MUISTIO 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO 5/2013 19.11.2013"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän väliaikainen kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 1. krs. Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere, pj. Lemmetty Arto vs. tilaajapäällikkö Tampere Lampi Armi suunnittelupäällikkö Tampere Salkoaho Tuukka vs. yhteyspäällikkö Tampere Tirronen Anniina vs.tilaajapäällikkö Tampere Santalahti Anne terveys ja sosiaalijohtaja Ylöjärvi Harju Raija sosiaali ja terveysjohtaja Kangasala Halme Eeva perusturvajohtaja Nokia Helin Vesa sosiaali ja terveysjohtaja Lempäälä Nieminen Raimo T. pääluottamusmies henkilöstön edustaja Paavilainen Paula vs. perusturvajohtaja Pirkkala, vpj Partanen Pirkko sosiaali ja terveystoimenjohtaja Vesilahti Rutanen Leila vs. sosiaali ja terveysjohtaja Orivesi Smolander Pirjo tietohallintokoordinaattori Tampere Auvinen Kari talousjohtaja Lempäälä Laine Toni K. kehittämispäällikkö TKS, esittelijä, sihteeri Muut osallistujat ja kutsutut: Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Aaltonen Mikko apulaispormestari Tampere Kostiainen Leena apulaispormestari Tampere Haapala Toni hyvinvointipalv. talousjohtaja Kangasala Viik Taina talous ja hallintopäällikkö Pirkkala Mäkinen Sari ylilääkäri Jokela Antti tietohallintojohtaja PSHP 1/17

2 Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 3 TYÖRYHMÄN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 3 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT 3 5 RAKENNESUUNNITELMAN UUDISTAMINEN, TAVOITTEET TERVEYDENHUOLLON VALITTUJEN TUOTTEIDEN SEUDULLISET LASKUTUSPERUSTEET SEUDULLINEN ELINVOIMASELVITYS SOTEPALVELUT 9 8 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN KUULUMISET 11 TILANNEKATSAUS 11 9 MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17 2/17

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen kello EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Muistio on asialistan liitteenä (extranet). Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää hyväksyä kokouksen muistion (liitteenä). Päätös. Hyväksyttiin. 3 TYÖRYHMÄN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Ylöjärven perusturvajohtajan Kari Virran siirryttyä eläkkeelle työryhmälle tulee valita varapuheenjohtaja. Kokous 3.9 siirsi päätöksen kokoukseen. Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää valita työryhmälle varapuheenjohtajan. Päätös. Valittiin Paula Paavilainen. 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT tietohallinnon ajankohtaiset asiat (ei vielä varmistunut) suun terveydenhuollon ajankohtaiset asiat 3/17

4 terveydenhuollon alueellisen järjestämissuunnitelman seurantaryhmän ajankohtaiset asiat kehittämispäivän yhteenveto seuraavat kokoukset seutuyhteistyöhön vaikuttavat kuntien omat tiedotettavat asiat Seuraavat kokoukset: (sovitaan) kello kello kello kello Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää merkitä tiedoksi annettavat ja keskusteltavat asiat tiedoksi. Päätös. Merkittiin tiedoksi. Taru Kuosmanen kertoi siirtyvänsä teto:n johtoon. 5 RAKENNESUUNNITELMAN UUDISTAMINEN, TAVOITTEET 2040 Seutujohtaja Päivi Nurminen ja seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki : Tampereen kaupunkiseudun visiona on olla Vetovoimainen, sujuvan elämän, kestävän kasvun ja yhteistyön edelläkävijä. Rakennesuunnitelma toteuttaa visiota kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelun osalta. Seutuhallitus hyväksyi työsuunnitelman rakennesuunnitelman uudistamiseksi Ensimmäisenä työvaiheena käynnistyi rakennesuunnitelman tavoitteiden tarkennus. Tavoitteita on käsitelty asiantuntijatyöryhmien työpajassa ja seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpajassa Työpajoissa on arvioitu nykyisten tavoitteiden ajankohtaisuutta ja tarkistamisen tarvetta toimintaympäristön muutosten valossa. Kaupunkiseudun kehittämisen sisällölliset tavoitekokonaisuudet muodostuivat työpajojen jälkeen seuraavasti: 4/17

5 1. Väestön kasvuun varaudutaan, 2. Yhdyskuntarakennetta tiivistetään, 3. Keskustoja ja keskuksia kehitetään, 4. Asuntotuotannon monipuolisuutta lisätään, 5. Elinkeinoelämän kasvua tuetaan, 6. Liikkumisen tapoja uudistetaan, 7. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan, Tavoitekokonaisuuksiin esitettiin seuraavia tarkistustarpeita ja korostuksia: 1. Väestön kasvuun varaudutaan Kasvuvarauma tulee asettaa seututasolla ylhäältä alas, ei kuntakohtaisesti alhaalta ylös. Lähtökohtana on rakennesuunnitelman 2030 kasvuvarauma ja hengen väestönkasvu vuosille Tämä tarkoittaa nykyisen kaltaisen kasvun jatkumista (4 100 as/v) ja tavoitevuoden 2040 asukaslukua Tavoitevuoden väestö on suurempi kuin Tilastokeskuksen ennuste ( ), mutta samalla tasolla maakuntakaavatyön kanssa ( asukasta). Kasvun jakautuminen kaupunkiseudulla ohjataan yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukaisesti, ei kehyskunnat keskuskaupunki jaottelulla. Tällöin korostuvat mm. joukkoliikenteen järjestämisedellytykset ja alueiden sijainti kaupunkirakenteessa. 2 Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä korostetaan yhdyskuntataloudellisuutta ja energiatehokkuutta. Uutena näkökulmana huomioidaan kaupunkiseudun sisällä olevien alueiden erilaiset profiilit ja laadulliset tavoitteet maankäytölle. Asemakaava alueen ulkopuolinen rakentaminen ohjataan seudullisten periaatteiden mukaan. 3. Keskustoja ja keskuksia kehitetään Palveluiltaan eritasoiset keskukset huomioidaan palveluverkon ja liikkumisen solmukohtina. Kuntien keskustojen vetovoimasta pidetään huolta mm. lisäämällä asuinrakentamista. 4. Asuntotuotannon monipuolisuutta lisätään Rakennesuunnitelman uudistamisessa korostetaan keskitehokkaan rakentamisen lisäämistä. Asuinalueet toteutetaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti monipuolisina, ja laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. 5. Elinkeinoelämän kasvua tuetaan 5/17

6 Elinkeinoalueita ja vyöhykkeitä suunnitellaan seudullisena kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa elinkeinoalueiden profiloinnin ja niiden kilpailukyvyn kehittämisen. Elinkeinojen logistiset tarpeet huomioidaan sisäisen liikenteen ohella. 6. Liikkumisen tapoja uudistetaan Pääviestinä on edelleen joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittäminen eurooppalaisen liikkumisen mallin suuntaan. Tähän liittyy mm. rakennesuunnitelmassa ratkaistava raideliikennekokonaisuus ja ratakapasiteetin tehokas käyttö. Liikkumisen turvallisuutta korostetaan. 7. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan Keskusverkkoajattelua laajentaen huomioidaan alakeskusten ja muiden palveluiltaan vahvojen alueiden kytkeytyminen joukkoliikenne ja pyöräily yhteyksiin. Palveluverkko suunnitellaan hierarkkisena seudullisena kokonaisuutena, jossa palvelukiinteistöt sijaitsevat kuntalaisten arkea helpottaen. Mm. julkisten ja kaupallisten palvelujen yhteiset sijaintiperiaatteet tukevat tätä. Merkittävät seudulliset hankkeet ja toteutuksen edistäminen Rakennesuunnitelman yhteydessä halutaan ratkaista myös seudullisesti merkittävien hankkeiden sijainti, ajoitus ja toteutuskysymykset. Hankkeet ovat kaupunkiseudun kasvun kannalta strategisia hankkeita, ja niiden kaavallinen ohjaus tapahtuu maakuntakaavassa. Niiden sijainti kaupunkiseudun alueella antaa kunnille mahdollisuuden linjata hankkeita rakennesuunnitelmassa. Rakennesuunnitelman jatkoksi tavoitellaan MAL aiesopimusmenettelyn jatkamista ja toteuttamisen ohjelmointia. Rakennesuunnitelman tavoiteasettelun jälkeen käynnistyy vaihtoehtojen laatiminen ja arviointi (marraskuu 2013 helmikuu 2014). Vaihtoehtojen arvioinnissa on kiinnostavaa huomioida valmistumassa olevan Elinvoimaselvityksen mallit hallintorakenteista. Hallintomallit voidaan ottaa yhdeksi rakennesuunnitelmavaihtoehtojen arviointikriteeriksi. Hallintomallit on myös mahdollista huomioida jo vaihtoehtotarkastelun lähtötilanteessa. Rakennesuunnitelman uudistaminen etenee syksyn 2013 aikana seuraavasti: Rakennesuunnitelma Aikataulu Maakuntakaava Tavoitteiden tarkennus: KJK , tavoitetyöpajan tulokset SH , tavoitetyöpajan tulokset MASTO tavoitteiden hyväksy 9 11/2013 Maankäyttövaihtoehtojen vaikutusten arviointi 9 12/2013 (MKV ) 6/17

7 minen KJK 8.11., tavoitteiden hyväksyminen SH , tavoitteiden hyväksyminen Seutufoorumi , tavoitteiden esittely Rakennesuunnitelman vaihtoehdot ja niiden vaikutukset: Seututyöryhmät 6.11., työryhmien + elinkeinojohtajien yhteinen työpaja MASTO SH ja KJK , työpaja 11/2013 2/2014 Vaikutusten arvioinnin tilannekatsaus ja keskustelu kaupunkiseudun KJK:ssa Maankäyttövaihtoehtojen vaikutusten arviointitulosten esittely SH:n ja KJK:n työpajassa Kehittämispäällikkö Laine : Rakennesuunnitelman uudistamisen keskeinen osa alue on palveluverkkotarkastelu. Syksyllä hyvinvointipalvelutyöryhmien edustajille on varattu mahdollisuus osallistua uudistamistyöhön teemakohtaisissa työpajoissa. Työpajassa 6.11 eri teemojen mukaan jaetut työryhmät analysoivat rakennesuunnitelman uudistamisen eri vaihtoehtoja. Koska rakennesuunnitelmaa laaditaan yhtäaikaisesti kaupunkiseutua koskevan kuntarakenne/elinvoimaselvityksen kanssa, palveluverkon osalta tavoitteeksi asetettiin työpajassa alustavasti verkon esittäminen useassa tasossa, mikä mahdollistaa myös selvityksessä hahmoteltavien eri hallintotasojen välisen palveluverkkotarkastelun. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki ja kehittämispäällikkö Laine selostavat asiaa kokouksessa. Liite: lisäseloste Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös. Merkittiin tiedoksi. Kimmo Kurunmäki selosti asiaa. 7/17

8 6 TERVEYDENHUOLLON VALITTUJEN TUOTTEIDEN SEUDULLISET LASKUTUSPERUSTEET 2014 Kunnallisen sosiaali ja terveydenhuollon toimintaympäristö on tulossa yhteen suurimmista murrosvaiheistaan lainsäädännön uudistuksista ja palvelutarpeen kasvusta johtuen. Vuonna 2014 konkretisoituu perusterveydenhuollon uudistus, joka tuo asiakkaalle mahdollisuuden valita perusterveydenhuollon hoitoyksikkö myös oman kunnan ulkopuolelta. Asiakkaan näkökulmasta kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa tulevat siis muodostamaan yhden perusterveydenhuollon alueen. Asiakkaan asemaa vahvistaa lisäksi mahdollisuus valita hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 58 :n mukaan kunta ja kuntayhtymälaskutuksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiaan. Tuotteistusjärjestelmää voidaan kuitenkin käyttää lisäksi apuna hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurannassa ja kehittämisessä, parantaen terveyshyödyn havainnointi ja kehittämiskykyä. Tampereen kaupunkiseudulla laskentaperusteiden yhdistämisellä tähdätään ensisijaisesti kuntien välisen laskutuksen ja tiedonvaihdon sujuvoittamiseen. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat seutusoten päätöksen mukaisesti valmistelleet yhtenäisiä laskutusperusteita perusterveydenhuollon keskeisille tuotteille helpottaakseen kuntalaisten mahdollisen liikkuvuuden mukanaan tuomia haasteita. Kehittämispäällikkö Laine : Yhtenäiset laskutusperusteet keskeisille perusterveydenhuollon suoritteille ovat valmistuneet. Toni Haapala ja Taina Viik esittelevät asiaa kokouksessa. Liite: Aikataulusyistä materiaali tuodaan kokoukseen. Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää 8/17

9 hyväksyä omalta osaltaan esityksen Tampereen kaupunkiseudun yhtenäisistä laskutusperusteista valituille perusterveydenhuollon suoritteille alkaen liitteen mukaisesti sekä tekee muut tarvittavat päätökset. Päätös. Laskutusperiaatteet hyväksyttiin ja sovittiin tarkennettavan hinnat 2014 uusien perusteiden mukaan. Sovittiin palattavan asiaan seuraavassa kokouksessa. Käytiin keskustelu vapaan terveysasemavalinnan vaikutuksista sosiaalipalveluihin ja perheneuvolapalveluihin sekä kuntien erilaisista vyörytys ja poistokäytännöistä. Todettiin yhtenäisen informoinnin ja sopimisen tarve kaupunkiseudun valinnan kriteeristöistä ja että asiaa valmistelemaan perustetaan työryhmä. Työryhmään valittiin: Sari Mäkinen, Mika Vuori ja Anne Santalahti Sovittiin työryhmän kokous kello Paula Paavilainen siirtyi puheenjohtajaksi. 7 SEUDULLINEN ELINVOIMASELVITYS SOTEPALVELUT Keväällä 2012 seutuyhteistyöstä tehdyn ulkoisen arvioinnin mukaan kuntien välinen yhteistyö on ollut tuloksellista Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän aikana. Nykyisen toimintamallin arvioidaan olevan kuitenkin riittämätön yhteistyötarpeiden lisääntyessä, minkä vuoksi sitä tulisi uudistaa. Toimintamallin uudistaminen on kytketty kuntarakennelakia toteuttavan selvityksen laadintaan. Selvityksessä on tarkoitus kuvata kaupunkiseudun tulevaisuuden vaihtoehtoja lain tarkoittamaa selvitysvelvollisuutta laajemmin. Selvityksen lähtökohtana on kaupunkiseudun kuntien yhteinen näkemys seudun elinvoiman jatkuvasta kehittämisestä. Kunnilla on kuitenkin erilaiset käsitykset keinoista elinvoimaisuuden edistämiseksi. Yhteisen kokonaisnäkemyksen saavuttamiseksi poliittista keskustelua on tarpeen 9/17

10 tukea selvityksellä, joka lisää päättäjien objektiivista tietopohjaa eri vaihtoehtojen vaikutuksista, eduista ja haitoista. Selvityksen tavoitteeksi on alustavasti määritelty kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistaminen, asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä hyvän elinympäristön ja kestävä kehityksen turvaaminen. Selvityksessä tarkastellaan monipuolisesti ja eri näkökulmista erilaisia toimintamalleja: kunnat, kuntien välinen yhteistyö, seutuhallinto, uusi kunta. Toimintamallien vaikutuksia kuvataan ja analysoidaan eri näkökulmista, joita ovat muun muassa kuntauudistus, alueen kilpailukyky, palvelut, talous, yhdyskuntarakenne ja demokratia. Selvityksessä huomioidaan lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon valtakunnalliset uudistuslinjaukset. Selvityksen tulee vastata myös kuntarakennelaissa (luonnos 14./ ) kuvattuun selvitysvelvollisuuteen. Selvityksen tavoitteet ja sisältö tarkentuvat työn edetessä sekä kuntarakennelain valmistuttua. Selvitys on käynnistetty alkuvuodesta 2013 ja se on kestoltaan noin vuoden mittainen. Selvitystyöstä vastaa selvitysmies Rauno Saari, jonka tukena on selvitystiimi. Selvitystyötä ohjaa kuntien nimeämä poliittinen ohjausryhmä. Selvitystiimiin ovat kuuluneet sotepalveluiden osa alueelta tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen, perusturvajohtaja Kari Virta sekä ylilääkäri Sari Mäkinen. Seuturyhmien kohdalla on katsottu tarpeelliseksi, että selvityksen etenemisestä informoidaan työryhmiä säännöllisesti. Kehittämispäällikkö Laine : Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointia, elinvoimaa ja kestävää kehitystä tarkastelevan selvityksen väliraportti on valmistunut. Työ on jatkunut eri selvitettävien mallien yksittäisellä tarkastelulla. Yhden kunnan mallin kuvaus on valmistunut. Taru Kuosmanen, Anne Santalahti sekä Sari Mäkinen selostavat asiaa. Liite: yhden kunnan mallin kuvaus Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää merkitä selvityksen etenemisen ja tekstit tiedoksi. 10/17

11 Päätös. Merkittiin tiedoksi. 8 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN KUULUMISET TILANNEKATSAUS Pääministeri Kataisen hallitus valmistelee kuntauudistusta. Vahvojen peruskuntien muodostamiseksi on valmisteilla rakennelaki, jonka on tarkoitus tulla voimaan Kuntarakennelakiluonnos on ollut kunnissa lausunnoilla saakka. Valmistelun lähtökohtana ovat olleet hallitusohjelman ja hallituksen iltakoulun kirjaukset. Hallitus arvioi kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Kuntien on tehtävä rakennelain edellyttämät selvitykset ja päätökset mennessä. Sosiaali ja terveydenhuollon osalta STM asetti maaliskuussa 2012 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi sekä valmistella lakia sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoittamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta (nk. järjestämislaki). Työryhmän toimikausi päättyi Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2014 ja lain on tarkoitus tulla voimaan Palvelurakennetyöryhmän työn valmistelua täydentämään asetettiin lisäksi marraskuussa 2012 selvityshenkilöryhmä Suomen kuntakentän alueellisten erojen ja erityispiirteiden sekä kielellisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi. Selvityshenkilöryhmän tehtävänä oli selvittää yhdessä kentän toimijoiden kanssa alueellisesti parhaita sosiaali ja terveydenhuollon ratkaisuja. Selvityshenkilöiden työ valmistui Ryhmän esityksen mukaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta esitettiin siirrettäväksi kunnilta sosiaali ja terveydenhuollon alueille. Työryhmä esitti lisäksi, että sairaanhoitopiirien ja kehitysvammahuollon erityishuoltopiirien kuntayhtymät purettaisiin ja toiminta organisoitaisiin uudelleen ja Suomeen muodostettaisiin 34 sotealuetta/kuntaa, jotka vastaisivat lähes kaikkien sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Hallituksen kehysriihi muutti tilannetta oleellisesti. Sosiaalija terveydenhuollon järjestämisratkaisun osalta kehysriihen linjausten mukaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenne, jossa uuden laajan perustason tehtävien järjestämis ja rahoitusvastuu on kunnilla. Hallitus ilmoitti aloittavansa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelun välittömästi siten, että järjestämislaki tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. Sote uudistusta pyritään viemään eteen 11/17

12 päin yhdessä kuntauudistuksen kanssa ja sote palvelut järjestetään linjausten mukaan kuntapohjaisesti. Laajan perustason sosiaali ja terveyspalvelut tullaan järjestämään pääsääntöisesti vastuukuntamallilla. Vastuukuntamallin perusteista säädetään kuntalaissa. Vastuukuntina voivat toimia maakuntien keskuskaupungit ja luontaisiin työssäkäyntialueisiin perustuvat vahvat kunnat, joilla on riittävä kantokyky asetettiin sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä, jota ministeri Guzenina Richardson täydensi edelleen myöhemmin huhtikuussa. Lisäksi työryhmän toimeksiantoa täydennettiin siten, että työryhmän pitää laatia väliraportti mennessä. Siihen tulee sisältyä ehdotukset tehtävistä, joista noin asukkaan kunnalla sekä yli asukkaan kunnalla voi olla järjestämisvastuu. Lisäksi on laadittava ehdotukset kuntien keskinäisistä rahoitusjärjestelyistä, sote palveluja koskeva vastuukuntamallin kuvaus sekä kuvaus erityisvastuualueiden tehtävistä ja vaihtoehdoista yliopistollisten sairaaloiden omistuksen ja hallinnan järjestämiseksi. Pääministeri Katainen asetti edelleen kunta ja sotekoordinaatioryhmän, jonka puheenjohtajana on toiminut Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtajana SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman. Ryhmä on koostunut kunta ja sote uudistuksesta vastaavista ministereistä sekä hallituspuolueiden ministeriryhmien ja eduskuntaryhmien edustajista. Koordinaatioryhmä on esittänyt yksimielistä ratkaisua sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on kuntaperusteisen järjestämismallin säilyttäminen sote palveluiden hallinnan kivijalkana. Koordinaatioryhmä esittää, että kunta ja sotepalvelurakenteen uudistus tähtää peruskuntiin, jotka muodostuvat työssäkäynti ja asiointialueista. Koordinaatioryhmä linjasi, että sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisvastuu määräytyy kunnan asukasluvun mukaan yhdenmukaisin periaattein koko maassa. Yksittäistapauksissa väestöpohjakriteereistä voidaan poiketa, mikäli siihen on erityiset perusteet kuten kielellisen oikeudet. Uudistuksen myötä sosiaali ja terveydenhuollon palveluja voivat järjestää (järjestämisvastuu) kunnat ja sote alueet. Kunta voi vastata perustason palveluista tai laajan perus ja erityistason palveluista ollessaan sote alueen vastuukunta. Kaikki kunnat rahoittavat sote palveluita. Palvelujen tuotannosta voivat vastata kunnalliset ja yksityiset toimijat kuten nykyisinkin. Palvelut järjestetään koordinaatioryhmän linjausten mukaisesti pääsääntöisesti vastuukuntamallilla. Vastuukunnassa on kuntien yhteinen 12/17

13 toimielin, jossa on kuntien edustus. Poikkeustapauksissa sote alueen hallintomalli voi olla myös kuntayhtymä, joissa äänivalta määräytyy kunnan asukasluvun perusteella. Vastuukunnan on järjestettävä palvelut yhdenvertaisesti kaikissa perustason alueeseen ja sote alueeseen kuuluvissa kunnissa hyödyntäen olemassa olevaa sosiaali ja terveyspalveluverkostoa. Perustason alueiden ja sote alueiden on laadittava suunnitelma lähipalvelujen toteuttamisesta. Väestömääräkriteerit Perustason alue asukkaan kunnalla on oikeus pääsääntöisesti järjestää perustason sosiaali ja terveyspalvelut. Vähintään noin asukkaan kunta voi toimia perustason alueen vastuukuntana. Perustason sote palveluja ovat lähinnä nykyiset terveyskeskusten ja sosiaalitoimen palvelut. Lisäksi vastuukunta voi saada oikeuden järjestää joitakin jo nykyisinkin järjestämiään peruserikoissairaanhoidon palveluja. Laajan perustason palvelujen järjestämisvastuun toteuttamiseksi kunnan on kuuluttava sote alueeseen. Kunta ei saa kuitenkaan automaattisesti järjestämisoikeutta kuntarakennelain 4 d :ssä tarkoitetulla yhtenäisellä yhdyskuntarakenne ja työssäkäyntialueella, vaan sen on osallistuttava valtion erityiseen kuntajakoselvitykseen. Laaja perus ja erityistaso (sote alue) Laajalla perus ja erityistasolla tarkoitetaan kaikkia lakisääteisiä sosiaalija terveyspalveluja mukaan lukien erikoissairaanhoitoa. Maakunnan keskuskaupunki ja vähintään noin asukkaan kunta voi järjestää laajan perustason sosiaali ja terveyspalveluja. Jälkimmäisten osalta edellytyksenä on lisäksi, että kunnalla on laissa määritelty riittävä kantokyky (talous, osaaminen, infrastruktuuri ja muut palvelujen järjestämisen edellytykset). Maakunnan keskuskaupungin on toimittava sotealueen vastuukuntana. Vähintään noin asukkaan työssäkäyntialueen keskuskunnat voivat toimia sote alueen vastuukuntana, jos niillä on riittävä kantokyky. Päätettyjen kriteerien pohjalta on mahdollista syntyä sotealuetta. Arvion mukaan nykyrakenteilla lukumäärä voisi olla /17

14 Uudistuksessa lähtökohtana on, että sote alue vastaa nykyisin sairaanhoitopiireille kuuluvista tehtävistä. Sairaanhoitopiirit lakkautetaan vuoden 2016 loppuun mennessä ja järjestämisvastuu siirtyy sote alueille. Alle asukkaan kunnat Koordinaatioryhmän linjausten mukaan alle asukkaan kuntien perustason palvelut hoidetaan siten, että kunta tukeutuu lähimmän työssäkäyntialueen tai muun toiminnallisen kokonaisuuden yli asukkaan keskuskuntaan. Alueen keskuskunta järjestää palvelut vastuukuntaperiaatteella. Jos kunta ei kuulu työssäkäyntialueeseen ja toiminnallista kokonaisuutta ei voi muodostaa, kunta kuuluu suoraan sosiaalija terveydenhuoltoalueeseen (sote), joka järjestää kunnan tarvitsemat sote palvelut. Pirkanmaalla tämä tarkoittaa ilman merkittäviä kuntaliitoksia erittäin haasteellista tilannetta erityisesti maakunnan pohjois ja luoteisosissa. Erityisvastuualueet (erva) ja yliopistosairaalat Jokainen sote alue kuuluu erityisvastuualueeseen (erva), joita on viisi. Tehtäviensä vuoksi Erva hallinnoidaan kuntayhtymänä, jonka jäseninä ovat sote alueet. Uuden ervan tehtävänä on ryhmän linjausten mukaan pyrkiä turvaamaan yhdenvertaisuus keskitettävissä palveluissa ja ohjata voimavaroja tarkoituksenmukaisesti. Yliopistolliset sairaalat toimivat myös jatkossa alueillaan erikoissairaanhoidon palveluja tuottavina sairaaloina. Sairaalat siirtyvät sote alueen omistukseen. Käytännössä Ervan saattaa olla mahdollista toimia yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sote alueen yhteydessä. Erva ja yliopistollinen sairaala ovat kuitenkin oikeudellisesti erillisiä yksiköitä. Aikataulu Perustason alueet ja sote alueet määritellään valtioneuvoston asetuksella. Alueiden muodostamisen kriteereistä kuullaan kuntia marraskuussa 2013 kuntarakennelaissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. Varsinainen asetus annetaan vuoden 2015 aikana. Kuntien ehdotukset sote alueiksi pyydetään siten, että ne ovat valtioneuvoston käytettävissä vuoden 2014 loppuun mennessä. Sote alueet aloittavat toimintansa viimeistään Metropolialueen sote palvelut Metropolialueen sote palveluiden järjestämisestä päätetään erikseen. 14/17

15 Orpon koordinaatioryhmän linjaukset jättävät Pirkanmaalle edelleen merkittävästi vaihtoehtoja sote palveluiden järjestämisvastuun osalta. Aluevaihtoehtoja on useita. Kuntajohtajakokous on pyytänyt sotetyöryhmältä pohdintaa erilaisista sote uudistuksen toteutumisvaihtoehdoista. Keskustelun pohjaksi esitetään seuraavia mahdollisia vaihtoehtoja: 1. Kaupunkiseudun osalta koordinaatioryhmän linjaus merkitsee erityisselvityksen toteuttamista, jonka seurauksena järjestämisvastuun osalta syntyy joko yksi Tampereen isännöimä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alue kaupunkiseudulle tai mikäli selvitys ei johda kuntaliitoksiin, mahdollisesti useita perusterveydenhuollon alueita. Periaatteessa on myös mahdollista, että mikäli kaupunkiseudulla syntyy iso sote alue yhteistyön tai kuntaliitosten seurauksena, osa ulommasta Pirkanmaasta siirtyy Tampereen vastuulle. 2. Mahdollista on myös Pirkanmaan jakautuminen perusterveydenhuollon osalta sote alueisiin, joissa vastuukunnat asettuisivat akseleille Kangasala Valkeakoski, Sastamala, Jämsä sekä Tampere. Luoteis Pirkanmaan ja pohjoisen Pirkanmaan tilanne on erityisen haastava etäisyyksien sekä vähäisen väestömäärän vuoksi. Periaatteessa on mahdollista, että alueet jäisivät Tampereen vastuulle ilman merkittäviä kuntaliitoksia tai poikkeamislupaa väestömääräkriteerin osalta. 3. Koordinaatioryhmän linjaukset mahdollistavat myös keskuskaupunkivetoisen maakunnallisen järjestämismallin. Kehittämispäällikkö Laine : Sosiaali ja terveysministeriö asetti valmisteluryhmän, jota täydennettiin Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaiksi, joka sisältää kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sote palveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Väliraportin valmistelu on perustunut hallituksen kehysriihessä tekemiin linjauksiin sekä pääministeri Kataisen asettaman koordinaatioryhmän julkaisemiin linjauksiin. Lisäksi valmisteluryhmän käytössä ovat olleet aiempien sosiaali ja terveysministeriön työryhmien ja selvityshenkilöiden raportit sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmän ja palvelurakenteen uudistamisesta. 15/17

16 Valmisteluryhmän tuottama väliraportti on valmistunut kesäkuun lopussa Kuntien palautteet väliraporttiin on pyydetty mennessä. Valmisteluryhmä on valmistellut väliraporttiinsa yksityiskohtaiset ehdotukset sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisiksi periaatteiksi. Perusteiden pohjalta on hahmoteltu soterakenneuudistuksen alueellisia toteuttamisvaihtoehtoja. Viimeisin järjestämislakityöryhmän kokous on pidetty Liitteet: väliraportti Sari Mäkinen selostaa asiaa kokouksessa. Päätösehdotus. SEUTUSOTE kehittämispäällikkö Laine: Työryhmä päättää käydä keskustelun sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta sekä merkitsee asian tiedoksi. Päätös. Merkittiin tiedoksi. Työryhmä kävi asiasta laajan keskustelun. Sari Mäkinen selosti asiaa. 9 MUUT ASIAT Käytiin keskustelua terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja tiedottamisesta. Lisäksi tuotiin esiin huoli potilasturvallisuudesta valinnanvapaustapauksissa. 16/17

17 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello Muistion vakuudeksi Toni K. Laine 17/17

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisestä

Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisestä Pääministeri Jyrki Katainen Pääministerin ilmoitus Eduskunnassa 16.5.2013 Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisestä Vaikka Suomi on monilla mittareilla terveydenhuollon

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

MUISTIO 2/

MUISTIO 2/ Aika: 27.4.2016 klo 13.05 Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Vuori Mika suunnittelupäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

MUISTIO 3/

MUISTIO 3/ Aika: 9.6.2015 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset Sote-valmisteluryhmä 22.5.2013 24.5.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali-

Lisätiedot

MUISTIO 1/2016 18.2.2016

MUISTIO 1/2016 18.2.2016 Aika: 18.2.2016 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

Terveyttä Lapista Kari Haavisto

Terveyttä Lapista Kari Haavisto Terveyttä Lapista 2013 Kari Haavisto Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Alkoholilain uudistaminen Raittiustyölain uudistaminen Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA 27.6.2013 TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Nimi Jyväskylän kaupunginhallitus 2. Vastaaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT. nmlkj Kunta Valitse kuntanumero

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT. nmlkj Kunta Valitse kuntanumero Lausuntopyyntö STM Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 1 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen Palvelurakenneuudistus opittiinko menneestä, miten ohjata tulevaa? Seminaari 22.8.2013, STAS ja Lääkäriliitto, Helsinki

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

MUISTIO 5/

MUISTIO 5/ Aika: 20.10.2014 klo 13.00 15.04 Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere, pj. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Hallitusneuvos Päivi Salo Lääkintöneuvos Jukka Mattila

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Hallitusneuvos Päivi Salo Lääkintöneuvos Jukka Mattila Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Hallitusneuvos Päivi Salo Lääkintöneuvos Jukka Mattila Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Lääninhallinnon perinneyhdistyksen aluehallintoseminaari Suomen liikemiesten kauppaopisto 24.11.2011 Ylijohtaja Päivi Laajala 6. Uudistetaan

Lisätiedot

Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula

Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula 16.12.2011 Kari Prättälä Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen

Lisätiedot

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Kuntauudistus Lapin kuntapäivät Tornio 20.9.2011 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Hallituksen kuntapolitiikan tavoite Turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 10.2.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, vpj Vesa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: 18.5.2016 klo 13.00-15.01 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen?

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Turku 27.10.2011 Hallitus toteuttaa koko

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelija Kati Hokkanen Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne Valmistelu

Lisätiedot

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntauudistus, kuntalaki, VOS ja sote ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan

Lisätiedot

SOTE-rakenneuudistus malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta

SOTE-rakenneuudistus malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta SOTE-rakenneuudistus 10.6.2013 - malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta PÄiVI SILLANAUKEE, STM, 12.6.13: Vastuukuntamalli ja hallinnolliset menettelytavat tarkentuvat sotejärjestämislakia

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Onnistumisia seutuyhteistyössä Tampereen kaupunkiseudulla Oulu 2.3.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Aiheita 1. Yhteistyön rakenne 2. Aikaansaannoksia 3. Kaupunkiseutujen yhteistyön

Lisätiedot

Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, Kuntaliitto Kuntien uudistumisen kokonaisuus Rakennelaki Ohjaa uudistuksen eteneminen ja toteuttamistapa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kuntanäkökulma soteuudistukseen. Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja

Kuntanäkökulma soteuudistukseen. Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Kuntanäkökulma soteuudistukseen Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja 12.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - Kuntaliiton näkemyksiä Kuntaperusteinen järjestelmä keskeinen hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Keski-Suomen liiton tilaisuus 27.9.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus 13.2.2013 Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Vahvistetaan nykyisin riittämättömästi toimivia

Lisätiedot

Sote-uudistus. Tuula Haatainen

Sote-uudistus. Tuula Haatainen Sote-uudistus Tuula Haatainen 25.1.2013 Sote-palvelurakenne 2 25.1.2013 Tuula Haatainen Perustason kantokykyvaatimukset» Riittävän väestöpohjan lisäksi:» talouden kestävyys ja vakaus» riittävä osaaminen»

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistus Aluehallintouudistus www.alueuudistus.fi Tilannekatsaus tammikuu 2016 1.2.2016 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla

Lisätiedot

5/6/2016. Sote-uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteet. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen soteuudistuksessa

5/6/2016. Sote-uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteet. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen soteuudistuksessa Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen soteuudistuksessa Saamelaisten sote-palvelujen tulevaisuusseminaari 20.1.2016 Pekka Järvinen, STM 6.5.2016 1 Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi?

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto Kuntien ICT-muutostuen päätösseminaari, 25.11.2015

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Risto Miettunen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Tekesin Sote & Huippuostajat Lappeenranta 6.5.2014

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö Oulu 23.9.2014 Kari Haavisto, STM Puheenvuoroni Tavoitteet ja keinot Uudistuksen keskeinen sisältö Uusi palvelurakenne Järjestämispäätös Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

Lisätiedot

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

Elinvoimaselvitys etenee

Elinvoimaselvitys etenee Elinvoimaselvitys etenee Selvitysmies Rauno Saari 29.5.2013 Selvityksen tavoitteet Käynnistetty vapaaehtoinen selvitystyö selvityshenkilön vedolla ja koordinaatiolla Tavoitteina: 1. Kilpailukyvyn vahvistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 02.03.2015 222 HEL 2013-012903 T 00 00 00 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 1 päättää

Lisätiedot

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuselvitykset Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintoselvitys Yhdessä Helsingin seudun kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa selvittää kaksiportaisen seutuhallintomallin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian?

Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian? Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian? 20.5.2016 Nuorten vaikuttajien huipputapaaminen De unga beslutsfattarnas toppmöte Ministeri Lauri Tarasti Alkuvaiheet Pääministeri Sipilän hallituksen

Lisätiedot

Sote järjestämislaki Kuopio. Kirsi Varhila osastopäällikkö, ylijohtaja Hanna Nyfors, ylitarkastaja sosiaali- ja terveysministeriö

Sote järjestämislaki Kuopio. Kirsi Varhila osastopäällikkö, ylijohtaja Hanna Nyfors, ylitarkastaja sosiaali- ja terveysministeriö Sote järjestämislaki Kuopio Kirsi Varhila osastopäällikkö, ylijohtaja Hanna Nyfors, ylitarkastaja sosiaali- ja terveysministeriö Nykyinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä Yhteistoiminta-alue Isäntäkunta

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot