Opintojaksotarjonta Kevät 2015 Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja aikatauluista on Sole-Opsissa Tikkurila,terveysala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintojaksotarjonta Kevät 2015 Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja aikatauluista on Sole-Opsissa Tikkurila,terveysala"

Transkriptio

1 Opintojaksotarjonta Kevät 2015 Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja aikatauluista on Sole-Opsissa Tikkurila,terveysala Opintojakson Toteutus- Opintojakson nimi Laajuus Opettajat Viikot Opetus- Huom Pakollisuus koodi koodi op nro ryhmä SHV215KN R003 Asiakaslähtöisyys ja näyttöön operustuva 30 op toiminta R0005 SHV1421 Hoitotyön lähtökohdat 5 op Eija Okker-Tikkunen, SHV215KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P Marja Vellonen, Kristiina Kuparinen R0006 SHV1421 Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5 op SHV215KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P osa 1. Anatomia ja fysiologia Katri Thurman osa 2. Mikrobiologia ja tautioppi Katri Thurman/verkko R0007 SHV1421 Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5 op Marja Vellonen, Yli-Hallila, SHV215KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P osa 1. Ravitsemushoidon perusteet 1 op Sari Pantzar-Seppälä osa 2. Lääkehoidon perusteet 1 op Sari Viitala osa 3. Ensiapu 0,5 op Hellevi Pelto-Huikko osa 4. Hoitotyön päätöksenteko ja perusaut- 2,5 op Tiina Colliander tamismenetelmät R0009 SHV1421 Hoitotyön perusauttamismenet., harjoittelu 10 op M. Vellonen, R. Korhonen, SHV215KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P osa 1. Perusauttaminentelmien työpajat 4 op T.Colliander, E. Yli-Hallila osa 2. Lääkehoito 3 op Ulla Uusitalo, osa 3. Ensiapu ja poikk.olojen terv.huolto 1 op Hellevi Pelto-Huikko osa 4. Geriatrinen hankeyhteistyö 1 op Annikki Päällysaho (osa 5. Harjoittelun tehtävät 1 op Tiina Colliander syksyllä 2015) R001 Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja 30 op R0110 SHV1421 Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2 op SHV215KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P osa. 1 Tietotekniikka Pertti Vuorinen osa 2. Puheviestintä Kristiina Kuparinen Täydentävä osaaminen SHV1421 Matematiikan lähtötasotesti 0 op Pertti Vuorinen SHV215KN P R0074 TOV1421 Matematiikan perusopinnot 5 op Pertti Vuorinen SHV215KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin SHV1421 Ruotsin kielen lähtotasotesti 0 op ilm. myöh. SHV215KN P R0098 TOV1422 Ruotsin kielen perusviestintä 5 op ilm. myöh. SHV215KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin SHV1421 Englannin kielen lähtötasotesti 0 op ilm. myöh. SHV215KN P R0082 TOV1421 Englannin kielen perusviestintä 5 op ilm. myöh. SHV215KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin 1 (5)

2 SHV214SN R0008 SHV1421 Ammattitaitoaedistävä harjoittelu I 5 op Eija Okker-Tikkunen, Ai- 6-9 P la Koivisto, Annikki Päällysaho, Katja Riihimäki, Marja Vellonen R007 Turvallinen ja eettinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen R0040 SHV1411 Perheen hoitotyö, harjoittelu 5 op SHV214SN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P Osa 1. Äitiyshuolto 1 op Riikka Ketonen 3-12 alk Osa 2. Lasta hoitava ja kasvattava perhe 4 op Ulla Uusitalo, Anne Hiller alk Ikonen R0039 SHV1411 Terveyden edistäminen ja kansansairauk- 10 op SHV214SN aikataulu Sole-Opsiin P sien hoitotyö osa 1. Terv.edistäminen ja asiakasläht. Ohj. 2 op R.Ketonen, A.Hiller-Ikonen 3-13 alk osa 2. Kansansairaudet elämä eri vaiheissa 5 op T.Colliander, H.Hertell alk osa 3. Monialaiset opinnot 3 op - gerontologia Tiina Colliander 2-5 verkko-opinnot - lastentaudit Ulla Uusitalo 2-5 verkko-opinnot - sisätaudit Tiina Colliander 2-5 verkko-opinnot - farmakologia Nina Laine ihminen elämänkulun eri vaiheissa Hanna Väätäjä 3-10 alk R0041 SHV1421 English for Health Promotion and Wellbeing 5 op Sari Myréen SHV214SN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P R001 Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja 30 op R0047 SHV1422 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 5 op Irene Latva-Korpela, Eija SHV214SN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P Okker-Tikkunen SHV/STV14KN V0092 SHV1421 Pitkäaikaisesti sairaan potilaan hoitotyö 5 op Riikka Mulder, Tiina Col- 3- SHV/STV14KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P liander, Annikki Päällysaho V0093 SHV1421 Perioperatiivinen hoitotyö ja aseptinen 5 op Hellevi Pelto-Huikko, 3- SHV/STV14KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P toiminta hoitotyössä Reija Korhonen, Elisa Yli-Hallila Hellevi Pelto-Huikko V0095 SHV1421 Äkillisesti sairastuneen potilaan hoitotyö 5 op SHV/STV14KN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P osa 1. Äkillisesti sairastuneen pot. hoitotyö 2 op Riitta Salo, osa 2. Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö 1,5 op Hellevi Pelto-Huikko osa 3. Lääkelaskenta 1 op Ulla Uusitalo osa 4. Henkinen ensiapu 0,5 op Milla Bergman V0096 SHV1421 Hoitotyötä tukevat lääketiet. opinnot 5 op SHV/STV14KN jatkuu syksyllä 2015 P osa 1. Sisätaudit, neurologia 2 op Tuomo Lunnikivi osa 2. Kirurgia, anestesiologia ja 1,5 op Mathias Bäck, Kim kuvantamismenetelmät Kalima osa 3. Psykiatria 1 op verkko-opetus syksyllä 2015 osa 4. Lastentaudit 0,5 op verkko-opetus syksyllä (5)

3 V0097 SHV1421 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10 op Hellevi Pelto-Huikko SHV/STV14KN P SHV13SA V0091 SHV1421A Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5 op Eija Söderlund SHV13SA aikataulu myöh. Sole-Opsiin P V0094 SHV1421A Sairaan lapsen, nuoren ja perheen hoitot. 5 op K.Riihimäki SHV13SA aikataulu myöh. Sole-Opsiin P V0096 ei ilm. Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset opinnot jatkoa syksyltä 2014 P Psykiatrian verkkokurssi 1 op Eija Söderlund Lastentautien verkkokurssi 0.5 op Katja Riihimäki V026 Opetus- ja ohjausosaaminen monikult- 20 op P tuurisessa hoitotyössä V0098 SHV1421A Monikulttuurisuus hoitotyössä ja asiakas- 5 op Tuula Ikonen, Henna SHV13SA aikataulu myöh. Sole-Opsiin P lähtöinen opetus ja ohjaus Hertell V0099 SHV1421A English for Heralth Promotion in 5 op Ilm. myöh. SHV13SA aikataulu myöh. Sole-Opsiin P Different Cultures V0100 SHV1421A Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 10 op Hellevi Pelto-Huikko SHV13SA P SHV13SN V0091 SHV1421 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5 op Eija Söderlund SHV13SN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P V0094 SHV1421 Sairaan lapsen, nuoren ja perheen hoitot. 5 op K.Riihimäki SHV13SN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P V0096 ei ilm. Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset opinnot 5 op SHV13SN jatkoa syksytä 2014 P Psykiatrian verkkokurssi 1 op Eija Söderlund Lastentautien verkkokurssi 0.5 op Katja Riihimäki V026 Opetus- ja ohjausosaaminen monikult- 20 op tuurisessa hoitotyössä V0098 SHV1421 Monikulttuurisuus hoitotyössä ja asiakas- 5 op Katja Riihimäki, Reija SHV13SN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P lähtöinen opetus ja ohjaus Korhonen, Tuula Ikonen V0099 SHV1421 English for Heralth Promotion in 5 op ilm. myöh. SHV13SN aikataulu myöh. Sole-Opsiin P Different Cultures V0100 SHV1421 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 10 op Hellevi Pelto-Huikko SHV13SN P SHV13KN V027 Hoitotyön tutkimus-, yhteistyö- ja 25 op P johtamisosaaminen V0101 SHV1421 Hoitotyön tutkimusmenetelmäosaaminen 5 op E. Okker-Tikkunen, Riit- 12- SHV13KN aikatalut myöh.sole-opsiin P ta Salo, Marja Vellonen, Pertti Vuorinen V0102 SHV1421 Hoitotyön yht.työ- ja johtamisosaaminen 5 op Riitta Salo, Hannele SHV13KN aikatalut myöh.sole-opsiin P Moisander V0103 SHV1421 Vård på svenska 5 op ilm. myöh. SHV13KN aikatalut myöh.sole-opsiin P SHV1421 Ruotsinkielen suullinen taito ilm. myöh. SHV13KN aikatalut myöh.sole-opsiin P SHV1421 Ruotsinkielen kirjallinen taito ilm. myöh. SHV13KN aikatalut myöh.sole-opsiin P V0104 SHV1421 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 10 op Riitta Salo, Hannele 5-11 P V029 Innovatiivinen hoitotyön kehittämisosaam. 3 (5)

4 V011 SHV1421 Opinnäytetyö 15 op P SHV12SN V028 Hoitotyön syventävä osaaminen 20 op V1397 SHV1421 Hoitotyön asioantuntijuuden syventä- 5 op Riitta Salo, H. Moisander, SHV12SN aikatalut myöh.sole-opsiin P minen T.Colliander, E. Söderlund, M. Tanskanen V0109 SHV1421 Hyvinvointiyrittäjyys 5 op E. Okker-Tikkunen, R. Salo SHV12SN verkkototeutus, aikat. myöh P V0110 SHV1421 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 10 op Riitta Salo, H. Moisander, P SHV12SA V028 Hoitotyön syventävä osaaminen 20 op V1397 SHV1421 Hoitotyön asioantuntijuuden syventä- 5 op Riitta Salo, H. Moisander, 5-8 SHV12SA aikatalut myöh.sole-opsiin P minen T.Colliander, E. Söderlund, M. Tanskanen Hannele Moisander, Birgit Eskelinen V0109 SHV1421 Hyvinvointiyrittäjyys 5 op E. Okker-Tikkunen, R. Salo16- SHV12SA verkkototeutus, aikat. myöh. P V0110 SHV1421 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 10 op 9-15 SHV12SA P SHV12KN V0113 SHV1421 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu VI 10 op R. Salo, H. Moisander 2-22 SHV12KN HOPSin mukaan P V029 Innovatiivinen hoitotyön kehittämisosaa- 30 op SHV12KN minen V0112 SHV1421 Palveluinnovaatioiden ja laadun 5 op Kirsi Ronkainen 3- SHV12KN aikataulut Sole-Opsiin P kehittäminen STV12KN V028 Hoitotyön syventävä osaaminen V0109 STV1421 Hyvinvointi yrittäjyys 5 op Eija Okker-Tikkunen 3-10, aikataulut Sole-Opsiin P V0159 ei ilm. Hyvinvointipalvelut terv.hoitotyössä 5 op STV12KN jatkoa syksyltä 2014 P Osa 1. Th-työ vastaanottotoiminnassa 1 op Henna Hertell 3-10 aikataulut Sole-Opsiin Osa 2. Lääkehoito ja lääkelaskut 1 op Hannele Moisander 3-10 aikataulut Sole-Opsiin Osa 3. Th-työn kehittämistehtävä 3 op A. Hiller-Ikonen, Riikka jatkoa syksylät opiskelijan Ketonen, I. Latva-Korpela oman aikataulun mukaan V042 Terveydenhoitotyö V0162 STV1421 Työikäinen ja ikääntyvä terveydenhoitotyön STV12KN P asiakkaana sekä ympäristöterveydenhuolto 5 op Osa 1. Työikäinen terv.hoitotyön asiakkaana 2 op Henna Hertell 3-10 aikataulut Sole-Opsiin Osa 2. Ikääntyvä terv.hoitotyön asiakkaana 1,5 op H. Hertell, M. Vellonen 3-19 aikataulut Sole-Opsiin Osa 3. Ympäristö terveyden edistäminen 1,5 op Anne Hiller-Ikonen 3-10, aikataulut Sole-Opsiin V029 Innovatiivinen hoitotyön kehittämisosaam. V0112 ei ilm. Palveluinnovaatioiden ja laadun 5 op A. Hiller-Ikonen, Riikka jatkoa syksyltä 2014 P kehittäminen Ketonen, I. Latva-Korpela V0113 STV1421 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu VI 10 op tai P hopsin mukaan 4 (5)

5 5 (5)

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Kardiologisen hoitotyön erikoistumisopinnot 30 op SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Kardiologisen hoitotyön

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN ERITYISPÄTEVYYS. Sisältö. Alkusanat

TERVEYDENHOITAJAN ERITYISPÄTEVYYS. Sisältö. Alkusanat TERVEYDENHOITAJAN ERITYISPÄTEVYYS Sisältö Alkusanat 1. Erityispätevyysjärjestelmä 2. Haettavat erityispätevyydet 3. Valintakriteerit a. Koulutus b. Työkokemus c. Terveyden edistäminen d. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

että 75-84 vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 vuoteen 2020 mennessä 21% ja vuoteen 2025 mennessä 26%

että 75-84 vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 vuoteen 2020 mennessä 21% ja vuoteen 2025 mennessä 26% Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten määrä kasvaa etenkin vanhimmissa ikäluokissa niin, että 75-84 vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 vuoteen 2020 mennessä 21% ja vuoteen 2025 mennessä 26%

Lisätiedot

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto. PÄÄ PALKINTO Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.fi Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hellström Inkeri, Kärki Heidi, Mustonen Harri, Puolitaival Heleena Särmä Tehtäviä 1, suomen kieli ja kirjallisuus. Otava 2013, ISBN 9789511237211

Hellström Inkeri, Kärki Heidi, Mustonen Harri, Puolitaival Heleena Särmä Tehtäviä 1, suomen kieli ja kirjallisuus. Otava 2013, ISBN 9789511237211 OPPIKIRJAT Lukuvuoden 2014 2015 käytettävät oppikirjat: Ensimmäisen vuoden aikana siirrytään mahdollisuuksien mukaan käyttämään sähköistä oppimateriaalia, joten koko lukuvuoden kaikkien kurssien kirjoja

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Tiedon riittämättömyys voi olla huonon kivunlievityksen

Tiedon riittämättömyys voi olla huonon kivunlievityksen Tieto yksin ei riitä kivun laadukkaaseen hoitoon tarvitaan myös taitoa ja asenteita Leila Niemi-Murola, Eija Kalso ja Reino Pöyhiä Vaikka ammatillinen täydennyskoulutus onkin tärkeää, pohja algologiselle

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011 Alkuperäistutkimus tieteessä Tommi Kärki HuK, tutkimushoitaja Outi Lyytikäinen LT, dosentti, ylilääkäri outi.lyytikainen@thl.fi THL, Tartuntatautien seurannan ja torjunnan osasto, Sairaalainfektioohjelma

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot