Tulevaisuus ei ole en,sensä Tulevaisuuden ennustamisesta tulevaisuuksien ennakoin,in

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuus ei ole en,sensä Tulevaisuuden ennustamisesta tulevaisuuksien ennakoin,in"

Transkriptio

1 Tulevaisuus ei ole en,sensä Tulevaisuuden ennustamisesta tulevaisuuksien ennakoin,in Jyrki J.J. Kasvi

2 Suhtautukaa ennustajiin aina ripauksella suolaa Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons. Popular Mechanics magazine on development of science, I have traveled the length and breadth of this country and talked with the best people, and I can assure you that data processing is a fad that won t last out the year. Editor of PrenIce Hall business books, 1957 There is no reason for any individual to have a computer in their home. Ken Olson, President of DEC, World Future Society ConvenIon, 1977 "You aren't going to turn passive consumers into acive trollers on the Internet." Stephen Weiswasser, senior VP, ABC television, 1989 Internet romahtaa vuonna 2006 prof. Hannu H. Kari, 2004 Next Christmas the ipod will be dead, finished, gone, kaput. Sir Alan Sugar, 2005 Usein scifi on osunut ennusteita paremmin oikeaan.

3 Esim. Aivotahdistin ensimmäinen kybermurha tehdään 2014 Internet Identity 3

4 Tulevaisuu8a ei voi ennustaa, vain ennakoida Trendi Heikko signaali Toiminta- ympäristö Megatrendit Trendi Megatrendi Trendi 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 4

5 Erilaisia muutosvoimia Megatrendi Kehityksen suuri linja, yhtenäinen kokonaisuus, jolla on selkeä kehityssuunta (väestön ikärakenteen muutos) Trendi Pitkän ajanjakson kuluessa havaibava yleinen kehityssuunta (digitalisaaio) Heikko Signaali Ensimmäinen merkki tulevasta laajemmasta muutoksesta (Flappy Bird) Villi korb Ylläbävä, alhaisen todennäköisyyden muutostekijä, jolla on merkibävä, vaikeasi ennakoitava vaikutus kehitykseen. (SETI löytää etsimänsä) Musta joutsen Ylläbävä ja odobamaton tapahtuma, joilla on hyvin suuria vaikutuksia (mikropiirien liimaa syövä bakteeri) 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 5

6 Talouskriisit tulevat ja menevät Todellisia globaaleja muutostrendejä: Ilmastonmuutos ja ympäristön kantokyky Päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen vievät nopeasi kasvavan osan talouskasvusta Maailman ikärakenteen muutos 1. Suomalaisten keski- ikä on noin 40- vuoba Vaaleissa puolet äänioikeuden käybäjistä on jo eläkkeellä 2. Kehi8yvissä maissa suuret ikäluokat tulossa työikään EgypIn asukkaista kolmannes on alle 15- vuoiaita Globaali verkostoituminen ja riippuvuus BRIC- maiden nousu Yhdysvaltojen, EU:n ja Japanin rinnalle taloudellisiksi, kulbuurisiksi ja soilaallisiksi suurvalloiksi. Uudet teknologiat muovaavat yhteiskun,en perusrakenteita Tieto- ja viesintäteknologia on läpäissyt yhteiskunnan rakenteet UCAR

7 Horst Zuse Muutoksen vauhti ei ole ainakaan hidastunut US Army Photo

8 Kuinka korkealla oma ko,si on? Global warming art. Maan nousu Etelä-Suomessa.

9 Suomen huoltosuhde romahtaa pysyväs, Tilastokeskus

10 Suomen haaste Suomen vuosikymmeniä jatkuneen talouskasvun perusta, työn määrän kasvu, on loppunut. Työikäisten suomalaisten laskee ainakin seuraavat 20 vuoba Maahanmuubo voi kääntää kehityksen Eri syistä työelämän ulkopuolella olevien osuus väestöstä kasvaa Eläkeiän nosto ja työterveyden kehitys voivat kääntää kehityksen Työn määrän väheneminen tarkoibaa kansantalouden pienenemistä Kansantalouden pieneneminen tarkoibaa elintason laskua, sillä vaikka työikäisten määrä laskee, suomalaisten määrä ei laske. Joko suomalaisen työn tuobavuuden on noustava tai suomalaisen tekemän työn määrää on lisäbävä Tästä syystä eläkeiän nostosta puhutaan niin paljon. 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 10

11 Maailmatalous luvulla BKT mrd US$ Kiina USA Intia Brasilia Venäjä Lähde: Goldman Sachs, ECS Research Aasia palaa maailman talouden ja kulttuurin päänäyttämöksi. Maailman suurin talousalue Eurooppa näivettyy, jos ei löydä itseään.

12 Muutostrendit nivoutuvat toisiinsa: Japanissa robobkuu,t lohdu8avat tsunamista selvinneitä vanhuksia (NHK Video screenshot)

13 Innohoiva Helsinki ja Vantaa kokeilevat Jo vanhustenhoitorobotteja Center for Intelligent Robotics KIST, Korea.

14 Digitalisaa,o on vasta alkamassa luvun lopulla keksiby höyrykone mullisi talouden ja yhteiskunnan rakenteet luvun alussa Koulutus, työmarkkinat, poliiikka, talous, perhe, Esimerkiksi koulut toimivat edelleen teollisen pradigman mukaan Esimerkiksi nykyinen immateriaalioikeusjärjestelmä patenbeineen ja tekijänoikeuksineen luvulla keksiby digitaalitekniikka mullistaa meidän yhteis- kuntamme ja taloutemme rakenteet vähintään yhtä nopeasi ja perusteellisesi Millainen on luvun koulu, työpaikka, perhe, ammamyhdistys, Nyt koulunsa aloibava lapsi on työelämässä vielä luvulla! Eikä häntä opeteta käy8ämään,etotekniikkaa edes keskiasteella 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 14

15 Vauh, kiihtyy M-Systems / IBM Teknologisen ja sosiaalisen murroksen tahi kiihtyy Maailman lankapuhelinverkon rakentaminen vei vuoba 1,1 miljardin langaboman puhelinyhteyden teko kesi 10 vuoba. Sosiaalisen median sai vastaavan käybäjämäärän parissa vuodessa ð V ihan mikä tahansa voi olla arkipäivää, vaikka sitä ei oltaisi vielä keksiby Ja esim. vuonna 2000 markkinoille tullut USB- muisi on jo syrjäytymässä pilvipalveluiden Ieltä Pelkkä teknologian olemassaolo ei riitä Ihmiset ja yhteiskunta eivät aina ole valmiita teknologian mahdollistamaan uuteen toimintatapaan Esimerkiksi etätyön mahdollistava teknologia on ollut olemassa jo pitkään 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 15

16 Horst Zuse Muutoksen vauhti ei ole ainakaan hidastunut US Army Photo

17 Teknologia ainoa mahdollisuus vastata haasteisiin Työvoiman hupenemisesta ja globalisaaiosta selviäminen vaaii Suomelta työn tuobavuusloikkaa: Edelläkävijämaat menestyvät Digitalisaa,o läpäisee kaiken liikunnasta rakentamiseen Verkkokauppa, täydenneby todellisuus, älykkäät rakennukset, biosensorit, Robo,saa,o levibää automaaion tehdassaleista kaikkialle Esim. liikenne ja maatalous automaisoituvat luvulla nopeasi Tekoälyt automaisoivat henkistä työtä Pörssikauppa, journalismi, sosiaalipalvelut, IBM:n Watson on avabu yleiseen käyböön 3d- tulostus korvaa tuotantoa Tuotanto, kuljetukset ja kauppa supistuvat Suunnibelu kasvaa 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 17

18 Joit aamukahvissasi robotin lypsämää maitoa 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 18

19 Suomi on digitaalisaa,on alisuoriutuja 22 vertailumaasta Suomen yrityksillä parhaat edellytykset hyödyntää digitaalitekniikkaa toiminnassaan Digitaalitekniikan käy8äjinä Suomen yritykset ovat sijalla 17. Suomalaisten yritysten sijoitus digitaalitekniikan vaikubavuudessa on viides Suomen kansalaisilla 22 maasta toiseksi parhaat edellytykset käybää digitaalitekniikkaa Käybäjinä Suomen kansalaiset ovat sijalla seitsemän Digitaalitekniikan kansalaisvaikutuksissa Suomi on sijalla neljä Suomen julkisen sektorin edellytykset käybää digitaali- tekniikkaa ovat toiseksi parhaat Digitaalitekniikan käybäjänä Suomen julkinen sektori on 22:a kahdeksas. Digitaalitekniikan vaikutukset julkiseen sektoriin ovat kolmanneksi suurimmat. Lähde: Digibarometri 2014, 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 19

20 Esim. liikenne palveluksi Autonomiset henkilöautot tulevat markkinoille vuonna 2020 Volvo koeajaa autonomisia rekkoja Lainsäädäntö ja asenteet suurempia haasteita kuin teknologia Autojen käyböaste moninkertaistuu nykyisestä Henkilöautoliikenne hoidebavissa kolmanneksella nykyisestä autokannasta Ja ne autot ajavat viiden metrin etäisyydellä toisistaan Liikenneinvestoinnit tehdään vuosikymmeniksi Liikenne- ennusteiden lähtökohtana on ollut, ebä ihmiset omistavat ja ajavat itse Nyt rakenne8avia lisäkaistoja on varaudu8ava muu8amaan muuhun käy8öön Parkkiken,lle ja taloille on oltava valmiina vaihtoehtoinen käy8ötarkoitus Verkkokaupan automaamnen logisinen ketju koiovelle asi Liike,loille löyde8ävä uu8a käy8öä 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 20

21 Lockheed 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 21

22 Esim. Kauppa siirtyy verkkoon Anmlat sulkevat, vaikka suomalaiset ovat siirtyneet verkkokauppojen asiakkaiksi muita hitaammin Iso- Britanniassa verkkokaupan osuus on jo noin 10 prosenma kaikesta kaupasta, 4-5 prosenma päivibäistavarakaupasta Jos suomalaiset kaupat eivät tarjoa toimivia verkkopalveluita, eurooppalaiset kauppaketjut valtaavat Suomen markkinat 3d- tulosimet digitalisoivat osan tavaratuotannosta Aluksi esim. asioita, jatkossa mm. varaosia, teksiileitä, elektroniikkaa Kaupat muubuvat esibelyiloiksi, joissa tutustutaan tuobeisiin ennen kuin ne Ilataan neistä tai tulostetaan 3d- prinberillä Suurelle määrälle liike,loja tarvitaan uusi käy8ötarkoitus RoboBlennokit ja autot automa,soivat ko,inkuljetuksen 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 22

23 Amazon aloibaa automaamset lentokuljetukset kokeilukaupungeissa hei kun ilmailuviranomaiset antavat luvan. 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 23

24 Robo,t tulevat tehtaista koteihin Robo,t ovat olleet tehtaissa piilossa Aivan kuten Ietokoneet olivat aluksi atk- keskuksissa ennen kuin tulivat meidän koteihimme ja elämäämme Muuri muurin digitaalisen ja fyysisen maailman välillä murtuu Pian me voimme ohjelmoida myös fyysistä todellisuuba AutomaaIon Ietoturva retuperällä Robo8eja on jo kaikkialla PankkiautomaaIt ovat korvanneet pankkivirkailijat Tekoälyn ohjaamat imurit ja ruohonleikkurit ovat jo markkinoilla

25 Robo,t tulevat työpaikoille Teollistumisen veroinen tuo8avuusräjähdys lyhyessä ajassa Yksinkertaiset teolliset ja maataloustyöt katoavat 20 vuodessa kolmanneksen nykyisistä töistä hoitaa tekoäly tai robom Uusia töitä, jotka eivät kanna8aneet ilman robo8eja Esim. Automaamnen jäbeiden lajibelu Suomalainen ZenRobotics Recycler on aito tekoälyn ohjaama jätteidenlajittelurobotti, joka reagoi ympäristöönsä. 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 25

26 Vastareak,oita odote8avissa luvun alun kehruukoneet olivat 1. sukupolven teollisuusautomaaiota Teollisuus ja työelämä muubuivat myös silloin nopeammin kuin talous ja ihmiset ehivät reagoida Tuloksena väkivaltaisia ludiimkapinoita Koneen rikkomisesta Englannissa kuolemantuomio Yritysten ja valioiden kilpajuoksussa kenelläkään ei ole varaa pysähtyä hengähtämään ja pohimaan Edelläkävijäyritykset ja - maat naumvat sekä voitot ebä riskit Miten osa roboben ja tekoälyjen luomasta tuo8avuuden kasvusta saadaan ohja8ua uudelleenkoulutukseen, sosiaalitukiin ym. joilla pehmennetään murroksen vaikutuksia? hidastamaba samalla uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä? 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 26

27 CC 2.5 Share Alike Attribution Bill Bertram Pitkiä kaaria Koulun lisäksi harrastukset ja vapaa- aika ovat tärkeitä osaamisen lähteitä Vuonna 1982 julkaistulla Commodore 64 - koimikrolla lapsena aloibaneet ohjelmoijat ovat perustaneet valtaosan Suomen ohjelmistoyrityksistä. Kaikkia lapsia ei varoituksista huolima8a ehdi8y repiä ajoissa ir,,etokoneesta ;) ErityisesI Demoscene Suomen peliteollisuuden nousun taustalla! Mistä löytyisi luvun lapsille yhtä hyvät eväät menestyä luvulla? Virossa opetetaan ohjelmoinia peruskoulun alusta loppuun Yhdysvalloissa leikitään ohjelmoimalla lentäviä robobeja 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 27

28 Suomalainen demoscene- kul8uuri unohde8u 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 28

29 Esim. kunien etuuskäsibelijät koulutebava sosiaaliohjaajiksi, koska etuuskäsibelijän työ on helppo automaisoida hei kun toimeentulotuen perusosan 3/10/14 hakemusiedot saadaan sähköisinä. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 29 Työ ja palvelu vapautuvat ajasta ja paikasta Etätyöteknologiat ovat olleet käytebävissä luvulta lähien Toistaiseksi käyteby lähinnä palkabomiin ylitöihin kotona ja työmatkoilla ToimiIlojen käyböaste on eribäin alhainen: rahan tuhlausta Vähentää työmatkaliikenne8ä ja toimi,lojen tarve8a DigitalisaaIo paitsi automaisoi myös poistaa turhaa työtä Esim. oman toimeentulotukihakemuksen seuranta verkossa puhelimen asemesta vapaubaa kunien sosiaalityöntekijät puhelimeen vastaamisesta sosiaalityöhön Ei näin: asiakas tulostaa sähköisen lomakkeen täy8ää sen ja tuo sosiaali- toimistoon; sosiaaliohjaaja skannaa lomakkeen ja lähe8ää sen sähköpos,na maksatukseen; maksatuksessa lomake tulostetaan ja sen,edot syötetään maksujärjestelmään. Tekoälyt vapaubavat ruiinitehtävistä luovuuba vaaivaan työhön

30 TV- haastabelun antaminen onnistuu myös hspa+ yhteyden yli 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 30

31 Median murros Internet on jo syrjäybänyt TV:n Suomalaiset viebävät enemmän aikaa neissä kuin television ääressä Lukulaibeet syrjäybävät lehdet ja kirjat Lehdet ja kirjat siirtymässä musiikin perässä nemin Tanskalaisista enää kolmannes lukee lehtensä paperilta Kirjastot joko katoavat tai muubuvat mediakeskuksiksi E- kirjojen ja lehien lainaaminen yleistyy, muba valikoima vielä suppea Tuleeko kulbuurista maksukykyisten etuoikeus? Pelit ovat jo 10 v. olleet taloudellisesi ja ajankäytöltä suurempi kulbuuriala kuin elokuvat Suomen peliala tarvitsee 600 uuba työntekijää / vuosi PosIn jakelu harvenee Sanomalehdet ja paperilaskut katoavat

32 Welcome our new computer overlords 3/10/14 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 32

33 U.S. Army Photo Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua Kuvituksena Yhdysvaltojen armeijan kuvamateriaalia suomalaisten kuvien asemesta, koska Yhdysvallat on avannut julkisin varoin tuotetut ja ylläpidetyt kuva-arkistot yleiseen käyttöön. 33

34 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehi8ämiskeskus ry TIEKE on v perustebu Ietoyhteiskunnan puolueeton ja riippumaton vaikubaja, verkobaja ja vauhdibaja. TIEKEn toiminnan painopisteet ovat 1. Tieto- ja viesintätekniikan osaamisen kehibäminen 2. Sähköisten toimintaprosessien edistäminen 3. Tietoyhteiskunnan Ietopalvelut TIEKEn toimintatapoja ovat hankkeet, foorumit, palvelut, seminaarit ja yhteiskunnallinen vaikubaminen. TIEKEn jäsenenä on yli 80 julkista ja yksityistä organisaaiota Jäsenmaksu liikevaihdon perusteella 3 500, tai 800 TIEKEn liikevaihto on n. 1,3 milj. vuodessa TIEKEssä työskentelee 12 henkilöä 2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehibämiskeskus ry 34

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Uudet teknologiat ja työ

Uudet teknologiat ja työ Uudet teknologiat ja työ Mika Pajarinen & Petri Rouvinen, Etlatieto Oy Tämä kirjoitus on laadittu Työ- ja elinkeinoministeriön Työn tulevaisuus seminaaria varten (Finlandiatalo, 5.5.2014; hanketunnisteet:

Lisätiedot

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala: Tuotantoketjut hajautuvat, osaamistarpeet muuttuvat I Keskusteluaiheita Discussion Papers 29.5.2012 No 1273 Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Tuotantoketjut

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Länsimaisen yhteiskunnan uudelleen organisoituminen - Työ keskeinen sopeutumismekanismi yksilön ja yhteiskunnan välillä

Länsimaisen yhteiskunnan uudelleen organisoituminen - Työ keskeinen sopeutumismekanismi yksilön ja yhteiskunnan välillä Länsimaisen yhteiskunnan uudelleen organisoituminen - Työ keskeinen sopeutumismekanismi yksilön ja yhteiskunnan välillä KTT Mika Aaltonen, tutkimusalueen johtaja Aalto yliopisto, toimitusjohtaja Helsinki

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Maaseudun tulevaisuus Ajattelun käsikirja

Maaseudun tulevaisuus Ajattelun käsikirja Maaseudun tulevaisuus Ajattelun käsikirja Tuomas Kuhmonen Hannu Niittykangas Maaseudun tulevaisuus Ajattelun käsikirja SISÄLTÖ ESIPUHE 6 1. JOHDANTO 1.1 Maaseudun asema 10 1.2 Wanha tarina paremmasta huomisesta

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä

Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2015 Artikkeleita Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä Petri Lempinen 1 Johdanto Älypuhelimen kyky ymmärtää puhetta tai tietää sijaintinsa toimii myös ihmistä avustavassa

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

TEKNOLOGIAN MUUTOS LUPAILEE ONNEA, ARKEA JA KAUHUA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TULEVAISUUTEEN

TEKNOLOGIAN MUUTOS LUPAILEE ONNEA, ARKEA JA KAUHUA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TULEVAISUUTEEN TEKNOLOGIAN MUUTOS LUPAILEE ONNEA, ARKEA JA KAUHUA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TULEVAISUUTEEN SOTERKO -verkoston www.soterko.fi koonnut Jussi Simpura, THL TEKNOLOGIAN MUUTOS LUPAILEE ONNEA, ARKEA JA KAUHUA

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena MAAPALLO POTILAANA Energia ei lopu Jaakko Ihamuotila M aapallon tulevaisuus energian osalta on ihmiskunnan hallittavissa, kunhan hallitsemme väestönkasvun. Uusia lääkkeitä tarvitaan vanhojen rinnalle,

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Roope Mokka & Aleksi Neuvonen Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio

Lisätiedot

Uusi talous tarua vai totta? 1

Uusi talous tarua vai totta? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 ESITELMIÄ Uusi talous tarua vai totta? 1 Matti Pohjola Professori Wider-instituutti U uden talouden käsite tuli tutuksi talouslehdistössä joskus 1990-luvun

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot