Päivitetty Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.finnwind.fi Päivitetty 3.10.2011 Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet"

Transkriptio

1 Tuule E200 sähköntuotanto tuulivoimalan yleiskuvaus... 2 Tekniikan yleiskuvaus... 3 Tuule E200 tuulivoimalan tuottokäyrä... 4 Mittapiirros... 5 Potkuri ja napa... 6 Generaattori... 6 Runko, peräsin ja myrskysuojausjärjestelmä... 7 Sähkölaitteet... 8 Tekninen dokumentaatio... 9 Vaatimustenmukaisuus... 9 Valmistaja... 9 Päivitetty Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet Tuule H200 lämmitystuulivoimala Tuule E200 suora sähköntuotantovoimala Tuule C200 yhdistetty lataus- ja lämmitysvoimala Lisätietoja tuulivoimaloista ja aurinkosähköjärjestelmistä osoitteessa: 1/1

2 Tuule E200 sähköntuotanto tuulivoimalan yleiskuvaus Tuule E200 tuulivoimala on tarkoitettu omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen sähkön tuotantoon kohteissa, joissa on kiinteä sähköverkko. Ensisijaisesti käytetään voimalan tuottamaa sähköä, ja jos kulutus on tuottoa suurempi, käytetään saumattomasti paikallisen sähköverkon energiaa. Tuule E200 kytketään taajuusmuuttajalla talon sähköverkkoon. Voimala tahdistuu automaattisesti talon verkkoon ja tuottaa normaalia 230V/50Hz sähköenergiaa. Tuulivoimalatoimitukseen kuuluvat kaikki tarvittavat voimalan osat ja laitteet. Katso periaatekuva ja toimitussisältö alla. Tuule E200 tuulivoimalan toimitussisältö 1 Tuulivoimalan potkuri ja koneisto 2 Masto, harukset, maadoitus, perustukset sekä maston sähkökotelo (jarru, pääsulake sekä pääkytkin) 3 Maakaapelia 50 m ja tarvikkeet 4 Taajuusmuuttajan suojausyksikkö 5 Ylijännitevastus 6 Taajuusmuuttaja (7) Sulake rakennuksen sähköpääkeskuksessa (Rakennuksen sähköpääkeskus ei sisälly toimitukseen) Toimitukseen ei kuulu: Rakennuksen sisäiset asennustarvikkeet (tavallisesti noin 10 m kaapelia ja naulakiinnikkeet) Maakaapelin pituus määräytyy voimalan sijoituspaikan ja käyttöpaikan välisen etäisyyden mukaan. Jos voimala sijoitetaan kauemmas, voimalan toimittaja antaa tarjouksen pidemmästä yhtenäisestä maakaapelista. Pitkillä siirtomatkoilla (250 metriä tai suurempi) voidaan käyttää poikkipinta-alaltaan suurempaa kaapelia. 2/2

3 Tekniikan yleiskuvaus Tuulivoimala on suunniteltu alan viimeisimmän tiedon mukaisesti. Keskeistä voimalan suunnittelussa on erittäin korkean tehokertoimen potkuri ja hyvällä hyötysuhteella toimiva generaattori, energian siirto ja ohjausjärjestelmä. Voimalan valmistuksessa on käytetty vain parhaimpia tuulivoimalakäyttöön soveltuvia osia ja komponentteja. Tuule E200 tuulivoimalan verkkoonliityntä tehdään verkon yhteen vaiheeseen tahdistuvalla taajuusmuuttajalla. Tuulivoimakäyttöön tarkoitettu taajuusmuuttaja haistelee verkkoa ja kytkeytyy verkkoon, kun tuulivoimalan tuotto ylittää minimikynnyksen. Tuulivoimalalle tunnusomaisia teknisiä ratkaisuja: Generaattorijännite on korkea, siirtojännite on kolmivaiheinen V vaihtojännite, mikä sallii voimalan sijoittamisen tarvittaessa jopa useiden satojen metrin päähän käyttöpaikasta ilman merkittäviä siirtohäviöitä tavanomaisilla maakaapeleilla. Osat ja laitteet on suunniteltu kestämään Suomen arktiset olosuhteet. Teräsosissa käytetään vain lujia korkean iskusitkeyden omaavia länsimäisiä rakenneteräksiä. Tuulivoimalan, maston ja perustusten kaikki teräsosat ovat kuumasinkittyjä. Taajuusmuuttaja kuormittaa tuulivoimalaa optimaalisesti eri tuulennopeuksilla riippumatta verkossa olevasta kuormasta. Taajuusmuuttajan ja voimalan välissä on suojausyksikkö, joka suojaa taajuusmuuttaja lyhytaikaisilta jännitepiikeiltä poikkeustilanteissa. Taajuusmuuttaja sisältää EN normit täyttävät verkosta irtautumistoiminnot. Eli syöttö verkkoon katkaistaan, jos verkko häviää tai jos verkon taajuus ja/tai jännite ei täytä laatuvaatimuksia. Suojalaitteet ovat taajuusmuuttajan vakio-ominaisuuksia, erillisiä suojalaitteita ei tarvita. Voimalan maston juurella on lisäksi lukittava käsikäyttöinen pääkytkin, johon on esteetön pääsy. Taajuusmuuttajan käytöstä ja energian tuoton seurannasta on tehty erittäin helppoa selkeiden näyttöjen ja painikkeiden ansiosta. Voimalan on suunniteltu modulaariseksi ja siten tuulivoimala on muunneltavissa käyttökohteen mukaisesti energian käyttötavan tai käyttöympäristön mukaisesti. Tuotetukea on saatavissa suomeksi. Tarvittaessa komponentit ovat vaihdettavissa ja varaosien saanti on nopeaa. Tuulivoimalan tekniset tiedot Tuulivoimalan nimellisteho Taajuusmuuttajan nimellisteho Nimellistuulennopeus Potkurin halkaisija 4 kw 3.6 kw 10 m/s 5 m Potkurin pyörähdyspinta-ala 20 m 2 Käynnistys tuulennopeus noin 2 m/s Sähköntuotannon aloitus noin 2,5 m/s Pysäytys tuulennopeus ei ole Potkurin lapojen lukumäärä 3 Potkurin tehollinen pyörimisnopeus rpm 3/3

4 Generaattori vaihteeton kestomagneettigeneraattori Generaattorijännite V AC, 3 ~ Verkkoonsyöttöjännite 230 V / 50 Hz Myrskysuojaus tuulenpaineella sivuun kääntävä mekanismi Suurin tuulennopeus 50 m/s (muunneltavissa 60 m/s) Koneiston paino 90 kg Tuule E200 tuulivoimalan tuottokäyrä Tehon tuotto lämmitysteho W tuulennopeus [m/s] Energian tuotto kuukaudessa eri tuulennopeuksilla kwh/kuukausi Keskituulennopeus m/s 4/4

5 Mittapiirros Tuulivoimala 18 metrin harustetulla mastolla. 20 m m Tuulivoimalan koneiston päämitat: /5

6 Potkuri ja napa Tuulivoimalan potkuri on optimoitu hyödyntämään tarkasti saatavissa oleva pyyhkäisypinta-alaan kohdistuva tuulen liike-energia. Voimalan potkurin teknisiä ominaisuuksia: potkuri on erittäin kevyt tehokerroin on korkea ja sisäinen häviö potkurissa on pieni yksinkertainen ja siten äärimmäisen toimintavarma kiinteä naparakenne potkurin pääakselin suuri halkaisija vähentää laakereihin kohdistuvaa rasitusta koneiston päälaakerointi on generaattorin ja potkurin välissä ja mitoitettu potkurin ehdoilla laakeroinnin ansiosta generaattorin runkoon ei kohdistu mitään potkurista aiheutuvia rasituksia Potkurin tekniset tiedot Lapojen lukumäärä 3 Lapamateriaali Yhden lavan paino Kärkinopeussuhde 7 Potkurin halkaisija lujitemuovi 8 kg 5 m Pyörähdyspinta-ala 20 m 2 Generaattori Tuulivoimalan generaattori on tuulivoimalakäyttöön suunniteltu suuren vääntömomentin omaava vaihteeton 3- vaiheinen kestomagneettigeneraattori. Generaattorin ominaisuuksia: 24 napaisen generaattorin käyntiinlähtöä vastustava momentti on erittäin pieni ja generaattoria voidaan kuormittaa tasaisesti kaikilla tehollisilla tuulennopeuksilla parhaat länsimaiset neodymium kestomagneetit sekä generaattorisuunnittelu ovat mahdollistaneet staattoriraudan määrän vähentämisen, mikä parantaa generaattorin hyötysuhdetta ja pienentää turhaa painoa generaattorin 24 napaisuus mahdollistaa toiminnan normaalista verkkotaajuudesta tutulla taajuusalueella, missä siirtohäviöt ovat pieniä tavanomaisilla sähkölaitteilla (50Hz) Potkurin laakeroinnin ansiosta generaattorin runkoon ei kohdistu mitään potkurista aiheutuvia rasituksia Generaattorin tuottama jännite on hengenvaarallinen akselin pyöriessä. Akselia tai potkuria käsin pyöräyttämällä generaattorijännite voi nousta hengenvaarallisen korkeaksi. Kytkentöjä saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. 6/6

7 Generaattorin tekniset tiedot Tyyppi Magnetointi Nimellisjännite Nimellinen pyörimisnopeus Nimellisteho Paino kestomagneettigeneraattori radiaalinen magnetointi, Neodymium kestomagneetit 400 VAC 3 vaiheinen 280 rpm 4 kw, maksimiteho 5,3 kw 45 kg Runko, peräsin ja myrskysuojausjärjestelmä Korkealaatuisen länsimaisen rakenneteräksen käyttö sekä teräsrakennesuunnittelu ovat mahdollistaneet rungon pitämisen kevyenä. Koneiston (potkuri, runko, generaattori, peräsin) keveys puolestaan vähentävät mastoon kohdistuvia rasituksia ja mahdollistavat asennuksen ilman kallista nosturiautoa. Tuulivoimalan myrskysuojaus perustuu potkuriin kohdistuvaan tuulenpaineeseen. Sähköjärjestelmistä riippumaton, mekaaninen myrskysuojaus on pitkäikäinen toimintavarma. Tuulensuunnan muuttuessa tuulivoimalan peräsin kääntää potkurin välittömästi takasin kohti tuulta. Potkurin energian tuoton kannalta on oleellista, että potkuri pidetään jatkuvasti kohtisuoraan tuuleen. Tuulennopeuden kasvaessa kasvava tuulenpaine painaa potkurin pois tuulesta, jolloin tuulipinta-ala pienenee ja teho rajoittuu. Peräsimen oma paino pyrkii kääntämään potkurin takaisin tuuleen. Kun myrskysuojaus toimii, tuottaa voimala edelleen energiaa, mutta hetkellinen teho voi vaihdella voimakkaasti. Myrskysuojausmekanismi toimii selkeästi 10 m/s ja sitä suuremmilla tuulennopeuksilla, mutta mekanismi voi toimia myös pienemmillä tuulennopeuksilla, jos esim. tuulen suunta vaihtuu nopeasti tai tuulennopeudessa tapahtuu muutoksia. Mekanismi keventää potkurin hyrrävoimista johtuvia rakenteisiin kohdistuvia rasituksia. Myrskysuojausliike on voimalan normaali toiminto, joka suojaa laitteita liialliselta kuormitukselta ja varmistaa turvallisen ja pitkän käyttöiän. Innovatiivisen runko-, peräsin- ja myrskysuojausjärjestelmän suunnittelun ansiosta Finnwind Oy:n on pystynyt parantamaan suojausta ja lisäämään voimalan tuottoa lähellä myrskysuojauspistettä verrattuna perinteisiin etutuuliturbiineihin. Liukurengasyksikkö sallii voimalan kääntymisen vapaasti tuulen suuntaa, jolloin potkurin tehollinen pinta-ala saadaan pidettyä parhaana mahdollisena tuulensuunnan vaihdellessa. Energia tuodaan tuulen suunnan mukana kääntyvästä koneistosta alas liukurengasyksikön kautta. Generaattorilta johdotus tuodaan liukurengasyksikön liittimelle. Liukurengasyksiköltä johdotus tuodaan alas maston rasialle ja edelleen käyttöpaikan lähelle sijoitetulle suojayksikölle ja taajuusmuuttajalle. 7/7

8 Sähkölaitteet Maston sähkökotelossa on pääsulake, erillinen lukittava pääkytkin sekä jarru. Maston rasiassa oleva salamasuoja suojaa maakaapelia ja käyttölaitteita mahdollisen salamaniskun aiheuttamalta ylijännitepiikiltä. Pääsulake estää voimalan ylikuormittumisen sähköjärjestelmän mahdollisissa vikatilanteissa. Lukittavalla pääkatkaisijalla tuulivoimala voidaan kytkeä turvallisesti irti verkosta. Tuulivoimalan taajuusmuuttaja hoitaa voimalan ohjauksen ja verkkoon syötön täysin automaattisesti. Taajuusmuuttaja kuormittaa voimalan potkuria optimaalisesti niin, että kaikki mahdollinen potkurista saatava energia saadaan käyttöön, kuitenkin niin, että potkuria ei ylikuormiteta missään tilanteessa. Taajuusmuuttajassa on näyttö, mistä voidaan seurata energian tuottoa ja voimalan muita toiminta-arvoja. Kun tuulen nopeus on riittävän suuri, taajuusmuuttaja tahdistuu automaattisesti sähköverkkoon. Tuulennopeuden laskiessa alle verkkoonsyöttörajan, taajuusmuuttaja kytkeytyy irti verkosta ja siirtyy valmiustilaan odottamaan. Taajuusmuuttaja sisältää EN normin mukaiset verkosta irtautumistoiminnot. Syöttö verkkoon katkaistaan, jos verkko häviää tai jos verkon taajuus ja/tai jännite ei täytä laatuvaatimuksia. Taajuusmuuttajan ja voimalan välissä on suojausyksikkö, jonka tehtävä on suojata taajuusmuuttaja lyhytaikaisilta jännitepiikeiltä poikkeustilanteissa. Taajuusmuuttajan tekniset tiedot Verkkoonsyötön nimellistheo Maksimi syöttöjännite Toiminta-alue Maksimitehon jännitealue Nimellisjännite Nimellistaajuus Maksimi hyötysuhde Ympäristön käyttölämpötila Häviöt Koteloinnin suojausluokka Suhteellinen kosteus Äänenpainetaso Koko (korkeus, leveys, syvyys) Paino 3600 W 600 VDC 50 to 580 (nimellinen 360) VDC VDC Yksivaiheinen 230 VAC 50 Hz 96,8% (96,0% Euro; 96,0% CEC) -25 to +60, rajoitetusti kun >55 C < 8 W IP %, kondensoituva <50 dba, 1m 547 x 325 x 208 mm 17 kg 8/8

9 Tekninen dokumentaatio Tuulivoimalaan liittyy seuraava asiakkaan käyttö- ja huolto-ohjeistus: Voimalan tekninen kuvaus Projektikuvaus ja Toimenpidelupapiirros Tuulivoimalan perustuksen asennusohjeet Käyttöönotto-, käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Dokumentit toimitetaan tuotteen mukana kohdemaan virallisella kielellä, Suomessa suomeksi ja/tai ruotsiksi. Mittaluvut on ilmaistu SI yksiköissä. Vaatimustenmukaisuus Euroopan yhteisön direktiivit Laitteessa, sen suunnittelussa ja valmistuksessa sekä siihen liittyvissä palveluissa noudatetaan Euroopan Yhteisön seuraavien direktiivien vaatimuksia: 2006/42/EC, konedirektiivi 2006/95/EC, Pienjännitedirektiivi 2004/108/EC, Elektromagneettinen yhteensopivuus (EMC direktiivi) Standardit Laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitu seuraavat Euroopan Yhteisön harmonisoidut standardit: EN ISO Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Peruskäsitteet ja menetelmät. EN ISO Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Tekniset periaatteet. SFS-EN Koneturvallisuus. Riskin arvioinnin periaatteet SFS-EN Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset SFS-EN Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks EN Design requirements for small wind turbines (= IEC , 2 versio) IEC Tuulivoimalan melu IEC Tuulivoimalan tuotto Valmistaja Tuotteen valmistajan tiedot Nimi Finnwind Oy Osoite Koiranojanrinne 4 A, Lempäälä Yhteystiedot , Ajantasaiset yhteystiedot löydät kotisivuiltamme: 9/9

Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön. Tampereella tuulee -projekti

Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön. Tampereella tuulee -projekti Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön Tampereella tuulee -projekti 2 Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön Sisällysluettelo 1. Tuulivoima... 4 2. Tuulivoimalan rakenne ja ominaisuudet... 4 Asennuspaikka...

Lisätiedot

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti Tornio 24.5.2012 Tuulivoimala on vaativa hanke Esim. viljelijän on visioitava oman tilansa kehitysnäkymät ja sähkötehon tarpeet Voimalan rakentaminen, perustuksen valu ja lujuuslaskelmat ovat osaavien

Lisätiedot

OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN

OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN SISÄLTÖ Sisältö... 2 1 Vihreää energiantuotantoa... 3 1.1 Mikä pientuulivoima?... 4 1.2 Pientuulivoiman tilanne Suomessa... 4 2 Valmistelutoimenpiteet... 6 2.1 Sijaintivaatimukset...

Lisätiedot

Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista

Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista Juha-Pekka Laitinen Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 1/25 S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Sarjanumero: Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 2/25 Huom! Tämä

Lisätiedot

Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö

Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö Pienten tuuli- ja aurinkosähköjärjestelmien asennusopas 0. Oppaan käyttötarkoitus Tässä oppaassa käsitellään pienten, kotitalouksien tarpeisiin

Lisätiedot

Mukavamman mökkielämän puolesta!

Mukavamman mökkielämän puolesta! TUOTELUETTELO 2015 / 2016 ï $XULQNRSDQHHOLM UMHVWHOP W ï.ddvxodlwwhhw ï 2PD9RLPDODUDWNDLVXW ï 0 NNLN \P O W ï 9 M NDDSLW ï 0 NLQ O PPLW\V Mukavamman mökkielämän puolesta! Sisällysluettelo 5 ENERGIA 8 15

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Päällekkäissaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E2 Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A. 29027

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Yksisaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E1 / Ergolift Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A.

Lisätiedot

ABB standard drive ACH550-sarjan taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille, 0,75 355 kw

ABB standard drive ACH550-sarjan taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille, 0,75 355 kw ABB standard drive ACH550-sarjan taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille, 0,75 355 kw PROFIILI TEOLLISUUDEN TOIMIALAT TUOTTEET SOVELLUKSET ASIANTUNTEMUS KUMPPANIT PALVELUT Valmiit taajuusmuuttajat

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖ ON OIKEA VALINTA!

AURINKOSÄHKÖ ON OIKEA VALINTA! Tuotekuvasto 2012-2013 AURINKOSÄHKÖ ON OIKEA VALINTA! Tämän Eurosolar- tuotekuvaston avulla toivomme Sinulle muodostuvan selkeän kuvan miten aurinkosähköä voidaan tehokkaasti käyttää myös Suomen vaihtelevissa

Lisätiedot

Mukavuuksia 2014/2015. mukavuuksia OSA GYLLING-YHTYMÄÄ

Mukavuuksia 2014/2015. mukavuuksia OSA GYLLING-YHTYMÄÄ Mukavuuksia 2014/2015 mukavuuksia...mökille...veneeseen...retkeilyyn OSA GYLLING-YHTYMÄÄ 1 MUKAVUUKSIA VAPAA-AIKAAN Mukavuuksia vapaa-aikaan jo vuodesta 1993 Sunwind on viimeisen 20 vuoden aikana ollut

Lisätiedot

Pienjännitetuotteiden tuoteopas

Pienjännitetuotteiden tuoteopas Pienjännitetuotteiden tuoteopas Pienjännitetuotteet loistehon kompensointiin ja sähkönlaadun parantamiseen Alstom Grid:n valmistamat tuotteet auttavat asiakkaitamme tehokkaampaan toimintaan säästämällä

Lisätiedot

Aurinkoenergiaopas. Tässä oppaassa käydään läpi ne keskeiset osa-alueet jotka sinun on hyvä tietää kun harkitset aurinkosähköjärjestelmän ostamista.

Aurinkoenergiaopas. Tässä oppaassa käydään läpi ne keskeiset osa-alueet jotka sinun on hyvä tietää kun harkitset aurinkosähköjärjestelmän ostamista. Aurinkoenergiaopas Tässä oppaassa käydään läpi ne keskeiset osa-alueet jotka sinun on hyvä tietää kun harkitset aurinkosähköjärjestelmän ostamista. päivitetty 01.02.2013. Kaikki oikeudet pidätetään. Emme

Lisätiedot

1,008.90kWdc aurinkosähköjärjestelmän (PV) ja 360kWh:n energian varastointijärjestelmän selvityshankkeen loppuraportti

1,008.90kWdc aurinkosähköjärjestelmän (PV) ja 360kWh:n energian varastointijärjestelmän selvityshankkeen loppuraportti 1,008.90kWdc aurinkosähköjärjestelmän (PV) ja 360kWh:n energian varastointijärjestelmän selvityshankkeen loppuraportti Hankkeen tilaaja: Nokian kaupunki, Suomi Hankkeen kohde, sijainti: Kolmenkulma-hanke,

Lisätiedot

Danfoss Drives. VLT Tuotekuvasto

Danfoss Drives. VLT Tuotekuvasto Danfoss Drives VLT Tuotekuvasto ++ Taajuusmuuttajien johtava valmistaja Kaksituhatta työntekijää johdettuna Tanskan Gråstenista kehittää, valmistaa, myy ja huoltaa taajuusmuuttajia yli sadassa maassa.

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Valaistusyksikkö Tom Schneider Aurinkosähköjärjestelmien tuottaman tasavirran käyttö toimistorakennusten LEDvalaistusjärjestelmissä

Lisätiedot

vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas

vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu

Lisätiedot

Mukavamman mökkielämän puolesta!

Mukavamman mökkielämän puolesta! TUOTELUETTELO 2014 / 2015 Mukavamman mökkielämän puolesta! SW Energia Oy 2014-2015 SW ENERGIA OY Kairiskulmantie 10 20760 Piispanristi (Kaarina) Puh. 010 666 7696 Toimistomme Helsingissä Konalankuja 2

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

SAKK INARI ENERGIATEHOKKUUDEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN. Hannu Roivainen ja Juho Niemelä

SAKK INARI ENERGIATEHOKKUUDEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN. Hannu Roivainen ja Juho Niemelä SAKK INARI ENERGIATEHOKKUUDEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN Hannu Roivainen ja Juho Niemelä Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikka Insinööri (AMK) 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä Tekniikka ja

Lisätiedot

Scan Lab Sähkökonelaboratorio

Scan Lab Sähkökonelaboratorio Scan Lab Sähkökonelaboratorio Laboratoriojärjestelmä Scan Lab Kokosimme ammattitaitomme ja osaamisemme tutkimuslaboratoriojärjestelmämme kehitystä varten ja rakensimme täydellisimmän markkinoilta löytyvän

Lisätiedot

Pienjännitetaajuusmuuttajat. ABB:n taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille Kiinteistöautomaation luotettavat työjuhdat

Pienjännitetaajuusmuuttajat. ABB:n taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille Kiinteistöautomaation luotettavat työjuhdat Pienjännitetaajuusmuuttajat ABB:n taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille Kiinteistöautomaation luotettavat työjuhdat Toimii kuin unelma Entistä väheän ongelmia EMC-suotimet talotekniikka-alan tarpeisiin,

Lisätiedot

SW ENERGIA OY TUOTELUETTELO 2013/2014. Tykistökatu 4 D 20520 Turku Puh. 010 666 7696. info@swenergia.fi www.swenergia.fi. SW Energia Oy 2013-2014

SW ENERGIA OY TUOTELUETTELO 2013/2014. Tykistökatu 4 D 20520 Turku Puh. 010 666 7696. info@swenergia.fi www.swenergia.fi. SW Energia Oy 2013-2014 SW ENERGIA OY Tykistökatu 4 D 20520 Turku Puh. 010 666 7696 info@swenergia.fi www.swenergia.fi TUOTELUETTELO 2013/2014 SW Energia Oy 2013-2014 Sisällysluettelo SW ENERGIA 5 ENERGIA 8 Aurinkopaneelijärjestelmät

Lisätiedot

Kaksimassavauhtipyörä. Tekniikka Vikadiagnostiikka/erikoistyökalu/käyttöohje

Kaksimassavauhtipyörä. Tekniikka Vikadiagnostiikka/erikoistyökalu/käyttöohje Kaksimassavauhtipyörä Tekniikka Vikadiagnostiikka/erikoistyökalu/käyttöohje Tämän esitteen sisältö ei ole sitova ja se on tarkoitettu vain informatiiviseksi. Mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa, ei Schaeffler

Lisätiedot

Sähköverkon teknistaloudellisen ohjeiston laatiminen maastosuunnittelijoiden ja käyttöhenkilöiden käyttöön

Sähköverkon teknistaloudellisen ohjeiston laatiminen maastosuunnittelijoiden ja käyttöhenkilöiden käyttöön KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Smeds Lauri Sähköverkon teknistaloudellisen ohjeiston laatiminen maastosuunnittelijoiden ja käyttöhenkilöiden käyttöön Sähkötekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö

Lisätiedot

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin Merituulipuiston rakentaminen Raportti Prizztech Oy Pori 30.8.2012 Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin PRIZZTECH WEST FINLAND WIND CENTER Sisältö 1. Johdanto...4 2. Merituulivoiman mahdollisuudet

Lisätiedot