SISÄLLYSLUETTELO PITKÄT VALINNAISAINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO PITKÄT VALINNAISAINEET"

Transkriptio

1 VALINNAISAINE OPAS LÄNSIMÄEN KOULU

2 SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ LÄNSIMÄEN KOULUN OPPILAS!... 1 OPINTO-OHJELMASSA HUOMIOITAVAA... 2 VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI... 2 VALINNASSA TÄRKEÄÄ... 2 TUNTIJAKO... 3 VALINNAISAINEET - VALINNAISAINEKURSSIT... 4 VALINNAISAINETARJOTIN... 5 PITKÄT VALINNAISAINEET VIERAIDEN KIELTEN VALINNAISKURSSIT... 6 RANSKA A-KIELI (8-9. lk)... 6 RANSKA B-kieli... 7 SAKSA B-kieli... 8 VENÄJÄ B-kieli... 8 SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE... 9 TALOUSTIEDON KURSSI... 9 MUSIIKKI KUVATAIDE KOTITALOUS TEKSTIILITYÖ ELEKTRONIIKKA PUU- JA METALLITYÖ PALLOILU TIETOTEKNIIKKA ILMAISUTAITO... 15

3 LYHYET VALINNAISAINEET SVENSKA ÄR KUL CREATIVE ENGLISH EKOPOLIISI -RYHMÄ NUORTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET LAKITIEDON KURSSI MATEMATIIKAN TUKIKURSSI ESIINTYJÄT / ÄÄNI- JA VALORYHMÄ MUSIIKIN KUUNTELUKURSSI SAVI JA RAKENTELU HENGENPELASTUS- JA RÄPYLÄKURSSI VAIKUTTAJAKURSSI KÄTEVÄT KÄDET LENNOKINRAKENNUSKURSSI SOITINRAKENNUSKURSSI TEKNISIÄ KÄDENTAITOJA TYTÖILLE JA POJILLE DIGIVALOKUVAKURSSI JUHLISTA ILOA - JUHLAKURSSI TUMPELOSTA JAUHOPEUKALOKSI MEDIAKURSSI Länsimäen koulu / Ylläs Pallastunturintie Vantaa Puh rehtori kanslia opinto-ohjaaja

4 HYVÄ LÄNSIMÄEN KOULUN OPPILAS! Aika rientää. Pian Sinulla on jäljellä enää kaksi vuotta perusopetuksen yhdeksästä vuodesta. Jäljellä olevat vuodet tulevat yhä tärkeämmiksi tulevaisuutesi suhteen. Siirtyessäsi yläasteelle opiskelusi muuttui. Muutos jatkuu edelleen. Opiskelusi etenee kohti entistä suurempaa itsenäisyyttä. Mahdollisuutesi päättää opiskeltavista aineista lisääntyy. Älä kuitenkaan unohda, että myös vastuusi omasta opiskelustasi kasvaa. Suurin valinnaisuutta koskeva muutos on edessäsi juuri nyt. Joudut ratkaisemaan, mitä valinnaisaineita opiskelet 8. ja 9. luokalla. Tämän oppaan tarkoituksena on esitellä sinulle Länsimäen koulun tarjoamat valinnaisaineet. Painopiste valinnaisainetarjottimessa on taito- ja taideaineilla. Valinnaiskurssien opiskelu on oleellinen osa koulunkäyntiä, ja kurssien hyväksytty suorittaminen on edellytys päättötodistuksen saamiselle. Valinnaisainevalintoihin on siis syytä paneutua huolella. Valinnaisaineiden avulla voit hieman painottaa opiskeluasi haluamaasi suuntaan. Hyvin suunnitelluilla valinnoilla ja panostuksella voit parantaa valmiuksiasi jatko-opintoihin. Ainevalinnat eivät kuitenkaan rajoita jatko-opinto-mahdollisuuksiasi. Keskustele ja pohdi vanhempiesi ja opinto-ohjaajan kanssa, mikä on sinun valintasi. Muista, että valinnaisaineiden tavoitteena on tuoda koulunkäyntiisi vaihtelua ja antaa mahdollisuus opiskella sinua kiinnostavia asioita. 1

5 OPINTO-OHJELMASSA HUOMIOITAVAA Käsityö, kotitalous ja kuvataide jäävät kaikille yhteisinä oppiaineina 7. luokan jälkeen ja musiikki 8. luokan jälkeen pois. Opinto-ohjelmaan valitaan kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle näiden oppiaineiden sijasta valinnaisaineita. On syytä ottaa huomioon, että näistä aineista saadut arvosanat jäävät 9. luokan päättötodistukseen, vaikka jatkaisitkin niitä valinnaisaineina. Tällöin päättötodistukseen tulee erikseen arviointi pakollisen ja pitkän valinnaisen oppimäärän opinnoista, siis saat kaksi numeroa kyseisistä aineista. Nämä taito- ja taideaineet (liikunta, musiikki, käsityö, kotitalous, kuvataide) ovat lisäksi yhteishaussa tärkeitä, sillä niiden kolmen parhaan arvosanojen keskiarvosta saa yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen pisteitä (asetus 167/2002). VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI Valinnaisaineet ovat laajuudeltaan yhden vuosiviikkotunnin 1vvt (lyhyt valinnaisaine) tai kahden vuosiviikkotunnin 2vvt laajuisia (pitkä valinnaisaine). Kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineissa työskentely ja opinnoissa edistyminen arvioidaan kuten pakollisissakin aineissa. Alle kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan merkinnällä hyväksytysti suoritettu (S) tai hylätty (H). Hyväksymismerkintä tai numeroarvosana annetaan päättötodistukseen vain, jos oppilas on suorittanut valinnaisen aineen koko oppimäärän hyväksytysti. Hyväksymismerkinnän lisäksi arviointiin voidaan liittää sanallinen arvio. Valinnaisaineet arvioidaan itsenäisesti, erillään mahdollisista emoaineista. VALINNASSA TÄRKEÄÄ On hyvä oppia tekemään pitemmän tähtäimen suunnitelmia omien taipumusten, kiinnostusten ja harrastusten pohjalta ja kantamaan vastuuta omista valinnoistaan. Siksi valinnat tehdään sekä 8. että 9. luokkaa varten. Valintoja on pohdittava perusteellisesti ja on pyrittävä saamaan mahdollisimman oma motivoiva ja kiinnostava opinto-ohjelma kahdeksi vuodeksi. Valinnaisaineen voi vaihtaa vain perustellusta syystä. Tarvittaessa 9. luokan valinnat tarkistetaan 8. luokan keväällä. Peruskoulun jälkeiset opinnot eivät edellytä minkään tietyn aineen valitsemista, mutta jo peruskoulussa hankituista tiedoista ja taidoista on jatko-opinnoissa hyötyä, (esim. kotitalous kokin/tarjoilijan opinnoissa, elektroniikka sähköalan opinnoissa, kuvataide kauneudenhoitoalan opinnoissa ja tietotekniikka datanomin tutkinnoissa). 2

6 Valinnaisten vieraitten kielten arvosanat lasketaan mukaan siihen keskiarvoon, joka ratkaisee lukioon pääsemisen. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A- tai B-kielestä, numeroarvosana jätetään pois (paitsi ruotsi) ja todistukseen laitetaan poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä hyväksytysti suoritettu (S). TUNTIJAKO Tuntijako on seuraava: Oppiaine Tunnit Äidinkieli Kielet A-kieli B-kieli Matematiikka Biologia, maantieto Fysiikka, kemia Terveystieto Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi 3 3 Musiikki Kuvataide 2 2 Kotitalous 3 3 Käsityö (TS, TN) 3 3 Liikunta Oppilaanohjaus 2 0,6 0,4 1 Yhteiset aineet 79 28,4 24,6 26 Valinnaisaineet Yhteensä Valinnaisaineryhmä perustetaan, jos aineen valinneita oppilaita on riittävästi. Ensisijaisesti valittujen aineiden lisäksi jokainen valitsee varalle kaksi ainetta. On mahdollista, että hyvän ja tarkoituksenmukaisen lukujärjestyksen saamiseksi joudut kevätlukukauden aikana vielä muuttamaan jotakin valintaasi. 3

7 VALINNAISAINEET - VALINNAISAINEKURSSIT Valinnaisaineet on jaettu lyhyisiin (1vvh) ja pitkiin (2vvh) valinnaisaineisiin. 7. luokan keväällä valitaan kahden vuosiviikkotunnin (2 vvh) aineet 8.- ja 9.- luokkaa varten siten, että oppilas opiskelee samaa valinnaisainetta 8.-luokan alusta 9. luokan loppuun asti. 8. luokkaa varten oppilas valitsee yhteensä 3 valinnaisainetta (kaksi kahden vvh:n oppiainetta ja yksi yhden vvh:n oppiaine). Kaikki aineet sopivat sekä tytöille että pojille. 4

8 VALINNAISAINETARJOTIN Oppiaine Lyhenne 8. lk. 9. lk *A-kieli: Ranska *RAA 2 2 B-kieli: Saksa SABV 2 2 B-kieli: Ranska RABV 2 2 B-kieli: Venäjä VEBV 2 2 Suomea maahanmuuttajille SUV 2 2 Taloustiedon kurssi TALV 2 2 Musiikki MUV 2 2 Kuvataide KUV 2 2 Kotitalous KOV 2 2 Tekstiilityö TSV 2 2 Elektroniikka TEV 2 2 Puu- ja metallityö TPMV 2 2 Palloilu PAV 2 2 Tietotekniikka TTV 2 2 Ilmaisutaito ITV 2 2 Lyhyet valinnaisaineet Svenska är kul SVKV 1 Creative english CEV 1 Ekopoliisi-ryhmä EKOV 1 Nuorten oikeudet ja velvollisuudet LAKV 1 -Lakitiedon kurssi Matematiikan tukikurssi MAV 1 Esiintyjät / ääni ja valoryhmä MUVe 1 Musiikin kuuntelukurssi MUVk 1 Savi ja rakentelu KUVs 1 Hengen pelastus ja räpyläuinti LIVh 1 Vaikuttajakurssi VKV 1 Kätevät kädet KÄSV 1 Lennokkikurssi LENV 1 Soitinrakennuskurssi SOIV 1 Teknisiä kädentaitoja tytöille ja pojille TKTV 1 Digivalokuvakurssi DIGV 1 Juhlista iloa -juhlakurssi JUHV 1 Tumpelosta jauhopeukaloksi TKOV 1 Mediakurssi MEDV 1 * Vain jo ala-asteelta aloittaneille. 5

9 VIERAIDEN KIELTEN VALINNAISKURSSIT Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suullisen ja kirjallisen viestintätaidon kehittyminen. Perusrakenteiden ja sanaston opiskelun jälkeen kukin oppilas, kykyjensä mukaan, ohjataan aktiivisesti soveltamaan opittua ja/tai työstämään omia tuotoksiaan. Oikeaoppista ääntämistä painotetaan niin, että oppilas hallitsee kyseiselle kielelle tyypillisen rytmin, sananpainon sekä kirjoituksen ja äänteen eron. Oppilasta ohjataan myös opiskelu-tekniikkansa kehittämiseen, itsearviointiin ja vastuunottamiseen työstään. Opetussuunnitelmat esittävät ne aihepiirit ja viestintätilanteet, jotka oppilaan tulisi hallita kyseisten luokkien opintojen päättyessä. Hänen hallitsemansa ja tuottamansa kieliaines antaa pohjan uusien tietorakenteiden omaksumiseen seuraavalla vuosiluokalla. Kieltenopetuksessa käytetään mm. seuraavia työmenetelmiä: parityö (suullinen ja kirjallinen), ryhmätyö, kirjoitelmat, tiivistelmät, esitelmät, dramatisointi, videon käyttö (oppilaiden omat tuotokset ja opetusvideot). Atk-avusteinen opiskelu (valmiit ohjelmat, prosessikirjoittaminen), elaborointi, kuullun ymmärtämisen harjoittelu (nauha, Video, opettaja), helpot kirjat (eriytykseen), yhteistoiminnallinen oppiminen, formatiiviset ja summatiiviset kokeet. Työmenetelmiä sovelletaan käsiteltävien aihepiirien mukaan. Menetelmän valinta riippuu myös ryhmästä, oppilaasta sekä opettajasta kuitenkin niin, että oppilaskeskeinen työskentely painottuu. RANSKA A-KIELI (8-9. LK) 8. lk Ranska RANSKALAISET JA RANSKALAINEN ELÄMÄ Perehdytään ranskalaiseen ruokakulttuuriin sekä opitaan ruokalajeja ja ruokapöytäsanastoa. Tutustutaan Ranskan teollisuuteen ja työelämään. Lisäksi käsitellään ranskalaisten lomanviettoa ja Ranskan televisiota. Käsiteltäviä asioita ovat partitiivi, imperfekti ja imperatiivi. NUORTEN ELÄMÄÄ Kurssi kertoo nuorten elämästä Ranskassa ja muualla sekä samalla käsitellään ihmissuhteita. Laajennetaan passé composé-aikamuodon tuntemusta sekä vertaillaan sen ja imperfektin käyttöä. Opitaan myös adjektiivien vertailu. 6

10 9. lk Ranska LUONTO JA KULTTUURI Kurssin aiheina ovat yhteiskunta, ympäristö ja kulttuuri. Tutustutaan eurotunneliin, siirtolaisongelmiin sekä Ranskan maalaustaiteeseen. Käsiteltäviä asioita ovat futuuri, relatiivipronominit sekä refleksiivi-verbit. RANSKALAINEN ELÄMÄNTAPA Perehdytään tarkemmin ranskalaisuuteen ja ranskalaisten elekieleen. aiheina ovat myös tiedonvälitys, tietotekniikka ja urheilu. Opitaan suora ja epäsuora objekti, konditionaali ja subjunktiivi. RANSKA B-KIELI Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin ja romaaniseen kielimaailmaan. Aluksi pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Opiskelun edetessä tekstin ymmärtämisen osuus lisääntyy. Sanaston ja rakenteiden hallintaa laajennetaan johdonmukaisesti. 8. lk Ranska MINÄ, PERHEENI JA KOTIPAIKKANI Tutustuminen, tervehdykset, ja toivotukset, esittäytyminen ja henkilö-tietojen kyseleminen ja kertominen. Tutustutaan ranskan kielen ääntämiseen ja sen erityispiirteisiin. Harjoitellaan oikeaa intonaatiota ja teitittelyä. JOKAPÄIVÄINEN ELÄMÄ Harrastuksista ja vapaa-ajasta kertominen, lomasuunnitelmat sekä tutustuminen Euroopan maihin, kieliin ja kansallisuuksiin. tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin ja elämäntyyliin sekä keskustellaan eurooppalaisista käytöstavoista. 9. lk Ranska ELÄMÄÄ KODIN ULKOPUOLELLA Tutustuminen ranskalaiseen kouluelämään, tien kysyminen ja neuvominen ja käynti lääkärin luona. Tutustutaan Pariisiin ja ranskalaisiin lauluihin. RANSKALAISET JA RANSKALAINEN ELÄMÄ Kauppakeskustelut, ruokalajeja ja ruokapöytäsanastoa, työelämä. Perehdytään ranskalaiseen ruokakulttuuriin ja tutustutaan Ranskan teollisuuteen. 7

11 SAKSA B-KIELI 8. lk Saksa MINÄ, PERHEENI JA KOTIPAIKKANI Harjoitellaan saksan kielen ääntämistä, oikeinkirjoitusta ja helppoja arkipäivän vuorovaikutustilanteita, kuten tervehtimistä, toivotusten esittämistä, itsensä ja toisen henkilön esittelyä. KOMMUNIKOIMINEN ARKIPÄIVÄN TILANTEISSA Jatketaan erilaisten arkipäivän tilanteiden harjoittelua, kuten mielipiteen kysymistä ja ilmaisemista, kaupassa asioimista, asuinympäristöstä, koulusta ja harrastuksista kertomista. 9. lk Saksa VAPAA-AIKA Kurssin aikana harjoitellaan kertomaan vapaa-ajan vietosta ja omasta kotimaasta. Lisäksi opitaan kuvaamaan säätä, tiedustelemaan ja kertomaan voinnista sekä harjoitellaan tien kysymistä ja neuvomista ja ostetaan matkalippu. KOTONA JA MAAILMALLA Opitaan kertomaan omasta kotipaikasta asioimaan ravintolassa ja tekemään matkavalmisteluja. Lisäksi kurssilla harjoitellaan virallisen viestin laatimista ja puhelinkäyttäytymistä sekä tutustutaan saksankielisiin maihin. VENÄJÄ B-KIELI Kursseilla hankitaan arkielämässä tarvittava peruskielitaito. Oppilasta kannustetaan käyttämään rohkeasti venäjää, sillä opiskelun pääpaino on suullisessa harjoittelussa. Kielioppiasioita opetellaan viestintätilanteissa, joissa uutta rakennetta on mielekästä soveltaa. Kyrillisten aakkosten opettelu vie noin kuukauden. 8. lk Venäjä MINÄ, PERHEENI JA KOTIPAIKKANI Tutustuminen, esittely, henkilötiedot, tervehdykset, toivotukset. Kyrilliset kirjaimet, ääntämisen ja intonaation perusteet. KOMMUNIKOIMINEN Harjoitellaan selviytymään venäjäksi arkipäivän keskustelutilanteissa. 8

12 9. lk Venäjä VAPAA-AIKA Harrastuksista kertominen, loma, kortin ja kirjeen laatiminen. OSTOKSILLA JA MATKOILLA Hinnan kyseleminen ja kauppakeskustelut, liikennevälineet, nähtävyydet, hotelliasuminen, aterioiminen ravintolassa. SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE Suomi valinnaisaineena -tunneilla oppilaan suomen kielen taito kehittyy ja hänen tietonsa Suomen luonnosta, historiasta, kulttuurista ja yhteiskunnasta syventyvät. SUV-tunneilla tehdään kirjallisia tehtäviä, luetaan erilaisia tekstejä ja keskustellaan. Oppilaita rohkaistaan kertomaan ja perustelemaan omat mielipiteensä suomen kielellä. Oppituntien sisältö määräytyy joustavasti oppilaan kielellisen taitotason ja hänen kielellisten tarpeidensa mukaan. TALOUSTIEDON KURSSI Taloustiedon kurssin on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita taloudesta ja yrittämisestä. Kurssi antaa hyvän pohjan oppilaille, jotka aikoivat myöhemmin opiskella taloustietoa ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai lukioissa. Taloustiedon kurssilla käsitellään laajasti ja monipuolisesti talouden eri osaalueita. Kurssin aikana oppilaat perehtyvät kansantalouden peruskäsitteisiin mm. raha- ja pankkijärjestelmään, kuluttamiseen, kotitalouksiin, markkinoihin, hinnanmuodostukseen kauppaan ja yrittämiseen. 8. lk. Taloustieto Perehdytään talouden peruskäsitteisiin (raha, pankkitoiminta, markkinat, hinnanmuodostus). Oppilaat tekevät esitelmiä mm. nuorten rahankäytöstä. Kurssin aikana vieraillaan pankissa. Kurssin aikana mielenkiinnon kohteena ovat kotitaloudet, kauppa, yritystoiminta, markkinat ja kirjanpito. Oppilaat tekevät lyhyitä esitelmiä, kulutustutkimuksia ja hintavertailuja. Vieraillaan kauppaliikkeessä. 9. lk. Taloustieto Perehdytään syvemmin yritystoiminnan saloihin. Lisäksi kurssin aikana tarkastellaan sijoitustoimintaa ja ulkomaankauppaa. Oppilaat laativat esitelmiä suomalaisista yrityksistä. Kurssiin sisältyy vierailuja yrityksissä. Oppilaat suunnittelevat myös omia harjoitusyrityksiä. Niin ikään kirjanpitotehtäviä harjoitellaan. Lopuksi oppilaat tekevät talousaiheisen lopputyön. 9

13 MUSIIKKI Tavoitteena on kehittää oppilaan laulu- ja soittotaitoja niin, että hän kykenee musisoimaan omatoimisesti myös peruskoulun jälkeen, kannustaa oppilasta luovuuteen ja voittaa esiintymispelkoja sekä tarjota taide-elämyksiä. Lisäksi tavoitteena on kehittää mahdollisimman laaja-alaisesti ja yleissivistävästi oppilaan musiikintuntemusta. Musiikkitunneilla pääpaino on soittamisessa ja laulamisessa. Tunneilla jatketaan 7. luokalla aloitettujen musisointitaitojen kehittämistä opetellaan oppilaasta riippuen yhden tai useamman soittimen soittamista (kitara, basso, rummut, kosketinsoittimet) ja harjoitellaan oman lauluäänen kehittämistä äänenmurroksenkin aikana. Tutustutaan musiikin ajankohtaisiin aiheisiin. Opintokäynti (esim. konsertti, musikaali tai jokin muu musiikkiin liittyvä kohde) voidaan toteuttaa ryhmän valinnan mukaan. Lisäksi jokaisella kurssilla tutustutaan johonkin musiikin osa-alueeseen kuuntelemalla ja katselemalla (äänitteet, videot) sekä itse toteuttamalla eri musiikkityylejä laulaen ja soittaen. SOITTO JA LAULU YHDISTÄÄ! 8lk. ja 9lk. Musiikki (2 vvt) Ota kaveri mukaan yhteismusisointiin. Tule kokeilemaan laulamista ja soittamista. Lauletaan mieluisia lauluja pianon ja/tai bändin säestyksellä. Karaokea unohtamatta. Ennakkotaitoja ei tarvita. Innostus riittää. Soittimet: laulu, piano, syntikka, kitara, basso, rummut, kellopeli, rytmisoittimet. KUVATAIDE Tavoitteena on kehittää omaa kuvallista ilmaisua ja osaamista sekä kokeilla erilaisia kuvan tekemisen keinoja. Tavoitteena on kehittää omaa visuaalista osaamista ja löytää itselle sopivia ilmaisukeinoja. Kurssilla syvennetään kuvataiteen keskeisten työtapojen, materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta ja opitaan käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti osana omaa ilmaisua. Kurssilla kehitetään taiteen tuntemusta ja tutustutaan eri kulttuureihin. Opitaan yhdistelemään tekniikoita toisiinsa ja tutustutaan kuvataiteen ammatteihin. 10

14 8.lk. PERINTEISEN KUVATAITEEN KEINOT Kurssilla tutustutaan perinteisiin kuvataiteen tekniikoihin sekä opitaan soveltamaan ja yhdistelemään niitä uusiin menetelmiin. * Materiaaliharjoituksia * Piirustus- ja maalauskurssi * Sarjakuva * Painopaja ja taidegrafiikka * Savipaja * Akryyli- ja öljyvärimaalausta * Suomen taiteen tuntemus (mahdollinen taidenäyttelyssä käynti) 9.lk. KUVALLINEN ILMAISU AMMATTINA Missä kaikkialla kuvataidetta tarvitaan? Tutustutaan mediaan ja valokuvaukseen sekä graafiseen suunnitteluun ja teolliseen muotoiluun. Opitaan kuvasommittelua ja taittamista sekä yhdistellään eri tekniikoita toisiinsa. Kurssin lopuksi tehdään lopputyö. * Muotoilu ja graafinen suunnittelu. * Kameratyöskentely * Kuvasommittelua * Tila, arkkitehtuuri, pienoismallityöskentely * Vapaavalintainen lopputyö KOTITALOUS Kotitalouden valinnaiskurssien tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja kotitalouden eri osa-alueilta, harjoitella ja oppia soveltamaan käytännön taitoja sekä harjoitella vastuuntuntoista, oma-aloitteista ja luovaa työskentelyä. 8. lk. Kotitalous HELPPOA JA HERKULLISTA ARKIRUOKAA Monipuolisten, tasapainoisten, edullisten ja herkullisten ateriakokonaisuuksien suunnitteleminen ja toteuttaminen. Ravitsemuksen, ruoan-valmistuksen ja leivonnan sekä kodinhoidon perustietojen ja -taitojen vahvistaminen. Tutustuminen suomalaiseen säilöntä-, leivonnais- ja ruoka-perinteeseen. Osaavan, taloudellisen ja ympäristönsä huomioivan kuluttajan taitojen harjoitteleminen. PIIMÄLIMPUSTA PRINSESSAKAKKUUN Suomalaiseen leivonnais- ja ruokaperinteeseen syventyminen. Naapurimaiden sekä muiden Euroopan maiden vaikutus suomalaiseen ruokakulttuuriin. Erilaisten ruoanvalmistusmenetelmien, työvälineiden ja kodinkoneiden käytön opettelu ja vertailu. Osaavan, taloudellisen ja ympäristönsä huomioivan kuluttajan taitojen harjoitteleminen. 11

15 9. lk. Kotitalous HYVÄÄ RUOKAA JA LEIVONNAISIA KAIKILLE Ruoanvalmistuksen ja leivonnan sekä kodinhoidon tietojen ja taitojen kertausta sekä ateriasuunnittelua. Elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin sekä erityisruokavalioihin tutustuminen. Kotitalouden ympäristö-ystävällisen toiminnan harjoittelu. Tavoitteena ymmärtävä, vastuullinen ja arvioiva kuluttaja. MAKUJA MEILTÄ JA MAAILMALTA Kansainvälinen ruoka- ja tapakulttuuri. Ateriasuunnittelua ja ravitsemustiedon kertausta. Kodinkoneiden tehokas ja oikea käyttö ruoanvalmistuksessa, leivonnassa ja kodinhoidossa. Tavoitteena ymmärtävä, vastuullinen ja arvioiva kuluttaja. TEKSTIILITYÖ Tavoitteena on syventää aiemmin opittua tietoa tekstiilityön eri osa-alueilta. Opetellaan uusien materiaalien käsittelyä. Oppilasta opastetaan etsimään ja tulkitsemaan ohjeita ja malleja eri lähteistä, jotta hän myöhemmin pystyisi valmistamaan tuotteita omatoimisesti. 8. lk. Tekstiilityö Vapaa-ajan vaatetus: itsesuunnitellun asun ompeleminen joustavasta materiaalista ja saumurin käyttö. Lankatyö: Kokeillaan erilaisia lankatyötekniikoita. Valmistetaan yksilöllinen työ suunnitelman mukaan. Kirjoen kaunista: kokeillaan ja yhdistellään erilaisia kirjontatapoja (käsin ja koneella). Kuvan siirto kankaalle. Valmistetaan oman suunnitelman mukainen työ. Kevyesti kesään: valmiin kaavan muuntaminen oman suunnitelman mukaiseksi, persoonallisen kesäasun valmistaminen. Vaatteiden korjaaminen, vanhojen vaatteiden tuunaaminen (kierrätys). 9. lk. Tekstiilityö Kurssiin osallistuminen edellyttää 8. luokan tekstiilityöopintojen suorittamista. Vaatetus: aikaisempia tietoja ja taitoja soveltaen suunnitellaan ja valmistetaan asukokonaisuus. Muotia muksuille: käytännöllisiä, helppotekoisia ja edullisia lastenvaateita erilaisista materiaaleista eri tekniikoin. Pienet pehmolelut. Kuluttajatietoa: tekstiilien kierrätys. 12

16 9. lk. Tekstiilityö Kodin tekstiilit: Pikkukivaa omaan kotiin. Tutustutaan kodin tekstiileihin, niihin käytettäviin materiaaleihin ja erilaisiin työtapoihin. Suunnitellaan ja valmistetaan jokin sisustukseen sopiva työ. Vaatetus: Oma vaatteeni. Oppilas valmistaa itsenäisesti työskennellen valitsemansa vaatteen mieleisellään työtavalla. Kuluttajatieto: Pukeutuminen eri tilaisuuksiin / pukuetiketti. ELEKTRONIIKKA 8. lk. Elektroniikka Pienlaiterakentelua (esim. kaksintaistelupeli), piirilevyn valmistus, komponenttien käyttö ja rakenne, sähköisten suureiden mittaus ja laite- kotelointi. 9. lk. Elektroniikka Pienlaiterakentelua (esim. radio, murtohälytin), piirilevyn valmistus, komponenttien käyttö ja rakenne, sähköisten suureiden mittaus, kytkentäkaavio, laitekotelointi ja kodin sallitut sähkötyöt. PUU- JA METALLITYÖ 8. lk. Puu- ja metallityö Puutekniikka: huonekalujen suunnittelua ja valmistusta (esim. seinä-kaappi), sorvausta ja pintakäsittelyä. Metallitekniikka: esineiden suunnittelua ja valmistusta (esim. lyhty), taonta ja mig-hitsaus. 9. lk Puu- ja metallityö Puutekniikka: esineiden suunnittelua ja valmistusta (esim. kello) sekä oman, vaativan työsuunnitelman toteuttaminen (esim.kaappi). Metallitekniikka: esineiden suunnittelua ja valmistusta (esim. jakkara) sekä oman, vaativan työsuunnitelman toteuttaminen (esim. sählymaali). 13

17 PALLOILU Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää fyysistä kuntoa sekä opetella niin yksilö kuin joukkuepelien taitoja ja tietoja. 8. lk. Palloilu Opetellaan joukkue ja yksilö palloilulajien perustaitoja ja sääntöjä. Peleinä ovat mm. jalkapallo, salibandy, koripallo ja sulkapallo. Harjoitellaan ja syvennetään palloilulajien teknisiä taitoja vaihtelevin harjoitusmenetelmin. 9. lk. Palloilu Kehitetään 1. ja 2.kursseilla opittuja teknisiä ja taktisia taitoja. Opetellaan etenkin joukkuepelaamisen taktiikkaa monipuolisten viitepelien avulla. Harjoitetaan opittuja teknisiä ja taktisia taitoja pelaamalla mahdollisimman paljon eri pelien kilpailusäännöillä. TIETOTEKNIIKKA Tavoitteena on syventää ja laajentaa tietotekniikasta kiinnostuneiden oppilaiden tietoja monipuolisesti. 8 lk. Tietotekniikka Kurssilla opiskellaan toimisto-ohjelmien Word, Excel, PowerPoint käyttöä monipuolisesti. Lisäksi opiskellaan tietotekniikan käsitteitä, kuvankäsittelyä, äänenkäsittelyä, tietotekniikan historiaa, sosiaalisen median palveluita, nettisivujen tekemistä html-koodilla ja tietoturva-asioita. Harjoitustöitä tehdään ryhmissä sekä yksittäin. Voidaan toteuttaa myös projekteja muiden aineiden opettajien kanssa yhteistyössä. 9 lk. Tietotekniikka Kerrataan ja syvennetään 8. luokalla opittuja taitoja. Keväällä tehdään harjoitustyö, jonka aiheen oppilaat voivat itse valita. Oppilailla on mahdollisuus suorittaa johon kuuluu mm. käyttöjärjestelmä ja tiedon hallinta, internet ja sähköposti sekä kaksi muuta vapaasti valittavaa moduulia. Lisätietoa löytyy internetistä osoitteesta 14

18 ILMAISUTAITO Ilmaisutaidon tavoitteena on kehittää ja tukea oppilaan omaa ilmaisua ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Harjoitusten avulla saa rohkeutta ja osaamista omaan ilmaisuunsa. Opiskelu on ryhmämuotoista toimintaa, jossa korostuu turvallisuus ja toisten huomioonottaminen. Yhdessä tekeminen on hauskaa ja vahvistaa itseluottamusta. Teatteri-ilmaisun ja draaman eri menetelmiä sovellettaessa lähtökohtana on oppilasryhmä ja luokkataso. Ilmaisutaitoa opiskellaan ilmaisua tukevien harjoitusten, leikkien ja pelien avulla. Elämyksellinen draama sekä teatteri-ilmaisun ja esiintymistaidon harjoitukset kehittävät monipuolisesti oppilaan itsetuntemusta ja esteettistä osaamista. Teatterin tekemisen eri osa-alueista saa tietoa sekä tekijänä että että teatterivierailujen avulla kokijana. 8 lk. ilmaisutaito ILOA JA ROHKEUTTA! Tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksia, pelejä ja leikkejä. Keskittymis- ja rentoutumisharjoituksia. Teatteri-ilmaisun perusharjoituksia; improvisaatioita, pantomiimia, roolityöskentelyä, tarinankerrontaa, kokonaisvaltaisen ilmaisun tukemista. Teemapohjaista työskentelyä ryhmissä. Iloa esiintymistaitoon! ELÄMYKSIÄ! Vahvistetaan omia ja ryhmän taitoja omista lähtökohdista. Verbaalia ja nonverbaalia ilmaisua, naamioiden käyttöä ja klovneriaa. Teemapohjaista draamatyöskentelyä, draamaseikkailuja, tarinankerrontaa ja improja. Puhe- ja esiintymistaitoa harjoitellaan pienemmissä ja isommissa ryhmissä. Omat projektit käynnistyvät. 9 lk. HARJOITELLAAN JA TUOTETAAN! Harjoitellaan teatteri-ilmaisua, tuotetaan tekstiä, tutustutaan teatterin tekemisen alueisiin (skenografiaan). Tutustutaan tarinankerrontaan syvemmin ja soveltavan draaman eri osa-alueisiin. Harjoitellaan yhdessä ja tarpeen mukaan yksin esiintymistä ja improtaan. Syvennetään ilmaisutaidon osaamista sen eri osa-alueilla ja hiotaan esteettistä osaamista. Teemapohjainen työskentely elämyksellisessä draamassa ja tarinankerronta jatkuvat, Työstetään esityksiä mahdollisesti ulkopuolisille katsojille. 15

19 ILMAISUTAITO Harjoitusten avulla oppilas oma rohkeus ilmaista itseä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa harjaantuu ja vahvistuu. Draaman avulla voidaan tarkastella elämän eri ilmiöitä ja omaa suhtautumistaan niihin. Pedagoginen draama luo elämyksellisiä seikkailuja, joiden avulla voidaan tutustua suomalaiseen ja muiden maiden kulttuureihin ja tarinankerrontaperinteeseen.. Teatteri-ilmaisun harjoitukset antavat valmiuksia esiintymistaidon harjaantumiseen ja ryhmässä toimiminen antaa iloa ja rohkeutta sovellettavaksi muihinkin tilanteisiin. Näyttämötyöskentely ja tutustuminen teatterin eri osa-alueisiin syventävät osaamista ja omaa taiteellista työskentelyä. Teatterintuntemus lisääntyy sekä tekijänä että kokijana. 16

20 LYHYET VALINNAISAINEET SVENSKA ÄR KUL Tällä kurssilla voit vahvistaa ja laajentaa tunneilla oppimiasi ruotsin kielen taitoja ja tutustua myös uusiin kielen saloihin. Opiskelemme tekemällä kaikenlaista yhdessä, pelaamme ja suunnittelemme erilaisia kieleen liittyviä pelejä, teemme pieniä horoskooppeja, sarjakuvia, haastatteluja, voisimme laittaa ruokaa yhdessä ruotsiksi yms. Treenaamme siis sekä puhumista että kirjoittamista. Oppilaiden toiveita otetaan huomioon kurssin tarkemmasta sisällöstä päätettäessä. Välkommen på kursen! CREATIVE ENGLISH Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta? Haluaisitko harjoitella kirjoittamista ryhmässä? Tarjolla on luovan kirjoittamisen ja ilmaisun kurssi englannin kielestä sinulle, joka haluat käyttää kielitaitoasi monipuolisesti. Kirjoittamisen harjoittelussa harjoittelemme eri tyylilajeja ja erilaisia tekstejä mielesi mukaan. Lisäksi harjoittelemme aktiivisesti suullista ilmaisua pienillä esitelmillä, mielipide-teksteillä ja keskusteluilla. Ääntämisen lisäharjoitteet kuuluvat myös ohjelmaan. Let s start writing together! EKOPOLIISI -RYHMÄ Oletko kiinnostunut ympäristöstä? Huolestuttavatko sinua ilmastonmuutos- ja ympäristönsuojeluasiat? Haluaisitko oppia vaikuttamaan ympäristöasioissa, perehtyä kierrätykseen ja vaikuttaa koulun rooliin ekologisena toimijana? Ekopoliisi-ryhmä perehtyy käytännössä ympäristöasioihin ja pyrkii opiskelemaan vaikutusmahdollisuuksia käytännössä. Ryhmä toimii koulussa kierrätysasioissa, järjestää tempauksia mahdollisuuksien mukaan ja pyrkii parantamaan koulun roolia ekologisena toimijana. Ryhmä voi osallistua koulun toimintaan esim. ympäristöteemaviikon järjestäjänä, tiedottajana kierrätys- ja ympäristöasioissa sekä perehtyä ympäristöuhkiin ja niiden estämismahdollisuuksiin. 17

21 NUORTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET LAKITIEDON KURSSI Lakitiedon kurssilla keskitytään lähinnä nuoria koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Kurssin aikana on tarkoitus mm. selvittää nuorille, millaisista teoista seuraa joko rangaistus tai vahingonkorvaus ja millainen on lapsen tai nuoren vastuu. Lakitiedon kurssi pyrkii olemaan mahdollisimman käytännön läheinen, monet oikeudelliset asiat on rakennettu esimerkkien varaan. Kurssin aikana vieraillaan mm. Vantaan käräjäoikeudessa ja eduskunnassa. Lakitiedon kurssin keskeisenä tavoitteena on, että nuori oppii tuntemaan omat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä osaa etsiä oikeudellista apua ja tietoa. Kurssin aikana on myös tarkoitus kehittää nuorten riskien hallintaan eli miten välttää pahat mokaukset. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita: mitä oikeus on? mikä on oikeusvaltio? mitä oikeuksia ja velvollisuuksia meillä on? avioon vai avoliittoon? miten omaisuus jaetaan? mitä seuraa, jos rikot lakia? miten riita- ja rikosjuttuja käsitellään oikeudessa? nimi sopimukseen? älä osta sikaa säkissä! mitä kannattaa varoa? (riskien hallinta) MATEMATIIKAN TUKIKURSSI Kurssi tukee normaalien matematiikan kurssien suorittamista. Kurssilla harjoitellaan kaikille yhteisessä matematiikassa käsiteltäviä aiheita; prosenttilaskua, kirjaimilla laskemista ja kuvioiden ominaisuuksia opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssin suorittaminen voi vaikuttaa korottavasti matematiikan arvosanaan. MUSIIKIN LYHYTKURSSIT: ESIINTYJÄT / ÄÄNI -JA VALORYHMÄ Toteuttaa opettajan johdolla musiikkiesityksiä kouluun juhliin. Soittajat ja laulajat valitsevat yhdessä juhlaan sopivan ohjelmiston. Ääni- ja valoryhmä hoitaa esitysten tekniikan. Opetuskerrat jaetaan puoliksi ennen joulujuhlaa pidettäviin ja toinen puoli ennen kevätjuhlaa. 18

22 MUSIIKIN KUUNTELUKURSSI Kurssilla harrastetaan musiikin kuuntelua ryhmän jäsenten mieltymysten mukaisesti mukavasti ja rennosti. Halutessaan voi kertoa, miksi pitää valitsemastaan musiikista ja millaisia tuntemuksia musiikki herättää. KUVATAITEEN LYHYTKURSSI: SAVI JA RAKENTELU Eikö kuviksen tunnilla tehdä tarpeeksi savitöitä? Haluatko rakennella ja tehdä kolmiulotteisia töitä? Jos vastaus on kyllä, tämä kurssi on sinua varten. Kurssilla tehdään pieniä savitöitä, kokeillaan erilaisia savitekniikoita ja tutustutaan dreijaukseen. Savitöiden lisäksi kurssilla tehdään erilaisia kolmiulotteisia rakentelutehtäviä vaihtelevista materiaaleista, (esim. kierrätysmateriaalit ja kipsi). HENGENPELASTUS JA RÄPYLÄUINTIKURSSI (Hakunilan uh/ Tikkurilan uh) Hengenpelastuskurssi on tarkoitettu vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssin vaatimuksena on kohtuullinen uimataito (200m). Kursseilla harjoitellaan: vedestä pelastamista uintitekniikoita ensiavun perusteet sukellustekniikoita Räpylänuinti: Räpyläuinnissa pääsee kokemaan vauhdin hurmaa vedessä. Tavallisillakin räpylöillä pääsee lujaa. Räpyläuinti sopii erinomaisesti kenelle tahansa vesiliikunnasta kiinnostuneelle kuntoa kohottavaksi allaslajiksi. Alkuun pääsee tavallisilla räpylöillä, maskilla tai uimalaseilla ja snorkkelilla. pintauinti eli räpyläuinti, jossa käytetään snorkkelia pinnan alla tapahtuva hengenpidätyssukellus. 19

23 VAIKUTTAJAKURSSI Haluatko vaikuttaa koulussa tapahtuvien asioiden kulkuun? Haluatko tehdä päätöksiä ja lähteä toteuttamaan erilaisia projekteja, jotka kehittävät kouluamme ja tekevät siitä mukavamman ja toimivamman paikan? Vaikuttajakurssilla pyritään vaikuttamaan monella tapaan koulun arkeen. Edistetään oppilaiden yhteistoimintaa ja me-henkeä. Parannetaan viihtyvyyttä suunnittelemalla mm. erilaisia koulutyötä piristäviä tempauksia, juhlia ja teemapäiviä. Kurssin loppu huipentuu vuosittaiseen Perjantai-illan Huuma tapahtumaan, jonka suunnittelusta päävastuussa ovat vaikuttajakurssilaiset. Kurssin ohessa opit myös tärkeitä tulevan työelämän taitoja mm. yhteistyötaitoja, neuvottelutaitoja, projektin kehittelytaitoja ja kokouksenpito käytänteitä yms. Saattaa käydä niinkin, että ensimmäiset kipinät tulevaisuuden vaikuttaja/päättäjä ammattiin heräävät kurssin lomassa. Kurssia suositellaan kaikille vaikuttamisesta ja tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneille oppilaille. Erityisesti oppilaskunnan hallituksen pää- ja varaedustajille kurssi on oiva lisä hallituksen kokousten rinnalle ja suositeltava myös kaikille niille joita oppilaskuntatoiminta tulevaisuudessa saattaisi jollakin tapaa kiinnostaa. Arvioinnin perustana ovat aktiivinen läsnäolo ja sitoutuminen annettuihin vastuutehtäviin. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa erillisen todistuksen, josta on varmasti hyötyä esim. hakiessasi kesätöitä tai hakeutuessa tietyille aloille jatkoopiskelemaan. Sinä pystyt vaikuttamaan siihen mitä ympärilläsi tapahtuu! KÄTEVÄT KÄDET Kurssilla toteutetaan pieniä töitä itselle tai lahjaksi erilaisin käsityötekniikoita ja materiaaleja yhdistellen. Vuodenajat ja vuotuiset juhlat huomioidaan töiden aihepiireissä. Tehdään mm. kortteja, koristeita ja koruja. Punotaan nauhoja, huovutetaan villaa ja koristellaan kankaita värein ja langoin. Omin käsin tehdylle työlle annetaan arvoa. 20

24 LENNOKKIKURSSI Kurssilla valmistetaan liidokki yksin tai pareittain. Liidokit tehdään Suomen ilmailuliiton rakennussarjoista. Kurssilla opitaan käsityövälineiden käyttöä ja työpiirustusten lukutaitoa. Osallistujalta vaaditaan innostusta ja kärsivällisyyttä. SOITINRAKENNUSKURSSI Kurssilla valmistetaan viisikielinen kantele. Kantele on Suomen kansallissoitin, joka esiintyy mm. Kalevalassa Väinämöisen soittimena. Kantele on helppo rakentaa, joten teknisen työn perustaidot riittävät. Kurssi sopii sekä tytöille että pojille. TEKNISIÄ KÄDENTAITOJA TYTÖILLE JA POJILLE Kurssin tavoitteena on antaa teknisen työn perusvalmiuksia puutyön, metallityön ja kodintekniikan osa-alueilta ryhmän toiveiden mukaisesti. Puu- ja metallityön osa-alueilla tehdään pieniä harjoitustöitä sekä harjoitellaan konetyöstöä ja työtekniikoita. Kodintekniikan osa-alueella harjoitellaan mm. tapetointia ja kaakelointia. DIGIVALOKUVAKURSSI Kurssilla käydään läpi digitaalisen valokuvan elämänkaari, johon kuuluu kuvan sommitteleminen, kuvan ottaminen, kuvien siirtäminen kamerasta, kuvien käsitteleminen ja tulostaminen. Pääpaino on monipuolisessa kuvankäsittelemisessä, johon kuuluu myös kuvien julkaiseminen ja varmuuskopioiminen. Kurssilla tutustutaan erilaisiin kuvaustilanteisiin ja suunniteltujen kohde-ohjelmiin. Lisäksi tavoitteena on oppia valkotasapaino, sävyjen säätäminen, värikanavat, kohinan poistaminen, rajaaminen ym. 21

25 JUHLISTA ILOA - JUHLAKURSSI Kurssin aiheina ovat erilaiset elämänkaaren, kalenterivuoden ja merkkipäivien juhlat perheessä. Juhlat suunnitellaan ja toteutetaan oppitunneilla. Juhliin liittyvä tapakulttuuri ja käyttäytyminen huomioidaan. Oppilaiden oma suunnittelu on tärkeätä. Oppitunneilla on sekä käytännön työskentelyä että kirjallisia töitä. TUMPELOSTA JAUHOPEUKALOKSI Kurssi on leivontapainotteinen lyhytkurssi, jossa syvennetään leivonnan tietoja ja taitoja. Kurssin tavoitteena on käsitellä leivontakulttuuria laajemmin ja syvällisemmin kuin perusopetuksessa. Kurssi on käytäntöpainotteinen ja tarkoituksena on toteuttaa perusleivonnaisten erilaisia muunnoksia kansainvälisillä tuulahduksilla höystettynä. MEDIAKURSSI Kurssilla kirjoitetaan juttuja, kuvataan ja toimitetaan koulun Länsäläsnä-lehteä. Lehti ilmestyy koulun ilmoitustaululla, ja pidämme myös blogia: lansalasna.blogspot.fi. Länsäläsnä-lehti on ollut olemassa neljä vuotta. Lehdessä ilmestyy monenlaisia juttuja: haastatteluja, kuvaraportteja koulun tapahtumista, kirja- elokuva- ja peliarvosteluja sekä artikkeleita oppilaita kiinnostavista asioista. Oppilaat pääsevät toimittajiksi erilaisiin tilaisuuksiin, esim. urheilukilpailuihin, joihin osallistuu koulun oppilaita. Tutustumme kurssilla erilaisiin juttutyyppeihin ja harjoittelemme niiden kirjoittamista. Kurssilla pääsee kokeilemaan myös videoimista ja keskusradiossa kuuluttamista. Omia ideoita ja luovuutta pääsee käyttämään ja tutustumaan toimittajan työhön. 22

26

27 Länsimäen koulu VALINNAISAINEKORTTI LV PITKÄT VALINNAISAINEET Oppilaan nimi (tekstaten) Luokka KURSSI TUNNUS vara vara *A-kieli: Ranska *RAA B-kieli: Saksa B-kieli: Ranska B-kieli: Venäjä Suomea maahanmuuttajille Taloustiedon kurssi Musiikki Kuvataide Kotitalous Tekstiilityö Elektroniikka Puu- ja metallityö Palloilu Tietotekniikka Ilmaisutaito *Vain jo ala-asteelta aloittaneille. SABV RABV VEBV SUV TALV MUV KUV KOV TSV TEV TPMV PAV TTV ITV

28 Länsimäen koulu VALINNAISAINEKORTTI LV LYHYT VALINNAISAINE Oppilaan nimi (tekstaten) Luokka KURSSI TUNNUS 1. vara Svenska är kul SVKV Creative english CEV Ekopoliisi-ryhmä EKOV Nuorten oikeudet ja velvollisuudet LAKV -Lakitiedon kurssi Matematiikan tukikurssi MAV Esiintyjät / ääni ja valoryhmä MUVe Musiikin kuuntelukurssi MUVk Savi ja rakentelu KUVs Hengen pelastus ja räpyläuinti LIVh Vaikuttajakurssi VKV Kätevät kädet KÄSV Lennokkikurssi LENV Soitinrakennuskurssi SOIV Teknisiä kädentaitoja tytöille ja pojille TKTV Digivalokuvakurssi DIGV Juhlista iloa -juhlakurssi JUHV Tumpelosta jauhopeukaloksi TKOV Mediakurssi MEDV

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Savonlinnan normaalikoulu

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Savonlinnan normaalikoulu ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Savonlinnan normaalikoulu VALINNAISAINEET OPAS 2014-2015 S i s ä l l y s 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YLEISTÄ... 4 Perusopetuksen 7. vuosiluokkaa koskevat valinnat... 4 Perusopetuksen 8.-9.

Lisätiedot

B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet

B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet Keskuskoulu 05-06 KAHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET 05-06 Merkitse kaksi kahden tunnin valintaa numeroilla (mieluisin) ja (toiseksi mieluisin) Merkitse varavalintaa X ja X Oppilaan nimi ja luokka: Huoltajan

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2014-2016 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Kansikuva Elise Koivula Kuvitus Ida Finne Annika Pohjola Jannariina Pasuri Ilari Kampman Viena Luosa Anniina Virtanen Tuuli Lehtilä Hely Suhonen Tuula

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 Tästä oppaasta löydät Valinnaisainekurssien esittelyt Ohjeita valintoihin Valintalomakkeen 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 3 Saatesanat valitsijalle 4 Harjurinteen koulun

Lisätiedot

8-LUOKAN VALINNAISAINEET

8-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 8-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkiä valinnaisia valitaan kaksi (yksi pitkä valinnainen = 2 kurssia 8-luokalla ja 2 kurssia 9-luokalla).

Lisätiedot

MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016

MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016 MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016 2 Maijamäen koulun valinnaisaineopas peruskoulun luokille 8 9 Lukuvuodet 2014 2016 Kaikille yhteiset aineet 7. luokalla kaikille

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi Rehtori

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014

Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014 Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014 Sompion koulu Aleksis Kiven tie 18 04200 KERAVA Yhteystiedot Opinto-ohjaajat: Johanna Yli-Koski-Vellonen p. 040-318 2136 johanna.yli-koski-vellonen@kerava.fi

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! 2013 2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Iloitse onnistumisista 5 Elämänkatsomustieto 57 Tuusulan lukiossa Filosofia 59 Opintojen suunnittelua

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 7-LUOKKALAISEN VALINTAKORTTI 2012-2014... 15

SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 7-LUOKKALAISEN VALINTAKORTTI 2012-2014... 15 7.-luokkalaisille SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 KIELET... 3 SAKSA... 3 RANSKA... 3 TEKSTIILITYÖ... 5 TEKNINEN TYÖ... 6 LUONTO JA YMPÄRISTÖ... 7 KOTITALOUS...

Lisätiedot

tuusulan lukio hyrylän toimipiste

tuusulan lukio hyrylän toimipiste tuusulan lukio hyrylän toimipiste 2012 2013 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Y H T E Y S T I E D O T Yhteystiedot 03 Iloitse onnistumisista Tuusulan lukiossa 05 Opintojen suunnittelua 06 Opinto-ohjelman

Lisätiedot