Vantaan Jalkapalloseura ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan Jalkapalloseura ry"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 2 (18) Toiminta- ja taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Johdanto 3. VJS:n Strategia Strategiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat päätulosalueittain LIITTEET

3 1. 3 (18) PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vantaan Jalkapalloseuran (VJS) hallituksessa on viime vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota seuran talouden suunnitteluun ja seurantaan. Talous on tällä hetkellä kunnossa. Talouden suunnittelu, selkeät tavoitteet sisältävä strategia, toiminnan onnistumista mittaavat mittarit ja kehittyneet työkalut sekä osaavat päätoimiset työntekijät toimivat alustana, jolta seuran on realistista ponnistaa kohti sen kunnianhimoista visiota olla Suomen paras kasvattajaseura. Samanaikaisesti ja talouden hoitoon keskittymisen ohella seurassa on määrätietoisella otteella kehitetty toimintaa monella osa-alueella. Suunnitelmallisen etenemisen seurauksena toimintamme on ammattimaistunut ja aktivoitunut entisestään. Ammattimaistuminen - joka pitää sisällään mm. tavoitteen valmentajien päätoimisuudesta - on samalla aiheuttanut toiminnan hintaan kasvupaineita. Kaikille saavutettavan toiminnan toteuttamiseksi on nyt välttämätöntä vahvistaa vapaaehtoisten toimijoiden roolia, jotta seuratoiminnan tärkeitä tehtäviä voidaan myös jatkossa toteuttaa perinteisen yhdistystoiminnan periaatteiden mukaisesti vapaaehtoispanoksella. Missiomme on "Jalkapalloa jokaiselle". Mission toteuttamiseksi ja visiomme saavuttamiseksi seura terävöittää toimintaansa täysin uudistetun valmennuslinjan ja toimintalinjan tarjoamilla työkaluilla, tavoitteenaan vahvistaa joukkuetoimintaa. Joukkuetoiminnan kehittämiseksi tulevalla kaudella VJS valjastaa seuratutorin tukemaan seuran jokaista joukkuetta viikoittain. Toiminnan laajentaminen jatkuu urheilutoiminnan ulkopuolella jalkapalloliikunnan kehittämisen kautta. Jalkapalloliikunnan kehittämisen tavoitteena on saada lapset, nuoret ja aikuiset liikkumaan yhteisöllisen lajin parissa erilaisten matalan kynnyksen jalkapalloliikuntaryhmien kautta. Samalla tavoittelemme yhteistyökumppanuuksia alueemme yritysten kanssa Tyky -toimintakonsepteja kehittäen. Jalkapalloliikunnan kehittämiseksi VJS palkkaa kehityskoordinaattorin. Tätä kirjoitettaessa rekrytointiprosessi on loppusuoralla. Olosuhdekehittämisen alueella meillä on oman VJS-kenttämme valmistumisen ja projektista saatujen kokemusten perusteella toive voida jatkaa lisäolosuhteiden rakentamista. Olemmekin käynnistäneet suunnitteluprosessin, jonka lopputulos toivottavasti on seuran oma Länsi-Vantaalle nouseva harjoittelukeskus. Meillä on vahva halu saada vantaalaiset liikkumaan ja voimaan hyvin. Toivon, että tavoitteemme välittyy lukijalle myös tästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ystävällisin terveisin Kaj Björkqvist Puheenjohtaja

4 4 (18) 2. JOHDANTO Toimintasuunnitelma kuvaa VJS:n kauden tavoitteita ja niiden edistämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä sisältäen myös taloussuunnitelman. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2011 laadittuun strategiaan. Suunnitelmissa on huomioitu vuoden 2013 aikana tehdyn strategiatyön tulokset. Strategiamme päätulosalueet ovat lisenssipelaajien määrä sekä kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla. VJS:n strategiaa esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Kuten puheenjohtajan tervehdyksessä todetaan, VJS:n missiona on tarjota jalkapalloa jokaiselle, ja sen visiona on vuonna 2016 olla Suomen paras kasvattajaseura. Seuran toimintaa ja taloutta ohjataan määrätietoisesti hyvää hallintotapaa noudattaen missiomme ja visiomme suuntaisesti. VJS:n organisaatiokaavio alkaen.

5 5 (18) 3. VJS:N STRATEGIA Olemassaolomme syy kiteytyy missioomme. VJS toiminnan tarkoitus on tarjota monipuolisella toiminnallaan alueen eri-ikäisille ihmisille soveltuvaa urheilu- ja liikuntatoimintaa. Lähtötasolla tai tavoitteilla ei ole merkitystä. Toteuttaaksemme tehtäväämme, meidän tulee huomioida erilaisten yksilöiden tarpeet ja motivaatiotaso ja saada erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset liikkumaan ja nauttimaan liikkumisesta. Samalla tavoitteenamme on luoda elinikäinen rakkaus lajiin. VJS pyrkii järjestämään laadukasta toimintaa niin huippu-urheilutasolla kuin harrastejoukkueissa jalkapalloliikuntaryhmissä lapsista aina ikäihmisiin saakka. Yhteisöllisyys on meille erittäin keskeinen asia.

6 6 (18) Visiomme merkitsee meille toimintaa, jossa yksilö on keskiössä. Seuran toiminta on monipuolista. Toimintamme tarjoaa innostavia jalkapalloilijan-polkuja, jotka johtavat elinikäiseen liikunnan harrastamiseen ja liikunnan iloon. Jalkapalloilijan-polut voivat viedä kohti huippua tai terveysvaikutteista harrastamista. Suomen paras kasvattajaseuran toiminta on ammattimaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Suomen parhaassa kasvattajaseurassa tunnustetaan erilaisilla motiiveilla pelaavat pelaajat ja vapaaehtoistoimijat arvokkaiksi yhteisön jäseniksi. Toimintaamme kuvaa rohkeus ja edelläkävijyys. Toiminta tunnustetaan laadukkaaksi. Laatu syntyy vahvojen resurssien, kuten päätoimisten työntekijöiden (erityisesti valmentajien) osaamisen, harjoitusolosuhteiden erinomaisuuden ja innostuneen vapaaehtoistoimijoiden kautta. Suomen paras kasvattajaseura on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani niin lajiperheen jäsenille kuin yritys- ja kuntasektorissakin. VJS:n päämittarit ovat lisenssipelaajamäärät ja kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla.

7 VJS:n toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavat arvot. 7 (18)

8 4. VJS:N STRATEGISET TAVOITTEET VJS on valinnut strategiakauden loppuun viisi kriittistä menestystekijää. 1. URHEILUTOIMINTA 2. JALKAPALLOLIIKUNTA 3. JOHTAMINEN 4. RESURSSIT 5. SEURAHENKI 8 (18)

9 9 (18) 4a) URHEILUTOIMINTA: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA URHEILUTOIMINTA TOP5 1. SUUNNITELMALLISUUS 2. OSAAMISEN JATKUVA KEHITTÄMINEN 3. PELAAJAKEHITYS 4. VAHVAT JOUKKUEET 5. PELAAMISEN ALOITTAMISEN TUKI 1. SUUNNITELMALLISUUS VJS:n edellisellä toimintakaudella valmistellut VJS-valmennuslinja ja VJS-toimintalinja viedään joukkueiden käyttöön. Näiden työkalujen avulla joukkueiden ja valmentajien toimintaa yhdenmukaistetaan ja toiminnan laatua kehitetään. Työkalujen avulla VJS:lle on syntynyt pelaajakehitys- ja joukkuetoimintasuunnitelma, jonka avulla valmennus- ja joukkuetoiminnan tavoitteet ovat selkeämpiä ja niiden saavuttamiselle on laadittu selkeät mittarit, joita seurataan ja dokumentoidaan. Samanaikaisesti seuran olosuhteidenjakamista joukkueille, lisäharjoittelun rytmittämistä sekä erilaisten pelaajan kehittymistä seuraavien työkalujen kehittämistä jatketaan. Suunnitelmallisuuden tavoitteena on proaktiivisesti suunnitella ja järjestää toimintaa siten, että pelaajakoulutus tapahtuu kaikilla tasoilla mahdollisimman häiriintymättä. 2. OSAAMISEN JATKUVA KEHITTÄMINEN VJS aktivoi valmentajakoulutustaan. Uutena ja vahvasti resursoituna toimenpiteenä VJS tuo jokaisen joukkueen toimintaan mukaan tutorin. Tutorin tehtävänä on "sparrata" joukkueiden valmentajia ja joukkueenjohtajia. Koulutus tapahtuu VJS-valmennuslinjasta ja VJS-toimintalinjasta nousevien teemojen kautta. Lisäksi VJS organisoi aiempaa aktiivisemman sisäisen valmentajakoulutuksen. Palloliiton koulutukset säilyvät edelleen valmentajakoulutuksen yhtenä vaihtoehtona, mutta niitä käytetään harkitusti eteenpäin pyrkivien valmentajien osaamisen kehittämiseen.

10 10 (18) Päätoimisten valmentajien kouluttamiseen resursoidaan vahvasti. Koulutuksen työkaluina on urheilutoimenjohtajan tutorointi, ulkopuolisten valmentajien palautteet sekä viikoittainen valmentajien kokous, jossa harjoitusprosessia analysoidaan yhdessä. Toiminnan jatkuva kehittyminen perustuu tehtyihin analyyseihin. Valmentajille järjestetään myös mahdollisuus ulkomaiseen, VJS:n kanssa samankaltaisen seuran toimintaan tutustumiseen. 3. PELAAJAKEHITYS Pelaajakehitystyön laadun kehittämistä jatketaan edelleen. VJS-valmennuslinjassa painotetaan erityisesti yksilön huomioimista ja pelikeskeisyyttä harjoittelussa. Tätä kokonaisuutta jalkautetaan joukkueiden toimintaan. Talenttivalmennus koostuu lisäharjoitusryhmistä sekä Yksilön kehitys -ohjelmasta, jossa seuran talenttien harjoittelua kohti omaa huippuaan tuetaan päätoimisten valmentajien voimin. Lisäharjoittelu tapahtuu aamulla ja iltapäivisin. Näin eheytetään lasten ja nuorten päiviä sekä vapautetaan ilta-aikaa. Pelaajakehitys on tavoitteellista ja sen tuloksia mitataan. Erityisesti pelaajakortteja kehitetään. VJS käynnistää kehitysprojektin C-A -junioreiden (tytöt ja pojat) ykkösjoukkuetoiminnassa. 4. VAHVAT JOUKKUEET VJS:n perusyksikkö on joukkue. Joukkuetoimintaa vahvistetaan tutoroinnilla samalla kun VJS-toimintalinja jalkautetaan joukkueiden toiminnan tueksi. Tutorien avulla jaamme hyviä ja toimivia malleja. Keräämme myös aktiivisesti tietoa joukkueiden toiminnasta ja pyrimme sen pohjalta jatkuvasti kehittämään joukkueita paremmin palvelevia tukimuotoja. 5. PELAAMISEN ALOITTAMISEN TUKI VJS kehittää tulevalla kaudella aloittavan ikäluokan tukitoimia mahdollisimman laadukkaan aloituksen saavuttamiseksi. Samalla VJS etsii mahdollisuuksia rakentaa toimintamalleja normaalia myöhemmin liikunnan aloittaville lapsille ja nuorille. VJS kehittää myös uudenlaisia matalan kynnyksen toimintoja, joiden avulla aloittaminen helpottuu (vrt. JALKAPALLOLIIKUNTA) Urheilutoiminnan tuloskortit: liitteet 1-5

11 11 (18) 4b) JALKAPALLOLIIKUNTA: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA JALKAPALLOLIIKUNTA TOP5 1.JALKAPALLOLIIKUNTASTRATEGIA 2.YRITYSYHTEISTYÖ 3.MATALAN KYNNYKSEN JALKAPALLOLIIKUNTA 4.LAADUKAS TURNAUSTOIMINTA 5.FUTISTIIMITOIMINTA 1. JALKAPALLOLIIKUNTASTRATEGIA VJS palkkaa kehityskoordinaattorin kehittämään seuran jalkapalloliikuntakonseptia. Suunnitelmista synnytetään jalkapalloliikuntastrategia, jolla pyritään joustavalla jalkapallosisällöllä vastaamaan ihmisten liikkumattomuuteen, eriarvoistumiseen, yhteisöllisyyden kaipuuseen sekä terveysliikuntatarpeisiin. 2. YRITYSYHTEISTYÖ VJS rakentaa työhyvinvointiin toimivia konsepteja jalkapalloliikuntasisällöllä. Laadukkaat tapahtumat voivat olla liikuntataitojen ja kunnon kehittämiseen tähtääviä projekteja, työpaikkaturnauksia ja -sarjoja tai työyhteisön yhteishenkeä kohottavia päiviä. 3. MATALAN KYNNYKSEN JALKAPALLOLIIKUNTA VJS aloittaa mahdollisimman alhaisen aloituskynnyksen omaavien jalkapalloliikuntakonseptien kehittämisen lapsista aikuisiin. Eri ryhmien on tarkoitus olla myös matkallisesti ja taloudellisesti helposti saavutettavia lähiliikuntakonsepteja. Aikuistenjalkapallokouluja ja kortteliliigaa pyritään myös kasvattamaan kiinnittäen samanaikaisesti niiden toiminnan laatuun erityistä huomiota. VJS aloittaa myös erityislapsille suunnatun toiminnan sekä aikuisten kuntojalkapallon.

12 12 (18) 4. LAADUKAS TURNAUSTOIMINTA Tulevalla toimintakaudella laaditaan suunnitelma laadukkaiden turnaustapahtumien järjestämiseksi. Suunnitelmat toteutetaan laajentuvan turnaustoiminnan yhteydessä. Erityinen huomio kiinnitetään pelinohjaajien osaamisen ja sitoutumisen edistämiseen. Turnaustoiminta laajentuu Liikuntakeskus Pajulahteen, jossa seura järjestää kaksi turnausta kaudella FUTISTIIMITOIMINTA VJS:n 3-5-vuotiaiden lasten toimintaa edelleen kehitetään ja sen laatua tarkkaillaan monipuolisin menetelmin. Futistiimitoiminnan konseptia kokeillaan myös vanhemmassa ikäluokassa. Myös lapsivanhempi -palloilukerho toimintaa kokeillaan eri ikäluokissa ja toimintaa laajennetaan. Jalkapalloliikunnan tuloskortti: liite 6

13 13 (18) 4c) JOHTAMINEN: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHTAMINEN TOP5 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN 2. HYVÄ HALLINTOTAPA 3. TALOUS 4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 5. VIESTINTÄ 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN VJS:n toiminta perustuu edelleen kaikin tavoin seuran yhdessä asetetun vision ja siihen perustuvien tavoitteiden saavuttamiseen arvojen mukaisilla toimilla. VJS:n visio-kurssia arvioidaan erilaisin mittarein jatkuvasti ja siihen tehdään tarvittavia korjauksia. Strategia pidetään jatkuvasti "elävänä" aktiivisen strategiapuheen avulla seuran eri toimijatasoilla sekä seuran eri viestintäkanavissa. VJS perustaa myös ohjausryhmän, joka arvio seuran toimintaa kriittisesti ja tekee tarvittaessa kehitysehdotuksia. VJS:n hallitusta informoidaan säännöllisesti seuran tilanteesta, jotta hallituksessa tehtävät päätökset voidaan perustaa objektiiviseen tietoon. 2. HYVÄ HALLINTOTAPA VJS kehittää edelleen toimintaansa Palloliiton laatiman Hyvä hallintotapa -ohjeistuksen mukaan. 3. TALOUS VJS:n talouden suunnittelu ja sen seuraaminen tehdään tarkasti. Hallitus seuraa taloutta kuukausitasolla. Toiminnoista vastaavat vastuuhenkilöt suunnittelevat ja seuraavat taloutta yksittäisten tapahtumien tarkkuudella. Taloudellisiin muutoksiin reagoidaan varhaisessa vaiheessa.

14 14 (18) VJS etsii jatkuvasti uusia rahoitusmalleja toimintansa rahoittamiseksi. Erityisen suuria taloudellisia odotuksia kohdistuu kaudella vuosiin kehityskoordinaattorin palkkaamisen kautta syntyviin mahdollisuuksiin yritysyhteistyössä. Toimintakaudella VJS kerää varoja vähävaraisten perheiden lasten jalkapallotoiminnan taloudelliseen tukemiseen kalenterimyynnillä. Seuran jokainen jäsen myy kaksi kalenteria. Kalenterista syntynyt myyntivoitto käytetään lyhentämättömänä tukitoimintaan. VJS hakee myös AKTIA-säätiön tukea sekä seuratoiminnan tukea Opetusministeriöstä. Seuran suurimmat yhteistyökumppanit kaudelle ovat AKTIA -pankki, Sultrade ja Ykkösurheilu ja Liikuntakeskus Pajulahti. 4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN VJS:n päätoimisten työntekijöiden määrä on kasvanut runsaasti viime vuosina. Tästä syystä henkilöstöjohtamisen haasteet ovat myös lisääntyneet. Tulevalla toimintakaudella VJS panostaa henkilöstön kouluttamiseen sekä sisäisesti että seuran ulkopuolisten koulutusten avulla. Osalle henkilöstöstä tarjotaan mahdollisuus ulkomaiseen seuravierailuun. Henkilöstöjohtamisen johtotähtenä ovat tuloskortit, joiden avulla työn sisältö ja tavoitteet on märitelty ja, joita käyttäen työn onnistumista voidaan mitata. Työntekijöiden työterveyshoito on lääkäriasema Mehiläisessä. Henkilöstöjohtamisen onnistumista arvioidaan työhyvinvointikyselyillä. 5. VIESTINTÄ Tulevalla toimintasuunnitelmakaudella seuran viestintäsuunnitelma uudistetaan. Pääviestintäkanavina säilyvät seuran kotisivut (VJS.fi) ja kuukausitiedotteet (sähköposti). Tärkeitä kanavia ovat myös sosiaalisen median Facebook ja Twitter. Uutena viestintämuotona otetaan aktiiviseen käyttöön VJStv, jonka kautta viestintä tapahtuu YouTube palvelua hyödyntäen. VJS-sanomat säilyvät seuran tärkeänä markkinointivälineenä alueen talouksiin noin lehden painoksella.

15 15 (18) 4d) RESURSSIT: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA RESURSSIT TOP5 1. TALOUS 2. VAPAAEHTOISET 3. VAHVA JOUKKUETOIMINTA 4. OLOSUHTEET 5. PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT 1. TALOUS ks. edellinen luku 2. VAPAAEHTOISET Vapaaehtoisten merkitys korostuu entisestään seuran toiminnan ammattimaistuessa. On tärkeää, että kehitys ei poista vapaaehtoisten henkisesti ja taloudellisesti korvaamatonta panosta VJS:lle. VJS pyrkii kaudella toteuttamaan kaudella kehitettyä vapaaehtoisten johtamisprojektin johtopäätöksiä: Vapaaehtoisten merkitystä esille eri kanavien kautta Seuran työkalujen hyödyllisyyden ja saavutettavuuden kehittäminen Toimenkuvien ja seuratoiminnan tavoitteiden selkeyttäminen Viestinnän kehittäminen palvelemaan paremmin vapaaehtoistoimijoita Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen-päätoiminen) lisääminen 3. VAHVA JOUKKUETOIMINTA ks. luku 4a

16 16 (18) 4. OLOSUHTEET VJS-kenttää kehitetään edelleen palvelemaan sekä joukkueharjoittelua ja -pelaamista sekä omatoimista harjoittelua. VJS-kentälle on palkattu kentänhoitaja. Tämä mahdollistaa kentän monipuolisemman käytön, varmistaa sen huoltotarpeet ja lisää kentän turvallisuuteen liittyvää valvontaa. Olosuhteita edelleen kehitettäessä VJS tarvitsee arviomme mukaan lisäolosuhteena yhden ison kentän laadukkaiden harjoitusten ja pelien järjestämiseksi. Lisäksi harjoitusten monipuolistaminen ja kehittymisen seuranta vaativat uudenlaisia olosuhteita. Tästä syystä VJS tavoittelee valmennuskeskuksen perustamista. Samalla VJS pyrkii varmistamaan laadukkaat turnausolosuhteet. 5. PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT Kaudella VJS:lla on 11 päätoimista työntekijää. Heistä 7 on valmentajia, 2 hallinnollisissa tehtävissä, 1 kehitystehtävissä ja 1 kentänhoitaja. Kauden tavoitteena on luoda osaamisen kehittämiselle toimiva prosessi. VJS tavoittelee kaudelle fysioterapeutti/ fyysisen valmentajan palkkaamista päätoimiseksi työntekijäksi. Resurssit ja Johtaminen, tuloskortit: liitteet 7-8

17 17 (18) 4d) SEURAHENKI: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA SEURAHENKI TOP5 1. YHTEENKUULUVUUS 2. SEURAKULTTUURI KANNATUSJÄSENTÄ SEURAVAPAAEHTOISTA 5. DROP OUT -TYÖ 1. YHTEENKUULUVUUS VJS pyrkii luomaan yhteenkuuluvuutta tulevalla kaudella: Parantamalla ympärivuotisia harjoitusolosuhteita jokaiselle joukkueelle Järjestämällä VJS-päivän Uudistamalla seuravarustemallin Järjestämällä enemmän kohtaamisia vapaaehtoistoimijoiden kesken ja heidän kanssaan (päätoimiset) Viestinnällisillä keinoilla (tarinoilla, joihin samaistua) 2. SEURAKULTTUURI Seurakulttuuria VJS pyrkii vahvistamaan VJS-toimintalinjan jalkauttamisella (joukkuetutorit) sekä sen kehittämisellä tulevan kauden aikana. Lisäksi toimintalinjan toteuttamiseksi tarvittavia työkaluja rakennetaan toimintakaudella. Seuran näkyvyyttä pyritään lisäämään katukuvassa sekä paikallislehdistössä KANANTUSJÄSENTÄ VJS:n tavoitteena on kerätä vuoden 2016 loppuun mennessä 1000 kannatusjäsentä.

18 18 (18) Kaudella seuran eri tapahtumissa tehdään kannatusjäsenhankintaa. Samalla kannatusjäsenyys konseptoidaan houkuttelevaksi tavaksi tukea lasten ja nuorten liikuntaa. Kannatusjäsenet pyritään saamaan sitoutumaan useiksi vuosiksi SEURAVAPAAEHTOISTA VJS:n tavoitteena on rekrytoida 100 aktiivista seuratason vapaaehtoista. Seuratason vapaaehtoinen osallistuu toimintaan myös oman lapsensa joukkueen ulkopuolella. Kaudella seuravapaaehtoisryhmän kokoaminen aloitetaan. Seuravapaaehtoisuudesta rakennetaan mielekkääksi tavaksi olla mukana lasten ja nuorten liikunnan mahdollistajana. Erilaisiin vapaaehtoistehtäviin osallistumista helpottamaan kootaan ns. VAPAAEHTOISTOIMIJAN MENU, josta voi valita erilaisia tehtäviä. 5. DROP OUT -TYÖ Drop Out -työ jatkuu kaudella kerättyjen pelaajakyselyiden tulosten sekä kaudella analysoitujen tulosten ja toimenpideehdotusten pohjalta. Drop Out -lukuja seurataan säännöllisesti ja niihin reagoidaan Hallitus LIITTEET Liite 1: Tuloskortti: Jukka Koivurinta Liite 2: Tuloskortti: Sebastian Söderholm Liite 3: Tuloskortti: Tommy Nordenswan Liite 4: Tuloskortti: Tomi Romppanen Liite 5: Tuloskortti: Velimatti Helasterä Liite 6: Tuloskortti: Juha Pekkanen Liite 7: Tuloskortti: Veli-Matti Yli-Rinne Liite 8: Tuloskortti: Kaisu Rantanen Liite 9: Tuloskortti: Taru Nyman Liite 10: Talousarvio

19 Tuloskortit urheilutoimenjohtaja Tehtävät Mi*arit/ tavoite Resur ssit VALMENNUKSEN JOHTAMINEN 1. Valmennuksen koordinoin> 2. Yksilön kehitysohjelma 3. Pelaajakoulutusryhmät 4. Valmennuslinjan jalkautus ja kehitys 5. Toimintalinjan jalkautus ja kehitys 6. C- A - akatemiasuunnineluprojek> Jokaisella joukkueella on pelaajille sopiva/ osaava valmentaja Laadukkaan lisäharjoinelun tarjoaminen. Ulkopuolinen arvioin>. Vanhempien tyytyväisyys yksilön kehitysohjelmaan (8) Valmennuslinja ja toimintalinja näkyy joukkueiden toiminnassa (rapor>t) Suunnitelma C- A akatemiaan toteunamiskelpoinen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Kokonaisuuksien johtaminen 2. Oman työn johtaminen (ennakoin>) 3. Tietotekniikan käynö VALMENNUS 1. Kykykoulu (pojat D) 2. Yksilön kehitys - ohjelma 3. Kehityksenseurantatapahtumat TALOUS 1. Valmennusmaksujen sopiminen 2. Urheilutoiminnan budje>sta vastuu 3. Tiedot laskutukseen VIESTINTÄ 1. Ne\sivujen päivitys 2. Sähköpos>vies>ntä joukkueille valmennusasioissa ASIANTUNTIJA- TEHTÄVÄT TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. Vuorojaot 2. Urheilutoiminnan kehinäminen 1. Tutoroin> joukkueissa 2. ValmentajakouluNaminen seuran koulutus>laisuuksissa 2012 VJS Kokonaisuuksien hallintaan liinyviä työkaluja Kokonaisuuksien laatuun liinyviä raportoin>työkaluja/ minareita (esim. raportoin>pohja tutoreille) Työhyvinvoin> Kaikki harjoitukset dokumentoitu Harjoituksissa huomioitu (taito, pelikäsitys, fyysinen, tak>nen ja psyykkinen) valmennuksen osa- alueet TavoiNeiden saavunaminen analysoitu Budje\ vs. toteuma tasapainossa Oma osa ne\sivuista päivitenynä Joukkueiden tyytyväisyys urheilutoiminnan vies>nnässä (8) Joukkueiden tyytyväisyys tutortoiminnasta (8)

20 Tuloskortti Valmentaja - Sebastian Söderholm Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (P01/1 ja P02/1) 2. Kyky- ja taitokouluvalmennus (PD, PE, PF) 3. Yksilön kehitys ohjelma 4. Harjoitus- / peliprosessisin suorioaminen 5. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteuoaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Valmennusosaamisen jatkuva kehioäminen 2. Seuravierailu ulkomailla Mi*arit OppimistavoiOeiden saavuoaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesTt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioint valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Yksilön kehitys ohjelma ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusproseny Ulkomaan seuravierailu TALOUS 1. Talvisarjat 2. Vuorojaot VIESTINTÄ 1. Päivystys (sähköpost, puhelin) 2. SähköposTviesTntä vuoroista 3. VJS.fi (vuorot, valmentajakoulutus) Talous KenOäolosuhteiden tehokas käyoäminen Oma neysivuosa päiviteoynä Tyytyväisyys viestnnästä (vuorot) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. Valmennuskoulutuksen rakenteen ja sisällön suunnioelu 2. Valmennuslinja- ja toimintalinjan kehitystyö 1. ValmennuskouluOaminen Valmentajakoulutustyytyväisyys 2012 VJS

21 Tuloskortit valmentaja Tommy Nordenswan Tehtävät VALMENNUS 1. Maalivah1valmennus(E- B- juniorit) 2. Lisäryhmävalmennus(Taito- ja Kykykoulut) 3. Yksilönkehitysohjelma(Maalivahdit) 4. Maalivah1tapahtumat (F- juniorit) 5. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteuoaminen 6. Harjoitus- /peliprosessin suorioaminen jokaisesta harjoituksesta/ pelistä (suunnitelma/ tavoiteaseoelu, itse harjoitus/ peli, analyysi ja johtopäätökset) Mi*arit/ tavoite OppimistavoiOeiden saavuoaminen (oma arvio ja tutorin arvio) Tes1t (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioin1 valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Vanhempien palaute valmennuksen tyytyväisyyskysely (8) Valmennuksen laatu (ulkopuolinen arvioin1) KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Video- ohjelmien käyoö - palauoeet 2. OOeluseuranta - palaute 3. Maalivah1en valmennuslinja 4. Seuravierailu ulkomailla/koulutus ulkomailla OOelupalauOeet viikoioain/kuukausioain Suunnitelmallisuuden lisääminen materiaalin luominen TALOUS 1. BudjeZen laadinta ja seuranta (kuukausitasolla) BudjeZ vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. NeZsivujen ylläpito 2. Sähköpos1tse ja puhelimitse maalivah1en ja vastuuvalmentajien kanssa Oma osa nezsivuista päiviteoynä Joukkueiden tyytyväisyys mv- vies1nnässä (8) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Vuorot 2. Valmennus- ja toimintalinjan kehitystyö ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. D13/2 ja C14/2 2. Maalivah1 osana joukkueoa koulutus 2012 VJS 100 uuoa pelaajaa Toimiva valmennusorganisaa1o Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) Joukkuetyytyväisyys tutortoiminta (8)

22 Tuloskortit valmentaja Tomi Romppanen Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (03/1, 04/1) 2. Taitokoulu (E- ikäluokka) 3. Lukiovalmennus 4. Yksilön kehitysohjelma 5. Harjoitus- / peliprosessisin suorimaminen 6. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteumaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Koulutus(valmennus) 2. Suunnitelmallisuus Mi*arit OppimistavoiMeiden saavumaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesRt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinr valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenv (80%) C- kurssi, B- kurssi VIESTINTÄ 1. Joukkueiden valmennukseen liimyvistä asioista Red. ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Turnauksissa joukkueimen rekyrytoinr 2. Turnauksissa vastuuhenkilö (päivystäjä) ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. TutoroinR E ikäluokan 2 joukkueet 2. TutoroinR C14/2, C15/2, D VJS 100 uuma pelaajaa Toimiva valmennusorganisaaro Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) 1x viikko 1xviikko 1xvuosi

23 Tuloskortit valmentaja Velimatti Helasterä Tehtävät VALMENNUS 1. TC (99-00) ja TE (03-04) 2. Taito ja kykykoulu Tytöt 3. Yksilönkehitysohjelma 4. Ylä- aste aamuvalmennus KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Ajankäytön hallinta 2. Officen käytön oppiminen (excel, word, powerpoint) 3. KehiJyminen valmentajana: pelikäsityksen kehijäminen harjoituksissa Mi*arit OppimistavoiJeiden saavujaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesMt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinm valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Yksilön kehitys ohjelma ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosent TyöhyvinvoinM TALOUS 1. Turnauksiin riijävä määrä joukkueita Joukkuemäärät VIESTINTÄ 1. Taito- ja Kykykouluista MedoJaminen pelaajille/ vanhemmille 2. Joukkueiden valmennukseen liijyvistä asioista Med. ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Valmennuslinja- ja toimintalinjan kehitystyö 2. Vuorojaot 3. PajulahM turnauksiin tyjöjoukkueiden hoitaminen 4. Tapahtumien/turnausten järjestelyissä aujaminen ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. TB1,TB2,TD2,TE2,TF8 ja TF9 2. Valmentajakoulutukseen osallistuminen Tyytyväisyyskysely viesmnnästä (8) 100 uuja pelaajaa Toimiva valmennusorganisaamo Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) Joukkueiden tyytyväisyys tutoroinmin 2012 VJS

24 Tuloskortit valmentaja + turnaus/tapahtumapäällikkö Juha Pekkanen Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (05/1 ja 06/1) 2. Taitokoulu (F- ikäluokka) 3. Bonusryhmä 4. Aamuvalmennus (omatoimisen harjoikelun seuranta) 5. Harjoitus- / peliprosessisin suorikaminen 6. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteukaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. KouluKautuminen valmennus (taito/taitavuus) 2. ProjekQen johtaminen (työnjako/aikataulutus) 3. TurnauskonsepQ 4. Pelinohjaajatoiminnan kehikäminen Mi*arit/ tavoite OppimistavoiKeiden saavukaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesQt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinq valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Bonusryhmä ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenv (80%) Kolme koulutusta vuoden aikana Turnaustapahtumat korkeatasoisia turnaukset.fi - käytössä TALOUS 1. BudjeVen laadinta ja seuranta (kuukausitasolla) BudjeV vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. NeVsivujen ylläpito 2. Turnauksien ja tapahtumien markkinoinqviesqntä ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. Vuorojaot 2. Turnaustapahtumat 3. Muut tapahtumat 4. RekrytoinQ TURNAUKSET JA TAPAHTUMAT 1. Pääturnaukset (PajulahQ Cup x 2, Pääsiäisturnaus,Futsal- turnaus, SuperCup x2) 2. Turnaukset (P01-02/T01-02 turnaus, P04-03/T03-04 turnaus, P05-06/ T05-06 turnaus, P07-08/T07-08 turnaus x3, P06-07 turnaus, Syysturnaus) 3. FuQskoulu 4. PäiväkoQfuQs 2012 VJS 5. Piensarjat Joukkueiden tyytyväisyys turnausviesqnnässä (8) Talous Joukkuemäärät/ osallistujamäärä suhteessa budjevin Tapahtumamäärä (päivisfuqs)

25 Tuloskortit Toiminnanjohtaja Tehtävät SEURAKEHITYS 1. Vahva joukkue projek:sta vastaaminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) 2. Vapaaehtoisten toimintaedellytysten kehigäminen 3. Kannatusjäsenyyden kehigäminen 4. Varustesopimuksen neuvogeleminen ja prosessin kehigäminen Mi*arit/ tavoite Ak:ivisten vapaaehtoisten määrä (25) Kannatusjäsenet (100) MYYNTI JA MARKKINOINTI 1. Yritysyhteistyömallien kehigäminen ja toteugaminen 2. SeuratuoGeiden myynnin kehigäminen ja siitä vastaaminen 3. Seurakuvan edistäminen sisäises: ja ulkoises: OLOSUHTEET 1. Olosuhteiden kehigäminen projek:n johtaminen 2. VJS- kentän kehigämisprosessin johtaminen TALOUS 1. VJS ry:n talouden johtaminen 2. VJS- kengä OY:n talouden johtaminen 3. Resurssit ja visioin: osion budje:sta vastaaminen VIESTINTÄ 1. VJS.fi nessivujen päätoimigaja, 2. Toimijoita palvelevan sisällön kehigäminen VJS.fi- sivuille 3. VJS- sanomat lehden päätoimigaja 4. Kuukausi:edoGeen vastuuhenkilö (jäsenistö, jory) 5. Vies:ntäsuunnitelman laa:minen ja toteutuksesta vastaava KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Työnohjaajakoulutukseen osallistuminen 2. Vies:ntätaitojen kehigäminen ja vies:ntäkoulugtautuminen 3. Työn priorisoimisen kehigäminen ja proak:ivisuuden lisääminen vies:nnässä ja tukitoiminnoissa JOHTAMINEN 1. Päätoimisten työntekijöiden työn johtaminen, hyvinvoinnin tukeminen sekä osaamisen kehigäminen 2. Seuran strategian ja toimintasuunnitelman toteugamisesta vastaaminen 3. Strategises: kriissten menestystekijöiden migareiden rakentaminen ja niiden seuraaminen sekä 2012 toiminnan VJS kehigäminen BudjeS vs. toteuma Lisäjalkapallotekonurmi BudjeS vs. toteuma Tyytyväisyyskysely VJS.fi - ja kuukausi:edotevies:ntä (8) Työhyvinvoin: (8)

26 Tuloskortit Seurakoordinaattori Tehtävät Mi*arit HALLINTO 1. Laskutus 2. Palkanlaskenta 3. Reskontra 4. Jäsenrekisteri KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Jäsenrekisterin kehicämisprojekg micareita varten 2. Taloushallinnon osaamisen kehicäminen JÄSENPALVELU 1. Vahva joukkue projekgsta osallistuminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) 2. Joukkueenjohtajien, taloudenhoitajien ja huoltajien työn tukeminen (järjestelemät ja taloushallinto) ja koulucaminen 3. Asiakaspalvelu (taloushallinto) seuraan liicyville 4. Kannatusjäsenyyden kehicäminen 5. Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen - päätoiminen) lisääminen KehiCämisprojekG tehty 2x koulutusta taloushallintoon Joukkueenjohtajien tyytyväisyys seurakoordinaacorin tukeen (8) Kannatusjäsenten määrä (100) Kohtaamisten määrä TALOUS 1. SeuratuoCeiden myyng BudjeY vs. toteuma VIESTINTÄ 1. VJS.fi (Jojo- sivut, uugset, yhteysgedot) 2. SähköposGGedoCaminen jojot ja taloudenhoitajat 3. VJS- puhelimeen vastaaminen ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. VJS- toimintalinja 2. Vuorot 3. Taloushallinto NeYsivut päivitecy Joukkueenjohtajien tyytyväisyys GedoCamiseen 2012 VJS

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

TPV Strategia - Päivitys

TPV Strategia - Päivitys TPV 2017 Strategia - Päivitys 2016-6.12.2015 TPV:n arvot 1. Tavoitteellisuus 2. Positiivisuus 3. Vastuullisuus 4.!loisuus! Mihin toimintamme perustuu? Visio 2017 Tähtien tekijä - TPV toimii monipuolisesti

Lisätiedot

Seuran päämäärä ja tavoite

Seuran päämäärä ja tavoite Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle. Seuran tavoitteena

Lisätiedot

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 -

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 - TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015-20.12014 TPV:n arvot 4. Mihin toimintamme perustuu? Tavoitteellisuus Positiivisuus Vastuullisuus!loisuus! Visio 2017 Tähtien tekijä TPV toimii monipuolisesti osana tamperelaista

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vantaan Jalkapalloseuran (VJS) hallituksessa on viime vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota seuran talouden suunnitteluun ja

Lisätiedot

Vantaan Jalkapalloseura

Vantaan Jalkapalloseura Vantaan Jalkapalloseura 2008-syntyneiden joukkueiden perustaminen Vantaan Jalkapalloseura ry - Vantaalainen Jalkapalloseura - N. 1500 lisenssipelaajaa - Suomen yksi suurimmista jalkapalloseuroista - Oma

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015 PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 pyrkii olemaan toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat mahdolliset edellytykset

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn Me haluamme olla jatkuvassa liikkeessä. Luoda toimintaa, joka vastaa jäsentemme odotuksia. Vastaamalla tähän kyselyyn, annat meille kuvan siitä, missä me nyt

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013

GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013 GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013 SPL JET III Arto Tuohisto-Kokko päivitys 14.03.2011 GrIFK jalkapallo TAHTOTILA MISSIO: GrIFK:n

Lisätiedot

Pallokerho-35 ry Toimintasuunnitelma

Pallokerho-35 ry Toimintasuunnitelma Pallokerho-35 ry Toimintasuunnitelma Yksi Yhteinen 9.11.2017 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka varmistaa pelaajille

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia Suomalaisen jalkapallon ja Palloliiton toimintastrategia Helsingin piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Strategiset valinnat 1. Pelaajakehitys 2.

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Tikkurilan Palloseuran. jäsen- ja toimintamaksu

Tikkurilan Palloseuran. jäsen- ja toimintamaksu Tikkurilan Palloseuran jäsen- ja toimintamaksu Mitä jäsen- ja toimintamaksu sisältää Jäsen- ja toimintamaksuilla katetaan seuran kokonaismenoista pääosa, noin 2/3 kuluista. Loput 1/3 vuotuisista kuluista

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

FC Honka. 2007 Ikäluokkamalli

FC Honka. 2007 Ikäluokkamalli FC Honka 2007 Ikäluokkamalli Innopoli 29.10.2014 Organisaatiokaavio (2014-2015) Urheilullinen ja valmennuksellinen vastuu. Mukana säännöllisesti kaikkien ryhmien tapahtumissa. 07 ikäluokan johtoryhmä Ikäluokkavastaava

Lisätiedot

IPS RY Toimintasuunnitelma 2016

IPS RY Toimintasuunnitelma 2016 IPS RY Toimintasuunnitelma 2016 Junioritoiminta kaudella 2016 Kaudella 2016 seuralla tulee olemaan erilaisia projekteja, millä pyritään kehittämään seura yhden askeleen eteenpäin. Isoin projekti on seuratoiminnan

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2014. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piirin organisaatiokaavio 2014... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat... 4 Pelaajakehitys... 5 Pelaajakehityksen

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014 PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle.

Lisätiedot

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Laajasalon palloseura 2005-2015 Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Mia Stierncreutz - Koulutus; Kasvatustieteen kandidaatti, varhaiskasvatuksen koulutuslinja

Lisätiedot

Foot PASS Finland Auditoini 1

Foot PASS Finland Auditoini 1 Turun Nappulaliiga Turun Nappulaliiga, TuNL 20400 Turku 20500 Turku 19/03/2012 03/05/2010 yhteispisteet 5500 3525 64 5500 3272 59 organisaatio 300 290 97 300 270 90 strategia 500 436 87 500 424 85 pelaajakartoitus

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

10 ryhtiliikettä junioriseuran kehittymiseen. Seurojen ääni Oulu klo Raimo Seikkala, FC Raahe

10 ryhtiliikettä junioriseuran kehittymiseen. Seurojen ääni Oulu klo Raimo Seikkala, FC Raahe 10 ryhtiliikettä junioriseuran kehittymiseen Seurojen ääni Oulu 11.2.2017 klo 10.20-11.00 Raimo Seikkala, FC Raahe Sisältö FC Raahe 2017 Johdanto Pohjois-Suomi, Raahe, Islanti 1. Intohimoisten uusien ohjaajien

Lisätiedot

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAN LAADUKAS ARKI PELAAJAKEHITYS ja VALMENTAJAKOULUTUS ORGANISAATION,

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö:

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö: 222015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI 3112015 SPL SEMINAARI /KYÖSTI LAMPINEN, EUO VK JA SHA JOHTAJA Esityksen sisältö: 1 Sami Hyypiä Akatemian rooli 2 SHA pelaajakehityskonsepti valmentaja/valmennuspäälliköiden

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 02880 VEIKKOLA Yhd.rek.tunnus 200075 1( 7) 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ FC WILD ry on Kirkkonummen kunnan alueella toimiva jalkapallon erikoisseura. Seuran

Lisätiedot

VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu

VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu SHA TOIMINTA Sami Hyypiä Akatemia on perustettu Suomen Palloliiton toimintastrategian

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma

PK-35 ry Toimintasuunnitelma PK-35 ry Toimintasuunnitelma 12.11.2016 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 pyrkii olemaan toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat mahdolliset edellytykset

Lisätiedot

Vantaan Jalkapalloseura ry

Vantaan Jalkapalloseura ry Vantaan Jalkapalloseura ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 Vantaan Jalkapalloseura ry 2 (9) 1. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vantaan Jalkapalloseura ry:n strategiakausi on nyt puolivälissä. Päätulostavoitteissamme;

Lisätiedot

TPV Strategia. Julkaistu

TPV Strategia. Julkaistu TPV 2021 Strategia Julkaistu 11.4. TPV:n arvot 1. Tavoitteellisuus 2. Positiivisuus 3. Vastuullisuus Mihin toimintamme perustuu? TPV:n arvojen sisällöt Tavoitteellisuus: Kilpajoukkueilla on urheilulliset

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013 Seuraohjelma oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013 Liittohallituspäätös 16.12.2013 Tavoite: laajentaa oto seuravalmennuksen piiriin kuuluvien seurojen määrää max. 10 seuralla

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä.

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016 31.12.2016 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

SEUROJEN ÄÄNI - Seminaari Pelaajan laadukas arki JJK:ssa

SEUROJEN ÄÄNI - Seminaari Pelaajan laadukas arki JJK:ssa SEUROJEN ÄÄNI - Seminaari 4.2.2017 Pelaajan laadukas arki JJK:ssa PELAAJAN LAADUKAS ARKI 1. SEURAN TAVOITTEET 2. SEURAN TUKITOIMET VALMENTAJALLE, PELAAJALLE JA PERHEELLE 3. MITEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

PELAAJANPOLKU GrIFK jalkapallo 2014

PELAAJANPOLKU GrIFK jalkapallo 2014 PELAAJANPOLKU jalkapallo 2014 1. Valmennusfilosofia 1.1 Yksilökeskeinen - Tunne pelaajat ja jokaisen kehitystarpeet - Jokaiselle haasteita omalla tasolla - Valmiit mallit eri ikäluokkien toimintaan - Ikäluokkien

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen

TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen Ville Salonen Jouni Kaikuranta Isännän Ääni seuraseminaari, SPL Satakunta, Tampere ja Turku 29-30.1.2016 Pori Tampereen Pallo-Veikot Perustettu 1930 Jalkapallon

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

Joukkue, jossa toimin

Joukkue, jossa toimin Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Toimihenkilöt Vastaajia yhteensä 38 Joukkue, jossa toimin Muu joukkue, mikä? D-tytöt C-tytöt G6 (-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU LAADUKKAASTI OMALLA TASOLLA KOHTI OMAA HUIPPUA

PELAAJAPOLKU LAADUKKAASTI OMALLA TASOLLA KOHTI OMAA HUIPPUA PELAAJAPOLKU LAADUKKAASTI OMALLA TASOLLA KOHTI OMAA HUIPPUA PELAAJAPOLKU Ikä 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 AIK KKI Jalkapallokoulu X X X X X X X X X X Kortteliliiga X X X X X X X Koulukerhot

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry Toimintasuunnitelma kaudelle

Ylöjärven Ilves ry Toimintasuunnitelma kaudelle KAUDEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTEET Seuran kauden 2017 toimintasuunnitelman pohjana ovat Suomen Palloliiton neljä toiminnan painopisteiden päävalintaa vuosille 2016-2020, joita sovelletaan seuran

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009 VUOSIKOKOUS 21.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 3. Sinettivelvoitteet

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV Ylöjärven Ilves Seurakysely Flamo JV Organisaatio Seuramme organisaatio on kuvattu selkeästi Jäsenistö tuntee seuran organisaation Hallituksen jäsenillä on selkeät Junioritoiminnan ja vastuualueet (esim.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Puheenjohtajan tervehdys 1 Vantaan Jalkapalloseuran hallituksessa on viime vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota seuran talouden suunnitteluun ja seurantaan. Talous on ollut

Lisätiedot

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015 Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Taustaa ja tavoitteet Talenttivalmennus vuosina 2014-15 Talenttivalmentajat laatujärjestelmän mukaisesti valituissa seuroissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

FootPass tuloksia ja vertailua 4/2011

FootPass tuloksia ja vertailua 4/2011 FootPass tuloksia ja vertailua 4/2011 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Lähtöarvio ja ydinkohdat koulutusprosessille FootPass Yhteenveto ( xx seuraa) Ylin Alin Mediaani FootPass Finland 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Yhteispisteet

Lisätiedot

INFO G-E junioreiden vanhemmille

INFO G-E junioreiden vanhemmille INFO G-E junioreiden vanhemmille 9.1.2017 https://www.youtube.com/watch?v=lsarn2t4ifo Junioritiimin toiminnan päämääriksi asetettiin: Seuran sisäisen ja ulkoisen yhtenäisyyden vahvistaminen sekä viestinnän

Lisätiedot

Seurastrategia Tikkurilan Palloseura

Seurastrategia Tikkurilan Palloseura Seurastrategia Tikkurilan Palloseura Missio, Arvot, Visio à Askelmerkit tulevaisuuteen Jonne Kunnas ja Pekko Söderström Edellinen strategiatyö 2009 Seurakysely Tarve ja halu pitkäjänteiselle suunnihelulle

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Suomi on maailman paras salibandymaa. Strateginen tavoite vuonna 2028

Suomi on maailman paras salibandymaa. Strateginen tavoite vuonna 2028 SALIBANDY MAAJOUKKUETIE Suomi on maailman paras salibandymaa Strateginen tavoite vuonna 2028 3 Name of presentation Place lorum ipsum Käytännönläheinen kuvaus, minkälaisia asioita kokonaisvaltainen kehittymisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Ysikaks Nivala Toimintasuunnitelma 2018 Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Toiminnan arvot - monipuolinen liikunta lajitaitojen harjoittaminen kasvatus yhteistyössä vanhempien, koulujen ja muiden

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen Suomen Palloliitto Pelaajakehitys 23.9.2011 2011 Miehet / pojat Mika Laurikainen Rakenne. Resurssit. Pelaajakehityksen rakenne Pelaajan urapolku SPL Valmennuslinja 1. Vaihe 2. Vaihe 3. Vaihe a. U15 U17

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

Tähtiainesta! Tähtiainesta! Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa

Tähtiainesta! Tähtiainesta! Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa Tähtiainesta! Wikipedia: Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa 1500 Jyväskylä (1500 Jyvaskyla) is a small Main belt asteroid. It was discovered by Y. Väisälä on October 16, 1938, and is named after

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot