajaseura. Samanaikaisesti ja talouden hoitoon keskittymisen ohella seurassa on määrätietoisella otteella kehitetty toimintaa monella osa-alueella. Suunnitelmallisen etenemisen seurauksena toimintamme on ammattimaistunut ja aktivoitunut entisestään. Ammattimaistuminen - joka pitää sisällään mm. tavoitteen valmentajien päätoimisuudesta - on samalla aiheuttanut toiminnan hintaan kasvupaineita. Kaikille saavutettavan toiminnan toteuttamiseksi on nyt välttämätöntä vahvistaa vapaaehtoisten toimijoiden roolia, jotta seuratoiminnan tärkeitä tehtäviä voidaan myös jatkossa toteuttaa perinteisen yhdistystoiminnan periaatteiden mukaisesti vapaaehtoispanoksella. Missiomme on "Jalkapalloa jokaiselle". Mission toteuttamiseksi ja visiomme saavuttamiseksi seura terävöittää toimintaansa täysin uudistetun valmennuslinjan ja toimintalinjan tarjoamilla työkaluilla, tavoitteenaan vahvistaa joukkuetoimintaa. Joukkuetoiminnan kehittämiseksi tulevalla kaudella VJS valjastaa seuratutorin tukemaan seuran jokaista joukkuetta viikoittain. Toiminnan laajentaminen jatkuu urheilutoiminnan ulkopuolella jalkapalloliikunnan kehittämisen kautta. Jalkapalloliikunnan kehittämisen tavoitteena on saada lapset, nuoret ja aikuiset liikkumaan yhteisöllisen lajin parissa erilaisten matalan kynnyksen jalkapalloliikuntaryhmien kautta. Samalla tavoittelemme yhteistyökumppanuuksia alueemme yritysten kanssa Tyky -toimintakonsepteja kehittäen. Jalkapalloliikunnan kehittämiseksi VJS palkkaa kehityskoordinaattorin. Tätä kirjoitettaessa rekrytointiprosessi on loppusuoralla. Olosuhdekehittämisen alueella meillä on oman VJS-kenttämme valmistumisen ja projektista saatujen kokemusten perusteella toive voida jatkaa lisäolosuhteiden rakentamista. Olemmekin käynnistäneet suunnitteluprosessin, jonka lopputulos toivottavasti on seuran oma Länsi- Vantaalle nouseva harjoittelukeskus. Meillä on vahva halu saada vantaalaiset liikkumaan ja voimaan hyvin. Toivon, että tavoitteemme välittyy lukijalle myös tästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ystävällisin terveisin Kaj Björkqvist Puheenjohtaja Vantaan Jalkapalloseura ry

3 2 SISÄLLYS Puheenjohtajan tervehdys... 1 Sisällys... 2 Johdanto... 3 Strategia VJS kulttuuri... 8 Päävalintojen tavoitteet ja toimenpiteet Urheilutoiminta VJS- METODI KEHITYKSEN SEURANTA TALENTIT VAHVAT JOUKKUEET LISÄHARJOITTELU Jalkapalloliikunta LAPSET JA NUORET ALOITTAVA IKÄLUOKKA YRITYSYHTEISTYÖ AIKUISET TURNAUS- JA TAPAHTUMATOIMINTA Johtaminen OLOSUHTEET JA VARUSTEET SEURATOIMIJAT YHTEISTYÖKUMPPANIT VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI TALOUS Talousarvio Tuloskortit Urheilutoimenjohtaja Jukka Koivurinta Valmentaja Velimatti Helasterä Valmentaja ja turnauspäällikkö Juha Pekkanen Valmentaja Sebastian Söderholm Valmentaja Tomi Romppanen Maalivahtivalmentaja Tommy Nordenswan Talenttivalmentaja Stefan Wikström Kehityskoordinaattori Taru Nyholm Seurakoordinaattori Kaisu Rantanen Toiminnanjohtaja Veli- Matti Yli- Rinne... 34

4 3 JOHDANTO Toimintasuunnitelma ja talousarvio kuvaa VJS:n kauden tavoitteita ja niiden edistämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä sekä talousarvion. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2014 laadittuun strategiaan. Strategiamme päätulosalueet ovat urheilutoiminta, jalkapalloliikunta sekä johtaminen. VJS:n strategiaa esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. VJS:n missiona on tarjota jalkapalloa jokaiselle, ja sen visiona on vuonna 2016 olla Suomen paras kasvattajaseura. Seuran toimintaa ja taloutta ohjataan määrätietoisesti hyvää hallintotapaa noudattaen missiomme ja visiomme suuntaisesti.

5 4 VJS:n organisaatiokaavio alkaen.

6 5 STRATEGIA 2016 VJS:n visiona on olla Suomen paras kasvattajaseura. Määrittelemme kasvattajaseuran monipuoliseksi jalkapallotoiminnan järjestäjäksi, joka ottaa huomioon eri kohderyhmät. Strategiamme päämittarit ovat Lisenssipelaajamäärät, Drop out-luvut Maa- ja piirijoukkue edustukset ja liiton sarjojen sekä muiden kilpasarjojen sarjasijoitukset Strategiamme kolme päätulosaluetta ovat: Urheilutoiminta Jalkapalloliikunta Johtaminen Toimintamme pohjautuvat VJS:n missioon, arvoihin sekä VJS-kulttuuriin.

7 6 Olemassaolomme syy kiteytyy missioomme. VJS toiminnan tarkoitus on tarjota monipuolisella toiminnallaan alueen eri-ikäisille ihmisille soveltuvaa urheilu- ja liikuntatoimintaa. Lähtötasolla tai tavoitteilla ei ole merkitystä. Toteuttaaksemme tehtäväämme, meidän tulee huomioida erilaisten yksilöiden tarpeet ja motivaatiotaso ja saada erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset liikkumaan ja nauttimaan liikkumisesta. Samalla tavoitteenamme on luoda elinikäinen rakkaus lajiin. VJS pyrkii järjestämään laadukasta toimintaa niin huippu-urheilutasolla kuin harrastejoukkueissa -jalkapalloliikuntaryhmissä lapsista aina ikäihmisiin saakka. Yhteisöllisyys on meille erittäin keskeinen asia.

8 7 Visiomme merkitsee meille toimintaa, jossa yksilö on keskiössä. Seuran toiminta on monipuolista. Toimintamme tarjoaa innostavia jalkapalloilijan-polkuja, jotka johtavat elinikäiseen liikunnan harrastamiseen ja liikunnan iloon. Jalkapalloilijan-polut voivat viedä kohti huippua tai terveysvaikutteista harrastamista. Suomen paras kasvattajaseuran toiminta on ammattimaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Suomen parhaassa kasvattajaseurassa tunnustetaan erilaisilla motiiveilla pelaavat pelaajat ja vapaaehtoistoimijat arvokkaiksi yhteisön jäseniksi. Toimintaamme kuvaa rohkeus ja edelläkävijyys. Toiminta tunnustetaan laadukkaaksi. Laatu syntyy vahvojen resurssien, kuten päätoimisten työntekijöiden (erityisesti valmentajien) osaamisen, harjoitusolosuhteiden erinomaisuuden ja innostuneen vapaaehtoistoimijoiden kautta. Suomen paras kasvattajaseura on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani niin lajiperheen jäsenille kuin yritys- ja kuntasektorissakin. VJS:n päämittarit ovat lisenssipelaajamäärät ja kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla.

9 8 VJS:n toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavat arvot. VJS KULTTUURI VJS kulttuuri on VJS:n strategian yksi kivijaloista. Seurakulttuurin kehittäminen on tärkeä osa VJS:n toimintaa kaikilla tasoilla. Kauden aikana VJS:n seurakulttuurin kehittämiseksi nykyisten toimien lisäksi tavoitteita tarkennetaan ja otetaan askel askeleelta käyttöön. Lisäksi seurakulttuurin edistämiseksi VJS tulee nostamaan strategiakauden aikana enemmän sen toimintaan vaikuttaneiden ja edelleen vaikuttavien henkilöiden tarinoita sekä omien kasvattien saavutuksia.

10 9 PÄÄVALINTOJEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VJS:n päävalinnat ovat: 1. URHEILUTOIMINTA 2. JALKAPALLOLIIKUNTA 3. JOHTAMINEN Lisäksi olemme valinneet erityiskehityskohteeksi VJS-kulttuurin.

11 10 Urheilutoiminta Urheilutoiminnan tavoitteena on strategiakaudella : Urheilutoiminnan päävalinnan keskeinen rooli seuramme strategiassa on tarjota harrastusympäristö, jossa voi sekä tavoitella omia tavoitteitaan että viihtyä. Tehtävän toteuttaminen näkyy seuraavina painoruksina: Yhteiskuntavastuu: Urheilu- ja liikuntakulttuurin luominen, vahvistaminen ja kehittäminen Alueellisuus: Tarjoamme Länsi - Vantaalaisille lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa tavoitteidensa mukaisella tasolla. Yhteisöllisyys: Kasvattaa ihmisiä toimimaan yhteistyössä mielekkäässä ja turvallisessa ympäristössä. Osaamisen tarjoaminen huippu-urheilijoiksi tähtääville Uudenmaan alueella. Tavoitteenamme on menestys yksilö- ja joukkuetasolla. Menestys voidaan katsoa laajaksi käsitteeksi. Toisaalta tarkoitamme klassista kilpailuissa pärjäämistä ja maajoukkuevalintoja. Toisaalta tarkoitamme joukkuetoimintaa, joka tarjoaa laadukkaat mielekkään harrastamisen puitteet sekä mahdollisuuden omien taitojen ja ominaisuuksien kehittämiseen.

12 11 Urheilutoiminnan tavoitteen toteuttamiseksi olemme valinneet seuraavat viisi menestystekijää: 1. VJS-METODI 2. KEHITTYMISEN SEURANTA 3. TALENTIT 4. JOUKKUETOIMINTA 5. LISÄHARJOITTELU VJS-METODI VJS-metodi on valmentamisen malli, joka toimii viitekehyksenä valmennusta toteutettaessa. Se vastaa kysymyksiin millaista valmentaminen seurassamme on ja mihin seuramme valmennusfilosofisesti uskoo. VJS metodi perustuu seuran valmennuslinjassa määriteltyyn täsmälliseen ja kokonaisvaltaiseen valmennusprosessiin. VJS metodi perustuu faktatietoon ja siitä johdettuun harjoitteluun. Tavoitteena kauden on 1. VJS-pelifilosofian ja -pelitavan kehittäminen sekä jalkauttaminen koko seuran valmennustoimintaan 2. Oppimis - ja opettamismetodien kehittäminen 3. Faktatiedon kerääminen, dokumentointi ja hyödyntäminen Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Valmentajien tutorointi VJS-pelikirjojen kehittäminen Harjoituksen rakenteen yhdenmukaistaminen ikäluokittain Harjoittelun suunnittelun yhdenmukaistaminen kausi jakso - ja viikkotasolla Ydinharjoitteiden ja harjoitepankin luominen sekä jalkauttaminen Panostaminen videoiden käyttöön opettamisprosessissa Tilastointi- ja dokumentointivälineiden kehittäminen VJS-metodin pilotointi päätoimisten valmentajien joukkueissa

13 12 KEHITYKSEN SEURANTA Vantaan Jalkapalloseuran kehityksen seurantaa toteutetaan kolmella tasolla (yksilö, joukkue, seurataso). Kehityksen seuranta perustuu faktatietoon, seurattavuuteen ja vertailtavuuteen. Kehityksen seurantametodeissa noudatamme Suomen Palloliiton määrittelemiä linjauksia. Tavoitteena kaudella on 1. Testauksen standardisointi (säännöllisyys, olosuhteet) 2. Tulosten kerääminen-dokumentointi-analysointi-palaute -toimenpideketjun kehittäminen 3. C- ja B-ikäluokkien kehityksen seurannan systemaattinen toteuttaminen Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Kehityksen seurantatapahtumat C ja B-ikäluokkien fyysisen testauksen toteuttaminen seuran ammattivalmentajan johdolla Tilastointijärjestelmän yhdenmukaistaminen ja kehittäminen Palautejärjestelmän yhdenmukaistaminen ja kehittäminen TALENTIT Vantaan Jalkapalloseura huomioi toiminnassaan seuran lahjakkaimmat ja potentiaalisimmat pelaajat. Pelaajille luodaan mahdollisuus kehittyä huipputasolle ammattimaisella ja yksilöllisellä valmennuksella joukkuevalmennuksen rinnalla. Tavoitteena kauden on 1. Kohdistetaan talenttivalmennus lahjakkaisiin ja motivoituneisiin pelaajiin 2. Tyttöjen maajoukkuepelaajien kokonaisvaltaisen valmennuksen kehittäminen 3. Talenttipelaajille mahdollisuus harjoitteluun ulkomailla Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Yksilönkehitysohjelma Talenttivalmentajaresurssin käyttäminen Kansainvälinen pelaajavaihto VAHVAT JOUKKUEET Joukkuetoiminta on Vantaan Jalkapalloseuran selkäranka. Joukkuetoiminnalla tavoitellaan toimintaympäristöä joka mahdollistaa jokaiselle yksilölle mahdollisuuden pelata jalkapalloa kehittävässä ja positiivisessa ilmapiirissä. Tavoitteena kauden on 1. Toimintalinjan ja toimintakulttuurin selkeyttäminen

14 13 2. Laadukas joukkuevalmennus 3. Joukkueiden oheisharjoittelun tukeminen 4. Vanhempien huomioiminen 5. Aikuisten joukkueiden pitkän tähtäimen suunnitelma Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Sisäinen koulutus valmentajille, joukkueenjohtajille ja vanhemmille Toimintalinjan päivittäminen ja jalkauttaminen Joukkuehenki-projekti Valmentajarekrytointi Fyysinen valmennus F-D ikäluokissa Vanhempainvartti päätoimisten valmentajien joukkueissa Joukkueiden valmentajien säännöllinen tutorointi Aikuisten joukkueiden pitkän tähtäimen suunnitelman laatiminen yhteistyössä nykyisten aikuisten joukkueiden toimihenkilöiden kanssa LISÄHARJOITTELU Vantaan Jalkapalloseura järjestää laadukasta lisäharjoittelua kohdennetusti sekä edistää pelaajien omatoimista harjoittelua. Lisäharjoittelun tavoitteena on mahdollistaa riittävä harjoitustuntimäärä viikossa (vrt. liikuntasuositukset). Tavoitteena kauden on 1. Lisäharjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen tavoitteellisille pelaajille 2. Maalivahtien huomioiminen valmennuskokonaisuudessa 3. Klinikkamuotoisen harjoittelun tarjoaminen F-E -ikäluokkien pelaajille 4. Omatoimisen harjoittelun kehittäminen Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Taito - ja kykykoulutoiminta Maalivahtivalmennusta kaikille ikäluokille (F-B) Ammattivalmentajien toteuttama klinikkaharjoittelu Oheisharjoittelun kehittäminen Pienpeli ja pihapelikulttuurin kehittäminen

15 14 Jalkapalloliikunta Jalkapalloliikunnan tavoitteena on strategiakaudella : Jalkapalloliikunta päävalintana tukee vahvasti seuran missiota tarjota jalkapalloa jokaiselle. Jalkapalloliikunnan tehtävänä on varmistaa seuralle laaja ja rikas harrastajapohja matalan kynnyksen yhteisöllisissä liikuntaryhmissä. Tulevan kauden painotuksia ovat yritysyhteistyön käynnistäminen, aikuisharrastajamäärän kasvattaminen sekä alueen koulu- ja päiväkotiyhteistyön tiivistäminen. Jalkapalloliikunnan vahvasti sosiaaliseen mediaan tulevalla toimintakaudella painottuva viestintä tukee tavoitteen toteutumista. Jalkapalloliikunnan tavoitteen toteuttamiseksi olemme valinneet seuraavat viisi menestystekijää: 1. LAPSET JA NUORET 2. ALOITTAVA IKÄLUOKKA 3. YRITYSYHTEISTYÖ 4. AIKUISET 5. TURNAUS- JA TAPAHTUMATOIMINTA Kaudella toteutettavat toimenpiteet LAPSET JA NUORET Lapset ja nuoret ovat VJS:n toiminnan ydin. Laadukas lasten harrastetoiminta on seuratoimintamme kivijalka. Ollaksemme Suomen paras kasvattajaseura, tarvitsemme laajan harrastajapohjan nuorimpiin ikäluokkiimme. Matalan kynnyksen harrasteryhmät turvaavat asemamme yhä kiristyvässä kilpailussa urheiluseurojen jäsenmääristä. Missiomme mukaisesti tahdomme omalta osaltamme varmistaa, että jalkapallon harrastetoiminta alueellamme on jokaisen lapsen ja nuoren saavutettavissa. VJSjalkapalloliikunta on mukana tukemassa yhteisöä ja alueensa perheitä lasten monipuolisessa liikuntakasvatuksessa. Kauden tavoitteena on: 1. Futistiimi- ja lasten palloiluryhmien laadun varmistaminen ja pelaajamäärien säilyttäminen 2. Päiväkotitapahtuma Hulabaloon osallistujamäärän kasvattaminen 3. Päiväkoti-futiskoulu hankkeen käynnistäminen 4. Koululaisten palloilukerhon käynnistäminen 5. Englanninkielinen futiskerho koululaisille

16 15 Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Palautekyselyt asiakkaille Ohjaajien seuran sisäinen koulutus kaksi kertaa vuodessa Alueen päivähoitotoiminnan johdon sitouttaminen VJS-yhteistyöhön yhteisissä tapaamisissa. Alueellinen päiväkotifutiskoulukokeilu elo-syyskuussa päiväkotien lähikentillä Englanninkielisen futiskerhotoiminnan pilottikokeilu huhti-toukokuussa ja elosyyskuussa hankkeeseen valittujen koulujen kentillä Markkinointiviestintämateriaalin kehittäminen kohderyhmälle ALOITTAVA IKÄLUOKKA VJS perustaa vuosittain uudet joukkueet kuusi (6) vuotta sinä vuonna täyttäville tytöille ja pojille. Vuosittain käynnistyvä uuden ikäluokan joukkuetoiminta on yksi seuran kriittisistä menestystekijöistä ja selkeä mittari Futistiimi-toiminnan ja markkinointiviestinnän onnistumiselle. Aloittavan ikäluokan pelaajamäärä on merkittävä tekijä seuran kokonaisjäsenmäärässä. Aloittavan ikäluokan kaikkien toimijoiden, niin pelaajien kuin vanhempien, varhainen sitouttaminen ja yhteisöllistäminen VJS-kulttuuriin on yksi seuran selkeistä menestystekijöistä ja kilpailuetu tulevaisuudessa. Tavoitteena kaudella on 1. Yksi tyttöjen joukkue, viisi korttelijoukkuetta, kaksi aluejoukkuetta 2. Kehittää seuran tukimuotoja aloittaville joukkueille (kehityskoordinaattori/tutor) 3. Yhteisöllisyyden vahvistaminen Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Ikäluokan valmennuslinjan mukaisten ydinharjoitusten koonti Ikäluokkaharjoituskäytännön vakinaistaminen Kehityskoordinaattori/tutor jalkauttaa VJS:n toiminta- ja valmennuslinjaa ikäluokan kaikille toimijoille säännöllisesti ja ympärivuotisesti viikoittaisissa ikäluokkaharjoituksissa Viestinnän tehostaminen, syventäminen, vuorovaikutuksellisuuden luominen Ikäluokka osallistuu neljään VJS-turnaukseen ensimmäisen toimintakauden aikana. YRITYSYHTEISTYÖ Yritysyhteistyön käynnistäminen nostaa Vantaan Jalkapalloseuran seuratoimijoiden kentässä uudelle tasolle. Yritysyhteistyö vahvistaa seuran ammattimaista imagoa ja taloudellisesti onnistuessaan mahdollistaa seuran kasvun ja mission toteutumisen.

17 16 Toiminnan lähtökohtana on synergiaetujen luominen. Vastikkeettoman sponsoroinnin aika on ohi. VJS on yritysten tukena tarjoamassa työntekijöilleen ilo ja hyvinvointia, ja samalla lisäämässä yritysten työntekijöiden tuottavuutta. Tavoitteena kaudella on 1. Konseptoida työhyvinvointipäivä yritykselle 2. Työhyvinvointitapahtuman pilotti kevätkaudella 3. Päätoimisten valmentajien osaamisen hyödyntäminen yritystapahtumissa 4. Järjestelmällisen ja organisoidun myyntityön käynnistäminen syksyllä 2015 Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Kehityskoordinaattori luo tapahtumakonseptille sisällön, varmistaa ohjaajasopimukset, hinnoittelee palvelun sekä varmistaa olosuhteet marrasjoulukuussa 2014 yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Pilottitapahtuman myynti tammi-maaliskuussa Huhti-kesäkuussa VJS järjestää ensimmäisen yritysyhteistyötapahtuman. Organisoitu myyntityö kaudelle 2016 käynnistyy elokuussa 2015 AIKUISET VJS on tulevaisuudessa alueensa aikuisliikunnan edelläkävijä. Yhteiskunnan ikärakenteen murroksessa VJS on proaktiivinen toimija ja tulevaisuuden tekijä. Työikäiset ja suuret ikäluokat ovat jatkuvasti entistä aktiivisempi väestönosa ja heillä on merkittävä rooli yhteiskunnan trendien luojina. VJS on tiiviisti mukana tukemassa alueensa asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. VJS:n jatkuvasti kehittyvä olosuhdestrategia tukee vahvasti aikuisharrastajamäärän kasvattamista. Tavoitteena kaudella on 1. Aikuisharrastajamäärän kasvattaminen 2. Aikuisten harrastetarjonnan tunnettavuuden lisääminen 3. Harrastamisen jatkomahdollisuuksien varmistaminen seurassa Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Kahdeksan aikuisten jalkapallokoulua, neljä huhti-kesäkuussa, neljä syysmarraskuussa Aikuisten kentänlaitajumppa 2xviikossa VJS-kentällä huhti-kesäkuussa, syyslokakuussa Toimintaan liittyviä tiedotetaan seuran some-kanavista ja pyydetään liittymään mukaan vuorovaikutteiseen VJS-someyhteisöön. Aktiiviset VJS-somettajat palkitaan seuratuotteilla. VJS-futiskoululaisilla on mahdollisuus jatkaa seuran pelaajina kuntofutisjoukkueessa.

18 17 TURNAUS- JA TAPAHTUMATOIMINTA Turnaus- ja tapahtumatoiminta on markkinointiviestinnällisesti VJS-jalkapalloliikunnan mahdollisuus näkyvyyden kautta vahvistaa seuran brändiä ja samalla rekrytoida uusia harrastajia mukaan toimintaan. Tapahtumanäkyvyydessä painotus on lasten- ja nuorten tapahtumissa. Tapahtumat työllistävät välillisesti VJS-nuoria. Tavoitteena kauden on 1. Futiskoulun kehitystyö 2. Alkeisfutiskoulun järjestäminen n. 6-8-vuotiaille 3. Markkinointiviestinnän kehittäminen 4. Turnaustapahtumisen laadun kehittäminen 5. Turnaustapahtumien osallistujamäärän kasvattaminen Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Aluejoukkueiden futiskoulupäivien sisältö uudistuu. Futiskoulun päiväohjelma aikataulutetaan uudelleen ja sisältöön lisätään kahden tiiviin jalkapalloharjoituksen lisäksi runsaasti oheistoimintaa. Oheistoimintaa ovat erilaiset leikkimieliset kilpailut, yhteistoiminnallisuutta rakentavat leikit, retket lähialueelle, tietokilpailut, muiden lajien lajiesittelyt jne. Kesäkuussa yhden viikon aikana kolmipäiväinen lasten alkeisfutiskoulu klo ja kahdella kentällä VJS-ydintoiminta-alueella yhden vastuuohjaajan organisoimana. VJS-tapahtumamateriaalin/markkinointiviestintämateriaalin tuottaminen/ostaminen esim. rollerit VJS-jalkapalloliikunnan toiminnan flaierin/esitteen tuottaminen jaettavaksi tapahtumissa Yhdeksän (9) eri tasoisen ja kokoisen jalkapalloturnauksen järjestäminen kauden aikana. Pelinohjaajien koulutuksen kehittäminen ja tutoroinnin järjestäminen Legenda Cup tyyppisen toiminnan käynnistäminen Seuraotteluiden uudelleen käynnistäminen

19 18 Johtaminen Johtamisen tavoitteena on strategiakaudella : Johtaminen päävalintana on kahden muun päävalinnan (urheilutoiminta ja jalkapalloliikunta) menestyksen mahdollistamiseksi kriittisten resurssien (olosuhteet, seuratoimijat, yhteistyökumppanit, talous) johtamista ja kehittämistä hyvän hallintotavan mukaan. Seuran resursseja kehitetään jatkuvasti. Kehittämisen tavoitteena on, että resurssit mahdollistavat jalkapallon järjestämisen jokaiselle, taloudellisesti kestävästi ja saavutettavasti sekä vastaavat laadullisesti visiomme tavoitteen olla Suomen paras kasvattajaseura. VJS:n tavoitteena on olla Taloudellisesti tasapainossa ja vahva. Olosuhteiltaan merkittäviltä osin itsenäinen ja laadultaan urheilulliset huippuvaatimukset täyttävä. Asiantuntijuudeltaan laadullisesti ja määrällisesti vahva ja pitkäjänteisesti etenevä toimija sekä tarjota toimivat puitteet ja tukijärjestelmät toteuttaa vapaaehtoistoimintaa. Yhteistyökumppanina houkutteleva ja luotettava osaaja Viestinnällisesti selkeä, ennakoiva, ajankohtainen ja avoin sekä markkinoinnillisesti omaleimainen ja erottuva

20 19 Johtamisen päävalinnan tavoitteiden toteuttamiseksi olemme valinneet seuraavat viisi kriittistä menestystekijää: 1. OLOSUHTEET JA VARUSTEET 2. SEURATOIMIJAT 3. YHTEISTYÖKUMPPANIT 4. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 5. TALOUS Kaudella toteutettavat toimenpiteet 1. OLOSUHTEET JA VARUSTEET Olosuhteet ovat VJS:n kriittinen menestystekijä, sillä ne vaikuttavat niin valmennuksen tuloksellisuuteen, pelaajien ja muiden seuratoimijoiden viihtyisyyteen sekä suoraan jäsenmääriin. Hyvät olosuhteet houkuttelevat uusia harrastajia ja määrällisesti riittävät olosuhteet mahdollistavat kasvun ja missiomme Jalkapalloa jokaiselle toteuttamisen. Olosuhteiden omistus luo toiminnan suunnittelulle pitäjänteisyyttä ja mahdollistaa niiden monipuolisen käytön ja kehittämisen. Samalla ne luovat kilpailuetua kilpailussa muita jalkapalloseuroja sekä lajeja vastaan. Varusteet ovat kriittinen menestystekijä, koska seuran yhtenäinen varustus on seurakulttuurin ytimessä ja antaa meistä ulospäin ensivaikutelman. Yhtenäisen, näyttävän, laadukkaan ja toimivan seuravarustemalliston avulla voidaan viestiä VJS:n toiminnan urheilullisuutta sekä laadukkuutta. Tavoitteena kauden on 1. Rakennuttaa VJS-kentälle täysimittainen kuplahalli lämmittelyalueineen ja uusi tekonurmi 2. Siirrättää VJS-kentän käytetty tekonurmi uuteen paikkaan luomaan lisäkenttä (VJSkenttä II) 3. Lanseerata VJS:n uusi seuramallistoa 4. Luoda toimiva tilausprosessi seuravarusteille Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Kuplahallihanke Uuden kenttäalueen vuokraaminen ja VJS-kentän maton siirto Web-kaupan avaaminen VJS-kaupan avaaminen VJS-kentän esittelytilan luominen

21 20 2. SEURATOIMIJAT Seuratoimijat kriittiseen menestystekijään kuuluvat seuran vapaaehtoistoimijat (hallituksessa, joukkueissa, seuran muissa seuratehtävissä olevat), päätoimiset työntekijät sekä seuran tuntipalkkalaiset. Erityishuomiota annetaan VJS:n omille nuorille, joiden toimintaedellytyksiä toimia erilaisissa tehtävissä tuetaan eri tavoin. Tavoitteena kaudella on 1. Kehittää joukkueenjohtajien tukipalveluja -sivuilla 2. Kehittää seuran viestintää tukemaan joukkueenjohtajien työtä entistä enemmän 3. Kehittää kommunikoinnin välineitä, joilla seuran yhtenäiset toimintatavat mahdollistavat tekemisen laadukkuuden 4. Kasvattaa päätoimisten työntekijöiden osaamista yksilöllisten tarpeiden mukaisesti 5. Kehittää vapaaehtoistoimijoiden huomioimista Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Toimintalinjan nettisivujen rakentaminen Joukkueenjohtajien kolmen kuukauden välein tehtävät kyselyt Säännöllinen kontaktointi joukkueenjohtajien kanssa, vähintään kerran kuussa Eniten esitettyjen kysymysten lanseeraaminen -sivuille Jojo-sivujen päivittäminen Kuukausitiedotteisiin avain asioiden kokoaminen Jäsenistölle kuukausitiedotteen laatiminen Tapahtumakalenterin ylläpitäminen Pikkujoulujen ja kesätapahtuman järjestäminen vapaaehtoisille Vapaaehtoistoimijoiden palkitseminen seuran päättäjäisissä Vapaaehtoistoimijoiden nostaminen esiin viestinnässä Päätoimisten työntekijöiden kouluttaminen yksilöllisten tarpeiden mukaan 3. YHTEISTYÖKUMPPANIT Yhteistyökumppanit ovat VJS:n menestyksellisen toiminnan kannalta merkittäviä. VJS on ympäristönsä muutoksissa taitava toimija, joka oppii ja kehittyy yhteistyössä toimintaympäristössään olevien toimijoiden kanssa. VJS rakentaa jatkuvasti malleja olla hyödyllinen omille yhteistyökumppaneille mutta yhteistyössä kaikkein keskeistä on avoimuus ja luotettavuus. VJS:n tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Vantaan kaupunki, Suomen Palloliitto, naapuriseurat (jalkapallo, muut lajit), Aktia ja Danver, Mehiläinen sekä Pajulahti. VJS tavoittelee laajentumista ydinosaamisensa avulla merkitykselliseen yritysyhteistyöhön vantaalaisten yritysten kanssa (ks. Jalkapalloliikunta). Tavoitteena kauden on 1. Rakentaa seurayhteistyökumppanuuksia lähiseurojen kanssa 2. Syventää nykyisten yhteistyökumppanien kanssa yhteistyötä

22 21 3. Hakea aktiivisesti yritysyhteistyökumppaneita erityisesti hallihankkeen taakse Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Konseptoida yhteistyömalleja lähiseurojen kanssa Yhteistyöneuvotteluiden käyminen nykyisten yhteistyökumppanien kanssa Luoda yritysyhteistyömalli (jalkapalloliikunta ja kuplahalli) ja myydä sitä yrityksille Valjastaa some-viestintä yritysyhteistyön tavaksi Valjastaa VJS-sanomat entistä enemmän yritysnäkyvyyden kanavaksi 4. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Viestintä ja markkinointi on VJS:n tärkein johtamisen väline. Tästä syystä sen toteuttamiseksi laadukkaasti ja menestyksellisesti on laadittu viestintästategia. VJS:n tärkeimmät viestinnän kohderyhmät ovat 1. Joukkueenjohtajat ja valmentajat 2. Jäsenet ja heidän vanhempansa 3. Ei-pelaavien lasten vanhemmat ja harrastusta etsivät aikuiset 4. Vantaan kaupungin liikuntatoimi ja sivistystoimi 5. Yhteistyökumppanit Tavoitteena kauden on 1. Viestinnän proaktiivisuuden lisääminen 2. VJS:n näkyvyyden kasvattaminen ulospäin 3. Viestinnän luettavuuden kehittäminen sisäisessä viestinnässä 4. Viestinnän avoimuuden näkyvä kehittäminen 5. Viestinnän monikanavaisuuden kasvattaminen 6. Ydinviestien ja kriittisten tietojen välittäminen riittävän tehokkaasti ja monikanavaisesti 7. Markkinoinnin tehostaminen Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen viestintästrategian mukaisesti SOME-viestinnän määrän kasvattaminen Instagramin käyttöönotto ja suuntaaminen omille junioreille VJS TV:n valjastaminen seuran ydinviestien kertomiseen Blogikirjoitusten säännöllinen julkaisu (Toiminnanjohtaja, työntekijänpäivä) Kuukausitiedote jäsenistölle Kuukausitiedote joukkueenjohtajille Eniten esitetyt kysymykset (joukkueenjohtajat) sivun laatiminen Eniten esitetyt kysymykset (vanhemmat) sivun laatiminen Lehdistötiedotteiden laatiminen vähintään kuukausittain -sivujen mahdollisuuksien säännöllinen hyödyntäminen ja ajan tasalla pitäminen

23 22 5. TALOUS Kriittisenä menestystekijänä talous on elämän ja kuoleman kysymys. Siksi VJS seuraa taloutensa kehittymistä tarkasti kuukausitasolla. Toiminta on tarkasti budjetoitu ja odottamattomiin muutoksiin talouden toteutumisessa reagoidaan välittömästi. VJS on taloudellisesti tasapainossa ja tätä tilaa se suojelee herkeämättä, jotta toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ei vaarannu. Kaudella VJS purkaa edellisenä vuosina syntynyttä ylijäämää sijoittamalla kuplahallihankkeeseen. Tämä tehdään hallitusti siten, että koko talouden puskuria ei syödä pois. VJS:n tavoitteena on myös tukea seuran pienituloisia perheitä, jotta jalkapalloharrastusta voidaan jatkaa taloudellisista haasteista huolimatta. Tätä varten seuralla on pienituloisten perheiden tukemiseen tukijärjestelmä. Tavoitteena kauden on 1. Uuden ostoreskontran käyttöönotto 2. Talouden seurannan edelleen kehittäminen 3. Pienituloisten tukijärjestelmän jatkaminen 4. Talouden kasvattaminen Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat Ostoreskontran käyttöönotto :n tuen budjetoiminen pienituloisille ja haun järjestäminen AKTIA-säätiön tuken hakeminen Seuratoiminnan tuken hakeminen Opetusministeriöstä Taloudellisen kasvun mahdollisuuksien jatkuva kartoittaminen

24 23 TALOUSARVIO

25 24 TULOSKORTIT VJS:n työntekijäöiden työtä ohjaa tuloskortit. Niiden avulla työntekijän perustehtävä kirkastetaan, työn tavoitteet määritellään ja työn onnistumista voidaan arvioida. Tuloskortit perustuvat pitkään kehitystyöhön ja ne kumpuavat strategiasta.

26 25 Urheilutoimenjohtaja Jukka Koivurinta Kriittinen menestystekijä VJS-METODI KEHITYKSEN SEURANTA TALENTIT VAHVAT JOUKKUEET LISÄHARJOITTELU KOULUTUS JA KEHITTYMINEN Tehtävä Kehitysprosessien koordinointi ja johtaminen Pelitavan ja pelikirjan kehitystyö Fyysinen valmennus kehitystyö Tilastointi, dokumentointi, palaute ja tietojärjestelmien kehitystyö Videoiden käyttö kehitystyö Harjoitepankki kehitystyö Harjoitusten rakenne kehitystyö Kausi-jakso-viikko suunnitelmien kehitystyö Valmennuslinjan jalkautusprosessin johtaminen Valmennuspalaverien johtaminen Tiedottaminen Kehityksenseurannan suunnittelu, koordinointi, organisointi ja johtaminen Valmentaminen kehityksenseurantatapahtumissa Taitokilpailuiden ilmoittautumiset Mittareiden toteutumisen seuranta Tiedottaminen Talentti-ja Yksilönkehitysohjelman valmennuksen suunnittelu, koordinointi, organisointi ja johtaminen Valmennus YK-tapahtumissa Vanhempien koulutuksen organisointi KV -toiminnan suunnittelu ja johtaminen Tiedottaminen Valmennuksen koordinointi Valmentajarekrytointi Valmentajien tutorointi Joukkueiden muodostamisen koordinointi ja johtaminen Valmennusmaksut Toimintalinjan kehittäminen/jalkauttaminen Joukkueiden tiedottaminen UT budjetista vastaaminen Valmentajakoulutuksen organisointi Joukkueiden KV -toiminnan kehittäminen SPL:n sarjoissa pelaavien joukkueiden toiminnan koordinointi ja ilmoitukset Vanhempien koulutuksen organisointi Lisäharjoitteluryhmien suunnittelu, organisointi ja johtaminen Ilmoittautumiset tapahtumiin Valmennus leiritapahtumissa Kouluvalmennuksen koordinointi Tiedottaminen Yksilöllisen koulutus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen

27 26 Valmentaja Velimatti Helasterä Kriittinen menestystekijä Tehtävä VJS-METODI Valmennuspalaverit Viikkopalaverit VJS pelitavan/pelikirjan kehitystyö KEHITYKSEN SEURANTA Kehityksenseurantatapahtumat tytöt/pojat Kehityksenseurantaleiri tytöt/pojat VJS-taitokilpailut TALENTIT Sparraus talenttivalmentajille Talenttivalmennuksessa sijaistaminen VAHVAT JOUKKUEET Joukkuevalmennus T02/1 Joukkuevalmennus T03/1 Joukkuevalmennus T04/1 Valmentajien tutorointi o TB3 o T03-04/2 o T05 o T06 Vanhempainvartti T02/1,T03/1,T04/1 VJS-toimintalinjan kehitystyö Vantaa Cup LISÄHARJOITTELU Yläkouluvalmennus Taitokoulu tytöt(06-04) Kykykoulu tytöt (03-02) Taitokoululeiri tytöt/pojat Kykykoululeiri tytöt/pojat Juoksuklinikka Tyttöfutisleiri KOULUTUS JA Yksilöllisen koulutus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen KEHITTYMINEN

28 27 Valmentaja ja turnauspäällikkö Juha Pekkanen Kriittinen menestystekijä Tehtävä VJS-METODI Valmennuspalaverit Viikkopalaverit VJS pelitavan / pelikirjan kehitystyö KEHITYKSEN SEURANTA VJS taitokilpailut Kehityksenseurantatapahtumat pojat/ tytöt Kehityksenseurantaleiri pojat/tytöt TALENTIT Sparraus talenttivalmentajille Talenttivalmennuksessa sijaistaminen VAHVAT JOUKKUEET Joukkuevalmennus P06/1 Joukkuevalmennus P05/1 Valmentajien tutorointi o P05 Martinlaakso o P05 Myyrmäki o P05 Ylästö o P06 Kivistö o P06 Myyrmäki o P06 Pähkinärinne o P06 Ylästö Vanhempainvartti P06/1,P05/1 Valmentajakoulutus E-kurssi VJS toimintalinjan kehitystyö LISÄHARJOITTELU Taitokoulu pojat (07) Taitokoululeiri pojat/tytöt Kykykoululeiri pojat/tytöt Maalintekoklinikka TURNAUKSET Vantaa Cup KOULUTUS JA Yksilöllisen koulutus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen KEHITTYMINEN

29 28 Valmentaja Sebastian Söderholm Kriittinen menestystekijä VJS-METODI KEHITYKSEN SEURANTA Tehtävä VJS pelitapa/pelikirja kehitys/toteutus Harjoitepankin tekeminen Tilastointimetodien kehitys/toteutus Dokumentointijärjestelmän kehitys/toteutus Kausi-jakso-viikkosuunnitelman tekeminen VJS harjoituksen rakenne yhdenmukaistaminen Valmennuspalaverit Viikkopalaverit Kehityksenseurantatapahtumat pojat/tytöt Kehityksenseurantaleiri pojat/tytöt VJS taitokilpailut TALENTIT YK-ohjelma pojat(03-98) YK-leiri YK-kotileirit YK-pelaajien harjoittelun koordinointi (pojat) YK-pelaajien aamuharjoittelu KV -pelaajavaihto VAHVAT JOUKKUEET Joukkuevalmennus P03/1 Valmentajien tutorointi o P03 Myyrmäki o P03 Hämeenkylä Vanhempainvartti P03/1 Vuorojen jako VJS toimintalinjan kehitystyö Vantaa Cup LISÄHARJOITTELU Taitokoulu pojat (06/05) Kykykoulu pojat (04/03) Taitokoululeiri pojat/tytöt Kykykoululeiri pojat/tytöt Pienpeliklinikka Pienpelikulttuurin kehittäminen/toteuttaminen KOULUTUS JA Yksilöllisen koulutus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen KEHITTYMINEN

30 29 Valmentaja Tomi Romppanen Kriittinen menestystekijä Tehtävä VJS-METODI Valmennuspalaverit Viikkopalaverit VJS pelitavan/pelikirjan kehitystyö KEHITYKSEN SEURANTA Kehityksenseurantatapahtumat tytöt/ pojat Kehityksenseurantaleiri Tytöt/pojat VJS taitokilpailut TALENTIT Sparraus talenttivalmentajille Talenttivalmennuksessa sijaistaminen VAHVAT JOUKKUEET Joukkuevalmennus P04/1 Tutorointi o P04 Martinlaakso o P04 United Vanhempainvartti P04/1 VJS-toimintalinjan kehitystyö Vantaa Cup LISÄHARJOITTELU Yläkoulu aamuvalmennus Lukio aamuvalmennus Taitokoulu (06-04) tytöt Taitokoululeiri tytöt/pojat Kykykoulu (03-02) tytöt Kykykoululeiri tytöt/pojat Tekniikkaklinikka KOULUTUS JA KEHITTYMINEN Yksilöllisen koulutus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen VJS-KENTTÄ VJS-kentän kentän hoidosta vastaaminen

31 30 Maalivahtivalmentaja Tommy Nordenswan Kriittinen menestystekijä Tehtävä VJS-METODI Valmennuspalaverit Viikkopalaverit MV-valmennuksen kehittäminen VJS pelitavan/pelikirjan kehittäminen KEHITYKSEN SEURANTA Kehityksenseurantatapahtumat pojat/tytöt Kehityksenseurantaleiri pojat/tytöt VJS taitokilpailut TALENTIT Talenttiohjelma maalivahdit YK-ohjelma maalivahdit YK-leiri YK-kotileirit YK-pelaajien harjoittelu MV VAHVAT JOUKKUEET MV-valmennus joukkueet MV-valmennus ryhmät VJS toimintalinjan kehitystyö MV osana joukkuetta valmentajakoulutus LISÄHARJOITTELU Taitokoulu (06-05) pojat MV Taitokoulu (06-04) tytöt MV Taitokoululeiri pojat/tytöt Kykykoulu (04-03) pojat MV Kykykoulu (03-02) tytöt MV Kykykoululeiri pojat/tytöt MV-koulu(07-06) pojat/tytöt MV-leiri pojat/tytöt MV-kotileirit pojat/tytöt KOULUTUS JA KEHITTYMINEN Yksilöllisen koulutus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen

32 31 Talenttivalmentaja Stefan Wikström Kriittinen menestystekijä Tehtävä VJS-METODI Valmennuspalaverit Viikkopalaverit Fyysisen valmennuksen kehittäminen/jalkauttaminen Videoiden käytön kehittäminen/organisointi VJS pelitavan/pelikirjan kehittäminen Järjestelmä/softa kehitystyö KEHITYKSEN SEURANTA Kehityksenseurantatapahtumat pojat/tytöt Kehityksenseurantaleiri pojat/tytöt Testitapahtumat C-B pojat/tytöt VJS taitokilpailut Palaute/tilastointi järjestelmän kehittäminen/toteutus TALENTIT Talenttiohjelma tytöt YK-ohjelma tytöt YK-leiri YK-pelaajien harjoittelun koordinointi tytöt Kouluyhteistyö lukiot KV pelaajavaihto /tapahtumat YK-pelaajien aamuharjoittelu VAHVAT JOUKKUEET Fyysinen valmennus ykkösjoukkueet C-B pojat/tytöt Fyysisenvalmennuksen koulutukset Seuran /Joukkueiden leirien organisointi VJS toimintalinjan kehitystyö SPL tapahtumat talenttivalmentaja LISÄHARJOITTELU Taitokoulu (06-05) pojat Kykykoulu (04-03) pojat Taitokoululeiri pojat/tytöt Kykykoululeiri pojat/tytöt Potkutekniikkaklinikka pojat/tytöt Tyttöfutisleiri Seuran leirien organisointi KOULUTUS JA KEHITTYMINEN Yksilöllisen koulutus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen

33 32 Kehityskoordinaattori Taru Nyholm Kriittinen menestystekijä LAPSET JA NUORET ALOITTAVA IKÄLUOKKA YRITYSYHTEISTYÖ AIKUISET TURNAUS JA TAPAHTUMATOIMINTA KOULUTUS JA KEHITTYMINEN Tehtävä Futistiimien koordinointi ja toteutusvastuu Palloilukerhojen koordinointi ja toteutusvastuu Päiväkotiyhteistyön koordinointi ja toteutusvastuu 2008-ikäluokan toiminnasta vastaaminen Ikäluokan toiminnasta vastaaminen ja kehitystyö Yritysyhteistyön konseptointi Myynnin käynnistäminen Pilottitapahtuman toteutus Aikuisten jalkapallokoulujen koordinointi ja toteutusvastuu Kentänlaitajumpan koordinointi ja toteutusvastuu Kuntofutisjoukkueen toiminnan koordinointi Futiskoulun koordinointi ja toteutusvastuu Päättäjäiset Yksilöllisen koulutus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen SPL 2, Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto Sosiaalisen median koulutus Valmentajakoulutus

34 33 Seurakoordinaattori Kaisu Rantanen Kriittinen menestystekijä OLOSUHTEET JA SEURAVARUSTEET SEURATOIMIJAT YHTEISTYÖKUMPPANIT VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI TALOUS KOULUTUS JA KEHITTYMINEN Tehtävä Laskutus VJS-kenttä Oy Laskutus VJS-vuoroista Laskutus seuravarusteista Jäsen-/asiakaspalvelu seuravarustekysymyksissä Hallijäsenmaksujen laskutuksen johtaminen Vahva joukkue projekgsta osallistuminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) Joukkueenjohtajien, taloudenhoitajien ja huoltajien työn tukeminen (järjestelemät ja taloushallinto) ja kouluttaminen Asiakaspalvelu (taloushallinto) seuraan liittyville Kannatusjäsenyyden kehittäminen Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen päätoiminen) lisääminen Yhteistyökumppaniyhteistyö VJS.fi (jojo-sivut, uutiset, yhteystiedot) Saḧko posti tiedottaminen jojot ja taloudenhoitajat VJS-puhelimeen vastaaminen Kuukausitiedotteiden laatimiseen osallistuminen Laskutus Palkanlaskenta Myyntireskontra Jäsenrekisteri Ostoreskontran käyttöönotto Yksilöllisen koulutus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen

35 34 Toiminnanjohtaja Veli-Matti Yli-Rinne Kriittinen menestystekijä OLOSUHTEET JA SEURAVARUSTEET SEURATOIMIJAT YHTEISTYÖKUMPPANIT VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI TALOUS KOULUTUS JA KEHITTYMINEN Tehtävä Seuramallistoprojektin johtaminen (jäsenprosessi, kehittäminen) VJS-kenttä Oy:n halliprojektin johtaminen VJS-kenttä Oy:n tekonurmikenttäprojektin johtaminen VJS-kenttä Oy:n toimitusjohtajana toimiminen Joukkueenjohtajailtojen järjestäminen Vapaaehtoistoimijoiden tapaamisten järjestäminen Jäsentyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ja analysointi ja vastuuvalmentajien fiiliskyselyiden toteuttaminen 4 kertaa kauden aikana Päätoimisten työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen Päätoimisten työntekijöiden osaamisen kehittämisestä vastaaminen Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimiminen Nykyisten yhteistyökumppanuuksien syventäminen Uusien yhteistyökumppanuuksien etsiminen Viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen viestintästrategian mukaisesti SOME-viestinnän määrän kasvattaminen Instagramin käyttöönotto ja suuntaaminen omille junioreille VJS TV:n valjastaminen seuran ydinviestien kertomiseen Blogikirjoitusten säännöllinen julkaisu (Toiminnanjohtaja, työntekijänpäivä) Kuukausitiedote jäsenistölle Kuukausitiedote joukkueenjohtajille Eniten esitetyt kysymykset (joukkueenjohtajat) sivun laatiminen Eniten esitetyt kysymykset (vanhemmat) sivun laatiminen Lehdistötiedotteiden laatiminen vähintään kuukausittain -sivujen mahdollisuuksien säännöllinen hyödyntäminen ja ajan tasalla pitäminen :n tuen budjetoiminen pienituloisille ja haun järjestäminen AKTIA-säätiön tuken hakeminen Seuratoiminnan tuken hakeminen Opetusministeriöstä Taloudellisen kasvun mahdollisuuksien jatkuva kartoittaminen Talouden seuraaminen kuukausitasolla, reagointi muutoksiin Talouden esittely hallitukselle Pitkäntähtäimen taloussuunnitelman laatiminen VJS ry:lle ja VJS-kenttä Oy:lle Yksilöllisen koulutus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen

Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Äänekosken Huiman jalkapallon toimintakäsikirjassa selvitetään Huiman Jalkapallon tulevaa toimintaa ja visiota v.2015 saakka. Markku

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Toim. Kaisu Mononen 1, Outi Aarresola 1, 2, Pasi Sarkkinen 4, Jarkko Finni 3, Sami Kalaja 3, Asko Härkönen 4 ja Mikko Pirttimäki 2 TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Urheilijan polun valintavaiheen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot