KUNTOARVIO Koulurakennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOARVIO Koulurakennus"

Transkriptio

1 HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Paijulan koulu Mietoistentie 360, NOUSIAINEN Projektin johto Matti Pirhonen, RI Pätevöitynyt kiinteistöjen kuntoarvioitsija, PKA Pätevöitynyt kuntotodistusten laatija PKL Rauhankatu 3 A 1n Pankkiyhteys: OP Hämeenlinna info.rakennustarkastus.fi

2 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 2/68 PÄÄJAOTTELUN SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 2. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 3. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 4. YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESSA 5. SUOSITELTAVAT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT JATKOTOIMENPITEET 6. VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTAJÄTTÄMISEN RISKIT 7. ASBESTIN ESIINTYMINEN JA MIKROBIVAURIOT 8. TARKASTUSMENETTELYSTÄ JA VAKUUTUKSESTA 9. KUNTOARVION TULOKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 10. ENERGIATALOUDEN ARVIOINTI 11. KIINTEISTÖHOIDON KEHITYSTARPEIDEN ARVIOINTI 12. LIITETIEDOT - Kuntoluokkataulukko Yleisohje kiinteistön käytöstä Korjaussuunnitelma (tekninen PTS-ehdotus 10v.) 12.3

3 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 3/68 1 ESIPUHE Kuntoarvion kohde on koulu, joka toimii alakouluna. Rakennus on rakennettu Tekniseen käyttöikäänsä suhteutettuna havaittiin rakenteellisia puutteita, vaurioita ja riskejä sekä muutamia huolto- ja korjaustoimenpiteitä on todettavissa. Osa niistä on pikaisiakin. Rakennuksen käyttötarkoituksen vuoksi monet yhteistilat joutuvat normaalia kovempien käyttörasitusten alaisiksi. Tämä on huomioitu kuntoarviota tehtäessä. Rakennus on rakennettu rakennusajankohdan ja myöhempien tehtyjen laajennusten ja peruskorjausten mukaisin materiaalein ja välinein. Rakennustekniikaltaan, -muotoilultaan ja - menetelmiltään rakennus on tyypillinen rakennusaikakausien edustaja. Kokonaisuudessaan rakennus on teknisen käyttöikänsä viimeisellä kolmanneksella. Suuret peruskorjaustarpeet ja korjaukset tulevat alkavana PTS-kauden ensimmäisellä puoliskolla. Korjausrahaston suuruutta ei ole tiedossa. Teknisen PTS:n toteutumiseen vaikuttavat kiinteistön omistajien korjausrahasto, päätökset kiireellisyysjärjestyksestä tai muut vaikutteet, jotka ovat omistajan tiedossa. Lisäksi muutamia pikaisiakin korjauksia on ehdotettu pidemmälle aikavälille rahoitussyistä johtuen. Rakennuksessa havaittiin kosteusvaurioita tai muita vaurioita, joilla on selvää vaikutusta rakennuksen käyttökelpoisuuteen. Kaikkia rakenteiden sisällä mahdollisesti piileviä vaurioita ei tarkastusmenettelyllä voida poissulkea. Tämän vuoksi on muutamin paikoin suositeltu rakenteiden kunnon selvittämistä esimerkiksi avaamalla rakenteita. Rakennuksessa oli havaittavissa normaalia käytön aiheuttamaa pintamateriaalien kulumista, jolla ei ole merkitystä rakenteellisiin vaurioihin, puutteisiin riskeihin eikä turvallisuuteen sekä terveyshaittoihin keskittyneeseen kuntoarvioon. Pintamateriaalin kuluminen on lähinnä esteettinen häiriö, eikä kuntoarvioinnissa oteta niihin kantaa, ellei sillä ole em. kokonaisuuksiin liittyvää vaikutusta. Huoneista (luokka- ja muut tilat) tarkastettiin kaikki. Huomautuksista oleellisimmat ovat kirjattu raporttiin. Huoltokirjaa ei ollut käytettävissä.

4 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 4/68 2 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde: Paijulan koulu Kohteen pinta-ala: k-m 2 (ei tarkemitattu) h-m 2 (ei tarkemitattu) Kohteen tilavuus: Ei tiedossa Kerrosluku: Rakennusvuosi: , laajennus 1970 Käyttötarkoitus: Koulurakennus Tarkastuksen tilaaja Nousiaisen kunta Kohteen omistajat tai omistussuhteet Nousiaisen kunta Katselmuspäivä(t) Katselmoijat(t) Rakennetekninen tarkastus: Matti Pirhonen LVI-järjestelmien tarkastus: Kari Lehto Sähköjärjestelmien tarkastus: Tapani Törmänen Muut tarkastuksen eri vaiheissa läsnä olleet Tarkastushetken sää Käytettävissä olleet asiakirjat Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet Suoritetut mittaukset Rajaukset kohteessa - Kohteen huoltomies Aurinkoinen. Ulkoilman suhteellinen kosteus oli 58 % RH lämpötilassa +19 C (mitattu varjossa). Sisäilman suhteellinen kosteus oli 34 % RH lämpötilassa + 22 C. Mahdolliset tilakohtaiset arvot on esitetty havaintojen yhteydessä. Pääpiirustukset. Tarkastuksessa on käytetty apuna Trotec ja/tai Gann RTU 600 kosteudentunnistinta, anturia P50, suhteellisen kosteuden mitta-anturia RH T 37 (pora-reikäanturi), sekä puun kosteuden juntta-anturia M18. Lisäksi käytettiin digitaalikameraa kohteen kuvaukseen. Pintalämpömittauksia, sähkömittauksia, ilmavirtamittauksia. Tarjouksen mukaan. Muuta

5 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 5/68 3 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, isännöitsijältä, hallitukselta, omistajalta sekä käyttäjiltä saatuihin tietoihin) Rakennustapa Perustamistapa Perusmuurit Alapohjan rakenteet Salaojat ja tarkastuskaivot Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Ikkunat Ulko-ovet Välipohja 1 Yläpohja Kattomuoto Vesikate Lämmitysjärjestelmä Lämmöntuotto Lämmönjako Ilmanvaihtojärjestelmä Kunnallistekniikka Paikalla rakennettu. Vanhaosa luonnonkivi, laajennus teräsbetoniantura Luonnon kiveä ja teräsbetonia. Maanvarainen teräsbetonilaatta uudella osalla, vanhalla osalla teräsbetonilaatta. On asennettu. Vanhassa osassa hirsi, uudessa osassa puurankarunko, eristeenä mineraalivilla. Puuverhous. Hirsi-, kivi- ja puurankaseiniä. 2- ja 3-lasiset, maalatut, uusitut ovat umpiolasielementti-ikkunoita. Puukehysovia. Laajennuksessa tb-laatta Puurakenteinen, eristeenä mineraalivilla ja puupurueriste. Harjakatto. Saumattu teräskate. Öljylämmitysjärjestelmä, vesikiertoinen keskuslämmitys. Öljy. Lämmönjako tapahtuu pääosin vesikiertopattereilla. Koneellinen poistoilmanvaihto. Sähkö, vesi, viemäri, sadevesi.

6 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 6/68 Saadut tiedot suoritetuista peruskorjauksista ja huoltohirstoriasta Haastattelut tai asukaskyselyt Sähköistys -80 luvulla. Ikkunat Pintaremontointi -87 Julkisivun maalaus -95 Öljylämmityskattila -90 luvun alussa Öljysäiliö vaihdettu -06 Katselmuksen aikana haastateltiin paikalla ollutta huoltomiestä. Esiin nousi käyttövesiputkiston jatkuvat tihkuvuodot, keskellä rakennusta olevien kv-putkistojen jäätyminen, kellarin tulvavedet lattiakaivosta sekä kellarin kosteusongelma. 4 YHTEENVETO OLEELLISIMMISTA HAVAINNOISTA KOHTEESSA 4.1 Riskit Alapohjan niukka tuuletus, orgaaninen jäte ja irronneet lisälämmöneristeet. Vesikate. Käyttövesiputkisto (tihkuvuodot yleisiä). Viemärilinjojen tukkeutuminen (vesi nousee kellarin lattiakaivoista). Puuttuvat varokekannet. 4.2 Terveyttä vaarantavat vauriot Havaittu mikrobikasvusto (vähäinen), joiden itiöt voivat ilmavirtausten mukana virrata huonetiloihin. 4.3 Turvallisuutta vaarantavat vauriot Kattoturvatuotteiden puutteet. 4.4 Välittömät toimenpiteet Lumiesteiden ja muiden kattoturvatuotteiden uusiminen Yhden - viiden vuoden kuluessa Käyttövesiputkiston ja viemärilinjojen kuntotutkimus. Ryömintätilan puutteiden korjaus ja ilmanvaihdon tehostus. Huoltomaalaus. Hirsirakenteiden kuntotutkimus. Vesikatteen peruskorjaus tai uusiminen. Ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätö. Patteriventtiilien uusiminen. Kiinteän palohälytysjärjestelmän asennus.

7 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 7/68 5 SUOSITELTAVAT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT JATKOTOIMENPITEET Käyttövesi- ja viemäriputkistojen kuntotutkimus. Hirsirakenteiden kuntotutkimus. Sisäilmatutkimus. Kellarin lattiapinnoitteiden alapohjan tarkastaminen. 6 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT Rakenteet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisiksi tarkoitukseen soveltuvista materiaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Mikäli vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. 7 ASBESTIN ESIINTYMINEN JA MIKROBIVAURIOT Asbesti, uudis- ja korjausrakentamisessa oli käytössä vuosina Asbestin ja asbestipitoisten tuotteiden maahantuonti ja valmistus kiellettiin v Asbestia sisältävien tuotteiden myyminen ja käyttöönottaminen kiellettiin v Krokidoliitin (sininen asbesti) käyttö kiellettiin v Yleisesti käytetyt Mineriitti seinäverhouslevyt ja vesikatteet sisälsivät asbestia vuoteen 1988 saakka. Ehjät, asbestia sisältävät pintamateriaalit eivät aiheuta terveydelle haittaa. Asbestia käsiteltäessä, kuten purkutöissä on käytettävä siihen erikoistunutta henkilöstöä. Kohteessa ei havaittu asbestirakenteita. Jotkin vanhat liima-aineet ja muut kiinnityslaastit saattavat sisältää asbestia. Kohteessa havaittiin viitteitä mikrobikasvustosta. Kosteuden tai kosteusvaurioiden mahdollistamat mikrobikasvustot rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla voivat aiheuttaa terveyshaittaa. 8 TARKASTUSMENETTELYSTÄ JA VAKUUTUKSESTA Kuntoarvioraportti perustuu kiinteistökatselmuksessa tehtyihin havaintoihin, sekä sen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta mahdollisesti otettuihin valokuviin. Kiinteistökatselmus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin Kh-kortin suoritusohjeen mukaisesti. Katselmuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalle näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden

8 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 8/68 kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Katselmuksen suorittajilla on oikeus ja velvollisuus oikaista mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kohtuullisessa ajassa (kolmen kuukauden kuluessa katselmuksen suorituspäivästä. Tilaajan on tiedostettava, että katselmus koskee vain ja ainoastaan tilannetta suoritusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta. Rakennusten tarkastukset jaotellaan laajuudeltaan kolmeen eri kokonaisuuteen; kuntoarvioon, asuntokaupan kuntotarkastukseen ja rakennuksen ja sen eri järjestelmien kuntotutkimukseen. Vakuutuksen tarkka korvauspiiri on määritelty kunkin vakuutuksenantajan vakuutusehdoissa. Vakuutus ei yleensä korvaa sellaista virhettä, joka on todettu kuntoarviossa tai joka on seurausta todetusta virheestä tai puutteesta. Vakuutus ehtoineen on tarkastettava kunkin osapuolen vakuutusyhtiöstä.

9 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 9/68 9 KUNTOARVION TULOKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET NIMIKE HAVAINNOT Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatko-toimenpiteitä, raportti ei ole työselitys. Johtopäätökset, toimenpideehdotukset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille on kirjoitettu lihavoituna. 9.1 D ALUE- ja POHJARAKENTEET ALUEEN MAA- JA KALLIO- KAIVANNOT - Alueella ei ole varsinaisia maa- eikä kalliokaivantoja, muille kuin käyttövesi- ja viemäriputkistoille. - Salaojat ovat asennettu rakennuksen vierustalle. Kuva 1. Ei välittömiä toimenpiteitä. VIHER- RAKENTEET Nurmikot, puut, pensaat, muut kasvit - Piha-alue on puistomaista aluetta. - Nurmikkoalue ympäröi tontin reunustoja, joille on asennettu leikki- ja liikuntavälineitä. - Istutuskasvistoa on niukasti. Alueella on lähinnä puustoa.

10 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 10/68 Kuva 2. PÄÄLLYS- RAKENTEET Ei välittömiä toimenpiteitä. - Piha-alue on päällystetty sorastamalla. - Hulevedet poistetaan vapaana virtauksena maankallistuksen muotoiluilla alueen sivustoille. - Maankallistukset ovat paikoin tasaiset. - Hulevesien keruukaivoja ei ole. - Voimakkaat kuurosateet ovat paikoin syövyttäneet sorastusta. Kuva 3.

11 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 11/68 Kuva 4. ALUE- VARUSTEET Maanpintojen muotoilu siten, että hulevedet ohjautuvat rakennuksen vierustalta, eivät kosteusrasita alapohja- ja perustusrakenteita. Sorastuksessa tulisi olla sidosainetta (esim. kivituhka), joka sitoo maa-aineksen, eikä siten aiheuta vyörymiä. - Alueella on leikki- ja liikuntavälineitä. - Välineissä ei havaittu turvallisuusriskejä. - Pihalla on jätekatos ja aitaus. - Piha on valaistu. Valaistuksen tehoa oli päiväsaikaan vaikea arvioida, mutta se vaikutti täyttävän vähimmäisvaatimukset. Kuva 5.

12 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 12/68 ULKOPUOLISET RAKENTEET Turvallisuussyistä piha-alueen valaistusta on aiheellista tehostaa, etenkin rakennuksen vierustoilla, jossa on ajoneuvoliikennettä. Jäteaitaus suositellaan katettavaksi. Katokset ja aitaukset suositellaan rakennettavaksi siten, että ne - Laajennuksen kellarikerrokseen on portaikko. - Portaikko on katettu ja lisävarustettu riittävällä putoamissuojalla. - Alatasanteella on sadevesiviemäröinti (kaivo). Kuva 6. Ei välittömiä toimenpiteitä. 9.2 F RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET, ALAPOHJA - Anturoista ei saatu näköhavaintoa. - Perusmuurit ovat vanhalla osalla luonnonkiveä, uudella osalla teräsbetonimuuria. - Luonnonkiveen on jätetty tuuletusaukkoja. - Alapohjaa voitiin tarkastella ryömintätilasta. - Ryömintätilassa oli orgaanista jätettä, joka kostuessaan muodostaa mikrobikasvustoa.

13 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 13/68 - Kellarikerroksessa oli havaittavissa maakosteuden aiheuttamaa pintarapautumista ja muita viitteitä kosteudesta. - Maakosteudesta ei yleensä ole haittaa, mikäli tilojen ilmanvaihto on riittävää, eikä rakenteita ole pinnoitettu tiiviillä materiaalilla, kuten muovimatolla. - Tiiviin pintamateriaalin alle voi muodostua mikrobikasvustoa. - Tiloissa oli tiiviitä pintamateriaaleja, kuten muovimattoja. - Maakosteus oli vaurioittanut myös maata vasten olevia puurakenteita. - Erillisessä vanhassa kylmäkellarissa oli myös kosteutta ja orgaanista jätettä. - Vanhan kellarin ilmanvaihto on puutteellinen, jolloin maakosteus ei haihdu ja lahovauriot laajenevat ja mikrobivauriot lisääntyvät. - Lisälämpöeristeet olivat osin irronneet alapohjarakenteen alapinnasta, joka viilentää lattioita. - Ryömintätilan tuuletusaukkoja oli tukittu, joten tuuletus ryömintätilassa on riittämätön. - Alapohjassa oli viemäriputkistoa osittain eristämättä. Viemärit saattavat jäätyä talvisin. - Huoltomiehen kertoman mukaan käyttövesiputkistot eteisaulassa olevien wc:n kohdalla jäätyvät talvisin. Jäätyminen viittaa puutteelliseen eristykseen. Kuva 7.

14 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 14/68 Kuva 8. Kuva 9. Kuva 10.

15 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 15/68 Kuva 11. Kuva 12. Kaikki orgaaninen, kuten puumateriaali tulee eristää lattiasta. Varastoitavaa materiaalia ei myöskään tule olla lattiaa vasten. Tiiviit pintamuovimatot tulee korvata esim. klinkkerilaatalla. Salaojat on huuhdeltava. Perusmuurin kosteuseristystä laajennuksen osalle suositellaan esim. patolevyllä. Ryömintätilasta on poistettava orgaaninen jäte. Viemäri- ja käyttövesiputkisto putkisto on eristettävä puuttuvilta osin. Ryömintätilan tuuletusta on tehostettava. Alapohjan lisäeristeet on asennettava uudelleen. Vanhaan kylmäkellariin on asennettava tuuletusventtiilit.

16 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 16/68 RAKENNUKSEN- RUNKO Koska huonetiloissa oli muutamin paikoin korjausilmaventtiilit kiinni tai lähes kiinni, on mahdollista, että korvausilmaa virtaa rakenteista ja muista tiloista. Ryömintätilassa havaittiin hieman mikrobivaurioitunutta materiaalia samoin kellaritiloissa. Lisälämmöneristeet olivat osittain irronneet. Kun em. puutteet on korjattu asianmukaiseksi, suositellaan tiloihin sisäilmatutkimusta. Sisäilmatutkimuksella varmennetaan, että tiloissa on terveellinen hengitysilma. - Hirsirunko on riittävän korkealla maanpinnasta. - Koska perusmuuri on luonnonkiveä, eivät alimmat hirsikerrat joudu yleensä kosteusrastituksen alaisiksi. - Alapohjasta tarkasteltuna ei alimmissa hirsikerroissa pistokokein koestettuna havaittu lahovaurioita (niiltä osin kuin oli mahdollista saada havainto). - Julkisivuun on verhouksen alaosaan asennettu nk. vesipenkki. Vesipenkki on paikoin maalipinnaltaan ja nurkkauksissa huonossa kunnossa. Lahonnut vesipenkkirakenne viittaa usein myös hirsikerran joutuneen kosteusrasituksen alaiseksi. - Puraisemella (piikillä) rakenneraoista koestettuna oli pehmentymää havaittavissa. Pehmentymä voi olla paikallista, mutta on riski, että näkymättömillä osin voi olla hirren lahovaurioita. - Mikäli ehdoton varmuus alimpien hirsikertojen kunnosta halutaan selvittää, tulee hirsirakenne kuntotutkia avaamalla julkisivurakenteita alaosasta ja nurkista. - Laajennuksen runkorakenteissa ei havaittu puutteita. - Molemmat osat alkuperäinen ja laajennus olivat ryhdissään. Kuva 13.

17 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 17/68 JULKISIVUT (Ulkoseinät) Kuva 14. Alimpien hirsikertojen kuntotutkimusta suositellaan. - Julkisivut ovat verhouksen osalta kunnossa, pl. vesipenkit ja räystäslaudoitukset, jotka osittain ovat pehmentyneet. - Julkisivun maapinta hilseilee. Huono maalipinta aiheuttaa lyhyelläkin aikavälillä lahovaurioita, ellei rakenne kuivu nopeasti. Kuva 15.

18 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 18/68 Kuva 16. Julkisivun huoltomaalaus. Huonokuntoiset puurakenteet on uusittava. IKKUNAT - Rakennuksen vanhalle osalle on ikkunat uusittu. - Ikkunat ovat puukehysikkunoita. - Vahoissa ikkunoissa tiivisteet olivat paikoin puutteelliset ja tummentumisesta päätellen raoista tn. vetää talvisin. - Vesipellit olivat asennettu ja kallistus on riittävä. - Vuorilaudoituksen maalipinta hilseilee. Kuva 17.

19 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 19/68 Kuva 18. Ikkunoiden tiivistys (vanhat ikkunat). Vuorilaudoituksen huoltomaalaus. ULKO-OVET - Ulko-ovet toimivat ja olivat riittävän tiiviit. Kuva 19. Ei välittömiä toimenpiteitä.

20 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 20/68 TÄYDENNYS- OSAT - Talotikkaat eivät ole nykyvaatimusten mukaan käyttöturvalliset. - Tikkaista puuttuu nk. kiipeilysuojat (nuorisoa ja etenkin lapsia varten). - Lapetikkaat ovat irtonaiset. - Huoltosiltoja vesikatteella ei ole pl. pääsisäänkäynnin lape. - Lumiesteet puuttuvat osalta kulkuväyliltä ja oleskelupaikoilta. Kuva 20. Kuva 21. Lapetikkaiden ja molempien talotikkaiden uusiminen. Huoltosiltojen asennus korjaus- ja huoltotöitä varten. Lumiesteiden asennus kulkuväylille ja oleskelupaikoille.

21 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 21/68 YLÄPOHJA RAKENTEET - Vesikatteessa havaittiin maalipinnan hilseilyä. - Kate on vuotanut räystäiden kohdalta. - Jalkarännit on poistettu. - Katetta on myös paikattu em. syystä. - Sadevesikourut ja syöksytorvet on asennettu. - Katteessa olevat läpiviennit olivat tiiviit. - Aluskatetta ei ole asennettu. - Ruoteet olivat säilyneet ikäisekseen hyvin, vanhalla osalla oli muutamia tummentumia, jotka viittaavat aiempiin kosteusvaurioihin. - Vesikate vanhan osan kohdalta on uusimisen tai vähintään peruskorjauksen tarpeessa. - Ullakkotilassa on paljon varastomateriaalia. Ullakon käyttöä varastona on varmennettava paloviranomaiselta. Kuva 22. Kuva 23.

22 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 22/68 Sisäänkäynti ja porrashuoneet Kuva 24. Vesikatteen peruskorjaus tai uusiminen. - Sisäänkäynnin edusta on katettu. - Portaikoissa on suojakaiteet. - Kellariin johtavissa portaissa on liukuesteet ja käsijohteet on asennettu. Kuva 25.

23 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 23/68 Kuva 26. Ei välittömiä toimenpiteitä. Luokkahuoneet - Kaikki luokkahuoneet ja yleistilat tarkastettiin. - Huoneissa oli poistoilmanvaihtoventtiili ja korvausilmaventtiilit. - Valaistus on riittävä. - Tiloissa ei havaittu rakenteellisia puutteita Kuva 27.

24 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 24/68 Kuva 28. Ei välittömiä toimenpiteitä. Tekniset tilat - Teknisessä tilassa (kattilahuone) on lämmitysjärjestelmä. - Tilan ovi on palo-ovi. - Tilan ilmanvaihto on riittävä. - Seinässä ja lattian alaosissa oli havaittavissa maakosteutta. Kuva 29. Ei välittömiä toimenpiteitä.

25 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 25/68 Kellaritilat yleisesti - Kellaritiloissa havaittiin maakosteutta. - Kosteus nousee kapilaarisesti mm. kantavien seinärakenteiden kohdalta. - Maakosteus on tavanomaista ja sitä on hankala kokonaan estää, mutta sitä voidaan vähentää ulkopuolisella rakennuksen vierustan kosteuden hallinnalla. - Maakosteudesta ei yleensä ole haittaa, mikäli ilmanvaihto on riittävää. Tehokas ilmanvaihto haihduttaa kosteuden. - Haitta muodostuu tiiviistä pintamateriaalista, jonka alapuolelle kosteus voi tiivistyä ja muodostaa mikrobikasvustoa. Kuva 30. Kuva 31. Tilojen ilmanvaihdon on oltava jatkuvaa ja tehokasta.

26 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 26/68 Märkä- ja kosteat tilat Muovimattojen alapuolet on tarkastettava, ettei niihin ole muodostunut kasvustoa. Tarvittaessa matot on korvattava esim. klinkkerilaatalla tai betonimaalilla. - Pintakosteuden tunnistimella ei ko. tiloissa havaittu kosteutta, eikä silmämääräisesti saatu havaintoja kosteusvaurioista. - Huomioitava on, että tilat ovat olleet kesäajan käyttämättömänä. Tilojen ilmanvaihdon on oltava jatkuvaa ja tehokasta.

27 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 27/ G LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO LÄMMITYSJÄR- JESTELMÄT LÄMMÖNTUO- TANTO - Kiinteistössä on vesikeskuslämmitys. Kattila Kuva L1. Lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö seuraavalla lämmityskaudella. - Oljykattila on merkkiä Högfors LKP N. - Kattilan valmistusvuosi on Kattilan teho on 200Kw. - Öljylämmityskattilan tekninen käyttöikä on vuotta. Kuva L2.

28 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 28/68 Poltin Kattila tulee nuohota ja huoltaa 12 kuukauden välein siihen perehtyneen henkilön toimesta. - Poltin on merkkiä Oilon KP 26 H - Polttimen valmistusvuosi on Polttimen tekninen käyttöikä on 15 vuotta. Kuva L3. Öljysäiliö Poltin tulee tarkastaa ja huoltaa 12 kuukauden välein siihen perehtyneen henkilön toimesta. Poltin on saavuttanut teknisen käyttöikänsä, polttimen uusimiseen tulee varautua PTS-kaudella. - Öljysäiliö sijaitsee maassa. - Öljysäiliö on uusittu vuonna Öljysäiliön tekninen käyttöikä on vuotta. - Säiliö on varustettu ylitäytönestimellä. - Säiliön täyttö- ja tarkastuskannet ovat lukittuja.

29 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 29/68 Kuva L4. Kuva L5. Mittarit Öljysäiliön tarkastusväli on 12kk kun ikä alle 10vuotta, 4kk kun ikä vuotta ja 1kk kun ikä yli 20 vuotta. - Painemittari on mekaaninen, varustettu elektronisella tiedon siirrolla. - Osa mittareista on integroitu kattilaan.

30 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 30/68 Kuva L6. Kuva L7. LÄMMÖN- JAKELU Putkistovarusteiden tarkastusväli on 12kk, uusitaan tarvittaessa säännöllisen hoitotarkastuksen yhteydessä - Kiinteistössä on vesikiertoinen keskuslämmitys. - Lämmönjakelu on toteutettu teräsputkistolla. - Patteriverkosto on uusittu vuonna Putkiston tekninen käyttöikä on olosuhteista riippuen jopa yli 50 vuotta.

31 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 31/68 Kuva L8. Kiertovesipumput Silmämääräinen tarkastus 12 kuukauden välein: Tiiveys, liitokset ja kosteus. - Pumput ovat pääosin Grundfoss -merkkisiä. - Pumppujen tekninen käyttöikä on vuotta. Kuva L9. Huoltoväli 12kk. Tarkastetaan laakeriäänet, kuumeneminen ja tiiveys. Pumppujen uusimiseen tulee varautua PTS-kaudella.

32 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 32/68 Paisunta- ja varolaitteet - Paisunta-astia on kalvopaisunta-astia merkkiä IPX, valmistusvuosi Paisunta-astian tekninen käyttöikä on vuotta. - Lämmitysjärjestelmä on varustettu varolaitteella. - Varolaitteen ylivuotoputkea ei ole johdettu viemäriin. Kuva L10. Kuva L11. Viemäröinti puuttuu. Ylivuotoputki tulee johtaa viemäriin. Tarkastusväli on 12kk. Tarkastetaan avautuminen, sulkeutuminen ja tiiveys.

33 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 33/68 Lämmitysverkosto varusteineen - Lämmitysverkosto on varustettu suluilla. - Lämmitysverkosto on varustettu linjasäätöventtiileillä. - Verkosto on uusittu vuonna Kuva L12. LÄMMÖN- LUOVUTUS Lämmityspatterit 12 kk:n huoltoväli. Suljetaan ja avataan. Sulkeutuvuus testataan. Tiiviys tarkastetaan. - Lämmityspatterit ovat teräslevypattereita. - Patterit ovat uusittu vuonna Teräslevypatterin tekninen käyttöikä on n. 60 vuotta tai pitempikin.

34 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 34/68 Kuva L13. Ei välittömiä toimenpiteitä. Patteriventtiilit - Patteriventtiilit ovat termostaattisia. - Patteriventtiilit ovat ilmeisesti vuodelta Patteriventtiilin sekä termostaattiosan tekninen käyttöikä on vuotta. - Osasta pattereista puuttuu termostaatti. Kuva L14. Patteriventtiileiden kuntotutkimus viallisten uusiminen.

35 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 35/68 Eristykset - Eristykset ovat mineraalivillaeristeitä. - Mineraalivillat on pinnoitettu PVC-pinnoitteella. Kuva L15. RAKENNUS- AUTOMAATIO- JÄRJESTELMAT (LVI) Säätölaitteet Ei välittömiä toimenpiteitä. - Säätölaitteena ovat öljykattilan laitteet. - Liikuntasalin säätölaite on OUMAN -merkkinen. - Lämmitysjärjestelmän hälytykset siirtyvät päivystäjän matkapuhelimeen. Kuva L16.

36 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 36/68 Kuva L17. VESI- JA VIEMÄRI- JÄRJESTELMÄT Ei välittömiä toimenpiteitä. - Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. - Vesimittari sijaitsee lämmönjakohuoneessa. Kuva L18.

37 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 37/68 Kuva L19. VEDENKÄSIT- TELYLAITTEET Paineen alennusventtiilit Ei välittömiä toimenpiteitä. - Paineenalennusventtiili sijaitsee lämmönjakohuoneessa vesimittarin yhteydessä. - Venttiilin tekninen käyttöikä on vuotta. Kuva L20. Venttiili on saavuttanut teknisen käyttöikänsä ja sen uusimiseen tulee varautua PTS-kaudella.

38 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 38/68 VESIJOHTO- VERKOSTO Kylmän ja lämpimän käyttöveden putket - Putket ovat kuparia. - Putket on uusittu vuonna Kupariputkien tekninen käyttöikä on vuotta. Kuva L21. Lämpimän käyttöveden verkostoon kytketyt lämmityslaitteet Tarkastusväli 12kk. Silmämääräinen tarkastus: Tiiveys, liitokset, kosteus, vedenkulutuksen muutokset ja kannakointi. - Kiinteistössä on lämpimän käyttövedenkiertoon kytkettyjä kuivauspattereita. Patterit on varustettava niin, ettei niitä pääse sulkemaan. (Mikrobikasvusto pattereissa niiden ollessa suljettuina). Tiedotettava henkilökunnalle.

39 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 39/68 Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit - Venttiilit ovat messinkirunkoisia palloventtiileitä. - Venttiileiden tekninen käyttöikä on vuotta. Kuva L22. VIEMÄRI- VERKOSTOT Huoltoväli / kunnossapitojakso 12kk. Venttiilit suljetaan ja avataan, sulkeutuvuus testataan ja tiiviys tarkastetaan. - Kiinteistön viemäriverkosto on muoviputkea. - Viemäriverkosto on uusittu vuonna Viemäriputkien tekninen käyttöikä on 50 vuotta. - Ryömintätilassa on puutteellisesti eristettyjä viemäriputkia.

40 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 40/68 Kuva L23. VESI- JA VIEMÄ- RIKALUSTEET Luokkahuoneiden vesi- ja viemärikalusteet Puutteelliset eristykset on korjattava. Huoltoväli 12kk. Aistienvarainen tarkastus: Tiiviys, liitokset, kosteus, hajuongelmat. Huuhtelu tarpeen mukaan. - Luokkahuoneiden kalusteet ovat porsliinia. - Vesikalusteet ovat yksiotehanoja. - Viemärikalusteet ovat muovia tai messinkiä. - Yksiotesekoittimien tekninen käyttöikä on vuotta. Kuva L24.

41 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 41/68 Keittiön vesi- ja viemärikalusteet Aistinvarainen tarkastus vuosittain. Tarkastetaan liitokset, vuodot ja hajuongelmat. - Kalusteet ovat ruostumatonta terästä. - Vesikalusteet ovat yksiotehanoja. - Tiskialtaan hana heiluu. - Vettä laskettaessa putket paukkuvat huono kannakointi. Kuva L25. Lämmönjakohuoneen vesi- ja viemärikalusteet Hanan kiinnitys on korjattava. Putkien kannakointia on parannettava. Aistinvarainen tarkastus vuosittain, liitokset, vuodot, hajuongelmat. - Tilassa on käsiallas ja lattiakaivo.

42 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 42/68 Kuva L26. Aistinvarainen tarkastus vuosittain, liitokset, vuodot, hajuongelmat. ILMASTOINTI- JÄRJESTELMÄT Ilmanvaihtokojeet - Kiinteistössä on koneellinen poistoilmanvaihto toteutettuna huippuimureilla. - Kojeet on sijoitettu vesikatolle. - Ilmanvaihto järjestelmä on uusittu vuonna Ilmanvaihtojärjestelmä ei vastaa nykyajan yleisiä vaatimuksia. - Huippuimureiden tekninen käyttöikä on vuotta. Kuva L27.

43 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 43/68 IV-kanavat Huippuimurit saavuttavat teknisen käyttöikänsä PTS-kaudella, joten niiden uusimiseen tulee varautua. Huoltoväli / kunnossapitojakso 12kk moottorin kuumeneminen, laakeriäänet, tasapaino, siipipyörän puhtaus. - IV-kanavat ovat osin rakenneaineisia ja osin teräslevykanavia. Kuva L28. IV-kanavat on puhdistettava 5 vuoden välein. Poistoilmaelimet - Poistoilmaventtiilit ovat lautas- ja yhteiskanavaventtiileitä. - Keittiössä on rasvahuuva.

44 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 44/68 Kuva L29. Kuva L30. Kuva L31. Venttiileiden puhdistus ja säätö. Säädön jälkeen venttiilit on pidettävä säädetyissä arvoissaan.

45 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 45/68 Korvausilmaelimet - Korvausilmaelimiä on kiinteistössä niukasti korvausilma tulee hallitsemattomasti rakenteiden raoista. Kuva L32. Korvausilman saantia on tehostettava. Korvausilmaelimet on pidettävä puhtaina ja avoinna.

46 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 46/ SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO ALUESAHKÖIS- TYS (H11) Piha- ja alue valaisimet (H11.1) (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on n v.) - Pihavalaistus oli riittävä. - Sisääntulokatoksen valaisimien suojakuvut puuttuivat. Kuva S1. Kuva S2.

47 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 47/68 Kuva S3. Suojakupujen asentaminen Autolämmitystolppien oikaisu KYTKINLAITOK- SET JA JAKO- KESKUKSET (H2) Pääkeskukset (H22.1) (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on n v.) - Pääkeskuksen nimellisvirta on 250A ja kohteeseen riittävä. - Suojausluokka IP.20 kohteeseen on riittävä. - Maadoitukset olivat asianmukaiset. Kuva S4. Pääkeskus.

48 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 48/68 Kuva S5. Kiinteistön keskuksesta puuttuu varokekansi. Toimenpide- ja / tai korjausehdotus Varokekansien asentaminen puuttuvilta osin Kiinteistön ryhmäkeskukset (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on n v.) - Ryhmäkeskuksien nimellisvirrat ovat riittäviä. Kuva S6. Ei välittömiä toimenpiteitä.

49 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 49/ JOHTOTIET (H3) Liittymisjohdot (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on n. 50v.) - Liittymisjohdoissa ei havaittu puutteita. - Maadoitus on riittävä. Kuva S7. Kiinteistön päämaadoituskisko. Ei välittömiä toimenpiteitä Kiinteistön nousujohdot (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on n. 50v.) - Nousujohdot ovat riittävät ja asiallisesti asennettu. Ei välittömiä toimenpiteitä Ryhmäjohdot (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on n. 50v.) - Ryhmäjohdot olivat osittain asennettu 70-luvulla ja ne ovat saavuttamassa niiltä osin teknisen käyttöiän.

50 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 50/68 Kuva S7. Kuva S8. Wc:n kytkimenjohto on kuorittu virheellisesti VALAISIMET (H5) Sisävalaisimet (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on n v.) - Valaisimet ovat uusittu tn. -80 luvulla muun sähköistyksen yhteydessä. - Valaistuksen teho oli silmämääräisesti riittävä, mutta varmuuden saa haastattelemalla käyttäjiä tai valaistuksen tehon mittauksilla.

51 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 51/68 Kuva S9. Valaisimien kytkentäriviliittimet ovat näkyvissä. Suositetaan valaisimien suojakuppien asentamista LÄMMITTIMET, KOJEET, LAITTEET (H6) Yleistilojen sähkövarusteet (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on n v., sähkökiuas n.10 15v.) - Sähkövarusteet ovat kohteeseen riittävät. - Sisääntuloaulan valaisimien peitekannet ovat toimivia, mutta hyvän asennustavan mukaan niiden tulisi olla siirtokansia, joita ei asennusvaiheessa tarvitse rikkoa. Kuva S10. Sisääntuloaulassa valaisimien syöttörasioihin suositellaan vaihdettavaksi siirtokannet.

52 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 52/ PUHELINJÄR- JESTELMÄT (J1) (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on n v., ATK-aktiivilaitteet ja liitäntäkaapelit n. 3-10v.) - Rakennuksessa on ATK-verkko cat 6, joka on käyttötarkoitukseen suhteutettuna riittävä ANTENNIJÄR- JESTELMÄT (J2) Kuva S11. Ei vaadi välittömiä toimenpiteitä. (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on antennit n v., verkosto n v., vahvistimet n.10v.,) - Rakennus on kytketty kaapeliverkkoon. Kuva S12. Ei toimenpiteitä.

53 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 53/ TURVALLISUUS JÄRJESTELMÄT (J4) (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on noin 15v.) - Rakennuksen palohälytysjärjestelmä on irrallinen ja patterikäyttöinen. - Rakennuksen käyttötarkoitus huomioiden tulisi tiloissa olla kiinteä hälytysjärjestelmä. Kuva S13. Varoitin RAKENNUSAUT OMAATIOJÄRJE STELMÄT (J6) Suositellaan kiinteän hälytysjärjestelmän asennusta. (ST-kortin mukaan järjestelmän elinkaari on noin 15v.) - Rakennuksessa on hälytyskeskus, josta ohjautuvat mm. LVI- ja kulunvalvonta. Kuva S14. LVI-hälytyskeskus. Ei korjausehdotuksia.

54 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 54/68 10 ENERGIATALOUDEN ARVIOINTI Lämmitysenergian kulutus - Lämpöenergian kulutustietoja ei ollut käytettävissä. Koska huonekorkeus luokissa on korkea ja tilassa on koneellinen poistoilmanvaihto, kulutus on tn. huomattava. Veden kulutus Energian kulutuksesta tulee laatia seurantataulukko. Erillistä energiakatselmusta suositellaan. - Veden kulutustietoja ei ollut käytettävissä. Jokainen suomalainen kuluttaa taloudessa vettä keskimäärin 155 litraa vuorokaudessa. Keittiössä vettä menee 35 litraa ja pyykkiä pestessä 20 litraa asukasta kohden. Vessasta vedetään päivittäin alas noin 40 litraa puhdasta juomavettä. Eniten vettä käytetään peseytymiseen - 60 litraa vuorokaudessa. Kuukauden vedenkulutus henkeä kohden on ka. 47 m3. Lämmityksineen se maksaa noin 22 euroa/henkilö. - Tavoite henkilöä kotitaloutta kohden on 40 m3 /kk. Koska varsinaista koulujen keskimääräisiä kulutustietoja ei ole saatavissa, on oletettu, että kotitalouden kulutuslukema puolittamalla saadaan viitearvo koulujen kulutukselle /henkilö. Kiinteistösähkön kulutus Veden kulutustietojen seuranta. - Sähkön kulutustietoja ei ollut käytettävissä. Sähkön kulutustietojen seuranta.

55 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 55/68 11 KIINTEISTÖHOIDON KEHITYSTARPEIDEN ARVIOINTI - Huoltokirjaa ei ollut käytettävissä. - Kiinteistöön tulisi laatia huoltokirja, jossa seurataan mm. tehtyjä huoltoja ja kulutustietoja. Huoltokirjan laadinta.

56 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 56/ Matti Pirhonen, projektin johto, RI Pätevöitynyt kiinteistöjen kuntoarvioitsija, PKA Pätevöitynyt kuntotodistusten laatija, PKL Pätevöitynyt asuntokaupan kuntotarkastaja, AKK Auktorisoitu tarkastaja

57 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 57/68 12 LIITTEET 12.1 Kuntoluokka 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = tyydyttävä, laajaa uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävä, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huono, teknisesti vanhentunut tai uusittava Rakennusosa Pisteet Luokka Rakennuksen vierusta 2,8 Tyydyttävä Perustukset 2,5 Tyydyttävä Alapohja 3,2 Välttävä Ulkoseinät (julkisivut) 3 Välttävä Ikkunat ja ulko-ovet 2,2 Tyydyttävä Välipohja 1 3 Välttävä Välipohja 2 laajennus 2 Tyydyttävä Yläpohja 3 Välttävä Vesikatto 3,2 Välttävä Märkä- tai kosteat tilat 2,5 Tyydyttävä Muut sisätilat 2,2 Tyydyttävä Lämmitysjärjestelmä 2,7 Tyydyttävä Vesi- ja viemärilaitteet 3 Välttävä Ilmanvaihto 3 Välttävä Piharakenteet 2,2 Tyydyttävä Ulkopuoliset rakenteet 2 Tyydyttävä Sähköistys 2,2 Tyydyttävä Runkorakenteet 3 Välttävä Keskiarvo 2,7

58 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 58/68 Kuntoluokat rakennusosittain Runkorakenteet Sähköistys Ulkopuoliset rakenteet Piharakenteet Ilmanvaihto Vesi- ja viemärilaitteet Lämmitysjärjestelmä Muut sisätilat Märkä- tai kosteat tilat Vesikatto Yläpohja Välipohja 2 laajennus Välipohja 1 Ikkunat ja ulko-ovet Ulkoseinät (julkisivut) Alapohja Perustukset Rakennuksen vierusta VERTAILU- TAULUKKO Tiheys Suhteellinen kosteus % eri tiheyksillä ja anturin/mittarin näytöllä kg/m³ % erittäin normaali puoli kuiva kostea hyvin kostea märkä kuiva kuiva yli yli yli yli 140

59 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 59/68 MITTAUSTULOSTEN TULKINTA Suhteellinen kosteus = RH, lämpötila = t. Eristetilan suhteellisen kosteuden tulisi pääsääntöisesti noudattaa seuraavia rajaarvoja: ( Lämpötilan t ollessa 20 C ± 5 C ) RH alle 60 %, eristetila kuiva. RH 60 % - 75 %, eristetilassa kosteus koholla, selvitettävä voiko olla rakennuksen normaalitila. RH yli 75 %, eristetila kostea / märkä, vaatii korjaustoimenpiteitä. Puukosteusmittarilla mitataan vesipitoisuutta puussa p-prosentteina. Puun katsotaan olevan kuivaa, kun painoprosentti on alle 20 %. Pintakosteudentunnistimella etsitään kosteuseroja rakenteissa, ei suoriteta varsinaisia mittauksia. Edellä mainitut raja-arvot ovat ohjeellisia, rakennuksen kokonaistilanne aina arvioitava. Muita tiloja tai rakenteita kuin tässä raportissa erikseen mainitut ei ole tutkittu OHJE KIINTEISTÖN KÄYTÖSTÄ Asuntojen hoidossa ja käytössä huomioitavaa: Yleistä Seuraavana on lueteltu asioita, joita tulee huomioida kiinteistön käytössä. Asiat huomioimalla pienennetään kosteusvaurioiden riskiä ja varmistetaan laitteiden asianmukainen toiminta Laitteiden ja asunnon varusteiden oikealla käytöllä voidaan merkittävästi pienentää veden ja energian kulutusta. Vesijohtolaitteet ja niiden käyttö Vesilaitteiden kuntoa tulee seurata säännöllisesti. Tippuva hana kuluttaa vettä 6 m³/vuodessa. WC-huuhtelusäiliön pieni, lähes huomaamaton vuoto kuluttaa vettä 30 m³/vuodessa. Nopea suihku kuluttaa vettä 50 l ja suihkussa oleilu l. Ilmastointi Juoksevan veden alla astioiden peseminen kuluttaa vettä kolminkertaisesti altaassa pesemiseen verrattuna. Ilmastointikanavien nuohous ja säätö suoritetaan 7 10 vuoden välein. Koneellinen ilmastointi pidetään jatkuvasti päällä pienellä nopeudella. Kytkentöihin on suositeltavaa tehdä tarvittaessa muutoksia. Koneellisessa ilmastoinnissa liesikuvulla saadaan usein säädettyä poistetaanko ilmaa keittiöstä / muista tiloista. Koneellisessa ilmanvaihdossa voi myös olla erillinen liesituuletin. Liesituulettimen / kuvun rasvasuodatin puhdistetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Vähintään 3 4 kertaa vuodessa. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa venttiilit pidetään avoimina. Koneellisen ilmanvaihdon poistoilmaventtiilit puhdistetaan vähintään kerran vuodessa. Puhdistuksen yhteydessä varotaan muuttamasta venttiilien säätöjä. Säätöjen pitäisi olla asennettu paikalleen lukitusmutterilla. Korvausilmaventtiilit pidetään auki. Ilmastoinnin tehokkuus säädetään poistopuhaltimen kautta.

60 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 60/68 Korvausilmaventtiilit ja niiden suodattimet puhdistetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Suihkun jälkeen ilmastointia tehostetaan pesutiloissa. Lattia kuivataan lastalla. Saunan poistoventtiili voidaan sulkea saunan lämmittämisen ja saunomisen ajaksi, poisto tapahtuu pesuhuoneen kautta. Saunomisen jälkeen venttiili avataan ja ilmastointi laitetaan suurelle teholle n. 2 tunniksi. Saunan ikkuna avataan vasta aamulla. Kiuas pidetään hetki päällä vielä viimeisten löylyjen jälkeen, saunan kuivaamiseksi. Pyykin kuivaus on suositeltavaa suorittaa kosteissa tiloissa tai ulkona. Sisällä pyykkiä kuivatessa tehostetaan ilmanvaihtoa pyykinkuivauksen ajaksi. Puutteellisesti käytetty ilmastointi lisää rakennuksen kosteusrasitusta ja on merkittävä osasyy kosteusvaurioiden synnyssä. Lämmitys Pesutiloissa pitää lämmitys olla päällä ympäri vuoden. Lattialämmityksen suositeltava lämpötila on ºC. Riittävä lämpö pesutiloissa pienentää kosteusvaurion riskiä. Muiden asuinhuoneiden sopiva sisälämpötila on ºC. Lämpimän varaston sopiva lämpötila on n. 12 ºC. Autotallin sopiva lämpötila on n. 5 ºC. Yhden asteen lämpötilan nousu lisää energiakulutusta n. 5 %. Saunan ja pesuhuoneen puhdistus Tiloja ei suositella puhdistettavaksi runsaalla vedellä. Vesiletkun käyttöä saunan puhdistukseen ei suositella. Sauna on rakennettu ns. kuivaksi tilaksi ja runsaasta veden käytöstä voi rakenteisiin päästä vettä. Pesuhuoneelle suositellaan perusteellista puhdistusta pari kertaa vuodessa. Suihkuhuoneen kosteilla pinnoilla voi esiintyä homekasvustoa jos pintoja ei pidetä puhtaana. Lattiakaivot puhdistetaan säännöllisesti. Kylmälaitteet Kylmälaitteiden oikeaan sijoitukseen tulee kiinnittää huomiota. Kylmäkalusteita ei tulisi sijoittaa lieden, astianpesukoneen tai muun lämmönlähteen viereen. Ympäristön 5 ºC lämmön nousu lisää kylmäkalusteen sähkönkulutusta 15 %. Kylmäkalusteiden ympärille on jätettävä riittävästi vapaata ilmankiertotilaa. Jääkaapin ja kylmiön oikea lämpötila on +5 ºC ja pakastimen -18 ºC. Yhden asteen lämmönlasku lisää energian kulutusta 5 %. Jääkaappi sulatetaan tarpeen mukaan ja pakastin 2 5 kertaa vuodessa. Sulatus tulee tehdä kun huurrekerroksen paksuus on 10 mm. Laitteen takana oleva lauhdutinputkisto puhdistetaan ainakin kerran vuodessa. Samalla puhdistetaan ilmanvaihto ritilät. Jääkaappien ylivuotoputket (jäähdytyselementin alaosassa) pidetään puhtaana. Tukkoon mennyt ylivuotoputki voi aiheuttaa kosteusvaurion kun ylimääräinen vesi valuu jääkaapista lattialle tai kalusteisiin. Elastiset saumaukset Lukot ja saranat Pinnoitteet Elastisten saumausten uusiminen suoritetaan 5 7 vuoden välein (tiskipöydät ja pesutilat). Lukot ja saranat voidellaan ja säädetään vuosittain. Pinnoitteita hoidetaan valmistajien ohjeiden mukaan.

61 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 61/68 Rakenteet yleisesti Yleisiä asioita kiinteistön hoidosta Kiinteistön huolto- ja kunnostustyöt tehdään kiinteistön kuntotarkastuksen suositusten mukaisesti. Kiinteistön pidossa kannattaa kiinnittää huomiota tilojen riittävään tuuletukseen ja kosteusrasitusten pienentämiseen (saunomisen ja suihkun jälkeen lattiat ja seinät kuivataan ja tilat tuuletetaan). Oikealla käytöllä voidaan pienentää kosteusvaurioiden riskiä. Samoin tulee tehdä kiinteistön rakennustekninen katselmus vähintään 5 vuoden välein, väliaikoinakin tulee seurata niitä rakennusosia joiden viat voivat aiheuttaa kiinteistöille vaurioita. Seuraaviin tarkastuskohtiin tulee erityisesti kiinnittää huomiota. ilmastointijärjestelmän käyttö ja tuuletus sisäilman kosteuskuormien tunnistaminen ikkunoihin kondensoituvan kosteuden seuraaminen lämmityksen oikea käyttö ja säätö ala- ja yläpohjan kosteusjälkien tarkkailu putkivuotojen tunnistaminen Kiinteistön vaatimat huoltotyöt ja määräaikaishuollot pitää tehdä ajallaan, jos korjausten tekemistä pitkitetään, niin: kyseiset vauriot lisääntyvät vahinkoriskit kasvavat korjauskustannukset nousevat joudutaan tekemään väliaikaisia korjauksia, joista aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia Kiinteistön asianmukaisella hoidolla ja oikeaan aikaan suoritetuilla korjaustöillä pidetään yllä kiinteistön arvoa ja kiinteistöön kohdistuvat korjauskustannukset.

62 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 62/68 Liite 12.3 KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA (TEKNINEN PTS-EHDOTUS) Asuinkerrostalo KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA Paijulan koulu, Mietoisentie 360, Nousiainen Kuntoarvion liite Suomen Rakennustarkastus Oy

63 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 63/68 PERUSTIEDOT Nimi Katuosoite Yhteyshenkilö Paijulan koulu Mietoisetentie 360, Nousiainen Jari Nikkari Valmistumisvuosi ja -70 Suunnittelukausi alkaa 2011 Rakennustilavuus, rm Suunnittelujakso,a 1 Kokonaiskerrosala, kem Huoneistoala, htm Asuntojen lukumäärä, kpl 1 Porrashuoneiden lukumäärä, kpl 1 Kerrosten lukumäärä 1 Kellari 1 Ullakko 1,00 Asukkaiden lukumäärä 50 Tontin pinta-ala, m 2 0 Suunnitelman laatija Matti Pirhonen Päiväys Kem2 on arvioitu, samoin asukasmäärä, josta ei ollut tietoa-

64 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 64/68 TEKNINEN PTS Laatija Matti Pirhonen Paijulan koulu Päiväys Mietoisetentie 360, Nousiainen Toimenpide Määrä Yks /yks Vuosi Yhteensä Rakennetekninen PTS Salaojituksen huuhtelu 1 erä Perusmuurin kosteueristys 1 erä Vesikatteen uusiminen 1 erä Julkisivun huoltomaalaus 1 erä Alapohjan puutteiden korjaus 1 erä Kattoturvatuotteiden uusiminen 1 erä erä Kuntotutkimukset 1 erä Pienhuollot ja korjaukset (yllättävät) 10 erä LVI-tekninen PTS Öljypolttimen uusinta asennuksineen 1 erä Kv- ja viemäriputkistojen kuntotutkimus 1 erä Muut pienhuollot ja -iisinnat 1 erä IV-kanvavien nuohous 1 erä Sähkötekninen PTS Kiinteä palohalytysjärjestelmä 1 erä erä erä Yleisvalaistuksen lisääminen 1 erä Yhteensä HUOM! Hinnat ovat tilastoihin ja kokemuksiin perustuvia keskimääräisiä arvioita. Totetuman määrittelee markkina- ja työllisyystilanne, sekä paikkalunta Mikäli kuntotukimuksen perusteella kv- ja viemäriputkistojen uusimisen on aihetta, kustannusarvio on euroa

65 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 65/68 Korjauskustannukset suunnittelujaksolla Paijulan koulu Mietoisetentie 360, Nousiainen e/ e htm2,kk 14, , ,34 12, , ,09 10, , , , , , , , , ,16 Yhteensä ,19 2,00 0,16 0,00 6,34 5,97 Korjauskustannukset 1,09 12,25 e/htm2,kk 0,78 0,16 0,16 0,16 0, Suunnitelman laatija Matti Pirhonen Päiväys

66 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 66/68 Rahoitussuunnitelma Paijulan koulu Mietoisetentie 360, Nousiainen Suunnitelman laatija Matti Pirhonen Päiväys Rahoitustarve Yhteensä Kustannukset Rahoitus, /htm 2,kk 0,16 6,34 5,97 1,09 12,25 0,78 0,16 0,16 0,16 0, Korjausrahasto; Korjausvastike Keskim. /htm 2,kk 5 3 4,5 1 12,3 0,8 0,15 0,5 0,5 0 3,08 Korjausrahasto, Kumulatiivinen tilanne Korjausrahasto,

67 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 67/68 Kustannukset ja rahoitus suunnittelujaksolla Paijulan koulu Rahoitus Kustann Kassavirta Rahoitus Kustann. euroa Keskimääräinen korjausvastike suunnittelukaudella, /ke-m 2,kk 3,08

68 KUNTOARVIO PAIJULAN KOULU NOUSIAINEN 68/68 Suomen Rakennustarkastus Oy

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 6/2003 Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista Sisällysluettelo Ikäheimo M Sisällysluettelo...1 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...4 2. Asuntojen ilmanvaihdon

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

Asuntotuotannon muutokset 1990 2015

Asuntotuotannon muutokset 1990 2015 TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-00780-08 13.3.2008 Asuntotuotannon muutokset 1990 2015 Julkinen 1 VERSIO 13.3.2008 Asuntotuotannon laatumuutokset 1990 2015 Sisältö Esipuhe...3 1. Johdanto...4 1.1. Tausta...4

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Rakentaminen ja sisustaminen

Rakentaminen ja sisustaminen TEEMA Rakentaminen ja sisustaminen Teeman löydät myös lehden verkkopalvelusta: www.sotkamolehti.fi PERTTI GRANQVIST Ratkaisevat askeleet Energia: Suunnittelu tuo säästöä >> 18 Angry Birds -teemapuistossa

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot