OLEN MUUTAKIN KUIN SEPPO PAPERILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLEN MUUTAKIN KUIN SEPPO PAPERILLA"

Transkriptio

1 OLEN MUUTAKIN KUIN SEPPO PAPERILLA Asunnottomat lainrikkojat ja osallisuus palveluissa Anastasia Lapintie, Silta-Valmennusyhdistys

2 Nimi ovessa Silta-Valmennuksen osahanke Yhtenä tavoitteena kuvaus vankilasta asunnottomana vapautuneiden asiakkaiden näkemyksistä palvelujärjestelmän toimivuuteen. Tavoitteena tukea osallistujien asunnottomuuteen liittyvää pohdintaa ja yhteistä oppimista toisenlaisten ratkaisujen löytämiseksi omaan asunnottomuuteen. Kokemusasiantuntijatietoa hyödynnetään palvelujen mallintamisessa.

3 Haastateltu yhteensä 13 kokemusasiantuntijaa lainrikkojien asunnottomuudesta, kokemuksista palvelujärjestelmässä sekä muutosehdotuksista. Ryhmät koottiin Kylmäkosken vankilasta, KRIS Tampere ry:stä sekä Oma ovi -hankkeesta. Naisnäkökulmaa ei onnistuttu saamaan mukaan.

4 AINEISTON JÄSENTÄMINEN Toimenpide-ehdotukset vankilasta asunnottomana vapautuvien palvelujen parantamiseksi koottiin osallistavasti haastateltavien ja haastattelijoiden kesken. Kolme uutta kokemusasiantuntijaa mukana. Aineisto käytössä myös sosionomi YAMK opinnäytetyössä: asunnottomien lainrikkojien osallisuus palvelujärjestelmässä

5 Asunnottomuuskierre ei haastatelluilla suorassa yhteydessä vapausrangaistukseen, vaikka rikollinen toiminta voi tuottaa tai ylläpitää asunnottomuutta Tuomio voi aiheuttaa tai katkaista asunnottomuuden, mutta asunnottomuus on joillakin toistuvaa ennen ehdotonta rangaistusta puhun lainrikkojien, en vankilasta vapautuvien asunnottomuudesta

6 ASUNNOTTOMUUSPUHE Virallisessa puheessa asunnottomuutta tarkastellaan majailuympäristöjen kautta (kadulla, asuntolassa, kavereilla). Haastateltavat tekevät samoin, mutta yleensä negaationa tai väistöpuheena: määritellään itsensä pois asunnottomuuteen liittyvästä julkisuuskuvasta, puhutaan noista asunnottomista. Helpompi olla rikollinen kuin asunnoton?

7 RG: Kerrotko vielä vähän sitä asunnottomuudesta, asumisesta asunnottomana, että missä olit? AB: Kavereilla ja porukoilla. RG: Kavereilla ja AB: Tällasta. Mutta ei missään sillan alla ja rappukäytävissä.

8 Mä en oo ollut asunnoton koskaan. Kyllä mä joskus jouduin kavereiden nurkissa lyhyitä pätkiä viettään, mutta joko mää menin sitten kurssille missä oli asuntola, tai sitten tota olin vanhemmilla tai kavereilla muuten vaan. Mä en oo varmaan kahta kolmee kuukautta pitempiä jaksoja ollut totaalisesti asunnoton koskaan.

9 Viinikan ensisuojassa asunu kaks vuotta. Silleen, en yhtäjaksosesti, mutta silleen, aina välillä ollu. Eri laitoksissa ollu kakskymppisestä asti, että niinku seittemän vuotta kiertäny kaikkea. Välillä tietysti ollu joku muu, kun, mutta on mennyt silleen kolmen kuukauden sisällä aina ne kämpät. Silleen varsinaisesti kadulla en oo asunu kun puolitoista kuukautta, et se on ainoo aika mitä mä oon asunu kadulla silleen, et ei oikeesti ollut mitään kämppää vaan piti nukkuu rappukäytävissä ja silleen.

10 OSALLISUUDEN ELEMENTIT Dialogisuus (kohtaaminen, vastavuoroisuus, vaikutusmahdollisuudet) Vastuunkanto (luottamuksen lunastaminen, rehellisyys, osapuolten sitoutuminen) Jäsenyys/kansalaisuus (kuuluminen johonkin, oikeudet)

11 DIALOGISUUS Palveluissa kohdatuksi tuleminen muuten kuin paperilla nousee esiin toiveena ja puutteena, mutta kosketuspintaa yhteiskuntaan on vaikea nimetä muutoin kuin taloudellisena apuna. Monet rajuiksi koetut rajaamistilanteet nähdään kuitenkin myönteisinä: käyttöön on puututtu, kun ei itse ole pystynyt katkaisemaan; annettu mahdollisuuksia tai joustoa raamien sisällä

12 Mä olin saanut asunnon kaupungilta, semmonen tuettu asuminen. Tai se oli tuettua asumista, koska se oli ainoo vaihtoehto mitä mulle tarjottiin, ei mitään muuta, ota tai jätä ja mä suostuin siihen. -- Mut se oli silleen ihan toimiva, et ne ihmiset kävi niinku oikeesti kattomassa. Et jos ei ovee avannut ne tuli ihan sisälle saakka kattomaan et olinko hengissä, ja oli ihan sovittukin näin, että saatte tulla avaimilla sisään. Ei mitään estettä sille. Se oli ihan hyvä ja silleen autto, että pääs sitä kautta sitten hoitoon.

13 Ajan saaminen työntekijältä ja keskustelu nousevat tärkeinä kohtaamisen tuntomerkkeinä. Toivotaan yksilöllistä kohtaamista, mutta kuitenkin vankilaosaamista. Itse kontaktia otetaan hätätilanteissa, ongelmia piilotellaan mahdollisimman pitkään ja on vaikea asioida selvin päin.

14 Mä olin laittanu sinne sen toimeentulotukihakemuksen ja laitoin sinne loppuun, että olen muutakin kuin XX paperilla. Ni se sosiaalityöntekijä, jumankauta, tällehän pitää varata aika. Ja sitten me istuttiin naamakkain ja mä kerroin, mistä mä oon tullu, mitä mä oon tehny ja mikä mulla on tulevaisuudensuunnitelma se sano, että hänen teki heti ensimmäisenä, että paperin alareunassa lukee noin, että tuohan pitää saada tänne pöydän ääreen. Ja justiin oltiin menossa siihen muutokseen, että nää sossut ei ota enää vastaan. Mutta hän otti, ja se jatku niin kauan aikaa kun mä ja hyvällä tuloksella.

15 VASTAPUHE: EI KUULU MULLE? Aineistossa läpileikkaavana teemana asuntotoimen (kunnallinen ja välitystoimistot) torjunta: asia siirtyy sosiaalitoimeen -> poikkeuksena erikoistunut tamperelaisfirma -> näyttö aiemmasta onnistuneesta asumisesta auttaa, mutta ei suoraan kadulta tai vankilasta tulijaa (erotilanne)

16 En tiedä vihako puhuu vai mikä, mutta sosiaalinen isännöitsijä sano mulle aika hurjan väitteen, että mä en kuulu sen tuen piiriin. Mä en tiedä mitä ikinä se tarkottaakaan, miksen kuulu. Ei se argumentoinu sitä, mutta kuulosti aika absurdilta väitteiltä.

17 Mä olin vienyt silloin hoidon aikana Tampereelle kaikkiin näihin isompiin asuntopaikkoihin. Ja kaikissa sanottiin, että koska olet ulkopaikkakuntalainen siirryt automaattisesti jonon viimeiseksi. Ja sitten vielä ne vanhat luottotiedot ja merkinnät niin nekin paino siellä. Jossain sanottiin, että voit sä ne paperit jättää, mutta ikinä et asuntoo saa, et ihan suoraan sano tälleen näin tiskillä mulle ja mä aattelin, että onpa hieno juttu.

18 Se vanhempi äijä sit sano mulle vaan et hyvä, kyllä kunnon miehellä luottohäiriö pitää ollakin, et niillä on tommonen asenne siihen touhuun. Kyllä ne tietää minkälaisia jätkiä siellä käy niitä kämppiä hakemassa. Eikä nekään ne kaikkia kohteita pysty vuokraan, mutta kyllä ne aika hyvin löytää kuitenkin. Se on sillain hyvä, että sun ei tarvi tehdä mitään muuta kun ilmottaa sinne tietos, ja sit ne kysyy, että paljonko se vuokra voi olla. Ja sekin tehoo, että kun sanot, että sen verran kun sossu suostuu maksaan, kun ne tietää, on laskenu kaikki jo valmiiks.

19 VASTUUNKANTO Oma vastuu tunnistetaan, mutta ei osata siirtää toimintaan. Opeteltava toimimaan ja ajattelemaan toisin seurausten ja vaihtoehtojen ymmärtäminen. Luottamuksen lunastaminen on pitkä ja kivinen tie loppuuko se koskaan?

20 Kaupungin isännöitsijä tuli avaamaan oven. Siinä kättelin ja kerroin, että olin lopettanut sekoilun. Kuitenkin kun kättelyn jälkeen tehtiin lähtöä, se huus perään, että älä tu enää ikinä takaisin tänne. Heilutti, että toivottavasti ei ikinä enää tavata. Edelleen tänä päivänä maksan kaikkia niitä juttuja, kun olen tässä velkajärjestelyssä ja kuukausittain joudun kohtaamaan tän kaupungin, sähkölaitokset ja

21 Kyvyttömyys vastuulliseen toimintaan aktiivikäytön aikana: toivotaan puuttumista, mutta tiedostetaan ettei apua tuolloin useinkaan haluta ottaa vastaan. Pitää löytää oma halu rikoksista eläköitymiseen, jotta toimintaa voi muuttaa.

22 JÄSENYYS/KANSALAISUUS Oikeuksia on vaikea nähdä velvollisuuden vastapuolena: mikä minulle kuuluu, mitä minun kuuluu tehdä Laitostuminen ja pitkät tuomiot: osaamisen kyydissä pysyminen, palvelujärjestelmän vaatimukset suhteessa toimintakykyyn

23 Just toi tuen tarve on jokaiselle sorvattava, mutta just noi kognitiiviset asiat, nää toiminnan asiat, just virastokäynnit, niinku että monet on vieraantunu siitä virastokäyttäytymises, virastoasioista ja jännittää, ja tota kun ei oo joutunu hoitaan niitä omia paperiasioitaan.

24 Oman paikan löytäminen yhteiskunnasta muuna kuin entisenä rikollisena: kun ei vielä ole päässyt kiinni normaalina pitämiinsä asioihin, eletään häpeän kanssa

25 Mua hävettää oikeestaan sossustakin. Kun nykyään on oikeesti oivaltanu, mistä se raha tulee. Et ei se oo mikään valtion pohjaton kassa vaan se on veronmaksajien rahoja. Teidän työssäkäyvien ihmisten maksamia rahoja, mitä käytetään sitten väärin suurimmaks osaks. Hävettää saakeli välillä, kun nyt oon miettyny, et ei saatana, millä mä oon eläny oikeesti.

26 KOKEMUS KÄYTÖSSÄ: TOIMENPIDE- EHDOTUKSET -Vankeusaikana tapahtuva vapauteen valmentava toiminta vastavoimana suljetun laitoksen toimintakykyä heikentävälle vaikutukselle -Aikuissosiaalityön kehittäminen panostamalla nykyistä enemmän vankilasta vapautuvien tilanteeseen.

27 -Vankilasta vapautuva ei saa asuntoa kunnalliselta asuntosektorilta. Miten tilannetta voitaisiin parantaa? -Päihdeongelman kytkeytyminen asunnottomuuteen: päihdehoidon sitominen asteittaiseen vapautumiseen ja matalan kynnyksen päihdehoitopalvelujen kehittäminen

28 -Stigmatisaatio ja vankilasta vapautuvien viimesijaisuus palveluissa; paine salailuun ja sen myötä vaikeus saada tarkoituksenmukaista apua. -Asiakkaiden vaikeudet haaste niin palveluille kuin asiakkaalle itselleen.

Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista

Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista Pro- tukipisteen tehostetun sosiaalityön ja tukiasumisen projekti Polku omaan paikkaan Loppuraportti Tiina Saari 2006 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Voimanpesä. Ympäristöministeriön raportteja 23 2013. Häätöuhasta pärjäävään perheeseen

Voimanpesä. Ympäristöministeriön raportteja 23 2013. Häätöuhasta pärjäävään perheeseen Ympäristöministeriön raportteja 23 2013 Voimanpesä Häätöuhasta pärjäävään perheeseen Leena Lehtonen, Liisa Leino, Kristiina Lindström ja Marja Manninen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja

Lisätiedot

Niinku ihminen ihmisen kanssa

Niinku ihminen ihmisen kanssa Niinku ihminen ihmisen kanssa Lastensuojelun ja päihdepalveluiden asiakkaiden näkemyksiä perheensä elämästä ja kokemuksia palveluista S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti Tiina Soukiala Syyskuu

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Päivätoimintakeskus sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajana Käytäntötutkimus kuntouttavasta työtoiminnasta Porvoon TYP:en Päivätoimintakeskuksessa

Päivätoimintakeskus sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajana Käytäntötutkimus kuntouttavasta työtoiminnasta Porvoon TYP:en Päivätoimintakeskuksessa Heta Puronen Päivätoimintakeskus sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajana Käytäntötutkimus kuntouttavasta työtoiminnasta Porvoon TYP:en Päivätoimintakeskuksessa FSKC ARBETSPAPPER 2/2012 Päivätoimintakeskus

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE. Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset. Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä. w w w. s o s - h a n k e. f i

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE. Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset. Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä. w w w. s o s - h a n k e. f i 0 PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä...

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Kertomuksia rakennustyömaan työtapaturmista

Kuinkas sitten kävikään? Kertomuksia rakennustyömaan työtapaturmista Kuinkas sitten kävikään? Kertomuksia rakennustyömaan työtapaturmista Kuinkas sitten kävikään? Kertomuksia rakennustyömaan työtapaturmista Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00130 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö 1 IX Bruno Sarlin työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus: Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Päivi Kivelä & Pekka Lund,

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

S: niin on, iso summahan se on jos tienaa 700 euroa (naurua.).

S: niin on, iso summahan se on jos tienaa 700 euroa (naurua.). OIKEUDENKÄYNTI 26.9.2006 1 T=Käräjätuomari S=Käräjäsihteeri 1. TAUKO hän yrittää että ei euroakaan kolme lasta hänelle, hän ei maksa mitään. laskukone.ei löydy..kuukaudessa sehän on 620.. niin on, iso

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Esiselvitys Sari Valjakka Aspa-selvityksiä 1/2015 ISBN 978-952-5680-97-3 (pdf) ISSN 1795-6005 (pdf) Kannen kuva:

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

ARTIKKELIT Riitta Granfelt Hetkeksi jaetut maailmat? Kokemuksia vankilasta ja tuetun asumisen yhteisöstä Artikkelin teeman muodostavat yhteiskunnan marginaaleissa elävien ihmisten kokemukset, niiden rakentuminen

Lisätiedot

MAAGINEN SANA: KÄSIPARI. Tutkimus vastentahtoisesta osa-aikatyöstä

MAAGINEN SANA: KÄSIPARI. Tutkimus vastentahtoisesta osa-aikatyöstä MAAGINEN SANA: KÄSIPARI Tutkimus vastentahtoisesta osa-aikatyöstä Huhtikuu 2015 Lisätiedot: Timo Koskinen Annika Rönni-Sällinen timo.koskinen@sak.fi annika.ronni-sallinen@sak.fi puhelin 020 774 0163 puhelin

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Antti Saloniemi Tutkija, YTT; FM Researcher, Dr.Soc.Sc, MA 5.2.2004 Antti Saloniemi Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

YHDESSÄ ETEENPÄIN OPAS VANGIN TUKIHENKILÖLLE. Kristillinen työ vapautuvien vankien parissa

YHDESSÄ ETEENPÄIN OPAS VANGIN TUKIHENKILÖLLE. Kristillinen työ vapautuvien vankien parissa YHDESSÄ ETEENPÄIN OPAS VANGIN TUKIHENKILÖLLE Kristillinen työ vapautuvien vankien parissa Sisällys ESIPUHE... 4 1 RANGAISTUKSIA... 5 1.1 Rikoksesta seuraamukseen... 5 1.2 Yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus

Lisätiedot

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Asuntoja asunnottomille -hanke (2008 2011) Lea Vaitti Aina

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana. Kristiina Alppivuori

Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana. Kristiina Alppivuori Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana Kristiina Alppivuori Taustaksi Selvitystyö käynnistyi EAKR -rahoitteisen 4V - Välitä, vaikuta, viihdy, voi hyvin -hankkeen aloitteesta.

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Putkiremontit asukkaiden näkökulmasta

Putkiremontit asukkaiden näkökulmasta Putkiremontit asukkaiden näkökulmasta IKE-workshop: Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet 1.3.2005 Katja Virtanen ja Riikka Rahtola TaiK FHI IKE -ESISELVITYKSEN TUTKIMUSMETODI 1) Asiantuntijahaastattelut

Lisätiedot

Ratua, mutua vai selustan turvaamista? Aikataulusuunnittelun tapoja tämän päivän Suomessa

Ratua, mutua vai selustan turvaamista? Aikataulusuunnittelun tapoja tämän päivän Suomessa Aikataulusuunnittelun tapoja tämän päivän Suomessa Tarja Mäki, DI, KM Tutkija, Mittaviiva Oy tarja.maki@mittaviiva.fi Ratu-tiedoston käyttöä rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa tutkittiin vuosien 2006

Lisätiedot