KUNTOARVIO Koulurakennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOARVIO Koulurakennus"

Transkriptio

1 HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Nummen koulu Koulutie NOUSIAINEN Laatija: Matti Pirhonen, RI, projektin johto Rauhankatu 3 A 1n Pankkiyhteys: OP Hämeenlinna info.rakennustarkastus.fi

2 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 2/71 PÄÄJAOTTELUN SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 2. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 3. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 4. YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESSA 5. SUOSITELTAVAT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT JATKOTOIMENPITEET 6. VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTAJÄTTÄMISEN RISKIT 7. ASBESTIN ESIINTYMINEN JA MIKROBIVAURIOT 8. TARKASTUSMENETTELYSTÄ JA VAKUUTUKSESTA 9. KUNTOARVION TULOKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 10. ENERGIATALOUDEN ARVIOINTI 11. KIINTEISTÖHOIDON KEHITYSTARPEIDEN ARVIOINTI 12. LIITETIEDOT - Kuntoluokkataulukko Yleisohje kiinteistön käytöstä Korjaussuunnitelma (tekninen PTS-ehdotus 10v.) 12.3

3 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 3/71 1 ESIPUHE Kuntoarvion kohde on koulurakennus, jota on laajennettu useaan otteeseen. Rakennuksen vanhempia osia on myös peruskorjattu. Rakennustyypiltään koulu on monimuotoinen. Rakennuksessa on monia eri rakennusosia ja järjestelmiä. Käyttötarkoituksensa vuoksi monet yhteistilat joutuvat normaalia kovempien käyttörasitusten alaisiksi. Tämä on huomioitu kuntoarviota tehtäessä. Rakennus on rakennettu rakennusajankohtien mukaisin materiaalein ja välinein. Rakennustekniikaltaan, -muotoilultaan ja -menetelmiltään rakennus on tyypillinen rakennusajankohtien edustaja. Rakennuksen teknistä käyttöikää on hankala arvioida, johtuen monista eri rakennusajankohdista. Koska rakennusta on peruskorjattu ja ajantasaistettu useaankin otteeseen, rakennuksen elinkaari on vielä pitkä. Korjausrahaston suuruutta ei ole tiedossa. Teknisen PTS:n toteutumiseen vaikuttavat kiinteistön omistajien korjausrahasto, päätökset kiireellisyysjärjestyksestä tai muut vaikutteet, jotka ovat omistajan tiedossa. Lisäksi muutamia pikaisiakin korjauksia on ehdotettu pidemmälle aikavälille rahoitussyistä johtuen. Rakennuksessa ei havaittu kosteusvaurioita tai muita vaurioita, joilla olisi välitöntä vaikutusta rakennuksen käyttökelpoisuuteen. Rakenteissa ei havaittu myöskään merkittäviä rakenteellisia riskejä tai vaurioita, lukuun ottamatta muutamia em. korjaus- ja kunnostustarpeita. Kaikkia rakenteiden sisällä mahdollisesti piileviä vaurioita ei tarkastusmenettelyllä voida poissulkea. Tämän vuoksi on voitu muutamin paikoin suositella rakenteiden kunnon selvittämistä esimerkiksi avaamalla rakenteita. Rakennuksessa oli havaittavissa normaalia käytön aiheuttamaa pintamateriaalien kulumista, jolla ei ole merkitystä rakenteellisiin vaurioihin, puutteisiin riskeihin eikä turvallisuuteen sekä terveyshaittoihin keskittyneeseen kuntoarvioon. Pintamateriaalin kuluminen on lähinnä esteettinen häiriö, eikä kuntoarvioinnissa oteta niihin kantaa, ellei sillä ole em. kokonaisuuksiin liittyvää vaikutusta. Rakennuksessa ei havaittu myöskään laajoja vaurioita. Jotkin järjestelmät ovat saavuttaneet tai saavuttamassa teknisen käyttöiän. Ne tulee kuntotutkia, jolla määritellään tarkemmin niiden tekninen käyttöikä. Sähköistystä on ajantasaistettu laajennusten yhteydessä. Sähköistys oli toimivaa, eikä niissä ollut havaittavissa oleellisia puutteita. Tiloista tarkastettiin kaikki yleistilat ja muut tilat satunnaisotannalla. Huoltokirjaa ei ollut käytettävissä.

4 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 4/71 2 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde: Nummen Koulu Koulukatu NOUSIAINEN Kohteen pinta-ala: Kohteen tilavuus: Kerrosluku: 3 k-m (ei tarkemitattu) h-m 2 (ei tarkemitattu) Rakennusvuodet: 1950, -84, -90 Käyttötarkoitus: Koulurakennus Tarkastuksen tilaaja Nousiaisen kunta Kohteen omistajat tai omistussuhteet Nousiaisen kunta Katselmuspäivä(t) Katselmoijat(t) Rakennetekninen tarkastus: Matti Pirhonen LVI-järjestelmien tarkastus: Kari Lehto Sähköjärjestelmien tarkastus: Tapani Törmänen Muut tarkastuksen eri vaiheissa läsnä olleet Tarkastushetken sää Käytettävissä olleet asiakirjat Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet Suoritetut mittaukset Rajaukset kohteessa Muuta - Huoltomies Aurinkoinen Ulkoilman suhteellinen kosteus oli 55 % RH lämpötilassa +20 C (mitattu varjossa). Sisäilman suhteellinen kosteus oli 32% RH lämpötilassa + 22 C. Mahdolliset tilakohtaiset arvot on esitetty havaintojen yhteydessä. Rakennesuunnitelmia oli käytössä vuoden -84 lisärakentamisesta. Tarkastuksessa on käytetty apuna Trotec ja/tai Gann RTU 600 kosteudentunnistinta, anturia P50, suhteellisen kosteuden mitta-anturia RH T 37 (pora-reikäanturi), sekä puun kosteuden juntta-anturia M18. Lisäksi käytettiin digitaalikameraa kohteen kuvaukseen, Trotec TP 4 sekä Flir BCam lämpökameraan lämpövuotojen havaitsemiseksi. Sähkölaitteiston arvioinnissa on käytetty apuna UNITEST TELARIS 0100 plus mittaria. Oikosulkuvirta- ja ilmavirtamittauksia sekä pintalämpötiloja. Tarjouksen mukaan. Käytössä oli -84 erikoissuunnitelmat.

5 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 5/71 3 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, isännöitsijältä, hallitukselta, omistajalta sekä käyttäjiltä saatuihin tietoihin) Rakennustapa Perustamistapa Perusmuurit Alapohjan rakenteet Salaojat ja tarkastuskaivot Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Ikkunat Ulko-ovet Välipohjat Yläpohjat Kattomuoto Vesikate Lämmitysjärjestelmä Lämmöntuotto Lämmönjako Ilmanvaihtojärjestelmä Kunnallistekniikka Suoritetut peruskorjaukset Paikalla rakennettu. Teräsbetonianturat ja teräsbetonimuurit. Teräsbetonia, osittain tb-elementtejä. Maanvarainen teräsbetonilaatta. On asennettu. Kiviseinärakenteisia (tiilimuuraus), useita eri rakennetyyppejä. Rappaus. Pääosin kiviseinärakenteisia. 3-lasiset, maalatut, useita eri tyyppejä. Teräsovia. Kaikista välipohjista ei ollut rakennesuunnitelmia. Välipohjat ovat kuitenkin pääosin betonilaatastoja. Puurakenteinen, holvi, eristeenä on mineraalivilla, osittain betonilaatta, jonka eristemateriaalista ei saatu tietoa. Eri kaltevuudella oleva harjakattoja. Saumateräskatetta, tiili- ja huopakatetta. Kaukolämpöjärjestelmä. Varajärjestelmänä öljylämmitysjärjestelmä. Kaukolämpö. Lämmönjako tapahtuu vesikiertoisilla pattereilla. Koneellinen ilmanvaihto. Sähkö, vesi, viemäri, sadevesi. Putkiremontti n Vesikatto osittain uusittu 2010 Kaukolämpö

6 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 6/71 Haastattelut tai asukaskyselyt Huoltomiehen havaitsemat puutteet ja vauriot Käyttäjähaastatteluja ei olut käytettävissä. Huoltomiehen haastattelussa ilmeni, että käyttövesiputkistossa on ollut useita vuotoja. Liikuntasalin viereisen käytävän seinä hikoilee. 4 YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESSA 4.1 Riskit Maanpaineseinän kosteusongelma Ilmanvaihtokojeiden tekninen ikä 4.2 Terveyttä vaarantavat vauriot Asbesti 4.3 Turvallisuutta vaarantavat vauriot Kattoturvatuotteiden puutteellisuus 4.4 Välittömät toimenpiteet Yhden - viiden vuoden kuluessa Salaojien huuhtelu Jätekatoksen rakentaminen Rakennuksen vierustan kosteuden hallinnan tehostaminen Kattoturvatuotteiden lisääminen Yläpohjan tuuletuksen tehostaminen ja vesikatteen jiirien tiiveyden varmentaminen Ikkunoiden huoltomaalaus tarvittavilta osin Ilmanvaihtokanavien nuohous ml. rasvakanavat Muut esitetyt huolto- ja pienkorjaustoimet Suihkutilojen peruskunnostus Vanhan vesikatteen huoltomaalaus ja betonikauluksen uusiminen Viiden kymmenen vuoden kuluessa SUOSITELTAVAT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT JATKOTOIMENPITEET Asbestikartoitus. Käyttövesiputkiston kuntotutkimus.

7 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 7/71 Valurautaisten viemäreiden kuntotutkimus. Maanpaineseinän kosteuden aiheuttajan selvittäminen (kuntotutkimus). Ilmanvaihtokojeiden kuntotutkimus. 6 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT Rakenteet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisiksi tarkoitukseen soveltuvista materiaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Mikäli vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. 7 ASBESTIN ESIINTYMINEN JA MIKROBIVAURIOT Asbesti, uudis- ja korjausrakentamisessa oli käytössä vuosina Asbestin ja asbestipitoisten tuotteiden maahantuonti ja valmistus kiellettiin v Asbestia sisältävien tuotteiden myyminen ja käyttöönottaminen kiellettiin v Krokidoliitin (sininen asbesti) käyttö kiellettiin v Yleisesti käytetyt Mineriitti seinäverhouslevyt ja vesikatteet sisälsivät asbestia vuoteen 1988 saakka. Ehjät, asbestia sisältävät pintamateriaalit eivät aiheuta terveydelle haittaa. Asbestia käsiteltäessä, kuten purkutöissä on käytettävä siihen erikoistunutta henkilöstöä. Kohteessa havaittiin rakenteita, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia. Kohteessa ei havaittu mikrobikasvustovaurioita. Kosteuden tai kosteusvaurioiden mahdollistamat mikrobikasvustot rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla voivat aiheuttaa terveyshaittaa. 8 TARKASTUSMENETTELYSTÄ JA VAKUUTUKSESTA Kuntoarvioraportti perustuu kiinteistökatselmuksessa tehtyihin havaintoihin, sekä sen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta mahdollisesti otettuihin valokuviin. Kiinteistökatselmus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin Kh-kortin suoritusohjeen mukaisesti. Katselmuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalle näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia.

8 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 8/71 Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Katselmuksen suorittajilla on oikeus ja velvollisuus oikaista mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kohtuullisessa ajassa (kolmen kuukauden kuluessa katselmuksen suorituspäivästä. Tilaajan on tiedostettava, että katselmus koskee vain ja ainoastaan tilannetta suoritusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta. Rakennusten tarkastukset jaotellaan laajuudeltaan kolmeen eri kokonaisuuteen; kuntoarvioon, asuntokaupan kuntotarkastukseen ja rakennuksen ja sen eri järjestelmien kuntotutkimukseen. Vakuutuksen tarkka korvauspiiri on määritelty kunkin vakuutuksenantajan vakuutusehdoissa. Vakuutus ei yleensä korvaa sellaista virhettä, joka on todettu kuntoarviossa tai joka on seurausta todetusta virheestä tai puutteesta. Vakuutus ehtoineen on tarkastettava kunkin osapuolen vakuutusyhtiöstä.

9 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 9/71 9 KUNTOARVION TULOKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET NIMIKE HAVAINNOT Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatko-toimenpiteitä, raportti ei ole työselitys. Johtopäätökset, toimenpideehdotukset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille on kirjoitettu lihavoituna. 9.1 D ALUE- ja POHJARAKENTEET ALUEEN MAA- JA KALLIO- KAIVANNOT - Asfaltoidulle alueelle on asennettu sadevesiviemäröinti. - Myös kattovesien sadevesiviemäröinti on toteutettu maanalaisella viemäröinnillä. - Alueella on maakaivantoja mm. kaukolämpöputkitukselle. - Salaojat on rakennuksen vierustalle asennettu. VIHER- RAKENTEET Kuva 1. Salaojien huuhtelu. - Piha-alueella on jonkin verran istutuksia pääsisäänkäynnin ja entisen asuinrakennuksen välisellä viheralueella.

10 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 10/71 - Rakennusten seinustalla on kasvillisuutta. Kasvillisuus kosteusrasittaa julkisivuverhousta PÄÄLLYS- RAKENTEET Kuva 2. Kasvuston poistoa rakennuksen ja julkisivun vierustalta suositellaan. - Piha-alue on osittain asfaltoitu ja osittain sorastettu. - Pinnoite on paikoin halkeilut roudan vaikutuksesta ja sitä on korjattu bitumimassalla. Jätesäiliöiden edustalla on hieman routavaurioita ja sammalkasvustoa. Kuva 3.

11 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 11/71 Kuva 4. ALUE- VARUSTEET Ei välittömiä toimenpiteitä. - Piha-alue on aidattu. - Alueella on yleisvalaistus, joka vaikutti riittävältä. - Leikki- ja liikuntavälineet olivat asianmukaiset. - Koska alue on laaja ja aidattu, on pelastustie-opasteet aiheellista asentaa. - Jätesäiliöille ei ole erillistä aitausta tai katosta. - Jätteille on lajittelumahdollisuus. Kuva 5.

12 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 12/71 Kuva 6. Pihavalaistusta. ULKOPUOLISET RAKENTEET Jätesäiliölle suositellaan lukittavaa jätekatosta. - Varsinaisia muita ulkopuolisia rakenteita ovat lastauslaituri ja katos tukimuureineen. - Takapiha-alue on lastauslaiturin tuntumasta suljettu portilla. Kuva 7. Ei välittömiä toimenpiteitä.

13 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 13/ F RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET - Anturoista ei saatu näköhavaintoa. - Perusmuurit ovat sekalaisia. -84 toteutetussa laajennuksessa perusmuurit ovat teräsbetonimuuria. - Myös teräsbetonivalu perusmuureja oli. - Salaojat ovat asennettu. - Perusmuurin kosteuseristyslevystä (patolevy) saatiin havainto. Osassa suunnitelmia ei patolevyä ole merkitty, eikä patolevyä myöskään havaittu kaikkialla. - Routaeristyssuojaus on asennettu ainakin ko. laajennuksen osuudelle. - Rakennuksen vierusta on osittain sorastettu ja osittain pinnoitettu asfaltilla. - Perusmuurit olivat paikoin matalat, mutta varsinaista kosteushärmää tai -vaurioita niissä ei havaittu. - Maankallistukset ovat paikoin tasaiset. Maanpinnan tulee kallistua loivasti rakennuksesta ulommas. Kuva 8. Kuva 9.

14 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 14/71 Kuva 10. Kuva 11. RAKENNUKSEN- RUNKO Maankallistukset tulee olla niin, että sade- ja sulamisvedet ohjautuvat pois rakennuksesta. Suositeltava kallistus on 1:20 vähintään 3,5 metrin matkalla. Sadevesisyöksyjen alle suositellaan asennettavaksi loiskealtaat, joilla kattovedet ohjataan sadevesiviemäriin. Loiskealtaat suodattavat mahdollisen jätteen ja kiviaineksen. - Rakennuksen runko on ryhdikäs. Rungossa ei havaittu halkeamia tai muita vaurioita. - Väliseinissä havaittiin muutamia halkeamia. - Portaikot olivat hyväkuntoiset.

15 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 15/71 Kuva 12. Kuva 13. JULKISIVUT (Ulkoseinät) Halkeaminen tarkkailu (lisääntyvätkö tai jatkuvatko). - Ulkoseinät on rapattu. - Rappauksen alapinta on paikoitellen lähellä maanpintaa. - Rappauksessa havaittiin muutamia vauriokohtia. - Liikuntasalin käytävällä oleva maanpaineseinä huoltomiehen mukaan hikoilee. Seinä on päällystetty kipsilevyllä. - Seinän kosteus voi johtua riittämättömästä seinän kosteuseristyksestä. - Julkisivuverhoukseen on jätetty tuuletusaukkoja. Tuuletusreiät ovat niukat, kun huomioidaan laajat seinäpinta-alat.

16 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 16/71 Kuva 14. Kuva 15 Kuva 16. Maanpaineseinä.

17 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 17/71 IKKUNAT Rappausten paikkakorjaus. Seinän kosteuden syyn selvittäminen kuntotutkimuksella ja korjaus. - Ikkunat ovat monelta eri aikakaudelta olevia 3-lasisia ikkunoita. - Pääsääntöisesti ikkunat olivat rakenteellisesti kunnossa, mutta paikoin ne vaativat huoltokäsittelyä ja maalausta. - Ikkunoiden vesipellit olivat asennettu. Pellitykset osissa ikkunoissa olivat kaltevuudeltaan riittämättömät. - Kaltevuuden tulee olla 30. Kuva 17. Kuva 18.

18 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 18/71 Vesipeltien reunojen tiiveyden varmentaminen tiivistysmassalla. Ikkunoiden huoltokäsittely ja maalaus tarvittavilta osin. ULKO-OVET - Ulko-ovet ovat pääosin teräsrankaovia, jotka ovat lasitettuja. - Ovien käyntimekanismi toimi. - Aputilojen ovet olivat eristettyjä ja jäykistettyjä ovia, jotka myös olivat toimintakuntoiset. Kuva 19. Kuva 20. Ei välittömiä toimenpiteitä.

19 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 19/71 TÄYDENNYS- OSAT - Katoille on asennettu talotikkaat. - Huoltotiloja ei ole. Etenkin peltikatteilla huoltotyöt talvisin tai sateella ei ole turvallista, huomioiden pitkät lapeosuudet. - Lumiesteet puuttuvat (osittain) tiilikate osuuksilta. - Tiilikatteeltakin voi lumimassat tietyissä olosuhteissa pudota suurina massoina. Kuva 21. Kuva 22. Lumiesteiden asennusta suositellaan. Kulkusiltoja suositellaan siten, että huolto- ja tarkastustoimet ovat mahdollisia.

20 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 20/71 YLÄPOHJA RAKENTEET ja VESIKATTEET - Yläpohjarakenteet ovat teräs- ja puurakenteita. - Aluskate on osittain asennettu. Aluskate on pahvia. - Aluskatteessa on kosteusjälki. Aluskatteen tehtävä onkin estää esim. myrskysateen aiheuttaman ja kondenssikosteuden kuljettaminen räystäälle. - Yleensä vesi kulkeutuu nopeasti räystäälle eikä muodosta pahvikatteeseen jälkiä. Pitkäaikainen tai toistuva vuoto tummentaa pahvikatteen. Ajan myötä se voi aiheuttaa mikrobikasvustoa. - Vanhan asuinrakennuksen osalta aluskate puuttuu. Ruodelaudoituksessa oli havaittavissa vähäistä kosteuden aiheuttamaa tummentumaa, joka on normaalia ko. rakennetyypille. - Huopakate on uusittu vuoden sisällä. - Katteessa olevat tuuletuskanavat eivät toimi, koska ne on asennettu katteen päälle (ei siis aukkoa yläpohjaan). - Vanhan asuinrakennuksen saumateräskatteen maalipinta on osin irti alustastaan. - Ko. katteen hormiston betonikaulus on rapautunut. Kuva 23.

21 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 21/71 Kuva 24 Kuva 25 Kuva 26.

22 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 22/71 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT Vesikatteessa olevien jiirien tiivistyksen varmentaminen. Tuuletuskanavien avaaminen tehostamaan yläpohjan tuuletusta. Katteen huoltomaalaus tarvittavilta osin. Betonikauluksen uusiminen ja sadehatun asentaminen. - Sisäovet olivat toimivia. - Tiloihin on asennettu paikoin alakatto, jossa on talotekniikkaa. - Talotekniikkaa on myös hyvin paljon jätetty näkyvillekin, jolla on myös hyvät puolensa esim. vaurioiden havaitseminen. - Keittiö alas lasketuissa katoissa havaittiin kosteusjälkiä. - Kosteusjäljet ovat muodostuneet käyttövesiputkiston tihkuvuodoista. Kuva 27.

23 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 23/71 Kuva 28. Sisäänkäynti ja porrashuoneet Kts. käyttövesiputkisto. - Sisäänkäyntejä on useita. - Sisääntuloaulat ja porraskäytävät ovat moitteettomat. - Tiilipinnoitteinen lattia voi olla talvisin liukas. - Portaikossa on käsijohteet. - Entisen asuinrakennuksen porrastasanteet ovat pinnoitettu laatalla, joka saattaa sisältää asbestia. Kuva 29.

24 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 24/71 Kuva 30. Luokka- ja yleistilat Asbestikartoitus. - Luokkatiloissa ei havaittu rakenteellisia puutteita. - Alimman kerrostason linoleum-lattiapinnotteissa oli paikoin pinnoite irti alustastaan. - Maakosteudesta oli myös viitteitä seinärakenteiden alaosassa. - Pesuhuoneen alakatossa havaittiin vanha kosteusjälki, joka tarkastushetkellä oli kuiva. Todennäköisesti käyttövesiputkisto on vuotanut. Kuva 31.

25 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 25/71 Kuva 32 Kuva 33. Kuva 34.

26 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 26/71 Lattioiden ja kattojen paikkakorjaus. Märkätilat - Pesuhuoneet ja wc-tilat tarkastettiin kaikki. - Tiloissa ei havaittu koholla olevaa kosteutta. - On huomioitava, ettei tiloja ollut käytetty useisiin viikkoihin, joten pintakosteusmittaus ei ole siten täysin luotettava. - Tiloissa ei kuitenkaan silmämääräisesti havaittu kosteusongelmia. - Märkätiloissa ei todennäköisesti ole nykyisiä vedeneristeitä, eikä niistä myöskään saatu havaintoa. Kuva 35. Kuva 36.

27 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 27/71 Liikuntasali Ko. tilojen tekninen käyttöikä on n. 18. vuotta normaalissa rasitusluokassa. Kosteat tilat, etenkin suihkutilat suositellaan peruskorjattavaksi nykyisin vedeneristyksin. - Rakenteet oli pääosin selvästi havaittavissa. - Rakenteissa ei havaittu puutteita. Kuva 37. Kuva 38. Ei välittömiä toimenpiteitä.

28 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 28/71 Tekniset tilat - Tilojen on useita. Päätilat ovat lämmönjakohuone ja ilmanvaihtokojehuone. - Iv-kojehuoneessa ylivuotoputket (vast.) on asennettu, mutta eivät ulotu suoraan viemäriin, jolloin kosteusvahingon riski on olemassa. - Kellarissa sijaitsevissa teknisissä tiloissa oli havaittavissa paikoittaista maakosteutta. Kuva 39. Kuva 40. Kellari (yleisesti) Ylivuotoputkien (vast.) johtaminen suoraan lattiakaivoon. - Kellaritiloissa on yleensä maakosteutta. - Maakosteus on normaalia, eikä siitä ole haittaa, jos tilan ilmanvaihto on riittävä.

29 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 29/71 - Riittävällä ilmanvaihdolla maakosteus haihdutetaan ulkoilmaan. Kuva 41. Ilmanvaihdon on oltava tehokasta ja jatkuvaa.

30 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 30/ G LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO LÄMMITYSJÄR- JESTELMÄT LÄMMÖNTUO- TANTO - Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon. - Varalämmöntuottojärjestelmänä on kaksi öljylämmityskattilaa. Kuva L1. Kuva L2. Lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö seuraavalla lämmityskaudella.

31 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 31/71 Kattila - Öljylämmityskattiloita on kaksi kappaletta ja ne ovat Högfors H21-10 merkkiset. - Kattiloiden nimellisteho on 280Kw / kattila. - Kattiloiden valmistusvuosi on Oljylämmityskattilan tekninen käyttöikä on vuotta. Poltin Kuva L3. Kattila tulee nuohota ja huoltaa 12 kuukauden välein siihen perehtyneen henkilön toimesta. - Polttimet ovat Oilon-merkkiset. - Polttimien valmistusvuosi on Polttimen tekninen käyttöikä on 15 vuotta. Kuva L4.

32 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 32/71 Öljysäiliö Polttimet tulee tarkastaa ja huoltaa 12 kuukauden välein siihen perehtyneen henkilön toimesta. Polttimet ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä, polttimien uusimiseen tulee varautua PTS-kaudella. - Kiinteistössä on kaksi öljysäiliötä, jotka sijaitsevat kellarikerroksessa omissa huoneissaan. - Öljysäiliöiden valmistusajankohdasta ei saatu tietoa. - Öljysäiliötilojen tuuletus on puutteellinen. - Tilojen luukut eivät ole lukittavia. - Toinen luukuista ei ole paloluokiteltu. Kuva L5. Kuva L6.

33 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 33/71 Kuva L7. Lämmönsiirtimet Kuva L8. Tilojen tuuletusta tulee parantaa. Luukut on tehtävä paloturvallisiksi ja lukittaviksi. Öljysäiliön tarkastusväli on 12kk kun ikä alle 10vuotta, 4kk kun ikä vuotta ja 1kk kun ikä yli 20 vuotta. - Lämmönjakokeskus on CETETHERM MAXI CLK merkkinen. - Lämmönsiirrin lämmitys on CB76 80M 6C teho 400Kw. - Lämmönsiirrin käyttövesi on CB76-80M teho 380Kw. - Lämmönjakokeskus on valmistettu vuonna Lämmönsiirtimien tekninen käyttöikä on vuotta.

34 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 34/71 Mittarit Kuva L9. Järjestelmä on huollettava vuosittain siihen perehtyneen henkilöstön toimesta. Tarkastusväli 12kk, kun ikä alle 10 vuotta. 4kk kun ikä vuotta. 1kk, kun ikä yli 20 vuotta. - Painemittari on mekaaninen, varustettu elektronisella tiedon siirrolla. - Lämpömittareita on mekaanisia ja elohopeamittareita. Kuva L10.

35 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 35/71 Kuva L11. Kuva L12. LÄMMÖN- JAKELU Putkistovarusteiden tarkastusväli on 12kk, uusitaan tarvittaessa säännöllisen hoitotarkastuksen yhteydessä - Kiinteistössä on vesikiertoinen keskuslämmitys. - Lämmönjakelu on toteutettu teräsputkistolla. - Putkiston tekninen käyttöikä on olosuhteista riippuen jopa yli 50 vuotta.

36 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 36/71 Kuva L13. Kiertovesipumput Silmämääräinen tarkastus 12 kuukauden välein: Tiiveys, liitokset, kosteus. - Pumppuja on eri merkkisiä esim. Grundfos ja Kolmeks. - Pumppujen tekninen käyttöikä on vuotta. Kuva L14.

37 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 37/71 Kuva L15. Paisunta- ja varolaitteet Huoltoväli 12kk, laakeriäänet, kuumeneminen ja tiiveys. - Paisunta-astia on kalvopaisunta-astia. - Paisunta-astian tekninen käyttöikä on vuotta. - Lämmitysjärjestelmä on varustettu varolaitteella. - Kaikkien varolaitteiden ylivuotoputkia ei ole johdettu viemäriin. Kuva L16.

38 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 38/71 Kuva L17. Viemäröinti puuttuu. Lämmitysverkosto varusteineen Ylivuotoputket tulee johtaa viemäriin. Tarkastusväli on 12kk. Tarkastetaan avautuminen, sulkeutuminen ja tiiveys. - Lämmitysverkosto on varustettu suluilla. - Lämmitysverkosto on varustettu linjasäätöventtiileillä. Kuva L kk:n huoltoväli. Suljetaan ja avataan. Sulkeutuvuus testataan. Tiiviys tarkastetaan.

39 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 39/71 LÄMMÖN- LUOVUTUS Lämmityspatterit - Lämmityspatterit ovat teräslevypattereita. - Teräslevypatterin tekninen käyttöikä on n. 60 vuotta tai pitempikin. Kuva L19. Ei välittömiä toimenpiteitä. Patteriventtiilit - Patteriventtiilit ovat termostaattisia. - Patteriventtiileitä on kiinteistössä eri-ikäisiä. - Patteriventtiilin sekä termostaattiosan tekninen käyttöikä on vuotta. - Osasta pattereita puuttuu termostaattiosa. Kuva L20.

40 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 40/71 Kuva L21. Eristykset Viallisten ja vanhentuneiden venttiileiden ja termostaattien vaihto patteriverkoston tasapainotuksen yhteydessä. - Eristykset ovat mineraalivilla eristeitä. - Mineraalivillat on pinnoitettu PVC-pinnoitteella tai sinkityllä teräslevyllä. - Kiinteistössä havaittiin myös asbestia sisältäviä putkieristeitä. - Asbestia sisältävissä eristeissä havaittiin vaurioita. Kuva L22.

41 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 41/71 Kuva L23. Kuva L24. Vaurio asbestieristeessä. RAKENNUS- AUTOMAATIO- JÄRJESTELMAT (LVI) Säätölaitteet Vaurioituneet asbestia sisältävät eristykset on saneerattava. Kiinteistössä tulee suorittaa asbestikartoitus siihen valtuutetun yrityksen toimesta. - Säätölaitteet ovat OUMAN -merkkiset. - Hälytykset siirtyvät osin päivystäjän matkapuhelimeen ja osin vahtimestarin koppiin.

42 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 42/71 Kuva L25. Kuva L26. VESI- JA VIEMÄRI- JÄRJESTELMÄT Hälytykset tulisi siirtyä keskitetysti esim. päivystäjän matkapuhelimeen. Säätölaitteiden huolto ja säätö tulee suorittaa patteriverkoston tasapainotuksen yhteydessä. - Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. - Vesimittari sijaitsee kellarikerroksessa lämmönjakohuoneen vieressä.

43 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 43/71 Kuva L27. Kuva L28. VEDENKÄSIT- TELYLAITTEET Paineen alennusventtiilit Ei välittömiä toimenpiteitä. - Paineenalennusventtiili sijaitsee vesimittarin yhteydessä. - Venttiilin tekninen käyttöikä on vuotta.

44 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 44/71 Kuva L29. Kuva L30. VESIJOHTO- VERKOSTO Kylmän ja lämpimän käyttöveden putket Venttiili on saavuttanut teknisen käyttöikänsä ja sen uusimiseen tulee varautua PTS-kaudella. - Putket ovat kuparia. - Putket ovat uusittu 2000-luvun alussa. - Kiinteistössä on ollut useita käyttövesi vuotoja viime vuosien aikana. - Kupariputkien tekninen käyttöikä on vuotta.

45 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 45/71 Kuva L31. Väliaikaisesti paikattu vuotokohta. Lämpimän käyttöveden verkostoon kytketyt lämmityslaitteet Kiinteistössä tulee tehdä käyttövesiputkiston kuntotutkimus. - Kiinteistössä on lämpimän käyttövedenkiertoon kytkettyjä kuivauspattereita. Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit Patterit on varustettava niin, ettei niitä pääse sulkemaan. ( Mikrobikasvusto pattereissa niiden ollessa suljettuina). Tiedotettava henkilökunnalle. - Venttiilit ovat messinkirunkoisia palloventtiileitä. - Venttiileiden tekninen käyttöikä on vuotta.

46 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 46/71 Kuva L32. Kuva L33. VIEMÄRI- VERKOSTOT Lämpimän käyttöveden virtaamien mittaus ja säätö. Venttiileiden huoltoväli / kunnossapitojakso 12kk. Venttiilit suljetaan ja avataan, sulkeutuvuus testataan ja tiiviys tarkastetaan. - Kiinteistön viemäriverkosto on muovi- ja valurautaputkea. - Viemäriputkien tekninen käyttöikä on 50 vuotta.

47 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 47/71 Kuva L34. VESI- JA VIEMÄ- RIKALUSTEET Luokkahuoneiden vesi- ja viemärikalusteet Kuva L35. Suosittelen valurautaviemäreiden kuntotukimusta. Viemäriputkiston huoltoväli 12kk. Aistienvarainen tarkastus: Tiiviys, liitokset, kosteus, hajuongelmat. Huuhtelu tarpeen mukaan. - Luokkahuoneiden kalusteet ovat porsliinia ja ruostumatonta terästä - Vesikalusteet ovat yksiotehanoja. - Viemärikalusteet ovat muovia tai messinkiä. - Yksiotesekoittimien tekninen käyttöikä on vuotta.

48 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 48/71 Kuva L36. ILMASTOINTI- JÄRJESTELMÄT Ilmanvaihtokojeet Aistinvarainen tarkastus vuosittain, liitokset, vuodot, hajuongelmat. - Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto. - Vanhan osan ilmanvaihto on toteutettu luokkakohtaisilla kojeilla, joita on 8 kappaletta. Kojeet ovat PM-Luft -merkkisiä ja sisältävät poisto- ja tuloilmapuhaltimet sekä lisäksi kojeissa on pyörivä lämmöntalteenottokenno. - Uuden osan kojeet ovat tulo-/ poistoilmakojepaketteja, joissa on lämmöntalteenotto. - Kiinteistössä lisäksi huippuimureita, jotka hoitavat poistoilmanvaihdon esim. keittiöstä, wc-tiloista ja tekn. käsityön tiloista. - IV-kojeiden tekninen käyttöikä on vuotta.

49 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 49/71 Kuva L37. Tulo-/ poistoilmakojepaketti Kuva L38. Huippuimuri. Kuva L39. PM-Luft iv-koje.

50 KUNTOARVIO NUMMEN KOULU NOUSIAINEN 50/71 Iv-kanavat IV-kojeet ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä. Suosittelen iv-kojeiden kuntotutkimusta peruskorjauksen/ uusimistarpeen selvittämiseksi. Huoltoväli 6 12 kk: Suodattimien vaihto / puhdistus, tarvittaessa useammin riippuen rakennuksen sijainnista. Tarkempi vaihtoväli todetaan näköhavainnoin. Suodatin on syytä vaihtaa / puhdistaa, kun sen taustapuoli on kauttaaltaan tummunut. Huoltoväli 12kk. Silmämääräinen tarkastus: Tiiveys, liitokset, ilman esteetön virtaus, äänet, moottorin kuumeneminen, kiilahihnan kireys, tasapaino ja siipipyörän puhtaus. - IV-kanavat ovat osin rakenneaineisia ja osin teräslevykanavia. Kuva L40. Kuva L41.

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Henrikin Koulu Moisiontie 16 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija:

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(12) Yhteisen toimintamallin mukainen KH 90-00317 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Laatija: Insinööritoimisto Nannari Oy/ Ari Liljasto Tökkärintie 19 48310 KOTKA Laadittu: 15-6-2014 Osoite Tökkärintie 19 48310

Lisätiedot

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 OSMANKÄÄMINTIE 66 01300 VANTAA KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 27.8.2007 01300 Vantaa 2/42 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO............ 4 1 YHTEENVETO............ 5 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS INARINTIE 15 57210 SAVONLINNA LAATIJA: RAKENNUSMESTARI SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta 1.2

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Peurankatu 1, 67800 Kokkola TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh. 040-503 2954 Sivu 1/12 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Peurankatu

Lisätiedot

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale 1 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohteen pinta-ala: m 2 Kohteen tilavuus: m 3 Kohteen huoneistoala: Noin

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Mallitie 22 18.8.2008 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1.1. Kohde Pientalo Osoite XXX, 00430 Helsinki Kohteen pinta-ala 117 + 50 m 2 Tontin pinta-ala 1000 m 2 Kohteen tilavuus

Lisätiedot

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi , 02400 Kirkkonummi Tarkastuspäivä 26.5.2011 2/65 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1 Rakennustekniikka... 7 2.2 LVI-järjestelmät... 8 2.3 Sähköjärjestelmät... 8 2.1. Puutteet jotka

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA

Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS TILAUSNUMERO 20132675 1/16 Tilaaja: Kohde: Lappeenrannan kaupunki Omakotitalo Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA Tarkastus pvm. Tarkastaja: 25.06.2013

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK)

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Tarkastuspäivä suomenkiinteistotarkastus.fi 2(52) JOHDANTO Tämä tarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

www.nexonconsulting.fi

www.nexonconsulting.fi NEXON CONSULTING OY Sinikalliontie 3B 02630 ESPOO MALLIRAPORTTI Kiinteistön Kuntoarvio + PTS Avoimuus Luotettavuus - Laatu Malliraportti Sivu 2 (47) 1. JOHDANTO...4 2. YHTEENVETO...5 2.1. Rakennustekniikka...5

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU KUNTOARVIO Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu Tarkastuspäivä 15.6.2015 Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU tel. 0400 439 600 e-mail hannu.partanen@laulutalo.fi Metsolankatu 15 b, 80260

Lisätiedot