Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset"

Transkriptio

1 Tutkintosääntö Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset 1 Tutkinnot Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot ovat liiketalouden, kulttuurialan, liikunnan, liikunnan ylempi, matkailu- ja ravitsemisalan, liiketalouden ylempi sekä matkailu- ja ravitsemisalan ylempi. Koulutusohjelmat, niitä vastaavat tutkinnot ja tutkintonimikkeet, joihin tutkinnot oikeuttavat, ovat seuraavat: Ammattikorkeakoulututkinnot Tutkintonimike Tutkinto Koulutusohjelma Liikunnanohjaaja (AMK) Liikunnanohjaaja (AMK), Bachelor of Sports and Leisure Medianomi (AMK) Restonom (YH) Restonomi (AMK) Restonomi (AMK) Restonomi (AMK) Liikunnan Liikunnan Kulttuurialan Yrkeshögskoleexamen inom turismoch kosthållsbranschen Liikunnan- ja vapaa-ajan Degree Programme in Sports and Leisure Management Journalismin Utbildningsprogrammet för turism Hotelli- ja ravintola-alan Ruokatuotannon johtamisen Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon

2 Restonomi (AMK) Restonomi (AMK) Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management Tradenom (YH) Tradenomi (AMK) Tradenomi (AMK) Tradenomi (AMK) Tradenomi (AMK) Tradenomi (AMK) Yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi Matkailun Matkailun liikkeenjohdon Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Degree Programme in Tourism Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Degree Programme in Experience and Wellness Management Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Johdon assistenttityön ja kielten Tietojenkäsittelyn Myyntityön Finanssi- ja talousasiantuntijan

3 Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration Tradenomi Degree Programme for Multilingual Management Assistants Degree Programme in Business Information Technology Degree Programme in International Business Degree Programme in International Sales and Marketing Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Tutkintonimike Tutkinto Koulutusohjelma Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Master of Sports Studies Restonomi (ylempi AMK) Restonomi (ylempi AMK) Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management Tradenomi (ylempi AMK) Liikunnan ylempi ylempi ylempi ylempi ylempi Degree Programme in Sport Development and Management Palveluliiketoiminnan Palveluliiketoiminnan johtamisen Degree Programme in Tourism Tietojärjestelmäosaamisen

4 Tradenomi (ylempi AMK) Tradenomi (ylempi AMK) Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business administration Liikunnanohjaaja (ylempi AMK) Liikunnanohjaaja (ylempi AMK) Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administarion Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management ylempi ylempi ylempi Liikunnan ylempi Liikunnan ylempi ylempi ylempi ylempi Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen Liiketoiminnan kehittämisen Degree Programme in International Business Management Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen Valmennuksen Degree Programme in Communication Management Degree Programme in Information Systems Management Degree Programme in Culinary Management and Innovation Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan n laajuus on 210 opintopistettä kuitenkin siten, että journalismin n laajuus on 240 opintopistettä. Ylempään on johtavien koulutusohjelmien laajuus on 90 opintopistettä. 2 Muu koulutus Ammattikorkeakoulussa järjestetään erikoistumiskoulutuksia, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä muuta jatko- ja täydennyskoulutusta sen laajuisesti kuin ammattikorkeakoulun kollegio päättää.

5 3 Opetussuunnitelmat Koulutusohjelmien opetussuunnitelmat hyväksyy ammattikorkeakoulun kollegio. Opintojaksoja koskevat muutokset sekä erilaiset toteutusmuodot hyväksyy yksikön johtaja. 4 Opetustarjonnasta päättäminen Ammattikorkeakoulun, ylemmän ammattikorkeakoulun sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksojen toteutuksesta päättää koulutuskokonaisuudesta vastaava henkilö. 5 Ilmoittautuminen ja hyväksyminen opintojaksojen toteutuksille Opiskelijat ilmoittautuvat kaikille opintojaksototeutuksille opiskelijahallintojärjestelmällä erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Ilmoittautuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, jotka ovat ensivalinta ja jälkivalinta. Mikäli ensivalinnassa ei ole riittävästi opintojaksolle ilmoittautuneita, opintojaksototeutus voidaan perua. Ensivalinnassa opiskelijat hyväksytään opintojaksototeutuksille seuraavasti: o o Pääperiaate on, että pakollisilla opintojaksoilla etusija on niillä opiskelijoilla, joiden n opetussuunnitelman mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu. aikuis- ja monimuotototeutuksissa etusija on niillä, jotka on valittu ko. koulutukseen. Jos ilmoittautuneita on enintään opintojakson maksimiopiskelijamäärä, hyväksytään kaikki ilmoittautuneet. Jos ilmoittautuneiden määrä ylittää enimmäisopiskelijamäärän, opiskelijat asetetaan järjestykseen suoritettujen opintopisteiden mukaan ja eniten opintopisteitä suorittaneet hyväksytään maksimiopiskelijamäärään asti Jos samalla opintopistemäärällä on useampia opiskelijoita, hyväksyminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensivalinnassa hyväksymättä jääneet jäävät jonottamaan mahdollisesti vapautuvaa paikkaa opintojaksototeutukselle. Jälkivalinnassa opintojaksototeutukselle pääsyn ratkaisee vain ilmoittautumisjärjestys. Kyseisenä lukukautena opiskeluoikeuden saaneilla opiskelijoilla on kuitenkin etusija ensimmäisen lukukauden opintojaksototeutuksille. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat jälkivalinnassa. Hyväksyminen opintojaksototeutuksille tapahtuu jälkivalinnan jälkeen.

6 Avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta hyväksytyt tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua opintojaksoille syyslukukaudeksi 1.8. alkaen ja kevätlukukaudeksi 2.1. alkaen. Opetuksen alkaessa opettaja hyväksyy opintojaksototeutukselle vahvistetun enimmäismäärän opiskelijoita. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden tai muun esteen vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. 6 Opintojakson suorittaminen ja arviointi Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojaksojen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan erilaisten oppimistehtävien, tenttien ja muiden näyttöjen avulla. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksokuvauksen mukaisia oppimissuorituksia. Opintojakson opettaja voi vapauttaa opiskelijan lähiopetukseen osallistumisesta perustellusta syystä. Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5) erittäin hyvä (4) hyvä (3) tyydyttävä (2) välttävä (1) hylätty (0). Erityisen painavasta syystä voidaan suoritus arvioida merkinnällä suoritettu (S), hyväksytty (H) tai mukautettu (M). Mukautetun arvosanan käyttö edellyttää aina, että opiskelija on osallistunut yritteliäästi normaalin opintojakson opetukseen ja arviointiin uusintamahdollisuuksineen saaden siitä hylätyn arvosanan tai että opiskelijalla on henkilökohtainen, selkeä ja osoitettavissa oleva syy mukautetun arvosanan käyttämiseen. Opiskelija hakee mukautettua arvosanaa sta vastaavalta henkilöltä. Mukautettuja suorituksia voi opiskelijalla olla korkeintaan 12 opintopistettä tutkintotodistuksen saamiseksi. Hakemuksesta tulee näkyä perustelut, miksi mukautettu arvosana tulisi myöntää.

7 Muualla suoritetuista opinnoista siirretään myös arvosana, jos se on mahdollista. Muutoin arvosanaksi kirjataan suoritettu muualla (S). Vaihto-opintoina suoritetut opintojaksojen arvosanat kirjataan suoritettu muualla (S) ja niihin liitetään lisätietona ko. korkeakoulun antama arvosana. Kielilauseketta varten tarvittava arvosana siirretään todistukseen. Kaikki suoritetut opintojaksot sisällytetään opiskelijan opintorekisteriin eikä hyväksyttyjä arvosanoja voi poistaa. Opettajan on arvioitava opintojaksot kolmen viikon kuluessa opintojakson päättymisestä paitsi kevätlukukauden päättyessä kahden viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. 7 Opintojakson suorituksen uusiminen Opintojakson hylätyn tai hyväksytyn tentin tai osasta opintojaksoa järjestetyn välikokeen voi uusia kaksi kertaa opintojakson opetuksen alkaessa ilmoitettavina opintojakson kahtena yleisenä uusintatenttipäivänä tai muussa uusintaa varten järjestetyssä menettelyssä (esimerkiksi sähköinen tenttijärjestelmä). Hyväksytyistä arvosanoista voimaan jää paras arvosana. Tutkinnon suorittamisen jälkeen ei ole mahdollista korottaa arvosanoja. Mikäli opiskelijan valmistuminen viivästyy kohtuuttomasti, sta vastaava voi määritellä poikkeuksellisen tavan suorittaa opintojakso. Ammattikorkeakoulu säilyttää kirjalliset opintosuoritukset kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta, minkä ajan kuluessa mahdolliset puuttuvat osasuoritukset on suoritettava, ellei opettajan kanssa muutoin sovita. 8 Muualla suoritetut opinnot ja osaamisen tunnustaminen Opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa muiden kotimaisten tai ulkomaisten korkeakoulujen opintoja edellyttäen, että hän saavuttaa n tavoitteet. Opinnot voidaan suorittaa ammattikorkeakouluopiskelun aikana tai ne on voitu suorittaa aiemmin. Opiskelijalla on myös oikeus hakea aiemmin suoritetun työharjoittelun tai työkokemuksen tunnustamista osaksi opintoja erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojen korvaamista haetaan opinto-ohjaajalta tai muulta koulutusyksikön nimeämältä henkilöltä, joka hyväksyy korvaavuudet neuvoteltuaan tarvittaessa opintojakson tai osaamisalueen opettajan kanssa.

8 Koulutusohjelman opintoja vastaavaa osaamista voidaan tunnustaa myös muulla tavoin hankitulla osaamisella. Osaaminen on osoitettava ammattikorkeakoulun määrittämällä tavalla. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan muiden kotimaisten tai ulkomaisten, vähintään vastaavantasoisten korkeakoulujen opintoja edellyttäen, että hän saavuttaa n tavoitteet ja että hän raportoi suorittamistaan opinnoista n määrittämällä tavalla. Hyväksi voidaan lukea ammattikorkeakoulututkinnon ja alemman korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettuja opintoja. 9 Kotimaisten kielten taito Julkiyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 424/2003 mukaan vaadittava kotimaisten kielten taito hankitaan suorittamalla tutkintovaatimuksiin sisältyvät kunkin n opetussuunnitelmassa tarkemmin määritellyt näiden kielten opintojaksot. Koulutusohjelmasta vastaava voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan joko osittain tai kokonaan kielitaitovaatimuksista. 10 Opiskelijoiden läsnäolo- ja poissaoloilmoittautuminen Opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyönyt opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija, jonka opiskelu-oikeus on lakannut, voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista sta vastaavalta. Opiskeluoikeuden palauttamishakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 50 euroa. Läsnä olevaksi ilmoittaudutaan lukuvuodeksi kerrallaan elokuun 31. päivään mennessä. Vain läsnä oleva opiskelija voi suorittaa opintoja. Poissaolevaksi voi ilmoittautua myös lukukaudeksi kerrallaan. Poissaoloilmoittautumiset tehdään elokuun 31. päivään ja tammikuun 10. päivään mennessä. Poissaolevaksi voi kirjoittautua yhteensä kahden lukuvuoden ajaksi opintojen aikana. Poissaolevaksi ei voi ilmoittautua lukukautta lyhyemmäksi ajaksi. 11 Työharjoittelu Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu, joka suoritetaan ammattikorkeakoulun hyväksymissä tehtävissä. Opetussuunnitelmaan sisältyviä opintoja voidaan suorittaa myös työpaikoilla.

9 Tutkintoihin sisältyvän työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija käytännön työelämään sekä opettaa häntä soveltamaan opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työtilanteissa. Työharjoittelusta annetaan erikseen kohtaiset ohjeet. 12 Opinnäytetyö Tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön arvioi pääsääntöisesti sitä ohjannut opettaja ja myös toinen arvioija. Opinnäytetyöstä ja sen arvioinnista annetaan muilta osin erilliset ohjeet. Opinnäytetyön hyväksyttyä arvosanaa ei voi korottaa (katso myös 22). 13 Opiskelun kesto ja sovellettavat opetussuunnitelmat Opiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa enimmäisopiskeluaika on neljä vuotta. Koulutusohjelmasta vastaava voi myöntää lisäaikaa hakemuksesta. Lisäaikahakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa. Lisäajan saaneeseen opiskelijaan sovelletaan pääsääntöisesti opiskelijan opintojen aloitushetken tutkintovaatimuksia. Lisäajan kesto määräytyy suorittamatta olevien opintojen määrän mukaan. Opiskelija noudattaa sitä opetussuunnitelmaa, joka on voimassa silloin, kun hän ilmoittautuu ensimmäisen kerran läsnä olevaksi. Opiskelijaan, jonka opiskeluoikeus on palautettu tai opiskelijaan, joka hakee uudestaan opiskelemaan, sovelletaan pääsääntöisesti opintojen uudelleen aloittamishetkellä voimassa olevia tutkintovaatimuksia. Yli vuoden poissaolevaksi ilmoittautuneeseen opiskelijaan sovelletaan niitä tutkintovaatimuksia, jotka ovat voimassa opiskelijan aloittaessa opintonsa poissaolevaksi ilmoittautumisen jälkeen. Poissaolon tai keskeytyksen jälkeen palaavalle opiskelijalle laaditaan tarvittaessa opetussuunnitelmien muutosten vuoksi henkilökohtainen opetussuunnitelma. 14 Opiskelijahaku Valintaperusteista päättää ammattikorkeakoulun kollegio. Hakijapalveluiden tehtävänä on ammattikorkeakouluun lähetettyjen hakemusten vastaanottaminen, käsittely ja säilytys, hakemiseen ja valintaan liittyvä yleinen tiedotus, muut yhteishaun käytännön järjestelyt sekä hakijaa koskevien tietojen tallentaminen yhteishakurekisteriin. Ammattikorkeakoulu tarkistaa alkuperäiset todistukset pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa opintojen alkamisesta.

10 Opiskelijaksi ottamisesta päättää sta vastaava henkilö. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaksi ottamisesta päättää yksikön johtaja. Mikäli opiskelija on antanut haun yhteydessä itsestään virheellisiä tietoja, jättänyt tiedot puutteellisina tai jättänyt tiedot kokonaan toimittamatta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta puretaan. Purkupäätöksen tekee opiskelijapalveluiden päällikkö. Hakijapalvelut valmistelee opiskelijapalveluiden päällikön johdolla päätösesitykset opiskelijavalintojen oikaisupyyntöihin. Opiskelijapalveluiden päällikkö vie ne ammattikorkeakoulun kollegiolle päätettäviksi. 15 Koulutusohjelman vaihtaminen ammattikorkeakoulun sisällä Opiskelija voi hakea yhden korkeakoulupaikan säännökset huomioon ottaen vaihtoa sta toiseen. Hänen on tehtävä perusteltu hakemus haettavan n johtajalle tai sta vastaavalle, joka päättää vaihtohakijan hyväksymisestä sen jälkeen, kun hän on kuullut alkuperäisen n johtajaa tai sta vastaavaa. Koulutusalan sisällä voi hakea vaihtoa sta toiseen erityisestä syystä. Englanninkielisestä tai ruotsinkielisestä saman alan ohjelmasta voi vaihtaa suomenkieliseen ohjelmaan ja päinvastoin painavista syistä. Päätöksen vaihdosta tekee sta vastaava kuultuaan lähettävän ohjelman vastaavaa. Vaihdosta päätettäessä hakijan on täytettävä seuraavat ehdot: vaihtoa hakeva on edennyt opinnoissaan tavoitteellisesti vaihtoa hakeva osallistuu haastatteluun, jonka hän suorittaa hyväksytysti ja hän täyttää kyseisen n hakukriteerit vaihdossa ei synny uutta opiskeluoikeutta ja jäljellä oleva opiskeluaika riittää tutkinnon suorittamiseen Koulutusohjelman vaihtoa koskevaan päätökseen on mahdollisuus hakea oikaisua ammattikorkeakoulun kollegiolta. 16 Siirto-opiskelijat muista ammattikorkeakouluista Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa vain toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Hakijan on täytynyt olla

11 lähtöammattikorkeakoulussa läsnä olevana vähintään yhden lukukauden ennen opintojen aloittamista Haaga-Heliassa. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan samaa tutkintoa/tutkintonimikettä samassa ssa (tai vastaavassa) edellyttäen, että kyseisessä ohjelmassa on vapaita paikkoja. Opiskelijalta edellytetään myös ohjelman opetuskielen hallintaa. Hänen on tehtävä hakemus n hakuaikoina sta vastaavalle. Yleisenä edellytyksenä on, että opintosuorituksia on lähtöammattikorkeakoulussa kertynyt siinä määrin, että normiaikainen valmistuminen on mahdollista. Siirtyvä opiskelija siirtää opiskeluoikeutensa Haaga-Helia ammattikorkeakouluun, jolloin hänen on erottava lähtöammattikorkeakoulusta. Opiskelijan on esitettävä määräaikaan mennessä eroamisilmoitus lähtöammattikorkeakoulusta. Siirtyvän opiskelijan tulee ilmoittautua ensimmäisenä lukukautenaan läsnä olevaksi. Siirto-opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen on mahdollisuus hakea oikaisua ammattikorkeakoulun kollegiolta. 17 Kaksoistutkinnot (Double Degree -ohjelmat) Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan a, jossa ulkomaisen yhteistyökorkeakoulun opiskelija suorittaa Haaga-Heliassa pääsääntöisesti vähintään 60 opintopistettä (Bachelor-tutkinto) ja pääsääntöisesti vähintään 30 opintopistettä (Mastertutkinto). Haaga-Helian tutkinnon saamisen kriteerit sovitaan kunkin yhteistyökorkeakoulun kanssa, kuten vaadittavien opintojen laajuus, taso ja sisältö sekä opinnäytetyöhön ja harjoitteluun liittyvät vaatimukset. Ennen kaksoistutkinto-opintojen alkua opiskelijalla on oltava pääsääntöisesti vähintään kolmen lukukauden opinnot hyväksytysti suoritettuna kotikorkeakoulussa. Kaksoistutkintotodistuksen Haaga-Heliasta voi saada vain, jos saa tutkintotodistuksen ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta. Kaksoistutkinto-opiskelijat kirjataan tutkinto-opiskelijoiksi, kun he ovat suorittaneet valmistumista edellyttävät opinnot. Diploma Supplementissä todetaan, että kysymyksessä on kaksoistutkintoopintojen mukana tehdyt opinnot.

12 Vastaavalla tavalla Haaga-Helian opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkintoja ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa. Haaga-Helian opiskelijat hakevat kaksoistutkinto-ohjelmiin opiskelijavaihtohaun kautta. 18 Yhteistutkinnot (Joint Degree -ohjelmat) Yhteistutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jonka korkeakoulu toteuttaa yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Korkeakoulut yhdessä rakentavat n opetussuunnitelmat. Opiskelijat opiskelevat yhteistyökorkeakouluissa. Tutkintotodistus voidaan antaa joko yhdestä korkeakoulusta tai useammista yhteistyökorkeakouluista. 19 Ulkomaisten ammatillisten tutkintojen täydentäminen ammattikorkeakoulututkinnoksi (nk. top-up-koulutus) Yhteistyökumppani on ulkomainen korkeakoulutasoinen oppilaitos tai korkeakoulu. Opiskelijan tulee hakeutua suorittamaan yhteistutkintoa Haaga-Helian hakuohjeiden mukaisesti ja hänellä tulee olla ammatillinen tutkinto suoritettuna omassa oppilaitoksessaan. Yhteistutkinnon suorittaminen nk. top-up-koulutuksena edellyttää pääsääntöisesti noin vuoden opintoja Haaga-Heliassa. Hyväksytysti suoritettujen opintojen jälkeen Haaga-Helia antaa korkeakoulututkinnon. 20 Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot Avoin ammattikorkeakoulu antaa mahdollisuuden opiskella kohti a. Kun henkilö on suorittanut vähintään 60 opintopistettä ()/ 30 opintopistettä (ylempi ) tiettyyn an ilmoitettuja tai muutoin soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa, hän voi hakea tutkintoopiskelijaksi kyseiseen an. Opiskelijat valitaan opintopistemäärän, opintomenestyksen ja mahdollisen haastattelun perusteella. Ylempään on kuuluvia opintoja voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vain henkilö, joka täyttää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hakukelpoisuusvaatimukset tai jonka ammattikorkeakoulu katsoo muutoin täyttävän opiskelun edellytykset. Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa noudatetaan soveltuvin osin tämän tutkintosäännön säädöksiä.

13 21 Tilauskoulutus on Ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa tilauskoulutuksena (Ammattikorkeakoululaki 932/2014; 13 ). Tilauskoulutuksesta peritään maksu ja sitä tuotetaan ryhmille. Tilauskoulutuksen opiskelijavalinnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yhteishaun yleisiä hakukelpoisuusehtoja, ja päätökset harkinnanvaraisista opiskelijavalinnoista tekee sta vastaava henkilö. Valmistuakseen tilauskoulutuksesta ja saadakseen tutkintotodistuksen opiskelijan tulee saavuttaa n osaamistavoitteet. 22 Tutkinnon suorittaminen ja tutkintotodistus Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskelijan on hyväksytysti suoritettava opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ja työharjoittelu, laadittava opinnäytetyö sekä suoritettava kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte suoritetaan n opetuskielellä kuitenkin niin, että koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saaneet kirjoittavat kokeen koulusivistyskielellä suomeksi tai ruotsiksi. Kypsyysnäytteen kirjoittamisesta muulla kuin n opetuskielellä päättää sta vastaava tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta vastaava yliopettaja. Todistus ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta annetaan, kun edellä mainitut suoritukset on hyväksytty. Mikäli opiskelija haluaa valmistua ennakkoon ilmoitettuna valmistumispäivänä, hänen tulee hakea tutkintotodistusta viimeistään kaksi viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää tähän tarkoitetulla lomakkeella. Muina aikoina tutkintotodistusta tulee hakea pääsääntöisesti kolme viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää, kuitenkin yleiset loma-ajat huomioiden. Syyslukukauden alussa ensimmäinen valmistumispäivä on Opiskelijalla on oikeus pyynnöstä saada opintojen kuluessa todistus suoritetuista opinnoista ja niissä saavutetuista arvosanoista. 23 Opintosuoritusten arvioinnin oikaiseminen ja tutkintolautakunta Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

14 Jos opiskelija on tyytymätön opettajan oikaisupyyntöön antamaan päätökseen, hän voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan päätöksestä tiedon. Tutkintolautakunnalle osoitetut kirjalliset hakemukset jätetään opiskelijan koulutusyksikön johtajalle. 24 Käyttäytyminen ammattikorkeakoulussa Opiskelijan on käyttäydyttävä asiallisesti ammattikorkeakoulun kaikissa oppimisympäristöissä. Opiskelutovereiden, opiskelutilanteen tai henkilökunnan häirintä on kiellettyä. Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen ammattikorkeakoulun tiloissa ja oppimistilanteissa on kielletty. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta tai tilasta, jossa opetusta annetaan. Vilpillinen menettely tenteissä sekä oppimistehtävien, opinnäytetöiden ja muiden valmiiden aineistojen plagiointi on kielletty. Jos opiskelija syyllistyy vilppiin, tentin tai oppimistehtävän suoritus keskeytetään ja opintojakso tai vilpin kohteena oleva suoritus hylätään. Plagiointiin syyllistyneen opiskelijan opintojakso hylätään. Edellä mainittuja rikkeitä koskevista muista rangaistusseuraamuksista on säädetty ammattikorkeakoululain (L 932/2014) 38 :ssä. 2. LUKU Ammatillista opettajakorkeakoulua koskevat määräykset 1 Opiskelijavalintojen perusteet ja opinnot Opettajakorkeakoulu voi järjestää ammatillista opettajankoulutusta (L 932/2014), opinto-ohjaajan koulutusta (A 986/1998) ja eritysopetusta antavan opettajan koulutusta (A 986/1998). Opiskelijavalintojen lähtökohtana ovat lain 932/2014 sekä asetuksen 986/1998 kelpoisuusvaatimukset ja periaatteet. Ammattikorkeakoulun hallitus vahvistaa hakuajan, valintakriteerit ja pisteytysperiaatteet. Valinta suoritetaan pääsääntöisesti hakulomakkeen tietojen perusteella. Tämän lisäksi voidaan käyttää valintakriteereihin liittyviä tehtäviä ja valintakokeita. Tarvittaessa hakija haastatellaan.

15 Valintakokeen järjestämisestä päättää ammattikorkeakoulun hallitus. Opiskelijaksi ottamisesta päättää opettajakorkeakoulun johtaja. Ammatillisen opettajankoulutuksen laajuudesta, rakenteesta ja tavoitteista säädetään asetuksessa 1129/2014 sekä asetuksessa 986/1998 opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusten opetussuunnitelmat hyväksyy ammattikorkeakoulun hallitus. Opettajan (60 op) toteutetaan siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Osa-aikaisesti suoritettavat opinnot on suoritettava kolmessa vuodessa. Opettajakorkeakoulu voi erityisestä syystä myöntää tästä poikkeuksen opintojen suorittamisaikaan. Näistä poikkeuksista päättää ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja. Ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan opintoihin sekä opintojen suorittamiseen sovelletaan samoja säädöksiä kuin ammatillisissa opettajankoulutusopinnoissa. 2 Arviointi Opiskelija-arviointi pohjautuu kehittävän arvioinnin periaatteisiin. Opintokokonaisuudet arvioidaan merkinnällä hyväksytty - hylätty. Yliopiston opetussuunnitelman mukaan suoritetut opinnot arvioidaan yliopiston arviointikäytännön mukaisesti. 3 Muualla suoritetut opinnot ja osaamisen tunnustaminen Opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa muualla suoritettuja opintoja edellyttäen, että ne täyttävät ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimukset. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmassa määrätään yksityiskohtaisemmin hyväksiluettavien opintojen kriteereistä ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta. Päätökset opintojen hyväksiluvusta tekee koulutuspäällikkö. 4 Oikaisumenettely Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisuvaatimukset käsittelee ammattikorkeakoulun hallitus. Opintosuoritusten arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukuun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua ammatillisten opettajakorkeakoulun johtajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin perusteet tietoonsa.

16 Opiskelija, joka on tyytymätön oikaisupyynnöstä annettuun päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon (L 932/2014). Ammattikorkeakoulun johtosäännössä määrätään tutkintolautakunnan kokoonpanosta. 5 Tilauskoulutus Opettajankoulutuksen 60 op voi suorittaa tilauskoulutuksena. Tätä pykälää sovelletaan tarvittaessa myös opinto-ohjaajan koulutukseen ja erityisopetusta antavan opettajan koulutukseen. Tilauskoulutuksesta peritään maksu. Tilauskoulutukseen sovelletaan yleisiä hakukelpoisuusehtoja. Ulkomaille toteutetussa koulutuksessa kelpoisuusehtoja sovelletaan soveltuvin osin. Tilauskoulutusopiskelijat eivät osallistu normaalien hakujärjestelmien prosesseihin. Heidät otetaan sisään harkinnanvaraisesti. Opiskelijaksi ottamisesta päättää opettajakorkeakoulun johtaja. Tilauskoulutuksen kautta valmistuneet 60 opintopisteen opettajann suorittaneet saavat normaalin todistuksen suoritetuista opettajaopinnoista. Opettajakorkeakoulu voi toteuttaa myös muuta maksullista tilauskoulutusta. 6 Opettajankoulutusta koskevat muut määräykset ja säädökset Ammatillisessa opettajankoulutuksessa noudatetaan muutoin ammattikorkeakoululain 932/2014 ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen 1129/2014 määräyksiä.

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi.

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. TUTKINTOSÄÄNTÖ Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1. Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen OPISKELUOIKEUSOHJE 1(11) Opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Siirtohaut 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen 5. Opiskeluoikeusaika 6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön alan keskeiset säädökset ovat yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), valtioneuvoston

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 17.1.2012 vahvistama 1 Tiedekunnan koulutustehtävä Helsingin

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 130 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 133 MAISTERIOHJELMAT... 138

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 130 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 133 MAISTERIOHJELMAT... 138 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2010 2011 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2006-2007

OPINTO-OPAS 2006-2007 OPINTO-OPAS 2006-2007 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S HANDBOOK 2008-2009. lukuvuosi for the academic year

OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S HANDBOOK 2008-2009. lukuvuosi for the academic year OPISKELIJAN KÄSIKIRJA STUDENT S HANDBOOK 008-009 lukuvuosi for the academic year 1 Opiskelijan nimi Student s name Toimitustiedot Editorial information Toimitus Editors: KyAMK viestintäpalvelut, KyAMK

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma OPINTO - OPAS Julkaisija Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu- ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot