MUISTIO 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO 5/2013 19.11.2013"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän väliaikainen kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 1. krs. Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere, pj. Lemmetty Arto vs. tilaajapäällikkö Tampere Lampi Armi suunnittelupäällikkö Tampere Salkoaho Tuukka vs. yhteyspäällikkö Tampere Tirronen Anniina vs.tilaajapäällikkö Tampere Santalahti Anne terveys ja sosiaalijohtaja Ylöjärvi Harju Raija sosiaali ja terveysjohtaja Kangasala Halme Eeva perusturvajohtaja Nokia Helin Vesa sosiaali ja terveysjohtaja Lempäälä Nieminen Raimo T. pääluottamusmies henkilöstön edustaja Paavilainen Paula vs. perusturvajohtaja Pirkkala, vpj Partanen Pirkko sosiaali ja terveystoimenjohtaja Vesilahti Rutanen Leila vs. sosiaali ja terveysjohtaja Orivesi Smolander Pirjo tietohallintokoordinaattori Tampere Auvinen Kari talousjohtaja Lempäälä Laine Toni K. kehittämispäällikkö TKS, esittelijä, sihteeri Muut osallistujat ja kutsutut: Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Aaltonen Mikko apulaispormestari Tampere Kostiainen Leena apulaispormestari Tampere Haapala Toni hyvinvointipalv. talousjohtaja Kangasala Viik Taina talous ja hallintopäällikkö Pirkkala Mäkinen Sari ylilääkäri Jokela Antti tietohallintojohtaja PSHP 1/17

2 Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 3 TYÖRYHMÄN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 3 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT 3 5 RAKENNESUUNNITELMAN UUDISTAMINEN, TAVOITTEET TERVEYDENHUOLLON VALITTUJEN TUOTTEIDEN SEUDULLISET LASKUTUSPERUSTEET SEUDULLINEN ELINVOIMASELVITYS SOTEPALVELUT 9 8 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN KUULUMISET 11 TILANNEKATSAUS 11 9 MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17 2/17

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen kello EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Muistio on asialistan liitteenä (extranet). Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää hyväksyä kokouksen muistion (liitteenä). Päätös. Hyväksyttiin. 3 TYÖRYHMÄN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Ylöjärven perusturvajohtajan Kari Virran siirryttyä eläkkeelle työryhmälle tulee valita varapuheenjohtaja. Kokous 3.9 siirsi päätöksen kokoukseen. Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää valita työryhmälle varapuheenjohtajan. Päätös. Valittiin Paula Paavilainen. 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT tietohallinnon ajankohtaiset asiat (ei vielä varmistunut) suun terveydenhuollon ajankohtaiset asiat 3/17

4 terveydenhuollon alueellisen järjestämissuunnitelman seurantaryhmän ajankohtaiset asiat kehittämispäivän yhteenveto seuraavat kokoukset seutuyhteistyöhön vaikuttavat kuntien omat tiedotettavat asiat Seuraavat kokoukset: (sovitaan) kello kello kello kello Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää merkitä tiedoksi annettavat ja keskusteltavat asiat tiedoksi. Päätös. Merkittiin tiedoksi. Taru Kuosmanen kertoi siirtyvänsä teto:n johtoon. 5 RAKENNESUUNNITELMAN UUDISTAMINEN, TAVOITTEET 2040 Seutujohtaja Päivi Nurminen ja seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki : Tampereen kaupunkiseudun visiona on olla Vetovoimainen, sujuvan elämän, kestävän kasvun ja yhteistyön edelläkävijä. Rakennesuunnitelma toteuttaa visiota kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelun osalta. Seutuhallitus hyväksyi työsuunnitelman rakennesuunnitelman uudistamiseksi Ensimmäisenä työvaiheena käynnistyi rakennesuunnitelman tavoitteiden tarkennus. Tavoitteita on käsitelty asiantuntijatyöryhmien työpajassa ja seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpajassa Työpajoissa on arvioitu nykyisten tavoitteiden ajankohtaisuutta ja tarkistamisen tarvetta toimintaympäristön muutosten valossa. Kaupunkiseudun kehittämisen sisällölliset tavoitekokonaisuudet muodostuivat työpajojen jälkeen seuraavasti: 4/17

5 1. Väestön kasvuun varaudutaan, 2. Yhdyskuntarakennetta tiivistetään, 3. Keskustoja ja keskuksia kehitetään, 4. Asuntotuotannon monipuolisuutta lisätään, 5. Elinkeinoelämän kasvua tuetaan, 6. Liikkumisen tapoja uudistetaan, 7. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan, Tavoitekokonaisuuksiin esitettiin seuraavia tarkistustarpeita ja korostuksia: 1. Väestön kasvuun varaudutaan Kasvuvarauma tulee asettaa seututasolla ylhäältä alas, ei kuntakohtaisesti alhaalta ylös. Lähtökohtana on rakennesuunnitelman 2030 kasvuvarauma ja hengen väestönkasvu vuosille Tämä tarkoittaa nykyisen kaltaisen kasvun jatkumista (4 100 as/v) ja tavoitevuoden 2040 asukaslukua Tavoitevuoden väestö on suurempi kuin Tilastokeskuksen ennuste ( ), mutta samalla tasolla maakuntakaavatyön kanssa ( asukasta). Kasvun jakautuminen kaupunkiseudulla ohjataan yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukaisesti, ei kehyskunnat keskuskaupunki jaottelulla. Tällöin korostuvat mm. joukkoliikenteen järjestämisedellytykset ja alueiden sijainti kaupunkirakenteessa. 2 Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä korostetaan yhdyskuntataloudellisuutta ja energiatehokkuutta. Uutena näkökulmana huomioidaan kaupunkiseudun sisällä olevien alueiden erilaiset profiilit ja laadulliset tavoitteet maankäytölle. Asemakaava alueen ulkopuolinen rakentaminen ohjataan seudullisten periaatteiden mukaan. 3. Keskustoja ja keskuksia kehitetään Palveluiltaan eritasoiset keskukset huomioidaan palveluverkon ja liikkumisen solmukohtina. Kuntien keskustojen vetovoimasta pidetään huolta mm. lisäämällä asuinrakentamista. 4. Asuntotuotannon monipuolisuutta lisätään Rakennesuunnitelman uudistamisessa korostetaan keskitehokkaan rakentamisen lisäämistä. Asuinalueet toteutetaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti monipuolisina, ja laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. 5. Elinkeinoelämän kasvua tuetaan 5/17

6 Elinkeinoalueita ja vyöhykkeitä suunnitellaan seudullisena kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa elinkeinoalueiden profiloinnin ja niiden kilpailukyvyn kehittämisen. Elinkeinojen logistiset tarpeet huomioidaan sisäisen liikenteen ohella. 6. Liikkumisen tapoja uudistetaan Pääviestinä on edelleen joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittäminen eurooppalaisen liikkumisen mallin suuntaan. Tähän liittyy mm. rakennesuunnitelmassa ratkaistava raideliikennekokonaisuus ja ratakapasiteetin tehokas käyttö. Liikkumisen turvallisuutta korostetaan. 7. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan Keskusverkkoajattelua laajentaen huomioidaan alakeskusten ja muiden palveluiltaan vahvojen alueiden kytkeytyminen joukkoliikenne ja pyöräily yhteyksiin. Palveluverkko suunnitellaan hierarkkisena seudullisena kokonaisuutena, jossa palvelukiinteistöt sijaitsevat kuntalaisten arkea helpottaen. Mm. julkisten ja kaupallisten palvelujen yhteiset sijaintiperiaatteet tukevat tätä. Merkittävät seudulliset hankkeet ja toteutuksen edistäminen Rakennesuunnitelman yhteydessä halutaan ratkaista myös seudullisesti merkittävien hankkeiden sijainti, ajoitus ja toteutuskysymykset. Hankkeet ovat kaupunkiseudun kasvun kannalta strategisia hankkeita, ja niiden kaavallinen ohjaus tapahtuu maakuntakaavassa. Niiden sijainti kaupunkiseudun alueella antaa kunnille mahdollisuuden linjata hankkeita rakennesuunnitelmassa. Rakennesuunnitelman jatkoksi tavoitellaan MAL aiesopimusmenettelyn jatkamista ja toteuttamisen ohjelmointia. Rakennesuunnitelman tavoiteasettelun jälkeen käynnistyy vaihtoehtojen laatiminen ja arviointi (marraskuu 2013 helmikuu 2014). Vaihtoehtojen arvioinnissa on kiinnostavaa huomioida valmistumassa olevan Elinvoimaselvityksen mallit hallintorakenteista. Hallintomallit voidaan ottaa yhdeksi rakennesuunnitelmavaihtoehtojen arviointikriteeriksi. Hallintomallit on myös mahdollista huomioida jo vaihtoehtotarkastelun lähtötilanteessa. Rakennesuunnitelman uudistaminen etenee syksyn 2013 aikana seuraavasti: Rakennesuunnitelma Aikataulu Maakuntakaava Tavoitteiden tarkennus: KJK , tavoitetyöpajan tulokset SH , tavoitetyöpajan tulokset MASTO tavoitteiden hyväksy 9 11/2013 Maankäyttövaihtoehtojen vaikutusten arviointi 9 12/2013 (MKV ) 6/17

7 minen KJK 8.11., tavoitteiden hyväksyminen SH , tavoitteiden hyväksyminen Seutufoorumi , tavoitteiden esittely Rakennesuunnitelman vaihtoehdot ja niiden vaikutukset: Seututyöryhmät 6.11., työryhmien + elinkeinojohtajien yhteinen työpaja MASTO SH ja KJK , työpaja 11/2013 2/2014 Vaikutusten arvioinnin tilannekatsaus ja keskustelu kaupunkiseudun KJK:ssa Maankäyttövaihtoehtojen vaikutusten arviointitulosten esittely SH:n ja KJK:n työpajassa Kehittämispäällikkö Laine : Rakennesuunnitelman uudistamisen keskeinen osa alue on palveluverkkotarkastelu. Syksyllä hyvinvointipalvelutyöryhmien edustajille on varattu mahdollisuus osallistua uudistamistyöhön teemakohtaisissa työpajoissa. Työpajassa 6.11 eri teemojen mukaan jaetut työryhmät analysoivat rakennesuunnitelman uudistamisen eri vaihtoehtoja. Koska rakennesuunnitelmaa laaditaan yhtäaikaisesti kaupunkiseutua koskevan kuntarakenne/elinvoimaselvityksen kanssa, palveluverkon osalta tavoitteeksi asetettiin työpajassa alustavasti verkon esittäminen useassa tasossa, mikä mahdollistaa myös selvityksessä hahmoteltavien eri hallintotasojen välisen palveluverkkotarkastelun. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki ja kehittämispäällikkö Laine selostavat asiaa kokouksessa. Liite: lisäseloste Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös. Merkittiin tiedoksi. Kimmo Kurunmäki selosti asiaa. 7/17

8 6 TERVEYDENHUOLLON VALITTUJEN TUOTTEIDEN SEUDULLISET LASKUTUSPERUSTEET 2014 Kunnallisen sosiaali ja terveydenhuollon toimintaympäristö on tulossa yhteen suurimmista murrosvaiheistaan lainsäädännön uudistuksista ja palvelutarpeen kasvusta johtuen. Vuonna 2014 konkretisoituu perusterveydenhuollon uudistus, joka tuo asiakkaalle mahdollisuuden valita perusterveydenhuollon hoitoyksikkö myös oman kunnan ulkopuolelta. Asiakkaan näkökulmasta kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa tulevat siis muodostamaan yhden perusterveydenhuollon alueen. Asiakkaan asemaa vahvistaa lisäksi mahdollisuus valita hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 58 :n mukaan kunta ja kuntayhtymälaskutuksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiaan. Tuotteistusjärjestelmää voidaan kuitenkin käyttää lisäksi apuna hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurannassa ja kehittämisessä, parantaen terveyshyödyn havainnointi ja kehittämiskykyä. Tampereen kaupunkiseudulla laskentaperusteiden yhdistämisellä tähdätään ensisijaisesti kuntien välisen laskutuksen ja tiedonvaihdon sujuvoittamiseen. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat seutusoten päätöksen mukaisesti valmistelleet yhtenäisiä laskutusperusteita perusterveydenhuollon keskeisille tuotteille helpottaakseen kuntalaisten mahdollisen liikkuvuuden mukanaan tuomia haasteita. Kehittämispäällikkö Laine : Yhtenäiset laskutusperusteet keskeisille perusterveydenhuollon suoritteille ovat valmistuneet. Toni Haapala ja Taina Viik esittelevät asiaa kokouksessa. Liite: Aikataulusyistä materiaali tuodaan kokoukseen. Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää 8/17

9 hyväksyä omalta osaltaan esityksen Tampereen kaupunkiseudun yhtenäisistä laskutusperusteista valituille perusterveydenhuollon suoritteille alkaen liitteen mukaisesti sekä tekee muut tarvittavat päätökset. Päätös. Laskutusperiaatteet hyväksyttiin ja sovittiin tarkennettavan hinnat 2014 uusien perusteiden mukaan. Sovittiin palattavan asiaan seuraavassa kokouksessa. Käytiin keskustelu vapaan terveysasemavalinnan vaikutuksista sosiaalipalveluihin ja perheneuvolapalveluihin sekä kuntien erilaisista vyörytys ja poistokäytännöistä. Todettiin yhtenäisen informoinnin ja sopimisen tarve kaupunkiseudun valinnan kriteeristöistä ja että asiaa valmistelemaan perustetaan työryhmä. Työryhmään valittiin: Sari Mäkinen, Mika Vuori ja Anne Santalahti Sovittiin työryhmän kokous kello Paula Paavilainen siirtyi puheenjohtajaksi. 7 SEUDULLINEN ELINVOIMASELVITYS SOTEPALVELUT Keväällä 2012 seutuyhteistyöstä tehdyn ulkoisen arvioinnin mukaan kuntien välinen yhteistyö on ollut tuloksellista Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän aikana. Nykyisen toimintamallin arvioidaan olevan kuitenkin riittämätön yhteistyötarpeiden lisääntyessä, minkä vuoksi sitä tulisi uudistaa. Toimintamallin uudistaminen on kytketty kuntarakennelakia toteuttavan selvityksen laadintaan. Selvityksessä on tarkoitus kuvata kaupunkiseudun tulevaisuuden vaihtoehtoja lain tarkoittamaa selvitysvelvollisuutta laajemmin. Selvityksen lähtökohtana on kaupunkiseudun kuntien yhteinen näkemys seudun elinvoiman jatkuvasta kehittämisestä. Kunnilla on kuitenkin erilaiset käsitykset keinoista elinvoimaisuuden edistämiseksi. Yhteisen kokonaisnäkemyksen saavuttamiseksi poliittista keskustelua on tarpeen 9/17

10 tukea selvityksellä, joka lisää päättäjien objektiivista tietopohjaa eri vaihtoehtojen vaikutuksista, eduista ja haitoista. Selvityksen tavoitteeksi on alustavasti määritelty kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistaminen, asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä hyvän elinympäristön ja kestävä kehityksen turvaaminen. Selvityksessä tarkastellaan monipuolisesti ja eri näkökulmista erilaisia toimintamalleja: kunnat, kuntien välinen yhteistyö, seutuhallinto, uusi kunta. Toimintamallien vaikutuksia kuvataan ja analysoidaan eri näkökulmista, joita ovat muun muassa kuntauudistus, alueen kilpailukyky, palvelut, talous, yhdyskuntarakenne ja demokratia. Selvityksessä huomioidaan lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon valtakunnalliset uudistuslinjaukset. Selvityksen tulee vastata myös kuntarakennelaissa (luonnos 14./ ) kuvattuun selvitysvelvollisuuteen. Selvityksen tavoitteet ja sisältö tarkentuvat työn edetessä sekä kuntarakennelain valmistuttua. Selvitys on käynnistetty alkuvuodesta 2013 ja se on kestoltaan noin vuoden mittainen. Selvitystyöstä vastaa selvitysmies Rauno Saari, jonka tukena on selvitystiimi. Selvitystyötä ohjaa kuntien nimeämä poliittinen ohjausryhmä. Selvitystiimiin ovat kuuluneet sotepalveluiden osa alueelta tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen, perusturvajohtaja Kari Virta sekä ylilääkäri Sari Mäkinen. Seuturyhmien kohdalla on katsottu tarpeelliseksi, että selvityksen etenemisestä informoidaan työryhmiä säännöllisesti. Kehittämispäällikkö Laine : Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointia, elinvoimaa ja kestävää kehitystä tarkastelevan selvityksen väliraportti on valmistunut. Työ on jatkunut eri selvitettävien mallien yksittäisellä tarkastelulla. Yhden kunnan mallin kuvaus on valmistunut. Taru Kuosmanen, Anne Santalahti sekä Sari Mäkinen selostavat asiaa. Liite: yhden kunnan mallin kuvaus Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää merkitä selvityksen etenemisen ja tekstit tiedoksi. 10/17

11 Päätös. Merkittiin tiedoksi. 8 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN KUULUMISET TILANNEKATSAUS Pääministeri Kataisen hallitus valmistelee kuntauudistusta. Vahvojen peruskuntien muodostamiseksi on valmisteilla rakennelaki, jonka on tarkoitus tulla voimaan Kuntarakennelakiluonnos on ollut kunnissa lausunnoilla saakka. Valmistelun lähtökohtana ovat olleet hallitusohjelman ja hallituksen iltakoulun kirjaukset. Hallitus arvioi kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Kuntien on tehtävä rakennelain edellyttämät selvitykset ja päätökset mennessä. Sosiaali ja terveydenhuollon osalta STM asetti maaliskuussa 2012 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi sekä valmistella lakia sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoittamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta (nk. järjestämislaki). Työryhmän toimikausi päättyi Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2014 ja lain on tarkoitus tulla voimaan Palvelurakennetyöryhmän työn valmistelua täydentämään asetettiin lisäksi marraskuussa 2012 selvityshenkilöryhmä Suomen kuntakentän alueellisten erojen ja erityispiirteiden sekä kielellisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi. Selvityshenkilöryhmän tehtävänä oli selvittää yhdessä kentän toimijoiden kanssa alueellisesti parhaita sosiaali ja terveydenhuollon ratkaisuja. Selvityshenkilöiden työ valmistui Ryhmän esityksen mukaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta esitettiin siirrettäväksi kunnilta sosiaali ja terveydenhuollon alueille. Työryhmä esitti lisäksi, että sairaanhoitopiirien ja kehitysvammahuollon erityishuoltopiirien kuntayhtymät purettaisiin ja toiminta organisoitaisiin uudelleen ja Suomeen muodostettaisiin 34 sotealuetta/kuntaa, jotka vastaisivat lähes kaikkien sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Hallituksen kehysriihi muutti tilannetta oleellisesti. Sosiaalija terveydenhuollon järjestämisratkaisun osalta kehysriihen linjausten mukaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenne, jossa uuden laajan perustason tehtävien järjestämis ja rahoitusvastuu on kunnilla. Hallitus ilmoitti aloittavansa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelun välittömästi siten, että järjestämislaki tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. Sote uudistusta pyritään viemään eteen 11/17

12 päin yhdessä kuntauudistuksen kanssa ja sote palvelut järjestetään linjausten mukaan kuntapohjaisesti. Laajan perustason sosiaali ja terveyspalvelut tullaan järjestämään pääsääntöisesti vastuukuntamallilla. Vastuukuntamallin perusteista säädetään kuntalaissa. Vastuukuntina voivat toimia maakuntien keskuskaupungit ja luontaisiin työssäkäyntialueisiin perustuvat vahvat kunnat, joilla on riittävä kantokyky asetettiin sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä, jota ministeri Guzenina Richardson täydensi edelleen myöhemmin huhtikuussa. Lisäksi työryhmän toimeksiantoa täydennettiin siten, että työryhmän pitää laatia väliraportti mennessä. Siihen tulee sisältyä ehdotukset tehtävistä, joista noin asukkaan kunnalla sekä yli asukkaan kunnalla voi olla järjestämisvastuu. Lisäksi on laadittava ehdotukset kuntien keskinäisistä rahoitusjärjestelyistä, sote palveluja koskeva vastuukuntamallin kuvaus sekä kuvaus erityisvastuualueiden tehtävistä ja vaihtoehdoista yliopistollisten sairaaloiden omistuksen ja hallinnan järjestämiseksi. Pääministeri Katainen asetti edelleen kunta ja sotekoordinaatioryhmän, jonka puheenjohtajana on toiminut Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtajana SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman. Ryhmä on koostunut kunta ja sote uudistuksesta vastaavista ministereistä sekä hallituspuolueiden ministeriryhmien ja eduskuntaryhmien edustajista. Koordinaatioryhmä on esittänyt yksimielistä ratkaisua sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on kuntaperusteisen järjestämismallin säilyttäminen sote palveluiden hallinnan kivijalkana. Koordinaatioryhmä esittää, että kunta ja sotepalvelurakenteen uudistus tähtää peruskuntiin, jotka muodostuvat työssäkäynti ja asiointialueista. Koordinaatioryhmä linjasi, että sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisvastuu määräytyy kunnan asukasluvun mukaan yhdenmukaisin periaattein koko maassa. Yksittäistapauksissa väestöpohjakriteereistä voidaan poiketa, mikäli siihen on erityiset perusteet kuten kielellisen oikeudet. Uudistuksen myötä sosiaali ja terveydenhuollon palveluja voivat järjestää (järjestämisvastuu) kunnat ja sote alueet. Kunta voi vastata perustason palveluista tai laajan perus ja erityistason palveluista ollessaan sote alueen vastuukunta. Kaikki kunnat rahoittavat sote palveluita. Palvelujen tuotannosta voivat vastata kunnalliset ja yksityiset toimijat kuten nykyisinkin. Palvelut järjestetään koordinaatioryhmän linjausten mukaisesti pääsääntöisesti vastuukuntamallilla. Vastuukunnassa on kuntien yhteinen 12/17

13 toimielin, jossa on kuntien edustus. Poikkeustapauksissa sote alueen hallintomalli voi olla myös kuntayhtymä, joissa äänivalta määräytyy kunnan asukasluvun perusteella. Vastuukunnan on järjestettävä palvelut yhdenvertaisesti kaikissa perustason alueeseen ja sote alueeseen kuuluvissa kunnissa hyödyntäen olemassa olevaa sosiaali ja terveyspalveluverkostoa. Perustason alueiden ja sote alueiden on laadittava suunnitelma lähipalvelujen toteuttamisesta. Väestömääräkriteerit Perustason alue asukkaan kunnalla on oikeus pääsääntöisesti järjestää perustason sosiaali ja terveyspalvelut. Vähintään noin asukkaan kunta voi toimia perustason alueen vastuukuntana. Perustason sote palveluja ovat lähinnä nykyiset terveyskeskusten ja sosiaalitoimen palvelut. Lisäksi vastuukunta voi saada oikeuden järjestää joitakin jo nykyisinkin järjestämiään peruserikoissairaanhoidon palveluja. Laajan perustason palvelujen järjestämisvastuun toteuttamiseksi kunnan on kuuluttava sote alueeseen. Kunta ei saa kuitenkaan automaattisesti järjestämisoikeutta kuntarakennelain 4 d :ssä tarkoitetulla yhtenäisellä yhdyskuntarakenne ja työssäkäyntialueella, vaan sen on osallistuttava valtion erityiseen kuntajakoselvitykseen. Laaja perus ja erityistaso (sote alue) Laajalla perus ja erityistasolla tarkoitetaan kaikkia lakisääteisiä sosiaalija terveyspalveluja mukaan lukien erikoissairaanhoitoa. Maakunnan keskuskaupunki ja vähintään noin asukkaan kunta voi järjestää laajan perustason sosiaali ja terveyspalveluja. Jälkimmäisten osalta edellytyksenä on lisäksi, että kunnalla on laissa määritelty riittävä kantokyky (talous, osaaminen, infrastruktuuri ja muut palvelujen järjestämisen edellytykset). Maakunnan keskuskaupungin on toimittava sotealueen vastuukuntana. Vähintään noin asukkaan työssäkäyntialueen keskuskunnat voivat toimia sote alueen vastuukuntana, jos niillä on riittävä kantokyky. Päätettyjen kriteerien pohjalta on mahdollista syntyä sotealuetta. Arvion mukaan nykyrakenteilla lukumäärä voisi olla /17

14 Uudistuksessa lähtökohtana on, että sote alue vastaa nykyisin sairaanhoitopiireille kuuluvista tehtävistä. Sairaanhoitopiirit lakkautetaan vuoden 2016 loppuun mennessä ja järjestämisvastuu siirtyy sote alueille. Alle asukkaan kunnat Koordinaatioryhmän linjausten mukaan alle asukkaan kuntien perustason palvelut hoidetaan siten, että kunta tukeutuu lähimmän työssäkäyntialueen tai muun toiminnallisen kokonaisuuden yli asukkaan keskuskuntaan. Alueen keskuskunta järjestää palvelut vastuukuntaperiaatteella. Jos kunta ei kuulu työssäkäyntialueeseen ja toiminnallista kokonaisuutta ei voi muodostaa, kunta kuuluu suoraan sosiaalija terveydenhuoltoalueeseen (sote), joka järjestää kunnan tarvitsemat sote palvelut. Pirkanmaalla tämä tarkoittaa ilman merkittäviä kuntaliitoksia erittäin haasteellista tilannetta erityisesti maakunnan pohjois ja luoteisosissa. Erityisvastuualueet (erva) ja yliopistosairaalat Jokainen sote alue kuuluu erityisvastuualueeseen (erva), joita on viisi. Tehtäviensä vuoksi Erva hallinnoidaan kuntayhtymänä, jonka jäseninä ovat sote alueet. Uuden ervan tehtävänä on ryhmän linjausten mukaan pyrkiä turvaamaan yhdenvertaisuus keskitettävissä palveluissa ja ohjata voimavaroja tarkoituksenmukaisesti. Yliopistolliset sairaalat toimivat myös jatkossa alueillaan erikoissairaanhoidon palveluja tuottavina sairaaloina. Sairaalat siirtyvät sote alueen omistukseen. Käytännössä Ervan saattaa olla mahdollista toimia yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sote alueen yhteydessä. Erva ja yliopistollinen sairaala ovat kuitenkin oikeudellisesti erillisiä yksiköitä. Aikataulu Perustason alueet ja sote alueet määritellään valtioneuvoston asetuksella. Alueiden muodostamisen kriteereistä kuullaan kuntia marraskuussa 2013 kuntarakennelaissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. Varsinainen asetus annetaan vuoden 2015 aikana. Kuntien ehdotukset sote alueiksi pyydetään siten, että ne ovat valtioneuvoston käytettävissä vuoden 2014 loppuun mennessä. Sote alueet aloittavat toimintansa viimeistään Metropolialueen sote palvelut Metropolialueen sote palveluiden järjestämisestä päätetään erikseen. 14/17

15 Orpon koordinaatioryhmän linjaukset jättävät Pirkanmaalle edelleen merkittävästi vaihtoehtoja sote palveluiden järjestämisvastuun osalta. Aluevaihtoehtoja on useita. Kuntajohtajakokous on pyytänyt sotetyöryhmältä pohdintaa erilaisista sote uudistuksen toteutumisvaihtoehdoista. Keskustelun pohjaksi esitetään seuraavia mahdollisia vaihtoehtoja: 1. Kaupunkiseudun osalta koordinaatioryhmän linjaus merkitsee erityisselvityksen toteuttamista, jonka seurauksena järjestämisvastuun osalta syntyy joko yksi Tampereen isännöimä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alue kaupunkiseudulle tai mikäli selvitys ei johda kuntaliitoksiin, mahdollisesti useita perusterveydenhuollon alueita. Periaatteessa on myös mahdollista, että mikäli kaupunkiseudulla syntyy iso sote alue yhteistyön tai kuntaliitosten seurauksena, osa ulommasta Pirkanmaasta siirtyy Tampereen vastuulle. 2. Mahdollista on myös Pirkanmaan jakautuminen perusterveydenhuollon osalta sote alueisiin, joissa vastuukunnat asettuisivat akseleille Kangasala Valkeakoski, Sastamala, Jämsä sekä Tampere. Luoteis Pirkanmaan ja pohjoisen Pirkanmaan tilanne on erityisen haastava etäisyyksien sekä vähäisen väestömäärän vuoksi. Periaatteessa on mahdollista, että alueet jäisivät Tampereen vastuulle ilman merkittäviä kuntaliitoksia tai poikkeamislupaa väestömääräkriteerin osalta. 3. Koordinaatioryhmän linjaukset mahdollistavat myös keskuskaupunkivetoisen maakunnallisen järjestämismallin. Kehittämispäällikkö Laine : Sosiaali ja terveysministeriö asetti valmisteluryhmän, jota täydennettiin Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaiksi, joka sisältää kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sote palveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Väliraportin valmistelu on perustunut hallituksen kehysriihessä tekemiin linjauksiin sekä pääministeri Kataisen asettaman koordinaatioryhmän julkaisemiin linjauksiin. Lisäksi valmisteluryhmän käytössä ovat olleet aiempien sosiaali ja terveysministeriön työryhmien ja selvityshenkilöiden raportit sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmän ja palvelurakenteen uudistamisesta. 15/17

16 Valmisteluryhmän tuottama väliraportti on valmistunut kesäkuun lopussa Kuntien palautteet väliraporttiin on pyydetty mennessä. Valmisteluryhmä on valmistellut väliraporttiinsa yksityiskohtaiset ehdotukset sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisiksi periaatteiksi. Perusteiden pohjalta on hahmoteltu soterakenneuudistuksen alueellisia toteuttamisvaihtoehtoja. Viimeisin järjestämislakityöryhmän kokous on pidetty Liitteet: väliraportti Sari Mäkinen selostaa asiaa kokouksessa. Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää käydä keskustelun sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta sekä merkitsee asian tiedoksi. Päätös. Merkittiin tiedoksi. Työryhmä kävi asiasta laajan keskustelun. Sari Mäkinen selosti asiaa. 9 MUUT ASIAT Käytiin keskustelua terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja tiedottamisesta. Lisäksi tuotiin esiin huoli potilasturvallisuudesta valinnanvapaustapauksissa. 16/17

17 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello Muistion vakuudeksi Toni K. Laine 17/17

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

MUISTIO 3/

MUISTIO 3/ Aika: 9.6.2015 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset Sote-valmisteluryhmä 22.5.2013 24.5.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ ASETTAMISPÄÄTÖS 1(5) 4.4.2013 STM022:00/2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ Asettaminen Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/2013 24.10.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/2013 24.10.2013 Aika: perjantai 1.11.2013 klo 13:00-15:00 Paikka: Työväenmuseo Werstas, Galleria Bertel (2. krs), Väinö Linnan aukio 8, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Jyrki Laiho elinkeino- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

MUISTIO 1/2016 18.2.2016

MUISTIO 1/2016 18.2.2016 Aika: 18.2.2016 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011 AIKA KESKIVIIKKO 2.11.2011 KLO 12.30 14.10 PAIKKA JUVENES KOKOUSKESKUS, LUENTOSALI 2 (3. KRS.) ÅKERLUNDINKATU 1 OSALLISTUJAT Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 25.3.2010 klo 13.30 15.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

MUISTIO 1/2013 5.2.2013

MUISTIO 1/2013 5.2.2013 Aika: 5.2.2013 klo 13- Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Marjamäki Tarja ylilääkäri Lempäälä, pj. Lemmetty Arto vs. tilaajapäällikkö Tampere

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta l k t Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Hallitusohjelma l Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista 1 (6) Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Ylöjärvi 2. Vastaaja on - Kunta X Kuntanumero 980 3. Jos vastaaja on kunta,

Lisätiedot

SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 1 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

MUISTIO 2/2015 15.4.2015

MUISTIO 2/2015 15.4.2015 Aika: 15.4.2015 klo 13.00-14.53 Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Erityiset haasteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus: järjestämisvastuu, rekisteripito, suhde kuntarakenteeseen ja kuntayhtymiin

Terveydenhuollon tulevaisuus: järjestämisvastuu, rekisteripito, suhde kuntarakenteeseen ja kuntayhtymiin Terveydenhuollon tulevaisuus: järjestämisvastuu, rekisteripito, suhde kuntarakenteeseen ja kuntayhtymiin Annakaisa Iivari, STM Pekka Järvinen, STM Lähtökohdat hallitusohjelmassa Uudistetaan sosiaali- ja

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Joulukuu 2013 sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano Sosiaali-

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 21.4.2010 klo 9.00 11.30 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja ( )

Lisätiedot

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) - lähtökohtia erityislainsäädännön uudistamiselle puitelain voimassaolon jälkeen 2013 Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Hallitusneuvos Päivi Salo Lääkintöneuvos Jukka Mattila

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Hallitusneuvos Päivi Salo Lääkintöneuvos Jukka Mattila Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Hallitusneuvos Päivi Salo Lääkintöneuvos Jukka Mattila Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2015 18.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2015 18.3.2015 Aika: 18.3.2015 klo 10.00-11.07 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Lokakuu 2012 STM Kari Haavisto Keskeinen sisältö Hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen hallitusohjelmassa Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuusamon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Isoviita 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus PPSHP:n KUNTAJOHDON TAPAAMINEN Sote -palvelurakenne Oulu 16.1.2013 Kuntauudistuksen kokonaisuus Kuntarakenteen uudistaminen (kuntarakennelaki) Kuntalain

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 1 LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen käsittelypäivämäärä ppkkvv 30.9.2013 (valtuusto)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015 Aika: 19.2.2015 klo 13.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2013 1.11.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2013 1.11.2013 Aika: 1.11.2013 klo 13.00-15.00 Paikka: Kuntayhtymän väliaikainen kokoustila, Satakunnankatu 18 A 1. krs. (Kartta liitteenä extranetissä) Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj

Lisätiedot

Kuntarakennelaki ja Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Kuntarakennelaki ja Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Kuntarakennelaki ja Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu KUNTAUUDISTUSSEMINAARI Meri-Lapin kehittämiskeskus Hannu Leskinen Tornio 29.1.2014 30.12.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 10.2.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, vpj Vesa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Lääninhallinnon perinneyhdistyksen aluehallintoseminaari Suomen liikemiesten kauppaopisto 24.11.2011 Ylijohtaja Päivi Laajala 6. Uudistetaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelija Kati Hokkanen Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne Valmistelu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2011 13.6.2011 AIKA MAANANTAI 13.6.2011 KLO 12.05 14.00 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Sote- järjestämislain valmistelutilanne

Sote- järjestämislain valmistelutilanne Sote- järjestämislain valmistelutilanne Hallinnon myllerrystä potilaan parhaaksi Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm/sto/terveyspalveluryhmä 6.9.2013 Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kannuksen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sirpa Kiianmies 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 3/2015 16.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 3/2015 16.4.2015 Aika: 16.4.2015 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen?

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Turku 27.10.2011 Hallitus toteuttaa koko

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

SOTE-rakenneuudistus malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta

SOTE-rakenneuudistus malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta SOTE-rakenneuudistus 10.6.2013 - malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta PÄiVI SILLANAUKEE, STM, 12.6.13: Vastuukuntamalli ja hallinnolliset menettelytavat tarkentuvat sotejärjestämislakia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 17.2.2011 klo 14.00 17.03 Paikka RADISSON BLU PLAZA HOTEL Mikonkatu 23, Helsinki Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena Pajukoski Kangasala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus Oskari Auvinen Kansliapäällikkö, Pirkkalan kunta Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus I. Yleistietoja Pirkkalasta

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Selvityshenkilö ad 19.3.2013 Jorma Penttinen, JYL, KYS Etunimi Sukunimi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Iisalmen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jarmo Ronkainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.6.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.6.2013 Aika: 14.6.2013 klo 14.00-15.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala Salonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2012 11.12.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2012 11.12.2012 Aika: 11.12.2012 klo 10.45 Paikka: Kokous- ja juhlakeskus Kiviranta, Pirkkala. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina tuotantojohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Keski-Suomen liiton tilaisuus 27.9.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Espoon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Remes Marja-Leena, Paavilainen Mika 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot