Mukana toimitettavat oppaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mukana toimitettavat oppaat"

Transkriptio

1

2 Johdanto Kiitos TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa yksinkertaisia vianetsintätoimenpiteitä, jotta kone olisi aina hyvässä käyttökunnossa. Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä ja pidä se aina helpofsti saatavilla koneen lähettyvillä. Käytä merkkitarvikkeitamme. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat muiden valmistajien tarvikkeiden käytöstä koneessa. Kuvassa näkyvä tarra takaa, että tarvikkeet ovat omaa merkkiämme. Tässä käyttötilassa TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci viitataan vastaavaan 25/25 ppm malliin, 30/30 ppm malliin, 40/40 ppm malliin, 50/40 ppm malliin, ja 55/50 ppm malliin. Mukana toimitettavat oppaat Seuraavat oppaat toimitetaan koneen mukana. Voit tutustua niihin tarvittaessa. Käyttöopas (tämä opas) Paperin lisäystä, kopioinnin, tulostuksen ja skannauksen perustoimintoja sekä vianetsintää koskevat ohjeet.

3 Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tässä oppaassa ja koneessa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä ja lähiympäristöä sekä varmistaa koneen oikea ja turvallinen käyttö. Symbolit ja niiden merkitykset esitetään seuraavassa. Symbolit VAARA: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. VAROITUS: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai konevaurion, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. Symboli osoittaa, että kyseiseen oppaan osaan sisältyy turvallisuusvaroituksia. Symboli sisältää merkinnän varoituksen kohteesta.... [Yleinen varoitus]... [Varoitus sähköiskun vaarasta]... [Varoitus korkeasta lämpötilasta] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja kielletyistä toimista. Symboli sisältää merkinnän kielletystä toimesta.... [Varoitus kielletystä toimesta]... [Purkaminen kielletty] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja pakollisista toimista. Symboli sisältää merkinnän pakollisesta toimesta.... [Ilmoitus pakollisesta toimesta]... [Irrota pistotulppa pistorasiasta]... [Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan] Tilaa huoltopalvelusta uusi opas, jos tämän oppaan turvallisuusvaroitukset ovat lukukelvottomia tai opas on hävinnyt (maksullinen). HUOMAUTUS: Jos originaali muistuttaa seteliä, joissakin harvoissa tapauksissa sitä ei kopioida asianmukaisesti. Kone on varustettu rahaväärennösten tekoa estävällä toiminnolla. i

4 Sisällys Sisällys Varoitus/vaaratarrat iv Asennuksen varotoimet v Käytön varotoimet vii Laserturvallisuus x Virran katkaisuun liittyvät turvaohjeet xi Kopioinnin/skannauksen oikeudelliset rajoitukset xii Oikeus- ja turvallisuusasiaa xiii 1 Osien nimet Ohjauspaneeli Kone Valmistelut ennen käyttöä Liitäntätavan määritys ja kaapelien valmistelu Kaapeleiden liittäminen Virta päälle/pois päältä Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila Lepotila ja automaattinen lepotila Ohjauspaneelin kulman säätö Näytön kielen vaihto [Kieli] Päivämäärän ja kellonajan asetus Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) COMMAND CENTER (Sähköpostiasetukset) Sähköpostin lähetys Paperin lisäys Originaalien asetus Peruskäyttö Sisään-/uloskirjautuminen Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin Kopiointi Tulostus - tulostus sovelluksesta käsin Lähetys Kohteiden vahvistusnäyttö Kohteen määritys Dokumenttilokeron käyttö Dokumenttilokeron peruskäyttö Töiden peruutus Ohjelma (kopiointi ja lähetys) Pikavalintanäppäinten rekisteröinti (kopiointi, lähetys ja dokumenttilokeroasetukset) Internet-selaimen käyttö Huolto Puhdistus Väriainesäiliön ja jäteväriainesäiliön vaihto Vianetsintä Toimintahäiriöiden selvitys Virheviestien edellyttämät toimet Paperitukosten selvitys ii KÄYTTÖOPAS

5 Sisällys Liite Paperi Liite-2 Tekniset tiedot liite-10 Hakemisto Hakemisto-1 KÄYTTÖOPAS iii

6 Varoitus/vaaratarrat Koneeseen on turvallisuussyistä kiinnitetty varoitus/vaaratarroja seuraaviin paikkoihin. Varo mahdollista tulipaloa tai sähköiskua, kun poistat paperitukosta tai vaihdat väriainetta. Koneen sisäosat ovat kuumia. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Älä koske originaalien syöttölaitteen tukeen, etteivät sormesi tai muut esineet tartu kiinni tai jää väliin. Loukkaantumisvaara. Koneen sisäosat ovat kuumia. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Tarra tulostimen sisällä (varoitus lasersäteilystä) Älä hävitä väriainetta ja väriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja. Koneen sisäosat ovat kuumia. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. HUOMAUTUS: Älä irrota näitä tarroja. iv

7 Asennuksen varotoimet Ympäristö VAROITUS Vältä sijoittamasta konetta epävakaalle tai kaltevalle pinnalle. Kone voi pudota tai kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa loukkaantumisen. Vältä kosteita, pölyisiä tai likaisia sijoituspaikkoja. Jos pistotulppaan tarttuu pölyä tai likaa, puhdista se tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Vältä tulipalovaara sijoittamalla kone riittävän kauas pattereista, lämmittimistä ja muista lämmönlähteistä ja herkästi syttyvistä aineista. Jätä koneen ympärille riittävästi tilaa osien vaihtoa ja huoltotoimia varten. Tilantarve on osoitettu alla olevassa kuvassa. Jätä erityisesti takalevyn ympärille riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee vaihtumaan koneessa. 10 cm 30 cm 30 cm 100 cm Muut varotoimet Ympäröivät käyttöolosuhteet ovat seuraavat: Lämpötila: 10-32,5 C. Kosteus saa olla enintään 70 %, jos lämpötila on 32,5 C. Kosteus: %. Lämpötila saa olla enintään 30 C, jos kosteus on 80 % Huonot ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa kuvanlaatuun. Konetta on suositeltavaa käyttää seuraavassa lämpötilassa: enintään C, kosteus: noin %. Ota lisäksi huomioon seuraavat seikat koneen sijoituspaikkaa valitessasi. Kone tunnistaa automaattisesti liian korkean tai liian alhaisen lämpötilan ja näyttää seuraavan viestin. Viesti: Korkean lämpötilan varoitus. Säädä huonelämpötilaa tai Matalan lämpötilan varoitus. Säädä huonelämpötilaa. v

8 Jotta koneen käyttöolosuhteet ovat optimaaliset, säädä huoneen lämpötilaa ja kosteutta, jos viesti tulee näkyviin. Vältä sijoittamasta konetta ikkunan lähelle tai suoraan auringonvaloon. Vältä tärinälle alttiita paikkoja. Vältä sijoituspaikkoja, joissa lämpötila vaihtelee jyrkästi. Vältä paikkoja, joissa kone altistuu suoraan kuumalle tai kylmälle ilmalle. Vältä paikkoja, joissa on huono ilmanvaihto. Rullapyörät voivat vahingoittaa arkaa lattiapintaa, kun konetta siirretään asennuksen jälkeen. Kopioinnin aikana vapautuu otsonia. Sen määrä on kuitenkin niin vähäinen, että se ei ole terveydelle haitallista. Jos konetta kuitenkin käytetään pitkän aikaa huonosti ilmastoidussa huoneessa tai kopioita tehdään erittäin paljon, haju voi muodostua epämiellyttäväksi. Huolehdi kopiointihuoneen hyvästä ilmanvaihdosta, jotta työympäristö säilyy asianmukaisena. Virtalähde/koneen maadoitus VAARA Käytä vain virtalähdettä, jonka jännite vastaa koneen teknisiä tietoja. Vältä useiden laitteiden kytkemistä samaan pistorasiaan. Vaarana on tulipalo tai sähköisku. Työnnä pistotulppa tiukasti pistorasiaan ja sähköliitin koneeseen. Jos pistotulpan piikkien ympärille kerääntyy pölyä tai metalliesineet joutuvat kosketuksiin pistotulpan piikkien kanssa, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Puutteellinen sähkökosketus saattaa aiheuttaa ylikuumenemista ja syttymisen. Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan oikosulun aiheuttaman tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Jos maadoitettu kytkentä ei ole mahdollinen, ota yhteys huoltoteknikkoon. Muut varotoimet Kytke pistotulppa mahdollisimman lähellä olevaan pistorasiaan. Muovipussien käsittely VAARA Pidä koneen käyttöön liittyvät muovipussit poissa lasten ulottuvilta. Muovi voi painua nenää ja suuta vasten ja aiheuttaa tukehtumisen. vi

9 Käytön varotoimet Koneen käyttöä koskevat varoitukset VAARA Älä aseta metalliesineitä tai vettä sisältäviä astioita (esimerkiksi kukkamaljakoita, kukkaruukkuja tai kuppeja) koneen päälle tai lähelle. Esineiden putoaminen tai veden valuminen koneen sisään muodostaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. Älä irrota koneen suojalevyjä. Niiden takana olevat jännitteiset osat muodostavat sähköiskuvaaran. Älä vahingoita, riko tai yritä korjata virtajohtoa. Älä aseta johdon päälle raskaita esineitä, vedä johtoa tarpeettomasti tai vahingoita johtoa millään tavoin. Vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan yritä korjata tai purkaa konetta tai sen osia. Vaarana on loukkaantuminen, tulipalo, sähköisku tai laserille altistuminen. Jos lasersäde vuotaa ulos, se voi aiheuttaa näkövammoja. Jos kone kuumenee voimakkaasti, siitä tulee savua tai outoa hajua tai havaitset jotakin muuta poikkeavaa, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Katkaise virta päävirtakytkimellä välittömästi, irrota ehdottomasti pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys huoltoteknikkoon. Jos koneeseen putoaa jotain haitallista (esimerkiksi paperiliittimiä, vettä tai muita nesteitä), katkaise virta heti päävirtakytkimellä. Irrota pistotulppa pistorasiasta tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Ota sitten yhteys huoltoteknikkoon. Älä irrota tai kytke pistotulppaa märin käsin, sillä vaarana on sähköisku. Ota aina yhteys huoltoteknikkoon, kun koneen sisäosia pitää huoltaa tai korjata. vii

10 VAROITUS Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta. Jos vedät virtajohdosta, se voi vahingoittua ja muodostaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran. (Tartu aina pistotulppaan, kun irrotat sen pistorasiasta.) Irrota aina koneen pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin siirrät konetta. Jos virtajohto vahingoittuu, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Pidä aina kiinni merkityistä kohdista, kun nostat tai siirrät konetta. Jos kone on käyttämättömänä (esimerkiksi työpäivän päätyttyä), katkaise virta päävirtakytkimellä. Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), irrota pistotulppa pistorasiasta turvallisuussyistä. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi, kun koneen virta on katkaistu päävirtakytkimellä. Irrota turvallisuussyistä koneen pistotulppa aina pistorasiasta ennen kuin aloitat puhdistustyöt. Jos koneen sisälle kertyy pölyä, se voi aiheuttaa tulipalon tai muita ongelmia. Siksi on suositeltavaa pyytää huoltoteknikkoa puhdistamaan koneen sisäosat. Puhdistuksesta on erityisesti hyötyä, jos se tehdään ennen kosteaa vuodenaikaa. Pyydä huoltoteknikolta hinta-arviota koneen sisäosien puhdistuksesta. Muut varotoimet Älä aseta raskaita esineitä koneen päälle tai vahingoita sitä muuten. Älä avaa etukantta, katkaise virtaa tai irrota pistotulppaa kopioinnin aikana. Kun konetta pitää nostaa tai siirtää, ota yhteys huoltoteknikkoon. Vakauta kone kääntämällä paperinsyöttölaitteen neljä säätöjalkaa lattiaan asti, ennen kuin siirrät konetta. Älä koske sähköosiin, kuten liittimiin tai piirilevyihin. Staattinen sähkö voi vahingoittaa niitä. Älä yritä suorittaa toimenpiteitä, joita ei selitetä tässä oppaassa. Varoitus: Muiden kuin tässä oppaassa selostettujen tarkistusten tai säätöjen suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Älä katso suoraan valotusvaloon. Se voi ärsyttää tai väsyttää silmiä. Tämä kone on varustettu kovalevyasemalla. Älä yritä liikuttaa konetta, kun virta on vielä kytketty. Liikkeen aiheuttama tärähtely ja värinä voi vahingoittaa kovalevyä, joten katkaise virta ennen koneen siirtoa. Jos koneen kovalevyasemassa on ongelmia, tallennetut tiedot saattavat hävitä. On suositeltavaa tehdä tärkeistä tiedoista varmuuskopioita tietokoneeseen tai muihin tallennusvälineisiin. Säilytä tärkeiden asiakirjojen originaalit aina erikseen. viii

11 Kulutustarvikkeiden käsittelyä koskevat varoitukset VAROITUS Älä yritä hävittää väriaine- tai jäteväriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja. Pidä väriaine- ja jäteväriainesäiliö poissa lasten ulottuvilta. Jos väriaine- tai jäteväriainesäiliöstä läikkyy väriä, varo hengittämästä tai nielemästä sitä äläkä päästä sitä kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Jos kuitenkin vahingossa hengität väriaineen höyryä, siirry raittiiseen ilmaan ja huuhtele suusi perusteellisesti suurella määrällä vettä. Jos sinua yskittää, ota yhteys lääkäriin. Jos vahingossa nielet väriainetta, huuhtele suusi vedellä ja juo 1-2 lasillista vettä, jotta vatsalaukun sisältö laimenee. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Jos saat väriainetta silmiisi, huuhtele ne perusteellisesti vedellä. Jos silmät tuntuvat aroilta, ota yhteys lääkäriin. Jos väriainetta joutuu iholle, pese se saippualla ja vedellä. Älä yritä avata tai rikkoa väriaine- tai jäteväriainesäiliötä. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi ja virta on katkaistu päävirtakytkimestä, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi. Älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä, vaan aseta kone lepotilaan painamalla ohjauspaneelin Power-näppäintä. Muut varotoimet Palauta käytetty väriainesäiliö ja jäteväriainesäiliö jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi. Kerätyt väriainesäiliöt ja jäteväriainesäiliöt kierrätetään tai hävitetään asiaankuuluvien määräysten mukaan. Älä säilytä konetta suorassa auringonvalossa. Säilytä kone paikassa, jossa lämpötila on aina alle 40 C ja jossa ei ole voimakkaita lämpötila- ja kosteusvaihteluja. Jos kone on pitkään käyttämättömänä, ota kaikki paperi pois kasetista ja monikäyttölokerosta ja sulje paperi alkuperäiseen, kosteudelta suojaavaan pakkaukseen. ix

12 Laserturvallisuus Lasersäteily voi olla terveydelle haitallista. Siksi lasersäteet on suojattu ilmatiiviillä kotelolla ja erillisellä ulkokuorella. Normaalissa käytössä koneesta ei pääse vuotamaan säteilyä. Tämä kone on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi IEC standardin mukaan. Varoitus: muiden kuin tässä oppaassa selostettujen toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Nämä tarrat on kiinnitetty koneen sisällä olevalle skannausalueelle, johon käyttäjällä ei ole pääsyä. Alla näkyvä tarra on kiinnitetty koneen oikeaan sivuun. x

13 Virran katkaisuun liittyvät turvaohjeet Varoitus: Pistotulppa toimii koneen päävirtakatkaisimena. Koneen muut kytkimet ovat vain toiminnallisia eivätkä eristä konetta virtalähteestä. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: DIREKTIIVIT 2004/108/EY, 2006/95/EY, 93/68/ETY, 1999/5/EY ja 2005/32/EY Otamme täyden vastuun siitä, että tuote, jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien standardien vaatimukset. EN EN Luokka B EN EN EN EN EN EN EN62301 Radiotaajuuslähetin Tämä kone sisältää lähetinmoduulin. Valmistajana takaamme, että kone täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja muut asiaan kuuluvat määräykset. Radiotunnistetekniikka Joissakin maissa tässä koneessa väriainesäiliön tunnistukseen käytettävän radiotunnistetekniikan käyttö voi olla luvanvaraista ja sitä voidaan rajoittaa. HUOMAUTUS: Jos kone on merkitty ylirastitun jätesäiliön symbolilla, siihen sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY (paristo- ja akkudirektiivi) mukainen akku. Älä poista ja hävitä koneeseen kuuluvia akkuja. xi

14 Kopioinnin/skannauksen oikeudelliset rajoitukset Tekijänoikeussuojan alaisen aineiston kopiointi/skannaus ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa voi olla kiellettyä. Seuraavan aineiston kopiointi/skannaus on kiellettyä. Seurauksena saattaa olla lakisääteisiä sanktioita. Aineistoluettelo ei välttämättä ole tyhjentävä. Älä kopioi/skannaa aineistoa, jonka kopioinnin/skannauksen tiedät olevan kiellettyä. Sekit Setelit Arvopaperit Leimamerkit Passi Sertifikaatit Paikalliset lait ja säännökset voivat kieltää tai rajoittaa muiden edellä mainitsemattomien tekstien ja asiakirjojen kopiointia/skannausta. xii

15 Oikeus- ja turvallisuusasiaa Tutustu seuraaviin tietoihin ennen koneen käyttöä. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita: Oikeusasiaa... xiv Kauppanimet... xv Energiansäästön ohjaustoiminto... xix Automaattinen kaksipuolinen kopiointi... xix Kierrätetyn paperin käyttö... xix Energy Star (ENERGY STAR ) -ohjelma... xix Tietoja tästä käyttöoppaasta... xx xiii

16 Oikeusasiaa Tämän oppaan tai sen osien kopiointi tai muu jäljennös ilman ennakkoon hankittua Kyocera Mita Corporationin kirjallista lupaa on kielletty. xiv

17 Kauppanimet PRESCRIBE ja KPDL ovat Kyocera Corporationin tavaramerkkejä. KPDL on Kyocera Corporationin tavaramerkki. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Windows Me, Windows XP ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä. PCL on Hewlett-Packard Companyn tavaramerkki. Adobe Acrobat, Adobe Reader ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Novell ja NetWare ovat Novell, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM ja IBM PC/AT ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä. Power PC on IBM:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AppleTalk on Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä kone on kehitetty Wind River Systems, Inc:n sulautetun tosiaikaisen Tornado -käyttöjärjestelmän avulla. TrueType on Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. TypeBankG-B, TypeBankM-M ja Typebank-OCR ovat TypeBank -tavaramerkkejä. Kaikkia tähän koneeseen asennettujen eurooppalaisten kielten fontteja käytetään Monotype Imaging Inc:n kanssa tehdyn lisensointisopimuksen alaisena. Helvetica, Palatino ja Times ovat Linotype-Hell AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery ja ITC ZapfDingbats ovat International Typeface Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tähän koneeseen on asennettu Monotype Imaging Inc:n UFST MicroType -fontit. Tämä kone sisältää ACCESS CO., Ltd:n kehittämän NF-moduulin. Koneessa oleva ohjelmisto sisältää Independent JPEG Groupin kehittämiä moduuleja. Tuote sisältää ACCESS CO., LTD:n NetFront-selaimen. ACCESS, ACCESS-logo ja NetFront ovat ACCESS CO., LTD:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, Japanissa ja muissa maissa ACCESS CO., LTD. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön. Kaikki muut merkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Symboleita ja ei käytetä tässä käyttöoppaassa. xv

18 GPL Koneen laiteohjelmisto käyttää osia GPL-koodeista (www.fsf.org/copyleft/gpl.html). Tutustu osoitteessa siihen, miten GPL-koodeja voidaan ottaa käyttöön. Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl.org/) 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xvi

19 Original SSL License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xvii

20 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xviii

21 Energiansäästön ohjaustoiminto Koneessa on käytössä virransäästötila, jossa energiankulutus laskee tietyn ajan kuluttua siitä, kun konetta on viimeksi käytetty. Samoin siinä on lepotila, jossa tulostus- ja faksitoiminnot pysyvät odotustilassa, mutta energiankulutus laskee minimitasolle. Lepotila kytkeytyy päälle, kun kone on ollut käyttämättömänä tietyn ajan. Virransäästötila Laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan kun on kulunut 3 minuuttia mallin 25/25 ppm, 30/30 ppm, 40/40 ppm ja 50/40 ppm tai 5 minuuttia mallin 55/50 ppm viimeisestä käyttökerrasta. Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila sivulla 2-8. Lepotila Laite siirtyy automaattisesti unitilaan kun on kulunut 30 minuuttia mallin 25/25 ppm ja 30/30 ppm, 45 minuuttia mallin 40/40 ppm tai 60 minuuttia mallin 50/40 ppm ja 55/50 ppm viimeisestä käyttökerrasta. Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Lepotila ja automaattinen lepotila sivulla 2-9. Automaattinen kaksipuolinen kopiointi Tässä koneessa on kaksipuolinen kopiointi vakiotoimintona. Kun kaksi 1-puolista originaalia kopioidaan yhdelle arkille 2-puolisena kopiona, paperin kulutus vähenee. Lisätietoja on kohdassa Kaksipuolinen kopiointi sivulla 3-7. Kierrätetyn paperin käyttö Koneessa voidaan käyttää kierrätettyä paperia. Se vähentää ympäristön kuormitusta. Myyjä tai huoltoteknikko antaa tietoja suositeltavista paperityypeistä. Energy Star (ENERGY STAR ) -ohjelma International Energy Star Program -yhteistyökumppanina Kyocera Mita Corporation ilmoittaa, että tämä tuote vastaa International Energy Star Program -ohjeistoa. xix

22 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämä käyttöopas sisältää seuraavat luvut: Luku 1 - Osien nimet Koneen osien ja ohjauspaneelin näppäinten kuvaukset. Luku 2 - Valmistelut ennen käyttöä Paperin lisäystä, originaalien asetusta, koneen liitäntöjä ja ennen ensimmäistä käyttökertaa tehtäviä määrityksiä koskevat ohjeet. Luku 3 - Peruskäyttö Kopioinnin, tulostuksen ja skannauksen perustoimet. Luku 4 - Huolto Puhdistusta ja väriainesäiliön vaihtoa koskevat ohjeet. Luku 5 - Vianetsintä Virheviestejä, paperitukoksia ja muita ongelmia koskevat toimintaohjeet. Liite Merkkien syöttöohjeet ja koneen tekniset tiedot. xx

23 Oppaassa käytetyt esitystavat Oppaassa käytetään seuraavia esitystapoja kuvauksen sisällön mukaan. Esitystapa Kuvaus Esimerkki Lihavoitu [Normaali] Kursiivi Huomautus Tärkeää Varoitus Viittaa ohjauspaneelin näppäimiin tai tietokoneen näyttöön. Viittaa kosketusnäytön näppäimiin. Viittaa kosketusnäytössä näkyvään viestiin. Käytetään korostamaan avainsanaa, ilmausta tai viittauksia lisätietoihin. Viittaa lisätietoihin tai muihin aiheeseen liittyviin toimintoihin. Viittaa tarvittaviin tai kiellettyihin toimenpiteisiin. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ongelmia. Viittaa ohjeisiin, joita tulee noudattaa loukkaantumisen ja konevaurioiden välttämiseksi. Paina Start-näppäintä. Paina [OK]. Näyttöön tulee viesti Valmis kopioimaan. Lisätietoja on kohdassa Lepotila ja automaattinen lepotila sivulla 3-5. HUOMAUTUS: TÄRKEÄÄ: VAROITUS: Toimintatavan kuvaus Kosketusnäytön näppäinten käyttöä kuvataan käyttöoppaassa seuraavalla tavalla: Varsinainen toimenpide Paina [Kopioi]. Paina Pika-asetus-kohdassa [Seuraava]. Paina [ ] kaksi kertaa. Paina Originaalin kuva -kohdassa [Muuta]. Kuvaus tässä käyttöoppaassa Paina [Kopioi], Pika-asetuskohdassa [Seuraava], [ ] kahdesti ja Originaalin kuva - kohdassa [Muuta]. xxi

24 Originaalit ja paperikoot Tässä osassa kuvataan ne merkintätavat, joita käytetään tässä oppaassa viitattaessa originaalien kokoihin tai paperikokoihin. Sellaisten paperikokojen yhteydessä, joita voidaan käyttää joko pysty- tai vaakasuuntaisina (esimerkiksi A4, B5 ja Letter), originaalin tai paperin vaakasuuntaisuus ilmaistaan R-kirjaimen avulla. Sijoitussuunta Kokomerkintä * Pystysuunta A4, B5, A5, B6, B B A6, 16K, Letter, Statement A A Originaali Paperi Originaalien tai paperin mitta A on pidempi kuin B. Vaakasuunta A B A B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K-R, Letter-R, Statement-R Originaali Paperi Originaalien tai paperin mitta A on lyhyempi kuin B. * Käytettävissä olevat originaalien koot tai paperikoot vaihtelevat käytettävän toiminnon ja lähdelokeron mukaan. Lisätietoja on kyseistä toimintoa tai lähdelokeroa käsittelevällä sivulla. Kosketusnäytön kuvakkeet Seuraavien kosketusnäytön kuvakkeiden avulla ilmaistaan originaalien ja papereiden sijoitussuunnat. Sijoitussuunta Originaalit Paperi Pystysuunta Vaakasuunta xxii

25 1 Osien nimet Tässä luvussa kuvataan koneen osat ja ohjauspaneelin näppäimet. Ohjauspaneeli Kone

26 Osien nimet Ohjauspaneeli Näyttää Tila/työn peruutus -näytön. Näyttää järjestelmävalikon. Näyttää tulostettujen arkkien ja skannattujen sivujen määrän. Näyttää ohjeen. Vilkkuu tulostuksen aikana. Vilkkuu tietojen lähetyksen aikana. Näyttää kopiointinäytön. Valitsee automaattisen väritilan. Valitsee neliväritilan. Valitsee mustavalkoisen tilan. Näyttää lähetysnäytön. Voit myös muuttaa sen näyttääksesi osoitteistonäytön. Suurentaa kosketusnäytön kopiointi- tai lähetysnäytöllä. Näyttää dokumenttilokeron näytön. Näyttää sovellusnäytön. Näyttää ohjelmanäytön. 1-2

27 Osien nimet Vilkkuu, kun kone vastaanottaa tietoa. Vilkkuu, kun kone käyttää kovalevyä, faksin muistia tai USB-muistia (yleiskäyttöinen tarvike). Vilkkuu, kun on tapahtunut virhe ja työ on keskeytetty. Näyttää keskeytyskopiointinäytön. Päättää toimenpiteen (uloskirjautuu) hallintanäytöllä. Siirtää koneen virransäästötilaan. Siirtää koneen lepotilaan. Palauttaa lepotilasta. Valo palaa, kun koneen virta on päällä. 1 Numeronäppäimet Numeroiden ja symbolien syöttö. Poistaa syötetyt numerot ja merkit. Palauttaa jo rekisteröidyt lähetyskohteet ja -ohjelmat. Vahvistaa numeronäppäimen syötön ja näytön toimintojen asetuksen aikana. Toimii yhdessä näytön [OK]-näppäimen kanssa. Palauttaa asetukset oletustiloihin. Poistaa tai keskeyttää käynnissä olevan tulostuksen. Käynnistää kopioinnin, skannauksen ja asetustoimenpiteiden käsittelyn. 1-3

28 Osien nimet Kone Valotuskansi (lisävaruste) 2 Valotuslasi 3 Originaalin kohdistusohjaimet 4 Lasi 5 Vasen kansi 1 6 Vasemman kannen 1 merkkivalo 7 Vasemman kannen 1 vipu 8 Vasemman kannen 2 merkkivalo 9 Vasen kansi 2 10 Vasen kansi 3 11 Kahvat 12 Liitinastia 13 Ohjauspaneeli 14 Error-merkkivalo... Vilkkuu, kun on tapahtunut virhe ja työ on keskeytetty. 15 Receive-merkkivalo... Vilkkuu, kun kone vastaanottaa tietoa 16 Etukansi 17 Kasetti 1 18 Kasetti 2 1-4

29 Osien nimet Väriainesäiliön vapautinvipu (Magenta) 20 Väriainesäiliö (Magenta) 21 Väriainesäiliön vapautinvipu (Cyan) 22 Väriainesäiliö (Cyan) 23 Väriainesäiliön vapautinvipu (Yellow) 24 Väriainesäiliö (Yellow) 25 Väriainesäiliön vapautinvipu (Black) 26 Väriainesäiliö (Black) 27 Puhdistusharja 28 Jäteväriainesäiliö 29 Jäteväriainesäiliön lokero 30 Vapautinpainike 1-5

30 Osien nimet Ylälokero 32 USB-muistipaikka (A1) 33 Paperinsyöttölaitteen kansi 34 Paperinsyöttölaite 35 Vihreä nuppi 36 Paperin leveyssäädin 37 Paperin pituusohjain 38 Kahvat 39 Monikäyttölokero 40 Paperin leveysohjain 41 Lisävarusteen liitäntäpaikka (OPT2) 42 USB-portti (A2) 43 Verkkoliitäntä 44 USB-liitäntä (B1) 45 Lisävarusteen liitäntäpaikka (OPT1) 46 Päävirtakytkin

31 2 Valmistelut ennen käyttöä Tässä luvussa kerrotaan koneen ensimmäistä käyttöä edeltävistä valmisteluista sekä paperin ja originaalien asetuksesta koneeseen. Liitäntätavan määritys ja kaapelien valmistelu Kaapeleiden liittäminen Virta päälle/pois päältä Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila Lepotila ja automaattinen lepotila Ohjauspaneelin kulman säätö Näytön kielen vaihto [Kieli] Päivämäärän ja kellonajan asetus Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) COMMAND CENTER (Verkko- ja lähetysasetukset) Sähköpostin lähetys Paperin lisäys Originaalien asetus

32 Valmistelut ennen käyttöä Liitäntätavan määritys ja kaapelien valmistelu Tarkista tapa, jolla kone liitetään tietokoneeseen tai verkkoon, ja varaa kaikki tarvittavat kaapelit saataville. Liitäntäesimerkki Alla olevan kuvan avulla voit määrittää tavan, jolla kone liitetään tietokoneeseen tai verkkoon. Skannerin liittäminen tietokoneverkkoon verkkokaapelilla (100 BASE-TX tai 10 BASE-T). Valvojan tietokone Tulostus KYOCERA COMMAND CENTER Verkkoasetukset, skannerin oletusasetukset, käyttäjän ja kohteen rekisteröinti Monitoimitulostin Verkko Sähköpostin lähetys Lähettää skannattujen originaalien kuvatiedot halutulle vastaanottajalle sähköpostiviestin liitetiedostona. Verkko Lähetys SMB:hen USB Verkko Tallentaa skannatun kuvan datatiedostona tietokoneeseen. Verkkofaksi (lisävaruste) Verkko Verkko Lähetys FTP:hen Lähettää skannatun kuvan datatiedostona FTP:hen. Faksi (lisävaruste) Faksi Verkko TWAIN-skannaus WIA-skannaus Verkko TWAIN ja WIA ovat standardiliittymiä ohjelmistosovelluksien ja kuvanmuodostuslaitteid en välillä. 2-2

33 Valmistelut ennen käyttöä Tarvittavien kaapelien valmistelu Seuraavat liitännät ovat käytettävissä koneen liittämiseksi tietokoneeseen. Valmistele tarvittavat kaapelit käytettävän liitännän mukaan. Vakioliitännät 2 Toiminto Liitäntä Tarvittava kaapeli Tulostin/skanneri /verkkofaksi* Verkkoliitäntä LAN (10 BASE-T tai 100 BASE-TX, suojattu) Tulostin USB-liitäntä USB 2.0 -yhteensopiva kaapeli (Hi-Speed USB - yhteensopiva, maks. 5,0 m, suojattu) * Toiminto käytettävissä, kun käytetään lisävarusteena saatavaa faksia. Lisätietoja verkkofaksista on Fax Kit Operation Guide - oppaassa. 2-3

34 Valmistelut ennen käyttöä Kaapeleiden liittäminen LAN-kaapelin liittäminen (lisävaruste) Liitä LAN-kaapeli koneeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Kun koneeseen on kytketty virta, paina ensin ohjauspaneelin Power-näppäintä. Tarkista, että Power- ja Memory-merkkivalo eivät pala. Katkaise sen jälkeen virta päävirtakytkimestä. Tarkista, että merkkivalot eivät pala. 2 Liitä LAN-kaapeli koneen oikealla sivulla olevaan verkkoliitäntään. 3 Liitä kaapelin toinen pää keskittimeen. 4 Määritä verkkoasetukset. Lisätietoja on kohdassa Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) sivulla

35 Valmistelut ennen käyttöä USB-kaapelin liittäminen Liitä USB-kaapeli koneeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Kun koneeseen on kytketty virta, paina ensin ohjauspaneelin Power-näppäintä. Tarkista, että Power- ja Memory-merkkivalo eivät pala. Katkaise sen jälkeen virta päävirtakytkimestä. 2 Tarkista, että merkkivalot eivät pala. 2 Liitä USB-kaapeli koneen oikealla sivulla olevaan sopivaan liitäntään. 3 Liitä kaapelin toinen pää tietokoneeseen. Virtajohdon liittäminen Liitä koneen mukana toimitetun virtajohdon toinen pää koneeseen ja toinen pää pistorasiaan. TÄRKEÄÄ: Käytä vain koneen mukana toimitettua virtajohtoa. 2-5

36 Valmistelut ennen käyttöä Virta päälle/pois päältä Virta päälle Kun päävirtakytkimen merkkivalo palaa... Paina Power-näppäintä. Kun päävirtakytkimen merkkivalo ei pala... Avaa päävirtakytkimen suojus ja kytke virta päälle päävirtakytkimestä. HUOMAUTUS: Jos lisävarusteena saatava datan turvapaketti on asennettu, näkyviin saattaa tulla viesti, joka osoittaa turvatoiminnon tulevan käyttöön ja käynnistyksen kestävän jonkin aikaa, kun virta kytketään. TÄRKEÄÄ: Jos katkaiset virran päävirtakytkimellä, älä kytke virtaa päälle välittömästi uudelleen päävirtakytkimellä. Odota yli 5 sekuntia ja kytke päävirtakytkin päälle uudelleen. 2-6

37 Valmistelut ennen käyttöä Virta pois päältä Ennen kuin virta katkaistaan päävirtakytkimestä, paina ohjauspaneelin Power-näppäintä (pois päältä). Varmista, että Power-näppäin ja Memory-merkkivalo ovat sammuneet ennen virran katkaisua päävirtakytkimestä. 2 VAROITUS: Kovalevy saattaa olla käytössä, kun Power- tai Memory-merkkivalo on syttynyt tai vilkkuu. Jos virta katkaistaan päävirtakytkimestä kovalevyn ollessa käytössä, kovalevy saattaa vaurioitua. Varmista, että merkkivalot eivät pala. Kun konetta ei käytetä pitkään aikaan VAROITUS: Jos kone on käyttämättömänä (esimerkiksi työpäivän päätyttyä), katkaise virta päävirtakytkimellä. Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), irrota pistotulppa pistorasiasta turvallisuussyistä. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi, kun koneen virta on katkaistu päävirtakytkimellä. VAROITUS: Poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. 2-7

38 Valmistelut ennen käyttöä Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila Virransäästötila Kytke virransäästötila päälle painamalla Energy Saver -näppäintä. Energy Saver-, Power- ja päävirtakytkimen merkkivaloa lukuun ottamatta kaikki ohjauspaneelin merkkivalot ja kosketusnäyttö sammuvat energian säästämiseksi. Tätä tilaa kutsutaan virransäästötilaksi. Jos kone ottaa tulostustietoja vastaan virransäästötilan aikana, se keskeyttää virransäästötilan automaattisesti ja käynnistää tulostuksen. Sama koskee faksitietoja, jotka kone ottaa vastaan virransäästötilan aikana. Kone keskeyttää virransäästötilan ja käynnistää tulostuksen. Voit palauttaa normaalitilan seuraavilla toimenpiteillä. Kone on käyttövalmis 30 sekunnin kuluttua. Paina mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä. Avaa valotuskansi tai lisävarusteena saatava originaalien syöttölaite. Aseta originaalit lisävarusteena saatavaan originaalien syöttölaitteeseen. Huomaa, että ympäröivät olosuhteet (esim. tuuletus) saattavat aiheuttaa koneen hitaamman reagoinnin. Automaattinen virransäästötila Automaattinen virransäästötila kytkee laitteen automaattisesti alhaiselle virrankulutustilalle, mikäli laite on ollut käyttämättä esiasetetun ajan. Oletusasetusaika on 3 minuuttia mallille 25/25 ppm, 30/30 ppm, 40/40 ppm ja 50/40 ppm tai 5 minuuttia mallille 55/50 ppm. 2-8

39 Valmistelut ennen käyttöä Lepotila ja automaattinen lepotila Lepotila Automaattinen lepotila Voit ottaa lepotilan käyttöön painamalla Powernäppäintä. Päävirtakytkimen merkkivaloa lukuun ottamatta kaikki ohjauspaneelin merkkivalot ja kosketusnäyttö sammuvat energiankulutuksen laskemiseksi minimitasolle. Tätä tilaa kutsutaan lepotilaksi. Jos kone ottaa tulostustietoja vastaan sen ollessa lepotilassa, tulostustyö suoritetaan kosketusnäytön valojen pysyessä sammutettuina. Samoin ohjauspaneelin valot pysyvät sammutettuina, kun lisävarusteena saatavalla faksilla otetaan vastaan faksitietoja. Voit palauttaa normaalitilan painamalla Powernäppäintä. 25/25 sivua/minuutissa tai 30/30 sivua/minuutissa tulostava malli on käyttövalmis 30 sekunnin kuluttua. 40/40 sivua/minuutissa tai 50/40 sivua/minuutissa tulostava malli on käyttövalmis 45 sekunnin kuluttua tai 55/50 sivua/minuutissa tulostava malli on käyttövalmis 57.5 sekunnin kuluttua. Huomaa, että ympäröivät olosuhteet (esim. tuuletus) saattavat aiheuttaa koneen hitaamman reagoinnin. 2 Automaattisessa lepotilassa kone siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos se on käyttämättömänä tietyn ajan virransäästötilassa. Oletusasetus on 30 minuuttia (25/25 sivua/min -malli ja 30/30 sivua/min -malli); 45 minuuttia (40/40 sivua/min -malli); 60 minuuttia (50/40 sivua/min -malli ja 55/50 sivua/min -malli). 2-9

40 Valmistelut ennen käyttöä Ohjauspaneelin kulman säätö Säädä ohjauspaneelin kulmaa kahdessa vaiheessa vapauttamalla ohjauspaneelin lukkovipu esitetyllä tavalla. Näytön kielen vaihto [Kieli] Voit valita kosketusnäytön kielen. Valitse kieli seuraavien ohjeiden mukaan. 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Yleiset asetukset] ja sen jälkeen Kielikohdassa [Muuta]. Yleiset asetukset - kieli 3 Paina haluamasi kielen näppäintä. Aseta haluamasi kieli kosketusnäyttöä varten. English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Português Suomi Peruuta OK Tila 10/10/ :10 4 Paina [OK]. Kosketusnäytön kieli on muuttunut. 2-10

41 Valmistelut ennen käyttöä Päivämäärän ja kellonajan asetus Aseta asennuspaikan paikallinen päivämäärä ja kellonaika seuraavien ohjeiden mukaan. Sähköpostiviestin lähetyksen yhteydessä tässä asetettu päivämäärä ja kellonaika tulostetaan sähköpostiviestin otsikkoon. Aseta päivämäärä, kellonaika ja aikaero GMT-aikaan nähden sen perusteella, millä aikavyöhykkeellä konetta käytetään. 2 HUOMAUTUS: Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, voit muuttaa asetuksia ainoastaan kirjautumalla järjestelmänvalvojana. Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on pois käytöstä, näkyviin tulee käyttäjän todennusnäyttö. Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ja paina [Sis.kirj.]. Muista asettaa aikaero ennen päivämäärän ja kellonajan asetusta. Lisätietoja sisäänkirjautumisen oletuskäyttäjänimestä ja salasanasta on kohdassa Sisään-/uloskirjautuminen sivulla 3-2. Jos muutat päivämäärän/kellonajan asetusta, koetoiminnot ovat pois käytöstä. 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [ ], [Pvm./ajastin] ja sen jälkeen Aikavyöhyke-kohdassa [Muuta]. Pvm./ajastin - aikavyöhyke Aseta aikavyöhyke. Valitse lähimpänä oleva paikka. Aikavyöhyke -12:00 Läntinen kansainvälinen päivämääräraja 3 Valitse aikavyöhyke. HUOMAUTUS: Seuraava aikavyöhyke tulee näkyviin painamalla [ ] tai [ ]. -11:00 Midway-saaret, Samoa Hawaii Alaska -08:00 Tyynenmeren aika (USA & Kanada) 1/13 Kesäaika Ei käytössä Käytössä 4 Paina Kesäaika-kohdassa [Ei käytössä] tai [Käytössä] ja sen jälkeen [OK] Arizona Peruuta Tila 08/08/ :10 OK HUOMAUTUS: Jos valitset aikavyöhykkeen, jolla ei käytetä kesäaikaa, kesäajan asetusnäyttö ei tule näkyviin. 5 Paina Pvm./aika-kohdassa [Muuta]. Pvm./ajastin - pvm./aika Aseta päivämäärä ja aika. 6 Aseta päivämäärä ja kellonaika. Paina jokaisessa asetuksessa [+] tai [-]. 7 Paina [OK] V 10 KK 10 P 10 T 10 M 31 S Off Peruuta OK Tila 08/08/ :

42 Valmistelut ennen käyttöä Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) Kone on varustettu verkkoliitännällä, joka on yhteensopiva TCP/IP (IPv4)-, TCP/IP (IPv6)-, IPX/SPX-, NetBEUI-, IPSec- ja AppleTalk-verkkoprotokollien kanssa. Se mahdollistaa verkkotulostuksen Windows-, Macintosh-, UNIX-, NetWare- ja muissa ympäristöissä. HUOMAUTUS: Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, voit muuttaa asetuksia ainoastaan kirjautumalla järjestelmänvalvojana. Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on pois käytöstä, näkyviin tulee käyttäjän todennusnäyttö. Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ja paina [Sis.kirj.]. TCP/IP (IPv4) -asetus (kirjoittamalla IP-osoitteet) Aseta TCP/IP suorittaaksesi liitännän Windows-verkkoon. Aseta IP-osoitteet, aliverkon peitteet ja yhdyskäytävän osoitteet. Oletusasetuksena on TCP/IP-protokolla: Käytössä, DHCP: Käytössä, Bonjour: Ei käytössä, Auto-IP: Käytössä. HUOMAUTUS: Hanki lupa verkon valvojalta ennen kuin syötät IP-osoitteet. Auto-IP on saatavana 55/50 sivua/min -mallissa. Toimi seuraavien ohjeiden mukaan. 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Järjestelmä], Verkko-kohdassa [Seuraava] ja sen jälkeen TCP/IP-asetus-kohdassa [Seuraava]. 3 Paina TCP/IP-kohdassa [Muuta]. 4 Paina [Käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 5 Paina IPv4-kohdassa [Muuta]. Järjestelmä - IPv4 6 Paina [DHCP]. Aseta TCP/IP (IPv4). * Asetukset muutetaan kun järjestelmä käynnistetään uudelleen. IP-osoite Aliverkon On peite Oletusreititin Käytössä DHCP Ei käytössä Bonjour Käytössä Auto-IP Peruuta OK Tila 08/08/ :10 7 Paina DHCP-kohdassa [Ei käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 8 Paina [Bonjour]. 9 Paina Bonjour -kohdassa [Ei käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 2-12

43 Valmistelut ennen käyttöä 10 Paina [IP-osoite] ja kirjoita osoite numeronäppäimillä. 11 Paina [Aliverkon peite] ja kirjoita osoite numeronäppäimillä. 12 Paina [Oletusreititin] ja kirjoita osoite numeronäppäimillä Tarkista, että kaikki osoitteet on kirjoitettu oikein, ja paina [OK]. 14 Kun olet muuttanut asetuksen, käynnistä järjestelmä uudelleen tai kytke kone päälle ja pois. 2-13

44 Valmistelut ennen käyttöä COMMAND CENTER (Sähköpostiasetukset) COMMAND CENTER on työkalu, jonka avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa koneen käyttötila ja muuttaa turva-, verkkotulostus-, sähköpostin lähetys- ja edistyneen verkkotoiminnan asetuksia. HUOMAUTUS: Faksiasetusten tiedot on jätetty tässä kohtaa pois. Lisätietoja faksin käyttämisestä on Fax Kit Operation Guide -oppaassa. COMMAND CENTER:iä käytetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Käynnistä WWW-selain. 2 Kirjoita koneen IP-osoite osoite- tai sijaintipalkkiin. Esim. WWW-sivulla näkyy koneen ja COMMAND CENTER:in perustiedot sekä niiden sen hetkinen tila. 3 Valitse luokka näytön vasemmassa laidassa olevasta navigointipalkista. Kunkin luokan arvot täytyy määrittää erikseen. Jos COMMAND CENTER:ille on määritetty rajoituksia, kirjoita oikea käyttäjänimi ja salasana, jos haluat siirtyä muille sivuille kuin aloitussivulle. Lisätietoja on KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide -oppaassa. 2-14

45 Valmistelut ennen käyttöä Sähköpostin lähetys Kun määrität SMTP-asetukset, voit lähettää koneelle ladattuja kuvia sähköpostiviestien liitteinä. Sitä varten koneen täytyy olla yhteydessä sähköpostipalvelimeen SMTP-protokollan avulla. 2 Ennen kuin lähetät koneelle ladattuja kuvia sähköpostiviestien liitteinä, tarkista seuraavat kohdat: Verkkoympäristö, joka yhdistää koneen sähköpostipalvelimeen On suositeltavaa käyttää jatkuvaa yhteyttä LAN:in kautta. SMTP-asetukset Rekisteröi COMMAND CENTER:in avulla STMP-palvelimen pääkoneen nimi tai IP-osoite. Jos sähköpostiviestien kokoa on rajoitettu, erittäin suuria sähköpostiviestejä ei ehkä voida lähettää. STMP-asetukset määritetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Advanced -> SMTP -> General (yleinen). 2-15

46 Valmistelut ennen käyttöä 2 Määritä oikeat asetukset kuhunkin kenttään. SMTP-asetusnäytössä määritetään asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kohde SMTP Protocol (SMTPprotokolla) SMTP Port Number (SMTP-portin numero) SMTP Server Name (SMTP-palvelimen nimi) SMTP Server Timeout (SMTP-palvelimen aikakatkaisu) Authentication Protocol (todennusprotokolla) Authenticate as (todennus) Login User Name (sisäänkirjautumisen käyttäjänimi) Login Password (sisäänkirjautumisen salasana) POP before SMTP Timeout (POP ennen SMTP-aikakatkaisua) Test (testi) Size Limit (sähköpostin kokorajoitus) Sender Address (lähettäjän osoite) Signature (allekirjoitus) Domain Restriction (toimialueiden rajoitus) Kuvaus Ottaa SMTP-protokollan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Sähköpostia voidaan käyttää vain, jos protokolla on käytössä. Määritä SMTP-portin numero tai käytä SMTP-oletusporttia 25. Kirjoita STMP-palvelimen IP-osoite tai nimi. SMTP-palvelimen nimi ja IP-osoite saa olla maks. 64 merkkiä pitkä. Jos kirjoitat nimen, myös DNS-palvelimen osoite täytyy konfiguroida. DNS-palvelimen osoite voidaan kirjoittaa TCP/IP General -välilehteen. Kirjoita palvelimen aikakatkaisun oletusarvo sekunteina. Ottaa SMTP-todennusprotokollan käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai asettaa POP-protokollan etusijalle SMTP:n edelle. SMTP-todennus tukee Microsoft Exchange ohjelmistoa. Voit määrittää todennuksen kolmesta POP3-tilistä tai valita eri tilin. Kun todennusta varten on valittu Other (muu), tässä määritettyä sisäänkirjautumisen käyttäjänimeä käytetään SMTP-todennukseen. Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi saa olla maks. 64 merkkiä pitkä. Kun todennusta varten on valittu Other (muu), tässä määritettyä salasanaa käytetään SMTP-todennukseen. Sisäänkirjautumisen salasana saa olla maks. 64 merkkiä pitkä. Kirjoita aikakatkaisun arvo (sekunteina), jos olet valinnut POPtodennusprotokollan etusijalle SMTP:n sijaan. Testin avulla selvitetään, onnistuuko STMP-yhteyden luominen. Kirjoita lähetettävän sähköpostiviestin maksimikoko kilotavuina. Kun arvo on 0, sähköpostiviestin kokorajoitus ei ole käytössä. Kirjoita koneen vastuuhenkilön (esimerkiksi koneen pääkäyttäjän) sähköpostiosoite, jotta vastaus tai toimituksen epäonnistumisilmoitus menee henkilölle eikä koneelle. Lähettäjän osoitteen täytyy olla kirjoitettu oikein SMTPtodennusta varten. Lähettäjän osoite saa olla maks. 128 merkkiä pitkä. Kirjoita allekirjoitus. Allekirjoitus on vapaamuotoinen teksti, joka tulee sähköpostiviestin loppuun. Sitä käytetään usein koneen lisätunnisteena. Allekirjoitus saa olla maks. 512 merkkiä pitkä. Kirjoita ne toimialueiden nimet, jotka sallitaan tai hylätään. Toimialueen nimi saa olla maks. 32 merkkiä pitkä. Voit määrittää myös sähköpostiosoitteet. 3 Paina Submit. 2-16

47 Valmistelut ennen käyttöä Paperin lisäys Vakiomallisessa koneessa paperia voidaan asettaa kahteen kasettiin ja monikäyttölokeroon. Ennen paperin asetusta Kun avaat uuden paperipakkauksen, leyhyttele arkkeja hieman, jotta ne irtoavat toisistaan, ennen kuin asetat ne koneeseen. 2 1 Taivuta arkkinippua siten, että se pullistuu keskeltä. 2 Pidä nipun päistä kiinni ja jännitä sitä siten, että nippu pullistuu koko pituudeltaan. 3 Nosta oikeaa ja vasenta kättä vuorotellen siten, että papereiden väliin syntyy aukko ja ilmaa menee papereiden väliin. 4 Suorista nipun reunat tasaisella alustalla. Jos paperi on käpristynyt tai taittunut, suorista se, ennen kuin asetat nipun koneeseen. Käpristynyt tai taittunut paperi voi aiheuttaa tukoksen. VAROITUS: Jos kopioit käytetylle paperille (paperille, jolle on jo kopioitu), varmista, ettei paperia ole nidottu tai liitetty yhteen paperiliittimellä. Kone voi vaurioitua tai kuvanlaatu heiketä. HUOMAUTUS: Jos tulosteet ovat käpristyneitä tai huonosti nidottuja, käännä kasetissa oleva nippu ylösalaisin. Avattua paperipakkausta ei tule säilyttää korkeissa lämpötiloissa tai kosteassa ympäristössä, sillä kosteus voi aiheuttaa ongelmia. Sulje ylimääräiset paperit monikäyttölokeron tai kasettien täyttämisen jälkeen paperinsäilytyspussiin. Jos konetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. HUOMAUTUS: Erikoispaperin, kuten kirjelomakkeiden, rei'itettyjen paperien tai esimerkiksi logolla tai yrityksen nimellä varustettujen esipainettujen papereiden käytöstä on lisätietoja kohdassa Paperin perusmääritykset kohdassa Liite

48 Valmistelut ennen käyttöä Paperin asetus kasetteihin Kahteen vakiokasettiin voidaan asettaa tavallista, kierrätettyä tai värillistä paperia. Kasettiin 1 voidaan asettaa maks. 500 arkkia A4-kokoista tai pienempää tavallista paperia (80 g/m 2 ) tai maks. 250 arkkia B4-kokoista tai suurempaa tavallista paperia (80 g/m 2 ). Kasettiin 2 voidaan asettaa maks. 500 arkkia tavallista paperia (80 g/m 2 ) (tai maks. 550 arkkia 64 g/m 2 tavallista paperia). Tuetut paperikoot: Ledger, Legal, Oficio II, ", Letter, Letter-R, Statement, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, Folio, 8K, 16K ja 16K-R. TÄRKEÄÄ: Erikoisväripaperi antaa tarkempia ja kirkkaampia värikopioita. Älä käytä mustesuihkutulostimeen tarkoitettua paperia tai erikoispintakäsiteltyä paperia (se saattaa aiheuttaa paperitukoksia tai muita häiriöitä). Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä paperia), määrittele aina tulostusmateriaali. Lisätietoja on kohdassa Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Kasetteihin voidaan asettaa paperia, jonka paino on maks. 163 g/m 2. Jos paperin paino on g/m 2, aseta tulostusmateriaaliksi Paksu. Älä lisää kasetteihin paksua paperia, jonka paino on yli 163 g/m 2. Käytä monikäyttölokeroa paperille, jonka paino on yli 163 g/m 2. 1 Vedä kasettia ulos itseäsi kohti, kunnes se pysähtyy. HUOMAUTUS: Vedä vain yksi kasetti kerrallaan ulos. 2 Pidä kiinni paperin pituusohjaimesta ja siirrä levyä paperikoon mukaiseksi. Kun lisäät A4-kokoista tai pienempää paperia kasettiin 1, nosta paperin pituusohjain. Jos paperi on B4-kokoista tai suurempaa, laske paperin pituusohjain. HUOMAUTUS: Paperikoot on merkitty kasettiin. 2-18

49 Valmistelut ennen käyttöä 3 Pidä kiinni paperin leveyssäätimestä ja siirrä paperin leveysohjaimia paperikoon mukaiseksi. 2 A HUOMAUTUS: Paperikoot on merkitty kasetteihin. Voit vaihtaa tuuma- ja metrikoon (A- ja B-koot) välillä noudattamalla seuraavia kokokytkimen säätöohjeita. B 1. Pidä kiinni paperin leveyssäätimestä ja siirrä paperin leveysohjain muuhun kohtaan kuin paperi. 2. Käännä kokokytkintä A 90. > 3. Siirrä kokovipua B ylös- (C) tai alaspäin (I). C: metrikoko (senttimetrit) (A- ja B-koot) I: tuumakoko 4. Käännä kokokytkintä 90 lukitaksesi sen. > 4 Tasaa paperinippu kasetin vasenta laitaa vasten. 2-19

50 Valmistelut ennen käyttöä TÄRKEÄÄ: Tarkista, että paperi ei ole käpristynyt tai taittunut, ennen kuin asetat sen kasettiin. Käpristynyt tai taittunut paperi voi aiheuttaa paperitukoksen. Varmista, että paperinippu ei ylitä kasettiin merkittyä täyttörajaa (katso kuva). Kun asetat paperia, pidä pakkauksen sulkukohtaa lähinnä ollut puoli ylöspäin. Paperin pituus- ja leveysohjaimet pitää säätää paperikoon mukaan. Jos asetat paperia säätämättä ohjaimia, paperit saattavat mennä syöttövaiheessa vinoon ja aiheuttaa paperitukoksia. Varmista, että paperin pituus- ja leveysohjaimet ovat tukevasti paperinipun reunaa vasten. Säädä ohjaimia tarvittaessa uudelleen. 5 Aseta kasetin aukkoon kortti, joka osoittaa kasettiin lisätyn paperin koon. 6 Työnnä kasetti varovasti paikalleen. HUOMAUTUS: Jos konetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. 7 Valitse kasettiin asetettu tulostusmateriaali (tavallinen, kierrätetty jne.). Lisätietoja on kohdassa Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla

51 Valmistelut ennen käyttöä Paperin asetus monikäyttölokeroon Monikäyttölokeroon voidaan asettaa maks. 100 arkkia A4-kokoista tai pienempää tavallista paperia (80 g/m 2 ) tai maks. 50 arkkia A4-kokoa suurempaa tavallista paperia (80 g/m 2 ). Monikäyttölokeroon voidaan asettaa paperia, jonka paperikoko vaihtelee A3-koosta A6-R- ja Hagaki-kokoon ja Ledgeristä Statement-R-, 16K- ja 16K-R-kokoon. Muista käyttää monikäyttölokeroa, kun tulostat erikoispaperille. 2 TÄRKEÄÄ: Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä paperia), määrittele aina tulostusmateriaali. Lisätietoja on kohdassa Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Jos paperin paino on 106 g/m 2, aseta tulostusmateriaaliksi Paksu. Alla on ilmoitettu monikäyttölokeron kapasiteetti. A4-kokoinen tai pienempi tavallinen paperi (80 g/m 2 ), kierrätetty paperi tai värillinen paperi: 100 arkkia B4-kokoinen tai suurempi tavallinen paperi (80 g/m 2 ), kierrätetty paperi tai värillinen paperi: 50 arkkia Hagaki: 30 arkkia Kalvo: 10 arkkia Kirjek. DL, kirjek. C5, kirjek. #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 arkkia HUOMAUTUS: Kun käytät mukautetun koon paperia, anna paperikoko kohdan Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-27 mukaan. Kun käytät erikoispaperia, kuten kalvoja tai paksua paperia, valitse tulostusmateriaali kohdan Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-27 mukaan. 1 Avaa monikäyttölokero. 2 Kun asetat A3-koosta B4-kokoon ja Ledger-koosta Legal-kokoon vaihtelevaa paperia, vedä monikäyttölokeron jatke ulos. 2-21

52 Valmistelut ennen käyttöä 3 Säädä paperin leveysohjaimet paperin leveyden mukaan. 4 Työnnä paperi paikoilleen paperin leveysohjaimia pitkin, kunnes se pysähtyy. TÄRKEÄÄ: Pidä pakkauksen sulkukohtaa lähinnä ollut puoli ylöspäin. Suorista käpristynyt paperi ennen käyttöä. Suorista yläreuna, jos se on käpristynyt. Kun asetat paperia monikäyttölokeroon, tarkista ettei lokeroon ole jäänyt paperia edellisestä työstä. Jos monikäyttölokeroon on jäänyt pieni määrä paperia ja haluat lisätä sitä, poista lokeroon jääneet paperit ja aseta ne sitten takaisin uuden paperin kanssa. 2-22

53 Valmistelut ennen käyttöä Kirjekuorien asetus Monikäyttölokeroon voidaan asettaa maks. 10 kirjekuorta. Alla on ilmoitettu kirjekuorien sopivat koot. Sopiva kirjekuori Koko 2 Monarch 3 7/8" 7 1/2" Kirjek. #10 (Commercial #10) 4 1/8" 9 1/2" Kirjek. DL Kirjek. C5 Youkei 2 Youkei (mm) (mm) (mm) (mm) 1 Avaa monikäyttölokero. 2 Säädä paperin leveysohjaimet kirjekuoren leveyden mukaan. 3 Jos kyseessä on vaakasuuntainen kuori, sulje läppä. Työnnä kirjekuori leveysohjainten suuntaisesti perille asti siten, että tulostuspuoli on ylöspäin ja läppäpuoli sinua kohti. Jos kyseessä on pystysuuntainen kuori, sulje läppä. Työnnä kirjekuori leveysohjainten suuntaisesti perille asti siten, että tulostuspuoli on ylöspäin ja läppäpuoli asetusaukkoa kohti. 2-23

54 Valmistelut ennen käyttöä Kirjekuorien ja korttipaperin asetus monikäyttölokeroon Aseta kirjekuori, niin että tulostuspuoli on ylöspäin. Vaakasuuntaiset kirjekuoret Sulje läppä. Pystysuuntaiset kirjekuoret Vaakasuuntaiset kirjekuoret Korttipaperi (Hagaki) Palautuskortti (Oufuku Hagaki) TÄRKEÄÄ: Käytä taittamatonta palautuskorttia (Oufuku Hagaki). Sulje kirjekuoren läppä. TÄRKEÄÄ: Kirjekuoren asetus (suunta ja asento) vaihtelee kirjekuoren tyypin mukaan. Varmista, että asetat sen oikein, sillä muuten tulostus saattaa mennä väärään suuntaan tai väärälle puolelle. HUOMAUTUS: Kun asetat kirjekuoren monikäyttölokeroon, valitse kirjekuoren tyyppi kohdan Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-27 mukaan. 2-24

55 Valmistelut ennen käyttöä Paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely Paperikoon oletusasetus kasetille 1 ja 2, monikäyttölokerolle ja lisävarusteena saatavalle paperinsyöttölaitteelle (kasetti 3 ja 4) on [Automaattinen]. Tulostusmateriaalin oletusasetus on [Tavallinen]. Määrittele paperikoko ja tulostusmateriaali asettaaksesi kaseteissa käytettävän paperityypin. Lisätietoja on kohdassa Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Määrittele paperikoko asettaaksesi monikäyttölokerossa käytettävän paperityypin. Lisätietoja on kohdassa Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely Määrittele paperikoko asettaaksesi kasetissa 1 tai 2 tai lisävarusteena saatavassa paperinsyöttölaitteessa (kasetti 3 ja 4) käytettävän paperityypin. Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia, määrittele tulostusmateriaali. Valintakohde Valittavissa oleva koko/tyyppi Paperikoko Automaattinen Kone tunnistaa ja valitsee paperikoon automaattisesti. Valitse, ilmoitetaanko paperin koko Metrijärj. vai Tuuma-yksikkönä. Tulostusmateriaali Vakiokoot 1 Vakiokoot 2 Valitse joku vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, " ja Oficio II Metrikoko: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R ja Folio Valitse joku vakiokoko, joka ei sisälly vakiokoot 1:een. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K-R ja 16K Metrikoko: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, ", Oficio II, 8K, 16K-R ja 16K Tavallinen (maks. 105 g/m 2 ), karkea, Vellum (maks. 64 g/m 2 ), kierrätetty, esipainettu, kovapaperi, väri, esirei it., kirjelomake, paksu (maks. 106 g/m 2 ), korkea laatu ja mukautettu 1~8 HUOMAUTUS: Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, vastaanotettujen faksien tulostukseen käytettävät tulostusmateriaalit annetaan alla. Tavallinen, kierrätetty, kovapaperi, väri, korkea laatu, karkea ja mukautettu

56 Valmistelut ennen käyttöä 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Yleiset asetukset] ja sen jälkeen Originaali/ paperiasetukset-kohdassa [Seuraava] ja Kasetin asetus -kohdassa [Seuraava]. 3 Kasetin asetus, valitse kasetti väliltä [Kasetti 1] ja [Kasetti 4] ja paina [Seuraava]. Paina sen jälkeen Paperikoko-kohdassa [Muuta]. HUOMAUTUS: [Kasetti 3] ja [Kasetti 4] näytetään, kun lisävarusteena saatava paperinsyöttölaite on asennettu. 4 Kone määrittää paperikoon automaattisesti, kun painat [Automaattinen] ja valitset yksiköksi [Metrijärj.] tai [Tuuma]. Yleiset asetukset - paperikoko Aseta kasetin paperikoko. Voit valita paperikoon painamalla [Vakiokoot 1] tai [Vakiokoot 2] ja valitsemalla paperikoon. Automaattinen A3 A4 A4 A5 Vakiokoot 1 B4 B5 B5 Folio Vakiokoot 2 Peruuta OK Tila 10/10/ :10 5 Paina [OK]. Edellinen näyttö tulee uudelleen näkyviin. Yleiset asetukset - Tulostusmateriaali Valitse kasetin 1 paperin tyyppi. 6 Paina Tulostusmateriaali-kohdassa [Muuta] ja valitse tulostusmateriaali. Paina [OK]. Tavallinen Karkea Vellum Kierrätetty Esipainettu Kovapaperi Väri Esirei'it. Kirjelomake Paksu Korkea laatu Mukautettu 1 Mukautettu 2 Mukautettu 3 Mukautettu 4 Mukautettu 5 Mukautettu 6 Mukautettu 7 Mukautettu 8 Peruuta OK Tila 10/10/ :

57 Valmistelut ennen käyttöä Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely Määrittele paperikoko asettaaksesi monikäyttölokerossa käytettävän paperityypin. Jos käytät muuta kuin tavallista paperia, määrittele tulostusmateriaali. Kohde Kuvaus 2 Paperikoko Automaattinen Kone tunnistaa ja valitsee paperikoon automaattisesti. Valitse, ilmoitetaanko paperin koko Metrijärj. vai Tuumayksikkönä. Vakiokoot 1 Vakiokoot 2 Muut Kokotieto Tulostusmateriaali Valitse joku vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement- R, Executive, " ja Oficio II Metrikoko: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R ja Folio Valitse joku vakiokoko, joka ei sisälly vakiokoot 1:een. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R ja Folio, 8K, 16K-R ja 16K Metrikoko: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, ", Oficio II, 8K, 16K-R ja 16K Valitse joku erikoisvakiokoko tai mukautettu koko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. ISO B5, kirjek. #10 (Commercial #10), kirjek. #9 (Commercial #9), kirjek. #6 (Commercial #6 3/4), kirjek. Monarch, kirjek. DL, kirjek. C5, kirjek. C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Kirjoita paperikoko, joka ei ole vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko X (vaaka): " (0.01 tuuman välein), Y (pysty): " (0.01 tuuman välein). Metrikoko X (vaaka): mm (1 mm välein), Y (pysty): mm (1 mm välein) Alla on ilmoitettu valittavissa olevat tulostusmateriaalit. Tavallinen (maks. 105 g/m 2 ), karkea, kalvo, karkea, Vellum (maks. 64 g/m 2 ), tarrat, kierrätetty, esipainettu, kovapaperi, korttipaperi, väri, esirei it., kirjelomake, kirjekuori, paksu (min. 106 g/m 2 ), päällyst., korkea laatu ja mukautettu 1~8 HUOMAUTUS: Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi ja käytät monikäyttölokeroa vastaanotettujen faksien tulostukseen, käytettävissä olevat materiaalityypit annetaan alla. Tavallinen, kierrätetty, kovapaperi, väri, korkea laatu, karkea ja mukautettu

58 Valmistelut ennen käyttöä 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Yleiset asetukset], Originaali/ paperiasetukset-kohdassa [Seuraava], MK-lokeron asetus -kohdassa [Seuraava] ja sen jälkeen Paperikoko-kohdassa [Muuta]. Yleiset asetukset. Ohisyöttö lokero Aseta monikäyttölokeron paperikoko. 3 Kone määrittää paperikoon automaattisesti, kun painat [Automaattinen] ja valitset yksiköksi [Metrijärj.] tai [Tuuma]. Automaattinen Vakiokoot 1 Vakiokoot 2 A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 Folio Voit valita paperikoon painamalla [Vakiokoot 1], [Vakiokoot 2], [Muut] tai [Kokotieto] ja valitsemalla paperikoon. Muut Kokotieto Peruuta OK Tila 10/10/ :10 Yleiset asetukset - paperikoko Aseta monikäyttölokeron paperikoko. Automaattinen Jos valitset [Kokotieto], paina [+] tai [ ] määrittääksesi koot X (vaaka) ja Y (pysty). Voit määrittää koon suoraan numeronäppäimillä painamalla [#-näpp.]. Vakiokoot 1 X( ) Vakiokoot mm Y(98-297) 297 mm 4 Paina [OK]. Edellinen näyttö tulee uudelleen näkyviin. Muut Kokotieto #-näpp. #-näpp. Peruuta OK Tila 08/08/ :10 Yleiset asetukset - Tulostusmateriaali Valitse monikäyttölokerossa olevan paperin tyyppi. 5 Paina Tulostusmateriaali-kohdassa [Muuta] ja valitse tulostusmateriaali. Paina [OK]. Tavallinen Kalvo Karkea Vellum Tarrat Kierrätetty Esipainettu Kovapaperi Korttipaperi Väri Esirei'it. Kirjelomake Kirjekuori Paksu Päällyst. Korkea laatu Mukautettu 1 Mukautettu 2 Mukautettu 3 Mukautettu 4 Mukautettu 5 Mukautettu 6 Mukautettu 7 Mukautettu 8 Peruuta OK Tila 10/10/ :

59 Valmistelut ennen käyttöä Originaalien asetus Aseta originaalit seuraavien ohjeiden mukaan kopiointia, lähetystä tai tallennusta varten. Originaalien asetus valotuslasille 2 Tavallisten arkkioriginaalien lisäksi valotuslasille voidaan asettaa myös kirjoja tai lehtiä. 1 Avaa valotuskansi. HUOMAUTUS: Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava syöttölaite, avaa se. Varmista, että originaalien syöttö- tai ulostulotaso on tyhjä, ennen kuin avaat syöttölaitteen. Syöttö- tai ulostulotasolle jääneet originaalit voivat pudota, kun syöttölaite avataan. Pidä syöttölaitetta auki, jos originaali on yli 40 mm paksu. 2 Aseta originaali. Aseta skannattava puoli alaspäin ja tiiviisti originaalin kohdistusohjaimia vasten käyttämällä lasin vasenta takanurkkaa kohdistuspisteenä. 2-29

60 Valmistelut ennen käyttöä Originaalin kohdistusohjaimet (Amerikkalaiset mallit) (Eurooppalaiset mallit) 3 Sulje valotuskansi. TÄRKEÄÄ: Sulje valotuskansi varovasti. Liian voimakas painaminen voi murtaa valotuslasin. HUOMAUTUS: Kun kopioit avattuja sidottuja originaaleja, kopioiden reunoissa ja keskellä voi näkyä tummia varjoja. VAROITUS: Älä jätä syöttölaitetta auki, sillä se aiheuttaa loukkaantumisvaaran. 2-30

61 Valmistelut ennen käyttöä Originaalien asetus syöttölaitteeseen Lisävarusteena saatava syöttölaite skannaa automaattisesti kaikki moniarkkisten originaalien arkit. Kaksipuolisten originaalien kummatkin puolet voidaan skannata. Originaalien syöttölaitteen osien nimet (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Originaalin sijainnin merkkivalo (2) Yläkansi (3) Originaalin leveysohjaimet (4) Syöttötaso (5) Ulostulotaso (6) Originaalin pysäytin (7) Avauskahva 2 Syöttölaitteen tukemat originaalit Syöttölaitteessa voidaan käyttää seuraavassa taulukossa esitettyjä originaalityyppejä. Paino g/m 2 (kaksipuolinen: g/m 2 ) Koko Kapasiteetti Maksimikoko A3, minimikoko A5 Maksimikoko Ledger, minimikoko Statement-R Tavallinen paperi (80 g/m 2 ), värillinen paperi, kierrätetty paperi: 100 arkkia (erikokoiset originaalit: 30 arkkia) Paksu paperi (120 g/m 2 ): 66 arkkia Paksu paperi (160 g/m 2 ): 50 arkkia Taidepaperi: 1 arkki Korkealaatuinen paperi (110 g/m 2 ): 72 arkkia Originaalit, joita ei voida käyttää syöttölaitteessa Älä käytä originaalien syöttölaitteessa seuraavanlaisia originaaleja: pehmeät originaalit, kuten vinyylipaperit kalvot, kuten piirtoheitinkalvot hiilipaperi erittäin liukaspintaiset originaalit originaalit, joissa on teippiä tai liimaa märät originaalit originaalit, joissa käytetty korjausneste ei ole kuivunut epäsäännöllisen muotoiset (muut kuin suorakaiteen muotoiset) originaalit originaalit, joista on leikattu osia ryppyinen paperi taittuneet originaalit (suorista ne ennen koneeseen asetusta, etteivät ne aiheuta tukosta) liittimin tai niitein kiinnitetyt originaalit (poista liittimet ja niitit ja suorista mahdolliset taitokset ja rypyt ennen originaalin asetusta koneeseen, etteivät ne aiheuta tukosta). 2-31

62 Valmistelut ennen käyttöä Originaalien asetus koneeseen TÄRKEÄÄ: Varmista, että originaalien ulostulotaso on tyhjä, ennen kuin asetat originaalit koneeseen. Tasolle jääneet originaalit voivat aiheuttaa uusien originaalien tukoksen. 1 Säädä originaalin leveysohjaimet originaalien mukaan. 2 Aseta originaalit. Aseta skannattava puoli (tai kaksipuolisen originaalin ensimmäinen puoli) ylöspäin. Työnnä originaalien etureuna niin pitkälle kuin se menee syöttölaitteeseen. Originaalien sijainnin merkkivalo syttyy. TÄRKEÄÄ: Varmista, että originaalin leveysohjaimet on säädetty tarkasti originaalien mukaan. Säädä originaalin leveysohjaimet tarvittaessa uudelleen. Jos ohjainten ja originaalien väliin jää väli, originaalit voivat aiheuttaa tukoksen. Varmista, että originaalinippu ei ylitä ohjaimeen merkittyä täyttörajaa. Jos täyttöraja ylittyy, originaalit voivat aiheuttaa tukoksen (katso kuva). Rei'itetyt tai lävistysviivakkeilla varustetut originaalit pitää asettaa siten, että reikien tai lävistysviivakkeiden kohdat skannataan viimeiseksi (ei ensimmäiseksi). Originaalin sijainnin merkkivalo Originaalien sijainnin merkkivalo palaa tai ei pala sen mukaan, miten originaalit on asetettu. Alla on ilmoitettu merkkivalot ja niiden tilat. Vihreä (vasen merkkivalo) palaa: originaali on asetettu oikein. Vihreä (vasen merkkivalo) vilkkuu: originaali ei ole asetettu oikein. Poista ja aseta uudelleen. Punainen (oikea merkkivalo) vilkkuu: originaali on juuttunut. Poista juuttunut originaali ja aseta se oikein. 2-32

63 3 Peruskäyttö Tässä luvussa selitetään seuraavat toiminnot. Sisään-/uloskirjautuminen Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin Kopiointi Tulostus - tulostus sovelluksesta käsin Lähetys Kohteiden vahvistusnäyttö Kohteen määritys Dokumenttilokeron käyttö Dokumenttilokeron peruskäyttö Töiden peruutus Ohjelma (kopiointi ja lähetys) Pikavalintanäppäinten rekisteröinti (kopiointi, lähetys ja dokumenttilokeroasetukset) Internet-selaimen käyttö

64 Peruskäyttö Sisään-/uloskirjautuminen Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana täytyy kirjoittaa, jotta konetta voidaan käyttää. HUOMAUTUS: Et voi kirjautua sisään, jos unohdat sisäänkirjautumisen käyttäjänimen tai salasanan. Kirjaudu tällöin sisään järjestelmänvalvojana ja vaihda sisäänkirjautumisen käyttäjänimi tai salasana. Sisäänkirjautuminen Kirjoita sis.kirj. käyttäjänimi ja salasana. 1 Jos kyseinen näyttö tulee näkyviin, paina [Sis.kirj. käyttäjänimi]. Kirjaudu: Sis.kirj. käyttäjänimi Paikallinen abcdef Paina [#-näpp.] kirjoittaaksesi sisäänkirjautumistiedot numeronäppäimillä. #-näpp. Sis.kirj. salasana ******** #-näpp. IC-kortti Kirjautuminen Laskurin tarkistus Peruuta Sis.kirj. Tila 08/08/ :10 2 Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja paina [OK]. 3 Paina [Sis.kirj. salasana]. Paina [#-näpp.] kirjoittaaksesi sisäänkirjautumistiedot numeronäppäimillä. 4 Kirjoita salasana ja paina [OK]. 5 Tarkista, että sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ovat oikein, ja paina [Sis.kirj.]. HUOMAUTUS: Jos käyttäjän todennusmenetelmäksi on valittu Verkkotodennus, todennuskohteeksi voidaan valita Paikallinen tai verkko. 3-2

65 Peruskäyttö HUOMAUTUS: Koneeseen on tallennettu valmiiksi yksi koneen oletuspääkäyttäjä ja yksi oletusvalvoja. Jokaisen käyttäjän ominaisuudet: Koneen pääkäyttäjä Käyttäjänimi: DeviceAdmin Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi:25/25 sivua minuutissa tulostava malli: 2500, 30/30 sivua minuutissa tulostava malli: 3000, 40/40 sivua minuutissa tulostava malli: 4000, 50/40 sivua minuutissa tulostava malli: 5000, 55/50 sivua minuutissa tulostava malli: 5500 Sisäänkirjautumisen salasana: 25/25 sivua minuutissa tulostava malli: 2500, 30/30 sivua minuutissa tulostava malli: 3000, 40/40 sivua minuutissa tulostava malli: 4000, 50/40 sivua minuutissa tulostava malli: 5000, 55/50 sivua minuutissa tulostava malli: 5500 Käyttötaso: koneen pääkäyttäjä Valvoja Käyttäjänimi: Admin Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi: Admin Sisäänkirjautumisen salasana: Admin Käyttötaso: Valvoja Muuta käyttäjänimi, sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana säännöllisesti oman turvallisuutesi tähden. 3 Uloskirjautuminen Voit kirjautua ulos koneesta painamalla Logoutnäppäintä, jolloin palaat sisäänkirjautumisen käyttäjänimen ja salasanan syöttönäyttöön. 3-3

66 Peruskäyttö Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin Tässä luvussa selitetään ohjauspaneelin Enter-näppäimen ja Quick No. Search -näppäimen käyttö. Enter-näppäimen ( ) käyttö Enter-näppäin toimii samalla tavoin kuin kosketusnäytön näppäimet ([OK] ja [Sulje]). Enter-symboli ( ) näytetään niiden näppäinten vieressä, joiden toiminnot suoritetaan Enter-näppäimellä (esim. [ OK], [ Sulje]). Valmis kopioimaan. Kopiot 1 Paina paperin valintanäytöllä sen kasetin näppäintä, joka sisältää tarvittavan paperikoon. Paperin valinta Aseta originaali. Automaattinen A4 Tavallinen A4 Tavallinen Enter-symboli ( ) näytetään kosketusnäytön [OK]- näppäimen vieressä osoittamassa, että Enternäppäin suorittaa saman toiminnon kuin [OK]. Orig. Zoomaus Paperi : --- : 100% : --- Esikatselu A3 Tavallinen A4 Tavallinen A4 Tavallinen MK-lokeron asetus Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 2 Kopioi valitsemallesi paperille painamalla Enternäppäintä (tai [OK]). Quick No. Search -näppäimen ( ) käyttö Käytä Quick No. Search -näppäintä suorittaaksesi toimenpiteen kirjoittamalla numeron suoraan numeronäppäimillä. Voit esimerkiksi määrittää pikavalinnan lähetyskohteeseen tai palauttaa tallennetun ohjelman sen ohjelmanumerolla. Quick No. Search -näppäin suorittaa saman toiminnon kuin kosketusnäytön [Nro]. Quick No. Search -näppäintä käytetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. Esimerkissä määritetään pikavalintanumero kohteen valitsemiseksi. Lisätietoja pikavalinnasta on kohdassa Kohteen määritys sivulla Paina Quick No. Search -näppäintä (tai [Nro]) lähetyksen perusnäytössä. Valmis lähettämään. Aseta originaali. Kohde Kohde Lisäiedot Osoitteisto 2 Käytä numeronäppäimiä kirjoittaaksesi pikavalintanumeron numeron syöttönäytössä. AAA A OFFICE B OFFICE C OFFICE Linja 0001 Suora BBB Kirjoita pikavalinnan numero #-näppäimillä. Peruuta ( ) FFF GGG HHH III JJJ OK 1/10 1/100 Sähköposti osoite Kirjoita kansiopolku Kirjoita faksin nro Lisäasetukset. Internetfaksiosoite WSDskannaus Kohde Pika-asetus Originaali/ Värin / Tietomuodon läh. Kuvan laatu Tila 08/08/ :10 3-4

67 Peruskäyttö 3 Jos syöttämässäsi pikavalintanumerossa on 1-3 numeroa, paina Enter-näppäintä (tai [OK]). Määritetty kohde ilmaantuu kohdeluetteloon. HUOMAUTUS: Jos syöttämässäsi pikavalintanumerossa on 4 numeroa, voit ohittaa vaiheen 3 toimenpiteen. Näkyviin tulee lähetyksen perusnäyttö ja määritetty kohde ilmaantuu kohdeluetteloon

68 Peruskäyttö Kopiointi Suorita kopioinnin perustoimet seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä, kun Copy-näppäin/ merkkivalo ei pala. HUOMAUTUS: Jos kosketusnäyttö on sammutettu, paina Power-näppäintä ja odota, että kone lämpenee. 2 Aseta originaalit valotuslasille tai lisävarusteena saatavaan originaalien syöttölaitteeseen. HUOMAUTUS: Lisätietoja originaalien asettamisesta on kohdassa Originaalien asetus sivulla Valmis kopioimaan. Kopioi kuva Kopiot Pikaval. 1 3 Tarkista, että [Autom.] on valittu kosketusnäytön Paperin valinta -kohdassa. Kone valitsee automaattisesti paperin originaalien koon mukaan. Orig. Zoomaus Paperi Aseta originaali. Esikatselu Pika-asetus : --- : 100% : --- Autom. Paperin valinta 2-puolinen >>2-puolinen Kaksipuolinen Orig./Paperi/ Viimeistely 100% Zoomaus 2 yhteen Yhdistää Värin / Kuvan laatu Normaali 0 Tummuus Ei käytössä Niitti/ rei'itys Asettelu/Muokkaus Pikaval. 2 Pikaval. 3 Pikaval. 4 Pikaval. 5 Pikaval. 6 Lisäasetukset. Tila 10/10/ :10 Jos haluat muuttaa paperikokoa, paina [Orig./ Paperi/Viimeistely], [Paperin valinta] ja valitse haluamasi paperilähde. HUOMAUTUS: Valitse paperin koko tarvittaessa manuaalisesti paperin automaattisen valinnan sijaan. 4 Anna kopioiden määrä numeronäppäimistöllä. Määritä haluamasi määrä, kuitenkin maks Käynnistä kopiointi painamalla Start-näppäintä. 6 Ota valmiit kopiot ylälokerosta. 3-6

69 Peruskäyttö Kaksipuolinen kopiointi Kaksipuolisten kopioiden tekemiseen. Käytettävissä ovat seuraavat kaksipuolisten kopioiden asetukset. Voit tehdä myös yksipuolisia kopioita kaksipuolisista originaaleista tai aukeaman vierekkäisistä sivuista (esim. kirjat). Käytettävissä ovat seuraavat tilat: Yksipuolisista kaksipuolisia Tekee kaksipuolisia kopioita yksipuolisista originaaleista. Viimeisen kopion kääntöpuoli on tyhjä, jos originaalissa on pariton määrä sivuja Originaali Kopio ghi def abc Originaali A ghi abc def Kopio B ghi abc def Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset. A B Originaali - vasen/oikea ja Sidonta - vasen/oikea: kääntöpuolien kuvia ei käännetä. Originaali - vasen/oikea ja Sidonta - ylä: Kääntöpuolien kuvia käännetään 180. Kopiot voidaan sitoa yläreunasta, jolloin ne ovat samansuuntaiset sivuja käännettäessä. Kaksipuolisista yksipuolisia Kopioi kaksipuolisen originaalin molemmat puolet kahdelle erilliselle arkille. Tähän tarvitaan lisävarusteena saatavaa originaalien syöttölaitetta. Originaali Kopio Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset. Sidonta - vasen/oikea: kääntöpuolien kuvia ei käännetä. Sidonta - ylä: kääntöpuolien kuvia käännetään 180. Kaksipuolisista kaksipuolisia Kaksipuolisia kopioita tehdään kaksipuolisista originaaleista. Tähän tarvitaan lisävarusteena saatavaa originaalien syöttölaitetta. Originaali Kopio HUOMAUTUS: Voit käyttää seuraavia kokoja, kun teet kaksipuolisista originaaleista kaksipuolisia kopioita: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 8,5 13,5", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R ja Folio. 3-7

70 Peruskäyttö Kirja yksipuoliseksi Tekee yksipuolisen kopion kaksipuolisesta tai avoimesta kirjaoriginaalista. Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset. Originaali Kopio Sidonta - vasen: aukeaman sivut kopioidaan vasemmalta oikealle. Sidonta - oikea: aukeaman sivut kopioidaan oikealta vasemmalle. HUOMAUTUS: Voit käyttää seuraavia originaalien ja paperin kokoja, kun teet kaksipuolisista originaaleista ja kirjasta yksipuolisia kopioita. Originaali: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R ja 8K. Paperi: Letter, A4, B5 ja 16K. Voit muuttaa paperikokoa ja pienentää tai suurentaa kopion vastaamaan sitä. Kirjasta kaksipuolisia Aukeama -> Kaksipuolinen Aukeama -> Aukeama Kaksipuolisia kopioita tehdään kirjaoriginaalin aukeamasta. HUOMAUTUS: Voit käyttää seuraavia originaalien ja paperin kokoja, kun teet kirjasta kaksipuolisia kopioita. Originaali: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R ja 8K. Paperi: Letter, A4 ja B5. Originaali Kopio Kaksipuolinen kopiointi tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Paina [Asettelu/Muokkaus] ja sen jälkeen [Kaksipuolinen]. Valmis kopioimaan. Kopiot 4 Valitse haluamasi kaksipuolinen asetus. Kaksipuolinen Orig. Zoomaus Paperi Aseta originaali. : --- : 100% : --- Esikatselu Lisää pikaval. 1-puolinen >>1-puolinen 1-puolinen >>2-puolinen 2-puolinen >>1-puolinen 2-puolinen >>2-puolinen Kirja >>1-puolinen Kirja >>2-puolinen Viimeistely Sidonta - vasen/oikea Sidonta - ylä Peruuta Yläreuna ylös Originaalin suunta OK 5 Jos valitset [1-puolinen>>2-puolinen] tai [2-puolinen>>2-puolinen], valitse Viimeistelykohdan valmiiden kopioiden sidontakohta. Jos valitset [Kirja>>2-puolinen], paina Viimeistelykohdan [Kirja>>2-puolinen] tai [Kirja>> Kirja] valitaksesi kaksipuolisen asetuksen. Tila 08/08/ :10 3-8

71 Peruskäyttö Kaksipuolinen Valmis kopioimaan. 1-puolinen >>1-puolinen Originaali Kopiot 6 Jos valitset [2-puolinen>>1-puolinen], [2-puolinen>>2-puolinen], [Kirja>>1-puolinen] tai [Kirja>>2-puolinen], valitse Originaali-kohdan originaalien sidontakohta. Orig. Zoomaus Paperi Aseta originaali. : --- : 100% : --- Esikatselu 1-puolinen >>2-puolinen 2-puolinen >>1-puolinen 2-puolinen >>2-puolinen Kirja >>1-puolinen Kirja >>2-puolinen Sidonta - vasen/oikea Sidonta - ylä Yläreuna ylös Originaalin suunta 7 Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien suunnaksi joko [Yläreuna ylös] tai [Yläreuna vasemmalle]. Paina [OK]. 3 Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 08/08/ :10 8 Paina [OK]. 9 Paina Start-näppäintä. Kun valotuslasille asetettu originaali on skannattu, vaihda seuraava sen tilalle. Paina Start-näppäintä. Paina originaalien skannaamisen jälkeen [Skannauksen lopetus] käynnistääksesi kopioinnin. Kopiointi lajittelun/siirtymän avulla Kone voi lajitella ja siirtää kopioinnin aikana. Kopiointia voidaan käyttää lajittelun/siirtymän avulla esimerkiksi seuraaviin tehtäviin. Lajittelu Tämän toiminnon avulla voidaan skannata useita originaaleja, joista tehdään kopiosarjoja sivunumeroiden mukaisessa järjestyksessä. Originaali Kopio Siirtymä Ilman viimeistelijää Ellei lisävarusteena saatavaa viimeistelijää ole asennettu, kun käytät siirtymää, kopiot tehdään kääntämällä kutakin sarjaa (tai sivua) 90º HUOMAUTUS: Lataa samankokoista paperia toisensuuntaisesti johonkin muuhun kuin valittuun paperilähteeseen. Voit käyttää siirtymätoiminnolla paperikokoja A4, B5, Letter ja 16K. Originaali Kopio (jokainen sarja) 3-9

72 Peruskäyttö Viimeistelijällä Kun käytät siirtymää, tulosteet erotetaan jokaisen kopiosarjan jälkeen (tai jokaisen sivun jälkeen). HUOMAUTUS: Tähän tarvitaan lisävarusteena saatava viimeistelijä tai arkin viimeistelijä. Originaali Kopio (jokainen sarja) Valmis kopioimaan. Kopiot Kopiointi lajittelun/siirtymän avulla tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen [Lajittelu/Siirtymä]. 4 Käytä kopioinnissa lajittelutoimintoa painamalla Lajittelu-kohdassa [Käytössä]. Lajittelu/siirtymä Aseta originaali. Lajittelu Ei käytössä Käytössä Käytä kopioinnissa siirtymätoimintoa painamalla Siirtymä-kohdassa [Jok. sarja]. Paina [OK]. Orig. Zoomaus Paperi : --- : 100% : --- Siirtymä Ei käytössä Jok. sarja Esikatselu Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 08/08/ :10 Lajittelu/siirtymä Valmis kopioimaan. Lajittelu Kopiot Jos [Ei käytössä] on valittu Lajittelu-kohdassa, paina Offset-kohdassa [Ei käytössä] tai [Jokainen sivu]. Aseta originaali. Ei käytössä Käytössä Orig. Zoomaus Paperi : --- : 100% : --- Siirtymä Ei käytössä Jokainen sivu Esikatselu Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 08/08/ :10 5 Paina [OK]. 6 Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. 3-10

73 Peruskäyttö Niitti Käytä toimintoa nitoaksesi valmiit kopiot. HUOMAUTUS: Nidontaa varten tarvitaan lisävarusteena saatava viimeistelijä tai arkin viimeistelijä. Huomaa myös, että satulanidontaa (keskinidonta) varten tarvitaan taittoyksikkö. Nido kopiot seuraavien ohjeiden mukaan. 3 Valmis kopioimaan. Kopiot 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen [Niitti/rei itys]. 4 Valitse niitin paikka. Niitti/rei'itys Aseta originaali. Niitti Ei käytössä Vasen ylä Oikea ylä 2 niittiä Vasen 2 niittiä Ylä 2 niittiä Oikea Sido ja taita HUOMAUTUS: Jos haluat käyttää satulanidontaa, paina [Sido ja taita]. Muista asettaa originaalien kansilehti alimmaiseksi. Orig. Zoomaus Paperi : --- : 100% : --- Esikatselu Rei'itys Ei käytössä 2 reikää Vasen 2 reikää Ylä 2 reikää Oikea 4 reikää Vasen 4 reikää Ylä 4 reikää Oikea Yläreuna ylös Originaalin suunta Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 08/08/ :10 5 Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien suunnaksi joko [Yläreuna ylös] tai [Yläreuna vasemmalle]. Paina [OK]. 6 Paina [OK]. 7 Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. 3-11

74 Peruskäyttö Rei itys Valmiiden kopioiden rei itys sidontaa varten. HUOMAUTUS: Rei itystä varten tarvitaan lisävarusteena saatava arkin viimeistelijä ja rei itysyksikkö. Suorita rei itys seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen [Niitti/rei itys]. Valmis kopioimaan. Kopiot 4 Valitse rei itystyyppi. Niitti/rei'itys Aseta originaali. Niitti Ei käytössä Vasen ylä Oikea ylä 2 niittiä Vasen 2 niittiä Ylä 2 niittiä Oikea Sido ja taita 5 Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien suunnaksi joko [Yläreuna ylös] tai [Yläreuna vasemmalle]. Paina [OK]. Orig. Zoomaus Paperi : --- : 100% : --- Esikatselu Rei'itys Ei käytössä 2 reikää Vasen 2 reikää Ylä 2 reikää Oikea 4 reikää Vasen 4 reikää Ylä 4 reikää Oikea Yläreuna ylös Originaalin suunta Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 08/08/ :10 6 Paina [OK]. 7 Paina Start-näppäintä. Jos originaali on asetettu valotuslasille. Aseta seuraava originaali ja paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. Jos kaikki sivut on skannattu, paina [Skann_viim.]. Kopiointi alkaa. 3-12

75 Peruskäyttö Tulostus - tulostus sovelluksesta käsin Tulosta dokumentteja sovelluksesta käsin seuraavien ohjeiden mukaisesti. HUOMAUTUS: Tulosta dokumentteja sovelluksesta käsin asentamalla tulostinajuri tietokoneeseen koneen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä (Product Library). 1 Tee dokumentti sovelluksen avulla. 3 2 Paina Tiedosto ja valitse sovelluksessa Tulosta. Näkyviin tulee Tulosta-valintaikkuna. 3 Paina Nimi-kentän vieressä olevaa -näppäintä ja valitse luettelosta tämä kone. 4 Määritä haluamasi tulostusmäärä Kopioiden määrä -ruutuun. Anna haluamasi määrä, kuitenkin maks Jos dokumentteja on useita, voit tulostaa ne yksitellen sivunumeroiden mukaisessa järjestyksessä valitsemalla Lajittelu. 5 Paina Ominaisuudet-painiketta. Ominaisuudetvalintaikkuna tulee näkyviin. 3-13

76 Peruskäyttö 6 Valitse Perus-välilehti ja valitse paperin koko painamalla Sivukoot-painiketta. Voit tulostaa erikoispaperille, kuten esimerkiksi paksulle paperille tai kalvolle, painamalla Tulostusmateriaali-valikkoa ja valitsemalla tulostusmateriaalin. 7 Paina Lähde ja valitse paperilähde. HUOMAUTUS: Jos Automaattinen on valittuna, tulostukseen käytetään automaattisesti sitä paperilähdettä, jossa olevat paperit sopivat kooltaan ja tyypiltään parhaiten tulostukseen. Voit tulostaa erikoispaperille, kuten esimerkiksi kirjekuorelle tai paksulle paperille, asettamalla sen monikäyttölokeroon ja valitsemalla MK-lokero-vaihtoehdon. 8 Valitse paperin suunnaksi Pysty tai Vaaka dokumentin suunnan mukaan. Jos valitset Kierretty, dokumentti tulostetaan 180 käännettynä. 9 Voit palata Tulosta-valintaikkunaan painamalla OK-näppäintä. 10 Käynnistä tulostus painamalla OK-näppäintä. 3-14

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-1028MFP/FS-1128MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Johdanto Kiitos FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 265ci

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 265ci KÄYTTÖOPAS TASKalfa 65ci Johdanto Kiitos TASKalfa 65ci-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLIVETTI D-COLOR MF2603 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3964547

Käyttöoppaasi. OLIVETTI D-COLOR MF2603 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3964547 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-2560 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455738

Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-2560 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455738 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KYOCERA KM-2560. Löydät kysymyksiisi vastaukset KYOCERA KM-2560 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Johdanto Kiitos FS-3540MFP/FS-3640MFP-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 565804fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 565804fin KÄYTTÖOPAS d-copia6500mf/8000mf FIN Code: 565804fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D Johdanto Kiitos FS-3040MFP+/FS-3140MFP+-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-6525MFP FS-C8520MFP/FS-C8525MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE

KÄYTTÖOPAS FS-6525MFP FS-C8520MFP/FS-C8525MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE KÄYTTÖOPAS FS-655MFP FS-C850MFP/FS-C855MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE Johdanto Kiitos FS-C850MFP / FS-C855MFP -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP/FS-C2126MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

KÄYTTÖOPAS FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP KÄYTTÖOPAS FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Johdanto Kiitos FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta

Lisätiedot

PRINT COPY SCAN KÄYTTÖOPAS. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B PRINT COPY SCAN FAX. ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

PRINT COPY SCAN KÄYTTÖOPAS. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B PRINT COPY SCAN FAX. ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B PRINT COPY SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B KÄYTTÖOPAS PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B Johdanto Kiitos ECOSYS M6026cdn/ECOSYS M6026cdn Type B/ECOSYS M6526cdn/ECOSYS

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS > Aluksi Aluksi Kiitos ECOSYS P6035cdn-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Johdanto Kiitos FS-3040MFP/FS-3140MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Johdanto Kiitos FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1370DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille FS-1370DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen amerikkalaista että eurooppalaista mallia.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. XEROX COPYCENTRE C118 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683838

Käyttöoppaasi. XEROX COPYCENTRE C118 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683838 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX COPYCENTRE C118. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX COPYCENTRE C118 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P6130cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P6130cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P6130cdn KÄYTTÖOPAS > Aluksi Aluksi Kiitos ECOSYS P6130cdn-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB C250 http://fi.yourpdfguides.com/dref/588226

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB C250 http://fi.yourpdfguides.com/dref/588226 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA BIZHUB C250. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA BIZHUB C250 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KYOCERA TASKALFA 420I

Käyttöoppaasi. KYOCERA TASKALFA 420I Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos laitteen TASKalfa 66ci. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoja ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN Johdanto Kiitos FS-C8600DN/FS-C8650DN-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

KÄYTTÖOPAS FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN KÄYTTÖOPAS FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN ja FS-4300DN. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P2135dn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P2135dn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P2135dn KÄYTTÖOPAS Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille ECOSYS P2135dn. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen amerikkalaista että eurooppalaista mallia.

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä. Pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä.

Käyttöopas. Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä. Pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä. Käyttöopas Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä. Pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä. Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille FS-1350DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot 6 6 Aakkosnumeerinen näppäimistö

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci KÄYTTÖOPAS TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 6551ci/TASKalfa 7551ci -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Sisällys 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i KÄYTTÖOPAS TASKalfa 650i TASKalfa 800i > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 650i/TASKalfa 800i -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-C8500DN

KÄYTTÖOPAS FS-C8500DN KÄYTTÖOPAS FS-C8500DN Johdanto Kiitos FS-C8500DN-tulostimen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa laitteen oikeassa käytössä, rutiinihuoltojen suorittamisessa ja yksinkertaisessa vianetsinnässä,

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D Johdanto Kiitos Taskalfa 181/221 -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLIVETTI D-COPIA 284MF

Käyttöoppaasi. OLIVETTI D-COPIA 284MF Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

FS-C5400DN. Käyttöopas. Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä. Pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä.

FS-C5400DN. Käyttöopas. Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä. Pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä. FS-C5400DN Käyttöopas Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä. Pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä. Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn-koneen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

CASIO fx-cg500 App. (Android, ios) Käyttäjän opas. Mallille fx-cg500.

CASIO fx-cg500 App. (Android, ios) Käyttäjän opas. Mallille fx-cg500. Mallille fx-cg500 FI CASIO fx-cg500 App (Android, ios) Käyttäjän opas CASIO-koulutussivuston osoite on http://edu.casio.com Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa http://world.casio.com/manual/calc

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 300i

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 300i KÄYTTÖOPAS TASKalfa 300i Johdanto Kiitos TASKalfa 300i -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6030cdn. ECOSYS M6530cdn

KÄYTTÖOPAS. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6030cdn. ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn KÄYTTÖOPAS > Aluksi Aluksi Kiitos ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX

PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos laitteen ECOSYS M606cidn/ECOSYS M656cidn hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C5150DN/FS-C5250DN-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS Aluksi Kiitos ECOSYS P4040dn -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia ja suorittamaan

Lisätiedot

PRINT ECOSYS P8060cdn

PRINT ECOSYS P8060cdn PRINT ECOSYS P8060cdn KÄYTTÖOPAS > Aluksi Aluksi Kiitos tämän koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoja ja suorittamaan

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn KÄYTTÖOPAS Sisällys 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli... 1-4 2 Tulostus Verkkoliitäntäparametrien

Lisätiedot

Johdanto Kiitos ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein,

Johdanto Kiitos ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, PRINT KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Laitteen nopeus (sivua/min) (enint.) Väri & M/V A4 A3 MX-5141N/MX-5140N 51 23 MX-4141N/MX-4140N 41 19 Paperikoko (min. - maks.) Kasetti A5R - A3 Ohisyöttö A5R - A3W Paperin paino (g/m 2 ) Paperikasetti

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Käyttöopas 701P42721_FI

Käyttöopas 701P42721_FI CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Käyttöopas 701P42721_FI Julkaisun laatinut ja suomentanut: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. XEROX WORKCENTRE M118I http://fi.yourpdfguides.com/dref/3681795

Käyttöoppaasi. XEROX WORKCENTRE M118I http://fi.yourpdfguides.com/dref/3681795 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX WORKCENTRE M118I. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX WORKCENTRE M118I käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn KÄYTTÖOPAS > Aluksi Aluksi Kiitos ECOSYS P6035cdn/ECOSYS P7040cdn-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein,

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Näytön mukauttaminen. Versio 4.5. Pääkäyttäjän opas

Näytön mukauttaminen. Versio 4.5. Pääkäyttäjän opas Näytön mukauttaminen Versio 4.5 Pääkäyttäjän opas Heinäkuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Muutoshistoria...3 Yleistä... 4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen...

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 7800 -sarja Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 7800 -sarja Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. ABC DEF Valikot GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9 7 Työn

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-C2026MFP+ FS-1100 FS-C2126MFP+ FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-C2026MFP+ FS-1100 FS-C2126MFP+ FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-C2026MFP+ FS-1100 FS-C2126MFP+ FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP+/FS-C2126MFP+-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille FS-1100 ja FS-1300D. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen amerikkalaista että eurooppalaista mallia.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l Lexmark E460dw Lexmark E460dn Lexmark E460dw Lexmark E462dtn Vapaudu tulostinkaapeleista sisäänrakennetun langattoman liitettävyyden ansiosta l Nopea! 38 sivua minuutissa l Kaksipuolinen tulostus säästää

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-sarja Pikaopas Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet-

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P2035d ECOSYS P2135d KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P2035d ECOSYS P2135d KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P2035d ECOSYS P2135d KÄYTTÖOPAS Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille ECOSYS P2035d ja ECOSYS P2135d. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen amerikkalaista

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas

Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas 2012 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida, lähettää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää

Lisätiedot

TASKalfa 620/820 KÄYTTÖOPAS

TASKalfa 620/820 KÄYTTÖOPAS TASKalfa 60/80 KÄYTTÖOPAS Käytä merkkitarvikkeitamme. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat muiden valmistajien tarvikkeiden käytöstä koneessa. Koneen toimintojen tehokas käyttö Kopiointitoiminnot...

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1120D FS-1320D

KÄYTTÖOPAS FS-1120D FS-1320D KÄYTTÖOPAS FS-1120D FS-1320D Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille FS-1120D ja FS-1320D. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen amerikkalaista että eurooppalaista mallia.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopioiminen Kaikki palvelut Töiden tila Kosketusnäyttö Käynnistys Nollaa kaikki Pysäytys. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Vinkkien selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkeissä kerrotaan, miten eri tilanteissa on toimittava, tai annetaan ohjeita siitä, miten

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Toimintojen yhdistäminen. Muut toiminnot Tekniset tiedot

Yleiset asetukset. Toimintojen yhdistäminen. Muut toiminnot Tekniset tiedot Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 Ennen käyttöönottoa Toimintojen yhdistäminen Käyttäjän työkalut (Järjestelmäasetukset) Vianmääritys Muut toiminnot Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot