Vantaan Jalkapalloseura ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan Jalkapalloseura ry"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 2 (18) Toiminta- ja taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Johdanto 3. VJS:n Strategia Strategiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat päätulosalueittain LIITTEET

3 1. 3 (18) PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vantaan Jalkapalloseuran (VJS) hallituksessa on viime vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota seuran talouden suunnitteluun ja seurantaan. Talous on tällä hetkellä kunnossa. Talouden suunnittelu, selkeät tavoitteet sisältävä strategia, toiminnan onnistumista mittaavat mittarit ja kehittyneet työkalut sekä osaavat päätoimiset työntekijät toimivat alustana, jolta seuran on realistista ponnistaa kohti sen kunnianhimoista visiota olla Suomen paras kasvattajaseura. Samanaikaisesti ja talouden hoitoon keskittymisen ohella seurassa on määrätietoisella otteella kehitetty toimintaa monella osa-alueella. Suunnitelmallisen etenemisen seurauksena toimintamme on ammattimaistunut ja aktivoitunut entisestään. Ammattimaistuminen - joka pitää sisällään mm. tavoitteen valmentajien päätoimisuudesta - on samalla aiheuttanut toiminnan hintaan kasvupaineita. Kaikille saavutettavan toiminnan toteuttamiseksi on nyt välttämätöntä vahvistaa vapaaehtoisten toimijoiden roolia, jotta seuratoiminnan tärkeitä tehtäviä voidaan myös jatkossa toteuttaa perinteisen yhdistystoiminnan periaatteiden mukaisesti vapaaehtoispanoksella. Missiomme on "Jalkapalloa jokaiselle". Mission toteuttamiseksi ja visiomme saavuttamiseksi seura terävöittää toimintaansa täysin uudistetun valmennuslinjan ja toimintalinjan tarjoamilla työkaluilla, tavoitteenaan vahvistaa joukkuetoimintaa. Joukkuetoiminnan kehittämiseksi tulevalla kaudella VJS valjastaa seuratutorin tukemaan seuran jokaista joukkuetta viikoittain. Toiminnan laajentaminen jatkuu urheilutoiminnan ulkopuolella jalkapalloliikunnan kehittämisen kautta. Jalkapalloliikunnan kehittämisen tavoitteena on saada lapset, nuoret ja aikuiset liikkumaan yhteisöllisen lajin parissa erilaisten matalan kynnyksen jalkapalloliikuntaryhmien kautta. Samalla tavoittelemme yhteistyökumppanuuksia alueemme yritysten kanssa Tyky -toimintakonsepteja kehittäen. Jalkapalloliikunnan kehittämiseksi VJS palkkaa kehityskoordinaattorin. Tätä kirjoitettaessa rekrytointiprosessi on loppusuoralla. Olosuhdekehittämisen alueella meillä on oman VJS-kenttämme valmistumisen ja projektista saatujen kokemusten perusteella toive voida jatkaa lisäolosuhteiden rakentamista. Olemmekin käynnistäneet suunnitteluprosessin, jonka lopputulos toivottavasti on seuran oma Länsi-Vantaalle nouseva harjoittelukeskus. Meillä on vahva halu saada vantaalaiset liikkumaan ja voimaan hyvin. Toivon, että tavoitteemme välittyy lukijalle myös tästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ystävällisin terveisin Kaj Björkqvist Puheenjohtaja

4 4 (18) 2. JOHDANTO Toimintasuunnitelma kuvaa VJS:n kauden tavoitteita ja niiden edistämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä sisältäen myös taloussuunnitelman. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2011 laadittuun strategiaan. Suunnitelmissa on huomioitu vuoden 2013 aikana tehdyn strategiatyön tulokset. Strategiamme päätulosalueet ovat lisenssipelaajien määrä sekä kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla. VJS:n strategiaa esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Kuten puheenjohtajan tervehdyksessä todetaan, VJS:n missiona on tarjota jalkapalloa jokaiselle, ja sen visiona on vuonna 2016 olla Suomen paras kasvattajaseura. Seuran toimintaa ja taloutta ohjataan määrätietoisesti hyvää hallintotapaa noudattaen missiomme ja visiomme suuntaisesti. VJS:n organisaatiokaavio alkaen.

5 5 (18) 3. VJS:N STRATEGIA Olemassaolomme syy kiteytyy missioomme. VJS toiminnan tarkoitus on tarjota monipuolisella toiminnallaan alueen eri-ikäisille ihmisille soveltuvaa urheilu- ja liikuntatoimintaa. Lähtötasolla tai tavoitteilla ei ole merkitystä. Toteuttaaksemme tehtäväämme, meidän tulee huomioida erilaisten yksilöiden tarpeet ja motivaatiotaso ja saada erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset liikkumaan ja nauttimaan liikkumisesta. Samalla tavoitteenamme on luoda elinikäinen rakkaus lajiin. VJS pyrkii järjestämään laadukasta toimintaa niin huippu-urheilutasolla kuin harrastejoukkueissa jalkapalloliikuntaryhmissä lapsista aina ikäihmisiin saakka. Yhteisöllisyys on meille erittäin keskeinen asia.

6 6 (18) Visiomme merkitsee meille toimintaa, jossa yksilö on keskiössä. Seuran toiminta on monipuolista. Toimintamme tarjoaa innostavia jalkapalloilijan-polkuja, jotka johtavat elinikäiseen liikunnan harrastamiseen ja liikunnan iloon. Jalkapalloilijan-polut voivat viedä kohti huippua tai terveysvaikutteista harrastamista. Suomen paras kasvattajaseuran toiminta on ammattimaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Suomen parhaassa kasvattajaseurassa tunnustetaan erilaisilla motiiveilla pelaavat pelaajat ja vapaaehtoistoimijat arvokkaiksi yhteisön jäseniksi. Toimintaamme kuvaa rohkeus ja edelläkävijyys. Toiminta tunnustetaan laadukkaaksi. Laatu syntyy vahvojen resurssien, kuten päätoimisten työntekijöiden (erityisesti valmentajien) osaamisen, harjoitusolosuhteiden erinomaisuuden ja innostuneen vapaaehtoistoimijoiden kautta. Suomen paras kasvattajaseura on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani niin lajiperheen jäsenille kuin yritys- ja kuntasektorissakin. VJS:n päämittarit ovat lisenssipelaajamäärät ja kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla.

7 VJS:n toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavat arvot. 7 (18)

8 4. VJS:N STRATEGISET TAVOITTEET VJS on valinnut strategiakauden loppuun viisi kriittistä menestystekijää. 1. URHEILUTOIMINTA 2. JALKAPALLOLIIKUNTA 3. JOHTAMINEN 4. RESURSSIT 5. SEURAHENKI 8 (18)

9 9 (18) 4a) URHEILUTOIMINTA: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA URHEILUTOIMINTA TOP5 1. SUUNNITELMALLISUUS 2. OSAAMISEN JATKUVA KEHITTÄMINEN 3. PELAAJAKEHITYS 4. VAHVAT JOUKKUEET 5. PELAAMISEN ALOITTAMISEN TUKI 1. SUUNNITELMALLISUUS VJS:n edellisellä toimintakaudella valmistellut VJS-valmennuslinja ja VJS-toimintalinja viedään joukkueiden käyttöön. Näiden työkalujen avulla joukkueiden ja valmentajien toimintaa yhdenmukaistetaan ja toiminnan laatua kehitetään. Työkalujen avulla VJS:lle on syntynyt pelaajakehitys- ja joukkuetoimintasuunnitelma, jonka avulla valmennus- ja joukkuetoiminnan tavoitteet ovat selkeämpiä ja niiden saavuttamiselle on laadittu selkeät mittarit, joita seurataan ja dokumentoidaan. Samanaikaisesti seuran olosuhteidenjakamista joukkueille, lisäharjoittelun rytmittämistä sekä erilaisten pelaajan kehittymistä seuraavien työkalujen kehittämistä jatketaan. Suunnitelmallisuuden tavoitteena on proaktiivisesti suunnitella ja järjestää toimintaa siten, että pelaajakoulutus tapahtuu kaikilla tasoilla mahdollisimman häiriintymättä. 2. OSAAMISEN JATKUVA KEHITTÄMINEN VJS aktivoi valmentajakoulutustaan. Uutena ja vahvasti resursoituna toimenpiteenä VJS tuo jokaisen joukkueen toimintaan mukaan tutorin. Tutorin tehtävänä on "sparrata" joukkueiden valmentajia ja joukkueenjohtajia. Koulutus tapahtuu VJS-valmennuslinjasta ja VJS-toimintalinjasta nousevien teemojen kautta. Lisäksi VJS organisoi aiempaa aktiivisemman sisäisen valmentajakoulutuksen. Palloliiton koulutukset säilyvät edelleen valmentajakoulutuksen yhtenä vaihtoehtona, mutta niitä käytetään harkitusti eteenpäin pyrkivien valmentajien osaamisen kehittämiseen.

10 10 (18) Päätoimisten valmentajien kouluttamiseen resursoidaan vahvasti. Koulutuksen työkaluina on urheilutoimenjohtajan tutorointi, ulkopuolisten valmentajien palautteet sekä viikoittainen valmentajien kokous, jossa harjoitusprosessia analysoidaan yhdessä. Toiminnan jatkuva kehittyminen perustuu tehtyihin analyyseihin. Valmentajille järjestetään myös mahdollisuus ulkomaiseen, VJS:n kanssa samankaltaisen seuran toimintaan tutustumiseen. 3. PELAAJAKEHITYS Pelaajakehitystyön laadun kehittämistä jatketaan edelleen. VJS-valmennuslinjassa painotetaan erityisesti yksilön huomioimista ja pelikeskeisyyttä harjoittelussa. Tätä kokonaisuutta jalkautetaan joukkueiden toimintaan. Talenttivalmennus koostuu lisäharjoitusryhmistä sekä Yksilön kehitys -ohjelmasta, jossa seuran talenttien harjoittelua kohti omaa huippuaan tuetaan päätoimisten valmentajien voimin. Lisäharjoittelu tapahtuu aamulla ja iltapäivisin. Näin eheytetään lasten ja nuorten päiviä sekä vapautetaan ilta-aikaa. Pelaajakehitys on tavoitteellista ja sen tuloksia mitataan. Erityisesti pelaajakortteja kehitetään. VJS käynnistää kehitysprojektin C-A -junioreiden (tytöt ja pojat) ykkösjoukkuetoiminnassa. 4. VAHVAT JOUKKUEET VJS:n perusyksikkö on joukkue. Joukkuetoimintaa vahvistetaan tutoroinnilla samalla kun VJS-toimintalinja jalkautetaan joukkueiden toiminnan tueksi. Tutorien avulla jaamme hyviä ja toimivia malleja. Keräämme myös aktiivisesti tietoa joukkueiden toiminnasta ja pyrimme sen pohjalta jatkuvasti kehittämään joukkueita paremmin palvelevia tukimuotoja. 5. PELAAMISEN ALOITTAMISEN TUKI VJS kehittää tulevalla kaudella aloittavan ikäluokan tukitoimia mahdollisimman laadukkaan aloituksen saavuttamiseksi. Samalla VJS etsii mahdollisuuksia rakentaa toimintamalleja normaalia myöhemmin liikunnan aloittaville lapsille ja nuorille. VJS kehittää myös uudenlaisia matalan kynnyksen toimintoja, joiden avulla aloittaminen helpottuu (vrt. JALKAPALLOLIIKUNTA) Urheilutoiminnan tuloskortit: liitteet 1-5

11 11 (18) 4b) JALKAPALLOLIIKUNTA: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA JALKAPALLOLIIKUNTA TOP5 1.JALKAPALLOLIIKUNTASTRATEGIA 2.YRITYSYHTEISTYÖ 3.MATALAN KYNNYKSEN JALKAPALLOLIIKUNTA 4.LAADUKAS TURNAUSTOIMINTA 5.FUTISTIIMITOIMINTA 1. JALKAPALLOLIIKUNTASTRATEGIA VJS palkkaa kehityskoordinaattorin kehittämään seuran jalkapalloliikuntakonseptia. Suunnitelmista synnytetään jalkapalloliikuntastrategia, jolla pyritään joustavalla jalkapallosisällöllä vastaamaan ihmisten liikkumattomuuteen, eriarvoistumiseen, yhteisöllisyyden kaipuuseen sekä terveysliikuntatarpeisiin. 2. YRITYSYHTEISTYÖ VJS rakentaa työhyvinvointiin toimivia konsepteja jalkapalloliikuntasisällöllä. Laadukkaat tapahtumat voivat olla liikuntataitojen ja kunnon kehittämiseen tähtääviä projekteja, työpaikkaturnauksia ja -sarjoja tai työyhteisön yhteishenkeä kohottavia päiviä. 3. MATALAN KYNNYKSEN JALKAPALLOLIIKUNTA VJS aloittaa mahdollisimman alhaisen aloituskynnyksen omaavien jalkapalloliikuntakonseptien kehittämisen lapsista aikuisiin. Eri ryhmien on tarkoitus olla myös matkallisesti ja taloudellisesti helposti saavutettavia lähiliikuntakonsepteja. Aikuistenjalkapallokouluja ja kortteliliigaa pyritään myös kasvattamaan kiinnittäen samanaikaisesti niiden toiminnan laatuun erityistä huomiota. VJS aloittaa myös erityislapsille suunnatun toiminnan sekä aikuisten kuntojalkapallon.

12 12 (18) 4. LAADUKAS TURNAUSTOIMINTA Tulevalla toimintakaudella laaditaan suunnitelma laadukkaiden turnaustapahtumien järjestämiseksi. Suunnitelmat toteutetaan laajentuvan turnaustoiminnan yhteydessä. Erityinen huomio kiinnitetään pelinohjaajien osaamisen ja sitoutumisen edistämiseen. Turnaustoiminta laajentuu Liikuntakeskus Pajulahteen, jossa seura järjestää kaksi turnausta kaudella FUTISTIIMITOIMINTA VJS:n 3-5-vuotiaiden lasten toimintaa edelleen kehitetään ja sen laatua tarkkaillaan monipuolisin menetelmin. Futistiimitoiminnan konseptia kokeillaan myös vanhemmassa ikäluokassa. Myös lapsivanhempi -palloilukerho toimintaa kokeillaan eri ikäluokissa ja toimintaa laajennetaan. Jalkapalloliikunnan tuloskortti: liite 6

13 13 (18) 4c) JOHTAMINEN: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHTAMINEN TOP5 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN 2. HYVÄ HALLINTOTAPA 3. TALOUS 4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 5. VIESTINTÄ 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN VJS:n toiminta perustuu edelleen kaikin tavoin seuran yhdessä asetetun vision ja siihen perustuvien tavoitteiden saavuttamiseen arvojen mukaisilla toimilla. VJS:n visio-kurssia arvioidaan erilaisin mittarein jatkuvasti ja siihen tehdään tarvittavia korjauksia. Strategia pidetään jatkuvasti "elävänä" aktiivisen strategiapuheen avulla seuran eri toimijatasoilla sekä seuran eri viestintäkanavissa. VJS perustaa myös ohjausryhmän, joka arvio seuran toimintaa kriittisesti ja tekee tarvittaessa kehitysehdotuksia. VJS:n hallitusta informoidaan säännöllisesti seuran tilanteesta, jotta hallituksessa tehtävät päätökset voidaan perustaa objektiiviseen tietoon. 2. HYVÄ HALLINTOTAPA VJS kehittää edelleen toimintaansa Palloliiton laatiman Hyvä hallintotapa -ohjeistuksen mukaan. 3. TALOUS VJS:n talouden suunnittelu ja sen seuraaminen tehdään tarkasti. Hallitus seuraa taloutta kuukausitasolla. Toiminnoista vastaavat vastuuhenkilöt suunnittelevat ja seuraavat taloutta yksittäisten tapahtumien tarkkuudella. Taloudellisiin muutoksiin reagoidaan varhaisessa vaiheessa.

14 14 (18) VJS etsii jatkuvasti uusia rahoitusmalleja toimintansa rahoittamiseksi. Erityisen suuria taloudellisia odotuksia kohdistuu kaudella vuosiin kehityskoordinaattorin palkkaamisen kautta syntyviin mahdollisuuksiin yritysyhteistyössä. Toimintakaudella VJS kerää varoja vähävaraisten perheiden lasten jalkapallotoiminnan taloudelliseen tukemiseen kalenterimyynnillä. Seuran jokainen jäsen myy kaksi kalenteria. Kalenterista syntynyt myyntivoitto käytetään lyhentämättömänä tukitoimintaan. VJS hakee myös AKTIA-säätiön tukea sekä seuratoiminnan tukea Opetusministeriöstä. Seuran suurimmat yhteistyökumppanit kaudelle ovat AKTIA -pankki, Sultrade ja Ykkösurheilu ja Liikuntakeskus Pajulahti. 4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN VJS:n päätoimisten työntekijöiden määrä on kasvanut runsaasti viime vuosina. Tästä syystä henkilöstöjohtamisen haasteet ovat myös lisääntyneet. Tulevalla toimintakaudella VJS panostaa henkilöstön kouluttamiseen sekä sisäisesti että seuran ulkopuolisten koulutusten avulla. Osalle henkilöstöstä tarjotaan mahdollisuus ulkomaiseen seuravierailuun. Henkilöstöjohtamisen johtotähtenä ovat tuloskortit, joiden avulla työn sisältö ja tavoitteet on märitelty ja, joita käyttäen työn onnistumista voidaan mitata. Työntekijöiden työterveyshoito on lääkäriasema Mehiläisessä. Henkilöstöjohtamisen onnistumista arvioidaan työhyvinvointikyselyillä. 5. VIESTINTÄ Tulevalla toimintasuunnitelmakaudella seuran viestintäsuunnitelma uudistetaan. Pääviestintäkanavina säilyvät seuran kotisivut (VJS.fi) ja kuukausitiedotteet (sähköposti). Tärkeitä kanavia ovat myös sosiaalisen median Facebook ja Twitter. Uutena viestintämuotona otetaan aktiiviseen käyttöön VJStv, jonka kautta viestintä tapahtuu YouTube palvelua hyödyntäen. VJS-sanomat säilyvät seuran tärkeänä markkinointivälineenä alueen talouksiin noin lehden painoksella.

15 15 (18) 4d) RESURSSIT: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA RESURSSIT TOP5 1. TALOUS 2. VAPAAEHTOISET 3. VAHVA JOUKKUETOIMINTA 4. OLOSUHTEET 5. PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT 1. TALOUS ks. edellinen luku 2. VAPAAEHTOISET Vapaaehtoisten merkitys korostuu entisestään seuran toiminnan ammattimaistuessa. On tärkeää, että kehitys ei poista vapaaehtoisten henkisesti ja taloudellisesti korvaamatonta panosta VJS:lle. VJS pyrkii kaudella toteuttamaan kaudella kehitettyä vapaaehtoisten johtamisprojektin johtopäätöksiä: Vapaaehtoisten merkitystä esille eri kanavien kautta Seuran työkalujen hyödyllisyyden ja saavutettavuuden kehittäminen Toimenkuvien ja seuratoiminnan tavoitteiden selkeyttäminen Viestinnän kehittäminen palvelemaan paremmin vapaaehtoistoimijoita Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen-päätoiminen) lisääminen 3. VAHVA JOUKKUETOIMINTA ks. luku 4a

16 16 (18) 4. OLOSUHTEET VJS-kenttää kehitetään edelleen palvelemaan sekä joukkueharjoittelua ja -pelaamista sekä omatoimista harjoittelua. VJS-kentälle on palkattu kentänhoitaja. Tämä mahdollistaa kentän monipuolisemman käytön, varmistaa sen huoltotarpeet ja lisää kentän turvallisuuteen liittyvää valvontaa. Olosuhteita edelleen kehitettäessä VJS tarvitsee arviomme mukaan lisäolosuhteena yhden ison kentän laadukkaiden harjoitusten ja pelien järjestämiseksi. Lisäksi harjoitusten monipuolistaminen ja kehittymisen seuranta vaativat uudenlaisia olosuhteita. Tästä syystä VJS tavoittelee valmennuskeskuksen perustamista. Samalla VJS pyrkii varmistamaan laadukkaat turnausolosuhteet. 5. PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT Kaudella VJS:lla on 11 päätoimista työntekijää. Heistä 7 on valmentajia, 2 hallinnollisissa tehtävissä, 1 kehitystehtävissä ja 1 kentänhoitaja. Kauden tavoitteena on luoda osaamisen kehittämiselle toimiva prosessi. VJS tavoittelee kaudelle fysioterapeutti/ fyysisen valmentajan palkkaamista päätoimiseksi työntekijäksi. Resurssit ja Johtaminen, tuloskortit: liitteet 7-8

17 17 (18) 4d) SEURAHENKI: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA SEURAHENKI TOP5 1. YHTEENKUULUVUUS 2. SEURAKULTTUURI KANNATUSJÄSENTÄ SEURAVAPAAEHTOISTA 5. DROP OUT -TYÖ 1. YHTEENKUULUVUUS VJS pyrkii luomaan yhteenkuuluvuutta tulevalla kaudella: Parantamalla ympärivuotisia harjoitusolosuhteita jokaiselle joukkueelle Järjestämällä VJS-päivän Uudistamalla seuravarustemallin Järjestämällä enemmän kohtaamisia vapaaehtoistoimijoiden kesken ja heidän kanssaan (päätoimiset) Viestinnällisillä keinoilla (tarinoilla, joihin samaistua) 2. SEURAKULTTUURI Seurakulttuuria VJS pyrkii vahvistamaan VJS-toimintalinjan jalkauttamisella (joukkuetutorit) sekä sen kehittämisellä tulevan kauden aikana. Lisäksi toimintalinjan toteuttamiseksi tarvittavia työkaluja rakennetaan toimintakaudella. Seuran näkyvyyttä pyritään lisäämään katukuvassa sekä paikallislehdistössä KANANTUSJÄSENTÄ VJS:n tavoitteena on kerätä vuoden 2016 loppuun mennessä 1000 kannatusjäsentä.

18 18 (18) Kaudella seuran eri tapahtumissa tehdään kannatusjäsenhankintaa. Samalla kannatusjäsenyys konseptoidaan houkuttelevaksi tavaksi tukea lasten ja nuorten liikuntaa. Kannatusjäsenet pyritään saamaan sitoutumaan useiksi vuosiksi SEURAVAPAAEHTOISTA VJS:n tavoitteena on rekrytoida 100 aktiivista seuratason vapaaehtoista. Seuratason vapaaehtoinen osallistuu toimintaan myös oman lapsensa joukkueen ulkopuolella. Kaudella seuravapaaehtoisryhmän kokoaminen aloitetaan. Seuravapaaehtoisuudesta rakennetaan mielekkääksi tavaksi olla mukana lasten ja nuorten liikunnan mahdollistajana. Erilaisiin vapaaehtoistehtäviin osallistumista helpottamaan kootaan ns. VAPAAEHTOISTOIMIJAN MENU, josta voi valita erilaisia tehtäviä. 5. DROP OUT -TYÖ Drop Out -työ jatkuu kaudella kerättyjen pelaajakyselyiden tulosten sekä kaudella analysoitujen tulosten ja toimenpideehdotusten pohjalta. Drop Out -lukuja seurataan säännöllisesti ja niihin reagoidaan Hallitus LIITTEET Liite 1: Tuloskortti: Jukka Koivurinta Liite 2: Tuloskortti: Sebastian Söderholm Liite 3: Tuloskortti: Tommy Nordenswan Liite 4: Tuloskortti: Tomi Romppanen Liite 5: Tuloskortti: Velimatti Helasterä Liite 6: Tuloskortti: Juha Pekkanen Liite 7: Tuloskortti: Veli-Matti Yli-Rinne Liite 8: Tuloskortti: Kaisu Rantanen Liite 9: Tuloskortti: Taru Nyman Liite 10: Talousarvio

19 Tuloskortit urheilutoimenjohtaja Tehtävät Mi*arit/ tavoite Resur ssit VALMENNUKSEN JOHTAMINEN 1. Valmennuksen koordinoin> 2. Yksilön kehitysohjelma 3. Pelaajakoulutusryhmät 4. Valmennuslinjan jalkautus ja kehitys 5. Toimintalinjan jalkautus ja kehitys 6. C- A - akatemiasuunnineluprojek> Jokaisella joukkueella on pelaajille sopiva/ osaava valmentaja Laadukkaan lisäharjoinelun tarjoaminen. Ulkopuolinen arvioin>. Vanhempien tyytyväisyys yksilön kehitysohjelmaan (8) Valmennuslinja ja toimintalinja näkyy joukkueiden toiminnassa (rapor>t) Suunnitelma C- A akatemiaan toteunamiskelpoinen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Kokonaisuuksien johtaminen 2. Oman työn johtaminen (ennakoin>) 3. Tietotekniikan käynö VALMENNUS 1. Kykykoulu (pojat D) 2. Yksilön kehitys - ohjelma 3. Kehityksenseurantatapahtumat TALOUS 1. Valmennusmaksujen sopiminen 2. Urheilutoiminnan budje>sta vastuu 3. Tiedot laskutukseen VIESTINTÄ 1. Ne\sivujen päivitys 2. Sähköpos>vies>ntä joukkueille valmennusasioissa ASIANTUNTIJA- TEHTÄVÄT TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. Vuorojaot 2. Urheilutoiminnan kehinäminen 1. Tutoroin> joukkueissa 2. ValmentajakouluNaminen seuran koulutus>laisuuksissa 2012 VJS Kokonaisuuksien hallintaan liinyviä työkaluja Kokonaisuuksien laatuun liinyviä raportoin>työkaluja/ minareita (esim. raportoin>pohja tutoreille) Työhyvinvoin> Kaikki harjoitukset dokumentoitu Harjoituksissa huomioitu (taito, pelikäsitys, fyysinen, tak>nen ja psyykkinen) valmennuksen osa- alueet TavoiNeiden saavunaminen analysoitu Budje\ vs. toteuma tasapainossa Oma osa ne\sivuista päivitenynä Joukkueiden tyytyväisyys urheilutoiminnan vies>nnässä (8) Joukkueiden tyytyväisyys tutortoiminnasta (8)

20 Tuloskortti Valmentaja - Sebastian Söderholm Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (P01/1 ja P02/1) 2. Kyky- ja taitokouluvalmennus (PD, PE, PF) 3. Yksilön kehitys ohjelma 4. Harjoitus- / peliprosessisin suorioaminen 5. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteuoaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Valmennusosaamisen jatkuva kehioäminen 2. Seuravierailu ulkomailla Mi*arit OppimistavoiOeiden saavuoaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesTt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioint valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Yksilön kehitys ohjelma ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusproseny Ulkomaan seuravierailu TALOUS 1. Talvisarjat 2. Vuorojaot VIESTINTÄ 1. Päivystys (sähköpost, puhelin) 2. SähköposTviesTntä vuoroista 3. VJS.fi (vuorot, valmentajakoulutus) Talous KenOäolosuhteiden tehokas käyoäminen Oma neysivuosa päiviteoynä Tyytyväisyys viestnnästä (vuorot) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. Valmennuskoulutuksen rakenteen ja sisällön suunnioelu 2. Valmennuslinja- ja toimintalinjan kehitystyö 1. ValmennuskouluOaminen Valmentajakoulutustyytyväisyys 2012 VJS

21 Tuloskortit valmentaja Tommy Nordenswan Tehtävät VALMENNUS 1. Maalivah1valmennus(E- B- juniorit) 2. Lisäryhmävalmennus(Taito- ja Kykykoulut) 3. Yksilönkehitysohjelma(Maalivahdit) 4. Maalivah1tapahtumat (F- juniorit) 5. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteuoaminen 6. Harjoitus- /peliprosessin suorioaminen jokaisesta harjoituksesta/ pelistä (suunnitelma/ tavoiteaseoelu, itse harjoitus/ peli, analyysi ja johtopäätökset) Mi*arit/ tavoite OppimistavoiOeiden saavuoaminen (oma arvio ja tutorin arvio) Tes1t (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioin1 valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Vanhempien palaute valmennuksen tyytyväisyyskysely (8) Valmennuksen laatu (ulkopuolinen arvioin1) KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Video- ohjelmien käyoö - palauoeet 2. OOeluseuranta - palaute 3. Maalivah1en valmennuslinja 4. Seuravierailu ulkomailla/koulutus ulkomailla OOelupalauOeet viikoioain/kuukausioain Suunnitelmallisuuden lisääminen materiaalin luominen TALOUS 1. BudjeZen laadinta ja seuranta (kuukausitasolla) BudjeZ vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. NeZsivujen ylläpito 2. Sähköpos1tse ja puhelimitse maalivah1en ja vastuuvalmentajien kanssa Oma osa nezsivuista päiviteoynä Joukkueiden tyytyväisyys mv- vies1nnässä (8) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Vuorot 2. Valmennus- ja toimintalinjan kehitystyö ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. D13/2 ja C14/2 2. Maalivah1 osana joukkueoa koulutus 2012 VJS 100 uuoa pelaajaa Toimiva valmennusorganisaa1o Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) Joukkuetyytyväisyys tutortoiminta (8)

22 Tuloskortit valmentaja Tomi Romppanen Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (03/1, 04/1) 2. Taitokoulu (E- ikäluokka) 3. Lukiovalmennus 4. Yksilön kehitysohjelma 5. Harjoitus- / peliprosessisin suorimaminen 6. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteumaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Koulutus(valmennus) 2. Suunnitelmallisuus Mi*arit OppimistavoiMeiden saavumaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesRt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinr valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenv (80%) C- kurssi, B- kurssi VIESTINTÄ 1. Joukkueiden valmennukseen liimyvistä asioista Red. ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Turnauksissa joukkueimen rekyrytoinr 2. Turnauksissa vastuuhenkilö (päivystäjä) ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. TutoroinR E ikäluokan 2 joukkueet 2. TutoroinR C14/2, C15/2, D VJS 100 uuma pelaajaa Toimiva valmennusorganisaaro Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) 1x viikko 1xviikko 1xvuosi

23 Tuloskortit valmentaja Velimatti Helasterä Tehtävät VALMENNUS 1. TC (99-00) ja TE (03-04) 2. Taito ja kykykoulu Tytöt 3. Yksilönkehitysohjelma 4. Ylä- aste aamuvalmennus KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Ajankäytön hallinta 2. Officen käytön oppiminen (excel, word, powerpoint) 3. KehiJyminen valmentajana: pelikäsityksen kehijäminen harjoituksissa Mi*arit OppimistavoiJeiden saavujaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesMt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinm valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Yksilön kehitys ohjelma ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosent TyöhyvinvoinM TALOUS 1. Turnauksiin riijävä määrä joukkueita Joukkuemäärät VIESTINTÄ 1. Taito- ja Kykykouluista MedoJaminen pelaajille/ vanhemmille 2. Joukkueiden valmennukseen liijyvistä asioista Med. ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Valmennuslinja- ja toimintalinjan kehitystyö 2. Vuorojaot 3. PajulahM turnauksiin tyjöjoukkueiden hoitaminen 4. Tapahtumien/turnausten järjestelyissä aujaminen ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. TB1,TB2,TD2,TE2,TF8 ja TF9 2. Valmentajakoulutukseen osallistuminen Tyytyväisyyskysely viesmnnästä (8) 100 uuja pelaajaa Toimiva valmennusorganisaamo Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) Joukkueiden tyytyväisyys tutoroinmin 2012 VJS

24 Tuloskortit valmentaja + turnaus/tapahtumapäällikkö Juha Pekkanen Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (05/1 ja 06/1) 2. Taitokoulu (F- ikäluokka) 3. Bonusryhmä 4. Aamuvalmennus (omatoimisen harjoikelun seuranta) 5. Harjoitus- / peliprosessisin suorikaminen 6. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteukaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. KouluKautuminen valmennus (taito/taitavuus) 2. ProjekQen johtaminen (työnjako/aikataulutus) 3. TurnauskonsepQ 4. Pelinohjaajatoiminnan kehikäminen Mi*arit/ tavoite OppimistavoiKeiden saavukaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesQt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinq valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Bonusryhmä ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenv (80%) Kolme koulutusta vuoden aikana Turnaustapahtumat korkeatasoisia turnaukset.fi - käytössä TALOUS 1. BudjeVen laadinta ja seuranta (kuukausitasolla) BudjeV vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. NeVsivujen ylläpito 2. Turnauksien ja tapahtumien markkinoinqviesqntä ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. Vuorojaot 2. Turnaustapahtumat 3. Muut tapahtumat 4. RekrytoinQ TURNAUKSET JA TAPAHTUMAT 1. Pääturnaukset (PajulahQ Cup x 2, Pääsiäisturnaus,Futsal- turnaus, SuperCup x2) 2. Turnaukset (P01-02/T01-02 turnaus, P04-03/T03-04 turnaus, P05-06/ T05-06 turnaus, P07-08/T07-08 turnaus x3, P06-07 turnaus, Syysturnaus) 3. FuQskoulu 4. PäiväkoQfuQs 2012 VJS 5. Piensarjat Joukkueiden tyytyväisyys turnausviesqnnässä (8) Talous Joukkuemäärät/ osallistujamäärä suhteessa budjevin Tapahtumamäärä (päivisfuqs)

25 Tuloskortit Toiminnanjohtaja Tehtävät SEURAKEHITYS 1. Vahva joukkue projek:sta vastaaminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) 2. Vapaaehtoisten toimintaedellytysten kehigäminen 3. Kannatusjäsenyyden kehigäminen 4. Varustesopimuksen neuvogeleminen ja prosessin kehigäminen Mi*arit/ tavoite Ak:ivisten vapaaehtoisten määrä (25) Kannatusjäsenet (100) MYYNTI JA MARKKINOINTI 1. Yritysyhteistyömallien kehigäminen ja toteugaminen 2. SeuratuoGeiden myynnin kehigäminen ja siitä vastaaminen 3. Seurakuvan edistäminen sisäises: ja ulkoises: OLOSUHTEET 1. Olosuhteiden kehigäminen projek:n johtaminen 2. VJS- kentän kehigämisprosessin johtaminen TALOUS 1. VJS ry:n talouden johtaminen 2. VJS- kengä OY:n talouden johtaminen 3. Resurssit ja visioin: osion budje:sta vastaaminen VIESTINTÄ 1. VJS.fi nessivujen päätoimigaja, 2. Toimijoita palvelevan sisällön kehigäminen VJS.fi- sivuille 3. VJS- sanomat lehden päätoimigaja 4. Kuukausi:edoGeen vastuuhenkilö (jäsenistö, jory) 5. Vies:ntäsuunnitelman laa:minen ja toteutuksesta vastaava KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Työnohjaajakoulutukseen osallistuminen 2. Vies:ntätaitojen kehigäminen ja vies:ntäkoulugtautuminen 3. Työn priorisoimisen kehigäminen ja proak:ivisuuden lisääminen vies:nnässä ja tukitoiminnoissa JOHTAMINEN 1. Päätoimisten työntekijöiden työn johtaminen, hyvinvoinnin tukeminen sekä osaamisen kehigäminen 2. Seuran strategian ja toimintasuunnitelman toteugamisesta vastaaminen 3. Strategises: kriissten menestystekijöiden migareiden rakentaminen ja niiden seuraaminen sekä 2012 toiminnan VJS kehigäminen BudjeS vs. toteuma Lisäjalkapallotekonurmi BudjeS vs. toteuma Tyytyväisyyskysely VJS.fi - ja kuukausi:edotevies:ntä (8) Työhyvinvoin: (8)

26 Tuloskortit Seurakoordinaattori Tehtävät Mi*arit HALLINTO 1. Laskutus 2. Palkanlaskenta 3. Reskontra 4. Jäsenrekisteri KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Jäsenrekisterin kehicämisprojekg micareita varten 2. Taloushallinnon osaamisen kehicäminen JÄSENPALVELU 1. Vahva joukkue projekgsta osallistuminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) 2. Joukkueenjohtajien, taloudenhoitajien ja huoltajien työn tukeminen (järjestelemät ja taloushallinto) ja koulucaminen 3. Asiakaspalvelu (taloushallinto) seuraan liicyville 4. Kannatusjäsenyyden kehicäminen 5. Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen - päätoiminen) lisääminen KehiCämisprojekG tehty 2x koulutusta taloushallintoon Joukkueenjohtajien tyytyväisyys seurakoordinaacorin tukeen (8) Kannatusjäsenten määrä (100) Kohtaamisten määrä TALOUS 1. SeuratuoCeiden myyng BudjeY vs. toteuma VIESTINTÄ 1. VJS.fi (Jojo- sivut, uugset, yhteysgedot) 2. SähköposGGedoCaminen jojot ja taloudenhoitajat 3. VJS- puhelimeen vastaaminen ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. VJS- toimintalinja 2. Vuorot 3. Taloushallinto NeYsivut päivitecy Joukkueenjohtajien tyytyväisyys GedoCamiseen 2012 VJS

Seuran päämäärä ja tavoite

Seuran päämäärä ja tavoite Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle. Seuran tavoitteena

Lisätiedot

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 -

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 - TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015-20.12014 TPV:n arvot 4. Mihin toimintamme perustuu? Tavoitteellisuus Positiivisuus Vastuullisuus!loisuus! Visio 2017 Tähtien tekijä TPV toimii monipuolisesti osana tamperelaista

Lisätiedot

TPV Strategia - Päivitys

TPV Strategia - Päivitys TPV 2017 Strategia - Päivitys 2016-6.12.2015 TPV:n arvot 1. Tavoitteellisuus 2. Positiivisuus 3. Vastuullisuus 4.!loisuus! Mihin toimintamme perustuu? Visio 2017 Tähtien tekijä - TPV toimii monipuolisesti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vantaan Jalkapalloseuran (VJS) hallituksessa on viime vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota seuran talouden suunnitteluun ja

Lisätiedot

Vantaan Jalkapalloseura

Vantaan Jalkapalloseura Vantaan Jalkapalloseura 2008-syntyneiden joukkueiden perustaminen Vantaan Jalkapalloseura ry - Vantaalainen Jalkapalloseura - N. 1500 lisenssipelaajaa - Suomen yksi suurimmista jalkapalloseuroista - Oma

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015 PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 pyrkii olemaan toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat mahdolliset edellytykset

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn Me haluamme olla jatkuvassa liikkeessä. Luoda toimintaa, joka vastaa jäsentemme odotuksia. Vastaamalla tähän kyselyyn, annat meille kuvan siitä, missä me nyt

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013

GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013 GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013 SPL JET III Arto Tuohisto-Kokko päivitys 14.03.2011 GrIFK jalkapallo TAHTOTILA MISSIO: GrIFK:n

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia Suomalaisen jalkapallon ja Palloliiton toimintastrategia Helsingin piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Strategiset valinnat 1. Pelaajakehitys 2.

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014 PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle.

Lisätiedot

FC Honka. 2007 Ikäluokkamalli

FC Honka. 2007 Ikäluokkamalli FC Honka 2007 Ikäluokkamalli Innopoli 29.10.2014 Organisaatiokaavio (2014-2015) Urheilullinen ja valmennuksellinen vastuu. Mukana säännöllisesti kaikkien ryhmien tapahtumissa. 07 ikäluokan johtoryhmä Ikäluokkavastaava

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Foot PASS Finland Auditoini 1

Foot PASS Finland Auditoini 1 Turun Nappulaliiga Turun Nappulaliiga, TuNL 20400 Turku 20500 Turku 19/03/2012 03/05/2010 yhteispisteet 5500 3525 64 5500 3272 59 organisaatio 300 290 97 300 270 90 strategia 500 436 87 500 424 85 pelaajakartoitus

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2014. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piirin organisaatiokaavio 2014... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat... 4 Pelaajakehitys... 5 Pelaajakehityksen

Lisätiedot

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Laajasalon palloseura 2005-2015 Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Mia Stierncreutz - Koulutus; Kasvatustieteen kandidaatti, varhaiskasvatuksen koulutuslinja

Lisätiedot

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAN LAADUKAS ARKI PELAAJAKEHITYS ja VALMENTAJAKOULUTUS ORGANISAATION,

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö:

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö: 222015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI 3112015 SPL SEMINAARI /KYÖSTI LAMPINEN, EUO VK JA SHA JOHTAJA Esityksen sisältö: 1 Sami Hyypiä Akatemian rooli 2 SHA pelaajakehityskonsepti valmentaja/valmennuspäälliköiden

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma

PK-35 ry Toimintasuunnitelma PK-35 ry Toimintasuunnitelma 12.11.2016 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 pyrkii olemaan toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat mahdolliset edellytykset

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013 Seuraohjelma oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013 Liittohallituspäätös 16.12.2013 Tavoite: laajentaa oto seuravalmennuksen piiriin kuuluvien seurojen määrää max. 10 seuralla

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä.

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016 31.12.2016 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Puheenjohtajan tervehdys 1 Vantaan Jalkapalloseuran hallituksessa on viime vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota seuran talouden suunnitteluun ja seurantaan. Talous on ollut

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen

TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen Ville Salonen Jouni Kaikuranta Isännän Ääni seuraseminaari, SPL Satakunta, Tampere ja Turku 29-30.1.2016 Pori Tampereen Pallo-Veikot Perustettu 1930 Jalkapallon

Lisätiedot

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015 Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Taustaa ja tavoitteet Talenttivalmennus vuosina 2014-15 Talenttivalmentajat laatujärjestelmän mukaisesti valituissa seuroissa

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV Ylöjärven Ilves Seurakysely Flamo JV Organisaatio Seuramme organisaatio on kuvattu selkeästi Jäsenistö tuntee seuran organisaation Hallituksen jäsenillä on selkeät Junioritoiminnan ja vastuualueet (esim.

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

FootPass tuloksia ja vertailua 4/2011

FootPass tuloksia ja vertailua 4/2011 FootPass tuloksia ja vertailua 4/2011 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Lähtöarvio ja ydinkohdat koulutusprosessille FootPass Yhteenveto ( xx seuraa) Ylin Alin Mediaani FootPass Finland 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Yhteispisteet

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Tähtiainesta! Tähtiainesta! Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa

Tähtiainesta! Tähtiainesta! Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa Tähtiainesta! Wikipedia: Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa 1500 Jyväskylä (1500 Jyvaskyla) is a small Main belt asteroid. It was discovered by Y. Väisälä on October 16, 1938, and is named after

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen Suomen Palloliitto Pelaajakehitys 23.9.2011 2011 Miehet / pojat Mika Laurikainen Rakenne. Resurssit. Pelaajakehityksen rakenne Pelaajan urapolku SPL Valmennuslinja 1. Vaihe 2. Vaihe 3. Vaihe a. U15 U17

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016 Strategia 2016 Missio Laatuaikaa Eväitä elämään, urheilullisuuteen ja yhteisössä menestymiseen. Visio 2020 Kiinnostava, kehittyvä ja toimintaympäristössään arvostettu junioriorganisaatio Strategian kulmakivet

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma... 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet... 3 Sisäinen viestintä... 3 Tavoitteet:... 3 Kanavat... 4 Joukkueiden sisäisen viestinnän kanavat... 4 Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

Musan Salama strategia 2013-2015

Musan Salama strategia 2013-2015 Musan Salama strategia 2013-2015 Nykytila 2013 kevät 630 lisenssipelaajaa n. 180 tyttöä, 450 poikaa Porin suurin jalkapalloseura 19 joukkuetta, joista 13 juniorijoukkuetta Lisäksi Nappulaliiga ja Prinsessafutis

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Seuratoiminta tulevaisuudessa Lasten urheilun seuratoiminta- ja valmentajaseminaari

Seuratoiminta tulevaisuudessa Lasten urheilun seuratoiminta- ja valmentajaseminaari Seuratoiminta tulevaisuudessa Lasten urheilun seuratoiminta- ja valmentajaseminaari Lappeenranta 26.4.2014 Janne Mellin Janne Mellin 43-vuotias (s. 1971) Rehtori, Tuusula KJT Hockey ry:n hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Valmentajapäivät

Valmentajapäivät Valmentajapäivät 19.-20.11.2016 PELAAJAKEHITYSORGANISAATION, TOIMINTATAPOJEN JA RESURSSIEN RAKENNEMUUTOS Rytminvaihdos, joka takaa korkeatasoisen, yhdenmukaisen toiminnan ja sisällöt sekä kokoaa

Lisätiedot

JALKAPALLOSEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ TYÖKALU SEURAN KEHITTÄMISEEN

JALKAPALLOSEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ TYÖKALU SEURAN KEHITTÄMISEEN JALKAPALLOSEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ TYÖKALU SEURAN KEHITTÄMISEEN Laatujärjestelmällä apua seuran johtamisen, urheilutoiminnan ja viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. 2 SUOMEN PALLOLIITTO JALKAPALLOSEUROJEN

Lisätiedot

Vuoden 2014 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2014 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014 31.12.2014 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 02880 VEIKKOLA Yhd.rek.tunnus 200075 1( 7) 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ FC WILD ry on Kirkkonummen kunnan alueella toimiva jalkapallon erikoisseura. Seuran

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

FortumTutor -ohjelma Petri Kurki, Fortum tutor, FC Reipas

FortumTutor -ohjelma Petri Kurki, Fortum tutor, FC Reipas FortumTutor -ohjelma Petri Kurki, Fortum tutor, FC Reipas 7.3.2015 Lahti FortumTutor -ohjelma Junioritoiminnan tulee olla laadultaan sellaista, että lapsilla roihuaa pelaamisen kipinä - Fortum Tutor -ohjelman

Lisätiedot

Kaudenaloitusinfo 2014-2015

Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Valmennuspäällikkö Toni Taipale Valmennuksen johtaminen Salivuorojen jakaminen Leirit ja tapahtumat EBT:n henkilöstö Seurasihteeri Liisa Korkiakoski Tiedotus Laskutus MyClub

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus 2010 osaamistavoitteet TASO 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

OVOn arvot. Slogan: Sykettä ja sykähdyksiä! OVO on hyvä olo!

OVOn arvot. Slogan: Sykettä ja sykähdyksiä! OVO on hyvä olo! OVOn visio 2025 OVOn arvot Iloa ja elämyksiä hyvässä seurassa Liikunnallisuus elämäntapana Unelmista totta yksilö huomioiden Luovuus, rohkeus ja edelläkävijyys Positiivisuus ja yhteisöllisyys Vastuullisuus

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Organisaatio 2014 16.1.2014 2. Toimisto Arkisto. Supporterit Nimityskomitea. GBK johtokunta. Edustusjalkapallo jaosto. PR-jaosto.

Organisaatio 2014 16.1.2014 2. Toimisto Arkisto. Supporterit Nimityskomitea. GBK johtokunta. Edustusjalkapallo jaosto. PR-jaosto. 16.1.2014 1 Organisaatio 2014 GBK johtokunta Toimisto Arkisto Supporterit Nimityskomitea Edustusjalkapallo jaosto Juniorijaosto Talousjaosto Kokkola Cup jaosto PR-jaosto Miehet GBK I, II, Tigers, III,

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa

Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa KISURILINJAUS Vihreä Valkoinen tie ViVa Kisuri-linjaus; Vihreä Valkoinen tie (ViVa) on Turun Kisa-Veikkojen jalkapallotoiminnan ohjeistus

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana.

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) KOIPS B-juniorit (POJAT) VANHEMPAINKOKOUS Aika: Ma 01.12.2014 klo 18.00 Paikka: Läsnä: Koivukylän palvelukeskus Teppo Pietarinen Alex Marinkov Ilkka Kaakinen Markku Sieppala

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

Mika Riutto Valmennuspäällikkö SPL Helsingin piiri

Mika Riutto Valmennuspäällikkö SPL Helsingin piiri VALMENTAJATUTKIMUS KARTOITTAMAAN Suomalaisen SEUROJEN jalkapallon VALMENTAJIEN KOULUTUSTASOJA, toimintastrategia TARVETTA JA HALUKKUUTTA 2010-2013 KOULUTUKSEEN HELSINGIN PIIRISSÄ Mika Riutto Valmennuspäällikkö

Lisätiedot

GrIFK valmentaja-info Syksy 2012 Torstaina 25.10.2012

GrIFK valmentaja-info Syksy 2012 Torstaina 25.10.2012 GrIFK valmentaja-info Syksy 2012 Torstaina 25.10.2012 GrIFK Valmentaja-ilta Torstaina 25.10.2012 klo 18.00 keskuskenttä 1.Vuoden 2013 kausisuunnitelmat GrIFK valmennuslinjan mukaan: - missä sarjoissa pelataan

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet

FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet... 1 Arviontiperusteet tasojoukkueiden muodostamiseksi... 3 MOTIVAATIO... 3 PERUSTAITO... 3 TAITAVUUS... 3 PELIKÄSITYS... 3 FYSIIKKA...

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot