RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY"

Transkriptio

1 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 11 Ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä Part 11 Foreign Tourists in Finland during the Summer June - 30 September 2001 MEK A: Finnish Tourist Board / Statistics Finland 1

2 2 Finnish Tourist Board / Statistics Finland

3 Julkaisija Matkailun edistämiskeskus Tekijät KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Jyrki Krzywacki, Päivi Berg, Markku Nieminen, Leena Viitaniemi, Eero Tanskanen Toimeksiantaja Matkailun edistämiskeskus Tilastokeskus Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Toimielimen asettamispvm Julkaisun nimi Rajahaastattelututkimus, osa 11: Ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä 2001 Julkaisun osat Tiivistelmä Raportti käsittelee ulkomaisten matkustajien Suomeen tekemiä matkoja vuoden 2001 kesäkuun ja syyskuun välisenä aikana. Tätä tutkimusta varten luotu haastatteluorganisaatio keräsi tiedot henkilökohtaisina haastatteluina rajanylityspisteissä, joiden kautta ulkomaalaiset lähtevät Suomesta. Rajahaastattelututkimus selvittää ulkomaisten matkustajien Suomeen tekemien matkojen kokonaismäärää sekä eräitä peruspiirteitä kuten Suomessa käyvien ulkomaalaisten asuinmaita, matkojen tarkoitusta, oleskelun kestoa, majoitustapaa, aiempia käyntejä Suomessa, rahankäyttöä, Suomessa harrastettuja aktiviteetteja, matkan suunnitteluvaihetta sekä kokemuksia Suomesta. Osa aineistosta, ns. otos, kerättiin satunnaisesti poimittujen työpäivien ja -vuorojen aikana. Tällöin haastateltavat matkustajat valittiin matkustajavirrasta systemaattisella otannalla. Otosaineistossa oli kesäkaudella 2001 noin matkustajaa, joista muualla kuin Suomessa asuvia noin Toiseen aineistoon, ns. näytteeseen, valittiin haastateltavat enemmän harkinnanvaraisesti, ja ulkomaisia Suomesta poistuvia matkustajia haastateltiin otoksen lisäksi noin Kaikkiaan haastatteluja tehtiin noin Rajahaastattelututkimuksen mukaan Suomessa kävi kesän 2001 aikana lähes kaksi miljoonaa muualla kuin Suomessa asuvaa matkustajaa. Kokonaismatkustajamäärä nousi kahdeksan prosenttia edelliskesästä. Suosituimmat lähtömaat olivat edelleen Venäjä ja Ruotsi. Yleisin matkan pääsyy oli vapaa-ajan matka. Suomessa ulkomaiset matkustajat viipyivät keskimäärin viisi yötä. Lähes puolet matkustajista majoittui hotellissa. Rahaa Suomeen jätettiin kaikkiaan yli puoli miljardia euroa. Avainsanat (asiasanat) ulkomaalaiset, matkailijat, rajatutkimus Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN MEK A: X Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus suomi, englanti Jakaja Matkailun edistämiskeskus Kustantaja Matkailun edistämiskeskus Finnish Tourist Board / Statistics Finland 3

4 Kiitokset Acknowledgements Rajahaastattelututkimuksen tekijät haluavat kiittää seuraavia tahoja avusta ja yhteistyöstä, joka on tehnyt tutkimuksen toteuttamisen mahdolliseksi: Helsinki-Vantaan lentoasema: Ilmailulaitoksen johto ja henkilökunta, Suomenlahden merivartioston passintarkastusosaston johto ja henkilökunta, lentoaseman tullin sekä lentoaseman poliisin johto ja henkilökunta; Helsingin satamat: Suomenlahden merivartioston passintarkastusosaston johto ja henkilökunta, Helsingin piiritullikamarin ja Helsingin sataman johto ja henkilökunta sekä Silja Linen, Viking Linen, Tallink Finlandin, Eckerö Linen, Nordic Jet Linen, Linda Linen ja Finnlinesin johto ja henkilökunta; Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne: VR:n henkilöliikenteen markkinointiosaston myyntipäällikkö sekä VR:n ja Lokakuun rautateiden henkilökunta junissa; Turun satama: Turun piiritullikamarin sekä Saaristomeren merivartioston passintarkastusosaston johto ja henkilökunta sekä Silja Linen ja Viking Linen terminaalipäälliköt ja henkilökunta; Turun lentoasema: Ilmailulaitoksen johto ja henkilökunta sekä Turun piiritullikamarin ja Saaristomeren merivartioston johto ja henkilökunta; Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemat: Tulliaseman ja rajavartioaseman passintarkastusosaston johto ja henkilökunta; Lapin maarajat: Lapin tullipiirin johto, Tornion, Kilpisjärven, Karigasniemen tulliasemien johto ja henkilökunta; Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosasto. Those involved in the Border Interview Survey wish to thank the following for their help and co-operation, which have made this survey possible: Helsinki-Vantaa Airport: management and personnel of the Civil Aviation Administration, management and personnel of the passport control division of the Gulf of Finland Coast Guard District, management and personnel of the airport customs and airport police; Ports of Helsinki: management and personnel of the passport control division of the Gulf of Finland Coast Guard District, management and personnel of the Helsinki District Customs Office and the Port of Helsinki, and management and personnel of Silja Line, Viking Line, Tallink Finland, Eckerö Line, Nordic Jet Line, Linda Line and Finnlines; Railway traffic between Finland and Russia: Marketing Manager of the Marketing Department of Finnish Railways passenger traffic, and Finnish Railways and October Railways personnel on the trains; Port of Turku: management and personnel of the Turku District Customs Office and of the passport control division of the Archipelago Sea Coast Guard District, and terminal chiefs and personnel of Silja Line and Viking Line; Airport of Turku: management and personnel of the Civil Aviation Administration, management and personnel of the Turku District Customs Office and of the passport control division of the Archipelago Sea Coast Guard District; Vaalimaa and Nuijamaa frontier crossing point: management and personnel of the customs station and passport control division of the frontier crossing point; Frontier crossing points in Lapland: management of the Lapland District Customs Office, management and personnel of the customs stations of Tornio, Kilpisjärvi and Karigasniemi; Frontier and Coast Guard division of the Headquarters of the Frontier Guard. 4 Finnish Tourist Board / Statistics Finland

5 Sisällys Contents Kiitokset... 4 Sisällys Tutkimuksen kuvaus... 7 Mikä on rajahaastattelututkimus?... 8 Määritelmiä ja rajoituksia Selityksiä Yleiskuvaus Suomessa käyneistä matkustajista Ulkomaisten matkustajien lukumäärä ja asuinmaat Asuinalue asuinmaassa Matkustajat kuukausittain Kansalaisuus Ikä ja sukupuoli Matkan valmistelu ja Suomeen matkustaminen Matkapäätös ja matkan järjestäminen Suomelle vaihtoehtoiset matkakohteet Matkan varaaminen Matkaseura Ulkomaalaisten oleskelu Suomessa Suomessa käynnin pääsyyt Oleskelun kesto Majoitustavat Matkakohde Suomessa Suomessa käytetyt kulkuneuvot Rahankäyttö vierailua kohden Rahankäyttö päivää kohden Rahamäärät yhteensä Ulkoilma-aktiviteetit Miten ulkomaiset matkustajat kokivat Suomen? Asuinmaakohtaisia tuloksia Venäjällä asuvat matkustajat Ruotsissa asuvat matkustajat Saksassa asuvat matkustajat Norjassa asuvat matkustajat Virossa asuvat matkustajat Isossa-Britanniassa asuvat matkustajat Yhdysvalloissa asuvat matkustajat Japanissa asuvat matkustajat Sveitsissä asuvat matkustajat Alankomaissa asuvat matkustajat Ranskassa asuvat matkustajat Italiassa asuvat matkustajat Espanjassa asuvat matkustajat Tanskassa asuvat matkustajat Yhteenveto Liite 1: Haastattelulomakkeet (englanniksi) Acknowledgements...4 Contents Survey description...7 What is the Border Interview Survey?...8 Definitions and limitations...11 Explanations General description of visitors to Finland...13 Number of foreign visitors and their countries of residence...14 Area of residence in country of residence...16 Visitors by month...20 Nationality...21 Age and sex Preparation for the trip and travel to Finland...25 Decision to travel and travel arrangements...26 Alternative travel destinations...30 Reservation of the trip...32 Travel companions Foreigners stay in Finland...37 Main reasons for visiting Finland...38 Length of stay...40 Types of accommodation...43 Main destination in Finland...44 Means of transport used in Finland...46 Expenditure per visit...47 Expenditure per day...51 Total amounts of money...55 Outdoor activities...59 How did foreign visitors experience Finland? Results by country of residence...63 Residents of Russia...64 Residents of Sweden...68 Residents of Germany...72 Residents of Norway...76 Residents of Estonia...80 Residents of Great Britain...84 Residents of the United States...88 Residents of Japan...92 Residents of Switzerland...96 Residents of the Netherlands Residents of France Residents of Italy Residents of Spain Residents of Denmark Summary Appendix 1: Questionnaires (in English) Finnish Tourist Board / Statistics Finland 5

6 6 Finnish Tourist Board / Statistics Finland

7 1. Tutkimuksen kuvaus Survey description Mikä on rajahaastattelututkimus? What is the Border Interview survey? Määritelmiä ja rajoituksia Definitions and limitations Selityksiä Explanations Finnish Tourist Board / Statistics Finland 7

8 Mikä on rajahaastattelututkimus? What is the Border Interview Survey? Yleistä Rajahaastattelututkimuksen päätavoitteena on selvittää, kuinka paljon muissa maissa asuvia matkustajia Suomessa käy. Lisäksi Suomessa kävijöistä selvitetään eräitä oleellisimpia perustietoja, kuten asuinmaa, kansalaisuus, käynnin pääsyy, oleskelun kesto sekä mahdollinen majoitustapa. Erityisalueita, joita tutkimuksella myös selvitetään, ovat ulkomaisten matkustajien rahankäyttö Suomessa, täällä harrastetut aktiviteetit sekä erilaiset matkan suunnitteluvaiheeseen liittyvät seikat. Tutkimuksen lomakkeet ovat tämän raportin lopussa (liite 1). Rajahaastattelututkimuksen on tilannut ja sitä rahoittaa Matkailun edistämiskeskus, taustavaikuttajanaan Kauppa- ja teollisuusministeriö. Tutkimuksen toteuttaa Tilastokeskuksen Haastattelu- ja tutkimuspalvelut -yksikkö. Projektin tiedonkeruuvaihe on alkanut noin neljä vuotta sitten: ensimmäiset haastattelut tehtiin joulukuussa Tiedonkeruu jatkuu ainakin vuoden 2004 loppuun asti. Tutkimuksen kuluessa raportoidaan tulokset erikseen talvikausista (marrashuhtikuu), kesäkausista (kesä-syyskuu) sekä kokonaisista kalenterivuosista. Vuosina 2002 ja 2003 raportoidaan kuitenkin vain kokonaisista kalenterivuosista. Tiedonkeruu käytännössä Rajahaastattelututkimuksen haastattelut ovat varsin lyhyitä: vuoden 2001 lomakkeilla lähtevän ulkomaisen matkustajan haastattelu kesti yleensä 2-6 minuuttia. Koska haastattelut on pakko pitää lyhyinä, haastattelulomakkeesta oli kaksi versiota. Perustietoja kohdehenkilöstä kysyttiin kummassakin versiossa, mutta muista kysymyksistä rahankäytön tiedustelu ja aktiviteetit olivat toisella lomakkeella, matkan valmistelu ja kokemukset toisella. Haastattelutilanteessa kohdehenkilön vastaukset kirjattiin paperilomakkeelle, josta oli kymmenen erikielistä versiota. Paperilomakkeilta haastattelijat tallensivat työvuoron aikana tiedot sähköiseen muotoon käyttäen kannettavia tietokoneita ja tietokoneavusteiseen haastattelutyöhön kehitettyä ohjelmistoa. Tutkimuksen tiedonkeruuta varten on rekrytoitu ja koulutettu haastattelijat, joita on vuodenajasta riippuen. Haastattelijat työskentelevät 2-8 hengen ryhmissä tehden 8-18 työpäivää kuukaudessa. Kesällä 2001 matkustajia haastateltiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Helsingin satamissa, Turun satamassa ja lentoasemalla, Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspisteissä, Venäjälle menevissä junissa Helsingin ja Kouvolan välillä sekä Lapissa Tornion, Kilpisjärven ja Karigasniemen rajanylityspisteissä. General The main aim of the Border Interview Survey is to establish how many people resident in other countries visit Finland. The survey also aims to find out some basic information about these visitors, such as their country of residence, nationality, main reason for visiting Finland, duration of visit and possible type of accommodation. The special areas studied with the survey also include the visitors' use of money in Finland, the activities they participated in while in Finland and diverse things having to do with the planning of the trip. Questionnaires of the survey are at the end of this report (Appendix 1). The Border Interview Survey was commissioned and financed by the Finnish Tourist Board with the support of the Ministry of Trade and Industry. Statistics Finland's Survey Research unit carries out the survey. The data collection stage of the project was started about four years ago: the first interviews were made in December Data collection will continue at least until the end of the year During the survey, the results will be reported separately for winter seasons (from November to April), summer seasons (from June to September) and whole calendar years. In years 2002 and 2003 the results will be reported only for whole calendar years. Data collection in practice Interviews for the survey are fairly short: with the questionnaires for 2001, an interview of a departing foreign passenger usually took 2 to 6 minutes. As the interviews must be kept short, there were two versions of the questionnaire. Basic information was asked of the target persons in both versions, but questions on expenditure and activities were on one questionnaire and those on preparation for the trip and experiences on the other. In the interview situation the responses of the target persons were registered on a paper questionnaire, with versions in ten different languages. During their work shifts, interviewers recorded the data on the paper questionnaires into electronic format using portable computers and software designed for computer-assisted interviews. Interviewers are recruited and trained for data collection. The number of interviewers is 20 to 30, depending on the season. The interviewers work in groups of 2 to 8 on 8 to 18 days per month. In summer 2001, passengers were interviewed at the Helsinki-Vantaa airport, the ports of Helsinki and Turku, the Airport of Turku, at the frontier crossing points of Vaalimaa and Nuijamaa, on trains to Russia between Helsinki and Kouvola and in Lapland at the frontier crossing points of Tornio, Kilpisjärvi and Karigasniemi. 8 Finnish Tourist Board / Statistics Finland

9 Tutkimuksen toteuttamisessa on saatu arvokasta apua muiden muassa Rajavartiolaitokselta, Tullilaitokselta, Helsingin satamalta, Ilmailulaitokselta, Valtionrautateiltä sekä laivayhtiöiltä. Kaksi aineistoa: otos ja näyte Rajahaastattelututkimuksessa kerätään kahdenlaista aineistoa. Etukäteen valitaan satunnaisesti työpäivät ja -vuorot, jotka edustavat koko tutkimusjaksoa. Näillä työvuoroilla poimitaan matkustajavirrasta systemaattinen otos ja samalla lasketaan kaikki tutkimuspisteen kautta kulkevat matkustajat. Otoksessa lasketaan ja käsitellään myös kaikki Suomessa asuvat matkustajat sekä ne, joihin ei syystä tai toisesta saada kontaktia. Näin kertyvien tietojen perusteella pystytään määrittelemään kunkin yksittäisen matkustajan todennäköisyys päätyä otokseen ja laskemaan painokertoimet, joita käyttäen yleistetään haastatelluilta matkustajilta kerätyt tiedot koskemaan tutkimusjakson kaikkia matkustajia. Tämän otosaineiston perusteella estimoidaan Suomessa käyvien muissa maissa asuvien matkustajien kokonaismäärä sekä heitä koskevien perustietojen jakaumat. Osin samoilla työvuoroilla otoksen keruun kanssa sekä aivan erillisillä vuoroilla haastatellaan lisäksi ulkomaisia matkustajia näyteaineistoon. Tällöinkin haastateltavat matkustajat valitaan satunnaisesti, mutta keruuta voidaan kuitenkin tehostaa painottamalla työvuoroja sellaisiin paikkoihin ja aikoihin, jolloin ulkomaisia matkustajia poistuu Suomesta. Näytettä kerättäessä ehditään tehdä hieman pidempiä haastatteluja kuin otoksessa, ja tarvittaessa näytteessä voidaan yrittää kohdentaa haastatteluja tietynlaisiin matkustajiin esim. asuinmaan perusteella. Täydentämällä otosaineistoa näytehaastatteluilla tuotetaan matkustajien rahankäyttöä sekä matkan valmistelua, aktiviteetteja ja kokemuksia koskevat tiedot. Näyteaineistoa on koko tutkimuksen ajan kerätty vain lähtevien matkustajien haastatteluilla. Otoksessa sen sijaan haastateltiin ja laskettiin vielä vuonna 1998 Suomeen saapuvia matkustajia. Vuoden 1999 alusta otoksenkin tiedonkeruussa siirryttiin lähtevien matkustajien haastattelemiseen. Tutkimuksen otos, kato ja tulokset Kesä - syyskuun 2001 otosvuorojen aikana haastattelupisteiden kautta Suomesta poistui yli matkustajaa, joista otos poimittiin. Näin valituista kohdehenkilöistä haastattelematta eli kokonaiskadoksi jäi 14,3 %. Haastattelijoiden kohtaamista matkustajista haastattelematta jäi 7,1 %, joista 2,7 % kieltäytyi haastattelusta. The survey was carried out with the valuable help of the Frontier Guard, the National Board of Customs, the Port of Helsinki, the Civil Aviation Administration, Finnish Railways, and shipping companies. Two materials: sample and sub-sample Two types of materials are collected for the Border Interview Survey. The working days and shifts representing the whole survey period are selected at random in advance. A systematic sample is selected from the flow of passengers in those shifts and all passengers passing through the survey point are calculated at the same time. All passengers resident in Finland and those who for some reason or another cannot be contacted are also calculated for the sample. On the basis of the data collected, the probability of each individual passenger to be in the sample can be determined and the weights can be calculated to be used to generalise the data collected from the interviewed passengers to relate to all the passengers in the survey period. This sample material is used to estimate the total number of foreigners visiting Finland and the distributions of basic information relating to them. Foreign passengers are also interviewed for the sub-sample material partly during the same shifts as when the sample is collected and also during entirely separate shifts. In this case, passengers to be interviewed are also selected at random, but collection can be intensified by arranging shifts in such places and times in which foreign passengers leave Finland. When collecting the sub-sample, there is more time to make slightly longer interviews than for the sample, and if required, the sub-sample can be targeted at specific passengers on the basis of their country of residence, for instance. Information about passengers expenditure, preparation for the trip, activities and experience is produced by supplementing the sample with sub-sample interviews. Throughout the survey, the sub-sample material has been collected only by interviews of departing passengers. Passengers arriving in Finland were still interviewed and calculated for the sample in From the beginning of 1999, interviews of departing passengers only were started for the data collection of the sample. Sample, non-response and results of the survey During the sample shifts between 1 June and 30 September 2001, more than visitors, from among whom the sample was selected, departed from Finland through the interview points. Of the selected target persons, 14,3 per cent were not interviewed, which was also the total non-response rate. Just 7,1 per cent of the visitors approached by interviewers were not interviewed and 2,7 per cent of them declined from being interviewed. Finnish Tourist Board / Statistics Finland 9

10 Otosaineistoon tuli tällä ajalla kaikkiaan noin tapausta (ml. Suomessa asuvat matkustajat), joista muissa maissa asuvia oli Kesäkuun ja syyskuun 2001 välisenä aikana haastateltiin otoksen lisäksi näyteaineistoon Suomesta poistuvaa ulkomaista matkustajaa. Näytteenomaisen keruutavan vuoksi lähtevien matkustajien aineistoon ei voida liittää kato- tai kieltäytymislukuja. Aineistoihin on laskettu joka havainnolle korotuskerroin, joka kuvaa, kuinka monta kaikista Suomesta lähteneistä matkustajista juuri tämä haastateltu matkustaja edustaa. Otosaineiston kertoimien laskennassa tarvittavat tiedot on saatu otoksen poimintasuhteista toisaalta työvuorojen poiminnassa ja toisaalta kohdehenkilöiden poiminnassa työvuoron aikana. Apuna on myös käytetty eri lähteistä kerättyjä rajan ylittävien matkustajien kuukausittaisia kokonaismääriä. Näyteaineiston painokertoimien laskennassa aineisto on ryhmitelty oleellisimpien muuttujien, mm. asuinmaan ja matkan pääsyyn mukaan. Kertoimet on määritelty ryhmittäin siten, että kunkin ryhmän näytehaastattelut edustavat niin suurta matkustajajoukkoa kuin otoksen perusteella on estimoitu matkustajia kuuluvan ko. ryhmään. There were about instances in the final sample material (including passengers resident in Finland), of whom lived in other countries. Between 1 June and 30 September 2001, foreign passengers departing from Finland were interviewed for the sub-sample material in addition to the sample. Because of the collection method of the sub-sample, the non-response rate or the number of refusals could not be included in the material of departing passengers. A weight, which describes how many of all passengers departing from Finland the specific interviewed passenger represented, was calculated for each observation unit in the materials. The data required for calculating the weights of the sample material were derived from the sampling ratios of the sample when the shifts and, also, the target persons during the shifts were selected. The total number of passengers crossing the borders per month was also used in the calculation. For calculating the weights for the sub-sample material, the material was grouped according to the most essential variables, such as country of residence and main reason for visiting Finland. The weights were determined by group so that the sub-sample interviews of each group represent as large a group of passengers as was estimated to belong to that group on the basis of the sample. 10 Finnish Tourist Board / Statistics Finland

11 Määritelmiä ja rajoituksia Definitions and limitations Rajahaastattelututkimusta tehdään matkailumarkkinoinnin lähtökohdista, ja tämä vaikuttaa joihinkin tutkimuksessa käytettäviin määritelmiin. Ammattimainen liikenne, esimerkiksi työajossa olevat kuorma- tai linja-autonkuljettajat, on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimus koskee vain Manner-Suomea, eli Ahvenanmaa on rajattu ulkopuolelle. Tutkimuksen piiriin ei kuulu paikallisliikenne eli säännöllinen, jokseenkin päivittäinen työ- tai asiointiliikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla. Tutkimuksen tuloksissa ei ole yleistetty haastatteluaineiston tietoja sellaisiin rajanylityspaikkoihin, joissa matkustajia ei ole haastateltu. Huomattavimmat tutkimuksen tulosten ulkopuolelle jäävät osajoukot ovat Niiralan ja Vartiuksen rajanylityspisteiden kautta Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittävät matkustajavirrat sekä kesäkauden ulkopuolella Lapissa maanteitse Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisten rajojen yli kulkevat matkustajavirrat. The point of view in the Border Interview Survey is that of travel marketing. This has an effect on some of the definitions used in the survey. Professional transport, such as truck or bus drivers on duty, is excluded from the survey. The survey only covers the mainland of Finland, meaning that the Åland Islands are not included. The survey does not include regular, almost daily local traffic for business or other purposes across the borders between Finland and Sweden or Finland and Norway. In the survey results, the data of the interview material were not extrapolated to such frontier crossing points where passengers were not interviewed. Outside the survey were left such significant sub-groups of passenger flows as those crossing the frontier between Finland and Russia through the frontier crossing points of Niirala and Vartius and those passing the borders between Finland and Sweden and Finland and Norway by road in Lapland outside the summer season. Finnish Tourist Board / Statistics Finland 11

12 Selityksiä Explanations Ajanjaksojen vertailu: Taulukoissa esitetty muutos tarkoittaa, että tuloksia on verrattu vastaavaan, vuotta aiempaan ajanjaksoon. Taulukoissa käytetyt symbolit:. Tieto epälooginen esitettäväksi.. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi 0 tai 0.0 Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä Comparisons between time periods: The changes presented in the tables mean that the results were compared with the results of the corresponding time period of the previous year. Explanation of symbols:. Category not applicable.. Data not available or too uncertain for presentation 0 or 0.0 Magnitude less than half of the unit employed 12 Finnish Tourist Board / Statistics Finland

13 2. Yleiskuvaus Suomessa käyneistä matkustajista General description of visitors to Finland Ulkomaisten matkustajien lukumäärä ja asuinmaat Number of foreign visitors and their countries of residence Asuinalue asuinmaassa Area of residence in country of residence Matkustajat kuukausittain Visitors by month Kansalaisuus Nationality Ikä ja sukupuoli Age and sex Finnish Tourist Board / Statistics Finland 13

14 Ulkomaisten matkustajien lukumäärä ja asuinmaat Number of foreign visitors and their countries of residence Suomessa kävi kesäkuun ja syyskuun 2001 välisenä aikana lähes 2 miljoonaa muissa maissa asuvaa matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi edelliskesästä kahdeksan prosenttia. Vierailijoista lähes 90 prosenttia asui Euroopassa, joista yli puolet Euroopan unionin maissa. Suurimman matkustajaryhmän muodostivat venäläiset, joita oli viidesosa kaikista matkustajista. Toiseksi eniten matkustajia saapui Ruotsista, vaikkakin ruotsalaisten matkustajien määrä laski edelliskesästä kolme prosenttia. Seuraavaksi yleisimmät matkustajien asuinmaat olivat Saksa, Norja ja Viro. Kymmenestä matkustajamäärältään merkittävimmästä lähtömaasta Ruotsin lisäksi ainoastaan Viron matkustajamäärä laski hieman vuoden aikana. Suurimmat kasvuluvut edelliskesästä olivat Kiinan, Sveitsin, Australian ja Espanjan kohdalla. Almost two million passengers living in different countries visited Finland between June and September The number of visitors grew by eight per cent from the summer before. Nearly 90 per cent of them came from Europe, of whom over one half were from European Union countries. The largest group of visitors were Russians, who accounted for one fifth of all passengers. The second highest number of passengers came from Sweden, although the number of Swedish visitors fell by three per cent from the previous summer. The next most common countries of residence were Germany, Norway and Estonia. Apart from Sweden, of the ten most significant countries of departure visitors only from Estonia fell slightly in the year. The highest growth figures from the previous summer were recorded for China, Switzerland, Australia and Spain. Kuvio 1. Suomessa käyneet ulkomaiset matkustajat asuinmaan mukaan Figure 1. Foreign passengers who visited Finland between 1 June and 30 September 2001; by country of residence Venäjä / Russia Ruotsi / Sweden Saksa / Germany Norja / Norway Viro / Estonia Iso-Britannia / Great Britain Yhdysvallat / United States Japani / Japan Sveitsi / Switzerland Alankomaat / Netherlands Tuhansia matkustajia / Thousands of passengers Finnish Tourist Board / Statistics Finland

15 Taulu 1. Suomessa käyneet ulkomaiset matkustajat (tuhansia matkustajia) Table 1. Foreign passengers visiting Finland between 1 June and 30 September 2001 (thousands of passengers) Asuinalue ja asuinmaa Lukumäärä Area and country of residence Number % Muutos % Change % Euroopan Unioni / Ruotsi / Sweden European Union Saksa / Germany Iso-Britannia / Great Britain Alankomaat / Netherlands Ranska / France Italia / Italy Espanja / Spain Tanska / Denmark Itävalta / Austria Belgia / Belgium Kreikka / Greece Irlanti / Ireland Portugali / Portugal Muu maa / Other country Yhteensä / Total Muu Eurooppa / Venäjä / Russia Rest of Europe Norja / Norway Viro / Estonia Sveitsi / Switzerland Latvia / Latvia Puola / Poland Tšekki / Czech Republic Unkari / Hungary Muu maa / Other country Yhteensä / Total Pohjois-Amerikka / Yhdysvallat / United States North America Kanada / Canada Yhteensä / Total Aasia / Asia Japani / Japan Kiina / China Taiwan / Taiwan Israel / Israel Muu maa / Other country Yhteensä / Total Oseania / Oceania Australia / Australia Muu maa / Other country Yhteensä / Total Latinalainen Amerikka / Latin America Afrikka / Africa Yhteensä / Total Finnish Tourist Board / Statistics Finland 15

16 Asuinalue asuinmaassa Area of residence in country of residence Niiltä Suomessa käyneiltä matkustajilta, joiden vakituiseksi asuinmaaksi määrittyi Venäjä, Ruotsi, Saksa, Norja, Iso- Britannia, Yhdysvallat, Sveitsi, Ranska, Italia tai Espanja, selvitettiin edelleen asuinaluetta asuinmaassa. Venäjällä asuvista matkustajista 85 % asui Pietarin alueella. Sveitsissä asuvista yli 80 % tuli saksankieliseltä alueelta ja Italiasta 70 % Pohjois-Italiasta. Ruotsista saapuneista noin puolet asui Tukholman seudulla, norjalaisista Pohjois-Norjassa. Ranskasta tulleista lähes puolet asui Suur-Pariisissa. Isosta- Britanniasta tulleista matkustajista 40 % asui Suur-Lontoon alueella, yhdysvaltalaisista puolet itärannikolla. Saksassa asuvista lähes viidennes tuli Nordrhein-Westfalenista, muuten saksalaismatkustajien määrä jakautui melko tasaisesti alueittain. Espanjassa asuvista matkustajia saapui eniten Madridin, Andalucian ja Katalonian seudulta. Those visitors to Finland whose country of permanent residence was Russia, Sweden, Germany, Norway, Great Britain, the United States, Switzerland, France, Italy or Spain were further inquired about their area of residence in their country of residence. In all, 85 per cent of the Russian visitors lived in the area of St Petersburg; over 80 per cent of the Swiss were from the German-speaking area, and 70 per cent of the Italians came from Northern Italy. About one half of the visitors from Sweden lived in the Stockholm area and of the Norwegians in Northern Norway. Nearly one half of the visitors from France lived in Greater Paris and 40 per cent of the British visitors in Greater London. One half of the U.S. passengers lived on the East Coast. Almost one fifth of the visitors from Germany came from Nordrhein-Westfalen, but otherwise they were divided fairly evenly by area. Most of the Spanish visitors came from the areas of Madrid, Andalucia and Catalonia. Taulu 2. Suomessa käyneet Venäjällä asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 2. Visits to Finland by residents of Russia between 1 June and 30 September 2001; by area of residence (thousands of passengers) Lkm / No. % 1 (1) Pietarin alue / St. Petersburg area (2) Moskovan alue / Moscow area (3) Muu Euroopan puoleinen Venäjä / Other European Russia 16 4 (4) Aasian puoleinen Venäjä / Asian Russia Yhteensä / Total Taulu 3. Suomessa käyneet Ruotsissa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 3. Visits to Finland by residents of Sweden between 1 June and 30 September 2001; by area of residence (thousands of passengers) Lkm / No. % (1) Skåne 23 6 (2) Halland, Västra Götaland (3) Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Gotland 28 7 (4) Värmland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Uppsala (5) Stockholm (6) Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland 26 7 (7) Västerbotten, Norrbotten 7 2 Yhteensä / Total Finnish Tourist Board / Statistics Finland

17 Taulu 4. Suomessa käyneet Isossa-Britanniassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 4. Visits to Finland by residents of Great Britain between 1 June and 30 September 2001; by area of residence (thousands of passengers) Lkm / No. % (1) Suur-Lontoo / Greater London (2) Alue 2 / Area (3) Alue 3 / Area (4) Alue 4 / Area (5) Alue 5 / Area (6) Alue 6 / Area (7) Alue 7 / Area (8) Alue 8 / Area (9) Alue 9 / Area (10) Alue 10 / Area (11) Alue 11 / Area (12) Wales / Wales 4 4 (13) Skotlanti / Scotland 3 3 (14) Pohjois-Irlanti / Northern Ireland Yhteensä / Total Taulu 5. Suomessa käyneet Saksassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 5. Visits to Finland by residents of Germany between 1 June and 30 September 2001; by area of residence (thousands of passengers) Lkm / No. % (1) Schleswig-Holstein 12 5 (2) Hamburg 12 5 (3) Bremen 3 1 (4) Niedersachsen 22 9 (5) Mecklenburg-Vorpommern 3 1 (6) Berlin 13 6 (7) Brandenburg 3 1 (8) Sachsen-Anhalt 5 2 (9) Sachsen 18 8 (10) Thüringen 10 4 (11) Hessen (12) Nordrhein-Westfalen (13) Rheinland-Pfalz 10 4 (14) Saarland 1 1 (15) Baden-Württemberg (16) Bayern Yhteensä / Total Taulu 6. Suomessa käyneet Ranskassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 6. Visits to Finland by residents of France between 1 June and 30 September 2001; by area of residence (thousands of passengers) Lkm / No. % (01) Ile de France (02) Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre 4 9 (03) Nord, Picardie, Champagne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté 7 15 (04) Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Côte d'azur, Languedoc (05) Limousin, Poitou-Charentes, Aquitane, Midi-Pyrénées Yhteensä / Total Finnish Tourist Board / Statistics Finland 17

18 Taulu 7. Suomessa käyneet Norjassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 7. Visits to Finland by residents of Norway between 1 June and 30 September 2001; by area of residence (thousands of passengers) Lkm / No. % (1) Oslo, Vestfold, Østfold, Akershus (2) Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder (3) Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 9 7 (4) Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 8 6 (5) Nordland, Troms, Finnmark Yhteensä / Total Taulu 8. Suomessa käyneet Sveitsissä asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 8. Visits to Finland by residents of Switzerland between 1 June and 30 September 2001; by area of residence (thousands of passengers) Lkm / No. (1) Saksankielinen alue / German-speaking area (2) Ranskankielinen alue / French-speaking area 7 16 (3) Italiankielinen alue / Italian-speaking area 0 1 Yhteensä / Total % Taulu 9. Suomessa käyneet Yhdysvalloissa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 9. Visits to Finland by residents of the United States between 1 June and 30 September 2001; by area of residence (thousands of passengers) Lkm / No. % 6 (1) Itärannikko / East Coast (2) Keskilänsi / Midwest (3) Aurinkovyöhyke / Sun belt 7 8 (4) Länsi / West 4 5 (5) Länsirannikko / West Coast (6) Alaska, Havaiji / Alaska, Hawaii Yhteensä / Total Finnish Tourist Board / Statistics Finland

19 Taulu 10. Suomessa käyneet Italiassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 10. Visits to Finland by residents of Italy between 1 June and 30 September 2001; by area of residence (thousands of passengers) Lkm / No. % (1) Pohjois-Italia / Northern Italy (2) Keski-Italia / Central Italy 8 21 (3) Etelä-Italia / Southern Italy Yhteensä / Total Taulu 11. Suomessa käyneet Espanjassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 11. Visits to Finland by residents of Spain between 1 June and 30 September 2001; by area of residence (thousands of passengers) Lkm / No. % (1) Galicia 1 3 (2) Asturias 0 1 (3) Cantabria 1 2 (4) Pais Vasco 3 9 (5) Navarra 1 2 (6) La Rioja 0 0 (7) Castilla y Leon 0 0 (8) Madrid 8 24 (9) Extremadura 0 1 (10) Castilla - La Mancha 2 5 (11) Andalucia 7 20 (12) Murcia 0 0 (13) Comunidad Valenciana 3 8 (14) Aragon 0 1 (15) Cataluña 6 19 (16) Islas Baleares 0 1 (17) Islas Canarias Navarra Yhteensä / Total Finnish Tourist Board / Statistics Finland 19

20 Matkustajat kuukausittain Visitors by month Kesäkaudella 2001 vilkkain matkustuskuukausi oli edelliskesien tapaan heinäkuu, jolloin Suomessa kävi noin ulkomailla asuvaa matkustajaa. Vähiten matkustajia kävi syyskuussa, jolloin yleisin matkan syy oli työmatka. Muina kuukausina tehtiin eniten vapaa-ajan matkoja. Venäläisten matkustajien yleisin matkustuskuukausi oli kesäkuu. Ruotsista, Saksasta ja Norjasta tuli eniten matkustajia heinäkuussa, Virosta ja Isosta-Britanniasta elokuussa. Similarly as the years before, July was the busiest month for travelling in summer 2001, with around 676,000 foreigners visiting Finland in that month. The quietest month was September when the most common reason for the visit was business. Leisure trips were mainly made in the other months. The most popular month for visitors from Russia was June, while the highest numbers of Swedes, Germans and Norwegians came here in July, and Estonians and Britons in August. Kuvio 2. Suomessa käyneet ulkomaiset matkustajat kuukausittain matkan pääsyyn mukaan Figure 2. Foreign passengers who visited Finland between 1 June and 30 September 2001; by month and main reason for visit 1000 matkustajaa / 1000 passengers Kesäkuu June Heinäkuu July Elokuu August Syyskuu September Työ Business Tuttavat, sukulaiset Friends, relatives Vapaa-aika Leisure Muu Other Taulu 12. Suomessa käyneet muissa maissa asuvat matkustajat kuukausittain (tuhansia matkustajia) Table 12. Foreign residents who visited Finland between 1 June and 30 September 2001; by month (thousands of passengers) Kesäkuu June Heinäkuu July Elokuu August Syyskuu September Yhteensä Total Asuinmaa / Country of residence Venäjä / Russia Ruotsi / Sweden Saksa / Germany Norja / Norway Viro / Estonia Iso-Britannia / Great Britain Muu maa / Other country Vierailun pääsyy / Main reason for visit Työmatka / Business trip Tuttavat, sukulaiset / Friends, relatives Muu vapaa-aika / Other leisure trip Muu matka / Other trip Yhteensä / Total Finnish Tourist Board / Statistics Finland

21 Kansalaisuus Nationality Lähes joka kymmenes Suomessa käyneestä ulkomailla asuvasta matkustajasta oli Suomen kansalainen, mikä on saman verran kuin edellisenä kesänä. Kansalaisuus ja asuinmaa olivat samat 85 prosentilla matkustajista. Matkustajamääriltään kymmenestä merkittävimmistä maasta Suomen kansalaisten osuus oli suurin Ruotsissa, Iso- Britanniassa sekä Sveitsissä asuvien matkustajien keskuudessa. Tuttava- tai sukulaisvierailulle ulkomailta Suomeen saapuneista lähes joka neljännellä oli Suomen kansalaisuus, työmatkalaisista ainoastaan neljällä prosentilla. EU:n alueelta tulevista matkustajista Suomen kansalaisten osuus oli keskimääräistä korkeampi kaikkien matkan pääsyiden kohdalla. The nationality of every tenth visitor to Finland between 1 June and 30 September 2001 was Finnish, which is the same as in the summer before. As many as 85 per cent of the passengers had the same country of residence and nationality. Of the ten most significant countries the proportion of Finnish nationals was largest among visitors living in Sweden, Great Britain and Switzerland. Almost every fourth foreigner who came to Finland to visit friends or relatives was a Finnish national, while this was the case for only four per cent of the business travellers. The proportion of Finnish nationals was higher than average among visitors from the EU area for all main reasons for travelling. Taulu 13. Suomen kansalaisten osuudet Suomessa käyneistä muissa maissa asuvista matkan pääsyyn mukaan Table 13. Proportions of Finnish nationals among foreign residents who visited Finland between 1 June and 30 September 2001; by main reason for visit Asuinalue ja asuinm aa Työmatka Tuttavat, sukulaiset Muu vapaa-aika Muu matka Area and country of residence Business trip Friends, relatives Other leisure trip Other trip % % % % Euroopan Unioni / A lankomaat / Netherlands European Union Belgia / Belgium Espanja / Spain Iso-Britannia / Great Britain Italia / Italy Itävalta / A ustria Ranska / France Ruotsi / Sweden Saksa / Germany Tanska / Denmark Muu maa / Other country Kaikki / A ll Muu Eurooppa / Norja / Norway Rest of Europe Sveitsi / Switzerland Venäjä / Russia Viro / Estonia Muu maa / Other country Kaikki / A ll Muut maat / Yhdysvallat / United States Other countries Japani / Japan Muu maa / Other country Kaikki / A ll Kaikki / All Finnish Tourist Board / Statistics Finland 21

22 Kuvio 3. Suomen kansalaisten osuus Suomessa käyneistä muissa maissa asuvista matkustajista Figure 3. Proportion of Finnish nationals among foreign residents who visited Finland between 1 June and 30 September 2001 Työmatka Business trip Tuttavat, sukulaiset Friends, relatives Muu vapaa-aika Other leisure trip Muu matka Other trip 0% 20% 40% 60% 80% 100% Taulu 14. Suomessa käyneiden muiden maiden asukkaiden kansalaisuudet asuinmaan mukaan Table 14. Nationalities of foreign residents who visited Finland between 1 June and 30 September 2001; by country of residence Asuinalue ja asuinmaa Sama kuin asuinmaa Suomen kansalainen Muun maan kansalainen Yhteensä / Total Area and country of residence Same as the country Finnish national Other nationality 1000 matk. / pass. of residence, % % % Euroopan Unioni / Ruotsi / Sweden European Union Saksa / Germany Iso-Britannia / Great Britain Alankomaat / Netherlands Ranska / France Italia / Italy Espanja / Spain Tanska / Denmark Itävalta / Austria Belgia / Belgium Muu maa / Other country Kaikki / All Muu Eurooppa / Venäjä / Russia Rest of Europe Norja / Norway Viro / Estonia Sveitsi / Switzerland Latvia / Latvia Muu maa / Other country Kaikki / All Pohjois-Amerikka / Yhdysvallat / United States North America Kanada / Canada Kaikki / All Latinalainen Amerikka / Latin America Aasia / Asia Japani / Japan Muu Aasia / Rest of Asia Kaikki / All Afrikka / Africa Oseania / Oceania Kaikki / All Finnish Tourist Board / Statistics Finland

23 Ikä ja sukupuoli Age and sex Suomessa kesäkaudella 2001 käyneistä ulkomailla asuvista matkustajista suurin ikäryhmä miehillä oli vuotiaat, naisilla vuotiaat. Kaikkien muiden paitsi vuotiaiden sekä yli 65-vuotiaiden matkustajamäärät kasvoivat edelliskesästä. Kaikista matkustajista miehiä oli kolme viidesosaa. Suomessa vierailleiden matkustajien keski-ikä oli 41 vuotta. Työmatkalaisista neljä viidestä oli miehiä. Naisia oli niukasti miehiä enemmän vain tuttavien ja sukulaisten luona vierailleista. The largest age group of foreigners visiting Finland in summer 2001 was those aged 35 to 44 for men and 25 to 34-year-olds for women. Compared to the summer before, the number of visitors in all age groups grew, except for those aged 45 to 54 and over 65. Three fifths of all passengers were men. The average age of visitors to Finland was 41. Four fifths of business travellers were men. The number of women was a little higher than that of men only among those visiting friends and relatives. Kuvio 4. Suomessa käyneiden muissa maissa asuvien matkustajien ikä ja sukupuoli Figure 4. Age and sex of foreign residents who visited Finland between 1 June and 30 September 2001 Kuvio 5. Suomessa käyneiden ulkomaisten matkustajien sukupuolijakauma matkan pääsyyn mukaan Figure 5. Sex distribution of foreign passengers who visited Finland between 1 June and 30 September 2001; by main reason for visit Miehiä / Male Naisia / Female Työ Business Tuttavat, sukulaiset Friends, relatives Muu vapaa-aika Other leisure Muu matka Other trip Monta syytä Several reasons 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tuhansia matkustajia Thousands of passengers Mies Male Nainen Female Finnish Tourist Board / Statistics Finland 23

24 Taulu 15. Suomessa käyneiden ulkomaisten matkustajien ikä ja sukupuoli (tuhansia matkustajia) Table 15. Age and sex of foreign passengers who visited Finland between 1 June and 30 September 2001 (thousands of passengers) Ikäryhmä Miehiä / Male Naisia / Female Yhteensä / Total Muutos % Age group Lkm / No. % Lkm / No. % Lkm / No. % Change % Alle 15 vuotta / Under 15 years vuotta / 15 to 24 years vuotta / 25 to 34 years vuotta / 35 to 44 years vuotta / 45 to 54 years vuotta / 55 to 64 years vuotta / 65 to 74 years vuotta tai vanhempi / 75 years or older Ikä keskimäärin / Average age Yhteensä / Total Taulu 16. Suomessa käyneiden muissa maissa asuvien matkustajien ikä ja sukupuolijakaumat matkan pääsyyn mukaan (tuhansia matkustajia) Table 16. Age and sex distributions of foreign residents who visited Finland between 1 June and 30 September 2001; by main reason for visit (thousands of passengers) Työmatka Tuttavat, sukulaiset Muu vapaa-aika Muu matka Monta syytä Ikäryhmä Business trip Friends, relatives Other leisure trip Other trip Several reasons Age group Lkm / No. % Lkm / No. % Lkm / No. % Lkm / No. % Lkm / No. % Alle 15 vuotta / Under 15 years vuotta / 15 to 24 years vuotta / 25 to 34 years vuotta / 35 to 44 years vuotta / 45 to 54 years vuotta / 55 to 64 years vuotta / 65 to 74 years vuotta tai vanhempi / 75 years or older Ikä keskimäärin / Average age Sukupuoli / Sex Mies / Male Nainen / Female Yhteensä / Total Finnish Tourist Board / Statistics Finland

25 3. Matkan valmistelu ja Suomeen matkustaminen Preparation for the trip and travel to Finland Matkapäätös ja matkan järjestäminen Decision to travel and travel arrangements Suomelle vaihtoehtoiset matkakohteet Alternative travel destinations Matkan varaaminen Reservation of the trip Matkaseura Travel companions Finnish Tourist Board / Statistics Finland 25

26 Matkapäätös ja matkan järjestäminen Decision to travel and travel arrangements Suomeen saapuneilta ulkomaisilta matkustajilta, jotka eivät olleet työmatkalla, eivät olleet Suomen kansalaisia ja olivat käyneet Suomessa alle viisi kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana, selvitettiin markkinointitoimenpiteiden ja vanhojen kokemusten vaikutuksia matkapäätökseen. Hieman yli kaksi viidestä ilmoitti jonkin kysytyistä tietolähteistä vaikuttaneen matkapäätökseen. Aikaisemmat kokemukset Suomesta sekä ystävien tai sukulaisten suositukset vaikuttivat myös päätökseen matkustaa Suomeen. The effects of various marketing activities and previous experiences were examined among those visitors arriving in Finland who were not on a business trip, were not Finnish citizens or had been to Finland less than five times during the past 12 months. A little over two fifths reported that some of the listed information sources had had an impact on their decision to travel to Finland. Previous experiences about Finland and recommendations from friends or relatives had also influenced their decision to come to Finland. Kuvio 6. Eri tietolähteiden vaikutus ulkomaalaisten päätökseen matkustaa Suomeen Figure 6. Influence of different information sources on foreigners' decision to travel to Finland between 1 June and 30 September 2001 Matkatoimiston suositukset Recommendations by travel agency Lehdet, kirjat, radio- tai TV-ohjelmat Newspapers, magazines, TV, radio Internet The internet Matkaesitteet, mainokset Travel brochures, advertisements Matkamessut Travel fair Mikä tahansa edellisistä Any of the sources mentioned above Vaikutti Did influence Ei vaikuttanut Didn't influence Ei osaa sanoa Don't know Aiemmat kokemukset Suomesta Past experiences from Finland Ystävien tai sukulaisten suositukset Recommendations by friends or relatives 0% 20% 40% 60% 80% 100% Taulu 17. Eri tietolähteiden vaikutus ulkomaisten matkustajien päätökseen matkustaa Suomeen * Table 17. Influence of different sources of information on foreigners' decision to travel to Finland between 1 June and 30 September 2001* Vaikutti Ei vaikuttanut Ei osaa sanoa Tietolähde / Source of information Did influence Didn't influence Didn't know % % % Matkatoimiston suositukset / Recommendations by travel agency Lehdet, kirjat, radio- tai TV-ohjelmat / Newspapers, magazines, TV, radio Internet / The internet Matkaesitteet, mainokset / Travel brochures, advertisements Matkamessut / Travel fair Mikä tahansa edellisistä / Any of the sources mentioned above Aiemmat kokemukset Suomesta / Past experiences from Finland Ystävien tai sukulaisten suositukset / Recommendations by friends or relatives * Tietoa ei kerätty työmatkalaisilta, Suomen kansalaisilta eikä matkustajilta, jotka olivat käyneet Suomessa vähintään viisi kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana * Information was not collected among business travellers, Finnish citizens or passengers who had visited Finland at least five times during the last 12 months 26 Finnish Tourist Board / Statistics Finland

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 25 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2011 1.1. 31.12.2011 Part 25 Foreign visitors in Finland in 2011 1 January - 31 December 2011 MEK A:172 2012 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 18 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2005 1.1. 31.12.2005 Part 18 Foreign Visitors in Finland in 2005 1 January - 31 December 2005 MEK A:150 2006 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki Market Report / 212 Small changes in bednights in Helsinki in Bednights in Helsinki showed a slight drop (-.4%) in. The drop was the same as in August. Domestic nights were down 2.2% in, while foreigners'

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

Market Report / March 2006

Market Report / March 2006 III / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights continue to rise strongly Visitors to Helsinki are expected to show a clear rise this year. Similar growth took place in 1995 when Finland

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Market Report / July 2010

Market Report / July 2010 Market Report / July 21 Significant growth in nights in July Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 18.2% in July, compared with the year before. Nights increased among both domestic

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Market Report / March 2010

Market Report / March 2010 Market Report / 21 Nights continue to rise clearly The strong growth in nights that began in continued in. Growth has also been considerably faster in Helsinki than in other parts of Finland. Increases

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XI / 24 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Matkailu laskussa marraskuussa Matkailu väheni Helsingissä marraskuussa 24 rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 3,7 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

Market Report / March 2014

Market Report / March 2014 Market Report / 214 Volume of domestic overnights stable in Overnight stays in Helsinki were down 2.2% in. The reduction was entirely due to international visitors, as the volume of stays by domestic guests

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2011

Markkinaraportti / syyskuu 2011 Markkinaraportti / syyskuu 211 Globaali on-line markkinointikampanjointi syyskuussa Syyskuu on kesäsesonkimme viimeinen kuukausi. Tapahtumien osalta kuukausi on hyvin vilkas ja kansainvälisiä kokouksia

Lisätiedot

Market Report December / Year 2005

Market Report December / Year 2005 XII / HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report December / Year Foreigners' nights set a new record of 1,539,000 in Foreigners' nights have also developed favourably in Helsinki over the long term. During

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Market Report / August 2010

Market Report / August 2010 Market Report / 21 Nights on the rise in Helsinki Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 6.6% in, compared with the year before. Growth occurred on the domestic market (+ 22.3%), while

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA HUHTIKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET HUHTIKUUSSA 6 % PLUSSALLA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (64.800) lisääntyivät huhtikuussa edellisvuodesta 5,9 %. Kasvu

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Lokakuu 214 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Yöpymiset lokakuussa 2 % miinuksella Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) vähenivät lokakuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

Market Report / July 2015

Market Report / July 2015 Market Report / July 2015 Strong growth in overnight stays Overnight stays by visitors to Helsinki were up clearly, some 18% year-on-year, in July. The number of stays, 437,800, was the highest ever recorded

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 16.1.2013 Marraskuu Yöpymiset 3 % miinuksella Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (163.000) vähenivät tammi-marraskuussa 3,1 % edellisvuodesta.

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu

Markkinaraportti / tammikuu I / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu Iso-Britannian ja Saksan markkinat uuteen ennätykseen Ulkomailta Helsinkiin suuntautuva matkailu kehittyi tammikuussa myönteisesti. Venäläiset

Lisätiedot

Market Report / January 2010

Market Report / January 2010 Market Report / 21 Nights still down slightly The number of nights recorded at accommodation establishments in Helsinki was still somewhat lower in than the year before (-6,, -2.7%). In 29 Helsinki hosted

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 97 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet espanjalaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % HEINÄKUU 2016 Yöpymiset heinäkuussa 8 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (90.600) lisääntyivät heinäkuussa edellisvuodesta 7,8 %. Kasvu tuli kokonaan ulkomailta (41.300, + 25,0

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2013

Markkinaraportti / helmikuu 2013 Markkinaraportti / helmikuu 213 Helsingin yöpymiset ulkomailta 2 % plussalla Yöpymisten määrä väheni helmikuussa Helsingissä 5,3 %. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten vähentyessä 11,6 %. Ulkomailta

Lisätiedot

Market Report / August 2009

Market Report / August 2009 VIII / 29 Market Report / August 29 Market recovering gradually The first signs of better developments have already become visible in the market for bednights by foreign visitors. The summer season was

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön

Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Tilastojen jalostaminen matkailutoimijoiden käyttöön Art-Travel Oy Heikki Artman Heikki Artman 40 vuotta matkailussa mukana Art-Travel Oy 25 vuotta matkailun konsultointia Matkailun kehityksen mittareita:

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2010

Markkinaraportti / elokuu 2010 Markkinaraportti / elokuu 21 Helsingin yöpymiset nousussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymiset lisääntyivät elokuussa 6,6 % edellisvuoden elokuusta. Kasvu tuli kotimaan markkinoilta (+ 22,3 %) ulkomaisten

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Saksan. markkinakatsaus Kainuu

Saksan. markkinakatsaus Kainuu Saksan markkinakatsaus Kainuu 14.2.2017 17.2.2017 VAU: valtava määrä dataa lyhyt katsaus koko markkinaan STATISTICAL TRENDS 3 Registered overnights 4 Number of visitors and length of stay 5 Tourism by

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2010

Markkinaraportti / toukokuu 2010 Markkinaraportti / toukokuu 21 Kotimaan matkailu nousi voimakkaasti toukokuussa Vapaa-ajan yöpymiset kotimaasta nousivat toukokuussa selvästi edellisvuodesta. Sen sijaan työajan matkailu sekä kotimaasta

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Matkailutilastoinnin kehittämispäivä Rovaniemi, Hotelli Pohjanhovi, 27.11.2008 Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen Markailun edistämiskeskus

Matkailutilastoinnin kehittämispäivä Rovaniemi, Hotelli Pohjanhovi, 27.11.2008 Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen Markailun edistämiskeskus Matkailutilastoinnin kehittämispäivä Rovaniemi, Hotelli Pohjanhovi, 27.11.2008 Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen Markailun edistämiskeskus MEKin julkaisemat ja muokkaamat tilastot MEKin tutkimustoiminnan tavoite

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot