Tuoteohjelma Programme overview

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuoteohjelma Programme overview"

Transkriptio

1 Tuoteohjelma Programme overview Asiantuntevaa kaapelin hallintaa Competence in cable management

2 PFLITSCH Asiantuntevaa kaapelin hallintaa PFLITSCH Competence in cable management PFLITSCH-kaapelikanavat ja holkkitiivisteet merkitsevät teollisessa maailmassa Made in Germany -laatua mistä on merkkinä kuusikulmainen merkki ja kaksitoista uurretta. PFLITSCH on alallaan suunnannäyttäjä. Monet nykyisin standardina pidetyt järjestelmät ovat lähtöisin tämän keskikokoisen yrityksen teknisestä luovuudesta. PFLITSCH yhdistää toimivat tuoteratkaisut palvelutarjontaan, joka ulottuu aina CADsuunnittelusta rakennusvalmiisiin yksiköihin. Mukaan kuuluvat tietenkin myös optimaalisen asennuksen mahdollistavat työkalut. Näin saavutetaan ainutlaatuinen kustannusten läpinäkyvyys ja turvallisuus. PFLITSCH trunking and cable glands are synonymous throughout the industrialised world with quality Made in Germany clearly marked by the hexagonal trademark with its characteristic twelve grooves. PFLITSCH is considered the trendsetter in these technologies. Many systems that are today considered standard have their roots in the technical creativity of this medium sized company. PFLITSCH combines functional product solutions with a range of services that extends from CAD planning through to ready to install assemblies. Tools for optimum installation and assembly are also part of the range. This creates unique cost transparency and security. 2 2 Tuoteohjelma/Programme overview 202

3 2 Kokeneiden maahantuojien ja myyntikumppanien verkoston avulla voidaan PFLITSCHasiakkaille kaikkialla maailmassa toimittaa innovatiivisia ja käytännöllisiä tuotteita. Ideat ja markkinoiden vaatimukset työstetään markkinakelpoisiksi ratkaisuiksi. Tästä tavoitesuuntautuneesta kehitystyöstä on tuloksena yli kansainvälisesti hyväksyttyä järjestelmäosaa. PFLITSCH-tuotteet ovat hintansa arvoisia sanan todellisessa merkityksessä, sillä ne ovat erittäin pitkäikäisiä ja luotettavia. Asiakkaisiimme kuuluu kone- ja laitevalmistuksen, sähköteollisuuden, energiantuotannon ja -jakelun, uusiutuvien energioiden sekä rautatieteollisuuden, kemianteollisuuden ja lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden ja robotti- sekä automaatioteollisuuden toimijoita. PFLITSCH takaa tasaisen korkean laadun, joka on sertifioitu kansainvälisten testauslaitosten toimesta, ja jota valvotaan yrityksen omassa testilaboratoriossa. Testejä tehdään mm. sääkaapeissa, veto-, iskuja painetestauskoneissa, pöly- ja vesisuojaustestilaitteissa sekä EMC-mittaustekniikan ja D-mittausautomaatin avulla. PFLITSCH customers the world over are supplied with innovative and practically-oriented products via a network of experienced importers and sales agents. Ideas and market requirements are systematically converted into market-ready solutions. Over 2,000 system components with international certification are the result of such objective-oriented development. This means that PFLITSCH products provide value for money in the truest sense of the word because they have a very long service life and are highly reliable. Our target industries are machinery and equipment, the electrical industry, energy production and distribution, renewable energies, the railway, chemical, pharmacy and food industries together with robotics and automation. PFLITSCH guarantees consistently high quality standards that are certified by testing institutes both nationally and internationally and are monitored at our own testing laboratory. For this purpose, climatic exposure test cabinets, tensile, impact and compression testing machines, dust and water ingress testing systems, EMC measurement and test equipment and an automatic D measurement system are available. Kuva : PFLITSCHin tehdasalue Fig. : PFLITSCH company premises Kuva 2: PFLITSCH esittäytyy HANNOVER MESSE 202 -teollisuusmessuilla Fig. 2: PFLITSCH at the 202 HANNOVER MESSE Kuva : PFLITSCHin hallintorakennus Fig. : PFLITSCH administration building Tuoteohjelma/Programme overview 202

4 blueglobe Standardeja paremmat holkki-tiivisteet blueglobe Cable glands far better than the standard 2 Pieni tuotemäärä kattaa laajat käyttöalueet Kuulamainen tiiviste huolehtii erinomaisesta vedonpoistosta EN 50262:n mukaiseen luokkaan B asti Irrotettava sisäosa laajoille tiivistysalueille Kotelointiluokka IP 68 5 bar asti ja IP 69K Holkkirunko messinkiä, jaloterästä ja muovia Tiivisteosa TPE:tä ja korkeita lämpötiloja kestävää silikonia M0 M85, kaapelin halkaisija 2 76 mm Selkeät merkinnät paineruuvissa ja tiivisteosassa Hygieniakäyttöön omat mallit Myös Ex- ja EMC-ratkaisut (ks. s. 6+7) Low number of parts for a wide range of applications Spherical sealing insert ensures very high strain relief up to class B, EN Removable inlet for high sealing ranges Type of protection IP 68 up to 5 bar and IP 69K Cable gland bodies of brass, stainless steel and plastic Sealing inserts of TPE and high-temperature silicone M0 to M85, cable diameters from 2 mm to 76 mm Clear markings on the pressure screw and sealing insert Variant available for use in the hygiene sector Explosion protection and EMC solutions (see pages 6+7) Kuva : Holkkitiiviste hygieniasovelluksiin: blueglobe CLEAN Fig. : Hygienic cable gland blueglobe CLEAN Kuva 2: blueglobe -holkkitiivisteet messingistä, PA:sta ja jaloteräksestä Fig. 2: blueglobe cable glands in brass, PA and stainless steel Kuva : Korkeita lämpötiloja kestävä holkkitiiviste blueglobe HT Fig. : High temperature cable gland blueglobe HT blueglobe Tulevaisuuden holkkitiiviste tiukkoihin vaatimuksiin blueglobe The future-oriented cable gland for the most exacting requirements 4 Tuoteohjelma/Programme overview 202

5 6 000 komponentin modulaarinen järjestelmä mahdollistaa yksilölliset ratkaisut (M6 M20/Pg 7 Pg 48) Tiivisteosat yhteen tai useampaan kaapeliin, latta- ja erikoiskaapeleihin sekä esikoottuihin kaapeleihin Holkkirunko messinkiä, jaloterästä, PA- ja PVDF-muovia Tiivisteosat TPE-, TPE-V-materiaalia ja silikonia, joilla erinomainen kestävyys ja korkeat käyttölämpötilat Pehmeä puristus takaa kotelointiluokan IP 68 0 bar Metriset ja Pg-liitoskierteet sekä NPT- ja tuumakierteet Kulmaholkit 90 asteen kaapelireitityksiin Voidaan yhdistää letkuihin (ks. s. 8) Myös Ex- ja EMC-mallit (ks. s. 6+7) Modular system with 6,000 components facilitates custom solutions (M6-M20/Pg 7-Pg 48). Sealing inserts for single or multiple cables, flat and special cables and for pre-assembled cables Cable gland bodies of stainless steel, PA and PVDF plastic Sealing inserts of TPE, TPE-V and silicone that are highly resistant and have a wide range of operating temperatures. Soft pinching ensures compliance with type en protection IP 68 up to 0 bar. Metric and Pg connection threads together with NPT and inch connection threads. Elbow cable glands for routeing cables through 90 Can be combined with hoses (see page 8) Explosion protection and EMC solutions (see pages 6+7) UNI Dicht Yksilöllisyyttä modulaarisen järjestelmän ansiosta UNI Dicht Individuality thanks to the modular system Kuva : UNI-monikaapeliholkkitiiviste Fig. : UNI Multiple cable gland Kuva 2: UNI Wellrohr -holkkitiiviste Fig. 2: UNI corrugated hose cable gland Kuva : Kulmallinen UNI Dicht -holkkitiiviste Fig. : Elbow with UNI Dicht cable gland Kuva 4: UNI Dicht M20 ja M6 Fig. 4: UNI Dicht M20 and M6 2 Kuva 5: UNI-monikaapeliholkkitiiviste, jossa halkaistu tiivisteosa esikootulle kaapelille Fig. 5: UNI Multiple with slotted sealing insert for pre-assembled cables UNI Dicht Arvostettu holkkitiiviste erilaisiin käyttötarkoituksiin UNI Dicht The proven cable gland for a diverse range of applications 4 5 Tuoteohjelma/Programme overview 202 5

6 ATEXholkkitiivisteet Maksimaalista turvallisuutta räjähdysvaarallisilla alueilla ATEX cable glands Maximum safety in potentially explosive atmospheres Hyväksytty laiteluokassa II kaasut, pölyt ja syttymissuojaluokissa e (tehostettu turvallisuus) ja d (paineenkestävä kotelointi) Voidaan käyttää vyöhykkeiden, 2, 2 ja 22 mukaisilla alueilla UNI Dicht -- ja blueglobe - tuoteominaisuudet säilyvät (sivut 4 + 5) M8 M85/Pg 7 Pg 48 Hyväksytty EN ja EN 5009-standardien mukaan Kotelointiluokka IP 68 Holkkirunko messinkiä, jaloterästä ja PVDFmuovia IECEx- ja Gost-hyväksyntä Myös EMC-mallit Monikaapeliholkkitiivisteet Certified for equipment class II gases, dusts and for ignition protection categories Ex e (increased safety) and Ex d (explosion/flameproof) Can be used in potentially explosive zones, 2, 2 and 22 The product characteristics of UNI Dicht and blueglobe remain unaffected (pages 4+5). M8 to M85/Pg 7 to Pg 48 Certified in accordance with EN 5004 and EN 5009 Type of protection IP 68 Cable gland bodies of brass, stainless steel and PVDF plastic IECEx and Gost certified EMC variants Multiple cable glands PFLITSCH ATEX-tuotteet turvallisuus ennen kaikkea ATEX solutions from PFLITSCH Always on the safe side 2 4 Kuva : blueglobe -holkkitiiviste ATEX-merkinnällä Fig. : blueglobe cable gland with ATEX marking Kuva 2: ATEX-hyväksytyt sulkutulpat Fig. 2: Blind plug certified in accordance with ATEX Kuva : Supistuskappale ATEX-merkinnällä Fig. : Reduction piece with ATEX marking Kuva 4: UNI Dicht PVDF -holkkitiiviste, jossa ATEXhyväksyntä Fig. 4: UNI Dicht PVDF cable gland certified in accordance with ATEX 6 Tuoteohjelma/Programme overview 202

7 EMC-holkkitiivisteet Erinomaiset vaimennusarvot ja helppo asennus EMC cable glands Exceptional attenuation values and simple installation Erilaisia EMC-holkkitiivisteitä eri käyttötarkoituksiin M2 M85/Pg 9 Pg 48 Turvallinen 60 asteen kontakti Erinomainen vaimennus, testattu IEC :n mukaan Hyvä virransiirtokyky Pehmeän puristuksen mukainen tiivistysperiaate UNI Dicht - ja blueglobe -sarjojen mallit Holkkirunko messinkiä ja jaloterästä Myös räjähdyssuojatut mallit KoKeT PFLITSCHin kehittämä mittausmenetelmä suojausvaikutuksen mittaamiseen IEC-standardin mukaisesti Merikäyttöön soveltuvat ratkaisut Various EMC cable glands for different applications M2 to M85/Pg 9 to Pg 48 Secure 60 contact High attenuation level certified to IEC High current-carrying capacity Soft pinching sealing principle Variants from the UNI Dicht and blueglobe range Cable gland bodies of brass and stainless steel Explosion protection solutions KoKeT a measurement method developed by PFLITSCH to determine the shielding effect in accordance with IEC Standard Marine-capable solutions 2 PFLITSCH EMC-holkkitiivisteet takaavat häiriöttömän käytön EMC cable glands from PFLITSCH for interference-free applications 4 Kuva : blueglobe TRI Fig. : blueglobe TRI Kuva 2: UNI IRIS Fig. 2: UNI IRIS Kuva : UNI EMV Fig. : UNI EMC Kuva 4: UNI Entstör Fig. 4: UNI Entstör Kuva 5: KoKeT -mittausmenetelmä Fig. 5: KoKeT measurement method 5 Tuoteohjelma/Programme overview 202 7

8 Holkkitiivisteet suojaletkuille Hose cable glands for mechanical protection Letkusovittimilla varustetut holkkitiivisteet Yhteensopiva UNI Dicht -järjestelmän kanssa Sopii aaltoputkiin ja erilaisiin suojaletkuihin Yksilöllinen sovite muihin UNI Dicht -tiivistysperiaate takaa kaapelille kotelointiluokan IP 68. Sovitin litteille letkuille, teräspunosletkuille, aaltoputkille jne. EMC-suojatut letkuholkkitiivisteet Metriset ja Pg-liitoskierteet, myös tuuma ja NPT Yksilöllinen mukautus muihin letkutyyppeihin Helppo asentaa Cable glands with hose adapters Compatible with the UNI Dicht system Suitable for corrugated hoses and different types of tube The UNI Dicht sealing principle ensures cable sealing to type of protection IP 68. Adapter for smooth hoses, hoses with steel braiding, corrugated hoses and much more Hose cable glands with EMC protection Metric and Pg connection thread, inch and NPT Individual adaptation to other types of hose possible Simple to install PFLITSCH letkuholkkitiivisteet vahva lisä UNI Dicht -järjestelmään Hose cable glands from PFLITSCH: An excellent complement to the UNI Dicht modular range 2 Kuva : UNI UL -letkuholkkitiiviste Fig. : UNI UL hose cable gland Kuva 2: UNI SVD -letkuholkkitiiviste Fig. 2: UNI SVD hose cable gland Kuva : UNI Wellrohr -holkkitiiviste Fig. : UNI corrugated hose cable gland Kuva 4: Letkuliitin Fig. 4: Hose connector 4 8 Tuoteohjelma/Programme overview 202

9 MatchClamp Erittäin turvallinen kaapelin läpivienti, jota ei voi irrottaa MatchClamp Highly secure non-detachable cable entry Liitosta ei voi irrottaa, kun se puristetaan MatchClamp -holkin läpi Erinomainen vedonpoisto Asiakaskohtainen malli Materiaali messinkiä, alumiinia, jaloterästä ja titaania Kotelointiluokka IP 68 tai IP 69K Kaapelin halkaisijoille 2 0 mm 90 asteen taivutus mahdollinen Ratkaisut EMC-suojaukseen Nopea asentaa, pieni tilantarve Non-detachable connection through pressing the MatchClamp sleeve Very high degree of strain relief Customer-specific design Materials: brass, aluminium, stainless steel and titanium Achieves type of protection IP 68 and IP 69K For cable diameters of between 2 mm and 0 mm 90 bends possible Solutions for EMC protection Fast fitting and low space requirements 2 4 MatchClamp kiinteä vaihtoehto erikoissovelluksiin MatchClamp Non-detachable alternative for special applications Kuva : Laaja MatchClamp -valikoima Fig. : The wide range of MatchClamp product variants Kuva 2: Työkalu MatchClamp -holkkien puristamiseen Fig. 2: Tool for pressing the MatchClamp sleeves Kuva : Puristusprosessi Fig. : The pressing process Kuva 4: Kaapeliin puristettu MatchClamp -holkki Fig. 4: MatchClamp sleeve pressed onto a cable Tuoteohjelma/Programme overview 202 9

10 Laippajärjestelmät Turvallinen läpivienti esiasennetuille kaapeleille Flange systems Secure cable entry, even for pre-assembled cables Halkaistava laippajärjestelmä esiasennettujen kaapelien sisäänvientiin Kaapelin halkaisijoille 2 20,5 mm UNI Dicht -tiivistysperiaate huolehtii turvallisesta kaapelisuojauksesta ja hyvästä vedonpoistosta Voidaan yhdistää UNI Dicht -järjestelmän tiivistysosiin Ympäröivä tiiviste takaa kotelointiluokan IP 66 Kehyslevy ja kiristysruuvit PA-muovia Sopii 24-napaisten moninapapistoliittimien vakioaukkoihin Splittable flange system for the insertion of pre-assembled cables For cable diameters of 2.0 mm to 20.5 mm UNI Dicht sealing principle ensures secure cable protection and a high degree of strain relief. Can be combined with the sealing inserts from the UNI Dicht system Circumferential seal ensures that the type of protection IP 66 is achieved. Frame plate and pressure screws made of PA plastic Fits in standard sheet-metal cut outs for 24 pole plug connectors. PFLITSCH UNI FLANSCH : halkaistava versio esiasennetuille kaapeleille UNI Flange from PFLITSCH: The splittable variant for preassembled cables 2 4 Kuva : Koneeseen asennettu UNI FLANSCH Fig. : UNI Flange installed on a machine Kuva 2: UNI FLANSCH -erillisosia Fig. 2: The individual parts of a UNI Flange Kuva : Erillisosien yhdistäminen Fig. : Assembly of the individual components Kuva 4: UNI FLANSCH sovellus Fig. 4: UNI Flange application 0 Tuoteohjelma/Programme overview 202

11 Koonnokset Asennusvalmiit järjestelmät kiinteään hintaan Assemblies Ready-to-install systems at fixed prices Suunnittelu, projektointi, tuotteet ja asennus kaikki samasta paikasta Kaapelikanavakoonnokset ovat valmiina asennettaviksi sovittuna aikana kiinteään hintaan Asiakaskohtaiset leikkaukset, kiinnitysosat tai asiakaskohtaiset maalaukset easyroute-cad-järjestelmä tukee yksilöllisessä reitin suunnittelussa ja sen avulla voidaan luoda kappale- ja tilauslistoja Verkossa on maailmanlaajuisesti käytettävissä PFLITSCH-holkkitiivisteiden tiedot kaikissa käyttökelpoisissa muodoissa PFLITSCH-testilaboratorio testaa tutut sekä uudet komponentit kansainvälisten standardien mukaisesti Planning, project engineering, products and installation all from under one roof Cable trunking assemblies that are ready to install on-time, for a fixed price. Customised cutouts, mounting components or customer-specific paintwork The easyroute CAD system supports individual trunking routeing and generates part and order lists. Global online access to the data for PFLITSCH cable glands in all of the common formats available. In the PFLITSCH testing laboratory both existing and new components are tested to international standards. 2 PFLITSCH-koonnokset yksilölliset ratkaisut: kaikki samasta paikasta Assemblies from PFLITSCH Custom solutions from a single source 4 5 Kuva : Fig. : Kuva 2: Fig. 2: Kuva : Fig. : Kuva 4: Fig. 4: Kuva 5: Fig. 5: Kanavien suunnittelua easyrouteohjelmalla Routeing of trunking in easyroute Vedonpoistotesti Testing of the strain relief Teollisuus-, PIK- ja ristikkokanavakokoonpanoja Pre-assembly of Industrial- and PIK- Trunking and wire trays Holkkitiivisteillä varustettu teollisuuskanava Industrial-Trunking with cable glands UNI Dicht -holkkitiivisteen poikkileikkaus Cross-sectional view of a UNI Dicht cable gland Tuoteohjelma/Programme overview 202

12 Teollisuuskanava Taloudellinen ja turvallinen kaapelien reititys Industrial-Trunking The economic and secure cable routeing solution Yksilöllinen reititys muoto-osien, kuten kulmien, lähtöjen tai ristikoiden avulla Poikkileikkaukset 50 mm x 50 mm 00 mm x 50 mm Kanava voidaan avata koko matkalta eri kansipaikoissa Etu: Kaapeleita on helppoa lisätä. Kolmiulotteinen reititys muoto-osien avulla Kestävä ja purseeton rakenne Erilaisia kansisulkuja voidaan käyttää Kanavat ja kannet teräslevyä, jaloterästä ja asiakaskohtaisesti maalattu Reititys on helppoa easyroute-onlinetyökalulla Kanava lattia-asennukseen 200 N:n kuormitukseen asti Tietoja: Kattava kone- ja työkaluohjelma katkaisuun ja aukkojen tekemiseen, ks. s. 5. Individual trunking routeing using accessory fittings such as angles, outlets or crossings Cross-sections from 50 mm x 50 mm to 00 mm x 50 mm The trunking can be opened in various cover positions over the entire length. Benefit: The cables can be inserted. Three-dimensional routeing using accessory fittings Robust and low-burr construction Different cover latches are available Trunking and covers are made of sheet steel and stainless steel and can be painted according to the customer s specifications The trunking routeing can be designed using the online easyroute tool Automobile-Trunking for floor-mounted installation with walk-on loading of up to,200 N Info: For our comprehensive range of machines and tools for cutting trunking to length and making cutouts please see page 5. PFLITSCH-teollisuuskanavat: luotettavia ja monikäyttöisiä Industrial-Trunking from PFLITSCH: The proven multi-talent 2 Kuva : Kanava, jossa muoto-osia ja irrotettava kansi Fig. : Trunking run using accessory fittings and removable cover Kuva 2: Sivuaukot ja reunasuoja Fig. 2: Lateral cutouts with edge protection 2 Tuoteohjelma/Programme overview 202

13 PIK-kanava Kaapelikourut pienille määrille PIK-Trunking Small volume cable routeing Asennuskanava pienelle kaapelimäärälle Halkaisijat 5 mm x 5 mm 200 mm x 60 mm Voidaan kääntää kauttaaltaan Voidaan yhdistää teollisuuskanavaan Voidaan sulkea käytännöllisellä napsautettavalla kannella Avattavissa koko pituudelta Muoto-osat mahdollistavat kolmiulotteisen reitityksen Reunasuoja sivuttaisiin sijaitseviin kaapelilähtöihin ja kanavan päähän PIK-kanava on saatavana teräslevystä ja jaloteräksestä valmistettuna tai asiakaskohtaisella maalauksella Tietoja: Koneet ja työkalut kanavan muokkaamiseen, ks. sivu 5. Installation trunking for a small number of cables Cross-sections of 5 mm x 5 mm to 200 mm x 60 mm Can be tilted along its whole length Can be combined with the Industrial- Trunking Can be closed with the practical snap-on cover. Can be opened along its whole length Accessory fittings can be used to achieve a three-dimensional trunking routeing Edge protection for lateral cable outlets and at the end of the trunking The PIK-Trunking is available in sheet steel and stainless steel and can be painted according to the customer s specifications. Info: For machines and tools for working with the trunking please see page 5. 2 PFLITSCH in PIK-kanavat: kätevä vaihtoehto pienille kaapelimäärille PIK-Trunking from PFLITSCH: The practical alternative for small cable volumes Kuva : PIK-kanava, jossa sivuaukko ja holkkitiiviste Fig. : PIK-Trunking with lateral cutout and cable gland Kuva 2: PIK eri kokoisina malleina Fig. 2: PIK-Trunking of different dimensions Kuva : PIK-reunasuoja, joka on kiinnitetty kanavaan lukituskielellä Fig. : PIK edge protection that is fixed into the trunking using a locking tab. 4 5 Kuva 4: PIK-kanavan sivuaukkoja, jotka on varustettu erilaisilla muovilevyillä Fig. 4: Lateral cutouts in the PIK-Trunking that are covered with different plastic panels. Kuva 5: PIK-kanavan T-liitin Fig. 5: T-connector for PIK-Trunking Tuoteohjelma/Programme overview 202

14 Lankakanavat Helppo koota ja nopea asentaa Wire trays Simply assembled and quickly installed 2 4 Kuva : Lankakanavia on kattava valikoima Fig. : Wide range of wire trays Kuva 2: T-risteys on mahdollinen ilman muoto-osaa Fig. 2: T-crossing possible without accessory fittings Kuva : Lankakanavan käytännöllinen kansi Fig. : Practical cover for the wire trays Avoin kaapelikanavajärjestelmä galvaanisesti nikkelöityä, kuumasinkittyä terästä ja jaloterästä Vähän osia Selkeä ja joustava Helppo puhdistaa Reititys ilman muoto-osia Voidaan sulkea erilaisilla kansiosilla Erilaiset lankakanavamallit Tukeva teräslanka on kestävä eikä vaadi paljon kiinnityskohtia Single Wire System (SWS ) yksittäisten kaapelien reititykseen Käytettävissä myös koonnoksina PFLITSCH in lankakanava avomalli vaativiin sovelluksiin Open cable trunking system made of hot-dip galvanized steel, electroplated with nickel and stainless steel Low part count Clarity and flexibility Easy to clean Trunking can be routed without using accessory fittings Can be closed using a variety of cover variants Various wire tray shapes Robust wire cross-sections of high strength and with few suspension points Single Wire System (SWS ) for routeing individual cables Also available as assemblies Wire trays from PFLITSCH: The open variant for demanding industries Kuva 4: Single Wire System (SWS ) Fig. 4: Single Wire System (SWS ) 4 Tuoteohjelma/Programme overview 202

15 Työkalut ja koneet Työskentele ammattimaisesti ja aikaa säästäen Koneet ja työkalut kaapelikanavien työstämiseen, myös asennetuille kanaville 2 Machines and tools for working on the cable trunking, even on installed trunking Tools and machines Working professionally and expeditiously Leikkuu- ja stanssaustyökalut teollisuus- ja PIK-kanaville Cutting and stamping tools for Industrial and PIK-Trunking Hydrauli- ja manuaalikäyttöiset laitteet Hydraulically and manually operated drives Katkaisu, sivuaukkojen tai reikien tekeminen onnistuu tarkalleen Precise cutting to length, making lateral cutouts and holes Käsikäyttöiset työkalut sivujen loveamiseen Mobile tools for lateral notching Käsikäyttöisten ristikkokanavaleikkurien avulla voi loveta sivuseiniä Mobile wire tray shears for notching the side walls Investoinnit kannattavat nopeasti ajansäästön avulla Rapid return on investment through time savings Purseettomat leikkaukset ja koloamiset Low-burr cutting and cutouts PFLITSCH-työkalut ja koneet Tools and machines tehokas työskentely from PFLITSCH: on nyt helppoa Efficient working made easy Kuva : Käsikäyttöinen loveamistyökalu Fig. : Mobile notching tool Kuva 2: Käsikäyttöinen lankaleikkuri Mini Fig. 2: Mobile wire tray shears - mini Kuva : HS PIKCut-leikkuri Fig. : HS PIKCut Kuva 4: Työkaluja kanavien työstöön Fig. 4: Tools for working on trunking 4 Tuoteohjelma/Programme overview 202 5

16 PFLITSCH GmbH & Co. KG Ernst-Pflitsch-Straße F Nord D Hückeswagen Phone: Fax: Internet: PFLITSCH programme overview FIN_GB 2.0. PRINTED IN GERMANY Concept, Text, Layout, Satz: PFLITSCH Photography: PFLITSCH, Seuthe Print: Köllen Druck & Verlag GmbH Programme overview FIN_GB_0/202 PFLITSCH GmbH & Co. KG E&OE. We reserve the right to make technical modifications.

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

metallialan johtava yhteistyöverkosto The leading metal industry network

metallialan johtava yhteistyöverkosto The leading metal industry network metallialan johtava yhteistyöverkosto The leading metal industry network www.secry.fi 2 Subcontracting Excellence Cluster S.E.C ry S.E.C...... on 20 metallialalla toimivan huippuyrityksen yhteistyöverkosto....

Lisätiedot

OT-KUMI OY TIGHT SEALING! ÌÛ ÑÄÅËÀÅÌ ÏËÎÒÍÎ! TULEE TIIVISTÄ!

OT-KUMI OY TIGHT SEALING! ÌÛ ÑÄÅËÀÅÌ ÏËÎÒÍÎ! TULEE TIIVISTÄ! TIGHT SELING! ÌÛ ÑÄÅËÀÅÌ ÏËÎÒÍÎ! TULEE TIIVISTÄ! Hyvä siakas TULEE TIIVISTÄ! Mikä raaka-aine - millainen profiili? Vaihtoehtoja on paljon, mutta niin on käyttötarkoituksiakin sekä ilmastollisia ja ulkoisia

Lisätiedot

FRICOSTAR FRICOSTAR (CAU, CAMU, CAM; CWR, CMP) 0 5/11 (FI N, GB) Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa

FRICOSTAR FRICOSTAR (CAU, CAMU, CAM; CWR, CMP) 0 5/11 (FI N, GB) Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa Käyttö-, Asennus- ja Huolto-opas User, Service and Maintenance Manual (CAU, CAMU, CAM; CWR, CMP) 0 5/11 (FI N, GB) Sivu/page: 1/20 Suomi 1 Asennus ja käyttöönotto Installation and Commissioning Vor Ennen

Lisätiedot

Full production capacity in China

Full production capacity in China Tekniseri Group's customer magazine 01/2012 Tekniseri Groupin asiakaslehti PS-Printille uusi laajan skaalan painolinja S. 4 Berner: perinteikkäitä tuotteita uudella ilmeellä S. 5 Full production capacity

Lisätiedot

metallialan johtava yhteistyöverkosto The leading metal industry network

metallialan johtava yhteistyöverkosto The leading metal industry network metallialan johtava yhteistyöverkosto The leading metal industry network www.secry.fi 2 Subcontracting Excellence Cluster S.E.C ry S.E.C...... on 18 metallialalla toimivan huippuyrityksen yhteistyöverkosto....

Lisätiedot

Tuotevalikoima Product Range

Tuotevalikoima Product Range FI EN 05 2015 Tuotevalikoima Product Range Partner for Performance Mars Rover: Courtesey NASA/ JPL Calltech Tervetuloa tutustumaan voimansiirtoratkaisuihin RINGFEDER POWER TRANSMISSION Sanomme, mitä tarkoitamme,

Lisätiedot

Safety. a full time job for Malux

Safety. a full time job for Malux Safety a full time job for Malux Päämiehet Partners Cooper Group Kolme vuosikymmentä turvallisuuden puolesta Tuotteet ja asiantuntemus Capri CEAG Crouse-Hinds Fulleon MEDC MTL Nortem Safety 2 Esittely

Lisätiedot

Taidegrafiikan osto-opas Buying guide of the graphic art

Taidegrafiikan osto-opas Buying guide of the graphic art Taidegrafiikan osto-opas Buying guide of the graphic art Suomen Taidegraafikot ry The Association of Finnish Printmakers Osto-oppaasta Sisältö Tämä osto-opas antaa vastauksen moneen kysymykseen taidegrafiikasta

Lisätiedot

Art Direction: Timo Leskelä Photography: Timo Junttila Photo editing: Asko Rokala Copy: Piiroinen Printed: Hokkipaino Oy Arvo Piiroinen Oy 2014

Art Direction: Timo Leskelä Photography: Timo Junttila Photo editing: Asko Rokala Copy: Piiroinen Printed: Hokkipaino Oy Arvo Piiroinen Oy 2014 1 Art Direction: Timo Leskelä Photography: Timo Junttila Photo editing: Asko Rokala Copy: Piiroinen Printed: Hokkipaino Oy Arvo Piiroinen Oy 2014 www.piiroinen.com Dear Valued Customer, Welcome to explore

Lisätiedot

Sisällysluettelo / Contents

Sisällysluettelo / Contents Sisällysluettelo / Contents Pääkirjoitus / Editorial 4 ABB 6 Accenture 7 Agnico Eagle Finland Oy 8 BDO Oy 9 Boliden 10 Business Kitchen 11 BusinessOulu 12 Codemate Oy 13 Codenomicon Oy 14 Componenta 15

Lisätiedot

GOLDHOFER KULJETUS TEKNIIKKA

GOLDHOFER KULJETUS TEKNIIKKA SUOMI ENGLISH GOLDHOFER KULJETUS TEKNIIKKA GOLDHOFER TRANSPORT TECHNOLOGY Yritys The company Goldhofer AG voi tarkastella pitkää historiaa: vuodesta 1705 perheyrityksenä toimineen takomon perinyt Alois

Lisätiedot

LAYOUT2012. Jäljitettävyyttä. JT sai uuden graafisen ilmeen. Bayer sähköisti tilaukset. Raision pakkaukset ovat klassikkoja.

LAYOUT2012. Jäljitettävyyttä. JT sai uuden graafisen ilmeen. Bayer sähköisti tilaukset. Raision pakkaukset ovat klassikkoja. LAYOUT2012 Bayer sähköisti tilaukset Raision pakkaukset ovat klassikkoja JT sai uuden graafisen ilmeen»» & Painotalo taistelee lääkeväärennöksiä vastaan Turvallisuutta Pages in English Jäljitettävyyttä

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES Valitse saunasi kiukaan teho huolellisesti. Jos sen lämmitysteho on liian pieni, joudut

Lisätiedot

Public Energy Alternatives. Baltic Energy Compendium

Public Energy Alternatives. Baltic Energy Compendium Public Energy Alternatives Baltic Energy Compendium Business Plan Financing Model "Wood Chip Gasifier" Ylivieska, Finland 16 th August 2012 Document N o 53 TABLE OF CONTENTS 1 Characterics of deliverable

Lisätiedot

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta 5/2013KEMIA SPECIAL ISSUE Finnish Chemical Magazine STRONG EXPORTS in the Finnish chemical industry NEW BOOST for voluntary sustainability REACH bites next smaller companies Pakkausten ja pakkausmateriaalien

Lisätiedot

»&Lujaa. Miten syntyy. Ohutta. loistava pakkaus? Laatua Stockmannin pakkauksissa. Päivä. lähettämössä. Pages in English. Tervakosken ohkopaperi on

»&Lujaa. Miten syntyy. Ohutta. loistava pakkaus? Laatua Stockmannin pakkauksissa. Päivä. lähettämössä. Pages in English. Tervakosken ohkopaperi on LAYOUT2.11 JAAKKOO-TAARA OY ASIAKASLEHTI» Laatua Stockmannin pakkauksissa Päivä»&Lujaa lähettämössä Tervakosken ohkopaperi on Ohutta Pages in English Miten syntyy loistava pakkaus? WWW.JT.FI 16 8 koonnut:

Lisätiedot

»&Lujaa. Miten syntyy. Ohutta. loistava pakkaus? Laatua Stockmannin pakkauksissa. Päivä. lähettämössä. Pages in English. Tervakosken ohkopaperi on

»&Lujaa. Miten syntyy. Ohutta. loistava pakkaus? Laatua Stockmannin pakkauksissa. Päivä. lähettämössä. Pages in English. Tervakosken ohkopaperi on LAYOUT2.11 JAAKKOO-TAARA OY ASIAKASLEHTI» Laatua Stockmannin pakkauksissa Päivä»&Lujaa lähettämössä Tervakosken ohkopaperi on Ohutta Pages in English Miten syntyy loistava pakkaus? WWW.JT.FI 16 8 koonnut:

Lisätiedot

Hämeentie 155 00560 Helsinki Puh. 09-5499 2400 Fax 09-5499 2444 info@otatuote.fi www.otatuote.fi. good tools good job

Hämeentie 155 00560 Helsinki Puh. 09-5499 2400 Fax 09-5499 2444 info@otatuote.fi www.otatuote.fi. good tools good job Hämeentie 155 00560 Helsinki Puh. 09-5499 2400 Fax 09-5499 2444 info@otatuote.fi www.otatuote.fi PRÄZISIONS- TARKKUUS- und JA HANDWERKZEUGE KÄSITYÖKALUT Precision and Hand Tools gute Werkzeuge gute Arbeit

Lisätiedot

TW-525 WLAN 802.11n. Ethernet Access Point. User Manual

TW-525 WLAN 802.11n. Ethernet Access Point. User Manual TW-525 WLAN 802.11n Ethernet Access Point User Manual Last revised on Jan 2011 Safety Warnings 1. Do not use the adapter in high humidity or high temperature environment. 2. Do not open or repair the case

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. 74101 Kierreniittityökalu

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. 74101 Kierreniittityökalu Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös 740 Kierreniittityökalu Sisällys SISÄLLYS Ohjeita 4 Työkalua koskevia teknisiä tietoja 5 Työkalun mitat 5 Käyttötarkoitus Työkalun valinta 6 ja 7 Käyttöönotto Paineilmanlähde

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510. ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja

TeleWell TW-EA510. ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja TeleWell TW-EA510 ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja English user s Manual from page 32 CE TW-EA510 Elisa ADSL Premium...26 IP-osoitteet...25 Kuinka muutan laitteen asetuksia...21

Lisätiedot

AUTO- NOSTURIT LASTBIL- KRANAR TRUCK CRANES

AUTO- NOSTURIT LASTBIL- KRANAR TRUCK CRANES AUTO- NOSTURIT LASTBIL- KRANAR TRUCK CRANES AMMATTILAISEN NOSTURI KRAN FÖR YRKESFOLK FOR PROFESSIONAL LIFTING Kesla Oyj är en stark utvecklare av skogsteknologi som producerar högklassiga finländska skogsmaskiner

Lisätiedot

T-9309-B. Instructions Manual Käyttöohje

T-9309-B. Instructions Manual Käyttöohje T-9309-B Instructions Manual Käyttöohje INDEX RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS... 3 CHARACTERISTICS... 4 INSTALLATION... 6 USE... 16 MAINTENANCE... 18 SISÄLTÖ OHJEET JA SUOSITUKSET... 20 MITAT JA OSAT...

Lisätiedot

Sisältö Contents Sivu/Page

Sisältö Contents Sivu/Page 2 Sisältö Contents Sivu/Page Toimitusjohtajan katsaus 2000... 4 Review by the Managing Director 2000... 5 OpusCapita-ohjelmistotuotteet... 6 OpusCapita software products... 7 OpusCapita Electronic Banking...

Lisätiedot

APS HIGH TECHNOLOGY CABLES & CONNECTIVITY SOLUTIONS

APS HIGH TECHNOLOGY CABLES & CONNECTIVITY SOLUTIONS APS HIGH TECHNOLOGY CABLES & CONNECTIVITY SOLUTIONS Suojaamaton LAN kaapelointijärjestelmä, Luokka E (Cat.6) 250MHz Class E (ISO/IEC 11801) Category 6 (TIA/EIA 568) 25 vuoden takuu 15 vuoden kokemus APS

Lisätiedot