HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA, ERITYISESTI LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA. ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA, ERITYISESTI LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA. ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ?"

Transkriptio

1

2 HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA, ERITYISESTI LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA. ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ? Suunnitteujohtaja Tapio Räsänen, Hyvinvoiva kunta - arkiiikunnan oosuhdeseminaari

3 Vetovoimaisuuden paveuaue Kaupunkiympäristön paveuaue Hyvinvoinnin edistämisen paveuaue Kasvun ja oppimisen paveuaue Terveyden - huoon paveuaue Perusturvan paveuaue PALVELUALUEIDEN VÄLINEN PALVELUSTRATEGIA ASIAKASVOLYYMI Potentiaaiset asiakkaat (yritykset, opiskeijat, työntekijät jne.) Lapset, nuoret, apsiperheet, (opiskeevat) Työikäiset ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET TOIMEENPANTAVAKSI Tukea tarvitsevat perheet Taoudeista tukea tarvitsevat Nykyiset asiakkaat (yritykset ja kuntaaiset) Tavoitteena uusien asiakkuuksien syntyminen ja nykyisten asiakkuuksien vaaiminen Ikäihmiset Yritykset, yhteisöt, järjestöt Tavoitteena ennakoiva, ennataehkäisevä, varhain tunnistava, hyvinvointia ja terveyttä edistävä paveuvaikoima Erityisryhmät Riskiryhmät, sairastuneet, asiantuntija-arviota tarvitsevat Tavoitteena hyvinvointi terveyttä edistävää työotteea, ohjaten kuntaaiset ennataehkäisevien paveujen piiriin

4 HYVINVOINTIRYHMÄ JA VALMISTELEVA RYHMÄ Jäseniä 18: kaikista eri haintokunnista: Kaikki paveuauejohtajat Suunnitteujohtaja Ympäristöjohtaja Terveysjohtaja Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Perusopetusjohtaja Sosiaaijohtaja Hoivajohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Hyvinvoinnin edistämisen johtajat Mieenterveysjohtaja Laatu- ja kehityspääikkö Strategiapääikkö Viestinnän puoeta asiakaspääikkö sihteerinä hyvinvointikoordinaattori Koordinoi paveuiden järjestämistä ja yhteistyötä eri toimijoiden väiä Parantaa kuntaaisten hyvinvointia paveuiden suunnitteua Tuottaa ja väittää tietoa hyvinvoinnin edistämisen mahdoisuuksista, keinoista ja työtavoista. Seuranta ja arviointi: mm. hyvinvointiraportit ja sähköinen hyvinvointikertomus WHO Heathy City ja Terve Kunta verkoston paikainen ohjausryhmä Suunnitteujohtaja Tapio Räsänen, Hyvinvoiva kunta - arkiiikunnan oosuhdeseminaari

5 SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Sisäys 1. Hyvinvointipoitiikan ja johtamisen tavoitteet ja painopisteaueet (vuoden 2015 erityiset painopisteaueet ihavoituna ja aeviivattuna): 2. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjemat ja suunnitemat 3. Kuopioaisten hyvinvoinnin tia 4. Toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseen painopisteaueittain v.2015: Ennataehkäisy, varhainen puuttuminen aueeinen, moniammatiinen yhteistyö (paveuaueiden poikki + komas sektori) Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy (erityisesti ammatiisten oppiaitosten nuoret) Nuorten ja ikäihmisten mieenterveys ja päihdeongemien ehkäisy ja varhainen puuttuminen Kuntaaisten yhteisöisyys, aktiivisuus ja osaisuus Verkostoyhteistyö, vertaisryhmien hyödyntäminen Kaikie ikäryhmie viihtyisä, terveeinen, turvainen ja aktiivisuuteen kannustava ympäristö (esim. väkivaattomuus) Lasten, nuorten ja vanhusten koteihin vietävä tuki tavoitteena aktiivinen, pärjäävä kuntaainen Vaikuttavat toimintamait ja Viestinnän hyödyntäminen ja tehostaminen Suunnitteujohtaja Tapio Räsänen, Hyvinvoiva kunta - arkiiikunnan oosuhdeseminaari

6 KAIKILLE IKÄRYHMILLE VIIHTYISÄ, TERVEELLINEN, TURVALLINEN JA AKTIIVISUUTEEN KANNUSTAVA YMPÄRISTÖ (ESIM. VÄKIVALLATTOMUUS) Kaupunkiympäristön suunnitteussa, toteuttamisessa ja hoitamisessa otetaan huomioon turvaisuus ja terveeisyys. Edistetään esteettömyyden, iikenneturvaisuuden ja terveeisyyden huomioimista suunnitteussa, rakentamisessa, kunnossapidossa sekä jäte- ja vesihuotoon iittyvissä paveuissa. Pyritään vaikuttamaan siihen, että täydennysrakentaminen tuottaa terveeistä ja viihtyisää sekä energiatehokasta asuinympäristöä. Myös neuvonnaa ja ohjauksea edistetään asukkaiden omatoimisuutta terveeisen ja viihtyisän einympäristön uomiseksi. Rakentamisen ennakkoohjauksessa painopisteenä ovat rakennusten terveeisyys, energiataoudeisuus, asuttavuus ja ympäristön huomioon ottaminen. Suunnitteujohtaja Tapio Räsänen, Hyvinvoiva kunta - arkiiikunnan oosuhdeseminaari

7 YLEISTÄ ESTEETTÖMYYDEN HUOMIOIMISESTA KAAVOITUKSESSA Maakuntakaava Maakuntakaavan kaavaseostuksessa voidaan muistuttaa esteettömyysteeman oemassaoosta ja esteettömien reittivaihtoehtojen tärkeydestä. Yeiskaava Yeiskaavatasoa on tärkeä huomioida ympäristön perusrakenteiden oogisuus ja uettavuus sekä toiminnainen monipuoisuus Yeiskaavassa uodaan esteettömän reitistön runko => toimintojen sijoittaminen, etäisyydet, reitit ja yhteydet, auevaraukset Asemakaava Kaavaa aadittaessa kuuaan eriaisten osaisryhmien edustajia Orientoitumisen hepottaminen, etäisyydet, iikenneturvaisuus, tavihoidettavuus, kevyen iikenteen tiantarpeet, autoiun ja pysäköinnin tiantarpeet, tontinkäyttö, toimintojen sekoittaminen, Rinnetontit erityishuomion kohteena, osaistumisen esteettömyys Suunnitteujohtaja Tapio Räsänen, Hyvinvoiva kunta - arkiiikunnan oosuhdeseminaari

8 KUOPION SORMIMALLI Tavoite: Tasapainoinen jaankukujoukkoiikenne- ja autokaupunki Keinot: Jaankukukaupunki: Aatori, käveykeskustan uudistaminen rännikaduista käveykatuverkosto jaankukukaupungin asuntopihoja ym. Jaankukukaupungin pyöräiyvyöhyke (2km): täydennysrakentamista ja tehostamista kampusvisio pyöräteiden verkoston parantamista Joukkoiikennekaupunki: Heminauha ja Pihajaaakso ähiöuudistus ja täydennysrakentaminen bussiaukiot, paveut ja pyörätiet yritysaueiden uudistaminen Autokaupunki: iittyminen bussikaupunkiin maankäytön tehokkuus yimitoitusten vättäminen 1 km 2 km 5 km 10 km Suunnitteujohtaja Tapio Räsänen, Hyvinvoiva kunta - arkiiikunnan oosuhdeseminaari

9 LAATUKÄYTÄVÄT Kunnossapitouokituksen tarkistus Tausta: säästötavoitteet -> priorisointi käyttäjäähtöisyyden näkökumasta -> sevitykset, paautteet ja pyöräiijöiden haastatteut -> kevyen iikenteen aatukäytävät Kunnossapitouokituksen tarkistuksen eementit: kevyen iikenteen aatukäytävät (63km) tavisin auki mahd. aikaisin verkosto yhdistää kaupunginosat ydinkeskustaan keskustan pyöräiyoosuhteiden kehittäminen rännikadut iikkumisesteisten tarpeiden huomioiminen vanhus- ja vammaispaveukeskusten ähiympäristöt pyöräiyn edistäminen kunnossapitouokituksen keinoin. kevyen iikenteen väyä priorisoidaan jakakäytävää korkeammae Suunnitteujohtaja Tapio Räsänen, Hyvinvoiva kunta - arkiiikunnan oosuhdeseminaari

10 ESTEETTÖMYYDEN HUOMIOIMISESTA KUOPION SUUNNITTELUSSA Kuopion kohteita Esteettömyyskartoituksia (Keskusta, Aava) Käveykeskusta (Koeadonta, katuämmitys, rakentamisen aikaisten järjesteyjen esteettömyyskatsemus) Kuopion seudun iikenneturvaisuussuunnitema (esteettömyyskäveyt Vehmersamen, Meaahden, Karttuan ja Nisiän taajamissa, mukana vammais- ja vanhusjärjestöjen edustajia) Esteetön Matkakeskus suunnitteia Sammakkoammen puistoaueen saneerauksen suunnitteu erityisesti esteettömyys näkökumat huomioiden vuonna 2014 (Tavoitteena aaja osaistaminen, eriaisten iikkumisrajoitteisten huomioiminen, hyvinvointia edistävä virkistysaue uontokokemuksia kaikia aisteia) Suunnitteujohtaja Tapio Räsänen, Hyvinvoiva kunta - arkiiikunnan oosuhdeseminaari

11 ROLLAATTORIREITTI KESKUSTASSA JA NIIRALASSA Suunnitteujohtaja Tapio Räsänen, Hyvinvoiva kunta - arkiiikunnan oosuhdeseminaari

Miltä näyttää ja tuntuu käytännön arjessa - kuopiolainen näkökulma. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki 10.12.2014

Miltä näyttää ja tuntuu käytännön arjessa - kuopiolainen näkökulma. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki 10.12.2014 Mitä näyttää ja tuntuu käytännön arjessa - kuopioainen näkökuma Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki 10.12.2014 2014 ONNELLISTEN IHMISTEN KAUPUNKI www.kuopio.fi KUOPION STRATEGIA 2020 PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen ja liikelaitostamisen kokemukset. ööri Mauri Pesonen

Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen ja liikelaitostamisen kokemukset. ööri Mauri Pesonen Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen liikelaitostamisen kokemukset Vs. kaupungininsinöö ööri Mauri Pesonen 17.2.2012 Mauri Pesonen 1 Prosessijohtaminen uusi organisaatiorakenne Mitkäovat uudistuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015

SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015 SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015 Lahden kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetuspalvelut, 7.11.2013 Koulutuksellinen tasa-arvo hankkeessa kehitetään lasten

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta 2014. suunnitelma vuodelle 2015

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta 2014. suunnitelma vuodelle 2015 Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus Vuosittainen raportointi vuodelta 2014 suunnitelma vuodelle 2015 1. Kuluvan vuoden arviointi ja raportointi Vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla LIMINKA Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla 1 Toimintaympäristö Muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnan muuttumaan ja kehittymään jatkuvasti. Toimintaympäristön muutoksien ennakointi korostuu tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma

Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma Lähiöstrategiaseminaari, Helsinki 10.2.2015 Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tesoma aluekehitysohjelman kohdealue & aluekeskuksen vaikutusalue

Lisätiedot

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 0 Oikeus ikääntyä arvokkaasti, täyttä elämää eläen Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 1 1. Johdanto 3 2. Lähtökohdat ikääntymispoliittiselle ohjelmalle 4 2.1 Ikääntyvien määrän kehitys 4 2.2 Puutteellisesti

Lisätiedot

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009 2012 Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hanke Kesäkuu 2008 Toim. Haapakorva-Kallio Merja Hautala Eija Rantapelkonen

Lisätiedot

Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015

Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015 Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke 2013-2014 Suunnittelukokous

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista 18.4.2002 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista Hallitusohjelman mukaan tuetaan etenkin terveyttä edistävää ja lasten ja nuorten tervettä kasvua tukevaa liikuntaa.

Lisätiedot

Sydämellinen Laukaa 2009 2020

Sydämellinen Laukaa 2009 2020 Sydämellinen Laukaa 2009 2020 Kuntastrategia valtuustokaudelle 2009-2012 Hyväksytty valtuustossa 16.11.2009 71 SISÄLTÖ: 1. Sydämellinen Laukaa 2009 2020, strategia pähkinänkuoressa...3 2. Lähtökohta...4

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 (versio)

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 (versio) LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 (versio) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lapsi- ja nuorisopoliittinen toimenpideohjelma osana kunnan hyvinvointikertomukseen liittyvää hyvinvointityötä...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 Käsittely: Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 2 Sisältö 1. Keskeisiä käsitteitä... 3 2. Toimintaympäristö... 4 3. Strategiakartta... 5 4. Hailuoto luokseen

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

Gammelbackan kehittämislinjaukset Hyvinvointia laajalla rintamalla LUONNOS

Gammelbackan kehittämislinjaukset Hyvinvointia laajalla rintamalla LUONNOS Gammelbackan kehittämislinjaukset Hyvinvointia laajalla rintamalla LUONNOS Sisältö innehåll 1 Johdanto... 3 2 Gammelbacka alueena... 4 3 Palvelut Gammelbackassa... 5 Palveluiden kehittämistarpeita... 6

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

Eviva! Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajantoimintaohjelma 2011 2015 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen koordinoima hyvinvointihanke

Eviva! Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajantoimintaohjelma 2011 2015 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen koordinoima hyvinvointihanke Eviva! Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajantoimintaohjelma 2011 2015 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen koordinoima hyvinvointihanke Evivan toiminta-ajatus ja visio Hankkeen lähtökohtana

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Nivalan kaupunkistrategia

Nivalan kaupunkistrategia Nivalan kaupunkistrategia Strategialuonnos 18.6 ohjausryhmä 16.09.2013 kaupunginhallitus 10.1.2014 Page 1 Visio 2020 Nivalan kaupunki on itsenäinen kasvava, yhteistyökykyinen, turvallinen ja hyvien palvelujen

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Oma Tesoma -hanke. Toimintaraportti vuosilta 2013-2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Oma Tesoma -hanke. Toimintaraportti vuosilta 2013-2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Oma Tesoma -hanke Toimintaraportti vuosilta 2013-2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hankkeen osa-alueet 1. Osallisuus ja moninaisuus mm. asukkaiden osallisuuden lisääminen, eri toimijoiden kytkeminen

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 4.3.2014 kello 17.30-19.15 Paikka: Iitti, Kunnantalo, Rautatienkatu 20, Kausala Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelma

Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelma Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelma vuosille 2013 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TERVEYSLIIKUNTA JA SEN KANSANTERVEYDELLINEN MERKITYS... 3 TERVEYSLIIKUNNAN ERITYISPIIRTEET ERI IKÄRYHMISSÄ...

Lisätiedot