Vantaan Jalkapalloseura ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan Jalkapalloseura ry"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 2 (18) Toiminta- ja taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Johdanto 3. VJS:n Strategia Strategiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat päätulosalueittain LIITTEET

3 1. 3 (18) PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vantaan Jalkapalloseuran (VJS) hallituksessa on viime vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota seuran talouden suunnitteluun ja seurantaan. Talous on tällä hetkellä kunnossa. Talouden suunnittelu, selkeät tavoitteet sisältävä strategia, toiminnan onnistumista mittaavat mittarit ja kehittyneet työkalut sekä osaavat päätoimiset työntekijät toimivat alustana, jolta seuran on realistista ponnistaa kohti sen kunnianhimoista visiota olla Suomen paras kasvattajaseura. Samanaikaisesti ja talouden hoitoon keskittymisen ohella seurassa on määrätietoisella otteella kehitetty toimintaa monella osa-alueella. Suunnitelmallisen etenemisen seurauksena toimintamme on ammattimaistunut ja aktivoitunut entisestään. Ammattimaistuminen - joka pitää sisällään mm. tavoitteen valmentajien päätoimisuudesta - on samalla aiheuttanut toiminnan hintaan kasvupaineita. Kaikille saavutettavan toiminnan toteuttamiseksi on nyt välttämätöntä vahvistaa vapaaehtoisten toimijoiden roolia, jotta seuratoiminnan tärkeitä tehtäviä voidaan myös jatkossa toteuttaa perinteisen yhdistystoiminnan periaatteiden mukaisesti vapaaehtoispanoksella. Missiomme on "Jalkapalloa jokaiselle". Mission toteuttamiseksi ja visiomme saavuttamiseksi seura terävöittää toimintaansa täysin uudistetun valmennuslinjan ja toimintalinjan tarjoamilla työkaluilla, tavoitteenaan vahvistaa joukkuetoimintaa. Joukkuetoiminnan kehittämiseksi tulevalla kaudella VJS valjastaa seuratutorin tukemaan seuran jokaista joukkuetta viikoittain. Toiminnan laajentaminen jatkuu urheilutoiminnan ulkopuolella jalkapalloliikunnan kehittämisen kautta. Jalkapalloliikunnan kehittämisen tavoitteena on saada lapset, nuoret ja aikuiset liikkumaan yhteisöllisen lajin parissa erilaisten matalan kynnyksen jalkapalloliikuntaryhmien kautta. Samalla tavoittelemme yhteistyökumppanuuksia alueemme yritysten kanssa Tyky -toimintakonsepteja kehittäen. Jalkapalloliikunnan kehittämiseksi VJS palkkaa kehityskoordinaattorin. Tätä kirjoitettaessa rekrytointiprosessi on loppusuoralla. Olosuhdekehittämisen alueella meillä on oman VJS-kenttämme valmistumisen ja projektista saatujen kokemusten perusteella toive voida jatkaa lisäolosuhteiden rakentamista. Olemmekin käynnistäneet suunnitteluprosessin, jonka lopputulos toivottavasti on seuran oma Länsi-Vantaalle nouseva harjoittelukeskus. Meillä on vahva halu saada vantaalaiset liikkumaan ja voimaan hyvin. Toivon, että tavoitteemme välittyy lukijalle myös tästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ystävällisin terveisin Kaj Björkqvist Puheenjohtaja

4 4 (18) 2. JOHDANTO Toimintasuunnitelma kuvaa VJS:n kauden tavoitteita ja niiden edistämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä sisältäen myös taloussuunnitelman. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2011 laadittuun strategiaan. Suunnitelmissa on huomioitu vuoden 2013 aikana tehdyn strategiatyön tulokset. Strategiamme päätulosalueet ovat lisenssipelaajien määrä sekä kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla. VJS:n strategiaa esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Kuten puheenjohtajan tervehdyksessä todetaan, VJS:n missiona on tarjota jalkapalloa jokaiselle, ja sen visiona on vuonna 2016 olla Suomen paras kasvattajaseura. Seuran toimintaa ja taloutta ohjataan määrätietoisesti hyvää hallintotapaa noudattaen missiomme ja visiomme suuntaisesti. VJS:n organisaatiokaavio alkaen.

5 5 (18) 3. VJS:N STRATEGIA Olemassaolomme syy kiteytyy missioomme. VJS toiminnan tarkoitus on tarjota monipuolisella toiminnallaan alueen eri-ikäisille ihmisille soveltuvaa urheilu- ja liikuntatoimintaa. Lähtötasolla tai tavoitteilla ei ole merkitystä. Toteuttaaksemme tehtäväämme, meidän tulee huomioida erilaisten yksilöiden tarpeet ja motivaatiotaso ja saada erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset liikkumaan ja nauttimaan liikkumisesta. Samalla tavoitteenamme on luoda elinikäinen rakkaus lajiin. VJS pyrkii järjestämään laadukasta toimintaa niin huippu-urheilutasolla kuin harrastejoukkueissa jalkapalloliikuntaryhmissä lapsista aina ikäihmisiin saakka. Yhteisöllisyys on meille erittäin keskeinen asia.

6 6 (18) Visiomme merkitsee meille toimintaa, jossa yksilö on keskiössä. Seuran toiminta on monipuolista. Toimintamme tarjoaa innostavia jalkapalloilijan-polkuja, jotka johtavat elinikäiseen liikunnan harrastamiseen ja liikunnan iloon. Jalkapalloilijan-polut voivat viedä kohti huippua tai terveysvaikutteista harrastamista. Suomen paras kasvattajaseuran toiminta on ammattimaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Suomen parhaassa kasvattajaseurassa tunnustetaan erilaisilla motiiveilla pelaavat pelaajat ja vapaaehtoistoimijat arvokkaiksi yhteisön jäseniksi. Toimintaamme kuvaa rohkeus ja edelläkävijyys. Toiminta tunnustetaan laadukkaaksi. Laatu syntyy vahvojen resurssien, kuten päätoimisten työntekijöiden (erityisesti valmentajien) osaamisen, harjoitusolosuhteiden erinomaisuuden ja innostuneen vapaaehtoistoimijoiden kautta. Suomen paras kasvattajaseura on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani niin lajiperheen jäsenille kuin yritys- ja kuntasektorissakin. VJS:n päämittarit ovat lisenssipelaajamäärät ja kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla.

7 VJS:n toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavat arvot. 7 (18)

8 4. VJS:N STRATEGISET TAVOITTEET VJS on valinnut strategiakauden loppuun viisi kriittistä menestystekijää. 1. URHEILUTOIMINTA 2. JALKAPALLOLIIKUNTA 3. JOHTAMINEN 4. RESURSSIT 5. SEURAHENKI 8 (18)

9 9 (18) 4a) URHEILUTOIMINTA: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA URHEILUTOIMINTA TOP5 1. SUUNNITELMALLISUUS 2. OSAAMISEN JATKUVA KEHITTÄMINEN 3. PELAAJAKEHITYS 4. VAHVAT JOUKKUEET 5. PELAAMISEN ALOITTAMISEN TUKI 1. SUUNNITELMALLISUUS VJS:n edellisellä toimintakaudella valmistellut VJS-valmennuslinja ja VJS-toimintalinja viedään joukkueiden käyttöön. Näiden työkalujen avulla joukkueiden ja valmentajien toimintaa yhdenmukaistetaan ja toiminnan laatua kehitetään. Työkalujen avulla VJS:lle on syntynyt pelaajakehitys- ja joukkuetoimintasuunnitelma, jonka avulla valmennus- ja joukkuetoiminnan tavoitteet ovat selkeämpiä ja niiden saavuttamiselle on laadittu selkeät mittarit, joita seurataan ja dokumentoidaan. Samanaikaisesti seuran olosuhteidenjakamista joukkueille, lisäharjoittelun rytmittämistä sekä erilaisten pelaajan kehittymistä seuraavien työkalujen kehittämistä jatketaan. Suunnitelmallisuuden tavoitteena on proaktiivisesti suunnitella ja järjestää toimintaa siten, että pelaajakoulutus tapahtuu kaikilla tasoilla mahdollisimman häiriintymättä. 2. OSAAMISEN JATKUVA KEHITTÄMINEN VJS aktivoi valmentajakoulutustaan. Uutena ja vahvasti resursoituna toimenpiteenä VJS tuo jokaisen joukkueen toimintaan mukaan tutorin. Tutorin tehtävänä on "sparrata" joukkueiden valmentajia ja joukkueenjohtajia. Koulutus tapahtuu VJS-valmennuslinjasta ja VJS-toimintalinjasta nousevien teemojen kautta. Lisäksi VJS organisoi aiempaa aktiivisemman sisäisen valmentajakoulutuksen. Palloliiton koulutukset säilyvät edelleen valmentajakoulutuksen yhtenä vaihtoehtona, mutta niitä käytetään harkitusti eteenpäin pyrkivien valmentajien osaamisen kehittämiseen.

10 10 (18) Päätoimisten valmentajien kouluttamiseen resursoidaan vahvasti. Koulutuksen työkaluina on urheilutoimenjohtajan tutorointi, ulkopuolisten valmentajien palautteet sekä viikoittainen valmentajien kokous, jossa harjoitusprosessia analysoidaan yhdessä. Toiminnan jatkuva kehittyminen perustuu tehtyihin analyyseihin. Valmentajille järjestetään myös mahdollisuus ulkomaiseen, VJS:n kanssa samankaltaisen seuran toimintaan tutustumiseen. 3. PELAAJAKEHITYS Pelaajakehitystyön laadun kehittämistä jatketaan edelleen. VJS-valmennuslinjassa painotetaan erityisesti yksilön huomioimista ja pelikeskeisyyttä harjoittelussa. Tätä kokonaisuutta jalkautetaan joukkueiden toimintaan. Talenttivalmennus koostuu lisäharjoitusryhmistä sekä Yksilön kehitys -ohjelmasta, jossa seuran talenttien harjoittelua kohti omaa huippuaan tuetaan päätoimisten valmentajien voimin. Lisäharjoittelu tapahtuu aamulla ja iltapäivisin. Näin eheytetään lasten ja nuorten päiviä sekä vapautetaan ilta-aikaa. Pelaajakehitys on tavoitteellista ja sen tuloksia mitataan. Erityisesti pelaajakortteja kehitetään. VJS käynnistää kehitysprojektin C-A -junioreiden (tytöt ja pojat) ykkösjoukkuetoiminnassa. 4. VAHVAT JOUKKUEET VJS:n perusyksikkö on joukkue. Joukkuetoimintaa vahvistetaan tutoroinnilla samalla kun VJS-toimintalinja jalkautetaan joukkueiden toiminnan tueksi. Tutorien avulla jaamme hyviä ja toimivia malleja. Keräämme myös aktiivisesti tietoa joukkueiden toiminnasta ja pyrimme sen pohjalta jatkuvasti kehittämään joukkueita paremmin palvelevia tukimuotoja. 5. PELAAMISEN ALOITTAMISEN TUKI VJS kehittää tulevalla kaudella aloittavan ikäluokan tukitoimia mahdollisimman laadukkaan aloituksen saavuttamiseksi. Samalla VJS etsii mahdollisuuksia rakentaa toimintamalleja normaalia myöhemmin liikunnan aloittaville lapsille ja nuorille. VJS kehittää myös uudenlaisia matalan kynnyksen toimintoja, joiden avulla aloittaminen helpottuu (vrt. JALKAPALLOLIIKUNTA) Urheilutoiminnan tuloskortit: liitteet 1-5

11 11 (18) 4b) JALKAPALLOLIIKUNTA: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA JALKAPALLOLIIKUNTA TOP5 1.JALKAPALLOLIIKUNTASTRATEGIA 2.YRITYSYHTEISTYÖ 3.MATALAN KYNNYKSEN JALKAPALLOLIIKUNTA 4.LAADUKAS TURNAUSTOIMINTA 5.FUTISTIIMITOIMINTA 1. JALKAPALLOLIIKUNTASTRATEGIA VJS palkkaa kehityskoordinaattorin kehittämään seuran jalkapalloliikuntakonseptia. Suunnitelmista synnytetään jalkapalloliikuntastrategia, jolla pyritään joustavalla jalkapallosisällöllä vastaamaan ihmisten liikkumattomuuteen, eriarvoistumiseen, yhteisöllisyyden kaipuuseen sekä terveysliikuntatarpeisiin. 2. YRITYSYHTEISTYÖ VJS rakentaa työhyvinvointiin toimivia konsepteja jalkapalloliikuntasisällöllä. Laadukkaat tapahtumat voivat olla liikuntataitojen ja kunnon kehittämiseen tähtääviä projekteja, työpaikkaturnauksia ja -sarjoja tai työyhteisön yhteishenkeä kohottavia päiviä. 3. MATALAN KYNNYKSEN JALKAPALLOLIIKUNTA VJS aloittaa mahdollisimman alhaisen aloituskynnyksen omaavien jalkapalloliikuntakonseptien kehittämisen lapsista aikuisiin. Eri ryhmien on tarkoitus olla myös matkallisesti ja taloudellisesti helposti saavutettavia lähiliikuntakonsepteja. Aikuistenjalkapallokouluja ja kortteliliigaa pyritään myös kasvattamaan kiinnittäen samanaikaisesti niiden toiminnan laatuun erityistä huomiota. VJS aloittaa myös erityislapsille suunnatun toiminnan sekä aikuisten kuntojalkapallon.

12 12 (18) 4. LAADUKAS TURNAUSTOIMINTA Tulevalla toimintakaudella laaditaan suunnitelma laadukkaiden turnaustapahtumien järjestämiseksi. Suunnitelmat toteutetaan laajentuvan turnaustoiminnan yhteydessä. Erityinen huomio kiinnitetään pelinohjaajien osaamisen ja sitoutumisen edistämiseen. Turnaustoiminta laajentuu Liikuntakeskus Pajulahteen, jossa seura järjestää kaksi turnausta kaudella FUTISTIIMITOIMINTA VJS:n 3-5-vuotiaiden lasten toimintaa edelleen kehitetään ja sen laatua tarkkaillaan monipuolisin menetelmin. Futistiimitoiminnan konseptia kokeillaan myös vanhemmassa ikäluokassa. Myös lapsivanhempi -palloilukerho toimintaa kokeillaan eri ikäluokissa ja toimintaa laajennetaan. Jalkapalloliikunnan tuloskortti: liite 6

13 13 (18) 4c) JOHTAMINEN: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHTAMINEN TOP5 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN 2. HYVÄ HALLINTOTAPA 3. TALOUS 4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 5. VIESTINTÄ 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN VJS:n toiminta perustuu edelleen kaikin tavoin seuran yhdessä asetetun vision ja siihen perustuvien tavoitteiden saavuttamiseen arvojen mukaisilla toimilla. VJS:n visio-kurssia arvioidaan erilaisin mittarein jatkuvasti ja siihen tehdään tarvittavia korjauksia. Strategia pidetään jatkuvasti "elävänä" aktiivisen strategiapuheen avulla seuran eri toimijatasoilla sekä seuran eri viestintäkanavissa. VJS perustaa myös ohjausryhmän, joka arvio seuran toimintaa kriittisesti ja tekee tarvittaessa kehitysehdotuksia. VJS:n hallitusta informoidaan säännöllisesti seuran tilanteesta, jotta hallituksessa tehtävät päätökset voidaan perustaa objektiiviseen tietoon. 2. HYVÄ HALLINTOTAPA VJS kehittää edelleen toimintaansa Palloliiton laatiman Hyvä hallintotapa -ohjeistuksen mukaan. 3. TALOUS VJS:n talouden suunnittelu ja sen seuraaminen tehdään tarkasti. Hallitus seuraa taloutta kuukausitasolla. Toiminnoista vastaavat vastuuhenkilöt suunnittelevat ja seuraavat taloutta yksittäisten tapahtumien tarkkuudella. Taloudellisiin muutoksiin reagoidaan varhaisessa vaiheessa.

14 14 (18) VJS etsii jatkuvasti uusia rahoitusmalleja toimintansa rahoittamiseksi. Erityisen suuria taloudellisia odotuksia kohdistuu kaudella vuosiin kehityskoordinaattorin palkkaamisen kautta syntyviin mahdollisuuksiin yritysyhteistyössä. Toimintakaudella VJS kerää varoja vähävaraisten perheiden lasten jalkapallotoiminnan taloudelliseen tukemiseen kalenterimyynnillä. Seuran jokainen jäsen myy kaksi kalenteria. Kalenterista syntynyt myyntivoitto käytetään lyhentämättömänä tukitoimintaan. VJS hakee myös AKTIA-säätiön tukea sekä seuratoiminnan tukea Opetusministeriöstä. Seuran suurimmat yhteistyökumppanit kaudelle ovat AKTIA -pankki, Sultrade ja Ykkösurheilu ja Liikuntakeskus Pajulahti. 4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN VJS:n päätoimisten työntekijöiden määrä on kasvanut runsaasti viime vuosina. Tästä syystä henkilöstöjohtamisen haasteet ovat myös lisääntyneet. Tulevalla toimintakaudella VJS panostaa henkilöstön kouluttamiseen sekä sisäisesti että seuran ulkopuolisten koulutusten avulla. Osalle henkilöstöstä tarjotaan mahdollisuus ulkomaiseen seuravierailuun. Henkilöstöjohtamisen johtotähtenä ovat tuloskortit, joiden avulla työn sisältö ja tavoitteet on märitelty ja, joita käyttäen työn onnistumista voidaan mitata. Työntekijöiden työterveyshoito on lääkäriasema Mehiläisessä. Henkilöstöjohtamisen onnistumista arvioidaan työhyvinvointikyselyillä. 5. VIESTINTÄ Tulevalla toimintasuunnitelmakaudella seuran viestintäsuunnitelma uudistetaan. Pääviestintäkanavina säilyvät seuran kotisivut (VJS.fi) ja kuukausitiedotteet (sähköposti). Tärkeitä kanavia ovat myös sosiaalisen median Facebook ja Twitter. Uutena viestintämuotona otetaan aktiiviseen käyttöön VJStv, jonka kautta viestintä tapahtuu YouTube palvelua hyödyntäen. VJS-sanomat säilyvät seuran tärkeänä markkinointivälineenä alueen talouksiin noin lehden painoksella.

15 15 (18) 4d) RESURSSIT: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA RESURSSIT TOP5 1. TALOUS 2. VAPAAEHTOISET 3. VAHVA JOUKKUETOIMINTA 4. OLOSUHTEET 5. PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT 1. TALOUS ks. edellinen luku 2. VAPAAEHTOISET Vapaaehtoisten merkitys korostuu entisestään seuran toiminnan ammattimaistuessa. On tärkeää, että kehitys ei poista vapaaehtoisten henkisesti ja taloudellisesti korvaamatonta panosta VJS:lle. VJS pyrkii kaudella toteuttamaan kaudella kehitettyä vapaaehtoisten johtamisprojektin johtopäätöksiä: Vapaaehtoisten merkitystä esille eri kanavien kautta Seuran työkalujen hyödyllisyyden ja saavutettavuuden kehittäminen Toimenkuvien ja seuratoiminnan tavoitteiden selkeyttäminen Viestinnän kehittäminen palvelemaan paremmin vapaaehtoistoimijoita Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen-päätoiminen) lisääminen 3. VAHVA JOUKKUETOIMINTA ks. luku 4a

16 16 (18) 4. OLOSUHTEET VJS-kenttää kehitetään edelleen palvelemaan sekä joukkueharjoittelua ja -pelaamista sekä omatoimista harjoittelua. VJS-kentälle on palkattu kentänhoitaja. Tämä mahdollistaa kentän monipuolisemman käytön, varmistaa sen huoltotarpeet ja lisää kentän turvallisuuteen liittyvää valvontaa. Olosuhteita edelleen kehitettäessä VJS tarvitsee arviomme mukaan lisäolosuhteena yhden ison kentän laadukkaiden harjoitusten ja pelien järjestämiseksi. Lisäksi harjoitusten monipuolistaminen ja kehittymisen seuranta vaativat uudenlaisia olosuhteita. Tästä syystä VJS tavoittelee valmennuskeskuksen perustamista. Samalla VJS pyrkii varmistamaan laadukkaat turnausolosuhteet. 5. PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT Kaudella VJS:lla on 11 päätoimista työntekijää. Heistä 7 on valmentajia, 2 hallinnollisissa tehtävissä, 1 kehitystehtävissä ja 1 kentänhoitaja. Kauden tavoitteena on luoda osaamisen kehittämiselle toimiva prosessi. VJS tavoittelee kaudelle fysioterapeutti/ fyysisen valmentajan palkkaamista päätoimiseksi työntekijäksi. Resurssit ja Johtaminen, tuloskortit: liitteet 7-8

17 17 (18) 4d) SEURAHENKI: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA SEURAHENKI TOP5 1. YHTEENKUULUVUUS 2. SEURAKULTTUURI KANNATUSJÄSENTÄ SEURAVAPAAEHTOISTA 5. DROP OUT -TYÖ 1. YHTEENKUULUVUUS VJS pyrkii luomaan yhteenkuuluvuutta tulevalla kaudella: Parantamalla ympärivuotisia harjoitusolosuhteita jokaiselle joukkueelle Järjestämällä VJS-päivän Uudistamalla seuravarustemallin Järjestämällä enemmän kohtaamisia vapaaehtoistoimijoiden kesken ja heidän kanssaan (päätoimiset) Viestinnällisillä keinoilla (tarinoilla, joihin samaistua) 2. SEURAKULTTUURI Seurakulttuuria VJS pyrkii vahvistamaan VJS-toimintalinjan jalkauttamisella (joukkuetutorit) sekä sen kehittämisellä tulevan kauden aikana. Lisäksi toimintalinjan toteuttamiseksi tarvittavia työkaluja rakennetaan toimintakaudella. Seuran näkyvyyttä pyritään lisäämään katukuvassa sekä paikallislehdistössä KANANTUSJÄSENTÄ VJS:n tavoitteena on kerätä vuoden 2016 loppuun mennessä 1000 kannatusjäsentä.

18 18 (18) Kaudella seuran eri tapahtumissa tehdään kannatusjäsenhankintaa. Samalla kannatusjäsenyys konseptoidaan houkuttelevaksi tavaksi tukea lasten ja nuorten liikuntaa. Kannatusjäsenet pyritään saamaan sitoutumaan useiksi vuosiksi SEURAVAPAAEHTOISTA VJS:n tavoitteena on rekrytoida 100 aktiivista seuratason vapaaehtoista. Seuratason vapaaehtoinen osallistuu toimintaan myös oman lapsensa joukkueen ulkopuolella. Kaudella seuravapaaehtoisryhmän kokoaminen aloitetaan. Seuravapaaehtoisuudesta rakennetaan mielekkääksi tavaksi olla mukana lasten ja nuorten liikunnan mahdollistajana. Erilaisiin vapaaehtoistehtäviin osallistumista helpottamaan kootaan ns. VAPAAEHTOISTOIMIJAN MENU, josta voi valita erilaisia tehtäviä. 5. DROP OUT -TYÖ Drop Out -työ jatkuu kaudella kerättyjen pelaajakyselyiden tulosten sekä kaudella analysoitujen tulosten ja toimenpideehdotusten pohjalta. Drop Out -lukuja seurataan säännöllisesti ja niihin reagoidaan Hallitus LIITTEET Liite 1: Tuloskortti: Jukka Koivurinta Liite 2: Tuloskortti: Sebastian Söderholm Liite 3: Tuloskortti: Tommy Nordenswan Liite 4: Tuloskortti: Tomi Romppanen Liite 5: Tuloskortti: Velimatti Helasterä Liite 6: Tuloskortti: Juha Pekkanen Liite 7: Tuloskortti: Veli-Matti Yli-Rinne Liite 8: Tuloskortti: Kaisu Rantanen Liite 9: Tuloskortti: Taru Nyman Liite 10: Talousarvio

19 Tuloskortit urheilutoimenjohtaja Tehtävät Mi*arit/ tavoite Resur ssit VALMENNUKSEN JOHTAMINEN 1. Valmennuksen koordinoin> 2. Yksilön kehitysohjelma 3. Pelaajakoulutusryhmät 4. Valmennuslinjan jalkautus ja kehitys 5. Toimintalinjan jalkautus ja kehitys 6. C- A - akatemiasuunnineluprojek> Jokaisella joukkueella on pelaajille sopiva/ osaava valmentaja Laadukkaan lisäharjoinelun tarjoaminen. Ulkopuolinen arvioin>. Vanhempien tyytyväisyys yksilön kehitysohjelmaan (8) Valmennuslinja ja toimintalinja näkyy joukkueiden toiminnassa (rapor>t) Suunnitelma C- A akatemiaan toteunamiskelpoinen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Kokonaisuuksien johtaminen 2. Oman työn johtaminen (ennakoin>) 3. Tietotekniikan käynö VALMENNUS 1. Kykykoulu (pojat D) 2. Yksilön kehitys - ohjelma 3. Kehityksenseurantatapahtumat TALOUS 1. Valmennusmaksujen sopiminen 2. Urheilutoiminnan budje>sta vastuu 3. Tiedot laskutukseen VIESTINTÄ 1. Ne\sivujen päivitys 2. Sähköpos>vies>ntä joukkueille valmennusasioissa ASIANTUNTIJA- TEHTÄVÄT TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. Vuorojaot 2. Urheilutoiminnan kehinäminen 1. Tutoroin> joukkueissa 2. ValmentajakouluNaminen seuran koulutus>laisuuksissa 2012 VJS Kokonaisuuksien hallintaan liinyviä työkaluja Kokonaisuuksien laatuun liinyviä raportoin>työkaluja/ minareita (esim. raportoin>pohja tutoreille) Työhyvinvoin> Kaikki harjoitukset dokumentoitu Harjoituksissa huomioitu (taito, pelikäsitys, fyysinen, tak>nen ja psyykkinen) valmennuksen osa- alueet TavoiNeiden saavunaminen analysoitu Budje\ vs. toteuma tasapainossa Oma osa ne\sivuista päivitenynä Joukkueiden tyytyväisyys urheilutoiminnan vies>nnässä (8) Joukkueiden tyytyväisyys tutortoiminnasta (8)

20 Tuloskortti Valmentaja - Sebastian Söderholm Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (P01/1 ja P02/1) 2. Kyky- ja taitokouluvalmennus (PD, PE, PF) 3. Yksilön kehitys ohjelma 4. Harjoitus- / peliprosessisin suorioaminen 5. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteuoaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Valmennusosaamisen jatkuva kehioäminen 2. Seuravierailu ulkomailla Mi*arit OppimistavoiOeiden saavuoaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesTt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioint valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Yksilön kehitys ohjelma ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusproseny Ulkomaan seuravierailu TALOUS 1. Talvisarjat 2. Vuorojaot VIESTINTÄ 1. Päivystys (sähköpost, puhelin) 2. SähköposTviesTntä vuoroista 3. VJS.fi (vuorot, valmentajakoulutus) Talous KenOäolosuhteiden tehokas käyoäminen Oma neysivuosa päiviteoynä Tyytyväisyys viestnnästä (vuorot) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. Valmennuskoulutuksen rakenteen ja sisällön suunnioelu 2. Valmennuslinja- ja toimintalinjan kehitystyö 1. ValmennuskouluOaminen Valmentajakoulutustyytyväisyys 2012 VJS

21 Tuloskortit valmentaja Tommy Nordenswan Tehtävät VALMENNUS 1. Maalivah1valmennus(E- B- juniorit) 2. Lisäryhmävalmennus(Taito- ja Kykykoulut) 3. Yksilönkehitysohjelma(Maalivahdit) 4. Maalivah1tapahtumat (F- juniorit) 5. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteuoaminen 6. Harjoitus- /peliprosessin suorioaminen jokaisesta harjoituksesta/ pelistä (suunnitelma/ tavoiteaseoelu, itse harjoitus/ peli, analyysi ja johtopäätökset) Mi*arit/ tavoite OppimistavoiOeiden saavuoaminen (oma arvio ja tutorin arvio) Tes1t (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioin1 valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Vanhempien palaute valmennuksen tyytyväisyyskysely (8) Valmennuksen laatu (ulkopuolinen arvioin1) KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Video- ohjelmien käyoö - palauoeet 2. OOeluseuranta - palaute 3. Maalivah1en valmennuslinja 4. Seuravierailu ulkomailla/koulutus ulkomailla OOelupalauOeet viikoioain/kuukausioain Suunnitelmallisuuden lisääminen materiaalin luominen TALOUS 1. BudjeZen laadinta ja seuranta (kuukausitasolla) BudjeZ vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. NeZsivujen ylläpito 2. Sähköpos1tse ja puhelimitse maalivah1en ja vastuuvalmentajien kanssa Oma osa nezsivuista päiviteoynä Joukkueiden tyytyväisyys mv- vies1nnässä (8) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Vuorot 2. Valmennus- ja toimintalinjan kehitystyö ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. D13/2 ja C14/2 2. Maalivah1 osana joukkueoa koulutus 2012 VJS 100 uuoa pelaajaa Toimiva valmennusorganisaa1o Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) Joukkuetyytyväisyys tutortoiminta (8)

22 Tuloskortit valmentaja Tomi Romppanen Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (03/1, 04/1) 2. Taitokoulu (E- ikäluokka) 3. Lukiovalmennus 4. Yksilön kehitysohjelma 5. Harjoitus- / peliprosessisin suorimaminen 6. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteumaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Koulutus(valmennus) 2. Suunnitelmallisuus Mi*arit OppimistavoiMeiden saavumaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesRt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinr valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenv (80%) C- kurssi, B- kurssi VIESTINTÄ 1. Joukkueiden valmennukseen liimyvistä asioista Red. ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Turnauksissa joukkueimen rekyrytoinr 2. Turnauksissa vastuuhenkilö (päivystäjä) ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. TutoroinR E ikäluokan 2 joukkueet 2. TutoroinR C14/2, C15/2, D VJS 100 uuma pelaajaa Toimiva valmennusorganisaaro Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) 1x viikko 1xviikko 1xvuosi

23 Tuloskortit valmentaja Velimatti Helasterä Tehtävät VALMENNUS 1. TC (99-00) ja TE (03-04) 2. Taito ja kykykoulu Tytöt 3. Yksilönkehitysohjelma 4. Ylä- aste aamuvalmennus KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Ajankäytön hallinta 2. Officen käytön oppiminen (excel, word, powerpoint) 3. KehiJyminen valmentajana: pelikäsityksen kehijäminen harjoituksissa Mi*arit OppimistavoiJeiden saavujaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesMt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinm valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Yksilön kehitys ohjelma ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosent TyöhyvinvoinM TALOUS 1. Turnauksiin riijävä määrä joukkueita Joukkuemäärät VIESTINTÄ 1. Taito- ja Kykykouluista MedoJaminen pelaajille/ vanhemmille 2. Joukkueiden valmennukseen liijyvistä asioista Med. ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Valmennuslinja- ja toimintalinjan kehitystyö 2. Vuorojaot 3. PajulahM turnauksiin tyjöjoukkueiden hoitaminen 4. Tapahtumien/turnausten järjestelyissä aujaminen ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. TB1,TB2,TD2,TE2,TF8 ja TF9 2. Valmentajakoulutukseen osallistuminen Tyytyväisyyskysely viesmnnästä (8) 100 uuja pelaajaa Toimiva valmennusorganisaamo Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) Joukkueiden tyytyväisyys tutoroinmin 2012 VJS

24 Tuloskortit valmentaja + turnaus/tapahtumapäällikkö Juha Pekkanen Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (05/1 ja 06/1) 2. Taitokoulu (F- ikäluokka) 3. Bonusryhmä 4. Aamuvalmennus (omatoimisen harjoikelun seuranta) 5. Harjoitus- / peliprosessisin suorikaminen 6. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteukaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. KouluKautuminen valmennus (taito/taitavuus) 2. ProjekQen johtaminen (työnjako/aikataulutus) 3. TurnauskonsepQ 4. Pelinohjaajatoiminnan kehikäminen Mi*arit/ tavoite OppimistavoiKeiden saavukaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesQt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinq valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Bonusryhmä ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenv (80%) Kolme koulutusta vuoden aikana Turnaustapahtumat korkeatasoisia turnaukset.fi - käytössä TALOUS 1. BudjeVen laadinta ja seuranta (kuukausitasolla) BudjeV vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. NeVsivujen ylläpito 2. Turnauksien ja tapahtumien markkinoinqviesqntä ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. Vuorojaot 2. Turnaustapahtumat 3. Muut tapahtumat 4. RekrytoinQ TURNAUKSET JA TAPAHTUMAT 1. Pääturnaukset (PajulahQ Cup x 2, Pääsiäisturnaus,Futsal- turnaus, SuperCup x2) 2. Turnaukset (P01-02/T01-02 turnaus, P04-03/T03-04 turnaus, P05-06/ T05-06 turnaus, P07-08/T07-08 turnaus x3, P06-07 turnaus, Syysturnaus) 3. FuQskoulu 4. PäiväkoQfuQs 2012 VJS 5. Piensarjat Joukkueiden tyytyväisyys turnausviesqnnässä (8) Talous Joukkuemäärät/ osallistujamäärä suhteessa budjevin Tapahtumamäärä (päivisfuqs)

25 Tuloskortit Toiminnanjohtaja Tehtävät SEURAKEHITYS 1. Vahva joukkue projek:sta vastaaminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) 2. Vapaaehtoisten toimintaedellytysten kehigäminen 3. Kannatusjäsenyyden kehigäminen 4. Varustesopimuksen neuvogeleminen ja prosessin kehigäminen Mi*arit/ tavoite Ak:ivisten vapaaehtoisten määrä (25) Kannatusjäsenet (100) MYYNTI JA MARKKINOINTI 1. Yritysyhteistyömallien kehigäminen ja toteugaminen 2. SeuratuoGeiden myynnin kehigäminen ja siitä vastaaminen 3. Seurakuvan edistäminen sisäises: ja ulkoises: OLOSUHTEET 1. Olosuhteiden kehigäminen projek:n johtaminen 2. VJS- kentän kehigämisprosessin johtaminen TALOUS 1. VJS ry:n talouden johtaminen 2. VJS- kengä OY:n talouden johtaminen 3. Resurssit ja visioin: osion budje:sta vastaaminen VIESTINTÄ 1. VJS.fi nessivujen päätoimigaja, 2. Toimijoita palvelevan sisällön kehigäminen VJS.fi- sivuille 3. VJS- sanomat lehden päätoimigaja 4. Kuukausi:edoGeen vastuuhenkilö (jäsenistö, jory) 5. Vies:ntäsuunnitelman laa:minen ja toteutuksesta vastaava KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Työnohjaajakoulutukseen osallistuminen 2. Vies:ntätaitojen kehigäminen ja vies:ntäkoulugtautuminen 3. Työn priorisoimisen kehigäminen ja proak:ivisuuden lisääminen vies:nnässä ja tukitoiminnoissa JOHTAMINEN 1. Päätoimisten työntekijöiden työn johtaminen, hyvinvoinnin tukeminen sekä osaamisen kehigäminen 2. Seuran strategian ja toimintasuunnitelman toteugamisesta vastaaminen 3. Strategises: kriissten menestystekijöiden migareiden rakentaminen ja niiden seuraaminen sekä 2012 toiminnan VJS kehigäminen BudjeS vs. toteuma Lisäjalkapallotekonurmi BudjeS vs. toteuma Tyytyväisyyskysely VJS.fi - ja kuukausi:edotevies:ntä (8) Työhyvinvoin: (8)

26 Tuloskortit Seurakoordinaattori Tehtävät Mi*arit HALLINTO 1. Laskutus 2. Palkanlaskenta 3. Reskontra 4. Jäsenrekisteri KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Jäsenrekisterin kehicämisprojekg micareita varten 2. Taloushallinnon osaamisen kehicäminen JÄSENPALVELU 1. Vahva joukkue projekgsta osallistuminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) 2. Joukkueenjohtajien, taloudenhoitajien ja huoltajien työn tukeminen (järjestelemät ja taloushallinto) ja koulucaminen 3. Asiakaspalvelu (taloushallinto) seuraan liicyville 4. Kannatusjäsenyyden kehicäminen 5. Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen - päätoiminen) lisääminen KehiCämisprojekG tehty 2x koulutusta taloushallintoon Joukkueenjohtajien tyytyväisyys seurakoordinaacorin tukeen (8) Kannatusjäsenten määrä (100) Kohtaamisten määrä TALOUS 1. SeuratuoCeiden myyng BudjeY vs. toteuma VIESTINTÄ 1. VJS.fi (Jojo- sivut, uugset, yhteysgedot) 2. SähköposGGedoCaminen jojot ja taloudenhoitajat 3. VJS- puhelimeen vastaaminen ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. VJS- toimintalinja 2. Vuorot 3. Taloushallinto NeYsivut päivitecy Joukkueenjohtajien tyytyväisyys GedoCamiseen 2012 VJS

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ SISÄLLYS 1 TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA... 4 2 TUUSULAN PALLOSEURA - TuPS... 4 2.1 TuPS seurana... 4 2.2 Seuran arvot, strategia ja visio...

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA

SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA EURATOIMINNAN KÄIKIRJA Hyväksytty kevätkokouksessa 23.4.2014 Maskun Palloseura ry PL 4 21251 MAKU 2/33 IÄLLY 1 JOHDANTO... 3 1.1 TAVOITTEET JA TULEVAIUU... 4 1.2 TOIMINNAN ARVOPOHJA... 4 2 ORGANIAATIO

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä.

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. Urheiluseurat 2010-luvulla Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. SLU-Julkaisusarja 1/2012 Toimittanut: Pasi Mäenpää ja Sirpa Korkatti Taitto: Soile Koskela Paino: Sporttipaino Oy ISSN: 1455-9781

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14

Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14 LePan kausijulkaisu 2011. Jakelu Leppävaaran alueella 25000 kpl Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14 FC Espoo: Tavoitteena säilyttää sarjapaikka Sivu 11 LePan valmennuslinja päiväkodista

Lisätiedot

FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 02880 VEIKKOLA Yhd.rek.tunnus 200075 1( 7) 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ FC WILD ry on Kirkkonummen kunnan alueella toimiva jalkapallon erikoisseura. Seuran

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Äänekosken Huiman jalkapallon toimintakäsikirjassa selvitetään Huiman Jalkapallon tulevaa toimintaa ja visiota v.2015 saakka. Markku

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

PUISTOLAN URHEILIJAT JALKAPALLOJAOSTO TOIMINTASTRATEGIA 2011-2015

PUISTOLAN URHEILIJAT JALKAPALLOJAOSTO TOIMINTASTRATEGIA 2011-2015 PUISTOLAN URHEILIJAT JALKAPALLOJAOSTO TOIMINTASTRATEGIA 2011-2015 MISSIO Mikä on perustehtävämme? VISIO 2015 Mitä haluamme olla? PERUSARVOT Mihin toiminta perustuu? JALKAPALLOJAOSTO KAIKILLA ON MAHDOLLISUUS

Lisätiedot