Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset"

Transkriptio

1 Tutkintosääntö Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset 1 Tutkinnot Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot ovat liiketalouden, kulttuurialan, liikunnan, liikunnan ylempi, matkailu- ja ravitsemisalan, liiketalouden ylempi sekä matkailu- ja ravitsemisalan ylempi. Koulutusohjelmat, niitä vastaavat tutkinnot ja tutkintonimikkeet, joihin tutkinnot oikeuttavat, ovat seuraavat: Ammattikorkeakoulututkinnot Tutkintonimike Tutkinto Koulutusohjelma Liikunnanohjaaja (AMK) Liikunnanohjaaja (AMK), Bachelor of Sports and Leisure Medianomi (AMK) Restonom (YH) Restonomi (AMK) Restonomi (AMK) Restonomi (AMK) Liikunnan Liikunnan Kulttuurialan Yrkeshögskoleexamen inom turismoch kosthållsbranschen Liikunnan- ja vapaa-ajan Degree Programme in Sports and Leisure Management Journalismin Utbildningsprogrammet för turism Hotelli- ja ravintola-alan Ruokatuotannon johtamisen Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon

2 Restonomi (AMK) Restonomi (AMK) Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management Tradenom (YH) Tradenomi (AMK) Tradenomi (AMK) Tradenomi (AMK) Tradenomi (AMK) Tradenomi (AMK) Yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi Matkailun Matkailun liikkeenjohdon Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Degree Programme in Tourism Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Degree Programme in Experience and Wellness Management Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Johdon assistenttityön ja kielten Tietojenkäsittelyn Myyntityön Finanssi- ja talousasiantuntijan

3 Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration Tradenomi Degree Programme for Multilingual Management Assistants Degree Programme in Business Information Technology Degree Programme in International Business Degree Programme in International Sales and Marketing Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Tutkintonimike Tutkinto Koulutusohjelma Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Master of Sports Studies Restonomi (ylempi AMK) Restonomi (ylempi AMK) Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management Tradenomi (ylempi AMK) Liikunnan ylempi ylempi ylempi ylempi ylempi Degree Programme in Sport Development and Management Palveluliiketoiminnan Palveluliiketoiminnan johtamisen Degree Programme in Tourism Tietojärjestelmäosaamisen

4 Tradenomi (ylempi AMK) Tradenomi (ylempi AMK) Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business administration Liikunnanohjaaja (ylempi AMK) Liikunnanohjaaja (ylempi AMK) Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administarion Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management ylempi ylempi ylempi Liikunnan ylempi Liikunnan ylempi ylempi ylempi ylempi Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen Liiketoiminnan kehittämisen Degree Programme in International Business Management Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen Valmennuksen Degree Programme in Communication Management Degree Programme in Information Systems Management Degree Programme in Culinary Management and Innovation Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan n laajuus on 210 opintopistettä kuitenkin siten, että journalismin n laajuus on 240 opintopistettä. Ylempään on johtavien koulutusohjelmien laajuus on 90 opintopistettä. 2 Muu koulutus Ammattikorkeakoulussa järjestetään erikoistumiskoulutuksia, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä muuta jatko- ja täydennyskoulutusta sen laajuisesti kuin ammattikorkeakoulun kollegio päättää.

5 3 Opetussuunnitelmat Koulutusohjelmien opetussuunnitelmat hyväksyy ammattikorkeakoulun kollegio. Opintojaksoja koskevat muutokset sekä erilaiset toteutusmuodot hyväksyy yksikön johtaja. 4 Opetustarjonnasta päättäminen Ammattikorkeakoulun, ylemmän ammattikorkeakoulun sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksojen toteutuksesta päättää koulutuskokonaisuudesta vastaava henkilö. 5 Ilmoittautuminen ja hyväksyminen opintojaksojen toteutuksille Opiskelijat ilmoittautuvat kaikille opintojaksototeutuksille opiskelijahallintojärjestelmällä erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Ilmoittautuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, jotka ovat ensivalinta ja jälkivalinta. Mikäli ensivalinnassa ei ole riittävästi opintojaksolle ilmoittautuneita, opintojaksototeutus voidaan perua. Ensivalinnassa opiskelijat hyväksytään opintojaksototeutuksille seuraavasti: o o Pääperiaate on, että pakollisilla opintojaksoilla etusija on niillä opiskelijoilla, joiden n opetussuunnitelman mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu. aikuis- ja monimuotototeutuksissa etusija on niillä, jotka on valittu ko. koulutukseen. Jos ilmoittautuneita on enintään opintojakson maksimiopiskelijamäärä, hyväksytään kaikki ilmoittautuneet. Jos ilmoittautuneiden määrä ylittää enimmäisopiskelijamäärän, opiskelijat asetetaan järjestykseen suoritettujen opintopisteiden mukaan ja eniten opintopisteitä suorittaneet hyväksytään maksimiopiskelijamäärään asti Jos samalla opintopistemäärällä on useampia opiskelijoita, hyväksyminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensivalinnassa hyväksymättä jääneet jäävät jonottamaan mahdollisesti vapautuvaa paikkaa opintojaksototeutukselle. Jälkivalinnassa opintojaksototeutukselle pääsyn ratkaisee vain ilmoittautumisjärjestys. Kyseisenä lukukautena opiskeluoikeuden saaneilla opiskelijoilla on kuitenkin etusija ensimmäisen lukukauden opintojaksototeutuksille. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat jälkivalinnassa. Hyväksyminen opintojaksototeutuksille tapahtuu jälkivalinnan jälkeen.

6 Avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta hyväksytyt tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua opintojaksoille syyslukukaudeksi 1.8. alkaen ja kevätlukukaudeksi 2.1. alkaen. Opetuksen alkaessa opettaja hyväksyy opintojaksototeutukselle vahvistetun enimmäismäärän opiskelijoita. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden tai muun esteen vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. 6 Opintojakson suorittaminen ja arviointi Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojaksojen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan erilaisten oppimistehtävien, tenttien ja muiden näyttöjen avulla. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksokuvauksen mukaisia oppimissuorituksia. Opintojakson opettaja voi vapauttaa opiskelijan lähiopetukseen osallistumisesta perustellusta syystä. Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5) erittäin hyvä (4) hyvä (3) tyydyttävä (2) välttävä (1) hylätty (0). Erityisen painavasta syystä voidaan suoritus arvioida merkinnällä suoritettu (S), hyväksytty (H) tai mukautettu (M). Mukautetun arvosanan käyttö edellyttää aina, että opiskelija on osallistunut yritteliäästi normaalin opintojakson opetukseen ja arviointiin uusintamahdollisuuksineen saaden siitä hylätyn arvosanan tai että opiskelijalla on henkilökohtainen, selkeä ja osoitettavissa oleva syy mukautetun arvosanan käyttämiseen. Opiskelija hakee mukautettua arvosanaa sta vastaavalta henkilöltä. Mukautettuja suorituksia voi opiskelijalla olla korkeintaan 12 opintopistettä tutkintotodistuksen saamiseksi. Hakemuksesta tulee näkyä perustelut, miksi mukautettu arvosana tulisi myöntää.

7 Muualla suoritetuista opinnoista siirretään myös arvosana, jos se on mahdollista. Muutoin arvosanaksi kirjataan suoritettu muualla (S). Vaihto-opintoina suoritetut opintojaksojen arvosanat kirjataan suoritettu muualla (S) ja niihin liitetään lisätietona ko. korkeakoulun antama arvosana. Kielilauseketta varten tarvittava arvosana siirretään todistukseen. Kaikki suoritetut opintojaksot sisällytetään opiskelijan opintorekisteriin eikä hyväksyttyjä arvosanoja voi poistaa. Opettajan on arvioitava opintojaksot kolmen viikon kuluessa opintojakson päättymisestä paitsi kevätlukukauden päättyessä kahden viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. 7 Opintojakson suorituksen uusiminen Opintojakson hylätyn tai hyväksytyn tentin tai osasta opintojaksoa järjestetyn välikokeen voi uusia kaksi kertaa opintojakson opetuksen alkaessa ilmoitettavina opintojakson kahtena yleisenä uusintatenttipäivänä tai muussa uusintaa varten järjestetyssä menettelyssä (esimerkiksi sähköinen tenttijärjestelmä). Hyväksytyistä arvosanoista voimaan jää paras arvosana. Tutkinnon suorittamisen jälkeen ei ole mahdollista korottaa arvosanoja. Mikäli opiskelijan valmistuminen viivästyy kohtuuttomasti, sta vastaava voi määritellä poikkeuksellisen tavan suorittaa opintojakso. Ammattikorkeakoulu säilyttää kirjalliset opintosuoritukset kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta, minkä ajan kuluessa mahdolliset puuttuvat osasuoritukset on suoritettava, ellei opettajan kanssa muutoin sovita. 8 Muualla suoritetut opinnot ja osaamisen tunnustaminen Opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa muiden kotimaisten tai ulkomaisten korkeakoulujen opintoja edellyttäen, että hän saavuttaa n tavoitteet. Opinnot voidaan suorittaa ammattikorkeakouluopiskelun aikana tai ne on voitu suorittaa aiemmin. Opiskelijalla on myös oikeus hakea aiemmin suoritetun työharjoittelun tai työkokemuksen tunnustamista osaksi opintoja erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojen korvaamista haetaan opinto-ohjaajalta tai muulta koulutusyksikön nimeämältä henkilöltä, joka hyväksyy korvaavuudet neuvoteltuaan tarvittaessa opintojakson tai osaamisalueen opettajan kanssa.

8 Koulutusohjelman opintoja vastaavaa osaamista voidaan tunnustaa myös muulla tavoin hankitulla osaamisella. Osaaminen on osoitettava ammattikorkeakoulun määrittämällä tavalla. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan muiden kotimaisten tai ulkomaisten, vähintään vastaavantasoisten korkeakoulujen opintoja edellyttäen, että hän saavuttaa n tavoitteet ja että hän raportoi suorittamistaan opinnoista n määrittämällä tavalla. Hyväksi voidaan lukea ammattikorkeakoulututkinnon ja alemman korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettuja opintoja. 9 Kotimaisten kielten taito Julkiyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 424/2003 mukaan vaadittava kotimaisten kielten taito hankitaan suorittamalla tutkintovaatimuksiin sisältyvät kunkin n opetussuunnitelmassa tarkemmin määritellyt näiden kielten opintojaksot. Koulutusohjelmasta vastaava voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan joko osittain tai kokonaan kielitaitovaatimuksista. 10 Opiskelijoiden läsnäolo- ja poissaoloilmoittautuminen Opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyönyt opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija, jonka opiskelu-oikeus on lakannut, voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista sta vastaavalta. Opiskeluoikeuden palauttamishakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 50 euroa. Läsnä olevaksi ilmoittaudutaan lukuvuodeksi kerrallaan elokuun 31. päivään mennessä. Vain läsnä oleva opiskelija voi suorittaa opintoja. Poissaolevaksi voi ilmoittautua myös lukukaudeksi kerrallaan. Poissaoloilmoittautumiset tehdään elokuun 31. päivään ja tammikuun 10. päivään mennessä. Poissaolevaksi voi kirjoittautua yhteensä kahden lukuvuoden ajaksi opintojen aikana. Poissaolevaksi ei voi ilmoittautua lukukautta lyhyemmäksi ajaksi. 11 Työharjoittelu Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu, joka suoritetaan ammattikorkeakoulun hyväksymissä tehtävissä. Opetussuunnitelmaan sisältyviä opintoja voidaan suorittaa myös työpaikoilla.

9 Tutkintoihin sisältyvän työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija käytännön työelämään sekä opettaa häntä soveltamaan opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työtilanteissa. Työharjoittelusta annetaan erikseen kohtaiset ohjeet. 12 Opinnäytetyö Tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön arvioi pääsääntöisesti sitä ohjannut opettaja ja myös toinen arvioija. Opinnäytetyöstä ja sen arvioinnista annetaan muilta osin erilliset ohjeet. Opinnäytetyön hyväksyttyä arvosanaa ei voi korottaa (katso myös 22). 13 Opiskelun kesto ja sovellettavat opetussuunnitelmat Opiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa enimmäisopiskeluaika on neljä vuotta. Koulutusohjelmasta vastaava voi myöntää lisäaikaa hakemuksesta. Lisäaikahakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa. Lisäajan saaneeseen opiskelijaan sovelletaan pääsääntöisesti opiskelijan opintojen aloitushetken tutkintovaatimuksia. Lisäajan kesto määräytyy suorittamatta olevien opintojen määrän mukaan. Opiskelija noudattaa sitä opetussuunnitelmaa, joka on voimassa silloin, kun hän ilmoittautuu ensimmäisen kerran läsnä olevaksi. Opiskelijaan, jonka opiskeluoikeus on palautettu tai opiskelijaan, joka hakee uudestaan opiskelemaan, sovelletaan pääsääntöisesti opintojen uudelleen aloittamishetkellä voimassa olevia tutkintovaatimuksia. Yli vuoden poissaolevaksi ilmoittautuneeseen opiskelijaan sovelletaan niitä tutkintovaatimuksia, jotka ovat voimassa opiskelijan aloittaessa opintonsa poissaolevaksi ilmoittautumisen jälkeen. Poissaolon tai keskeytyksen jälkeen palaavalle opiskelijalle laaditaan tarvittaessa opetussuunnitelmien muutosten vuoksi henkilökohtainen opetussuunnitelma. 14 Opiskelijahaku Valintaperusteista päättää ammattikorkeakoulun kollegio. Hakijapalveluiden tehtävänä on ammattikorkeakouluun lähetettyjen hakemusten vastaanottaminen, käsittely ja säilytys, hakemiseen ja valintaan liittyvä yleinen tiedotus, muut yhteishaun käytännön järjestelyt sekä hakijaa koskevien tietojen tallentaminen yhteishakurekisteriin. Ammattikorkeakoulu tarkistaa alkuperäiset todistukset pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa opintojen alkamisesta.

10 Opiskelijaksi ottamisesta päättää sta vastaava henkilö. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaksi ottamisesta päättää yksikön johtaja. Mikäli opiskelija on antanut haun yhteydessä itsestään virheellisiä tietoja, jättänyt tiedot puutteellisina tai jättänyt tiedot kokonaan toimittamatta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta puretaan. Purkupäätöksen tekee opiskelijapalveluiden päällikkö. Hakijapalvelut valmistelee opiskelijapalveluiden päällikön johdolla päätösesitykset opiskelijavalintojen oikaisupyyntöihin. Opiskelijapalveluiden päällikkö vie ne ammattikorkeakoulun kollegiolle päätettäviksi. 15 Koulutusohjelman vaihtaminen ammattikorkeakoulun sisällä Opiskelija voi hakea yhden korkeakoulupaikan säännökset huomioon ottaen vaihtoa sta toiseen. Hänen on tehtävä perusteltu hakemus haettavan n johtajalle tai sta vastaavalle, joka päättää vaihtohakijan hyväksymisestä sen jälkeen, kun hän on kuullut alkuperäisen n johtajaa tai sta vastaavaa. Koulutusalan sisällä voi hakea vaihtoa sta toiseen erityisestä syystä. Englanninkielisestä tai ruotsinkielisestä saman alan ohjelmasta voi vaihtaa suomenkieliseen ohjelmaan ja päinvastoin painavista syistä. Päätöksen vaihdosta tekee sta vastaava kuultuaan lähettävän ohjelman vastaavaa. Vaihdosta päätettäessä hakijan on täytettävä seuraavat ehdot: vaihtoa hakeva on edennyt opinnoissaan tavoitteellisesti vaihtoa hakeva osallistuu haastatteluun, jonka hän suorittaa hyväksytysti ja hän täyttää kyseisen n hakukriteerit vaihdossa ei synny uutta opiskeluoikeutta ja jäljellä oleva opiskeluaika riittää tutkinnon suorittamiseen Koulutusohjelman vaihtoa koskevaan päätökseen on mahdollisuus hakea oikaisua ammattikorkeakoulun kollegiolta. 16 Siirto-opiskelijat muista ammattikorkeakouluista Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa vain toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Hakijan on täytynyt olla

11 lähtöammattikorkeakoulussa läsnä olevana vähintään yhden lukukauden ennen opintojen aloittamista Haaga-Heliassa. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan samaa tutkintoa/tutkintonimikettä samassa ssa (tai vastaavassa) edellyttäen, että kyseisessä ohjelmassa on vapaita paikkoja. Opiskelijalta edellytetään myös ohjelman opetuskielen hallintaa. Hänen on tehtävä hakemus n hakuaikoina sta vastaavalle. Yleisenä edellytyksenä on, että opintosuorituksia on lähtöammattikorkeakoulussa kertynyt siinä määrin, että normiaikainen valmistuminen on mahdollista. Siirtyvä opiskelija siirtää opiskeluoikeutensa Haaga-Helia ammattikorkeakouluun, jolloin hänen on erottava lähtöammattikorkeakoulusta. Opiskelijan on esitettävä määräaikaan mennessä eroamisilmoitus lähtöammattikorkeakoulusta. Siirtyvän opiskelijan tulee ilmoittautua ensimmäisenä lukukautenaan läsnä olevaksi. Siirto-opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen on mahdollisuus hakea oikaisua ammattikorkeakoulun kollegiolta. 17 Kaksoistutkinnot (Double Degree -ohjelmat) Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan a, jossa ulkomaisen yhteistyökorkeakoulun opiskelija suorittaa Haaga-Heliassa pääsääntöisesti vähintään 60 opintopistettä (Bachelor-tutkinto) ja pääsääntöisesti vähintään 30 opintopistettä (Mastertutkinto). Haaga-Helian tutkinnon saamisen kriteerit sovitaan kunkin yhteistyökorkeakoulun kanssa, kuten vaadittavien opintojen laajuus, taso ja sisältö sekä opinnäytetyöhön ja harjoitteluun liittyvät vaatimukset. Ennen kaksoistutkinto-opintojen alkua opiskelijalla on oltava pääsääntöisesti vähintään kolmen lukukauden opinnot hyväksytysti suoritettuna kotikorkeakoulussa. Kaksoistutkintotodistuksen Haaga-Heliasta voi saada vain, jos saa tutkintotodistuksen ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta. Kaksoistutkinto-opiskelijat kirjataan tutkinto-opiskelijoiksi, kun he ovat suorittaneet valmistumista edellyttävät opinnot. Diploma Supplementissä todetaan, että kysymyksessä on kaksoistutkintoopintojen mukana tehdyt opinnot.

12 Vastaavalla tavalla Haaga-Helian opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkintoja ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa. Haaga-Helian opiskelijat hakevat kaksoistutkinto-ohjelmiin opiskelijavaihtohaun kautta. 18 Yhteistutkinnot (Joint Degree -ohjelmat) Yhteistutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jonka korkeakoulu toteuttaa yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Korkeakoulut yhdessä rakentavat n opetussuunnitelmat. Opiskelijat opiskelevat yhteistyökorkeakouluissa. Tutkintotodistus voidaan antaa joko yhdestä korkeakoulusta tai useammista yhteistyökorkeakouluista. 19 Ulkomaisten ammatillisten tutkintojen täydentäminen ammattikorkeakoulututkinnoksi (nk. top-up-koulutus) Yhteistyökumppani on ulkomainen korkeakoulutasoinen oppilaitos tai korkeakoulu. Opiskelijan tulee hakeutua suorittamaan yhteistutkintoa Haaga-Helian hakuohjeiden mukaisesti ja hänellä tulee olla ammatillinen tutkinto suoritettuna omassa oppilaitoksessaan. Yhteistutkinnon suorittaminen nk. top-up-koulutuksena edellyttää pääsääntöisesti noin vuoden opintoja Haaga-Heliassa. Hyväksytysti suoritettujen opintojen jälkeen Haaga-Helia antaa korkeakoulututkinnon. 20 Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot Avoin ammattikorkeakoulu antaa mahdollisuuden opiskella kohti a. Kun henkilö on suorittanut vähintään 60 opintopistettä ()/ 30 opintopistettä (ylempi ) tiettyyn an ilmoitettuja tai muutoin soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa, hän voi hakea tutkintoopiskelijaksi kyseiseen an. Opiskelijat valitaan opintopistemäärän, opintomenestyksen ja mahdollisen haastattelun perusteella. Ylempään on kuuluvia opintoja voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vain henkilö, joka täyttää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hakukelpoisuusvaatimukset tai jonka ammattikorkeakoulu katsoo muutoin täyttävän opiskelun edellytykset. Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa noudatetaan soveltuvin osin tämän tutkintosäännön säädöksiä.

13 21 Tilauskoulutus on Ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa tilauskoulutuksena (Ammattikorkeakoululaki 932/2014; 13 ). Tilauskoulutuksesta peritään maksu ja sitä tuotetaan ryhmille. Tilauskoulutuksen opiskelijavalinnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yhteishaun yleisiä hakukelpoisuusehtoja, ja päätökset harkinnanvaraisista opiskelijavalinnoista tekee sta vastaava henkilö. Valmistuakseen tilauskoulutuksesta ja saadakseen tutkintotodistuksen opiskelijan tulee saavuttaa n osaamistavoitteet. 22 Tutkinnon suorittaminen ja tutkintotodistus Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskelijan on hyväksytysti suoritettava opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ja työharjoittelu, laadittava opinnäytetyö sekä suoritettava kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte suoritetaan n opetuskielellä kuitenkin niin, että koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saaneet kirjoittavat kokeen koulusivistyskielellä suomeksi tai ruotsiksi. Kypsyysnäytteen kirjoittamisesta muulla kuin n opetuskielellä päättää sta vastaava tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta vastaava yliopettaja. Todistus ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta annetaan, kun edellä mainitut suoritukset on hyväksytty. Mikäli opiskelija haluaa valmistua ennakkoon ilmoitettuna valmistumispäivänä, hänen tulee hakea tutkintotodistusta viimeistään kaksi viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää tähän tarkoitetulla lomakkeella. Muina aikoina tutkintotodistusta tulee hakea pääsääntöisesti kolme viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää, kuitenkin yleiset loma-ajat huomioiden. Syyslukukauden alussa ensimmäinen valmistumispäivä on Opiskelijalla on oikeus pyynnöstä saada opintojen kuluessa todistus suoritetuista opinnoista ja niissä saavutetuista arvosanoista. 23 Opintosuoritusten arvioinnin oikaiseminen ja tutkintolautakunta Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

14 Jos opiskelija on tyytymätön opettajan oikaisupyyntöön antamaan päätökseen, hän voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan päätöksestä tiedon. Tutkintolautakunnalle osoitetut kirjalliset hakemukset jätetään opiskelijan koulutusyksikön johtajalle. 24 Käyttäytyminen ammattikorkeakoulussa Opiskelijan on käyttäydyttävä asiallisesti ammattikorkeakoulun kaikissa oppimisympäristöissä. Opiskelutovereiden, opiskelutilanteen tai henkilökunnan häirintä on kiellettyä. Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen ammattikorkeakoulun tiloissa ja oppimistilanteissa on kielletty. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta tai tilasta, jossa opetusta annetaan. Vilpillinen menettely tenteissä sekä oppimistehtävien, opinnäytetöiden ja muiden valmiiden aineistojen plagiointi on kielletty. Jos opiskelija syyllistyy vilppiin, tentin tai oppimistehtävän suoritus keskeytetään ja opintojakso tai vilpin kohteena oleva suoritus hylätään. Plagiointiin syyllistyneen opiskelijan opintojakso hylätään. Edellä mainittuja rikkeitä koskevista muista rangaistusseuraamuksista on säädetty ammattikorkeakoululain (L 932/2014) 38 :ssä. 2. LUKU Ammatillista opettajakorkeakoulua koskevat määräykset 1 Opiskelijavalintojen perusteet ja opinnot Opettajakorkeakoulu voi järjestää ammatillista opettajankoulutusta (L 932/2014), opinto-ohjaajan koulutusta (A 986/1998) ja eritysopetusta antavan opettajan koulutusta (A 986/1998). Opiskelijavalintojen lähtökohtana ovat lain 932/2014 sekä asetuksen 986/1998 kelpoisuusvaatimukset ja periaatteet. Ammattikorkeakoulun hallitus vahvistaa hakuajan, valintakriteerit ja pisteytysperiaatteet. Valinta suoritetaan pääsääntöisesti hakulomakkeen tietojen perusteella. Tämän lisäksi voidaan käyttää valintakriteereihin liittyviä tehtäviä ja valintakokeita. Tarvittaessa hakija haastatellaan.

15 Valintakokeen järjestämisestä päättää ammattikorkeakoulun hallitus. Opiskelijaksi ottamisesta päättää opettajakorkeakoulun johtaja. Ammatillisen opettajankoulutuksen laajuudesta, rakenteesta ja tavoitteista säädetään asetuksessa 1129/2014 sekä asetuksessa 986/1998 opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusten opetussuunnitelmat hyväksyy ammattikorkeakoulun hallitus. Opettajan (60 op) toteutetaan siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Osa-aikaisesti suoritettavat opinnot on suoritettava kolmessa vuodessa. Opettajakorkeakoulu voi erityisestä syystä myöntää tästä poikkeuksen opintojen suorittamisaikaan. Näistä poikkeuksista päättää ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja. Ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan opintoihin sekä opintojen suorittamiseen sovelletaan samoja säädöksiä kuin ammatillisissa opettajankoulutusopinnoissa. 2 Arviointi Opiskelija-arviointi pohjautuu kehittävän arvioinnin periaatteisiin. Opintokokonaisuudet arvioidaan merkinnällä hyväksytty - hylätty. Yliopiston opetussuunnitelman mukaan suoritetut opinnot arvioidaan yliopiston arviointikäytännön mukaisesti. 3 Muualla suoritetut opinnot ja osaamisen tunnustaminen Opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa muualla suoritettuja opintoja edellyttäen, että ne täyttävät ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimukset. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmassa määrätään yksityiskohtaisemmin hyväksiluettavien opintojen kriteereistä ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta. Päätökset opintojen hyväksiluvusta tekee koulutuspäällikkö. 4 Oikaisumenettely Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisuvaatimukset käsittelee ammattikorkeakoulun hallitus. Opintosuoritusten arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukuun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua ammatillisten opettajakorkeakoulun johtajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin perusteet tietoonsa.

16 Opiskelija, joka on tyytymätön oikaisupyynnöstä annettuun päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon (L 932/2014). Ammattikorkeakoulun johtosäännössä määrätään tutkintolautakunnan kokoonpanosta. 5 Tilauskoulutus Opettajankoulutuksen 60 op voi suorittaa tilauskoulutuksena. Tätä pykälää sovelletaan tarvittaessa myös opinto-ohjaajan koulutukseen ja erityisopetusta antavan opettajan koulutukseen. Tilauskoulutuksesta peritään maksu. Tilauskoulutukseen sovelletaan yleisiä hakukelpoisuusehtoja. Ulkomaille toteutetussa koulutuksessa kelpoisuusehtoja sovelletaan soveltuvin osin. Tilauskoulutusopiskelijat eivät osallistu normaalien hakujärjestelmien prosesseihin. Heidät otetaan sisään harkinnanvaraisesti. Opiskelijaksi ottamisesta päättää opettajakorkeakoulun johtaja. Tilauskoulutuksen kautta valmistuneet 60 opintopisteen opettajann suorittaneet saavat normaalin todistuksen suoritetuista opettajaopinnoista. Opettajakorkeakoulu voi toteuttaa myös muuta maksullista tilauskoulutusta. 6 Opettajankoulutusta koskevat muut määräykset ja säädökset Ammatillisessa opettajankoulutuksessa noudatetaan muutoin ammattikorkeakoululain 932/2014 ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen 1129/2014 määräyksiä.

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu 1 (13) Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 7.12.2015.

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu 1 (13) Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 7.12.2015. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu 1 (13) Tutkintosääntö Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 7.12.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset 1 Tutkinnot

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Esityksen sisältö 1. 2015 valintaperusteet 1. Koulutukset ja hakukohteet 2. Opiskelijavalinta 3. Valintakoe 2. 2016 valintaperusteet

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun hallitus on vahvistanut tämän tutkintosäännön 18.6.2012 ja se on voimassa 1.8.2012 alkaen.

Lahden ammattikorkeakoulun hallitus on vahvistanut tämän tutkintosäännön 18.6.2012 ja se on voimassa 1.8.2012 alkaen. Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ. H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 28.3.2012 ( 7)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ. H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 28.3.2012 ( 7) SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 28.3.2012 ( 7) Tutkintosääntö 2 (14) Tutkintojen ja opintojen suunnittelussa, järjestämisessä sekä

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus 5. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun TUTKINTOSÄÄNTÖ

Kajaanin ammattikorkeakoulun TUTKINTOSÄÄNTÖ Kajaanin ammattikorkeakoulun TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 28.5.2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintosääntö perustuu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOSÄÄNTÖ

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOSÄÄNTÖ SAIMAAN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hallitus hyväksynyt 15.6.2015 SAIMAAN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hallitus hyväksynyt 15.6.2015 Voimassa 15.6.2015 lukien 1 LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Koulutustehtävä ja ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: rehtorin päätös 3.12.2015. 052 Tämä tutkintosääntö astuu voimaan 1.1.2016 lukien ja korvaa aiemman 22.5.2014 vahvistetun tutkintosäännön. Samalla kumotaan

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA PROSESSIN OMISTAJA Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJÄ TutkintoDiakin johtaja PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa:

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa: Liiketalouden ala, syksyn 2015 haku AMK-tutkinnot Syksyn haussa mukana: Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymä 17.12.2014 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

Ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymä 17.12.2014 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö perustuu voimassa olevaan ammattikorkeakoululakiin ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista. Valtioneuvosto

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Tutkintosääntö 1 (10) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU

Tutkintosääntö 1 (10) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintosääntö 1 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003). Tämä tutkintosääntö

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin:

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin: OHJEEN TARKOITUS Toimintaohjeen tarkoituksena on kuvata, miten opiskelijan aikaisempia opintoja ja osaamista hyväksiluetaan (AHOT) ja miten hyväksilukemisen prosessi etenee vaiheittain. 2 MÄÄRITELMÄT Hyväksilukemisella

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi.

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. TUTKINTOSÄÄNTÖ Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1. Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

annetun asetuksen mukaisesti (valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).

annetun asetuksen mukaisesti (valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014). Käsitelty johtoryhmässä 7.12.2015 Tutkintosääntö Hyväksytty Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 14.12.2015 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 YLEISTÄ 1 Humanistisen

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 YLEISTÄ 1.1 Humanistisen ammattikorkeakoulun tehtävät 1 Humanistinen ammattikorkeakoulu (jäljempänä Humak) on humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon

Lisätiedot

OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE

OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE 1 OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE Tästä ohjeesta löydät tärkeää tietoa siitä, mitä sinun pitää tehdä ennen opiskelun aloittamista. Luethan ohjeen huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN K O R K E A K O U L U P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön hallitus 21.5.2015 (11 ) Tutkintosääntö 2

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 1.10.2015 alkaen

Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 1.10.2015 alkaen Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 1.10.2015 alkaen Metropolia Ammattikorkeakoulun rehtorin päätös 8.9.2015/16. Sisältö: 1. KOULUTUSTEHTÄVÄ 2. OPISKELIJAVALINTA JA OPISKELIJAKSI OTTAMINEN 3.

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen OPISKELUOIKEUSOHJE 1(11) Opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Siirtohaut 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen 5. Opiskeluoikeusaika 6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lahden ammattikorkeakoulu

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lahden ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun hallitus on vahvistanut tämän tutkintosäännön 27.3.2015 ja se on voimassa 1.4.2015 alkaen. Tutkintosääntö 1 Lahden ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2012 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 5.3. 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014 282/2014 Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

13.4.2015. Liiketalous päivän valintakoeyhteistyössä olevat hakukohteet: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (koepäivä 5.6.

13.4.2015. Liiketalous päivän valintakoeyhteistyössä olevat hakukohteet: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (koepäivä 5.6. 13.4.2015 Liiketalous päivän valintakoeyhteistyössä olevat hakukohteet: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (koepäivä 5.6.2015) Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kajaanin

Lisätiedot