OHJEITA SYÖPÄSÄÄTIÖN APURAHOJA HAKEVILLE VUONNA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEITA SYÖPÄSÄÄTIÖN APURAHOJA HAKEVILLE VUONNA 2015"

Transkriptio

1 OHJEITA SYÖPÄSÄÄTIÖN APURAHOJA HAKEVILLE VUONNA 2015 Syöpäsäätiön apurahapolitiikka tukee neljää päätoimialaa: syövän ehkäisyä, nykyistä varhaisempaa toteamista, nykyistä parempaa hoitoa ja potilaiden tukimuotoja. Syöpäsäätiön syksyllä 2015 jaossa olevia kahta suurstipendiä, tutkimus- ja väitöskirja-apurahoja haetaan sähköisessä hakuohjelmassa. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja päähakijan julkaisuluettelo viimeiseltä viideltä vuodelta ( ) sekä raportti Syöpäsäätiön aiemmin rahoittaman tutkimushankkeen etenemisestä. Hakemus liitteineen lähetetään sähköisesti. Hakuohjeet ja linkki hakuohjelmaan löytyvät Internetistä osoitteesta Suurstipendit ja tutkimusapurahat on suunnattu senioritasoisille tutkijoille. Väitöskirja-apurahat on tarkoitettu väitöskirjatyössään jo hyvin edenneille hakijoille. Kultakin hakijalta arvioidaan vain yksi hakemus. Apurahoja myönnetään vain tutkimuksille, joissa erottuu selkeä yhteys syöpään, sen toteamiseen tai siitä kuntoutumiseen. Rajanveto on joissakin tapauksissa vaikeaa, mutta hakijan on pystyttävä osoittamaan syöpäyhteys. Ensisijaisesti tuetaan Suomessa tehtävää tutkimustyötä. Suurapurahahakemukset tehdään englanniksi, muut hakemukset suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lomakkeet ja ohjeet ovat sekä suomen, ruotsin että englannin kielellä. Hakemuslomake tulee täyttää kokonaan ja käyttää liitteitä vain täydentämään sitä. Hakemus käsitellään sellaisena kuin se on lähetetty Syöpäsäätiöön sähköisesti hakuajan loppuun mennessä. Myöhästyneet hakemukset hylätään! Maakunnallisille syöpärahastoille tarkoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan suoraan ao. maakunnalliselle syöpäyhdistykselle. Syöpäsäätiö ei myönnä tutkimusapurahoja sellaiselle tutkijalle tai tutkimusryhmälle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiöryväs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakkatuotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista. SUURAPURAHA (à ) Haettavana on kaksi euron suuruista kolmivuotista suurapurahaa, joista toinen on tarkoitettu rintasyöpätutkimukseen ja toinen syöpätutkimukseen ilman erityistä kohdennusta. Rintasyövän tutkimukseen tarkoitettu suurapuraha rahoitetaan Roosa nauha -keräyksen tuotoilla. Apurahat myönnetään enintään euron vuotuisina erinä sellaisille tutkijoille tai tutkijaryhmille, joiden esittämien pitkän tähtäyksen tutkimussuunnitelmien katsotaan voivan edistää syöpätautien torjuntaa. 1

2 Suurapurahahakemus tehdään englanniksi. Suurapurahan voi saada vasta neljän vuoden kuluttua edellisen suurapurahakauden lopusta. Suurapurahahakemus käsitellään myös 1- ja 2-vuotisten tutkimusapurahahakemusten joukossa sellaisenaan eikä erillistä toista hakemusta tarvitse toimittaa. Huom! Tutkimusryhmän johtajana voi olla vain yksi vastuullinen henkilö! Suurapurahan saanut ryhmä ei saa oman kolmivuotiskautensa aikana apurahaa toiseen tutkimukseen. TUTKIMUSAPURAHAT Kaksivuotiset tutkimusapurahat ( /vuosi) Vuoden 2015 syksyllä voidaan myöntää myös joitakin kaksivuotisia tutkimusapurahoja vakiintuneille ryhmille. Näitä koskevat samat ohjeet kuin yksivuotisiakin apurahoja. Yksivuotiset tutkimusapurahat ( ) Apuraha myönnetään vain vuodeksi kerrallaan. Kun kyseessä on useita vuosia kestävä tutkimustyö, apurahan saajan on haettava apurahaa joka vuosi. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelman ja päähakijan julkaisuluettelon lisäksi vapaamuotoinen väliraportti Syöpäsäätiön aiemmin rahoittaman tutkimushankkeen etenemisestä. Apurahan saaminen yhtenä vuonna ei tarkoita sitä, että mahdollisuus uuteen apurahaan olisi seuraavana vuonna suurempi kuin muilla hakijoilla. Tutkimusapurahat ovat tarkoitettu senioritasoisille tutkijoille. Tutkimusryhmän johtajana voi olla vain yksi vastuullinen henkilö. Tutkimusapurahat psykososiaalisen syöpätutkimukseen Psykososiaalisen syöpätutkimuksen kohdeapurahat ovat olleet haettavana helmikuussa Psykososiaaliseen syöpätutkimukseen voi myös syksyllä hakea tutkimusapurahaa. Nämä hakemukset käsitellään muiden yksi- ja kaksivuotisten tutkimusapurahahakemusten joukossa. VÄITÖSKIRJA-APURAHAT Väitöskirja-apurahan voi saada vain kerran. Saajalla edellytetään jo olevan aiheesta relevantteja osajulkaisuja. Hakemukseen (CV-sivu) merkitään vain ne julkaisut, jotka tulevat hakijan väitöskirjaan. Muut julkaisunsa hakija ilmoittaa erillisellä sähköisellä liitteellä. Monografiaväitöskirjan tekijän on selvitettävä, miten työ on edistynyt. Väitöskirja-apurahan suuruus vuonna 2015 on euroa. Apurahaa ei myönnetä, mikäli kirja on hyväksytty apurahojen hakuajan päättymiseen mennessä. Yllä luetellut apurahojen suuruudet ovat viitteellisiä. Kukaan ei kuitenkaan voi saada suurempaa apurahaa, kuin on hakenut! HAKEMUKSEN LUOKITUS JA LIITTEET Apurahahakemus luokitellaan seuraavasti: 2

3 Suurapuraha Tutkimusapuraha: yksivuotinen / kaksivuotinen Psykososiaalisen syöpätutkimuksen apuraha Väitöskirja-apuraha Epidemiologisen tutkijan toimi Hakijan on yhdellä rastilla ilmoitettava hakemuksessaan se tutkimusalue, jolle tutkimus painottuu. Alueet ovat: perustutkimus tai kliininen tutkimus (sis. epidemiologinen tutkimus). Lisärastilla merkitään tutkimuksen erikoisala esim. translationaalinen tutkimus tai psykososiaalinen tutkimus. ULKOMAILLA TEHTÄVÄ TUTKIMUS Syöpäsäätiö tukee pääasiassa kotimaassa tapahtuvaa tutkimusta. Päätös ulkomailla tehtävän tutkimustyön tukemisesta tehdään tapauskohtaisesti. Ulkomaille varoja hakevan on selvitettävä jo siellä valmiiksi sovittu rahoitus. LAITEHANKINNAT Apurahalla mahdollisesti tehdyt suuret laitehankinnat jäävät pääsääntöisesti sille laitokselle, jossa apurahan saaja työskentelee. Muista järjestelyistä on sovittava Syöpäsäätiön kanssa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Syöpäsäätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista apurahalautakunnan ehdotusten pohjalta. Myönnetyt apurahat julkistetaan marraskuussa Apurahojen arvioinnissa noudatetaan Syöpäsäätiön hyväksymää jääviyssäännöstöä. HAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Myöskään ohjeista poikkeavalla tavalla tehtyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Aikaisemman vuonna 2011 tai sitä ennen myönnetyn apurahan tilittämättä jättäminen estää seuraavien apurahojen saannin. Tilityksen tai raportoinnin takia tarvittu yksikin muistutuskirje poistaa mahdollisuuden saada seuraavassa haussa parhaat pisteet. Hakija, joka on saanut muistutuskirjeen ja siitä huolimatta jättää tilittämättä tai raportoimatta, poistetaan tukea saavien joukosta. Tilittämätön apuraha voidaan vaatia palautettavaksi Syöpäsäätiöön. APURAHAN SAAJAN SOSIAALITURVA JA ILMOITTAMISVELVOLLISUUS Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen ottamaan itselleen vakuutuksen, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta ja apurahan määrä on vähintään euroa. 3

4 Syöpäsäätiö ilmoittaa Melalle kaikki yli euron apurahat, joilla apurahan saaja on ilmoittanut työskentelevänsä apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta. Erityisesti tämä koskee väitöskirja-apurahan saajia ja tutkimusryhmän johtajia, jotka ovat budjetoineet apurahaa itselleen. Myös tutkimusryhmässä työskentelevät, joille tutkimusryhmän johtaja maksaa saamastaan apurahasta apurahaa vähintään euroa ja tutkimustyö kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk on ilmoitettava Melaan. Tällöin ilmoittamisvelvollisuus on tutkimusryhmän johtajalla. ILMOITUS APURAHASTA VEROTTAJALLE Syöpäsäätiö ilmoittaa maksamansa apurahan euromäärän ja apurahan saajan henkilötiedot verottajalle. Mikäli apurahan saaja vastaavasti maksaa tutkimusryhmän jäsenille tutkimusstipendejä tai apurahoja, hänen tulee ilmoittaa maksetut summat ja saajien henkilötiedot verottajalle. Hakemuksessa on mainittava kaikki ne tutkimusryhmän jäsenet, joille on tarkoitus maksaa henkilökohtaista apurahaa. Ryhmän muuttuessa on siitä ilmoitettava apurahan myöntäjälle. Palkattua avustavaa henkilökuntaa (esim. laboratoriohoitaja) ei tarvitse ilmoittaa. APURAHAN MAKSATUS JA TILITYS Maksatus- ja loppuselvitysaikataulut SUURAPURAHA maksetaan kuudessa erässä, ensimmäinen erä allekirjoitetun sitoumuksen perusteella ja seuraavat aina edistymisraportin perusteella. Ensimmäinen vapaamuotoinen edistymisraportti toimitetaan Syöpäsäätiöön elokuun 2016 loppuun mennessä. Raportiksi ei riitä pelkkä julkaisuluettelo. Tämän raportin perusteella maksetaan apurahan toinen erä. Tämän jälkeen tutkija lähettää vapaamuotoisen väliraportin tutkimuksen edistymisestä puolivuosittain. Näiden raporttien perusteella maksetaan apurahan jäljellä olevat erät. Loppuselvityksen suurapurahan käytöstä ja tutkimuksen tuloksista apurahan saaja jättää loppuselvityslomakkeella kuitteineen ja kirjanpitoraportteineen viimeistään helmikuussa KAKSIVUOTINEN APURAHA maksetaan kuten yksivuotinen apuraha, mutta tilitys noudattaa suurapurahan ohjeita. Puolet apurahasta maksetaan allekirjoitetun sitoumuksen perusteella ja toinen puoli seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä annettavaa vapaamuotoista edistymisraporttia vastaan. Kolmas erä maksetaan niin ikään vapaamuotoisen edistymisraportin perusteella. Neljäs erä maksetaan mahdollisen uuden hakemuksen liitteenä jätetyn edistymisraportin perusteella. Jos uutta apurahaa ei haeta, toimitetaan Syöpäsäätiöön kolmas vapaamuotoinen edistymisraportti apurahan viimeisen erän maksamiseksi. Apurahan loppuselvitys tutkimustuloksista ja rahan käytöstä on tehtävä erillisellä loppuselvityslomakkeella viimeistään helmikuussa vuonna Mikäli tutkijan tilillä on käyttämätöntä apurahaa ja tutkimus jatkuu, annetaan tilittämättä jääneestä erästä loppuselvitys tositteineen loppuselvityslomakkeella viimeistään helmikuussa

5 YKSIVUOTISEN APURAHAN JA VÄITÖSKIRJA-APURAHAN ensimmäinen erä (50 %) maksetaan allekirjoitetun sitoumuksen perusteella. Toisen erän maksamisen edellytyksenä on, uutta apurahaa hakiessaan tutkija liittää tutkimussuunnitelman ja julkaisuluettelon lisäksi vapaamuotoisen selonteon Syöpäsäätiön aiemmin rahoittamana tutkimushankkeen edistymisestä sähköiseen hakemukseensa. Loppuselvitys varojen käytöstä ja tutkimuksen tuloksista annetaan loppuselvityslomakkeella ja toimitetaan apurahan myöntäjälle viimeistään helmikuussa Selostuksen on mahduttava lomakkeessa olevaan noin yhden sivun tilaan. Mikäli tutkijan tilillä on käyttämätöntä apurahaa ja tutkimus jatkuu, annetaan tilittämättä jääneestä erästä loppuselvitys tositteineen loppuselvityslomakkeella viimeistään helmikuussa HUOM! Apurahan saajalta, joka laiminlyö raportoinnin ja tilityksen, peritään myönnetty / maksettu rahamäärä takaisin! Tilitysohjeet Loppuselvityslomakkeen liitteenä olevien alkuperäisten tositteiden ja/tai yliopiston tai vastaavan tiliviraston kirjanpidon raporttien on katettava koko maksettu apuraha. Apurahan saajan on yksityiskohtaisesti selvitettävä tilitettyjen menojen liittyminen ko. tutkimukseen. Selvityksestä pitää ilmetä mm. koulutuksiin ja matkoille osallistuneiden henkilöiden nimet, mahdollisten tilaisuuksien järjestämiskustannusten sekä majoituspalvelujen käytön liittyminen tutkimukseen ja tiedot läsnä olleista henkilöistä. Tilitykseksi ei hyväksytä erittelemättömiä laitoskuluja. Tutkimustyön yhteydessä valmistuneita julkaisuja ei tarvita. Yliopistojen tai esim. HYKS-instituutin hoitaessa rahaliikennettä apurahasumma maksetaan suoraan laitoksen pankkitilille. Tällöin hyväksytään tilitykseksi myös tätä hanketta nimenomaisesti käsittelevät kuukausiraportit selvityksineen. Apurahan saajan on kuitenkin täytettävä tässäkin tapauksessa loppuselvityslomake ja eriteltävä siihen suoritetut maksut ja kerrottava, mitä apurahalla on saatu aikaan. Mikäli yliopisto ja tutkimusyhteisö vaativat yleiskustannuslisää, sen korvaaminen apurahasta on mahdollista, kunhan sille varattu summa on mainittu jo hakemuksessa. Yleiskustannuslisästä on liitettävä kuitti tilitykseen. Syöpäsäätiöllä on oikeus tarkastaa apurahasta maksetut alkuperäiset laskut yliopiston tai apurahaa hoitavan tiliviraston kirjanpidosta. Apurahan saaja vahvistaa kirjallisesti allekirjoituksellaan apurahan käytön asiallisuuden ja budjetinmukaisuuden ja sen, että alkuperäiset laskut ja kuitit löytyvät ko. tiliviraston kirjanpidosta. Loppuselvityslomake löytyy www-osoitteessa Maaliskuussa vuonna 2018 tilittämättömän yksivuotisen apurahan ja väitöskirja-apurahan saajalle lähetetään muistutuskirje, jossa ilmoitetaan, että ellei hän kirjeessä mainittuun päivään mennessä lähetä raporttia ja/tai tilitystä, hänet merkitään pysyvästi "mustalle listalle". Tämä merkitsee, ettei hänen seuraavia hakemuksiaan oteta käsittelyyn ja mahdollisesti vielä käyttämättä oleva osa apurahasta on palautettava. Suurapurahan ja kaksivuotisen apurahan saajan ollessa kyseessä muistutuskirje lähetetään vuoden 2019 maaliskuussa. Nostamatta jäänyt apuraha siirtyy takaisin myöntäneelle rahastolle kolmen vuoden kuluttua siitä, kun jakopäätöksestä on tiedotettu, ellei tutkijan kanssa toisin sovita. Aikaisemmin myönnetyn apurahan nostamaton erä estää myöhemmin myönnettävän apurahan nostamisen. 5

6 MATKA-APURAHAT Matka-apurahoja myönnetään vain keväisin. Niitä varten on oma hakemuslomake ja erilliset ohjeet. Syksyllä myönnettävän tutkimusapurahan saaja voi käyttää osan apurahasta matkoihin edellyttäen, että ne on mainittu jo hakemuksessa

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Apurahat 2015 Hakuopas

Apurahat 2015 Hakuopas Apurahat 2015 Hakuopas Sisällysluettelo 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 21 21 22 23 24 24 Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet Hakuopas vuoden 2015 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun 2.9 24.9.2014 HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1702/625/2014

Lisätiedot

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit Liikuntatieteelliset- ja tiedonvälitysyhteisöt Annettu opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 1.12.2014 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2014

TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2014 HAKEMUSLOMAKE Saapunut: TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2014 Haen apurahaa (merkitse vain yksi kohde) A Apuraha täydennyskoulutukseen B Kieliopintoihin C Jatko-opintoihin Hakijan nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2015

TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2015 HAKEMUSLOMAKE Saapunut: TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2015 Haen apurahaa (merkitse vain yksi kohde) A Apuraha täydennyskoulutukseen B Kieliopintoihin C Jatko-opintoihin Hakijan nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 19.3.2015 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle. KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille

Erasmus+ korkeakoulutukselle. KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille Erasmus+ korkeakoulutukselle KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 13.11.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016 Päätös 31.8.2015 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2015 31.8.2016 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Raportointiopas_2012_FI_vrs2.indd 1 6.3.2012 14.11 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2011 31.12.2011

Lisätiedot

RAHOITUSPÄÄTÖKSEN EHDOT

RAHOITUSPÄÄTÖKSEN EHDOT RAHOITUSPÄÄTÖKSEN EHDOT Nämä rahoitusehdot ovat osa tuen myöntämispäätöstä. Jos näitä ehtoja ei noudateta, maksatukset voidaan keskeyttää ja jo maksettu tuki periä takaisin. Tuki on myönnetty ajallisesti

Lisätiedot