LÄMPÖYRITTÄJYYSPOTENTIAALI MERI-LAPIN ALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖYRITTÄJYYSPOTENTIAALI MERI-LAPIN ALUEELLA"

Transkriptio

1 LÄMPÖYRITTÄJYYSPOTENTIAALI MERI-LAPIN ALUEELLA PUUENERGIATOIMISTO-HANKE Vesa Niemitalo/ Ammattiopisto Lappia

2 1. JOHDANTO Puuenergiatoimisto-hanke teki toiminta-alueen potentiaalisten biolämmityskohteiden kartoituksen lisäksi kuntakohtaiset laskelmat muutoksen aikaansaamista suorista kustannussäästöistä ja toimintaan liittyvistä muista, esim. lämpöyrittäjyyden mukanaan tuomista, rahavirroista. Hankkeen toimesta selvitettiin lisäksi budjettitarjouksien avulla sekä lämpökonttien että lämpökanaalien hintoja ja tehtiin laskemat yritystoiminnan kannattavuudesta sekä investointien kuoletusajoista erikokoisille lämmityskohteille. 2. KUNTAKOHTAINEN LÄMPÖYRITTÄJYYSPOTENTIAALI Meri-Lapin alueen biolämmityskartoituksessa saatiin lähtötiedot yhteensä 44 uudesta potentiaalisesta kohteesta, joista 25 kohdetta (vuotuinen kevyen polttoöljyn kulutus vähintään l) oli mukana taulukon 1 ns. parhaimpien kohteiden rahaliikenteen laskelmissa. Kartoitus ei ole kattava, joten tuloksia on pidettävä minimimäärinä. Taulukko 1. Meri-Lapin alueelta kartoitettujen kohteiden lämmityspolttoöljyn kulutus ja laskennallinen puuenergian käyttö sekä biolämmityksen työllisyysvaikutus. KAIKKI KOHTEET (> l/vuosi) PARHAAT KOHTEET (> l/vuosi) POK YHT. l (öljy) kohdetta POK YHT. EUROA (a 1,05 /l) HAKETTA irto-m PUUTA kiinto-m kohdetta RAAKA-AINEEN HANKINNAN. työllisyysvaikutus 1* 3 työllisyysvaikutus 2** 10 *työllisyysvaikutus 1= konetyönä hankittu puu **työllisyysvaikutus 2= miestyönä hankittu puu 0,3-0,5 htv/ 1000 m3 2 0,6-1,4 htv/1000 m3 6 2

3 Yli litraa polttoöljyä kuluttavien kiinteistöjen muuttaminen bioenergialle aiheuttaisi lämmitysöljyn kulutuksen pienenemisen em. kohteissa noin 1,5 miljoonalla litralla vuosittain. Tämän puumäärän (vajaa kiinto-m3)hankinnan työllisyysvaikutus on kuitenkin vain noin 3 miestyövuotta koneellisella korjuulla tehtynä (taulukko 1). Välittömät työllisyysvaikutukset raakaainehankinnan suhteen on laskettu Karjalaisen (2003) ja Ahosen (2004) raporttien mukaisilla lähtöarvoilla. Raaka-aineen hankinnan lisäksi alueelle jäävät myös lämpöyrittäjyyden työllisyysvaikutukset sekä nykyisin öljyyn käytetty rahamäärä jäisi hyödyntämään aluetaloutta. Taulukossa 2 on laskettu parhaimpien (25 öljylämmityskohteen) suorat talousvaikutukset kahdella eri puuenergialla tuotetun lämmön hinnalla. Kolmen suurimman kunnan kuntakohtainen vuotuinen lämmitykseen kohdistuva säästö olisi euroa vuodessa (kuva 1). Taulukko 2. Parhaimpien kohteiden aluetalousvaikutukset (luvut on pyöristetty lähimpään kokonaissummaan) VEROT JA ENERGIATUET 1) SÄÄSTÖ POLTTOAIN EUROA/vuosi 2) SÄÄSTÖ POLTTOAIN EUROA/vuosi EUROA/vuosi (energian osto 65 /MWh) (energian osto 75 /MWh) TORNIO KEMINMAA KEMI TERVOLA SIMO

4 POK-> BIOLÄMMITYS Säästö /vuosi /MWh 75 /MWh TORNIO (4 kpl) KEMINMAA (3 kpl) KEMI (3 kpl) TERVOLA (2 kpl) SIMO (1 kpl) PELLO (3 kpl) Kuva 1. Öljystä puuenergialle suurimmissa öljynkulutuskohteissa siirtymisen aikaansaamat vuosittaiset säästöt lämmityskustannuksissa kahdella eri energian hinnalla laskettuna. Luvut paikkakunnan nimen perässä kuvaavat laskennan perustana olevien kiinteistökohteiden lukumääriä. Taulukko 2. Hakekonttien ja polttolaitteiden hintoja Suomessa. KONTTIEN HINTOJA LAITTEIDEN HINTOJA * kw EUROA HINTATIETOJA kpl EUROA HINTATIETOJA kpl * * *kalleimmassa vaihtoehdossa on mukana lisävarusteita (mm. savukaasusykloni) 4

5 Hakekonttien budjettitarjousten mukaiset hinnat olivat yhtä yritystä lukuun ottamatta samaa suuruusluokkaa ja taulukossa 2 ilmoitettujen alhaisempien hintojen mukaisia kaikilla tarjoajilla. Pelkistä laitteista ilman konttirakennelmaa saatiin hintatietoja vain kahdelta toimittajalta, missä kalliimman ulkomaisen maahantuodun vaihtoehdon hintaa nosti mm. toimitukseen liittyvä savukaasujen lentotuhkan poistosykloni. Lämpökanaalien hinnat vaihtelevat putkikoon mukaan. Uretaanieristeinen kieppitavarana myytävän muoviputken metrihinta on yhdellä toimittajalla euroa (putkikoko 2x25-2x63 mm)(alv 0%). Vastaava aluelämpökanaali teräksisellä sisäputkella (160 C lämpöä kestävä yksiputkijärjestelmä) maksaa euroa/metri (DN25 DN80). Oheinen lämmityskustannusten vertailulaskelma on tehty erään bioenergiahankkeen raportin mukaisilla otsikoinneilla excel-pohjaiseksi laskentataulukoksi (taulukko 3), mihin voidaan syöttää erilaisten lämmityskohteiden investointi- ja kiinteistöjen lämpöenergian tarvetiedot. Laskentapohjan avulla saadaan myytävän lämpöenergian hinta sekä vertailu eri lämmitysmuotojen välille. Laskentapohjan mukaan voidaan kokonaiskustannus jakaa helposti esim. lämmöntuottosopimuksen perusmaksuun (kiinteät kustannukset) ja energiamaksuun (muuttuvat kustannukset). Aluelämmön toimitussopimusmalli ja lämmöntoimitussopimuksen mallipohja on muokattu tarjouskilpailu.fi palvelun tarjouspyyntöaineistoista (Rovaniemen kaupunki); mallipohjista saadaan muokkaamalla eri kohteiden tarpeisiin helposti sekä lämmönmyyjän että -ostajan kannalta sitoumuksiltaan selkeä ja turvallinen sopimusmalli. 5

6 Taulukko 3. Lämmityskustannuslaskentaa varten laadittu excel-pohjainen laskentapohja investointiavustus 20 % LÄMMITYSLASKELMA kw Lähtötietoja: todellinen lämmitysenergian tarve 700 MWh/a arvioitu kattiloiden vuosihyötysuhde 0,8 muut häviöt 10 % kanaalihäviöt Kattiloiden polttoaineessa tarvittava energia 945 MWh/a Maksuaika: laitteet 10 vuotta rakennukset 20 vuotta Korko: 4 % Investointiavustus: 20 % Polttoaineiden hinnat: 45 /k-m3 käyttöpaikalla Polttoaineiden energiat: kevyt öljy 1 euro/l euro/im^3 rankahake 18 pelletti 240 euro/t öljy 10,2 kwh/l kwh/im^3 hake 800 pelletti kwh/t Uusi öljykattila kw Uusi biokattila 500 kw 500 kw biokattilan huipunkäyttöaika 2280 tuntia = 3 kk INVESTOINTI KUSTANNUKSET ÖLJY HAKE PELLETTI 500 kw biolaitoskontti polttoainevarastoineen Lämpöjohto LVIS-tarvikkeet+työt Rakennustekniset työt Investointikustannukset yht. euroa Investointikust. + inv.avustus yht. euroa Annuiteetti laitteet + asennus euro/a Annuiteetti rak.tekniikka euro/a

7 Investointikustannukset yht. euro/a Investointikust. 100 % lainoituksella (10 v, 4%) Investointikust./v 100 % lainoituksella (10 v, 4%) MUUTTUVAT KUSTANNUKSET ÖLJY HAKE PELLETTI Polttoaineiden hinnat euro/l 1,00 euro/irto-m^3 18 euro/t 240 Energiasisältö kwh/l 10,2 kwh/irto-m^3 800 kwh/t Energiaa tarvitaan yht. vuodessa kwh Polttoainetta kuluu vuodessa POK litraa HAKE i-m^3 (irtokuutiot) 1063 PELLETTI tonnia 181 Polttoaine maksaa yhteensä euroa/a Käyttöaineet ja omakäyttösähkö ym. euroa/a Lämmitys- ja huoltotyö h/a työ euroa/h 50,0 30,0 30,0 työ euroa/a (4 h/vrk) Varaosat euro/a, (1,5 %) Muuttuvat kust. yht. euro/a TUNNUSLUVUT ÖLJY HAKE PELLETTI Energian hinta kiint.kust. euroa/kwh 0,000 0,016 0,006 Energian hinta muutt. kust. euroa/kwh 0,103 0,054 0,069 Investointikustannukset ilman lainoja Investointikustannukset lainoilla Energian keskihinta LAINALLA euroa/kwh 0,103 0,070 0,075 euroa/mwh

8 ALUELÄMMÖN TOIMITUSTARJOUS Tarjoaja (lämmöntoimittaja): Puh: Faksi: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Kohde: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Allekirjoittanut lämmöntoimittaja tarjoutuu rakentamaan biolämpökeskuksen sekä toimittamaan lämpöä kohdekiinteistöön tämän hintatarjouksen ja hankintaan liittyvien muiden tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. LÄMMÖN HINTA Alla esitetyt tarjoushinnat sisältävät esimerkkivuoden lämmöntuotannosta ja lämmön kiinteistön lämpö-verkkoon toimittamisesta perittävät maksut ja niiden mukaiset hintalaskelmat. Hinnat perustuvat kiinteistöjen nykyisten öljynkulutustietojen perusteella laskettuun vähintään XXX MWh:n vuotuiseen lämmönmyyntiin (-ostoon) ja 10 vuoden sopimusaikaan. Hinnat sisältävät kaikki muuttuvat ja kiinteät kulut sekä lämmöntoimittajan yrityskatteen. Mikäli energiankulutus laskee alle em. vuosittaisen megawattituntimäärän, energian yksikkökustannus nousee ja mikäli vuosikulutus kasvaa yli XXX MWh:n, energian yksikkökustannus laskee. Muutoksista sovitaan kahdenkeskisin neuvotteluin. Lämmöntoimituksen sopimuskausi alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx (alustava arvio, joka tarkennetaan sopimuksen allekirjoitusvaiheessa). Perusmaksu /kk (Alv 0 %) Energiamaksu /MWh (Alv 0 %) Lämmön keskihinta /MWh (Alv 0 %) Lämmön vuosihinta /a (Alv 0 %) MAKSUEHTO pv, netto Paikka ja pvm Allekirjoitus Nimen selvennys Asema yrityksessä LIITTEET: Tarjoajan yritystiedot Lämmöntoimitussopimus 8

9 LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN MALLIPOHJA LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUS 1 Sopimuksen osapuolet Lämpöyrittäjä xx, jäljempänä Myyjä (XXXXXXXXXXX) ja ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, osoite CCCCCCCCCCCCCC, jäljempänä Ostaja ovat keskenään tehneet seuraavan sopimuksen lämmön toimituksesta. 2 Sopimuksen tarkoitus 2.1 Tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla Myyjä sitoutuu toimittamaan ja Ostaja ostamaan lämpöä XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 2.2 Tähän sopimukseen liittyvät muut sopimukset ja järjestelyt ilmenevät samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa tehdystä allekirjoituspöytäkirjasta ja siitä ilmenevistä asiakirjoista. 3 Lämmön tuottaminen, toimitus ja tilausteho, sähkö- ja vesiliittymä 3.1 Myyjä tuottaa lämmön pääosin omistamassaan ja Ostajan kiinteistöjen ulkopuolisessa lämpökeskuksessa, josta Ostaja ostaa tarvitsemansa lämpöenergian energianmittauspisteen kautta. 3.2 Lämmöntoimittaja vastaa koko sopimuskauden ajan lämpökeskuksen kiinteistö- ja palovakuutuksista, laitoksen ja laitoksen välittömän ympäristön piha-alueen korjauksista, huollosta ja puhtaanapidosta, tuhkan käsittelystä sekä lämpökeskuksen rakennusten ja tuotantolaitteiden pääoma- ja ylläpitokuluista kokonaisuudessaan. 3.3 Tarvittaessa Myyjä voi käyttää kiinteistön kattilahuoneessa olevia tilaajan omistamia öljykattiloita vara- ja huippukuorman tuottamiseen. Käyttäessään öljykattiloita Myyjä vastaa niiden käytöstä ja normaaleista huolloista sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Kattiloiden korjaus- ja uusimiskustannukset maksaa Ostaja, ellei näiden syynä ole todennettavissa oleva Myyjälle annettujen ohjeiden vastainen käyttö tai huolto. 3.4 Lämmön siirtäminen Ostajalle tapahtuu suljetussa putkistossa kiertävän lämpimän veden avulla. Ostaja saa kiertoveden lämpölaitoksen tuloputkesta ja palauttaa sen jäähdytettynä paluuputkeen. 3.5 Myyjä asettaa Ostajan käyttöön 500 kw tilauslämpötehon puupolttoainetta käyttävästä lämpökeskuksesta toimitettavan lämmön osalta. Tilausteholla ymmärretään suurinta tuntikeskitehoa. Tilausteho on Myyjän omistaman lämpökeskuksen kerrostalokiinteistön lämpöverkkoon syöttämän lämpötehon yhteenlaskettu kokonaisteho tuntikeskitehona. 9

10 3.6 Lämpökeskusta varten ei hankita erillisiä sähkö- ja vesiliittymiä, vaan laitoksen sähkö ja vesi otetaan tilaajan nykyisen liittymän ja siihen lämmöntoimittajan kustannuksella ja ostajan toimesta asennettavan jälkimittauksen kautta. Sähköstä ja vedestä tilaaja perii lämmöntoimittajalta jälkimittaukseen perustuvan omakustannushinnan, joka laskutetaan puolivuosittain. 4 Tekniset laitteet ja lämmöntoimituksen laatu 4.1 Ostaja luovuttaa kerrostalokiinteistön lämpöverkon nykyiset, sopimukseen sisältyvät osat Myyjän käyttöön lämmöntoimituksen alkaessa. 4.2 Kattilahuoneen kevytöljykattilat ja kevytöljysäiliö tulevat Myyjän käyttöön ja Ostaja toimittaa öljysäiliön Myyjän käyttöön täytettynä/ senhetkinen öljymäärä luotettavasti mitattuna. Ostaja ilmoittaa Myyjälle öljysäiliön tilavuuden ja muut käyttöä varten tarvittavat tiedot. Ostaja vastaa ja huolehtii säiliön tarkastuksista, huolloista ja korjauksista kohdassa 3.3 mainitulla korvausperiaatteella. Ostajan kustannuksiksi tulevat myös KPA- ja öljykattiloiden edellyttämän rinnanajoautomatiikan hankinta- ja asennuskustannukset Ostaja laskuttaa säiliössä olevan ostamansa kevytöljyn käytön ensimmäisenä sopimusvuonna kuukausittain sopimuksen allekirjoitushetkellä olevan oman ostohintansa mukaan. Myyjä tekee sopimuskauden aikana tarvittavat kevytöljyhankinnat ja luovuttaa säiliön sopimuskauden jälkeen Ostajalle. Mikäli säiliö ei ole luovutushetkellä tyhjä, Ostaja maksaa säiliöön jäävän öljyn ko. ajankohdan hinnan mukaan. 4.3 Myyjä luovuttaa lämmön Ostajalle luovutuskohdassa, energiamittauksen jälkeen. Luovutuskohdan muodostaa lämpölaitoskiinteistön kattilahuoneessa olevat sulkuventtiilit. Energianmittaus tapahtuu lämpölaitoksessa olevassa mittauskeskuksessa. Luovutuskohtaa ennen olevan lämpöverkon hallinta ja kunnossapito kuuluu Myyjälle. Luovutuskohdan jälkeisen lämpöverkon hallinta ja kunnossapito kuuluu Ostajalle. 4.4 Verkostolinjan kiertoveden lämpötila (menovesi) säädetään ulkolämpötilan mukaan. Menoveden lämpötila on vähintään +65 C ja enintään +90 C. Lämpötilat mitataan lämpölaitoksessa olevassa mittauskeskuksessa. 4.5 Myyjä huolehtii siitä, että lämmön luovutuskohdassa staattinen paine on riittävä. 4.6 Lämpöverkoston lisäveden järjestelmään syöttämisestä vastaa lämmöntoimittaja. 4.7 Ostaja huolehtii lämmön siirtämisestä lämmön luovutuskohdasta omille kulutuskohteilleen. 4.8 Lämpölaitteiden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevien lakien ja asetusten, viranomaisten julkaisemien määräyksien ja asianmukaisten standardien vaatimukset. 4.9 Jos jommankumman sopimuspuolen laitteissa ilmenee vikoja tai puutteellisuuksia, jotka rajoittavat lämmön normaalia toimitusta, taikka jos laitteet aiheuttavat lämmön laatua heikentäviä haittavaikutuksia, asianomainen on velvollinen viipymättä korjaamaan ilmenneet viat ja puutteet tai ryhtymään toimenpiteisiin, joilla haittavaikutukset voidaan poistaa. Mikäli osapuoli ei noudata tätä ehtoa, on se velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon. 10

11 4.10 Välittömästi Myyjän laitteisiin liittyvien Ostajan laitteiden tulee kestää vähintään 4 bar paine. 5 Lämpöenergian mittaus ja laskutus 5.1 Myyjän Ostajalle toimittama lämpöenergia mitataan lämmön luovutuskohdassa. Ostaja hankkii ja pitää kunnossa tarpeelliset mittauslaitteet. Mittauslaitteiden tulee olla rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan standardien ja yleisen käytännön mukaiset. 5.2 Mittarinluku laskutusta varten tapahtuu siten, että Myyjä lukee Myyjän Ostajalle ilmoittamana aikana sopimuksen edellyttämät mittarit. Ostajan edustajalla on oikeus olla läsnä lukemistilaisuudessa, mutta hänen poissaolonsa ei ole esteenä toimituksen asianmukaiselle suorittamiselle. Ostajalla on esteetön pääsy lämmönmittauspaikalle. 5.3 Mittauslaitteiden häiriöistä ja vioista on osapuolten ilmoitettava välittömästi toisilleen. 5.4 Myyjä huolehtii mittalaitteidensa tavanomaisista tarkistuksista (toiminnan seuranta ja määräaikaispuhdistukset huoltojen yhteydessä). Lämpömäärämittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkastuksessa todettu virhenäyttämä 75, 50 ja 25 %:lla lämpötehon enimmäismäärää vastaavasta vesivirrasta ja 25 o C lämpötilaerolla on enintään ± 5 %. 5.5 Ostaja tarkistuttaa Myyjän pyynnöstä mittalaitteet. Jos mittalaitteiden tällöin todetaan näyttävän edellä määritellyllä tavalla oikein, Myyjä maksaa tarkistuskustannukset. Muussa tapauksessa tarkistuskustannukset maksaa Ostaja. 5.6 Jos mittalaitteiden on tarkistuksessa todettu mittaavan väärin, otetaan tämä huomioon laskutuksessa enintään 6 kuukaudelta takautuvasti. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan tällöin mittareiden tarkistuksen, Ostajan aikaisempiin tai myöhempiin kulutusarvoihin ja muihin luotettaviksi katsottavien tietoihin perustuvan arvion nojalla. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei lasketa korkoa sen syntyajalta. 5.7 Lämmöntoimitusta ja sopimuksen mukaisia maksuja (energiamaksu ja perusmaksu) koskevien laskujen maksuaika on 21 vuorokautta laskun päiväyksestä, joksi merkitään laskun postituspäivä tai 14 vuorokautta netto laskun saapumisesta Ostajalle, mikäli tämä ajankohta on myöhäisempi. Laskutus tapahtuu kuukausittain ja laskusta käy ilmi laskutuksen perusteena käytetyt kulutus- ja hintatiedot. 5.8 Mahdollisista myöhästyneistä maksusuorituksista on Myyjällä oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. Viivästyskoron korkokanta merkitään laskuun. 5.9 Laskua koskevat muistutukset on viipymättä tehtävä kirjallisesti Myyjälle. 11

12 6 Lämmön toimituksen keskeytykset ja rajoitukset 6.1 Myyjällä on oikeus tilapäisesti keskeyttää lämmöntoimitus, jos se on välttämätöntä Myyjän lämpöjohdoissa ja laitteissa tai lämpökeskuksen laitteissa suoritettavien korjaus, tarkistus, muutos tai laajennustöiden tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Myyjä huolehtii siitä, että keskeytys tai supistus on mahdollisimman lyhytaikainen ja että se mahdollisuuksien mukaan suoritetaan sellaisena aikana ja siten, että se aiheuttaa ostajalle mahdollisimman vähän haittaa. Suunnitelluista lämmöntoimituksen rajoituksista tai supistuksista Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Ostajalle aina ennakolta sekä sopimaan ajankohdan ja keston. 6.2 Ylivoimaisen esteen sattuessa Myyjä vapautuu lämmöntoimitusvelvollisuudesta siinä määrin ja niin pitkäksi ajaksi kuin lämmöntoimitus on ylivoimaisen esteen takia mahdotonta tai johtaa kohtuuttomuuksiin. Ylivoimaisena esteenä pidetään osapuolista riippumatonta ennalta arvaamatonta olennaisesti sopimusvelvollisuuksien täyttämismahdollisuuksiin vaikuttavaa estettä, jota Myyjä ei ole kohtuullisin kustannuksin voinut välttää. 6.3 Myyjä ei vastaa niistä vahingoista, tappioista tai haitoista, jotka aiheutuvat Ostajalle kohtien 6.1 ja 6.2 mukaisista lämmöntoimituksen keskeytyksistä, supistuksista tai käyttöhäiriöistä, elleivät edellä mainitut seikat aiheudu Myyjän tai tämän henkilökunnan tuottamuksesta. Ostaja ei ole oikeutettu perusmaksun alennuksiin käyttökeskeytyksien johdosta. 7 Vastuurajoitukset 7.1 Osapuolet vastaavat, ellei nimenomaisesti ole muuta sovittu ainoastaan välittömistä vahingoista, ja niiden ylärajana on enintään kahden (2) kuukauden laskutussumma, joka on yhden vuoden laskutus jaettuna kuudella. Osapuolet eivät vastaa välillisistä vahingoista ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu. 7.2 Tässä sopimuksessa sovittuja vastuurajoituksia ei sovelleta, mikäli kysymyksessä on törkeänä pidettävään tuottamukseen tai laiminlyöntiin perustuva korvausvelvollisuus. 8 Lämpöenergian hinta ja muut maksut perushintatasossa 8.1 Tämän sopimuksen mukaisesta lämmön toimituksesta Ostaja suorittaa Myyjälle laskua vastaan kuukausittain: Perusmaksuna etukäteen kunkin kuukauden alussa laskua vastaan kohdan 3 mukaisen lämmöntoimituksen alkaessa nnnn /kk (alv 0 %). Perusmaksu on perushintatasossa. Hinnan tarkistus tehdään kohdan 9.1 mukaisesti Energiamaksuna käyttämästään lämpöenergiasta kuukausittain jälkikäteen kulutettuun energiamäärään perustuen laskua vastaan toimitetusta energiasta nn,mm /MWh (alv 0 %). Energiamaksu on perushintatasossa. Hinnan tarkistus tehdään kohdan 9.1 mukaisesti. 12

13 8.1.3 Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 9 Hinnan tarkistukset 9.1 Kustannustason muutosten huomioon ottamiseksi sidotaan hinnat seuraavasti: Perusmaksu sidotaan kokonaisuudessaan Elinkustannusindeksiin 1951:10=100 peruspistelukuna käytetään tammikuun 2011 arvoa Perusmaksu tarkistetaan vuosittain tammikuun 1. päivästä alkaen edellisen vuoden viimeiseen tukkuhintaindeksiin Energiamaksu sidotaan - 80 %:sesti Tilastokeskuksen neljännesvuosittain julkaiseman metsähake/ murske käyttöpaikalla ( l ) %:sesti Tilastokeskuksen neljännesvuosittain julkaiseman kevyen polttoöljyn (POK) hintaan (www.stat.fi/til/ehkh/tau.html). Vertailuhinnat: metsähake/murske vertailuhintana käytetään uusinta käytettävissä olevaa hintaa /MWh, alv 0% (esim. Tilastokeskus 3/2011) (tämän hetken hinta, 6/2010, taulukossa on 18,23 /MWh) POK:n vertailuhintana käytetään uusinta käytettävissä olevaa hintaa /MWh, alv 0% (esim. Tilastokeskus 3/2011) Energiamaksu tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa (ennen tammi- ja kesäkuun laskutusta) viimeisten tiedossa olevien indeksien mukaisesti. 9.2 Mikäli taloudellisten tai kaupallisten olosuhteiden muutokset, lainsäädännön muutokset, viranomaisten toimenpiteet tai muut sopimuspuolista riippumattomat syyt, joita sopimusta tehtäessä ei ole voitu kohtuudella ottaa huomioon, johtavat sopimuksen mukaisten suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, neuvottelevat sopimuspuolet keskenään sopimusehtojen tarkistamisesta epäsuhteen poistamiseksi. 9.3 Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten määräyksistä johtuvat, kohdan 8 maksuihin tai muut lämmöntuotantoon tai ostajalle toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja lämmönmyyjän kustannuksiin olennaisesti vaikuttavat muutokset siltä osin kuin ne eivät tule korvatuiksi kohdan 9.1 mukaisten hintasidonnaisuuksien perusteella, otetaan huomioon hintoja lisäävänä tai vähentävänä tekijänä vaikutuksensa mukaisesti niiden voimaantulosta lukien. 9.4 Mikäli lämpöverkkoon kytketyn kiinteistön lämmöntarve kasvaa vähintään 20 prosenttia neuvottelevat osapuolet erikseen lisä- ja varatehon hankinnasta. 13

14 10 Sopimusta koskevat erimielisyydet 10.1 Myyjällä on oikeus katkaista lämmöntoimitus, jos Ostaja muistutuksesta huolimatta laiminlyö lämmöntoimitusta koskevat maksuvelvollisuutensa eikä maksujärjestelyistä saada aikaan Myyjän hyväksymää sopimusta Kohdan 10.1 perusteella suoritetun katkaisun tapahduttua Ostaja voi saada lämpöä vasta sen jälkeen, kun katkaisun syy on poistettu. Myyjä ei vastaa katkaisusta Ostajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Rovaniemen käräjäoikeus, mikäli sopimuspuolet eivät sovi muunlaisesta menettelystä. 11 Sopimuksen voimassaolo 11.1 Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu Sopimus on voimassa kymmenen (10) vuotta lämmöntoimituksen alkamisesta. Sen jälkeen sopimus on voimassa vuoden kerrallaan, ellei sitä jommankumman osapuolen taholta kirjallisesti irtisanota päättymään vuoden kuluttua irtisanomisen toimittamisesta. Ostajalla on oikeus sanoa sopimus irti päättymään välittömästi, mikäli lämmöntuotannossa on toistuvasti enemmän kuin kolme kertaa lämmityskauden aikana, vakavia häiriöitä ja lämmöntoimittaja ei suostu tai kykene korjaamaan tilannetta Myyjällä tai Ostajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kohdan 11.2 määräysten estämättä yhden (1) vuoden irtisanomisajalla, mikäli myöhemmällä lainsäädännöllä tai viranomaisten päätöksellä estetään sopimuksen hintasidonnaisuusehtojen käyttö tai niiden noudattaminen eikä vastaavaa hintasidonnaisuutta voida soveltaa ja mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen. 12 Vakuutukset Osapuolet vakuuttavat omistamansa tai hallitsemansa lämmöntuotantoja siirtolaitteet. Vakuutuksen edunsaajana on omistaja. Osapuolet sitoutuvat käyttämään saamansa vakuutuskorvauksen kokonaisuudessaan vahingon kohteena olleen omaisuuden korvaamiseen ja toimintakuntoon saattamiseen ellei muusta sovita. 13 Salassapito Osapuolet eivät saa luovuttaa sopimukseen liittyviä tietoja ulkopuolisille ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. 14

15 14 Sopimuksen siirtäminen Tämä sopimus voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle ainoastaan kummankin sopimuspuolen kirjallisella suostumuksella. Siirtämisen edellytyksenä on lisäksi, että samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa tehdyssä allekirjoituspöytäkirjassa mainittujen muiden sopimusten siirtämisestä tai päättämisestä sovitaan samassa yhteydessä tarvittavilta osin siten, että laitosten uusi haltija voi jatkaa toimintaansa esteettä ja muut vapautuvat tarpeettomiksi käyvistä sopimusvelvoitteista. 15 Sopimuksen allekirjoittaminen Tätä sopimusta on tehty ja allekirjoitettu kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. XXX x.x.2011 XXXXX XXXXXXXX 15

16 LÄHTEET Karjalainen Timo, Kiinteiden polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset Pyhäjärvellä. Oulun Yliopisto, Kajaanin Kehittämiskeskus.15 s. Ahonen Alpo, Metsähakkeen energiankäytön työllisyys- ja tulovaikutukset Case-tutkimus. Oulun Yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus. Redec Kajaani, Working Papers s. 16

Kaukolämpöteho = Ekokemin Salolle toimittavan kaukolämpöenergian maksimiteho. Lauhdutuslämpö = Ekokemin voimalan ilmaan lauhduttama lämpö.

Kaukolämpöteho = Ekokemin Salolle toimittavan kaukolämpöenergian maksimiteho. Lauhdutuslämpö = Ekokemin voimalan ilmaan lauhduttama lämpö. Dyn: 2473/14.04.00/2014 SOPIMUS LÄMPÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet 2 Sopimuksen tarkoitus 1. Ekokem Oyj (jäljempänä Ekokem ) 2. Salon Kaupunki perustettavan Salon Kaukolämpö Oy:n lukuun (jäljempänä

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS. 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta

POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS. 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta 1 POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET 1. Pomarkun kunta, jäljempänä kunta 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta SOPIMUKSEN KOHDE Pomarkun kunnan omistamien seuraavien

Lisätiedot

1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos. Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT

1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos. Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT 1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT 1. KAUKOLÄMMITYKSEEN LIITTYMINEN 1.1. Kiinteistön omistaja tai haltija antaa

Lisätiedot

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP OY HERRFORS AB KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen... 1 2. Lämmön siirtäminen asiakkaalle ja lämmön laatu... 2 3. Tilausvesivirta/tilausteho... 2 4. Lämmönmyyjän johdot ja

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot

Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot Raportti T27/2002 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI T27/2002

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN TOIMITUSEHDOT

KAUKOLÄMMÖN TOIMITUSEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n KAUKOLÄMMÖN TOIMITUSEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi 1. TOIMITUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 1(29) Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 Yleiset toimitusehdot... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys...3 Määritelmät... 4 1.4. Vesihuoltolaitos...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN VESI UUDENKAUPUNGIN VESI. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1 (9) 2 (9) 3.

UUDENKAUPUNGIN VESI UUDENKAUPUNGIN VESI. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1 (9) 2 (9) 3. 1 (9) 2 (9) 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala 1.6 Asiakas Asiakkaalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite Vesi 16 KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KANGASALAN KUNTA 1 KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos Käsittely: Tekninen lautakunta 21. 10.2014 104 Kunnanhallitus 13. 11.2014 277 Kunnanvaltuusto 18. 12.2014 65 Sovellettu Vesi-ja

Lisätiedot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot Veden ja viemäröinnin toimitusehdot 1/9 Sisällys: 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 2. Liittäminen 3. Sopimus 4. Maksut 5. Mittaus 6. Laskutus 7. Yhtiön toiminta ja keskeytykset 8. Kiinteistön vesihuoltolaitteistot

Lisätiedot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Voimassa 1.9.2004 alkaen 2 VESILAITOSYHDISTYS VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 1 1.1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2012 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN sivu 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1/14 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala...3 1.2 Voimaantulo...3 1.3 Soveltamisjärjestys...3

Lisätiedot

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 29.6.2001 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Voimaantulo... 4 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys... 3 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT ------------------------------------------------------------------------------- 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Marttilan kunnanvaltuuston hyväksymä 28.10.2002 30 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos. Yleiset toimitusehdot. KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9.

Vesihuoltolaitos. Yleiset toimitusehdot. KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9. 0 Vesihuoltolaitos Yleiset toimitusehdot KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9.2010 49 1 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT...

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2

Lisätiedot

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkön myyntiehdot SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot