Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen. Jäähallipäivät, Ari Laitinen VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen. Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT"

Transkriptio

1 Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen Jäähallipäivät, Ari Laitinen VTT

2 Esityksen sisältö 1. Tausta & tavoitteet 2. Määräystenmukaisuuden osoittaminen 3. Lämpöhäviölaskenta 4. Kokonaisenergiatehokkuus 5. Mitoituslämmitysteho 6. Yhteenveto

3 Viitekehys

4 Hanke Tässä esitettävät tulokset on saatu aikaiseksi projektissa: Jäähallin määräystenmukaisuuden osoittaminen ja vaipan optimaalinen lämpöeristys Raportti löytyy linkistä: Rahoittajat: OKM ja Suomen Jääkiekkoliitto Tekijä: VTT

5 Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on esittää rautalankamalli energiamääräysten vaikutuksista hallihankkeissa, niin uudiskohteissa kuin perusparannushankkeissa Lisäksi hankkeessa on teetetty diplomityö, jonka tavoitteena oli määrittää vaipan rooli harjoitusjäähallin energiataseessa sekä vaikutus jäähdytyksen tehontarpeeseen

6 Säädösten taustalla ovat EU-direktiivit

7 Suomen määräyskehityksen roadmap 2012 Lämmitysjärjestelmät Energiamuodot 2013 Korjausrakentaminen ~ 2017 Lähes nollaenergiarakentamisen määräykset voimaan 2018 Lähes nollaenergiarakentamisen määräysten soveltaminen alkaa

8 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

9 Jäähallin energiaselvitys uudisrakennukselle Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 131 ( /41)) Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa Jäähallin energiaselvitys sisältää: Jäähallin lämpöhäviön määräystenmukaisuus Jäähallin kokonaisenergiankulutus (E-luku) Jäähallin lämmitysteho mitoitustilanteessa Ei sisällä: Kesäaikainen huonelämpötila Energiatodistus

10 Korjaus- ja muutoshankkeissa Korjaus- ja muutostöissä noudatetaan ympäristöministeriön asetusta 4/13 (http://www.ym.fi/fi- FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Energiatehokkuus_huomioon_luvanva raisess(3871)) Energiatehokkuudelle on määritelty vähimmäisvaatimukset, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen, jolloin tarvitaan yleisimmin rakennus- tai toimenpidelupaa

11 Jäähallin määräystenmukaisuuden osoittaminen korjaushankkeissa Ei poikkeusta jäähallien kohdalla, kolme vaihtoehtoa kuten muillakin rakennuksilla 1. jäähalli täyttää rakennusosakohtaiset vaatimukset (ei riipu rakennustyypistä) 2. jäähalli täyttää standardikulutukseen perustuvan energiankulutuksen vaatimukset, (ei annettu jäähallille) 3. jäähalli täyttää standardikulutukseen perustuvan kokonaisenergiankulutuksen (E-luku) vaatimukset (ei annettu jäähallille) Käytännössä jäähallin korjausrakentamisessa pitää täyttää rakennusosakohtaiset vaatimukset ja teknisten järjestelmien vaatimukset

12 D3 / Lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen uudisrakennukselle 12

13 Lämpöhäviölaskelma Lämpöhäviön määräystenmukaisuus rakennuslupavaiheessa lasketaan D3:ssa esitettyjen pelisääntöjen mukaisesti Määräystenmukaisuus osoitetaan ns. tasauslaskennalla, jossa suunnittelukohteen kokonaislämpöhäviötä verrataan määräysten mukaisen rakennuksen lämpöhäviöön (ns. vertailurakennus) Tehdään erikseen lämpimille ja puolilämpimille tiloille Käytetään suunnitellun rakennuksen koko- ja geometriatietoja Laskenta voidaan suorittaa työkaluilla, jotka löytyvät ympäristöministeriön sivuilta FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskoko elma/suomen_rakentamismaarayskokoelma(3624)

14 Tasauslaskentatyökalu (1) Kohteen tiedot Laajuustiedot Pintaalat ja U- arvot

15 Tasauslaskentatyökalu (2) Pintaalat ja U- arvot Ilmavuodot Ilmanvaihto

16 Tasauslaskentatyökalu (3)

17 Ilmanvaihtokoneen vuosihyötysuhteen laskenta

18 Ilmanvaihdon vuosihyötysuhde ja poistoilmavirta Siirretään tasauslaskimeen IV-koneen vuosihyötysuhde edelliseltä sivulta

19 D3 / E-luvun laskenta uudisrakennukselle

20 Yleistä kokonaisenergiankulutuksen (E-luvun) laskennasta Kokonaisenergiatarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta Tarkastelussa otetaan huomioon myös tekijät, jotka riippuvat rakennuksen käyttötarkoituksesta ja suunnitteluratkaisusta Lämpöhäviöt Ilmanvaihto Valaistus Kuluttajalaitteet Käyttövesi Myös järjestelmien (jako- ja tuottojärjestelmät) lämpöhäviöt huomioidaan Tarkastelu tehdään rakennuksen standardikäytöllä eli käyttäjien vaihtelevia kulutustottumuksia ei oteta huomioon Jäähalleille ei ole määritelty standardikäyttöä

21 Yleistä kokonaisenergiankulutuksen laskennasta Laskennassa määritellään rakennuksen ostoenergiankulutus

22 Yleistä kokonaisenergiankulutuksen laskennasta Kokonaisenergiankulutus (E-luku) on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen ostoenergiankulutus rakennustyypin standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden. E-luku saadaan laskemalla yhteen ostoenergian ja energiamuotojen kertoimien tulot energiamuodoittain. Otetaan huomioon rakennuksen elinkaarenaikaisen energiankulutuksen vaikutukset luonnonvarojen käyttöön Energiamuotojen kertoimet ovat seuraavat: sähkö 1,7 kaukolämpö 0,7 kaukojäähdytys 0,4 fossiiliset polttoaineet 1,0 rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,

23 Esimerkki lämmitystapojen vaikutuksesta E-luvun laskennassa (Lähde: D3 (2012) perustelumuistio)

24 Yleistä kokonaisenergiankulutuksen laskennasta / E-lukuvaatimukset Jäähallit kuuluvat luokkaan muut rakennukset

25 E-luvun laskenta jäähallille Raportissa on esitetty menettely, kuinka jäähallin voisi kirjoittajien mielestä laskea. Niiden muuttujien kohdalta, joissa on sallittu hallikohtaisia arvoja, on esitetty tyypillinen arvo. Laskennan lähtökohtana on pidetty sitä, että jäähallin laskenta suoritetaan pelkälle rakennukselle eikä jäähallin kylmäprosessia oteta huomioon. Menettely tuntuu nopeasti arvioituna oudolta, mutta se on määräysten käytäntö myös vaikkapa paljon kylmälaitteita sisältävän liikerakennuksen kohdalla. Suositus siitä, että laskennassa ei oteta huomioon jään ylläpitoon ja hoitoon tai kosteuden hallintaan liittyvää energiankäyttöä, perustuu siihen, että näille asioille ei ole esitetty yleisesti hyväksyttyä laskentamenetelmää, eikä myöskään simulointiohjelmistojen viralliset versiot sisällä nykyisellään jäähalliprosessin käsittelyä

26 E-luvun laskennan pelisääntöjä jäähallille Määräyskokoelman osassa D3 määritellään eri rakennustyypeille laskennassa käytettävät lähtötiedot: 1) Säätiedot. Kokonaisenergiankulutus lasketaan Helsinki-Vantaan säätiedoilla (vyöhyke I), jotka on määritetty D3:ssa 2) Sisäilmasto-olosuhteet Jäähalleille ei ole asetuksessa määritelty sisäilmasto-olosuhteita, vaan niille saa käyttää suunnitteluarvoja 3) Rakennuksen ja sen järjestelmien käyttö- ja käyntiaikojen sekä sisäisten lämpökuormien lähtöarvot (rakennustyypin standardikäyttö) Jäähalleille ei ole asetuksessa määritelty standardikäyttöä, vaan niille saa käyttää suunnitteluarvoja 4) Lämmin käyttövesi Jäähalleille ei ole esitetty ominaiskulutusta

27 E-luvun laskennassa suositeltuja periaatteita Energialaskenta suoritetaan koko vuodelle riippumatta mikä on jäähallin todellinen käyttöaika Laskennassa ei oteta huomioon jään ylläpitoon ja hoitoon tai kosteuden hallintaan liittyvää energiankäyttöä. Tällöin myöskään kylmäkoneiden lauhdelämpöä ei laskennassa käsitellä Laskenta suoritetaan yhtenä tilana erittelemättä pukuhuoneita ym. Rakennuksessa olevia erikoistiloja kuten kahvioita, kuivaushuoneita ym. ei tarvitse käsitellä erikseen, vaan ne lasketaan muihin alueisiin kuuluvaksi. Tämä on D3:n laskentasäännöissä Teknisiä järjestelmiä, joita ei ole D3:ssa mainittu, kuten ammattikeittiöt, ulkovalaistus, hissit, sulatuskaapelit, ym ei oteta laskennassa huomioon Laskennan lähtötietoina käytetään D3:ssa liikuntahallille määriteltyjä tietoja o määräykset sallivat jäähallille myös suunnitteluarvojen käyttöä, joten myös suunnitteluarvoja voi käyttää o kumpikaan laskentatapa ei anna realistista kuvaa jäähallin kulutuksesta, joten kirjoittajien mielestä on suositeltavaa pitäytyä mahdollisimman yksinkertaisessa laskentatavassa ja tällöin liikuntahalleille annetut lähtötiedot ovat yksiselitteisiä ja lisäksi rakennuslupavaiheessa suunnittelutiedot ovat tarkentumatta

28 E-lukulaskelman lähtötietolomake

29 E-lukulaskennan tulostuslomake

30 Laskennassa käytettävät ilmavirrat ja lämpötilojen arvot / D3 Käyttötarkoitusluokka Ulkoilmavirta Lämmitysraja Jäähdytysraja dm 3 /(s m 2 ) C C Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalo 0, Asuinkerrostalo 0, Toimistorakennus Liikerakennus Majoitusliikerakennus Opetusrakennus ja päiväkoti Liikuntahalli Sairaala Jäähalleille käytetään joko liikuntarakennuksen arvoja tai suunnitteluarvoja

31 Standardikäyttö ja sisäiset lämpökuormat / D3 Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalo Valaistus Käyttötarkoitusluokka Kellonaika d Käyttöaika Käyttöaste Kuluttajalaitteet Ihmiset a h/24h d/7d - W/m 2 W/m 2 W/m 2 00:00-24: ,6 8 b,c 3 2 Asuinkerrostalo 00:00-24: ,6 11 b,c 4 3 Toimistorakennus 07:00-18: ,65 12 c 12 5 Liikerakennus 08:00-21: c 1 2 Majoitusliikerakennus 00:00-24: ,3 14 c 4 4 Opetusrakennus ja päiväkoti 08:00-16: ,6 18 c 8 14 Liikuntahalli 08:00-22: ,5 12 c 0 5 Sairaala 00:00-24: ,6 9 c 9 8 Jäähalleille käytetään joko liikuntarakennuksen arvoja tai suunnitteluarvoja

32 Lämmin käyttövesi / D3 Käyttötarkoitusluokka LKV:n ominaiskulutus Lämmitysenergi a dm 3 /(m 2 a) kwh/(m 2 a) Erillinen pientalo, rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalo Toimistorakennus Liikerakennus 68 4 Majoitusliikerakennus Opetusrakennus ja päiväkoti Liikuntahalli Sairaala Jäähalleille käytetään joko liikuntarakennuksen arvoja tai suunnitteluarvoja

33 D3 / Lämmitysteho

34 Mitoituslämmitysteho Lämmitystehontarve mitoitetaan siten, että suunnitellut lämpöolot voidaan ylläpitää rakentamismääräyskokoelman osassa D3 esitetyillä jäähallin rakentamispaikkakunnasta riippuvalla mitoitusulkolämpötilalla. Lämmitystehoa laskettaessa otetaan siis huomioon rakentamispaikkakunta toisin kuin E-lukua laskettaessa, joka lasketaan aina Helsinki-Vantaan säätiedoilla. Lämmitystehon määrityksessä ei oteta huomioon sisäisiä lämpökuormia (laitteet, henkilöt) eikä auringon lämpösäteilyä. Laskenta voidaan tehdä esimerkiksi rakentamismääräyskokoelman osan D5 menetelmällä tai hyväksyttävällä simulointiohjelmalla. Jäähallille suositellaan käytettäväksi D3:ssa liikuntahallille annettua sisäilman lämpötilaa + 18 ºC. Kun jään ylläpitoa ja hallin ilman kuivaustarvetta ei laskennassa oteta huomioon, hallille laskettu lämmitystehontarve ei vastaa todellista tarvetta

35 Yhteenveto

36 Yhteenveto Määräystenmukaisuuden osoittaminen Uuden jäähallin määräystenmukaisuuden osoittamiseksi tarvitaan voimassa olevien määräysten mukaan kolme laskelmaa: 1) lämpöhäviölaskelma, 2) kokonaisenergiankulutus (E-luku) ja 3) lämpöteho mitoitustilanteessa. Korjaushankkeissa ainoana vaatimuksena on vaipan osalta täyttää rakennusosakohtaiset U-arvovaatimukset, periaatteena on puolittaa alkuperäiset U-arvot (Ympäristöministeriön asetus 4/13). Teknisiä laitteita uusittaessa periaatteena on, että uudet laitteet täyttävät uudet vaatimukset. Esimerkiksi ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen on oltava vähintään 45 %

37 Yhteenveto Lämpöhäviölaskelma Lämpöhäviölaskelma suoritetaan kuten D3:ssa on määrätty. Tasauslaskenta voidaan suorittaa soveltamalla raportissa ohjeistettua laskentaa sekä ympäristöministeriön julkaisemaa Tasauslaskenta opasta

38 Yhteenveto E-luvun laskenta Tässä hankkeessa suositellaan jäähalleille noudatettavan seuraavia periaatteita: Energialaskenta suoritetaan koko vuodelle riippumatta mikä on jäähallin todellinen käyttöaika Laskennassa ei oteta huomioon jään ylläpitoon ja hoitoon tai kosteuden hallintaan liittyvää energiankäyttöä. Tällöin myöskään kylmäkoneiden lauhdelämpöä ei laskennassa käsitellä Laskenta suoritetaan yhtenä tilana erittelemättä pukuhuoneita ym. Rakennuksessa olevia erikoistiloja kuten kahvioita, kuivaushuoneita ym. ei tarvitse käsitellä erikseen, vaan ne lasketaan muihin alueisiin kuuluvaksi. Tämä on D3:n laskentasäännöissä Teknisiä järjestelmiä, joita ei ole D3:ssa mainittu, kuten ammattikeittiöt, ulkovalaistus, hissit, sulatuskaapelit, ym. ei oteta laskennassa huomioon Laskennan lähtötietoina käytetään D3:ssa liikuntahallille määriteltyjä tietoja o määräykset sallivat jäähallille myös suunnitteluarvojen käytön, joten myös suunnitteluarvoja voi käyttää o kumpikaan laskentatapa ei anna realistista kuvaa jäähallin kulutuksesta, joten kirjoittajien mielestä on suositeltavaa pitäytyä mahdollisimman yksinkertaisessa laskentatavassa ja tällöin liikuntahalleille annetut lähtötiedot ovat yksiselitteisiä ja lisäksi rakennuslupavaiheessa suunnittelutiedot ovat tarkentumatta

39 Yhteenveto Lämpöteho mitoitustilanteessa Lämpöteho lasketaan paikkakuntakohtaisellla ulkoilman lämpötilalla, jotka on määritelty D3:ssa. Lämpötehonlaskenta on esitetty rakentamismääräysten osassa D5 ja jäähallille suositellaan käytettäväksi D3:ssa liikuntahallille annettua sisäilman lämpötilaa + 18 ºC. Lasketut E-luku ja lämmitysteho eivät vastaa todellista tilannetta, koska mm. jään tilaa jäähdyttävää vaikutusta ei oteta huomioon, mutta antaa vertailukelpoista tietoa muihin liikuntahalleihin nähden

40 Yhteenveto Määräysten jatkokehitystarve Määräysten jatkokehitykselle jäähallien kohdalla asettaa käytännön reunaehdon jäähalliprosessin laskentamahdollisuudet. Tällä hetkellä laskentaohjelmistot eivät sisällä riittäviä ominaisuuksia jään mallintamiseen, että käytännössä voitaisiin edellyttää todellisen energiankulutuksen laskentaa. Myöskään virallista käsinlaskentamenetelmää ei ole. Tällä perusteella, ennen kuin laskentavalmiudet kehittyvät, kirjoittajat ehdottavat, että E-lukulaskentaa jäähalleille ei edellytettäisi eikä liioin lämpöteholaskelmaa. Tällöin ainoaksi vaatimukseksi jäisi lämpöhäviölaskelma eli tasauslaskenta

41 TEKNOLOGIASTA TULOSTA

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Projekti nro H0414.P081 Viimeisin muutos Laadittu 8.6.01 Laatija VGr Tark. / Hyv. EAR GRANLUND OY Victoria Grönlund Erja Reinikainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Tältä ET näyttää.. Tällöin energiatodistus tarvitaan.. 1. rakennusta tai sen osaa taikka niiden

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN Teknillinen korkeakoulu. LVI-tekniikka. B Helsinki University of Technology. Heating, Ventilating and Air Conditioning. B Espoo 2009 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Yleistä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä sitoumuksia

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

4/13 Ympäristöministeriön asetus

4/13 Ympäristöministeriön asetus 4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ D3 laskentaopas Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tässä oppaassa tarkennetaan rakentamismääräyskokoelman osan

Lisätiedot

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä...2 1.1 Energiaselvityksen sisältö...2

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on sitouduttu koko Euroopan Unionin piirissä. Vuoteen 2020

Lisätiedot

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 D3 Rakennusten energiatehokkuus Kohta Sivu Asia D3:ssa Kommentit Huom! Muutosesitys

Lisätiedot

Uudet energiamääräykset ja vaikutus sisäilmaan

Uudet energiamääräykset ja vaikutus sisäilmaan Uudet energiamääräykset ja vaikutus sisäilmaan TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little Without the hot air - David JC MacKay Blueprint for a Green

Lisätiedot

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI 20.5.2012 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukainen ilmoitus Euroopan komissiolle

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Asuntomessutalojen energiatehokkuus

Asuntomessutalojen energiatehokkuus suntomessutalojen energiatehokkuus Tampereen asuntomessujen pientalojen energiatehokkuuden lähempi tarkastelu osoittaa yllättävän suurta vaihtelua. JREK KURNITSKI, Sitran johtava asiantuntija 3 Rakennusmaailma

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla

KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla 2000-luvun asuinkerrostalon laskentaesimerkki (Energiatodistus isännöitsijätodistuksessa) SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot