Vanhustyön koulutusmuodot Eri vaihtoehdot:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhustyön koulutusmuodot Eri vaihtoehdot:"

Transkriptio

1 Vanhustyön koulutusmuodot Eri vaihtoehdot: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 120 ov...2 Kotityöpalvelun ammattitutkinto...3 Vanhustyön erikoisammattitutkinto...4 Sosiaalialan koulutusohjelma 140 ov: Sosionomi (AMK)...5 Hoitotyön koulutusohjelma, 140 ov: Sairaanhoitaja (AMK)...7 Hoitotyön koulutusohjelma, 160 ov: Terveydenhoitaja (AMK)...9 Vanhustyön koulutusohjelma 140 ov...11 Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot, 20 tai 40 ov...12 Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto- opinnot, 60 ov (kokeilu)...13 TtM, vanhustyön asiantuntijakoulutus 160 ov...14 Avoin yliopisto, arvosanaopetus...15 päivitetty 03/2004

2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 120 ov Lähihoitaja Koulutusta tarjoavat toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Koulutukseen hakeudutaan peruskoulun jälkeen. Koulutus on mahdollista suorittaa nuorten tai aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa, näyttötutkinnolla tai oppisopimuksella. Lähde: Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet, Sosiaalija terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Vanhustyön koulutusohjelma. Opetushallitus Ov Yhteiset opinnot 20 Pakolliset yhteiset opinnot, 16 ov Valinnaiset yhteiset opinnot, 4 ov Ammatilliset opinnot 90 Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot, 50 ov Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot, 40 ov Esimerkiksi Vanhustyön koulutusohjelma Vanhustyön etiikka ja asema yhteiskunnassa Vanhuksen kohtaaminen Yksilöllinen vanhustyö Vapaasti valittavat opinnot 10 Yhteensä 120 Opintoihin voi sisältyä 40 ov vanhustyön opintoja edellyttäen, että opiskelija valitsee ne eriytyviksi opinnoikseen. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy seuraavia, kaikilla aloilla tarvittavia valmiuksia: oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot sekä eettiset ja esteettiset taidot. Koulutusohjelmakohtaiset tavoitteet löytyvät opetussuunnitelman perusteista.

3 Kotityöpalvelun ammattitutkinto Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkintonimike on hyväksytty tammikuussa Tutkinnon perusteita tehdään, ne valmistunevat vuoden 2005 alkuun mennessä. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä. Aikuisten näyttötutkinnosta: Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan virallisen tunnustuksen - tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumaton, tutkintotoimikuntien ja Opetushallituksen valvoma menettely. Tutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään silloin aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa (HOPS). Opetusjärjestelyt pyritään myös sovittamaan tutkintoa suorittavan elämäntilanteeseen. Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi siis suorittaa myös työn ohella.

4 Vanhustyön erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä. Tutkinnon pakolliset osat: 1. Vanhusten palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä toimiminen 2. Asiantuntijana vanhustyössä Tutkinnon valinnaiset osat: 3. Virike- ja virkistystoiminta vanhustyössä 4. Dementoituneiden vanhusten kuntouttava hoito- ja huolenpitotyö 5. Vanhusten mielenterveyttä edistävä hoito- ja huolenpitotyö 6. Validaatiomenetelmä vanhustyössä 7. Itsenäinen ammatinharjoittaminen Lähde: Opetushallitus (2002) Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Tutkinnon perusteet.

5 Sosiaalialan koulutusohjelma 140 ov: Sosionomi (AMK) Sosionomin tutkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinto. Opintoihin voi hakeutua ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (3 v. esim. lähihoitaja) jälkeen. Opetussuunnitelmasta päättää jokainen ammattikorkeakoulu erikseen. Seuraavista kahdesta esimerkistä toinen on Oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja toinen Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Esimerkki 1: Oulun seudun ammattikorkeakoulu ( Perusopinnot 33 Ammattiopinnot 26 Sosiaalilainsäädäntö, 4 ov Psykososiaalinen toimintakyky, 4 ov Sosiaalityön metodinen kehitys, 2 ov Taide ja taidekasvatus sosiaalialan työssä, 3 ov Johtaminen ja työn kehittäminen, 5 ov Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, 8 ov Suuntautumisvaihtoehto-opinnot 31 Varhaiskasvatus, lastensuojelu ja sosiaalinen nuorisotyö tai Vanhustyö - Ikääntyminen ja ikääntymisen haasteet, 5 ov - Ikäihmisten asema, vanhuspolitiikka ja vanhustyö, 5 ov - Vanhustyön palvelukulttuuri ja ikäihmisen tukeminen - Vanhustyön työmuodot ja -menetelmät - Vanhustyön palveluohjaus, -koordinointi ja kehittäminen, 4 ov - Moniammatillinen projektityö, 7 ov tai Vammaistyö ja erityiskasvatus tai Päihde- ja mielenterveystyö tai Sosiaalivakuutus Harjoittelu 30 Opinnäytetyö 10 Vapaasti valittavat opinnot 10 YHTEENSÄ 140 Opintoihin sisältyy 31 ov vanhustyön opintoja edellyttäen, että opiskelija ne valitsee. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö. Tavoitteena on kouluttaa sosiaalialan asiantuntijoita toteuttamaan, ohjaamaan ja kehittämään sosiaalialan työtä sekä edistämään asiakkaiden toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen johtavia periaatteita ovat teorian ja käytännön yhteys, tutkimus- ja kehittämissuuntautuneisuus, kokemuksellisuus, yhteistoiminnallisuus ja asiakaslähtöinen vuorovaikutus.

6 Vanhustyön opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää vanhustyön ammatillista kokonaisuutta, jäsentää vanhustyön perusteita ja asiakkuutta, tukea ja vahvistaa asiakkaan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimavaroja sekä syventää ammatilliseen kehittymiseen ja vanhustyön kehittämiseen liittyviä näkökulmia. Opiskelijat sijoittuvat huolenpitotehtäviin, palvelujen ohjaus-, neuvonta- ja koordinointitehtäviin sekä kehittämis- ja hallintotehtäviin vanhustyössä, eri yksiköissä, asumis- ja laitospalveluissa Esimerkki 2: Satakunnan ammattikorkeakoulu ( Ov YHTEISET PERUS- AMMATTIOPINNOT 53 I TEEMA: YHTEISKUNTA JA KULTTUURI II TEEMA: FILOSOFINEN AJATTELU JA ETIIKKA III TEEMA: VUOROVAIKUTUS JA VIESTINTÄ IV TEEMA: KASVU JA KEHITYS V TEEMA: TERVEYSALAN OPINNOT VI TEEMA TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 AMMATTIOPINNOT 57 TEEMA: SOSIAALIPALVELUJEN OHJAUS TEEMA: TALOUS- JA SOSIAALIPOLITIIKKA TEEMA: SOSIAALIALAN TYÖ VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 20 A VAIHTOEHTO: IKÄÄNTYMINEN JA SOSIAALIPALVELUT 20 ov Ikääntymisen sosiaaligerontologinen näkökulma 3 ov Kotipalvelujärjestelmä ja asiakastyö 2 ov Harjoittelu: avohuolto 6 ov Ikääntyvien laitoshoito 3 ov Harjoittelu: laitoshoito 6 ov B VAIHTOEHTO: PÄIHDE- JA KRIISITYÖ 20 ov KAIKKI OPINNOT YHTEENSÄ 140 Opintoihin sisältyy 20 ov vanhustyön opintoja edellyttäen, että opiskelija ne valitsee. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö.

7 Hoitotyön koulutusohjelma, 140 ov: Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitajan tutkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinto. Opintoihin voi hakeutua ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (3 v. esim. lähihoitaja) jälkeen. Opetussuunnitelmasta päättää jokainen ammattikorkeakoulu erikseen. Seuraavat kaksi esimerkkiä ovat Oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Esimerkki 1: Oulun seudun ammattikorkeakoulu/oulainen ( Perusopinnot 40 Ammattiopinnot 33 Hoitotyön tieteellinen perusta, 2 ov Asiakkaan elämäntilanteen kartoittaminen ja elämisen toiminnot, 5 ov Asiakkaan terveyden edistäminen, moniammatillinen yhteistyö ja kuntoutus, 5 ov Hoitotyön auttamismenetelmät, 6 ov Naisen hoi nuoren terveyttä edistävä hoitotyö, 3 ov Hoito totyö, 5 ov Lapsen ja työ lapsen ja nuoren terveydentilan muutoksissa, 5 ov Pitkäaikaisesti sairaan aikuisen hoitotyö, 28 ov Äkillisesti ja kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö 9 ov Kuolevan potilaan hoitotyö, 1 ov Hoitotyö mielenterveyden muutoksissa, 8 ov Vanhuksen hoitotyö, 7 ov Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 18 Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen, 5 ov Terveystaloustieto ja yritystoiminta, 2 ov Sairaanhoitotyö, 11 ov tai Mielenterveystyö, 11 ov tai Vanhustyö, 11 ov Opinnäytetyö 10 Vapaasti valittavat opinnot 10 YHTEENSÄ 140 Opinnoissa on vanhusten hoitotyötä 7 ov. Lisäksi opiskelija voi valita vanhustyön opintoja 11 ov. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö. Sairaanhoitaja työskentelee mm. terveyskeskuksissa, sairaaloiden osastoilla ja poliklinikoilla, palvelu- ja hoitokodeissa, ihmisten kotona sekä erilaisissa järjestöissä. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija sairauksien ehkäisemisessä, sairaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän vastaa hoitotyön laadusta ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan lääkärin määräämään lääketieteellisen hoidon toteuttamisesta.

8 Esimerkki 2: Satakunnan ammattikorkeakoulu ( Ov PERUSOPINNOT 31 SAMK:n yhteiset perusopinnot 12 ov Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot 10 ov Hoitotyön koulutusohjelman opinnot 9 ov AMMATTIOPINNOT 89 Eettinen ja arvo-osaaminen Opetus- ja ohjausosaaminen Yhteistyöosaaminen Yhteiskunnallinen osaaminen Monikulttuurinen osaaminen Terveyden edistämisen osaaminen (sis mm Ikäihmisten terveyden edistäminen 3 ov) Hoitotyön teoreettinen ja kliininen osaaminen Hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen Johtamisosaaminen Harjoittelu 33 ov VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 10 Esimerkiksi Vanhusten hoitotyö 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 YHTEENSÄ 140 Opinnoissa on 3 ov ikääntymiseen liittyviä opintoja. Lisäksi opiskelija voi valita vanhustyön opintoja 10 ov. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö.

9 Hoitotyön koulutusohjelma, 160 ov: Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajan tutkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinto. Opintoihin voi hakeutua ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (3 v. esim. lähihoitaja) jälkeen. Opetussuunnitelmasta päättää jokainen ammattikorkeakoulu erikseen. Seuraavat kaksi esimerkkiä ovat oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Esimerkki 1: Oulun seudun ammattikorkeakoulu ( Perusopinnot 20 Ammattiopinnot 80 Ravitsemus, 1 ov Etiikka, 1ov Mikrobiologian perusteet, 1 ov Ensiapu ja turvallisuuskasvatus, 1 ov Anatomia ja fysiologia, 3 ov Patologian perusteet, 1 ov Yleisfarmakologia ja toksikologia, 1 ov Yksilön toiminta ja persoonallisuuden kehitys, 2 ov Sosiaalinen vuorovaikutus ja ryhmän toiminta, 1 ov Hoitotieteen perusta, 1 ov Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 1 ov Sosiaalinen turvallisuus osana hyvinvointia ja terveyttä, 1 ov Asiakas oppijana, 1 ov Hoitotyön perusteet I, 5 ov Hoitotyön perusteet II, 5 ov Lääkehoito, 2 ov Kliininen hoitotyö, 17 ov Mielenterveys- ja päihdetyö 8 ov Perheen hoitotyö, 15 ov Työikäinen terveydenhuollon asiakkaana, 6 ov Ikääntynyt asiakkaana, 6 ov Terveydenhoitajantutkintoon johtavat ammattiopinnot 40 Kansanterveystyö, 6 ov Terveydenhoitotyö elämänkulun eri vaiheissa, 25 ov Terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen, 7 ov Terveydenhoitotyö eri toimintaympäristöissä, 2 ov Opinnäytetyö 10 Vapaasti valittavat opinnot 10 YHTEENSÄ 160 Opintoihin kuuluu 6 ov ikääntynyttä asiakasta koskevia opintoja. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö.

10 Terveydenhoitaja työskentelee neuvoloissa, koulu-, opiskelija- la työterveyshuollossa sekä perusterveyden huollon sairaanhoitotyössä. Terveydenhoitaja on kansanterveystyön, terveyden edistämisen ja terveydenhoitotyön asiantuntija. Terveydenhoitajan työ on eri ikäisten ihmisten, perheiden, väestön ja ympäristön terveyttä edistävää ja ylläpitävää hoitotyötä. Terveydenhoitotyön pyrkimyksenä on vahvistaa asiakkaiden voimavaroja ja itsehoitoa. Esimerkki 2: Satakunnan ammattikorkeakoulu ( Ov PERUSOPINNOT 31 SAMK:n yhteiset perusopinnot 12 ov Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot 10 ov Hoitotyön koulutusohjelman opinnot 9 ov AMMATTIOPINNOT 89 Eettinen ja arvo-osaaminen Opetus- ja ohjausosaaminen Yhteistyöosaaminen Yhteiskunnallinen osaaminen Monikulttuurinen osaaminen Terveyden edistämisen osaaminen (sis mm Ikäihmisten terveyden edistäminen 3 ov) Hoitotyön teoreettinen ja kliininen osaaminen Hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen Johtamisosaaminen Harjoittelu 33 ov Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 TERVEYDENHOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 20 YHTEENSÄ 160 Ohjelma sisältää 3 ov ikääntyvää asiakasta koskevia opintoja. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö.

11 Vanhustyön koulutusohjelma 140 ov Geronomi (AMK) Esimerkki Seinäjoelta ( Geronomin tutkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinto. Opintoihin voi hakeutua ylioppilastutskinnon tai ammatillisen perustutkinnon (3v, esim lähihoitaja) jälkeen. Ov PERUSOPINNOT 20 Ammattikorkeakouluopiskelu ja opiskelutaidot, 4 ov Tieteellisen toiminnan perusteet, 3,5 ov Kieliopinnot, 6 ov Tiedepohjaiset perusopinnot, 6,5 ov AMMATTIOPINNOT 70 Hoitotyön ja sosiaalityön tietoperusta, 10,5 ov Suomalainen yhteiskunta ja sosiaali- ja terveyspalvelut, 6,5 ov Ammatin analyysi ja ammatillinen kasvu I, 2 ov Vanhuus ja vanhuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 22 Vanhustyön tietoperustan ja menetelmien syventäminen I, 14 ov Ammatillinen analyysi ja ammatillinen kasvu II, 2 ov Vanhustyön tietoperustan ja menetelmien syventäminen II, 7 ov Dementoituvan vanhuksen hoito ja kuntoutus, 6 ov SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 30 Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen, 29 ov Ammattianalyysi ja ammatillinen kasvu III, 1 ov OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE 10 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 YHTEENSÄ 140 Ohjelma sisältää 78 ov ikääntymistä ja vanhuspalveluja koskevia opintoja. Lisäksi opinnäytetyö käsittelee ikääntymistä tai vanhustyötä. Geronomi on sosiaali- ja terveysalan vanhustyön asiantuntija, jonka tehtävänä yhteiskunnassa on edistää vanhusten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta. Geronomi on eettisesti sitoiutunut vanhuksen hyvän edistämiseen palvelujärjestelmän kaikilla tasoilla. Geronomin toimintaa ohjaavat hoitotyön ja sosiaalityön eettiset periaatteet sekä vanhusten hyvän hoidon ja kohtelun periaatteet.

12 Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot, 20 tai 40 ov Esimerkkinä Satakunnan ammattikorkeakoulun Gerontologian ammatilliset erikoistumisopinnot, 20 ov Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille (esimerkiksi sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, fysioterapeutti AMK, sosionomi AMK), jotka haluavat syventää vanhustyön asiantuntemustaan. Opiskelu toteutetaan yleensä työn ohessa. Opiskelijoiden työpaikat ovat yleensä vanhusten palvelujärjestelmässä. Laajuus ov Tutkiva oppiminen 1 Biologinen vanheneminen 2 Geriatria 2 Sosiaalinen vanheneminen 4 Psyykkinen vanheneminen 3 Ikääntyvän ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen 3 Auttava vuorovaikutus ja ohjaus gerontologisessa hoito- ja sosiaalipalvelutössä 2 Hyvä vanheneminen (soveltava tehtävä) 3 Yhteensä 20 Opinnot ovat ensimmäistä opintojaksoa (Tutkiva oppiminen) lukuunottamatta sisällöltään gerontologisia, 12 ov käsittelee vanhenemisen perusprosesseja, 2 ov sairauksia ja 5 ov gerontologista hoito- ja sosiaalipalvelutyötä. Gerontologian alaan liittyviä opintoja on yhteensä 19 ov. Soveltavaan tehtävän liittyy myös harjoittelua.

13 Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto- opinnot, 60 ov (kokeilu) Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulu-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- tai terveysalalta, ko. tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opintojen laajuus on 60 ov. Se jakaantuu syventäviin opintoihin (40 ov) ja opinnäytetyöhön (20 ov). Opetussuunnitelman sisällöistä päättää ammattikorkeakoulu. Seuraavat kaksi esimerkkiä ovat Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Esimerkki 1: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ( Koulutusohjelma koostuu kuudesta opintokokonaisuudesta: Ikääntyvä ja pitkäaikaispotilas yksilönä ja yhteiskunnassa, 12 ov Pitkäaikaissairaudet ja niiden hoito yksilön ja kansanterveyden näkökulmista, 5 ov Ympäristön suunnittelu ja kuntouttava vanhustyö, 10 ov Sosiaali- ja terveysalan talous, 3 ov Hyvinvointialan johtaminen ja kehittäminen, 10 ov Hyvinvointialan kehittäminen käytännössä, 20 ov Esimerkki 2: Satakunnan ammattikorkeakoulu Laajuus ov SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkiva oppiminen 1 Vanhustyön johtaminen 8 Ohjaus ja opetus vanhustyössä 3 Vanhenemisen perusprosessit 11 Biologinen vanheneminen, 2 ov Sosiaalinen vanheneminen, 4 ov Psyykkinen vanheneminen, 3 ov Hyvä vanheneminen, soveltava tehtävä, 2 ov Vanhenevan ihmisen sairaudet 3 Hyvän vanhenemisen tukeminen 11 Gerontologinen hoitotyö, 6 ov Geronteknologia, 4 ov Kansainvälinen vanhustyö, 1 ov Gerontologisen hoitotyön tutkimus ja kehittäminen 3 OPINNÄYTETYÖ Opintojen sisältö jakautuu vanhustyön ammatillisen erityisosaamisen, johtamisen ja työn tutkivan kehittämisen kesken.

14 TtM, vanhustyön asiantuntijakoulutus 160 ov Esimerkkinä Turun yliopiston ohjelma ( Vanhustyön asiantuntijakoulutusta tarjoaa yliopisto. Opinnot on suunniteltu toteutettaviksi ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (3v) pohjalta suoritettaviksi. Laajuus ov YLEISOPINNOT 8 PÄÄAINEOPINNOT Hoitotieteen perusopinnot, 15 ov 15 Hoidon ja hoitotieteen filosofia I (5 ov) Hoitotieteen teoria I (5 ov) Hoitotieteellinen tutkiusmetodiikka I (5 ov) Hoitotieteen aineopinot, 33 ov 33 Hoidon ja hoitotieteen filosofia II (5 ov) Hoitotieteen teoria II (5 ov) Hoitotieteen tutkimusmetodiikka II (5 ov) Tutkimuksen tekemisen taidot (8 ov) Kandidaattitutkielma (10 ov) Hoitotieteen syventävät opinnot, 35 ov 35 Hoidon ja hoitotieteen filosofia III (5 ov) Tutkimusseminaari I (2 ov) Tutkimusseminaari II (3 ov) Progradu-tutkielma (15 ov) Hoitotieteen teoria III (5 ov) Hoitotieteellinen tutkimusmetodiikka III (5 ov) SIVUAINEOPINNOT 35 Kliinisen hoitotieteen ja johtamisen opinnot: Terveydenhuollon hallinto ja hoitotyön johtaminen (8 ov) Kliinisen hoitotyön kehittäminen ja johtaminen (3ov + 4 harjoittelua) Vanhus hoitotyön asiakkaana (4 ov) Arkipäivän kulttuuri vanhusten hoidossa (3 ov) Vanhuspolitiikka ja vanhuspalvelut (3 ov) Vanhustutkimus (4 ov) Monimuotoiset opetus- ja tietojenkäsittelymenetelmät (7 ov) VAIHTOEHTOISET OPINNOT 34 a) Kliinisen hoitotyön asiakkaan terveysongelmat ja niiden arviointi b) Kliinisen hoitotyön interventiot VAPAAVALINTAISET OPINNOT 160 Selkeästi vanhustyöhön eriytyviä pakollisia opintoja on yhteensä 14 ov. Sen lisäksi opiskelija voi tehdä kandidaattitutkielmansa ja progradunsa (yht 25 ov) vanhustyön alalta sekä toteuttaa kliinisen hoitotyön kehittämistehtävänsä vanhustyön harjoittelussa (4 ov). Vanhustyöhön eriytyviä opintoja kertyy tällä tavalla laskien yhteensä 43 ov, josta enin osa tutkimustyötä

15 Avoin yliopisto, arvosanaopetus Esimerkkinä Jyväskylän yliopiston Gerontologian opinnot 15 ov + 35 ov ( Avoimeen yliopisto-opetukseen voi hakeutua kuka tahaansa. Laajuus ov Gerontologian monitieteinen opintokokonaisuus 15 Terveysgerontologian perusteet, 4 ov Sosiaaligerontologia, 5 ov Psykogerontologia, 3 ov Koulutusgerontologia, 3 ov Gerontologian monitieteiset aineopinnot 35 Tietotekniikka ja tiedon hankinta, 1 ov Tutkimuksen suunnittelu ja aineiston hankinta, 3 ov Koulutusgerontologia, 5 ov Psykogerontologia 7 ov Sosiaaligerontologia, 5 ov Terveysgerontologia, 5 ov Valinnaiset, 9 ov (?) Opinnot ovat tietotekniikkaa ja tiedon hankintaa (1 ov) lukuunottamatta gerontologisia. Terveysgerontologia on uudehko käsite. Sen piiriin lukeutuu tässä biogerontologinen vanheneminen, vanhenevan ihmisen toimintakyky ja terveys sekä gerontologinen hoitotyö, jonka laajuus on 2 ov.

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä HARRI AARTELO, VARAPUHEENJOHTAJA, LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 26.5.2017 Ammatti-ja tehtäväryhmät lähihoitajat ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 Hyvän elämän puolesta Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 sisällysluettelo Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta 3 Lastenohjaaja - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 4-5 Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 50 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 30 ov Perusopinnot, 40 ov )\VLRWHUDSLDQÃNRXOXWXVRKMHOPDÃHORNXXVVDÃ DORLWWDYDW NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT 1 PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT Diakonian / kirkon nuorisotyönohjaajaan / kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin kelpoisuuden

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Opintojaksotarjonta Kevät 2015 Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja aikatauluista on Sole-Opsissa Tikkurila,terveysala

Opintojaksotarjonta Kevät 2015 Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja aikatauluista on Sole-Opsissa Tikkurila,terveysala Opintojaksotarjonta Kevät 2015 Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja aikatauluista on Sole-Opsissa Tikkurila,terveysala Opintojakson Toteutus- Opintojakson nimi Laajuus Opettajat Viikot Opetus- Huom Pakollisuus

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen ja koulutus

Mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen ja koulutus Mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen ja koulutus Kokemusasiantuntijuusammattitutkinnot ja ammatillinen koulutus - missä mennään? 8.10.2013, Helsingissä, A-klinikkasäätiön keskustoimistolla Verkottaja-hanke

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Anne Saarnio-Jokinen Koulutussuunnittelija Faktia OY Eeva-Liisa Breilin Opetusjohtaja HAMK Ammatillinen koulutus ei voi reagoida työelämän

Lisätiedot

Opetus-, ohjaus- ja kasvatusalan koulutustoimikunnan yhteistyöseminaari 7.5.2012

Opetus-, ohjaus- ja kasvatusalan koulutustoimikunnan yhteistyöseminaari 7.5.2012 Opetus-, ohjaus- ja kasvatusalan koulutustoimikunnan yhteistyöseminaari 7.5.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ajankohtaista sopimus 39 oppilaitoksen kanssa tutkintotilaisuuksien järjsestämisestä

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3.

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3. Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11.3.2014 Päivi Haarala Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen 11.3.2019 Terveydenhoitaja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 10.4.2013 Kuopio Anne Mårtensson Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (37 op) TYOR1 Orientoituminen opiskeluun ja ammatillinen kasvu 3

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

VANTYO 2012-2013. Semester --> S K S K S K S K Yht. Koodi Nimi 210 KFG11A PERUSOPINNOT 20 KFG11A1 Ammattikorkeakouluopiskelu ja

VANTYO 2012-2013. Semester --> S K S K S K S K Yht. Koodi Nimi 210 KFG11A PERUSOPINNOT 20 KFG11A1 Ammattikorkeakouluopiskelu ja KFG11A PERUSOPINNOT 20 KFG11A1 Ammattikorkeakouluopiskelu ja 5 opiskelutaidot KFG11A10197 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 3 3 x x KGF11A91003 Yhteistyötaidot 2 2 x x x x x KFG11A2 Kieliopinnot 9 KGF11A0051

Lisätiedot

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012 Hakuopas Pieni Kotka ja Kouvola Syksy 2012 nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. Nuorten tutkintoon johtava koulu Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehdot Muotoilu 240 op / 4 v designer-stylistin

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot