SISÄLLYSLUETTELO PITKÄT VALINNAISAINEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO PITKÄT VALINNAISAINEET"

Transkriptio

1 VALINNAISAINE OPAS LÄNSIMÄEN KOULU

2 SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ LÄNSIMÄEN KOULUN OPPILAS!... 1 OPINTO-OHJELMASSA HUOMIOITAVAA... 2 VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI... 2 VALINNASSA TÄRKEÄÄ... 2 TUNTIJAKO... 3 VALINNAISAINEET - VALINNAISAINEKURSSIT... 4 VALINNAISAINETARJOTIN... 5 PITKÄT VALINNAISAINEET VIERAIDEN KIELTEN VALINNAISKURSSIT... 6 RANSKA A-KIELI (8-9. lk)... 6 RANSKA B-kieli... 7 SAKSA B-kieli... 8 VENÄJÄ B-kieli... 8 SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE... 9 TALOUSTIEDON KURSSI... 9 MUSIIKKI KUVATAIDE KOTITALOUS TEKSTIILITYÖ ELEKTRONIIKKA PUU- JA METALLITYÖ PALLOILU TIETOTEKNIIKKA ILMAISUTAITO... 15

3 LYHYET VALINNAISAINEET SVENSKA ÄR KUL CREATIVE ENGLISH EKOPOLIISI -RYHMÄ NUORTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET LAKITIEDON KURSSI MATEMATIIKAN TUKIKURSSI ESIINTYJÄT / ÄÄNI- JA VALORYHMÄ MUSIIKIN KUUNTELUKURSSI SAVI JA RAKENTELU HENGENPELASTUS- JA RÄPYLÄKURSSI VAIKUTTAJAKURSSI KÄTEVÄT KÄDET LENNOKINRAKENNUSKURSSI SOITINRAKENNUSKURSSI TEKNISIÄ KÄDENTAITOJA TYTÖILLE JA POJILLE DIGIVALOKUVAKURSSI JUHLISTA ILOA - JUHLAKURSSI TUMPELOSTA JAUHOPEUKALOKSI MEDIAKURSSI Länsimäen koulu / Ylläs Pallastunturintie Vantaa Puh rehtori kanslia opinto-ohjaaja

4 HYVÄ LÄNSIMÄEN KOULUN OPPILAS! Aika rientää. Pian Sinulla on jäljellä enää kaksi vuotta perusopetuksen yhdeksästä vuodesta. Jäljellä olevat vuodet tulevat yhä tärkeämmiksi tulevaisuutesi suhteen. Siirtyessäsi yläasteelle opiskelusi muuttui. Muutos jatkuu edelleen. Opiskelusi etenee kohti entistä suurempaa itsenäisyyttä. Mahdollisuutesi päättää opiskeltavista aineista lisääntyy. Älä kuitenkaan unohda, että myös vastuusi omasta opiskelustasi kasvaa. Suurin valinnaisuutta koskeva muutos on edessäsi juuri nyt. Joudut ratkaisemaan, mitä valinnaisaineita opiskelet 8. ja 9. luokalla. Tämän oppaan tarkoituksena on esitellä sinulle Länsimäen koulun tarjoamat valinnaisaineet. Painopiste valinnaisainetarjottimessa on taito- ja taideaineilla. Valinnaiskurssien opiskelu on oleellinen osa koulunkäyntiä, ja kurssien hyväksytty suorittaminen on edellytys päättötodistuksen saamiselle. Valinnaisainevalintoihin on siis syytä paneutua huolella. Valinnaisaineiden avulla voit hieman painottaa opiskeluasi haluamaasi suuntaan. Hyvin suunnitelluilla valinnoilla ja panostuksella voit parantaa valmiuksiasi jatko-opintoihin. Ainevalinnat eivät kuitenkaan rajoita jatko-opinto-mahdollisuuksiasi. Keskustele ja pohdi vanhempiesi ja opinto-ohjaajan kanssa, mikä on sinun valintasi. Muista, että valinnaisaineiden tavoitteena on tuoda koulunkäyntiisi vaihtelua ja antaa mahdollisuus opiskella sinua kiinnostavia asioita. 1

5 OPINTO-OHJELMASSA HUOMIOITAVAA Käsityö, kotitalous ja kuvataide jäävät kaikille yhteisinä oppiaineina 7. luokan jälkeen ja musiikki 8. luokan jälkeen pois. Opinto-ohjelmaan valitaan kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle näiden oppiaineiden sijasta valinnaisaineita. On syytä ottaa huomioon, että näistä aineista saadut arvosanat jäävät 9. luokan päättötodistukseen, vaikka jatkaisitkin niitä valinnaisaineina. Tällöin päättötodistukseen tulee erikseen arviointi pakollisen ja pitkän valinnaisen oppimäärän opinnoista, siis saat kaksi numeroa kyseisistä aineista. Nämä taito- ja taideaineet (liikunta, musiikki, käsityö, kotitalous, kuvataide) ovat lisäksi yhteishaussa tärkeitä, sillä niiden kolmen parhaan arvosanojen keskiarvosta saa yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen pisteitä (asetus 167/2002). VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI Valinnaisaineet ovat laajuudeltaan yhden vuosiviikkotunnin 1vvt (lyhyt valinnaisaine) tai kahden vuosiviikkotunnin 2vvt laajuisia (pitkä valinnaisaine). Kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineissa työskentely ja opinnoissa edistyminen arvioidaan kuten pakollisissakin aineissa. Alle kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan merkinnällä hyväksytysti suoritettu (S) tai hylätty (H). Hyväksymismerkintä tai numeroarvosana annetaan päättötodistukseen vain, jos oppilas on suorittanut valinnaisen aineen koko oppimäärän hyväksytysti. Hyväksymismerkinnän lisäksi arviointiin voidaan liittää sanallinen arvio. Valinnaisaineet arvioidaan itsenäisesti, erillään mahdollisista emoaineista. VALINNASSA TÄRKEÄÄ On hyvä oppia tekemään pitemmän tähtäimen suunnitelmia omien taipumusten, kiinnostusten ja harrastusten pohjalta ja kantamaan vastuuta omista valinnoistaan. Siksi valinnat tehdään sekä 8. että 9. luokkaa varten. Valintoja on pohdittava perusteellisesti ja on pyrittävä saamaan mahdollisimman oma motivoiva ja kiinnostava opinto-ohjelma kahdeksi vuodeksi. Valinnaisaineen voi vaihtaa vain perustellusta syystä. Tarvittaessa 9. luokan valinnat tarkistetaan 8. luokan keväällä. Peruskoulun jälkeiset opinnot eivät edellytä minkään tietyn aineen valitsemista, mutta jo peruskoulussa hankituista tiedoista ja taidoista on jatko-opinnoissa hyötyä, (esim. kotitalous kokin/tarjoilijan opinnoissa, elektroniikka sähköalan opinnoissa, kuvataide kauneudenhoitoalan opinnoissa ja tietotekniikka datanomin tutkinnoissa). 2

6 Valinnaisten vieraitten kielten arvosanat lasketaan mukaan siihen keskiarvoon, joka ratkaisee lukioon pääsemisen. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A- tai B-kielestä, numeroarvosana jätetään pois (paitsi ruotsi) ja todistukseen laitetaan poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä hyväksytysti suoritettu (S). TUNTIJAKO Tuntijako on seuraava: Oppiaine Tunnit Äidinkieli Kielet A-kieli B-kieli Matematiikka Biologia, maantieto Fysiikka, kemia Terveystieto Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi 3 3 Musiikki Kuvataide 2 2 Kotitalous 3 3 Käsityö (TS, TN) 3 3 Liikunta Oppilaanohjaus 2 0,6 0,4 1 Yhteiset aineet 79 28,4 24,6 26 Valinnaisaineet Yhteensä Valinnaisaineryhmä perustetaan, jos aineen valinneita oppilaita on riittävästi. Ensisijaisesti valittujen aineiden lisäksi jokainen valitsee varalle kaksi ainetta. On mahdollista, että hyvän ja tarkoituksenmukaisen lukujärjestyksen saamiseksi joudut kevätlukukauden aikana vielä muuttamaan jotakin valintaasi. 3

7 VALINNAISAINEET - VALINNAISAINEKURSSIT Valinnaisaineet on jaettu lyhyisiin (1vvh) ja pitkiin (2vvh) valinnaisaineisiin. 7. luokan keväällä valitaan kahden vuosiviikkotunnin (2 vvh) aineet 8.- ja 9.- luokkaa varten siten, että oppilas opiskelee samaa valinnaisainetta 8.-luokan alusta 9. luokan loppuun asti. 8. luokkaa varten oppilas valitsee yhteensä 3 valinnaisainetta (kaksi kahden vvh:n oppiainetta ja yksi yhden vvh:n oppiaine). Kaikki aineet sopivat sekä tytöille että pojille. 4

8 VALINNAISAINETARJOTIN Oppiaine Lyhenne 8. lk. 9. lk *A-kieli: Ranska *RAA 2 2 B-kieli: Saksa SABV 2 2 B-kieli: Ranska RABV 2 2 B-kieli: Venäjä VEBV 2 2 Suomea maahanmuuttajille SUV 2 2 Taloustiedon kurssi TALV 2 2 Musiikki MUV 2 2 Kuvataide KUV 2 2 Kotitalous KOV 2 2 Tekstiilityö TSV 2 2 Elektroniikka TEV 2 2 Puu- ja metallityö TPMV 2 2 Palloilu PAV 2 2 Tietotekniikka TTV 2 2 Ilmaisutaito ITV 2 2 Lyhyet valinnaisaineet Svenska är kul SVKV 1 Creative english CEV 1 Ekopoliisi-ryhmä EKOV 1 Nuorten oikeudet ja velvollisuudet LAKV 1 -Lakitiedon kurssi Matematiikan tukikurssi MAV 1 Esiintyjät / ääni ja valoryhmä MUVe 1 Musiikin kuuntelukurssi MUVk 1 Savi ja rakentelu KUVs 1 Hengen pelastus ja räpyläuinti LIVh 1 Vaikuttajakurssi VKV 1 Kätevät kädet KÄSV 1 Lennokkikurssi LENV 1 Soitinrakennuskurssi SOIV 1 Teknisiä kädentaitoja tytöille ja pojille TKTV 1 Digivalokuvakurssi DIGV 1 Juhlista iloa -juhlakurssi JUHV 1 Tumpelosta jauhopeukaloksi TKOV 1 Mediakurssi MEDV 1 * Vain jo ala-asteelta aloittaneille. 5

9 VIERAIDEN KIELTEN VALINNAISKURSSIT Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suullisen ja kirjallisen viestintätaidon kehittyminen. Perusrakenteiden ja sanaston opiskelun jälkeen kukin oppilas, kykyjensä mukaan, ohjataan aktiivisesti soveltamaan opittua ja/tai työstämään omia tuotoksiaan. Oikeaoppista ääntämistä painotetaan niin, että oppilas hallitsee kyseiselle kielelle tyypillisen rytmin, sananpainon sekä kirjoituksen ja äänteen eron. Oppilasta ohjataan myös opiskelu-tekniikkansa kehittämiseen, itsearviointiin ja vastuunottamiseen työstään. Opetussuunnitelmat esittävät ne aihepiirit ja viestintätilanteet, jotka oppilaan tulisi hallita kyseisten luokkien opintojen päättyessä. Hänen hallitsemansa ja tuottamansa kieliaines antaa pohjan uusien tietorakenteiden omaksumiseen seuraavalla vuosiluokalla. Kieltenopetuksessa käytetään mm. seuraavia työmenetelmiä: parityö (suullinen ja kirjallinen), ryhmätyö, kirjoitelmat, tiivistelmät, esitelmät, dramatisointi, videon käyttö (oppilaiden omat tuotokset ja opetusvideot). Atk-avusteinen opiskelu (valmiit ohjelmat, prosessikirjoittaminen), elaborointi, kuullun ymmärtämisen harjoittelu (nauha, Video, opettaja), helpot kirjat (eriytykseen), yhteistoiminnallinen oppiminen, formatiiviset ja summatiiviset kokeet. Työmenetelmiä sovelletaan käsiteltävien aihepiirien mukaan. Menetelmän valinta riippuu myös ryhmästä, oppilaasta sekä opettajasta kuitenkin niin, että oppilaskeskeinen työskentely painottuu. RANSKA A-KIELI (8-9. LK) 8. lk Ranska RANSKALAISET JA RANSKALAINEN ELÄMÄ Perehdytään ranskalaiseen ruokakulttuuriin sekä opitaan ruokalajeja ja ruokapöytäsanastoa. Tutustutaan Ranskan teollisuuteen ja työelämään. Lisäksi käsitellään ranskalaisten lomanviettoa ja Ranskan televisiota. Käsiteltäviä asioita ovat partitiivi, imperfekti ja imperatiivi. NUORTEN ELÄMÄÄ Kurssi kertoo nuorten elämästä Ranskassa ja muualla sekä samalla käsitellään ihmissuhteita. Laajennetaan passé composé-aikamuodon tuntemusta sekä vertaillaan sen ja imperfektin käyttöä. Opitaan myös adjektiivien vertailu. 6

10 9. lk Ranska LUONTO JA KULTTUURI Kurssin aiheina ovat yhteiskunta, ympäristö ja kulttuuri. Tutustutaan eurotunneliin, siirtolaisongelmiin sekä Ranskan maalaustaiteeseen. Käsiteltäviä asioita ovat futuuri, relatiivipronominit sekä refleksiivi-verbit. RANSKALAINEN ELÄMÄNTAPA Perehdytään tarkemmin ranskalaisuuteen ja ranskalaisten elekieleen. aiheina ovat myös tiedonvälitys, tietotekniikka ja urheilu. Opitaan suora ja epäsuora objekti, konditionaali ja subjunktiivi. RANSKA B-KIELI Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin ja romaaniseen kielimaailmaan. Aluksi pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Opiskelun edetessä tekstin ymmärtämisen osuus lisääntyy. Sanaston ja rakenteiden hallintaa laajennetaan johdonmukaisesti. 8. lk Ranska MINÄ, PERHEENI JA KOTIPAIKKANI Tutustuminen, tervehdykset, ja toivotukset, esittäytyminen ja henkilö-tietojen kyseleminen ja kertominen. Tutustutaan ranskan kielen ääntämiseen ja sen erityispiirteisiin. Harjoitellaan oikeaa intonaatiota ja teitittelyä. JOKAPÄIVÄINEN ELÄMÄ Harrastuksista ja vapaa-ajasta kertominen, lomasuunnitelmat sekä tutustuminen Euroopan maihin, kieliin ja kansallisuuksiin. tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin ja elämäntyyliin sekä keskustellaan eurooppalaisista käytöstavoista. 9. lk Ranska ELÄMÄÄ KODIN ULKOPUOLELLA Tutustuminen ranskalaiseen kouluelämään, tien kysyminen ja neuvominen ja käynti lääkärin luona. Tutustutaan Pariisiin ja ranskalaisiin lauluihin. RANSKALAISET JA RANSKALAINEN ELÄMÄ Kauppakeskustelut, ruokalajeja ja ruokapöytäsanastoa, työelämä. Perehdytään ranskalaiseen ruokakulttuuriin ja tutustutaan Ranskan teollisuuteen. 7

11 SAKSA B-KIELI 8. lk Saksa MINÄ, PERHEENI JA KOTIPAIKKANI Harjoitellaan saksan kielen ääntämistä, oikeinkirjoitusta ja helppoja arkipäivän vuorovaikutustilanteita, kuten tervehtimistä, toivotusten esittämistä, itsensä ja toisen henkilön esittelyä. KOMMUNIKOIMINEN ARKIPÄIVÄN TILANTEISSA Jatketaan erilaisten arkipäivän tilanteiden harjoittelua, kuten mielipiteen kysymistä ja ilmaisemista, kaupassa asioimista, asuinympäristöstä, koulusta ja harrastuksista kertomista. 9. lk Saksa VAPAA-AIKA Kurssin aikana harjoitellaan kertomaan vapaa-ajan vietosta ja omasta kotimaasta. Lisäksi opitaan kuvaamaan säätä, tiedustelemaan ja kertomaan voinnista sekä harjoitellaan tien kysymistä ja neuvomista ja ostetaan matkalippu. KOTONA JA MAAILMALLA Opitaan kertomaan omasta kotipaikasta asioimaan ravintolassa ja tekemään matkavalmisteluja. Lisäksi kurssilla harjoitellaan virallisen viestin laatimista ja puhelinkäyttäytymistä sekä tutustutaan saksankielisiin maihin. VENÄJÄ B-KIELI Kursseilla hankitaan arkielämässä tarvittava peruskielitaito. Oppilasta kannustetaan käyttämään rohkeasti venäjää, sillä opiskelun pääpaino on suullisessa harjoittelussa. Kielioppiasioita opetellaan viestintätilanteissa, joissa uutta rakennetta on mielekästä soveltaa. Kyrillisten aakkosten opettelu vie noin kuukauden. 8. lk Venäjä MINÄ, PERHEENI JA KOTIPAIKKANI Tutustuminen, esittely, henkilötiedot, tervehdykset, toivotukset. Kyrilliset kirjaimet, ääntämisen ja intonaation perusteet. KOMMUNIKOIMINEN Harjoitellaan selviytymään venäjäksi arkipäivän keskustelutilanteissa. 8

12 9. lk Venäjä VAPAA-AIKA Harrastuksista kertominen, loma, kortin ja kirjeen laatiminen. OSTOKSILLA JA MATKOILLA Hinnan kyseleminen ja kauppakeskustelut, liikennevälineet, nähtävyydet, hotelliasuminen, aterioiminen ravintolassa. SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE Suomi valinnaisaineena -tunneilla oppilaan suomen kielen taito kehittyy ja hänen tietonsa Suomen luonnosta, historiasta, kulttuurista ja yhteiskunnasta syventyvät. SUV-tunneilla tehdään kirjallisia tehtäviä, luetaan erilaisia tekstejä ja keskustellaan. Oppilaita rohkaistaan kertomaan ja perustelemaan omat mielipiteensä suomen kielellä. Oppituntien sisältö määräytyy joustavasti oppilaan kielellisen taitotason ja hänen kielellisten tarpeidensa mukaan. TALOUSTIEDON KURSSI Taloustiedon kurssin on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita taloudesta ja yrittämisestä. Kurssi antaa hyvän pohjan oppilaille, jotka aikoivat myöhemmin opiskella taloustietoa ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai lukioissa. Taloustiedon kurssilla käsitellään laajasti ja monipuolisesti talouden eri osaalueita. Kurssin aikana oppilaat perehtyvät kansantalouden peruskäsitteisiin mm. raha- ja pankkijärjestelmään, kuluttamiseen, kotitalouksiin, markkinoihin, hinnanmuodostukseen kauppaan ja yrittämiseen. 8. lk. Taloustieto Perehdytään talouden peruskäsitteisiin (raha, pankkitoiminta, markkinat, hinnanmuodostus). Oppilaat tekevät esitelmiä mm. nuorten rahankäytöstä. Kurssin aikana vieraillaan pankissa. Kurssin aikana mielenkiinnon kohteena ovat kotitaloudet, kauppa, yritystoiminta, markkinat ja kirjanpito. Oppilaat tekevät lyhyitä esitelmiä, kulutustutkimuksia ja hintavertailuja. Vieraillaan kauppaliikkeessä. 9. lk. Taloustieto Perehdytään syvemmin yritystoiminnan saloihin. Lisäksi kurssin aikana tarkastellaan sijoitustoimintaa ja ulkomaankauppaa. Oppilaat laativat esitelmiä suomalaisista yrityksistä. Kurssiin sisältyy vierailuja yrityksissä. Oppilaat suunnittelevat myös omia harjoitusyrityksiä. Niin ikään kirjanpitotehtäviä harjoitellaan. Lopuksi oppilaat tekevät talousaiheisen lopputyön. 9

13 MUSIIKKI Tavoitteena on kehittää oppilaan laulu- ja soittotaitoja niin, että hän kykenee musisoimaan omatoimisesti myös peruskoulun jälkeen, kannustaa oppilasta luovuuteen ja voittaa esiintymispelkoja sekä tarjota taide-elämyksiä. Lisäksi tavoitteena on kehittää mahdollisimman laaja-alaisesti ja yleissivistävästi oppilaan musiikintuntemusta. Musiikkitunneilla pääpaino on soittamisessa ja laulamisessa. Tunneilla jatketaan 7. luokalla aloitettujen musisointitaitojen kehittämistä opetellaan oppilaasta riippuen yhden tai useamman soittimen soittamista (kitara, basso, rummut, kosketinsoittimet) ja harjoitellaan oman lauluäänen kehittämistä äänenmurroksenkin aikana. Tutustutaan musiikin ajankohtaisiin aiheisiin. Opintokäynti (esim. konsertti, musikaali tai jokin muu musiikkiin liittyvä kohde) voidaan toteuttaa ryhmän valinnan mukaan. Lisäksi jokaisella kurssilla tutustutaan johonkin musiikin osa-alueeseen kuuntelemalla ja katselemalla (äänitteet, videot) sekä itse toteuttamalla eri musiikkityylejä laulaen ja soittaen. SOITTO JA LAULU YHDISTÄÄ! 8lk. ja 9lk. Musiikki (2 vvt) Ota kaveri mukaan yhteismusisointiin. Tule kokeilemaan laulamista ja soittamista. Lauletaan mieluisia lauluja pianon ja/tai bändin säestyksellä. Karaokea unohtamatta. Ennakkotaitoja ei tarvita. Innostus riittää. Soittimet: laulu, piano, syntikka, kitara, basso, rummut, kellopeli, rytmisoittimet. KUVATAIDE Tavoitteena on kehittää omaa kuvallista ilmaisua ja osaamista sekä kokeilla erilaisia kuvan tekemisen keinoja. Tavoitteena on kehittää omaa visuaalista osaamista ja löytää itselle sopivia ilmaisukeinoja. Kurssilla syvennetään kuvataiteen keskeisten työtapojen, materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta ja opitaan käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti osana omaa ilmaisua. Kurssilla kehitetään taiteen tuntemusta ja tutustutaan eri kulttuureihin. Opitaan yhdistelemään tekniikoita toisiinsa ja tutustutaan kuvataiteen ammatteihin. 10

14 8.lk. PERINTEISEN KUVATAITEEN KEINOT Kurssilla tutustutaan perinteisiin kuvataiteen tekniikoihin sekä opitaan soveltamaan ja yhdistelemään niitä uusiin menetelmiin. * Materiaaliharjoituksia * Piirustus- ja maalauskurssi * Sarjakuva * Painopaja ja taidegrafiikka * Savipaja * Akryyli- ja öljyvärimaalausta * Suomen taiteen tuntemus (mahdollinen taidenäyttelyssä käynti) 9.lk. KUVALLINEN ILMAISU AMMATTINA Missä kaikkialla kuvataidetta tarvitaan? Tutustutaan mediaan ja valokuvaukseen sekä graafiseen suunnitteluun ja teolliseen muotoiluun. Opitaan kuvasommittelua ja taittamista sekä yhdistellään eri tekniikoita toisiinsa. Kurssin lopuksi tehdään lopputyö. * Muotoilu ja graafinen suunnittelu. * Kameratyöskentely * Kuvasommittelua * Tila, arkkitehtuuri, pienoismallityöskentely * Vapaavalintainen lopputyö KOTITALOUS Kotitalouden valinnaiskurssien tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja kotitalouden eri osa-alueilta, harjoitella ja oppia soveltamaan käytännön taitoja sekä harjoitella vastuuntuntoista, oma-aloitteista ja luovaa työskentelyä. 8. lk. Kotitalous HELPPOA JA HERKULLISTA ARKIRUOKAA Monipuolisten, tasapainoisten, edullisten ja herkullisten ateriakokonaisuuksien suunnitteleminen ja toteuttaminen. Ravitsemuksen, ruoan-valmistuksen ja leivonnan sekä kodinhoidon perustietojen ja -taitojen vahvistaminen. Tutustuminen suomalaiseen säilöntä-, leivonnais- ja ruoka-perinteeseen. Osaavan, taloudellisen ja ympäristönsä huomioivan kuluttajan taitojen harjoitteleminen. PIIMÄLIMPUSTA PRINSESSAKAKKUUN Suomalaiseen leivonnais- ja ruokaperinteeseen syventyminen. Naapurimaiden sekä muiden Euroopan maiden vaikutus suomalaiseen ruokakulttuuriin. Erilaisten ruoanvalmistusmenetelmien, työvälineiden ja kodinkoneiden käytön opettelu ja vertailu. Osaavan, taloudellisen ja ympäristönsä huomioivan kuluttajan taitojen harjoitteleminen. 11

15 9. lk. Kotitalous HYVÄÄ RUOKAA JA LEIVONNAISIA KAIKILLE Ruoanvalmistuksen ja leivonnan sekä kodinhoidon tietojen ja taitojen kertausta sekä ateriasuunnittelua. Elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin sekä erityisruokavalioihin tutustuminen. Kotitalouden ympäristö-ystävällisen toiminnan harjoittelu. Tavoitteena ymmärtävä, vastuullinen ja arvioiva kuluttaja. MAKUJA MEILTÄ JA MAAILMALTA Kansainvälinen ruoka- ja tapakulttuuri. Ateriasuunnittelua ja ravitsemustiedon kertausta. Kodinkoneiden tehokas ja oikea käyttö ruoanvalmistuksessa, leivonnassa ja kodinhoidossa. Tavoitteena ymmärtävä, vastuullinen ja arvioiva kuluttaja. TEKSTIILITYÖ Tavoitteena on syventää aiemmin opittua tietoa tekstiilityön eri osa-alueilta. Opetellaan uusien materiaalien käsittelyä. Oppilasta opastetaan etsimään ja tulkitsemaan ohjeita ja malleja eri lähteistä, jotta hän myöhemmin pystyisi valmistamaan tuotteita omatoimisesti. 8. lk. Tekstiilityö Vapaa-ajan vaatetus: itsesuunnitellun asun ompeleminen joustavasta materiaalista ja saumurin käyttö. Lankatyö: Kokeillaan erilaisia lankatyötekniikoita. Valmistetaan yksilöllinen työ suunnitelman mukaan. Kirjoen kaunista: kokeillaan ja yhdistellään erilaisia kirjontatapoja (käsin ja koneella). Kuvan siirto kankaalle. Valmistetaan oman suunnitelman mukainen työ. Kevyesti kesään: valmiin kaavan muuntaminen oman suunnitelman mukaiseksi, persoonallisen kesäasun valmistaminen. Vaatteiden korjaaminen, vanhojen vaatteiden tuunaaminen (kierrätys). 9. lk. Tekstiilityö Kurssiin osallistuminen edellyttää 8. luokan tekstiilityöopintojen suorittamista. Vaatetus: aikaisempia tietoja ja taitoja soveltaen suunnitellaan ja valmistetaan asukokonaisuus. Muotia muksuille: käytännöllisiä, helppotekoisia ja edullisia lastenvaateita erilaisista materiaaleista eri tekniikoin. Pienet pehmolelut. Kuluttajatietoa: tekstiilien kierrätys. 12

16 9. lk. Tekstiilityö Kodin tekstiilit: Pikkukivaa omaan kotiin. Tutustutaan kodin tekstiileihin, niihin käytettäviin materiaaleihin ja erilaisiin työtapoihin. Suunnitellaan ja valmistetaan jokin sisustukseen sopiva työ. Vaatetus: Oma vaatteeni. Oppilas valmistaa itsenäisesti työskennellen valitsemansa vaatteen mieleisellään työtavalla. Kuluttajatieto: Pukeutuminen eri tilaisuuksiin / pukuetiketti. ELEKTRONIIKKA 8. lk. Elektroniikka Pienlaiterakentelua (esim. kaksintaistelupeli), piirilevyn valmistus, komponenttien käyttö ja rakenne, sähköisten suureiden mittaus ja laite- kotelointi. 9. lk. Elektroniikka Pienlaiterakentelua (esim. radio, murtohälytin), piirilevyn valmistus, komponenttien käyttö ja rakenne, sähköisten suureiden mittaus, kytkentäkaavio, laitekotelointi ja kodin sallitut sähkötyöt. PUU- JA METALLITYÖ 8. lk. Puu- ja metallityö Puutekniikka: huonekalujen suunnittelua ja valmistusta (esim. seinä-kaappi), sorvausta ja pintakäsittelyä. Metallitekniikka: esineiden suunnittelua ja valmistusta (esim. lyhty), taonta ja mig-hitsaus. 9. lk Puu- ja metallityö Puutekniikka: esineiden suunnittelua ja valmistusta (esim. kello) sekä oman, vaativan työsuunnitelman toteuttaminen (esim.kaappi). Metallitekniikka: esineiden suunnittelua ja valmistusta (esim. jakkara) sekä oman, vaativan työsuunnitelman toteuttaminen (esim. sählymaali). 13

17 PALLOILU Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää fyysistä kuntoa sekä opetella niin yksilö kuin joukkuepelien taitoja ja tietoja. 8. lk. Palloilu Opetellaan joukkue ja yksilö palloilulajien perustaitoja ja sääntöjä. Peleinä ovat mm. jalkapallo, salibandy, koripallo ja sulkapallo. Harjoitellaan ja syvennetään palloilulajien teknisiä taitoja vaihtelevin harjoitusmenetelmin. 9. lk. Palloilu Kehitetään 1. ja 2.kursseilla opittuja teknisiä ja taktisia taitoja. Opetellaan etenkin joukkuepelaamisen taktiikkaa monipuolisten viitepelien avulla. Harjoitetaan opittuja teknisiä ja taktisia taitoja pelaamalla mahdollisimman paljon eri pelien kilpailusäännöillä. TIETOTEKNIIKKA Tavoitteena on syventää ja laajentaa tietotekniikasta kiinnostuneiden oppilaiden tietoja monipuolisesti. 8 lk. Tietotekniikka Kurssilla opiskellaan toimisto-ohjelmien Word, Excel, PowerPoint käyttöä monipuolisesti. Lisäksi opiskellaan tietotekniikan käsitteitä, kuvankäsittelyä, äänenkäsittelyä, tietotekniikan historiaa, sosiaalisen median palveluita, nettisivujen tekemistä html-koodilla ja tietoturva-asioita. Harjoitustöitä tehdään ryhmissä sekä yksittäin. Voidaan toteuttaa myös projekteja muiden aineiden opettajien kanssa yhteistyössä. 9 lk. Tietotekniikka Kerrataan ja syvennetään 8. luokalla opittuja taitoja. Keväällä tehdään harjoitustyö, jonka aiheen oppilaat voivat itse valita. Oppilailla on mahdollisuus suorittaa johon kuuluu mm. käyttöjärjestelmä ja tiedon hallinta, internet ja sähköposti sekä kaksi muuta vapaasti valittavaa moduulia. Lisätietoa löytyy internetistä osoitteesta 14

18 ILMAISUTAITO Ilmaisutaidon tavoitteena on kehittää ja tukea oppilaan omaa ilmaisua ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Harjoitusten avulla saa rohkeutta ja osaamista omaan ilmaisuunsa. Opiskelu on ryhmämuotoista toimintaa, jossa korostuu turvallisuus ja toisten huomioonottaminen. Yhdessä tekeminen on hauskaa ja vahvistaa itseluottamusta. Teatteri-ilmaisun ja draaman eri menetelmiä sovellettaessa lähtökohtana on oppilasryhmä ja luokkataso. Ilmaisutaitoa opiskellaan ilmaisua tukevien harjoitusten, leikkien ja pelien avulla. Elämyksellinen draama sekä teatteri-ilmaisun ja esiintymistaidon harjoitukset kehittävät monipuolisesti oppilaan itsetuntemusta ja esteettistä osaamista. Teatterin tekemisen eri osa-alueista saa tietoa sekä tekijänä että että teatterivierailujen avulla kokijana. 8 lk. ilmaisutaito ILOA JA ROHKEUTTA! Tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksia, pelejä ja leikkejä. Keskittymis- ja rentoutumisharjoituksia. Teatteri-ilmaisun perusharjoituksia; improvisaatioita, pantomiimia, roolityöskentelyä, tarinankerrontaa, kokonaisvaltaisen ilmaisun tukemista. Teemapohjaista työskentelyä ryhmissä. Iloa esiintymistaitoon! ELÄMYKSIÄ! Vahvistetaan omia ja ryhmän taitoja omista lähtökohdista. Verbaalia ja nonverbaalia ilmaisua, naamioiden käyttöä ja klovneriaa. Teemapohjaista draamatyöskentelyä, draamaseikkailuja, tarinankerrontaa ja improja. Puhe- ja esiintymistaitoa harjoitellaan pienemmissä ja isommissa ryhmissä. Omat projektit käynnistyvät. 9 lk. HARJOITELLAAN JA TUOTETAAN! Harjoitellaan teatteri-ilmaisua, tuotetaan tekstiä, tutustutaan teatterin tekemisen alueisiin (skenografiaan). Tutustutaan tarinankerrontaan syvemmin ja soveltavan draaman eri osa-alueisiin. Harjoitellaan yhdessä ja tarpeen mukaan yksin esiintymistä ja improtaan. Syvennetään ilmaisutaidon osaamista sen eri osa-alueilla ja hiotaan esteettistä osaamista. Teemapohjainen työskentely elämyksellisessä draamassa ja tarinankerronta jatkuvat, Työstetään esityksiä mahdollisesti ulkopuolisille katsojille. 15

19 ILMAISUTAITO Harjoitusten avulla oppilas oma rohkeus ilmaista itseä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa harjaantuu ja vahvistuu. Draaman avulla voidaan tarkastella elämän eri ilmiöitä ja omaa suhtautumistaan niihin. Pedagoginen draama luo elämyksellisiä seikkailuja, joiden avulla voidaan tutustua suomalaiseen ja muiden maiden kulttuureihin ja tarinankerrontaperinteeseen.. Teatteri-ilmaisun harjoitukset antavat valmiuksia esiintymistaidon harjaantumiseen ja ryhmässä toimiminen antaa iloa ja rohkeutta sovellettavaksi muihinkin tilanteisiin. Näyttämötyöskentely ja tutustuminen teatterin eri osa-alueisiin syventävät osaamista ja omaa taiteellista työskentelyä. Teatterintuntemus lisääntyy sekä tekijänä että kokijana. 16

20 LYHYET VALINNAISAINEET SVENSKA ÄR KUL Tällä kurssilla voit vahvistaa ja laajentaa tunneilla oppimiasi ruotsin kielen taitoja ja tutustua myös uusiin kielen saloihin. Opiskelemme tekemällä kaikenlaista yhdessä, pelaamme ja suunnittelemme erilaisia kieleen liittyviä pelejä, teemme pieniä horoskooppeja, sarjakuvia, haastatteluja, voisimme laittaa ruokaa yhdessä ruotsiksi yms. Treenaamme siis sekä puhumista että kirjoittamista. Oppilaiden toiveita otetaan huomioon kurssin tarkemmasta sisällöstä päätettäessä. Välkommen på kursen! CREATIVE ENGLISH Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta? Haluaisitko harjoitella kirjoittamista ryhmässä? Tarjolla on luovan kirjoittamisen ja ilmaisun kurssi englannin kielestä sinulle, joka haluat käyttää kielitaitoasi monipuolisesti. Kirjoittamisen harjoittelussa harjoittelemme eri tyylilajeja ja erilaisia tekstejä mielesi mukaan. Lisäksi harjoittelemme aktiivisesti suullista ilmaisua pienillä esitelmillä, mielipide-teksteillä ja keskusteluilla. Ääntämisen lisäharjoitteet kuuluvat myös ohjelmaan. Let s start writing together! EKOPOLIISI -RYHMÄ Oletko kiinnostunut ympäristöstä? Huolestuttavatko sinua ilmastonmuutos- ja ympäristönsuojeluasiat? Haluaisitko oppia vaikuttamaan ympäristöasioissa, perehtyä kierrätykseen ja vaikuttaa koulun rooliin ekologisena toimijana? Ekopoliisi-ryhmä perehtyy käytännössä ympäristöasioihin ja pyrkii opiskelemaan vaikutusmahdollisuuksia käytännössä. Ryhmä toimii koulussa kierrätysasioissa, järjestää tempauksia mahdollisuuksien mukaan ja pyrkii parantamaan koulun roolia ekologisena toimijana. Ryhmä voi osallistua koulun toimintaan esim. ympäristöteemaviikon järjestäjänä, tiedottajana kierrätys- ja ympäristöasioissa sekä perehtyä ympäristöuhkiin ja niiden estämismahdollisuuksiin. 17

21 NUORTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET LAKITIEDON KURSSI Lakitiedon kurssilla keskitytään lähinnä nuoria koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Kurssin aikana on tarkoitus mm. selvittää nuorille, millaisista teoista seuraa joko rangaistus tai vahingonkorvaus ja millainen on lapsen tai nuoren vastuu. Lakitiedon kurssi pyrkii olemaan mahdollisimman käytännön läheinen, monet oikeudelliset asiat on rakennettu esimerkkien varaan. Kurssin aikana vieraillaan mm. Vantaan käräjäoikeudessa ja eduskunnassa. Lakitiedon kurssin keskeisenä tavoitteena on, että nuori oppii tuntemaan omat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä osaa etsiä oikeudellista apua ja tietoa. Kurssin aikana on myös tarkoitus kehittää nuorten riskien hallintaan eli miten välttää pahat mokaukset. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita: mitä oikeus on? mikä on oikeusvaltio? mitä oikeuksia ja velvollisuuksia meillä on? avioon vai avoliittoon? miten omaisuus jaetaan? mitä seuraa, jos rikot lakia? miten riita- ja rikosjuttuja käsitellään oikeudessa? nimi sopimukseen? älä osta sikaa säkissä! mitä kannattaa varoa? (riskien hallinta) MATEMATIIKAN TUKIKURSSI Kurssi tukee normaalien matematiikan kurssien suorittamista. Kurssilla harjoitellaan kaikille yhteisessä matematiikassa käsiteltäviä aiheita; prosenttilaskua, kirjaimilla laskemista ja kuvioiden ominaisuuksia opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssin suorittaminen voi vaikuttaa korottavasti matematiikan arvosanaan. MUSIIKIN LYHYTKURSSIT: ESIINTYJÄT / ÄÄNI -JA VALORYHMÄ Toteuttaa opettajan johdolla musiikkiesityksiä kouluun juhliin. Soittajat ja laulajat valitsevat yhdessä juhlaan sopivan ohjelmiston. Ääni- ja valoryhmä hoitaa esitysten tekniikan. Opetuskerrat jaetaan puoliksi ennen joulujuhlaa pidettäviin ja toinen puoli ennen kevätjuhlaa. 18

22 MUSIIKIN KUUNTELUKURSSI Kurssilla harrastetaan musiikin kuuntelua ryhmän jäsenten mieltymysten mukaisesti mukavasti ja rennosti. Halutessaan voi kertoa, miksi pitää valitsemastaan musiikista ja millaisia tuntemuksia musiikki herättää. KUVATAITEEN LYHYTKURSSI: SAVI JA RAKENTELU Eikö kuviksen tunnilla tehdä tarpeeksi savitöitä? Haluatko rakennella ja tehdä kolmiulotteisia töitä? Jos vastaus on kyllä, tämä kurssi on sinua varten. Kurssilla tehdään pieniä savitöitä, kokeillaan erilaisia savitekniikoita ja tutustutaan dreijaukseen. Savitöiden lisäksi kurssilla tehdään erilaisia kolmiulotteisia rakentelutehtäviä vaihtelevista materiaaleista, (esim. kierrätysmateriaalit ja kipsi). HENGENPELASTUS JA RÄPYLÄUINTIKURSSI (Hakunilan uh/ Tikkurilan uh) Hengenpelastuskurssi on tarkoitettu vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssin vaatimuksena on kohtuullinen uimataito (200m). Kursseilla harjoitellaan: vedestä pelastamista uintitekniikoita ensiavun perusteet sukellustekniikoita Räpylänuinti: Räpyläuinnissa pääsee kokemaan vauhdin hurmaa vedessä. Tavallisillakin räpylöillä pääsee lujaa. Räpyläuinti sopii erinomaisesti kenelle tahansa vesiliikunnasta kiinnostuneelle kuntoa kohottavaksi allaslajiksi. Alkuun pääsee tavallisilla räpylöillä, maskilla tai uimalaseilla ja snorkkelilla. pintauinti eli räpyläuinti, jossa käytetään snorkkelia pinnan alla tapahtuva hengenpidätyssukellus. 19

23 VAIKUTTAJAKURSSI Haluatko vaikuttaa koulussa tapahtuvien asioiden kulkuun? Haluatko tehdä päätöksiä ja lähteä toteuttamaan erilaisia projekteja, jotka kehittävät kouluamme ja tekevät siitä mukavamman ja toimivamman paikan? Vaikuttajakurssilla pyritään vaikuttamaan monella tapaan koulun arkeen. Edistetään oppilaiden yhteistoimintaa ja me-henkeä. Parannetaan viihtyvyyttä suunnittelemalla mm. erilaisia koulutyötä piristäviä tempauksia, juhlia ja teemapäiviä. Kurssin loppu huipentuu vuosittaiseen Perjantai-illan Huuma tapahtumaan, jonka suunnittelusta päävastuussa ovat vaikuttajakurssilaiset. Kurssin ohessa opit myös tärkeitä tulevan työelämän taitoja mm. yhteistyötaitoja, neuvottelutaitoja, projektin kehittelytaitoja ja kokouksenpito käytänteitä yms. Saattaa käydä niinkin, että ensimmäiset kipinät tulevaisuuden vaikuttaja/päättäjä ammattiin heräävät kurssin lomassa. Kurssia suositellaan kaikille vaikuttamisesta ja tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneille oppilaille. Erityisesti oppilaskunnan hallituksen pää- ja varaedustajille kurssi on oiva lisä hallituksen kokousten rinnalle ja suositeltava myös kaikille niille joita oppilaskuntatoiminta tulevaisuudessa saattaisi jollakin tapaa kiinnostaa. Arvioinnin perustana ovat aktiivinen läsnäolo ja sitoutuminen annettuihin vastuutehtäviin. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa erillisen todistuksen, josta on varmasti hyötyä esim. hakiessasi kesätöitä tai hakeutuessa tietyille aloille jatkoopiskelemaan. Sinä pystyt vaikuttamaan siihen mitä ympärilläsi tapahtuu! KÄTEVÄT KÄDET Kurssilla toteutetaan pieniä töitä itselle tai lahjaksi erilaisin käsityötekniikoita ja materiaaleja yhdistellen. Vuodenajat ja vuotuiset juhlat huomioidaan töiden aihepiireissä. Tehdään mm. kortteja, koristeita ja koruja. Punotaan nauhoja, huovutetaan villaa ja koristellaan kankaita värein ja langoin. Omin käsin tehdylle työlle annetaan arvoa. 20

24 LENNOKKIKURSSI Kurssilla valmistetaan liidokki yksin tai pareittain. Liidokit tehdään Suomen ilmailuliiton rakennussarjoista. Kurssilla opitaan käsityövälineiden käyttöä ja työpiirustusten lukutaitoa. Osallistujalta vaaditaan innostusta ja kärsivällisyyttä. SOITINRAKENNUSKURSSI Kurssilla valmistetaan viisikielinen kantele. Kantele on Suomen kansallissoitin, joka esiintyy mm. Kalevalassa Väinämöisen soittimena. Kantele on helppo rakentaa, joten teknisen työn perustaidot riittävät. Kurssi sopii sekä tytöille että pojille. TEKNISIÄ KÄDENTAITOJA TYTÖILLE JA POJILLE Kurssin tavoitteena on antaa teknisen työn perusvalmiuksia puutyön, metallityön ja kodintekniikan osa-alueilta ryhmän toiveiden mukaisesti. Puu- ja metallityön osa-alueilla tehdään pieniä harjoitustöitä sekä harjoitellaan konetyöstöä ja työtekniikoita. Kodintekniikan osa-alueella harjoitellaan mm. tapetointia ja kaakelointia. DIGIVALOKUVAKURSSI Kurssilla käydään läpi digitaalisen valokuvan elämänkaari, johon kuuluu kuvan sommitteleminen, kuvan ottaminen, kuvien siirtäminen kamerasta, kuvien käsitteleminen ja tulostaminen. Pääpaino on monipuolisessa kuvankäsittelemisessä, johon kuuluu myös kuvien julkaiseminen ja varmuuskopioiminen. Kurssilla tutustutaan erilaisiin kuvaustilanteisiin ja suunniteltujen kohde-ohjelmiin. Lisäksi tavoitteena on oppia valkotasapaino, sävyjen säätäminen, värikanavat, kohinan poistaminen, rajaaminen ym. 21

25 JUHLISTA ILOA - JUHLAKURSSI Kurssin aiheina ovat erilaiset elämänkaaren, kalenterivuoden ja merkkipäivien juhlat perheessä. Juhlat suunnitellaan ja toteutetaan oppitunneilla. Juhliin liittyvä tapakulttuuri ja käyttäytyminen huomioidaan. Oppilaiden oma suunnittelu on tärkeätä. Oppitunneilla on sekä käytännön työskentelyä että kirjallisia töitä. TUMPELOSTA JAUHOPEUKALOKSI Kurssi on leivontapainotteinen lyhytkurssi, jossa syvennetään leivonnan tietoja ja taitoja. Kurssin tavoitteena on käsitellä leivontakulttuuria laajemmin ja syvällisemmin kuin perusopetuksessa. Kurssi on käytäntöpainotteinen ja tarkoituksena on toteuttaa perusleivonnaisten erilaisia muunnoksia kansainvälisillä tuulahduksilla höystettynä. MEDIAKURSSI Kurssilla kirjoitetaan juttuja, kuvataan ja toimitetaan koulun Länsäläsnä-lehteä. Lehti ilmestyy koulun ilmoitustaululla, ja pidämme myös blogia: lansalasna.blogspot.fi. Länsäläsnä-lehti on ollut olemassa neljä vuotta. Lehdessä ilmestyy monenlaisia juttuja: haastatteluja, kuvaraportteja koulun tapahtumista, kirja- elokuva- ja peliarvosteluja sekä artikkeleita oppilaita kiinnostavista asioista. Oppilaat pääsevät toimittajiksi erilaisiin tilaisuuksiin, esim. urheilukilpailuihin, joihin osallistuu koulun oppilaita. Tutustumme kurssilla erilaisiin juttutyyppeihin ja harjoittelemme niiden kirjoittamista. Kurssilla pääsee kokeilemaan myös videoimista ja keskusradiossa kuuluttamista. Omia ideoita ja luovuutta pääsee käyttämään ja tutustumaan toimittajan työhön. 22

26

27 Länsimäen koulu VALINNAISAINEKORTTI LV PITKÄT VALINNAISAINEET Oppilaan nimi (tekstaten) Luokka KURSSI TUNNUS vara vara *A-kieli: Ranska *RAA B-kieli: Saksa B-kieli: Ranska B-kieli: Venäjä Suomea maahanmuuttajille Taloustiedon kurssi Musiikki Kuvataide Kotitalous Tekstiilityö Elektroniikka Puu- ja metallityö Palloilu Tietotekniikka Ilmaisutaito *Vain jo ala-asteelta aloittaneille. SABV RABV VEBV SUV TALV MUV KUV KOV TSV TEV TPMV PAV TTV ITV

28 Länsimäen koulu VALINNAISAINEKORTTI LV LYHYT VALINNAISAINE Oppilaan nimi (tekstaten) Luokka KURSSI TUNNUS 1. vara Svenska är kul SVKV Creative english CEV Ekopoliisi-ryhmä EKOV Nuorten oikeudet ja velvollisuudet LAKV -Lakitiedon kurssi Matematiikan tukikurssi MAV Esiintyjät / ääni ja valoryhmä MUVe Musiikin kuuntelukurssi MUVk Savi ja rakentelu KUVs Hengen pelastus ja räpyläuinti LIVh Vaikuttajakurssi VKV Kätevät kädet KÄSV Lennokkikurssi LENV Soitinrakennuskurssi SOIV Teknisiä kädentaitoja tytöille ja pojille TKTV Digivalokuvakurssi DIGV Juhlista iloa -juhlakurssi JUHV Tumpelosta jauhopeukaloksi TKOV Mediakurssi MEDV

PITKÄT VALINNAISAINEET... 6

PITKÄT VALINNAISAINEET... 6 VALINNAISAINE OPAS LÄNSIMÄEN KOULU 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ LÄNSIMÄEN KOULUN OPPILAS!... 1 OPINTO-OHJELMASSA HUOMIOITAVAA... 2 VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI... 3 VALINNASSA TÄRKEÄÄ... 3 TUNTIJAKO...

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Koivukyläntie 52 01350 VANTAA Puh. (09) 8392 3141 www.edu.vantaa.fi/simoya kaarina.meronen@edu.vantaa.fi Saate 6.4.2017 Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA Kursseja on tarjolla yhteensä seitsemän. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kaksi. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia,

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 5.LK

VALINNAISKURSSIT 5.LK VALINNAISKURSSIT 5.LK Kursseja on tarjolla yhteensä kahdeksan. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kolme. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia, joita

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

9. luokan valinnaisaineet. Länsi-Porin koulu - lukuvuosi

9. luokan valinnaisaineet. Länsi-Porin koulu - lukuvuosi 9. luokan valinnaisaineet Länsi-Porin koulu - lukuvuosi 2018-2019 Oppilas valitsee kaksi (2) valinnaisainekurssia. Poikkeuksena A2-kielen lukijat ja matematiikkapainotteisen sekä kuvataidepainotteisen

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa.

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa. Äidinkieli ja kirjallisuus / viestintä Viestintäpainotteinen luokka Johdanto Viestintäpainotteisella luokalla oppilailla on mahdollisuus syventää viestintätaitojaan ja harjoitella viestintävälineiden käyttöön

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot