LÄMPÖYRITTÄJYYSPOTENTIAALI MERI-LAPIN ALUEELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖYRITTÄJYYSPOTENTIAALI MERI-LAPIN ALUEELLA"

Transkriptio

1 LÄMPÖYRITTÄJYYSPOTENTIAALI MERI-LAPIN ALUEELLA PUUENERGIATOIMISTO-HANKE Vesa Niemitalo/ Ammattiopisto Lappia

2 1. JOHDANTO Puuenergiatoimisto-hanke teki toiminta-alueen potentiaalisten biolämmityskohteiden kartoituksen lisäksi kuntakohtaiset laskelmat muutoksen aikaansaamista suorista kustannussäästöistä ja toimintaan liittyvistä muista, esim. lämpöyrittäjyyden mukanaan tuomista, rahavirroista. Hankkeen toimesta selvitettiin lisäksi budjettitarjouksien avulla sekä lämpökonttien että lämpökanaalien hintoja ja tehtiin laskemat yritystoiminnan kannattavuudesta sekä investointien kuoletusajoista erikokoisille lämmityskohteille. 2. KUNTAKOHTAINEN LÄMPÖYRITTÄJYYSPOTENTIAALI Meri-Lapin alueen biolämmityskartoituksessa saatiin lähtötiedot yhteensä 44 uudesta potentiaalisesta kohteesta, joista 25 kohdetta (vuotuinen kevyen polttoöljyn kulutus vähintään l) oli mukana taulukon 1 ns. parhaimpien kohteiden rahaliikenteen laskelmissa. Kartoitus ei ole kattava, joten tuloksia on pidettävä minimimäärinä. Taulukko 1. Meri-Lapin alueelta kartoitettujen kohteiden lämmityspolttoöljyn kulutus ja laskennallinen puuenergian käyttö sekä biolämmityksen työllisyysvaikutus. KAIKKI KOHTEET (> l/vuosi) PARHAAT KOHTEET (> l/vuosi) POK YHT. l (öljy) kohdetta POK YHT. EUROA (a 1,05 /l) HAKETTA irto-m PUUTA kiinto-m kohdetta RAAKA-AINEEN HANKINNAN. työllisyysvaikutus 1* 3 työllisyysvaikutus 2** 10 *työllisyysvaikutus 1= konetyönä hankittu puu **työllisyysvaikutus 2= miestyönä hankittu puu 0,3-0,5 htv/ 1000 m3 2 0,6-1,4 htv/1000 m3 6 2

3 Yli litraa polttoöljyä kuluttavien kiinteistöjen muuttaminen bioenergialle aiheuttaisi lämmitysöljyn kulutuksen pienenemisen em. kohteissa noin 1,5 miljoonalla litralla vuosittain. Tämän puumäärän (vajaa kiinto-m3)hankinnan työllisyysvaikutus on kuitenkin vain noin 3 miestyövuotta koneellisella korjuulla tehtynä (taulukko 1). Välittömät työllisyysvaikutukset raakaainehankinnan suhteen on laskettu Karjalaisen (2003) ja Ahosen (2004) raporttien mukaisilla lähtöarvoilla. Raaka-aineen hankinnan lisäksi alueelle jäävät myös lämpöyrittäjyyden työllisyysvaikutukset sekä nykyisin öljyyn käytetty rahamäärä jäisi hyödyntämään aluetaloutta. Taulukossa 2 on laskettu parhaimpien (25 öljylämmityskohteen) suorat talousvaikutukset kahdella eri puuenergialla tuotetun lämmön hinnalla. Kolmen suurimman kunnan kuntakohtainen vuotuinen lämmitykseen kohdistuva säästö olisi euroa vuodessa (kuva 1). Taulukko 2. Parhaimpien kohteiden aluetalousvaikutukset (luvut on pyöristetty lähimpään kokonaissummaan) VEROT JA ENERGIATUET 1) SÄÄSTÖ POLTTOAIN EUROA/vuosi 2) SÄÄSTÖ POLTTOAIN EUROA/vuosi EUROA/vuosi (energian osto 65 /MWh) (energian osto 75 /MWh) TORNIO KEMINMAA KEMI TERVOLA SIMO

4 POK-> BIOLÄMMITYS Säästö /vuosi /MWh 75 /MWh TORNIO (4 kpl) KEMINMAA (3 kpl) KEMI (3 kpl) TERVOLA (2 kpl) SIMO (1 kpl) PELLO (3 kpl) Kuva 1. Öljystä puuenergialle suurimmissa öljynkulutuskohteissa siirtymisen aikaansaamat vuosittaiset säästöt lämmityskustannuksissa kahdella eri energian hinnalla laskettuna. Luvut paikkakunnan nimen perässä kuvaavat laskennan perustana olevien kiinteistökohteiden lukumääriä. Taulukko 2. Hakekonttien ja polttolaitteiden hintoja Suomessa. KONTTIEN HINTOJA LAITTEIDEN HINTOJA * kw EUROA HINTATIETOJA kpl EUROA HINTATIETOJA kpl * * *kalleimmassa vaihtoehdossa on mukana lisävarusteita (mm. savukaasusykloni) 4

5 Hakekonttien budjettitarjousten mukaiset hinnat olivat yhtä yritystä lukuun ottamatta samaa suuruusluokkaa ja taulukossa 2 ilmoitettujen alhaisempien hintojen mukaisia kaikilla tarjoajilla. Pelkistä laitteista ilman konttirakennelmaa saatiin hintatietoja vain kahdelta toimittajalta, missä kalliimman ulkomaisen maahantuodun vaihtoehdon hintaa nosti mm. toimitukseen liittyvä savukaasujen lentotuhkan poistosykloni. Lämpökanaalien hinnat vaihtelevat putkikoon mukaan. Uretaanieristeinen kieppitavarana myytävän muoviputken metrihinta on yhdellä toimittajalla euroa (putkikoko 2x25-2x63 mm)(alv 0%). Vastaava aluelämpökanaali teräksisellä sisäputkella (160 C lämpöä kestävä yksiputkijärjestelmä) maksaa euroa/metri (DN25 DN80). Oheinen lämmityskustannusten vertailulaskelma on tehty erään bioenergiahankkeen raportin mukaisilla otsikoinneilla excel-pohjaiseksi laskentataulukoksi (taulukko 3), mihin voidaan syöttää erilaisten lämmityskohteiden investointi- ja kiinteistöjen lämpöenergian tarvetiedot. Laskentapohjan avulla saadaan myytävän lämpöenergian hinta sekä vertailu eri lämmitysmuotojen välille. Laskentapohjan mukaan voidaan kokonaiskustannus jakaa helposti esim. lämmöntuottosopimuksen perusmaksuun (kiinteät kustannukset) ja energiamaksuun (muuttuvat kustannukset). Aluelämmön toimitussopimusmalli ja lämmöntoimitussopimuksen mallipohja on muokattu tarjouskilpailu.fi palvelun tarjouspyyntöaineistoista (Rovaniemen kaupunki); mallipohjista saadaan muokkaamalla eri kohteiden tarpeisiin helposti sekä lämmönmyyjän että -ostajan kannalta sitoumuksiltaan selkeä ja turvallinen sopimusmalli. 5

6 Taulukko 3. Lämmityskustannuslaskentaa varten laadittu excel-pohjainen laskentapohja investointiavustus 20 % LÄMMITYSLASKELMA kw Lähtötietoja: todellinen lämmitysenergian tarve 700 MWh/a arvioitu kattiloiden vuosihyötysuhde 0,8 muut häviöt 10 % kanaalihäviöt Kattiloiden polttoaineessa tarvittava energia 945 MWh/a Maksuaika: laitteet 10 vuotta rakennukset 20 vuotta Korko: 4 % Investointiavustus: 20 % Polttoaineiden hinnat: 45 /k-m3 käyttöpaikalla Polttoaineiden energiat: kevyt öljy 1 euro/l euro/im^3 rankahake 18 pelletti 240 euro/t öljy 10,2 kwh/l kwh/im^3 hake 800 pelletti kwh/t Uusi öljykattila kw Uusi biokattila 500 kw 500 kw biokattilan huipunkäyttöaika 2280 tuntia = 3 kk INVESTOINTI KUSTANNUKSET ÖLJY HAKE PELLETTI 500 kw biolaitoskontti polttoainevarastoineen Lämpöjohto LVIS-tarvikkeet+työt Rakennustekniset työt Investointikustannukset yht. euroa Investointikust. + inv.avustus yht. euroa Annuiteetti laitteet + asennus euro/a Annuiteetti rak.tekniikka euro/a

7 Investointikustannukset yht. euro/a Investointikust. 100 % lainoituksella (10 v, 4%) Investointikust./v 100 % lainoituksella (10 v, 4%) MUUTTUVAT KUSTANNUKSET ÖLJY HAKE PELLETTI Polttoaineiden hinnat euro/l 1,00 euro/irto-m^3 18 euro/t 240 Energiasisältö kwh/l 10,2 kwh/irto-m^3 800 kwh/t Energiaa tarvitaan yht. vuodessa kwh Polttoainetta kuluu vuodessa POK litraa HAKE i-m^3 (irtokuutiot) 1063 PELLETTI tonnia 181 Polttoaine maksaa yhteensä euroa/a Käyttöaineet ja omakäyttösähkö ym. euroa/a Lämmitys- ja huoltotyö h/a työ euroa/h 50,0 30,0 30,0 työ euroa/a (4 h/vrk) Varaosat euro/a, (1,5 %) Muuttuvat kust. yht. euro/a TUNNUSLUVUT ÖLJY HAKE PELLETTI Energian hinta kiint.kust. euroa/kwh 0,000 0,016 0,006 Energian hinta muutt. kust. euroa/kwh 0,103 0,054 0,069 Investointikustannukset ilman lainoja Investointikustannukset lainoilla Energian keskihinta LAINALLA euroa/kwh 0,103 0,070 0,075 euroa/mwh

8 ALUELÄMMÖN TOIMITUSTARJOUS Tarjoaja (lämmöntoimittaja): Puh: Faksi: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Kohde: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Allekirjoittanut lämmöntoimittaja tarjoutuu rakentamaan biolämpökeskuksen sekä toimittamaan lämpöä kohdekiinteistöön tämän hintatarjouksen ja hankintaan liittyvien muiden tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. LÄMMÖN HINTA Alla esitetyt tarjoushinnat sisältävät esimerkkivuoden lämmöntuotannosta ja lämmön kiinteistön lämpö-verkkoon toimittamisesta perittävät maksut ja niiden mukaiset hintalaskelmat. Hinnat perustuvat kiinteistöjen nykyisten öljynkulutustietojen perusteella laskettuun vähintään XXX MWh:n vuotuiseen lämmönmyyntiin (-ostoon) ja 10 vuoden sopimusaikaan. Hinnat sisältävät kaikki muuttuvat ja kiinteät kulut sekä lämmöntoimittajan yrityskatteen. Mikäli energiankulutus laskee alle em. vuosittaisen megawattituntimäärän, energian yksikkökustannus nousee ja mikäli vuosikulutus kasvaa yli XXX MWh:n, energian yksikkökustannus laskee. Muutoksista sovitaan kahdenkeskisin neuvotteluin. Lämmöntoimituksen sopimuskausi alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx (alustava arvio, joka tarkennetaan sopimuksen allekirjoitusvaiheessa). Perusmaksu /kk (Alv 0 %) Energiamaksu /MWh (Alv 0 %) Lämmön keskihinta /MWh (Alv 0 %) Lämmön vuosihinta /a (Alv 0 %) MAKSUEHTO pv, netto Paikka ja pvm Allekirjoitus Nimen selvennys Asema yrityksessä LIITTEET: Tarjoajan yritystiedot Lämmöntoimitussopimus 8

9 LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN MALLIPOHJA LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUS 1 Sopimuksen osapuolet Lämpöyrittäjä xx, jäljempänä Myyjä (XXXXXXXXXXX) ja ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, osoite CCCCCCCCCCCCCC, jäljempänä Ostaja ovat keskenään tehneet seuraavan sopimuksen lämmön toimituksesta. 2 Sopimuksen tarkoitus 2.1 Tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla Myyjä sitoutuu toimittamaan ja Ostaja ostamaan lämpöä XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 2.2 Tähän sopimukseen liittyvät muut sopimukset ja järjestelyt ilmenevät samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa tehdystä allekirjoituspöytäkirjasta ja siitä ilmenevistä asiakirjoista. 3 Lämmön tuottaminen, toimitus ja tilausteho, sähkö- ja vesiliittymä 3.1 Myyjä tuottaa lämmön pääosin omistamassaan ja Ostajan kiinteistöjen ulkopuolisessa lämpökeskuksessa, josta Ostaja ostaa tarvitsemansa lämpöenergian energianmittauspisteen kautta. 3.2 Lämmöntoimittaja vastaa koko sopimuskauden ajan lämpökeskuksen kiinteistö- ja palovakuutuksista, laitoksen ja laitoksen välittömän ympäristön piha-alueen korjauksista, huollosta ja puhtaanapidosta, tuhkan käsittelystä sekä lämpökeskuksen rakennusten ja tuotantolaitteiden pääoma- ja ylläpitokuluista kokonaisuudessaan. 3.3 Tarvittaessa Myyjä voi käyttää kiinteistön kattilahuoneessa olevia tilaajan omistamia öljykattiloita vara- ja huippukuorman tuottamiseen. Käyttäessään öljykattiloita Myyjä vastaa niiden käytöstä ja normaaleista huolloista sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Kattiloiden korjaus- ja uusimiskustannukset maksaa Ostaja, ellei näiden syynä ole todennettavissa oleva Myyjälle annettujen ohjeiden vastainen käyttö tai huolto. 3.4 Lämmön siirtäminen Ostajalle tapahtuu suljetussa putkistossa kiertävän lämpimän veden avulla. Ostaja saa kiertoveden lämpölaitoksen tuloputkesta ja palauttaa sen jäähdytettynä paluuputkeen. 3.5 Myyjä asettaa Ostajan käyttöön 500 kw tilauslämpötehon puupolttoainetta käyttävästä lämpökeskuksesta toimitettavan lämmön osalta. Tilausteholla ymmärretään suurinta tuntikeskitehoa. Tilausteho on Myyjän omistaman lämpökeskuksen kerrostalokiinteistön lämpöverkkoon syöttämän lämpötehon yhteenlaskettu kokonaisteho tuntikeskitehona. 9

10 3.6 Lämpökeskusta varten ei hankita erillisiä sähkö- ja vesiliittymiä, vaan laitoksen sähkö ja vesi otetaan tilaajan nykyisen liittymän ja siihen lämmöntoimittajan kustannuksella ja ostajan toimesta asennettavan jälkimittauksen kautta. Sähköstä ja vedestä tilaaja perii lämmöntoimittajalta jälkimittaukseen perustuvan omakustannushinnan, joka laskutetaan puolivuosittain. 4 Tekniset laitteet ja lämmöntoimituksen laatu 4.1 Ostaja luovuttaa kerrostalokiinteistön lämpöverkon nykyiset, sopimukseen sisältyvät osat Myyjän käyttöön lämmöntoimituksen alkaessa. 4.2 Kattilahuoneen kevytöljykattilat ja kevytöljysäiliö tulevat Myyjän käyttöön ja Ostaja toimittaa öljysäiliön Myyjän käyttöön täytettynä/ senhetkinen öljymäärä luotettavasti mitattuna. Ostaja ilmoittaa Myyjälle öljysäiliön tilavuuden ja muut käyttöä varten tarvittavat tiedot. Ostaja vastaa ja huolehtii säiliön tarkastuksista, huolloista ja korjauksista kohdassa 3.3 mainitulla korvausperiaatteella. Ostajan kustannuksiksi tulevat myös KPA- ja öljykattiloiden edellyttämän rinnanajoautomatiikan hankinta- ja asennuskustannukset Ostaja laskuttaa säiliössä olevan ostamansa kevytöljyn käytön ensimmäisenä sopimusvuonna kuukausittain sopimuksen allekirjoitushetkellä olevan oman ostohintansa mukaan. Myyjä tekee sopimuskauden aikana tarvittavat kevytöljyhankinnat ja luovuttaa säiliön sopimuskauden jälkeen Ostajalle. Mikäli säiliö ei ole luovutushetkellä tyhjä, Ostaja maksaa säiliöön jäävän öljyn ko. ajankohdan hinnan mukaan. 4.3 Myyjä luovuttaa lämmön Ostajalle luovutuskohdassa, energiamittauksen jälkeen. Luovutuskohdan muodostaa lämpölaitoskiinteistön kattilahuoneessa olevat sulkuventtiilit. Energianmittaus tapahtuu lämpölaitoksessa olevassa mittauskeskuksessa. Luovutuskohtaa ennen olevan lämpöverkon hallinta ja kunnossapito kuuluu Myyjälle. Luovutuskohdan jälkeisen lämpöverkon hallinta ja kunnossapito kuuluu Ostajalle. 4.4 Verkostolinjan kiertoveden lämpötila (menovesi) säädetään ulkolämpötilan mukaan. Menoveden lämpötila on vähintään +65 C ja enintään +90 C. Lämpötilat mitataan lämpölaitoksessa olevassa mittauskeskuksessa. 4.5 Myyjä huolehtii siitä, että lämmön luovutuskohdassa staattinen paine on riittävä. 4.6 Lämpöverkoston lisäveden järjestelmään syöttämisestä vastaa lämmöntoimittaja. 4.7 Ostaja huolehtii lämmön siirtämisestä lämmön luovutuskohdasta omille kulutuskohteilleen. 4.8 Lämpölaitteiden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevien lakien ja asetusten, viranomaisten julkaisemien määräyksien ja asianmukaisten standardien vaatimukset. 4.9 Jos jommankumman sopimuspuolen laitteissa ilmenee vikoja tai puutteellisuuksia, jotka rajoittavat lämmön normaalia toimitusta, taikka jos laitteet aiheuttavat lämmön laatua heikentäviä haittavaikutuksia, asianomainen on velvollinen viipymättä korjaamaan ilmenneet viat ja puutteet tai ryhtymään toimenpiteisiin, joilla haittavaikutukset voidaan poistaa. Mikäli osapuoli ei noudata tätä ehtoa, on se velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon. 10

11 4.10 Välittömästi Myyjän laitteisiin liittyvien Ostajan laitteiden tulee kestää vähintään 4 bar paine. 5 Lämpöenergian mittaus ja laskutus 5.1 Myyjän Ostajalle toimittama lämpöenergia mitataan lämmön luovutuskohdassa. Ostaja hankkii ja pitää kunnossa tarpeelliset mittauslaitteet. Mittauslaitteiden tulee olla rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan standardien ja yleisen käytännön mukaiset. 5.2 Mittarinluku laskutusta varten tapahtuu siten, että Myyjä lukee Myyjän Ostajalle ilmoittamana aikana sopimuksen edellyttämät mittarit. Ostajan edustajalla on oikeus olla läsnä lukemistilaisuudessa, mutta hänen poissaolonsa ei ole esteenä toimituksen asianmukaiselle suorittamiselle. Ostajalla on esteetön pääsy lämmönmittauspaikalle. 5.3 Mittauslaitteiden häiriöistä ja vioista on osapuolten ilmoitettava välittömästi toisilleen. 5.4 Myyjä huolehtii mittalaitteidensa tavanomaisista tarkistuksista (toiminnan seuranta ja määräaikaispuhdistukset huoltojen yhteydessä). Lämpömäärämittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkastuksessa todettu virhenäyttämä 75, 50 ja 25 %:lla lämpötehon enimmäismäärää vastaavasta vesivirrasta ja 25 o C lämpötilaerolla on enintään ± 5 %. 5.5 Ostaja tarkistuttaa Myyjän pyynnöstä mittalaitteet. Jos mittalaitteiden tällöin todetaan näyttävän edellä määritellyllä tavalla oikein, Myyjä maksaa tarkistuskustannukset. Muussa tapauksessa tarkistuskustannukset maksaa Ostaja. 5.6 Jos mittalaitteiden on tarkistuksessa todettu mittaavan väärin, otetaan tämä huomioon laskutuksessa enintään 6 kuukaudelta takautuvasti. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan tällöin mittareiden tarkistuksen, Ostajan aikaisempiin tai myöhempiin kulutusarvoihin ja muihin luotettaviksi katsottavien tietoihin perustuvan arvion nojalla. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei lasketa korkoa sen syntyajalta. 5.7 Lämmöntoimitusta ja sopimuksen mukaisia maksuja (energiamaksu ja perusmaksu) koskevien laskujen maksuaika on 21 vuorokautta laskun päiväyksestä, joksi merkitään laskun postituspäivä tai 14 vuorokautta netto laskun saapumisesta Ostajalle, mikäli tämä ajankohta on myöhäisempi. Laskutus tapahtuu kuukausittain ja laskusta käy ilmi laskutuksen perusteena käytetyt kulutus- ja hintatiedot. 5.8 Mahdollisista myöhästyneistä maksusuorituksista on Myyjällä oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. Viivästyskoron korkokanta merkitään laskuun. 5.9 Laskua koskevat muistutukset on viipymättä tehtävä kirjallisesti Myyjälle. 11

12 6 Lämmön toimituksen keskeytykset ja rajoitukset 6.1 Myyjällä on oikeus tilapäisesti keskeyttää lämmöntoimitus, jos se on välttämätöntä Myyjän lämpöjohdoissa ja laitteissa tai lämpökeskuksen laitteissa suoritettavien korjaus, tarkistus, muutos tai laajennustöiden tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Myyjä huolehtii siitä, että keskeytys tai supistus on mahdollisimman lyhytaikainen ja että se mahdollisuuksien mukaan suoritetaan sellaisena aikana ja siten, että se aiheuttaa ostajalle mahdollisimman vähän haittaa. Suunnitelluista lämmöntoimituksen rajoituksista tai supistuksista Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Ostajalle aina ennakolta sekä sopimaan ajankohdan ja keston. 6.2 Ylivoimaisen esteen sattuessa Myyjä vapautuu lämmöntoimitusvelvollisuudesta siinä määrin ja niin pitkäksi ajaksi kuin lämmöntoimitus on ylivoimaisen esteen takia mahdotonta tai johtaa kohtuuttomuuksiin. Ylivoimaisena esteenä pidetään osapuolista riippumatonta ennalta arvaamatonta olennaisesti sopimusvelvollisuuksien täyttämismahdollisuuksiin vaikuttavaa estettä, jota Myyjä ei ole kohtuullisin kustannuksin voinut välttää. 6.3 Myyjä ei vastaa niistä vahingoista, tappioista tai haitoista, jotka aiheutuvat Ostajalle kohtien 6.1 ja 6.2 mukaisista lämmöntoimituksen keskeytyksistä, supistuksista tai käyttöhäiriöistä, elleivät edellä mainitut seikat aiheudu Myyjän tai tämän henkilökunnan tuottamuksesta. Ostaja ei ole oikeutettu perusmaksun alennuksiin käyttökeskeytyksien johdosta. 7 Vastuurajoitukset 7.1 Osapuolet vastaavat, ellei nimenomaisesti ole muuta sovittu ainoastaan välittömistä vahingoista, ja niiden ylärajana on enintään kahden (2) kuukauden laskutussumma, joka on yhden vuoden laskutus jaettuna kuudella. Osapuolet eivät vastaa välillisistä vahingoista ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu. 7.2 Tässä sopimuksessa sovittuja vastuurajoituksia ei sovelleta, mikäli kysymyksessä on törkeänä pidettävään tuottamukseen tai laiminlyöntiin perustuva korvausvelvollisuus. 8 Lämpöenergian hinta ja muut maksut perushintatasossa 8.1 Tämän sopimuksen mukaisesta lämmön toimituksesta Ostaja suorittaa Myyjälle laskua vastaan kuukausittain: Perusmaksuna etukäteen kunkin kuukauden alussa laskua vastaan kohdan 3 mukaisen lämmöntoimituksen alkaessa nnnn /kk (alv 0 %). Perusmaksu on perushintatasossa. Hinnan tarkistus tehdään kohdan 9.1 mukaisesti Energiamaksuna käyttämästään lämpöenergiasta kuukausittain jälkikäteen kulutettuun energiamäärään perustuen laskua vastaan toimitetusta energiasta nn,mm /MWh (alv 0 %). Energiamaksu on perushintatasossa. Hinnan tarkistus tehdään kohdan 9.1 mukaisesti. 12

13 8.1.3 Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 9 Hinnan tarkistukset 9.1 Kustannustason muutosten huomioon ottamiseksi sidotaan hinnat seuraavasti: Perusmaksu sidotaan kokonaisuudessaan Elinkustannusindeksiin 1951:10=100 peruspistelukuna käytetään tammikuun 2011 arvoa Perusmaksu tarkistetaan vuosittain tammikuun 1. päivästä alkaen edellisen vuoden viimeiseen tukkuhintaindeksiin Energiamaksu sidotaan - 80 %:sesti Tilastokeskuksen neljännesvuosittain julkaiseman metsähake/ murske käyttöpaikalla ( l ) %:sesti Tilastokeskuksen neljännesvuosittain julkaiseman kevyen polttoöljyn (POK) hintaan (www.stat.fi/til/ehkh/tau.html). Vertailuhinnat: metsähake/murske vertailuhintana käytetään uusinta käytettävissä olevaa hintaa /MWh, alv 0% (esim. Tilastokeskus 3/2011) (tämän hetken hinta, 6/2010, taulukossa on 18,23 /MWh) POK:n vertailuhintana käytetään uusinta käytettävissä olevaa hintaa /MWh, alv 0% (esim. Tilastokeskus 3/2011) Energiamaksu tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa (ennen tammi- ja kesäkuun laskutusta) viimeisten tiedossa olevien indeksien mukaisesti. 9.2 Mikäli taloudellisten tai kaupallisten olosuhteiden muutokset, lainsäädännön muutokset, viranomaisten toimenpiteet tai muut sopimuspuolista riippumattomat syyt, joita sopimusta tehtäessä ei ole voitu kohtuudella ottaa huomioon, johtavat sopimuksen mukaisten suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, neuvottelevat sopimuspuolet keskenään sopimusehtojen tarkistamisesta epäsuhteen poistamiseksi. 9.3 Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten määräyksistä johtuvat, kohdan 8 maksuihin tai muut lämmöntuotantoon tai ostajalle toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja lämmönmyyjän kustannuksiin olennaisesti vaikuttavat muutokset siltä osin kuin ne eivät tule korvatuiksi kohdan 9.1 mukaisten hintasidonnaisuuksien perusteella, otetaan huomioon hintoja lisäävänä tai vähentävänä tekijänä vaikutuksensa mukaisesti niiden voimaantulosta lukien. 9.4 Mikäli lämpöverkkoon kytketyn kiinteistön lämmöntarve kasvaa vähintään 20 prosenttia neuvottelevat osapuolet erikseen lisä- ja varatehon hankinnasta. 13

14 10 Sopimusta koskevat erimielisyydet 10.1 Myyjällä on oikeus katkaista lämmöntoimitus, jos Ostaja muistutuksesta huolimatta laiminlyö lämmöntoimitusta koskevat maksuvelvollisuutensa eikä maksujärjestelyistä saada aikaan Myyjän hyväksymää sopimusta Kohdan 10.1 perusteella suoritetun katkaisun tapahduttua Ostaja voi saada lämpöä vasta sen jälkeen, kun katkaisun syy on poistettu. Myyjä ei vastaa katkaisusta Ostajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Rovaniemen käräjäoikeus, mikäli sopimuspuolet eivät sovi muunlaisesta menettelystä. 11 Sopimuksen voimassaolo 11.1 Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu Sopimus on voimassa kymmenen (10) vuotta lämmöntoimituksen alkamisesta. Sen jälkeen sopimus on voimassa vuoden kerrallaan, ellei sitä jommankumman osapuolen taholta kirjallisesti irtisanota päättymään vuoden kuluttua irtisanomisen toimittamisesta. Ostajalla on oikeus sanoa sopimus irti päättymään välittömästi, mikäli lämmöntuotannossa on toistuvasti enemmän kuin kolme kertaa lämmityskauden aikana, vakavia häiriöitä ja lämmöntoimittaja ei suostu tai kykene korjaamaan tilannetta Myyjällä tai Ostajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kohdan 11.2 määräysten estämättä yhden (1) vuoden irtisanomisajalla, mikäli myöhemmällä lainsäädännöllä tai viranomaisten päätöksellä estetään sopimuksen hintasidonnaisuusehtojen käyttö tai niiden noudattaminen eikä vastaavaa hintasidonnaisuutta voida soveltaa ja mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen. 12 Vakuutukset Osapuolet vakuuttavat omistamansa tai hallitsemansa lämmöntuotantoja siirtolaitteet. Vakuutuksen edunsaajana on omistaja. Osapuolet sitoutuvat käyttämään saamansa vakuutuskorvauksen kokonaisuudessaan vahingon kohteena olleen omaisuuden korvaamiseen ja toimintakuntoon saattamiseen ellei muusta sovita. 13 Salassapito Osapuolet eivät saa luovuttaa sopimukseen liittyviä tietoja ulkopuolisille ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. 14

15 14 Sopimuksen siirtäminen Tämä sopimus voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle ainoastaan kummankin sopimuspuolen kirjallisella suostumuksella. Siirtämisen edellytyksenä on lisäksi, että samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa tehdyssä allekirjoituspöytäkirjassa mainittujen muiden sopimusten siirtämisestä tai päättämisestä sovitaan samassa yhteydessä tarvittavilta osin siten, että laitosten uusi haltija voi jatkaa toimintaansa esteettä ja muut vapautuvat tarpeettomiksi käyvistä sopimusvelvoitteista. 15 Sopimuksen allekirjoittaminen Tätä sopimusta on tehty ja allekirjoitettu kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. XXX x.x.2011 XXXXX XXXXXXXX 15

16 LÄHTEET Karjalainen Timo, Kiinteiden polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset Pyhäjärvellä. Oulun Yliopisto, Kajaanin Kehittämiskeskus.15 s. Ahonen Alpo, Metsähakkeen energiankäytön työllisyys- ja tulovaikutukset Case-tutkimus. Oulun Yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus. Redec Kajaani, Working Papers s. 16

POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS. 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta

POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS. 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta 1 POMARKUN KUNNAN KPA-LAITOSTEN LÄMMÖN TUOTTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET 1. Pomarkun kunta, jäljempänä kunta 2. Pomarkun hakeosuuskunta, jäljempänä osuuskunta SOPIMUKSEN KOHDE Pomarkun kunnan omistamien seuraavien

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta

KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta 1 KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta Myyjä: Ostaja: Vihdin kunta 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla Myyjä myy ja toimittaa Ostajan kiinteistöihin lämpöä, joka kehitetään

Lisätiedot

LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki

LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki Myyjä: Perustettava yhtiö Oy Ostaja: Joutsan kunta 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla Myyjä myy ja toimittaa Ostajan kiinteistöihin lämpöä, joka

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta

KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta KAUKOLÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Vihdin kunta Myyjä Oy Ostaja: Vihdin kunta 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla Myyjä myy ja toimittaa Ostajan kiinteistöihin lämpöä, joka kehitetään

Lisätiedot

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5)

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5) 1(5) 1. Sopijaosapuolet Punkalaitumen kunta (jäljempänä Ostaja) Y-tunnus 0138037-5 Vesilahdentie 5 31900 PUNKALAIDUN Punkalaitumen Biotrio Oy (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus 2625431-6 Karjanmaantie 55 31900

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet Polttoaineen myyjä, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso, seuraavassa myyjä ja polttoaineen ostaja, Pyhäjoen kunta, seuraavassa ostaja, ovat sopineet

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki

LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki 1 LÄMMÖN OSTOSOPIMUS, Leivonmäki Myyjä: Ostaja: Lämpökolmikko Oy Y-tunnus: 1857321-0 Osoite: Imatrantie 17 41700 Petäjävesi Joutsan kunta Y-tunnus: 0174108-9 Osoite: Länsitie 5 19650 Joutsa 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Kaukolämpöteho = Ekokemin Salolle toimittavan kaukolämpöenergian maksimiteho. Lauhdutuslämpö = Ekokemin voimalan ilmaan lauhduttama lämpö.

Kaukolämpöteho = Ekokemin Salolle toimittavan kaukolämpöenergian maksimiteho. Lauhdutuslämpö = Ekokemin voimalan ilmaan lauhduttama lämpö. Dyn: 2473/14.04.00/2014 SOPIMUS LÄMPÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet 2 Sopimuksen tarkoitus 1. Ekokem Oyj (jäljempänä Ekokem ) 2. Salon Kaupunki perustettavan Salon Kaukolämpö Oy:n lukuun (jäljempänä

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos. Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT

1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos. Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT 1 (7) LUUMÄEN KUNTA Kaukolämpölaitos Hyväksytty Luumäen kunnanvaltuustossa 28.09.1981, 160. LIITTYMIS- JA LÄMMÖNTOIMITUSEHDOT 1. KAUKOLÄMMITYKSEEN LIITTYMINEN 1.1. Kiinteistön omistaja tai haltija antaa

Lisätiedot

Liite 1 / Vhljk. Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta)

Liite 1 / Vhljk. Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta) 18.11.2009 (4) SOPIMUS Liite 1 / Vhljk 1 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde 3. Jätevesien johtaminen Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5)

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5) 21600 PARAINEN 1(5) YLEISTÄ Paraisten Kaukolämpö Oy:n hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun: Liittymismaksu Perusmaksu Energiamaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään

Lisätiedot

Taksan määräytymisen perusteet

Taksan määräytymisen perusteet Kunnanhallitus 25 24.02.2004 Kunnanhallitus 30 16.03.2004 ALUELÄMPÖLAITOKSEN TAKSA 16/03/031/2004 419/53/2002 KH 25 Kj:n ehdotus: Päätös: Kunnanhallitukselle jaetaan aluelämpölaitoksen taksan määräytymisperusteet

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012

UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012 UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN Urpo Hassinen 30.3.2012 1 LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS hankkeen suunnittelu ammattiavulla kartoitetaan potentiaaliset rakennukset ja kohteiden lähtötiedot: - tarvittavan lämpöverkon

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Lämmöntuotantosopimus

Lämmöntuotantosopimus 1 Lämmöntuotantosopimus 1. Sopimuksen osapuolet Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (josta tässä sopimuksessa käytetään nimitystä JAMK) Rahkolan Energiaosuuskunta (josta tässä sopimuksessa käytetään nimitystä

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos; 1(5) 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä yleisiä maakaasun myyntiehtoja sovelletaan maakaasun jakeluverkkoon liitetylle maakaasun käyttäjälle tapahtuvassa maakaasun vähittäismyynnissä. Nämä ehdot

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUS SO-3143 XX.X.2014 SOPIJAPUOLET. Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUS SO-3143 XX.X.2014 SOPIJAPUOLET. Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi XX.X.2014 SOPIJAPUOLET Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi Kotipaikka Lappeenranta Y-tunnus xxxxxxx-x Yrityksen osoite Yrityksen laskutusosoite Asiakkaan yhteyshenkilö Puhelin E-mail osoite,

Lisätiedot

Tiedonvälityshanke. Urpo Hassinen 6.10.2009

Tiedonvälityshanke. Urpo Hassinen 6.10.2009 Tiedonvälityshanke Urpo Hassinen 6.10.2009 Puhdasta, uusiutuvaa lähienergiaa ÖLJYSTÄ HAKELÄMPÖÖN Osuuskunnan perustava kokous 15.9.1999, perustajajäseniä 12, jäseniä tällä hetkellä 51 Hoidettavana vuonna

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan

Lisätiedot

SUONENJOEN VESI OY. Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

SUONENJOEN VESI OY. Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimusehdot 18.2.2003 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa,

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

MAAKAASUN TOIMITUSSOPIMUS

MAAKAASUN TOIMITUSSOPIMUS Maakaasun toimitussopimus 1(7) MAAKAASUN TOIMITUSSOPIMUS (Y- tunnus 1233567-8), jäljempänä Ostaja ja Gasum Oy (Y- tunnus 0969819-3), jäljempänä Myyjä, ovat solmineet keskenään seuraavan sopimuksen koskien

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen on omistaja vuokralainen

Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen on omistaja vuokralainen Kunta: PIEKSÄMÄKI OSUUSKUNNAN LIITTYMISSOPIMUS Päiväys: / 201_ Osuuskunta: JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

PIENENERGIAKOHTEIDEN HANKINTAMALLI JA TULOKSET SENAATTI-KIINTEISTÖT JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS TOMI SUOMALAINEN

PIENENERGIAKOHTEIDEN HANKINTAMALLI JA TULOKSET SENAATTI-KIINTEISTÖT JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS TOMI SUOMALAINEN PIENENERGIAKOHTEIDEN HANKINTAMALLI JA TULOKSET SENAATTI-KIINTEISTÖT JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS TOMI SUOMALAINEN PIENENERGIAKOHTEIDEN KILPAILUTUS 2013-2016 Mitä tarkoitetaan pienenergiakohteella

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

TURUN SEUDUN TEKOPOHJAVESIJÄRJESTELMÄ VEDEN TOIMITTAMINEN PARAISTEN KAUPUNGILLE SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

TURUN SEUDUN TEKOPOHJAVESIJÄRJESTELMÄ VEDEN TOIMITTAMINEN PARAISTEN KAUPUNGILLE SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET TURUN SEUDUN TEKOPOHJAVESIJÄRJESTELMÄ VEDEN TOIMITTAMINEN PARAISTEN KAUPUNGILLE SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Myyjä Ostaja Turun Seudun Vesi Oy Maariankatu 1 20100 TURKU Y-tunnus 0141915-3 Paraisten kaupunki

Lisätiedot

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km.

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km. 1(5) KINNULAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Tekninen toimisto PL 1 01.04.2014 43900 KINNULA KIINTEÄN POLTTOAINEEN TOIMITTAMINEN Kinnulan kunta pyytää tarjousta kiinteän polttoaineen (hake) toimittamisesta Kinnulan

Lisätiedot

TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015

TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015 TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS...

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Selvityksen tausta ja toteutus (1/2)

Selvityksen tausta ja toteutus (1/2) Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu Yhteenveto 2014 Selvityksen tausta ja toteutus (1/2) Energiaratkaisujen kannattavuutta arvioidaan perinteisesti laskelmilla, joilla määritetään

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.2.2017 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Tuottaja), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra), Y-tunnus:

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / 2013-2015 PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY 2(5) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS PVO - Huippuvoima Oy (Tuottaja), y-tunnus: 1062421-2 ja Finextra Oy (Finextra), y- tunnus:

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

PUUENERGIATOIMISTOhanke

PUUENERGIATOIMISTOhanke PUUENERGIATOIMISTOhanke HANKKEEN TAVOITTEET Mm: Energiapuun logistiikan ja verkostoyhteistyön kehittäminen ensijalostusprosessien kehittäminen. terminaalitoiminnan selvitys selvittää metsähakkeen kuivauksen/

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimuksen. Tunturi-Lapin Vesi Oy

Liittymis- ja käyttösopimuksen. Tunturi-Lapin Vesi Oy Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Tunturi-Lapin Vesi Oy Vesilaitosyhdistyksen Julkaisusarja nro 64 Helsinki 2016 2 SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Varatehoselvitys

Parikkalan kunta. Varatehoselvitys Parikkalan kunta 1/8 Parikkalan kunta 30.01.2014 Ville Korpinen Kangasvuorentie 10 FIN-40320 JYVÄSKYLÄ FINLAND Tel. +358-14-4467 111 Fax +358-14-4467 123 Parikkalan kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010

SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010 1(6) SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) (08)-5625 100 etunimi.sukunimi@planora.fi 90401 OULU (08)-376

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Lämpöyrittäjyyden merkitys Uusiutuvia energiaratkaisuja yrityksille palveluna Helsinki, Postitalo Timo Määttä

Lämpöyrittäjyyden merkitys Uusiutuvia energiaratkaisuja yrityksille palveluna Helsinki, Postitalo Timo Määttä Lämpöyrittäjyyden merkitys Uusiutuvia energiaratkaisuja yrityksille palveluna Helsinki, Postitalo Timo Määttä Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin ja kestäviin valintoihin.

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) VALLILAN TYÖ- JA VALMENNUSKESKUKSEN ATERIAPALVELUT SEMPATIK OY:ltä 1 SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki (Tilaaja) Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000, 00099

Lisätiedot

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta; 1 (1) MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja sovelletaan liityttäessä maakaasun jakeluverkkoon, jonka nimellinen maksimikäyttöpaine on enintään 8

Lisätiedot

Tietoja pienistä lämpölaitoksista

Tietoja pienistä lämpölaitoksista Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Muuntokertoimet 4 3 Lämpölaitosten yhteystietoja

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

PUITE- JA YHTEISTYÖSOPIMUS

PUITE- JA YHTEISTYÖSOPIMUS PUITE- JA YHTEISTYÖSOPIMUS 1(2) 1. Sopimuksen osapuolet 1.1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS-Tilakeskus PL 750, 00029 HUS Y-tunnus: 1567535-0 (jäljempänä: Asiakas) 1.2 00090 HELEN (Kampinkuja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Lämpöyrittäjyydestä elinvoimaa kuntiin

Lämpöyrittäjyydestä elinvoimaa kuntiin Lumen 1/2017 TEEMA-ARTIKKELI Lämpöyrittäjyydestä elinvoimaa kuntiin Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, ACE-ryhmä, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Liit tymismaksu tariffin määrit tely. Kuluttaja maksaa kaukolämpöverkostoon liittyessään liittymismaksun, jonka suuruus määrätään seuraavasti:

Liit tymismaksu tariffin määrit tely. Kuluttaja maksaa kaukolämpöverkostoon liittyessään liittymismaksun, jonka suuruus määrätään seuraavasti: EURAJOEN KUNNAN KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELU Teknltk 46 Eurajoen kunnanvaltuusto on 13.04.2004 :ssä 16 määrännyt kauko lämmön liittymismaksutaksasta ja :ssä 17 määrännyt kaukolämpömaksusta. Em. maksujen päivittäminen

Lisätiedot