Käyttöopas. TÄRKEÄÄ: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. TÄRKEÄÄ: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN"

Transkriptio

1 Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN

2 LBP2900/2900i Lasertulostin Käyttöopas

3 Tulostimen käyttöoppaat Tämän tuotteen käyttöoppaat on järjestetty seuraavasti: Jotta voit hyödyntää tätä tuotetta täysin, lue omiin tavoitteisiisi sopivat luvut. CD-ROM Tällä tunnuksella varustetut oppaat ovat mukana tulevaan CD-ROM-levyyn sisältyviä PDF-oppaita. Asennus Liitäntä tietokoneeseen Tulostustavat Perustoiminnot Virheenmääritys Aloitusopas Käyttöopas (Tämä opas) CD-ROM CD-ROM Käyttöohjeen katsominen PDF-muodossa edellyttää Adobe Reader- tai Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa. Jos järjestelmään ei ole asennettu Adobe Reader- tai Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa, lataa se Adobe Systems Incorporatedin Web-sivustosta. Tulostimen kuva tämän oppaan kannessa saattaa olla hieman erilainen kuin sinun tulostimesi.

4 Miten tämä opas on järjestelty Luku 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Lue ehdottomasti tämä Luku 2 Paperin lataus ja luovutus Luku 3 Tulostinympäristön asetukset Luku 4 Asiakirjan tulostus Luku 5 Normaali hoito Luku 6 Virheenmääritys Luku 7 Liite Olemme tehneet paljon työtä varmistaaksemme, ettei tässä oppaassa ole epätarkkuuksia ja puutteita. Koska kuitenkin kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, niin tarvitessasi tarkkoja teknisiä tietoja ota yhteys Canoniin.

5 Sisällys Johdanto vii Tämän oppaan käyttö vii Sovitut merkit vii Näppäinten ja painikkeiden merkintätapa vii Näyttösivut viii Lyhenteet viii Lakitiedot ix Mallinimi ix EMC-direktiivi ( V malli) ix Laserturvallisuus ( V malli) x Kansainvälinen Energy Star -energiansäästöohjelma xi WEEE-direktiivi xi Tavaramerkit xi Copyright xii Vastuuvapauslausekkeet xii Lakiperusteiset rajoitukset tuotteen käytölle ja kuvien käytölle xiii Tärkeitä käyttöturvaohjeita xiv Asennus xiv Virtalähde xv Käsittely xvi Hoito ja tarkastukset xviii Tulostustarvikkeet xix Muut xix Luku 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Tulostimen ominaisuudet Osien nimitykset ja toiminnot Kuva edestä Kuva takaa Tulostin sisältä Merkkivalot ja Paper-näppäin Virtajohdon liitäntä Virtajohdon liitäntä Liitäntä tietokoneeseen Tulostimen virran kytkentä päälle (On) ja pois (Off) Tulostimen virran kytkentä päälle (On) Tulostimen virran kytkentä pois päältä (Off) ii

6 Luku 2 Paperin lataus ja luovutus Paperivaatimukset Käyttökelpoiset paperit Paperikoot Paperityypit Paperikokojen lyhenteet Tulostusalue Näitä papereita ei voi käyttää Tulostettavan paperin säilytys Tulostetun paperin säilytys Paperikotelot Paperikotelotyypit Paperikoteloiden arkkimäärät Paperin luovutus Luovutustasotyypit Luovutustasojen arkkimäärät Tulostus tavalliselle paperille, painavalle paperille, tarrapaperille ja piirtoheitinkalvoille Paperin lisäys Paperin lataus monitarkoituslokeroon Paperin lataus käsisyöttölokeroon Kirjoitinohjaimen asetusten valinta ja tulostus Tulostus hakemistokortille Hakemistokorttien lataus Hakemistokortin lataus käsisyöttölokeroon Kirjoitinohjaimen asetusten valinta ja tulostus Kirjekuorien tulostus Kirjekuorien lataus Kirjekuorien lataus monitarkoituslokeroon Kirjekuorien lataus käsisyöttölokeroon Kirjoitinohjaimen asetusten valinta ja tulostus Tulostus mukautetuille paperiko'ille (ei vakiokoot) Mukautettujen paperikokojen lataus Mukautetun paperikoon lataus monitarkoituslokeroon Mukautetun paperikoon lataus käsisyöttölokeroon Kirjoitinohjaimen asetusten valinta ja tulostus Luku 3 Tulostinympäristön asetukset Johdanto Kun tulostin on asennettu Joka kerta tulostettaessa Järjestelmävaatimukset iii

7 CAPT-ohjelmiston asennus Käyttöjärjestelmille Windows 98/Me Asennus CD-ROM -levyltä Asenna Plug and Play -toiminnolla Käyttöjärjestelmälle Windows Asennus CD-ROM -levyltä Asenna Plug and Play -toiminnolla Käyttöjärjestelmälle Windows XP Asennus CD-ROM -levyltä Asenna Plug and Play -toiminnolla Kun asennus on valmis Testisivun tulostus Tulostus jaetulla tulostimella verkon tietokoneelta Tulostinpalvelimen konfigurointi Käyttöjärjestelmille Windows 98/Me Käyttöjärjestelmille Windows 2000/XP Asennus työasemaan Asennus CD-ROM -levyltä Asennus asennusvelhon [Ohjattu tulostimen asennus] avulla Asennus [Windows Explorer]-selaimella CAPT-ohjelmiston poisto Luku 4 Asiakirjan tulostus Tulostus sovelluksesta Tulostusmääritysten asetukset Käyttöjärjestelmille Windows 98/Me [Asiakirjan ominaisuudet] -valintaikkunan avaus sovelluksesta [Ominaisuudet: tulostin] -valintaikkunan avaus kansiosta [Kirjoittimet] Käyttöjärjestelmille Windows 2000/XP [Asiakirjan ominaisuudet] -valintaikkunan avaus sovelluksesta [Asiakirjan ominaisuudet] -valintaikkunan avaus kansiosta [Tulostimet ja faksit] tai kansiosta [Tulostimet] [Ominaisuudet: tulostin] -valintaikkunan avaus kansiosta [Tulostimet ja faksit] tai kansiosta [Tulostimet] Tulostuksen peruutus, keskeytys ja jatkaminen Tulostustoimintojen käyttö Tulostinohjaimessa erilaisia sivuja [Sivun asetukset] -välilehti [Viimeistely]-välilehti [Paperikotelo]-välilehti [Laatu]-välilehti [Yleiset]-välilehti [Tiedot] -välilehti (vain Windows 98/Me) iv

8 [Jakaminen]-välilehti [Portit] -välilehti (vain Windows 2000/XP) [Lisäasetukset] -välilehti (vain Windows 2000/XP) [Värienhallinta] -välilehti (vain Windows 2000/XP) [Suojaus] -välilehti (vain Windows 2000/XP) [Kokoonpano]/[Laitteen asetukset] -välilehti [Profiili] -välilehti (vain Windows 2000/XP) Esikatselu Useiden sivujen tulostus yhdelle arkille Tulosteen skaalaus Asiakirjan automaattinen skaalaus Asiakirjan manuaalinen skaalaus Julisteen tulostus Määritä mukautettu paperikoko (ei vakiokoko) Viimeistelytavan määritys Tulostuslaadun määritys Harmaasävyasetukset Profiilien käyttö Profiilin lisäys Profiilin muokkaus/poisto Tulostustöiden muokkaus Tulostinasetusten katselu/oletusasetusten palautus Kirjoittimen asetusten katselu Oletusasetusten palautus Tulostimen tilaikkuna Tulostimen tilaikkunan käyttö Tulostimen tilaikkunan avaus Vaihtoehdot-valikko Määritysten teko [Puhdistus] [Päivitä] [Poista virhe] Tulostimen tilan näyttö käytettäessä tulostinpalvelinta Luku 5 Normaali hoito Väriainekasetin vaihto Ennen väriainekasetin vaihtoa Väriainekasetin vaihto Puhdistus Väriainekasettien käsittelyn varotoimet Väriainekasettien säilytys Tulostimen ulkopuolen puhdistus Tulostimen siirrot Tulostimen siirrot v

9 Tulostimen käsittely Tulostimen käsittelyn varotoimet Tulostimen säilytyksen varotoimet Luku 6 Virheenmääritys Virheenmäärityskaavio Paperitukokset Huoltokutsu Kun tulee viesti Kiinnitysyksikkövirhe Kun tulee viesti Skannerivirhe tai Huoltovirhe Tulostuslaadun ongelmat Paperiongelmat Kun mitään ei tulostu Asennuksen ongelmat Jos ohjelman poisto ei onnistu USB-ohjaimen poisto Paikallisasennuksen ongelmat Jaetun tulostimen asennusongelmat Muita ongelmia Luku 7 Liite Tekniset tiedot Laitteiston tekniset tiedot Ohjelmiston tekniset tiedot Tulostimen mitat Lisävarusteet Verkkosovitin Windowsin palomuuri Windowsin palomuuri säätö sallimaan tietoliikenne työasemien kanssa Windowsin palomuuri säätö estämään tietoliikenne työasemien kanssa Windowsin palomuurin säätö sallimaan tietoliikenne palvelimen kanssa Hakemisto Sarjanumeron sijainti vi

10 Johdanto Kiitämme Canon LBP2900/2900i -tulostimen hankinnasta. Lue tämä käyttöopas kokonaan ennen tuotteen käyttöä, jotta ymmärrät täysin sen ominaisuudet ja kykenet käyttämään sitä tehokkaammin. Säilytä tämä opas varmassa paikassa sen jälkeen, kun olet lukenut sen. Tämän oppaan käyttö Sovitut merkit Tässä oppaassa käytetään seuraavia tunnuksia, joilla selitetään menetelmiä, rajoituksia, varotoimia ja käyttöturvaohjeita. VAROITUS VAARA TÄRKEÄÄ HUOM! Ilmaisee varoitusta, jonka noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon. Näitä varoituksia tulee noudattaa, jotta tuotetta voi käyttää turvallisesti. Ilmaisee varoitusta, jonka noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja. Näitä varoituksia tulee noudattaa, jotta tuotetta voi käyttää turvallisesti. Ilmaisee tärkeitä seikkoja ja rajoituksia, jotka tulee ottaa huomioon. Lue nämä tarkasti, jotta tulostimen käytössä ei tule vaikeuksia. Ilmaisee tulostimen käyttöön liittyviä lisätietoja. Näiden kohtien lukeminen on suositeltavaa. Näppäinten ja painikkeiden merkintätapa Tässä oppaassa käytetään näppäimistä ja painikkeista seuraavaa merkintätapaa. Ohjauspaneelin näppäimet: <Näppäinkuvake> + (Näppäimen nimi) Esimerkkejä: (Paper-näppäin) Tietokoneen näytöllä näkyvä painike: [Painikkeen nimi] Esimerkkejä: [OK] [Tiedot] vii

11 Näyttösivut Tässä oppaassa esitetyt näyttökuvat saattavat olla käyttöjärjestelmästä riippuen hieman erilaisia, kuin omassa tietokoneessasi. Toimenpiteen aikana painettavien painikkeiden sijainnit on ympyröity näin, kuten alla esitetään. Kun toimenpiteen aikana on valittavissa useita painikkeita, kaikki painikkeet on ympyröity. Valitse tarpeisiisi sopiva painike. 5 Napsauta [Asennus]. Painikkeen napsautus suorittaa tehtävän. Lyhenteet Tässä oppaassa tuotenimet ja mallinimet on lyhennetty seuraavasti: Microsoft Windows 95 -käyttöjärjestelmä: Windows 95 Microsoft Windows 98 -käyttöjärjestelmä: Windows 98 Microsoft Windows Millennium Edition -käyttöjärjestelmä: Windows Me Microsoft Windows käyttöjärjestelmä: Windows 2000 Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä: Windows XP Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä: Windows viii

12 Lakitiedot Mallinimi Seuraavat nimet voidaan antaa kunkin tämän laserkirjoittimen myyntialueen turvallisuusmääräyksiä varten V malli: L11121E EMC-direktiivi ( V malli) "Tämä laite on testattu tyypillisessä järjestelmässä, ja sen on todettu täyttävän EMC-direktiivin tekniset vaatimukset." Suojatun kaapelin käyttö on välttämätöntä EMC-direktiivin teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Tuote on yhdenmukainen EMC-direktiivin kanssa nimellissyöttöjännitteillä 230 V, 50 Hz, joskin tuotteen normitettu syöttöjännite on V, 50/60 Hz. Valintamerkki luokitustarrassa tarkoittaa, että ilmoitamme tuotteen noudattavan kyseisiä vaatimuksia nimellisellä tulovirralla 230 V, 50 Hz, vaikka tuotteen laskettu tulovirta on V, 50/60 Hz. ix

13 Laserturvallisuus ( V malli) Lasersäteily voi olla vaarallista ihmiskeholle. Tästä syystä tämän tulostimen sisällä syntyvä lasersäteily on hermeettisesti suljettu suojakoteloinnin ja ulkokuoren sisään. Tulostimesta ei voi vuotaa säteilyä käyttäjän käyttäessä tuotetta normaalisti. Tämä kirjoitin on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi standardien IEC :1993 ja EN :1994 mukaisesti. Yhdysvalloissa se on luokiteltu luokan 1 laitteeksi Federal Regulations -säädösten ( , Title 21) mukaisesti. Tämä kirjoitin on luokiteltu standardien IEC :1993 ja EN :1994 mukaisesti, ja se noudattaa seuraavien luokkien vaatimuksia: LUOKAN 1 LASERTUOTE LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 VAARA Muiden kuin tässä käyttöoppaassa määritettyjen menettelyjen käyttö voi aiheuttaa vaarallista altistusta säteilylle. x

14 Kansainvälinen Energy Star -energiansäästöohjelma WEEE-direktiivi ENERGY STAR -osapuolena Canon Inc. on määrittänyt, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR -ohjelman vaatimukset energiansäästöstä. The International ENERGY STAR Office Equipment Program on kansainvälinen ohjelma, joka edistää energiansäästöä tietokoneiden ja muiden toimistolaitteiden käytössä. Ohjelma tukee sellaisten tuotteiden kehittämistä ja yleistymistä, jotka vähentävät tehokkaasti energian kulutusta. Se on avoin järjestelmä, johon yritykset voivat osallistua vapaaehtoisesti. Kohdetuotteita ovat toimistolaitteet, kuten tietokoneet, näytöt, tulostimet, faksilaitteet ja kopiokoneet. Osallisten valtioiden käyttämät standardit ja logot ovat yhdenmukaisia. Vain Euroopan unioni (ja Euroopan talousalue). Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (WEEE-direktiivi, 2002/96/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi koneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa environment. (Euroopan talousalue: Norja, Islanti ja Liechtenstein) xi

15 Tavaramerkit Canon, Canon-tuotemerkki, ja LBP ovat Canon Inc:n tavaramerkkejä. Adobe Acrobat on Adobe Systems Incorporated:in tavaramerkki. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Muutkin tässä esiintyvät tuotteiden ja yhtiöiden nimet voivat olla vastaavasti omistajiensa tavaramerkkejä. Copyright Copyright 2005 by Canon Inc. All rights reserved. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, elektronisesti tai mekaanisesti mukaan lukien valokopiointi ja tallennus, tai millään tiedon tallennus- tai hakujärjestelmällä ilman Canon Inc.:n kirjallista ennakkolupaa. Vastuuvapauslausekkeet Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. CANON INC. EI ANNA MINKÄÄNLAISTA TÄTÄ AINEISTOA KOSKEVAA TAKUUTA, EI ILMAISTUA TAI IMPLISIITTISTÄ, LUKUUN OTTAMATTA TÄSSÄ ANNETTUJA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, KELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI PATENTINLOUKKAUKSIA VASTAAN. CANON INC. EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN JA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA TAI RAHALLISISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN AINEISTON KÄYTÖSTÄ. xii

16 Lakiperusteiset rajoitukset tuotteen käytölle ja kuvien käytölle Tuotteen käyttö tiettyjen asiakirjojen skannaukseen, tulostukseen tai muunlaiseen toisintoon, ja sellaisten tuotteella skannattujen, tulostettujen tai muuten toisinnettujen kuvien käyttö saattaa olla kielletty lailla sekä johtaa rikos- tai siviilioikeudelliseen vastuuseen. Luettelo, joka ei ole täydellinen, tällaisista asiakirjoista on esitetty alla. Tämä luettelo on tarkoitettu vain ohjeelliseksi. Jos olet epävarma tiettyjen asiakirjojen skannauksen, tulostuksen tai muunlaisen toisinnon laillisuudesta tuotteella, ja sellaisten tuotteella skannattujen, tulostettujen tai muuten toisinnettujen kuvien käytön laillisuudesta, sinun tulisi pyytää neuvoa ennalta lakiasiantuntijaltasi. Paperiraha Maksumääräykset, maksuosoitukset, postiosoitukset Talletustodistukset Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat) Henkilökortit tai -tunnukset Matkashekit Ruokakupongit Passit Maahanmuuttoasiakirjat Veromerkit (leimatut tai leimaamattomat) Asevelvollisuus- tai kutsunta-asiakirjat Arvopaperit tai muut velkatodistukset Valtion virastojen kirjoittamat shekit tai Osakekirjat todistukset Moottoriajoneuvojen ajokortit ja rekisteriotteet Tekijänoikeuksien alaiset työt tai taiteelliset työt ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa xiii

17 Tärkeitä käyttöturvaohjeita Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tarkasti tämä luku (Tärkeitä käyttöturvaohjeita), ja käytä tuotetta oikein. Tämän luvun sisältämien varoitusten tarkoitus on estää käyttäjän ja muiden henkilöiden henkilövahingot sekä omaisuusvahingot. Noudata varmasti näitä varoituksia. Älä tee mitään toimenpiteitä, joita ei ole nimenomaan kirjattu tähän oppaaseen. Asennus VAROITUS Älä asenna tulostinta lähelle alkoholeja, ohenteita tai muita tulenarkoja aineita. Jos tulenarka aine pääsee kosketukseen tulostimen sisällä olevien sähköosien kanssa, ne saattavat syttyä tuleen tai aiheuttaa sähköiskun. Älä laita mitään seuraavanlaisista esineistä tämän tulostimen päälle. Jos mikä tahansa näistä esineistä pääsee kosketukseen tulostimen sisällä olevien sähköosien kanssa, ne saattavat syttyä tuleen tai aiheuttaa sähköiskun. Jos jokin näistä esineistä putoaa tulostimen sisään, sammuta tulostimen sähkövirta välittömästi a, ja irrota USB-kaapeli, jos se on liitetty b. Tämän jälkeen vedä pistoke irti pistorasiasta c, ja ota yhteys tulostimen myyjäliikkeeseen. - Kaulanauhat ja muut metalliesineet -Kupit, kukkamaljakot, kukkaruukut ja muut astiat, joissa on vettä tai nesteitä b c a a xiv

18 VAARA Älä asenna tulostinta epävakaalle alustalle tai epätasaiselle pinnalle tai mihinkään muuhun epävarmaan paikkaan tai paikkaan, joka saattaa tärähdellä. Jos tulostin putoaa tai alusta kaatuu, joku saattaa loukkaantua. Älä asenna tätä tulostinta paikkaan, jossa seinä tai jokin muu tukkii tulostimen tuuletusaukot. Älä asenna tulostinta vuoteelle, sohvalle, paksulle matolle jne. Jos tuuletusaukot tukkeutuvat, tulostimen sisäosat kuumenevat liikaa, ja siitä voi aiheutua tulipalo. Älä asenna tulostinta mihinkään seuraavista paikoista. Siitä voisi aiheutua tulipalo tai sähköisku. -Kosteaan tai pölyiseen paikkaan -Savulle ja höyrylle alttiiseen paikkaan, kuten takan tai ilmankostuttajan viereen. - Sateelle tai lumelle alttiiseen paikkaan -Vesihanojen tai veden lähelle -Paikkaan, johon kohdistuu suora auringonvalo - Hyvin kuumaan paikkaan - Lähelle avotulta Asentaessasi tulostinta työskentele hitaasti ja huolellisesti varoen jättämästä käsiäsi puristukseen tulostimen ja lattian tai tulostimen ja jonkin toisen laitteen väliin. Saatat saada vammoja, jos kätesi tms. jää puristuksiin tulostimen alle. Kytkiessäsi USB-kaapelia liitä kaapeli oikein noudattaen tämän oppaan ohjeita. Kaapeleiden liittäminen väärin voi vaurioittaa tulostimnta tai aiheuttaa sähköiskuja. Kantaessasi tulostinta pidä siitä kiinni oikein noudattaen tämän oppaan ohjeita. Tulostimen pudottaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. (Katso kohta "Tulostimen siirrot", sivulla 5-21.) Virtalähde VAROITUS Älä naarmuta, murra tai muokkaa virtajohtoa. Älä aseta virtajohdon päälle raskaita esineitä, älä vedä johdosta tai taivuta johtoa liikaa. Virtajohdon vaurioituneista osista voi virrata ulos sähköä, ja se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä sijoita johtoa lähelle mitään lämmityslaitetta. Silloin johdon eriste voisi sulaa, ja se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä työnnä virtajohdon pistoketta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta märin käsin. Silloin voisit saada sähköiskun. Älä liitä yhteen pistorasiaan liikaa laitteita. Siitä voisi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä kierrä virtajohtoa kelalle tai tee siihen solmuja. Siitä voisi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Varmista, että pistoke on työnnetty kokonaan pistorasiaan. Jos pistoke ei ole kokonaan sisällä, siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä käytä mitään muuta kuin laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Siitä voisi aiheutua tulipalo tai sähköisku. xv

19 Periaatteessa et saisi liittää tulostinta jatkojohdon avulla tai liittää yhteen pistorasiaan liikaa laitteita. Jos kuitenkaan ei ole muuta mahdollisuutta kuin käyttäää jatkojohtoa tai liittää pistorasian yhteen liittimeen useita laitteita, on käyttäjän vastuulla huolehtia seuraavista varotoimista. Jos näistä seikoista ei ole huolehdittu oikein, siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. - Älä liitä yhtä jatkojohtoa toiseen jatkojohtoon. -Varmista, että tulostinta käytettäessä pistokkeen jännitearvot ovat samat kuin luokitustarraan painetut jännitearvot (luokitustarra on tulostimen takapinnalla). - Käytä sellaista jatkojohtoa, joka kestää suuremman sähkövirran kuin tulostimen luokitustarran ilmoittamat syöttövirtavaatimukset ovat (luokitustarra on tulostimen takapinnalla). - Käyttäessäsi jatkojohtoa avaa se suoraksi kiepistä ja työnnä pistoke täysin pistorasiaan, jotta tulostimen virtajohdon ja jatkojohdon välille syntyy varmasti tiukka liitos. - Tarkista aika ajoin, ettei jatkojohto kuumene liikaa. VAARA Älä käytä mitään muuta kuin laitteessa ilmoitettua sähkövirtaa. Siitä voisi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Irrottaessasi virtajohdon pistokkeen pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta. Jos vedät varsinaisesta johdosta, se saattaa vaurioitua ja sen sähköjohdot paljastua, tai syntyy avoin piiri, jolloin vauriokohdasta virtaava sähkö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Aina irrottaessasi virtajohdon pistokkeen varmista, ettei pistokkeen lähellä ole mitään esineitä. Älä vedä pistoketta ulos hätätilanteessa. Käsittely VAROITUS Älä pura tai muokkaa tätä tuotetta. Tämän tuotteen sisällä on korkeajännitteisiä ja hyvin kuumia osia, joiden peukalointi voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Väärin käsitellyt sähköosat voivat aiheuttaa odottamattomia vaaroja. Varmista, etteivät lapset pääse käsiksi virtajohtoon, kaapeleihin sekä sisäisiin mekaanisiin ja sähköosiin. Jos tästä tuotteesta lähtee outoja ääniä, savua, kovaa kuumuutta tai epätavallisia hajuja, kytke virta pois päältä välittömästi ja irrota USB-kaapeli, jos se on liitetty. Seuraavaksi vedä pistoke irti pistorasiasta, ja ota yhteys tämän tulostimen myyjäliikkeeseen. Viallisen tulostimen käytön jatkamisesta voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä käytä tämän tuotteen lähellä tulenarkoja suihkeita. Jos suihkeen kaasu pääsee kosketukseen tulostimen sisällä olevien sähköosien kanssa, se saattaa syttyä tuleen tai aiheuttaa sähköiskun. Siirtäessäsi tulostinta sammuta aina tulostin ja tietokone, vedä virtajohdon pistoke irti pistorasiasta ja irrota tietoliikennekaapeli. Jos siirrät tulostinta irrottamatta kaapeleita, saattavat virtajohto ja tietoliikennekaapeli vaurioitua aiheuttaen tulipalon tai sähköiskun. xvi

20 Älä pudota tulostimen sisään paperiliittimiä, niittejä tai mitään muite metalliesineitä. Älä kaada tulostimen päälle vettä, nesteitä tai tulenarkoja aineita (alkoholeja, bentseeniä, ohenteita jne.). Jos mikä tahansa näistä pääsee kosketukseen tulostimen sisällä olevien sähköosien kanssa, ne saattavat syttyä tuleen tai aiheuttaa sähköiskun. Jos jotakin näistä putoaa tulostimen sisään, kytke tulostimen ja tietokoneen sähköt pois päältä välittömästi, ja irrota USB-kaapeli, jos se on liitetty. Tämän jälkeen vedä pistoke irti pistorasiasta, ja ota yhteys tulostimen myyjäliikkeeseen. Jos liität tai irrotat USB-kaapelia samalla kun tulostimen virtajohdon pistoke on pistorasiassa, älä kosketa liittimen metalliosia. Silloin voisit saada sähköiskun. VAARA Älä laita mitään raskaita esineitä tämän tuotteen päälle. Jos raskas esine keikahtaa tai putoaa, siitä voi aiheuta henkilövahinkoja. Jos et käytä tulostinta pitkään aikaan, kuten yli yön, kytke tulostimen virta pois päältä turvallisuussyistä. Lisäksi, jos et käytä tulostinta pitkään aikaan, kuten viikonvaihteessa, kytke tulostimen virta pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta turvallisuussyistä. Pidä kädet tai vaatteet erossa telasta luovutusalueella. Vaikka tulostin ei parhaillaan tulostaisi, saattavat kätesi tai vaatteet tarttua kiinni telan äkillisesti pyörähtäessä aiheuttaen henkilövahingon. Laservalo voi olla haitallista ihmiskeholle. Tässä tuotteessa käytetty laserskannausyksikkö on suljettu suojakuoren sisään, eikä käytännössä ole vaaraa altistua laservalolle, jos tuotetta käytetään normaalisti. Huomioi seuraavat käyttöturvatoimet. - Älä koskaan avaa mitään tulostimen kansia tai suojuksia, ellei tässä oppaassa toisin neuvota. - Älä poista laserskannausyksikön suojukseen kiinnitettyä varoitustarraa. - Jos lasersäde pääsee ulos tulostimesta, se voi vioittaa vakavasti silmiä. xvii

21 Hoito ja tarkastukset VAROITUS Sammuta tulostimesta ja tietokoneesta virta, irrota USB-kaapeli ja vedä virtajohdon pistoke irti pistorasiasta aikoessasi puhdistaa tulostinta. Noudattamatta jättämisestä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Käytä tulostimen puhdistukseen aina pelkkään veteen tai mietoa saippualiosta sisältävään veteen kostutettua kangasta, ja kierrä tiukasti liika kosteus pois kankaasta ennen käyttöä. Älä käytä alkoholia, bentseeniä, ohenteita tai mitään muuta tulenarkaa ainetta. Jos tulenarka aine pääsee kosketukseen tulostimen sisällä olevien sähköosien kanssa, ne saattavat syttyä tuleen tai aiheuttaa sähköiskun. Tämän tuotteen sisällä on korkeajänniteyksikkö. Poistaessasi paperitukoksia tai tarkastaessasi tulostimen sisäosia varmista, ettei kaulanauha, rannekoru tai mikään muu metalliesine pääse koskettamaan tulostimen sisäosia. Silloin voisit saada palovammoja tai sähköiskun. Älä heitä käytettyjä väriainekasetteja avotuleen. Väriainekasettiin jäänyt väriaine voi syttyä tuleen aiheuttaen palovammoja tai tulipalon. Irrota aika ajoin virtajohdon pistoke pistorasiasta ja pyyhi pois kaikki pistorasian ympärille kertynyt pöly tai lika. Jos virtajohdon pistoke jää pitkiksi ajoiksi pölyiseen, kosteaan tai savuiseen ympäristöön, pistorasian ympärille kerääntyvä pöly imee kosteutta ja heikentää eristeen tehoa saattaen aiheuttaa tulipalon. VAARA Älä koskaan yritä huoltaa tätä tulostinta itse muuten kuin mitä tässä oppaassa selostetaan. Tulostimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Säädä ainoastaan niitä säätimiä, joita käsitellään käyttöohjeissa. Väärät säädöt voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai kalliita korjauksia vaativia vaurioita, joiden kustannuksia meidän rajoitettu takuumme ei ehkä kata. Kiinnitysyksikön ympäristö tulostimen sisällä kuumenee käytön aikana. Jos tarkastat tulostimen sisäosia poistaessasi paperitukosta tms., varo koskemasta kiinnitysyksikköä ja sen ympäristöä. Silloin voisit saada palovammoja. Varo tahraamasta vaatteitasi tai käsiäsi väriaineeseen poistaessasi paperitukosta tai vaihtaessasi väriainekasettia. Jos saat vaatteillesi tai käsiisi väriainetta, pese se välittömästi pois kylmällä vedellä. Jos huuhtelet kuumalla vedellä, väriaine saattaa kiinnittyä muodostaen tahran, jota ei voi poistaa. xviii

22 Poistaessasi paperitukosta tulostimen sisältä irrota paperi varovasti, jotta juuttuneella paperilla oleva väriaine ei roisku ulos tulostimesta. Silloin voisit saada väriainetta silmiisi tai suuhusi. Jos saat väriainetta silmiisi tai suuhusi, pese ne välittömästi kylmällä vedellä ja kysy neuvoa lääkäriltä. Ladatessasi paperia tai poistaessasi paperitukosta varo saamasta käsiisi haavoja paperin terävistä reunoista. Irrottaessasi käytettyä väriainekasettia väriainekasetin kolosta poista kasetti varovasti, jotta väriainetta ei roisku ympäristöön ja pääse silmiisi tai suuhusi. Jos saat väriainetta silmiisi tai suuhusi, pese ne välittömästi kylmällä vedellä ja kysy heti neuvoa lääkäriltä. Tulostustarvikkeet Muut VAROITUS Älä heitä käytettyjä väriainekasetteja avotuleen. Väriaine voi syttyä aiheuttaen palovammoja ja tulipalon. Älä säilytä väriainekasetteja tai paperia paikassa, jossa on avotulta. Väriaine ja paperit voivat syttyä aiheuttaen palovammoja ja tulipalon. VAARA Säilytä väriainekasetit ja muut kulutusosat poissa pikkulasten ulottuvilta. Jos väriainekasetin väriainetta niellään, hanki välittömästi lääkärin apua. VAROITUS Väriainekasetti luo heikon magneettikentän. Jos sydämentahdistinta käyttävä henkilö saa outoja tuntemuksia, hänen tulee pysyä etäällä väriainekasetista ja hankkiutua lääkäriin välittömästi. xix

23 xx

24 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön 1 Tässä luvussa selostetaan tämän tulostimen tärkeimmät ominaisuudet ja perustoiminnot. LUKU Tulostimen ominaisuudet Osien nimitykset ja toiminnot Kuva edestä Kuva takaa Tulostin sisältä Merkkivalot ja Paper-näppäin Virtajohdon liitäntä Virtajohdon liitäntä Liitäntä tietokoneeseen Tulostimen virran kytkentä päälle (On) ja pois (Off) Tulostimen virran kytkentä päälle (On) Tulostimen virran kytkentä pois päältä (Off)

25 Tulostimen ominaisuudet 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Erittäin suorituskykyinen tulostusjärjestelmä "CAPT" LBP2900/2900i on varustettu uusimmalla CAPT (Canon Advanced Printing Technology) -ohjelmistolla, joka tukee Windows-käyttöjärjestelmiä. Tämä järjestelmä käsittelee tulostimen perinteisesti käsittelemät tulostustiedot eräkäsittelynä tietokoneessa, ja näin saadaan aikaan erittäin nopea tulostus, joka hyödyntää täysin tietokoneen antaman tehon. Tämän lisäksi lyhenee myös aika tietokoneen vapautumiseen, ja tietokoneen näytöllä esitetään tulostintietodot, kuten paperin loppuminen tulostuksen aikana. USB 2.0 High Speed vakioasennuksena LBP2900/2900i pystyy suurinopeuksiseen tiedonsiirtoon tukemalla suurinopeuksista USB 2.0 liittymää, jonka huippunopeus tiedonsiirrossa on 480 Mbps. Tulostus suurella nopeudella ja erittäin korkealla laadulla Suurnopeustulostus 12 sivua minuutissa (LBP2900)/11 sivua minuutissa (LBP2900i). Vapauttaa rasittavasta tulostuksen valmistumisen odottelusta. Tämä tulostin on varustettu 600 dpi lasertulostinkoneistolla. Hämmästyttävä tarkuus 2400 x 600 tehollista kuvapistettä tuumalle on tehty mahdolliseksi Canonin ainutlaatuisella automaattisella kuvan terävöittämisellä. Kun lisäksi harmaasävyasteikossa käytetään pehmennyskuviointia, valokuvat ja grafiikka tulostuvat hiuksenhienon kauniisti toistettuina. Tukee hyvin monenlaisia verkkoja Verkkokirjoittimena käytettynä tulostimen tila saadaan sekä työaseman että tulostinpalvelimen näyttöön. Tulostyötä voidaan myös hallita jommasta kummasta tietokoneesta. Tuki erilaisille tulostepyypeille LBP2900/2900i tukee tavallista paperia, kirjekuoria (kirjekuori C5, kirjekuori COM10, kirjekuori DL, Monarch-kirjekuori), tarrapaperia, piirtoheitinkalvoja ja monia muita paperikokoja ja -laatuja. Lisäksi, vaikka tämä on A4-tulostin, voidaan tulostaa A3 ja B4 kokoisia asiakirjoja pienennettyinä A4-paperille pienennystilan avulla. Voit myös tulostaa mukautetuille paperiko'ille, jotka eivät ole vakiokokoja. Alhainen virrankulutus ja pikakäynnistys Mullistavan yksinomaan Canonin hallitseman On-Demand Fixing Technology -tosiaikaisen kiinnitystekniikan käyttö alentaa virrankulutusta ja nopeuttaa käynnistystä. Tämä teknologia merkitsee sitä, että kiinnityskuumennin kytkeytyy päälle hetkittäin tulostuksen aikana, joten tulostimen lämmitykseen ei kulu aikaa. Tämän seurauksena voit aloittaa tulostuksen aina suoraan valmiustilasta ilman viivettä. Lisäksi energiaa säästäväksi suunniteltu tekniikka kuluttaa valmiustilassa energiaa keskimäärin vain vaivaiset 2 W. 1-2 Tulostimen ominaisuudet

26 Pienikokoinen ja hiljainen rakenne Tulostimen päärungon tiivis rakenne merkitsee sitä, että laitetta voi käyttää ahtaissa tiloissa kotona tai toimistossa. Melua vaimentava rakenne tekee käytöstä hiljaisen myös tulostettaessa. Koska tulostin on hiljainen valmiustilassa, voit käyttää sitä jopa keskellä yötä tarvitsematta olla huolissaan muista ihmisistä. Yksinkertainen huolto ja tulostimen tilaikkuna Tälle tulostimelle tehdyt väriainekasetit (Canonin alkuperäisosat) on suunniteltu yhdeksi kappaleeksi, joka sisältää sekä väriaineen että valoherkän rummun, jolloin niiden vaihto on helppoa. Tulostuksen aikana näytössä oleva tulostimen tilaikkuna helpottaa tulostimen toiminnan tarkkaa seurantaa graafisilla ja ääniviesteillä parantaen tulostimen käyttöä yleensä. 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Tulostimen ominaisuudet 1-3

27 Osien nimitykset ja toiminnot 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Tässä luvussa selostetaan tulostimen kaikkien osien nimitykset ja toiminnot, jotta voit käyttää tulostinta hyvin ja hyödyntää tehokkaasti tulostimen kaikkia ominaisuuksia. VAARA Älä asenna tätä tulostinta paikkaan, jossa seinä tai jokin muu tukkii tulostimen tuuletusaukot. Jos tuuletusaukot tukkeutuvat, tulostimen sisäosat kuumenevat, josta voi aiheutua tulipalo. HUOM! Ota yhteys tulostimen myyjäliikkeeseen siinä tapauksessa, että jokin osa on rikkoutunut. 1-4 Osien nimitykset ja toiminnot

28 Kuva edestä a b c a Yläkansi Tämä kansi on avattava väriainekasetin vaihtoa tai paperitukosten poistoa varten. (Katso s. 5-3, s. 6-6) b Luovutuslokero Tulostin luovuttaa tulosteet tällä alustalle. c Paperinohjain Ohjainten sijaintia voi säätää vastaamaan paperin leveyttä, jotta paperit lähtevät suoraan. d Pieni paperinohjain c g Ladattaessa mukautettuja pieniä paperikokoja tämä täytyy kiinnittää paperin takaohjaimeen. f e Paperin takaohjain Säädä tämä sopimaan ladatulle paperille ja pitämään paperin takareuna oikein kohdistettuna. f Monitarkoituslokero Tähän lokeroon mahtuu enintään 150 arkkia tavallista paperia (64 g/m 2 ). (Katso s. 2-9) g Käsisyöttölokero d e Tätä syöttölokeroa käytetään tulostettaessa paperille, jota syötetään manuaalisesti yksi arkki kerrallaan. (Katso s. 2-9) 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Osien nimitykset ja toiminnot 1-5

29 Kuva takaa a 1 b Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön f a Tuuletusaukot Nämä tuuletusaukot viilentävät tulostimen sisäosia. Älä tuki millään tavalla tuuletusaukkoja. b Virtakytkin Tällä kytkimellä kytketään tulostimen virta päälle (ON) ja pois (OFF). (Katso s. 1-15) c Virtaliitäntä e Liitä mukana toimitettu virtajohto tähän liittimeen. (Katso s. 1-9) d d Luokitustarra Siihen on merkitty myös syöttövirran arvot ja keskimääräinen virrankulutus. e USB-liitin USB-kaapelin pistoke liitetään tähän. Liitintä käytetään tulostimen liitäntään tietokoneen USB-porttiin jne. (Katso s. 1-13) f USB-portin kansi c Avaa tämä kansi, kun liität tai irrotat USB-kaapelia. 1-6 Osien nimitykset ja toiminnot

30 Tulostin sisältä a 1 b a Väriainekasetin rajoitin Asentaessasi väriainekasettia varmista, että ulokkeet kasetin päissä kohdistuvat tähän ohjaimeen työntäessäsi kasettia sisään. (Katso s. 5-6) b Siirtorulla Tämä hyvin tärkeä tulostimen osa siirtää väriaineen paperille tulostuksen aikana. Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Osien nimitykset ja toiminnot 1-7

31 Merkkivalot ja Paper-näppäin 1 a Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön a Power-ilmaisin Tämä merkkivalo syttyy, kun tulostimessa on virta päällä. b b Paperi-ilmaisin / Paper-näppäin Tämä vilkkuu paperin loppuessa tulostimesta tai kun paperinsyöttö ei toimi kunnolla. Kun paperit on laitettu paperilokeroon uudestaan, käynnistä tulostin uudestaan painamalla tätä näppäintä. 1-8 Osien nimitykset ja toiminnot

32 Virtajohdon liitäntä Tässä luvussa selostetaan, kuinka virtajohto liitetään tulostimeen. Lue kohta "Tärkeitä käyttöturvaohjeita," sivulla xiv ennen tulostimen liittämistä. 1 Virtajohdon liitäntä VAROITUS Älä naarmuta, murra tai muokkaa virtajohtoa. Älä aseta virtajohdon päälle raskaita esineitä, älä vedä johdosta tai taivuta johtoa liikaa. Virtajohdon vaurioituneista osista voi virrata ulos sähköä, ja se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä sijoita johtoa lähelle mitään lämmityslaitetta. Silloin johdon eriste voisi sulaa, ja se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä työnnä virtajohdon pistoketta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta märin käsin. Silloin voisit saada sähköiskun. Älä liitä yhteen pistorasiaan liikaa laitteita. Siitä voisi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä kierrä virtajohtoa kelalle tai tee siihen solmuja. Siitä voisi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Varmista, että pistoke on työnnetty kokonaan pistorasiaan. Jos pistoke ei ole kokonaan sisällä, siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä käytä mitään muuta kuin laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Siitä voisi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Periaatteessa et saisi liittää tulostinta jatkojohdon avulla tai liittää yhteen pistorasiaan liikaa laitteita. Jos kuitenkaan ei ole muuta mahdollisuutta kuin käyttäää jatkojohtoa tai liittää pistorasian yhteen liittimeen useita laitteita, on käyttäjän vastuulla huolehtia seuraavista varotoimista. Jos näistä seikoista ei ole huolehdittu oikein, siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. - Älä liitä yhtä jatkojohtoa toiseen jatkojohtoon. -Varmista, että tulostinta käytettäessä pistokkeen jännitearvot ovat samat kuin luokitustarraan painetut jännitearvot (luokitustarra on tulostimen takapinnalla). - Käytä sellaista jatkojohtoa, joka kestää suuremman sähkövirran kuin tulostimen luokitustarran ilmoittamat syöttövirtavaatimukset ovat (luokitustarra on tulostimen takapinnalla). - Käyttäessäsi jatkojohtoa avaa se suoraksi kiepistä ja työnnä pistoke täysin pistorasiaan, jotta tulostimen virtajohdon ja jatkojohdon välille syntyy varmasti tiukka liitos. -Tarkista aika ajoin, ettei jatkojohto kuumene liikaa. Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Virtajohdon liitäntä 1-9

33 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön VAARA Älä käytä mitään muuta kuin laitteessa ilmoitettua sähkövirtaa. Siitä voisi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Irrottaessasi virtajohdon pistokkeen pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta. Jos vedät varsinaisesta johdosta, se saattaa vaurioitua ja sen sähköjohdot paljastua, tai syntyy avoin piiri, jolloin vauriokohdasta virtaava sähkö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Aina irrottaessasi virtajohdon pistokkeen varmista, ettei pistokkeen lähellä ole mitään esineitä. Älä vedä pistoketta ulos hätätilanteessa. TÄRKEÄÄ Älä liitä virtajohtoa tietokoneen virtalähteen lisäpistokkeeseen. Tulostimen käyttöön tulee varata oma pistorasiansa. Älä liitä tätä tulostinta katkeamattomaan tehonsyöttöjärjestelmään (UPS). Virtakatkon tapahtuessa tulostin saattaa toimia väärin, ja syntyy tulostimen vaurioitumisen vaara. 1 Varmista, että tulostimen virtakytkin on asennossa OFF. Tulostimen virta on kytketty pois päältä, kun virtakytkimen puoli " painettuna. " on sisään 2 Liitä mukana toimitetun virtajohdon pistoke tukevasti virtaliittimeen Virtajohdon liitäntä

34 3 Työnnä virtajohdon pistoke seinäpistorasiaan. 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Virtajohdon liitäntä 1-11

35 Liitäntä tietokoneeseen 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Tässä luvussa selostetaan, kuinka tulostin liitetään tietokoneeseen. Tulostimessa on vakiona USB-liitin, ja laite voidaan liittää tietokoneeseen USB-kaapelilla. Liitä tulostin USB-portilla varustettuun tietokoneeseen USB-kaapelilla. VAROITUS Jos liität tai irrotat USB-kaapelia samalla kun tulostimen virtajohdon pistoke on pistorasiassa, älä kosketa liittimen metalliosia. Silloin voisit saada sähköiskun. Älä vedä USB-kaapelia irti, kun tietokoneen tai tulostimen virta on kytketty päälle. Se saattaa vaurioittaa tulostinta. TÄRKEÄÄ Tämän tulostimen tietoliikenne on kaksisuuntaista. Tulostimen toimintaa kytkettynä yksisuuntaisesti liikennöivään tietoliikennelaitteistoon ei ole testattu. Sen johdosta Canon ei takaa tulostimen toimintaa, kun tulostin on liitetty käyttäen yksisuuntaisia tulostinpalvelimia, USB-pääkeskittimiä ja kytkinlaitteita. HUOM! Tulostimen USB-käyttöliittymä riippuu siihen liitetyn tietokoneen käyttöjärjestelmästä seuraavasti. Kysy lisätietoja tulostimen myyneestä liikkeestä. - Windows 98/Me: USB Full-Speed (USB1.1 vastaava) - Windows 2000/XP: USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (USB1.1 vastaava) Liittäessäsi tulostimen tietokoneeseen USB-kaapelilla varmista, että käyttämäsi tietokoneen valmistaja on taannut USB-portin toiminnan. USB-kaapelia ei toimiteta tämän tulostimen mukana. Hanki käyttämääsi tietokoneeseen sopiva USB-kaapeli. 1 Varmista, että tietokoneen ja tulostimen käyttövirrat on kytketty pois päältä Liitäntä tietokoneeseen

36 2 Avaa USB-portin kansi. 1 3 Liitä USB-kaapelin B-tyypin pää (nelikulmainen) USB-liittimeen tulostimen takana, ja sulje USB-portin kansi. Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Liitäntä tietokoneeseen 1-13

37 4 Liitä USB-kaapelin A-tyypin pää (litteä) tietokoneen USB-porttiin. 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön HUOM! Jos et ole varma siitä, tukeeko tietokoneesi USB-kaapelia, ota yhteys tietokoneen myyjäliikkeeseen Liitäntä tietokoneeseen

38 Tulostimen virran kytkentä päälle (On) ja pois (Off) Tulostimen virran voi kytkeä päälle ja pois tulostimen rungon vasemmalla sivulla olevalla virtakytkimellä. Odottamattomien ongelmien välttämiseksi opettele muistamaan tämä toimenpide varmasti. Tulostimen virran kytkentä päälle (On) Aloita tulostimen käyttö kytkemällä siihen virta painaen virtakytkimen " "-puolta. Tulostin on valmis tulostukseen suoritettuaan itsetarkistukset. TÄRKEÄÄ Älä kytke tulostimeen virtaa uudelleen heti, kun siitä on kytketty virta pois. Jos haluat kytkeä tulostimeen virran heti sen sammutuksen jälkeen, odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket siihen virran uudelleen. Jos tulostin ei toimi oikein tai Tulostimen tila -ikkunaan tule vikaviesti, katso lisätietoja kohdasta "Virheenmääritys," sivulla 6-1. Kun käynnistät tulostimen ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen, tulostin saattaa syöttää ulos yhden arkin puhdasta paperia. Tämä ei ole virhetoiminto. 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön 1 Kytke tulostimeen virta painamalla virtakytkimen " "-puolta. Tulostimen virran kytkentä päälle (On) ja pois (Off) 1-15

39 Tulostimen Power-ilmaisin syttyy ja tulostin suorittaa itsetestaukset. Jos itsetarkistuksissa ei ole löytynyt virheitä, tulostin on valmis tulostukseen. Valo palaa 1 Ennen kuin aloitat tämän tulostimen käytön Tulostimen virran kytkentä pois päältä (Off) Kytke tulostimen virta pois päältä seuraavalla tavalla. TÄRKEÄÄ Jos tulostinta käytetään verkossa, varmista ennen virran kytkemistä pois päältä, ettei se parhaillaan tulosta jotakin toiselta tietokoneelta. Kun tulostimen virta sammutetaan, pyyhkiytyvät tulostimen muistista pois kaikki jäljellä olleet tulostustiedot. Jos tarvitset tulostustietoja, odota virran katkaisua siihen saakka, kunnes tulostin lopettaa tulostuksen. Älä katkaise virtaa missään seuraavista tilanteista: -Tulostettaessa -Tulostimen suorittaessa itsetestauksia heti tulostimen käynnistyksen jälkeen. 1 Kytke tulostimeen virta painamalla virtakytkimen " "-puolta. TÄRKEÄÄ Kun virtakytkimen " "-puoli on painettu sisään, virrankulutus on 0 W Tulostimen virran kytkentä päälle (On) ja pois (Off)

40 Paperin lataus ja luovutus 2 LUKU Tässä luvussa selostetaan paperityypit, joita voidaan käyttää tässä tulostimessa, sekä paperin lataus ja luovutustasojen käyttö. Paperivaatimukset Käyttökelpoiset paperit Tulostusalue Näitä papereita ei voi käyttää Tulostettavan paperin säilytys Tulostetun paperin säilytys Paperikotelot Paperikotelotyypit Paperikoteloiden arkkimäärät Paperin luovutus Luovutustasotyypit Luovutustasojen arkkimäärät Tulostus tavalliselle paperille, painavalle paperille, tarrapaperille ja piirtoheitinkalvoille Paperin lisäys Kirjoitinohjaimen asetusten valinta ja tulostus Tulostus hakemistokortille Hakemistokorttien lataus Kirjoitinohjaimen asetusten valinta ja tulostus Kirjekuorien tulostus Kirjekuorien lataus Kirjoitinohjaimen asetusten valinta ja tulostus Tulostus mukautetuille paperiko'ille (ei vakiokoot) Mukautettujen paperikokojen lataus Kirjoitinohjaimen asetusten valinta ja tulostus

Käyttöoppaasi. CANON LASER SHOT LBP2900 http://fi.yourpdfguides.com/dref/816426

Käyttöoppaasi. CANON LASER SHOT LBP2900 http://fi.yourpdfguides.com/dref/816426 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CANON LASER SHOT LBP2900. Löydät kysymyksiisi vastaukset CANON LASER SHOT LBP2900 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Laserkirjoitin Käyttöopas TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN LBP-1120 Laserkirjoitin Käyttöopas Kirjoittimen käyttöohjeet Tämän

Lisätiedot

LBP-1210-laserkirjoitin

LBP-1210-laserkirjoitin LBP-1210-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 2002 Canon Inc. Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot

Lisätiedot

LBP-800-laserkirjoitin

LBP-800-laserkirjoitin LBP-800-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 1999 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Kaikki

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. FCC:N SÄÄNNÖKSET (120 V:n malli) Asiakirjaskanneri, malli M111131 Tämä laite on FCC:n

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...6

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

R4C3810 Getting Ready Rev. C

R4C3810 Getting Ready Rev. C R4C3810 Getting Ready Front.fm R Lasertulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas ML-1640 Series ML-2240 Series Mustavalkolasertulostin Käyttöopas kuvittele mahdollisuudet Kiitos Samsung-tuotteen hankkimisesta. Voit saada entistäkin enemmän palvelua rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

TASKalfa 620/820 KÄYTTÖOPAS

TASKalfa 620/820 KÄYTTÖOPAS TASKalfa 60/80 KÄYTTÖOPAS Käytä merkkitarvikkeitamme. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat muiden valmistajien tarvikkeiden käytöstä koneessa. Koneen toimintojen tehokas käyttö Kopiointitoiminnot...

Lisätiedot

Asetusopas Lue tämä ensin

Asetusopas Lue tämä ensin Asetusopas Lue tämä ensin Lue tämä opas ennen laitteen käyttöä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. FCC:N SÄÄNNÖKSET (120 V:n malli) Verkkoskanneti, malli M11042/M11052 Tämä laite

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Käyttöohjeet Yleiset asetukset

Käyttöohjeet Yleiset asetukset Käyttöohjeet Yleiset asetukset Johdanto Tässä käyttöohjeessa on laitteen käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ohjeita. Ajattele turvallisuuttasi ja lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä

Lisätiedot

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E ja KM-C4035E. Tässä oppaassa KM-C2525E tarkoittaa 25/25 ppm (tulostetta minuutissa)

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen

Lisätiedot

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet DX-C200 Käyttöohjeet Käyttäjän opas 1 Laitteen opas 2 Aluksi 3 Tulostimen käyttäminen 4 Kopiokoneen käyttäminen 5 Skannerin käyttäminen 6 Faksin käyttäminen 7 Laitteen asetukset käyttöpaneelilta 8 Laitteen

Lisätiedot

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Turvallista ja oikeaa käyttöä varten muista lukea oppaan kohta Tärkeitä tietoja ennen laitteen käyttöä. SP 1210N

Lisätiedot

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1 Käyttöopas Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot

d-color d-color Code: 571001

d-color d-color Code: 571001 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code: 571001 JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään Tämä tuotteeseen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Käyttöopas NPD3374-00

Käyttöopas NPD3374-00 NPD3374-00 Sisältö Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Käyttöjärjestelmän versiot Turvallisuusohjeet Turvallisuus...................................................................... 11 Varoitukset, muistutukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4676-02 FI

Käyttöopas NPD4676-02 FI NPD4676-02 FI Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään

Lisätiedot