ENERGIATODISTUS. Asunto Oy Saton Kahdeksikko talo F Vaakunatie Kaarina Uudisrakennusten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATODISTUS. Asunto Oy Saton Kahdeksikko talo F Vaakunatie Kaarina Uudisrakennusten."

Transkriptio

1 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Saton Kahdeksikko talo F Vaakunatie 9 78 Kaarina Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinkerrostalo Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Uudisrakennusten määräystaso A B C D E F G Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (Eluku) kwh /m²vuosi E Todistuksen laatija: Jarkko Lukander Yritys: VarsinaisSuomen Tekniikkatalo Oy Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (5/).

2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 5 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen patterilämmitys / Kaukolämpö Koneellinen poisto ilman lämmöntalteenottoa Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh/(m² vuosi) kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (Eluku) Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty Eluvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A:...75 B: C:... D:... 6 E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka F Eluku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten Eluvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Elukuun sisältyy rakennuksen lämmitys, ilmanvaihto, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiakulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly Elukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Rakennukseen ei ole lähitulevaisuudessa odotettavissa energiatehokkuuden kannalta merkittäviä korjaustoimenpiteitä. Korjaushankkeita suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon mahdollisuudet energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpideehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".

3 ELUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Asuinkerrostalo (Asuinkerrostalot) Rakennuksen valmistumisvuosi 967 Lämmitetty nettoala 5 m² Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q5 Ulkoseinät Yläpohja Alapohja Ikkunat Ulkoovet Kylmäsillat Ikkunat ilmansuunnittain Pohjoinen Itä Etelä Länsi Vaakataso Vaakataso (kattokupu) 5.84 A m² A m² m³/(h m²) U W/(m²K) U W/(m²K) UxA W/K g kohtisuora arvo Osuus lämpöhäviöstä % Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Pääilmanvaihtokoneet Erillispoistot Ilmanvaihtojärjestelmä Koneellinen poisto ilman lämmöntalteenottoa Ilmavirta Järjestelmän LTO:n tulo/poisto SFPluku lämpötilasuhde (m³/s) / (m³/s) kw/(m³/s). / /.6.5 Jäätymisenesto C Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde:. % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tilojen ja iv:n lämmitys LKV:n valmistus Vesikiertoinen patterilämmitys / Kaukolämpö Tuoton hyötysuhde Jaon ja luovutuksen hyötysuhde 8 % 97 % Lämpökerroin () Apulaitteiden sähkönkäyttö ().7.7 () vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle () lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Määrä kpl Tuotto kwh Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin Lämmin käyttövesi Ominaiskulutus dm³/(m²vuosi) Lämmitysenergian nettotarve Lämmin käyttövesi 6. 5 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Henkilöt ja kuluttajalaitteet Valaistus Käyttöaste 6 % % Henkilöt W/m². Kuluttajalaitteet W/m² 4. Valaistus W/m².

4 ELUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Asuinkerrostalo (Asuinkerrostalot) Rakennuksen valmistumisvuosi Lämmitetty nettoala, m² Eluku, kwhe/(m²vuosi) Eluvun erittely Käytettävät energiamuodot Laskettu ostoenergia Energiamuodon Kerroin Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus kwhe/vuosi kwhe/(m²vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus Rakennuksen teknisten järjestelmien energiakulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys () Tuloilman lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus YHTEENSÄ () Ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys () Ilmanvaihdon lämmitys () Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys () sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa () laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Ihmiset Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöstä Laskentatyökalun nimi ja versionumero Laskentatyökalun nimi ja versionumero versio. (..4)

5 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 5 m² Ostettu energia Ostetut polttoaineet () polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi () Selostus ostettujen polttoaineiden määrään arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä" Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näidensyiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

6 TOIMENPIDEEHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot ulkoseinät, ulkoovet ja ikkunat Rakennuksen julkisivut ja ikkunat on saneerattu vuonna 989. Lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa merkittäviä ulkoseiniin, oviin tai ikkunoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Toimenpideehdotukset ja arvioidut t Huomiot ylä ja alapohja Eluvun muutos kwhe/m²vuosi Ei toimenpideehdotuksia tai huomioita (Ylä ja alapohjat ovat hyvässä kunnossa). Toimenpideehdotukset ja arvioidut t Eluvun muutos kwhe/m²vuosi Huomiot tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Rakennukseen on suoritettu linjastosaneeraus vuonna 4, joten lähivuosina ei ole odotettavissa merkittäviä tilojen tai käyttöveden lämmitysjärjestelmien korjaustoimenpiteitä. Toimenpideehdotukset ja arvioidut t Eluvun muutos kwhe/m²vuosi

7 Huomiot ilmanvaihto ja ilmastointijärjestelmät Ei toimenpideehdotuksia tai huomioita (Ilmanvaihtojärjestelmät ovat hyvässä kunnossa). Toimenpideehdotukset ja arvioidut t Eluvun muutos kwhe/m²vuosi Huomiot valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Ei suosituksia. Toimenpideehdotukset ja arvioidut t Eluvun muutos kwhe/m²vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Ei suosituksia. Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä

8 LISÄMERKINTÖJÄ