BORDER INTERVIEW SURVEY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BORDER INTERVIEW SURVEY"

Transkriptio

1 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Osa 6 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna Part 6 Foreign Tourists in Finland in January 31 December 1999 MEK A:

2 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY 2

3 Kuvailulehti Julkaisija Matkailun edistämiskeskus Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Jyrki Krzywacki, Markku Nieminen, Leena Viitaniemi, Veijo Notkola Tilastokeskus Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Toimeksiantaja Matkailun edistämiskeskus Toimielimen asettamispvm Julkaisun nimi Rajahaastattelututkimus, osa 6: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 1999 Julkaisun osat Tiivistelmä Raportti käsittelee ulkomaisten matkustajien Suomeen tekemiä matkoja vuonna Tätä tutkimusta varten luotu haastatteluorganisaatio keräsi tiedot henkilökohtaisina haastatteluina rajanylityspisteissä, joiden kautta ulkomaalaiset lähtevät Suomesta. Rajahaastattelututkimus selvittää ulkomaalaisten Suomeen tekemien matkojen kokonaismäärää sekä eräitä peruspiirteitä kuten Suomessa käyvien ulkomaalaisten asuinmaita, matkojen tarkoitusta, oleskelun kestoa, majoitustapaa, aiempia käyntejä Suomessa, rahankäyttöä, Suomessa harrastettuja aktiviteetteja, matkan suunnitteluvaihetta sekä kokemuksia Suomesta. Osa aineistosta, ns. otos, kerättiin satunnaisesti poimittujen työpäivien ja -vuorojen aikana. Tällöin haastateltavat matkustajat valittiin matkustajavirrasta systemaattisella otannalla. Otosaineistossa oli vuonna 1999 noin matkustajaa, joista muualla kuin Suomessa asuvia noin Toiseen aineistoon, ns. näytteeseen, valittiin haastateltavat enemmän harkinnanvaraisesti, ja ulkomaisia Suomesta poistuvia matkustajia haastateltiin otoksen lisäksi noin Rajahaastattelututkimuksen mukaan Suomessa kävi vuoden 1999 aikana lähes 3,4 miljoonaa muualla kuin Suomessa asuvaa matkustajaa eli jokseenkin yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Ylivoimaisesti eniten heitä tuli Ruotsista ja Venäjältä. Ulkomaalaiset tulivat Suomeen vuoden 1999 kesällä useimmiten vapaa-ajan matkalle, talvella työmatkalle. Suomessa he viipyivät keskimäärin 4,4 yötä ja käyttivät rahaa keskimäärin runsaat 1800 markkaa vierailunsa aikana. Avainsanat (asiasanat) ulkomaalaiset, matkailijat, rajatutkimus Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN MEK A: Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 99+4 suomi, englanti 300,00 Jakaja Kustantaja Matkailun edistämiskeskus Matkailun edistämiskeskus

4 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Kiitokset Acknowledgements Rajahaastattelututkimuksen tekijät haluavat kiittää seuraavia tahoja avusta ja yhteistyöstä, joka on tehnyt tutkimuksen toteuttamisen mahdolliseksi: Helsinki-Vantaan lentoasema: Ilmailulaitoksen johto ja henkilökunta, Suomenlahden merivartioston passintarkastusosaston johto ja henkilökunta, lentoaseman tullin sekä lentoaseman poliisin johto ja henkilökunta; Helsingin satamat: Suomenlahden merivartioston passintarkastusosaston johto ja henkilökunta, Helsingin piiritullikamarin ja Helsingin sataman johto ja henkilökunta sekä Silja Linen, Viking Linen, Tallink Finlandin ja Eckerö Linen terminaalipäälliköt ja henkilökunta; Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne: VR:n henkilöliikenteen markkinointiosaston myyntipäällikkö sekä VR:n ja Lokakuun rautateiden henkilökunta junissa; Turun satama: Turun piiritullikamarin sekä Saaristomeren merivartioston passintarkastusosaston johto ja henkilökunta sekä Silja Linen ja Viking Linen terminaalipäälliköt ja henkilökunta; Turun lentoasema: Ilmailulaitoksen johto ja henkilökunta sekä Turun piiritullikamarin ja Saaristomeren merivartioston johto ja henkilökunta; Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemat: Tulliasemien ja rajavartioasemien passintarkastusosastojen johto ja henkilökunta sekä Lappeenrannan piiritullikamarin johto; Lapin maarajat: Lapin tullipiirin johto, Tornion, Kilpisjärven, Kivilompolon, Karigasniemen ja Näätämön tulliasemien sekä Näätämön rajavartioaseman johto ja henkilökunta; Rovaniemen lentoasema: Ilmailulaitoksen johto ja henkilökunta; Silja Linen ja Viking Linen johto ja tutkimushenkilökunta; Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosasto. Those involved in the Border Interview Survey wish to thank the following for their help and co-operation, which have made this survey possible: Helsinki-Vantaa Airport: management and personnel of the Civil Aviation Administration, management and personnel of the Gulf of Finland Coast Guard District, management and personnel of the airport customs and airport police; Ports of Helsinki: management and personnel of the passport control division of the Gulf of Finland Coast Guard District, management and personnel of the Helsinki District Customs Office and the Port of Helsinki, and terminal chiefs and personnel of Silja Line, Viking Line, Tallink Finland and Eckerö Line; Railway traffic between Finland and Russia: Marketing Manager of the Marketing Department of Finnish Railways passenger traffic, and Finnish Railways and October Railways personnel on the trains; Port of Turku: management and personnel of the Turku District Customs Office and of the passport control division of the Archipelago Sea Coast Guard District, and terminal chiefs and personnel of Silja Line and Viking Line; Airport of Turku: management and personnel of the Civil Aviation Administration, management and personnel of the Turku District Customs Office and of the passport control division of the Archipelago Sea Coast Guard District; Vaalimaa and Nuijamaa frontier crossing points: management and personnel of the customs stations and passport control divisions of the frontier crossing points, and management of the Lappeenranta District Customs; Frontier crossing points in Lapland: management of the Lapland District Customs Office, management and personnel of the customs stations of Tornio, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Karigasniemi and Näätämö, and management and personnel of the Näätämö border guard station; Airport of Rovaniemi: management and personnel of the Civil Aviation Administration; Management and survey personnel of Silja Line and Viking Line; Frontier and Coast Guard division of the Headquarters of the Frontier Guard. 4

5 Sisällys Contents Kiitokset Tutkimuksen kuvaus Mikä on rajahaastattelututkimus? Määritelmiä ja rajoituksia Selityksiä Yleiskuvaus Suomessa käyneistä matkustajista. 13 Ulkomaisten matkustajien lukumäärä ja asuinmaat Asuinalue asuinmaassa Matkustajat kuukausittain Kansalaisuus Ikä ja sukupuoli Matkan valmistelu ja Suomeen matkustaminen.. 27 Matkapäätös ja matkan järjestäminen Ulkomaalaisten oleskelu Suomessa Suomessa käynnin pääsyyt Oleskelun kesto Majoitustavat Suomessa käytetyt kulkuneuvot Rahankäyttö vierailua kohden Rahankäyttö päivää kohden Rahamäärät yhteensä Ulkoilma-aktiviteetit Miten ulkomaiset matkustajat kokivat Suomen?.. 52 Helsinki, Euroopan kulttuurikaupunki Asuinmaakohtaisia tuloksia Ruotsissa asuvat matkustajat Venäjällä asuvat matkustajat Saksassa asuvat matkustajat Virossa asuvat matkustajat Norjassa asuvat matkustajat Isossa-Britanniassa asuvat matkustajat Yhdysvalloissa asuvat matkustajat Tanskassa asuvat matkustajat Ranskassa asuvat matkustajat Alankomaissa asuvat matkustajat Sveitsissä asuvat matkustajat Japanissa asuvat matkustajat Italiassa asuvat matkustajat Espanjassa asuvat matkustajat Yhteenveto Liite 1: Haastattelulomakkeet (englanniksi) Acknowledgements Survey description What is the Border Interview Survey? Definitions and limitations Explanations General description of visitors to Finland Number of foreign visitors and their countries of residence Area of residence in country of residence Visitors by month Nationality Age and sex Preparation for the trip and travel to Finland Decision to travel and travel arrangements Foreigners stay in Finland Main reasons for visiting Finland Length of stay Types of accommodation Means of transport used in Finland Expenditure per visit Expenditure per day Total amounts of money Outdoor activities How did foreign visitors experience Finland? Helsinki, cultural city of Europe Results by country of residence Residents of Sweden Residents of Russia Residents of Germany Residents of Estonia Residents of Norway Residents of Great Britain Residents of the United States Residents of Denmark Residents of France Residents of the Netherlands Residents of Switzerland Residents of Japan Residents of Italy Residents of Spain Summary Appendix 1: Questionnaires (in English)

6 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY 6

7 1. Tutkimuksen kuvaus Survey description Mikä on rajahaastattelututkimus? What is the Border Interview Survey? Määritelmiä ja rajoituksia Definitions and limitations Selityksiä Explanations 7

8 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Mikä on rajahaastattelututkimus? What is the Border Interview Survey? Yleistä Rajahaastattelututkimuksen päätavoitteena on selvittää, kuinka paljon muissa maissa asuvia matkustajia Suomessa käy. Lisäksi Suomessa kävijöistä selvitetään eräitä oleellisimpia perustietoja, kuten asuinmaa, kansalaisuus, käynnin pääsyy, oleskelun kesto sekä mahdollinen majoitustapa. Erityisalueita, joita tutkimuksella myös selvitetään, ovat ulkomaisten matkustajien rahankäyttö Suomessa, täällä harrastetut aktiviteetit ja Suomesta syntyneet mielikuvat sekä erilaiset matkan suunnitteluvaiheeseen liittyvät seikat. Tutkimuksen lomakkeet ovat tämän raportin lopussa (liite 1). Rajahaastattelututkimuksen on tilannut ja sitä rahoittaa Matkailun edistämiskeskus, taustavaikuttajanaan kauppa- ja teollisuusministeriö. Tutkimuksen toteuttaa Tilastokeskuksen Haastattelu- ja tutkimuspalvelut -yksikkö. Projektin tiedonkeruuvaihe on alkanut yli kaksi vuotta sitten: ensimmäiset haastattelut tehtiin joulukuussa Tiedonkeruu jatkuu ainakin vuoden 2001 loppuun asti. Tutkimuksen kuluessa raportoidaan tulokset erikseen talvikausista (marras-huhtikuu), kesäkausista (kesä-syyskuu) sekä kokonaisista kalenterivuosista. General The main aim of the Border Interview Survey is to establish how many people resident in other countries visit Finland. The survey also aims to find out some basic information about these visitors, such as their country of residence, nationality, main reason for visiting Finland, duration of visit and possible type of accommodation. The special areas studied with the survey also include the visitors use of money in Finland, the activities they participated in while in Finland and the images created of Finland and diverse things having to do with the planning of the trip. A list of the contents of the survey is given at the end of this report (Appendix 1). The Border Interview Survey was commissioned and financed by the Finnish Tourist Board with the support of the Ministry of Trade and Industry. Statistics Finland s Survey Research unit carries out the survey. The data collection stage of the project was started more than two years ago: the first interviews were made in December Data collection will continue at least until the end of the year During the survey, the results will be reported separately for winter seasons (from November to April), summer seasons (from June to September) and whole calendar years. Tiedonkeruu käytännössä Rajahaastattelututkimuksen haastattelut ovat varsin lyhyitä: vuoden 1999 lomakkeilla lähtevän ulkomaisen matkustajan haastattelu kesti yleensä 3-6 minuuttia. Koska haastattelut on pakko pitää lyhyinä, haastattelulomakkeesta oli vuonna 1999 kaksi versiota. Perustietoja kohdehenkilöstä kysyttiin kummassakin versiossa, mutta muista kysymyksistä rahankäytön tiedustelu oli toisella lomakkeella, matkan valmistelu, aktiviteetit ja kokemukset toisella. Haastattelutilanteessa kohdehenkilön vastaukset kirjattiin paperilomakkeelle, josta oli kymmenen erikielistä versiota. Paperilomakkeilta haastattelijat tallensivat työvuoron aikana tiedot sähköiseen muotoon käyttäen kannettavia tietokoneita ja tietokoneavusteiseen haastattelutyöhön kehitettyä ohjelmistoa. Data collection in practice Interviews for the survey are fairly short: with the questionnaires for 1999, an interview of a departing foreign passenger usually took 3 to 6 minutes. As the interviews must be kept short, there were two versions of the questionnaire in Basic information was asked of the target persons in both versions, but questions on expenditure were on one questionnaire and those on preparation for the trip, activities and experiences on the other. In the interview situation the responses of the target persons were registered on a paper questionnaire, with versions in ten different languages. During their work shifts, interviewers recorded the data on the paper questionnaires into electronic format using portable computers and software designed for computer-assisted interviews. 8

9 1. Tutkimuksen kuvaus Survey description Tutkimuksen tiedonkeruuta varten on rekrytoitu ja koulutettu haastattelijat, joita on vuodenajasta riippuen. Haastattelijat työskentelevät 2 8 hengen ryhmissä tehden 8-12 työpäivää kuukaudessa. Vuonna 1999 matkustajia haastateltiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Helsingin satamissa, Turun satamassa ja lentoasemalla, Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspisteissä, Venäjälle menevissä junissa Helsingin ja Kouvolan välillä sekä Lapissa Tornion, Kilpisjärven, Kivilompolon, Karigasniemen ja Näätämön rajanylityspisteissä sekä Rovaniemen lentokentällä. Tutkimuksen toteuttamisessa on saatu arvokasta apua muiden muassa Rajavartiolaitokselta, Tullilaitokselta, Helsingin satamalta, Ilmailulaitokselta, Valtionrautateiltä sekä laivaja lentoyhtiöiltä. Interviewers are recruited and trained for data collection. The number of interviewers is 20 to 30, depending on the season. The interviewers work in groups of 2 to 8 on 8 to 12 days per month. In summer 1999, passengers were interviewed at the Helsinki-Vantaa airport, the ports of Helsinki and Turku, the Airport of Turku, at the frontier crossing points of Vaalimaa and Nuijamaa, on trains to Russia between Helsinki and Kouvola and in Lapland at the frontier crossing points of Tornio, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Karigasniemi and Näätämö and at the Airport of Rovaniemi. The survey was carried out with the valuable help of the Frontier Guard, the National Board of Customs, the Port of Helsinki, the Civil Aviation Administration, Finnish Railways, and shipping and airline companies. Kaksi aineistoa: otos ja näyte Rajatutkimuksessa kerätään kahdenlaista aineistoa. Etukäteen valitaan satunnaisesti työpäivät ja -vuorot, jotka edustavat koko tutkimusjaksoa. Näillä työvuoroilla poimitaan matkustajavirrasta systemaattinen otos ja samalla lasketaan kaikki tutkimuspisteen kautta kulkevat matkustajat. Otoksessa lasketaan ja käsitellään myös kaikki Suomessa asuvat matkustajat sekä ne, joihin ei syystä tai toisesta saada kontaktia. Näin kertyvien tietojen perusteella pystytään määrittelemään kunkin yksittäisen matkustajan todennäköisyys päätyä otokseen ja laskemaan painokertoimet, joita käyttäen yleistetään haastatelluilta matkustajilta kerätyt tiedot koskemaan tutkimusjakson kaikkia matkustajia. Tämän otosaineiston perusteella estimoidaan Suomessa käyvien muissa maissa asuvien matkustajien kokonaismäärä sekä heitä koskevien perustietojen jakaumat. Osin samoilla työvuoroilla otoksen keruun kanssa sekä aivan erillisillä vuoroilla haastatellaan lisäksi ulkomaisia matkustajia näyteaineistoon. Tällöinkin haastateltavat matkustajat valitaan satunnaisesti, mutta keruuta voidaan kuitenkin tehostaa painottamalla työvuoroja sellaisiin paikkoihin ja aikoihin, jolloin ulkomaisia matkustajia poistuu Suomesta. Näytettä kerättäessä ehditään tehdä hieman pidempiä haastatteluja kuin otoksessa, ja tarvittaessa näytteessä voidaan yrittää kohdentaa haastatteluja tietynlaisiin matkustajiin esim. asuinmaan perusteella. Täydentämällä otosaineistoa näytehaastatteluilla tuotetaan matkustajien rahankäyttöä sekä matkan valmistelua, aktiviteetteja ja kokemuksia koskevat tiedot. Two materials: sample and sub-sample Two types of materials are collected for the Border Interview Survey. The working days and shifts representing the whole survey period are selected at random in advance. A systematic sample is selected from the flow of passengers in those shifts and all passengers passing through the survey point are calculated at the same time. All passengers resident in Finland and those who for some reason or another cannot be contacted are also calculated for the sample. On the basis of the data collected, the probability of each individual passenger to be in the sample can be determined and the weights can be calculated to be used to generalise the data collected from the interviewed passengers to relate to all the passengers in the survey period. This sample material is used to estimate the total number of foreigners visiting Finland and the distributions of basic information relating to them. Foreign passengers are also interviewed for the sub-sample material partly during the same shifts as when the sample is collected and also during entirely separate shifts. In this case, passengers to be interviewed are also selected at random, but collection can be intensified by arranging shifts in such places and times in which foreign passengers leave Finland. When collecting the sub-sample, there is more time to make slightly longer interviews than for the sample, and if required, the sub-sample can be targeted at specific passengers on the basis of their country of residence, for instance. Information about passengers expenditure, preparation for the trip, activities and experience is produced by supplementing the sample with sub- sample interviews. 9

10 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Näyteaineistoa on koko tutkimuksen ajan kerätty vain lähtevien matkustajien haastatteluilla. Otoksessa sen sijaan haastateltiin ja laskettiin vielä vuonna 1998 Suomeen saapuvia matkustajia. Vuoden 1999 alusta otoksenkin tiedonkeruussa siirryttiin lähtevien matkustajien haastattelemiseen. Throughout the survey, the sub-sample material has been collected only by interviews of departing passengers. Passengers arriving in Finland were still interviewed and calculated for the sample in From the beginning of 1999, interviews of departing passengers only were started for the data collection of the sample. Tutkimuksen otos, kato ja tulokset Vuoden 1999 otosvuorojen aikana haastattelupisteiden kautta Suomesta poistui lähes matkustajaa, joista otos poimittiin. Näin valituista kohdehenkilöistä haastattelematta eli kokonaiskadoksi jäi Haastattelijoiden kohtaamista matkustajista 6.0 kieltäytyi haastattelusta. Otosaineistoon tuli tällä ajalla kaikkiaan tapausta (ml. Suomessa asuvat matkustajat), joista muissa maissa asuvia oli Vuoden 1999 aikana haastateltiin otoksen lisäksi näyteaineistoon Suomesta poistuvaa ulkomaista matkustajaa. Näytteenomaisen keruutavan vuoksi lähtevien matkustajien aineistoon ei voida liittää kato- tai kieltäytymislukuja. Aineistoihin on laskettu joka havainnolle korotuskerroin, joka kuvaa, kuinka monta kaikista Suomesta lähteneistä matkustajista juuri tämä haastateltu matkustaja edustaa. Otosaineiston kertoimien laskennassa tarvittavat tiedot on saatu otoksen poimintasuhteista toisaalta työvuorojen poiminnassa ja toisaalta kohdehenkilöiden poiminnassa työvuoron aikana. Apuna on myös käytetty eri lähteistä kerättyjä rajan ylittävien matkustajien kuukausittaisia kokonaismääriä. Näyteaineiston painokertoimien laskennassa aineisto on ryhmitelty oleellisimpien muuttujien, mm. asuinmaan ja matkan pääsyyn mukaan. Kertoimet on määritelty ryhmittäin siten, että kunkin ryhmän näytehaastattelut edustavat niin suurta matkustajajoukkoa kuin otoksen perusteella on estimoitu matkustajia kuuluvan ko. ryhmään. Sample, nonresponse and results of the survey During the sample shifts in 1999, close to 650,000 visitors, from among whom the sample was selected, departed from Finland through the interview points. Of the selected target persons, 12.9 per cent were not interviewed, which was also the total nonresponse rate. Just 6.0 per cent of the visitors approached by interviewers declined from being interviewed. There were 73,000 instances in the final sample material (including passengers resident in Finland), of whom 21,300 lived in other countries. During the year 1999, 26,200 foreign passengers departing from Finland were interviewed for the sub-sample material in addition to the sample. Because of the collection method of the sub-sample, the nonresponse rate or the number of refusals could not be included in the material of departing passengers. A weight, which describes how many of all passengers departing from Finland the specific interviewed passenger represented, was calculated for each observation unit in the materials. The data required for calculating the weights of the sample material were derived from the sampling ratios of the sample when the shifts and, also, the target persons during the shifts were selected. The total number of passengers crossing the borders per month was also used in the calculation. For calculating the weights for the sub-sample material, the material was grouped according to the most essential variables, such as country of residence and main reason for visiting Finland. The weights were determined by group so that the sub-sample interviews of each group represent as large a group of passengers as was estimated to belong to that group on the basis of the sample. 10

11 1. Tutkimuksen kuvaus Survey description Määritelmiä ja rajoituksia Definitions and limitations Rajahaastattelututkimusta tehdään matkailumarkkinoinnin lähtökohdista, ja tämä vaikuttaa joihinkin tutkimuksessa käytettäviin määritelmiin. Ammattimainen liikenne, esimerkiksi työajossa olevat kuorma- tai linja-autonkuljettajat, on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimus koskee vain Manner-Suomea, eli Ahvenanmaa on rajattu ulkopuolelle. Tutkimuksen piiriin ei kuulu paikallisliikenne eli säännöllinen, jokseenkin päivittäinen työ- tai asiointiliikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla. Tutkimuksen tuloksissa ei ole yleistetty haastatteluaineiston tietoja sellaisiin rajanylityspaikkoihin, joissa matkustajia ei ole haastateltu. Huomattavimmat tutkimuksen tulosten ulkopuolelle jäävät osajoukot ovat Niiralan ja Vartiuksen rajanylityspisteiden kautta Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittävät matkustajavirrat sekä kesäkauden ulkopuolella Lapissa maanteitse Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisten rajojen yli kulkevat matkustajavirrat. The point of view in the Border Interview Survey is that of travel marketing. This has an effect on some of the definitions used in the survey. Professional transport, such as truck or bus drivers on duty, is excluded from the survey. The survey only covers the mainland of Finland, meaning that the Åland Islands are not included. The survey does not include regular, almost daily local traffic for business or other purposes across the borders between Finland and Sweden or Finland and Norway. In the survey results, the data of the interview material were not extrapolated to such frontier crossing points where passengers were not interviewed. Outside the survey were left such significant sub-groups of passenger flows as those crossing the frontier between Finland and Russia through the frontier crossing points of Niirala and Vartius and those passing the borders between Finland and Sweden and Finland and Norway by road in Lapland outside the summer season. 11

12 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Selityksiä Explanations Ajanjaksojen vertailu: Taulukoissa esitetty muutos tarkoittaa, että tuloksia on verrattu vastaavaan, vuotta aiempaan ajanjaksoon. Vuosien 1998 ja 1999 välillä otosaineiston keruussa siirryttiin Suomeen saapuvien matkustajien haastatteluista Suomesta lähtevien matkustajien haastatteluihin. Muutos vaikuttaa jonkin verran oleskelun kestoa ja majoitustapaa koskeviin tuloksiin. Näiden muuttujien suorissa jakaumissa ei ole esitetty vuosien 1998 ja 1999 vertailua. Comparisons between time periods: The changes presented in the tables mean that the results were compared with the results of the corresponding time period of the previous year. Between the years of 1998 and 1999, the way of collecting the sample data was changed from interviewing the passengers arriving in Finland to interviewing those departing from Finland. This change has some effect on the results concerning the length of stay and type of accommodation. In the distributions of these variables, the comparison between the years of 1998 and 1999 is not shown. Taulukoissa käytetyt symbolit:. Tieto epälooginen esitettäväksi.. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi 0 tai 0.0 Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä Explanation of symbols:. Category not applicable.. Data not available or too uncertain for presentation 0 or 0.0 Magnitude less than half of unit employed 12

13 2. Yleiskuvaus Suomessa käyneistä matkustajista General description of visitors to Finland Ulkomaisten matkustajien lukumäärä ja asuinmaat Number of foreign visitors and their countries of residence Asuinalue asuinmaassa Area of residence in country of residence Matkustajat kuukausittain Visitors by month Kansalaisuus Nationality Ikä ja sukupuoli Age and sex 13

14 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Ulkomaisten matkustajien lukumäärä ja asuinmaat Number of foreign visitors and their countries of residence Suomessa kävi vuonna 1999 kaikkiaan lähes 3,4 miljoonaa muissa maissa asuvaa matkustajaa. Heistä yhdeksän kymmenestä saapui Euroopasta. Kokonaismatkustajamäärä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuonna Ylivoimaisesti eniten matkustajia tuli Ruotsista ja Venäjältä, lähes puolet kaikista matkustajista. Seuraavaksi suosituimmat lähtömaat olivat Saksa, Viro ja Norja. Nämä viisi matkustajamäärältään merkittävintä lähtömaata myös säilyttivät asemansa verrattaessa matkustajamääriä eri vuodenaikoina. Poikkeuksena oli Iso-Britannia, joka nousi sekä alkuvuodesta (tammi-toukokuu) että loppuvuodesta (loka-joulukuu) viiden suurimman lähtömaan joukkoon Norjan kustannuksella. Merkittävimpien lähtömaiden kohdalla Japanista ja Espanjasta tulleiden matkustajien määrät laskivat eniten. Belgiasta ja Latviasta tulleissa oli eniten kasvua. Nearly 3.4 million passengers living in different countries visited Finland in Nine out of ten of them were from Europe. The total number of passengers remained more or less unchanged from the previous year. By far, the highest number of visitors came from Sweden and Russia, almost one half of all passengers. The next most popular countries of departure were Germany, Estonia and Norway. These five countries with the highest numbers of visitors also retained their position in the comparison of the number of passengers in different seasons. Great Britain was the exception here, as it joined the five countries of departure with most visitors both in the early part of the year (January to May) and in the latter part of the year (October to December), at the expense of Norway. Of the most significant countries of departure, the number of visitors from Japan and Spain fell most. Belgian and Latvian visitors increased most in number. Kuvio 1. Suomessa vuonna 1999 käyneet ulkomaiset matkustajat asuinmaan mukaan Figure 1. Foreign passengers who visited Finland in 1999; by country of residence Ruotsi / Sweden Venäjä / Russia Saksa / Germany Viro / Estonia Norja / Norway Iso-Britannia / Great Britain Yhdysvallat / United States Tanska / Denmark Ranska / France Alankomaat / Netherlands Sveitsi / Switzerland Japani / Japan Italia / Italy Belgia / Belgium Latvia / Latvia Espanja / Spain Puola / Poland Itävalta / Austria Unkari / Hungary Kanada / Canada Muu maa / Other country Ei maata / No country Tuhansia matkustajia Thousands of passengers 14

15 2. Yleiskuvaus Suomessa käyneistä matkustajista General description of visitors to Finland Taulu 1. Table 1. Suomessa vuonna 1999 käyneet ulkomaiset matkustajat (tuhansia matkustajia) Foreign passengers visiting Finland in 1999 (thousands of passengers) Asuinalue ja asuinmaa Area and country of residence Tammi toukokuu Kesä syyskuu Loka joulukuu Yhteensä Muutos January May June September October December Total Change Lkm Lkm Lkm Lkm No. No. No. No. Euroopan Unioni / Ruotsi / Sweden European Union Saksa / Germany Iso Britannia / Great Britain Tanska / Denmark Ranska / France Alankomaat / Netherlands Italia / Italy Belgia / Belgium Espanja / Spain Itävalta / Austria Irlanti / Ireland Muu maa / Other country Yhteensä / Total Muu Eurooppa / Venäjä / Russia Rest of Europe Viro / Estonia Norja / Norway Sveitsi / Switzerland Latvia / Latvia Puola / Poland Unkari / Hungary Liettua / Lithuania Tšekin tasavalta / Czech Republic Muu maa / Other country Yhteensä / Total Pohjois Amerikka / Yhdysvallat / United States North America Kanada / Canada Yhteensä / Total Aasia / Asia Japani / Japan Kiina / China Muu maa / Other country Yhteensä / Total Oseania / Oceania Australia / Australia Muu maa / Other country Yhteensä / Total Latinalainen Amerikka / Latin America Afrikka / Africa Asuinmaa ei täsmenny / Country of residence not specified Yhteensä / Total

16 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Kartta 1. Suomessa vuonna 1999 käyneiden Euroopasta tulleiden matkustajien määrä sekä Suomen kansalaisten osuus matkustajista. Map 1. Number of European visitors and proportions of Finnish nationals among European residents who visited Finland in Eurooppalaisten matkustajien määrä (tuhansia) Number of European visitors (thousands) Suomen kansalaisten osuus matkustajista Proportions of Finnish nationals (3) (7) 1-10 (12) < 40 havaintoa / observations (15) Suomi / Finland (1) Mikäli maata kohden haastatteluja tehtiin alle 40 kpl, tulosten luotettavuuden kannalta ei kyseisen maan tietoja otettu kartassa huomioon. If fewer than 40 interviews were made per country, theinformationonthatcountrywasnottakeninto account in the map due to the reliability of the results. 16

17 2. Yleiskuvaus Suomessa käyneistä matkustajista General description of visitors to Finland Asuinalue asuinmaassa Area of residence in country of residence Niiltä Suomessa käyneiltä matkustajilta, joiden vakituiseksi asuinmaaksi määrittyi Ruotsi, Venäjä, Saksa, Norja, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Ranska, Italia tai Espanja, selvitettiin edelleen asuinaluetta asuinmaassa. Toisinaan matkustajien asuinpaikat keskittyivät väkirikkaille pääkaupunkiseuduille, muuten maittain oli omat erikoispiirteensä. Venäjältä tulleista noin 81 asui Pietarissa, samoin 81 italialaisista Pohjois-Italiassa. Saksasta saapuneet matkustajat tulivat maansa eri osista suhteellisen tasaisesti. Norjassa asuvien erikoispiirteenä oli pohjoisessa asuvien hyvin vilkas kesämatkustaminen. Vaikka Espanjassa asuvista neljäsosa tuli koko vuoden aikana pääkaupungin alueelta, tyrehtyi matkustajavirta loka-joulukuussa sieltä lähes kokonaan. Those visitors to Finland whose country of permanent residence was Sweden, Russia, Germany, Norway, Great Britain, the United States, France, Italy or Spain were further inquired about their area of residence in their country of residence. Some of the visitors lived in the populous capital regions, but there were also some special features for various countries. About 81 per cent of the Russian visitors lived in St. Petersburg, similarly as 81 per cent of the Italians in Northern Italy. Visitors from Germany came relatively evenly from different parts of the country. Norwegian visitors were characterised by very active travelling in the summer by those living in the north. Although a quarter of the visitors living in Spain came from the capital region all through the year, the passenger flow from there stopped almost completely in the October to December period. Taulu 2. Table 2. Suomessa vuonna 1999 käyneet Ruotsissa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Visits to Finland by residents of Sweden in 1999; by area of residence (thousands of passengers) Tammi touko Kesä syys Loka joulu Koko vuosi Jan May Jun Sept Oct Dec All year Lkm Lkm Lkm Lkm No. No. No. No. (1) Skåne (2) Halland, Västra Götaland (3) Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Gotland (4) Värmland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Uppsala (5) Stockholm (6) Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland (7) Västerbotten, Norrbotten Yhteensä / Total

18 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Taulu 3. Table 3. Suomessa vuonna 1999 käyneet Venäjällä asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Visits to Finland by residents of Russia in 1999; by area of residence (thousands of passengers) Tammi touko Kesä syys Loka joulu Koko vuosi Jan May Jun Sept Oct Dec All year Lkm Lkm Lkm Lkm No. No. No. No. (1) Pietarin alue / St. Petersburg area (2) Moskovan alue / Moscow area (3) Muu Euroopan puoleinen Venäjä / Other European Russia (4) Aasian puoleinen Venäjä / Asian Russia Yhteensä / Total Taulu 4. Suomessa vuonna 1999 käyneet Saksassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 4. Visits to Finland by residents of Germany in 1999; by area of residence (thousands of passengers) Tammi touko Kesä syys Loka joulu Koko vuosi Jan May Jun Sept Oct Dec All year Lkm Lkm Lkm Lkm No. No. No. No. (1) Schleswig-Holstein (2) Hamburg (3) Bremen (4) Niedersachsen (5) Mecklenburg-Vorpommern (6) Berlin (7) Brandenburg (8) Sachsen-Anhalt (9) Sachsen (10) Thüringen (11) Hessen (12) Nordrhein-Westfalen (13) Rheinland-Pfalz (14) Saarland (15) Baden-Württemberg (16) Bayern Yhteensä / Total Taulu 5. Suomessa vuonna 1999 käyneet Norjassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 5. Visits to Finland by residents of Norway in 1999; by area of residence (thousands of passengers) Tammi touko Kesä syys Loka joulu Koko vuosi Jan May Jun Sept Oct Dec All year Lkm Lkm Lkm Lkm No. No. No. No. (1) Oslo, Vestfold, Østfold, Akershus (2) Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder (3) Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane (4) Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag (5) Nordland, Troms, Finnmark Yhteensä / Total

19 2. Yleiskuvaus Suomessa käyneistä matkustajista General description of visitors to Finland Taulu 6. Suomessa vuonna 1999 käyneet Isossa-Britanniassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 6. Visits to Finland by residents of Great Britain in 1999; by area of residence (thousands of passengers) Tammi touko Kesä syys Loka joulu Koko vuosi Jan May Jun Sept Oct Dec All year Lkm Lkm Lkm Lkm No. No. No. No. (1) Suur-Lontoo / Greater London (2) Alue 2 / Area (3) Alue 3 / Area (4) Alue 4 / Area (5) Alue 5 / Area (6) Alue 6 / Area (7) Alue 7 / Area (8) Alue 8 / Area (9) Alue 9 / Area (10) Alue 10 / Area (11) Alue 11 / Area (12) Wales / Wales (13) Skotlanti / Scotland (14) Pohjois-Irlanti / Northern Ireland Yhteensä / Total Taulu 7. Suomessa vuonna 1999 käyneet Yhdysvalloissa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 7. Visits to Finland by residents of United States in 1999; by area of residence (thousands of passengers) Tammi touko Kesä syys Loka joulu Koko vuosi Jan May Jun Sept Oct Dec All year Lkm Lkm Lkm Lkm No. No. No. No. 6 (1) Itärannikko / East Coast (2) Keskilänsi / Midwest (3) Aurinkovyöhyke / Sun belt (4) Länsi / West (5) Länsirannikko / West Coast (6) Alaska, Havaiji / Alaska, Hawaii Yhteensä / Total Taulu 8. Suomessa vuonna 1999 käyneet Ranskassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 8. Visits to Finland by residents of France in 1999; by area of residence (thousands of passengers) Tammi touko Kesä syys Loka joulu Koko vuosi Jan May Jun Sept Oct Dec All year Lkm Lkm Lkm Lkm No. No. No. No. (01) Ile de France (02) Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre (03) Nord, Picardie, Champagne, Lorraine, Alsace, Franche- Comté (04) Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Côte d'azur, Languedoc (05) Limousin, Poitou- Charentes, Aquitane, Midi-Pyrénées Yhteensä / Total

20 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Taulu 9. Suomessa vuonna 1999 käyneet Italiassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 9. Visits to Finland by residents of Italy in 1999; by area of residence (thousands of passengers) Tammi touko Kesä syys Loka joulu Koko vuosi Jan May Jun Sept Oct Dec All year Lkm Lkm Lkm Lkm No. No. No. No. 1 (1) Pohjois-Italia / Northern Italy (2) Keski-Italia / Central Italy (3) Etelä-Italia / Southern Italy Yhteensä / Total Taulu 10. Suomessa vuonna 1999 käyneet Espanjassa asuvat matkustajat asuinalueittain (tuhansia matkustajia) Table 10. Visits to Finland by residents of Spain in 1999; by area of residence (thousands of passengers) Tammi touko Kesä syys Loka joulu Koko vuosi Jan May Jun Sept Oct Dec All year Lkm Lkm Lkm Lkm No. No. No. No. (1) Galicia (2) Asturias (3) Cantabria (4) Pais Vasco (5) Navarra (6) La Rioja (7) Castilla y Leon (8) Madrid (9) Extremadura (10) Castilla La Mancha (11) Andalucia (12) Murcia (13) Comunidad Valenciana (14) Aragon (15) Cataluña (16) Islas Baleares (17) Islas Canarias Navarra Yhteensä / Total

21 2. Yleiskuvaus Suomessa käyneistä matkustajista General description of visitors to Finland Matkustajat kuukausittain Visitors by month Vuoden 1999 vilkkain matkustuskuukausi oli edellisvuoden tapaan heinäkuu. Kolmen vilkkaimman kesäkuukauden aikana Suomessa kävi noin 45 koko vuoden aikana käyvistä matkailijoista eli noin 1,5 miljoonaa matkailijaa. Kesäkuukausina erityisesti Ruotsista tulleiden määrät olivat suuria. Talvella puolestaan huomattava osa matkustajista tuli Venäjältä. Vapaa-ajan matkalaisten osuus nousi selvästi heinä-elokuussa, kun taas työmatkalaisten osuus laski. Myös tuttava- ja sukulaisvierailuja oli heinäkuussa enemmän kuin muulloin. As in the previous year, July was the busiest month for visiting Finland in About 45 per cent of all foreign visitors over the year came to Finland during the three busiest summer months, which was around 1.5 million visitors. The numbers of arrivals from Sweden were especially large in the summer months. In the winter, a considerable part of the visitors came from Russia. The proportion of foreigners on leisure trips rose clearly in July and August, while that of those on business trip fell. More people were also visiting their friends and relatives in July than at other times. Kuvio 2. Suomessa vuonna 1999 käyneet ulkomaiset matkustajat kuukausittain ja asuinmaittain Figure 2. Foreign passengers who visited Finland in 1999; by month and country of residence Kuvio 3. Suomessa vuonna 1999 käyneet ulkomaiset matkustajat kuukausittain matkan pääsyyn mukaan Figure 3. Foreign passengers who visited Finland in 1999; by month and main reason for visit matkustajaa / 1000 passengers Venäjä Saksa Viro Norja Russia Germany Estonia Norway Ruotsi Sweden Muu Other matkustajaa / 1000 passengers Työ Tuttavat, sukulaiset Vapaa-aika Muu Business Friends, relatives Leisure Other Taulu 11. Suomessa vuonna 1999 käyneet muissa maissa asuvat matkustajat kuukausittain (tuhansia matkustajia) Table 11. Foreign residents who visited Finland in 1999; by month (thousands of passengers) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Asuinmaa / Country of residence Ruotsi / Sweden Venäjä / Russia Saksa / Germany Viro / Estonia Norja / Norway Muu maa / Other country Vierailun pääsyy / Main reason for visit Työmatka / Business trip Tuttavat, sukulaiset / Friends, relatives Muu vapaa-aika / Other leisure trip Muu matka / Other trip Yhteensä / Total

22 RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Kansalaisuus Nationality Kansalaisuus ja asuinmaa olivat samat yli 80 prosentilla Suomessa käyneistä matkustajista. Joka kymmenes vierailijoista oli Suomen kansalainen ja kuudella prosentilla oli jonkin muun maan kansalaisuus. Vuoden aikana ei näihin osuuksiin muutoksia tullut. Maittain oli kuitenkin suuria eroja. Suomen kansalaisten osuus oli edellisvuoden tapaan suurin Belgiasta, Espanjasta ja Ruotsista tulleiden matkustajien keskuudessa, kun taas esim. Venäjältä tulleista ainoastaan joka sadas oli Suomen kansalainen. More than 80 per cent of the visitors to Finland had the same country of residence and nationality. The nationality of every tenth visitor was Finnish and six per cent were nationals of some third country. These figures did not change much during the year, but they varied a great deal by country of residence. As the year before, the proportion of Finnish nationals was highest among visitors from Belgium, Spain and Sweden, whereas only one in hundred visitors from Russia, for instance, were Finnish nationals. Suomen kansalaisten osuudet kaikista 1999 Suomessa käyneistä muiden maiden asukkaista oli suurin tammi-toukokuussa ja puolestaan pienin kesä-syyskuussa. Tuttava- ja sukulaisvierailulle saapuvista ulkomailla asuvista lähes neljäsosalla oli Suomen kansalaisuus, kun taas työmatkalaisista noin kuusi prosenttia oli Suomen kansalaisia. In 1999 the proportions of Finnish nationals of all visitors to Finland resident in other countries were highest between January and May and lowest from June to September. Almost a quarter of the passengers living abroad who came to Finland to visit friends or relatives were Finnish nationals, while this was the case for about six per cent of business travellers. Taulu 12. Suomen kansalaisten osuudet Suomessa vuonna 1999 käyneistä muiden maiden asukkaista asuinmaan mukaan Table 12. Proportions of Finnish nationals among foreign residents who visited Finland in 1999; by country of residence Asuinalue ja asuinmaa Area and country of residence Tammi-touko Kesä-syys Loka-joulu Koko vuosi Jan-May Jun-Sept Oct-Dec All year Euroopan Unioni / Ruotsi / Sweden European Union Saksa / Germany Iso-Britannia / Great Britain Tanska / Denmark Ranska / France Belgia / Belgium Espanja / Spain Muu maa / Other country Kaikki / All Muu Eurooppa / Venäjä / Russia Rest of Europe Norja / Norway Viro / Estonia Muu maa / Other country Kaikki / All Japani / Japan Yhdysvallat / United States Muu maa / Other country Kaikki / All

23 2. Yleiskuvaus Suomessa käyneistä matkustajista General description of visitors to Finland Kuvio 4. Suomen kansalaisten osuudet Suomessa vuonna 1999 käyneistä muissa maissa asuvista matkustajista matkan pääsyyn mukaan Figure 4. Proportions of Finnish nationals among foreign residents who visited Finland in 1999; by main reason for visit Työmatka Business trip Tuttavat, sukulaiset Friends, relatives Muu vapaa-aika Other leisure trip Muu matka Other trip Kuvio 5. Suomessa vuonna 1999 käyneiden muissa maissa asuvien matkustajien kansalaisuudet Figure 5. Nationalities of foreign passengers who visited Finland in 1999 Belgia / Belgium Espanja / Spain Ruotsi / Sweden Iso-Britannia / Great Britain Saksa / Germany Yhdysvallat / United States Norja /Norway Viro / Estonia Japani /Japan Venäjä / Russia Sama kuin asuinmaa Suomen kansalainen Muun maan kansalainen Same as country of residence Finnish national Other nationality Taulu 13. Suomen kansalaisten osuudet Suomessa vuonna 1999 käyneistä muiden maiden asukkaista matkan pääsyyn mukaan Table 13. Proportions of Finnish nationals among foreign residents who visited Finland in 1999; by main reason for visit Asuinalue ja asuinmaa Area and country of residence Työmatka Tuttavat, sukulaiset Muu vapaa-aika Muu matka Business trip Friends, relatives Other leisure trip Other trip Euroopan Unioni / Alankomaat / Netherlands European Union Belgia / Belgium Espanja / Spain Irlanti / Ireland Iso-Britannia / Great Britain Italia / Italy Itävalta / Austria Ranska / France Ruotsi / Sweden Saksa / Germany Tanska / Denmark Muu maa / Other country Kaikki / All Muu Eurooppa / Latvia / Latvia Rest of Europe Norja / Norway Puola / Poland Sveitsi / Switzerland Venäjä / Russia Viro / Estonia Muu maa / Other country Kaikki / All Muut maat / Japani / Japan Other countries Yhdysvallat / United States Muu maa / Other country Kaikki / All Kaikki / All

BORDER INTERVIEW SURVEY

BORDER INTERVIEW SURVEY Osa 8 Ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä 2000 1.6. 30.9. 2000 Part 8 Foreign Tourists in Finland during the Summer 2000 1 June - 30 September 2000 MEK A:112 2001 1 2 Kuvailulehti Julkaisija Matkailun

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 15 tiivistetty julkaisu* Ulkomaiset matkailijat Suomessa talvella 2003-2004 1.11.2003 30.4.2004 Part 15 condensed publication* Foreign Visitors in Finland during the Winter

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 25 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2011 1.1. 31.12.2011 Part 25 Foreign visitors in Finland in 2011 1 January - 31 December 2011 MEK A:172 2012 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 22 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2008 1.1. 31.12.2008 Part 22 Foreign Visitors in Finland in 2008 1 January - 31 December 2008 MEK A:164 2009 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 18 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2005 1.1. 31.12.2005 Part 18 Foreign Visitors in Finland in 2005 1 January - 31 December 2005 MEK A:150 2006 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 12 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2001 1.1. 31.12.2001 Part 12 Foreign Visitors in Finland in 2001 1 January - 31 December 2001 MEK A:120 2002 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

BORDER INTERVIEW SURVEY

BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Osa 9 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2000 1.1. 31.12. 2000 Part 9 Foreign Tourists in Finland in 2000 1 January - 31 December 2000 MEK A:113 2001

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 13 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2002 1.1. 31.12.2002 Part 13 Foreign Visitors in Finland in 2002 1 January - 31 December 2002 MEK A:129 2003 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

BORDER INTERVIEW SURVEY

BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY Osa 7 Ulkomaiset matkailijat Suomessa talvella 1999 2000 1.11.1999 30.4. 2000 Part 7 Foreign Tourists in Finland during the Winter 1999 2000 1 November 1999

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 20 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2007 1.1. 31.12.2007 Part 20 Foreign Visitors in Finland in 2007 1 January - 31 December 2007 MEK A:158 2008 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 14 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2003 1.1. 31.12.2003 Part 14 Foreign Visitors in Finland in 2003 1 January - 31 December 2003 MEK A:136 2004 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 11 Ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä 2001 1.6. 30.9.2001 Part 11 Foreign Tourists in Finland during the Summer 2001 1 June - 30 September 2001 MEK A:118 2002 Finnish Tourist

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2014, October Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 1. per cent in October The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 16 tiivistetty julkaisu* Ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä 2004 1.6. 30.9.2004 Part 16 condensed publication* Foreign Visitors in Finland during the Summer 2004 1 June

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 19 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2006 1.1. 31.12.2006 Part 19 Foreign Visitors in Finland in 2006 1 January - 31 December 2006 MEK A:154 2007 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 24 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2010 1.1. 31.12.2010 Part 24 Foreign visitors in Finland in 2010 1 January - 31 December 2010 MEK A:171 2011 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Market Report / October 2015

Market Report / October 2015 Market Report / October 2015 Overnight stays grow 7% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 7% in October when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased more than four percent

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 26 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2012 1.1. 31.12.2012 Part 26 Foreign visitors in Finland in 2012 1 January - 31 December 2012 MEK A:173 2013 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Market Report / November 2012

Market Report / November 2012 Market Report / 212 Nights in Helsinki up nearly 2% in Nights in Helsinki were up 1.7% in. Growth was due entirely to the domestic market, with nights rising by 3.9%. Foreigners' nights were down.8%. By

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 10 Ulkomaiset matkailijat Suomessa talvella 2000-2001 1.11.2000 30.4.2001 Part 10 Foreign Tourists in Finland during the Winter 2000-2001 1 November 2000-30 April 2001 MEK A:116

Lisätiedot

Market Report / November 2015

Market Report / November 2015 Market Report / November 2015 Overnight stays down almost 3% Overnight stays by visitors to Helsinki reduced just under 3% in November from one year ago. The fall was equally due to the domestic and overseas

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki Market Report / 212 Small changes in bednights in Helsinki in Bednights in Helsinki showed a slight drop (-.4%) in. The drop was the same as in August. Domestic nights were down 2.2% in, while foreigners'

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, July Nights spent by resident tourists increased by 3.7 per cent in July 201 Overnight stays by resident tourists increased by 3.7 per cent in July

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 23 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2009 1.1. 31.12.2009 Part 23 Foreign visitors in Finland in 2009 1 January - 31 December 2009 MEK A:168 2010 Finnish Tourist Board

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2014

Markkinaraportti / lokakuu 2014 Markkinaraportti / lokakuu 214 Yöpymiset lokakuussa 1 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 1,3 %. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat 11 % ja ulkomailta saapuneiden

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki V / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / May WorldSkills 25 visible in statistics International visitors' nights were clearly up in May. The increase was 8.8% or 11,8 nights compared with the

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2015

Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Yöpymiset voimakkaassa kasvussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä heinäkuussa selvästi eli 18 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 437.800, oli kaikkien aikojen heinäkuun

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Market Report / January 2015

Market Report / January 2015 Market Report / January 2015 Overnight stays by domestic visitors up 11% Overnight stays by visitors to Helsinki decreased 6.1% in January. The reduction was entirely due to the foreign visitor segment,

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 17 tiivistetty versio* Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2004 1.1. 31.12.2004 Part 17 condensed version* Foreign Visitors in Finland in 2004 1 January - 31 December 2004

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2014

Markkinaraportti / huhtikuu 2014 Markkinaraportti / huhtikuu 214 Yöpymiset ulkomailta nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä huhtikuussa hieman eli 1,1 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä sen sijaan lisääntyi kaksi prosenttia,

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Market Report / September 2014

Market Report / September 2014 Market Report / 214 Overnight stays in Helsinki reduced 2.3% in The majority of this reduction was attributable to the domestic segment, where stays fell almost four percent, while stays by international

Lisätiedot

Market Report / May 2014

Market Report / May 2014 Market Report / May 214 Growth in overnight stays by domestic visitors Overnight stays increased slightly, some.6%, in Helsinki in May. Stays by foreign visitors were down more than six percent, while

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Market Report / March 2015

Market Report / March 2015 Market Report / March 2015 Overnight stays up more than one percent Overnight stays by visitors to Helsinki were up 1.2% in March. The majority of this growth was attributable to overseas visitors, whose

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki VI / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / June Nights connected to business travel up clearly In the first half of 25 Helsinki's popularity increased among business travellers on both the domestic

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Market Report / June 2015

Market Report / June 2015 Market Report / June 2015 Overnight stays up 2.5% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 2.5% in June when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased by more than four percent

Lisätiedot

Market Report / October 2014

Market Report / October 2014 Market Report / October 214 Overnight stays up 1% in October Overnight stays by visitors to Helsinki increased 1.3% in October. Stays by domestic visitors increased more than 11% and stays by foreigners

Lisätiedot

Market Report / August 2015

Market Report / August 2015 Market Report / August 2015 Overnight stays grow more than 6% Overnight stays by visitors to Helsinki were up more than 6% in August when compared to one year ago. The number of stays, 407,100, is an all-time

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2014

Markkinaraportti / elokuu 2014 Markkinaraportti / elokuu 214 Yöpymiset kotimaasta selvässä nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa 1,9 %. Kasvu tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten lisääntyessä lähes kymmenen prosenttia.

Lisätiedot

Market Report 2015 HELSINKI TOURISM STATISTICS. Overnight stays down 3.5% Monthly bednights in Helsinki

Market Report 2015 HELSINKI TOURISM STATISTICS. Overnight stays down 3.5% Monthly bednights in Helsinki Market Report 2015 Overnight stays down 3.5% Overnight stays by visitors to Helsinki reduced 3.5% in May when compared to one year ago. Stays by domestic visitors reduced more than five percent and stays

Lisätiedot

Market Report / August 2014

Market Report / August 2014 Market Report / August 214 Overnights by domestic visitors rising clearly Overnight stays by visitors to Helsinki increased 1.9% in August. This growth was entirely attributable to the domestic segment,

Lisätiedot

Market Report / March 2006

Market Report / March 2006 III / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights continue to rise strongly Visitors to Helsinki are expected to show a clear rise this year. Similar growth took place in 1995 when Finland

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2014

Markkinaraportti / joulukuu 2014 Markkinaraportti / joulukuu 214 Yöpymiset ennallaan Yöpymiset pysyivät Helsingissä joulukuussa edellisvuoden tasolla. Ulkomailta tuli vähennystä 6,7 % kotimaisten yöpymisten lisääntyessä 7 %. Ulkomaalaisyöpymisten

Lisätiedot

Market Report / February 2006

Market Report / February 2006 II / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights up over 6% The number of foreign visitors increased strongly in Helsinki in, with nights rising by 13.2%. Total nights rose by nearly 1, or

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2014

Markkinaraportti / heinäkuu 2014 Markkinaraportti / heinäkuu 214 Yöpymiset kääntyivät laskuun Yöpymiset vähenivät Helsingissä heinäkuussa 2,3 %. Miinus tuli pääasiassa kotimaasta yöpymisten vähentyessä lähemmäs neljä prosenttia. Ulkomailta

Lisätiedot

Market Report December / Year 2005

Market Report December / Year 2005 XII / HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report December / Year Foreigners' nights set a new record of 1,539,000 in Foreigners' nights have also developed favourably in Helsinki over the long term. During

Lisätiedot

Market report / January 2014

Market report / January 2014 Market report / January 214 Overnight stays up 4% in January Overnight stays in Helsinki increased by 4.1% in January. Stays by overseas visitors were up almost 6%, while the domestic segment grew more

Lisätiedot

Market Report / August 2011

Market Report / August 2011 Market Report / August 211 Foreigners' nights up, domestic nights down The rise in domestic nights that had continued for a long time came to an end in August, when nights in this category declined by

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XII / HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Yöpymisten lasku jatkui joulukuussa Matkailu väheni Helsingissä joulukuussa rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 4,6 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

Market Report / July 2014

Market Report / July 2014 Market Report / July 214 Overnight stays begin to decline Overnight stays in Helsinki reduced 2.3% in July. The reduction was mostly attributable to the domestic segment, where stays fell by almost four

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2012

Markkinaraportti / helmikuu 2012 Markkinaraportti / helmikuu 212 Yöpymiset 4 % plussalla helmikuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui helmikuussa ja kasvua kirjattiin 4,2 %. Lisäys painottui nyt kotimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Kiitokset katso julkaisu Acknowledgements see publication Sisällys katso julkaisu Contents see publication

Kiitokset katso julkaisu Acknowledgements see publication Sisällys katso julkaisu Contents see publication RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 17 Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2004 1.1. 31.12.2004 Korjatut tulostaulukot BORDER INTERVIEW SURVEY Part 17 Foreign Visitors in Finland in 2004 1 January - 31 December

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2014

Markkinaraportti / kesäkuu 2014 Markkinaraportti / kesäkuu 214 Yöpymiset hieman plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa hieman eli,6 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä lisääntyi 3,5 %, kun sitä vastoin kotimaasta

Lisätiedot

Market Report / August 2005

Market Report / August 2005 VIII / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / August 25 Leisure travel's share of nights up somewhat After a small drop in leisure travel during the first part of the year, the summer naturally

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Market Report / May 2011

Market Report / May 2011 Market Report / May 211 Nights still up Nights were up 7.4% in May, compared with the year before. In leisure travel increases were recorded among both domestic and foreign visitors. In business travel

Lisätiedot