TURVALLISUUTTA JA VARMUUTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUTTA JA VARMUUTTA"

Transkriptio

1 LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 2015 Reijo Ström Motoral Oy / Motoplast TURVALLISUUTTA JA VARMUUTTA Öljysäiliöt varusteineen kaipaavat huoltoa ja huolenpitoa käyttövuosiensa aikana. Ensisijainen vastuu säiliöiden kunnosta on niiden omistajilla. Tärkeiden pohjavesialueiden maanalaisten säiliöiden tarkastuksista on olemassa lakisääteiset vaatimukset ja ohjeet. Kuntien ympäristömääräyksissä edellytetään kaikkien öljysäiliöiden tarkastamista määräajoin. Säiliöihin kohdistuvien toimenpiteiden kaksi näkökulmaa: Säiliön ja laitteiston turvallinen käyttökunto, öljyvahinkojen ennaltaehkäisy Turvallisuustarkastus voidaan tehdä muulloinkin kuin säiliön puhdistamisen yhteydessä Lämmityksen toimintavarmuuden pysyminen hyvänä Tähän vaikuttaa säiliön puhdistus ja putkistojen huolto 2/21 1

2 ASIANTUNTEMUSTA TARVITAAN Lakisääteisten tarkastusten piirissä olevia säiliöitä koskevat ohjeet eivät sellaisinaan sovellu rakennehyväksyttyjen maanpäällisten muovisäiliöiden tarkastuksiin. Tarkastusten painopiste on näissä säiliön vaipan kunnon ja syöpymisvaurioiden sekä varsinkin täyttöputkilinjan tutkimisessa. Ympäristöviranomaiset ovat määränneet säiliöitä tarkastettaviksi mutta asianmukainen ohjeistus puuttuu. Esimerkiksi maanalaisten teräs- ja lasikuitusäiliöiden tarkastuksissa käytettävä yli- tai alipainekoe ei lainkaan sovellu maanpäällisille muovisäiliöille jälkeen valmistetuissa muovisissa maanpäällisissä öljysäiliöissäkin on oltava rakennusdirektiivin vaatima CE-merkintä. 3/21 SÄILIÖIDEN HUOLTOSUOSITUS Öljysäiliöiden ja putkistojen huoltotyöt on ohjeistettu uusitussa teknillisessä suosituksessa TS-7; Nestemäisten polttoaineiden varastointi lämmityskäytössä. Suosituksessa on oma ohjeistuksensa maanpäällisten, rakennehyväksyttyjen muovisäiliöiden turvalliseen käyttökuntoon liittyvistä seikoista, toimenpiteistä ja havainnoista. Kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005) säädetään öljylämmitysalan asennus- huolto- ja tarkastustoiminnan edellytykset. Hyväksytyn yrityksen on noudatettava työssään toimialansa säännöksiä ja suosituksia. Suosituksen noudattaminen on siten myös lakiin perustuva asia. 4/21 2

3 HAVAINNOT SÄILIÖN TÄYTTÖPAIKALLA Täyttöpaikalla on useita seikkoja havainnoitavissa: Onko täyttöputki kiinnitetty riittävän lujasti öljyauton painava letku kuormittaa liitäntää huomattavasti Alemmassa kuvassa putket ovat kiertyneet Mikä onkaan tilanne säiliön puoleisessa päässä? Turvallisuuteen vaikuttaa myös se, kuinka korkealla täyttöputken liitin on Täyttöputken suun korkeus maasta tai työtasosta saa olla enintään 1,5 metriä 5/21 ILMAPUTKEN SUOJAHATUN KUNTO Ilmaputken suun suojahatun toimintakunto on tärkeä todettava seikka. Suojahatussa olevaan verkkoon on saattanut kertyä kiintoainesta Ilman pitää päästä vapaasti virtaamaan hatun virtausaukkojen kautta Jos ilman virtauksessa on estettä tai haittaa, on vaarana että säiliön täyttötilanteessa säiliön sisäpuolelle muodostuu ylipainetta. Tästä voi olla seurauksena säiliön ja sen varusteiden vaurioitumisriski. Hyvä kysymys on myös, kuinka tarpeellinen suojahatun verkko yleensäkään on. 6/21 3

4 ONKO YTE KUNNOSSA? Ylitäytönestimen anturin pistokkeen kunto ja kiinnitys todetaan. Onko pistoke ehjä? Ovatko johdot kiinni YTEn sähköiset toiminnat mitataan. Luotettavin tulos saadaan, kun testilaitteella ensiksi mitataan anturin ohminen vastusarvo ja sen jälkeen anturin ottama virta. Epäilyttävissä tapauksissa kannattaa anturi vaihtaa uuteen 7/21 VÄÄNTÖ RASITTAA RAKENTEITA Muovisten säiliöiden ilmaputken ja täyttöputken asentamisessa on otettava huomioon säiliön materiaalin ominaisuudet ja täytöstilan vaikutukset. Jos säiliön turvallisuustarkastuksessa todetaan vääntörasituksia liitoksissa, on asennus syytä pikaisesti korjata Kuvan esimerkkitapauksessa liitos vuotaa säiliötä täytettäessä. Syynä oli täyttöputken kiinnittäminen joustamattomalla tavalla seinän läpivientiin 8/21 4

5 MUODONMUUTOKSIA, MURTUMIA? Jos säiliön sisäpuolelle muodostuu ylipainetta, voi seurauksena olla pysyvä muodonmuutos Paineen muodostumisen syy on selvitettävä ja poistettava Putkiin kohdistuneesta rasituksesta voi seurata alemmassa kuvassa näkyvä liitäntäyhteen murtuma. Jos säiliöstä ei löydy valmistajan kiinnittämää hyväksyntä tarraa, on syytä selvittää säiliön alkuperä ja mahdollinen aikaisempi käyttö. 9/21 TÄYTTÖPUTKEN TOIMINTAKUNTO Kuvassa on täyttöputkiston osia kohteesta, jossa säiliöryhmä täyttyi epätasaisesti. Kun putkisto purettiin, sieltä löytyi kiviä, joita oli pudoteltu ulkopuolelta lukitsemattomaan täyttöputkeen Huomaa, että muovisäiliön täyttöputkisto muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden jossa vallitsee täyttöhetkellä ylipaine Tämä on tarpeen, jotta yhteen kytkettyjen säiliöiden tapauksessa varmistuu yhtäläinen täyttyminen 10/21 5

6 TIIVISTEISTÄ JA YKSITTÄISASENNUKSESTA 11/21 YTEN ASETTELU JA LUKITUS Tarkistetaan, onko ylitäytönestimen anturin toimintapiste aseteltu säiliön valmistajan ohjeen mittaan Asettelun tulee olla varmistettu niin, että sitä ei voi liikutella Motoplast -säiliöissä lukitusruuvi on imu-paluuventtiiliryhmän läpiviennin mutterin alla 12/21 6

7 RIVISÄILIÖIDEN VÄLIPUTKISTOT Säiliöryhmäksi asennettujen muovisäiliöiden pinnatasaus tapahtuu lappoperiaatteella säiliöitä yhdistävien putkien kautta Säiliöiden nestepintojen tulee olla keskenään samalla tasolla Jos säiliöitä yhdistää ylemmässä kuvassa näkyvä kumiletku, tulee se ensi tilassa vaihtaa metalliputkeksi. Vaihdossa on käytettävä kyseisen säiliön valmistajan tai maahantuojan toimittamia varaosia ja tarvikkeita Pinnantasauksen häiriintyminen voi johtua myös pinnantasausputkistoon kertyneestä sakasta 13/21 TÄYTTYMINEN JA PINNANTASAUS 14/21 7

8 HAVAINNOT SUOJA-ALTAASTA Suoja-altaan ja lattian väliin suositellaan asennettavaksi muovinen tuuletusmatto Jälkiasennuksena se saattaa olla hankalaa. Suoja-altaassa ei saa olla vieraita esineitä Jos suoja-altaassa on öljyä, on sen alkusyy selvitettävä 15/21 TARKASTA NÄMÄKIN SEIKAT: Onko putkiliitosten tiiviys ja kannakointi riittävän luja kuormituksiin nähden? Ilmaputken ja täyttöputken asianmukainen kaltevuus Mahdollisten pantaliitosten kiristys ja asennusohjeiden mukainen sijainti Säiliön tukirautojen olemassaolo ja ruuvikiinnitykset Palautuuko kaksiputkikytkennässä paluuöljy siihen säiliöön, jossa on ylitäytönestimen anturi? 16/21 8

9 SÄILIÖN SISÄPUOLEN PUHDISTUS Säiliöön kertyy käyttövuosien aikana kiinteitä aineksia: öljystä saostuvaa sedimenttiä ja säiliön kautta kiertävän ilman mukana erilaisia hienojakoisia aineita kuten kivipölyä ja siitepölyä Vettä saattaa tulla olosuhteista riippuen ilmasta kondensoitumalla. Säiliön puhdistamista helpottaa, jos siinä on riittävän suuri huoltoaukko. Seinämiin kertynyt aines voidaan poistaa esimerkiksi kevytöljyyn kostutetulla rievulla sopivia apuvälineitä käyttäen. cm 17/21 YKSIPUTKIKYTKENNÄN ETUJA Suotuisa vaikutus sarjaan asennettujen säiliöiden pinnantasaukseen Ei tarpeetonta paluuvirtausta takaisin säiliöön Pitkä suodattimen vaihtoväli, koska vain palamiseen menevä öljymäärä suodatetaan, tehokkaampi öljyn suodatus Vähentää laitevikojen varaa, ei kuitenkaan poista säiliön ja putkiston huoltotarvetta polttimen öljypumppu kiertolaite öljy säiliöltä 20µm öljynsuodatin 18/21 9

10 NÄIN VIRTAAMAT MUUTTUVAT Kaaviossa öljyvirtaamien erot 10 minuutin käyntijakson aikana Keltainen pylväs: kaksiputkikytkennässä säiliön ja polttimen välillä kiertävän öljyn määrä 6 litraa Sininen pylväs: yksiputkikytkennässä säiliöltä polttimelle tulee öljyä vain 0,3 litraa käyntijakson aikana Vihreä pylväs: öljyvirta palamiseen 0,3 litraa käyntijakson aikana ,3 0, kaksiputkivirtaus l/10 min yksiputkivirtaus l/10 min öljyvirta palamiseen l/10 min 19/21 10

öljylämmityslaitteiston

öljylämmityslaitteiston ASUKASOPAS Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston sijoittaminen, huolto, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen 1 ALKUSANAT Hankkeen tarve ja tausta Tampereen aluepelastuslaitos, Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Kissanmaalla ja Kalevassa

Lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Kissanmaalla ja Kalevassa Lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Kissanmaalla ja Kalevassa Teija Käpynen 12.12.2008 Tampere SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...2 1.1 Tavoite...2 1.2 Lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta...3 2 Kartoitus...4

Lisätiedot

Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille

Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille Tarja Asikainen ja Päivi Kärnä Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja B, Oppimateriaalia, osa 20 Tarja Asikainen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. Johanna Narvi. Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti 2010, vaihe II

Tampereen kaupunki. Johanna Narvi. Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti 2010, vaihe II Tampereen kaupunki Johanna Narvi Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti 2010, vaihe II Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 2/2010 Teksti, kuvat, taulukot

Lisätiedot

Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen

Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen LOHJAN KAUPUNKI ASIAKASOHJE Kaupunkisuunnittelukeskus Ympäristöyksikkö PL 71 9.9.2010 08101 LOHJA Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen

Lisätiedot

ÖLJYSÄILIÖKARTOITUS VALKEAKOSKEN, URJALAN JA KYLMÄKOSKEN POHJAVESIALUEILLA

ÖLJYSÄILIÖKARTOITUS VALKEAKOSKEN, URJALAN JA KYLMÄKOSKEN POHJAVESIALUEILLA ÖLJYSÄILIÖKARTOITUS VALKEAKOSKEN, URJALAN JA KYLMÄKOSKEN POHJAVESIALUEILLA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, työn kansituspvm Henri Mäkinen OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET

TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET TESTATTUA TURVALLISUUTTA KATOLLESI TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET Kun kiipeäminen katolle ja siellä liikkuminen halutaan tehdä turvallisesti, Lapuan Piristeel Oy:n valmistamat PISKO- kattoturvatuotteet ovat

Lisätiedot

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo MAAHANIMEYTTÄMÖT PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA Ecoplus 3-2000 XTRA -saostuskaivo Ecoplus-jakokaivo Ecoplus-jakoputkipaketti Ecoplus-salaojaputkipaketti Asennusohje

Lisätiedot

Huoltotyön turvallisuus

Huoltotyön turvallisuus Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 34 Huoltotyön turvallisuus ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2001 Hermes Oy, Tampere 2001 ISBN 952-00-1041-6

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance CE 001 B090 Alpine Käyttöohje B-140 Lite Elegance Elegance TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS Varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja laitteen säilymisen ehjänä noudata ehdottomasti seuraavia varotoimia.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl Hangon kaupunki Päätös Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Puh. (019) 22031 Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl 1 Asia Hakija Päätös Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagin ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Turvallisuusja käyttöohjeet

Turvallisuusja käyttöohjeet 1 Turvallisuusja käyttöohjeet JOHDANTO Renkaat ovat ainoa kosketuspinta ajoneuvon ja tien välillä. Liikenneturvallisuuden vuoksi renkaat on pidettävä hyvässä kunnossa ja vaihdettava tarpeen tullen uusiin.

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

Diesel Fuel. Installation and Operation Manual NAVMAN

Diesel Fuel. Installation and Operation Manual NAVMAN Diesel Fuel F l o w S e n s o r s Installation and Operation Manual w w w. n a v m a n. c o m NAVMAN Contents Tärkeää:... 38 1 Johdanto... 39 1-1 Dieselpolttoaineanturin ominaisuudet.........................................39

Lisätiedot

Turvallisuusja käyttöohjeet

Turvallisuusja käyttöohjeet Turvallisuusja käyttöohjeet 1 JOHDANTO Renkaat ovat ainoa kosketuspinta ajoneuvon ja tien välillä. Liikenneturvallisuuden vuoksi renkaat on pidettävä hyvässä kunnossa ja vaihdettava tarpeen tullen uusiin.

Lisätiedot

1. RUNKO JA RAKENTEELLINEN TURVALLISUUS

1. RUNKO JA RAKENTEELLINEN TURVALLISUUS 1. RUNKO JA RAKENTEELLINEN TURVALLISUUS YLEISTÄ Huvivenedirektiivi 94/25/EY, kuten muutettuna direktiivillä 2003/44/EY käsittää 2,5 24 metristen huviveneiden rakenne-, materiaali- ja päästövaatimukset.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2005 7. painos ISBN 952-479-018-1

Lisätiedot

ANTTI-KUIVURIUUNIT (YLIPAINEUUNIT)

ANTTI-KUIVURIUUNIT (YLIPAINEUUNIT) ANTTI-KUIVURIUUNIT (YLIPAINEUUNIT) A170, A190, A250, A330 ja A400 Asennus- ja käyttöohje 408020 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 KANUNKI Puh. (02) 7744 700 Fax. (02) 7744 777 Email:antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic CE 001 B090 Alpine B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic B-140 B-150 Super Elegance Camaro TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä

Lisätiedot

Turvallisuusja käyttöohjeet

Turvallisuusja käyttöohjeet Turvallisuusja käyttöohjeet 1 JOHDANTO Renkaat ovat ainoa kosketuspinta ajoneuvon ja tien välillä. Liikenneturvallisuuden vuoksi renkaat on pidettävä hyvässä kunnossa ja vaihdettava tarpeen tullen uusiin.

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot