KÄYTTÖOPAS FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

2 Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN ja FS-4300DN. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa yksinkertaisia vianetsintätoimenpiteitä, jotta kone olisi aina hyvässä käyttökunnossa. Käytä merkkitarvikkeitamme. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat muiden valmistajien tarvikkeiden käytöstä koneessa. Kuvassa näkyvä tarra takaa, että tarvikkeet ovat omaa merkkiämme.

3 Mukana toimitettavat oppaat Seuraavat oppaat toimitetaan koneen mukana. Voit tutustua niihin tarvittaessa. Quick Installation Guide Safety Guide Safety Guide (FS-2100D/ FS-2100DN/FS-4100DN/ FS-4200DN/FS-4300DN) Kuvaa koneen asennustoimenpiteet. Koneen asennuksen ja käytön turvallisuutta ja varotoimia koskevia tietoja. Lue tämä opas ennen koneen käyttöä. Koneen asennustilaa ja turvavälejä koskevat ohjeet ja muita tietoja. Lue tämä opas ennen koneen käyttöä. Product Library -levy Käyttöopas (tämä opas) Command Center RX User Guide Printer Driver User Guide KYOCERA Net Direct Print Operation Guide KYOCERA Net Viewer User Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference Paperin asetusta, tulostuksen perustoimintoja sekä vianetsintää koskevat ohjeet Koneeseen pääsy tietokoneelta verkkoselaimen kautta asetusten tarkistamiseksi ja muuttamiseksi Tulostinajurin asennus ja faksitoimintojen käyttö PDF-tiedostojen tulostustoiminnon käyttö käynnistämättä Adobe Acrobat- tai Reader-ohjelmaa Verkkotulostusjärjestelmän valvonta KYOCERA Net Viewer -ohjelmalla Koneeseen todennus ID-kortilla Data Security Kitin asentaminen ja konfiguroiminen Tulostimen alkuperäinen kieli (PRESCRIBE-komennot) PRESCRIBE-komentotoiminto ja -ohjaus jokaiselle emulointityypille

4 Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tässä oppaassa ja koneessa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä ja lähiympäristöä sekä varmistaa koneen oikea ja turvallinen käyttö. Symbolit ja niiden merkitykset esitetään seuraavassa. VAARA: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. VAROITUS: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai konevaurion, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. Symbolit Symboli osoittaa, että kyseiseen oppaan osaan sisältyy turvallisuusvaroituksia. Symboli sisältää merkinnän varoituksen kohteesta.... [Yleinen varoitus]... [Varoitus korkeasta lämpötilasta] Symboli toimesta. on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja kielletyistä toimista. Symboli sisältää merkinnän kielletystä... [Varoitus kielletystä toimesta]... [Purkaminen kielletty] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja pakollisista toimista. Symboli sisältää merkinnän pakollisesta toimesta.... [Ilmoitus pakollisesta toimesta]... [Irrota pistotulppa pistorasiasta]... [Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan] Tilaa huoltopalvelusta uusi opas, jos tämän oppaan turvallisuusvaroitukset ovat lukukelvottomia tai opas on hävinnyt (maksullinen). Huomautus Jos originaali muistuttaa seteliä, joissakin harvoissa tapauksissa sitä ei kopioida asianmukaisesti. Kone on varustettu rahaväärennösten tekoa estävällä toiminnolla.

5 Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat / oikealla olevat osat Tulostimen vasemmalla olevat osat Sisäosat Tulostimen takaosat Ohjauspaneeli Valmistelut ennen käyttöä Verkkoliitäntäparametrien muutos Tilasivun tulostus Ohjelmiston asennus Tilamonitori Ohjelmiston poisto (Windows-tietokone) Command Center RX Virta päälle/pois päältä Virransäästötoiminto Paperin lisäys Tulostus Tulostus sovelluksesta käsin Tulostustyön peruuttaminen Tulostinajurin tulostusasetukset-näyttö Paperikoon rekisteröiminen Tulostinajurin ohje Tulostinajurin oletusasetusten muuttaminen (Windows 7) Tulostintoiminnot Ohjauspaneeli Viestinäyttö Näppäimet Valikon valintajärjestelmän käyttäminen Tilan valintavalikon asettaminen Huolto Väriainesäiliön vaihto Hukkavärisäiliön vaihto Tulostimen puhdistus Pitkä käyttötauko ja tulostimen kuljetus Vianetsintä Yleisohjeet Tulostuslaatuongelmat Virheviestit Paperitukosten selvitys Liite Lisävarusteet...A-2 Paperi...A-3 Tekniset tiedot...a-13 Hakemisto i

6 ii

7 Oikeus- ja turvallisuusasiaa VAROITUS VALMISTAJA EI VASTAA MISTÄÄN VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA AIHEUTUNEISTA VAURIOISTA. Ohjelmistoa koskeva huomautus TÄMÄN TULOSTIMEN KANSSA KÄYTETTÄVÄN OHJELMISTON ON TUETTAVA TULOSTIMEN EMULOINTITILAA. Tulostin on asetettu tehtaalla PCL- tai KPDL-emulointitilaan. Huomautus Valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän oppaaseen niistä erikseen ilmoittamatta. Tuleviin painoksiin voidaan lisätä sivuja. Pahoittelemme mahdollisia teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä tässä painoksessa. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu käyttäjän noudattaessa tämän oppaan ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa virheistä tulostimen laitteisto-ohjelmassa (vain luku -muistin sisällöstä). Tämä opas sekä kaikki tekijänoikeussuojan alainen aineisto, jota myydään tai toimitetaan tämän tulostimen myynnin yhteydessä, ovat tekijänoikeuksin suojattuja. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan tai sen osien ja kaiken tekijänoikeuksin suojatun aineiston kopiointi tai muu jäljennös ilman ennakkoon hankittua KYOCERA Document Solutions Inc:n kirjallista lupaa on kielletty. Kaikkien tästä oppaasta tai sen osasta tai mistä tahansa tekijänoikeussuojan alaisesta aineistosta tehtyjen kopioiden on sisällettävä samat tekijänoikeustiedot kuin alkuperäisen aineiston. Kauppanimet PRESCRIBE ja KPDL ovat Kyocera Corporationin tavaramerkkejä. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn tavaramerkki. Adobe Acrobat, Adobe Reader ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Netware on Novell, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. IBM on International Business Machines Corporationin tavaramerkki. AppleTalk, Bonjour, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikkia tähän koneeseen asennettujen eurooppalaisten kielten fontteja käytetään Monotype Imaging Inc:n kanssa tehdyn lisensointisopimuksen alaisena. Helvetica, Palatino ja Times ovat Linotype GmbH:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery ja ITC ZapfDingbats ovat International Typeface Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tähän koneeseen on asennettu Monotype Imaging Inc:n UFST MicroType -fontit. Kaikki muut merkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Symboleita ja ei käytetä tässä käyttöoppaassa. iii

8 Lisenssisopimukset GPL/LGPL Tuote sisältää GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) ja/tai LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) -ohjelman osana laiteohjelmistoaan. Voit saada lähdekoodin ja voit kopioida, levittää ja muuttaa sitä GPL/LGPL-ehtojen mukaisesti. Lisätietoja myös lähdekoodin saatavuudesta on sivustolla Open SSL License Copyright The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:// 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Original SSLeay License Copyright Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: iv

9 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] v

10 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. vi

11 Compliance and Conformity Kone on testattu ja todettu luokan B digitaalisia laitteita koskevien rajoitusten mukaiseksi (FCC-säännösten osa 15). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Siirrä kone kauemmas vastaanottimesta. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited. CAUTION The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of FCC Rules. Käytölle on kaksi ehtoa: (1) kone ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) koneen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, myös koneen toimintaa mahdollisesti haittaava häiriö. * The above warning is valid only in the United States of America. Liitännät TÄRKEÄÄ Varmista, että tulostimesta on katkaistu virta, ennen kuin liität tai irrotat tulostimen liitäntäkaapelin. Peitä käyttämättömät liitännät tulostimen mukana toimitetuilla suojatulpilla, jotta staattisen sähkövarauksen purkaukset eivät pääse vahingoittamaan koneen sisällä olevia elektronisia osia. Huomautus Käytä suojattuja liitäntäkaapeleita. Canadian Department of Communications Compliance Statement This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. vii

12 Energiansäästön ohjaustoiminto Koneessa on virransäästötila, jolla säästetään energiaa odotustilassa, ja joka kytkee koneen Lepotilaan, jossa energiankulutus pienentyy automaattisesti minimiin tietyn ajan kuluttua siitä, kun laitetta on viimeksi käytetty. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötoiminto sivulla Lepotila Kone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 1 minuutin. Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa. Lepotiloja on kaksi: Pikapalautus ja virransäästö. Oletusasetus on virransäästö. Pikapalautus-tila Palautuminen lepotilasta on nopeampaa kuin virransäästötilassa. Kone palautuu automaattisesti toimintatilaan ja tulostaa, kun tulostustyö havaitaan. Virransäästö-tila Mahdollistaa paremman virransäästön kuin pikapalautus-tilassa. Virta pois ajastin Jos tulostinta ei käytetä sen ollessa lepotilassa, virta kytkeytyy automaattisesti pois. Virta pois ajastinta käytetään asettamaan aika, jonka jälkeen koneen virta sammutetaan. Tehdasasetus sammutusajalle on 1 tunti. Kaksip. tulostus Tulostimessa on kaksipuolinen tulostus vakiotoimintona. Kun kaksi 1-puolista originaalia tulostetaan yhdelle arkille 2- puolisena tulosteena, paperin kulutus vähenee. Tulostaminen 2-puolisessa tilassa vähentää paperinkulutusta ja auttaa säilyttämään metsävaroja. Kaksipuolinen tila vähentää myös hankittavan paperin määrää ja laskee siten kustannuksia. Kaksipuoliseen tulostukseen kykenevät koneet suositellaan asetettavan kaksipuoliseen tilaan oletuksena. Resurssien säästäminen paperi Metsävarojen säästämiseksi ja niiden kestävää käyttöä varten suositellaan että käytetään kierrätettyä paperia sekä uutta paperia, jolla on ympäristönsuojeluohjelman sertifiointi tai jonkin tunnustetun ekomerkinnän myöntäjän merkintä ja jotka täyttävät standardin EN 12281:2002*1 tai vastaavan standardit. Tämä kone tukee tulostusta myös 64 g/m 2 paperille. Sellaisen paperin käyttäminen vie vähemmän raaka-aineita ja säilyttää siten metsävaroja. *1: EN12281:2002 "Printing and business paper - Requirements for copy paper for dry toner imaging processes" Myyjä tai huoltoteknikko antaa tietoja suositeltavista paperityypeistä. Virranhallinnan ympäristöedut Tämä laite on varustettu virranhallintatoiminnolla, joka aktivoi automaattisesti energiansäästötilan, kun kone on käyttämättömänä tietyn aikaa. Vaikka koneelta vie hetken palata valmiustilaan energiansäästötilasta, mahdollisuudet huomattaviin energiasäästöihin ovat olemassa. Siksi suosittelemme, että konetta käytetään asettamalla oletukseksi energiansäästötilasta aktivoimisaika. viii

13 Energy Star (ENERGY STAR ) EN ISO 7779 Olemme päättäneet ENERGY STAR -ohjelmaan osallistuvana yrityksenä, että tämä tuote on ansainnut ENERGY STAR -merkinnän. ENERGY STAR on vapaaehtoinen energiatehokkuusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää ja edistää erittäin tehokkaiden tuotteiden käyttöä, jotta ympäristön lämpeneminen voidaan estää. Ostamalla ENERGY STAR -merkinnän saaneita tuotteita asiakkaat voivat auttaa kasvihuonepäästöjen vähentämisessä tuotteen käytön suhteen ja leikata energiakuluja. Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO EK1-ITB 2000 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. Ympäristö Ympäröivät käyttöolosuhteet ovat seuraavat: Lämpötila: 10 32,5 C Kosteus: % Huonot ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa kuvanlaatuun. Ota huomioon seuraavat seikat koneen sijoituspaikkaa valitessasi. Vältä sijoittamasta konetta ikkunan lähelle tai suoraan auringonvaloon. Vältä tärinälle alttiita paikkoja. Vältä sijoituspaikkoja, joissa lämpötila vaihtelee jyrkästi. Vältä paikkoja, joissa kone altistuu suoraan kuumalle tai kylmälle ilmalle. Vältä paikkoja, joissa on huono ilmanvaihto. Rullapyörät voivat vahingoittaa arkaa lattiapintaa, kun konetta siirretään asennuksen jälkeen. Tulostuksen aikana vapautuu otsonia. Sen määrä on kuitenkin niin vähäinen, että se ei ole terveydelle haitallista. Jos konetta kuitenkin käytetään pitkän aikaa huonosti ilmastoidussa huoneessa tai tulostetaan erittäin paljon, haju voi muodostua epämiellyttäväksi. Huolehdi tulostushuoneen hyvästä ilmanvaihdosta, jotta työympäristö säilyy asianmukaisena. ix

14 Kulutustarvikkeiden käsittelyä koskevat varoitukset Älä yritä hävittää väriainetta sisältäviä osia polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja. Pidä väriainetta sisältävät osat poissa lasten ulottuvilta. Jos väriainetta sisältävistä osista läikkyy väriä, varo hengittämästä tai nielemästä sitä äläkä päästä sitä kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Jos kuitenkin vahingossa hengität väriaineen höyryä, siirry raittiiseen ilmaan ja huuhtele suusi perusteellisesti suurella määrällä vettä. Jos sinua yskittää, ota yhteys lääkäriin. Jos vahingossa nielet väriainetta, huuhtele suusi vedellä ja juo 1-2 lasillista vettä, jotta vatsalaukun sisältö laimenee. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Jos saat väriainetta silmiisi, huuhtele ne perusteellisesti vedellä. Jos silmät tuntuvat aroilta, ota yhteys lääkäriin. Jos väriainetta joutuu iholle, pese se saippualla ja vedellä. Älä yritä avata tai rikkoa väriainetta sisältäviä osia. Muut varotoimet Palauta käytetty väriainesäiliö ja jäteväriainesäiliö jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi. Kerätyt väriainesäiliöt ja jäteväriainesäiliöt kierrätetään tai hävitetään asiaankuuluvien määräysten mukaan. Älä säilytä konetta suorassa auringonvalossa. Säilytä kone paikassa, jossa lämpötila on aina alle 40 C ja jossa ei ole voimakkaita lämpötila- ja kosteusvaihteluja. Jos kone on pitkään käyttämättömänä, ota kaikki paperi pois kasetista ja monikäyttölokerosta ja sulje paperi alkuperäiseen, kosteudelta suojaavaan pakkaukseen. x

15 Laserturvallisuus (Eurooppa) Lasersäteily voi olla terveydelle haitallista. Siksi lasersäteet on suojattu ilmatiiviillä kotelolla ja erillisellä ulkokuorella. Normaalissa käytössä koneesta ei pääse vuotamaan säteilyä. Tämä kone on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi IEC :2007 -standardin mukaan. VAROITUS muiden kuin tässä oppaassa selostettujen toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Tämä tarra on kiinnitetty koneen sisällä olevalle skannausalueelle, johon käyttäjällä ei ole pääsyä. xi

16 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tässä käyttöoppaassa on seuraavat luvut: Luku 1 - Koneen osat Tässä luvussa kerrotaan osien nimet. Luku 2 - Valmistelut ennen käyttöä Tässä luvussa kerrotaan ennen käyttöä tarvittavat valmistelut ja asetukset sekä paperin lisäämistapa. Luku 3 - Tulostus Tässä luvussa kerrotaan miten tulostetaan tietokoneesta. Luku 4 - Ohjauspaneeli Tässä luvussa selitetään ohjauspaneelin käyttö. Luku 5 - Huolto Tässä luvussa kerrotaan miten väriainesäiliö vaihdetaan ja tulostin puhdistetaan. Luku 6 - Vianetsintä Tässä luvussa kerrotaan virheviestejä, paperitukoksia ja muita ongelmia koskevat toimintaohjeet. Liite Tulostimen tekniset tiedot ja asetukset Esitystavat Tässä oppaassa käytetään seuraavia esitystapoja. Esitystapa Kuvaus Esimerkki Kursiivi Lihavoitu Lihavoitu hakasulkeissa Huomautus Käytetään korostamaan avainsanaa, ilmausta tai viittauksia lisätietoihin. Käytetään viitattaessa ohjelmistopainikkeisiin. Käytetään viitattaessa ohjauspaneelin näppäimeen. Antaa hyödyllisiä lisätietoja toimenpiteistä ja toiminnoista. Katso väriainesäiliön vaihto-ohjeet luvusta Väriainesäiliön vaihto sivulla 3-2. Aloita tulostus napsauttamalla OK. Jatka tulostusta painamalla [OK]-näppäintä. Huomautus Tarkista verkon valvojalta verkko-osoitteen asetukset. TÄRKEÄÄ Antaa tärkeitä tietoja. TÄRKEÄÄ Varmista, ettei paperi ole taittunutta, käpristynyttä tai vaurioitunutta. Varoitus Viittaa ohjeisiin, joita tulee noudattaa loukkaantumisen ja konevaurioiden välttämiseksi. VAROITUS Tulostimen sisällä oleva kiinnitysyksikkö on kuuma. Älä koske siihen käsilläsi, sillä se voi aiheuttaa palovammoja. Vaara Varoittaa loukkaantumisvaarasta. VAARA Jos lähetät tulostimen, poista kehiteyksikkö ja pakkaa se muovipussiin. Lähetä se erillään tulostimesta. xii

17 1 Koneen osat Tässä luvussa selitetään seuraavat aiheet: Tulostimen etuosat / oikealla olevat osat Tulostimen vasemmalla olevat osat Sisäosat Tulostimen takaosat Ohjauspaneeli

18 Koneen osat Tulostimen etuosat / oikealla olevat osat Paperin pysäytin 2 Ylälokero 3 Paperin leveysohjaimet (MK-lokero) 4 MK- eli monikäyttölokero 5 MK-lokeron jatke 6 Kasetti 1 7 Ohjauspaneeli 8 USB-muistipaikka 9 Päävirtakytkin 10 Kädensijat 11 Paperikoon ikkuna Tulostimen vasemmalla olevat osat Vasen kansi 13 Jäteväriainesäiliö 14 Kädensijat 1-2

19 Koneen osat Sisäosat Yläkansi 16 Väriainesäiliö 17 Lukkovipu 18 Etukansi 19 Kaksipuolisyksikön etukansi 20 Kehiteyksikkö 21 Rekisteritela 22 Paperin leveysohjaimet 23 Paperin leveyssäädin 24 Paperin pituusohjain 25 Paperin pituussäädin 26 Paperikoon valitsin 1-3

20 Koneen osat Tulostimen takaosat FS-2100D/FS-2100DN 27 Lisävarusteen liitäntäpaikka 28 Verkkoliitäntä/merkkivalot (vain verkkoyhteensopivat mallit) 29 USB-portti (Card Authentication Kit -pakkaus) 30 USB-liitäntä 31 Liittymän kansi 32 Virtajohdon liitännän kansi 33 Kiinnitysyksikön kansi 34 Takakansi 35 Virtajohdon liitäntä 36 Kirjekuorikytkin (tuki FS-2100D/FS-2100DN.) 1-4

21 Koneen osat Ohjauspaneeli Ready-merkkivalo 38 Data-merkkivalo 39 Attention-merkkivalo 40 Viestinäyttö 41 [Vasen valinta]-näppäin 42 [Logout]-näppäin 43 [Menu]-näppäin 44 [Back]-näppäin 45 Numeronäppäimet 46 [Oikea valinta]-näppäin 47 [Cancel]-näppäin 48 Nuolinäppäimet 49 [OK]-näppäin 50 [Clear]-näppäin 51 [Document Box] -näppäin 1-5

22 1-6 Koneen osat

23 2 Valmistelut ennen käyttöä Tässä luvussa selitetään seuraavat aiheet: Verkkoliitäntäparametrien muutos Tilasivun tulostus Ohjelmiston asennus Tilamonitori Ohjelmiston poisto (Windows-tietokone) Command Center RX Virta päälle/pois päältä Virransäästötoiminto Paperin lisäys

24 Valmistelut ennen käyttöä Verkkoliitäntäparametrien muutos Tulostin tukee TCP/IP (IPv4)-, TCP/IP (IPv6)-, IPP-protokollia, SSL-palvelinta, IPSec-protokollaa ja suojaustasoa. Alla olevassa taulukossa luetellaan jokaiselle asetukselle vaaditut kohteet. Määritä tietokoneellesi ja verkkoympäristölle sopivat tulostimen verkkoparametrit. Valikko Alavalikko Asetus Verkko TCP/IP-asetus TCP/IP Päällä/pois IPv4 Asetus DHCP Päällä/pois Auto-IP IP-osoite Aliverkon peite Oletusväylä Bonjour Päällä/pois IP-osoite IP-osoite IP-osoite Päällä/pois Ipv6 Asetus TCP/IP(IPv6) Päällä/pois RA(Stateless) DHCPv6 Päällä/pois Päällä/pois Protokollatieto NetBEUI Päällä/pois SNMPv3 FTP(Palvelin) SNMP SMTP POP3 RAW Port LPD HTTP LDAP Päällä/pois Päällä/pois Päällä/pois Päällä/pois Päällä/pois Päällä/pois Päällä/pois Päällä/pois Päällä/pois Käynnistä verkko uudelleen Kyllä/Ei 2-2

25 Valmistelut ennen käyttöä Valikko Alavalikko Asetus Suojaus Verkon suojaus WSD-tulostus Päällä/pois Enhanced WSD EnhancedWSD(SSL) IPP Päällä/pois Päällä/pois Päällä/pois SSL-asetus SSL Päällä/pois Päällä/pois IPP over SSL HTTPS Salaus AES/DES/3DES Päällä/pois Päällä/pois IPSec Päällä/pois Thin Print Päällä/pois Päällä/pois Thin Print over SSL Päällä/pois LAN-liittymä Auto/10BASE-Half/ 10BASE-Full/ 100BASE-Half/ 100BASE-Full/ 1000BASE-T Huomautus Kun verkkoasetukset on muutettu, käynnistä laitteen verkkokortti uudelleen. Tämä on pakollista asetusten käyttöönottamiseksi. Katso lisätietoja englanninkielisestä käyttöoppaasta. Verkkoasetukset Tässä osassa selitetään asetukset, kun DHCP:tä käytetään tai kun IP-osoite on annettu, kun TCP(IPv4) valittuna. Katso lisätietoja asetuksista englanninkielisestä käyttöoppaasta. Katso myös Valikon valinnasta kohdasta Valikon valintajärjestelmän käyttäminen sivulla 4-7. Huomautus Kun annat IP-osoitteen käsin, tarkista IP-osoite, Aliverkon peite ja Oletusväylä pääkäyttäjältä. 1 Kun tulostin näyttää Valmis tulostamaan., Odota. ja Käsittelee. ja paina [Menu]-painiketta. Tilan valintavalikko tulee näkyviin. 2 Valitse Verkko - tai -näppäimellä. Valikko: a b ********************- 1 Raportin tul. 2 USB-muisti 3 Laskuri [ Poistu ] Verkko: a b ********************- 1 TCP/IP -asetus 2 Käynnistä verkko 3 Paina [OK]-näppäintä. Verkko-valikko tulee näkyviin. [ Poistu ] 2-3

26 Valmistelut ennen käyttöä Tarkistetaan, että TCP/IP on Päällä Tässä kuvataan IPv4-asetusten tekomenetelmä, mutta TCP/IP:n tulee olla Käytössä myös, kun asetetaan IPv6. TCP/IP-asetus: a b ********************- 1 TCP/IP 2 IPv4 Asetus 3 IPv6 Asetus [ Poistu ] 4 Valitse TCP/IP-asetus ja paina [OK]-painiketta. Näkyviin tulee TCP/IP-asetusvalikko. 5 Valitse TCP/IP - tai -näppäimellä. TCP/IP: a b 1 *Ei käytössä ********************- 2 *Käytössä 6 Paina [OK]-näppäintä. Näkyviin tulee TCP/IP-asetusvalikko. 7 Tarkista, että Käytössä on valittu. Jos Ei käytössä on valittu, paina - tai -näppäintä ja valitse Käytössä. Huomautus "*" näytetään asetukselle, joka on valittu. 8 Paina [OK]-näppäintä. TCP/IP-asetus on asetettu ja TCP/IPasetus-valikko tulee näkyviin uudelleen. DHCP:n kytkeminen pois käytöstä tai käyttöön Valitse Käytössä, kun käytät DHCP-palvelinta, jotta IP-osoite saadaan automaattisesti. Anna IP-osoite valitsemalla Ei käyt.. TCP/IP-asetus: a b ********************- 1 TCP/IP 2 IPv4 Asetus 3 IPv6 Asetus [ Poistu ] IPv4 Asetus: a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-osoite [ Poistu ] 9 Valitse IPv4 Asetus - tai -näppäimellä. 10 Paina [OK]-näppäintä. IPv4 Asetus-valikko tulee näkyviin. 11 Valitse DHCP - tai -näppäimellä. DHCP: a b 1 Ei käytössä ********************- 2 *Käytössä 12 Paina [OK]-näppäintä. Näkyviin tulee DHCP-ikkuna. 2-4

27 Valmistelut ennen käyttöä 13 Valitse [Ei käytössä] tai [Käytössä] - tai -näppäimellä. 14 Paina [OK]-näppäintä. DHCP-asetus on asetettu ja IPv4 Asetusvalikko tulee näkyviin uudelleen. Huomautus DHCP on käytössä, kun Käytössä on valittu. Paina [Menu]-painiketta ja sulje tilanvalintavalikko. Kun Ei käytössä on asetettu, jatka IP-osoitteen antamista. IP-osoitteen antaminen Jos DHCP on asetettu Ei käytössä, anna IP-osoite käsin. 15 Valitse IP-osoite - tai -näppäimellä. IP-osoite: a b 16 Paina [OK]-näppäintä. IP-osoite-näyttö avautuu. /** IPv4 Asetus: a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-osoite [ Poistu ] IPv4 Asetus: a b 1 DHCP 2 Auto-IP ********************- 3 IP-osoite [ Poistu ] 17 Anna IP-osoite numeronäppäimistöllä tai - tai -näppäimellä. Kirjoita mikä tahansa numero väliltä Nosta tai vähennä lukuja painamalla - tai -näppäintä. Siirrä tietojen antamiskohtaa - ja -näppäimellä. Kohta näytetään korostettuna. 18 Paina [OK]-näppäintä. IP-osoite on tallennettu ja IPv4 Asetusvalikko tulee näkyviin uudelleen. Aliverkon peitteen antaminen Jos DHCP on asetettu Ei käytössä, anna Aliverkon peite käsin. 19 Valitse Aliverkon peite - tai -näppäimellä. Aliverkon peite a b 20 Paina [OK]-näppäintä. Aliverkon peite -näyttö avautuu. /** IPv4 Asetus: a b ********************- 4 Aliverkon peite 5 Oletusväylä 6 Bonjour [ Poistu ] 21 Anna aliverkon peite numeronäppäimistöllä tai - tai -näppäimellä. Kirjoita mikä tahansa numero väliltä Antamistapa on samanlainen kuin IP-osoitteen osalta. 22 Paina [OK]-näppäintä. Aliverkon peite on tallennettu ja IPv4 Asetus-valikko tulee näkyviin uudelleen. 2-5

28 Valmistelut ennen käyttöä Oletusväylän antaminen Jos DHCP on asetettu Ei käytössä, anna Oletusväylä käsin. 23 Valitse Oletusväylä - tai -näppäimellä. Oletusväylä: a b 24 Paina [OK]-näppäintä. Oletusväylä-näyttö avautuu. /** Anna oletusväylä numeronäppäimistöllä tai - tai -näppäimellä. Kirjoita mikä tahansa numero väliltä Antamistapa on samanlainen kuin IP-osoitteen osalta. 26 Paina [OK]-näppäintä. Oletusväylä on tallennettu ja IPv4 Asetusvalikko tulee näkyviin uudelleen. Verkkoasetukset ovat valmiit. Paina [Menu]-painiketta ja sulje tilan valintavalikko. Huomautus Kun verkkoasetukset on muutettu, käynnistä laitteen verkkokortti uudelleen. Tämä on pakollista asetusten käyttöönottamiseksi. Katso lisätietoja englanninkielisestä käyttöoppaasta. Tilasivun tulostus Kun verkkoasetusten määritys on valmis, tulosta tilasivu. Tilasivun avulla voit vahvistaa useita tietoja, verkko-osoitteet ja verkkoprotokollat mukaan lukien. Valitse Tilasivu Raportin tulostus -valikosta tulostaaksesi tilasivun. Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 2-6

29 Valmistelut ennen käyttöä Ohjelmiston asennus Varmista, että tulostin on liitetty verkkovirtaan ja tietokoneeseen, ennen kuin aloitat tulostinajurin ja apuohjelmien asennuksen välineeltä Product Library -levy. Ohjelmisto Ohjelmisto voidaan asentaa toimitukseen kuuluvalta Product Library -levy-levyltä. Express Mode -tilassa KX Driver ja fontit asennetaan automaattisesti. Valitse Custom Mode -tilassa ohjelmisto ja asenna se. : Asennettu vakiona. : Asennettu, jos valittu. Ohjelmisto Toiminto Kuvaus Asennusmenetelmä Express Mode Custom Mode KX DRIVER Tulosta Ajuri tiedostojen tulostamiseen tietokoneelta koneella. Tämän tulostinajurin avulla koneen kaikkia ominaisuuksia voi käyttää. KX XPS DRIVER Tulostinajuri Microsoft Corporationin kehittämälle XPS (XML Paper Specification) -muodolle. (Vain Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008/R2.) PCL-miniajuri Microsoft Mini Driver -tyyppinen ajuri joka emuloi KPDL-miniajuri ja tulostaa sekä PCL- ja KPDL-tiloissa. KPDL on Kyoceran sovellus PostScript-kielestä. Tällä ajurilla voi käyttää vain rajoitettua osaa koneen kaikista toiminnoista ja lisätoiminnoista. KYOCERA Net Viewer Apuohjelma Apuohjelma, jonka avulla konetta voi, se ollessa yhdistettynä verkkoon, sen seurannan. KYOCERA Net Direct Print Fontit PDF-dokumenttien helppo tulostus. Nämä ovat tulostinfontteja vastaavat näyttöfontit. Ohjelmiston asennus Windows-käyttöjärjestelmään Jos olet liittämässä tulostinta Windows-tietokoneeseen, noudata seuraavia ohjeita asentaaksesi tulostinajurin. Esimerkissä näytetään, kuinka tulostin liitetään Windows 7 -tietokoneeseen. Huomautus Kirjaudu Windows-käyttöjärjestelmissä sisään järjestelmänvalvojana asentaaksesi tulostinajurin. Voit käyttää ohjelmiston asennukseen Express Mode -asennusta tai Custom Mode -asennusta. Express Mode etsii automaattisesti liitetyt tulostimet ja asentaa vaaditun ohjelmiston. Käytä Custom Mode -asennusta, jos haluat määrittää tulostimen portin ja valita asennettavan ohjelmiston. 1 Kytke tietokone päälle ja käynnistä Windows. Jos Tervetuloa ohjattuun uuden laitteiston asennukseen - valintaikkuna tulee näkyviin, valitse Peruuta. 2 Aseta tulostimen mukana toimitettu Product Library -levy-levy tietokoneen CD-asemaan. Windows 7-, Windows Server 2008/R2- ja Windows Vista -käyttöjärjestelmissä näkyviin saattaa tulla käyttäjätilin hallintaikkuna. Napsauta Kyllä. 2-7

30 Valmistelut ennen käyttöä Asennusohjelma käynnistyy. Huomautus Ellei ohjelmiston ohjattu asennus käynnisty automaattisesti, avaa Resurssien hallinnan Product Library - levy-ikkuna ja kaksoisnapsauta Setup.exe. 3 Valitse View License Agreement ja lue käyttöoikeussopimus. Napsauta Accept. 4 Napsauta Install software. Ohjelmiston ohjattu asennus käynnistyy. Tästä eteenpäin toimenpide vaihtelee Windows-version ja liitäntätavan mukaan. Suorita liitäntätavalle oikea toimenpide. Express Mode Custom Mode Express Mode Express Mode -asennuksella asennusohjelma etsii tulostimen automaattisesti, kun se kytketään päälle. Käytä Express Mode -asennusta vakioliitäntätavoilla. 1 Valitse asennustavan valintaikkunasta Express Mode. Näkyviin tulee tulostusjärjestelmän hakuikkuna ja asennusohjelma etsii liitetyt tulostimet. Ellei asennusohjelma havaitse tulostusjärjestelmää, tarkista että tulostusjärjestelmä on liitetty USB- tai verkkoliitäntään ja että sen virta on päällä. Palaa tämän jälkeen tulostusjärjestelmän hakuikkunaan. Huomautus Vaikka Windows 7- ja Windows Vista/Windows XP-valintaikkunoiden tiedot ovat hieman erilaiset, asennustoimenpide on sama. Verkkoyhteys on vain verkkoyhteensopivat mallit -malleissa. 2 Valitse asennettava tulostusjärjestelmä ja napsauta Next. Huomautus Jos näkyviin tulee Ohjattu uuden laitteiston asennus -ikkuna, napsauta Peruuta. Jos näkyviin tulee laitteiston asennuksen varoitusviesti, napsauta Jatka. 2-8

31 Valmistelut ennen käyttöä 3 Voit räätälöidä tulostusjärjestelmän nimen asennusasetusten ikkunassa. Nimi näytetään tämän jälkeen Tulostin-ikkunassa ja sovelluksissa näytetyissä tulostinluetteloissa. Määritä, jaetaanko tulostusjärjestelmän nimi vai asetetaanko tulostusjärjestelmäksi olemassa oleva tulostin, ja napsauta Next. TÄRKEÄÄ Kohta 3 tulee näkyviin ainoastaan, jos tulostusjärjestelmä on liitetty verkkoliitäntään. Se ei tule näkyviin, jos tulostusjärjestelmä on liitetty USB-liitäntään. Verkkoyhteys on vain verkkoyhteensopivat mallit -malleissa. 4 Näkyviin tulee ikkuna, josta voit tarkistaa asetukset. Tarkista asetukset huolellisesti ja napsauta Install. Huomautus Jos näkyviin tulee Windows Security -ikkuna, napsauta Asenna silti tämä ohjainohjelmisto. 5 Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa tulostimen onnistuneesta asennuksesta. Napsauta Finish poistuaksesi tulostimen ohjatusta asennuksesta ja palaa Product Library -levy-levyn päävalikkoon. Jos laitteen asetuksen valintaikkuna tulee näkyviin, kun olet napsauttanut Finish, voit määrittää asetukset muille kohteille, esimerkiksi tulostusjärjestelmään asennetuille lisätoiminnoille. Voit määrittää laitteen asetukset myös poistuttuasi asennustoiminnolta. Lisätietoja on Product Library -levy:in oppaassa Printer Driver User Guide. Tämän jälkeen tulostinajurin asennus on valmis. Noudata näytön ohjeita käynnistääksesi järjestelmän tarvittaessa uudelleen. Custom Mode Käytä Custom Mode -asennusta, jos haluat määrittää tulostimen portin ja valita asennettavan ohjelmiston. Jos esimerkiksi et halua, että tietokoneeseen asennettuja fontteja muutetaan, valitse Custom Mode ja poista Utilityvälilehden Fonts-valintaruudun valinta. 1 Valitse Custom Mode. 2 Noudata ohjatun asennuksen ikkunan ohjeita ja valitse asennettavat ohjelmistopaketit, määritä portti jne. Lisätietoja on Product Library -levy:in oppaassa Printer Driver User Guide. Asennus Macintosh-tietokoneeseen 1 Kytke virta tulostimeen ja Macintosh-tietokoneeseen. 2 Aseta tulostimen mukana toimitettu Product Library -levy-levy Macintosh-tietokoneen optiseen asemaan. 3 Kaksoisosoita työpöydän Product Library -levy -kuvaketta. 2-9

32 Valmistelut ennen käyttöä 4 Kaksoisosoita OS X 10.4 Only tai OS X 10.5 or higher käyttämäsi Mac OS -version mukaan. 5 Kaksoisosoita Kyocera OS X vx.x. 6 Tulostinajurin asennusohjelma käynnistyy. 7 Valitse Valitse kohde, Asennustyyppi ja asenna tulostinajuri asennusohjelman ohjeiden mukaan. Huomautus Standardi asennus-asetuksen lisäksi Asennustyyppi-asetuksiin kuuluu Räätälöity asennus, jonka avulla voit määrittää asennettavat osat. IMPORTANT Kirjoita Authenticate-ikkunaan käyttöjärjestelmään kirjautumiseen käytetty käyttäjänimi ja salasana. Tämän jälkeen tulostinajurin asennus on valmis. Määritä tämän jälkeen tulostusasetukset. Jos käytössä on IP- tai AppleTalk-liitäntä, alla olevat asetukset vaaditaan. Jos käytössä on USB-liitäntä, tulostin tunnistetaan ja liitetään automaattisesti. 8 Avaa Järjestelmäasetukset ja napsauta Tulostus ja skannaus. 2-10

33 Valmistelut ennen käyttöä 9 Napsauta plusmerkkiä (+) lisätäksesi asennetun tulostinajurin. 10 Napsauta IP-kuvaketta IP-liitännälle. Kirjoita IP-osoite ja tulostimen nimi. Jos käytössä on Bonjour-liitäntä, napsauta oletusikonia ja valitse tulostin, jonka kohdalla lukee Bonjour. 11 Valitse asennettu tulostinajuri ja napsauta Lisää. 2-11

34 Valmistelut ennen käyttöä 12 Valitse tulostimelle saatavilla olevat asetukset ja napsauta OK. 13 Valittu tulostin on lisätty. Tämän jälkeen tulostimen asetus on valmis. 2-12

35 Valmistelut ennen käyttöä Tilamonitori Tilamonitori valvoo tulostimen tilaa ja raportoi siitä jatkuvasti. Sen avulla voit myös määrittää ja muuttaa niiden tulostimien asetuksia, jotka eivät sisälly KX driver -ajuriin. Tilamonitori asennetaan automaattisesti KX driver -ajurin asennuksen aikana. Tilamonitori -toiminnon avaus Käynnistä Tilamonitori toisella seuraavista tavoista. Käynnistä tulostuksen alkaessa: Kun määrität tulostimen ja aloitat tulostustyön, jokaiselle tulostinnimelle käynnistetään yksi Tilamonitori. Jos Tilamonitori -toiminnon käynnistystä pyydetään useista tulostimista, se käynnistetään jokaiselle pyynnön lähettäneelle tulostimelle. Käynnistä KX driver -ajurin määrityksistä: Napsauta Tilamonitori -painiketta Lisäasetukset-välilehdellä Napsauta sitten Avaa tilamonitori -painiketta Tilamonitori -valintaikkunassa ja käynnistä Tilamonitori. Tilamonitori -toiminnosta poistuminen Poistu Tilamonitori -toiminnosta toisella seuraavista tavoista. Poistu manuaalisesti: Napsauta oikealla painikkeella tehtäväpalkin Tilamonitori -kuvaketta ja valitse valikosta Exit poistuaksesi Tilamonitori - toiminnosta. Poistu automaattisesti: Tilamonitori sulkeutuu automaattisesti, jos se on käyttämättömänä 5 minuuttia. Ikkunan yleiskatsaus Seuraavassa selostetaan Tilamonitori -ikkuna. Ponnahdusikkuna Kolmiulotteinen kuva Tilamonitori -kuvake Ponnahdusikkuna Näytölle ilmaantuu ponnahdusikkuna, jos kone ilmoittaa tapahtumasta. Ikkuna tulee näkyviin ainoastaan, jos työpöydällä on avoin kolmiulotteinen kuva. Kolmiulotteinen kuva Valvottavan tulostimen kolmiulotteinen kuva. Voit valita valikosta, näytetäänkö vai piilotetaanko kolmiulotteinen kuva. Valikko tulee näkyviin, kun napsautat oikealla painikkeella Tilamonitori -kuvaketta. Jos kone ilmoittaa tapahtumasta, näkyviin tulee kolmiulotteinen kuva ja koneesta kuuluu äänimerkki. Lisätietoja äänimerkin asetuksista on kohdassa Ilmoitusasetukset sivulla

36 Valmistelut ennen käyttöä Tilamonitori -kuvake Kun Tilamonitori on käynnissä, sen kuvake näytetään tehtäväpalkin ilmoitusalueella. Kun asetat kohdistimen kuvakkeen päälle, näkyviin tulee tulostimen nimi. Napsauta oikealla painikkeella Tilamonitori -kuvaketta tehdäksesi alla olevat asetukset. Näytä/piilota tilamonitori Näyttää tai piilottaa Tilamonitori -kuvakkeen. Command Center RX Jos tulostin on liitetty TCP/IP-verkkoon ja sillä on oma IP-osoite, käytä WWW-selainta muuttaaksesi tai vahvistaaksesi verkkoasetukset Command Center RX -työkalulla. Lisätietoja on kohdassa Command Center RX User Guide. Aina päällimmäisenä Sijoittaa Tilamonitori -ikkunan muiden avattujen ikkunoiden päälle. Peittävyys Säätää Tilamonitori -toimintoa ja antaa tietyn määrän taustaa kuultaa kuvan läpi. Valitse prosenttiasetus välillä Suurenna ikkuna Kaksinkertaistaa Tilamonitori -ikkunan koon. Ilmoitus... Määritä Ilmoitus-asetus Tilamonitori -ikkunalle. Lisätietoja on kohdassa Ilmoitusasetukset sivulla Avaa KYOCERA Document Solutions kansainvälisen sivuston. Lopeta Poistaa Tilamonitori -toiminnosta. 2-14

37 Valmistelut ennen käyttöä Ilmoitusasetukset Käytä Asetus-toimintoa asettaaksesi tilamonitorin. Ilmoitus-välilehti sisältää seuraavat kohdat. TÄRKEÄÄ Vahvistaakseen Ilmoitus-välilehden asetukset tietokone vaatii äänentoisto-ominaisuudet kuten äänikortin ja kaiuttimen. Enables Event Notification (Ota käyttöön äänimerkki) Valitse Available events (Mahdolliset tapahtumat) ottaaksesi tapahtumien valvonnan käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Äänitiedosto Valitse Äänitiedosto, jos haluat äänimerkin. Napsauta Selaa etsiäksesi äänitiedoston. Teksti puheeksi Valitse tämä valintaikkuna syöttääksesi tekstin, jolla haluat tapahtumista ilmoitettavan. Vaikka äänitiedostoa ei tarvita, toimintoa voidaan käyttää Windows XP- tai seuraavassa käyttöjärjestelmässä. Käytä toimintoa seuraavasti. 1 Valitse Enables Event Notification (Ota käyttöön äänimerkki). 2 Valitse Available events (Mahdolliset tapahtumat) -kohdasta tapahtuma, jonka aikana haluat käyttää Teksti puheeksi -toimintoa ja toistaa äänitiedoston. 3 Napsauta Selaa ilmoittaaksesi tapahtumasta äänitiedostolla. Huomautus Käytettävissä oleva tiedostoformaatti on WAV. Valitse Teksti puheeksi muuttaaksesi Teksti puheeksi -ruutuun syötetyn tekstin puheeksi tapahtuman aikana. 4 Napsauta Käynnistä varmistaaksesi, että äänimerkki tai teksti annetaan oikein. 2-15

38 Valmistelut ennen käyttöä Ohjelmiston poisto (Windows-tietokone) Ohjelmisto voidaan poistaa käyttämällä tulostimen mukana toimitettua Product Library -levy. TÄRKEÄÄ Koska Macintosh-tietokoneiden tulostinasetukset määritetään PPD (PostScript Printer Description) - tiedostolla, ohjelmistoa ei voida poistaa käyttämällä Product Library -levy. 1 Poistu kaikista avatuista sovelluksista. 2 Aseta tulostimen mukana toimitettu Product Library -levy optiseen asemaan. 3 Noudata tulostinajurin asennusohjeita ja napsauta Irrota ohjelmisto. Näkyviin tulee poisto-ohjelma. 4 Valitse poistettava ohjelmistopaketti. 5 Napsauta Poista. Huomautus Jos käytössä on Windows Vista, näkyviin tulee Poista ajuri ja ohjelmistopaketti -ikkuna. Valitse Poista ajuri ja ohjelmistopaketti ja napsauta OK. Kun KYOCERA Net Viewer tai KYOCERA Net Direct Print on asennettu, erilliset asennuksen poisto-ohjelma käynnistyy molemmille sovellukselle. Suorita sovelluksen poistovaiheet kummallekin sovellukselle näytön ohjeiden mukaan. Poisto-ohjelma käynnistyy. 6 Kun näkyviin tulee Asennuksen poistaminen valmis -ikkuna, napsauta Seuraava. 7 Valitse, haluatko uudelleenkäynnistää tietokoneen ja napsauta Valmis. 2-16

39 Valmistelut ennen käyttöä Command Center RX Command Center RX on työkalu, jonka avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa koneen käyttötila verkossa ja muuttaa turva-, verkkotulostus-, sähköpostin lähetys- ja edistyneen verkkotoiminnan asetuksia Jos sähköpostiasetukset on tehty, silloin on mahdollista lähettää ilmoitus sähköpostitse, kun työ on valmis. Huomautus Jos haluat muuttaa Command Center RX -asetuksia, sinun tulee kirjautua sisään koneen pääkäyttäjänä. Oletusasetukset ovat seuraavat. Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi: Admin Sisäänkirjautumisen salasana: Admin Command Center RX:n käyttötoimenpide on seuraavanlainen. 1 Käynnistä verkkoselain. 2 Kirjoita koneen IP-osoite osoite- tai sijaintipalkkiin. esim.) Web-sivulla näkyy koneen ja Command Center RX:in perustiedot sekä niiden sen hetkinen tila. 3 Valitse kohde näytön vasemmassa laidassa olevasta navigointipalkista. Asetukset on määritettävä erikseen asetuksesta riippuen. Jos Command Center RX:ille on määritetty rajoituksia, kirjoita oikea käyttäjänimi ja salasana, jos haluat siirtyä muille sivuille kuin aloitussivulle. Lisätietoja on kohdassa Command Center RX User Guide. Sähköpostiasetus Määrittämällä SMTP-asetuksella voit lähettää viestin työn valmistumisesta sähköpostitse. Sitä varten koneen täytyy olla yhteydessä sähköpostipalvelimeen SMTP-protokollan avulla. Tarkista myös seuraava: Verkkoympäristö, joka yhdistää koneen sähköpostipalvelimeen On suositeltavaa käyttää jatkuvaa yhteyttä LAN:in kautta. SMTP-asetukset Rekisteröi Command Center RX:in avulla SMTP-palvelimen pääkoneen nimi tai IP-osoite. Jos sähköpostiviestien kokoa on rajoitettu, erittäin suuria sähköpostiviestejä ei ehkä voida lähettää. SMTP-asetukset määritetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Napsauta Settings -> Advanced -> SMTP -> General. 2-17

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN Johdanto Kiitos FS-C8600DN/FS-C8650DN-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS Aluksi Kiitos ECOSYS P4040dn -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia ja suorittamaan

Lisätiedot

Johdanto Kiitos ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein,

Johdanto Kiitos ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, PRINT KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C5150DN/FS-C5250DN-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Johdanto Kiitos FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Johdanto Kiitos FS-3040MFP/FS-3140MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS > Aluksi Aluksi Kiitos ECOSYS P6035cdn-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn-koneen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Johdanto Kiitos FS-3540MFP/FS-3640MFP-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos laitteen TASKalfa 66ci. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoja ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP/FS-C2126MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-1028MFP/FS-1128MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

PRINT COPY SCAN KÄYTTÖOPAS. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B PRINT COPY SCAN FAX. ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

PRINT COPY SCAN KÄYTTÖOPAS. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B PRINT COPY SCAN FAX. ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B PRINT COPY SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B KÄYTTÖOPAS PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B Johdanto Kiitos ECOSYS M6026cdn/ECOSYS M6026cdn Type B/ECOSYS M6526cdn/ECOSYS

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

Mukana toimitettavat oppaat

Mukana toimitettavat oppaat Johdanto Kiitos TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 420i/520i -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin KÄYTTÖOPAS d-copia3500mf/4500mf/5500mf FIN Code: 566005fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci KÄYTTÖOPAS TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 6551ci/TASKalfa 7551ci -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i KÄYTTÖOPAS TASKalfa 650i TASKalfa 800i > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 650i/TASKalfa 800i -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Tämä käyttöopas koskee malleja FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP ja FS-1325MFP. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille KM-2540 ja KM-3040. Tässä oppaassa KM-2540 tarkoittaa 25 cpm (kopiota minuutissa) -mallia ja KM- 3040 30 cpm -mallia. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-2540 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455737

Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-2540 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455737 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KYOCERA KM-2540. Löydät kysymyksiisi vastaukset KYOCERA KM-2540 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455694

Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455694 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KYOCERA KM-3040. Löydät kysymyksiisi vastaukset KYOCERA KM-3040 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://fi.yourpdfguides.com/dref/587147

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://fi.yourpdfguides.com/dref/587147 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA BIZHUB 350. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA BIZHUB 350 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E ja KM-C4035E. Tässä oppaassa KM-C2525E tarkoittaa 25/25 ppm (tulostetta minuutissa)

Lisätiedot

TASKalfa 620/820 KÄYTTÖOPAS

TASKalfa 620/820 KÄYTTÖOPAS TASKalfa 60/80 KÄYTTÖOPAS Käytä merkkitarvikkeitamme. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat muiden valmistajien tarvikkeiden käytöstä koneessa. Koneen toimintojen tehokas käyttö Kopiointitoiminnot...

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5119-03 FI

Käyttöopas NPD5119-03 FI NPD5119-03 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot